Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 148 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Uwagi o poezji religijnej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 119-126  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Duda Henryk: Z problematyki związków języka i religii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 85-93 (religia jako tekst kultury....) szczegóły 
4.artykuł: Moskal Piotr: Józefa M. Bocheńskiego OP rozumienie znaczenia nazw języka religijnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 3-15  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
6.artykuł: Bereś Jerzy: O przydatności substytucyjnej i interakcyjnej teorii metafory w analizie metaforycznej wypowiedzi o Bogu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 105-111  szczegóły 
7.artykuł: Breś Jerzy: O semantycznej teorii metafory i możliwości jej stosowania w analizie języka religijnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 49-56  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Systemowa potencja dramatu jako kodeksu teatralnego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 103-112 (kontynuacja artykułu A. Zgorzelskiego: Dramat jako opozycja funkcji [z...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Herbut Józef: Semantyczne i pragmatyczne reguły tworzenia wypowiedzi modlitewnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 63-72  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 144-151  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kur Elżbieta M.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kramiszewska Aneta: Objawienie czy wizja? Obrazowanie wizji mistycznych - ich semiotyka w teologii i historii sztuki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 3/4 s. 19-38 (na podstawie badań ikonografii wizji mistycznych w polskiej sztuce bar...) szczegóły 
14.artykuł: Mucha Bogusław: Inspiracje nowotestamentowe w malarstwie rosyjskim pierwszej połowy XIX wieku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 119-134 (analiza malarstwa przestawicieli Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu: ...) szczegóły 
15.artykuł: Zoła Antoni: Struktury harmoniczne w towarzyszeniu organowym do polskich pieśni religijnych - próba charakterystyki języka harmonicznego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 109-117  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymczyk Jan: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 214-218  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: Dla dobra integralnie rozumianej teologii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 201-206  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Kurdziałek Marian: Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 3/4 s. 61-85  szczegóły 
19.artykuł: Szymik Jerzy: Od słowa do Słowa. Teologia a literatura dzisiaj. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 3-10 (wykład wygłoszony podczas posiedzenia Lubelskiego Towarzystwa Naukoweg...) szczegóły 
20.artykuł: Szymik Jerzy: Paradygmat wcielenia jako fundament ludzkiej kultury, teologiczna refleksja - literackie świadectwo. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 25-38 (m.in. dot. twórczości Czesława Miłosza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Flaga Jerzy: Najnowsze jesuitica polskie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 190-195 (nota...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kur Elżbieta M.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malik Jakub A.: Pielgrzymki intelektualne. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 151-161  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajda Janusz: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 103-108  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Deptuła Czesław: W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej (Znaki - mit - historia). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 3-31 (szerzej o legendzie herbowej...) szczegóły 
30.artykuł: Kras Paweł: Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 27-49 (w świetle dokumentów epoki...) szczegóły 
31.artykuł: Panfil Tomasz: Przejawy wiary w Bożą pomoc w czasie wojny w literaturze i obyczaju staropolskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 73-84  szczegóły 
32.artykuł: Wojciechowski Leszek: Najstarsze przedstawienia partykuły Drzewa Krzyża św. przechowywanej w klasztorze dominikanów w Lublinie (Pamięci profesora Edwarda Zwolskiego). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 175-183 (kult relikwi w XVI-XVII w.; m.in. świadectwa spisane przez Jana Długos...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Deptuła Czesław: Legenda świętego Świerada a problem pustelników polskich w późniejszym średniowieczu i czasach nowożytnych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 15-61  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Pawlak Ireneusz: Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w "Księgach piotrkowskich". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 119-131 (dot. potrydenckich, łacińskich ksiąg śpiewów liturgicznych (chorałów),...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawlak Wiesław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 126-134  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Janeczek Stanisław: Oświeceniowy renesans etyki (Dydaktyka filozofii moralnej w polskim szkolnictwie kościelnym na tle europejskim). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 33-62  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Utopia towianinizmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 11-113  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chachulska Bernadetta: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 98-102  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Jacek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 216-224  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rostocki Władysław: O kulturze literackiej i o polityce wołyńskiej w Drugiej Rzeczpospolitej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 134-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Bednarek Antoni: Oratorstwo międzywojenne i literatura (Garść przypomnień i spostrzeżeń). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 87-102 (m.in. o relacjach oratorstwa i literatury w kaznodziejstwie, mowach po...) szczegóły 
