Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Teksty Drugie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolecki Włodzimierz: Intertekstualność, stylizacja i kolacja.... Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 106-110  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żyłko Bogusław: O poetyce inaczej. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 128-134  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szahaj Andrzej: Znakoświat. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 103-111  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Cnota i Rozkosz. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 105-111  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Kilka uwag o "Studiach i rozprawach" oraz Pani Profesor. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 112-117  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Persona grata. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 158-162  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Modernizm i inne czasy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Abramowska Janina: Jednak autor! Skromna propozycja na okres przejściowy. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 47-53  szczegóły 
14.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Podmiot literacki - konstrukcje i destrukcje. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 28-46  szczegóły 
15.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 31-49  szczegóły 
sprostowanie: Bolecki Włodzimierz: Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 312 (dot. błędu w nazwisku Ewy Jędrzejko...) szczegóły 
16.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Podmiot jako przedmiot. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 1-5 (zagadnienie podmiotu w refleksji literaturoznawczej; wstęp do numeru 2...) szczegóły 
17.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Słówko o przemianach. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 1-4 (wstęp do nr 2 (pt. "Literatura i historia literatury") Tekstów Drug...) szczegóły 
18.artykuł: Cavanagh Clare: Pseudorewolucja w języku poetyckim: Julia Kristeva i rosyjska awangarda. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 30-47 (o koncepcji języka poetyckiego Julii Kristevej...) szczegóły 
19.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: W horyzoncie teorii literackiej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 111-115 (rec. ks.: Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene knijizevne teorije. Zagre...) szczegóły 
20.artykuł: [Dziesięć] 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku. Ankieta Tekstów Drugich. Teksty Drugie 2001 nr 1, 5, 6 2002 nr 1/2, 4 (nr 1 z 2001 - ogłoszenie ankiety; nr 5 z 2001 - wypowiedzi autorstwa: ...) szczegóły 
21.artykuł: Godzich Wlad: Od narratologii akcji do narratologii decyzji. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 39-49  szczegóły 
22.artykuł: Japola Józef: Profesorów typologia, czyli o literackich badaniach, podglądaniu i gwiazdach (nie tylko) filmowych. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 211-219 (dot. zjawiska gwiazdorstwa wśród literaturoznawców współczesnych i jeg...) szczegóły 
23.artykuł: Karcz Andrzej: Kryzys badań literackich a po-poststrukturalistyczne propozycje. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 156-167 (dot. diagnoz i propozycji rozwoju w literaturoznawstwie anglosaskim (s...) szczegóły 
24.artykuł: Karcz Andrzej: Literatura a ideologia. Debata w Ameryce. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 117-128  szczegóły 
25.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Odległe źródła refleksji o wzniosłości: co się stało między Boileau a Burke'em. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 5-13  szczegóły 
26.artykuł: Lejeune Philippe: "Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypowiedziane". Rozmowa z Philippem Lejeune'em. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 213-229 (dot. badań nad intymistyką; rozm. Paweł Rodak; z not. o rozmówcach na ...) szczegóły 
27.artykuł: Łapiński Zdzisław: Wiedza posępna, wiedza radosna. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 1-4 (nt. relacji literatury wobec ekonomii...) szczegóły 
28.artykuł: Łebkowska Anna: Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego?. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 139-155  szczegóły 
29.artykuł: Łotman Jurij: "Koniec! Jak dźwięcznie brzmi to słowo...". Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 156-161 ([rozdz. z ks.:] Jurij Łotman: Kultura i vzryv. Moskva 1992....) szczegóły 
30.artykuł: Markowski Michał Paweł: Między fragmentem a powieścią, czyli za co kocham Rolanda Barthes'a. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 65-73  szczegóły 
31.artykuł: Możejko Edward: Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 7-17 (dot. rozwoju komparatystyki jako dyscypliny naukowej w USA i Kanadzie...) szczegóły 
32.artykuł: Nasiłowska Anna: Romantyczna korona. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Romantyzm wiecznie żywy") Tekstów Drugich z...) szczegóły 
33.artykuł: Nycz Ryszard: Kulturowa natura. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 4-14 (dot. kategorii poznania i odbioru dzieła literackiego w świetle tez Ju...) szczegóły 
34.artykuł: Nycz Ryszard: O jednym z powodów tak zwanego kryzysu (w humanistyce, zwłaszcza polonistycznej). Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 4-6 (uwagi nt. sytuacji u schyłku wieku XX; art. wstępny do nr 1 z 2001...) szczegóły 
35.artykuł: Nycz Ryszard: Od polonistyki do komparatystyki (i z powrotem). Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 1-4  szczegóły 
36.artykuł: Nycz Ryszard: Polonistyka na rozdrożu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 4-10 (dot. polonistyki polskiej i zagranicznej na przełomie XX i XXI wieku...) szczegóły 
37.artykuł: Okopień Krzysztof: Podmiot czyli podrzutek. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 58-74  szczegóły 
38.artykuł: Porębski Mieczysław: Teorematy. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 83-90 (m.in. o poglądach Romana Ingardena...) szczegóły 
39.artykuł: Pospisil Ivo: Pragnienie ścisłości i historyzmu. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 195-201 (dot. wpływu zmian technologicznych i kulturowych na literaturoznawstwo...) szczegóły 
40.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
41.artykuł: Skrendo Andrzej: Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 87-93 (dot. teorii recepcji...) szczegóły 
42.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (IV). Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 9-16 (refleksje teoretycznoliterackie...) szczegóły 
43.artykuł: Zawadzki Andrzej: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 63-80 (dot. koncepcji Brzozowskiego jako filozofa i krytyka literackiego ocen...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kluba Agnieszka: (Do)wolność niewyrażalności?. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 118-129 (sprawozdanie...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrendo Andrzej: XXX Konferencja teoretycznoliteracka, czyli jubileusz i spory. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 196-203 (sprawozdanie...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grądziel Joanna: Literatura (u)wiedziona. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 291-301 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Postmodernistyczny wirus w dyskursie. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 131-134  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Spychalska Marta: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 113-124  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burszta Wojciech J.: Przeszłość jako niepokój. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 100-104  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Literatura, feminizm, "dyskurs władzy". Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 193-197  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalaga Wojciech: Ciągłość jako zasada. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 81-86  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ubertowska Aleksandra: Ciekawość - "Nieprawomyślny sobowtór" rozumu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 74-81  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłosiński Krzysztof: Dla M.P.M.. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 120-130  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wawrzyszko Paweł: W imię... róży. Logika mapy i logika terytorium. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 100-105  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Post. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 76-83  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madejski Jerzy: Misio siedział i płakał. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 174-179  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Jak (nie) pisać o dekonstrukcji?. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 91-98  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbierz Jan: George Steiner, krytyk epoki po-słowia. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 216-221  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kloch Zbigniew: Codzienność, potoczność i czas przeszły. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 112-118 (z not. o autorze art. na s. 179...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graczyk Piotr: Dialektyk w czasach popkultury. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 80-85  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Jak żyć w "świecie teoretycznym"?. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 108-114  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Ankersmit Franklin R.: Od postmodernistycznej narracji do po-pomodernistycznego doświadczenia (Ewy Domańskiej rozmowa z Franklinem R. Ankersmitem). Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 190-209  szczegóły 
64.artykuł: Baluch Wojciech: Niewy(ob)rażalne. Uwagi kognitywistyczne. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 125-131  szczegóły 
65.artykuł: Barthes Roland: Śmierć autora. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 247-251 (esej...) szczegóły 
66.artykuł: Bator Joanna: Dwoje ust Luce Irigaray. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 93-116 (charakterystyka feministycznych teorii L. Irigaray...) szczegóły 
67.artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
68.artykuł: Bielik-Robson Agata: Podmiot jako akt woli: Harold Bloom i teoria dziedziczenia agonicznego. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 85-108 (rekonstrukcja poglądów krytyka literackiego i komentatora tradycji żyd...) szczegóły 
69.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Postmodernizowanie modernizmu. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 31-45 (problem klasyfikacji twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witol...) szczegóły 
70.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Wyznania feministy (1). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 1 Tekstów Drugich z 1996...) szczegóły 
71.artykuł: Borkowska Grażyna: Córki Miltona (O podmiocie krytyki feministycznej). Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 50-64  szczegóły 
72.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
73.artykuł: Bukowski Piotr: Ku toplogii nowożytnej podmiotowości. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 109-120 ([omów. ks.:] Peter Buerger: Das Verscwinden des Subjekts. Eine Geschic...) szczegóły 
74.artykuł: Burzyńska Anna: Ciało w bibliotece. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 18-26 (dot. ciała i zmysłów w ponowoczesnej (poststrukturalnej) myśli teorety...) szczegóły 
75.artykuł: Burzyńska Anna: Od metafizyki do etyki. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 64-80  szczegóły 
76.artykuł: Carroll Noel: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 81-115  szczegóły 
77.artykuł: Cavanagh Clare: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 60-71 (dot. nieobecności polskiego doświadczenia podbicia przez imperium we w...) szczegóły 
78.artykuł: Cixous Helene: Śmiech Meduzy. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 147-166 (manifest pisarstwa kobiecego...) szczegóły 
79.artykuł: Delaperriere Maria: Fragment i całość czyli Dylematy nowoczesności. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 21-42 (m.in. o funkcji fragmentu w poezji...) szczegóły 
80.artykuł: Derrida Jacques: Exergum. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 144-148 (fragm. ks. Jacquesa Derridy "Donner le temps. La fausse monnaie"....) szczegóły 
81.artykuł: Domańska Ewa: Biała Tropologia. Hayden White i teoria pisarstwa historycznego. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 159-168 (z tekstem wywiadu autorki z Haydenem Whitem nt. jego retorycznej teori...) szczegóły 
82.artykuł: Domańska Ewa: Maska przeszłości (O postmodernistycznej filozofii historii). Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 107-113  szczegóły 
83.artykuł: Domańska Ewa: Pre-krytyka "niewyrażalnego", czyli historyk w poszukiwaniu słowo-świata. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 245-253  szczegóły 
84.artykuł: Dybel Paweł: Nicowanie Lacana. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 69-79 (nt. "struktury" języka Jacquesa Lacana...) szczegóły 
85.artykuł: Filipowicz Halina: Przeciw "literaturze kobiecej". Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 245-258 (tendencje w zachodniej krytyce feministycznej od 1985 r....) szczegóły 
86.artykuł: Fiut Aleksander: Polonizacja? Kolonizacja?. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 150-156 (dot. użyteczności narzędzi krytyki postkolonialnej do badania rozmaity...) szczegóły 
87.artykuł: Gasche Rodolphe: Uczucie długu: O Europie. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 9-24 (m.in. idei Europy i tożsamości europejskiej w ujęciu Jacquesa Derridy...) szczegóły 
88.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 173-180  szczegóły 
89.artykuł: Iwasiów Inga: Gatunki i konfesje w badaniach "gender". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 41-55 (nt. badań specyfiki gatunkowej w powiązaniu z kategorią płci; przegląd...) szczegóły 
90.artykuł: Iwasiów Inga: Osoba w dyskursie feministycznym. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 49-63 (wybrane aspekty "osoby" (kobieta-podmiot, inne "centrum") w dyskursie ...) szczegóły 
91.artykuł: Kordys Jan: Wierzyć i wiedzieć. (Alinie Brodzkiej). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 134-156 (dot. wiary i wiedzy i ich związków z językiem w mitach kręgu indoeurop...) szczegóły 
92.artykuł: Korzeniewicz Maria: Doktryny i szarlataneria. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 101-106 ([rec. ks.:] David Lehman: Signs of the times. Deconstruction and the f...) szczegóły 
93.artykuł: Kristeva Julia: Kobiety (Rozmowa Elaine Bouquey z Julią Kristevą). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 275-282 (wywiad, m.in. nt. specyficznych cech twórczości kobiet; rozm. Elaine B...) szczegóły 
94.artykuł: Landwehr Juergen: Poststrukturalistyczne wyzwanie. Próba "dekonstrukcji". Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 18-38  szczegóły 
95.artykuł: Lipatow Aleksandr W.: Narodowe, międzynarodowe, uniwersalne (Świat natury i świat kultury: na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego). Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 71-76 (m.in. ponadnarodowy charakter kultury Kresów...) szczegóły 
96.artykuł: Lyotard Jean-Francois: Po wzniosłości: stanowisko estetyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 131-139  szczegóły 
97.artykuł: Lyotard Jean-Francois: Wzniosłość i awangarda. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 173-189  szczegóły 
98.artykuł: Łapiński Zdzisław: O pewnym filozofie, który chciał zostać (i został) literatem. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 84-92 (dot. Richarda Rorty'ego...) szczegóły 
99.artykuł: Łapiński Zdzisław: Postmodernizm - co to i po co?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 74-86  szczegóły 
100.artykuł: Łapiński Zdzisław: To samo inaczej. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 4-8 (wstęp do numeru 5 (pt. "Tożsamość") Tekstów Drugich z 1999 r....) szczegóły 
101.artykuł: Łapiński Zdzisław: "Trochę z ukosa. Choć poważnie". Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 1-5 (wstęp do numeru poświęconego postmodernizmowi....) szczegóły 
102.artykuł: Markiewicz Henryk: Postmodernizm i krytyka feministyczna. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 167-168  szczegóły 
103.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Skrendo Andrzej: Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 372-381 (omówienie typów krytyki odwołujących się do filozofii Emmanuela Levina...) szczegóły 
104.artykuł: Markowski Michał Paweł: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 32-50 (dot. wielowykładalności tekstu jako warunku interpretacji o charakterz...) szczegóły 
105.artykuł: Mitosek Zofia: Mesjanizm postmodernistów. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 18-32 (dot. nowożytnej postaci mesjanizmu, m.in. w poglądach Jacquesa Derridy...) szczegóły 
106.artykuł: Moi Toril: Feminizm jest polityczny (Z Toril Moi rozmawia Małgorzata Walicka-Hueckel). Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 97-114 (wywiad; rozm. Małgorzata Walicka-Hueckel; passim refleksje o feministy...) szczegóły 
107.artykuł: Nasiłowska Anna: Ciało - c.d.n.. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 4-6 (art. wstępny do numeru 5 z 2002 poświęconego studiom somatycznym...) szczegóły 
108.artykuł: Nasiłowska Anna: Drażliwe pytania?. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 1-6 (fel. nt. feministycznej krytyki i dyskursu literaturoznawczego, rejest...) szczegóły 
109.artykuł: Nasiłowska Anna: Feminizm i psychoanaliza - ucieczka od opozycji. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 132-141  szczegóły 
110.artykuł: Nasiłowska Anna: Liryzm i podmiot modernistyczny. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 7-30 (problematyka "ja lirycznego" w epoce przednowoczesnej i modernizmie...) szczegóły 
111.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
112.artykuł: Nycz Ryszard: Osoba w nowoczesnej literaturze: spojrzenie wstecz i parę wątpliwości. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 4-6 (wstęp do numeru 1/2 (pt. "Pisać o (o)sobie") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
113.artykuł: Nycz Ryszard: Rehabilitowanie wzniosłości. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 2-4 (wstęp do nr 2/3 (pt. "Wzniosłość") Tekstów Drugich z 1996 r., d...) szczegóły 
114.artykuł: Nycz Ryszard: Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 7-27  szczegóły 
115.artykuł: Płuciennik Jarosław: Pisanie namiętności. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 170-173 (rec. ks.: David Punter: Writing the passion. Harlow 2001...) szczegóły 
116.artykuł: Popiel Magdalena: Włoskie drogi postmodernizmu Gianni Vattimo. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 132-138  szczegóły 
117.artykuł: Porębski Mieczysław: Teorematy (2): Sztuka i czas. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 129-145  szczegóły 
118.artykuł: Ritz German: Dyskurs płci w ujęciu porównawczym. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 117-123 (m.in. postulaty rozpatrzenia polskiej literatury feministycznej w kont...) szczegóły 
119.artykuł: Ritz German: Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 43-60  szczegóły 
120.artykuł: Ritz German: Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 165-174 (dot. ewolucjach autorskiego "Ja" męskiego i "Ja" żeńskiego w tekście r...) szczegóły 
121.artykuł: Rorty Richard: Dekonstrukcja. Teksty Drugie 1997 nr 3 s.183-223 (dot. teorii i metody dekonstrukcji oraz krytyki dekonstrukcjonistyczne...) szczegóły 
122.artykuł: Rorty Richard: Etyka zasad a etyka wrażliwości. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 51-63 (nt. etyki zasad u intektualistów typu "filozof" i etyki wrażliwości u ...) szczegóły 
123.artykuł: Rorty Richard: Trocki i dzikie storczyki. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 155-173  szczegóły 
124.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Dramatyczne gry w podmiot. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 31-48 (dramat współczesny i podmioty mówiące w dramacie; szerzej o podmiocie ...) szczegóły 
125.artykuł: Serkowska Hanna: O postmodernizmie we Włoszech. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 179-197 (dot. definicji, doktryny i literatury; z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
126.artykuł: Showalter Elaine: Krytyka feministyczna na bezdrożach. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 115-146  szczegóły 
127.artykuł: [Sławiński Janusz] js: Postmodernizm dla starszych i początkujących. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 157-158 (hasło słownikowe "postmodernizm" z "Podręcznego słownika terminów lite...) szczegóły 
128.artykuł: Thompson Ewa M.: O feminizmie sceptycznie. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 281-284  szczegóły 
129.artykuł: Turowski Andrzej: O podróży, nomadzie i imigrancie. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 239-245 (tekst wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji naukowej: Kultura prze...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 208 (sprost. imienia autora (podano: Jerzy) Teksty Drugie 1999 nr 4 ...) szczegóły 
130.artykuł: Ubertowska Aleksandra: Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 125-139 (szerzej o prozie polskiej autorów: Michał Głowiński, Henryk Grynberg, ...) szczegóły 
131.artykuł: Wierzbicka Anna: Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 73-93 (język polski i angielski w wielokulturowej Australii; m.in. o psycholo...) szczegóły 
132.artykuł: Zielińska Marta: Inne spojrzenia. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 4-6 (art. wprowadzający do nru 6 Tekstów Drugich z 2000 pt. "Matki, ...) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Serkowska Hanna: Ciało, gender, przedmiot. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 136-143 (m.in. odnotowanie warsztatów i wystąpień interesujących z punktu widze...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowiec Grzegorz: Osoba w literaturze. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 283-290 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Prawdziwe Dzieje Królestwa Polskiego. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 97-104  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Meandry "mimesis". Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 154-160  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Kłopoty z literaturoznawczymi problemami. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 103-107  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Wizje Ingardenologa. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 74-79  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuźma Erazm: Pytania o możliwości historii literatury. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 63-71  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Ankieta "Tekstów Drugich" [dla autorów szkolnych i uniwersyteckich podręczników historii literatury]. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 94-141 ([wypowiedzi:] Tadeusz Bujnicki, Stanisław Burkot, Bożena Chrząstowska,...) szczegóły 
143.artykuł: Balcerzan Edward: Jak starzeje się literaturoznawstwo? Siedem odpowiedzi na (podchwytliwe) pytanie. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 5-21  szczegóły 
144.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
nawiązanie: Smulski Jerzy: Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
145.artykuł: Balcerzan Edward: Zmiana stanu. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 1-6 (o ewolucji literaturoznawstwa w kierunku krytyki literackiej...) szczegóły 
146.artykuł: Bal Mieke: Krytyka głosu: otwarta partytura twarzy. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 116-129 (dot. metafory "głosu" i "ścieżki" w badaniach literackich, zwłaszcza b...) szczegóły 
147.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Glosa o współczesnym literaturoznawstwie w Polsce. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
148.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości". Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 16-32  szczegóły 
149.artykuł: Brogowski Leszek: Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 63-80  szczegóły 
150.artykuł: Brogowski Leszek: Teoria formatywności Luigi Pareysona. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 84-93  szczegóły 
151.artykuł: Burzyńska Anna: Teoria czy postteoria?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 25-35 (refleksje nad obecnym stanem teorii literatury...) szczegóły 
152.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
153.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 183 (dotyczy pominięcia nazwiska tłumacza...) szczegóły 
154.artykuł: Geertz Clifford: O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej). Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 112-130  szczegóły 
155.artykuł: Głowala Wojciech: Metafory genetystów. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 112-120 (analiza dyskursu literaturoznawczego w aspekcie kauzalizmu, na przykła...) szczegóły 
156.artykuł: Głowiński Michał: Czy schodzimy na pobocze?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 146-150  szczegóły 
157.artykuł: Hartman Jan: Ostateczne rozstrzygnięcie wszystkich kwestii filozoficznych. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 207-222 (m.in. nt. metafilozoficznej teorii neutrum i związanych z nią technik ...) szczegóły 
158.artykuł: Kaniowski Andrzej Maciej: Filozofia po "lingwistycznym zwrocie". Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 93-105  szczegóły 
159.artykuł: Legeżyńska Anna, Wielopolski Wojciech: Bachtin - nie uniwiermag.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 149-158 (wspomnienia pracowników polonistyki UAM nt. własnych wyborów metodolog...) szczegóły 
160.artykuł: Łebkowska Anna: Nowe oblicze krytyki tematycznej. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 100-112  szczegóły 
161.artykuł: Markiewicz Henryk: Zrzędność bez przekory. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 91-98 (m.in. o zmianie metod badawczych i stylu narracji naukowej w polskim l...) szczegóły 
162.artykuł: Markowski Michał Paweł: Interpretacja i literatura. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 50-66 (omówienie trybów interpretacji tekstu literackiego: czytanie jako egze...) szczegóły 
polemika: Kunz Tomasz: "Swój do swego po swoje"? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego). Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 295-301  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Nieswój po swoje. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 241-246  szczegóły 
polemika: Skrendo Andrzej: Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 372-381 (omówienie typów krytyki odwołujących się do filozofii Emmanuela Levina...) szczegóły 
163.artykuł: Nasiłowska Anna: Konserwatyści i nieuczesani. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 1-3 (fel. nt. wielogłosowości współczesnego literaturoznawstwa....) szczegóły 
164.artykuł: Nasiłowska Anna: Przeciw oczywistościom. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 1-4 (wstęp do czasopisma Teksty Drugie 1995 nr 3/4: Feminizm po pols...) szczegóły 
165.artykuł: Nasiłowska Anna: Przyjemności filologa. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 1-4 (nt. specyfiki badań nad literaturą dawną; wstęp do Tekstów Drugich<...) szczegóły 
166.artykuł: Nycz Ryszard: Jakoś inaczej. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 1-4 (sytuacja literaturoznawstwa wobec przemian literatury współczesnej; ar...) szczegóły 
167.artykuł: Nycz Ryszard: Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 7-15  szczegóły 
168.artykuł: Paszek Jerzy: O starzeniu się tekstów literaturoznawczych. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 49-61  szczegóły 
polemika: Smulski Jerzy: O starzeniu się tekstów literaturoznawczych. Uwagi polemiczne. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 74-78  szczegóły 
169.artykuł: Pawelec Dariusz: Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 127-140  szczegóły 
170.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
171.artykuł: Rosner Katarzyna: Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 129-136 (dot. narracji i jej czasowej struktury...) szczegóły 
172.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (I). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 5-21 (rozważania m.in. o statusie humanistyki wśród innych nauk, specyfika i...) szczegóły 
173.artykuł: Sławiński Janusz: Co nam zostało ze strukturalizmu. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 15-19 (dot. form żywotności strukturalizmu w literaturoznawstwie przełomu XX ...) szczegóły 
174.artykuł: Tomasik Wojciech: O ludyczności tekstu literaturoznawczego. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 33-48  szczegóły 
175.artykuł: Zielińska Marta: Nasze codzienne lęki, czyli o paradoksach historii literatury. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 119-126  szczegóły 
176.artykuł: Ziomek Jerzy: Obrona potoczna historii literatury, czyli półka czytelnika i półka badacza. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 67-81  szczegóły 
177.artykuł: Zizek Slavoj: Patrząc z ukosa. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 161-184 ([fragm. książki:] Slavoj Zizek: Looking Awry. An introduction to Jacqu...) szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możejko Edward: Komparatyści Wschodu i Zachodu w Tokio. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 72-76  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
179.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Przymiarki "prądologiczne": modernizm vs. postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 206-215  szczegóły 
180.artykuł: Bauman Zygmunt: Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 171-179  szczegóły 
181.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 57-72  szczegóły 
182.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
183.artykuł: Markiewicz Henryk: Glosa o pojęciu "literatury współczesnej". Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 179-182  szczegóły 
184.artykuł: Możejko Edward: Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 26-45  szczegóły 
185.artykuł: Porębski Mieczysław: Moderność, moderna, postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 17-25  szczegóły 
186.artykuł: Ritz German: Modernizm - postmodernizm. W Polsce, czyli Nigdzie. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 183-187  szczegóły 
187.artykuł: Russell Charles: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 165-173 (dot. relacji pisarzy i poetów awangardowych z narodowymi partiami komu...) szczegóły 
188.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Drugi oddech nowoczesności. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 7-16 (dot. koncepcji drugiej moderny - po postmodernizmie w szeroko rozumian...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pajdzińska Anna: W poszukiwaniu prawdy o kłamstwie. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 82-88  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: O pisaniu i czytaniu w bibliotece. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 125-131  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: W labiryncie filozoficznego kolekcjonerstwa. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stefanowska Zofia: Michał Głowiński jako badacz nowomowy. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Zgółka Tadeusz: Oni nami mówią. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 77-83  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stefanowska Zofia: Były, dawny, tak zwany. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 156-160 (rec. książki w maszynopisie...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stefanowska Zofia: Michał Głowiński jako badacz nowomowy. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Zgółka Tadeusz: Oni nami mówią. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 77-83  szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Archeologia języka. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 148-156  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 198 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Balcerzan Edward: Niewyrażalność czy nie wyrażone?. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 4-19 (nt. trudnośći wyrażania treści poprzez słowa poezji...) szczegóły 
