Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przegląd Historyczno-Oświatowy
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Mrozowska Kamilla: Rozwój polskiej myśli pedagogicznej w dobie Oświecenia. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 135-157  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. prężnej działalności Kazimierza Andrzeja Jaworskiego na rzec...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bydgoszcz (życie literackie)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 259-260 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 1/2 s. 165  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hellwig Jan: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 1/2 s. 162  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 2 s. 194-198  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. powołania i działalności pisma...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hellwig Jan: "Przedszkole" - czasopismo ruchu wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 96-104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Michalska Iwonna: Organizacja działalności wydawniczej Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie czasopism pedagogicznych w okresie międzywojennym. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 87-95 (m.in.: Płomyk, Płomyczek, Mały Płomyczek...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gumuła Teresa: Czterdzieści pięć lat "Przeglądu Historyczno-Oświatowego". Przegląd Historyczno-Oświatowy 2003 nr 3/4 s. 5-10  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kulka Bronisława: Kontakty kulturowe polsko-czeskie w świetle podręczników języka ojczystego w obu państwach (Lata 1870-1918, 1970-1992). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1994 nr 1/2 s. 105-110  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 2 s. 201 (nota...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 3 s. 358-359  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 1/2 s. 165-166  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 137 (not....) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sutyła Jadwiga: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 249-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Gumuła Teresa: Kwestia kształcenia kobiet w obradach galicyjskich kongresów pedagogicznych. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 147-160 (dot. kongresów z lat 1894 i 1909...) szczegóły 
18.artykuł: Poznański Karol: Demokratyczne aspekty w rodzimych planach przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim w początkach II połowy XIX wieku. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 117-135  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1993 nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Lubelskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. uczestnictwa nauczycieli Lubelszczyzny w życiu naukowym na r...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemski Franciszek: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 130-132  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szukalski Jerzy: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 191-193  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewiczowa Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Leonard: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 113-117  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 138 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Bobowik Alfons: Szkolnictwo polskie na Augustowszczyźnie w okupacyjnej strefie radzieckiej w latach 1939-1941. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 41-55  szczegóły 
27.artykuł: Demidowicz Tomasz: Reforma szkolna 1833 roku w Królestwie Polskim. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 7-20  szczegóły 
28.artykuł: Kulka Bronisława: Deklamacja w edukacji polonistycznej w latach 1870-1918. Zarys problematyki. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 1/2 s. 135-144  szczegóły 
29.artykuł: Kulka Bronisława: Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich na Czeskim Śląsku Cieszyńskim (1920-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 13-27 (m.in. wkład Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji w kształ...) szczegóły 
30.artykuł: Kulka Bronisława: Juliusz Słowacki w kształceniu pozalekcyjnym i pozaszkolnym przed rokiem 1918. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 101-124  szczegóły 
31.artykuł: Kulka Bronisława: Literatura staropolska i oświeceniowa w wypracowaniach stypendystów Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 35-54  szczegóły 
32.artykuł: Serwański Edward: Struktury tajnego nauczania w Wielkopolsce 1939-1945. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 3/4 s. 259-270  szczegóły 
33.artykuł: Walasek Stefania: Problemy średniego szkolnictwa polskiego na zachodnich terenach Litwy w latach 1915-1923. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 29-39  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
34.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Suberlak Tadeusz: "Na przełomie", czyli rzecz o oświacie powojennej. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 147-148  szczegóły 
omówienie: Żmichrowska Maria J.: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 85-88  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Suberlak Tadeusz: "Na przełomie", czyli rzecz o oświacie powojennej. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 147-148  szczegóły 
omówienie: Żmichrowska Maria J.: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 85-88  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1988 nr 2 s. 244-248  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 275-276  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grześ Bolesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 3/4 s. 235-236  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bełza Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Kulka Bronisława: Działalność patriotyczno-wychowawcza Władysława Bełzy. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 7-28  szczegóły 
