Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Znad Wilii
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Smaszcz Waldemar: Z dziejów polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 4-5 (obszerniej o polemice metodologicznej między badaczami....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Szkice wileńskie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Inspiracje dawne i dzisiejsze. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 7  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Przywracanie i dług pamięci. Znad Wilii 1993 nr 17 s. 6  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Zbiorowy dorobek. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 8  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 379-381  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Ty jesteś jak zdrowie. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Wachowicz Barbara: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (wyw. nt. książki, rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaleda Algis: Dziedzictwo romantyzmu. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 6  szczegóły 
artykuł: (W.M.): Wileńskie konteksty romantyczne. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (nota o inauguracji w ramach spotkań Środy Poetyckiej w Celi Konrada w ...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 8 s. 3 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werowska Danuta: Przełom nieznany?. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin Janusz: To więcej, niż kronika Śród Literackich. "60 lat temu skończyła się pewna epoka". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5, 8  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
19.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Motywy białoruskie w poezji żagarystów. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 6, nr 2 s. 7  szczegóły 
20.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Regionalny pejzaż Żagarystów. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 115-125 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
21.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 25 s. 6 (m.in. nt. Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Pochodnia", Towarzystwa ...) szczegóły 
22.artykuł: Lam Andrzej: Środowisko "Żagarów". Znad Wilii 1993 nr 20 s. 6-7  szczegóły 
23.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Czy "Radion sam pierze"?. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 127-138 (dot. specyfiki poezji "Żagarystów" i ich współczesnej recepcji; z not....) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wiersze w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowicz Wojciech: Jako otwarty skarb.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 1  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polsko-litewskie pogranicze literackie. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 8 (wyw., rozm. Wanda Marcinkiewicz...) szczegóły 
27.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Niedocenieni i przecenieni. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 6 (fel....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Marmur i blask. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Karas Romuald: Z odsieczą dla literatury "niczyjej". Współczesna poezja polska Wileńszczyzny. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 6 (wyw., rozm. Teresa Ratkiewicz-Suchocka...) szczegóły 
30.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
31.artykuł: Melkowski Stefan: Współczesna poezja polska w Wilnie. Próba szkicu krytyczno-literackiego. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 4-5  szczegóły 
32.artykuł: Sikora Jerzy: Współcześni poeci polscy na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 111-145 (omówienie twórczości następujących poetów: Romuald Mieczkowski, Alicja...) szczegóły 
33.artykuł: Smaszcz Waldemar: Złocone Wilno (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8, nr 21 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
34.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
35.artykuł: Szostakowski Józef: Diamenty wśród rosy (Spacerkiem po poezji sprzed 40 lat). Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8 (dot. poezji tworzonej na Wileńszczyźnie; z fragm. utworów...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Sikora Jerzy: Współcześni poeci polscy na Wileńszczyźnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 111-145 (omówienie twórczości następujących poetów: Romuald Mieczkowski, Alicja...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: PPP Porozumienie Ponad Podziałami: Do Parlamentu RP. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 3 (nota o apelu do Parlamentu RP o poparcie niepodległości Litwy; podp. m...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 3 s. 6 (ogł....) szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 6 (ogł....) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 6 (ogł....) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybałko Alicja: Kto odzidziczy kresową lirę. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (refleksje członka jury nt. prac konkursowych...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 3 s. 6 (ogł....) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8 (ogł....) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Buławę Hetmańską. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (regulamin...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (ogł....) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Ósme] VIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie "Wrzeciono 2002". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 144 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Międzynarodowy Konkurs im. Cypriana Norwida. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 139-140 (ogłoszenie konkursu, regulamin...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 24 s. 5 (ogł....) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Na polonijnym szlaku. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (lista nagród...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1996 nr 15 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 23 s. 5 (ogł., z regulaminem konkursu...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII Polonijny Konkurs Poezji "Najdroższe Gniazdo Rodzinne". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 142-143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 259 (ogłoszenie...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryło Wacław: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 185 (list do redakcji autorstwa organizatora konkursu...) szczegóły 
artykuł: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O ludzką twarz człowieka". Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 185-186 (ogłoszenie konkursu;...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 260-261 (ogłoszenie...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 11 s. 6 (ogł....) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (ogł....) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowski-Cugow Tadeusz: Znad Wilii 1996 nr 23 s. 7 (ogł....) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 26 s. 2 (ogł....) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka w Karczewie. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 3 (ogl....) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 3 s. 7 (ogł....) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (ogł....) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 18 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 260-261 (ogłoszenie...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1990 nr 16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1993 nr 1 s. 8 (ogł....) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Organizacje polskie na Litwie w latach 1919-1940. Znad Wilii 1993 nr 26 s. 2 (ogł....) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karaś Romuald: Echa Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1994 nr 17 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: W.M.: Talenty Jóźwika z Wąglan. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 8 (nt. twórcy konkursu Waldemara Jóźwika z okazji jego pobytu na Litwie...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1990 nr 7 s. 2 (ogł....) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: U progu Kresów. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 7  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1995 nr 6 s. 7 (ogł....) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 5 s. 7 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Być interesującym dla siebie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (spraw....) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Wilnian wojaże z pegazem: XVII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 7  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Osiemnasty] XVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wojaże poetyckie: Słońce w listopadzie. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 3  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Poznań - Jubileuszowy Listopad Poetycki. Znad Wilii 1997 nr 23 s. 8 (spraw....) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Listopad Poetycki w Poznaniu. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (spraw....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Święto Poezji w Poznaniu. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 8 (spraw....) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W stronę życia. Jesienne podróże wilnian. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 2  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: [Szósty] VI Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 2  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Jesienne wojaże poetów wileńskich: Nie ma jak "najazd" poetów.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 5 (spraw....) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich, Brzeg (Wojaże pod Pegazem). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podróż pod Pegazem. W Brzegu. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 8 (spraw....) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Najazd Poetów na Zamek w Brzegu. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: W.M.: Poetycki plon wilnian (XXI Warszawska Jesień Poezji). Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Wilnian wojaże z pegazem: XXIII Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 7  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dwudziesta czwarta]XXIV Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa Tomasz: Jesienne wojaże poetów wileńskich: Warszawska Jesień Poezji - tym razem jubileuszowa!. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 5 (spraw....) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Wojaże pod Pegazem. Znad Wilii 1997 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podróż pod Pegazem. W Brzegu i w Warszawie. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 8 (spraw....) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Warszawska Jesień Poezji. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (spraw....) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 5 s. 2  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielski Janusz: Echa XXII Warszawskiej Jesieni Poezji i imprezy literackiej "Znad Wilii i Olzy". Znad Wilii 1993 nr 26 s. 7  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 24 s. 5 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Szostakowski Józef: W Katowicach z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 3 (o wizycie polskich poetów z Wilna, 3-4 XII 1998...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Łomżyński Czerwiec Literacki. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (sparw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Wielość języków, bogactwo tematów, szlachetność treści. VI Warszawskie Dni Literatury. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 8 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Mieczkowski Romuald: Dalszy ciąg spotkań nad Odrą. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 2 (o pobycie poetów polskich z Wilna i spotkaniach w redakcjach Wydawnict...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Bończa Tomasz: Wilnianie w Zielonej Górze. Wojaże pod Pegazem. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 3 (spraw. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
116.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Wilno nad Odrą. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. z pobytu polskich poetów z Litwy w Zielonej Górze...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: 1997 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 2 (kalendarz imprez m.in. literackich, które odbyły się w 1997 na Litwie...) szczegóły 
118.artykuł: 1998 - nasze kalendarium. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 2 (dot. m.in. imprez i wydarzeń literackich...) szczegóły 
119.artykuł: Czerkas Stanisław: Lwowskie powroty do korzeni. Polacy na Ukrainie. Znad Wilii 1996 nr 18 s. 7 (wyw. z prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturalnego we Lwowie; rozm. R...) szczegóły 
120.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 200-201 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w I-III 2001...) szczegóły 
121.artykuł: Dalecka Teresa: Kalendarium wydarzeń. W kulturze. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 175-178 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w IV-VI 2001...) szczegóły 
122.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 396-399 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w okresie VIII 20...) szczegóły 
123.artykuł: Dalecka Teresa: W kulturze - kronika polska. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie; nr 4 pt.: W kult...) szczegóły 
124.artykuł: (D.P.): Kolejna Środa Literacka. Z kroniki kulturalnej. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 2 (w Wilnie...) szczegóły 
125.artykuł: D.P.: Pasowanie. Znad Wilii 1993 nr 3 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
126.artykuł: D.P.: Znad Wilii 1993 nr 4 s. 1 (spraw. ze Środy Literackiej w Wilnie...) szczegóły 
127.artykuł: J.B.: nauczyciele słuchali poezji. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów: Romualda Mieczkowskiego, Józe...) szczegóły 
128.artykuł: J.B.: Wieczór literacko-zapoznawczy. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 3 (o wieczorze poetyckim z udziałem poetów z Wilna i Bydgoszczy: Romualda...) szczegóły 
129.artykuł: J.Sz.: Poezja z muzyka - w parze. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 3 (spraw. z poświęconego tematyce mickiewiczowskiej spotkania wileńskic...) szczegóły 
130.artykuł: J.Sz.: W Celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 7 (o wizycie w Wilnie literatów z Polski, 23-24 V 1998...) szczegóły 
131.artykuł: (ks): Kolejna Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 5 (w Wilnie, 2 II 1994...) szczegóły 
132.artykuł: (ks): Ukraińska Środa Literacka. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 7 (pośw. Tarasowi Szwczence, Wilno, III 1994...) szczegóły 
133.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Nad Wilią i Olzą oraz w Warszawie. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6 (nt. spotk. poetów z Wilna i Czech, Czeski Cieszyn, XII 1993, także o p...) szczegóły 
134.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Poeci z polskiego PEN-Clubu w Wilnie. Po drodze do celi Konrada - redakcja "Znad Wilii". Znad Wilii 1994 nr 7 s. 2 (Wilno, III 1994...) szczegóły 
135.artykuł: Mieczkowska Wanda: Udział poetów polskich z Wilna w niektórych imprezach literackich i kulturalnych w roku 2003. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 124-126 (w Polsce i na Litwie; wykaz...) szczegóły 
136.artykuł: Młynarska-Ahrens Barbara: Imprezy dla grona wybranych. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 6 (wyw. z założycielką i prezesem Klubu Żywego Słowa we Fricku w Szwajca...) szczegóły 
137.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Marcowa Środa Literacka. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 1 (w Wilnie, spraw....) szczegóły 
nawiązanie: Banaitis Valdas: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Znad Wilii 1993 nr 7 s. 2 (list do red....) szczegóły 
138.artykuł: Strutyński Władysław: Polacy na świecie. Tożsamość i dziedzictwo narodowe Wileńszczyzny. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 179-182 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego w Wilnie w latach 1945-199...) szczegóły 
139.artykuł: T.B.: Jesienne dialogi. Słowo, wspieraj naszą nadzieję. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 3 (nt. spotkań uczniów w szkołach Wileńszczyzny z poetami...) szczegóły 
140.artykuł: T.B.: Spotkanie w "Alinie". Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2 (nota spraw. ze spotkania literackiego w kawiarni "Alina" w Wilnie, 3 I...) szczegóły 
141.artykuł: T.B.: Spotkanie ze studentami z Wrocławia. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 5 (nota o prezentacji polskim studentom swej twórczości przez poetów pol...) szczegóły 
142.artykuł: T.B.: Strofy przy świecach. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 2 (nota o wieczorze poezji polskiej, Wilno, 20 VI 1998...) szczegóły 
143.artykuł: T.B.: Wśród "Włóczęgów". Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nt. wieczoru poetyckiego w Wilnie z udziałem Alicji Rybałko, Romualda ...) szczegóły 
144.artykuł: Znad Wilii 1998 nr 20 s. 1 (2 fotografie - poetów polskich z Litwy i Polski podczas imprezy w dwor...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paczkowska Czesława: Panu hymn śpiewajmy. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 8  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dni Polski w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 1, 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lisowski Antoni: W oczekiwaniu na Maj. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 2 (list czytelnika...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Jadą goście, jadą (Maj nad Wilią. IV Spotkania Poetyckie). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 1, 4-5 (spraw., zawiera także: Kalendarium, s. 4, i Sponsorzy imprezy, s. 5...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Przygotowania trwają. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: "Maj"- być musi!. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (art. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników święta. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8 (z programem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Refleksje i wrażenia poetów, którzy uczestniczyli po raz pierwszy w imprezie. Znad Wilii 1997 nr 11 s. 5 (wypow.: Krystyna Konecka, Anna Sołbut, Jacek Lubart-Krzysica, Wincenty...) szczegóły 
artykuł: Suchodolski Bronisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Żukowski Aleksander: O "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1997 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barański Marek: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa, Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1, 4-6 (omów....) szczegóły 
artykuł: Kresowaty Zbigniew: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Konkrety imprezy. Maj nad. V Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 4 (program...) szczegóły 
artykuł: Szymański Wiesław: Po "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Witamy uczestników święta. My z Niego wszyscy. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 11 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 10 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czuku Marek: Drodzy Przyjaciele!. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Echa VI Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy, wypow.: : Marek Czuku, Eryk Habowski, Jacek Lub...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Przygotowania trwają. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 8 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Spotkania pod Pegazem. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald, Szostakowski Józef: Wędrówki literackie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Witamy uczestników imprezy. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 1 (art. zapow....) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki - program. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 8 (program...) szczegóły 
artykuł: Na Ziemi Poezji i Muzyki. Maj nad Wilią. VI Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian: Wrażenia zawiozę do Kanady. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (refleksje nt. imprezy; list do red....) szczegóły 
artykuł: Święto Poezji w fotoobiektywie. Kronika VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wilią". Znad Wilii 1999 nr 10 s. 5 (fotorep....) szczegóły 
artykuł: W.M.: W styczniu o maju (literackim). Znad Wilii 1999 nr 3 s. 8 (nt. przygotowań do imprezy...) szczegóły 
artykuł: Wyrazy wdzięczności. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (podp.: Uczestnicy VI Międzynarodowych Spotkań Poetyckich "Maj nad Wili...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 10 s. 4 (refleksje. nt. imprezy, wypow.: Henryk Szylkin, Florian Śmieja, Renata...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią (U schyłku wieku, u progu tysiąclecia). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 206-209 (omówienie imprez towarzyszących...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: U schyłku Wieku, u progu Tysiąclecia (VII Międzynarodowe Spotkania Poetycke "Maj nad Wilią", 7-11 maja 2000 roku). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 130 (omówienie; z programem Spotkań, s. 131-132...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 13-17 maja. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 133-135 (art. zapowiadający imprezę...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Śladami Żagarystów. 70-lecie grupy "Żagary". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 105-108 (nota sprawozdawcza z programem i podziękowaniami...) szczegóły 
artykuł: Piotrowicz Danuta: Pod znakiem "Żagarystów" i zawsze... Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 109-114 (sprawozdanie z imprezy; szerzej o odbywajacej się w ramach spotkań poe...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 135-137  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Kronika majowych spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 181-189  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: "Maj nad Wilią". Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 177-179 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Podziękowanie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 189 (wyrazy wdzięczności dla instytucji i placówek wspierających imprezę...) szczegóły 
artykuł: Program spotkań. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 179-181  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Maj nad Wilią. Szczęśćie w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 57-70 (spraw.; z Podziękowaniem Romualda Mieczkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Program Spotkań. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 90-92  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz (Mieczkowska) Wanda: Nasza kronika. Z historii "Majów". Znad Wilii 2003 nr 1 s. 92-125 (kalendarium...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Binkowski Jerzy: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Karaś Romuald: Moja Litwa. Echa Spotkań Poetyckich Maj nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 15 s. 5  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Mówią goście Spotkań. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 4 (wypow.: Marta Berowska, Jerzy Binkowski, Algis Kaleda, Romuald Karaś, ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie i nie tylko. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 9 s. 8 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sakowicz Jan: Znad Wilii 1994 nr 14 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz Piotr: Znad Wilii 1994 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (fot....) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Mówią uczestnicy imprezy. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 4 (wypow.: Witalij Asowski, Nikos Chadzinikolau, Hatif Janabi, Jan Leończ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie (8 V-11 V, Wilno). Znad Wilii 1995 nr 7 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Witamy uczestników imprezy. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. II Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1995 nr 10 s. 1, 4-5 (kalendarium imprezy, sprawozdanie i fotoreportaż...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1995 nr 8 s. 2 (program...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Myśli, refleksje, wrażenia - mówią goście imprezy. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (wypow.: Marta Berowska, Mieczysław Jackiewicz, Romuald Karaś, Eugenius...) szczegóły 
artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Po maju. Polemiki. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 7 (odniesienie do wypowiedzi Aliny Kuźminy i Alicji Rybałko w Słowie W...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie: Witamy uczestników imprezy!. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 3 (z programem...) szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: III Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią": Goście poetów wileńskich. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 1, 4-6 (omów.; zawiera także kalendarium, listę sponsorów oraz fotoreportaż ...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Maj nad Wilią. III Spotkania Poetyckie. Literaci szukają sponsorów. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
artykuł: Sadowski Stanisław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Siemaszko Antoni: Jeszcze o "Maju nad Wilią". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Henryk: Propozycja do "Maja". Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wojaże poetyckie: Wileńsko-wiedeński most poetycki. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 3 (o wizycie polskich poetów z Wilna w Wiedniu w środowisku Polonii austr...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1996 nr 19 s. 5 (ogł....) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Impreza pod Pegazem. Konkurs zakończony. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Żeromski Franciszek: Podziękowanie. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 2 (podziękowanie organizatora konkursu dla członków jury...) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not. o zakończeniu konkursu...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1993 nr 3 s. 3 (ogł....) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs literacki na polski wiersz z Emigracji (Pegaz - Europa '97). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (ogłoszenie...) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prusiński Zygmunt: Zaprasza "Metafora". Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5 (także o działaln. Korespondencyjnego Klubu Pisarzy Polskich "Metafora...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (W.M.): Romuald Mieczkowski - laureatem. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 2  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wilnianie laureatami Polcul Foundation. Nagrody dla zaangażowanych. Znad Wilii 1995 nr 24 s. 6  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Szostakowski Józef: W krainie słowa. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 2 (o polonikach w zasobach Biblioteki Narodowej oraz formach działalności...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: "Polacy w Świecie". Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 8  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Wizerunek Polaka na Litwie własny. Myśli po lekturze. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 291-297  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 16 s. 5  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Ukazał się Słownik Polskich Pisarzy Współczesnych Wileńszczyzny. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 8  szczegóły 
artykuł: Wkrótce słownik. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 8 (nt. stanu zaawansowania prac nad słownikiem, zapow. wydawnicza; sprost...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Bokszyski Antoni: O potrzebie słownika biograficznego Polaków z Litwy. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
174.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Pracuję nad Słownikiem Pisarzy Wileńszczyzny. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 2 (prośba do czytelników o informacje uzupełniające o autorach i książkac...) szczegóły 
175.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Słownik pisarzy Wileńszczyzny. Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (prośba do czytelników o informacje uzupełniające o autorach i książkac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Wytrwaj!" - pismo młodzieży polskiej na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polskie pisemka szkolne w Kownie (Z historii prasy). Znad Wilii 1997 nr 7 s. 7 (w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Polszczyzna po potopie. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Wiersze w gazecie, które nie stały się literaturą. Na łamach "Prawdy Wileńskiej". Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Muzy wśród armat, czyli "Przegląd Artystyczny" w 1940 r.. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 4, 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pokrętnymi meandrami dziejów. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 1, 4 (prasa polska na Wileńszczyźnie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garniewicz Janusz: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk "Acta Baltico-Slavica". Znad Wilii 1993 nr 1 s. 5, 7 (rys monograficzny...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wileńscy poeci w czasopiśmie "Borussia". Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Głos po lekturze. Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Recenzje w "Borussii". O twórczości wilnian. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 3 (dot. nru 17...) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Litewskie "Konteksty". Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 8 (dot. numeru 3/4 z 1993...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Nowa "Poezja". Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8 (dot. nru 1 z 1998...) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Swie stolice w krakowskim "Suplemencie". Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 3 s. 8 (dot. numeru z II 1994...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: O czym piszą inni. Znad Wilii 1999 nr 5-7 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
190.artykuł: O czym piszą inni. Znad Wilii 1999 nr 5-6 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Literatura warta i nic warta. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 7 (literatura polska na łamach Czerwonego Sztandaru w latach 50. i...) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pierwszi adepci pióra. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 7 (Czerwony Sztandar jako ośrodek skupiajacy polską twórczość lite...) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rafalska Bożena: Staramy się ludzi przyzwyczaić do obcowania ze słowem ojczystym. Prasa polska na Wschodzie. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 3 (wyw. z red. naczelną czasopisma; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyć Henryk, Hertz Zofia: Apel. Do czytelników i przyjaciół. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 61-62 (dot. finansowania dalszej działalności...) szczegóły 
artykuł: Krawczyk Marek: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Jubileusze: 50 lat działalności Instytutu Literackiego i 90. urodziny Jerzego Giedroycia. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2 (z portr. Jerzego Giedroyca...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pukszto Andrzej: Giedroyc i "Kultura". Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Maison-Lafitte z oddali. W kręgu paryskiej "Kultury". Znad Wilii 1998 nr 7 s. 5 (historia Kultury, biografia Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Wilno w "Zeszytach Historycznych". Znad Wilii 1997 nr 15 s. 5  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 10-lecie "Znad Wilii". Znad Wilii 2000 nr 1 s. 7-11 (omów. spotkania z okazji 10-lecia dwutygodnika Znad Wilii oraz ...) szczegóły 
artykuł: Boszko Ryszard: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. gotowości współpracy Stowarzyszenia Dąbrowskiego...) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. pisma, wyrażający poparcie dla red. Znad Wilii z okaz...) szczegóły 
artykuł: Kowal Waldemar: Poza zasięgiem literackim. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 154-155 (nt. literackich walorów czasopisma; list do red....) szczegóły 
artykuł: Listem, faksem, e-mailem. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (rubryka listów czytelników m.in. dot. literatury na łamach czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Malinauskas Mindaugas: Litwini w "Znad Wilii". Znad Wilii 1999 nr 22 s. 2 (nt. publikacji na łamach czasopisma utworów autorstwa pisarzy litewski...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Drodzy Czytelnicy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 7-11 (artykuł wstępny do numeru 2/4 Znad Wilii 2000 w nowej formule p...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zamykając dekadę. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny do 1. numeru czasopisma w formie kwartalnika kulturaln...) szczegóły 
artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. treści czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Toruńczyk Barbara: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. nacz. Zeszytów Literackich wyrażający poparcie dla re...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Święto przy ul. Zbawiciela. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 1, 6 (spraw. z jubil. z okazji wydania 50. nru pisma...) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: II Światowe Forum Prasy Polonijnej. Znad Wilii 1994 nr 12 s. 2, 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Prasa polska w latach powojennych na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 20 s. 5 (przegląd...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czy istnieje "czysta poezja"?. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 81-83 (zapis dyskusji podczas spotkania Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłos...) szczegóły 
artykuł: Literacki szczyt w Wilnie: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 59 (nota; z fot. noblistów...) szczegóły 
artykuł: Pamięć pisarzy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 76-80 (skrót dyskusji odbytej na spotkaniu pisarzy w Wilnie, prowadzonym prze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radecki Andrzej: Dobroruś. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 90-91  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Wiersze wilnian po czesku. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nt. publikacji w Czechach pośw. literaturze polskiej w czas. Tvar<...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Polacy w kręgu literatury litewskiej. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6  szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Mniej kłócić się - więcej różnić (Wigry '97). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przed imprezą na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: W czerwcu - spotkanie na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 3 (zapow....) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radecki Andrzej: W litewskim zwierciadle. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 77-78 (omówienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