197.artykuł: Barthes Roland: Od dzieła do tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 187-195  szczegóły 
198.artykuł: Burzyńska Anna: Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 141-157 (uwodzenie jako akt komunikacj i "proces retoryczny"; m.in. uwodzenie c...) szczegóły 
199.artykuł: Chojecki Andrzej: Gdy mówi mowa. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 233-240 (charakterystyka zwrotów używanych w tytułach, podtytułach oraz tekstac...) szczegóły 
200.artykuł: Ducrot Oswald: Nieufność wobec mowy potocznej. Z Oswaldem Ducrotem rozmawia Anna Dutka. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 161-174 (wywiad m.in. nt. językoznawstwa wobec badań literackich; rozm. Anna Du...) szczegóły 
201.artykuł: Dybciak Krzysztof: Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 29-41 (z punktu widzenia podobieństw strukturalnych i funkcjonalnych oraz his...) szczegóły 
202.artykuł: Głowiński Michał: Glosy. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 169-172 (nt. badania języka totalitarnego oraz ikonosfery totalitarnej przez li...) szczegóły 
203.artykuł: Głowiński Michał: Inspiratorzy. Spiskowa kategoryzacja świata w okresie marcowym. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 75-84 (dotyczy 1968 r....) szczegóły 
204.artykuł: Głowiński Michał: Narracja, nowomowa, forma totalitarna. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 127-133  szczegóły 
205.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
206.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Jeden dzień w socrealizmie. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 7-24 (przegląd różnych form propagandy na podstawie tekstów w prasie polskie...) szczegóły 
207.artykuł: Macura Vladimir: W natarciu czy na tarczy?. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 153-158 (tłumaczenie z: V. Macura: Uteky ci utoky? druk. Twar (Praga) 19...) szczegóły 
nawiązanie: Georgijew Nikoła: Kim jesteś, literaturoznawco?. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 159-167 (tłumaczenie artykułu: Nikoła Georgijew: Koj ste wie, gospodin literatu...) szczegóły 
208.artykuł: McCloskey Donald N.: Gawędy ekonomistów. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 119-137 (analiza tekstu ekonomicznego w kategoriach fabuły i narracji; z notą t...) szczegóły 
209.artykuł: Nasiłowska Anna: Trzy trudne pojęcia. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Bo w żyjących języku nie ma na to głosu") Tekst...) szczegóły 
210.artykuł: Skalmowski Wojciech: Dekonstrukcjonizm literacki jako "nowomowa". Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 7-17  szczegóły 
211.artykuł: Sugiera Małgorzata: Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 137-149 (m.in. o języku dialogu scenicznego...) szczegóły 
212.artykuł: Wierzbicka Anna: Język antytotalitarny w Polsce: O pewnych mechanizmach samoobrony językowej. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 5-30 (m.in. o literackich świadectwach użycia słów "ubowcy", "ubecy", "bezpi...) szczegóły 
nawiązanie: Balbus Stanisław: Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 47-56 (z odp. aut., s. 58-59...) szczegóły 
nawiązanie: Bralczyk Jerzy: Antytotalitarny metajęzyk. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 45-47 (z odp. aut., s. 58....) szczegóły 
nawiązanie: Głowiński Michał: Trzy glosy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 31-34 (z odp. aut., s. 56...) szczegóły 
nawiązanie: Kowalski Sergiusz: Język ideologiczny. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 39-45 (z odp. aut., s. 57-58....) szczegóły 
nawiązanie: Paczkowski Andrzej: Jeszcze o języku antytotalitarnym. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 72-73  szczegóły 
nawiązanie: Tabakowska Elżbieta: Język - niezawodne zwierciadło. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 34-39 (z odp. aut., s. 56-57....) szczegóły 
213.artykuł: Wierzbicka Anna: Język i naród: polski los i rosyjska sud'ba. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 5-20  szczegóły 
214.artykuł: Witosz Bożena: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 67-85 (dot. genologii lingwistycznej jako dziedziny pogranicznej literaturozn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolecki Włodzimierz: Intertekstualność, stylizacja i kolacja.... Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 106-110  szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jacyno Magorzata: Społeczna psychoanaliza władzy tworzenia. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 86-91  szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Markiewicz Henryk: Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 188-193 (dot. anegdot akademickich stanowiących punkt wyjścia dwu esejów; z not...) szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Summa Michała Głowińskiego. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 141-147  szczegóły 
220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Próchniak Paweł: W granicach "ja". Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 124-130  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witosz Bożena: O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 153-157  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulicka Danuta: Fikcja i teoria. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 119-126  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Ta dziwna mimesis. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 82-87 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Persona grata. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 158-162  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Co i jak nas przerasta?. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 77-83 (z not. o autorze art. na s. 219...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielewska Katarzyna: Jak możliwa jest poetyka (eseju)?. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 134-138 (polemika z założeniami tekstu Michała Pawła Markowskiego "Czy możliwa ...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madejski Jerzy: Misio siedział i płakał. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 174-179  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Bielik-Robson Agata: Granice ironii. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 166-182 (dot. powrotu ironii romantycznej we współczesnej humanistyce w oparciu...) szczegóły 
229.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
230.artykuł: Fulińska Agnieszka: Renesansowa "aemulatio": alegacja czy intertekstualność?. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 5-15  szczegóły 
231.artykuł: Głowiński Michał: Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 20-30  szczegóły 
232.artykuł: Łebkowska Anna: Narracja biograficzna w fikcji. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 28-40 (dot. wymiarów narracji biograficznych w najnowszej prozie polskiej; z ...) szczegóły 
233.artykuł: Mitosek Zofia: Hermeneuta i autobiografia. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 137-151 (dot. pojęcia "tożsamości narracyjnej" w pismach Paula Ricoeura i Phili...) szczegóły 
234.artykuł: Rosner Katarzyna: Narracja jako struktura rozumienia. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 7-15 (nt. ekspansji pojęcia narracji, teorii narracji jako teorii fikcji lit...) szczegóły 
235.artykuł: Rosner Katarzyna: Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 129-136 (dot. narracji i jej czasowej struktury...) szczegóły 
236.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
237.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (VII). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 151-163 (rozważania nt. poetyki generatywnej, intertekstualności i tekstu jako ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kluba Agnieszka: Metafora ograniczona?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 126-132  szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szary-Matywiecka Ewa: Polskie spory o język. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 81-92  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paszek Jerzy: I co dalej? (z mową pozornie zależną). Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 104-108  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Vir bonus dicendi peritus. O "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 98-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 5-19  szczegóły 
243.artykuł: Dziadek Adam: Anagramy Ferdynanda de Saussure'a - historia pewnej rewolucji. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 109-125 (dot. lektury anagramowej: opisywania struktury i kombinacji głosek w t...) szczegóły 
244.artykuł: Głowiński Michał: Mowa: cytaty i aluzje. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 107-118 (rola cytatów, wyrażeń cudzysłowowych i odwołań do dzieł literackich w ...) szczegóły 
245.artykuł: Głowiński Michał: Style bycia, style mowy (Notatki z dawnych czasów). Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 83-102 (refleksje o języku propagandy PRL w formie diariuszowych zapisów z lat...) szczegóły 
246.artykuł: Grochowski Grzegorz: Tropami tropów. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 4-7 (dot. aktualnej pozycji stylistyki w polskim literaturoznawstwie...) szczegóły 
247.artykuł: Gryglewicz Tomasz: Czy awangarda jest wzniosła?. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 163-172 (m.in. dotyczy sztuki...) szczegóły 
248.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
249.artykuł: Jarzębski Jerzy: Słowo władzy - władza słowa. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 1 (pt. "Słowo władzy - władza słowa") Tekstów Drugich szczegóły 
250.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Porównanie jako prze-znaczenie. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 137-142 (dot. istoty porównania jako przekształcenia semantycznego, jego status...) szczegóły 
251.artykuł: Krejdlin Grigorij: Gra z tożsamością. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 127-134 (analiza języka totalitarnego i posttotalitarnego języka doby pieriestr...) szczegóły 
252.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: "Co mówię?" O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 143-150 (z przykładami zastosowania korekcji (metanoi) we współczesnej literatu...) szczegóły 
253.artykuł: Nycz Ryszard: Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 20-38  szczegóły 
254.artykuł: Rusinek Michał: Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 168-189 (dot. dziejów retoryki klasycznej i współczesnej w tezach Thomasa N. Co...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub Z.: Myślenie o retoryce. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 277-289  szczegóły 
polemika: Rusinek Michał: Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 290-294  szczegóły 
255.artykuł: Seriot Patrick: Ethnos i demos: dyskursywne konstruowanie zbiorowej tożsamości. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 134-142 (o roli słów i nazw w dyskursie o narodzie i stwarzaniu przez nie grup ...) szczegóły 
256.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Prawdziwy koniec hypallage?. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 212-222 (dot. potencjału metaforycznego figury hypallage w poezji XX wieku...) szczegóły 
257.artykuł: Sierszulska Anna: Fikcja wbrew ograniczeniom języka. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 159-176 (przegląd stanowisk badawczych nt. roli fikcji w przekazywaniu treści p...) szczegóły 
258.artykuł: Stankowska Agata: Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 126-136 (dot. specyfiki elipsy jako figury poetyckiej...) szczegóły 
259.artykuł: Stankowska Agata: Trop w imadle idei. O literaturoznawczej koncepcji symbolu. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 69-81  szczegóły 
260.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Wolność dupce w swej chałupce (Językowe gry przysłowiowe). Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 240-249 (nt. wykorzystania przysłowiowych związków frazeologicznych oraz biblij...) szczegóły 
261.artykuł: Wierzbicka Anna: Wschodnioeuropejska kultura żydowska w świetle żydowskiej "etnografii mowy". Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 5-25 (m.in. na przykładach tekstów Starego Testamentu i prozy Szolema Alejch...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grądziel-Wójcik Joanna: Rozważania o wierszu. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 127-133  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 88-94 (z not. o autorze art. na s. 179...) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowski Artur: Tajemnica sylabowca, czyli o duchu poezji polskiej. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 86-97  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Pszczołowska Lucylla: Badania nad wierszem (Problematyka i obecny status w nauce o literaturze). Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 45-52  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Pośmiertny tryumf genologii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 100-110  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
268.artykuł: Balbus Stanisław: "Zagłada gatunków". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 25-39 (m.in. problem taksonomii form literackich w literaturoznawstwie oraz p...) szczegóły 
269.artykuł: Balcerzan Edward: W stronę genologii multimedialnej. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 7-24 (m.in. propozycja nowej systematyki - "Nowej Genolgii", obejmującej swy...) szczegóły 
270.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Wobec genologii. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 17-29 (dot. dziejów i postaw genologii jako dyscypliny...) szczegóły 
271.artykuł: Bolecki Włodzimierz: O gatunkach to i owo. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 4-6 (wstęp do numeru 6 (pt. "Gatunki i potwory") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
272.artykuł: Cavanagh Clare: Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 31-51 (poezja liryczna a artykulacja świata tzw. prozaika...) szczegóły 
273.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
274.artykuł: Fulińska Agnieszka: Dlaczego literatura popularna jest popularna?. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 55-66 (dot. źródeł i współczesności literatury popularnej w kontekście kultur...) szczegóły 
275.artykuł: Iwasiów Inga: Gatunki i konfesje w badaniach "gender". Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 41-55 (nt. badań specyfiki gatunkowej w powiązaniu z kategorią płci; przegląd...) szczegóły 
276.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
277.artykuł: Michałowski Piotr: Gatunki skrócone "oda-woda" i "Sonet zawichostski". Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 93-100 (poetyckie parodie i parafrazy gatunkowe na przykładzie twórczości Jana...) szczegóły 
polemika: Poprawa Adam: Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 192-193 (list do red....) szczegóły 
278.artykuł: Witosz Bożena: Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 67-85 (dot. genologii lingwistycznej jako dziedziny pogranicznej literaturozn...) szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mytych Beata: Genologia dzisiaj (?). Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 223-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ficek Ewa: Katowicka konferencja naukowa "Tekst a gatunek". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 237-242 (sprawozdanie z omówieniem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Markiewicz Henryk: Jak się dawniej dedykacje pisały. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 216-228  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 80-92  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Lejeune Philippe: Dziewczęce "ja". (O dziennikach panien z XIX wieku). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 192-211 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
284.artykuł: Zawadzki Andrzej: Filozoficzny dziennik intymny: de Brian, Amiel, Elzenberg. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 65-84 (dyskurs autobiograficzny w dziennikach intymnych filozoów - Maine'a de...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Izutsu Toshihiko: Haiku jako wydarzenie egzystencjalne. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 191-202  szczegóły 
286.artykuł: Michałowski Piotr: Polskie imitacje haiku. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 41-53  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 159 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
287.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Przeciw czemu protestują haiku?. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 108-118  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Nasiłowska Anna: Nowe Muzy. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 4-6 (dot. ekspansji nowych mediów i form kultury; szerzej o komiksie polski...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Oda
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabowski Artur: Wzniosłość w najwyższym gatunku. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 125-133  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Oda przez wieki. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 119-123  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Alichnowicz Karol: Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 85-94 (wizerunek idealnego miasta w socrealistycznej mutacji gatunku na przyk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Gruszewska Ludmiła: Poetycki absolut czy sakralizacja słowa. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 127-136  szczegóły 
292.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
293.artykuł: Miłosz Czesław: Postscriptum. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 163-176 (m.in. o opisie w poezji; obszerniej o wierszach - studiach przedmiotów...) szczegóły 
294.artykuł: Miłosz Czesław: Przeciw poezji niezrozumiałej. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 151-162 (m.in. o poetyckiej epifanii...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
295.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Uniłowski Krzysztof: Pije meta do story, piją obie do postu. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 180-188 (dot. rozdziału III: "Powieść czy tekst 'meta'"...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: Socrealizm: perswazja i socjotechnika. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 114-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
298.artykuł: Kraskowska Ewa: Kilka uwag na temat powieści kobiecej. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 259-273 (dot. charakterystycznych konwencji artystycznych, tematów i motywów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Mrowczyk-Hearfield Ewa: Badania literatury kryminalnej - propozycja. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 87-98  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Holmgren Beth: Sedno sprawy, czyli unarodowienie romansu. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 68-86 (dot. utworów: Helena Mniszek: Trędowata, Anastazja Werbicka: Klucze do...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Czapliński Przemysław: Wątpliwe rozstanie z utopią. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 92-105 (utopia w literaturze współczesnej; m.in. w twórczości pisarzy: Ray Bra...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
303.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: "Klasyczność" i "nieklasyczność" interpretacji. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 41-55  szczegóły 
304.artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
305.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Pogardzana służba. O komentowaniu prac literaturoznawczych. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 64-71  szczegóły 
306.artykuł: Fish Stanley: Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 197-211  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 183 (dotyczy pominięcia nazwiska tłumacza...) szczegóły 
307.artykuł: Fish Stanley: Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 161-173  szczegóły 
308.artykuł: Kalaga Wojciech: Granice tekstu - mgławice tekstu. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 5-32 (m.in. określenie tekstu jako dynamicznego, zmieniającego się procesu r...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Tradycja - tekst - interpretacja. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103  szczegóły 
nawiązanie: Możejko Edward: O tekście Profesora Kalagi. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
nawiązanie: Rosner Katarzyna: Wszyscy jesteśmy poststrukturalistami. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 23-40  szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
309.artykuł: Kalaga Wojciech: Interpretacja i ontologia. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 42-58 (nt. egzystencenjalnego wymiaru interptetacji i jej podmiotu...) szczegóły 
310.artykuł: Makowski Adam: Mgławice i wspólnoty. Teksty Drugie 1998 nr 1 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice tekstu") Tekstów Drugich z 1998 r.;...) szczegóły 
311.artykuł: Markowski Michał Paweł: Nietzsche i hermeneutyka. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 20-41 (nt. Nietzscheańskiej filozofii interpretacji...) szczegóły 
312.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
313.artykuł: Nasiłowska Anna: Młodzi na pomnik. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Czytanie nowoczesnych") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
314.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
315.artykuł: Nussbaum Martha: Czytać, aby żyć. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 7-24 (dot. krytyki etycznej, zwłaszcza tez Wayne'a Bootha wyłożonych w książ...) szczegóły 
artykuł: Bielik-Robson Agata: Kilka wątpliwości na temat etyki krytycznej: uwagi tłumacza. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 25-31 (dot. koncepcji Marthy Nussbaum i Wayne'a C. Bootha...) szczegóły 
316.artykuł: Nycz Ryszard: Zatargi graniczne. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 1-4 (wstęp do nr 6 (pt. "Granice interpretacji") Tekstów Drugich z 1...) szczegóły 
317.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
318.artykuł: Sławiński Janusz: Miejsce interpretacji. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 27-44 (zagadnienia interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
319.artykuł: Szahaj Andrzej: Granice anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 5-33  szczegóły 
nawiązanie: Bauman Zygmunt: Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 35-43  szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 171-186  szczegóły 
polemika: Kalaga Wojciech: Tekst - wirtualność - interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 83-92  szczegóły 
polemika: Kmita Jerzy: Anarchizm interpretacyjny - o czym mowa?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 63-68  szczegóły 
nawiązanie: Kuźma Erazm: Interpretacja jako wiedza radosna. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 69-73  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Staroświeckie glosy. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 45-49 (nt. interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Postęp?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 81-82  szczegóły 
nawiązanie: Morawski Stefan: O zdradliwej swobodzie interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 51-62  szczegóły 
nawiązanie: Rewers Ewa: Granice etyki interpretacji. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 75-80  szczegóły 
nawiązanie: Szahaj Andrzej: Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (Odpowiedź krytykom). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 91-103 (podsumowanie głosów kytycznych; Katarzyny Rosner, Andrzeja Szahaja, Ed...) szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 172-186  szczegóły 
polemika: Szahaj Andrzej: Gonić harcowników?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 175-179 (z not. od red. o zamknięciu dyskusji...) szczegóły 
nawiązanie: Zybertowicz Andrzej: MY - "pogubieńcy". Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
320.artykuł: Vattimo Gianni: Hermeneutyka - nowa "koine". Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 121-131 (ze wstępem Barbary Stelmaszczyk: Gianni Vattimo, s. 115-120 [przegląd ...) szczegóły 
321.artykuł: Zielińska Marta: Luźne uwagi o rocznicach i jubileuszach. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 1-3 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Kuferek Harpagona") Tekstów Drugich z 199...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danek Danuta: Upublicznione fragmenty z Danutą Danek. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 185-205 (wywiad nt. książki; rozm. Redakcja...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 206 (sprostowanie Wydawnictwa...) szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bator Joanna: Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 123-137  szczegóły 
recenzja: Bukowska-Schielmann Miłosława: Dialog i sens. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 137-146  szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bator Joanna: Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 123-137  szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbus Stanisław: Scribere necesse est, vivere.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 83-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Dybel Paweł: Przemijalność piękna i melancholia Freuda. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
327.artykuł: Freud Sigmund: Przemijalność. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 161-163  szczegóły 
328.artykuł: Markowski Michał Paweł: O pisaniu. Fragmenty. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 201-214 (nt. procesu pisania i towarzyszących mu emocji...) szczegóły 
329.artykuł: Meyer-Kalkus Reinhart: Jacques Lacan: Psychoanaliza jako lingwistyka mówienia. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 5-18  szczegóły 
330.artykuł: Nasiłowska Anna: Melancholia. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 4-6 (wstęp do numeru 3 (pt. "Nostalgia, wzniosłość, przemijanie") Tekst...) szczegóły 
331.artykuł: Nasiłowska Anna: Psychoanalityk na bezdrożach. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 1-4 (wstęp do nr 1/2 (pt. "Powrót psychoanalizy") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
332.artykuł: Neyman Elżbieta: A ciało słowem się stało. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 5-30 (dot. wpływu zaborczych matek na relacje z kobietami i na twórczość pis...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jacyno Magorzata: Społeczna psychoanaliza władzy tworzenia. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 86-91  szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 82 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: Balcerzan Edward: Polonisto, kim jesteś?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 1-6  szczegóły 
336.artykuł: Bauman Zygmunt: Miłość wbrew przeciwnościom. Intelektualiści a państwo. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 7-19  szczegóły 
337.artykuł: Dunin Janusz: Literatura - natura - rynek. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 137-144  szczegóły 
338.artykuł: Dybciak Krzysztof: Systemy komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 29-41 (z punktu widzenia podobieństw strukturalnych i funkcjonalnych oraz his...) szczegóły 
339.artykuł: Leociak Jacek: Sztuka czytania gazety. Legalna prasa okupacyjna: Landau i Jakub. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 173-198 (nt. czytania gazet w języku polskim i niemieckim wydawanych pod okupac...) szczegóły 
340.artykuł: Nasiłowska Anna: Intelektualiści, esteci i myśl praktyczna. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 1-5 (współczesna sytuacja autorytetów intelektualnych, m.in. krytyków liter...) szczegóły 
341.artykuł: Nasiłowska Anna: Pole (do)wolności. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 1-4 (fel. nt. zmiany nastawienia badaczy i publiczności wobec literatury w ...) szczegóły 
342.artykuł: Nycz Ryszard: O kanonie, klasykach i arcydziełach. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 1-4 (fel. wstępny do numeru Tekstów Drugich pt. "Lekcje czytania"...) szczegóły 
343.artykuł: Paszek Jerzy: Scrabble. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 145-152  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Książka o przekładzie. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 140-149  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczorowska Monika: Niezbędnik translatologiczny. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 105-111 (z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietrzak Przemysław: Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 144-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
347.artykuł: Barańczak Stanisław: Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 7-66  szczegóły 
nawiązanie: Pisarkowa Krystyna: O "jajcach" w "Manifeście" Stanisława Barańczaka. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 146-148 (polem. z zawartą w artykule oceną przekładu Jerzego Sity "Sonetu X" Jo...) szczegóły 
348.artykuł: Neuger Leonard: Ona czy on? (Rozważania nad kategorią rodzaju w kontekście przekładów poezji z języka szwedzkiego). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 267-273  szczegóły 
349.artykuł: Tabakowska Elżbieta: Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 97-114  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Literatura - Muzyka. Nowe propozycje badawcze. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 163-169  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Kolekcja: między autonomią i reprezentacją. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 89-103  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Ripa w pigułce. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 75-82  szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Bauman Zygmunt: O sztuce, śmierci i demokracji i o tym, jak się one do siebie mają. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 199-216 (esej...) szczegóły 
356.artykuł: Fulińska Agnieszka, Janicki Jakub T.: Wstęp do analizy strukturalnej gier fabularnych. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 150-157  szczegóły 
357.artykuł: Hejmej Andrzej: Muzyka w literaturze. (Perspektywy współczesnych badań). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 28-36  szczegóły 
358.artykuł: Hejmej Andrzej: Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 34-46 (z not. o autorze na s. 217...) szczegóły 
359.artykuł: Jakobson Roman: O realizmie w sztuce. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 185-  szczegóły 
360.artykuł: Kapelański Maksymilian: Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 37-56  szczegóły 
361.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z profilu i "en face" (Z problematyki komunikacji literackiej). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 81-100 (literatura a fotografia...) szczegóły 
362.artykuł: Kuryluk Ewa: Od śmierci jako sztuki do sztuki śmierci. Uwagi o tym, co łączy sztukę ze śmiercią. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
363.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Obraz Polki i Polaków w sztuce radzieckiej (Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 25-39  szczegóły 
364.artykuł: Lubaszewska Antonina: "W daguerotyp raczej pióro zamieniam". Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 165-183 (nt. relacji literatura-fotografia m.in. w powieści "Widnokrąg" Wiesław...) szczegóły 
365.artykuł: Mencwel Andrzej: Monet jako arcywzór. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 153-158 (esej o wpływie idei twórczej Claude'a Moneta na kulturę...) szczegóły 
366.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
367.artykuł: Nasiłowska Anna: Vlepki. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 4-6 (o vlepce jako formie słowno-plastycznej...) szczegóły 
368.artykuł: Porębski Mieczysław: Górni i durni. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 92-101 (m.in. dotyczy malarstwa Tadeusza Brzozowskiego...) szczegóły 
369.artykuł: Spieker Sven: "Żywe archiwa": pamięć publiczna, zaszczepianie treści, kontekst (Libera, Haacke, Wodiczko). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 7-27 (O zaszczepianiu treści obiektów pamięci publicznej. Zawiera fotografie...) szczegóły 
