Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Gnesnensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kmiecikowski Waldemar: Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 478-486  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Gajewska Grażyna: Etyczny wymiar interpretacji tekstów. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 341-354  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bodzioch Beata, Jasiński Tomasz, Pawlak Ireneusz: Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI -XIX wieku w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie - katalog. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 373-392  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
4.artykuł: Januchowski Andrzej: Graduał cysterski MS 163 z Archiwum Archidiecezjalnego Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie. Studium źródłoznawcze. Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 241-268  szczegóły 
5.artykuł: Pawlak Ireneusz: Włocławski graduał ms.3 - zabytkiem gnieźnieńskim. Studia Gnesnensia 1995 t. 10 s. 282-285 (omówienie zabytku z pocz. XVI w. przechowywanego w Bibliotece Seminar...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Kmiecikowski Waldemar: Ingardenowska koncepcja istnienia idealnego. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 5-31  szczegóły 
7.artykuł: Kmiecikowski Waldemar: Przedmiot intencjonalny a przedmiot autonomiczny w ujęciu Romana Ingardena. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 149-165  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Pokrzywniak Józef Tomasz: Ignacy Krasicki - książę poetów. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 281-292  szczegóły 
9.artykuł: Trzeciakowski Lech: Ignacy Krasicki, pierwszy prymas Polski zniewolonej czyli co czynić należy. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 273-280  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 273-280, 281-292 (referaty wygłoszone podczas sympozjum...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Niebezpieczeństwa zagrażające kapłanowi w świetle dialogu "O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 119-132  szczegóły 
  Pseudo-Chryzostom *
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Symbol a prawda w "Homiliach paschalnych" Pseudo-Chryzostoma. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 77-102  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Didymos z Aleksandrii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Czyżewski Bogdan: Dydym Aleksandryjski - ojciec zapomniany. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 305-311  szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 30, 16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I, XX-XXXIV). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 89-104  szczegóły 
  Origenes *
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 30, 16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I, XX-XXXIV). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 89-104  szczegóły 
  Pseudo-Hippolytos *
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Interpretacja Paschy w ujęciu "Homilii paschalnej" Pseudo-Hipolita. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 243-264  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Gądecki Stanisław: Jezusowa a Łukaszowa wersja przypowieści o zaproszonych na ucztę (Łk 14,16-24). Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 7-58  szczegóły 
18.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Historia królewskiego pretendenta (Łk 19,11-27). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 113-120  szczegóły 
19.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Teoria pochodzenia oraz propozycja interpretacji ŁK 19,1-10. Studia Gnesnensia 2003 t. 17 s. 161-171  szczegóły 
20.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Zacheusz syn Abrahama w spotkaniu z synem człowieczym w Jerycho (Łk 19,1-10). Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 31-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: W obronie tożsamości chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1, 3-11 (cz. I). Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 85-112 (analiza Listu do Kolosan...) szczegóły 
22.artykuł: Kiernikowski Zbigniew: Zasadnicze czynniki wzrostu życia wspólnoty chrześcijańskiej. Analiza tekstu Kol 1,3-11 (Część II). Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 5-38  szczegóły 
23.artykuł: Muszyński Henryk: Posługa słowa jako powołanie i zadanie na podstawie listów św. Pawła. Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 5-10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Otwarta krytyka i odłączenie się grupy wspólnoty chrześcijańskiej od Świątyni Jerozolimskiej w Dziejach Apostolskich. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 39-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    proza (alfabet tytułów)
25.proza: [Druga] II Księga Machabejska. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 53-84 (z koment.: Stanisław Gądecki: Uwagi do nowego przekładu 1-2 Mch, s. 5-...) szczegóły 
26.proza: [Pierwsza] I Księga Machabejska. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 7-51 (z koment.: Stanisław Gądecki: Uwagi do nowego przekładu 1-2 Mch, s. 5-...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bibliografia zawartości rocznika "Studia Gnesnensuia" za lata 1975-2001. Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 331-359 (m.in. dział: Biblistyka...) szczegóły 
28.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Rodzice jako wychowawcy w ujęciu Starego Testamentu. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 91-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Gądecki Stanisław: Klucz do księgi Jonasza, przypowieści o Bożym miłosierdziu i duchowych horyzontach Izraela. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 59-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Hanelt Tadeusz: Tradycja elohistyczna Pięcioksięgu. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 83-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Azor Juan
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowski Jerzy: Studia Gnesnensia 1995 t. 10 s. 328-333  szczegóły 
  Casas Bartolome de las
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Władza papieska w nowym świecie według Bartłomieja de las Casas OP ([zm.] 1566). Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 307-339  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Zagadnienie przyjaźni w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego i w "De officiis" Marka Tulliusza Cycerona. Studia Gnesnensia 1995 t. 10 s. 121-136  szczegóły 
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Czyżewski Bogdan: Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 490-494 ([rec. ks.:] Serge Lancel: Saint Augustin. Paris 1999...) szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Zagadnienie przyjaźni w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego i w "De officiis" Marka Tulliusza Cycerona. Studia Gnesnensia 1995 t. 10 s. 121-136  szczegóły 
  Cyprian święty *
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Bogdan: Postawa św. Cypriana wobec apostatów na podstawie jego "Listów". Studia Gnesnensia 2003 t. 17 s. 185-202  szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyżewski Bogdan: Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 283-285  szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Grzegorz: Polemika między Tertulianem a Marcjonem na temat jego nauki o "dwóch Bogach" w świetle "Adversus Marcionem". Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 205-241  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Pyc Marek: Misja Jezusa Chrystusa w teodramatyce Hansa Ursa von Balthasara. Studia Gnesnensia 2000 t. 14 s. 139-169  szczegóły 
40.artykuł: Pyc Marek: Objawienie chwały bożej w przedpaschalnych tajemnicach życia Jezusa Chrystusa w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. Studia Gnesnensia 1999 t. 13 s. 121-144  szczegóły 
41.artykuł: Pyc Marek: Posłuszeństwo proroków jako zapowiedź posłuszeństwa Chrystusa w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. Studia Gnesnensia 1990 t. 9 s. 5-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Fiutak Stefan: Między wolnością, samostanowieniem a zależnością (próba odczytania myśli św. Tomasza z Akwinu). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 23-27  szczegóły