206.artykuł: Bokszo Napoleon: Wpływ literatury polskiej na litewskie odrodzenie narodowe. Znad Wilii 1999 nr 17 s. 7, nr 18 s. 7 (nt. wpływu m.in. Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego ...) szczegóły 
207.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
208.artykuł: Dunin Janusz: Pokrewieństwa i spory (450-lecie książki litewskiej). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 6 (spraw. z imprez w ramach obchodów 450-lecia książki litewskiej - wyst...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: T.B.: Poezja polska na Łotwie. Mickiewicz, Miłosz i inni. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 145-146 (m.in. o działalności Hermanisa Margersa Majevskisa w propagowaniu i tł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neporożnia Nadija: Stowarzyszenie Ukrainistów. Tradycja promieniuje. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 4 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polskie pieśni ludowe na Litwie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewicz Alfred F.: Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców. Naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
214.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
215.artykuł: Czerniawski Tadeusz: Jagiełło, Podbipięta i integracja europejska. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 71-76 (dot. m.in. literatury, zwłaszcza romantycznej i pozytywistycznej, jako...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polaków "małe ojczyzny". Znad Wilii 1995 nr 22 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Waszkiewicz Jerzy: Motywy białoruskie we współczesnej literaturze polskiej. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 4-5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Wierciński Edmund: Dawne, zapomniane cnoty?. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 4 (odzwierciedlenie tradycyjnych, polskich cnót począwszy od literatury s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej poezji wileńskiej. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 7 (postacie Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny jako temat poezji p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wilno, Wileńszczyzna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Kukałowicz Beata: Polska poezja Wileńszczyzny końca XX wieku. Wybrane motywy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 331-359 (dot. motywów miasta Wilna, Ostrej Bramy i dialogów z poezją Adama Mick...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Dunin Janusz: Polska książka w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 22-24 (przegląd polskojązycznych wydawnictw działających w Wilnie od 1905 do ...) szczegóły 
nawiązanie: Szostakowski Józef: Jak propagowano polską książkę. Powracając do tematu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 7 (kontynuacja tematu; od 1939 do lat 60....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Akelis Vincas: Litewska książka nad Wisłą. Warszawskie Targi Książki. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 8 (wyw. z prezydentem Stowarzyszenia Wydawców Litwy; rozm. Józef Szostako...) szczegóły 
223.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Nasi na Targach Książki. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (nt. litewskiego stoiska na 44. Międzynarodowych Targach Książki w Wars...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6 (nt. wydawanych przez Oficynę tomików poetyckich, m.in. poetów Wileńszc...) szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Wiersze poetów wileńskich w antologiach krakowskich. Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8 (nt. serii zbiorków poetyckich Wigilia Słowa Konfraterni Poetów...) szczegóły 
artykuł: T.B.: Wiersze wilnian w Krakowie. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (profil i dorobek wydawnictwa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Znad Wilii 1994 nr 10 s. 1 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyć Henryk, Hertz Zofia: Apel. Do czytelników i przyjaciół. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 61-62 (dot. finansowania dalszej działalności...) szczegóły 
artykuł: Krawczyk Marek: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Jubileusze: 50 lat działalności Instytutu Literackiego i 90. urodziny Jerzego Giedroycia. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2 (z portr. Jerzego Giedroyca...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Dziewulski Wacław: Obrazy z życia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 4-5 (wspomn., dot. m.in. Mieczysława Limanowskiego i Stefana Srebrnego...) szczegóły 
229.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (nt. działalności Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa przy Uniwersytecie ...) szczegóły 
230.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Dorobek i perspektywy lituanistyki w Polsce. Znad Wilii 1993 nr 11 s. 4-5 (rys hist. - od XIX do współczesności...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
233.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Bliskie widoki filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 3 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. organizowania filol...) szczegóły 
234.artykuł: Kaleda Algis: Polonistyki nie można było pominąć. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 3 (wyw., rozm.: Maria Hyla...) szczegóły 
235.artykuł: Kaleda Algis: Z Algisem Kaledą nie tylko o Mickiewiczu. Alma Mater Vilnensis. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 2 (wyw. o działalności Katedry Filologii Polskiej na Uniweresytecie Wileń...) szczegóły 
236.artykuł: Kierulis Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
237.artykuł: Mieczkowski Romuald: Trafiłem na dobry czas (35-lecie polonistyki w WUP [Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym]). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red. podpisany: Krystyna D....) szczegóły 
238.artykuł: Naruniec Romuald: O dniu dzisiejszym polonistyki. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 45 (wywiad z prodziekanem slawistyki; rozm. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
239.artykuł: Naruniec Romuald: U polonistów-pedagogów. Studia. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 2 (wyw. z prodziejanem Wydziału Slawistyki nt. Katedry Języka Polskiego i...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Muzea polskie na świecie: Rapperswil. Znad Wilii 1996 nr 21 s. 7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Naukowe na Białorusi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Dobrynin Michał: Miłośnicy nauki. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 6 (wyw. z wiceprezesem Oddziału Brzeskiego Polskiego Towarzystwa Naukoweg...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Kierulis Andrzej: Promocja kultury polskiej. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 1, 5 (wyw. z dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie; rozm. Wojciech Wróblew...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
243.artykuł: Jagodziński Zdzisław: To coś więcej niż biblioteka.... Znad Wilii 1993 nr 1 s. 8 (wyw. z kierownikiem; rozm.: Wanda Marcinkiewicz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Mieczkowski Romuald: W Bibliotece Polskiej w Paryżu. Szlakiem wieszcza. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: J.B.: Uniwersytet Polski w Wilnie - instytucja wyższej użyteczności publicznej. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (nt. przekształcenia Uniwersytetu Wileńskiego działającego przy Stowarz...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Olimpijskie zmagania. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1994 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R. M.: Alicja Rybałko w amerykańskiej antologii. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8  szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Wileńskie akcenty znad Wisły. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Sz.: Rybałko - po niemiecku. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 6  szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipscher Winfried: Literacki Region Euro-Prusia. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 7 (tekst przedstawiony na promocji książki...) szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6 (nota...) szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Na polonijnym szlaku. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Werowska Danuta: Poezja smutnego lądu. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 5  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Po stokroć wracam. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 14 s. 6  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: O poezji ostrobramskiej. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (o promocji ks. w Wilnie...) szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Polskie pieśni ludowe na Litwie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 142-143  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Wspomnienia jak chleb powszedni. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Przywileńskim stole. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 8  szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: I Cat-Mackiewicz z małą córką... Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 11 s. 8  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Ostrobramskie strofy. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8 (nota...) szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 6  szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matulewicz Tadeusz: Złota księga z diamentami. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 7 (fel....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: W czasach praojców naszych.... Znad Wilii 1993 nr 13 s. 6 (hymn "Znicza" - Związku Studentek Polek przy Uniwersytecie Witolda Wie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
268.wiersz: Nigdy, nic... Znad Wilii 1999 nr 20 s. 2 (podp.: Wilija, z listem do red. od autorki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abłażej Lech
269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8  szczegóły 
  Amber Ludwika
    wiersze (alfabet tytułów)
270.wiersz: Amber Ludwika: Widok. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Dalecka Teresa: "Australijska" poetka. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8 (biogr....) szczegóły 
272.artykuł: T.B.: Spotkanie z Ludwiką Amber. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 2 (nota o spotk. aut. w Wilnie, 26 VI 1998...) szczegóły 
  Aniszczyk Aleksy
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Życie do żywych należy. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Anna. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
275.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Melancholia. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
276.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Siostry. Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
277.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Siostry. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 8  szczegóły 
278.wiersz: Aniszczyk Aleksy: Z Pieczorłagu (Ze wspomnień więźnia politycznego). Znad Wilii 1993 nr 16 s. 8 (z notą o aut. i z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Badowska-Muszyńska Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Badowska Jadwiga: Dr Jerzy Orda. Znad Wilii 1995 nr 10 s. 8 (z notą: Strofy Wilnu i Litwie poświęcone...) szczegóły 
  Barczyk Zygmunt
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matulewicz Tadeusz: Wspomnienia z Kazachstanu. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 182-183  szczegóły 
  Barszczewski Jan
    kult (alfabet autorów)
281.kult: Jackiewicz Mieczysław: Śladami Barszczewskiego i Chagalla. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 7 (m.in. o odsłonięciu pomnika Jana Barszczewskiego w Witebsku...) szczegóły 
  Basta Alicja
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 6 s. 8  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
284.artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1995 nr 10 s. 2 (nota o spotkaniu poetyckim w ramach Środy Poetyckiej, Wilno, V 1995...) szczegóły 
  Bębnowska Jadwiga
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 20 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
286.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Bądź mi.... Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
287.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Jak konarami dwie splecione sosny. Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
288.wiersz: Bębnowska Jadwiga: Rzeczka. Znad Wilii 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
289.zgon: Znad Wilii 1993 nr 14 s. 3 (zmarła: VII 1993...) szczegóły 
  Bielikowa Jadwiga Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
290.wiersz: Bielikowa Jadwiga Wanda: Wiersze znad Wołgi. Znad Wilii 1991 nr 3 s. 7  szczegóły 
291.wiersz: Bielikowa Jadwiga Wanda: Witam Cię Droga.... Znad Wilii 1991 nr 21 s. 2  szczegóły 
  Blum Aleksander
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Znad Wilii 1997 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
  Bohdanowiczowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Busza-Tarnawska Celina: Zofia Bohdanowiczowa. Natchniona poetka i kryształowy człowiek. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 8  szczegóły 
294.artykuł: Wejs-Milewska Violetta: Zapomniana Zofia Bohdanowiczowa. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 7 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Tamara Karren-Zagórska: Liudas Gira ocalił nam życie. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 6 (zawiera wspomn. Tamary Karren-Brandstaetterowej dot. wyjazdu Brandstae...) szczegóły 
  Braun Jerzy
296.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Rzecz o unionizmie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8  szczegóły 
  Bujnicki Kazimierz
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 381 (nota recenzencka...) szczegóły 
  Bujnicki Tadeusz
    wywiady (alfabet autorów)
298.wywiad: Dalecka Teresa: Wahałem się pomiędzy historią a polonistyką... (Wywiad z Tadeuszem Bujnickim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 113-119 (z fot....) szczegóły 
  Bujnicki Teodor
    wiersze (alfabet tytułów)
299.wiersz: Bujnicki Teodor: Banalny wierszyk o Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
300.wiersz: Bujnicki Teodor: Czaty. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
301.wiersz: Bujnicki Teodor: Modlitwa za kraj zwany Polską. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 5  szczegóły 
302.wiersz: Bujnicki Teodor: Niemen. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
303.wiersz: Bujnicki Teodor: Od Zwierzyńca do Zarzecza.... Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
304.wiersz: Bujnicki Teodor: Poemat o panu Bobrze [fragm.]. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
305.wiersz: Bujnicki Teodor: Staniewicz. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
306.wiersz: Bujnicki Teodor: Wilno. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Pukszto Andrzej: O Bujnickim w celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 8 (spraw. z wieczoru pośw. Teodorowi Bujnickiemu z okazji ukazania się "W...) szczegóły 
308.artykuł: Teodor Bujnicki - śmierć niepotrzebna i nie do końca wyjaśniona. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 1, 5 (z fragm. wspomn. Czesława Miłosza...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
309.kult: (W.M.): Pamięci Teodora Bujnickiego. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 2 (spotk. na cmentarzu w 50. roczn. śmierci...) szczegóły 
  Bukowska Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
310.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Brzeskie misteria. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
311.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Dziękuję i proszę. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
312.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Gdy siedzę - leżę.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
313.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Gdzie mieszka poezja. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
314.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Kropka w powietrzu. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
315.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Odjeżdżającemu. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
316.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: On. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
317.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Pięć przykazań. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
318.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Plecami do słońca. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
319.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Rozważania. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
320.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Składam się z długich myślników.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
321.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Tomkowi. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
322.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: W żadnych granicach.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
323.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Wiersz piszę.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
324.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Wychodząc z domu.... Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
325.wiersz: Bukowska Lucyna Łucja: Zostań. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Znad Wilii 1995 nr 1 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Bukowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
327.wiersz: Bukowski Michał: Niepodległość. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 2  szczegóły 
  Bułhak Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
328.zgon: Kurzawa Eugeniusz: Bułhak. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 2 (zmarł: 19 II 1999; wspomn. pośm....) szczegóły 
329.zgon: Szylkin Henryk: Kilka słów o Przyjacielu. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 2 (zmarł: 19 II 1999; wspomn. pośm....) szczegóły 
  Bury-Burzyński Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
330.wiersz: Burzyński-Bury Zdzisław: W mym sercu.... Znad Wilii 1993 nr 11 s. 2 (podp. Zdzisław Burzyński-Bury; z listem do red....) szczegóły 
  Buryła Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
331.wiersz: Buryła Wacław: O Bogu. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
332.wiersz: Buryła Wacław: Spotykać miłość.... Znad Wilii 1997 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cendrowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
333.wiersz: Cendrowski Tadeusz: Spóźnione epitafium. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 4  szczegóły 
  Chadzinikolau Nikos
    wiersze (alfabet tytułów)
334.wiersz: Chadzinikolau Nikos: Tylko tu II. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Chazbijewicz Selim
    wiersze (alfabet tytułów)
335.wiersz: Chazbijewicz Selim: Melancholia. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
336.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (III). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
337.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień (IV). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
338.wiersz: Chazbijewicz Selim: Moje tekke. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
339.wiersz: Chazbijewicz Selim: Pamięci Józefa Mackiewicza - wiersz ulotny. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 8  szczegóły 
340.wiersz: Chazbijewicz Selim: Szwadron tatarski gwardii Napoleona. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
341.wiersz: Chazbijewicz Selim: Tatarski dom. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (z notą Ali Miśkiewicz: Selim Chazbijewicz (Mistyka tatarskich stepów)...) szczegóły 
342.wiersz: Chazbijewicz Selim: Wilno - miasto moich przedków. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 8  szczegóły 
  Chotomska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Wieczór gawędy gwarowej. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 2 (not. o pobycie w Wilnie, IX 1995...) szczegóły 
  Chróścielewska Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Chróścielewska-Kuźniak Dorota: Ostra Brama. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8  szczegóły 
  Chróścielewski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
345.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Gałązka dla Juraty. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
346.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Grunwald widziany z korony Dębu. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
347.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Lithuania. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
348.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Panna z Ostrej Bramy. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
349.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Przeciwległe okienka w kwarterze profesorów w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
350.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Rossa. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
351.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Troki. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 8 (z fot....) szczegóły 
352.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Troki. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
353.tekst paraliteracki: Chróścielewski Tadeusz: [List]. Znad Wilii 1997 nr 18 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
354.tekst paraliteracki: Chróścielewski Tadeusz: Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Chrzczonowicz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
355.wiersz: Chrzczonowicz Piotr: Rossa. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Chyczyńska Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
356.wiersz: Rakszewiczówna Gienka: Ulica Krupnicza. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 85 (z notą biogr....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
357.proza: Rakszewiczówna Gienka: Spotkanie po latach. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 127-133 (z nota biogr., z fot....) szczegóły 
  Ciechanowicz-Sulima Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
358.wiersz: Ciechanowicz-Sulima Maria: Jesień. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Paczkowska Czesława: Moje ścieżki gwiazdy kryją... Poezja na Wschodzie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 5  szczegóły 
  Cielątkowska Romana
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Cielątkowska Romana: Alejka lipowa pachnąca.... Znad Wilii 1992 nr 25 s. 2  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dejczko Stanisław Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
361.wiersz: Dejczko Stanisław Marian: Pochód w krainę Raju. Znad Wilii 1990 nr 18 s. 3 (z not. red....) szczegóły 
  Dettlaff Marek M.
    wiersze (alfabet tytułów)
362.wiersz: Dettlaff Marek M.: Chciałbym powrócić... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
363.wiersz: Dettlaff Marek M.: Kocham Wilno... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
364.wiersz: Dettlaff Marek M.: Otwarto drzwi zamkniętego kościoła... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
365.wiersz: Dettlaff Marek M.: Stara kobieta z kaplicy św. Anny... Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
366.wiersz: Dettlaff Marek M.: Zaułek. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8 (z notą od aut., z fot....) szczegóły 
  Długosz Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
367.artykuł: (W.M.): Leszek Długosz - gościem kwietniowej Środy. Znad Wilii 1993 nr 9 s. 8 (nota o udziale w Środzie Literackiej w Wilnie, nota ...) szczegóły 
  Dmóchowski Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
368.wiersz: Dmóchowski Wincenty: Co atramentem, gładko i po prostu wyrażam.... Znad Wilii 1991 nr 19 s. 5 (z koment.: Ruta Janoniene: Rymowany list Dmóchowskiego do Syrokomli; z...) szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
369.artykuł: Hermanowicz Mariusz: Gdzie urodził się Ignacy Domeyko?. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 5 (z portr. Ignacego Domeyki, rys. Józef Kurowski oraz z fot. miejsc na L...) szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
370.wywiad: Mieczkowski Romuald: Nie musimy obrażać się na język rosyjski.... Znad Wilii 1993 nr 15 s. 6  szczegóły 
  Drozdowska Józefa
    wiersze (alfabet tytułów)
371.wiersz: Drozdowska Józefa: Matka Boska Ostrobramska. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 309 (z fot. i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
372.wiersz: Drozdowska Józefa: Na Wileńskiej Starówce. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
373.wiersz: Drozdowska Józefa: Nad Niewiażą. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 310 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
374.wiersz: Drozdowska Józefa: Ostra Brama. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
375.wiersz: Drozdowska Józefa: Trzy czerwone pręgi.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
376.wiersz: Drozdowska Józefa: W Trokach. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 310-311 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
377.wiersz: Drozdowska Józefa: Werki. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 311-312 (z fot. na s. 309 i not. o autorce na s. 313-314...) szczegóły 
378.wiersz: Drozdowska Józefa: Wilno. (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 313 (z fot. na s. 309 i not. o autorce...) szczegóły 
  Dunin-Horkawicz Janusz
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 13 s. 6  szczegóły 
  Dylkiewicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
380.wiersz: Dylkiewicz Józef: Wileńskie kiermasze [fragm.:] Przez Kaziuki. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Dzijak Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Dzijak Waldemar: Po co się , mamo, troszczysz... Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eidrigevicius Stasys
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
382.artykuł: Znad Wilii 2000 nr 1 s. 155 (not. o odznaczeniu przez prezydenta Litwy Valdasa Adamukusa z okazji D...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkowski Wacław Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
383.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Dwie ojczyzny. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
384.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Kim on jest. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
385.wiersz: Falkowski Wacław Wł.: Sen nad Niemnem. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Fiedorcowa Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
386.wiersz: Fiedorcowa Helena: Drabina do nieba. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
387.wiersz: Fiedorcowa Helena: Dzikie wino [z tego cyklu:] Dzikie, najdziksze, zdziczałe.... Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
388.wiersz: Fiedorcowa Helena: Dzikie wino [z tego cyklu:] Jakkolwiek ze mną postępujecie.... Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
389.wiersz: Fiedorcowa Helena: Kolor makaty. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
390.wiersz: Fiedorcowa Helena: Legenda o bardzo małej miłości. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
391.wiersz: Fiedorcowa Helena: List ze Wschodu. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
392.wiersz: Fiedorcowa Helena: Piosenka mojej Mamy. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
393.wiersz: Fiedorcowa Helena: Ręce babci. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
394.wiersz: Fiedorcowa Helena: Sen. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
395.wiersz: Fiedorcowa Helena: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 7 (z notą Czesławy Paczkowskiej , z fot....) szczegóły 
  Filipowicz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
396.wiersz: Filipowicz Stanisław: Boskie więc ludzkie. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
397.wiersz: Filipowicz Stanisław: Całopalenie. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
398.wiersz: Filipowicz Stanisław: Miasto. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
399.wiersz: Filipowicz Stanisław: Oswajanie jesieni. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
400.wiersz: Filipowicz Stanisław: Repatriacja. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: D.P.: W krajobrazie dzieciństwa. Znad Wilii 1995 nr 7 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    wiersze (alfabet tytułów)
402.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Ciężki wieczór = Slogus vakaras. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 106-107 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
403.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Instrumentami potrząsać = Irankiais paskambinti... Znad Wilii 2003 nr 4 s. 106-107 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
404.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: List jeńca = Belaisvio laiskas. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 110-111 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
405.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: O mej poezji = Apie mano poeziją. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 104-105 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
406.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Prośba o wyspy szczęśliwe = Laimes salos maldauju. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 104-105 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
407.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Rozmowa liryczna = Lyrinis pasikalbejimas. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 114-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
408.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Serwus, madonna = Servus, madonna. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 102-103 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
409.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Spotkanie z Chopinem. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 8  szczegóły 
410.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Śmierć inteligenta = Inteligento Mirtis. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 112-115 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
411.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Wileńskie imbroglio = Vilniaus imbroglio. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 108-111 (tekst równoległy w języku polskim i litewskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
412.artykuł: Brodowska Danuta: Jeszcze jeden ślad Gałczyńskiego w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 7 (wspomn. dot. K.I. Gałczyńskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Olechnowicz Ignacy: Gałczyński w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
413.artykuł: Dalecka Teresa: Szczęście w Wilnie (Na poetyckich tropach Gałczyńskiego). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 8 (Wilno w życiu i twórczości poety; z fot. K.I. Gałczyńskiego z żoną Nat...) szczegóły 
414.artykuł: Mieczkowski Romuald: Szczęście w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 85-90 (biogr., nt. pobytu K.I. Gałczyńskiego w Wilnie, z fragm. utworów...) szczegóły 
  Gassewicz Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
415.wiersz: Gassewicz Feliks: Motto sierpniowe. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
416.wywiad: Mieczkowski Romuald: Na historię, jak na życie, trzeba spojrzeć bez złości. Ludzie z Ziemi Wileńskiej i ich losy. Znad Wilii 1994 nr 1 s. 7 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
417.zgon: Znad Wilii 1995 nr 23 s. 2 (zmarł: 14 XII 1995; z fot....) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Znad Wilii 1997 nr 18 s. 2 (nota o otrzymaniu obywatelstwa Republiki Litewskiej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
419.wywiad: Mieczkowski Romuald: Abyśmy pamiętali o swoich sąsiadach (Rozmowa z Jerzym Giedroyciem, redaktorem naczelnym "Kultury"). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 49-52  szczegóły 
420.wywiad: Mieczkowski Romuald: Abyśmy pamiętali o swoich sąsiadach. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 3 (nt. sytuacji na Litwie; z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
421.zgon: Mieczkowski Romuald: Jerzy Giedroyc (1906-2000). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 47-48 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Głuchowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
422.artykuł: Znad Wilii 2000 nr 1 s. 157 (not. o spotkaniu autorskim w Wilnie; 27 III 2000...) szczegóły 
  Głuszak Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Głuszak Janusz: Bosa. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8  szczegóły 
424.wiersz: Głuszak Janusz: Kim jesteś. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
425.wiersz: Głuszak Janusz: Witaj, Romualdzie. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 6 (ded. Romualdowi Mieczkowskiemu...) szczegóły 
  Głuszczuk Wiktoria
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Codzienność. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 93  szczegóły 
427.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Czym jest życie?. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
428.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Do pesymisty. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 90  szczegóły 
429.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Ikarowie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 90-91  szczegóły 
430.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Klęska chwili. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 93-94  szczegóły 
431.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Niepodległość. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
432.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Pamiątka. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 94  szczegóły 
433.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Pieniądze. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 95  szczegóły 
434.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Podróż. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 92  szczegóły 
435.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: Poeta. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
436.wiersz: Głuszczuk Wiktoria: XXI wiek. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 89-90 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 2 s. 95 (nota biogr....) szczegóły 
  Gogiel Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
438.wiersz: Gogiel Leonard: O ja to nie.... Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
439.wiersz: Gogiel Leonard: Polszczyzna. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
440.wiersz: Gogiel Leonard: Prośba. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
441.wiersz: Gogiel Leonard: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
442.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Leonard Gogiel. Wilnianin - poeta z Chicago. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 8  szczegóły 
  Gołębiewska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
