PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Gdański
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Data Jan: Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 239-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Migoń Krzysztof: Historia czytelnictwa według Karola Głombiowskiego. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 9-18  szczegóły 
3.artykuł: Radwan-Wińska Teresa: Książki zachowane w pamięci współczesnych czytelników. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 259-266 (nt. badań przeprowadzonych w 2001 r. w regionie pomorskim...) szczegóły 
4.artykuł: Radwan-Wińska Teresa: Z badań nad czytelnictwem literatury kaszubskiej. (W rejonie nadmorskim Pobrzeża Kaszubskiego). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 1 s. 79-94 (nt. badań przeprowadzonych w 1997 r....) szczegóły 
5.artykuł: Sławińska Eugenia: Rola Towarzystwa Czytelni Ludowych w upowwszechnianiu książki polskiej w Gdańsku. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 139-160  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Adamiec Marek: Internet a literatura i książka. Mity, przesądy i realia. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 309-318  szczegóły 
7.artykuł: Taraszkiewicz Beata: Multimedia jako nowa forma książki. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 335-342  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odyniec Wacław: Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 237-239  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brylowska Ewa: Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 1 s. 228-230  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 1 s. 226-227  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 1 s. 268-269  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Babnis Maria: Gdańsk jako ośrodek wydawniczy książki polskiej w okresie zaboru pruskiego (1793-1919). Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 5-33  szczegóły 
13.artykuł: Babnis Maria: Rola literatury dla ludu w kształtowaniu świadomości narodowej polskich gdańszczan w ostatnim dwudziestoleciu XIX i początkach XX wieku. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 1 s. 71-93  szczegóły 
14.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
15.artykuł: Mazurkiewicz Edward: Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 175-186 (w utworach na przestrzeni różnych epok literackich...) szczegóły 
16.artykuł: Migoń Krzysztof: Historia czytelnictwa według Karola Głombiowskiego. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 9-18  szczegóły 
17.artykuł: Nowak Zbigniew: Gdańsk jako ośrodek drukarski i wydawniczy do końca XVIII wieku. Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 129-151  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
18.recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 283-285  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 1 s. 204-208  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kotarski Edmund: Od Zygmunta III Wazy do Jana III Sobieskiego. Z dziejów gdańskiej poezji okolicznościowej. Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 155-176  szczegóły 
21.artykuł: Kotarski Edmund: Siedemnastowieczne pochwały Gdańska. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 5-19 (m.in. w utworach: Krzysztofa Behra, Jana Mikołaja Webera i Dawida Fryd...) szczegóły 
22.artykuł: Mokrzecki Lech: Wojny polsko-kozackie w dziejopisarstwie gdańskim XVII i XVIII wieku. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 5-15 (m.in. w utworach Joachima Pastoriusa, Jana Schultza-Szuleckiego i Gotf...) szczegóły 
23.artykuł: Popielas-Szultka Barbara: Falsyfikat Gottlieba Samuela Pristafa dla klasztoru w Bukowie z datą 5 XI 1263 r.. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 199-219 (nt. autentyczności dokumentu Świętopełka z 5 XI 1263 r....) szczegóły 
24.artykuł: Zientara Włodzimierz: Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 2 s. 123-125 ([rec. ks.:] Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Joanna Jarzęcka, Obraz życia umysłowego Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle wybranych lipskich czasopism naukowych (1710-1762), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1987. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 205-208  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 183-185  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Duliczenko Aleksandr D.: Eshhe raz o kashhubskom prorografe k "Sravitel'nym slovarjam vsekh jazykov i narechijj" 1787-1789 gg. (Otvet Kh. Popovskojj-Taborskojj). Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 213-217  szczegóły 
