Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bajerowa Irena: Niedostatki i nadmiar wolności w badaniach humanistycznych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 142-146  szczegóły 
2.artykuł: Szymik Jerzy: Relacja "teologia - literatura piękna" we współczesnej refleksji metodologicznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 171-177  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kempa Jacek: "Metafory jako mowa odpowiadająca Bogu". Juergena Werbicka ujęcie roli metaforyki w teologii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 518-534  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiermacz Maja: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 424-426  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Szymik Jerzy: Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 63-75  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Poetyckie słowa o Bogu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 269-278 (nt. polskiej poezji religijnej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Nowak Lech: Katolickie książki z Polski w okresie rekatolizacji na Śląsku (teologia praktyczna). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 209-28 (literatura kaznodziejska i ascetyczno-dewocyjna na Śląsku XVI-XVIII w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Poloczek Edward: Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania polskich drukowanych śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 113-128 (w latach 1761-1857...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ledwoń Ireneusz Sławomir: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Szymik Jerzy: Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 105-132 (dot. głównie twórczości autorów: Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Stanisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 439-441 (omówienie zawartości nru 1 z 1997...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tałuć Katarzyna: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t.36 s. 298-301  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
recenzja: Tałuć Katarzyna: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t.36 s. 298-301  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pytlos Barbara: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 295-298  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Malina Anna Maria: De Iosepho Aegyptiaco in fabulis dramaticis (Atque in saena theatrali) in regione Silesia (S. XVI-XVIII). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 509-517 (postać Józefa ze Starego Testamentu w dramaturgii śląskiej doby starop...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Literatura, czyli "Jak mówić o Bogu"?. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 279-285 (obraz Boga w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
17.artykuł: Szymik Jerzy: Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji (na tle ogólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 105-132 (dot. głównie twórczości autorów: Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poloczek Edward: Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim ("Kancyonał i książka modlitewna na cały rok" z 1865). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 249-269 (z "Aneksem pieśni i śpiewów" zamieszczonych w książce...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
19.artykuł: Poloczek Edward: Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim - śpiewniki ks. Antoniego Janusza. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 99-134 (omów. kancjonału "Praca codzienna, coroczna i całożywotna (...)", Cie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
20.wiersz: Gratuletur ecclesia laudum. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 333 (przypuszczalny autor: Mikołaj z Głubczyc, przydomek Brevis...) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reginek Antoni: "Gratuletur ecclesia laudum" - średniowieczny hymn ku czci św. Barbary. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 331-336 (przypuszczalny autor: Mikołaj z Głubczyc (pseud. Brevis); tekst jest p...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
22.artykuł: Burzywoda Urszula: Uwagi o języku "Pieśni". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1988 t. 15 (1982) s. 268-271 (nt. zbioru rękopisów pieśni religijnych i ludowych z lat 1856-1898, sp...) szczegóły 
23.artykuł: Myszor Jan: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1988 t. 15 (1982) s. 243-247 (nt. zbioru rękopisów pieśni religijnych i ludowych z lat 1856-1898, sp...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bocheński Józef Maria
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójtowicz Marek: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Ojciec Józef Bocheński - drogi życia i myślenia filozoficznego (W stulecie urodzin uczonego) Katowice 20 XI 2002 r.. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 575-576  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Kozyra Józef: Spotkania z Biblią. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 209-220 (uwagi dot. m.in. kilku świadectw lektury Biblii w wypowiedziach i wier...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Reginek Antoni: Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 417-425  szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Heller Michał: Związki Zofii Kossak-Szatkowskiej ze Śląskiem Cieszyńskim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 269-275  szczegóły 
28.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Zofia Kossak o katowickich biskupach: Arkadiuszu Lisieckim i Stanisławie Adamskim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 252-257 (wraz z tekstem Zofii Kossak: Wspomnienia, s. 253-257...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Michalski Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Bortkiewicz Paweł: Człowiek ocalony w systemie posttotalitarnym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 211-220 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
30.artykuł: Gibiński Kornel: Uczcić i zachować w pamięci. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 207-209 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
31.artykuł: Głombik Czesław: Idea perfekcjoryzmu i jej kontekst historyczny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 221-236 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
32.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: O erudycji literackiej ks. Konstantego Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 301-305 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