443.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taka ulica gdzie ja... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 239  szczegóły 
444.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taki kościół i takie podwórko... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 238  szczegóły 
445.wiersz: Gołębiewska Wanda: Jest w Wilnie taki kościół koronkowy... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 238-239  szczegóły 
446.wiersz: Gołębiewska Wanda: Samotność wileńskich kobiet. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 240 (z notą...) szczegóły 
447.wiersz: Gołębiewska Wanda: W Wilnie... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 237-238  szczegóły 
  Gołębiowska Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
448.wiersz: Gołębiowska Wanda: Jest w Wilnie taka ulica co mija schody... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 239  szczegóły 
  Górec-Rosiński Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
449.wiersz: Górec-Rosiński Jan: Czołgi imperium rozgniatały ludzi.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
450.zgon: Znad Wilii 1990 nr 9 s. 7 (zmarł: 1990...) szczegóły 
  Grosicka-Jeżowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
451.wiersz: Grosicka-Jeżowska Maria: Miastu nad Wilią. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 4 (z notą od autorki...) szczegóły 
452.wiersz: Grosicka-Jeżowska Maria: Wileńszczyźnie. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 4 (z notą od autorki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
    zgon (alfabet autorów)
453.zgon: Cieplak Paweł: Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 53 (wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Hulewicz Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
454.wiersz: Hulewicz Witold: Kaziuki. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
455.artykuł: Bokszyski Antoni: Kazimiery Iłłakowiczówny związki z Litwą. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 5 (biogr....) szczegóły 
  Ingielewicz Jadwiga
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Poezja ludowa. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 6  szczegóły 
  Ingielewicz Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
457.wiersz: Ingielewicz Zbigniew: Tęskne marzenia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
  Iwanowski Wiktor
458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Ziemia wybrana - Kresy Wschodnie. Znad Wilii 1994 nr 12 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłońska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
459.artykuł: Jackiewicz Mieczysław, Surowiec Antoni: Pierwsza tłumaczka i popularyzatorka literatury litewskiej. Znad Wilii 1992 nr 13 s. 4-5  szczegóły 
460.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poetycka twórczość Stefanii Jabłońskiej. Znad Wilii 1996 nr 18 s. 8 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Jakubowski Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
461.wiersz: Jakubowski Wincenty: List z Polski (Dla Asty Kalasauskiene). Znad Wilii 1996 nr 6 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
462.wiersz: Jakubowski Wincenty: Litwa. Znad Wilii 1996 nr 6 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
  Janowicz Leon
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Kolejna wspomnieniowa gratka. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 13 s. 8  szczegóły 
  Jasienica Paweł
464.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (D.): Znad Wilii 1990 nr 11 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Jasiński Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
465.artykuł: Kowzan Artur Julian: Generał Jakub Jasiński - wódz i poeta. Sylwetki bohaterów powstań na Litwie. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 6  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
466.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: Dlaczego młode demokracje popełniają błędy. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 1  szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
468.artykuł: Znad Wilii 1995 nr 7 s. 3 (not. o kręceniu w Pińsku przez nowojowski ośrodek kina dokumentalnego ...) szczegóły 
  Karabowicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: J.Sz.: Gość z Polski. 70-lecie organizacji ukraińskiej. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 3 (nota o wizycie w Wilnie...) szczegóły 
  Karaś Romuald
    wywiady (alfabet autorów)
470.wywiad: Piotrowicz Danuta: Zaczynając od Hulewicza... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 36-40 (dot. działalności literackiej i kulturalnej; szerzej o popularyzacji d...) szczegóły 
  Karło Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
471.wiersz: Karło Emil: Braterska pieśń. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Lirmian Tymoteusz: Mosty. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
473.tekst paraliteracki: Karpowicz Tymoteusz: Dawid i super-Goliat (Widziane z Illinois przed moratorium). Znad Wilii 1990 nr 15 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
474.artykuł: Szostakowski Józef: Tymoteusza Karpowicza odjazdy i powroty. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 6 (biogr....) szczegóły 
  Kaszkiewicz Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
475.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Antykwariat. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
476.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Kominek. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
477.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Marzenia. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
478.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Miłość. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
479.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Nowy rok. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
480.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Palmy. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
481.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Pisanie. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
482.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Starocie - na strychu.... Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
483.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Zegar. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
484.wiersz: Kaszkiewicz Robert: Żal. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Kijonka Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
485.wiersz: Kijonka Tadeusz: Lietuva, tevyne mano.... Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Kłosiński Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
486.proza: Kłosiński Ryszard: Wspomnienia dla moich dzieci (1939-1944). Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 121-153 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Kłyszejko Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
487.wiersz: Kłyszejko Julia: Pani z Ostrej Bramy. Znad Wilii 1993 nr 22 s. 2  szczegóły 
  Kobylińska-Masiejewska Eugenia
    wiersze (alfabet tytułów)
488.wiersz: Kobylińska-Masiejewska Eugenia: Wielkanoc w Wilnie [fragm. poematu]. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
489.artykuł: W.M.: Eugenia Kobylińska-Masiejewska. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
  Kobyliński Anatol
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Wędrówki pana Anatola. Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8  szczegóły 
  Kochanowski Jan
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Psalmy Jana Kochanowskiego w religijnej poezji litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 5 (przekłady psalmów na język litewski od XVII w. do współczesności...) szczegóły 
  Kolarz Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Kolarz Wiesław: Listopad. Znad Wilii 1997 nr 21` s. 6  szczegóły 
  Kolbuszewski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Kozicz Jolanta: Kazimierz Kolbuszewski. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 41-49 (nt. działalności naukowej prof. Kazimierza Kolbuszewskiego, zawiera op...) szczegóły 
  Kołtun Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
494.wiersz: Kołtun Krzysztof: Ostobramska. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
495.wiersz: Kołtun Krzysztof: Pożegnanie. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8  szczegóły 
496.wiersz: Kołtun Krzysztof: U konfesjonału. Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
497.wiersz: Kołtun Krzysztof: W tajemnicy, przed zegarami.... Znad Wilii 1994 nr 2 s. 6  szczegóły 
498.wiersz: Kołtun Krzysztof: W Wilnie (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
499.wiersz: Kołtun Krzysztof: Wilno (P. Janowi Cynkowi). Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
500.wiersz: Kołtun Krzysztof: Zachwycenie. Znad Wilii 1996 nr 24 s. 8  szczegóły 
  Komaiszko Leokadia
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Z Belgii do Wilna. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
502.wiersz: Komaiszko Leokadia: Belgijską nocą. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
503.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzę po starych zakątkach.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
504.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzi lis zdziwaczały... Znad Wilii 1999 nr 8 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
505.wiersz: Komaiszko Leokadia: Chodzi lis zdziwaczały.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
506.wiersz: Komaiszko Leokadia: Francuski romans. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
507.wiersz: Komaiszko Leokadia: Gdzie została twa wielkość.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
508.wiersz: Komaiszko Leokadia: Głowami w mur zardzewiały.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
509.wiersz: Komaiszko Leokadia: Jesień. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
510.wiersz: Komaiszko Leokadia: Leci ptak z przetrąconym skrzydłem.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
511.wiersz: Komaiszko Leokadia: Nad Wilnem zachodzi słońce.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
512.wiersz: Komaiszko Leokadia: Początek. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
513.wiersz: Komaiszko Leokadia: Pożegnanie lata. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
514.wiersz: Komaiszko Leokadia: Słabnę bez twojej miłości.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
515.wiersz: Komaiszko Leokadia: Tańczy moja miłość. Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
516.wiersz: Komaiszko Leokadia: Wejść do pokoju.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
517.wiersz: Komaiszko Leokadia: Wrześniowe dalie.... Znad Wilii 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Konarski Feliks
    wiersze (alfabet tytułów)
518.wiersz: Konarski Feliks: Na śmierć Generała Andersa. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 1, 5  szczegóły 
  Kondratowicz Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Kondratowicz Michał: Miasto wielu kościołów i licznych pamiątek.... Znad Wilii 1997 nr 5 s. 8 (nzaw. aut. podane w nocie: Śladami naszych publikacji, nr 12 s. 8...) szczegóły 
520.wiersz: Kondratowicz Michał: Wileńskie rogatki. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Konecka Krystyna
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 17 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
522.wiersz: Konecka Krystyna: Wileńscy poeci. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Konopnicka Maria
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytka Aleksander: Patriotyczne strofy Konopnickiej. Znad Wilii 1991 nr 17 s. 6  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 6 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
525.artykuł: Krupowies Walentyna: Motywy litewskie w powieściach Tadeusza Konwickiego. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 5  szczegóły 
  Kopisto Wacław
526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemczykowa Aleksandra: Od więzienia w Łucku do łagrów Magadanu. Znad Wilii 1991 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Korabiewicz Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
527.artykuł: Wróblewska Anna: Wacław Korabiewicz "Kilometr". Podróżnik - pisarz - etnograf. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 5  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
528.zgon: Znad Wilii 1995 nr 9 s. 6 (zmarł: 15 II 1994...) szczegóły 
  Kosiewski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Kosiewski Stefan: W Galerii "Nad Wilią". Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 210 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Kotarbiński Tadeusz: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 3  szczegóły 
  Kowalczykowa Alina
531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 19 s. 6  szczegóły 
  Kowzan Tadeusz
532.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Temat "ab ovo". Znad Wilii 2000 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
  Kozicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Kozicz Jan: Chatko, moja miła!. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
534.wiersz: Kozicz Jan: Litewskie ustronie. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
535.wiersz: Kozicz Jan: Me serce polskie zrośnięte jest z Litwą. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
536.wiersz: Kozicz Jan: Na wileńskim "Kaziuku". Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
537.wiersz: Kozicz Jan: Pieśń o Cygance. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
538.wiersz: Kozicz Jan: Trocka noc cicha. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
539.wiersz: Kozicz Jan: Tu mieszkał Adam.... Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
540.wiersz: Kozicz Jan: Wirujące liście u podnóża Trzykrzyskiej Góry. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Mieczkowski Romuald: "Mały człowiek z wielkiej ulicy". Znad Wilii 1996 nr 10 s. 8 (nota, z not....) szczegóły 
542.artykuł: Środa Literacka w Celi Konrada. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 3 (nota o spotkaniu literackim z okazji 50-lecia twórczości, Wilno, II 19...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    proza (alfabet tytułów)
543.proza: Krasicki Ignacy: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 23 s. 8  szczegóły 
  Krawczyński Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
544.artykuł: Poeci z Krakowa. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota o spotkaniu autorskim poezji Magdaleny Paździory i Wiesława Kraw...) szczegóły 
  Krupiński Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Krupiński Józef: Matka Boża Kraju Rad. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: J.B.: Wizyta wydawców. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 2 (o wizycie na Litwie z grupą polskich wydawców i spotkaniu w galerii re...) szczegóły 
  Kucówna Zofia
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
  Kuncewicz Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
548.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Beznadziejność. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
549.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Czasem. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
550.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Ego. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
551.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Idea. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
552.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Kompozycja. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
553.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Leciało piórko.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
554.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Lustro. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
555.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Morderca. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
556.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Nie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
557.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Nieznane. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
558.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Racja. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
559.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Spokój i cisza.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
560.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Światła. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
561.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Technika. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
562.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Woda. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
563.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Wśród kalekich biegnę.... Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
564.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Zachłanna. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
565.wiersz: Kuncewicz Krystyna: Zachód. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 8 (z fot. i notą podp. R.M....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Sadowski Krzysztof: Znad Wilii 1997 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Kurzawa Eugeniusz
    wiersze (alfabet tytułów)
567.wiersz: Kurzawa Eugeniusz: Z drzwi. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Kuziniewicz Dominik
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Wszystkiego po troszeczku. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 23 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: T.B.: Wieczór gawędy gwarowej. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 2 (spraw. ze spotkania, Wilno, IX 1995...) szczegóły 
570.artykuł: Wincuk gada. Dwa tysiące występów Dominika Kuziniewicza. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 4 (nota, z fot.; sprost.: Henryka M.: Ile koncertów mial Wincuk, nr 5 s. ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
571.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Bo ja się kręcę na całego.... Znad Wilii 1993 nr 5 s. 8 (z fragm. gawędy: Kto tu spotura jak lepiej?...) szczegóły 
  Kwintowa Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
572.wiersz: Kwinto Irena: Smorgońskie obwarzanki. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
573.artykuł: J.Sz.: Wiersze serdeczne. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (nota o twórczości...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lassota Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
574.wiersz: Lassota Alina: Mickiewicz. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
575.wiersz: Lassota Alina: Moja miłość nie dba... Znad Wilii 1999 nr 2 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
576.wiersz: Lassota Alina: Na Antokol. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
577.wiersz: Lassota Alina: Polonezem przez Wilno.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
578.wiersz: Lassota Alina: Przeszłość zaprasza.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
579.wiersz: Lassota Alina: Spacer po Wilnie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
580.wiersz: Lassota Alina: Spotkanie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
581.wiersz: Lassota Alina: Szczęście. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
582.wiersz: Lassota Alina: Ten deszcz.... Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
583.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: W labityntach wileńskiej codzienności. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Lechoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Lechoń Jan: Hymn Polaków z Zagranicy. Znad Wilii 1992 nr 24 s. 6  szczegóły 
  Leończuk Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: Leończuk Jan: Madonna Mojej Ojczyzny. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 6  szczegóły 
586.wiersz: Leończuk Jan: Odchodząc zostawiasz czas... Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: T.B.: Rozświetlanie "jądra ciemności". Znad Wilii 1996 nr 22 s. 3 (nt. spotkania autorskiego w Wilnie, 8 XI 1996; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
588.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Potrzeba nadziei i wiary. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 6 (z fot....) szczegóły 
  Lis Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Lis Dariusz: List do A. Mickiewicza. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 139-140 (z notą biogr., z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
590.proza: Lis Dariusz: Współczesnych wędrówki sentymentalne... Znad Wilii 2003 nr 1 s. 138-139 (fel. wspomn....) szczegóły 
  Lisiecki Stanisław
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Pamiętnikarski portret własny. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Litwinowicz Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
592.wiersz: Litwinowicz Aneta: A jednak się znamy człowieku. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
593.wiersz: Litwinowicz Aneta: Buty. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
594.wiersz: Litwinowicz Aneta: Czy czułeś... Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
595.wiersz: Litwinowicz Aneta: Dom. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
596.wiersz: Litwinowicz Aneta: Kilka słów o szczęściu. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
597.wiersz: Litwinowicz Aneta: Przyjaciel. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
598.wiersz: Litwinowicz Aneta: Przyjaciel. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
599.wiersz: Litwinowicz Aneta: Słowa miłości. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
600.wiersz: Litwinowicz Aneta: Wiersz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
601.wiersz: Litwinowicz Aneta: Znam twoje myśli. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
602.wiersz: Litwinowicz Aneta: Zobaczyć wiersz. Zrozumieć wiersz. Usłyszeć wiersz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
603.wiersz: Litwinowicz Aneta: Zwyczajna poezja. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
604.artykuł: Dalecka Teresa: Aneta Litwinowicz. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Lorentz Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
605.listy: Lorentz Stanisław: Z listów profesora Stanisława Lorentza do Wilnian. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 124-129 (8 listów z l. 1983-1991; wstęp i oprac. Danuta Piotrowicz...) szczegóły 
  Ludas Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Ludas Jerzy: Kraina epok. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ławrynowicz Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Agne. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 303-304 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
608.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Ars poetica nr 47963238420001008. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 302 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
609.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Blok. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 301 (z fot. i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
610.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Czasem myślę, że nie dla mnie białe horyzonty... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 302-303 (z fot. na s. 300 i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
611.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Dies irae. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 304 (z not. o autorze i fot. na s. 300...) szczegóły 
612.wiersz: Ławrynowicz Romuald: Wilno 2. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 300-301 (z fot. i not. o autorze na s. 304-305...) szczegóły 
  Ławrynowicz Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Emigranci. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
614.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Friday Street. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
615.wiersz: Ławrynowicz Zygmunt: Kamyk. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poeta rodem z Poniewieża. Sylwetki ludzi z Litwą związanych. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 7  szczegóły 
617.artykuł: Poeta i tłumacz z Poniewieża. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Łazarowicz Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
618.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Zapomniany literat wileński. Znad Wilii 1991 nr 22 s. 5  szczegóły 
  Łobodowski Józef
619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od Atamana Łobody do Seniora Lobo. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 155-164  szczegóły 
  Łotocka Maria
620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Mickiewicz Łotockiej. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
622.wiersz: Łotocka Maria: ...Bo zwie się Nadzieją. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
623.wiersz: Łotocka Maria: Deszcz nad Świtezią. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
624.wiersz: Łotocka Maria: Gabriela. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
625.wiersz: Łotocka Maria: Miłość. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
626.wiersz: Łotocka Maria: Muzyka Chopina. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
627.wiersz: Łotocka Maria: Odjeżdżamy na zawsze. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
628.wiersz: Łotocka Maria: Odnalazłam siebie. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
629.wiersz: Łotocka Maria: Samotność. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
630.wiersz: Łotocka Maria: Trzeba wracać tam. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
631.wiersz: Łotocka Maria: W Zakopenem. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
632.wiersz: Łotocka Maria: Warto żyć!. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
633.artykuł: T.D.: Kolejne spotkanie z M.. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (o wizycie Tomasza Łubieńskiego w Wilnie z okazji promocji jego książki...) szczegóły 
  Łukasiewicz Jacek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
634.tekst paraliteracki: Łukasiewicz Jacek: [List do red.]. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 2 (poparcie dla programu pisma Znad Wilii...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
635.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Bajka o płótnie. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
636.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Cierń. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
637.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kamikaze. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
638.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kikuty. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
639.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Kołysanka. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
640.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Oko duszy. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
641.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Potomnym. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
642.wiersz: Maciejewski Zbigniew: Zaślubiny (Listopadowe obrzędy). Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
643.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Wszystko co robię, jest mi jednakowo bliskie. Znad Wilii 1992 nr 15 s. 6 (z fot....) szczegóły 
  Mackiewicz Józef
644.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not....) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 8  szczegóły 
646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 25 s. 8  szczegóły 
647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemczyk Piotr: Stanisława Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 5 (z fot. Stanisława Cata Mackiewicza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
648.artykuł: Jasienica Paweł: Przemówienie wygłoszone podczas pogrzebu Stanisława Cata-Mackiewicza w Warszawie, na Powązkach, 22 lutego 1966 roku. W 100. rocznicę urodzin i 30. śmierci. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 3 (z fot. S. Cata-Mackiewicza...) szczegóły 
649.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: O sprawach "bardzo stąd".. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 3 (wyw. z córką pisarza; rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
sprostowanie: Znad Wilii 1990 nr 7 s. 2  szczegóły 
650.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Stanisława Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej. Znad Wilii 1999 nr 13-15 (wspomn. córki Stanisława Cata Mackiewicza nt. ojca i rodzinnego domu; ...) szczegóły 
nawiązanie: Niemczykowa Aleksandra: Znad Wilii 1999 nr 15 s. 2 (list do red. dot. powodów rezygnacji z publikacji na łamach Znad Wi...) szczegóły 
651.artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Z komentarzy Aleksandry Niemczykowej. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 60-69 (wspomnienia córki nt. podróżowania ze Stanisławem Catem Mackiewiczem p...) szczegóły 
652.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Figlarowicz Stefan: Stanisław Cat Mackiewicz. Pejzaż polski 1939. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 59-60 (wypowiedź kuratora wystawy nt. prezentowanych na wystawie fotografii i...) szczegóły 
653.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not....) szczegóły 
  Maiseviciute Regina
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Maiseviciute Regina: Dekalog. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
655.wiersz: Maiseviciute Regina: Uczucia. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
656.wiersz: Maiseviciute Regina: Wykręciłam żarówkę... Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
  Makarski Henryk
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
657.tekst paraliteracki: Makarski Henryk: [List do red.]. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 2 (poparcie dla programu pisma Znad Wilii...) szczegóły 
  Malicki Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Malicki Wiesław: Maj nad Wilią. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 1  szczegóły 
  Maliszewski Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
659.listy: Maliszewski Aleksander: [Listy]. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 4 (do Liudasa Giry (2 z 1939, 1940)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
660.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w latach 1939-1941. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 4 (zawiera fragm. wspom. A. Maliszewskiego oraz 2 listy A. Maliszewskiego...) szczegóły 
  Małaszkina-Morka Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
661.wiersz: Małaszkina-Morka Alicja: Tak chciałabym na wiosnę... Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
662.wiersz: Małaszkina-Morka Alicja: W pustym pokoju... Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Markiewicz Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
663.wiersz: Markiewicz Józef: Jest słowo tak piękne... Znad Wilii 1999 nr 3 s. 6  szczegóły 
  Mażul Henryk
664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
665.wiersz: Mażul Henryk: Modlitwa. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
666.wiersz: Mażul Henryk: Narodziny zmarszczki. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
667.wiersz: Mażul Henryk: Przed burzą. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 8 (z not....) szczegóły 
668.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Chciałbym ugasić. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
669.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Dziura. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
670.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Hipnoza. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
671.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Kwiecień. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
672.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Marzec. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
673.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Na klęczkach bym ku Polsce.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
674.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Pokutnicy. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
675.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Ramiona mnie bolały.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
676.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Samotność. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
677.wiersz: Mażul Henryk: Rok Polski 1991 [z tego cyklu:] Spowiedź u wariata. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
678.artykuł: Dalecka Teresa: O twórczości Henryka Mażula (Współczesna poezja polska na Litwie). Znad Wilii 1997 nr 19 s. 8  szczegóły 
679.artykuł: Szostakowski Józef: Nasi we Francji. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nota o pobycie Henryka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
680.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Doszukać się orła. Każdy z nas skrobie tę poetycką rzepkę pojedynczo.... Znad Wilii 1992 nr 8 s. 3  szczegóły 
  Meysztowicz Walerian
681.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarka Krzysztof: Poszło z dymem. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 6  szczegóły 
  Mickielewicz Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
682.wiersz: Mickielewicz Alicja: Bledsze dni... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 127 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
683.wiersz: Mickielewicz Alicja: Budzę się jak pierwszy... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
684.wiersz: Mickielewicz Alicja: Chroniony przed barierą śmierci... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
685.wiersz: Mickielewicz Alicja: ...Niby kołysanka.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 126 (z fot.; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
686.wiersz: Mickielewicz Alicja: Oderwał się od ziemi ten ostatni... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 128 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
687.wiersz: Mickielewicz Alicja: Spotykali się pod kolcami gwiazd... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 127 (z fot. na s. 126; z not. o autorce na s. 129...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Mickiewicz po polsku i litewsku. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 8 (nota...) szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybałko Alicja: Sentymentalny senduk Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
690.wiersz: Mickiewicz Adam: Tchórz na wyborach. Znad Wilii 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
691.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Mickiewicza młodości kraje. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 7  szczegóły 
692.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Poraj w czapce. Znad Wilii 1997 nr 13 s. 7 (nawiąz. autora, nr 17 s. 2, list do redakcji...) szczegóły 
693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.D.: Szlakiem Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7  szczegóły 
694.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: O Mickiewiczu - w trzech językach. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 4  szczegóły 
recenzja: Rybałko Alicja: Wieszcz raz jeszcze. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7  szczegóły 
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Spojrzenie z oddali. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4  szczegóły 
sprostowanie: Majewicz Alfred F.: Spojrzenie z oddali. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 2 (list do red....) szczegóły 