nawiązanie: Popowska-Taborska Hanna: Jak to jest w istocie ze słowiańsko-kaszubskim prototypem do "Słowników porównawczych wszystkich języków i narzeczy". Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 218-224  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Mokrzecki Lech: Wojny polsko-kozackie w dziejopisarstwie gdańskim XVII i XVIII wieku. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 5-15 (m.in. w utworach Joachima Pastoriusa, Jana Schultza-Szuleckiego i Gotf...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Rafiński Stefan: Działalność społeczno-narodowa absolwentów gimnazjum chełmińskiego - członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu w latach zaboru. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 147-160  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Walkusz Jan: Działalność naukowo-literacka duchowieństwa diecezji chełmińskiej okresu międzywojennego. Rocznik Gdański 1994 t. 54 s. 55-77 (m.in. Bernard Sychta, Leon Heyke, Paweł Wojciech Nagórski...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Patkaniowska Danuta: Książka literacka "drugiego obiegu" jako świadectwo kultury. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 245-258  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Długokęcki Wiesław: Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 1 s. 207-208  szczegóły 
recenzja: Pszczółkowska Z. Lidia: Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 279-281  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Babnis Maria: Źródła drukowane do dziejów Gdańska XIX i pierwszego dwudziestolecia XX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 61-68 (nt. zbiorów, m.in. teatr., czas. i pam....) szczegóły 
34.artykuł: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Proweniencja inkunabułów i starodruków Józefa Flawiusza w Bibliotece Gdańskiej PAN. Wydania greckie i łacińskie. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 179-184  szczegóły 
35.artykuł: Chodyński Antoni Romuald: Przekazy źródłowe o nauce i bibliotekach, mecenacie i kolekcjach osiemnastowiecznych w Gdańsku. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 91-99 (m.in. o katalogach i inwentarzach...) szczegóły 
36.artykuł: Góra Barbara: Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276-1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 105-123  szczegóły 
37.artykuł: Kadulska Irena: Dzieje zbiorów bibliotecznych Akademii Połockiej na Kresach Wschodnich (1812-1820). Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 71-94  szczegóły 
38.artykuł: Kratochwil Zofia: Inwentarze dóbr szlacheckich Szczytna, Dąbrowy i Drzonowa (Szonowa-Szonówka) w powiecie człuchowskim z XVIII wieku. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 231-262  szczegóły 
39.artykuł: Kustusz Gaudenty A.: Biblioteka klasztorna reformatów w Wejherowie. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 2 s. 73-85  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaworski Paweł: Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 2 s. 207-208  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szulist Władysław: Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 1 s. 176-177  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Gierszewski Stanisław: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 55-60 (nt. prac nad słownikiem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Breza Edward: Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 253-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Czerniakowska Ewa: Pomorskie nazwy geograficzne w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 235-242  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 1 s. 223-225  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klemp Aleksander: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 186-188  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banach Jacek: Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 211-213  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pomirska Ewa Monika: Polskie życie społeczno-kulturalne w Gdańsku w latach 1936-1939 w świetle "Gazety Gdańskiej" i "Straży Gdańskiej". Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s.75-98  szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: "Gazeta Gdańska" 1891-1939. Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s. 5-46  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pepliński Wiktor: Kaszubszczyzna i problemy pomorsko-kaszubskie na łamach "Mestwina" - dodatku naukowo-literackiego "Słowa Pomorskiego" - w okresie redaktorstwa Jana Karnowskiego. Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 91-98  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanow Andrzej: Sesja popularnonaukowa poświęcona setnej rocznicy powstania "Gazety Gdańskiej" (1891-1991). Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s. 235-236  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Romanow Andrzej: Bibliografia prasy polskiej wydawanej w Gdańsku w latach 1891-1920. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 105-120  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