33.artykuł: Kopiec Jan: Wkład ks. Konstantego Michalskiego w refleksję historyczną. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 295-299 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
34.artykuł: Rak Romuald: Ksiądz profesor Konstanty Michalski taki, jakim go przeżywałem. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 275-279 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
35.artykuł: Rembierz Marek: Lux in tenebris lucet. Metafizyczny wymiar światła i widzialności świata w refleksji filozoficznej i teologicznej K. Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 237-273 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
36.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Postacie herosów literatur germańskich w myśli filozoficznej ks. Konstantego Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 307-313 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
37.artykuł: Śliwiok Józef: Księdza prof. dra Konstantego Michalskiego rozważania o ochronie przyrody. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 281-285 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
38.artykuł: Tyszkiewicz Leon: Człowiek dzisiejszy między heroizmem a bestialstwem. (Rozważania kryminologa na kanwie myśli ks. Konstantego Michalskiego). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 287-291 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Materiały z sympozjum na temat: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o myśli twórczej ks. Konstantego Michalskiego (1879-1947)". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 201-202 (program...) szczegóły 
artykuł: Nawarecki Aleksander: Wprowadzenie do III sesji sympozjum. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 293-294  szczegóły 
artykuł: Wojciech Jacek: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 203-205 (otwarcie sympozjum...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
40.wiersz: Miłosz Czesław: Im więcej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 124-125  szczegóły 
41.wiersz: Miłosz Czesław: Oeconomia divina. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 123-124  szczegóły 
42.wiersz: Miłosz Czesław: Veni Creator. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 126  szczegóły 
43.wiersz: Miłosz Czesław: Zapisane wczesnym rankiem. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 128-130  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nossol Alfons: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 355-357  szczegóły 
recenzja: Szymik Jerzy: Teologia i literatura - miejsca wspólne. O odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 197-202 (prezentacja książki własnej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pieter Józef
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dreja A.: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1995 t. 27/28 (1994/1995) s. 489-490  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szczepański Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
46.tekst paraliteracki: Szczepański Jan Józef: [Wypowiedź]. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 155-156 (w dyskusji nt.: Jakie wartości może wnieść katolik w życie publiczne...) szczegóły 
  Szramek Emil
    proza (alfabet tytułów)
47.proza: Szramek Emil: Wspomnienia. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 301-312 (ze wstępem: Józef Krętosz: Wspomnienia księdza doktora Emila Szramka o...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
48.listy: Szramek Emil: [Listy]. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 285-313 (do Jana Kudery, 62 listy z lat 1913-1937.; oprac. i koment.: Halina Ko...) szczegóły 
  Szymik Jerzy
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brożek Beata: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 468-472  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Twardowski Jan: Wyjaśnienie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 117-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 361-363 ([rec. ks.:] Birger A. Pearson: Gnosticism, judaism and egyptian christ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 169-172  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bishop Elizabeth
    wiersze (alfabet tytułów)
53.wiersz: Bishop Elizabeth: Filling station = Stacja benzynowa. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 108-109 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Auden Wystan Hugh
    wiersze (alfabet tytułów)
54.wiersz: Auden Wystan Hugh: Musee des Beaux Arts = Musee des Beaux Arts. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 107-108 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim...) szczegóły 
  Heaney Seamus
    wiersze (alfabet tytułów)
55.wiersz: Heaney Seamus: Digging = Kopanie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 110-111 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim...) szczegóły 
  Keats John
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławek Tadeusz: Piękno i etyka przyjaźni. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 185-191 (rozważania o pięknie na podstawie wiersza; z tekstem oryginału i przek...) szczegóły 
  Patryk święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Rzeźniczek Krzysztof: Biografia św. Patryka. Stan badań. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 241-248  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Marcel Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Panek Marek: Koncepcja człowieka w filozofii Gabriela Marcela. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne t. 33 s. 191-199  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Pietras Henryk: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 5-12 (w pismach m.in. św. Cypriana, św. Jana Chryzostoma, św. Atanazego i św...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uciecha Jan: Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 65-91  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Szmurło Roman: Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 291-297  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 35-49 (szerzej o koncepcji Arystotelesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Antoni Pustelnik święty *
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 29-44  szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 273-276  szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 367-368  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Myszor Wincenty: Eucharystia w wypowiedziach Ireneusza z Lyonu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 13-22  szczegóły 