43.artykuł: Skórczewski Dariusz: Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 69-80  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
44.recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 77-82  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Nowaczyński Piotr: O badaniach nad literaturą religijną KUL [Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego]. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 109-120 (m.in. o publikacjach Ireny Sławińskiej, Stefana Sawickiego, Marii Jasi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarski Władysław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 61-70  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malik Jakub A.: Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" za lata 1978-1997. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 149-205  szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: 40 lat "Zeszytów Naukowych KUL". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 3-4  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 4/5 s. 137 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 248-250  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Doktór Roman: O literaturze religijnej w oświeceniu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 209-215  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości". 15-17 IX i 6-7 XI 2000. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 186-188 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fontaine Jacques: Przemówienie wygłoszone przez prof. Jacquesa Fontaine'a z okazji nadania mu doktoratu honoris causa KUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 33 (1990) nr 1/4 s. 204-206  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barańska Ewa: Laudacja ku czci profesora Pawła Wyczyńskiego z okazji nadania mu dokoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 18 września 1996 roku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 251-255  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 140 (wyniki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (polonistyka za granicą)
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Fert Józef: Kształcenie edytorskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 109-123  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 113-116  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 113-116  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    artykuły (alfabet tytułów)
62.artykuł: Sielicki Franciszek: Nieznane materiały do dziejów kapelaństwa polskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 187-194 (nt. pieśni religijnych śpiewanych przez wojsko polskie od XIII w. do 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bałucki Michał
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
  Białoszewski Miron
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: "Polski poeta współczesny - niby ja". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 161-167  szczegóły 
  Bolesławiusz Klemens
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Monika: Ku miłości mistycznej. "Rzewnosłodki Głos Łabęcia Umieraiącego" Klemensa Bolesławiusza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 75-85  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
66.zgon: Makarski Władysław: Profesor Tadeusz Brajerski (30 X 1913 - 24 VII 1997). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 285-294 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Kochaniewicz Paweł: Romana Brandstaettera Jezus odnaleziony w kulturze. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 61-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapski Józef
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 152 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smółko Zbigniew: Dwa polskie spotkania z morzem (wyprawa pod Kołobrzeg - 1103 r. i zdobycie Gdańska w 1433 r). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 53-58 (opis wydarzeń w "Ktonice polskiej" Galla Anonima i "Rocznikach" Jana D...) szczegóły 
  Dłuska Maria
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Poezja uczonej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
  Dubieniecki Jozafat
    proza (alfabet tytułów)
71.proza: Dubieniecki Jozafat: Obraz czudotworny preswiatoi Bogorodici w Żyrowicach. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 t. 34 (1991) nr 1/2 s. 225-232 (ze wstępem: Antoni Mironowicz: Jozafat Dubieniecki - historia cudowneg...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipkowska Hanna
    zgon (alfabet autorów)
72.zgon: Fita Stanisław: Hanna Filipkowska (1936-1996). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 173-177 (wpomnienie pośmiertne...) szczegóły 
73.zgon: Pożegnania. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 248-249 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłat Zbigniew: Druga metropolia czasów Bolesława Chrobrego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 59-68  szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Czas w najstarszej polskiej kronice. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 47-72  szczegóły 
artykuł: Smółko Zbigniew: Dwa polskie spotkania z morzem (wyprawa pod Kołobrzeg - 1103 r. i zdobycie Gdańska w 1433 r). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 53-58 (opis wydarzeń w "Ktonice polskiej" Galla Anonima i "Rocznikach" Jana D...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Leszek: Podstęp w kronikach Anonima Galla i Mistrza Wincentego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 29-43  szczegóły 
  Głowiński Michał
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fitas Adam: Anatomia pamięci. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 116-119  szczegóły 
  Grochowski Stanisław
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbkowska Justyna: Tradycja czarnoleska w "Wirydarzu" Stanisława Grochowskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 95-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Legenda. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 65-69  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Józewski Henryk
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rostocki Władysław: O bojach o niepodległość Polski i umacnianie jej stanowiska na Wschodzie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 202-208  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Leszek: Podstęp w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 29-43  szczegóły 
