Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Ruch Filozoficzny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrudzimski Arkadiusz: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 2 s. 273-276  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek J.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Artysta i sumienie. Szkic opisowo-indagacyjny. Ruch Filozoficzny 1988 t. 45 nr 2 s. 180-181 (autoreferat...) szczegóły 
4.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Teologia literatury a wiedza o literaturze. Uwagi metodologiczne. Ruch Filozoficzny 1988 t. 45 nr 2 s. 178-180 (autoreferat....) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506-507 (nota...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: C.G.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 198-199  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Doda Agnieszka: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 309-313  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołoszyn Edward: Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 2 s. 224-228  szczegóły 
recenzja: Wołoszyn Edward: Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 2 s. 224-228  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadacki Jacek J.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 131-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 143-154  szczegóły 
11.artykuł: Woleński Jan: Quasisądy w ujęciu Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1993 t. 50 nr 1 s. 86-87  szczegóły 
12.artykuł: Zdrenka Tadeusz: Sacrum jako intersubiektywny twór intencjonalny w świetle fenomenologii Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 227-233  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bastrikin Anna: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 301-308  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kociuba Maciej: Space circumscribed in metaphors. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 391-392 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komendziński Tomasz: Metafora i poznanie - sprawozdanie z konferencji. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 375-376  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 175  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506 (nota...) szczegóły 
omówienie: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 391 (nota...) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 199-200 (nota...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 506-507 (nota...) szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Agata: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 102-106  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Przemyśliwania nad esejem Leszka Kołakowskiego "Moje wróżby w sprawie religii i filozofii". Część I: Religia i jej atonim. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 167-183  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miłachowski Marcin: "Filozofia a filologia. Wyjaśnianie - Rozumienie - Współczucie". Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 15-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 3/4 s. 572 (nota...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachewicz Krzysztof: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 283-288  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 185 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Roman: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 z. 2 s. 312-315  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalita Z.: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 405-407  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Roman: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 z. 2 s. 312-315  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jadczak Ryszard: Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 3/4 s. 270-272  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Włodzimierz: Ruch Filozoficzny 1992 t. 49 nr 3/4 s. 321-325  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy i nagrody. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 1 s. 126  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 1 s. 125 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Włodzimierz: Ruch Filozoficzny 1989 t. 46 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrowolski Józef A.: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 658-659  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 577 (not. nt. nadania tytułu profesora nauk humanistycznych Pawłowi Janowi ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Jędrzejewski Roman: Idea życia w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Witolda Gombrowicza. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 367-376  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 387 (nota...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 175 (nota...) szczegóły 
recenzja: Woleński Jan: Jak filozofować w Polsce? (odpowiedź Lechowi Witkowskiemu). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 87-105 (polemika z zamieszczonym w książce artykułem: Lech Witkowski: Henryk E...) szczegóły 
polemika: Witkowski Lech: O możliwości sensownego sporu filozoficznego w Polsce (w trybie odpowiedzi Janowi Woleńskiemu). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 107-115  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zdrenka Marcin T.: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 290-296  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tadzik Bogdan: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 473-476  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Gorzka Cezary: Elzenberg o podstawach metafizyki Leibniza. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 617-620  szczegóły 
42.artykuł: Hostyński Lesław: Wybór aksjologiczny w koncepcji antropologii wartości Henryka Elzenberga. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 603-608  szczegóły 
43.artykuł: Jadczak Ryszard: Toruński okres w życiorysie naukowym Henryka Elzenberga. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 609-616  szczegóły 
44.artykuł: Tyburski Włodzimierz: W kręgu myśli antropologicznej Henryka Elzenberga. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 621-627  szczegóły 
45.artykuł: Wiśniewski Ryszard: Henryk Elzenberg wobec brytyjskiej metaetyki. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 629-633  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewski Ryszard: Dwie ogólnopolskie konferencje Elzenbergowskie. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 567-575 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewski Ryszard: Dwie ogólnopolskie konferencje Elzenbergowskie. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 567-575 (sprawozdanie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
48.kult: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 400 (nota nt. otwarcia audytorium imienia Henryka Elzenberga na Wydziale Hu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizińska Jadwiga: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 515-520  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Jędrzejewski Roman: Idea życia w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Witolda Gombrowicza. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 367-376  szczegóły 