696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Żywioły Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 5 (z fot. dariusza Tomasza Lebiody...) szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Wydania z udziałem wilnian. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieński Tomasz: Meandrami wyobraźni. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (wyw. z autorem książki; rozm. Józef Szostakowski; z fot. T. Łubieńskie...) szczegóły 
699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Mickiewicz. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 8  szczegóły 
700.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: "Mickiewicz po litewsku. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (relacja ze spotk. z autorem książki, Wilno, 10 III 1999...) szczegóły 
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jackiewicz Aleksander: Książka litewskiego profesora o wileńskich i kowieńskich latach wieszcza polskiego. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
recenzja: Pirockinas Arnoldas: Fascynacje Pana Pirockinasa. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (wyw. z autorem książki; rozm. Barbara Znajdziłowska...) szczegóły 
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pirockinas Arnoldas: Fascynacje Pana Pirockinasa. 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (wyw. z autorem książki; rozm. Barbara Znajdziłowska...) szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Znad Wilii 1990 nr 10 s. 7 (not....) szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 4 s. 7  szczegóły 
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: O Mickiewiczu - niekonwencjonalnie. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (spraw. z promocji książki w Wilnie...) szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Pierwsza jaskółka na 200-lecie. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 7  szczegóły 
707.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Barbara znaczy obca. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: J.Sz.: Dociekanie źródeł. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 7 (nota spraw. ze spotk. z autorem książki, Wilno, 19 IX 1998...) szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Śladami Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4  szczegóły 
recenzja: J.Sz.: Dociekanie źródeł. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 7 (nota spraw. ze spotk. z autorem książki, Wilno, 19 IX 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
709.artykuł: Aleksander gościnnie u Adama. W Muzeum A. Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. przyjaźni Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina; spraw. ze spotk...) szczegóły 
710.artykuł: Beauvois Daniel: Lokalność czy europejskość? Mickiewicz przed opuszczeniem Litwy. 200-lecie urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 5 (z portr., ml. Romualdas Stasiulis...) szczegóły 
711.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mickiewicz - poetycki symbol porozumienia i współpracy. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 5, nr 3 s. 4 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza na Litwie, Ukrainie i w Rosji or...) szczegóły 
712.artykuł: Bułhak Andrzej: Mistyfikacja, czyli rzecz o pochodzeniu Mickiewiczów (Streszczenie większego opracowania) (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 7 s. 4  szczegóły 
713.artykuł: Dalecka Teresa: Znowu o Mickiewiczu mowa. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 4 (dot. wykładu prof. Arnoldasa Pirockinasa, który był historycznym przeg...) szczegóły 
714.artykuł: Dąbrowska Anna: Wokół fascynacji blaskiem i światłem w poezji Mickiewicza. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 113-143 (wyobraźnia świetlno-kolorystyczna w twórczości A. Mickiewicza, z fragm...) szczegóły 
715.artykuł: Dziedzic Stanisław: Mickiewiczowskie pojmowanie małej i dużej ojczyzny. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 6 s. 4-5, nr 7 s. 4-5  szczegóły 
716.artykuł: Iwaniuk Monika: Władysław Niewiarowicz. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 3 (m.in. nt. znajomości Adama Mickiewicza z Władysławem Niewiarowiczem, t...) szczegóły 
717.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Gdzie w Kownie mieszkał Mickiewicz? 200-rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 5 (biogr....) szczegóły 
718.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Mickiewicz i Białorusini (200 rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 19 s. 4-5 (historia domu Mickiewiczów w Nowogródku, także o innych miejscowościac...) szczegóły 
719.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Mickiewicz na Ukrainie (200 rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 4-5 (o pobycie Mickiewicza w Kijowie, Odessie i na Krymie; szerzej o znajom...) szczegóły 
720.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polski wieszcz w krytyce litewskiej. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 5, nr 2 s. 5 (z fot. rzeźb Adama Mickiewicza...) szczegóły 
721.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Synowie pana Mikołaja. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 13 s. 4 (nt. ojca poety - Mikołaja oraz braci Władysława i Aleksandra; z portr....) szczegóły 
722.artykuł: J.SZ.: O nas w Pradze. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 8 (nota o art. Libora Martinka nt. obchodów mickiewiczowskich w Wilnie, o...) szczegóły 
723.artykuł: Kaleda Algis: Z zagadnień recepcji twórczości A. Mickiewicza w kulturze litewskiej. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 4 (historia przekładów twórczości Adama Mickiewicza na język litewski do ...) szczegóły 
724.artykuł: Kempfi Andrzej: Białoruś na kartach Mickiewiczowskich ballad i romansów (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 10 s. 4  szczegóły 
725.artykuł: Kempfi Andrzej: Głos poety o białoruskiej szkole w literaturze polskiej. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 4 (dot. poglądów wygłaszanych przez Adama Mickiewiczaw Collego de France...) szczegóły 
726.artykuł: Kempfi Andrzej: Mickiewicz w Połądze. 200. rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 4 (o pobycie poety w Połądze, z fragm. jego listów; z portr., mal. Zbigni...) szczegóły 
727.artykuł: Kempfi Andrzej: Topografia Białorusi w poezji mickiewiczowskiej (200. rocznica urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 4-5 (z fot....) szczegóły 
728.artykuł: Kempfi Andrzej: Wacław Borowy, entuzjasta Nowogródczyzny (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 16 s. 6 (nt. art. Wacława Borowego: Nowogródczyzna Mickiewiczowska; z fot. W. B...) szczegóły 
729.artykuł: Konecka Krystyna: Filomata z Białstocczyzny (W kręgu przyjaciół A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 22 s. 5 (o Michale Rukiewiczu...) szczegóły 
730.artykuł: Konstanty Parczewski - przyjaciel Mickiewicza (200-lecie urodzin wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 15 s. 7 (oprac. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
731.artykuł: Kowzan Artur J.: Na co zmarł Mickiewicz?. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2 (list do red....) szczegóły 
732.artykuł: Krzywicki Tomasz: A czerep Michel'a Wereszczaki wyrzucono z gruzem (200-lecie urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 18 s. 6 (nt. Michała Wereszczaki, brata Maryli Wereszczakówny, i jego majątku ...) szczegóły 
733.artykuł: Krzywicki Tomasz: Do miejsc mitycznych (200-lecie urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 24 s. 4-5 (nt. domniemanych miejsc urodzenia Mickiewicza - Wygodzie i Osowcu, tak...) szczegóły 
734.artykuł: Krzywicki Tomasz: Tuhanowicze mają zawsze wiele raju... (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 20 s. 6 (dzieje dworu w Tuhanowiczach oraz rodziny Wereszczaków...) szczegóły 
735.artykuł: Kvietkauskas Mindaugas: Pomnik Adama Mickiewicza: znaczenia nie dostrzeżone. 200-lecie Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 4 (nt. sposobu przedstawiania postaci Mickiewicza w rzeźbie litewskiej...) szczegóły 
736.artykuł: Lebioda Dariusz: Żywioły Mickiewicza. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 8  szczegóły 
737.artykuł: Marcinkevicius Justinas: Ulecieć nad poziomy. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 1, 4 (wyw. z prezesem Państwowej Komisji ds. Obchodów 200. rocznicy urodzin ...) szczegóły 
738.artykuł: Markiewicz Wiktor: Czy Mickiewicz inspiruje Litwinów?. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 2 (list do red....) szczegóły 
739.artykuł: Martinek Libor: Mickiewicz a Czechy. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 5 (o kontaktach A. Mickiewicza z Czechami i pobycie w Pradze, ponadto o p...) szczegóły 
740.artykuł: Neporożnia Nadija: Co łączyło Mickiewicza i Szewczenkę. Więzi literackie. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 4  szczegóły 
741.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Dzieci Celiny i Adama Mickiewiczów. Znad Wilii 1992 nr 10 s. 4-5 (z fot. Władysława i Józefa Mickiewiczów, Marii Goreckiej i Heleny Hryn...) szczegóły 
742.artykuł: Pukszto Andrzej: Madonna Mickiewicza w Duksztach: mit czy rzeczywistość? 200. rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 4 (dot. obrazu Matki Boskiej w kościele w Duksztach będącego domniemaną w...) szczegóły 
743.artykuł: Sudolski Zbigniew: Przyjaciele Mickiewicza. W kręgu filomatów. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 5, nr 2 s. 4 (z portr. Tomasza Zana, Jana Czeczota, nr 1; Franciszka Malewskiego, Jó...) szczegóły 
744.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Czy Józia była Johasią?. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 5 (próba ustalenia tożsamości młodzieńczych sympatii Adama Mickiewicza...) szczegóły 
745.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Hrabina Puttkamerowa (200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 5 (o nagrobku Maryli Wereszczakówny, pochodzeniu rodziny Puttkamerów oraz...) szczegóły 
746.artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Tuhanowe dziedzictwo. 200-rocznica urodzin A. Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 7  szczegóły 
747.artykuł: Szostakowski Józef: Kraj koloru miodu.... Znad Wilii 1998 nr 13 s. 4 (nt. pobytu w Nowogródku i Zaosiu, z fot....) szczegóły 
748.artykuł: Szostakowski Józef: Mickiewicz z Runebergiem pod rękę... 200-lecie urodzin A Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 2 (m.in. nt. analogii między twórcz. Adama Mickiewicza i Johana Ludwiga R...) szczegóły 
749.artykuł: Szostakowski Józef: O twórczości poety. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4 (nota nt. spotkania prof. Jonasa Riskusa z przewodnikami po Wilnie pośw...) szczegóły 
750.artykuł: Szostakowski Józef: Wilno czasów Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 3 (nota spraw. ze spotk. w Klubie Związku Pisarzy Litwy nt. "Wilno czasó...) szczegóły 
751.artykuł: Tematyka mickiewiczowska na łamach "Znad Wilii". Skorowicz alfabetyczny. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (bibliografia...) szczegóły 
752.artykuł: Wachowicz Barbara: Od Sienkiewicza do Mickiewicza. List z Polski. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2, 5 (list do red....) szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mieczkowski Romuald: Mickiewicz wielkrotny. Kolokwium międzynarodowe. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 4 (spraw....) szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.D.: W Instytucie Polskim. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szostakowski Józef: Pomnik Mickiewicza w projektach, drewnie i kamieniu. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 3 (spraw....) szczegóły 
756.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Mickiewicz w życiu i twórczości. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 2 (spraw....) szczegóły 
758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucka-Nowicka Aurelia: My z Niego wyszscy. Echa międzynarodowego pleneru. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 4-5 (omów....) szczegóły 
artykuł: Borudia-Nowicka Aurelia: Wola czynienia dobra i piękna. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (spraw. z pleneru...) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Mickiewicz połączył artystów. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.Sz.: Ofiarni malarze. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 6 (o aukcjach obrazów na rzecz remontu domu poety...) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: My z Niego wszyscy. Maj nad Wilią. V Spotkania Poetyckie. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: W Mickiewiczowskim nastroju. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (nota...) szczegóły 
759.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Serbołużyczanie czczą Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 4 (m.in. inf. nt. sesji...) szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Teksty i konteksty mickiewiczowskie na Uniwersytecie Wileńskim. 200-lecie Urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teksty i konteksty. Konferencja. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 7 (zapow....) szczegóły 
761.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borysowicz Piotr: Bojarzy litewscy czczą poetę. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 5 (spraw....) szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Litwa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza (200-lecie urodzin Wieszcza). Znad Wilii 1997 nr 14 s. 8 (z portr....) szczegóły 
763.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bokszyń Walenty: Wacław Pelikan - postać z "Dziadów". Czytając Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 6-7 (biografia Wacława Pelikana...) szczegóły 
artykuł: Smilgevicius Vytautas: Pieniądze w "Dziadach". Znad Wilii 1998 nr 3 s. 4, 8  szczegóły 
764.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bułhak-Syrokomla Andrzej: Zamek Horeszków. 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 4 (zamek Dominika Radziwiłła w Mirze jako prowdopodobny prototyp zamku Ho...) szczegóły 
artykuł: Czajkowska Krystyna: Dzieje jednej karty autografu "Pana Tadeusza". Znad Wilii 1999 nr 12 s. 5  szczegóły 
artykuł: Iwańska Elżbieta: Mickiewicz zbłądził pod zamknięte powieki. Korespondencja własna z Warszawy. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 6 (nt. ilustracji niewidomwgo Jarosława Słumińskiego do "Pana Tadeusza" o...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ksiądz Robak (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 11 s. 6 (nt. prototypu postaci księdza Robaka - Fabiana Ignacego Bułhaka...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: Ostatni zajazd na Litwie? 200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (nt. historycznych zajazdów mających miejsce na Litwie...) szczegóły 
artykuł: Syrokomla-Bułhak Andrzej: W poszukiwaniu Soplicowa (200. rocznica urodzin A. Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 17 s. 6  szczegóły 
artykuł: Wiercinski Adam: Apostrofa Mickiewicza. Znad Wilii 1991 nr 7 s. 3  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
765.kult: 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1994 nr 11 s. 5 (dot. problemów związanych z wystawieniem w Wilnie Mickiewiczowi pomnik...) szczegóły 
766.kult: A.P.: Spotkanie w redakcji "Literatura ir Menas". 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
767.kult: A.P.: Studiował tu Mickiewicz. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 2 (nota o odsłonięciu tablicy pamiątkowej w Wilnie...) szczegóły 
768.kult: A.P.: Wieszcz w Solecznikach. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 4 (o projekcie postawienia w Solecznikach pomnika Adama Mickiewicza z brą...) szczegóły 
769.kult: A.P.: Znad Wilii 1996 nr 14 s. 8 (o zmianie tablicy pamiątkowej na domu Adama Mickiewicza przy zaułku Be...) szczegóły 
770.kult: Bończa Tomasz: Koniec Roku Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 8 (fel....) szczegóły 
771.kult: Dalecka Teresa: Konkurs sfinalizowano!. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 6 (spraw. i ogł. wyników Konkursu Mickiewiczowskiego zorg. dla dzieci i ...) szczegóły 
772.kult: Dalecka Teresa: Zaprasza Muzeum-Mieszkanie Wieszcza. 200-lecie urodzin A Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr17 s. 2  szczegóły 
773.kult: Danilewicz-Zielińska Maria: Mickiewicziana. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
774.kult: (D.P.): Zaduszki literackie. Znad Wilii 1992 nr 23 s. 1 (nota o imprezie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej na murach daw...) szczegóły 
775.kult: Fedorowicz Irena: Projekty upamiętnienia poety w latach 1905-1906 (200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami). Znad Wilii 1997 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
776.kult: Griaznowa Zofia: A kto z nas nie lubi Mickiewicza?. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 1 (wyw. z kierowniczką działy kultury samorządu rejonu solecznikowskiego ...) szczegóły 
777.kult: Jackiewicz Mieczysław: Pogrzeb Mickiewicza w Krakowie. 200-rocznica urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 5  szczegóły 
778.kult: Jakubonis Gediminas: O biskupie Baranauskasie w Sejnach, o Mickiewiczu w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 3 (wyw. z rzeźbiarzem m.in. nt. znajdujących się w Wilnie pomnika poety o...) szczegóły 
779.kult: Jankowski Czesław: Przechadzki po Wilnie. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 6 (dot. pomnika proj. Zbigniewa Pronaszki; z fot. modelu pomnika i koment...) szczegóły 
780.kult: J.S.: Gdzie modlił się młody Adam. 200 rocznica urodzin A. Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 4 (o pomniku Mickiewicza w kościele św. Jana w Wilnie...) szczegóły 
781.kult: J.Sz.: Filatelistyka. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 4 (o emisji znaczka z wizerunkiem Adama Mickiewicza na Litwie...) szczegóły 
782.kult: J.Sz.: Mickiewicz odświeżony?. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 3 (nt. potrzeby odnowienia rzeźby Mickiewicza autorstwa Gediminasa Jakubo...) szczegóły 
783.kult: J.Sz.: Wieczory w bibliotece. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 6 (nt. cyklu wieczorów literackich pośw. A. Mickiewiczowi w 200-lecie uro...) szczegóły 
784.kult: Lewandowski Stanisław: Pójść do Mickiewicza. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 2 (nt. wizyty w domu Mickiewicza przy zaułku Bernardyńskim w Wilnie; list...) szczegóły 
785.kult: Mieczkowski Romuald: Pod patronatem dwóch wieszczów - Mickiewicza i Goethego. Znad Wilii 1997 nr 21 s. 2 (o idei powołania placówki mającej na celu współpracę litewsko-polsko-n...) szczegóły 
786.kult: Mieczkowski Romuald: Z historii budowy pomników Wieszcza w Wilnie. 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 7  szczegóły 
787.kult: Muzea literackie przed sezonem: Mieszkanie Adama Mickiewicza. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 7 (w Wilnie...) szczegóły 
788.kult: Od płaskorzeźb do mieszkania muzeum. Znad Wilii 1994 nr 4 s. 1 (dot. miejsc upamiętniających pobyt Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
kult: Danilewicz-Zielińska Maria: Mickiewicziana. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
789.kult: Osysko Edmund: Mickiewicz w Ameryce. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 2 (list do red. nt. obchodów jubileuszu prze Polonię amerykańską...) szczegóły 
790.kult: Piotrowiczowa Danuta: W Celi Konrada. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 6 (o pośw. Mickiewiczowi spotkaniu z okazji 200-lecia urodzin poety, zorg...) szczegóły 
791.kult: Piotrowicz Wojciech: "Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny...". Znad Wilii 1989 nr 1 s. 6-7 (z fot. popiersia Adama Mickiewicza w Lidzie dłuta Walerego Januszkiewi...) szczegóły 
792.kult: Poeci z Ciechanowa. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 3 (polscy literaci z Ziemi Ciechanowskiej szlakiem Adama Mickiewicza po L...) szczegóły 
793.kult: Pukszto Andrzej: Dalia Matulaite - autorka rzeźby "Grażyna". 200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 5  szczegóły 
794.kult: Szlakiem Mickiewicza. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 4 (fotoreportaż Romualda Mieczkowskiego z miejsc na Litwie związanych z b...) szczegóły 
795.kult: Szostakowski Józef: Bieniakonie, Bieniakonie. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 7 (rep. z Bolcienik i Bieniakoni, miejsc związanych z Marylą Puttkamerową...) szczegóły 
796.kult: Szostakowski Józef: [Dwusetlecie] 200-lecie urodzi A. Mickiewicza: Hołd piewcy Litwy. Tablica pamiątkowa. Piwnica Literacka i "Grażyna". "To jest pomnik naszych serc". Znad Wilii 1999 nr 1 s. 4 (spraw. z obchodów rocznicowych na Litwie; z fot. nowego pomnika Adama ...) szczegóły 
797.kult: Szostakowski Józef: [Dziewiętnastego] 19 grudnia - odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza w Solecznikach. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 2  szczegóły 
798.kult: Szostakowski Józef: Goreccy - dla Litwy. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (nt. pobytu w Wilnie potomka Adama Mickiewicza Romana Goreckiego oraz j...) szczegóły 
799.kult: Szostakowski Józef: Mickiewicz nad Solczą. 200-lecie urodzin poety. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 2 (nt. spotkania z Broniusem Vysniauskasem - autorem nowego pomnika poet...) szczegóły 
800.kult: Szostakowski Józef: Obchody Mickiewiczowskie na Litwie w 1955 roku. 200-lecie urodzin Wieszcza. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 5 (przebieg uroczystości; z portr. A. Mickiewicza, mal. Romualdas Stasiul...) szczegóły 
801.kult: T.B.: W grodzie Mickiewicza. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 7 (nota nt. odrestaurowanego domu poety w Nowogródku, z fot....) szczegóły 
802.kult: T.D.: Wokół Mickiewcza. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 2 (nt. obchodów Roku Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
803.kult: Upamiętniono szlachetność serc. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. Domu-Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
804.kult: Z historii niezrealizowanego pomnika. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 4 (nota dot. projektu Henryka Kuny, z dokumentacją fotograficzną i rysunk...) szczegóły 
805.kult: Znad Wilii 1993 nr 14 s. 7 (fot. dworku w Nowogródku - stan aktualny...) szczegóły 
806.kult: Znad Wilii 1990 nr 20 s. 6 (fot. projektu pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Piotra Hermanowicza...) szczegóły 
807.kult: Znad Wilii 1992 nr 3 s. 1 (nota o losach płaskorzeźby A. Mickiewicza dłuta Henryka Kuny w Wilnie...) szczegóły 
808.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Konkurs na przekłady zakończony. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
  Mickiewicz Cezary
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Mickiewicz Cezary: Do braci Litwinów. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Mickiewicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
810.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Władysław w rodzinnych stronach ojca (200 rocznica urodzin Adama Mickiewicza). Znad Wilii 1997 nr 12 s. 4 (z portr....) szczegóły 
  Mider Wanda
    wiersze (alfabet tytułów)
811.wiersz: Mider Wanda: Mała Ojczyzna. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Mieczkowska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
812.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Anioł. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 242 (z fot....) szczegóły 
813.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Bilet do nieba. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 243  szczegóły 
814.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Boli. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 243-244  szczegóły 
815.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Chcę. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 244  szczegóły 
816.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Egoiści. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 245  szczegóły 
817.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Inny świat. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 245  szczegóły 
818.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Jak Julia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 246  szczegóły 
819.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Kiedy była dziewczynką. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 244  szczegóły 
820.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Kochany. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 246  szczegóły 
821.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Konik na biegunach. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 247  szczegóły 
822.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Ma banalne róże na głowie... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 242-243 (z fot....) szczegóły 
823.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Oczy. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 247-248  szczegóły 
824.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Pragnienia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 248  szczegóły 
825.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Skrzydło. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 248  szczegóły 
826.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Tam. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 249 (z notą...) szczegóły 
827.wiersz: Mieczkowska Magdalena: Złodziej. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 249 (z notą...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Dźwięki ulicy Szklanej. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 226-228  szczegóły 
829.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.M.: Sen w ogrodach Moneta (Nowości wydawnicze). Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8 (zawiera fragment posłowia do książki autorstwa Henryka Szylkina...) szczegóły 
830.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.M.M.: Nowości "Biblioteczki Wileńskiej": Sennik i pogaduszki. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
831.wiersz: Mieczkowski Romuald: A ja się męczę w muzealnych salach. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
832.wiersz: Mieczkowski Romuald: Anno 72. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
833.wiersz: Mieczkowski Romuald: Antologia 55 wierszy. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
834.wiersz: Mieczkowski Romuald: Choinka dla ciebie. Znad Wilii 1989 nr 1 s. 1  szczegóły 
835.wiersz: Mieczkowski Romuald: Co byś stracił. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
836.wiersz: Mieczkowski Romuald: Co zrobiłby wieszcz. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
837.wiersz: Mieczkowski Romuald: Czuwanie w kamieniu. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
838.wiersz: Mieczkowski Romuald: Czym będziemy. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 1  szczegóły 
839.wiersz: Mieczkowski Romuald: Drogowskaz Katyń. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
840.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dwa czasy. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
841.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dziewczyny przestają kochać. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
842.wiersz: Mieczkowski Romuald: Dziś bardzo wcześnie obudzony... Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8  szczegóły 
843.wiersz: Mieczkowski Romuald: Inna pora. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 294-295  szczegóły 
844.wiersz: Mieczkowski Romuald: Jesteśmy... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 294  szczegóły 
845.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kaskaderzy II. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
846.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kaskaderzy IV. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 292  szczegóły 
847.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kobiece wiersze. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
848.wiersz: Mieczkowski Romuald: Kolory kobiety. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 295  szczegóły 
849.wiersz: Mieczkowski Romuald: Lekcja polskiego. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
850.wiersz: Mieczkowski Romuald: Łaźnia (Opowiadanie). Znad Wilii 1995 nr 2 s. 8  szczegóły 
851.wiersz: Mieczkowski Romuald: Magia pończoch (czarnych). Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
852.wiersz: Mieczkowski Romuald: Matko najczulsza nad matkami... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 290  szczegóły 
853.wiersz: Mieczkowski Romuald: Miejsce przy oknie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
854.wiersz: Mieczkowski Romuald: Moja córeczka nie potrafi.... Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
855.wiersz: Mieczkowski Romuald: Moje córki. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 292-293  szczegóły 
856.wiersz: Mieczkowski Romuald: Motyw z odchodzącym. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
857.wiersz: Mieczkowski Romuald: Mój barbarzyńca. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 288  szczegóły 
858.wiersz: Mieczkowski Romuald: Na korytarzu w Konserwatorium Wileńskim. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
859.wiersz: Mieczkowski Romuald: Na zniknięcie kapelusza. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
860.wiersz: Mieczkowski Romuald: Napiszą pośpiesznie nekrolog... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 289  szczegóły 
861.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauczyliśmy się nie spać po nocach... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 293  szczegóły 
862.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nauka odejmowania. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
863.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nie masz domu.... Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
864.wiersz: Mieczkowski Romuald: Nierozpoznany. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
865.wiersz: Mieczkowski Romuald: Noc wśród obrazów. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 297  szczegóły 
866.wiersz: Mieczkowski Romuald: Objazdowy fotograf. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 290-291  szczegóły 
867.wiersz: Mieczkowski Romuald: Obywatelstwo i woda. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
868.wiersz: Mieczkowski Romuald: Oda do przypadku. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
869.wiersz: Mieczkowski Romuald: Odkręcam kran... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 289-290  szczegóły 
870.wiersz: Mieczkowski Romuald: Odwroty do dzisiaj. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
871.wiersz: Mieczkowski Romuald: Optymizm dziadka. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
872.wiersz: Mieczkowski Romuald: Ostrzeżenie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
873.wiersz: Mieczkowski Romuald: Podłoga w celi Konrada. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
874.wiersz: Mieczkowski Romuald: Poezja jak miłość... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 296  szczegóły 
875.wiersz: Mieczkowski Romuald: Policzono nas.... Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
876.wiersz: Mieczkowski Romuald: Powrót Krzyży. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
877.wiersz: Mieczkowski Romuald: Pożegnanie. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
878.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prośba o spojrzenie z wieży Katedry. Znad Wilii 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
879.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prowadzisz mnie na smyczy.... Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
880.wiersz: Mieczkowski Romuald: Prowincjonalni ludzie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 298  szczegóły 
881.wiersz: Mieczkowski Romuald: Rzut okiem do izby nowożeńców. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
882.wiersz: Mieczkowski Romuald: Samoobrona. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
883.wiersz: Mieczkowski Romuald: Samotny człowiek kosztuje... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 298  szczegóły 
884.wiersz: Mieczkowski Romuald: Scałowywanie cieni. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
885.wiersz: Mieczkowski Romuald: Sierpniowe żądze. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 295-296  szczegóły 
886.wiersz: Mieczkowski Romuald: Staromodni mężczyźni. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 291  szczegóły 
887.wiersz: Mieczkowski Romuald: Stary poeta wspomina. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 297-298  szczegóły 
888.wiersz: Mieczkowski Romuald: Śmierć na ulicy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 288-289  szczegóły 
889.wiersz: Mieczkowski Romuald: Trzymałaś w dłoni gwiazdkę... Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
890.wiersz: Mieczkowski Romuald: W podwórzu u Mickiewicza. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
891.wiersz: Mieczkowski Romuald: W zakręcie. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
892.wiersz: Mieczkowski Romuald: Weekend nad zielonymi jeziorami. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
893.wiersz: Mieczkowski Romuald: Wieżowiec w Karolinkach. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 8  szczegóły 
894.wiersz: Mieczkowski Romuald: Za mojego życia. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 299  szczegóły 
895.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zagłada domu. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8  szczegóły 
896.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zaklinacze słowa. Znad Wilii 1994 nr 20 s. 7  szczegóły 
897.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zakochałem się w kwiaciarce. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 296  szczegóły 
898.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zbudować łódź. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
899.wiersz: Mieczkowski Romuald: Zimowa grafika. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
900.proza: Mieczkowski Romuald: Amerykańskie spinki ojca. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 93-94  szczegóły 
901.proza: Mieczkowski Romuald: Drzewa ojczyste: Kasztan. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
902.proza: Mieczkowski Romuald: Dziadek Władysław. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8  szczegóły 
903.proza: Mieczkowski Romuald: Fabianiszki, których nie ma [z tego cyklu:] Staruszka z Zamkowej 42. Znad Wilii 1997 nr 2 s. 8  szczegóły 
904.proza: Mieczkowski Romuald: Kasztan. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 107-108  szczegóły 
905.proza: Mieczkowski Romuald: Klamki mojego domu. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 97-98  szczegóły 
906.proza: Mieczkowski Romuald: Klamki mojego domu. Linie życia. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 8 (wspomn....) szczegóły 
907.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia: Pisarz. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 8 (wspomn....) szczegóły 
908.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Granica. Znad Wilii 1990 nr 11 s. 8  szczegóły 
909.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Huśtawki. Znad Wilii 1990 nr 12 s. 8  szczegóły 
910.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Kamień masłem szlifowany. Znad Wilii 1990 nr 13 s. 6  szczegóły 
911.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Kartka z wakacji. Znad Wilii 1990 nr 16 s. 8  szczegóły 
912.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Koniczyna. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
913.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Objazdowe kino. Znad Wilii 1990 nr 17 s. 8  szczegóły 
914.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Podróż słonecznym autobusem. Znad Wilii 1990 nr 14 s. 6  szczegóły 
915.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Sylwester z telefonem. Znad Wilii 1989 nr 1 s. 8  szczegóły 
