PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Przekładoznawczy
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaźmierczak Marta: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns, Gdańsk, 13-14 października 2011 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pleciński Jacek: Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 249-255  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Biaduń-Grabarek Hanna, Grabarek Józef: Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 11-26 (dot. m.in. tytułów utworów literackich i filozoficznych...) szczegóły 
4.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
5.artykuł: Cataldi Annick: Nieprzekładalność słownictwa a zawartość kontekstu kulturowego. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 69-81 (dot. przekładów nazw własnych miejsc i osób w komiksie "Asteriks ma Ko...) szczegóły 
6.artykuł: Dębski Antoni: Translatologia, podstawowe problemy, stan i perspektywy badań, zainteresowania badaczy. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 11-39 (dot. obiektu i metodologi badań translatologii oraz współczesnych tend...) szczegóły 
7.artykuł: Feret Andrzej S.: Wpływ czasowości reprezentowanej przez imiesłowy w języku polskim i niemieckim na tłumaczenie fraz imiesłowowych. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 87-96 (na materiale fragmentów utworów: Hermann Hesse: Narziss und Goldmunde,...) szczegóły 
8.artykuł: Firyn Sylwia: Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 51-64 (dot. m.in. literatury w gwarach dolnoniemieckich i problemach ich prze...) szczegóły 
9.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
10.artykuł: Górski Tomasz P.: Tłumacz jako źródło nieprzetłumaczalności. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 85-93 (dot. wpływu zdolności poznawczych tłumacza na proces subiektywnej inte...) szczegóły 
11.artykuł: Kościałkowska-Okońska Ewa: Rocznik Przekładoznawczy 2008 nr 3/4 (2007/2008) s. 339-343 ([rec. ks.:] Nike K. Pokorn: Challanging the traditional axioms. Transl...) szczegóły 
12.artykuł: Krakowska Anna Maria: O normie i konwencji artystycznej - wybrane zagadnienia nieprzetłumaczalności na przykładzie sztuki. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 133-140 (z not. o autorce na s. 262...) szczegóły 
13.artykuł: Linke Monika: Kognitywne podejście do przekładu w kontekście współpracy interdyscyplinarnej - korzyści, wyzwania, perspektywy rozwoju. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 111-120  szczegóły 
14.artykuł: Majkiewicz Anna: Intertekstualność jak nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 121-131 (na przykładzie utworu "Wykluczeni" Elfriede Jelinek...) szczegóły 
15.artykuł: Małgorzewicz Anna: Przekład jako medium rozumienia kultury i międzykulturowej integracji w kontekście językoznawstwa kognitywnego. Rocznik Przekładoznawczy 2006 nr 2 s. 169-179 (z not. o autorce na s. 262...) szczegóły 
16.artykuł: Pieczyńska-Sulik Anna: O semiotyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 153-163 (dot. nurtu semiotycznego w refleksji nad przekładem...) szczegóły 
17.artykuł: Pieńkowska Marzena: Poprawne tłumaczenia z błędami. O tłumaczeniu błędów językowych użytych jako zabieg literacki. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 165-174 (na przykładzie tłumaczenia powieści Daniela Keyesa "Kwiaty dla Algerno...) szczegóły 
18.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
19.artykuł: Pociask Janusz: Możliwości tłumaczenia innowacji w stałych związkach frazeologicznych. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 175-189 (na przykładzie tłumaczenia powieści Guentera Grassa "Blaszany bębenek"...) szczegóły 
20.artykuł: Skibińska Elżbieta: "Garść uwag" o jakości przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 13-27 (dot. decyzji tłumacza podejmowanych na poziomie mikrotekstowym oraz od...) szczegóły 
21.artykuł: Waszak Tomasz: Tłumaczenie a interpretacja. O nadwyżkach treści w tekście docelowym. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 11-21 (dot. nadwyżki treści jako efektu subiektywnej interpetacji tekstu prze...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnecka Monika, Salich Hanna: "Imago mundi", Warszawa 28-29 maja 2010 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 217-222 (sprawozdanie...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybiec-Gajer Joanna: "Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?, Kraków, 17-19 marca 2010 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 233-236 (sprawozdanie...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaźmierczak Marta: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation among Cultural Turns, Gdańsk, 13-14 października 2011 r. (sprawozdanie). Rocznik Przekładoznawczy 2011 nr 6 s. 237-239 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego filozofa Pierre'a Hadota. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 39-50 (dot. przekładu przepisów i komentarzy o charakterze literackim i nieli...) szczegóły 
