Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bartkowski Bolesław: Uwagi o polskich, religijnych pieśniach narracyjnych. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 81-88  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Gabryś Jerzy: "Ave Maria" w polskiej pieśni solowej XIX w. Przyczynek do badań nad związkami słowa i muzyki. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 239-250  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Misiurek Jerzy: Polemiki polskich teologów katolickich XVI i XVII wieku z socynianizmem. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 95-103 (dot. teologów kręgu Stanisława Hozjusza...) szczegóły 
4.artykuł: Pikulik Jerzy: Polskie sekwencje w graduałach tynieckich z XV wieku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 55-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Polska mariologia śpiewana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 2 s. 41-62 (przegląd polskich kościelnych pieśni maryjnych...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Styk Józef: Życie i dzieło o. Floriana Jaroszewicza reformata (1694-1771). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 4 s. 45-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lubieniecki Stanisław
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 2 s. 149-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Misztal Henryk: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) nr 5 s. 135-148 ([rec. ks.:] Regine Pernoud: I santi nel Medioevo, uomini di fede, mist...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bartnik Czesław: Chrystus w myśli wschodniej. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 2 s. 51-57 (m.in. w kościołach: egipskim, chaldejskim, syro-malabarskim, ormiański...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Jaskóła Piotr: Udział ducha w misterium stworzenia według Jana Kalwina. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) s. 2 s. 59-68  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Rusecki Marian: Cud w apologetycznej myśli Błażeja Pascala. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 2 s. 5-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Kochanek Piotr: Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Zagadnienia wybrane. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. s. 119-131  szczegóły 
  Dionysios z Aleksandrii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Pietrys Henryk: Dionizy Aleksandryjski wobec sporu o ważność chrztu heretyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. 103-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Langkammer Hugolin: Teologie Nowego Testamentu w języku polskim. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 101-103  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "Aion" w Nowym Testamencie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 79-99  szczegóły 
19.artykuł: Szlaga Jan: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 131-132 ([rec. ks.:] R. Le Deaut: The message of the New Testament and the Ara...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kudasiewicz Józef: Testament Jezusa (J 19, 25-27). Nowe trendy interpretacyjne. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 49-61  szczegóły 
21.artykuł: Langkammer Hugolin: Z zagadnień etyki Ewangelii według św. Jana. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 69-77  szczegóły 
22.artykuł: Rabiej Stanisław: "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 183-192  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Langkammer Hugolin: Ewangelia Łukasza o Zbawicielu i powszechnym zbawieniu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 43-59  szczegóły 
24.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Problematyka literacko-historyczna Łk 4, 16-30. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 81-100  szczegóły 
25.artykuł: Ordon Hubert: Kuszenie Jezusa w świątyni w relacji Łk 4, 9-12 (por. Mt 4, 5-7) a śmierć Jakuba, brata Pańskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 63-75  szczegóły 
26.artykuł: Ordon Hubert: Ostatnie przemówienie zmartwychwstałego Chrystusa (Łk 24, 44-49). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 87-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Szlaga Jan: Die Eschatologie des Briefes an die Hebraeer. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 73-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Bielecki Stanisław: Rz 13, 1-7 w kontekście historii zbawienia. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 47-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Ordon Hubert: Cezarejska katecheza Piotra (Dz 10, 34-43). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 101-115  szczegóły 
30.artykuł: Szymik Stefan: Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 101-116  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dyl Janusz: Biblia i komentarze biblijne wydrukowane w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 4 s. 5-26 (wykaz...) szczegóły 
32.artykuł: Flis Jan: Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 117-129 (fragm. rozprawy doktorskiej: Antydemoniczne praktyki starożytnego Wsch...) szczegóły 
33.artykuł: Homerski Józef: Maryja Matka Chrystusa w świetle tekstów Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
34.artykuł: Homerski Józef: Powołanie i jego rola w formacji religijnej Ludu Bożego Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 37-46  szczegóły 
35.artykuł: Homerski Józef: Prawda o zmartwychwstania i życiu wiecznym w najmłodszych pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 5-17 (dot. Księgi Daniela, Drugiej Księgi Machabejskiej i Księgi Mądrości...) szczegóły 
36.artykuł: Langkammer Hugolin: Podstawy biblijne chrześcijańskiej duchowości odpoczynku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 57-71  szczegóły 
37.artykuł: Suchy Jerzy: Polska literatura z zakresu etyki biblijnej za lata 1945-1984. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