52.recenzja: Borzyszkowski Józef: Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 253-56  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Spotkanie jubileuszowe z okazji sześćdziesięciolecia "Rocznika Gdańskiego" i trzydziestolecia pracy redakcyjnej prof. dra Andrzeja Bukowskiego. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 258-259 (spraw. z uroczystości jubileuszowych, 18 XII 1987...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borzyszkowski Józef: Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 225-228  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Radwan-Wińska Teresa: Z badań nad czytelnictwem literatury kaszubskiej. (W rejonie nadmorskim Pobrzeża Kaszubskiego). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 1 s. 79-94 (nt. badań przeprowadzonych w 1997 r....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Kruszelnicki Zygmunt: Zamek malborski w piśmiennictwie. Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 2 s. 21-50 (m.in. w twórczości: Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Bukowski Andrzej: Literackie spotkania z Wybrzeżem Gdańskim w XIX wieku. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 5-67 (nt. zainteresowań pisarzy Wybrzeżem Gdańskim; m.in. w twórcz.: Michała...) szczegóły 
58.artykuł: Podlaszewska Katarzyna: Gdańsk w literarurze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 165-195  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Kotarska Jadwiga: Wisła w poezji staropolskiej. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 73-94  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rzeka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Mazurkiewicz Edward: Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 175-186 (w utworach na przestrzeni różnych epok literackich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Poręba Stanisław: Dzieje wydawnictwa dzieła katolickich Georga Jalkowskiego w Grudziądzu (1881-1920). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 101-109  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Laskowska Jolanta: Transformacja gdańskiego ruchu wydawniczego po 1989 roku. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 167-177  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gdańskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Iskierski Janusz: Teraźniejszość i przyszłość Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w świetle opiniii członków. Sondaż socjologiczny. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s. 155-180  szczegóły 
64.artykuł: Latoszek Marek: Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Oferta problemowa i dyskusyjna w rocznicę 75-lecia. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 2 s. 5-101  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Breza Edward: Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 243-244  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    artykuły (alfabet tytułów)
66.artykuł: Kaczorowski Robert: Pieśni do Matki Bożej ze Świętej Lipki w świetle Rękopisu 70 z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 167-184 (zawiera teksty 6 pieśni z komentarzami...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 1 s. 163-167  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesik Ryszard: "Tempore illo" - dwunastowieczny polski żywot św. Wojciecha. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s.57-74  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bilot Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Wosiak-Śliwa Róża: Germanizmy składniowe w prozie północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 103-115  szczegóły 
70.artykuł: Wosiak-Śliwa Róża: Uwagi o składni w utworach północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 135-173  szczegóły 
  Budzisz Alojzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Wosiak-Śliwa Róża: Uwagi o składni w utworach północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 135-173  szczegóły 
  Bukowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Data Jan: Jubileusz profesora Andrzeja Bukowskiego. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 257 (spraw. z uroczystości jubileuszu 75. rocznicy urodzin i 50-lecia prac...) szczegóły 
73.artykuł: Samp Jerzy: Profesor Andrzej Bukowski. Filolog, pomorzoznawca i edytor. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 1 s. 5-10 (zmarł: II 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ceynowa Florian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Dulicenko Aleksander D.: Rękopis pierwszej gramatyki kaszubskiej Floriana Ceynowy. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 117  szczegóły 
75.artykuł: Nowak Janusz: Florian Ceynowa i Biblioteka Sieniawska Czartoryskich w 1870 roku. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 1 s. 173-185  szczegóły 
76.artykuł: Szultka Zygmunt: Spis miejscowości powiatów słupskiego i wejherowskiego, dokonany przez Floriana S.W. Ceynowę w roku 1848. Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 1 s. 131-142  szczegóły 
77.artykuł: Treder Jerzy: Florian S. Ceynowa jako paremiograf. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 2 s. 125-155 (m.in. charakterystyka zebranych przez Ceynowę przysłów...) szczegóły 
78.artykuł: Treder Jerzy: O Ceynowie na marginesie dawnych i najwnowszych prac. Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 2 s. 51-109  szczegóły 
  Chodowiecki Daniel