370.artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Życie wewnętrzne Caspara D. Friedricha. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 157-164  szczegóły 
371.artykuł: Zaborowska Magdalena J.: Pałac Kultury i Nauki - widok z Ameryki. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 51-60 (dyskurs odczytany z budowli (architekstury) - Pałac Kultury i Nauki w ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burszta Wojciech J.: Przeszłość jako niepokój. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 100-104  szczegóły 
373.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Markiewicz Henryk: Diabeł tkwi w anegdotach. Na marginesie książki Stanleya Fisha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 188-193 (dot. anegdot akademickich stanowiących punkt wyjścia dwu esejów; z not...) szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Maciej: Myślenie w żywiole eseju. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 84-92 (z not. o autorze art. na s. 219...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
376.artykuł: Bielik-Robson Agata: Granice ironii. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 166-182 (dot. powrotu ironii romantycznej we współczesnej humanistyce w oparciu...) szczegóły 
377.artykuł: Burzyńska Anna: Od metafizyki do etyki. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 64-80  szczegóły 
378.artykuł: Carroll Noel: Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 81-115  szczegóły 
379.artykuł: Gajewski Krzysztof: Nauka modna, czyli o potrzebie tradycji. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 269-276 (dot. przesunięcia współczesnych akademickich badań literackich i dydak...) szczegóły 
380.artykuł: Markowski Michał Paweł: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 32-50 (dot. wielowykładalności tekstu jako warunku interpretacji o charakterz...) szczegóły 
381.artykuł: Nasiłowska Anna: Historia i etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 4-6 (art. wstępny do nru 1/2 z 2002 nt. wzajemnych związków krytyki literac...) szczegóły 
382.artykuł: Rorty Richard: Etyka zasad a etyka wrażliwości. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 51-63 (nt. etyki zasad u intektualistów typu "filozof" i etyki wrażliwości u ...) szczegóły 
383.artykuł: Werner Mateusz: "Albo-albo", czyli nihilizm. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 99-114 (m.in. o pojęciu nihilizmu w interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
384.artykuł: Wolicka Elżbieta: Filozofia a nauka o literaturze. Paula Ricoeura próba nowej interpretacji kategorii "mimesis". Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 62-81  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
385.artykuł: Balcerzan Edward: W stronę genologii multimedialnej. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 7-24 (m.in. propozycja nowej systematyki - "Nowej Genolgii", obejmującej swy...) szczegóły 
386.artykuł: Nasiłowska Anna: Nowe Muzy. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 4-6 (dot. ekspansji nowych mediów i form kultury; szerzej o komiksie polski...) szczegóły 
387.artykuł: Nasiłowska Anna: O cudownych skutkach herbatki z melisy. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 139-144 (nt. związków literatury z reklamą...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbus Stanisław: Scribere necesse est, vivere.... Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 83-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
389.artykuł: Dąbała Jacek: O twórczym pisaniu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 209-217 (o dyscyplinie i podręcznikach z jej zakresu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Trzeba spokojnie. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 123-126  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopciński Jacek: "Przyjemnie posłuchać". Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 99-108  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowska Danuta: Romantyzmu przestrzeń ogromna. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 111-116  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Adam: Pochwała przyczynku. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 121-123  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kluba Agnieszka: Parafrazy transcendencji. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 92-97  szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Literatura, feminizm, "dyskurs władzy". Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 193-197  szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Literatura emigracyjna i historia literatury. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 104-109  szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 131-137 (z not. o autorze art. na s. 388...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 312 (przeprosiny wystosowane przez Dział Wydawniczy IBL PAN z powodu zamies...) szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Dyskrecja. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 189-195  szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Cenzura w Przywiślańskim Kraju. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 82-86  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
402.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-34 (dot. zastosowań szeroko rozumianego pojęcia modernizmu w historii lite...) szczegóły 
403.artykuł: [Dziesięć] 10 najwybitniejszych osiągnięć polskiego literaturoznawstwa XX wieku. Ankieta Tekstów Drugich. Teksty Drugie 2001 nr 1, 5, 6 2002 nr 1/2, 4 (nr 1 z 2001 - ogłoszenie ankiety; nr 5 z 2001 - wypowiedzi autorstwa: ...) szczegóły 
404.artykuł: Grochowski Grzegorz: Paradoksy nowoczesności. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 4-9 (dot. modernizmu w literaturze polskiej; art. wprowadzający do numeru 4...) szczegóły 
405.artykuł: Markiewicz Henryk: Jak się dawniej dedykacje pisały. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 216-228  szczegóły 
406.artykuł: Miłosz Czesław: Polska szkoła w poezji (Z Czesławem Miłoszem rozmawia Aleksander Fiut). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 135-145 (wyw. dot. poezji polskiej po 1918 r.; także o recepcji polskiej poezji...) szczegóły 
407.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
408.artykuł: Nycz Ryszard: Staropolskie atrakcje. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 1-4 (nt. badań literackich nad staropolszczyzną i ich nurtach - edytorskim,...) szczegóły 
409.artykuł: Prussak Maria: Świat pod kontrolą. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 39-49 (działalność cenzury carskiej w zaborze rosyjskim w l. 1815-1914; z ane...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
410.artykuł: Borowski Andrzej: Tendencje metodologiczne w najnowszych badaniach nad literaturą staropolską. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 78-83  szczegóły 
411.artykuł: Karpiński Adam: O konsekwencjach "wieku rękopisów". Rekonstruowanie epoki. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 5-21 (konsekwencje tzw. "kultury rękopisu" w literaturze polskiego baroku dl...) szczegóły 
412.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
413.artykuł: Obremski Krzysztof: Erotyka jako materia barokowego konceptu. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 169-173 (nt. sztuki poetyckiej polskiego baroku...) szczegóły 
414.artykuł: Walczak Bogdan: Geneza polskiego języka literackiego. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 35-47  szczegóły 
415.artykuł: Wilk Katarzyna: Kilka słów Imć Denhoffa Dindery o grzeczności. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 233-235 (dot. kopii listu "imci kasztelana konarskiego Denhoffa Dindery do syno...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
416.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chemperek Dariusz: Sarmatyzm - embarras de richesse. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 110-115 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
418.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Barokowy komplement. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 7-22 (dot. stylistyki komplementu na temat kobiecej urody w poezji barokowej...) szczegóły 
419.artykuł: Lasocińska Estera: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 58-73 (z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
420.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
421.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bachórz Józef: Nareszcie jest!. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 95-102  szczegóły 
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
424.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
425.artykuł: Nasiłowska Anna: Płaszcz Konrada. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 1-4 (współczesna recepcja historycznoliteracka epoki romantyzmu; wstęp reda...) szczegóły 
426.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
427.artykuł: Siwicka Dorota: O obcości duchów: romantycznego i ponowoczesnego. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 9-19 (nt. dziedzictwa idei romantycznych...) szczegóły 
428.artykuł: Sosnowska Danuta: Towianistyczna utopia języka. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 56-71  szczegóły 
429.artykuł: Witkowska Alina: Dziko - pięknie - groźnie czyli Ukraina romantyków. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 20-30  szczegóły 
430.artykuł: Zarych Elżbieta: Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 52-77  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieścikowski Edward: Nasz pozytywizm. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 86-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
434.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
435.artykuł: Markiewicz Henryk: Spór o przełom pozytywistyczny. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 62-79  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutowski Wojciech: Świat młodopolskiej krytyki. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 105-115  szczegóły 
437.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: W lesie młodopolskich symboli. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 125-130  szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Tomasz: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 83-90  szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: "Wśród rzeczywiście współczesnych a urojonych możliwości". Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 114-119  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Modernizm i inne czasy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 115-119  szczegóły 
442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Tomasz: Sztuka syntezy. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 97-104  szczegóły 
443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 80-86  szczegóły 
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Do Paryża i jeszcze dalej. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 80-86  szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Ostatnia książka Stefana Żółkiewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 112-115  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Borkowska Grażyna: Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-44 (dot. dziejów definicji literatury kobiecej od XIX wieku na gruncie pol...) szczegóły 
448.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
449.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. opinii XIX-wiecznej krytyki o pisarstwie kobiet...) szczegóły 
450.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 100-108 (spojrzenie krytyka na poezję w świetle książek Mariana Stali: Metafora...) szczegóły 
451.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolska femina. Garść uwag. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 36-53 (nt. twórczości kobiet i problematyki ich utworów; obszerniej o autorka...) szczegóły 
452.artykuł: Zawadzki Andrzej: Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 63-80 (dot. koncepcji Brzozowskiego jako filozofa i krytyka literackiego ocen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaluta Izabella: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Powieść i malarstwo. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 60-63  szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zięba Jan: Człowiek, który ryzykował (Jana Emila Skiwskiego droga od modernizmu do faszyzmu). Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 153-162  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Miłosz Czesław: Zadania polonistyki. Z Czesławem Miłoszem rozmawiają Aleksander Fiut i Jerzy Jarzębski. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 131-138 (wywiad m.in. nt. zaniedbania badań nad literaturą dwudziestolecia międ...) szczegóły 
459.artykuł: Nasiłowska Anna: Granice współczesności. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 1-4 (wstęp do nr 4 (pt. "Granice współczesności") Tekstów Drugich z ...) szczegóły 
460.artykuł: Skórczewski Dariusz: "Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 223-231 (dot. recepcji pamfletu Karola Irzykowskiego "Beniaminek. Rzecz o Boyu ...) szczegóły 
461.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 69-79 (na podstawie twórczości pisarzy: Bogusław Adamowicz, Stefan Barszczews...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Balcerzan jako strateg i ideolog. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 91-100 (dot. także cz. 1 pt. "Strategie liryczne" wyd. w 1982...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
463.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Orzech trudny do zgryzienia (Prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 113-121  szczegóły 
464.artykuł: Levine Madeline G.: Bezdomność w literaturze wojennej: typologia obrazowania. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 7-17 (zmieniony tekst referatu przedstawionego na międzynarodowej konferencj...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Dialog z dystansu. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 89-92  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zięba Jan: Literatura a paradygmaty kulturowe. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 119-126  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Ubizm. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Ten wspaniały mężczyzna od bezkompromisowej krytyki. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Czas "bruLionu" - "Czas Kultury". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 143-151  szczegóły 
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Bez dogmatów). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Jacek: "Nadwiślański socrealizm". Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 152-158  szczegóły 
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Salon Karpińskiego. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 233-236  szczegóły 
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Czas "bruLionu" - "Czas Kultury". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 143-151  szczegóły 
475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: O dwu duszach Jana Józefa Lipskiego i naszych czasach. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 106-108  szczegóły 
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Spór czwaty: literatura polska 1975-1995. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 94-102  szczegóły 
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołowiec Grzegorz: Totalna i totalitarna. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 159-165  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Zamiast monografii. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 116-119  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bereś Stanisław: Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 119-128  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: O pożytkach z kryzysu. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 98-103  szczegóły 
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Literatura polska i sprawa (też) polska. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
487.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
488.artykuł: Ankieta "Tekstów Drugich". Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 113-119 (wypowiedzi nt. znaczenia tradycji literackiej, pożytku z lektury prac ...) szczegóły 
489.artykuł: Błoński Jan: Jedna, dwie czy jedna w drugiej?. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 61-70 (wątki literackie i postawy pisarskie w powojennej literaturze emigracy...) szczegóły 
490.artykuł: Bolecki Włodzimierz: "Emigracyjność" - "polityczność" - historia literatury. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 151-160 (m.in. o podejściu badawczym do literatury emigracyjnej...) szczegóły 
491.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-34 (dot. zastosowań szeroko rozumianego pojęcia modernizmu w historii lite...) szczegóły 
492.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 7-24 (próba opisu cech estetyki postmodernistycznej i jej realizacje w liter...) szczegóły 
493.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Zapomniana dekada. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 4-8 (dot. niedostatku opracowań nt. polskiej literatury i życia literackieg...) szczegóły 
494.artykuł: Burek Tomasz: Scalanie. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 1-4 (o stanie badań lit. emigracyjnej, postulaty...) szczegóły 
495.artykuł: Chwin Stefan: Dlaczego upadek komunizmu zaskoczył literaturę polską?. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 5-28  szczegóły 
496.artykuł: Czachowska Jadwiga: Literatura emigracyjna w krajowych bibliografiach literackich. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 43-62 (dotyczy bibliografii: "Polska Bibliografia Literacka", "Literatura i t...) szczegóły 
497.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Cenzura PRL a współczesne edytorstwo. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 127-136 (nt. wydawania tekstów pisarzy tworzących w okresie PRL i edytora spełn...) szczegóły 
498.artykuł: Filipowicz Halina: "Polska literatura emigracyjna" - próba teorii. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 43-62 (zmieniona wersja szkicu: Beginning to theorize Polish emigre literatur...) szczegóły 
499.artykuł: Grochowski Grzegorz: Paradoksy nowoczesności. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 4-9 (dot. modernizmu w literaturze polskiej; art. wprowadzający do numeru 4...) szczegóły 
500.artykuł: Jarzębski Jerzy: Apetyt na Przemianę. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 1-5 (dot. literatury lat 80. XX wieku...) szczegóły 
501.artykuł: Komendant Tadeusz: Związki nienaturalne. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 160-165 (literatura lat 80-tych i 90-tych XX w.; m.in. motyw powrotu do własnyc...) szczegóły 
502.artykuł: Kopciński Jacek, Makowski Adam: Młodzi na pomnik. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 1-4 (wstęp do nr 5 (pt. "Młodzi na pomnik") Tekstów Drugich z 1996 r...) szczegóły 
503.artykuł: Legeżyńska Anna: Jaka zmiana warty? Problem pokolenia w dzisiejszej literaturze. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 41-52 (dot. okresu 1960-1996...) szczegóły 
504.artykuł: Łapiński Zdzisław: Polityka z bliska i z daleka. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Władza słowa, władza nad słowem") Tekstów Drugi...) szczegóły 
505.artykuł: Łapiński Zdzisław: W kółko o nim. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 4-6 (artykuł wstępny do numeru 1/2 2000 Tekstów Drugich pt. "Samoant...) szczegóły 
506.artykuł: Nasiłowska Anna: Co się zmieniło?. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 1-4 (fel. nt. wyczerpania się paradygmatu kultury niezależnej i zaangażowan...) szczegóły 
507.artykuł: Nasiłowska Anna: Duch Straconego Czasu (albo katalog dziwnych zwierząt). Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 121-128 (obraz świata w prasie PRL i jego odbicie w literaturze...) szczegóły 
508.artykuł: Nasiłowska Anna: Korzenie i kompleksy. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 1-3 (nt. nurtu chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej...) szczegóły 
509.artykuł: Nycz Ryszard: "Każdy z nas jest przybyszem". Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 41-51  szczegóły 
510.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 35-46 (dot. szeroko rozumianego pojęcia modernizmu, modernistycznych koncepcj...) szczegóły 
511.artykuł: Nycz Ryszard: Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 5-27  szczegóły 
512.artykuł: Orski Mieczysław: Estetyczne uniwersum Peerelu. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 120-129 (obraz Polski i Polaków w prozie lat 90-tych XX wieku...) szczegóły 
513.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 120-134 (dot. intymistyki, wypowiedzi autobiograficznych i powieści autorów: Ka...) szczegóły 
514.artykuł: Skalmowski Wojciech: Samoistność i służebność. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 122-126 (próba typologii relacji Świat - Autor - Czytelnik w literaturze współc...) szczegóły 
515.artykuł: Sosnowski Jerzy: "Dekadencka atmosfera zbliżającego się ponownie Fin de siecle'u...". Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 144-159 (m.in. porównanie literatury okresu Młodej Polski i literatury lat 90. ...) szczegóły 
516.artykuł: Walas Teresa: Współczesna literatura polska - między empirią a konceptualizacją. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 70-90 (o zakresie czasowym pojęcia "literatura współczesna"...) szczegóły 
517.artykuł: Wołowiec Grzegorz: Dwuznaczny urok samokrytyki. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 43-59 (o zjawisku samokrytyki w życiu literackim doby socrealizmu...) szczegóły 
518.artykuł: Zawodniak Mariusz: Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s.141-151 (o zasadności wyznaczania cezury 1949 jako początku socrealizmu...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Marginalia do "Samoantysockrytyki". Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 239-243  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Pokazać ogień w głowie. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 194-203 (z not. o autorce na s. 217...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
520.artykuł: Smulski Jerzy: O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 25-41 (art. przeglądowy...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żukowski Tomasz: Bunt wedle schematu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 77-84  szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
523.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 161-166 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowska Agata: Ironiczna siła podmiotu. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 120-127  szczegóły 
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Jak czytać poematy. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 123-127  szczegóły 
526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
527.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Dyskretny urok krytyki adoracyjnej. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 120-123  szczegóły 
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gostyńska Dorota: Komparatysta z kraju Spinozy badał akt metafizycznej osmozy.... Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 104-109  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 172 (dot. notki biograficznej...) szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawodniak Mariusz: Przy lekturze socrealistycznej poezji. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
530.artykuł: Alichnowicz Karol: Socrealizm wobec tradycji poematu opisowego. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 85-94 (wizerunek idealnego miasta w socrealistycznej mutacji gatunku na przyk...) szczegóły 
531.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 25-45  szczegóły 
532.artykuł: Balcerzan Edward: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 5-26 (o przełomach: ustrojowym, metodologicznym i komunikacyjnym...) szczegóły 
nawiązanie: Smulski Jerzy: Odwilż, Putrament i Brandys (glosa do przypisu). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 164-166  szczegóły 
533.artykuł: Dębska Agnieszka: Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 100-109 (dot. wątków autobiograficznych w poezji...) szczegóły 
534.artykuł: Głowiński Michał: Poezja i rytuał. Wiersze na sześćdziesiąte urodziny Bolesława Bieruta. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 5-26  szczegóły 
535.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 100-108 (spojrzenie krytyka na poezję w świetle książek Mariana Stali: Metafora...) szczegóły 
536.artykuł: Sławiński Janusz: Bez przydziału (XV). Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 9-23 (dot. poezji stanu wojennego...) szczegóły 
537.artykuł: Szaruga Leszek: Zamglona konstelacja. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 123-132 (omówienie książek programowych poetów, poświęconych sposobowi istnieni...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozicka Dorota: Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Czy istnieje polska proza lingwistyczna?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 93-99  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Pogranicza literackości. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 112-118  szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Próchniak Paweł: W granicach "ja". Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 124-130  szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 118-123 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasiłowska Anna: Modele i przemiany. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 76-79  szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawodniak Mariusz: Co z "odwilżą"?. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 116-127  szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Krytyk, skądinąd literaturoznawca. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 84-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
547.artykuł: Błoński Jan: Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 5-24  szczegóły 
548.artykuł: Borkowska Grażyna: "Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury..." O "młodej" prozie kobiecej. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 55-67 (m.in. o twórczości autorek: Izabela Filipiak, Natasza Goerke, Manuela ...) szczegóły 
549.artykuł: Czapliński Przemysław: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 68-84 (nt. prozy po 1980 roku...) szczegóły 
550.artykuł: Czapliński Przemysław: O realizmie antysocjalistycznym. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 31-48 (nt. zjawiska w polskiej literaturze niezależnej lat 70. i 80. XX w., o...) szczegóły 
551.artykuł: Czapliński Przemysław: Wznoszenie biografii - proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 55-76  szczegóły 
552.artykuł: Iwasiów Inga: Siostry - szkic o prozie (młodej) kobiet. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 85-100 (o prozie trzydziestolatek...) szczegóły 
553.artykuł: Jarzębski Jerzy: Trzecia epoka (o prozie lat dziewięćdziesiątych). Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 5-19 (m.in. o twórczości autorów: Stefan Chwin, Izabela Filipiak, Jarosław G...) szczegóły 
554.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Metakstowy sposób bycia. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 20-33 (m.in. o prozie autorów: Marek Bieńczyk, Piotr Czakański-Sporek, Izabel...) szczegóły 
555.artykuł: Kozicka Dorota: Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". (Między esejem a autobiografią). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 41-59 (dot. wyróżników i granic "podróży intelektualnej" jako formy literacki...) szczegóły 
556.artykuł: Tomaszewski Marek: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] a rebours, czyli nowe wcielenie litewsko-białoruskiej przyrody w polskiej prozie po 1970 r.. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 178-192 (w twórczości pisarzy: Antoni Gołubiew, Aleksander Jurewicz, Tadeusz Ko...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
557.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Chcieliśmy rynku... Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 259-268 (dot. recepcji literatury w warunkach rynkowych w Polsce, promocji posz...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowska Agata: Ironiczna siła podmiotu. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 120-127  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 42-57  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 251 (dot. błędów w imieniu i nazwisku autorki...) szczegóły 
560.artykuł: Nasiłowska Anna: Kto się boi dzikich?. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 44-54 (nt. poezji pokolenia brulionu; m.in. dot. poetów: Marcin Baran,...) szczegóły 
561.artykuł: Orska Joanna: Polska i świat. Nowojorskie historie i nowa poezja polska. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 53-70 (m.in. o związkach pomiędzy poetyką O'Hary a nową poezją polską...) szczegóły 
562.artykuł: Szaruga Leszek: Miłość do kultury raz jeszcze. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 130-143 (poeci i poezja lat 90-tych XX wieku...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kraskowska Ewa: "W sprawie kobiet - bez zmian?" O pisarstwie Ingi Iwasiów. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 110-117  szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Uniłowski Krzysztof: Pije meta do story, piją obie do postu. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 180-188 (dot. rozdziału III: "Powieść czy tekst 'meta'"...) szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadek Adam: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 118-123 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
566.artykuł: Grochowski Grzegorz: Fikcje osobiste i prawda artystyczna. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 6-10 (dot. fali autobiografizmu w polskiej prozie współczesnej oraz stanu ba...) szczegóły 
567.artykuł: Łebkowska Anna: O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 155-170  szczegóły 
568.artykuł: Miszczak Magdalena: Gry z "tandetą" w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych. Rekonesans. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 73-83 (dot. elementów tandetności, kiczu, imitacji, banału, związków z kultur...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Kultura polska po Jałcie. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 109-112  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
570.artykuł: Bates John M.: Cenzura w epoce stalinowskiej. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 95-120 (dot. cenzurowania tekstów literackich, na materiałach z Głównego Urzęd...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Łapiński Zdzisław: Polityka z bliska i z daleka. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 1-4 (wstęp do nr 3 (pt. "Władza słowa, władza nad słowem") Tekstów Drugi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
572.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maresch Eugenia: [Komunikat o Nagrodzie Literackiej POSK im. Tadusza Murdzeńskiego]. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 206-207 (komunikat przewodniczącej jury z wykazm nagrodzonych; list do red....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Pochwała nie tylko bibliografii. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 149-152  szczegóły 
574.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Listy o redakcji. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 212 (przeprosiny za wykorzystanie przy opracowywaniu biogramów do słownika ...) szczegóły 
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowski Marian: Lege artis. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 86-94  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Kto był kim. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 109-112  szczegóły 
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Dobra robota. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 91-97  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
578.artykuł: Biernacki Andrzej: Muzofile Wierszopolscy. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 181-188 (o okolicznościach powstawania "Słownika pseudonimów pisarzy polskich"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
579.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sybilska Katarzyna: Energia skandalu. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 104-112  szczegóły 