38.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1984/85. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 147-156  szczegóły 
39.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1985/86. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 105-115  szczegóły 
40.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1986/87. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 122-132 (wykaz...) szczegóły 
41.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1987/88. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 73-84 (wykaz...) szczegóły 
42.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1988/89. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 82-87 (wykaz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Opracowania)
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Homerski Józef: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 89-90  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Homerski Józef: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 91-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Szwarc Urszula: Ubodzy w przepowiadaniu proroka Amosa (Am 2, 6b-7a, 1b; 5, 11a, 12b i 8, 4.6). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 5-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Stachowiak Lech: Książę Pokoju (Iz 8, 23b - 9,6). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 23-35  szczegóły 
47.artykuł: Stachowiak Lech: Rzeczy "dawne" i rzeczy "nowe" w wypowiedziach Deuteroizajasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 15-25  szczegóły 
48.artykuł: Stachowiak Lech: Społeczność Boża po powrocie z niewoli. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 5-12  szczegóły 
49.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] żeby nie widział [...] [nie] słyszał [...] i [nie] nawrócił się [...]". Sens wersetu Iz 6, 10b w świetle wypowiedzi synoptyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 39-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Szwarc Urszula: Sens wyrażenia "haddabar hazzeh" w Księdze Jeremiasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 47-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Malachiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Homerski Józef: Dzień Pański u proroka Malachiasza. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 13-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Nehemiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Homerski Józef: Nehemiasz - świecki reformator religijny. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 17-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Potocki Stanisław: Proces formacji mądrościowej w ujęciu Prz 1-9. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 39-64  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
55.artykuł: Tronina Antoni: Kananejskie tło psalmu 29. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 29-42  szczegóły 
56.artykuł: Wit Zbigniew: Nieszpory polskie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 347-356 (nt. polskich tłumaczeń psałterza w edycjach modlitewników polskich; m....) szczegóły 
57.artykuł: Tronina Antoni: Teofania w burzy (Ps 18, 8-16). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
58.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Psałterzu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 35-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Arnd Marian: Przymierze noachickie jako przykład koncepcji przymierza w tradycji kapłańskiej. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 5-21 (dot. Księgi Rodzaju 9, 1-17 ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sędziów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Szwarc Urszula: Funkcja perykop 2, 1-5; 2, 20-22; 6, 8-10; 10, 11-16 w Księdze Sędziów (Z zagadnień problematyki redakcyjnej Księgi). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 19-33  szczegóły 
61.artykuł: Szwarc Urszula: Kompozycja literacka Sdz 1. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 5-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Pojęcie "utile" i "utilitas" w wybranych fragmentach "De Officiis Ministrorum" św. Ambrożego" i "De Officiis" Marka Tuliusza Cicerona. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. 133-145  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Pojęcie "utile" i "utilitas" w wybranych fragmentach "De Officiis Ministrorum" św. Ambrożego" i "De Officiis" Marka Tuliusza Cicerona. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. 133-145  szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Degórski Remigiusz Bazyli: La "Conlatio codicum" della "Vita S. Pauli primi eremitae" di S. Girolamo [Cz. II]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 4 s. 119-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Helman Zofia: "Hymnus pro gratiarum actione" (Te Deum) Romana Palestra. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 251-261 (nowe odczytanie starego tekstu przez kompozytora Romana Palestra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bloch Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Popławski Jarosław: Ernsta Blocha koncepcja filozofii nadziei (1885-1977). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 6 s. 177-186  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewski Mieczysław: Wiersz Goethego "Ueber allen Gipfeln" i jego pięć interpretacji pieśniowych. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 207-223  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Cyryl Turowski święty .
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryniewicz Wacław: Staroruska teologia i duchowość paschalna. Motywy paschalne w pismach św. Cyryla z Turowa (zm. przed 1182). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 25-50  szczegóły 
  Illarion .
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Hryniewicz Wacław: Teologiczna wizja dziejów w pismach metropolity Iłariona. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 2 s. 23-43  szczegóły