  Kamieńska Anna
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruca Aleksandra: "Tranquillus Deus tranquillans omnia". Cisza a modlitwa w "Notatniku" Anny Kamieńskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 3-21  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Wilczek Piotr: W co wierzył Jan Kochanowski? Głos w sporze o religijności poety i jego poezji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 37-47  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    listy (alfabet tytułów)
82.listy: Kraszewski Józef Ignacy: [Listy]. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 156-172 (8 listów z l. 1858-1877;[adresaci:] Hieronim Kajsiewicz, Julian Felińs...) szczegóły 
  Krofey Szymon
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konarski Bernard: Szymon Krofey i jego kaszubski kancjonał z 1586 roku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 151-153  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lenartowicz Teofil
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Lenartowicz Teofil: Mazur prawdziwy. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 170-171  szczegóły 
85.wiersz: Lenartowicz Teofil: Uwagi wędrownego Czeladnika nad głupim Mazurem. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 169-170  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
86.listy: Lenartowicz Teofil: [List]. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. s. 169-175 (do Seweryny Duchińskiej z 16 I 1884; ze wstępem Józefa Ferta: List Teo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Woźniak Anna: Profesor Ryszard Łużny - slawista i filolog. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 271-278 (sylwetka uczonego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malewska Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Sulikowski Andrzej: Soliloquia luźne H. Malewskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 r. 29 (1986) nr 3/4 s. 3-26  szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Próchniak Paweł: Idea i metafora. Chrystus w tekstach Tadeusza Micicńskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 105-125  szczegóły 
90.artykuł: Próchniak Paweł: Zło w poetyckim świecie Tadeusza Micińskiego. O kilku motywach w tomie "W mroku gwiazd". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 127-149  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Seweryn Dariusz: Wieczna młodość klasycyzmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 3-20  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 152 (not....) szczegóły 
  Mohiła Piotr
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karpluk Maria: Polszczyzna metropolity Piotra Mohyły w jego polemice z ks. Kasjanem Sakowiczem. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 189-201  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niżyński Marian
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Okoń Jan: O księżycu i panu Twardowskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 112-114  szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fita Stanisław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 208-212  szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not. o odznaczeniu "Lumen Mundi"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Papierkowski Stanisław Kajetan
    zgon (alfabet autorów)
97.zgon: Gałecki Zygmunt: Stanisław K. Papierkowski - slawista. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 33 (1990) nr 1/4 s. 159-161 (zmarł: 20 X 1990...) szczegóły 
  Plezia Marian
    zgon (alfabet autorów)
98.zgon: Stawecka Krystyna: Śp. Profesor Marian Plezia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 284-289 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Prus Bolesław
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kur Elżbieta M.: Panna Dandys i inni (mysli nad lekturą "Lalki" B. Prusa). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 23-36 (spojrzenie na kreację postaci Izabeli Łęckiej w kontekście zjawiska da...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajda Tomasz: W kręgu oddziaływań psychoanalizy. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 103-105  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malik Jakub A.: Legenda Przybyszewskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 169-172  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ruffer Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Obsulewicz Beata K.: "Me oczy są dobrą głębiną..." - zjawisko postrzegania wzrokowego w młodopolskiej liryce Józefa Ruffera. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 21-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Looby Robert: Zmiany edytorskie w opowiadaniach Brunona Schulza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 87-97 (dot. edycji wydawnictwa "Rój" w Warszawie w 1930...) szczegóły 
  Siemieński Lucjan
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Biografia literacka Lucjana Siemieńskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 203-208  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Chlebowski Piotr: Nieznana deklaracja Henryka Sienkiewicza o przystąpieniu do Instytucji Czci i Chleba. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 103-107 (o przystąpieniu do założonego w Paryżu Stowarzyszenia Podatkowego w 18...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piskorz Paweł: Między Biblią z "Vie de Jesus" Ernesta Renana. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 65-85 (problem wpływu pracy historyka i religiologa E. Renana "Vie de Jesus" ...) szczegóły 
  Strzeszewski Czesław
    zgon (alfabet autorów)
107.zgon: Balawajder Edward: Profesor Czesław Strzeszewski (21 X 1903 - 4 VI 1999). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 3/4 s. 164-172 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 67-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 152 (not....) szczegóły 
  Twardowski Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
110.tekst paraliteracki: Twardowski Jan: [Przemówienie] Przemówienie ks. Jana Twardowskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 235-238 (na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa; Lublin 22 IV 199...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Fert Józef: Rzecz ku uczczeniu Księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania Poecie tytułu doktora honoris causa KUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 227-235  szczegóły 