916.proza: Mieczkowski Romuald: Linie życia [z tego cyklu:] Ślimak. Znad Wilii 1990 nr 18 s. 8  szczegóły 
917.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Bilet. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
918.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Kasztany. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
919.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Lekarstwo na stresy. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
920.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Parasol. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
921.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] S.O.S.. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
922.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] W poszukiwaniu pointy. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
923.proza: Mieczkowski Romuald: Miniatury serdeczne [z tego cyklu:] Wyznanie latarni. Znad Wilii 1990 nr 9 s. 8  szczegóły 
924.proza: Mieczkowski Romuald: Objazdowe kino. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 86-87  szczegóły 
925.proza: Mieczkowski Romuald: Ojciec chrzestny Aleksander. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 90-92  szczegóły 
926.proza: Mieczkowski Romuald: Opowieści wędrownego sztukmistrza [z tego cyklu:] Poeticomobile. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 8  szczegóły 
927.proza: Mieczkowski Romuald: Pan Wiszniewski. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 103-105  szczegóły 
928.proza: Mieczkowski Romuald: Poeticomobile. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 88-89  szczegóły 
929.proza: Mieczkowski Romuald: Poznaniak z Wilna. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 7  szczegóły 
930.proza: Mieczkowski Romuald: Santa Maria in Trastevere. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
931.proza: Mieczkowski Romuald: Staruszka z Ulicy Zamkowej 42. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 105-107  szczegóły 
932.proza: Mieczkowski Romuald: Sytuacje [z tego cyklu:] Potrzeba mekki artystycznej. Znad Wilii 1990 nr 19 s. 8  szczegóły 
933.proza: Mieczkowski Romuald: Sytuacje [z tego cyklu:] Terapia muzyczna. Znad Wilii 1990 nr 21 s. 8  szczegóły 
934.proza: Mieczkowski Romuald: Szkoła po sąsiedzku. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 98-101  szczegóły 
935.proza: Mieczkowski Romuald: Śmierć jodły. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8  szczegóły 
936.proza: Mieczkowski Romuald: W kawiarni, gdzie niegdyś grano jazz. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 108-110 (z not....) szczegóły 
937.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen już po dzwonku budzika. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8  szczegóły 
938.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen o mieście w głębokiej dolinie. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 8  szczegóły 
939.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen o Warszawie. Znad Wilii 1989 nr 2 (z 7 I 1990 [!]) s. 8  szczegóły 
940.proza: Mieczkowski Romuald: Z niedośnionego sennika [z tego cyklu:] Sen tęsknotą szkicowany. Znad Wilii 1990 nr 5 s. 8  szczegóły 
941.proza: Mieczkowski Romuald: Zapiski obieżyświata Konewki [z tego cyklu:] Finał pewnej Sodomy. Znad Wilii 1990 nr 7 s. 8  szczegóły 
942.proza: Mieczkowski Romuald: Życie za leikę. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 94-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
943.artykuł: 50-lecie Romualda Mieczkowskiego. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 147 (omówienie wieczoru autorskiego R. Mieczkowskiego z okazji 50-lecia uro...) szczegóły 
944.artykuł: J.Sz.: O nas w piśmie literackim. Znad Wilii 1998 nr 9 s. 2 (nt. wywiadu przeprowadzonego z R. Mieczkowskim dla czasopisma Vilni...) szczegóły 
945.artykuł: Mieczkowski Romuald: Białystok - wiersze pośród obrazów. Znad Wilii 1997 nr 23 s. 8 (relacja z własnego spotkania autorskiego w Białymstoku, 16 XI 1997...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
946.ikonografia: Znad Wilii 1995 nr 19 s. 8 (portr., rys. Lech Abłaży...) szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kujawa Henryk: Kasztan. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2 (list do red....) szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sawicka Aleksandra: Śmierć jodły. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 2 (list do red....) szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacka Ewa: Znad Wilii 1990 nr 18 s. 2 (list do red....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
950.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 14 s. 8  szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego stulecia. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 317-330 (z fot. i not. o Dariuszu Tomaszu Lebiodzie...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
952.wiersz: Miłosz Czesław: Litwo, ojczyzno moja. Żarliwie i prosto powtarzam.... Znad Wilii 1994 nr 24 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
953.proza: Miłosz Czesław: Zadra. Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
954.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Wilno. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 60-66 (tekst referatu wygłoszony w czasie spotkania w Ratuszu wileńskim "Wspo...) szczegóły 
955.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: [Wypowiedź]. Znad Wilii 1990 nr 8 s. 3 (o aktualnej sytuacji na Litwie...) szczegóły 
956.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pukszto Andrzej: Miłosz. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
957.artykuł: Czesław Miłosz o podpisanym dokumencie. Znad Wilii 1992 nr 2 s. 3 (nt. komentarza Cz. Miłosza nt. Deklaracji o przyjaznych stosunkach mię...) szczegóły 
958.artykuł: Czesław Miłosz znów w Wilnie. Znad Wilii 1996 nr 14 s. 2 (not....) szczegóły 
959.artykuł: Dalecka Teresa: Czesław Miłosz w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 6 (spraw. ze spotkania z poetą w Instytucie Polskim w Wilnie...) szczegóły 
960.artykuł: Dalecka Teresa: Miłosz - bohaterem wieczoru. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 6 (nt. wieczoru pośw. Cz. Miłoszowi, Wilno, 15 I 1998...) szczegóły 
961.artykuł: D.P.: W Ojczyźnie. Znad Wilii 1992 nr 12 s. 1, 2 (noty o pobycie w Wilnie; z fot....) szczegóły 
962.artykuł: Dunin Janusz: Droga Czesława Miłosza do Kowna. Wygnanie jest próbą człowieka. Znad Wilii 1994 nr 26 s. 4 (nt. związków Miłosza z Litwą, z fot....) szczegóły 
963.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Klątwa Daimoniona. Szczęście i rozpacz Miłosza w Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 97-111 (biogr., związki Cz. Miłosza z Wilnem - przed wojną i współcześnie; z f...) szczegóły 
964.artykuł: Mieczkowski Romuald: Czesław Miłosz - gościem Galerii. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 1 (spraw. z wizyty w Wilnie, VII 1995; z fot. Czesława Miłosza z żoną Car...) szczegóły 
965.artykuł: Mieczkowski Romuald: Przedpołudnie z Miłoszem. Znad Wilii 1995 nr 16 s. 8 (spraw. z wizyty Czesława Miłosza w Wilnie, VII 1995; z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Zinkiewicz Alicja: Miłosz w Wilnie. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 2 (list do red....) szczegóły 
966.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Ancewicz - wileński przyjaciel Czesława Miłosza. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 130-145 (z not. o Z. Ponarskim...) szczegóły 
967.artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (nota o nadaniu tytułu doktora honoris causa przez Senat Uniwersytetu W...) szczegóły 
968.artykuł: Znad Wilii 1991 nr 4 s. 2 (not. inf. o przyzn. miana Honorowego Obywatela Kiejdańskiego Kraju...) szczegóły 
969.artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not. o przyznanniu poecie Nagrody Obojga Narodów przez Prezydium Zgrom...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
970.ikonografia: Znad Wilii 1992 nr 13 s. 1, 3 (fotorep. z pobytu na Litwie...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
971.wywiad: Kaleda Algis: Nie tylko o poezji... Spotkania ze słynnym rodakiem. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8 (z fot....) szczegóły 
972.wywiad: Okińczyc Czesław: Czuć się pełnoprawnymi spadkobiercami. Znad Wilii 1990 nr 12 s. 3  szczegóły 
  Młynarska-Ahrens Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
973.wiersz: Ahrens-Młynarska Barbara: Ballada o Iłgowie. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Moracz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
974.wiersz: Moracz Jan: W Kalwarii przy krzyżu. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Mozolewski Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
975.wiersz: Mozolewski Włodzimierz: Błogosławiony Matulewicz-Matulaitis. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8 (z notą o aut....) szczegóły 
976.wiersz: Mozolewski Włodzimierz: katedra w Wilnie. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8 (z notą o aut....) szczegóły 
  Mucha Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
977.wiersz: Mucha Szymon: Capricornus (Ciurlionis). Znad Wilii 1997 nr 6 s. 8 (z not....) szczegóły 
978.wiersz: Mucha Szymon: Symfonia pogrzebowa (Ciurlionis). Znad Wilii 1997 nr 6 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Musiałowska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
979.wiersz: Musiałowska Małgorzata: A na Rossie hossa na łzy.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
980.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Biegną do mnie.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
981.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Brzydkie kobiety. Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
982.wiersz: Musiałowska Małgorzata: "Niemnie domowa rzeko...". Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
983.wiersz: Musiałowska Małgorzata: Pojechali. Wrócili do kraju.... Znad Wilii 1997 nr 18 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nagrabiecka Wanda
984.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wanda Nagrabiecka. Czai się w nas ziemia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
985.wiersz: Nagrabiecka Wanda: Moje drzewa wileńskie. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
986.artykuł: Wanda Nagrabiecka. Czai się w nas ziemia. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Nagrabiecki Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Nagrabiecki Jan: Cisza po dzwonach. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
988.wiersz: Nagrabiecki Jan: Do Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
989.artykuł: Pukszto Andrzej: Niemenczyńska zaliczała się do najbogatszych. Z dziejów parafii podwileńskich [fragm.:] Adam Naruszewicz w Niemenczynie. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 4-5  szczegóły 
  Niezabitowski Cyprian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
990.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Cypriana Niezabitowskiego wiersze litewskie (Na literackim tropie). Znad Wilii 1997 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Krzyż i dziecko. Znad Wilii 1993 nr 1 s. 3 (z omów. utworu: Józefa Drozdowska: Znak nadziei...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
992.proza: Norwid Cyprian Kamil: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 6 s. 3  szczegóły 
993.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Festiwal "Śpiewając Norwidem - myśląc Norwidem". Znad Wilii 2001 nr 2 s. 141-142 (ogłoszenie eliminacji...) szczegóły 
994.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drozdowska Józefa: Znak nadziei. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Okoń Zbigniew Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
995.wiersz: Okoń Zbigniew: Gdy myślę o Wilnie. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 211 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Okulicz Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
996.wiersz: Okulicz Edward: Dla zdrowia. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 2  szczegóły 
  Oleszewski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
997.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Jan Olszewski - zapomniany pisarz unicki. Znad Wilii 1996 nr 16 s. 5  szczegóły 
  Orlińska Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Orlińska Grażyna: Dziś będę silna.... Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
999.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Grażyna Orlińska. Znad Wilii 1995 nr 18 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    listy (alfabet tytułów)
1000.listy: Orzeszkowa Eliza: [Listy]. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 7 (do Czesława Jankowskiego (1 z 1906 oraz fragm. listu bez daty), do nie...) szczegóły 
1001.listy: Orzeszkowa Eliza: [Listy]. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 6 (do Nikodema Iwanowskiego (2 z l. 1886-87)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Bokszo Napoleon: Eliza Orzeszkowa i Litwini. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 6, nr 10 s. 7 (zawiera także listy pisarki Nikodema Iwanowskiego (nr 9) oraz Czesława...) szczegóły 
1003.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Przyroda białoruska w powieściach Elizy Orzeszkowej. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 8  szczegóły 
1004.artykuł: Ławryniec Paweł: Aleksander Żyrkiewicz i powiązania z Wilnem. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 5 (obszernie o kontaktach Elizy Orzeszkowej z rosyjskim pisarzem Aleksand...) szczegóły 
1005.artykuł: W hołdzie autorce "Nad Niemnem". Znad Wilii 1994 nr 16 s. 4  szczegóły 
  Otko Natalia
    wiersze (alfabet tytułów)
1006.wiersz: Otko Natalia: Lwowscy Bernardyni. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 119  szczegóły 
1007.wiersz: Otko Natalia: Mała eschatologia. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 118  szczegóły 
1008.wiersz: Otko Natalia: Memoria sui, memoria dei. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 116-117 (z fot....) szczegóły 
1009.wiersz: Otko Natalia: Milczący Anioł. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 120  szczegóły 
1010.wiersz: Otko Natalia: Nie odpowiedział... Znad Wilii 2003 nr 4 s. 12o  szczegóły 
1011.wiersz: Otko Natalia: Pod drzewem. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 121-122  szczegóły 
1012.wiersz: Otko Natalia: Ulica Leśna. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 122  szczegóły 
1013.wiersz: Otko Natalia: Wspólny los. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
1014.wiersz: Otko Natalia: Zimowy Anioł. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 121  szczegóły 
1015.wiersz: Otko Natalia: Znaczek. Znad Wilii 2003 nr 4 s. 117  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1016.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 4 s. 123 (nota biogr....) szczegóły 
  Owczarska Swietłana
    wiersze (alfabet tytułów)
1017.wiersz: Owczarska Swietłana: I. Leśmianem powinna pachnieć.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1018.wiersz: Owczarska Swietłana: Jeżeli spotkam złotą rybkę.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1019.wiersz: Owczarska Swietłana: Lustro. Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1020.wiersz: Owczarska Swietłana: Przygarbiona z przetęsknienia.... Znad Wilii 1996 nr 17 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Palewicz Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
1021.wiersz: Palewicz Irena: Ach, Wiosno, cześć!.... Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1022.wiersz: Palewicz Irena: List. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1023.wiersz: Palewicz Irena: Nokturn. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
1024.wiersz: Palewicz Irena: Sfinks. Znad Wilii 1997 nr 7 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Pastuszewski Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
1025.wiersz: Pastuszewski Stefan: Kąpiel. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 131 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1026.wiersz: Pastuszewski Karol: Literatura. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 133-134 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1027.wiersz: Pastuszewski Stefan: Na piaszczystej drodze, przy płocie (Ks. Józefowi Obrębskiemu). Znad Wilii 2003 nr 1 s. 130 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1028.wiersz: Pastuszewski Stefan: Niemen i Mereczanka. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 134 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1029.wiersz: Pastuszewski Stefan: Ostra Brama. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 129  szczegóły 
1030.wiersz: Pastuszewski Stefan: Ostra dobra Brama (Romualdowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 2003 nr 1 s. 135-136 (z notą...) szczegóły 
1031.wiersz: Pastuszewski Stefan: Rok po roku. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 131-132 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1032.wiersz: Pastuszewski Stefan: Słońce nad Wilnem. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 132-133 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1033.wiersz: Pastuszewski Stefan: Wieczność. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 135 (z notą, s. 136...) szczegóły 
1034.wiersz: Pastuszewski Stefan: Wilno. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 134-135 (z notą, s. 136...) szczegóły 
  Paszkiewicz Dionizy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1035.artykuł: Korowajczyk Władysław: Baublis - legenda pod szklanym kloszem. Wędrówki Mickiewiczem inspirowane. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 6 (nt. życia i miejsce spoczynku polsko-litewskiego poety...) szczegóły 
  Paszkowski Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1036.wiersz: Paszkowski Czesław: O siostro, Litwo. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 137 (z notą...) szczegóły 
  Paździora Magdalena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1037.artykuł: Poeci z Krakowa. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 6 (nota o spotkaniu autorskim poezji Magdaleny Paździory i Wiesława Kraw...) szczegóły 
  Petikonis Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
1038.wiersz: Petikonis Bożena: Buty. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
1039.wiersz: Petikonis Bożena: Dlaczego. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 7 (z notą: J. Sz.: Młode wiersze...) szczegóły 
  Piasecki Sergiusz
1040.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowicz Danuta: Znany i nieznany. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 178-180  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1041.artykuł: Hlebowicz Adam: Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Znad Wilii 1991 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Pieślakówna Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
1042.wiersz: Pieślakówna Łucja: Burza. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Pietkiewicz Piotr
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyzwolenie Wilna. Znad Wilii 1990 nr 15 s. 6  szczegóły 
  Pietrzak Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1044.artykuł: Kronika PGA: Jan Pietrzak w Galerii. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 3 (nota o wizycie w Wilnie...) szczegóły 
  Piotrowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1045.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Dygresja. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1046.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Muzyka Chopina. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1047.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Na styku tysiącleci.... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 123 (z fot....) szczegóły 
1048.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Na uboczu. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dwa tomiki wileńskiego poety. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1050.wiersz: Piotrowicz Wojciech: O Baranku. Znad Wilii 1992 nr 8 s. 1  szczegóły 
1051.wiersz: Piotrowicz Wojciech: O zmierzchu. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 125 (z notą o autorze...) szczegóły 
1052.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Obłok. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1053.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Posłanie. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1054.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Prawda. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1055.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Przede mną szli. Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1056.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Punkt widzenia. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
1057.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Pytania. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
1058.wiersz: Piotrowicz Wojciech: "Wilia" ćwiczy Poloneza. Znad Wilii 1995 nr 8 s. 5  szczegóły 
1059.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Za wszystko.... Znad Wilii 1990 nr 6 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1060.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1993 nr 1-4, 7, 8, 10, 13-15, 18, 20, 21, 23, 24 (cykl fel....) szczegóły 
1061.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1992 nr 1-4, 6-13, 15-26 (cykl fel....) szczegóły 
1062.proza: Radłowski Wojciech: W głąb i z bliska. Znad Wilii 1991 nr 1, 3-10, 13-19, 21-24 (cykl fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: Szostakowski Józef: Nasi we Francji. Znad Wilii 1998 nr 12 s. 6 (nota o pobycie Henryka Mażula i Wojciecha Piotrowicza w Paryżu...) szczegóły 
  Pless Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1064.wiersz: Pless Józef: Zasypany Miłoszami polski cmentarz... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 315-316 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Płachecka Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1065.wiersz: Płachecka Barbara: Litwo!. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Pomian-Pożerska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1066.wiersz: Pomian-Pożerska Alicja: Cudowna moc pamięci. Znad Wilii 1998 n 21 s. 7  szczegóły 
  Porębski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1067.artykuł: Szostakowski Józef: Kazimierz Porębski - poeta zapomniany? Powracając do tematu. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 7 (biogr., z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Prawdzic Brzeski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1068.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Dobra noc. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1069.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Tobie Mamo. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1070.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Twarz Madonny. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
1071.wiersz: Prawdzic Brzeski Tadeusz: Wilno [z tego cyklu:] Twoja szkoła. Znad Wilii 1999 nr 21 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Pszczołowska Regina
    wiersze (alfabet tytułów)
1072.wiersz: Pszczołowska Regina: Dziękuję Bogu.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1073.wiersz: Pszczołowska Regina: Jesień. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1074.wiersz: Pszczołowska Regina: Kromka życia. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1075.wiersz: Pszczołowska Regina: Odpowiedź. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1076.wiersz: Pszczołowska Regina: Prezent. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1077.wiersz: Pszczołowska Regina: Romans. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1078.wiersz: Pszczołowska Regina: Starość. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1079.wiersz: Pszczołowska Regina: Ukołysz moje trochę dziecinne serce.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
1080.wiersz: Pszczołowska Regina: Wiatr potrącając granatowy kuferek nieba.... Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1081.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Znad Wilii 1996 nr 20 s. 8 (nota, z fot....) szczegóły 
  Putzlacher Renata
    wiersze (alfabet tytułów)
1082.wiersz: Putzlacher Renata: Divertimento cieszyńskie. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Puzynina Gabriela
1083.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Pyszko Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1084.wiersz: Pyszko Jan: Skrzydło Ikara (Pamięci Żwirki i Wigury). Znad Wilii 1997 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
1085.wiersz: Pyszko Jan: Szmer. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 132 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1891-1993)
    zgon (alfabet autorów)
1086.zgon: Znad Wilii 1993 nr 16 s. 2 (zmarł: 30 VII 1993...) szczegóły 
  Rakowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1087.wiersz: Rakowska Maria: Przed burzą. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1088.wiersz: Rakowska Maria: Za oknem dzień słoneczny.... Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Rakowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1089.wiersz: Rakowski Józef: Boże Narodzenie. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 2  szczegóły 
1090.wiersz: Rakowski Józef: Mogiła Syrokomli. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1091.wiersz: Rakowski Józef: Pomnik. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 8 (z notą...) szczegóły 
  Ratajczak Józef
    proza (alfabet tytułów)
1092.proza: Ratajczak Józef: Wilno i Poznań. Znad Wilii 1992 nr 20 s. 7 (m.in. o wileńskich korzeniach mieszkających w Poznaniu Kazimiery Iłłak...) szczegóły 
  Rawa Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Rawa Tadeusz: Zima w Wilnie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 241 (z not....) szczegóły 
  Renes Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1094.wiersz: Renes Małgorzata: Pani Ostrobramska. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8  szczegóły 
1095.wiersz: Renes Małgorzata: Romantyzm w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 8 (z not....) szczegóły 
1096.wiersz: Renes Małgorzata: Z listu do Danusi Glondys. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Rodowicz Maryla
1097.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1098.artykuł: Rodziewicz Czesław: Interesuje mnie rodzina Rodziewiczów. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 2 (list do red. krewnego pisarki...) szczegóły 
  Romer-Ochenkowska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1099.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Helena Romer-Ochenkowska. Znad Wilii 1997 nr 4 s. 3, 7  szczegóły 
nawiązanie: Sawicki Jan: "Oby choć ślad po mnie w Wilnie pozostał". Znad Wilii 1997 nr 5 s. 7 (z fragm. wspomnień H. Romer-Ochenkowskiej...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1100.artykuł: Mieczkowski Romuald: Z Różewiczem w cieniu grreckiego orzecha. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 8 (relacja ze spok. z poetą we Wrocławiu, z fot. i faks. rękopisu wiersza...) szczegóły 
  Rudziński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1101.wiersz: Rudziński Krzysztof: Pożegnaie Kresów. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
1102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2003 nr 1/4 s. 321 (not. o otwarciu wystawy w Wilnie, 15 X 2002...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1103.kult: Szostakowski Józef: W hołdzie Ruszczycowi. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. odsłonięcia w Wilnie tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszka...) szczegóły 
1104.kult: Szostakowski Józef: Wilno warte jest życia. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 8 (nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej pośw. pamięci Ferdynanda Ruszczyca...) szczegóły 
  Rybałko Alicja
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolejny tomik Alicji Rybałko. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 3  szczegóły 
recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1106.wiersz: Rybałko Alicja: A nazajutrz po skończeniu świata... Znad Wilii 1999 nr 16 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1107.wiersz: Rybałko Alicja: Ambicje. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1108.wiersz: Rybałko Alicja: Chodzę. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1109.wiersz: Rybałko Alicja: Drogi. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1110.wiersz: Rybałko Alicja: Dziękuję. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 128 (z notą o autorce...) szczegóły 
1111.wiersz: Rybałko Alicja: Erotyk niefrasobliwy. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1112.wiersz: Rybałko Alicja: Erotyk niefrasobliwy. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1113.wiersz: Rybałko Alicja: Język polski jest pełen szelestów.... Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1114.wiersz: Rybałko Alicja: Modlitwa o owoc zakazany. Znad Wilii 1990 nr 10 s.8 (z fot. aut....) szczegóły 
1115.wiersz: Rybałko Alicja: Należy wysyłać je wcześniej. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1116.wiersz: Rybałko Alicja: Nie ma tu kogo całować. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1117.wiersz: Rybałko Alicja: Nie piszę nic.... Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1118.wiersz: Rybałko Alicja: Nie wiedzieliśmy.... Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1119.wiersz: Rybałko Alicja: On chodzi ze mną. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1120.wiersz: Rybałko Alicja: On się zdarza. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1121.wiersz: Rybałko Alicja: Pod murem. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1122.wiersz: Rybałko Alicja: Powroty. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1123.wiersz: Rybałko Alicja: Prawie. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1124.wiersz: Rybałko Alicja: Przyzwyczajać się do odlotu... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1125.wiersz: Rybałko Alicja: Spotkanie w autobusie. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1126.wiersz: Rybałko Alicja: Śmierć. Znad Wilii 1990 nr 10 s. 8 (z fot. aut....) szczegóły 
1127.wiersz: Rybałko Alicja: Te kobiety. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1128.wiersz: Rybałko Alicja: Trzeci akt. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1129.wiersz: Rybałko Alicja: Tutaj jest środek świata... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 127 (z fot....) szczegóły 
1130.wiersz: Rybałko Alicja: W mojej ojczyźnie. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 128 (z notą o autorce...) szczegóły 
1131.wiersz: Rybałko Alicja: Wariacje na temat kartki bożonarodzeniowej. Znad Wilii 1989 nr 2 (z 7 I 1990 [!]) s. 1  szczegóły 
1132.wiersz: Rybałko Alicja: Wybacz mi, Panie.... Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1133.wiersz: Rybałko Alicja: Wybacz strażniku. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1134.proza: Rybałko Alicja: Opowieść o jednej wileńskiej ulicy: Podgórna. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 113-115  szczegóły 
1135.proza: Rybałko Alicja: Zapiski monastyrskie. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 190-194 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: J.Sz.: Wiersze wileńskie - nad Newą. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 5 (nt. publikacji wierszy Alicji Rybałko w czasopiśmie Gazeta Petersbu...) szczegóły 
1137.artykuł: Mieczkowski Romuald: Alicja Rybałko w roli tłumaczki. Znad Wilii 1995 nr 1 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1138.artykuł: Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8 (nota o ślubie Alicji Rybałko z Frankiem Brunsmannem; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1139.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Rozpoznać swój własny głos. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 5  szczegóły 
1140.wywiad: Szostakowski Józef: Mam silne poczucie braterstwa. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 8 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Senski Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1141.wiersz: Senski Roman: Bereźnicki - tryptyk kuchenny. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
1142.wiersz: Senski Roman: Dotyk. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
  Sękowska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1143.wiersz: Sękowska Maria: Mój portet. Znad Wilii 1991 nr 2 s. 4  szczegóły 
  Sidorowicz Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1144.wiersz: Sidorowicz Barbara: Ziemia trocka - ojczyzna ma. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 6  szczegóły 
  Sieniuch Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1145.wiersz: Sieniuch Czesław: [Trzynastego] 13 stycznia 1991. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
1146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wachowicz Barbara: Od Sienkiewicza do Mickiewicza. List z Polski. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 2, 5 (list do red....) szczegóły 
1147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jubileusz Sienkiewiczowski: W Bibliotece Narodowej M. Mazvydasa. Znad Wilii 1996 nr 10 s. 2 (nota...) szczegóły 
  Siwińska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1148.wiersz: Siwińska Maria: Kibine. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 7 (z notą...) szczegóły 
  Skakowska Apolonia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1149.artykuł: Bończa Tomasz: Pani prezes-dyrektor-instytucja. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 8  szczegóły 
  Skarga Barbara
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 12 s. 6  szczegóły 
  Sławińska Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1151.artykuł: Znad Wilii 1990 nr 15 s. 2 (not. o prelekcji pt. "Teatr sakralny" wygłoszonej 9 VII 1990 w Wilnie...) szczegóły 
  Słowacki Euzebiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1152.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Niepospolity ojciec niepospolitego syna. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 4 (biogr., m.in. nt. Juliusza Slowackiego; z portr. Euzebiusza Słowackieg...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1153.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Maria Wodzińska-Orpiszewska, muza Słowackiego i Chopina. Znad Wilii 1999 nr 22-24 (biogr., z portr. Marii Wodzińskiej, nr 23; w nrze 22 brak nazw. autork...) szczegóły 
1154.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Najlepsza ze wszystkich matek. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 4 (nt. Salomei Słowakiej; z portr. jej oraz jej pasierbic Hersylii i Alek...) szczegóły 
1155.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Ojczym poety - August Becu. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 4 (z portr. Augusta Becu...) szczegóły 
1156.artykuł: Czerniawska-Narkowicz Liliana: Piękny to kraj (Juliusz Słowacki o Szwajcarii w liście do matki). Znad Wilii 1999 nr 19 s. 4 (biogr., nt. pobytu Juliusza Słowackiego w Szwajcarii; z fragm. wierszy...) szczegóły 
1157.artykuł: J.Sz.: Wiersze wileńskie - nad Newą. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 5 (nt. publikacji materiałów poświęconych poecie z okazji 150. rocznicy j...) szczegóły 
1158.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Księżyc nad Wilnem. Wyobraźnia lunarna młodego Juliusza Słowackiego. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 139-151 (z not. o autorze artykułu i fot. autora artykułu...) szczegóły 
1159.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Młody poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 1, 5 (biogr., z portr. Juliusza Słowackiego w wieku dziecięcym oraz fot. pop...) szczegóły 