  Bem Antoni Gustaw
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 4 s. 508 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dygasiński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Śmiechowska Elżbieta: System wychowania w polskiej szkole drugiej połowy XIX wieku; ujęcie krytyczno-projektujące w twórczości beletrystycznej Adolfa Dygasińskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2003 nr 3/4 s. 159-166  szczegóły 
42.artykuł: Śmiechowska Elżbieta: Wychowanie domowe w twórczości beletrystycznej Adolfa Dygasińskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2003 nr 3/4 s. 167-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jezierski Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Lepianka Józef: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 21-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczyński Teodor
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska Wanda: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
  Kamiński Aleksander
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 124-125 (nota...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 3/4 s. 301-303  szczegóły 
  Konarski Stanisław
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurczyszyn Marek: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1991 nr 3/4 s. 255-257  szczegóły 
  Korczak Janusz
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1991 nr 3/4 s. 257-259  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1994 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 89-90  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 3/4 s. 382-383  szczegóły 
  Kozakiewicz Mikołaj
    zgon (alfabet autorów)
52.zgon: Mikołaj Kozakiewicz. 24 XII 1923 - 22 XI 1998. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 5 (zmarł: 22 XI 1998; nota, z fot....) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Kulka Bronisława: Wilnianie - Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 1/2 s. 129-134 (nt. wileńskiego okresu w życiu i twórczości pisarza oraz o miejscach k...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łempicki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Szmyd Kazimierz: Stanisław Łempicki (1886-1947). Lwowska szkoła historii kultury umysłowej, dziejów oświaty i myśli pedagogicznej. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2003 nr 1/2 s. 91-101  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mysłakowski Zygmunt Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Nowacki Tadeusz W.: Zygmunt Mysłakowski - współtwórca pedagogiki naukowej. W setną rocznicę urodzin (1890-1971). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 2 s. 159-185  szczegóły 
56.artykuł: Szmyd Kazimierz: Zygmunt Karol Mysłakowski (1890 - 1971). Refleksje w 25 rocznicę śmierci pedagoga. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 63-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostrowski Jerzy Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Krasuski Józef: Reforma szkoły średniej ogólnokształcącej Jerzego Ostrowskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 201-214 (także o twórczości literackiej J. Ostrowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Patkowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Koźmian Danuta: Regionalizm w poglądach społeczno-pedagogicznych Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890-1942) i jego aktualność. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 1/2 s. 43-52  szczegóły 
59.artykuł: Koźmian Danuta: Regionalizm w poglądach społeczno-pedagogicznych Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890-1942) i jego aktualność. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 1/2 s. 43-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Suchodolski Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Wołoszyn Stefan: Bogdan Suchodolski jako historyk myśli pedagogicznej (Projekt badawczy). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 3/4 s. 247-250  szczegóły 
  Supiński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Szymański Zdzisław: Zagadnienie rozwoju oświaty ludowej w koncepcjach społeczno-ekonomicznych Józefa Supińskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2000 nr 3/4 s. 133-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tańska-Hoffmanowa Klementyna
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1996 nr 1/2 s. 110 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ubertowski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Sokół Zofia: Mieczysław Zygmunt Adamowski (1892-1975). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 1 s. 55-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Woroniecki Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Kalinowska Katarzyna: Tradycja a wychowanie w koncepcji o. Jacka Woronieckiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1999 nr 3/4 s. 277-284  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbik Zbigniew: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1994 nr 3/4 s. 251-252  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Komensky Jan Amos
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1992 nr 3/4 s. 189  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Sztobryn Sławomir: Szkice z historii myśli pedagogicznej. Refleksja filozoficzno-pedagogiczna starożytnych w polskim czasopiśmiennictwie (1900-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 23-44 (m.in.: Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Nowacki Tadeusz W.: Myśl Platona w pedagogice XX wieku. Rzecz o twórczości Sergiusza Hessena. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 5-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Kardyś Piotr: Apostołowie Słowian w podręcznikach do historii. Przegląd Historyczno-Oświatowy 2002 nr 3/4 s. 123-130  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Polski teatr szkolny na Śląsku w latach niewoli narodowej. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1988 nr 3 s. 345-359  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. działalności kół dramatycznych przy Państwowych Seminariach ...) szczegóły