Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów swojej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 58 s. 1079-1081 poz. 287  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 29 s. 378-380 poz. 173  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. plan finansowy Funduszu Literatury...) szczegóły 
artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in.: Plan finansowy Funduszu Literatury...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 138 s. 2775-2776 poz. 735  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 89 s. 1205 poz. 517 (m. in. dot. Funduszu Rozwoju Kultury...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o uchyleniu ustawy o Narodowej Radzie Kultury. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 64 s. 834 poz. 273  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. budżet Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
8.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 14 s. 149-244 poz. 64 (m.in. dot. budżetu Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
9.artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in. dot. Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
10.artykuł: Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 88 s. 1537-1600 poz. 443 (m.in. dot. Ministerstwa Kultury i Sztuki...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 82 s. 1117 poz. 474 (z tekstem Aktu paryskiego w załączniku do niniejszego numeru...) szczegóły 
12.artykuł: Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 104 s. 1897-1898 poz. 506  szczegóły 
13.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 82 s. 1118-1119 poz. 475  szczegóły 
14.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 104 s. 1898 poz. 507  szczegóły 
15.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 138 s. 2776-2777 poz. 736  szczegóły 
16.artykuł: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 24 s. 301-315 poz. 83  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 14 s. 167 poz. 86  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 8 s. 73 poz. 45  szczegóły 
19.artykuł: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Współpraca kulturalna). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 11 poz. 38 załącznik s. 51  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Albania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 88 s. 1619 poz. 405  szczegóły 
21.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy Kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 88 s. 1617-1619 poz. 404  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Brazylia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1974 poz. 501  szczegóły 
23.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, sporządzona w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1971-1973 poz. 500  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2103 poz. 566  szczegóły 
25.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2101-2103 poz. 565  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czecho-Słowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 42 s. 685 poz. 185  szczegóły 
27.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze w dniu 16 września 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 42 s. 681-684 poz. 184  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 15 s. 260 poz. 76  szczegóły 
29.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 15 s. 258-260 poz. 75  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Gruzja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 117 s. 2030 poz. 526  szczegóły 
31.artykuł: Umowa między Rządem Reczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 117 s. 2028-2030 poz. 525  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 220 poz. 61  szczegóły 
33.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 16 s. 217-219 poz. 60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Korea Południowa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 50 s. 1558 poz. 269  szczegóły 
35.artykuł: Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 50 s. 1556-1557 poz. 268  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Luksemburg (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 48 s. 891 poz. 217  szczegóły 
37.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o współpracy kulturalnej i naukowej sprządzona w Luksemburgu dnia 19 marca 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 48 s. 889-891 poz. 216  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oswiatowej, sporządzonej w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1980 poz. 505  szczegóły 
39.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 114 s. 1978-1980 poz. 504  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Malta (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2093 poz. 560  szczegóły 
41.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Valetcie dnia 11 grudnia 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 124 s. 2091-2093 poz. 559  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 36 s. 517 poz. 134  szczegóły 
43.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 36 s. 514-517 poz. 133  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 109 s. 2572 poz. 533  szczegóły 
45.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzona w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 109 s. 2569-2572 poz. 532  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie oświaty, kultury i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 62 s. 1764 poz. 321  szczegóły 
47.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie oświaty, kultury i nauki, sporządzona w Warszawie dnia 14 lutego 1994 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 62 s. 1762-1764 poz. 320  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Turcja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 106 s. 2524 poz. 522  szczegóły 
49.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1995 nr 106 s. 2522-2524 poz. 521  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 123 s. 2087 poz. 553  szczegóły 
51.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 70 s. 1404 poz. 336  szczegóły 
52.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Wegierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 70 s. 1401-1404 poz. 335  szczegóły 
53.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 13 października 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 123 s. 2084-2087 poz. 552  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wietnam (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 125 s. 2118 poz. 572  szczegóły 
55.artykuł: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sprządzona w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1993 nr 125 s. 2116-2118 poz. 571  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch". Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 21 s. 281-282 poz. 125  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania [...] dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 15 s. 213-216 poz. 59  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. budżet Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
59.artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
60.artykuł: Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 88 s. 1537-1600 poz. 443 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 50 s. 674-676 poz. 219  szczegóły 
62.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artystycznej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 47 s. 745-747 poz. 210  szczegóły 
63.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Artstycznej. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 62 s. 1166-1167 poz. 260  szczegóły 
64.artykuł: Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1991 nr 63 s. 826-827 poz. 268  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 36 s. 495 poz. 207  szczegóły 
66.artykuł: Rozporządzenie Ministra kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 22 s. 293 poz. 134  szczegóły 
67.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 75 s. 1024 poz. 449  szczegóły 
68.artykuł: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucki artystycznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 9 s. 104-107 poz. 54  szczegóły