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Marek: Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 245-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Damrot Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Linkner Tadeusz: Dawni właściciele i goście kartuskiego Kobysewa. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 73-84 (dot. także Anny Karwatowej...) szczegóły 
81.artykuł: Linkner Tadeusz: Ks. Konstantego Damrota Gdańska i morza poznawanie. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s. 135-154  szczegóły 
  Dantyszek Jan
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pszczółkowska Z. Lidia: Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 210-214  szczegóły 
  Derdowski Hieronim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Lica Zenon: Innowacje frazeologiczne w utworach Hieronima Derdowskiego. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s. 225-229  szczegóły 
84.artykuł: Lica Zenon: Nazwy profesji i rzemiosł w utworach Hieronima Derdowskiego. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 1 s. 65-70  szczegóły 
85.artykuł: Lica Zenon: Nazwy własne w twórczości Hieronima Derdowskiego. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 153-164  szczegóły 
86.artykuł: Lica Zenon: Słownictwo słowińskie i północnokaszubskie w twórczości Hieronima Derdowskiego. Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 111-116  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Sesja naukowa poświęcona życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego, Wejherowo 14 X 2002 r.. Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 249-250 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fleszarowa-Muskat Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Treder Jerzy: Stylizacja językowa w utworach S. Fleszarowej-Muskat. O Kaszubach i ich mowie. Rocznik Gdański 2003 t. 63 z. 1/2 s. 121-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głombiowski Karol
    zgon (alfabet autorów)
89.zgon: Radwan-Wińska Teresa: Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 259-262 (zmarł: 1986...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hanow Michał Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Nowak Zbigniew: Bibliologiczne dokonania Michała Krzysztofa Hanowa w Gdańsku doby oświecenia. Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 1 s. 5-17  szczegóły 
  Heweliusz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Czerniakowska Małgorzata: Sprawy książki w korespondencji Jana Heweliusza z sekretarzem Royal Society w Londynie Henrykiem Oldenburgiem. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 59-69  szczegóły 
92.artykuł: Pszczółkowska Lidia Z.: Jan Heweliusz w słowniku biobibliograficznym uczonych gdańszczan Andrzeja Charitiusa z 1715 r.. Rocznik Gdański 1989 t. 48 z. 1(1988) s. 7-20  szczegóły 
93.artykuł: Siemiginowska Anna: Z korespondencji J. Heweliusza. Rocznik Gdański 1989 t. 48 z. 1 (1988) 21-6 ([nt. przyjaźni i korespondencji z A.A. Kochańskim]....) szczegóły 
  Heyke Leon
    listy (alfabet tytułów)
94.listy: Heyke Leon: [Listy]. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 177-236 (do Andrzeja Bukowskiego (8 z l. 1937-1939); oprac., przypisy i komenta...) szczegóły 
95.listy: Heyke Leon: Listy Leona Heykego z lat 1911-1939. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 165-198 (do Aleksandra Majkowskiego (6 z lat 1911-1929), do Jana Karnowskiego (...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linkner Tadeusz: "Dobrogost i Miłosława" jako balladowy poemat i jego gdańsko-morskie treści. Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 69-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karnowski Jan
    listy (alfabet tytułów)
97.listy: Karnowski Jan: [Listy]. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 177-236 (do Andrzeja Bukowskiego (21 z l. 1937-1939); oprac., przypisy i koment...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linkner Tadeusz: Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 155-159  szczegóły 
  Karwatowa z Bardzkich Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Linkner Tadeusz: Dawni właściciele i goście kartuskiego Kobysewa. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 73-84 (dot. także Konstantego Damrota...) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żynis-Aleksander Agnieszka: Słownictwo wodne we "Flisie" Sebastiana Fabiana Klonowica. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 153-165  szczegóły 
  Kopczyński Onufry
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 208-210  szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
102.listy: Kotarbiński Tadeusz: Tadeusza Kotarbińskiego epizod gdański. Rocznik Gdański 1997 t. 57 z. 1 s. 181-196 (m.in. zawiera 7 listów Tadeusza Kotarbińskiego do Olgierda Sochackiego...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    listy (alfabet tytułów)
