Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Radomski Andrzej: Badanie narracji historycznej. Próba konceptualizacji kulturoznawczej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2001 t. 56 s. 211-233  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Topolski Jerzy: Holocaust a język historyka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 217-231  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Gołębiowska Zofia: Angielskie wzorce i inspiracja w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 191-228 (m.in. nt wpływu angielskiej literatury sentymentalnej i preromantyczne...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Buszko Józef: Uroczystości patriotyczne na Wawelu w latach Rzeczypospolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 31-41 (m.in. nt. uroczystych pogrzebów wybitnych pisarzy i poetów na Wawelu i...) szczegóły 
5.artykuł: Jasiński Zenon: Działalność organizacji polskich w Pradze na przełomie XIX i XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 297-316 (m.in. dot. działalności kulturalno-literackiej...) szczegóły 
6.artykuł: Krawczyk Antoni: Książka w pracach naukowych kilku historyków polskich XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 157-190 (nt. powoływania się na książki rękopiśmienne i drukowane (począwszy od...) szczegóły 
7.artykuł: Michałowski Stanisław: Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 75-85 (m.in. dot. Józefa Hoene-Wrońskiego, Adama Mickiewicza, Augusta Cieszko...) szczegóły 
8.artykuł: Śladkowski Wiesław: Polacy we francuskiej nauce historycznej przełomu XIX i XX stulecia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 139-153 (dot. także literatury...) szczegóły 
9.artykuł: Wiśniewski Stanisław: Studia Polaków we Francji od końca XVIII w. do 1830 r.. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1995 t. 50 s. 157-180 (m.in. także literatów i krytyków literatury...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Słowiński Jan: Littera antiqua w polskiej średniowiecznej terminologii pisarskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 289-302  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Gołębiowska Zofia: Angielskie wzorce i inspiracja w życiu dworu puławskiego na przełomie XVIII i XIX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 191-228 (m.in. nt wpływu angielskiej literatury sentymentalnej i preromantyczne...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Demidowicz Tomasz: Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Królestwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856-1860/1861). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 229-259 (m.in. nt. ożywienia literackiego, naukowego, kulturalnego i teatralneg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Brodowska-Kubicz Helena: Chłopi-inteligenci, publicyści i profesorowie o swoich sprawach i Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 117-132 (dotyczy wspomnień m.in. Stanisława Pigonia, Franciszka Bujaka, Jana St...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Lewandowski Jan: Oświata i kultura w działalności Związku Młodzieży Wiejskiej w województwie lubelskim w latach 1956-1976. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 287-298 (m.in. nt. działalności literackiej i teatralnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nossowska Małgorzata: Problematyka francuska na łamach "Ateneum" (1876-1901). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 149-162  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bałabuch Henryk: Cenzorzy prasy polskiej w Lublinie w latach 1865-1905. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 127-137  szczegóły 
18.artykuł: Bałabuch Henryk: Cenzura a rusyfikacja. Tożsamość czy podobieństwo celów i metod? (Uwagi na przykładzie polskiej prasy prowincjonalnej końca XIX wieku). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 177-198 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Gmiterek Henryk: Wokół związków kulturalnych polsko-czeskich w XVI w. (1526-1620). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 41-73  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Willaume Małgorzata: Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 191-206 (także kultury i literatury...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Osiński Zbigniew: Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2003 t. 58 s. 59-72  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Osiński Zbigniew: Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2003 t. 58 s. 59-72  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Gmiterek Henryk: Uroczystości akademickie w Zamościu w XVI-XVIII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 149-158 (nt. zaangażowania Akademii Zamojskiej w kulturalno-społeczne życie mia...) szczegóły 
24.artykuł: Poznański Karol: Szkoła i wychowanie w Królestwie Polskim w początkach lat trzydziestych XIX stulecia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 159-183  szczegóły 
25.artykuł: Willaume Małgorzata: Udział Polski w pracach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w latach 1922-1939. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1995 t. 50 s. 259-271 (m.in. w pracach Komisji Przekładów, Komitetu do spraw Bibliografii i P...) szczegóły 
26.artykuł: Willaume Małgorzata: Udział Polski w pracach Union Academique Internationale (1919-1939). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 46/47 (1991/1992) s. 369-385 (nt. udziału polskich uczonych w tworzeniu międzynarodowych instytucji ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
27.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Katyński piasek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 355  szczegóły 
28.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Modlitwa (Do Ciebie , Matko Boża...). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 355  szczegóły 