1160.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 4-5 (biogr., z fot. miejsc związanych z pobytem Juliusza Słowckiego w Wilni...) szczegóły 
1161.artykuł: Ruszczyc Edward: Ruszczycowskie przenikanie w arkana fantazji Słowackiego. 190. rocznica urodzin poety. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 4 (wyw. z synem Ferdynanda Ruszczyca; rozm. Liliana Czerniawska-Narkiewic...) szczegóły 
1162.artykuł: Szostakowski Józef: Słowacki się poleca. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (nt. wydań twórczości Juliusza Słowackiego w języku litewskim...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1163.ikonografia: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 1 (fot. domu w Wilnie, w którym mieszkał poeta...) szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dalecka Teresa: Naukowy tydzień w Wilnie. Znad Wilii 1999 nr 19 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Juliusz Słowacki a Litwa. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1165.kult: Jarociński Stefan: Słowacki - w cieniu. Znad Wilii 1999 nr 10 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Patecki Andrzej: Słowacki - w cieniu?. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (list do red.; z odp. redakcji...) szczegóły 
  Sobkowiak Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1166.wiersz: Sobkowiak Czesław: Poeci wileńscy. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Sokołowski Aleksander
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.P.: Zmagania z kosmosem. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1168.wiersz: Sokołowski Aleksander: Błyskawica rejestruje. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1169.wiersz: Sokołowski Aleksander: Czy jestem tam, gdzie muszę być?. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1170.wiersz: Sokołowski Aleksander: Dookoła niewidzialne satelity.... Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1171.wiersz: Sokołowski Aleksander: Katastrofa. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1172.wiersz: Sokołowski Aleksander: Melioracja. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1173.wiersz: Sokołowski Aleksander: Na skrzydłach radości.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1174.wiersz: Sokołowski Aleksander: Potłuczone szkła. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1175.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przebudzenie. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1176.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przestrzeń i kłos. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1177.wiersz: Sokołowski Aleksander: Przychodźcie do mnie.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1178.wiersz: Sokołowski Aleksander: Sen wileński. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1179.wiersz: Sokołowski Aleksander: W młodości z matką.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8  szczegóły 
1180.wiersz: Sokołowski Aleksander: Wielokropki z kamieni. Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1181.wiersz: Sokołowski Aleksander: Wpadłem do jamy mroku.... Znad Wilii 1995 nr 15 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
1182.wiersz: Sokołowski Aleksander: Ziemia ojczysta. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1183.artykuł: T.B.: Z Celi Konrada - gęsto!. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotk. poetyckim Aleksandra Sokołowskiego i Aleksandra Śnieżki,...) szczegóły 
  Sołbut Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1184.wiersz: Sołbut Anna: Pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 130 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
1185.wiersz: Sołbut Anna: Słowo - w Bramie. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 130-131 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
1186.wiersz: Sołbut Anna: Wilno. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 131 (z fot. i not. o autorce...) szczegóły 
  Sołohub Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
1187.wiersz: Sołohub Karolina: Staw. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8  szczegóły 
  Sołowiej Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
1188.wiersz: Sołowiej Bożena: Cisza przesącza się przez dłonie... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 81-82 (z fot....) szczegóły 
1189.wiersz: Sołowiej Bożena: Natarczywe głosy porażały... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 82-83  szczegóły 
1190.wiersz: Sołowiej Bożena: Noc nasiąknięta deszczem... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 83-84 (z notą...) szczegóły 
  Stańczyk Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1191.wiersz: Stańczyk Dariusz: Przymierze znad Wilii. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 3  szczegóły 
  Stempkowska Matylda
    wiersze (alfabet tytułów)
1192.wiersz: Stempkowska Matylda: Na przedmieściu. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1193.wiersz: Stempkowska Matylda: Na schodach. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1194.wiersz: Stempkowska Matylda: Nie czyń bogiem człowieka... Znad Wilii 1999 nr 9 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1195.wiersz: Stempkowska Matylda: Obietnica. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1196.wiersz: Stempkowska Matylda: Próżność. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1197.wiersz: Stempkowska Matylda: Wiatr w lipcu. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1198.wiersz: Stempkowska Matylda: Wielka pinia (Portret drzewa). Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
1199.wiersz: Stempkowska Matylda: Wspomnienie. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1200.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Matylda Stempkowska - wiersze. Dobroć powinna być mądra. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Stomma Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
1201.wywiad: Mieczkowski Romuald: Musimy z Litwinami budować swe stosunki tak, jak z każdym innym narodem na zewnątrz.... Znad Wilii 1993 nr 14 s. 3  szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
    wiersze (alfabet tytułów)
1202.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Wielkanoc. Spojrzenie IX. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 8 (z listem aut. do red., z not. o aut....) szczegóły 
1203.wiersz: Strugała Wojciech Izaak: Wielkanoc. Spojrzenie VII. Znad Wilii 1993 nr 8 s. 8 (z listem aut. do red., z not. o aut....) szczegóły 
  Strumiłło Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1204.wiersz: Strumiłło Andrzej: Santoce nad Żejmianą. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 5  szczegóły 
1205.wiersz: Strumiłło Andrzej: Spotkanie w drodze ze Święcian do Santoki. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1206.artykuł: Animator kultury znad Czarnej Hańczy. Znad Wilii 1996 nr 8 s. 3 (nota...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1207.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Medytacje o sztuce, polityce i stosunkach narodowościowych. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 4-6  szczegóły 
  Strumiłło Władysław
    proza (alfabet tytułów)
1208.proza: Strumiłło Władysław: Tam, gdzie wysoka trawa. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1209.artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Strumiło Władysław
1210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: W ojczyźnie - swojszczyźnie. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5 (nota, z fot....) szczegóły 
  Subotowicz Helena
1211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leończuk Jan: Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (fragm. wstępu do książki...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1212.wiersz: Subotowicz Helena: Gdzie strumyk szemrze.... Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1213.wiersz: Subotowicz Helena: Nad Wilenką. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1214.wiersz: Subotowicz Helena: Przebczenie. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1215.wiersz: Subotowicz Helena: Rodzimy kraj. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1216.wiersz: Subotowicz Helena: Wielka nowina. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
1217.wiersz: Subotowicz Helena: Wina wielkanocne - powinszowania. Znad Wilii 1997 nr 1 s. 8 (z fot. i notą...) szczegóły 
  Sudolski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1218.artykuł: Mniej znane karty z życia wieszcza. W Celi Konrada. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 8 (nota o udziale w Środzie Literackiej w Wilnie, 27 III 1996 ...) szczegóły 
  Swianiewicz Stanisław
    wywiady (alfabet autorów)
1219.wywiad: Karp Marek J.: Ze Stanisławem Swianiewiczem, człowiekiem, który przeżył Katyń, rozmawia Marek J. Karp. Znad Wilii 1990 nr 4 s. 1, 4-5  szczegóły 
  Syrokomla Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1220.wiersz: Syrokomla Władysław: Kto słuchaczem.... Znad Wilii 1991 nr 22 s. 4  szczegóły 
1221.wiersz: Syrokomla Władysław: Noc - las głęboki.... Znad Wilii 1991 nr 22 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1222.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Władysława Syrokomli adresy wileńskie. Znad Wilii 1990 nr 19 s. 4-5  szczegóły 
1223.artykuł: Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (not....) szczegóły 
1224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1225.kult: Muzea literackie przed sezonem: W dworku Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 7  szczegóły 
1226.kult: Szostakowski Józef: Borejkowszczyzna pamięta o Syrokomli. Pod Pegazem. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 4 (nota spraw. z imprezy z okazji 175. rocznicy urodzin poety; Borejkowsz...) szczegóły 
  Szostak Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1227.wiersz: Szostak Krystyna: A w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 8  szczegóły 
1228.wiersz: Szostak Krystyna: Nasza romantyczność. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 8  szczegóły 
  Szostakowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1229.wiersz: Szostakowski Józef: Absolut. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 129 (z notą biogr....) szczegóły 
1230.wiersz: Szostakowski Józef: Biel można zapisać... Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1231.wiersz: Szostakowski Józef: Czerwone gile. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1232.wiersz: Szostakowski Józef: Dobroć. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1233.wiersz: Szostakowski Józef: Fotografia. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 204 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1234.wiersz: Szostakowski Józef: Jak zawsze. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1235.wiersz: Szostakowski Józef: Jakbym kradł. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1236.wiersz: Szostakowski Józef: Jaskółka. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 205 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1237.wiersz: Szostakowski Józef: Lipiec. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1238.wiersz: Szostakowski Józef: Łza to łza. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1239.wiersz: Szostakowski Józef: Miasto. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 204-205 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
1240.wiersz: Szostakowski Józef: Nagietki. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1241.wiersz: Szostakowski Józef: Nagość. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1242.wiersz: Szostakowski Józef: Niosłaś niebo. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1243.wiersz: Szostakowski Józef: O cichym mówieniu. Znad Wilii 1998 n 21 s. 8 (z not....) szczegóły 
1244.wiersz: Szostakowski Józef: Odys. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1245.wiersz: Szostakowski Józef: Okna. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1246.wiersz: Szostakowski Józef: Palę Paryż. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 127 (z fot., z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1247.wiersz: Szostakowski Józef: Perekaty - pole. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 8  szczegóły 
1248.wiersz: Szostakowski Józef: Piszę bo jednak... Znad Wilii 1999 nr 14 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1249.wiersz: Szostakowski Józef: Podglądanie siebie. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128-129 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1250.wiersz: Szostakowski Józef: Podglądanie siebie. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1251.wiersz: Szostakowski Józef: Sen drżący. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1252.wiersz: Szostakowski Józef: Sielankowe. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1253.wiersz: Szostakowski Józef: Skrzydlate psy. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1254.wiersz: Szostakowski Józef: Surrealistyczne. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1255.wiersz: Szostakowski Józef: Śpiew dżdżownicy. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 8 (z not....) szczegóły 
1256.wiersz: Szostakowski Józef: Świątek. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1257.wiersz: Szostakowski Józef: W mojej ojczyźnie. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1258.wiersz: Szostakowski Józef: Wieczór. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 128 (z notą biogr., s. 129...) szczegóły 
1259.wiersz: Szostakowski Józef: Wiersz dla dorosłych. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1260.wiersz: Szostakowski Józef: Wileńszczyzna. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1261.wiersz: Szostakowski Józef: Zapis czasu. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1262.wiersz: Szostakowski Józef: Złoto pełga. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 8 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1263.proza: Szostakowski Józef: Gwiazdy. Znad Wilii 1996 nr 19 s. 8  szczegóły 
1264.proza: Szostakowski Józef: Jesteś, abym ciebie nie miał. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1265.artykuł: Bielski Janusz: W gościnie u białostoczan. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 3 (spraw. z wizyty...) szczegóły 
  Szporer Michael
    wiersze (alfabet tytułów)
1266.wiersz: Szporer Michael: Bredzenie. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1267.wiersz: Szporer Michael: Eldoradem do Wilna. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1268.wiersz: Szporer Michael: Kaliope (Dla Giedre Bieliauskaite). Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1269.wiersz: Szporer Michael: Poemat Mickiewiczowski (Alicji Kasprowicz). Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1270.wiersz: Szporer Michael: Portrait d'une femme. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1271.wiersz: Szporer Michael: Rozczarowanie. Znad Wilii 1996 nr 15 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1272.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Spotkanie z Michaelem Szporerem. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 3 (nota spraw. ze spotk. w ramach Środy Literackiej, Wilno, VIII 1995...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1273.wywiad: Mieczkowski Romuald: Trzeba coś robić ze zniekształconą indywidualnością. Jak nas widzą?. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 1, 5 (z fot....) szczegóły 
  Szreniawski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1274.wiersz: Szreniawski Piotr: Wileński chleb... Znad Wilii 1999 nr 18 s. 4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1275.artykuł: J.Sz.: Młode wiersze z Lublina. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 4 (spraw. z pobytu w Wilni, 1999...) szczegóły 
  Szylkin Henryk
1276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.Sz.: Nie tylko w Ostrej Bramie. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1277.wiersz: Szylkin Henryk: Historia ma pamięć staruszka... Znad Wilii 1999 nr 21 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1278.wiersz: Szylkin Henryk: Itaka. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1279.wiersz: Szylkin Henryk: Muzeum. Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
1280.wiersz: Szylkin Henryk: Uliczka Ostrobramska w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 15 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Pamięć gniazda. Nowości wydawnicze. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1282.artykuł: Kurzawa Eugeniusz: Historia jednej książki. Znad Wilii 1994 nr 16 s. 8 (szerzej nt. udziału w powstaniu antologii "Sponad Wilii cichych fal". ...) szczegóły 
  Szymański Wiesław
1283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Witraże subtelnością malowane i ikony w rękach barbarzyńców. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 8  szczegóły 
1284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Witraże subtelnością malowane i ikony w rękach barbarzyńców. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1285.wiersz: Szymański Wiesław: Inny widok (Alicji Rybałko). Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8  szczegóły 
1286.wiersz: Szymański Wiesław: Prośba (Romkowi Mieczkowskiemu). Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Wszystko co mam to blask i cień.... Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Szymborska Wisława
1288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymborska po litewsku. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 8 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1289.artykuł: W.M.: Szymborska i Chopin. Znad Wilii 1997 nr 8 s. 5 (not. o wieczorze poetycko-muzycznym pośw. Wisławie Szymborskiej i Fryd...) szczegóły 
  Szyszowa Grażyna Tatiana
    wiersze (alfabet tytułów)
1290.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Chwasty przydrożne.... Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
1291.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Deszcz w Moskwie. Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
1292.wiersz: Szyszowa Grażyna Tatiana: Zielone wiśnie w zielonej gęstwinie.... Znad Wilii 1991 nr 1 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śnieżko Aleksander
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 21 s. 8 (z fot., szerzej o Władysławie Syrokomli...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1294.wiersz: Betlejemska gwiazda (Domowa kolęda wileńska). Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1295.wiersz: Bezdomny. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1296.wiersz: [Dwadzieścia] 20 lat. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1297.wiersz: Jest jeszcze Wilno. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1298.wiersz: Litania do ojca. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1299.wiersz: Motyle na śniegu. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1300.wiersz: Ojczyzno, Litwo!. Znad Wilii 1995 nr 23 s. 8  szczegóły 
1301.wiersz: Podróż przez czas. Znad Wilii 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
1302.wiersz: Sztorm nad Bałtykiem. Znad Wilii 1991 nr 5 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1303.artykuł: T.B.: Z Celi Konrada - gęsto!. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotk. poetyckim Aleksandra Sokołowskiego i Aleksandra Śnieżki,...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1304.artykuł: T.D.: Słowo i obraz. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 3 (nota o spotk. aut. w Wilnie, 5 VII 1998...) szczegóły 
  Tokarczuk Olga
    proza (alfabet tytułów)
1305.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Deszcz. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józefa Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
1306.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Listy. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józef Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
1307.proza: Tokarczuk Olga: Dom dzienny, dom nocny [pow., fragm.:] Powódź. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 6 (z notą: Józefa Szostakowski: Frapująca tajemnica bytu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1308.artykuł: Szostakowski Józef: Anatomia sukcesu. Spotkania. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 6 (spraw. ze spotkania z pisarką w Wilnie, XII 1999; z fot....) szczegóły 
1309.artykuł: W Instytucie Polskim. Spotkania. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 6 (nota nt. osiągnięć literackich, z okazji zapowiadanego spotkania z pis...) szczegóły 
  Tropp-Gubler Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
1310.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Memento. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
1311.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Ojczyzna. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
1312.wiersz: Tropp-Gubler Janina: Wartość. Znad Wilii 1997 nr 17 s. 8 (z notą od autorki i fot....) szczegóły 
  Trypućko Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1313.artykuł: Gargasaite Dalia: Józef Trypućko - badacz z Wileńszczyzny. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 8 (biogr., z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wachowicz Barbara
    wywiady (alfabet autorów)
1314.wywiad: Bielski Janusz: Polskie światy. Barbara Wachowicz w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 14 s. 1, 5 (wywiad w okazji pobytu B. Wachowicz w Wilnie w ramach obchodów 200. r...) szczegóły 
  Wawrzkiewicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1315.wiersz: Wawrzkiewicz Marek: Puch. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 236 (z notą i fot....) szczegóły 
  Wierbajtis Dariusz
1316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Pierwszy tomik poetycki Dariusza Wierbajtisa. Znad Wilii 1995 nr 16 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1317.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Ciemne wzburzone.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1318.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Gąsienica rozpaczy.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1319.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Idę pustą ulicą.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1320.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Kocham życie. Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1321.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Mały kościół.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1322.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Naciśnij na hamulec.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1323.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Patrząc w chmury.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1324.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Poborowy przed komisją. Znad Wilii 1994 nr 19 s. 2  szczegóły 
1325.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Szare buty bez podeszwy.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1326.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Tam za ścianą.... Znad Wilii 1994 nr 17 s. 7 (z notą od aut. i fot....) szczegóły 
1327.wiersz: Wierbajtis Dariusz: Teraz będę twoim światem... Znad Wilii 1999 nr 7 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
  Winczakiewicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1328.wiersz: Winczakiewicz Jan: Wilno. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Wiśniewski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1329.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Astrachań. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 28  szczegóły 
1330.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Azow - św. Marek. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
1331.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Dzwon Magadanu. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
1332.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Petersburg. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
1333.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Pietropawłowsk - ulica Sowiecka. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
1334.wiersz: Wiśniewski Jarek: Wiersze z misji [z tego cyklu:] Sachalin. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1335.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 3 s. 31 (nota biograficzna...) szczegóły 
  Witkowski Michał (1927-1996)
    wiersze (alfabet tytułów)
1336.wiersz: Witkowski Michał: List z Sybiru. Znad Wilii 1995 nr 6 s. 7 (z notą Kazimierasa Rakieviciusa...) szczegóły 
  Wojciechowski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1337.artykuł: Komaiszko Leokadia: Polacy w Belgii: Szatan, w czepku urodzony. Znad Wilii 1996 nr 2 s. 5-6 (szerzej o wydawanym przez W. Wojciechowskiego czasopiśmie Biuletyn ...) szczegóły 
  Wojszwiłło Mirosława
    wiersze (alfabet tytułów)
1338.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Boże! Niech się nie burzy.... Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1339.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Co czuję. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1340.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Dedykacja. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1341.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Finał. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1342.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Ma ziemia. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
1343.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Przed burzą. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1344.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Sen. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1345.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Ukojenie. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1346.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Wiara. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
1347.wiersz: Wojszwiłło Mirosława: Wstrząs. Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1348.wywiad: Marcinkiewicz Wanda: Znad Wilii 1992 nr 19 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Wojtyła Karol
1349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paluch Janusz M.: Juvenilia Karola Wojtyły. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
1350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paluch Janusz M.: Słowiańska księga tęsknot. Znad Wilii 1996 nr 11 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1351.wiersz: Wojtyła Karol: Emilii - Matce mojej. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 7  szczegóły 
  Wolski Artur
    wywiady (alfabet autorów)
1352.wywiad: Jackiewicz Mieczysław: Ludzie powoli budzą się ze snu. Znad Wilii 1997 nr 2 s. 5  szczegóły 
  Wołejko Jan Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
1353.wiersz: Wołejko Jan Waldemar: Wspomnienie o Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 28 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1354.artykuł: Dąbrowski Andrzej: Nieznane karty z życia Jana Waldemara Wołejki. Znad Wilii 1994 nr 28 s. 2  szczegóły 
  Wołosewicz Michał
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: "Echo legendy". Znad Wilii 1999 nr 19 s. 8 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1356.wiersz: Wołosewicz Michał: Maryla - w imieniu tym... Znad Wilii 1999 nr 12 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
1357.wiersz: Wołosewicz Michał: Panie, daj mądrość.... Znad Wilii 1992 nr 26 s. 6  szczegóły 
  Worotyński Sławomir
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1359.wiersz: Worotyński Sławomir: Bez skrzydeł. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 204  szczegóły 
1360.wiersz: Worotyński Sławomir: Driada. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1361.wiersz: Worotyński Sławomir: Drzwi uchylone. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1362.wiersz: Worotyński Sławomir: Duet. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1363.wiersz: Worotyński Sławomir: Gałązka bzu. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1364.wiersz: Worotyński Sławomir: Gałązka bzu. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 207-208  szczegóły 
1365.wiersz: Worotyński Sławomir: Iluzja. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 208  szczegóły 
1366.wiersz: Worotyński Sławomir: Jesienne Bieniakonie. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 211  szczegóły 
1367.wiersz: Worotyński Sławomir: Jesień w Paryżu. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 211  szczegóły 
1368.wiersz: Worotyński Sławomir: Konwalia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 202-203  szczegóły 
1369.wiersz: Worotyński Sławomir: Kropla. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 199-200  szczegóły 
1370.wiersz: Worotyński Sławomir: Kropla. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1371.wiersz: Worotyński Sławomir: Kwiaty Maneta. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 204-205  szczegóły 
1372.wiersz: Worotyński Sławomir: Lekcja odczytywania. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 199  szczegóły 
1373.wiersz: Worotyński Sławomir: Łyżeczka do herbaty. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 209  szczegóły 
1374.wiersz: Worotyński Sławomir: Melodia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 210  szczegóły 
1375.wiersz: Worotyński Sławomir: Miasto. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1376.wiersz: Worotyński Sławomir: Miasto. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 205-206  szczegóły 
1377.wiersz: Worotyński Sławomir: Nad Wilenką. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 209-210  szczegóły 
1378.wiersz: Worotyński Sławomir: Nagrobek. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 201  szczegóły 
1379.wiersz: Worotyński Sławomir: Ogień. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 200  szczegóły 
1380.wiersz: Worotyński Sławomir: Ostatnia chwila grudnia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 210  szczegóły 
1381.wiersz: Worotyński Sławomir: Pani Markiz de Sade. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 206-207  szczegóły 
1382.wiersz: Worotyński Sławomir: Pieśń o mieście. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 208-209  szczegóły 
1383.wiersz: Worotyński Sławomir: Podłoga. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8  szczegóły 
1384.wiersz: Worotyński Sławomir: Podróż zabawek. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1385.wiersz: Worotyński Sławomir: Sen o zbieraniu poziomek. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 205  szczegóły 
1386.wiersz: Worotyński Sławomir: Sklepy w Bieniakoniach. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 210  szczegóły 
1387.wiersz: Worotyński Sławomir: Skrzynka pocztowa. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 200  szczegóły 
1388.wiersz: Worotyński Sławomir: Skrzynka pocztowa. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 8 (z not....) szczegóły 
1389.wiersz: Worotyński Sławomir: Słonecznik. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 201  szczegóły 
1390.wiersz: Worotyński Sławomir: Słonecznik. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1391.wiersz: Worotyński Sławomir: Śmierć Bruegla (skrzyp drzwi w domu na ulicy Haute w Brukseli). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 203  szczegóły 
1392.wiersz: Worotyński Sławomir: Ucieczka. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 202  szczegóły 
1393.wiersz: Worotyński Sławomir: W parku Puttkamerów. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 207  szczegóły 
1394.wiersz: Worotyński Sławomir: W sprawie mieszkania. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 201  szczegóły 
1395.wiersz: Worotyński Sławomir: Wczoraj. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8  szczegóły 
1396.wiersz: Worotyński Sławomir: Wilenka. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8 (t....) szczegóły 
1397.wiersz: Worotyński Sławomir: Wilenka. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 204  szczegóły 
1398.wiersz: Worotyński Sławomir: Wstęp do katedry wileńskiej. Znad Wilii 1990 nr 20 s. 8 (z fot....) szczegóły 
1399.wiersz: Worotyński Sławomir: Z życia impresjonisty. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8 (w rubryce: Perełki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1400.artykuł: Mieczkowski Romuald: Worotyński. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 191-196 (wspomnienie o poecie; z fot....) szczegóły 
1401.artykuł: Szostakowski Józef: Słowem malowane. Znad Wilii 1999 nr 18 s. 8 (biogr.; z fot....) szczegóły 
1402.artykuł: Żakiewicz Zbigniew: Sławomir Worotyński - poeta polskiego losu. Znad Wilii 1990 nr 16 s. 4-5  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1403.ikonografia: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 199 (fot....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1404.kult: Szostakowski Józef: Wieczór pamięci Worotyńskiego. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 7 (Wilno, 19 XI 1998...) szczegóły 
  Wójcik Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1405.wiersz: Wójcik Janusz: Sen o domu (Jasiowi Ryłce). Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1406.wywiad: Mieczkowski Romuald: Ze wszystkimi ludźmi można się porozumieć na bazie uniwersalnych wartości.... Znad Wilii 1995 nr 13 s. 3  szczegóły 
  Wybicki Józef
1407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skonka Czesław: Z hymnem narodowym przez życie. Znad Wilii 1994 nr 24 s. 6 (wyw. z prezesem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Tradycji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
1408.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.: Lvoviana. Znad Wilii 1992 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Zagałowa Janina
    proza (alfabet tytułów)
1409.proza: Zagałowa Janina: Spotkanie na drodze. Znad Wilii 1992 nr 17-26 (cd. w 1993...) szczegóły 
  Zan Tomasz
1410.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 4 s. 6  szczegóły 
  Zawadzka Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
1411.wiersz: Zawadzka Halina: Za oknem miasto szumi.... Znad Wilii 1991 nr 18 s. 4  szczegóły 
  Zdanowicz Zofia
1412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Pod wileńskim niebem. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1413.wiersz: Zdanowicz Zofia: Dzień Zaduszny. Znad Wilii 1997 nr 21 s. 8  szczegóły 
1414.wiersz: Zdanowicz Zofia: Los. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1415.artykuł: T.D.: Sercem malowane. Znad Wilii 1997 nr 21 s. 8 (nota biogr....) szczegóły 
  Zdziechowski Marian
    proza (alfabet tytułów)
1416.proza: Zdziechowski Marian: [Aforyzm]. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1417.artykuł: Kalęba Beata: Marian Zdziechowski - jeden z rektorów USB [Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie]. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 99-112 (dot. biografii, twórczości i działalności; z not. o autorce artykułu...) szczegóły 
1418.artykuł: Piotrowiczowa Danuta: Marian Zdziechowski - pisarz, uczony, wychowawca w jednej osobie. Znad Wilii 1992 nr 3 s. 4-5  szczegóły 
1419.artykuł: Rudzianskyte Greta: Marian Zdziechowski jako slawista. Znad Wilii 1996 nr 22 s. 1, 3  szczegóły 
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1420.artykuł: Kobyliński Anatol: Prof. Tadeusz Zieliński (Sylwetki naukowców). Znad Wilii 1997 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Zwilnian-Grabowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1421.wiersz: Zwilnian Grabowski Tadeusz: Wilniada [fragm.]. Znad Wilii 1994 nr 15 s. 7 (z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
1422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hlebowicz Adam: Gorycz i sól. Laudacja wygłoszona na cześć książki Zbigniewa Żakiewicza "Gorycz i sól morza" 27 lipca 2000 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 229-231  szczegóły 
1423.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Z Wilią w tytule. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr5 s. 6  szczegóły 
  Żuwielówna Aluzja pseud.