103.listy: Krasicki Ignacy: [Listy]. Rocznik Gdański 1990 z. 1 (1989) s. 95-122 (do Aleksandra Michała Sapiehy (z 1772), do Rady Miejskiej w Gdańsku (...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Rabowicz Edmund: Krasicki w Gdańsku. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 95-122  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
105.korespondencja: Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 95-122 (list od Rady Miejskiej w Gdańsku do Ignacego Krasickiego (z 1766)...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lengnich Gotfryd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Zientara Włodzimierz: Gotfryd Lengnich, profesor Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w latach 1729-1750. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 149-163 (m.in. nt. wydawania przez Lengnicha czasopisma Polnische Bibliothek...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łęga Władysław
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulski Marek: Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 1 s. 231-233  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Walkusz Jan: Władysław Łęga i jego środowisko rodzinne w świetle nieznanej autobiografii. Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 1 s. 107-130 (dotyczy zachowanej w maszynopisie autobiografii pt. "Cienie i blaski l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Majkowski Aleksander
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Widernik Mieczysław: Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 1 s. 181-182  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
110.listy: Majkowski Aleksander: [Listy]. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 177-236 (do Andrzeja Bukowskiego (11 z l. 1936-1937); oprac., przypisy i koment...) szczegóły 
111.listy: Majkowski Aleksander: [Listy]. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 1 s. 155-198 (25 listów z lat 1902-1918 do Władysława Berkana; ze wstępem Andrzeja B...) szczegóły 
112.listy: Majkowski Aleksander: Listy Aleksandra Majkowskiego do siostry Franciszki z lat 1910-1918. Rocznik Gdański 1991 nr 51 z. 2 s. 147-214 (56 listów z lat 1910-1918; podał do druku i koment. Andrzej Bukowski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Kantak Kamil: Wspomnienia o Aleksandrze Majkowskim. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 9-25 (przygot., podał do druku i wstępem opatrzył Andrzej Bukowski...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
114.korespondencja: Listy Władysława Berkana do Aleksandra Majkowskiego. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 1 s. 155-198 (30 listów z lat 1902-1917; ze wstępem Andrzeja Bukowskiego pt. "Koresp...) szczegóły 
  Miciński Tadeusz
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linkner Tadeusz: Tadeusza Micińskiego edyorski kamuflaż i jego konsekwencje. Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 2 s. 57-70 (nt. różnych redakcji noweli...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Mokrzecki Lech: Międzynarodowa konferencja w Uniwersytecie Bolońskim. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 283-284 (nt. konf. nt. "La via dell'ambra. Dal Baltico all'Alma Mater", zorgan...) szczegóły 
  Mochinger Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Nowak Zbigniew: Problematyka bibliologiczna w ćwiczeniach oratorskich uczniów Jana Mochingera gdańskim gimnazjum akademickim w XVII wieku. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 23-31  szczegóły 
  Mrongowiusz Krzysztof Celestyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Czerniakowska Ewa: Literatura polska w słownikach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 187-191  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popowska-Taborska Hanna: Dwa autografy kaszubskiego "Słowniczka" Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 93-101  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nadolski Bronisław
    zgon (alfabet autorów)
120.zgon: Nowak Bronisław: Rocznik Gdański 1989 t. 48 z. 1 (1988) s. 223-228 (zmarł: 29 XII 1986; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Połoniecki Bernard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Konopka Maria: Droga Bernarda Połonieckiego do Księgarni Polskiej we Lwowie utrwalona w dziennikach i pamiętnikach księgarza. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 95-103  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Chodubski Andrzej: Z genezy i działalności Domu Polskiego w Gdańsku. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 83-99 (m.in. nt. związków Stanisława Przybyszewskiego z Gdańskiem i jego zaan...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sędzicki Franciszek
    listy (alfabet tytułów)
123.listy: Sędzicki Franciszek: [Listy]. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 177-236 (do Andrzeja Bukowskiego (2 z 1948 r.); oprac., przypisy i komentarz: A...) szczegóły 
  Starowolski Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Krawczyk Antoni: Kulturotwórcza rola książki w badaniach naukowych Szymona Starowolskiego. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 201-217  szczegóły 