112.artykuł: Giebułtowicz Jacek: Liryczny dialog o wierze w poezji Jana Twardowskiego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 35-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Gałkowski Jerzy: Czy Platon wykluczyłby Vincenza z "Państwa"?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 81-92 (o twórczości; m.in. o ustaleniach badaczki twórczości pisarza - Mirosł...) szczegóły 
114.artykuł: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: "[...] I dlatego tę całość kosmosem nazywają [...] a nie akosmią". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 133-146 (wizja świata i miejsca w nim człowieka w twórczości pisarza...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochaniewicz Paweł: Stanisław Vincenz - humanista XX wieku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 140-143 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalczuk Joanna, Podstawka Anna: Prelekcja Lecha Sokoła w Galerii Plastycznej KUL. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 138-140 (streszczenie...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ritter Cezary: Błąd metodologiczny czy spór o istotę kultury. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 117-121  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okoń Jan: Wokół genezy sztuki o Bracie Albercie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 147-157 (z uwzględnieniem prototypu literackiego - Brata Alberta (Adam Chmielow...) szczegóły 
  Wujek Jakub
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Henryk: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 195-200  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zgorzelski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Czesława Zgorzelskiego pytania o współczesność. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 127-140 (sylwetka badacza literatury...) szczegóły 
121.artykuł: Maciejewski Marian: Czesław Zgorzelski - uczony i wychowawca (17 III 1908 - 26 VIII 1996). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 39-65 (sylwetka, z okazji 1. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Zwolski Edward
    zgon (alfabet autorów)
122.zgon: Trzcionkowski Lech: Edward Zwolski (9 II 1932 - 9 IX 1997). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 235-244 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deptuła Czesław: Biblia a historyzm kultury europejskiej. Kilka uwag w związku z książką: Biblia a kultura Europy. Łódź 1992. T. 1-2. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Duda Henryk: Zagadnienia językoznawcze w książce "Biblia a kultura Europy". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 108-116  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Marek: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 85-90  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koj Leon: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 138-141  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziuba Andrzej F.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 209-214  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chudy Wojciech: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 113-119 (spraw....) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 141 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Ireneusz: Panorama żebraczego świata. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 106-111  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Adamska Anna: Zapach dobra i odór zła. Z zagadnień wyobraźni religijnej w średniowieczu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 31-46 (m.in. na przykładzie utworów: Pieśń nad Pieśniami, Brunon z Kwerfurtu:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  O'Neill Eugene Gladstone
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewko Marian: Strindberg - O'Neill - współczesny teatr (Sztokholmskie obrady pod egidą Fundacji Nobla). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 55-61 (spraw....) szczegóły 
  Whitman Walt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Gacka Bogumił: Personalizm Walta Whitmana. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 3-34 (m.in. o poezji z tomu "Leaves of Grass"; z fragmentami wierszy w tłuma...) szczegóły 
  Wilder Thornton Niven
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podstawka Anna: "Nasze miasto" Thorntona Wildera jako fenomen dramaturgii poetyckiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 61-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    artykuły (alfabet tytułów)
136.artykuł: Sielicki Franciszek: Religia w folklorze białoruskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 29-45 (na przykładzie pieśni ludowych; z fragm. pieśni w transliteracji z jęz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: O Croinin Breandan: Tradisiun lamhscribhinni na gaeilige = Irlandzka tradycja rękopiśmienna. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 73-94 (z faks. kart rękopisów irlandzkich z XVII i XIX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Illtud ad Alwyn Huw: Zwierzęta w mitologii i wierzeniach Celtów na podstawie średniowiecznych opowieści walijskich "Mabinogi". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 133-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Newman John Henry
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłos Jan: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 139-143  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Kłos Jan: John Henry Newman (1801-1890). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 81-91 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Popper Karl Raimund
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomski Wojciech: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 85-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szwed Antoni: Biblia a wiara w ujęciu Sorena Kierkegaarda. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 41-50  szczegóły 
recenzja: Żełaniec Wojciech: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 103-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Barańska Ewa: Z historii dramatu surrealistycznego we Francji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 35-50 (m.in. o dramatach: Armand Salacrou: Szklana Kula oraz Antonina Artaud'...) szczegóły 