580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czermińska Małgorzata: Przewodniku prowadź!. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 100-104  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierczyński Marek: Krótki kurs historii Polski według prof. Andrzeja Bańkowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 220-221  szczegóły 
582.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miemietz Baerbel: Kto to jest "człowiek". Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 169-180 (feministyczna krytyka treści haseł słownika dotyczących kobiety i mężc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Kloch Zbigniew: O słownikach synonimów z początku XIX wieku. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 43-56  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
584.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Zagadnienia gospodarcze w tekstach literackich "Gazety Codziennej" w 1859 roku. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 87-97  szczegóły 
585.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasiłowska Anna: O niewiernych sługach. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. ogłoszeń o zbiegłych służących na łamach czasopisma; art. wstępny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
586.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostatni Arkusz. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 382 (ogłoszenie o zakończeniu wydawania miesięcznika; podp.: Redakcja "Arku...) szczegóły 
587.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławiński Janusz: Trzeba grać w nowej sztuce (Rozmowa z Januszem Sławińskim). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 146-153 (wyw. dot. historii czasopisma Teksty do momentu zawieszenia pis...) szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Wstępniak autotematyczny. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 1-4 (nt. poetyki wstępów do tematycznych numerów pisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ubertowska Aleksandra: Literatura niedoczytana. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 104-109 (nt. charakteru periodyku oraz omówienie zawartości nr 2 z 1995...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
590.artykuł: Czaykowski Bogdan: Widok z Vancouveru. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 63-69 (m.in. o recepcji literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
591.artykuł: Skibińska Elżbieta: Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 137-151 (z not. o autorce art. na s. 179...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
592.artykuł: Olschowsky Heinrich: Ideologiczne wzorce odbioru. Polska literatura a krytyka literacka NRD. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 49-61 (nt. recenzji utworów literatury polskiej pisanych w NRD w latach 1950-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kościelak Katarzyna: Slawistyka we Włoszech. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 131-141  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
594.artykuł: Jarosiński Zbigniew: Socrealizm dla dzieci. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 69-86 (socrealizm w literaturze dla dzieci po 1948 roku - tematyka i ideowość...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
595.artykuł: Fulińska Agnieszka: Dlaczego literatura popularna jest popularna?. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 55-66 (dot. źródeł i współczesności literatury popularnej w kontekście kultur...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
596.artykuł: Zawodniak Mariusz: Królewicz i murarz (socrealistyczne potyczki z fantazją). Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 84-93 (motyw baśniowości w okresie socrealizmu; na przykładzie utworów Jerzeg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
597.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Elitaryzm a demokracja parnasu: sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 133-152  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
598.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
599.artykuł: Zielińska Barbara: Cierpienie jako towar. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 133-141 (dot. komercyjnego aspektu obrazów cierpienia o podłożu politycznym i c...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
600.artykuł: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 42-57  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 251 (dot. błędów w imieniu i nazwisku autorki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cywilizacja, osiągnięcia techniczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
601.artykuł: Tomasik Wojciech: Kolej w polskiej literaturze (Wstępna inwentaryzacja). Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 134-147  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
602.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Dzieci, pajace i lalki (O młodopolskich dziejach motywu). Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 223-244 (motyw dziecka i lalki w poezji i prozie młodopolskiej...) szczegóły 
603.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 47-62  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czajkowska Agnieszka: W poszukiwaniu Podmiotu. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 113-118  szczegóły 
omówienie: Mazurkiewicz Filip: Psychoanaliza i literackość (O "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 121-131  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Spychalska Marta: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 113-124  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
606.artykuł: Miłosz Czesław: W stronę kobiet. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 7-14 (refleksje o feminizmie, postacie kobiece w lit. polskiej, obszerniej o...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
607.artykuł: Cavanagh Clare: Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 60-71 (dot. nieobecności polskiego doświadczenia podbicia przez imperium we w...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
608.artykuł: Leociak Jacek: Twarze in extremis. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 36-50 (dot. wizerunków okaleczonych i zdeformowanych twarzy żołnierzy I wojny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
609.artykuł: Lewandowski Wacław: Zasadzić głuszca. Rytuał wtajemniczenia: Wańkowicz, Pawlikowski, Miłosz. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 51-66 (łowy na głuszca jako rytuał męskiej inicjacji w powieściach Melchiora ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
610.artykuł: Iwasiów Inga: Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 55-83 (m.in. dotyczy twórczości pisarzy: Anna Burzyńska, Krystyna Kofta, Jerz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kraskowska Ewa: "W sprawie kobiet - bez zmian?" O pisarstwie Ingi Iwasiów. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 110-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
612.artykuł: Leociak Jacek: Warszawa okupacyjna - topografia i egzystencja. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 19-36 (getto i jego ustytuowanie w okupowany mieście m.in. we wspomieniach, d...) szczegóły 
613.artykuł: Tomasik Wojciech: Anty-Kraków. Drugi esej o Nowej Hucie. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 61-74 (dot. obrazu miasta w literaturze i prasie; (pierwszy esej: "Mściwe nar...) szczegóły 
614.artykuł: Tomasik Wojciech: "Mściwe narodziny". Esej o Nowej Hucie. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 37-49 (m.in. w reportażach Olgierda Terleckiego, Adama Polewki, poezji Wisław...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żukowski Tomasz: Mur twój u twoich poetów. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 102-105  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
616.artykuł: Jarzębski Jerzy: Zniszczenie centrum. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 61-73 (Kraków i Warszawa jako dwa różne domy - literackie obrazy obu miast...) szczegóły 
617.artykuł: Jedlicki Jerzy: Proces przeciwko miastu. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 5-24 (stosunek do miasta i industrializacji m.in. w lit. polskiej i brytyjsk...) szczegóły 
618.artykuł: Ligęza Wojciech: Jerozolima i Babilon (Miasta poetów emigracyjnych). Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 81-92 (motyw miasta w polskiej poezji emigracyjnej po 1939 r....) szczegóły 
619.artykuł: Nasiłowska Anna: Obrona Pałacu Kultury. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 4-6 (wstęp do numeru 4 (pt. "Miasto") Tekstów Drugich z 1999 r....) szczegóły 
620.artykuł: Siwiec Magdalena: Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 111-136 (Paryż w oczach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz Wiktora H...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Maski kobiety i twarz mężczyzny. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 184-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Orient (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
622.artykuł: Janion Maria: Polska między Wschodem a Zachodem. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 131-149 (doświadczenie Wschodu i Zachodu, Słowiańszczyzny, Europy i Rosji w lit...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
623.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Emilia: List z podróży współczesnego etnologa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 167-171 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
624.artykuł: Bąbel Agnieszka: Garnek i księga - związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze XIX wieku. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 163-181 (kulinaria i poezja m.in. w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, wierszac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach". Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 97-102  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
626.artykuł: Lasocińska Estera: Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 58-73 (z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
627.artykuł: Rosiek Stanisław: Piłsudski i Piłsudski. Pierwszy szkic do dziejów twarzy wodza. Teksty Drugie 1991 nr 3 s.21-37 (m.in. o wizerunkach marszałka Józefa Piłsudskiego w literaturze i ikon...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kluba Agnieszka: Parafrazy transcendencji. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 92-97  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
629.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czubanowska-Wróbel Anna: Winterreise. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 151-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
630.artykuł: Hernas Czesław: Biografie sybiraków. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 139-145 (nt. relacji Polaków z zesłania na Sybir w l. 1939-1956 gromadzonych od...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Obrządki żałoby, porządki słowa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 161-166 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
633.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowska-Schielmann Miłosława: Pomysły na nudę. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 82-93  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zwierzęta (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
634.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 23-35 (dot. m.in. świadectw w piśmiennictwie antyku, średniowiecza, renesansu...) szczegóły 
635.artykuł: Mazurkiewicz Roman: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 157-172 (dot. nazewnictwa w średniowiecznej polszczyźnie na przykładzie motywów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Życie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
636.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: Atalanta i Narcyz. Udręka ruchu i pragnienie trwania. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 5-19 (motyw ruchu w poezji staropolskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowiński Michał: Wielkie zderzenie. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 199-211  szczegóły 
polemika: Witkowski Tadeusz: Ideał sięga bruku. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 215-219 (list do redakcji dot. kontekstu przywołania przez Michała Głowińskiego...) szczegóły 
polemika: Głowiński Michał: Odpowiedź. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 220  szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: W cieniu holokaustu. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 111-116  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
639.artykuł: Leociak Jacek: Okno w getcie. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 169-181 (m.in. w utworach autorów: Rachela Auerbach, Mary Berg, Marian Berland,...) szczegóły 
640.artykuł: Leociak Jacek: Warszawa okupacyjna - topografia i egzystencja. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 19-36 (getto i jego ustytuowanie w okupowany mieście m.in. we wspomieniach, d...) szczegóły 
641.artykuł: Nasiłowska Anna: Mit i dialog. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 1-4 (fel. wstępny do nru Tekstów Drugich pośw. żydowskim tematom i b...) szczegóły 
642.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Żyd - Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 120-134 (dot. intymistyki, wypowiedzi autobiograficznych i powieści autorów: Ka...) szczegóły 
643.artykuł: Ubertowska Aleksandra: Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 125-139 (szerzej o prozie polskiej autorów: Michał Głowiński, Henryk Grynberg, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
644.artykuł: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129 (omówienie sześciu tomów tekstów staropolskich wydawanych w latach 1993...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
645.artykuł: Dąbkowska Justyna: O edycjach dzieł dawnych w serii "Biblioteka pisarzy staropolskich". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 101-109 (dot. 24 tomów serii Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN; z not...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dorosz Beata: "Poza cenzurą" na cenzurowanym. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 98-108  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Łódzki (doktoraty h.c.)
647.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawski Stefan: Pochwała Leszka Kołakowskiego. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 91-100 (tekst laudacji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
648.artykuł: Polonistyka za granicą. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 97-149 (ankieta red. dot. sytuacji polonistyki zagranicznej, jej organizacji, ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
649.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: O tokijskiej polonistyce. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 142-145 (nt. powołania w 1991 i funkcjonowania samodzielnego zakładu polonistyk...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
650.artykuł: Czermińska Małgorzata: W ciemni. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 151-154 (relacja z zajęć z historii lit. polskiej prowadzonych przez autorkę na...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
651.artykuł: Kraskowska Ewa: "Dlaczego uczysz się polskiego?". Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 154-159 (zag. motywów podjęcia nauki języka i literatury polskiej przez student...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Niedobry "Informator". Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 145-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
653.artykuł: Nasiłowska Anna: Biblioteka. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 1-4 (o Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie...) szczegóły 
654.artykuł: Sławiński Janusz: Jakiej historii IBL-u nam potrzeba. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 137-154  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
655.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilch Anna: Lekcje czytania. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulska Bernadetta: Polonistyczne spotkania na szczycie. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 175-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? Opowieść o egzystencji (książek, ludzi i ... historii. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik" (Fakty, fakty, fakty). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
660.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sybilska Katarzyna: Czy damy się uwieść lwu?. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 54-59  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
661.artykuł: Kowalczykowa Alina: Między "Niemcami" a "Innym Światem". Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 1, 9 (zag. kanonu lektur w świetle nowych programów nauczania literatury pol...) szczegóły 
662.artykuł: Kowalczykowa Alina: Reforma szkoły - blaski i zagrożenia. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 149-155 (omówienie projektu "podstawy programowej" nauczania języka polskiego,...) szczegóły 
663.artykuł: Sybilska Katarzyna: "Barok odrzucony". Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 103-118 (nt. zaburzonej recepcji literatury baroku w szkole (w podręcznikach i ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Niewiarygodna książka. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 94-99  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (dot. błędu w tytule przywoływanego utworu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
665.artykuł: Jarzębski Jerzy: Polonistyka - przepis na przetrwanie. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 1-4 (polonistyka w Polsce po przemianach ustrojowych; wstęp do nru 5 (pt. "...) szczegóły 
polemika: Inglot Mieczysław: Dialog czy katecheza (O eseju Jerzego Jarzębskiego "Polonistyka - przepis na przetrwanie"). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 167-171 (z odpowiedzią Jerzego Jarzębskiego: Awantura o garnce sadła. Teksty...) szczegóły 
666.artykuł: Sawicki Stefan: O uniwersyteckim studium polonistycznym. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 53-61 (tekst wygł. na ogólnopolskim Zjeździe Polonistów pod hasłem "Wiedza o ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Papierek lakmusowy. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 123-126  szczegóły 
668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Prywatna summa przygód Nowej Fali. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 121-126  szczegóły 
669.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Powtórka z Apokalipsy. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 102-111  szczegóły 
670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: Słońce czerwca. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 108-112 (w rec. nawiązanie do wiersza Stanisława Barańczaka "Historia"...) szczegóły 
671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paszek Jerzy: Florilegium. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 80-86  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
672.wiersz: Somnus. Fortuna. Invidia. Somni descriptio. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 74-88  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
673.proza: Opowieści okrutne z jezuickiego rękopisu. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 94-106 (trzy anonimowe opowieści z rękopiśmiennego zbioru "Historyje świeże i ...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
674.artykuł: Twardzik Wacław: Discordia amicabilis al. przyjacielska swada. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 149-156 (analiza i propozycja nowej transkrypcji jednego z humorystycznych zaby...) szczegóły 
675.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naumow Aleksander: "Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 165-174  szczegóły 
artykuł: Twardzik Wacław: Glosy w "Rozmyślaniu przemyskim". Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 155-165  szczegóły 
artykuł: Twardzik Wacław: O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 131-145 (nt. ortografii staropolskiej i pracy edytora tekstów staropolskich...) szczegóły 
676.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gurowska Anna: "Somnus. Fortuna. Invidia. Somni descriptio" - "zakryte przed źrenicą naszą" znaczenie barokowego tekstu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 74-88 (z tekstem utworu; z not. o autorce art. na s. 249...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    proza (alfabet tytułów)
677.proza: Boże Narodzenie. Trzej Królowie. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 170-172 (autor: franciszkanin Sroczyński herbu Nowina o imieniu zakonnym Libory...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
    listy (alfabet tytułów)
678.listy: Andrzejewski Jerzy: Listy Jerzego Andrzejewskiego do Czesława i Janiny Miłoszów. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 181-191 (3 listy z 19 IV 1946, 21 I 1948 i 6 IX 1948; adresaci: Czesław i Janin...) szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Postmodernizm a "sprawa polska" - przypadek "Miazgi". Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 36-54  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
680.korespondencja: Miłosz Czesław: List Czesława Miłosza do Jerzego Andrzejewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 259-261 (z 19 IV 1948...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
681.artykuł: Rostropowicz Clark Joanna: Wódz powstańców, poeta bohater. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 119-130 (m.in. o wątku zagłady Żydów w wierszach poety...) szczegóły 
polemika: Lewandowski Józef: Szanowny Panie Redaktorze!. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 194-197 (dot. art. Joanny Rostropowicz Clark: Wódz powstańców, poeta bohater...) szczegóły 
polemika: Żebrowska Krystyna: Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 181-182 (list do red., dot. art.: Joanna Rostropowicz Clark: Wódz powstańców, p...) szczegóły 
polemika: Lewandowski Józef: Szanowny Panie Redaktorze!. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 194-197 (list do red., dot. tekstu polemicznego Krystyny Żebrowskiej...) szczegóły 
  Baluch Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
682.wiersz: Baluch Jacek: Pan Sławiński. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 135  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiak Iwona: Dzieciństwa, powroty, choroby. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 221-227  szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiak Iwona: Dzieciństwa, powroty, choroby. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 221-227  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
685.proza: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia obrazów i krajobrazy. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 179-185 (osobiste refleksje o obrazach, w formie zapisków z dziennika...) szczegóły 
686.proza: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji (II). Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 223-236  szczegóły 
687.proza: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji (III). Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 223-238  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sukiennik Magdalena: Między "papierowym" a rzeczywistym światem (Jeszcze jeden głos o "Podróży zimowej" Stanisława Barańczaka). Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 141-155  szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawodniak Mariusz: Świetna zabawa (Uwagi o kompozycji "Widokówki z tego świata" Stanisława Barańczaka). Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 148-162  szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kandziora Jerzy: "To, co się wymyka". O prześwietlaniu idiomu w "Chirurgicznej precyzji" Stanisława Barańczaka. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 151-164  szczegóły 
  Bartoszyński Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
691.tekst paraliteracki: Bartoszyński Kazimierz: Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 107-128 (tekst przedstawiony na zebraniu Pracowni Poetyki Historycznej IBL 16 X...) szczegóły 
  Batko Zbigniew
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymczyk-Kluszczyńska Grażyna: Jadalna książka poetycka. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 137-143  szczegóły 
  Bator Joanna
693.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domańska Ewa: Autofikcja Joanny Bator. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 336-345 ( not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
  Berent Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
694.artykuł: Nowaczyński Adolf: Nowaczyński i Brzozowski o Berencie. Inedita z archiwum "Przeglądu Tygodniowego". Wacław Berent. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 129-133 (sylwetka pisarza pt. "Wacław Berent", powst. w 1900 r.; z załączonym d...) szczegóły 
695.artykuł: Treugutt Stefan: Fides, Spes, Caritas. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 143-154 (referat wygł. na sesji IBL w 1973 r. pośw. Wacławowi Berentowi; z not....) szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowska Małgorzata: "Miasto - wszechświat". "Ozimina" Berenta. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 92-104  szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowski Piotr: Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w "Czerwonym pokoju" Augusta Strindberga i "Próchnie" Wacława Berenta. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 78-100 (porównanie modeli tożsamości artysty w powieściach...) szczegóły 
artykuł: Swoboda Tomasz: "Nasza godzina jest to wiek", czyli o przyroście czasu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 205-218 (z not. o autorze art. na s. 250...) szczegóły 
artykuł: Brzozowski Stanisław: Nowaczyński i Brzozowski o Berencie. Inedita z archiwum "Przeglądu Tygodniowego". Estetyka poglądowa II. Powieść jako dzieło sztuki. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 134-139 (omówienie powieści; tyt.: Estetyka poglądowa II. Powieść jako dzieło s...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Białoszewski Miron: Rozalie (6-12). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 273-282  szczegóły 
699.wiersz: Białoszewski Miron: Rozalie (Poemat sceniczny). Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 221-231, 259-268 (z komentarzem: Leszek Soliński: O Rozaliach, s. 231-232...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
700.proza: Listy do Eumenid. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 83-136  szczegóły 
sprostowanie: Redakcja "Tekstów Drugich" przeprasza. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 5 (dot. publikacji listów bez zgody Leszka Solińskiego, właściciela praw ...) szczegóły 
artykuł: Sobolewski Tadeusz: Miron Białoszewski "Listy do Eumenid". Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 137-142  szczegóły 
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świrek Anna: Białoszewski i jego egzegeta. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 85-89  szczegóły 
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grochowski Grzegorz: Kanonizacja mistrza Mirona. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 90-93  szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. [168] (przeproszenie autorki i wydawcy skierowane do spadkobiercy poety - Les...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
704.artykuł: Borkowska Grażyna: "Pędy, rytmy". Jeszcze o Białoszewskim. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 147-159  szczegóły 
705.artykuł: Konicka Hanna: Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 63-80  szczegóły 
706.artykuł: Kopciński Jacek: Niby-ja, niby-on, czyli zbiorowe ustalanie persony Mirona Białoszewskiego (na podstawie wspomnień o poecie). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 229-238  szczegóły 
707.artykuł: Kopciński Jacek: "Żywioł wszelki" Białoszewskiego. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 52-62 (motywy zwierzęce...) szczegóły 
708.artykuł: Lipski Jan Józef: Miron widziany przeze mnie. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 143-153 (wspomn....) szczegóły 
709.artykuł: Łukaszuk Małgorzata: Kicia Kocia spotyka Pana Cogito. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 67-77 (por. bohaterów lirycznych Mirona Białoszewskiego i Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
sprostowanie: Poprawa Adam: Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 192-193  szczegóły 
710.artykuł: Soliński Leszek: Karuzela z Rozaliami. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 269-275  szczegóły 
711.artykuł: Soliński Leszek: Kwadrat mowy o Mironie. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 267-272 (wspomn....) szczegóły 
712.artykuł: Tomasik Wojciech: Białoszewskiego sztuka-dla-iblu. Glosa pokonferencyjna. Teksty Drugie 1991 nr 6 s.79-81 (poezja Białoszewskiego jako odpowiedź na oczekiwania literaturoznawców...) szczegóły 
713.artykuł: Woźniak Tomasz: I ty mozesz zostać mistykiem (Zestaw ćwiczeń z dodaniem dziewięciu wierszy Mirona Białoszewskiego). Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 228-232  szczegóły 
714.artykuł: Zielińska Marta: Warszawskie miary czasu. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 104-112 (temat czasu miasta w obrazie Warszawy u Mirona Białoszewskiego, główni...) szczegóły 
715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Adam: Papierowy Mahomet i inne figury niezdeterminowania. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 157-164  szczegóły 
716.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopciński Jacek: Stare klabzdury na wojnie ("Kabaret Kici Koci" Mirona Białoszewskiego). Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 62-75  szczegóły 
717.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Dorota, Zielińska Marta: Jak fotografowałyśmy "Kirkut" Mirona Białoszewskiego. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 143-148  szczegóły 
  Bielski Marcin
718.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżko Dariusz: Swojskie i obce w kronice uniwersalnej (przykład Marcina Bielskiego). Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 23-40 (z not. o autorze art. na s. 250...) szczegóły 
  Bieńczyk Marek
719.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leciński Maciej: "Likwidacja przewagi". Empatia i praca żałoby w "Tworkach" Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 156-166  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
720.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Paweł: Wojna w dzienniku - "Spokój" i "Śmierć". Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 76-91 (por. z "Pamiętnikiem" Andrzeja Trzebińskiego...) szczegóły 
artykuł: Zieliński Jan: Wielki Spokój. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 96-108  szczegóły 
  Borowy Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
721.artykuł: Nasiłowska Anna: Wacław Borowy i New Criticism. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 153-156 (analiza dorobku badacza...) szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
722.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńczyk Marek: Ciało i Parnas. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Cyranowicz Maria: Wkroczenie w tajemnicę. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 101-104  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
723.artykuł: Głowiński Michał: Gombrowicz a Brzozowski. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 47-62  szczegóły 
724.artykuł: Loew Ryszard: Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. (Pamięci Michała M. Borwicza, "Brzozowszczyka"). Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 157-166 (dot. recepcji myśli i twórczości w środowisku żydowskim na terenie Pal...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    proza (alfabet tytułów)
725.proza: Buczkowski Leopold: [Dzienniki]. [fragm.:] Koniec wojny. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 247-264 (z roku 1945; z notą edytorską...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
726.artykuł: Buryła Sławomir: Między "Wertepami" a "Czarnym potokiem". Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 265-273  szczegóły 
727.artykuł: Wiedemann Adam: Miejsce i rola muzyki w twórczości Leopolda Buczkowskiego. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 233-244  szczegóły 
728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakowska Krystyna: Jak się kończą "Wertepy" Buczkowskiego?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 96-101  szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