    proza (alfabet tytułów)
1424.proza: Żuwielówna Aluzja: Zabawy z Aluzją. Znad Wilii 1998 nr 21-24 (cykl fel....) szczegóły 
  Żyżlewski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
1425.proza: Żyżlewski Tadeusz: Kuźnia życia [fragm. pow.]. Znad Wilii 1993 nr 11, 12, 14, 15 (z notą i fot., nr 11 s. 7...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
1426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
1427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurewicz Bogusława: "Pogranicze" - bez granic. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 4  szczegóły 
1428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Spotkanie na pograniczu. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
1429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipscher Winfried: Literacki Region Euro-Prusia. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 7 (tekst przedstawiony na promocji książki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Hasła osobowe (albańska)
  Saneja Mazllum
    wywiady (alfabet autorów)
1430.wywiad: Mieczkowski Romuald: Kosowo - moja wielka miłość i rana. Rozpad Jugosławii w sieciach szowinizmu. Znad Wilii 1993 nr 3 s. 5 (z fragm. wierszy; z fot....) szczegóły 
  Teresa z Kalkuty święta *
    wiersze (alfabet tytułów)
1431.wiersz: Matka Teresa z Kalkuty : Hymn do życia. Znad Wilii 1997 nr 21 s. 1  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Barlow Joel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1432.artykuł: Lachowicz Teofil: Amerykanin w Wilnie. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 5, 7 (biogr., nt. podróży do Wilna...) szczegóły 
nawiązanie: T.B.: Amerykanin w Wilnie. Wracając do tematu. Znad Wilii 1998 nr 19 s. 5  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
1433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Aleksander: Poprzedniczka Polskiego Towarzystwa Białorutenicznego. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 8 (inf. w artykule...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1434.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Idea niepodległościowa w poezji białoruskiej początku XX wieku. Znad Wilii 1997 nr 12 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1435.artykuł: Dubowiec Siarhiej: Białoruski numer "Twórczości". Znad Wilii 1995 nr 13 s. 6 (wyw. z red. naczelnym białoruskiego miesięcznika Nasza Niwa nt....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Aljakhnovihch Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1436.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Alachnowicza droga życia ciernista. Na niwie działalności białoruskiej. Znad Wilii 1998 nr 6-8 (sylwetka, z fot....) szczegóły 
1437.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszka Olechnowicza żywot burzliwy. Znad Wilii 2003 nr 1 s. 35-53 (z fot....) szczegóły 
  Arlouh Uladzihmer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1438.artykuł: Pisarz z Białorusi. Znad Wilii 1999 nr 23 s. 7 (nota nt. spotkania Uładzimira Arłowa ze studentami w Wilnie...) szczegóły 
  Arsen'neva Natal'lja
    wiersze (alfabet tytułów)
1439.wiersz: Arsienniewa Natalla: Modlitwa. Znad Wilii 1997 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
  Babkouh Ihgar
    wiersze (alfabet tytułów)
1440.wiersz: Babkou Ihar: Chłodne światło lampy... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
1441.wiersz: Babkou Ihar: Ciężar to i pieszczota... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 232  szczegóły 
1442.wiersz: Babkou Ihar: Czarne ślepia ognia... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226-227  szczegóły 
1443.wiersz: Babkou Ihar: Hyde-Park (powieść). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
1444.wiersz: Babkou Ihar: Imię. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
1445.wiersz: Babkou Ihar: Jesieni, siostro, pośród.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
1446.wiersz: Babkou Ihar: Kawiarnia. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 234-235  szczegóły 
1447.wiersz: Babkou Ihar: Kiedy jesieni rude włosy... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 232  szczegóły 
1448.wiersz: Babkou Ihar: List do Adama Mickiewicza o śmierci Litwy, napisany przez Adama Kłokockiego w Lipniszkach, w drodze do Wilna. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 225 (z notą od tłumacza, s. 235...) szczegóły 
1449.wiersz: Babkou Ihar: Los. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
1450.wiersz: Babkou Ihar: Mowa. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
1451.wiersz: Babkou Ihar: Muśnięcia wąskich ust... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 231  szczegóły 
1452.wiersz: Babkou Ihar: Na rozdrożu jesiennych snów... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229  szczegóły 
1453.wiersz: Babkou Ihar: Nie, to nie śmierć... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229-230  szczegóły 
1454.wiersz: Babkou Ihar: Nieobecność. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226  szczegóły 
1455.wiersz: Babkou Ihar: Obłoki. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 229  szczegóły 
1456.wiersz: Babkou Ihar: Okno. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233  szczegóły 
1457.wiersz: Babkou Ihar: Podmuch czółen papierowych... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 234  szczegóły 
1458.wiersz: Babkou Ihar: (Poezja). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 233-234  szczegóły 
1459.wiersz: Babkou Ihar: Południe. Ślepnący zmrok... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 228  szczegóły 
1460.wiersz: Babkou Ihar: Pomiędzy. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 227-228  szczegóły 
1461.wiersz: Babkou Ihar: Produkty niewydojrzałego czasu. Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
1462.wiersz: Babkou Ihar: Przezroczystość. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226  szczegóły 
1463.wiersz: Babkou Ihar: Świat raptem osierocony.... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
1464.wiersz: Babkou Ihar: W szpitalu. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
1465.wiersz: Babkou Ihar: Wilno. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 225 (z notą od tłumacza, s. 235...) szczegóły 
1466.wiersz: Babkou Ihar: Za oknem ulewa... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 230  szczegóły 
1467.wiersz: Babkou Ihar: Zawsze ten sam sen... Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 226-227  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1468.wywiad: Korzeniewska Katarzyna: Znad Wilii 1994 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Gljobus Adam
    wywiady (alfabet autorów)
1469.wywiad: Szostakowski Józef: Szelmostwa damawików. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 8  szczegóły 
  Kolas Jakub
1470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seniuch Czesław: Białoruski poemat po polsku. "Nowa ziemia" Jakuba Kołasa - w liczbach (i nie tylko). Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 213-222 (uwagi tłumacza przekładu polskiego...) szczegóły 
  Paz'njak Zjanon
    wiersze (alfabet tytułów)
1471.wiersz: Poźniak Zenon: Fokstrot. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 76  szczegóły 
1472.wiersz: Poźniak Zenon: Fotografuje Jan Bułhak. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 77  szczegóły 
1473.wiersz: Poźniak Zenon: Gawrony. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 74  szczegóły 
1474.wiersz: Poźniak Zenon: Gdy tęskno na duszy. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 74  szczegóły 
1475.wiersz: Poźniak Zenon: Gloria Patria. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 75-76  szczegóły 
1476.wiersz: Poźniak Zenon: Jabłonie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 77  szczegóły 
1477.wiersz: Poźniak Zenon: Kwitną jabłonie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 73  szczegóły 
1478.wiersz: Poźniak Zenon: Las za błękitną smugą. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 71-72 (z fot....) szczegóły 
1479.wiersz: Poźniak Zenon: Nad polami. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 78  szczegóły 
1480.wiersz: Poźniak Zenon: O świcie przy katedrze. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 73  szczegóły 
1481.wiersz: Poźniak Zenon: Patrząc w dal. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 76  szczegóły 
1482.wiersz: Poźniak Zenon: Pędzę do kraju ojczystego... Znad Wilii 2003 nr 3 s. 78  szczegóły 
1483.wiersz: Poźniak Zenon: Ranek na Antokolu. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
1484.wiersz: Poźniak Zenon: Tam, daleko. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
1485.wiersz: Poźniak Zenon: Testament. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 78  szczegóły 
1486.wiersz: Poźniak Zenon: W Wilnie. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 73  szczegóły 
1487.wiersz: Poźniak Zenon: Wilenka. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 73  szczegóły 
1488.wiersz: Poźniak Zenon: Wileński bruk. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 74-75  szczegóły 
1489.wiersz: Poźniak Zenon: Wileńszczyzna. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 72  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1490.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Znad Wilii 2003 nr 3 s. 79 (biogr....) szczegóły 
  Sapach Taccjana
    wiersze (alfabet tytułów)
1491.wiersz: Sapacz Tacjana: Sawielijowi. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 285 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Svajak Kazihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1492.artykuł: Dubicki Władysław: Swajak mieszkał też w Podbrodziu. Znad Wilii 1995 6 s. 2 (not....) szczegóły 
  Tarashkevihch Branihslauh
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1493.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Białoruski tłumacz "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Znad Wilii 1995 nr 13 s. 4 (biogr., z fot....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1494.wiersz: Fotografuje Jan Bułhak. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Belloc Hilaire
    wiersze (alfabet tytułów)
1495.wiersz: Belloc Hilaire: Ballada do Matki Boskiej = Ballade to Our Lady of Czestochowa. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 8 (tekst równoległy polski i angielski, z notą Mieczysława Jackiewicza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1496.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Godot nie przyjdzie, bo go nie ma. Znad Wilii 1993 nr 2 s. 2 (tekst przemów. z okazji przyjęcia V. Havla do Francuskiej Akademii Nau...) szczegóły 
  Martinek Libor
    wiersze (alfabet tytułów)
1497.wiersz: Martinek Libor: Aeternus Hesperus (Renacie Putzlacher). Znad Wilii 1997 nr 4 s. 8 (z not....) szczegóły 
1498.wiersz: Martinek Libor: Podróż autokarem na Litwę. Znad Wilii 1999 nr 17 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura estońska / Hasła szczegółowe (estońska) / Hasła osobowe (estońska)
  Kaplinski Jaan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1499.artykuł: Szostakowski Józef: Oddany literaturze. Spotkanie z Janem Kaplinskim. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 7 (spraw. ze spotk. z Janem Kaplinskim, Wilno, 2 VI 1999...) szczegóły 
  Puu Aarne
    wiersze (alfabet tytułów)
1500.wiersz: Puu Aarne: Bóg pracuje.... Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
1501.wiersz: Puu Aarne: Buty moje są tak chore.... Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
1502.wiersz: Puu Aarne: Ciągle nadjeżdżają.... Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
1503.wiersz: Puu Aarne: Na przedświątecznie zatłoczonej ulicy.... Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1504.wywiad: Mieczkowski Romuald: W Polsce tęsknię do Estonii, w Estonii - do Polski. Znad Wilii 1996 nr 1 s. 8 (z notą i fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Siraste Kirsti
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1505.artykuł: Nagroda dla Polaków i Karaimów. Znad Wilii 1999 nr 2 s. 8 (o fundatorce Nagrody im. Sawiczów przyznawanej dla osób, któe zasłużył...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1506.tekst paraliteracki: Milosz Oscar Vladislas: Litwa - to więcej niż Ojczyzna.... Znad Wilii 1990 nr 21 s. 4-5 (tekst odczytu wygłoszonego 29 III 1919 w sali Towarzystwa Geograficzne...) szczegóły 
1507.tekst paraliteracki: Milosz Oscar Vladislas: O mitologii litewskiej. Znad Wilii 1990 nr 21 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1508.artykuł: Koniecki Andrzej: Oskar Miłosz i Polska. Znad Wilii 1992 nr 11 s. 4 (biogr., z fot....) szczegóły 
1509.artykuł: Mackevicius Vytautas: Dzień pogrzebu Oskara Miłosza. Znad Wilii 1994 nr 5 s. 6 (wspomnienie, z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Dżanabi al- Hatif
    wiersze (alfabet tytułów)
1510.wiersz: Dżanabi al- Hatif: Bez tytułu (Obudził się dziadek...). Znad Wilii 1995 nr 11 s. 5 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1511.wywiad: Mieczkowski Romuald: Musimy nauczyć się przyjmowania czyjejś inności. Znad Wilii 1993 nr 1 s. 5 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura karaimska / Część ogólna (karaimska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1512.artykuł: Kobeckaite Halina: Duch legendarnych przodków. Karaimska poezja na Litwie. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 8 (zawiera także noty biograficzne twórców karaimskich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura karaimska / Hasła szczegółowe (karaimska) / Hasła osobowe (karaimska)
  Abragamovich Zakhariash
    wiersze (alfabet tytułów)
1513.wiersz: Abrahamowicz Zachariasz: Karaimem jestem. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1514.artykuł: Parylak Roman: Karaimski poeta z Halicza. W kręgu kultury Orientu. Znad Wilii 1996 nr 4 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Firkovich Simon
    wiersze (alfabet tytułów)
1515.wiersz: Firkowicz Szymon: Był taki dzień. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 8  szczegóły 
1516.wiersz: Firkowicz Szymon: Hej, Paszo, hej!. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Lopato Shelumiel
    wiersze (alfabet tytułów)
1517.wiersz: Łopato Szelumiel: Pragnienia. Znad Wilii 1995 nr 3 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Antologie i zbiory (litewska)
1518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dwa tomiki wileńskiego poety. Znad Wilii 1995 nr 21 s. 8  szczegóły 
1519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Literatura litewska po polsku. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 377-379  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Alisanka Eugenijus
    wiersze (alfabet tytułów)
1520.wiersz: Alisanka Eugenijus: Pod bezimiennym sklepieniem... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 269 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1521.wiersz: Alisanka Eugenijus: Wczesna wiosna. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 268 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Baranauskas Antanas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1522.artykuł: Drozdowska Józefa: Poeta dwóch języków. Znad Wilii 1990 nr 11 s. 6 (z fot. Atanasa Baranauskasa...) szczegóły 
1523.artykuł: Tamosiunas Viktoras: Serca tragiczne mające się ku sobie. Znad Wilii 1991 nr 12 s. 6 (biogr., nt. znajomości Karoliny Proniewskiej i Antanasa Baranauskasa...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1524.kult: Jakubonis Gediminas: O biskupie Baranauskasie w Sejnach, o Mickiewiczu w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 3 (wyw. z rzeźbiarzem m.in. nt. planów postawienia zaprojektowanego przez...) szczegóły 
  Birgelis Sigitas
1525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybałko Alicja: Siedem dni, siedem lat. Twórczość Litwinów w Polsce. Znad Wilii 1998 nr 24 s. 6 (spraw. z promocji książki, Wilno, 9 XII 1998...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1526.wiersz: Birgelis Sigitas: Ile razy trzeba... Znad Wilii 1998 nr 24 s. 6  szczegóły 
  Bloze Vytautas Patricijus
    wiersze (alfabet tytułów)
1527.wiersz: Bloze Vytautas: Ach te sady Vincenta.... Znad Wilii 1994 nr 5 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1528.wiersz: Bloze Vytautas: Wszystko nietrwałe.... Znad Wilii 1994 nr 5 s. 6 (z notą...) szczegóły 
  Boruta Kazys
    wiersze (alfabet tytułów)
1529.wiersz: Boruta Kazys: Czajka. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Brazdzionis Bernardas
    zgon (alfabet autorów)
1530.zgon: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 312 (zmarł: 12 VII 2002; not....) szczegóły 
  Bukontas Alfonsas
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Bukontas Alfonsas: Co mi powiedziała kobieta o płomiennej twarzy. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 271 (z not. o autorze...) szczegóły 
1532.wiersz: Bukontas Alfonsas: Po powrocie do domu pokoje pachniały... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 270 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Daukantas Simonas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1533.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Daukantas - pierwszy litewski historyk. 70-lecie państwa litewskiego. Znad Wilii 1998 nr 2 s. 7 (sylwetka litewskiego historyka i pisarza...) szczegóły 
  Daunys Vaidotas
    wiersze (alfabet tytułów)
1534.wiersz: Daunys Vaidotas: Niech lśnią odległe światy... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 272 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1535.wiersz: Daunys Vaidotas: Preludium. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 273 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1536.proza: Daunys Vaidotas: Dzień szósty (Fragmenty). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 96-102 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1537.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Vaidotas Daunys (Od tłumacza). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 104-105 (nt. biografii i twórczości w 5. rocznicę śmierci...) szczegóły 
1538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konicki Andrzej: Dzień szósty: tworzenie człowieka trwa nadal. Znad Wilii 1996 nr 9 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Donelaitis Kristijonas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1539.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Donelaitis - ojcem poezji litewskiej. U źródeł poezji litewskiej. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 6 (biogr. i twórcz....) szczegóły 
  Erlickas Juozas
    proza (alfabet tytułów)
1540.proza: Erlickas Juozas: Droga na szczyty (Opowieść nieznanego alpinisty). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 177-182 (z not. o autorze i fot....) szczegóły 
1541.proza: Erlickas Juozas: Fala odrodzenia. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 6  szczegóły 
  Gavelis Ricardas
    proza (alfabet tytułów)
1542.proza: Gavelis Ricardas: Pamiętniki młodego człowieka. Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 250-258 (z notą...) szczegóły 
  Geda Sigitas
    wywiady (alfabet autorów)
1543.wywiad: Szostakowski Józef: Między tradycją a awangardą. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 3 (z fot....) szczegóły 
  Gira Liudas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1544.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Liudas Gira i Władysław Mergel (Dialogi polsko-litewskie). Znad Wilii 1997 nr 17 s. 4-5  szczegóły 
1545.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Liudas Gira w przekładach i opinii polskiej. Znad Wilii 1998 nr 4 s. 5 (z fot....) szczegóły 
  Grajauskas Gintaras
    wiersze (alfabet tytułów)
1546.wiersz: Grajauskas Gintaras: Bo ja jestem całkiem nie ten.... Znad Wilii 2000 nr 1 s. 121 (z notą o autorze...) szczegóły 
1547.wiersz: Grajauskas Gintaras: Drugie przyjście. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
1548.wiersz: Grajauskas Gintaras: Ostatni list Santalucii. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 120  szczegóły 
  Granauskas Romualdas
    proza (alfabet tytułów)
1549.proza: Granauskas Romualdas: Starzec zachodzącego słońca. Znad Wilii 1999 nr 21 s. 6 (z not. od tłumaczki...) szczegóły 
  Jonuskaite Birute
    proza (alfabet tytułów)
1550.proza: Jonuskaite Birute: Granica. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 78-83  szczegóły 
1551.proza: Jonuskaite Birute: Jesienna modlitwa. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 75-78  szczegóły 
1552.proza: Jonuskaite Birute: Łzawe oczy konia. Znad Wilii 2003 nr 2 s. 84-87  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1553.artykuł: Znad Wilii 2003 nr 2 s. 87 (nota biogr....) szczegóły 
  Jonynas Antanas A.