144.artykuł: Cisło Waldemar: Oświecenie wobec chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 21-33 (analiza poglądów francuskich filozofów oświecenia nt. kwestii religijn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Utwory anonimowe (francuska)
    artykuły (alfabet tytułów)
145.artykuł: Łaszkiewicz Hubert: Legenda o pochodzeniu drzewa Krzyża Świętego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 21-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Weksler-Waszkinel Romuald Jakub: Koleje i koleiny bergsonizmu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 75-95  szczegóły 
  Claudel Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Whitaker Maria Josephina: Claudel a Polska. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 19-33 (m.in. o kontaktach P. Claudela z arystokratką Rozalią Ścibor-Rylską...) szczegóły 
  Maistre Joseph de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Sekrecka Mieczysława: Polska i Polacy w opinii Józefa de Maistre'a. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 17-34  szczegóły 
  Pascal Blaise
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machnacz Jerzy: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 143-146 ([rec. ks.:] Ulrich Kirsch: Blaise Pascal "Pensees" (1656-1662). System...) szczegóły 
artykuł: Machnacz Jerzy: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 143-146 ([rec. ks.:] Ulrich Kirsch: Blaise Pascals "Pensees" (1656-1662). Syste...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Cisło Waldemar: Pedagogiczna funkcja religii według J.J. Rousseau. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 13-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Kurdziałek Marian: Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 3-15 (nt. koncepcji Platona i Arystotelesa oraz stoików, później rozpowszech...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Langkammer Hugolin: Biblia a ekologia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 3-12  szczegóły 
155.artykuł: Langkammer Hugolin: Znaczenie i rola kobiety w pierwotnym kościele. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 45-53 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
156.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Pozycja kobiety w świetle Ewangelii. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 55-64 (na podstawie Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Szlaga Jan: Nawrócenie i pokuta w "Liście do Hebrajczyków". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 65-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Adamczewski Bartosz: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 135-138 ([rec. ks.:] James G.D. Dunn: The Theology of Paul the Apostle. Edinbur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Łaszkiewicz Hubert: Legenda o pochodzeniu drzewa Krzyża Świętego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 21-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Sieg Franciszek: Formuła wstępna Ap 4,1-2a na tle tradycji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 107-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Psalm 29/30 (Chcę Cię wywyższać...). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 9-10, 18-19 (z komentarzem: Antoni Tronina: "Pieśń odnowionej świątyni": Ps 29/30, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Homerski Józef: Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 27-35  szczegóły 
163.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz rodziny w księgach Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 3-19  szczegóły 
164.artykuł: Ordon Hubert: Stosunek człowieka do świata zwierząt w świetle Pisma św.. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 25-32 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
165.artykuł: Szwarc Urszula: Sylwetki niektórych postaci kobiecych w starotestamentalnej wspólnocie ludu Bożego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 37-44  szczegóły 
166.artykuł: Szymik Stefan: Starotestamentowa idea Boga jako Ojca na tle religijnych wuerzeń starożytnego Bliskiego Wschodu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 3-26 (na podstawie Starego testamentu oraz tekstów sumeryjskich, akkadyjskic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Hioba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Muennich Maciej: Schemat starożytnej lamentacji bliskowschodniej na przykładzie babilońskiego poematu "Będę chwalił pana mądrości" oraz 30. rodziału Księgi Joba. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 3-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Lemański Janusz: Izajasz wieszczem Chrystusa?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 27-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jeremiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Witaszek Gabriel: Dwie mowy proroka Jeremiasza o charakterze społecznym (7, 1-15: 34, 8-22). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 93-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Lemański Janusz: Determinizm a wolność człowieka w świetle Koh 3,1-15. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 3-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Poniży Bogdan: "Logos" w Księdze Mądrości (18, 14-16). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 75-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Znaczenie "bojaźni Jahwe" w formacji mądrościowej człowieka w ujęciu Prz. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 3-19 (analiza sentencji z Księgi Przysłów, dotyczących "bojaźni Jahwe" w for...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
173.artykuł: Zając Ewa: Relacja Bóg - człowiek w psalmie 139 (Analiza egzegetyczno-teologiczna). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 3/4 s. 3-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Przymierze a początek zła: Rdz 1-11. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 25-40 (m.in. analiza symboli biblijnych i mitologii Wschodu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Kurdziałek Marian: O tzw. "metafizyce" Księgi Wyjścia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 2 s. 29-46  szczegóły 