26.artykuł: Płaszczewska Olga: Przekład w dydaktyce komparatystyki literackiej. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 105-114 (dot. doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć uniwersyteckich; z fr...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Garcarz Michał: Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 93-110 (z ded. Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Krasoń Katarzyna: O tłumaczeniach liryków Tymoteusza Karpowicza przez Karla Dedeciusa. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 61-74 (dot. relacji wobec własnych teorii tłumacza oraz wpływu jego interpret...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lec Stanisław Jerzy
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Lech: Rocznik Przekładoznawczy 2008 nr 3/4 (2007/2008) s. 333-337  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąk Paweł: Wybrane aspekty przekładu aforyzmów na język niemiecki na przykładzie "Myśli nieuczesanych" Stanisława Jerzego Leca. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 23-32 (dot. przekładu Karla Dedeciusa...) szczegóły 
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Krajewska Monika: Nowa jakość słowa. Lemowe neologizmy w rosyjskiej szacie. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 83-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrożek Sebastian: Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 191-195  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buk Agnieszka, Pazdan Rachel: Ze sztućcem na rysia, czyli "Pan Tadeusz" po niemiecku. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 49-60 (porównanie tłumaczenia polskich realiów kulturowych w czterech najnows...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stasiuk Andrzej
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cilić Skejlo Durdica, Vidović Bolt Ivana: Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 191-200  szczegóły 
  Szymborska Wisława
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Lech: Rocznik Przekładoznawczy 2008 nr 3/4 (2007/2008) s. 333-337  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Merton Thomas
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blumczyński Piotr: Na pograniczu języków, kultur i religii. Uwagi o tłumaczeniu dzienników Thomasa Mertona. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 43-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Jelinek Elfriede
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majkiewicz Anna: Intertekstualność jak nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 121-131 (dot. przekładu powiązań intertekstualnych w utworze jako cechy idiolek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Barrie James Matthew
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pantuchowicz Agnieszka: "Nibylandie". Nibyprzekłady "Piotrusia Pana"?. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 145-152 (dot. przekładów na jęz. polski autorstwa Macieja Słomczyńskiego i Mich...) szczegóły 
  Milne Alan Alexander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Rzemykowska Anna: O tłumaczeniu komizmu językowego na przykładzie polskich przekładów gier językowych w "Winnie-the-Pooh" i "The House at Pooh Corner" A.A. Milne'a. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 75-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Ricoeur Paul
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobowska-Nastarzewska Patrycja: O intertekstualności na przykładzie własnego tłumaczenia książki Paula Ricoeura "Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna". Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 53-68  szczegóły 
  Vian Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Mitura Magdalena: Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 133-144 (dot. stylu powieści publikowanych pod pseudonimem Vernon Sullivan i ud...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Perrault Pierre
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wygnańska Iga: Traduire Quebec. O (nie)przekładalności ludowego obrazu świata Pierre'a Perraulta. Rocznik Przekładoznawczy 2009 nr 5 s. 227-239 (dot. przekładu poetyckiej wizji ludowego obrazu świata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Firyn Sylwia: Regionalizmy w przekładzie na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 51-64 (dot. m.in. literatury w gwarach dolnoniemieckich i problemach ich prze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haas Agnieszka: Intertekstualne związki I części "Fausta" Goethego z filozofią i ich (nie)obecność w polskich przekładach. Rocznik Przekładoznawczy 2005 nr 1 s. 33-48  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Palion-Musioł Agnieszka: Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym. Rocznik Przekładoznawczy 2012 nr 7 s. 95-107 (dot. technik przekładu audiowizualnego, m.in. z odniesieniem do roli a...) szczegóły