67.artykuł: Myszor Wincenty: Symbolika Krzyża wg św. Ireneusza. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 97-102 (szerzej o utworze "Wykład nauki apostolskiej" (Demonstratio praedicati...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu ("Adversus haereses" V, 30,4-36,3). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 5-24  szczegóły 
  Kelsos *
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duży Ludwik: Polemika Celsusa z chrześcijaństwem jako inwektywa. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 169-180 (nt. zastosowania przez Celsusa formy literackiej inwektywy w polemice ...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Myszor Wincenty: "Hieratike diakonia" według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 241-249 (na podstawie tekstów gnostyckich z Nag Hammadi...) szczegóły 
  Origenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Słomka Jan: Teologiczne podstawy egzegezy Orygynesa i jej aktualność. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 477-489  szczegóły 
72.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 1.). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 173-191  szczegóły 
73.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 179-195  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spyra Marek: Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do "Księgi Jozuego". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 41-63  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczny Rafał: Chrystologiczny tytuł [Sofia Teoi] w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 232-240  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Kozyra Józef: Szcególne miejsce ludu wybranego i jego świętych pism w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 367-383  szczegóły 
77.artykuł: Malina Artur: Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w piśmie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 384-390  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malina Artur: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 458-460  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 260-262  szczegóły 
recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 s. 542-544  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Kozyra Józef: Charakter teologiczny i biograficzny Ewangelii jako gatunku literackiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 45-68  szczegóły 
82.artykuł: Kozyra Józef: Jezus Chrystus Kamieniem Węgielnym albo Głowicą Węgła oraz Głową w Nowym Testamencie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 77-103  szczegóły 
83.artykuł: Kozyra Józef: Nowe Przymierze - "Kaine Diatheke". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 17-39 (nt. tekstów biblijnych relacjonujących ustanowienie Nowego Przymierza ...) szczegóły 
84.artykuł: Pisarek Stanisław: Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w oryginalnym języku greckim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 291-195 (omówienie wydawnictw zagranicznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Tum Janusz: Próby analizy struktur oraz tradycja i redakcja przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 191-201  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Pisarek Stanisław: Czy św. Paweł zrealizował projekt odbycia podróży apolstolskiej na krańce Zachodu, to jest do Hiszpanii (RZ 15,24.28)?. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2001 t. 34 s. 115-143  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Myszor Wincenty: Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 73-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Pisarek Stanisław: Idea "trwania" (proskarteresis) w "Dziejach Apostolskich". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 211-223 (semantyczna analiza tekstu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    artykuły (alfabet tytułów)
89.artykuł: Małecki Zdzisław: Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 s. 360-366  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Małecki Zdzisław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 161-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Malina Artur: Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w piśmie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 384-390  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozyra Józef: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 447-450  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Basiuk Maciej: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 544-546  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Dreja Antoni: Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 321-330 (założenia wydawców i historia drukowanych wydań Biblii w językach oryg...) szczegóły 
95.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 172-173 ([w ks.:] Diego Arenhoevel, So wurde Bibel. Ein Sachbuch zum alten Test...) szczegóły 
96.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 280-282 ([rec. ks.:] Reinhard Wonneberger: Leitfaden zur Biblia Hebraica Stuttg...) szczegóły 
97.artykuł: Kozyra Józef: Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 5-17 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
98.artykuł: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w Ps 132, Jr 3,14-18 oraz 2 Mch 2,1-8. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 127-158  szczegóły 
99.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji prawdy w Biblii hebrajskiej na podstawie jej przeciwieństw. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 104-126  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dreja Antoni: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (Leuven 27 VIII-1 IX 1989). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 315-317 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Małecki Zdzisław: Lud Jahwe w orędziu Deuteroizajasza. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 43-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Hasła szczegółowe (koptyjska) / Utwory anonimowe (koptyjska)
    proza (alfabet tytułów)
102.proza: Apokalipsa Piotra. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 320-329 (wstęp i komentarz: Wincenty Myszor: Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Cod...) szczegóły 
103.proza: Dialog zbawcy. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 495-503  szczegóły 