51.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Mizińska Jadwiga: Zbigniew Herbert jako Myśliciel. Od pogardy do wybaczenia. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2 s. 333-345  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyburski Włodzimierz: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 535-537  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Ingarden Roman Stanisław: O Romanie Ingardenie wspomnienia syna (Z okazji stulecia urodzin 1893-1993). Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 215-222  szczegóły 
55.artykuł: Jadczak Ryszard: Toruński okres w życiorysie naukowym Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
56.artykuł: Jadczak Ryszard: Wokół wniosku o profesurę dla Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 268-274  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 277-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaworski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Jaworski Marian: Marian Jaworski. Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 162-168 (autobiogram; z bibliografią dorobku piśmienniczego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 671 (nota...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Regner Leopold: Ruch Filozoficzny 1989 t. 46 nr 3 s. 323-327  szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Pyra Leszek: Minęło 250 lat od narodzin wybitnego myśliciela doby Oświecenia... Hugo Kołłątaj. Świat fizyczny a morlaność. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
62.tekst paraliteracki: Archiwalia Janiny i Tadeusza Kotarbińskich. Cz. I. Materiały biograficzne i korespondencja. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 3/4 s. 441-491 (ze wstępem Teresy Danuty Woyciechowskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łempicki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Gano Monika: Koncepcja człowieka i filozofia wchowania Stanisława Łempickiego. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 27-41  szczegóły 
  Łyszczyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Nowicki Andrzej: Trzechsetlecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, Wilnie i Astramieczewie. Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 3/4 s. 191-193  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sauerland Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Podlasiak Marek: Karol Sauerland. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 584-588 (biogram...) szczegóły 
  Sawicki Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Stefan Sawicki. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 588-590 (biogram...) szczegóły 
  Swieżawski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Stefan Swieżawski. Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 157-163 (sylwetka i bibliografia prac za lata 1935-1967...) szczegóły 
  Szabała Henryk
    zgon (alfabet autorów)
68.zgon: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 403 (zmarł: 10 VIII 2001; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trentowski Bronisław Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Linkner Tadeusz: Jeszcze w rękopisie, a już znany, czyli historia pewnego plagiatu. Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 65-81 (dot. plagiatu rękopisu pt. "Wiara słowiańska lub etyka piastująca wsze...) szczegóły 
  Twardowski Kazimierz
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzepa Teresa: Co wnoszą "Dzienniki" Kazimierza Twardowskiego do jego psychologicznego portretu?. Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 2 s. 239-257  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Fryling Jan: Wspomnienia ucznia o Kazimierzu Twardowskim. Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 5-9  szczegóły 
72.artykuł: Jadczak Ryszard: W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 3 (not. o zjeździe uczniów Kazimierza Twardowskiego zorganizowanego 11 i...) szczegóły 
73.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologiczne aspekty legendy o Kazimierzu Twardowskim. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
74.artykuł: Rzepa Teresa: Teoretyczne podstawy psychologicznego interpretowania jako wspólne odkrycie Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego (Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Szczecinie, 15 IV 1999 r.). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 231-244 (odczyt...) szczegóły 
75.artykuł: Woyciechowska Teresa Danuta: Katalog korespondencji Kazimierza Twardowskiego (Rps PTF 01, 02, 03) (Indeks osób, instytucji, tyt. czasop., miejscowości). Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 2 s. 207-234  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walicki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Sitek Ryszard: Andrzej Walicki - sylwetka myśliciela. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 515-517  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przychodzka Agnieszka: "Nienasycenie Witkacym" i "Zaduszki Filozoficzne" - dwie sesje lubelskiego oddziału PTF. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 131-134  szczegóły 
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Rzepa Teresa: Psychologia Władysława Witwickiego w świetle teorii EIS. Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 2 s. 125-127  szczegóły 
79.artykuł: Rzepa Teresa: Teoretyczne podstawy psychologicznego interpretowania jako wspólne odkrycie Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Szczecinie, 15 IV 1999r.). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 232-244 (odczyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zdziechowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Barbaszyński Dariusz: Metafizyczny wymiar człowieczeństwa w filozofii Mariana Zdziechowskiego. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2 s. 305-308  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 3/4 s. 572 (nota...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 3/4 s. 573 (nota...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 363 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Słomski Wojciech: Wolność - jej znaczenie, rola i ważniejsze orientacje. Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 109-121 (dot. literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Santayana George (Jorge)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Skowroński Krzysztof: Refleksja w pięćdziesięciolecie śmierci G. Santayany. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 21-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stachewicz Krzysztof: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 81-85  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Derra-Włochowicz Aleksandra: Późny Wittgenstein o prawdzie. Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 517-526  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 169 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Berkeley George