  Sulerzyski Natalis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Breza Edward: Język "Pamiętników" Natalisa Sulerzyskiego (1801-1878). Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 111-131  szczegóły 
  Sychta Bernard
    listy (alfabet tytułów)
126.listy: Sychta Bernard: [Listy]. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 177-236 (do Andrzeja Bukowskiego (5 z l. 1937-1939); oprac., przypisy i komenta...) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Breza Bogusław: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 1 s. 124-125  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Breza Bogusław: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 1 s. 124-125  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieloch Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Wieloch Władysław: Dziesięcioro przykazań dla Matek Polek. Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 60-61  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Borzyszkowski Józef: Problemy życia codziennego gdańskiej rodziny robotniczej na przełomie XIX i XX wieku. (Na podstawie pamiętników Władysława Wielocha). Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 53-90 (z fragmentami pamiętników i wierszy...) szczegóły 
  Wybicki Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Dygdała Jerzy: Ewolucja poglądów politycznych młodego Józefa Wybickiego - od "familii" Czartoryskich do konfederacji barskiej. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 123-133  szczegóły 
132.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Gdańsk jako ośrodek badań nad Józefem Wybickim. Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 179-192  szczegóły 
133.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Józef Wybicki jako publicysta epoki stanisławowskiej. Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 135-148  szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zajewski Władysław: Nieznana broszura Józefa Wybickiego. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 5-16 (argumenty przemawiające za autorstwem broszury Józefa Wybickiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucharski Jan: Literacka fikcja a historia w "Wietrze od morza" Stefana Żeromskiego. Rocznik Gdański 1991 t. 49 (1989) z. 2 s. 103-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Komza Małgorzata: Książka ilustrowana w oczach XIX-wiecznych odbiorców. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 219-227 (m.in. nt. książek literackich; także opinie pisarzy...) szczegóły 
137.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje kultury literackiej w miastach nadbałtyckich XVII wieku Gdańsk-Ryga-Rewel. Rocznik Gdański 2002 t. 62 z. 1/2 s. 61-71 (dot. m.in. roli oficyn wydawniczych, księgarń, bibliotek, trup teatral...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Komensky Jan Amos
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 280-281  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Mokrzecki Lech: Jan Amos Komeński w Prusach Królewskich. Próba analizy. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 51-62  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Błażej: Międzynarodowa konferencja komeniologiczna. Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 2 s. 215-217  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 1 s. 204-208  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna, Szyszkiewicz Katarzyna: Zabytki epigraficzne kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Rocznik Gdański 1989 t. 48 z. 1 (1988) s. 151-178 (z XV-XVIII w. w jęz. łacińskim, niemieckim i polskim; z tekstami inskr...) szczegóły 
143.artykuł: Kotarski Edmund: Gdańskie osiemnastowieczne kantaty okolicznościowe - z perspektywy hisotryka literatury. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 1 s. 11-38  szczegóły 
144.artykuł: Kotarski Edmund: "Orbis academicus" w gdańskiej poezji okolicznościowej XVII wieku. Rocznik Gdański 1989 t. 48 z. 1 (1988) s. 115-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klemp Aleksander: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 186-188  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Szulist Władysław: Noblista Guenter Grass. Wybrane zagadnienia życia i twórczości. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 1 s. 5-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Ehrenburg Il'ja
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kondek Stanisław Adam: Socrealistyczne "czytadło": "Odwilż" Ilji Erenburga w Polsce. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 235-243  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonifacio Giovanni Bernardino
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Pszczółkowska Z. Lidia: Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 195-199 (rec. ks.: Manfred E. Welti: Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bon...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Rafiński Stefan: Objazdowa działalność Teatru Miejskiego w Grudziądzu na Pomorzu w okresie międzywojennym. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 213-236  szczegóły