729.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Bolesna świadomość formy - inspiracje plastyczne w poezji Dariusza Bugalskiego. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 107-117  szczegóły 
  Bukowska-Schielmann Miłosława
    zgon (alfabet autorów)
730.zgon: Ciechowicz Jan: Ja jestem od teorii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 247-250 (zmarła: V 2002; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bursa Andrzej
731.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kunz Tomasz: Literatura jako symulacja. O "Obronie żebractwa" Andrzeja Bursy. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 186-194  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
732.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bachórz Józef: Debiut i pożegnanie. Książka Adama Makowskiego o typowym krytyku pozytywistycznym, nie całkiem jednak ortodoksyjnym. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 89-96 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
  Czapski Józef
733.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Artysta przemienienia. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 58-80  szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
734.proza: Czaykowski Bogdan: Znasz-li ten kraj?. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 120-140 (wspomn. z pobytu w Polsce w 1973 r....) szczegóły 
  Czerniawski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
735.wiersz: Czerniawski Adam: Widok Delft. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
736.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziadek Adam: Problem ekphrasis - dwa "Widoki Delft" (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
sprostowanie: Czerniawski Adam: [List do redakcji]. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 205 (dot. pominięcia dwóch wersów w załączonym do artykułu tekście wiersza ...) szczegóły 
nawiązanie: Dziadek Adam: [List do redakcji]. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 206 (odpowiedź na sprostowanie...) szczegóły 
polemika: Czerniawski Adam: Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 311 (list kierowany do red. naczelnego Ryszarda Nycza w zw. z polemikami z ...) szczegóły 
  Czycz Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
737.wywiad: Lisowski Krzysztof: Ze Stanisławem Czyczem rozmawia Krzysztof Lisowski. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 195-205  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Głębicka Ewa: "...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" - przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943-1959. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 125-138  szczegóły 
739.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaluta Izabella: Róża i Barbara. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 158-173 (por. bahaterki utworu Barbary z bohaterką "Cudzoziemki" Marii Kuncewic...) szczegóły 
  Dobosz Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
740.proza: Dobosz Andrzej: O Bibliotekach. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 155-161  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
741.artykuł: Nogal Agnieszka: Antropologia płci Henryka Elzenberga. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 113-  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipiak Izabela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
742.artykuł: Warkocki Błażej: Poszukiwanie języka. O twórczości Izabeli Filipiak. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 92-112  szczegóły 
  Fredro Aleksander
743.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Dorota: Śmiech jowialny. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 44-52 (studium postaci...) szczegóły 
744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Dorota: Oko w oko z trzy po trzy. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 5-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gertruda Mieszkówna *
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leńczuk Mariusz: Ja, Gertruda.... Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 122-127 (z not. o autorze art. na s. 249...) szczegóły 
  Głowacki Janusz
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chwin Stefan: "Wallenrodowie" w Sierpniu. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 27-38  szczegóły 
  Głowiński Michał
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielik-Robson Agata: Nie krzywdzić nikogo. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 331-335 (z not. o autorze art. na s. 384...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
748.proza: Głowiński Michał: Zaokienne widoki (Januszowi Majcherkowi). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 175-188  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
749.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Adam. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 235-239 (wspomnienie pośmiertne o Adamie Makowskim, historyku literatury...) szczegóły 
750.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Kijem go i marchewką. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 97-105 (rec. ks....) szczegóły 
751.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Wszystko o Chopinie. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 71-74 (rec. ks....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
752.artykuł: Nycz Ryszard: Michał Głowiński i duch nowoczesności. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 1-4 (wstęp do nru 5/6 z 1994 Tekstów Drugich dedykowanego Michałowi ...) szczegóły 
753.artykuł: Tomasik Wojciech: Źródła i ujścia modernizmu. O historycznoliterackich zainteresowaniach Michała Głowińskiego. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 105-114  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
754.wywiad: Nasiłowska Anna: Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu (Z Michałem Głowińskim rozmawia Anna Nasiłowska). Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 5-16  szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazurkiewicz Filip: Psychoanaliza i literackość (O "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 121-131  szczegóły 
  Golberg Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
756.artykuł: Grabska Elżbieta: Mieczysława Golberga wykład o linii: dwie koncepcje modernizmu?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 225-238  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    proza (alfabet tytułów)
757.proza: Gombrowicz Witold: Jak sobie wyobrażają Polskę Argentyńczycy?. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 150-153 (pwdr.: Biuletyn (wyd. Banco Polaco S.A., Buenos Aires) 1947 nr ...) szczegóły 
758.proza: Gombrowicz Witold: Psychologia na usługach ekonomii. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 147-150 (pwdr.: Biuletyn (wyd. Banco Polaco S.A., Buenos Aires) 1947 nr ...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
759.listy: Gombrowicz Witold: Witold Gombrowicz - Czesław Miłosz. Korespondencja. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 199-222 (6 listów do Czesława Miłosza z l. 1954-1961; do druku podał i przypisa...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
760.tekst paraliteracki: Gombrowicz Witold: [El arte y el aburrimento] Sztuka a nuda. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 154-1159 (pierwodruk: La Nacion (Buenos Aires) 1944 nr z 11 VI...) szczegóły 
761.tekst paraliteracki: Gombrowicz Witold: [Nosotros y el estilo] My i styl. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 250-254 (pierwodruk: La Nacion (Buenos Aires) 1944 nr z 30 IV...) szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chwin Stefan: Jan Błoński i Witold Gombrowicz. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 83-100  szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Margański Janusz: Filozof Gombrowicz. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 106-118  szczegóły 
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Dwa razy Gombrowicz. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 99-108  szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Pierwsze: nie będziesz podglądał Boga swego, Gombrowicza. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 109-113  szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Gombrowicza wizerunek odwrócony. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 122-128  szczegóły 
767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Dwa razy Gombrowicz. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 99-108  szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Gombrowicz wielkim myślicielem był!. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 114-119  szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: "Użycia" tekstów w literaturoznawczej herezji (Joanny Salamon "Latarka Gombrowicza"). Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 147-154  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
770.artykuł: Błoński Jan: Uparte trwanie baroku. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 183-189 (dot. obecności polskiej, kontrreformacyjnej wersji baroku w literaturz...) szczegóły 
771.artykuł: Delaperriere Maria: Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 22-34  szczegóły 
772.artykuł: Głowiński Michał: Gombrowicz a Brzozowski. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 47-62  szczegóły 
773.artykuł: Grimstad Knut Andreas: Co się zdarzyło na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka i prowokacja kultury. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 57-69  szczegóły 
774.artykuł: Jarzębski Jerzy: Kicz jest w nas (Gombrowicza romans z kiczem). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 52-70  szczegóły 
775.artykuł: Jarzębski Jerzy: Trudno być Bogiem. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 68-77 (dot. rozumienia pojęcia "Bóg" w "Dzienniku", dramatach, powieściach...) szczegóły 
776.artykuł: Kuehl Olaf: Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 59-68 (na podstawie kilku utworów W. Gombrowicza...) szczegóły 
777.artykuł: Szczuka Kazimiera: Gombrowicz subwersywny. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 171-180  szczegóły 
778.artykuł: Świderski Bronisław: Dostojewski Gombrowicza. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 61-71  szczegóły 
779.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czermińska Małgorzata: Autobiografia jako wyzwanie (O "Dzienniku" Gombrowicza). Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Gombrowicz poprawia Dantego (Zdzisławowi Łapińskiemu w Jego siedemdziesięciolecie). Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 58-67 (dot. techniki cytowania Dantego we fragmencie pt. "Diariusz Rio Parana...) szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: Witold Gombrowicz w Sztokholmie. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 204-209  szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: Polskość jako cel. Teksty Drugie 1991 nr 1/2  szczegóły 
780.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błoński Jan: Rozbieranie Józia. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 5-21  szczegóły 
artykuł: Margański Janusz: Józio w piekle literatury. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 7-21 (dot. nawiązań intertekstualnych...) szczegóły 
781.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacik Małgorzata: Lena ocalona. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 70-80 (dot. wpływu przyjazdu do Paryża i lektury "Ceremonii żałobnych" Jeana ...) szczegóły 
artykuł: Neuger Leonard: "Kosmos" Witolda Gombrowicza. Genologiczne podstawy hipotez sensowności. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 57-70  szczegóły 
782.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korwin-Piotrowska Dorota: Pęta "Opętanych". Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 135-153  szczegóły 
783.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: Transgresje racji moralnych w "Pornografii" Gombrowicza. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 35-56  szczegóły 
784.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fieguth Rolf: Słowo, "sacrum", władza. Komentarze do "Ślubu" Gombrowicza i jego tradycji romantycznych. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 18-30  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: "Kościół międzyludzki" w "Ślubie" Witolda Gombrowicza. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 175-187  szczegóły 
785.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Margolin Julij: Witolda Gombrowicza teatr marionetek (O powieści "Trans-Atlantyk"). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 217-222  szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarych Elżbieta: Zrozumieć Goszczyńskiego. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 150-153  szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
787.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
  Grabowski Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
788.proza: Grabowski Wiesław: Ignacy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 173-178  szczegóły 
  Grabski Władysław Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
789.wiersz: Grabski Władysław Jan: Ballada katolicka o Konstancji z Nawrockich Kłosińskiej i Konstantym Ildefonsie Gałczeńskim. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 174-179 (z koment.: Andrzej Biernacki: Humanistyczny wstyd czyli Kapturowy sąd ...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Miszczak Magdalena: Manueli Gretkowskiej zabawy (z) kiczem. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 135-153 (dot. powieści: "My zdies' emigranty", "Tarot paryski", "Kabaret Matafi...) szczegóły 
791.artykuł: Pułaczewska Hanna: Postmodernizm i polskość w powieściach Manueli Gretkowskiej. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 155-169  szczegóły 
  Gruszecka Aniela
792.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kraskowska Ewa: Sens "Przygody w nieznanym kraju" Anieli Gruszeckiej. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 45-67  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
793.artykuł: Krawczyńska Dorota: Henryk Grynberg. Tożsamość odzyskana. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 157-166 (dot. splotu biografii i twórczości...) szczegóły 
794.artykuł: Krawczyńska Dorota: Pisarz solidarności ofiar. O "cudzych głosach" Henryka Grynberga. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 177-185  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
795.wywiad: Wróbel Józef: Nigdy nie pozwolono Żydowi zostać Polakiem. Z Henrykiem Grynbergiem rozmawia Józef Wróbel. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 143-150  szczegóły 
796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orzeł Olga: W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w "Dzieciach Syjonu" Henryka Grynberga. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 260-269 (z not. o autorce art. na s. 387...) szczegóły 
797.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyńska Dorota: "Twazą w twarz, maską w maskę, w potrzasku". O "Racoonie" Henryka Grynberga. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 165-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haupt Zygmunt
798.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miszczak Magdalena: Porządkowanie archiwum. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 110-118  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
799.artykuł: Rutkowski Krzysztof: W stronę Haupta. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 109-125  szczegóły 
800.artykuł: Tomaszewski Marek: Nad Seretem, czyli w Europie. O prozie Zygmunta Haupta. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 126-132  szczegóły 
  Haur Jakub Kazimierz
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchowski Jakub: Świat (w tekstach) kultury. Wokół książki Piotra Kowalskiego "Theatrum świata wszystkiego i poćciwy gospodarz". Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 81-91 (z not. o autorze art. na s. 218...) szczegóły 
802.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: Czarty, gusła i "święta katolicka wiara": katolicyzm ludowy - katolicyzm sarmacki na przykładie "Składu abo skarbca" J.K. Haura. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 51-57 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
803.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werner Mateusz: "Rovigo": portret na pożegnanie. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 35-51  szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potkański Jan: "...pozostać wiernym niepewnej jasności". Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 113-116  szczegóły 
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Ewa: Herbert w stanie podejrzenia?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 79-83  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
806.artykuł: Carpenter Bogdana: Poezja Zbigniewa Herberta w krytyce anglosaskiej. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 7-19  szczegóły 
807.artykuł: Dzień Mirosław: Bogowie Herberta. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 157-167 (dot. motywów mitologicznych i religijnych...) szczegóły 
808.artykuł: Filipowicz Halina: Szklane oczy Hery. Reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 28-46  szczegóły 
809.artykuł: Fiut Aleksander: Ukryty dialog. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 148-156 (o poetyckim dialogu Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Zawiera int...) szczegóły 
810.artykuł: Franaszek Andrzej: "a pod każdym liściem rozpacz". Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 244-268 (o lęku i cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
811.artykuł: Łukaszuk Małgorzata: Kicia Kocia spotyka Pana Cogito. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 67-77 (por. bohaterów lirycznych Mirona Białoszewskiego i Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
sprostowanie: Poprawa Adam: Dziesięć, dziewięć albo dwa razy o Białoszewskim. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 192-193  szczegóły 
812.artykuł: Nasiłowska Anna: Tezy o Herbercie. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 4-6 (art. wstępny do numeru 3 Tekstów Drugich z 2000 pt. "Herbert - ...) szczegóły 
813.artykuł: Shallcross Bożena: Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 61-78 (o epifanii i tajemnicy w esejach o sztuce...) szczegóły 
814.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 47-60  szczegóły 
815.artykuł: Zawodniak Mariusz: Herberta próbka kabały. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 213-218 (interpretacja liczebników w tytułach wyborów "18 wierszy" i "89 wiersz...) szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopciński Jacek: Co jest za tą ścianą? O "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta. Teksty Drugie 2000 nr 3 s.105-131  szczegóły 
817.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nycz Ryszard: "Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy". Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 132-147 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
artykuł: Sienkiewicz Barbara: Kto kusi Spinozę?. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 171-177  szczegóły 
818.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kornhauser Julian: "Struna światła" - między ocaleniem a niepokojem. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 20-27 (w kontekście tomów "Ocalenie" Czesława Miłosza i "Niepokój" Tadeusza R...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rembowska Magdalena: Portret lubelski. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 134-140  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
820.artykuł: Nycz Ryszard: "Zamknięty odprysk świata". O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 35-46  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
821.wywiad: Bolecki Włodzimierz: Nekrologi filozofów (Z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim rozmawia Włodzimierz Bolecki). Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 132-154  szczegóły 
822.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Muza zmyślonych podróży. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 199-203 (nt. wątku Franza Kafki w nowelistycznym fragmencie utworu...) szczegóły 
823.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burek Tomasz: Cały ten okropny świat (Sztuka pamięci głębokiej a zapiski w "Innym świecie" Herlinga-Grudzińskiego). Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 47-57  szczegóły 
  Hertz Aleksander
824.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobolewska Anna: Etos i polityka. Wyznania Aleksandra Hertza. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 126-131  szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
825.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Alicja przed lustrem. Rzecz o Gdańsku i prozie Pawła Huelle. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 141-145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    proza (alfabet tytułów)
826.proza: Irzykowski Karol: Z dziennka 1891 [fragm. 31.8-1.). Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 255-258  szczegóły 
827.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Przeciw aforystyczności. Świadomość językowa w "Pałubie" Karola Irzykowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 77-94  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
828.artykuł: Ritz German: Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 29-48  szczegóły 
829.artykuł: Ritz German: Stosunek niejednoznaczny, czyli Jarosław Iwaszkiewicz wobec władzy. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 146-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
830.artykuł: Helbig-Mischewski Brigitta: Guru przełomu tysiąclecia. Dyskurs Nowej Ery w pracach Marii Janion. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 165-192  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
831.wywiad: Nasiłowska Anna, Zielińska Marta: Kuferek Harpagona (Z profesor Marią Janion rozmawiają Anna Nasiłowska i Marta Zielińska). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 199-217  szczegóły 
  Jankowski Jerzy Edmund
    zgon (alfabet autorów)
832.zgon: Biernacki Andrzej: Jerzy Edmund Jankowski (1912-1991). Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 147-154  szczegóły 
  Jasieński Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
833.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Czy dlatego, że my się par example nie kochamy? O erotyce futurystycznej na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 45-62  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 1 s. [228] (dot. błędu w nazwisku autora na okładce numeru...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kajsiewicz Józef Hieronim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
834.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Niedokończony poemat Hieronima Kajsiewicza. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 141-152  szczegóły 
  Kallimach Filip
835.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gorzkowski Albert: "Inexplicabili inflammatus ingenio". Model portretu atopicznego w "Żywocie Grzegorza z Sanoka" Filipa Kallimacha. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 41-50  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
836.artykuł: Falkiewicz Andrzej: Metafora metafor. O poezji Tymoteusza Karpowicza. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 75-87  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
837.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lem Stanisław: Andrzeja Kijowskiego poema narodowe. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 151-158 (tekst zdjęty przez cenzurę z Tygodnika Powszechnego wkrótce po ...) szczegóły 
  Klaczko Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
838.artykuł: Weintraub Wiktor: Klaczko i jego kompleks. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 85-91 (dot. żydowskich korzeni pisarza, ich wpływu na jego biografię i pisars...) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
839.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
  Kochanowski Jan
840.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilkoń Aleksander: Włoskie "Fraszki". Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 115-122  szczegóły 
  Kofta Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
841.artykuł: Iwasiów Inga: I Faustyna umrze... O twórczości Krystyny Kofty. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 196-211  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Anty-Kołakowski. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 61-68  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
843.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Monografia twórczości Tadeusza Konwickiego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 130-133  szczegóły 
844.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czermińska Małgorzata: Rok z Konwickim, rok z Miłoszem. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 126-133 (porównanie z utworem "Rok myśliwego" Czesława Miłosza...) szczegóły 
  Korczak Janusz
845.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Korczak, jakiego mniej znamy. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 145-149  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
846.artykuł: Matywiecki Piotr: Dwugłos o Korczaku. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 135-141  szczegóły 
847.artykuł: Nasiłowska Anna: Dwugłos o Korczaku. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 135-139  szczegóły 
848.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młodkowska Marta: Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak). Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 135-155  szczegóły 
  Korczyński Adam
849.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak Radosław: Poeta z logogryfu. O "Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady" Adama Korczyńskiego. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 51-67  szczegóły 
  Kossak Zofia
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
850.tekst paraliteracki: Kossak Zofia: Korespondencja Zofii Kossak i Stanisława Cata Mackiewicza. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 174-176 (listy do Stanisława Cata Mackiewicza (3 z 1955); oprac. i nota wstępna...) szczegóły 
  Kozarzewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
851.artykuł: Kozarzewska Magdalena: Obrońca z urzędu. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 205-207 (nt. okoliczności procesu pisarza w roku 1946 i roli obrońcy: Mieczysła...) szczegóły 
852.artykuł: Kozarzewska Magdalena: Salus rei publicae suprema lex. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 257-264 (dot. okoliczności śledztwa i procesu poety w latach 1945-1946...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
853.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipiec Magda: Eliza z Branickich Krasińska. W nawias wzięta. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 182-193 (esej nt. biografii Elizy Krasińskiej, w oparciu o jej listy...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 1 s. [228] (uzupełnienie 3 brakujących przypisów...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
854.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaluta Izabella: Róża i Barbara. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 158-173 (por. bohaterki utworu Róży z bohaterką "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej ...) szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasiłowska Anna: Natura jako źródło cierpień. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 189-194  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
    proza (alfabet tytułów)
856.proza: Kuryluk Ewa: Magia "prawdziwej twarzy". Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 167-175 (esej o magii twarzy solarnej na tle autobiografii...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
857.wywiad: Nasiłowska Anna, Nycz Ryszard: Inna awangarda (Z Ewą Kuryluk rozmawiają Anna Nasiłowska i Ryszard Nycz). Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 239-248  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
858.artykuł: Dorosz Beata: Polonijne zbiory archiwalne w USA w badaniach nad biografią Jana Lechonia. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 116-124  szczegóły 
859.artykuł: Moczkodan Rafał: Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 81-89 (dot. prac Mieczysława Grydzewskiego nad zbiorem wykładów "O literaturz...) szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koropeckyj Roman: Konstrukcje homoseksualizmu w "Dzienniku" Jana Lechonia (Próba innej lektury). Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 154-168  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: "Dziennik" Jana Lechonia - autoterapia, sny, przepowiednie. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 191-197  szczegóły 
  Lem Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
861.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Mój pogląd na literaturę. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 131-147  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
862.artykuł: Csicsery-Ronay, Jr. Istvan: Modelowanie Chaosfery: Stanisława Lema rozmowy z Obcymi. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 30-52  szczegóły 
863.artykuł: Czapliński Przemysław: Stanisław Lem - spirala pesymizmu. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 59-75 (dot. prozy i eseistyki oraz faz w twórczości Lema: utopijnej, antyutop...) szczegóły 
864.artykuł: Hayles N. Katherine: Chaos jako dialektyka: Stanisław Lem i przestrzeń pisania. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 5-29  szczegóły 
865.artykuł: Jarzębski Jerzy: Intertekstualność a poznanie u Lema. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 53-71  szczegóły 
866.artykuł: Jarzębski Jerzy: Lem w rękach lemologów. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 1-4 (światowa recepcja twórczości...) szczegóły 
867.artykuł: Lem Stanisław: Cud. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 147-150  szczegóły 
868.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buck Dmitrij: Maska. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 108-122  szczegóły 
artykuł: Parker Jo Alyson: (U/od)płciowienie maszyny. "Maska" Stanisława Lema. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 93-198  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
869.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "Byłem dzieckiem..." Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 243-259 (z not. o autorce art. na s. 384...) szczegóły 
870.artykuł: Łapiński Zdzisław: Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 79-87  szczegóły 
871.artykuł: Łopuszański Piotr: "Idący, z prawdą u warg i u powiek..." Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana. (Profesorowi Michałowi Głowińskiemu w imię przyjaźni). Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 180-195 (próba historycznego ujęcia dorobku, z podziałem na cztery fazy twórczo...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 213 (dot. pisowni tytułu cyklu wierszy omawianego w artykule...) szczegóły 
872.artykuł: Zarych Elżbieta: Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana - zwycięstwo ciała czy ducha?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 149-160  szczegóły 
873.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybel Paweł: Lacan i Leśmian - dwa zwierciadła. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 19-36 (Leśmian - metafizyk i psychoanalityk...) szczegóły 
  Lewandowski Józef
874.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korek Janusz: Prywatna książka narodów. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 176-189  szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
875.artykuł: Mielhorski Robert: Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 72-92 (dot. wierszy "peregrynacyjnych"; z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    zgon (alfabet autorów)
876.zgon: Loth Roman: Jan Józef. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 155-159  szczegóły 
nawiązanie: Kowalczykowa Alina: O Janie Józefie Lipskim - dopowiedzenie. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
  Lipski Leo
    wywiady (alfabet autorów)
877.wywiad: Bereś Stanisław: Głos z zamurowanego ciała. Rozmowa z Leo Lipskim i Łucją Gliksman. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 202-215 (dot. biografii...) szczegóły 
878.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybylski Ryszard Kazimierz: Wobec mitu i historii. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 177-184  szczegóły 