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Abriszewski Krzysztof: Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 16 XII 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 465-478 (nt. różnic między filozofią George'a Berkeley'a i Rene Descartesa; odc...) szczegóły 
  Berlin Isaiah
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Sitek Ryszard: Wolność - pluralizm - tolerancja. O pozytkach płynących z lektury Isaiaha Berlina. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 623-638  szczegóły 
  Eriugena John Scotus
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 362 (nota...) szczegóły 
  Hume David
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Ireneusz: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 320-324  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Johansson Ingvar: Hume's Scottish Kantianism. Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 421-453  szczegóły 
  Locke John
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoiński Andrzej: Koncepcja tożsamości osobowej w kontekście teorii moralnej Johna Locke'a (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Olsztynie, 14 VI 2000). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 459-464 (odczyt...) szczegóły 
  Murdoch Iris
    zgon (alfabet autorów)
95.zgon: Nekrologia. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 281 (zmarła: 8 II 1999; nota...) szczegóły 
  Newman John Henry
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 r. 57 nr 3/4 s. 667 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 503 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 508 (rec. ks.: Mariele Nientied: Kierkegaard und Wittgenstein. Hineintaeusc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Paradowski Ryszard: Bergson i problemy metafizyki (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 30 XI 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 257-265 (odczyt...) szczegóły 
  Camus Albert
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 173 (not....) szczegóły 
  Derrida Jacques
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: C.G.: Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 197-198  szczegóły 
  Descartes Rene
102.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 391 (nota...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [[Głombik Czesław]] (C.Gł.): Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 173 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Abriszewski Krzysztof: Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 16 XII 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 465-478 (nt. różnic między filozofią George'a Berkeley'a i Rene Descartesa; odc...) szczegóły 
105.artykuł: Nawrocki Andrzej: Jean-Luc Marion: fenomenologia na ścieżkach myśli Pascala (Konferencja "Fenomenologia a filozofia współczesna" IFiS PAN, Warszawa 16 XI 2002 r.). Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 361-375 (nt. interpretacji przez Jeana-Luca Marion związków myśli Pascala i Kar...) szczegóły 
  Diderot Denis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Marszałek Adam: Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 2 s. 164-165 ([rec. ks.:] Robert Morin: Diderot et l'imagination, Paris 1987....) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tadzik Bogdan: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 324-328  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
  Pascal Blaise
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tadzik Bogdan: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 653-658  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 503 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Nawrocki Andrzej: Jean-Luc Marion: fenomenologia na ścieżkach myśli Pascala (Konferencja "Fenomenologia a filozofia współczesna" IFiS PAN, Warszawa 16 XI 2002 r.). Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 361-375 (nt. interpretacji przez Jeana-Luca Marion związków myśli Pascala i Kar...) szczegóły 
  Thierry de Chartres *
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 362 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 361-362 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomski Wojciech: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Kubok Dariusz: Problem peras i apeiron w filozofii przedsokratejskiej. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 21-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 674 (nota...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 365 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 366-367 (nota rec. ks.: Michael V. Weding: Aristotle's Theory of Substance. The...) szczegóły 
119.artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 676-677 (rec. ks.: Frederike Rese: Praxis und Logos bei Aristoteles. Handlung, ...) szczegóły 
  Epimenides z Krety *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Łukowski Piotr: Jedno zdanie Epimenidesa z Knossos. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 601-612 (dot. zdania "Wszyscy Kreteńczycy kłamią"...) szczegóły 
  Gorgias *
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Nerczuk Zbigniew: Gorgiasz a Platon. Przyczynek do teorii empiryzmu. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 405-409  szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 339 (nota...) szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Łukowski Piotr: Heraklit jasny. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 211-217 (nt. problemów filozoficznych...) szczegóły 
  Platon *
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Regner Leopold: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 1 s. 89-90  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 2 s. 279-280  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Regner Leopold: Ruch Filozoficzny 1995 t. 52 nr 1 s. 95-96  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwolińska Agata: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 2 s. 281-282  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Artur: Ruch Filozoficzny 1995 t. 52 nr 1 s. 96-99  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Dowgiałło Krzysztof: Nowa interpretacja Platona - Szkoła z Tybingi. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 3/4 s. 549-556  szczegóły 
132.artykuł: Kraemer Hans Joachim: O nowej dyskusji wokół przekazu pośredniego dotyczącego Platona. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 233-246  szczegóły 
133.artykuł: Nerczuk Zbigniew: Gorgiasz a Platon. Przyczynek do teorii empiryzmu. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 405-409  szczegóły 
134.artykuł: Strobach Niko: Plato - Mystic and/or Sceptic?. Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 247-253  szczegóły 