176.artykuł: Witczyk Henryk: Orędzie dekalogu (Wj 20, 1-17). Analiza krytycznoliteracka. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 41-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 195-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Górka Bogusław: Dekalog. Kodeks moralności czy prawa?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 11-44 (z tekstami dwóch wersji Dekalogu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Zubiaur Ibon: Narodziny filozofii: Myśl hiszpańska od krauzizmu do Ortegi. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 73-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Rijsewijk Trees van
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 141-142 (not. o spotkaniu w Lublinie, 20 V 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Utwory anonimowe (macedońska)
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowicz Aleksandra: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 109-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Hugon Herman
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hałoń Joanna: Wobec obrazu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 33-61 (nt. polsko języcznych wersjach utworu - Aleksandra Teodora Lackiego "P...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Anna: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Łaszczak Wanda: Między pokorą a buntem. Pierwsze kobiety w życiu literackim Rosji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 65-77 (dot. literatek I połowy XIX w.: Nadzieja Durowa, Helena Han, Maria Żuk...) szczegóły 
186.artykuł: Mucha Bogusław: Pisarze rosyjscy o malarstwie Rafaela. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 101-118 (od XVIII do początku XX w....) szczegóły 
187.artykuł: Sielicki Franciszek: Staroruska literatura pątnicza. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 51-69 (m.in. opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej z XII-XVII w....) szczegóły 
188.artykuł: Tołoczko Ołeksij: Gdzie i kiedy narodziła się legenda o kronikarzu Nestorze?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 57-77 (nt. mitycznej postaci staroruskiego kronikarza Nestora i dzieł mu przy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Chlebda Wojciech: Z najnowszej frazeologii rosyjskiej: "droga ku świątyni". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 203-211 (w twórczości pisarzy - m.in. Jurija Nagibina...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 152-154  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Woźniak Anna: Czytając "Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 95-98  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Andreev Daniil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Orłowski Jan: Daniel Andriejew - współczesny rosyjski myśliciel religijny. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 119-131  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 149-152 ([rec. ks.:] Geir Kjetsaa: Dostoevsky and his New Testament. Oslo 1984...) szczegóły 
  Glinka Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: O poezji religijnej Fiodora Glinki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 79-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Moszyński Leszek: Starosłoweński i starochorwacki przekład Modlitwy Pańskiej. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 175-188 (z rekonstrukcją tekstu pierwotnego cyrylometodejskiego i starochorwack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 245-247  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Klee Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Zubiaur Ibon: Twórczość Paula Klee - dążenie do niewinności. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 65-73 (nt. obrazów malarza i poety...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Lewko Marian: Biblijne konteksty dramaturgii Augusta Strindberga. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 29-40  szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewko Marian: Strindberg - O'Neill - współczesny teatr (Sztokholmskie obrady pod egidą Fundacji Nobla). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 4 s. 55-61 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Stankiewicz Aleksandra: Ukraina i Ukraińcy w polskich obchodach milenijnych chrztu Rusi w Kijowie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 233-244 (omówienie milenijnych sesji naukowych w Polsce w 1989 r....) szczegóły 
201.artykuł: Traczuk Janina: Maksim Bahdanowicz o Ukrainie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 159-174 (m.in. poglądy białoruskiego literaturoznawcy nt. Tarasa Szewczenki, Iw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Franko Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Hryckowian Jarosław: "Wierzę w siłę ducha..." (Klucz do duchowości Iwana Franki). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 107-117  szczegóły 
  Ukrajinka Lesja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Łużny Ryszard: Świat "sacrum" chrześcijańskiego na drodze twórczej Łesi Ukrainki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 89-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Górniak Adam: Partycypacja istnienia według Tomasza z Akwinu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993 r. 32 (1989) nr 1/4 s. 13-27  szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajski Stanisław: Koncepcja stwarzania w "Compendium Theologiae" Tomasza z Akwinu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 93-102  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muennich Maciej: Schemat starożytnej lamentacji bliskowschodniej na przykładzie babilońskiego poematu "Będę chwalił pana mądrości" oraz 30. rodziału Księgi Joba. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 3-13  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewko Marian: Zbyt wiele pułapek wątpliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 195-203  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brodzińska Izabela: "Krzesła" Ionesco na polskich scenach. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 77-90 (dot. reazlizacji sztuki przez: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Kat...) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalczuk Joanna: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25 września 2001. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 118-121 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczmarek Wojciech: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 38 (1995) nr 3/4 s. 175-178  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewko Marian: Jeszcze nie monografia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 95-108  szczegóły