104.proza: Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI,1, p. 1,1-12,22). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1996 t. 29 s. 298-302 (wstęp, s. 296-298...) szczegóły 
105.proza: Księga Tomasza (Nag Hammadi Codex II, 7 p. 138, 1-145, 23). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 224-231 (ze wstępem tłumacza na s. 221-224...) szczegóły 
106.proza: Psalm Bema CCXXVI. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 495-503 (z koment. tłumacza: Męczeństwo i śmierć Maniego (Psalm Bema CCXXVI). W...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi ("Nag Hammadi codex III, 5). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 490-503  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 29-44  szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Pierwsza i Druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 57-76  szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 363-366 ([rec. ks. zb.:] Die Bibliothek von Nag Hammadi. Einige Probleme des Ch...) szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 369-370 ([rec. ks.:] Wolfgang G. Roehl: Die Rezeption des Johannesevangelium in...) szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 25/26 (1992/1993) s. 403-405 ([omów. tekstu:] The teaching of Sylvanus [Nauki Sylwana] (Nag Hammadi ...) szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 282-286 ([rec. ks.:] Clemens Scholten: Martyrium und Sophiamythos im Gnostizism...) szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Gnostycyzm - przegląd publikacji. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 331-337 (nt. edycji tekstów i przekładów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Pietras Henryk: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 5-12 (w pismach m.in. św. Cypriana, św. Jana Chryzostoma, św. Atanazego i św...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Libera Piotr: Zarys antropologii w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 25-39  szczegóły 
111.artykuł: Libera Piotr: Zasadnicze aspekty metody hermeneutycznej św. Ambrożego z Mediolonu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 19-27  szczegóły 
112.artykuł: Zagadnienie mowy w traktatach deontologicznych Cycerona i św. Ambrożego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 271-290  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Piotr: Rodzaj literacki oraz treść pastoralno-antropologiczna traktatu "O Izaaku i duszy" Ambrożego z Mediolanu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1992/1993) s. 9-21  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczny Rafał: "Exempla" Cycerońskie w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 41-56  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Piotr: Obraz Matki Bożej w "Wykładzie Ewangelii św. Łukasza" Ambrożego z Mediolanu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 22 (1989) s. 252-258  szczegóły 
  Augustyn święty *
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 165-166  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Akceptacja nieskończonośco aktualnej u św. Augustyna. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 11-22  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Nakonieczny Rafał: Zagadnienie mowy w traktatach deontologicznych Cycerona i św. Ambrożego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 271-290  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczny Rafał: "Exempla" Cycerońskie w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 41-56  szczegóły 
  Cyprian święty *
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 270-273  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Myszor Wincenty: Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2001 nr t. 34 s. 109-114  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczny Rafał: Zależność literacka traktatu "De Dominica oratione" św. Cypriana od "De oratione" Tertuliana. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 339-350  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drogosz Marek: Cyprian, biskup Kartaginy wobec swego kleru (w świetle jego listów). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 148-167  szczegóły 
  Hilary z Poitiers święty *
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stanula Emil: "Non possumus" św. Hilarego z Poitiers. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 181-189  szczegóły 
  Jan Kasjan święty *
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 398-399 (rec. ks.: Arkadiusz Nocoń: Ioannis Cassiani doctrina de amicitia iuxta...) szczegóły 
  Minucius Felix Marcus
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 401-402 (rec. ks.: Andrzej Mazewski: Minucii opus ut "protrepticum" ad veritate...) szczegóły 
  Sulpicius Severus
    proza (alfabet tytułów)
127.proza: Sulpicius z Akwitanii Severus: Chronicorum libri duo [Kronika; fragm.:] Historia Kościoła. Żywot świętego Marcina. Dialogus. Epistulae.. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 183-211 (ze wstępem tłumacza, s. 183-184, oraz notą Wincentego Myszora: Od red...) szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 270-273  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nakonieczny Rafał: Zależność literacka traktatu "De Dominica oratione" św. Cypriana od "De oratione" Tertuliana. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 339-350  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Dionizy Mniejszy *
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 167-169  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Angelus Silesius *
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1984 t. 17 (1984) s. 266-268  szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
132.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Filozofia matematyki Immanuela Kanta jako punkt odniesienia filozofii matematyki stowarzyszonych z klasycznymi kierunkami badań podstaw matematyki. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1999 t. 32 s. 23-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hudek Wiesław: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 283-285  szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Hasła osobowe (syryjska)
  Afrahat *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Uciecha Andrzej: Afrahat, mędrzec perski - stan badań. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 25-40  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski górnośląskich towarzystw alozjańskich. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 81-104 (w latach 1883-1919...) szczegóły