135.artykuł: Tomkowska Anna: Metafora i mythos jako narzędzia filozoficzne w dialogach Platona. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 393 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Manikowski Maciej: Sprawozdanie z konferencji "Kolokwia Platońskie: Sophistes" (13-17 września 2002 w Karpaczu. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 353-356 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 176 (nota...) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Manikowski Maciej: Kolokwia Platońskie. Opis programu badawczego. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 183-184  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowa Joanna: Znaczenie pojęcia [filia] w platońskim dialogu "Lizys". Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 83-91  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danek Zbigniew: Dialog Platona "Teajtet" a platońska "krytyka pisma" (Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 25 III 1999 r.). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 57-68 (wykład...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Górka Bogusław: Woda i Duch (J 3,5). Problem hermeneutyczny. Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 475-489  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cervantes Saavedra Miguel de
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lejzerowicz-Zajączkowska Barbara: Solipsism and the Other. Alfred Schuetz's Interpretation of "Don Quixote". Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 255-261  szczegóły 
  Ortega y Gasset Jose
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubik Adam: Jose Ortega y Gasset: Życie wedle "linii najmniejszego oporu". Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 639-647  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Spinoza Benedictus de
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 279 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Gadamer Hans-Georg
    zgon (alfabet autorów)
145.zgon: Ruch Filozoficzny 2002 nr 3 s. 578 (zmarł: 14 III 2002...) szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jan: Ruch Filozoficzny 1990 t. 47 nr 2 s. 160-161  szczegóły 
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Żełaniec Wojciech: Husserl o "naoczności kategorialnej". Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 19-53  szczegóły 
  Jaspers Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Michalski Karol: Karla Jaspersa pojęcie filozofii. W trzydziestą rocznicę śmierci filozofa. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 185-190 (referat wygłoszony w Zakładzie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Katow...) szczegóły 
  Kant Immanuel
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 367 (nota rec. ks.: Tassilo Eichberg: Kants Architektur der Vernunft. Zur m...) szczegóły 
artykuł: Śnieżyński Krzysztof: "Krytyka czystego rozumu" Immanuela Kanta w interpretacji ks. Ludwika Wciórki a współczesne ujęcia kantyzmu. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 583-599  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [[Głombik Czesław]] (C.Gł.): Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 174 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Kusak Leszek: Fryderyk Nietzsche. Choroba a twórczość. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 3/4 s. 537-547  szczegóły 
152.artykuł: Pietrzak Józef: Choroba, seks i narkomania Fryderyka Nietzschego. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 581-587  szczegóły 
153.artykuł: Pietrzak Józef: Historiozofia Fryderyka Nietzschego (Wydział Humanistyczny WSP w Słupsku - 12 III 1998 r.). Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 1 s. 39-46 (autoreferat z wykładu...) szczegóły 
154.artykuł: Pietrzak Józef: Zagadnienia ateizmu w pismach F. Nietzschego. Ruch Filozoficzny 1988 t. 45 nr 1 s. 38-44  szczegóły 
  Schelling Friedrich Wilhelm von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Panasiuk Ryszard: Przyroda i sztuka w filozofii transcendentalnej Schellinga. Ruch Filozoficzny 1988 t. 45 nr 2 s. 152-159  szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tadzik Bogdan: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 2 s. 313-317  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tadzik Bogdan: Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 3/4 s. 400-403  szczegóły 
  Stein Edith
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Wolsza Kazimierz: Uwagi o projekcie filozofii przyrody Edyty Stein. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 411-413  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grudziński Lech: The Tenth International Bakhtin Conference Gdańsk, 23-27 July 2001. Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 235-238 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Kropotkin Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Sikora Rafał: Czy dzika przyroda jest dzika? Czyli o relacji między altruizmem i egoizmem w ujęciu Piotra Kropotkina. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 63-73  szczegóły 
  Leont'ev Konstantin
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 666 (nota...) szczegóły 
  Shestov Lev
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lejzerowicz Barbara: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 1 s. 99-103  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Dobieszewski Janusz: Włodzimierz Sołowjow i kwestia osobowości filozoficznej. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 377-392  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zjazdy i konferencje. Ruch Filozoficzny 1999 t. 56 nr 2 s. 279 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Blaga Lucian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Nowicki Andrzej: W czterdziestolecie śmierci Luciana Blagi. Ruch Filozoficzny 2002 nr 1 s. 67-71 (m.in. nt. filozofii kultury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bruno Giordano
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Nowicki Andrzej: Giordano Bruno. Filozoficzna treść jego "miłości do Muz". Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2 s. 295-296  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicki Andrzej: Czterechsetlecie Bruna w Bukareszcie. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 19-20 (omówienie...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 667-668 (nota...) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1996 t. 53 nr 1 s. 73-75  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruch Filozoficzny 1989 t. 46 nr 3 s. 354  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 348 (not....) szczegóły 
  Vanini Giulio Cesare
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Nowicki Andrzej: Vanini i pojęcie "rekreowania tchnień" (Vanini e il concetto della ricreazione. Referat wygłoszony na Convegno di Studi "Gulio Cesare Vanini e il libertinismo", Taurisano, 28 X 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicki Andrzej: [Trzysta osiemdziesiąta] 380. rocznica śmierci Vaniniego (Międzynarodowa Konferencja w Taurisano). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 11-12 (sprawozdanie...) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrowolski Józef A.: Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 4 s. 659-660  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komendziński Tomasz: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 409, 410  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komendziński Tomasz: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 408  szczegóły