artykuł: Zielińska Barbara: W kloace świata. O "Piotrusiu" Leo Lipskiego. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 37-54  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
879.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meller Katarzyna: Psalmy "nad miód słodsze" i tłumacz-pszczoła. O Jakuba Lubelczyka "Psałterzu Dawida" z r. 1558 słów kilka. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 114-121  szczegóły 
  Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
880.artykuł: Sugiera Małgorzata: Leworęczna i wilkołak: "inny" w dramatach Lubkiewicz-Urbanowicz. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 145-155  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
881.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
883.listy: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Kopia Listu Stanisława Lubomirskiego Marszałka Wielkiego Koronnego do księdza [Józefa] Zebrzydowskiego, na ten czas kustosza i kanonika krakowskiego, we Włoszech przy Lorecie rezydującego... Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 228-232 (w oprac. i ze wstępem: Marek Kunicki-Goldfinger: List Stanisława Herak...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łapiński Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
884.tekst paraliteracki: Łapiński Zdzisław: Elegia na odejście nowomowy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 1-3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
885.artykuł: Glosy do Łapińskiego. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 4-8 (blok tekstów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, podp.: M.Z., W.B....) szczegóły 
886.artykuł: Teksty Drugie 2000 nr 5. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 1 (dedykacja numeru Zdzisławowi Łapińskiemu; z fot....) szczegóły 
  Łubieński Tomasz
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Porachunki Tomasza Łubieńskiego. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 108-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
888.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Wacław: Przyczynki do biografii Jóżefa Mackiewicza prośbami i pytaniami do Włodzimierza Boleckiego, autora "Ptasznika z Wilna", przeplatane. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 51-62  szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Odpowiedź. Teksty Drugie 1991 nr 6 s. 62-72  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
889.artykuł: Czachowska Jadwiga: Zawiłe dzieje hasła Józefa Mackiewicza w słownikach IBL. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 155-168  szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
890.tekst paraliteracki: [Mackiewicz Stanisław] Cat: Korespondencja Zofii Kossak i Stanisława Cata Mackiewicza. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 174-176 (listy do Zofii Kossak (2 z 1955); oprac. i nota wstępna Jacek Kozieł...) szczegóły 
  Malczewski Antoni
891.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śniedziewski Piotr: W świecie melancholii. O "Marii" A. Malczewskiego i obrazach C.D. [Caspara Davida] Friedricha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 149-159 (odczytanie utworu w kontekście twórczości malarza; z not. o autorze na...) szczegóły 
  Malinowski Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
892.artykuł: Zawadzki Andrzej: "Żywy człowiek, żywy język, pełnokrwiste fakty". Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 125-143 (m.in. o formach narracyjnych w etnograficznej twórczości B. Malinowski...) szczegóły 
  Matuszewski Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
893.proza: Matuszewski Ryszard: Uroki dworu. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 160-163 (wspomn....) szczegóły 
  Mayenowa Maria Renata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
894.artykuł: Baranowska Małgorzata: Koniec świata. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 160-165 (wspomn....) szczegóły 
895.artykuł: Dobrzyńska Teresa: Maria Renata Mayenowa. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 149-159  szczegóły 
  Melcer Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
896.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: W poszukiwaniu starszych sióstr. Wanda Melcer - próba portretu. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 212-233  szczegóły 
  Miaskowski Kasper
897.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
  Miciński Bolesław
    proza (alfabet tytułów)
898.proza: Miciński Bolesław: Portret Juliana Apostaty. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 207-222 (wersja A i B tekstu; wyd. z rękopisu z koment. "Uwagi wydawcy"...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
899.artykuł: Kwiecień Roma: Bolesław Miciński i psychoanaliza. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 85-108  szczegóły 
900.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spalińska Ewa: Nad "Portretem Juliana Apostaty" Bolesława Micińskiego. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 201-206  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
901.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prussak Maria: Przygody filologii - przygody filologa. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 153-163  szczegóły 
902.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarosińska Izabela: Coś Ty Francuzom zrobił, Mickiewiczu?... Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
903.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zielińska Marta: Mickiewicz i my. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 86-93  szczegóły 
904.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Pamflet na książkę Hermeneuty. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 48-65  szczegóły 
905.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowska Danuta: Dwugłos o towianizmie. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 79-82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
906.artykuł: Baranowska Małgorzata: Prywatna historia poezji i poeta. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 159-168 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
907.artykuł: Hen Józef: Mickiewicz był młody. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 168-171 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
908.artykuł: Jaroszewska Justyna: Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 193-207 (fragmenty pracy laureatki konkursu historycznoliterackiego dla uczniów...) szczegóły 
909.artykuł: Kornhauser Julian: [Wypowiedź]. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 171-175 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
910.artykuł: Kozioł Urszula: O panu Adamie. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 175-176 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
911.artykuł: Latawiec Bogusława: Mickiewicz udomowiony. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 177-181 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
912.artykuł: Lipatow Aleksandr W.: Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 209-219  szczegóły 
913.artykuł: Miłobędzka Krystyna: Słuchałam piosenek. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 181-183 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
914.artykuł: Miłosz Czesław: O Mickiewiczu. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 183 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
915.artykuł: Mitosek Zofia: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 5-20  szczegóły 
sprostowanie: Redakcja przeprasza. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 160 (nota inf. o błędzie druk. w artykule...) szczegóły 
916.artykuł: Nawarecki Aleksander: Arcydziełko Mickiewicza. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 119-129 (tekst wygł. na konferencji pt. "13 arcydzieł romantycznych"; Warszawa ...) szczegóły 
917.artykuł: Rymkiewicz Jarosław Marek: Kilka szczegółów. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 56-71 (biogr. rodziny Mickiewiczów...) szczegóły 
918.artykuł: Sokołowski Mikołaj: Mowa, pismo, mesjanizm (Według Mickiewicza). Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 148-157  szczegóły 
919.artykuł: Stabro Stanisław: Cień Mickiewicza. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 183-187 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
920.artykuł: Stefanowska Zofia: Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 19-31  szczegóły 
921.artykuł: Styczeń Janusz: Ja i Mickiewicz. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 187-188 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
922.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: O przemówieniach Mickiewicza. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 137-147  szczegóły 
923.artykuł: Zielińska Marta: Mickiewicz bliski i daleki. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 1-4 (wstęp do nr 5 (pt. "Mickiewicz i współczesność") Tekstów Drugich szczegóły 
924.artykuł: Zielińska Marta: Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 41-51  szczegóły 
925.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Z "Panem Tadeuszem" i "Wielką Improwizacją" spoufalony. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 188-191 (wypowiedź w ankiecie Tekstów Drugich "Mickiewicz i ja - pisarze...) szczegóły 
926.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piwińska Marta: Ballady i romanse. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 32-43 ("Ballady i romanse" jako cykl romantyczny; tekst wygł. na konferencji ...) szczegóły 
927.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieśla-Korytowska Maria: O wzniosłości "Dziadów". Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 24-49  szczegóły 
artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Uwagi o kształcie gatunkowym IV części "Dziadów". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 5-29  szczegóły 
artykuł: Stefanowska Zofia: "Prawność i zła wiara" w III części "Dziadów". Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 138-145  szczegóły 
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudkowska Magdalena: Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 125-136 (nt. "Dokończenia" - dramatu Tomasza Augusta Olizarowskiego, mającego b...) szczegóły 
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stankiewicz Edward: O synkretyzmie form w "Konradzie Wallenrodzie". Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 127-137  szczegóły 
930.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowska Alina: Jak było, jak być powinno. Między historią a "Księgami pielgrzymstwa polskiego". Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 19-30 (terapeutyczna rola dzieła wobec popowstaniowej emigracji...) szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Keily David: Woda czysta, woda przejrzysta... (O wierszach Adama Mickiewicza w Wallace'a Stevensa). Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 126-139 (porównanie z wierszem Wallace'a Stevensa pt. "Wiersze z naszego klimat...) szczegóły 
932.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prussak Maria: Kto napisał "Odę do młodości"?. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 31-39 (nt. różnic między nieutoryzowanymi wersjami "Ody do młodości" publikow...) szczegóły 
933.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwin Stefan: Romantyzm i poszukiwanie "trzeciej drogi". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 79-101 (interpretacja "Pana Tadeusza" przez Jana Nepomucena Millera; przebieg ...) szczegóły 
artykuł: Stefanowska Zofia: Pan Tadeusz i co dalej? (Zofii Trojanowiczowej). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 5-17 (o ciągu dalszym "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza pisanego m.in. przez...) szczegóły 
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymański Mikołaj: Kto podpisał cyrograf?. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 145-147  szczegóły 
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuziak Michał: Hermeneutyka tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 191-206  szczegóły 
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz Henryk: Dekonstrukcja "Przyjaciół" Mickiewicza. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 192-194  szczegóły 
937.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lubański Marek: Rafała Bluetha spotkanie z psychoanalizą. Teksty Drugie 1998 nr 1/2 s. 109-123 (dot. studium Rafała M. Bluetha: Psychogeneza "Snu o Dreźnie" z 1925...) szczegóły 
938.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Panna i miłość szalona. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 15-35 (por. ballady z utworem "Lenora" Gottfrieda Augusta Buergera...) szczegóły 
939.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dopart Bogusław: Na marginesie Mickiewiczowskiego "Widzenia". Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
940.kult: Rosiek Stanisław: Obroty rzeczy należących do śp. Adama Mickiewicza. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 31-42 (losy pamiątek po poecie; z tekstami 3 wczesnych rejestrów pamiątek...) szczegóły 
  Miller Edmund
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybicka Elżbieta: Obrazki z ulicy. O "Fikcyjnej postaci" Edmunda Millera. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 137-153  szczegóły 
  Miłosz Czesław
942.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleski Marek: Książka z ruin. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 102-106  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
943.listy: Miłosz Czesław: List Czesława Miłosza do Jerzego Andrzejewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 259-261 (z 19 IV 1948...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
944.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Refleksje warszawskie. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 251-256 (tekst z roku 1945; z współczesnym koment. autora, pt. "Komentarz" na s...) szczegóły 
945.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Witold Gombrowicz - Czesław Miłosz. Korespondencja. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 199-222 (6 listów do Witolda Gombrowicza z l. 1961, 1968-1969; do druku podał i...) szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiślak Elżbieta: Poeta i jego czytelnik. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 106-109  szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek Jolanta: Na turniach intertekstualności. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleski Marek: Coś ty uczynił ludziom, Czesławie Miłoszu?. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 207-216 (polemika...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
949.artykuł: Baranowska Małgorzata: Zejście na ziemię. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 190-197 (dot. problematyki szczęścia jako obszaru tego, co nienazwane w poezji ...) szczegóły 
950.artykuł: Biernacki Andrzej: NIE i - nie. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 155-159 (dot. powojennych poezji Miłosza i ich recepcji w środowisku młodych hu...) szczegóły 
951.artykuł: Błoński Jan: Uparte trwanie baroku. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 183-189 (dot. obecności polskiej, kontrreformacyjnej wersji baroku w literaturz...) szczegóły 
952.artykuł: Bodin Per-Arne: Miłosz i Rosja. Z perspektywy szwedzkiej. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 5-23  szczegóły 
953.artykuł: Carpenter Bogdana: Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 99-114  szczegóły 
954.artykuł: Fiut Aleksander: W objęciach Tygrysa. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 160-170 (dot. relacji z Juliuszem Tadeuszem Krońskim i jej śladów w twórczości...) szczegóły 
955.artykuł: Janicka Elżbieta: Andrzej Trzebiński - "nowy jakiś polski Nietzsche"? O trzecim redaktorze "Sztuki i Narodu" w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławem Miłoszem. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 207-216 (dot. m.in. wzajemnych sądów obu twórców, szerzej o eseju Miłosza "Zupe...) szczegóły 
956.artykuł: Karwowska Bożena: Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 141-152 (dot. recepcji w latach 1953-1995...) szczegóły 
957.artykuł: Kiślak Elżbieta: Druga emigracja Czesława Miłosza. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 103-123 (tekst wygłoszony na sesji "Adam Mickiewicz. Emigration und aktuelle Be...) szczegóły 
958.artykuł: Kiślak Elżbieta: Szkic do portretu artysty z czasów starości. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 72-90 (dot. relacji między biografią a poezją w wierszach z lat 1993-2000...) szczegóły 
959.artykuł: Kołodziejczyk Ewa: Popularna twarz Ulro. O "Kulturze masowej" - antologii Czesława Miłosza. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 115-124 (dot. roli i pozycji Czesława Miłosza w antologii "Kultura masowa" Pary...) szczegóły 
960.artykuł: Kridl Manfred: Czesław Miłosz. Przemówienie 20 VI 1934 r.. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 166-168  szczegóły 
nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Manfred Kridl o Czesławie Miłoszu. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 169-170 (dot. okoliczności wygłoszenia przemówienia...) szczegóły 
961.artykuł: Łapiński Zdzisław: Miłosz "zaraz po wojnie". Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 171-181 (dot. wierszy z lat 1945-1955...) szczegóły 
962.artykuł: Łapiński Zdzisław: Poeta. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 4-6 (omówienie zawartości niniejszego numeru monograficznego poświęconego p...) szczegóły 
963.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Poeta o poetach. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 57-71 (dot. poetyckich wypowiedzi nt. poetów polskich różnych epok...) szczegóły 
964.artykuł: Markowski Michał Paweł: Miłosz: dylematy autoprezentacji. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 24-34  szczegóły 
965.artykuł: Nasiłowska Anna: Kobiety w poezji Czesława Miłosza. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 72-90  szczegóły 
966.artykuł: Nasiłowska Anna: Struktura i autorytet. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 77-83 (rozważania o linii Miłosza w poezji polskiej; por. z tradycją Juliana ...) szczegóły 
967.artykuł: Neuger Leonard: Czesław Miłosz w Sztokholmie. 24-30 września 2000. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 246-247 (relacja z pobytu w Szwecji: spotkań autorskich i promocji książek; uwa...) szczegóły 
968.artykuł: Nieukerken Arent van: Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 39-56 (szerzej o powinowactwach z poezją Williama Wordswortha...) szczegóły 
969.artykuł: Nieukerken Arent van: O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 53-68  szczegóły 
970.artykuł: Nycz Ryszard: Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 7-17 (dot. ewolucji poetyki i stanowiska wobec rzeczywistości pozasłownej...) szczegóły 
971.artykuł: Stala Marian: Po stronie prawdy. O jednym ze słów używanych przez Miłosza. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 18-26 (dot. motywu słowa "prawda" i jego metamorfoz...) szczegóły 
972.artykuł: Zaleski Marek: Miłosz: piosenki niewinności i doświadczenia. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 81-95 (poetyka i motyw piosenki w poezji Czesława Miłosza...) szczegóły 
973.artykuł: Zaleski Marek: Miłosz, poeta powtórzenia. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 27-38  szczegóły 
974.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Litewskie urodziny Miłosza. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 191-195 (sprawozdanie z uroczystości i sesji...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
975.wywiad: Olsson Anders: Anders Olsson rozmawia z Czesławem Miłoszem nie o nagrodzie Nobla. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 248-250  szczegóły 
976.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kiślak Elżbieta: Dialog w maskach. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 131-149  szczegóły 
977.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaykowski Bogdan: O "Guciu zaczarowanym" czyli O asymetrii przyjaźni. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 269-288 (nt. tłumaczenia w 1973 r. przez Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszę...) szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bodin Per-Arne: O aniołach. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 198-206  szczegóły 
979.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zaleski Marek: Zamiast. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 34-59 (dot. afirmacji istnienia i tworzenia w poemacie, na tle innych utworów...) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czermińska Małgorzata: Rok z Konwickim, rok z Miłoszem. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 126-133 (porównanie z utworem "Kalendarz i klepsydra" Tadeusza Konwickiego...) szczegóły 
981.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heydel Magda: "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu (nie)przekładalności. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 152-165 (z not. o autorce art. na s. 178...) szczegóły 
982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biernacki Andrzej: Żer Tygrysów. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 162-171  szczegóły 
  Młodnicka Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
983.artykuł: Toniak Ewa: [Artur] Grottger i jego cień. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 130-148 (dot. m.in. roli pisarki jako twórczyni legendy Grottgera (na podstawie...) szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
984.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
985.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocka-Berg Magdalena: O czytaniu Jana Andrzeja Morsztyna i Adama Naruszewicza. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 140-148 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 172 (dot. notki biograficznej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
987.artykuł: Czyż Antoni: Morsztyn libertyński - poeta i Krzyż. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 66-78  szczegóły 
988.artykuł: Gruchała Janusz S.: Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem (O pewnym typie wiersza enumeracyjnego). Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 29-40  szczegóły 
  Morsztyn Zbigniew
989.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Series emblematica. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 116-121 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
990.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Series emblematica. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 116-121 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
991.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: Dziwny świat, dziwna miłość, dziwna śmierć. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 22-34  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
992.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prussak Maria: Mrożek apolityczny. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 108-111  szczegóły 
993.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: O Mrożku niemal wszystko. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 105-108  szczegóły 
994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błoński Jan: O Mrożku inaczej. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 102-105  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
995.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziątek Zygmunt: Nowy widnokrąg (Z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 153-168  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
996.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: Żółw, orzeł i łysa kalwińska głowa (W wileńskim kręgu poezji Daniela Naborowskiego). Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 17-27  szczegóły 
  Nałkowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
997.artykuł: Kaluta Izabella: Pisać Nałkowską. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 189-210 (o prozie Zofii Nałkowskiej...) szczegóły 
998.artykuł: Kraskowska Ewa: Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 211-227 (m.in. o wzajemnym wpływie na twórczość literacką...) szczegóły 
999.artykuł: Kraskowska Ewa: Niebezpieczne związki. jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 71-91  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
1000.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocka-Berg Magdalena: O czytaniu Jana Andrzeja Morsztyna i Adama Naruszewicza. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 140-148 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
  Nasiłowska Anna
1001.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyranowicz Maria: Wkroczenie w tajemnicę. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 101-104  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1002.proza: Nasiłowska Anna: Chłopcy z zapałkami. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 139-142  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1003.tekst paraliteracki: Nasiłowska Anna: Joanna, nasz sekretarz. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 229-232 (wspomnienie pośmiertne o Joannie Łuczyńskiej...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1004.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zach-Błońska Joanna: "Szatańska pycha" Norwida. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 73-77  szczegóły 
1005.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halkiewicz-Sojak Grażyna: Norwid w rozbitym lustrze. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 93-101  szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimanowska Dorota: Dyskusyjna propozycja dekonstrukcjonizmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 129-137  szczegóły 
1007.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Romantyzm - jaki?. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 79-86  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1008.artykuł: Chlebowski Piotr: Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 167-179  szczegóły 
1009.artykuł: Kuciak Agnieszka: "Fatum" i "Ciemność" - na marginesie dwóch "dantejskich" wierszy Cypriana Norwida. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 130-135  szczegóły 
1010.artykuł: Leociak Jacek: "Strzaskana całość" - Norwid o Żydach. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 26-46  szczegóły 
1011.artykuł: Melbechowska-Luty Aleksandra: Sztukmistrz. Kilka uwag o symbiozie sztuk w twórczości Cypriana Norwida. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 43-57 (zawiera reprodukcje rysunków: "Lucyfer? Szatan?", "Hamlet", "Głowa Dan...) szczegóły 
1012.artykuł: Nieukerken Arent van: O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 53-68  szczegóły 
1013.artykuł: Sawicki Stefan: Norwid - od strony prawnuków. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 24-32 (lektura twórczości jako całości z punktu widzenia czytelnika z przełom...) szczegóły 
1014.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyczna strategia poetyckiego zamilczenia (Przypadek "Jak..." Cypriana Norwida). Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 30-42  szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1015.tekst paraliteracki: Nowaczyński Adolf: Nowaczyński i Brzozowski o Berencie. Inedita z archiwum "Przeglądu Tygodniowego". Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 129 (list do Adama Wiślickiego (z 1900); wyd. i koment. Ryszard Nycz...) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
1016.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiut Aleksander: Polskie piekiełko. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 169-176  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
1017.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łebkowska Anna: "Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta...". Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 180-187  szczegóły 
recenzja: Pstrong Krzysztof: Próba niezupełnie feministyczna. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 180-187  szczegóły 
1018.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rembowska Magdalena: Opisany, nieodgadniony.... Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 147-152  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1019.artykuł: Rembowska-Płuciennik Magdalena: "(...) w samym środku swojego bólu (...)" O modelach doznawania cielesności w prozie Włodzimierza Odojewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 58-68  szczegóły 
1020.artykuł: Tomasik Wojciech: Odojewski: literatura bliska wyczerpaniu. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 133-154  szczegóły 
1021.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostaszewski Robert: Te i inne powroty. Zapiski na marginesach "Oksany" Włodzimierza Odojewskiego. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 135-146 (dot. również recepcji twórczości Włodzimierza Odojewskiego jako przeds...) szczegóły 
  Olizarowski Tomasz August
1022.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudkowska Magdalena: Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 125-136  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1023.artykuł: Fiut Aleksander: Pankowski: mity i seks. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 131-141  szczegóły 
  Panufnik Andrzej
1024.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowiński Michał: Pochwała bohaterskiego oportunizmu. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 224-233 (dot. wątku socrealizmu w autobiografii Panufnika...) szczegóły 
  Peiper Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Konicka Hanna: Czy konstruktywizm był konstruktywny? (Uwagi o teorii sztuki Tadeusza Peipera). Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 17-30 (polska wersja referatu wygłoszonego na międzynarodowej sesji "La Moder...) szczegóły 
  Pinczewska-Gliksman Łucja
    wywiady (alfabet autorów)
1026.wywiad: Bereś Stanisław: Głos z zamurowanego ciała. Rozmowa z Leo Lipskim i Łucją Gliksman. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 202-215 (dot. biografii własnej i Leo Lipskiego...) szczegóły 
  Poray-Biernacki Janusz
1027.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Społeczeństwo na polu bitwy. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 162-168  szczegóły 
  Poświatowska Halina
1028.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwasiów Inga: Miejsce dla kaskaderki życia. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 131-136  szczegóły 
  Potocki Jan
1029.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Partyka Joanna: Wyjść z labiryntu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 128-130 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
  Potocki Wacław
1030.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrzydło Jolanta: Od sarmackiego mitu do liczenia jaj. Kolokwia staropolskie o Wacławie Potockim. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 136-139 (z not. o autorce art. na s. 250...) szczegóły 
  Prus Bolesław
1032.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieścikowski Edward: Zrazy po nelsońsku, czyli jak czytać "Lalkę"?. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 71-77  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1033.artykuł: Bachórz Józef: "Polska zwyciężyła Niemców pod Grunwaldem, a - co z tego?" O ekonomii politycznej Bolesława Prusa. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 45-61  szczegóły 
1034.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: Metafizyka przypadku w "Lalce" Prusa. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 77-83  szczegóły 
  Przyboś Julian
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1036.artykuł: Balcerzan Edward: Przyboś metafizyczny. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 20-34 (tekst wygłoszony na międzynarodowej konferencji poświęconej Julianowi ...) szczegóły 
1037.artykuł: Delaperriere Maria: Metafora absolutna. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 35-55  szczegóły 
1038.artykuł: Łapiński Zdzisław: Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 79-87  szczegóły 
1039.artykuł: Łapiński Zdzisław: "Psychosomatyczne są te moje wiersze." (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia). Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 9-17 (dot. motywów pozycji i ruchu ciała w twórczości...) szczegóły 
1040.artykuł: Ługin Aneta: "Dobrze wychowani mężczyźni" albo "ciąg dalszy, przerywisty", czyli awangarda jako przezwyciężenie i odkrycie kobiecości. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 63-76 (m.in. dot. podmiotu kobiecego w twórczości Juliana Przybosia...) szczegóły 