29.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Na polskie groby w Budapeszcie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 355  szczegóły 
30.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Wilk Gromniczny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 356  szczegóły 
31.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Wspomnienia o Bożym Narodzeniu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 357  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Kaczmarek Urszula: Kazimiery Iłłakowiczówny kontakty z Polonią węgierską. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 349-359  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Koźmian Stanisław Egbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Gołębiowska Zofia: Jak pisać historię chłopów polskich? Uwagi i refleksje Stanisława Egberta Koźmiana. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 187-197 (omówienie tekstu "Jak traktowaną być winna historia włościan w Polsce"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Antoni: Synteza dziejów polskiego chłopa w "Historii chłopów polskich" Aleksandra Świętochowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 199-207  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuryłowicz Marek: Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1994 t. 49 s. 139-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Ausz Mariusz: Obyczaje i obrzędy religijne Rosjan w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku w opisach cudzoziemców. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 67-80 (dotyczy wspomnień m.in. dyplomatów i kupców, z fragmentami tekstów...) szczegóły 
37.artykuł: Madajczyk Czesław: Intelektualiści europejscy na uchodźstwie i politycznej emigracji w pierwszej połowie XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 133-142 (m.in. dotyczy pisarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Ibn Ruszd *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Korolec Jerzy B.: "Komentarz Średni" Awerroesa do "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 147-155  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Alma Tadema Laurence
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Złotkiewicz-Kłębukowska Joanna: Polonofilska działalność Laurence Almy Tademy w czasie I wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 103-114  szczegóły 
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Zins Henryk: Joseph Conrad and the Early British Critics of Colonialism in the Congo. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2001 t. 56 s. 41-54 (zawiera streszczenie w jęz. polskim...) szczegóły 
  Porter Jane
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gołębiowska Zofia: Jane Porter - angielska admiratorka Tadeusza Kościuszki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2001 t. 56 s. 7-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kosmas *
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Gerard: Kiedy książę Bolesław Krzywousty stał się lennikiem księcia czeskiego w ziemi kłodzkiej? (Przyczynek do krytyki "Kroniki Czechów" Kosmasa). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 91-97  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Balzac Honore de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Pytlak Andrzej: Walory źródłowe "Komedii ludzkiej" Honoriusza Balzaka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 129-146  szczegóły 
  Maurras Charles
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Plennikowski Waldemar: Francuska ideologia nacjonalistyczna z przełomu XIX i XX wieku w świetle publicystyki Stanisława Kozickiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2002 t. 57 s. 37-49 (m.in. o poglądach politycznych pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Kotula Tadeusz: "Dobrzy i źli cesarze" w opiniach późnych autorów łacińskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1994 t. 49 s. 127-137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Kowalski Henryk: Auspicja w myśli filozoficznej i działalności politycznej Marka Tuliusza Cycerona. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1994 t. 49 s. 81-95  szczegóły 
47.artykuł: Mazurkiewicz-Woźniak Elżbieta: Marek Tulliusz Cyceron a sztuka grecka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1994 t. 49 s. 97-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Potkowski Edward: Katedraliści gdańscy. Z dziejów książki w Gdańsku XV w.. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 209-219  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Kołtunowski Piotr: Die deutsche Presse im besetzten Polen 1939-1945. Die Hitlerpropaganda gegenueber dem Generalgouvernement. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1996 t. 51 s. 249-269  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Katkov Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Piątkowski Leszek: Sprawa polska w myśłi politycznej Michała Katkowa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 55-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Privat Edmond
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Bednarz Piotr: Warszawa u schyłku zaboru rosyjskiego w oczach szwajcarskiego korespondenta "Le Temps" (kwiecień 1915). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 271-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Albin Janusz: Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 271-282 (m.in. nt. życia literackiego Łemków w Polsce od. l. 90. XX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Ady Endre
    wiersze (alfabet tytułów)
53.wiersz: Ady Endre: Eliaszowe wozy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 357  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 301-326  szczegóły