  Przybylski Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1041.tekst paraliteracki: Przybylski Ryszard: Epifanie Bóstwa Muzyki. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 62-86 (esej o Fryderyku Chopinie i jego stylu koncertowym...) szczegóły 
  Przybyła Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1042.artykuł: Podobiński Stanisław: Pozytywista z krwi i kości - Zbigniew Przybyła. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 265-266 (sylwetka badacza; art. z okazji zgonu...) szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiślak Elżbieta: Przybyszewska na Utopii. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 83-90  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1044.artykuł: Popiel Magdalena: Laokoon, czyli o granicach wzniosłości w prozie Stanisława Przybyszewskiego. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 50-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raszewski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1045.zgon: Prussak Maria: "Ślad stopy ludzkiej na legendzie". Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 153-157 (zmarł: 1992; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loew Ryszard: Z dziejów Reymonta w literaturze hebrajskiej: "Chłopi". Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 121-129 (dot. recepcji, przekładów, inspiracji...) szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1047.artykuł: Zieliński Jan: Człowiek Maria Rodziewiczówna. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 93-101  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1048.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Różewicz mistyczny (Z notatek). Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 142-148  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Surowe oko kerygmatu. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 135-140  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1049.wiersz: Różewicz Tadeusz: Rawennę dziś widziałem.... Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 131-132  szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ubertowska Aleksandra: Między biblioteką a ikonosferą. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 118-122  szczegóły 
1051.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Dlaczego nie mogę patrzeć na wiersze Różewicza. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 133-138  szczegóły 
1052.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Tadeusza Różewicza obrona konieczna. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 129-135  szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalemba-Kasprzak Elżbieta: Różewicz-postmodernista. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 122-129  szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Dlaczego nie mogę patrzeć na wiersze Różewicza. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 133-138  szczegóły 
1055.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ubertowska Aleksandra: Różewicz transgresywny. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 151-160 (z not. o autorce art. na s. 388...) szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Dlaczego nie mogę patrzeć na wiersze Różewicza. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 133-138  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1057.artykuł: Fiut Aleksander: Po śmierci Boga (O twórczości Tadeusza Różewicza). Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 22-34  szczegóły 
1058.artykuł: Heck Dorota: Ciało jako ciało obce. Ułomki z poszukiwań ciała w twórczości Różewicza. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 264-266  szczegóły 
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filipowicz Halina: "Białe małżeństwo" i "Wierna rzeka" (Rekonesans feministyczny). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 248-256 (porównanie z "Wierną rzeką" Stefana Żeromskiego...) szczegóły 
artykuł: Skolasińska Agnieszka: "Białe małżeństwo" Tadeusza Różewicza. W poszukiwaniu polskiej inności. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 27-44  szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowska Katarzyna: Przemieniony Rawenną. Różewicza poetycka kontemplacja światła. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
  Rudnicki Adolf
1061.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Józef: Miłość na wygnaniu. "Niekochana" Adolfa Rudnickiego. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 209-225  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1062.artykuł: Poprawa Adam: Samowiedza w samych wierszach. Autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 100-114  szczegóły 
  Rytard Jerzy Mieczysław
1063.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimanowska Dorota: Na peryferiach "czysto-formalnej" estetyki. Witkacy i Rytard. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 120-128 (dot. opinii Stanisława Ignacego Witkiewicza nt. powieści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
1064.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smulski Jerzy: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 130-133  szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
1065.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusinek Michał: O relacjach tekstualnych w "Dii gentium" M.K. Sarbiewskiego. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 69-88  szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1066.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 17-33 (z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
1067.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Skwara Marta: Schulz i Witkacy - głos drugi. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 121-137  szczegóły 
1068.artykuł: Cataluccio Francesco M.: Niema samotność w zwierciadle. Mit i przemiany u Brunona Schulza. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 148-153  szczegóły 
1069.artykuł: Głowacka Dorota: Wzniosła tandeta i "simulacrum": Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 72-91  szczegóły 
1070.artykuł: Jarzębski Jerzy: Miasto Schulza. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 40-51 (dot. obrazu miasta w prozie...) szczegóły 
1071.artykuł: Jarzębski Jerzy: Schulz i dramat tworzenia. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 9-16 (z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
1072.artykuł: Kraskowska Ewa: Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 211-227 (m.in. o wzajemnym wpływie na twórczość literacką...) szczegóły 
1073.artykuł: Lachmann Renate: Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruna Schulza. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 103-119 (w odniesieniu do prozy, esejów i listów B. Schulza...) szczegóły 
1074.artykuł: Wójtowicz Tadeusz: Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 123-127 (wspomn.; z not. od red....) szczegóły 
1075.artykuł: Wysłouch Seweryna: Ilustracja autorska - casus Brunona Schulza. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 116-122  szczegóły 
1076.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piekarski Ireneusz: Bruno Schulz w salonie luster. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 243-247 (sprawozdanie z omówieniem wygłoszonych referatów; z not. o autorze art...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 383 (dot. kilku błędów w sprawozdaniu...) szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1077.artykuł: Karpiński Adam: Sęp, Kasia i Narcyz. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 41-50 (dot. erotyków; z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
  Skarbek Fryderyk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1078.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Ekonomia - historia - literatura. Na marginesie twórczości Fryderyka Skarbka. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 25-44  szczegóły 
  Sławiński Janusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1079.tekst paraliteracki: Sławiński Janusz: Bez przydziału (VIII). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 181-191 (zapiski eseistyczne...) szczegóły 
  Słonimski Antoni, Tuwim Julian *
1080.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duzinkiewicz Albert: "Pracowita Pszczółka" i kalendarze. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 189-208  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
1081.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Danek Danuta: Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 267 (dot. nieścisłych informacji nt. pobytu Gustawa Bychowskiego w USA poda...) szczegóły 
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowska Danuta: Słowa i obrazy, czyli Juliusz Słowacki o sztukach plastycznych. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 102-106  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wzniosłoąć, Słowacki i młodopolski ekspresjonizm. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 33-43  szczegóły 
1084.artykuł: Stanisz Marek: Juliusz Słowacki jako krytyk literacki. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 270-281 (z not. o autorze art. na s. 387...) szczegóły 
1085.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kott Jan: Gdzie Rzym, gdzie Krym.... Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 133-138  szczegóły 
1086.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Gorzkie arcydzieło. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 14-23 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji IBL PAN "13 arcydzieł roman...) szczegóły 
1087.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelska Dorota: Słowacki, Szekspir i Hogarth. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 109-126  szczegóły 
  Soliński Leszek
    proza (alfabet tytułów)
1088.proza: Soliński Leszek: Kartka wizytowa. Wizytówka. Haniebne czyny. Konie w gabinecie Konopnickiej. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 233-241  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1089.artykuł: Burska Lidia: Sprawy męskie i nie. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 34-43 (o książkach "Biały kruk", "Mury Hebronu", "Opowieści galicyjskie"...) szczegóły 
1090.artykuł: Witosz Bożena: Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 129-140  szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    listy (alfabet tytułów)
1091.listy: Stempowski Jerzy: [Listy]. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 253-263 (do Aleksandra Watta, 7 z lat 1960-1963; do druku podała Alina Kowalczy...) szczegóły 
1092.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frąckowiak Sławomir: Zagubiony szczegół. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 144-146  szczegóły 
  Stern Anatol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1093.artykuł: Kareński-Tschurl Mateusz: Czy dlatego, że my się par example nie kochamy? O erotyce futurystycznej na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 45-62  szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 1 s. [228] (dot. błędu w nazwisku autora na okładce numeru...) szczegóły 
  Stryjkowski Julian
1094.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: "Kształt miłości niemożliwej" (O "Milczeniu" Juliana Stryjkowskiego). Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 163-170  szczegóły 
  Styczeń Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1095.artykuł: Benka Urszula M.: Media pożądania. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 67-81  szczegóły 
  Sułkowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1096.artykuł: Głębicka Ewa: "...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" - przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943-1959. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 125-138  szczegóły 
  Szymborska Wisława
1097.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grądziel Joanna: Co kto woli. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 107-113  szczegóły 
1098.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michałowski Piotr: "Korekta świata" - bez korekty. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 93-99 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1099.artykuł: Balbus Stanisław: Eros w Rzece Heraklita. Miłość w poezji Szymborskiej. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 5-16  szczegóły 
1100.artykuł: Baranowska Małgorzata: Szymborska i Świrszczyńska - dwa bieguny codzienności. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 256-263  szczegóły 
1101.artykuł: Czermińska Małgorzata: Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 230-242 (z not. o autorce art. na s. 384-385...) szczegóły 
1102.artykuł: Głowiński Michał: Szymborska i krytycy. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 177-199 (dot. opracowań o twórczości W. Szymborskiej opublikowanych w latach 19...) szczegóły 
1103.artykuł: Teksty Drugie 2003 nr 2/3. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 1 (dedykacja numeru Wisławie Szymborskiej z okazji 80. urodzin...) szczegóły 
1104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cavanagh Clare: "Przepisywanie" Wielkiej Historii. Achmatowa, Szymborska i żona Lota. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 11-28 (dot. poetyckich reinterpretacji postaci wątku biblijnego na tle histor...) szczegóły 
  Szymonowic Szymon
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicki Jacek: Poeta Latinus?. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 131-135 (z not. o autorze art. na s. 250...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1106.artykuł: Borkowska Grażyna: Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 101-113 (dot. publicystyki i utworów literackich, m.in. w relacji do doktryny l...) szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1107.artykuł: Baranowska Małgorzata: Szymborska i Świrszczyńska - dwa bieguny codzienności. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 256-263  szczegóły 
1108.artykuł: Rudaś-Grodzka Monika: Parthenogeneza w okresie menopauzy. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 69-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
1109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chwin Stefan: Błogosławiona Ochrana?. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 22-38  szczegóły 
  Themerson Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1110.artykuł: Archiwum Themersonów w Polsce. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 171 (ogłoszenie dot. rozpoczęcia działalności Archiwum Franciszki i Stefana...) szczegóły 
  Toeplitz Krzysztof Teodor
1111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołowiec Grzegorz: Wszyscy jesteśmy postkomunistami. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 91-99 (dot. felietonów drukowanych od X 1993 do V 1994...) szczegóły 
  Trembecki Stanisław
1112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Snopek Jerzy: Ogrody, opis, Oświecenie. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 116-123  szczegóły 
  Treugutt Stefan
    zgon (alfabet autorów)
1113.zgon: Puchalska Mirosława: Niepochwytny Treugutt. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 155-159 (zmarł: 1991...) szczegóły 
  Tryzna Tomek
1114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Helbig-Mischewski Brigitta: Święta, czarownica, nierządnica. Sakralizacja i demonizacja kobiet oraz kultur w powieści Tomka Tryzny "Panna Nikt". Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 77-93  szczegóły 
artykuł: Masłowski Michał: Ból nie-istnienia: o "postmodernistycznej" powieści Tomka Tryzny. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 53-67  szczegóły 
  Trzebiński Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1115.artykuł: Janicka Elżbieta: Andrzej Trzebiński - "nowy jakiś polski Nietzsche"? O trzecim redaktorze "Sztuki i Narodu" w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławem Miłoszem. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 207-216 (dot. biografii i twórczości...) szczegóły 
1116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Paweł: Wojna w dzienniku - "Spokój" i "Śmierć". Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 76-91 (por. z "Szkicami piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    proza (alfabet tytułów)
1117.proza: Tuwim Julian: Bazyliszek w warszawskiej piwnicy, czyli straszna śmierć dwojga dzieci i służącej. A także ciekawe wiadomości o smokach, syrenach i innych straszliwych potworach. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 219-222  szczegóły 
1118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Trudna obecność. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 77-81  szczegóły 
1119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowski Piotr: Bukiet, wiecheć, ikebana. Uwagi o kompozycji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 113-131  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Prywatne kolekcje w depozycie fikcji: "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 179-195  szczegóły 
  Twardowski Kasper
1120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
  Tymański Ryszard Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1121.artykuł: Marzec Grzegorz: Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu "Kury" z płyty P.O.L.O.V.I.R.U.S. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 172-187 (szerzej o utworach "Jesienna deprecha" i "ideały sierpnia"; z not. o a...) szczegóły 
  Tyrmand Leopold
1122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawrzykraj Agata: "Dziennik 1954" Leopolda Tyrmanda. Narracja jako narzędzie autokreacji. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 235-253  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1123.artykuł: Nowaczyński Piotr: Vincenz - filozof dziejów. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 103-119  szczegóły 
1124.artykuł: Wolski Jan: Adabelt Stifter - Stanisław Vincenz. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 121-129 (nt. wpływu utworów Adalberta Stiftera na twórczość Stanisława Vincenza...) szczegóły 
1125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukasiewicz Jacek: Święto i rewasz - czwórksiąg Stanisława Vincenza. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 155-161  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walc Jan
1126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werner Andrzej: Prawda jest mniejszym złem. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 106-112  szczegóły 
  Wat Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
1127.listy: Wat Aleksander: [List]. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 264-266 (do Jerzego Stempowskiego z 6 IX 1960; do druku podała Alina Kowalczyko...) szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Forajter Wacław: Paradoksy "watologii". Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 99-107  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1129.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Od "postmodernizmu" do "modernizmu". (Wat - inne doświadczenie). Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 29-39 (dot. twórczości jako całości w świetle autokomentarzy...) szczegóły 
1130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowska Małgorzata: Poeta mimo woli. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 185-190  szczegóły 
1131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panas Władysław: "Antykwariat anielskich ekstrawagancji" albo "święty bełkot". Rzecz o "Piecyku" Aleksandra Wata. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 107-119  szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Gnostyczny "Piecyk" Aleksandra Wata. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 54-75  szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziadek Adam: "Poemat bukoliczny" Aleksandra Wata. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 168-178  szczegóły 
sprostowanie: Świderski Bronisław: List do redakcji. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 181-182 (List do redakcji dotyczący znaczenia nazwiska Sorena Kierkegaarda....) szczegóły 
1133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: "Żyd Wieczny Tułacz": dialektyka, publicystyka, katastrofa. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 74-84  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1134.korespondencja: Stempowski Jerzy: Korespondencja Jerzego Stempowskiego i Jerzego Wata. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 253-266 (do druku podała Alina Kowlaczykowa...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
1135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bocheński Tomasz: Błońskiego portret wielokrotny z Witkacym. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 90-97  szczegóły 
1136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bocheński Tomasz: Z sensem o Witkacym. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 97-103  szczegóły 
1137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klimanowska Dorota: Dyskusyjna propozycja dekonstrukcjonizmu. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 129-137  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Błoński Jan: Estetyka Witkacego. Kilka uwag. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 45-53  szczegóły 
1139.artykuł: Błoński Jan: I cóż dalej, dziwna monado? Witkacy u progu niepodległości. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 39-51  szczegóły 
1140.artykuł: Bocheński Tomasz: Kompozycje muzyczne Witkacego. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 159-166 (dot. zapisów kompozycji odnalezionych w Bibliotece Kórnickiej PAN: kom...) szczegóły 
1141.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Czy Witkacy był antysemitą?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 88-104  szczegóły 
1142.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Skwara Marta: Schulz i Witkacy - głos drugi. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 121-137  szczegóły 
1143.artykuł: Obremski Krzysztof: Witkacy Arystotelesem "podszyty". "Mimesis" i Czysta Forma. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 139-147  szczegóły 
1144.artykuł: Piętka Radosław: Na peryferiach "czysto-formalnej" estetyki. Witkacy i Rytard. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 120-128 (dot. pism teoretycznych, zwłaszcza zawartych w nich uwag o powieści Je...) szczegóły 
1145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schultze Brigitte: Upadek władcy. Temat, motywy i polskie toposy w scenicznej paraboli St.I. Witkiewicza "Gyubal Wahazar" (1921). Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 91-105  szczegóły 
  Wittlin Józef
1146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakuła Bogusław: "Sól ziemi" Wittlina w naukowym opracowaniu. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 164-170  szczegóły 
  Wojdowski Bogdan
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Molisak Alina: Modlitwy kapłanów, modlitwy żebraków. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 197-208  szczegóły 
  Wyskiel Wojciech
    zgon (alfabet autorów)
1148.zgon: Balcerzan Edward: Wojciech Wyskiel (1948-1989). Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 155-157 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
1149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: O Wyspiańskim - inaczej. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 160-164  szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Wyspiański. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 106-121  szczegóły 
1151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popiel Magdalena: "Hamlet" Wyspiańskiego. Czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu w labiryncie świata. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 230-240  szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prussak Maria: "Społeczeństwo! Oto tortury najsroższe". Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 139-148  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1153.wiersz: Zagajewski Adam: Widok Delft. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 145  szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama Zagajewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 122-128  szczegóły 
1155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Sny nie zostały zbadane. Dwie książki o poezji Adama Zagajewskiego. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 122-128  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1156.artykuł: Ritz German: Postmodernizm liryczny albo co przytrafiło się Adamowi Zagajewskiemu w drodze do Lwowa. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 55-73  szczegóły 
1157.artykuł: Ziątek Zygmunt: Trzecie miasto Adama Zagajewskiego. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 155-164 (miasto w twórczości poety...) szczegóły 
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hobot Joanna: "Trzeci obieg" literatury: Cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 107-124 (taktyka "obejścia" autora a cenzorskie strategie odbiorcze na przykład...) szczegóły 
1159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziadek Adam: Problem ekphrasis - dwa "Widoki Delft" (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
  Zamoyska Jadwiga
1160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Dorota: Hańba i ohyda. O autobiografii Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 54-69  szczegóły 
  Zapolska Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Kłosińska Krystyna: Kobieta autorka. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 87-112 (dot. recepcji pisarstwa autorki na tle XIX-wiecznych opinii o pisarstw...) szczegóły 
  Zimand Roman
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1162.tekst paraliteracki: Zimand Roman: [Przekład:] Słownik pojęć służących do owijania w bawełnę. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 160-172 (tekst anonimowy tł. z jęz. rosyjskiego; z notą tł., s. 170-172...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1163.artykuł: Jarosińska Izabela: O kobietach, herbacie i kamizelkach. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 122-125  szczegóły 
1164.artykuł: Salij Jacek: Ten człowiek próbował chodzić bez maski (Pamięci Romana Zimanda). Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 118-122  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1165.zgon: Sławiński Janusz: Pożegnanie Romana Z.. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 151-156 (zmarł: 13 IV 1992...) szczegóły 
  Ziomek Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1166.zgon: Wysłouch Seweryna: Jerzy. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 155-158 (zmarł: 13 X 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: "Dzienniki" Żeromskiego jako źródło erotyczne. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 110-116  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: Kwiatkowski Stanisław Saturnin: Inna Oktawia. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 309-318 (omówienie 50 listów Oktawii Radziwiłłowicz, 1xvoto Rodkiewiczowej, 2xv...) szczegóły 
1169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filipowicz Halina: "Białe małżeństwo" i "Wierna rzeka" (Rekonesans feministyczny). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 248-256 (por. z "Białym małżeństwem" Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Żmichowska Narcyza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1170.artykuł: Borkowska Grażyna: Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 70-80  szczegóły 
  Żółkiewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
1171.zgon: Brodzka Alina, Kordys Jan: Pamięci Stefana Żółkiewskiego. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 153-157 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
1172.zgon: Libera Zdzisław: Wspomnienie o Stefanie Żółkiewskim. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 149-153 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mitosek Zofia: Co znaczy historia historiografii?. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 95-98  szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczyński Maciej: Czy podmiotowość jest przeklęta? Piekło nowoczesności według Rene Girarda. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 124-130 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
1175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Summa pornographiae. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 116-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1176.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Impresjonizm w prozie modernizmu. Wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 17-33 (dot. rozumienia terminu "impresjonizm w literaturze" w anglosaskiej tr...) szczegóły 
1177.artykuł: Bynum Caroline: Skąd taki zamęt wokół ciała? (Z perspektywy mediewistki). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 74-96 (dot. kwestii dualizmu ciała i duszy w literaturze, filozofii i sztuce ...) szczegóły 
1178.artykuł: Delaperriere Maria: Arkana modernizmu. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 46-61  szczegóły 
1179.artykuł: Kordys Jan: Wierzyć i wiedzieć. (Alinie Brodzkiej). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 134-156 (dot. wiary i wiedzy i ich związków z językiem w mitach kręgu indoeurop...) szczegóły 
1180.artykuł: Lipatow Aleksander W.: Awangarda: pokusa poezji i utopia władzy. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 49-57 (dot. przełomu futurystycznego w poezji europejskiej początku XX w....) szczegóły 
1181.artykuł: Lipatow Aleksander: Literatury słowiańskie jako system. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 121-127  szczegóły 
1182.artykuł: Morawski Stefan: Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 62-78  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 198 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
1183.artykuł: Russell Charles: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 165-173 (dot. relacji pisarzy i poetów awangardowych z narodowymi partiami komu...) szczegóły 
1184.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 176-189 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
1185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graczyk Piotr: Dialektyk w czasach popkultury. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 80-85  szczegóły 
1186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1187.artykuł: Kitliński Tomek: Z naszego sadomasochizmu. W "Lublinie/Dublinie": między Boskim Markizem a Leopoldem Freiherrem von Sacher-Masochem." (Tekst wyrósł z seminariów Mari Janion i Julii Kristevej). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 141-149 (esej nt. literatury współczesnej; szerzej o "Ulissesie" Jamesa Joyce'a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
1188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janion Maria: W oczach Duerera. O nowej książce Marka Bieńczyka. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 67-72 (z not. o autorce art. na s. 218...) szczegóły 
1189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwicka Dorota: Słowacki i słońce. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 116-119  szczegóły 
1190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiślak Elżbieta: Dzieci Rewolucji. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 111-116  szczegóły 
1191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowska Emilia: List z podróży współczesnego etnologa. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 167-171 (z not. o autorce art. na s. 385...) szczegóły 
1192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaxa-Rożen Hanna: Obrazy rzeczy ostatecznych. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 103-114  szczegóły 
1193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach". Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 97-102  szczegóły 
1194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łysak Tomasz: Okruchy dzieciństwa. O dziecięcych świadectwach Zagłady. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 138-145 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1195.artykuł: Bynum Caroline: Skąd taki zamęt wokół ciała? (Z perspektywy mediewistki). Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 74-96 (dot. kwestii dualizmu ciała i duszy w literaturze, filozofii i sztuce ...) szczegóły 
1196.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 23-35 (dot. m.in. świadectw w piśmiennictwie antyku, średniowiecza, renesansu...) szczegóły 
1197.artykuł: Głowacka Dorota: "Jak echo bez źródła". Podmiotowość jako dawne świadectwa a literatura Holokaustu. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 49-61 (dot. twórców: Elie Wiesel, Imre Kertesz, Primo Levi, Emmanuel Levinas;...) szczegóły 
1198.artykuł: Karkowski Czesław: Świat według Paglii. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 206-212 ([rec. ks.:] Camille Paglia: Sexual Personae. Art and decadence from Ne...) szczegóły 
1199.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
1200.artykuł: Korzeniewicz Maria: Sexual personae. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 201-206 ([rec. ks.:] Camille Paglia: Sexual Personae. Art and decadence from Ne...) szczegóły 
1201.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
1202.artykuł: Płuciennik Jarosław: Pisanie namiętności. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 170-173 (rec. ks.: David Punter: Writing the passion. Harlow 2001...) szczegóły 
1203.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Stultifera navis. Z dziejów motywu. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 72-92 (o motywie "statku głupców"; na przykładzie utworów: Sebastian Brant "N...) szczegóły 
1204.artykuł: Sloterdijk Peter: Posłańcy przemocy. (O metafizyce kina akcji). Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 137-149 (dot. motywów przemocy i zadawania bólu w filmie i literaturze; szerzej...) szczegóły 
1205.artykuł: Taborska Agnieszka: Czy surrealistyczna muza była brunetką?. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 176-189 (dot. motywu kobiety pozbawionej twarzy lub głowy w surrealistycznej li...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1206.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Amerykańska konferencja naukowa środkowoeuropejskim okiem widziana. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 181-188 (refleksje uczestniczki literaturoznawczej konferencji naukowej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1207.artykuł: Kuik-Kalinowska Adela: W drodze do psychodelicznego satori. Używki w biografii i poezji beatników. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 27-41  szczegóły 
1208.artykuł: Nicols Fred J.: Arcydzieła pióra białych mężczyzn - uwag kilka o kanonie. Z Fredem Nicolsem rozmawia Bożena Shallcross. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 174-178 (wywiad nt. zmian w kanonie literatury powszechnej w amerykańskich bada...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1209.artykuł: Kuik-Kalinowska Adela: W drodze do psychodelicznego satori. Używki w biografii i poezji beatników. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 27-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Bishop Elizabeth
    wiersze (alfabet tytułów)
1210.wiersz: Bishop Elizabeth: Maniery. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
  Frost Robert Lee
    wiersze (alfabet tytułów)
1211.wiersz: Frost Robert: Naprawianie muru. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
  Gaddis William
1212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sierszulska Anna: Niedotykalność rozumienia. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 151-166  szczegóły 
  Hoffman Eva
1213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kraskowska Ewa: Ziemia odzyskana. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 128-133  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1214.artykuł: Iwasiów Inga: We wspólnym piekle. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 81-96  szczegóły 
  Poe Edgar Allan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1215.artykuł: Kiślak Elżbieta: Detektyw jako artysta romantyczny. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 196-204 (dot. postaci Cezare Augusta Dupin występującego w cyklu opowiadań "Zab...) szczegóły 
  Stevens Wallace
    wiersze (alfabet tytułów)
1216.wiersz: Stevens Wallace: Wiersze naszego klimatu. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 139-140  szczegóły 
1217.wiersz: Stevens Wallace: Wiersze z naszego klimatu. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 140  szczegóły 
  Whitman Walt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1218.artykuł: Cavanagh Clare: Whitman, Mayakowski i ciało polityczne. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 63-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Borges Jorge Luis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1219.artykuł: Bal Mieke: Antropometamorfoza: rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu Louise Bourgeois. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 314-329 (dot. inspiracji prozą autora w instalacjach Louise Bourgeois; z not. o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1220.artykuł: Chołuj Bożena: Matki i ich władza w literaturze niemieckiej. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 141-157 (w utworach pisarzy: Elfriede Jelinek, Waltraud Mitgutsch, Karin Struck...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1221.artykuł: Rewers Ewa: Pustka i forma. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 303-313 (dot. próby zatrzymania pustki jako stanu świadomości po Zagładzie, w o...) szczegóły 
  Hofmannsthal Hugo von
    korespondencja (alfabet autorów)
1222.korespondencja: Husserl Edmund: List do Hugo von Hofmannsthala. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 255-258 (datowany: Getynga, 12 I 1907...) szczegóły 
  Kafka Franz
1223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Michał Paweł: Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 32-50  szczegóły 
  Stifter Adalbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1224.artykuł: Wolski Jan: Adabelt Stifter - Stanisław Vincenz. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 121-129 (nt. wpływu utworów Adalberta Stiftera na twórczość Stanisława Vincenza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Lipsius Justus
    proza (alfabet tytułów)
1225.proza: Lipsjusz Justus: O stałości. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 222-225  szczegóły 
1226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbkowska Justyna: Motyw "obywatela świata" w dialogu Justusa Lipsjusza "O stałości". Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 219-221 (z tekstem utworu; z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Carroll Lewis
1227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozak Jolanta: Alicja pod podszewką języka. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 167-178 (porównanie przekładów na język polski kilku kluczowych fraz utworu...) szczegóły 
  Conrad Joseph
1228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biernacki Andrzej: List wnuka (Zygmunt Mycielski o "Il Conde" Conrada). Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 153-158 (z tekstem listu Zygmunta Mycielskiego do autora...) szczegóły 
  Heaney Seamus
    wiersze (alfabet tytułów)
1229.wiersz: Heaney Seamus: Wolne miejsca (5). Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 38  szczegóły 
  Orwell George
1230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żelazny Walter: U źródeł nowomowy. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 129-135  szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1231.artykuł: Greenblatt Stephen J.: Szkspir i Egzorcyści. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 173-203 (dot. związków między dramaturgią Szekspira a XVI-wiecznym, anglikański...) szczegóły 
1232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Showalter Elaine: Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 147-167 (dot. recepcji postaci Ofelii w interpretacjach literaturoznawczych i p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Zhechev Toncho
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karabełowa Magda: "Mit o Odysie" w krzywym zwierciadle totalitaryzmu - biografia książki. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 141-145  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
1234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Tematy, motywy (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1235.artykuł: Macura Vladimir: Topika realnego socjalizmu: Stonka ziemniaczana. Fucik. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 109-125 (z notą wstępną Michała Głowińskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1236.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 52-63  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
1237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świderski Bronisław: Kierkegaard jako powieściopisarz. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 169-175  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1238.tekst paraliteracki: [Climacus Johannes] [Kierkegaard Soren]: Kończący, Nienaukowy Dopisek do Okruchów Filozoficznych. Mimiczno-patetyczny-dialektyczny zlepek. Egzystencjonalny wkład Johannesa Climacusa wydany przez S. Kierkegaarda. Teksty Drugie 1998 nr 4 s. 215-220  szczegóły 
1239.tekst paraliteracki: [Notabene Nicolaus] [Kierkegaard Soren]: Przedmowy. Ku uciesze niektórych stanów w miarę czasu i możliwości pióra Nicolausa Notabene. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 227-234 (przedmowa II poświęcona stosunkowi krytyki do literatury - fragment ks...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1240.artykuł: Gołębiewska Maria: Wybór etyczny według Kierkegaarda a tożsamość w kulturze medialnej. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 152-165  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
1241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiślak Elżbieta: Dzieci Rewolucji. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 111-116  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1242.artykuł: Rosset Francois: Kościuszko czyli sen o współczesności. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 5-18 (postać Tadeusza Kościszki w oczach pisarzy francuskich epoki romantyzm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Barthes Roland
1243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Piosenka Kochającego. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 79-87  szczegóły 
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1244.artykuł: Krajewska Anna: Poezja i olśnienie. O sztukach telewizyjnych Becketta. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 101-111  szczegóły 
  Custine Astolphe Louis Leonor de
1245.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńczyk Marek: Świat jakim jest (O Syberii Custine'a). Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 83-95  szczegóły 
  Derrida Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1246.artykuł: Gasche Rodolphe: Widma Nietzschego. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 187-196 (myśl Derridy wobec myśli Nietzschego...) szczegóły 
  Diderot Denis
1247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lacoue-Labarthe Philippe: Diderot: paradoks i mimesis. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 183-198 (dot. istoty paradoksu w świetle znaczeń utworu...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 258 (dot. brakującego fragmentu cytatu w tekście...) szczegóły 
  Duras Marguerite
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1248.tekst paraliteracki: Duras Marguerite: Mężczyźni. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 297-302  szczegóły 
  Foucault Michel
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Fou & Co., czyli nieznośna lekkość szaleństwa. Teksty Drugie 1995 nr 5 s. 109-117  szczegóły 
1250.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Bogdanowska Monika: Ujarzmianie Foucaulta. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 132-139  szczegóły 
  Genet Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1251.artykuł: Dichy Albert: Z życia niewiniątek. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 180 (komentarz po śmierci bohatera "Dziennika złodzieja" Jean Geneta; z not...) szczegóły 
  Greimas Algirdas Julien
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1252.artykuł: Nowotna-Szybistowa Magdalena: Greimas. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 149-159  szczegóły 
  Hugo Victor-Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1253.artykuł: Piwińska Marta: Potwory i potworność u Wiktora Hugo. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 51-73 (dot. bohaterów powieści: "Katedra Marii Panny", "Człowiek śmiechu", "P...) szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
1254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Tomasz: "Nasza godzina jest to wiek", czyli o przyroście czasu. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 205-218 (z not. o autorze art. na s. 250...) szczegóły 
  Irigaray Luce
1255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serkowska Hanna: Wokół recepcji "Ciało-w-ciało" Luce Irigaray we Włoszech. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 150-165  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1256.proza: Irigaray Luce: I jedna nie ruszy bez drugiej (Dla Giovanny Gagliardo). Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 107-113 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1257.artykuł: Smoleń Barbara: Filozofia Luce Irigaray: dylematy recepcji. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 94-106  szczegóły 
  Kristeva Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Bator Joanna: Julia Kristeva - kobieta i "symboliczna rewolucja". Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 7-26  szczegóły 
  Nerval Gerard de
    wiersze (alfabet tytułów)
1259.wiersz: Nerval Gerard de: El Desdichado = El Desdichado. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 207 (tekst równoległy w jęz. francuskim i polskim...) szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwiec Magdalena: Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej: "El Desdichado" Gerarda de Nervala. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 207-224 (z tekstem oryginału i przekładu Adama Ważyka...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
1261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: De Man Paul: Metafora. ("Rozprawa o nierówności"). Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 225-245  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
1262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miś Andrzej: Czy narodziny filozofii były śmiercią mądrości?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 119-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1263.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1264.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Sophokles *
1265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępień Paweł: Racje żywych i racje umarłych: Ismena i Antygona. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 39-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1266.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
1267.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1268.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1269.artykuł: Rodowska Krystyna: Don Kichote pielgrzymujący. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 211-224 (nt. hiszpańskiej pofrankistowskiej emigracji literackiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Cats Jacob
1270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głażewski Jacek: Series emblematica. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 116-121 (z not. o autorze art. na s. 248...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Gould Glenn
1271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rusinek Michał: Kilka uwag o biografii, muzyce i języku. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 96-101  szczegóły 
1272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rusinek Michał: Kilka uwag o biografii, muzyce i języku. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 96-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
    wywiady (alfabet autorów)
1273.wywiad: Lubelska Magdalena: Rozmowa w jesieni. Z Tomasem Venclovą rozmawia Magdalena Lubelska. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 177-200 (m.in. o literaturze rosyjskiej i litewskiej; Anna Achmatowa, Jurgis Ba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1274.artykuł: Venclova Tomas: ABC literatury litewskiej. Teksty Drugie 1990 nr 3 s. 134-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1275.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1276.artykuł: Chołuj Bożena: Matki i ich władza w literaturze niemieckiej. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 141-157 (w utworach pisarzy: Elfriede Jelinek, Waltraud Mitgutsch, Karin Struck...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Arnim Bettina von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1277.artykuł: Kozak Beata: Mistrzyni i uczennica - próba utopii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 356-361 (dot. historii przyjaźni z Karoline von Guenderode; z not. o autorce ar...) szczegóły 
  Benjamin Walter
    proza (alfabet tytułów)
1278.proza: Benjamin Walter: Denkbilder [fragm.:] [Trzy fragmenty o sztuce opowiadania]. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 235-237 (drukowany w zbiorze "Kleine Kunst-Stuecke". Leipzig 1989...) szczegóły 
  Guenderode Karoline von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1279.artykuł: Kozak Beata: Mistrzyni i uczennica - próba utopii. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 356-361 (dot. historii przyjaźni z Bettiną von Arnim; z not. o autorce art. na ...) szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
1280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzymska Anna: Poczucie wzniosłości jako "otwarcie" w "Dzienniku podróży z roku 1769" Johanna Gottfrieda Herdera. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 172-180  szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1281.artykuł: Zarych Elżbieta: Fantastyka w utworach E.T.A. Hoffmanna. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 53-77 (sprostowanie błędów w druku: Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 196...) szczegóły 
  Klemperer Victor
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ubertowska Aleksandra: Klemperer i "retoryki opresji". Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 124-129  szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1283.artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Tomasz Mann i cudze słowa. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 60-81 (dot. nawiązań intertekstualnych, zwłaszcza cytatów; z not. o autorce a...) szczegóły 
1284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Naganowski Egon: Conocne rozmowy z samym sobą. O "Dziennikach" Tomasza Manna. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 89-105  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    proza (alfabet tytułów)
1285.proza: Nietzsche Fryderyk: O pożytkach i szkodliwości historii dla życia (fragmenty). Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 265-270  szczegóły 
1286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Nietzsche dla naszych czasów. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 115-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Baran Bogdan: Moderne gry i zabawy. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 188-194 (Nietzsche jako prekursor postmodernizmu...) szczegóły 
1288.artykuł: De Man Paul: Retoryka tropów (Nietzsche). Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 193-205 (rozdz. 5 pt. Rhetoric of Tropes (Nietzsche) z ks.: Paul de Man: Allego...) szczegóły 
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sallis John: Naśladownictwo Apolla. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 167-173 (o relacjach między sztuką a prawdą...) szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1290.tekst paraliteracki: Schopenhauer Arthur: O książkach i czytaniu. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 149-155  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1291.artykuł: Karpiński Maciej: Cztery aspekty woli. Odczytywanie Schopenhauera. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 62-75 (z not. o autorze art. na s. 219...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1292.artykuł: Kozińska-Witt Hanna: Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 71-81 (m.in. rola języka polskiego w asymilacji Żydów w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Wydawnictwa (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1293.artykuł: Loew Ryszard: Sztybel. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 146-150 (dot. Abrahama Josefa Sztybela: jego działalności wydawniczej, mencenat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
1294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1295.artykuł: Gheit Johanne: Skrzywiona perspektywa: proza kobiet i rosyjska krytyka literacka XIX wieku. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 213-224 (obszerniej o twórczości Jewgienji Tur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1296.artykuł: Boym Svetlana: Paradoksy zunifikowanej kultury. Od baśni Stalina do pudełka z laki pani Mołotow. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 167-180 (fragment książki Svetlana Boym "Common Places: Mythologies of Everyday...) szczegóły 
1297.artykuł: Cavanagh Clare: Śmierć książki a la russe: poezja za Stalina. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 5-17 (tekst referatu wygł. podczas konferencji "Shostakovich: the man and hi...) szczegóły 
1298.artykuł: Sandomirskaja Irina: Duch litery "b" [jat']. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 225-231 (nt. urzędowej likwidacji przez władze bolszewickie jako "zbędnej" lite...) szczegóły 
1299.artykuł: Thompson Ewa M.: Nacjonalizm, kolonializm, tożsamość. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 25-39 (nt. kolonializmu w literaturze rosyjskiej; zarys problematyki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1300.wiersz: Akhmatova Anna: Żyjemy tu, nie czując pod stopami... Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 11  szczegóły 
1301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cavanagh Clare: "Przepisywanie" Wielkiej Historii. Achmatowa, Szymborska i żona Lota. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 11-28 (dot. poetyckich reinterpretacji postaci wątku biblijnego na tle histor...) szczegóły 
  Bakhtin Mikhail
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1302.tekst paraliteracki: Bachtin Michaił: Zagadnienia stylisyki na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 175-186 (z komentarzem: Bogusław Żyłko "Bachtin i creative writing" na s. 187-1...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1303.artykuł: Fryszman Alek: Być może Bachtin?. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 139-148 (sylwetka i poglądy uczonego; esej...) szczegóły 
1304.artykuł: Ulicka Danuta: Niektóre problemy poetyki Bachtina. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 33-58 (dot. stylistyki prac naukowych Bachtina...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1305.artykuł: Kalinowska Izabela: Dostojewski i Polacy. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 59-67  szczegóły 
1306.artykuł: Pietrzak Przemysław: Dwa oblicza dialogu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 94-99 ([rec. ks.:] Malcolm Jones: Dostoewskijj posle Bakhtina. Issledovanija ...) szczegóły 
1307.artykuł: Świderski Bronisław: Dostojewski Gombrowicza. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 61-71  szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzech Jarosław: Stawrogin - problemy interpretacji a idea bohatera. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 93-107  szczegóły 
1309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrzak Przemysław: Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 282-302 (z not. o autorze art. na s. 387...) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1310.artykuł: Fieguth Rolf: O kategorii "wzniosłości" u Wiaczesława Iwanowa. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 148-163  szczegóły 
  Livshic Benedikt
    proza (alfabet tytułów)
1311.proza: Liwszyc Benedikt: My i Zachód. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 179-198 (wspomn. o działalności rosyjskich futurystów, m.in. o wizycie Filippo ...) szczegóły 
  Lotman Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1312.artykuł: Żyłko Bogusław: Jurmich (1922-1993). Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 162-168 (o życiu i twórcz. z okazji zgonu...) szczegóły 
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1313.artykuł: Cavanagh Clare: Whitman, Majkowski i ciało polityczne. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 63-89  szczegóły 
  Mandel'shtam Osip
1314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cavanagh Clare: Poetyka żydowskości: Mandelsztam, Dante a "zaszczytne powołanie Żyda". Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 47-62  szczegóły 
1315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cavanagh Clare: Poetyka żydowskości: Mandelsztam, Dante a "zaszczytne powołanie Żyda". Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 47-62  szczegóły 
  Parnok Sofija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1316.artykuł: Misiak Iwona: Wersy uwięzione w datach. O wierszach rosyjskiej Safony, Sofii Parnok (1885-1933). Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 233-247  szczegóły 
  Pasternak Boris
1317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bodin Per-Arne: "Doktor Żywago" a idea Sofii. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 21-29  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1318.artykuł: Ejdelman Natan: Niewolnik honoru (Z Natanem Ejdelmanem rozmawia Dżemma Firsowa). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 119-232 (wywiad nt. życia i twórczości pisarza; wg Sovetskaja Kul'tura ...) szczegóły 
1319.artykuł: Lipatow Aleksandr W.: Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 209-219  szczegóły 
1320.artykuł: Zielińska Marta: Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 41-51  szczegóły 
1321.artykuł: Zielińska Marta: Puszkin i pojedynki (rozważania w 160. rocznicę śmierci poety). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 19-30  szczegóły 
  Shostakovich Dmitrijj
1322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ulicka Danuta: Kantata satyryczna Szostakowicza. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 103-111  szczegóły 
  Stalin Iosif
1323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obremski Krzysztof: Wielki Językoznawca - "pokora w parze z majestatem" i scholastyka. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 226-234 (analiza wywodu...) szczegóły 
  Tjutchev Fjodor
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możejko Edward: Dwa warianty niewyrażalności: "Niewyrazimoje" Żukowskiego i "Silentium!" Tiutczewa. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 165-168  szczegóły 
  Zhukovskijj Vasilijj
1325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Możejko Edward: Dwa warianty niewyrażalności: "Niewyrazimoje" Żukowskiego i "Silentium!" Tiutczewa. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 165-168  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1327.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Elitaryzm a demokracja parnasu: sprawa chłopska w literaturze polskiej i szwedzkiej. Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 133-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Soderberg Hjalmar
    proza (alfabet tytułów)
1328.proza: Soderberg Hjalmar: Rysunek w tuszu. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 219-220 (wraz z pytaniami-poleceniami do tekstu sformułowanymi przez Yngve Kant...) szczegóły 
1329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojecki Andrzej: Co to ma znaczyć?. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 219-226 (o problemie konieczności interpretacji dzieła literackiego...) szczegóły 
  Strindberg August
1330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sajewska Dorota: Strindberg a sprawa polska. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowski Piotr: Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w "Czerwonym pokoju" Augusta Strindberga i "Próchnie" Wacława Berenta. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 78-100 (porównanie modeli tożsamości artysty w powieściach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1332.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Kapryśna "historia George'a Grabowicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 75-85 ([rec.ks.:] Hryhorij Hrabowycz [George G. Grabowicz]: Do istiriji ukrai...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1333.artykuł: Popiel Magdalena: Feminizm i filologia. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 274-280 (włoska krytyka feministyczna; tematyka kobieca i kobiety pisarki w dzi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1334.artykuł: Serkowska Hanna: O postmodernizmie we Włoszech. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 179-197 (dot. definicji, doktryny i literatury; z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1335.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 52-63  szczegóły 
  Marino Giambattista
1336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
1337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1338.artykuł: Kozińska-Witt Hanna: Żydzi. Polscy? Niemieccy? Szkic o tożsamości narodowej Żydów postępowych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w.. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 71-81 (m.in. rola języka polskiego w asymilacji Żydów w Polsce...) szczegóły 
1339.artykuł: Tomkowski Jan: Święta przestrzeń języka. Teksty Drugie 1992 nr 5 s. 63-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Auerbach Rachela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1340.artykuł: Młodkowska Marta: Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak). Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 135-155 (dot. dziennika gettowego w rękopisie...) szczegóły 
  Frank Jakub
1341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Shmeruk Chone: "Księga Słów Pana" Jakuba Franka - nowe spojrzenie. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 107-119  szczegóły 
  Lewin Abraham
1342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Młodkowska Marta: Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak). Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 135-155 (z fragm. tekstu dziennika w polskim przekładzie A. Rutkowskiego...) szczegóły 
  Shmeruk Chone
    zgon (alfabet autorów)
1343.zgon: Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 4 (zmarł: 1997; nekrolog od red. Tekstów Drugich...) szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
1344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Shmeruk Chone: Dwie książki o Singerze. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 128-134  szczegóły 
1345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Shmeruk Chone: Dwie książki o Singerze. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 128-134  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1346.artykuł: Shmeruk Chone: Frankistowskie powieści Isaaca Bashevisa Singera. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 157-169  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
1347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pułaczewska Hanna: Postkolonialne wersety. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1348.artykuł: Turowski Andrzej: Art-piege Tadeusza Kantora. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 210-216  szczegóły 
  Olbrychski Daniel*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1349.artykuł: Kozak Jolanta: Słowo-ciało, czyli zemsta Kmicica. Teksty Drugie 2000 nr 6 s. 194-202 (analiza aktu zniszczenia przez aktora własnego zdjęcia w roli hitlerow...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koncewicz Barbara: Teoria teatru w listach. Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 86-98  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1351.artykuł: Kott Jan: Awangarda i postmodernizm - ale gdzie teatr?. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 249-264  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Na marginesie "Celi Konrada". Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 89-96  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuligowski Waldemar: Antropolog w teatrze historii. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 55-60  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1354.artykuł: Prussak Maria: Przygody "Lekcji XVI" czyli O pożytkach tekstologii. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 31-40 (nt. zapisu wykładu Adama Mickiewicza "Lekcja XVI" wygłoszonego w Colle...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
1356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Pokazać ogień w głowie. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 194-203 (z not. o autorce na s. 217...) szczegóły 
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Burska Lidia: Pokazać ogień w głowie. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 194-203 (z not. o autorce na s. 217...) szczegóły