    wiersze (alfabet tytułów)
1554.wiersz: Jonynas Antanas A.: Most na Zarzeczu. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 275 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1555.wiersz: Jonynas Antanas A.: Wieczny. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 274 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Juozaitis Arvydas
    wywiady (alfabet autorów)
1556.wywiad: Szostakowski Józef: Czas stawia swoje wymagania. Znad Wilii 1999 nr 3 s. 1, 3 (z fot....) szczegóły 
  Kreve-Mickevicius Vincas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1557.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Vincasa Kreve-Mickeviciusa podróż do Polski. Znad Wilii 1991 nr 14 s. 5 (biogr., dot. podróży z 1939...) szczegóły 
  Kudirka Vincas
    wiersze (alfabet tytułów)
1558.wiersz: Kudirka Vincas: O Litwo! Ojczyzno nasza, tyś ziemią olbrzymów... Znad Wilii 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
1559.wiersz: Kudirka Vincas: O Litwo, ojczyzno nasza! Wielkich ludzi ziemio... Znad Wilii 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
1560.wiersz: Kudirka Vincas: Tautiska giesme = PIeśń narodowa. Znad Wilii 1994 nr 10 s. 8 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Vincas Kudirka - autor hymnu narodowego. 80-lecie państwa litewskiego. Znad Wilii 1998 nr 3 s. 5 (biogr., z portr. oraz polskim przekładem hymnu...) szczegóły 
  Kuncinas Jurgis
    proza (alfabet tytułów)
1562.proza: Kuncinas Jurgis: Blanchisserie albo Zwierzyniec - Zarzecze [fragm. pow.]. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 8 (z notą...) szczegóły 
1563.proza: Kuncinas Jurgis: Tola (Fragmenty powieści). Znad Wilii 2000 nr 1 s. 106-112 (z notą o autorze i fot....) szczegóły 
  Landsbergis Vytautas
    wiersze (alfabet tytułów)
1564.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Co tu powiedzieć?. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 105 (z portr.; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1565.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Elegia jabłkowa. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 106 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1566.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Fantastyka naukowa. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 109 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1567.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Krzywe modlitwy. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 106 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1568.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Minibajki [z tego cyklu:] Gdy krowa zachwyca się kwiatkiem... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 107 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1569.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Minibajki [z tego cyklu:] Powiedz mi, boa.... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 107 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1570.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Minibajki [z tego cyklu:] Tu spoczywa ciało szpaka... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 107 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1571.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Moc analizy. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 106 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1572.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Na ucho albo Chytrzy Holendrzy. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 106 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1573.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Na wydmuchu sztuk [z tego cyklu:] Dźwięk do dźwięku przytulałem... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 108 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1574.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Na wydmuchu sztuk [z tego cyklu:] Istnieją w sztuce niepoważne elementy... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 108 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1575.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Na wydmuchu sztuk [z tego cyklu:] Przeróżne sztuczki, mili panowie... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 108 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1576.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Najmniejszym. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 108 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1577.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Nauka wesoła. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 108 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1578.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Początki (liryczny). Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 107 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1579.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Proza poetycka. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 109 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1580.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Retro molto (collage). Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 109 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
1581.wiersz: [Landsbergis Vytautas] (Jonas Zemkalnis): Zagadki. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 107 (z portr. na s. 105; z not. o autorze na s. 109-110...) szczegóły 
  Liniauskas Jonas
    wiersze (alfabet tytułów)
1582.wiersz: Liniauskas Jonas: Budowla. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 276 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1583.wiersz: Liniauskas Jonas: Im więcej kurzu w powietrzu... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 277 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Makstutis Arvydas
    wiersze (alfabet tytułów)
1584.wiersz: Makstutis Arvydas: Chce mi się sięgnąć.... Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7 (z listem do red. od aut....) szczegóły 
1585.wiersz: Makstutis Arvydas: Gdy tęsknię za Polską. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 5 (z notą od aut....) szczegóły 
1586.wiersz: Makstutis Arvydas: Polska Kostomłoty. Znad Wilii 1991 nr 25 s. 5 (z notą od aut....) szczegóły 
1587.wiersz: Makstutis Arvydas: Stary mądry deszcz.... Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7 (z listem do red. od aut....) szczegóły 
1588.wiersz: Makstutis Arvydas: Zima nareszcie nadeszła.... Znad Wilii 1992 nr 1 s. 7 (z listem do red. od aut....) szczegóły 
  Marcinkevicius Justinas
    wiersze (alfabet tytułów)
1589.wiersz: Marcinkevicius Justinas: Słowo: Ojczyzna. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Marcinkeviciute Birute
    wiersze (alfabet tytułów)
1590.wiersz: Marcinkeviciute Birute: Rozmowa międzymiastowa. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 201 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1591.wiersz: Marcinkeviciute Birute: Rozmowa międzymiastowa. Znad Wilii 1995 nr 22 s. 6  szczegóły 
1592.wiersz: Marcinkeviciute Birute: Szary Petersburg. Rzeka Fontanka. Znad Wilii 1995 nr 22 s. 6  szczegóły 
1593.wiersz: Marcinkeviciute Birute: Szary Petersburg [z tego cyklu:] Rzeka Fontanka. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 202 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1594.wiersz: Marcinkeviciute Birute: Szary Petersburg [z tego cyklu:] Sen. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 202-203 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1595.artykuł: Mieczkowski Romuald: Znad Wilii 1995 nr 22 s. 6 (biogr., z fot....) szczegóły 
  Martinaitis Marcelijus
    wiersze (alfabet tytułów)
1596.wiersz: Martinaitis Marcelijus: Ożyw mnie z długiej nici kłębka... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 278 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1597.wiersz: Martinaitis Marcelijus: Wymyśl dla mnie wieczór ze światełkiem... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 279 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Mazvydas Martynas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1598.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Martinas Mazvydas - twórca pierwszej książki. Wybitni ludzie Małej Litwy. Znad Wilii 1996 nr 7 s. 5 (o życiu, działalności wydawniczej i twórczości...) szczegóły 
  Miezelaitis Eduardas
    wiersze (alfabet tytułów)
1599.wiersz: Miezelaitis Eduardas: Wawel. Przy sarkofagu Mickiewicza [fragm.]. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1600.artykuł: Szylkin Henryk: Miezelaitis w Santoce. Przyjaźnie literackie. Znad Wilii 1998 nr 16 s. 1, 4 (wspomnienie; z fot....) szczegóły 
  Miliauskaite Nijole
    wiersze (alfabet tytułów)
1601.wiersz: Miliauskaite Nijole: Miałam dwanaście lat.... Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6 (z notą...) szczegóły 
1602.wiersz: Przysłałeś śnieg puszysty.... Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6 (z notą...) szczegóły 
  Palcinskaite Violeta
    wiersze (alfabet tytułów)
1603.wiersz: Palcinskaite Violeta: Dobroć. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 280 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1604.wiersz: Palcinskaite Violeta: Dom bez snów. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 280-281 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
  Poska Dionizas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1605.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Dionizas Poska - poeta i etnograf. Litwie oddani. Znad Wilii 1998 nr 6 s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
  Rencys Sigitas
    wiersze (alfabet tytułów)
1606.wiersz: Rencys Sigitas: Modlitwa (Sigitasovi Garsbauskasovi). Znad Wilii 1999 nr 22 s. 5  szczegóły 
1607.wiersz: Rencys Sigitas: Rondo księżycowej poświaty. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 5  szczegóły 
  Seinius Ignas
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: "Czerwony potop" po polsku. Znad Wilii 1998 nr 17 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Sela Jonas
1609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: We dwoje. Nowe przekłady. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1610.wiersz: Sela Jonas: Gwiezdne korale. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8  szczegóły 
  Serelyte Renata
    proza (alfabet tytułów)
1611.proza: Serelyte Renata: Gwiazdy epoki lodowcowej (Fragment). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 183-188 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
  Sirijos Gira Vytautas
    wiersze (alfabet tytułów)
1612.wiersz: Sirijos Gira Vytautas: Marsz z "Królewny Śnieżki". Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
1613.wiersz: Sirijos Gira Vytautas: Matka (Z wierszy o polskim Wrześniu). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
  Sirvys Paulius
    wiersze (alfabet tytułów)
1614.wiersz: Sirvys Paulius: Huśtaj kolebkę, mamo. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 119-120 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1615.wiersz: Sirvys Paulius: Mewy znad jeziora Sarty. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 114 (z fot. i z not. o autorze na s. 120...) szczegóły 
1616.wiersz: Sirvys Paulius: Nie jestem wart.... Znad Wilii 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
1617.wiersz: Sirvys Paulius: Nie wypalisz płomieniem. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 115-116 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1618.wiersz: Sirvys Paulius: Płomyk. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 118 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1619.wiersz: Sirvys Paulius: Rozdarta pierś. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 118-119 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1620.wiersz: Sirvys Paulius: Topole. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 116-117 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1621.wiersz: Sirvys Paulius: Złap mi księżyc z tego źródła. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 116 (z not. o autorze na s. 120; z fot. na s. 114...) szczegóły 
  Skucaite Ramute
    wiersze (alfabet tytułów)
1622.wiersz: Skucaite Ramute: Wota Królewiczowi. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 111 (z not. o autorce...) szczegóły 
  Smitaite Patricija
    wiersze (alfabet tytułów)
1623.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Mam przezwyciężyć moją tymczasowość. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 8  szczegóły 
1624.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Ocalone dziecko. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 196 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1625.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Ocalone dziecko. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1626.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Ojcostwo. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 197 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1627.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Ojcostwo. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1628.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Opiekun ptaków. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 198 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1629.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Opiekun ptaków. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1630.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Wymodlicielka. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1631.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Wymodlicielka. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 199-200 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
1632.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Z kołatającym sercem. Znad Wilii 1998 nr 5 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
1633.wiersz: Szmit (Smitaite) Patrycja: Z kołatającym sercem.... Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 195 (z not. o autorce i fot....) szczegóły 
  Sruoga Balys
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1634.artykuł: Pogorzelski Andrzej: Stutthof wstrząsnął mną. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 4 (m.in. nt. jenieckich losów pisarza...) szczegóły 
  Stanevicius Simonas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1635.artykuł: Bokszyski Antoni: Simonasa Staneviciusa związki z literaturą polską. Znad Wilii 1999 nr 21 s. 7  szczegóły 
  Stempkowska Matylda
    wiersze (alfabet tytułów)
1636.wiersz: Stempkowska Matylda: W nocnym teatrze. Znad Wilii 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
  Vaiciunaite Judita
    wiersze (alfabet tytułów)
1637.wiersz: Vaiciunaite Judita: Dzwon. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 8  szczegóły 
1638.wiersz: Vaiciunaite Judita: Miejska Brama. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 8  szczegóły 
1639.wiersz: Vaiciunaite Judita: Skwer. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1640.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Liryczny świat Vaiciunaite. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 8 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Vainilaitis Martynas
    wiersze (alfabet tytułów)
1641.wiersz: Vainilaitis Martynas: Dzień św. Kazimierza. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 113 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Vaitkus Jonas
    wiersze (alfabet tytułów)
1642.wiersz: Vaitkus Jonas: Była ciemna noc. Znad Wilii 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
1643.wiersz: Vaitkus Jonas: Była ciemna noc. Znad Wilii 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
1644.wiersz: Vaitkus Jonas: Śni mi się chyba sen.... Znad Wilii 1992 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Venclova Tomas
    wiersze (alfabet tytułów)
1645.wiersz: Venclova Tomas: Czas zostawić przyjaciół.... Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 5  szczegóły 
1646.wiersz: Venclova Tomas: Gdy znienacka kontynent.... Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 5  szczegóły 
1647.wiersz: Venclova Tomas: Rozmowa w zimie. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 4  szczegóły 
1648.wiersz: Venclova Tomas: Zatrzymaj się.... Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1649.tekst paraliteracki: Venclova Tomas: Istnieje wiele odmian pamięci. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 71- (tekst referatu wygłoszony w czasie spotkania w Ratuszu wileńskim "Wspo...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1650.artykuł: Barańczak Stanisław: Poeta powinien zachować punkt widzenia swojego narodu i swojej ojczyzny. O twórczości Tomasa Venclowy, uniwersalizmie i "Kresowości". Znad Wilii 1994 nr 26 s. 3 (wyw., rozm. Romuald Mieczkowski...) szczegóły 
1651.artykuł: Brodskijj Josif: Brodski o poecie północy. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 5  szczegóły 
1652.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Matka o synu. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 4 (relacja z rozmowy z Elizą Vencloviene, matką poety, o jego dzieciństwi...) szczegóły 
1653.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Słowo o Tomasie Venclovie. Znad Wilii 1989 nr 3 (z 21 I 1990 [!]) s. 4  szczegóły 
1654.artykuł: Pukszto Andrzej: Spotkanie z Tomasem Venclovą. Znad Wilii 1997 nr 16 s. 2 (relacja ze spotk. w Wilnie, 23 VII 1997, z fot....) szczegóły 
1655.artykuł: Szostakowski Józef: Mam nadzieję, jest trochę lepiej. Spotkanie z Tomasem Venclovą. Znad Wilii 1999 nr 13 s. 1-2 (spraw. ze spotk. z T. Venclovą, Wilno, 17 VI 1999; z fot....) szczegóły 
1656.artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not. o przyznanniu poecie Nagrody Obojga Narodów przez Prezydium Zgrom...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1657.wywiad: Mieczkowski Romuald: W kulturze nie ma anchronizmów. Znad Wilii 1997 nr 15 s. 1, 3  szczegóły 
  Vistelis-Visteliauskas Andrius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1658.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Książka rękopiśmienna Andriusa Vistelisa-Visteliauskasa. Nieznany tekst litewskiego klasyka?. Znad Wilii 1995 nr 19 s. 5 (o odnalezieniu w Olsztynie manuskryptu Andriusa Vistelisa-Visteliauska...) szczegóły 
  Zingeris Markas
    wiersze (alfabet tytułów)
1659.wiersz: Zingeris Markas: Powieść w sercu. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 283-284 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
1660.wiersz: Zingeris Markas: W otwartym morzu. Temat romantyczny. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 282-283 (z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Utwory anonimowe (litewska)
1661.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bokszys Olgierd: Baudouin de Courtenay i dainy. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (nt. zbioru litewskich pieśni weselnych "Lietuviskos svodbines dainos" ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1662.artykuł: Bokszyski Antoni: Literatura litewska w Wilnie w latach trzydziestych. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 5, nr 22 s. 5 (z fot. pisarzy, z fragm. utworów...) szczegóły 
1663.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polski wieszcz w literaturze litewskiej. Znad Wilii 1994 nr 17-19 (wpływy twórczości Adama Mickiewicza na poezję litewską XIX i XX w., sz...) szczegóły 
1664.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wpływy polskie na twórczość Martynasa Mazvydasa i innych litewskich pisarzy protestanckich XVI i XVII wieku. Znad Wilii 1996 nr 21 s. 8 (głównie nt. zainteresowania poezja Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska)
1665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Drogą strat i nadziei. Lektury. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1666.artykuł: T.D.: Litewski Tygiel. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 143-145 (omówienie zawartości miesięcznika Tygiel Kultury 1999 nr 10/12,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska)
1667.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Wiosna Poezji. Znad Wilii 1998 nr 11 s. 7 (spraw....) szczegóły 
1668.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: Wiersze w Borejkowszczyźnie. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (spraw., z fot....) szczegóły 
artykuł: Wiosna Poezji '99. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1669.artykuł: Sventickas Valentinas: O pisarzach, majowych wierszach i zaproszeniu dla Szymborskiej. Znad Wilii 1998 nr 8 s. 3 (wyw. z prezesem Związku Pisarzy Litwy; rozm. Józef Szostakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Zagadnienia specjalne (litewska) / Czasopiśmiennictwo (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1670.artykuł: Slepikas Alvydas: Prasa elitarna. Pięć minut z Alvydasem Slepikasem. Znad Wilii 1998 nr 20 s. 2 (wyw. z red. tygodnika Literatura ir menas (Literatura i Sztu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Hasła osobowe (łotewska)
  Majevskis Hermanis Margers
    wiersze (alfabet tytułów)
1671.wiersz: Majevskis Hermanis Margers: Chopinowski motyw. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 306 (z fot. i not. o autorze na s. 308...) szczegóły 
1672.wiersz: Majevskis Hermanis Margers: W delcie lata (Vasaras griva). Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 307 (z fot. i not. o autorze na s. 308...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1673.artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Poezja polska na Łotwie. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8 (nota o zainteresowaniach Hermanisa Margersa Majevskisa litraturą polsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1674.tekst paraliteracki: Grass Guenter: Mam w pamięci... Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 67-70 (tekst referatu wygłoszony w czasie spotkania w Ratuszu wileńskim "Wspo...) szczegóły 
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1675.artykuł: Strumiło Władysław: Czarodziej - twórca "Czarodziejskiej góry". 120 rocznica urodzin Tomasza Manna. Znad Wilii 1995 nr 12 s. 6  szczegóły 
  Paff Friedrich G.
    wiersze (alfabet tytułów)
1676.wiersz: Paff Friedrich G.: Dwa mostki.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1677.wiersz: Paff Friedrich G.: Od samego początku.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1678.wiersz: Paff Friedrich G.: Ów poeta.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1679.wiersz: Paff Friedrich G.: Przeszliśmy pod Madonną.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1680.wiersz: Paff Friedrich G.: Szliśmy po trawie getta.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1681.wiersz: Paff Friedrich G.: Tam leżą królowie.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1682.wiersz: Paff Friedrich G.: Te mury należą do ciebie.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1683.wiersz: Paff Friedrich G.: Te wszystkie estetyczne debaty.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1684.wiersz: Paff Friedrich G.: To drugie nie musi być.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1685.wiersz: Paff Friedrich G.: Tu rozrzuciła Afrodyta.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1686.wiersz: Paff Friedrich G.: Tyle nieba między nami.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1687.wiersz: Paff Friedrich G.: Uliczkami wzdłuż murów.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1688.wiersz: Paff Friedrich G.: Widzisz tego węża.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1689.wiersz: Paff Friedrich G.: Wszystkie te bramy.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
1690.wiersz: Paff Friedrich G.: Zabrali mu oczy.... Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1691.artykuł: Rybałko Alicja: Znad Wilii 1996 nr 13 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Schmidgall-Trojansky Renate
    wiersze (alfabet tytułów)
1692.wiersz: Schmidgall Renate: Odkąd jesteś ze mną... Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (z notą o aot....) szczegóły 
1693.wiersz: Schmidgall Renate: Stoimy w świetle... Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (z notą o aot....) szczegóły 
1694.wiersz: Schmidgall Renate: Wracając z Polski. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (z notą o aot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1695.wywiad: Rybałko Alicja: Chmury nad Wilnem krzywo ustawione. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (nt. zainteresowania Polską i polską kulturą kresową, z okazji udziału ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Asovskijj Anatolijj
1696.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Inna przestrzeń. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 4 (nota nt. zawartości książki...) szczegóły 
  Asovskijj Vitalijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1697.wiersz: Asowski Witalij: W tę jedyną naszą naszą noc jedyną... Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 286 (z fot. i not. o poecie...) szczegóły 
  Brodskijj Josif
    kult (alfabet autorów)
1698.kult: Mieczkowski Romuald: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova (Literacki "szczyt" w Wilnie). Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 59 (m.in. nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Josifowi Brodski...) szczegóły 
  Kanovich Grigorijj
    wywiady (alfabet autorów)
1699.wywiad: Mieczkowski Romuald: Nawet jeśli w Wilnie nie pozostanie ani jednego Żyda, to miasto i tak będzie rajem i piekłem żydowskim. Znad Wilii 1993 nr 17 s. 3  szczegóły 
  Merezhkovskijj Dmitrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1700.artykuł: Iwińska Maryna: Dymitr Mereżkowski w Wilnie. Znad Wilii 1997 nr 3 s. 4  szczegóły 
1701.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwińska Maryna: Dymitr Mereżkowski: portret literacki Piłsudskiego. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1702.artykuł: Aleksander gościnnie u Adama. W Muzeum A. Mickiewicza. Znad Wilii 1999 nr 12 s. 2 (nt. przyjaźni Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina; spraw. ze spotk...) szczegóły 
1703.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 319 (not....) szczegóły 
  Rjabov Vladimir
    wywiady (alfabet autorów)
1704.wywiad: Bobryk Adam: Propagowanie polskości. Znad Wilii 1999 nr 9 s. 5 (m.in. nt. własnych przekładów literatury polskiej na język rosyjski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Sodergran Edith
    wiersze (alfabet tytułów)
1705.wiersz: Sodergran Edith: Beztroska. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1706.wiersz: Sodergran Edith: Bogowie nadchodzą.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1707.wiersz: Sodergran Edith: Co jest moją ojczyzną.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1708.wiersz: Sodergran Edith: Dzień stygnie.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1709.wiersz: Sodergran Edith: Hymn animalistyczny. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1710.wiersz: Sodergran Edith: Modlitwa. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1711.wiersz: Sodergran Edith: Północna wiosna.... Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
1712.wiersz: Sodergran Edith: Życzenie. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1713.artykuł: Rybałko Alicja: Ojczyzną jej była poezja (Szkic o Edith Sodergran, tajemniczej nowatorce w poezji szwedzkiej). Znad Wilii 1994 nr 14 s. 7 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1714.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Od dawna zagnieżdżone ptaki. Znad Wilii 1995 nr 14 s. 4-5 (motyw Tatarów w literaturze polskiej, także o literaturze tworzonej pr...) szczegóły 
1715.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w literaturze polskiej. Znad Wilii 1998 nr 1 s. 7 (Tatarzy i tematyka tatarska w twórczości polskich pisarzy i kronikarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Karabovich Tadejj
    wiersze (alfabet tytułów)
1716.wiersz: Karabowycz Tadej: Bohdan Bojczuk wydaje Antologię ukraińskiej najnowszej poezji diaspory "Poza tradycji". Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 124-125 (z fot.; z not. o autorze na s. 125...) szczegóły 
1717.wiersz: Karabowycz Tadej: Pytajniki. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
1718.wiersz: Karabowycz Tadej: Świątynia istności. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
1719.wiersz: Karabowycz Tadej: Ten nocy tron. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
  Luchak Mihlja
1720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: T.B.: Kwiat czarnej paproci. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Neporozhnja Nad'ja
    wywiady (alfabet autorów)
1721.wywiad: Piotrowicz Wojciech: Gdyby Soros wiedział... Ukraińcy na Litwie. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 3 (z fot....) szczegóły 
  Shevchenko Stanihslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1722.wiersz: Szewczenko Stanisław: Mickiewicz na Ukrainie. Znad Wilii 1999 nr 1 s. 4 (z notą o aut., z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1723.wywiad: Mieczkowski Romuald: Nieoficjalne kontakty ratują od izolacji. Znad Wilii 1994 nr 27 s. 3  szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1724.artykuł: Neporożnia Nadija: Co łączyło Mickiewicza i Szewczenkę. Więzi literackie. Znad Wilii 1999 nr 8 s. 4  szczegóły 
  Stepula Nadihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1725.wiersz: Stepuła Nadija: Cisza fioletu... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 121 (z fot. i not o poetce na s. 123...) szczegóły 
1726.wiersz: Stepuła Nadija: Na ekranie dnia białym... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 121-122 (z fot. i not. o poetce na s. 123...) szczegóły 
1727.wiersz: Stepuła Nadija: Obrazy znad morza. (1-3). Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 122-123 (z fot. na s. 121 i not. o poetce...) szczegóły 
1728.wiersz: Stepuła Nadija: Zabłądziłam w trzech sosnach... Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 122 (z fot. i not. o poetce na s. 123...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Bielicka Hanka*
1729.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1992 nr 18 s. 6  szczegóły 
  Byrski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1730.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Tadeusz Byrski. Z Wilnem w tle. Znad Wilii 1994 nr 12-14  szczegóły 
  Czernis Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1731.artykuł: Narbuttówna Antonina: Słowo o wilnianinie Aleksandrze Czernisie. Znad Wilii 1991 nr 18 s. 1, 4-5 (biogr.; z fot....) szczegóły 
  Holland Agnieszka*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1732.artykuł: Dalecka Teresa: Przegląd filmów Agnieszki Holland. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 7 (o wizycie Agnieszki Holland w Wilnie z okazji przeglądu jej twórczośc...) szczegóły 
  Krawczykówna Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1733.artykuł: Narbuttówna Antonina: Dzięki "Znad Wilii" znowu nad Wilią. Znad Wilii 1991 nr 1 s. 1, 4-5 (rep. ze spotkania H. Kawczykówny z Aleksanderm Wójcickim; z fot....) szczegóły 
1734.artykuł: Narbuttówna Antonina: Powróćmy jak za dawnych lat... Halina Krawczykówna - wileńska aktorka filmowa: o sobie i o filmie nakręconym w roku 1932. Znad Wilii 1990 nr 11 s. 4-5  szczegóły 
  Kubilus Henrietta
    zgon (alfabet autorów)
1735.zgon: Znad Wilii 1999 nr 17 s. 2 (zmarła: VIII(?) 1999; nekrolog...) szczegóły 
  Majewska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1736.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Helena Majewska - legenda i życie. Niezwykłe dzieje aktorki wileńskiej. Znad Wilii 1992 nr 21 s. 4-5 (z fot., szerzej o Władysławie Syrokomli...) szczegóły 
  Niesiołowski Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1737.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: W kręgu tradycji wileńskich. Znad Wilii 1991 nr 23 s. 4-5  szczegóły 
  Ordonówna Hanka*
1738.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (D.): Vilniana. Znad Wilii 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
  Winnicka Lucyna*
    wywiady (alfabet autorów)
1739.wywiad: Mieczkowski Romuald: Zdrowy człowiek musi żyć w zdrowym środowisku. Znad Wilii 1994 nr 25 s. 5  szczegóły 
  Zaklukiewicz Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1740.zgon: Śmierć polskiego Aktora. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 2 (zmarł: 17 XI 1998; nota, także nt. okoliczności śmierci...) szczegóły 
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1741.artykuł: Abłażej Lech: W gościnie u Krzysztofa Zanussiego. Młodzieży szkoły letnie. Znad Wilii 1995 nr 16 s. 6 (rep. z wizyty młodzieży polskiej z Litwy w domu Krzysztofa Zanussiego;...) szczegóły 
1742.artykuł: Dalecka Teresa: Znad Wilii 1999 nr 6 s. 6 (spraw. z wizyty na Litwie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
1743.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pukszto Andrzej: Aktorzy zapoznali się z twórczością Grotowskiego. Znad Wilii 1996 nr 23 s. 6 (nt. warsztatów teatralnych zorg. w ramach Forum przez pracowników Ośro...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
1744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybylska Sława: Od Mickiewicza do Miłosza. Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (zapow....) szczegóły 
1745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 320 (not. o udziale w imprezie grupy z Litwy...) szczegóły 
1746.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: K.R.: Znad Wilii 1991 nr 4 s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
1747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dalecka Teresa: Wilno teatralne. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1748.artykuł: Jakubenas Regina: Zaczęło się od Bogusławskiego. Narodziny teatru zawodowego w Wilnie. Znad Wilii 1995 nr 22 s 1, 4-5 (o założeniu przez Wojciecha Bogusławskiego teatru w Wilnie w 1785...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
1749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1750.artykuł: Mackiewicz Mieczysław: Teatr Polski w Wilnie w latach 1905-1925 (Od teatru Nuny Młodziejewskiej do Reduty Juliusza Osterwy). Znad Wilii 1992 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
1751.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1752.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Muzyczno-Dramatyczne Towarzystwo "Lutnia" (Polacy na Kowieńszczyźnie). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 6 (nt. działalności w latach 1919-1928 w Kownie...) szczegóły 
1753.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Teatr amatorski w Wiłkomierzu. Znad Wilii 1997 nr 20 s. 7 (nt. działalności teatru w Wiłkomierzu w l. 1924-1938...) szczegóły 
1754.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Witold Dowgird - twórca amatorskiego teatru polskiego na Kowieńszczyźnie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 187-204  szczegóły 
1755.artykuł: Pukszto Andrzej: Polski teatr w Wilnie w latach 1915-1918. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 205-218  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1756.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w latach 1939-1941. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 7 (życie teatralne w Wilnie...) szczegóły 
1757.artykuł: Żyłowska Idalia: To nie była tylko zabawa. Teatr z czasów okupacji. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 7 (o dziecięcych teatrzykach podwórkowych w Wilnie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
1758.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Pastor i Nieznajomy, czyli "Dziady" w Kamieńcu Podolskim. Pierwsza inscenizacja dramatu. Znad Wilii 1999 nr 11 s. 6 (nt. pierwszego wystawienia IV części "Dziadów", Kamieniec Podolski, 18...) szczegóły 
streszczenie: J.Sz.: Niewystawiony dramat. Znad Wilii 1999 nr 4 s. 2  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1759.artykuł: Marczyk Krystyna: Mickiewiczowskie dramaty. Znad Wilii 1998 nr 23 s. 6 (nt. poziomu artystycznego występów teatrów z Polski w Wilnie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1760.artykuł: A.P.: Festiwal teatrów szkolnych. Znad Wilii 1998 nr 10 s. 3 (spraw. z II Festiwalu Teatrów Szkolnych w Wilnie, 8 V 1998...) szczegóły 
1761.artykuł: Iwańska Elżbieta: Przedstawienie pt. "Znicz" (lub nielogiczny szczegół). Znad Wilii 1993 nr 5 s. 3 (nt. sztuki wystaw. w Zakładzie Dzieci Niewidomych w Laskach k. Warszaw...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Katowice: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego
1762.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 7 s. 2 (not. o wystepach w Wilnie...) szczegóły 
1763.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Znad Wilii 1991 nr 7 s. 2 (not. o wystepach w Wilnie...) szczegóły 
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
1764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Znad Wilii 2002 nr 1/4 s. 321 (not. o wystawieniu w Wilnie; 23 V 2002...) szczegóły 
     Warszawa: Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria
1765.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.Sz.: W murach bazyliańskich. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 7 (nota o występach w Wilnie...) szczegóły 
     Zielona Góra: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
1766.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: JTT: Teatr Lubuski w Wilnie. Znad Wilii 1994 nr 19 s. 5  szczegóły 
artykuł: Matuszewski Waldemar: Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2 (podziękowanie dyr. teatru za możliwość prezentacji spektaklu w ramach ...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Środa Literacka z teatrem. Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
1767.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.P.: V Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Balitic-Satelid" '96. Znad Wilii 1996 nr 12 s. 6 (nota spraw....) szczegóły 
1768.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (W): Z niwy teatralnej. Znad Wilii 1991 nr 26 s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Litwa (od 1992; teatr polski za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1769.artykuł: Surwiło Jerzy: Scena polska nad Wilią. Znad Wilii 1995 nr 4 s. 4-5 (dzieje Polskiego Teatru w Wilnie w 30-lecie istnienia, szerzej o współ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Litwa (od 1992; teatr polski za granicą) / Litwa (od 1992; teatr polski za granicą) - repertuar
     Wilno: Polski Teatr Ludowy przy Wileńskim Pałacu Kultury Kolejarzy (obecnie Teatr Polski w Wilnie)
    artykuły (alfabet autorów)
1770.artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Mój teatralny come back. 30 rocznica sceny polskiej nad Wilią. Znad Wilii 1995 nr 5 s. 3  szczegóły 
1771.artykuł: Rymowicz Irena: SOS dla Polskiego Teatru Ludowego. Znad Wilii 1993 nr 5 s. 7 (prośba o pomoc finansową dla teatru...) szczegóły 
nawiązanie: Litwinowicz Irena, Rymowicz Irena: Podziękowanie od teatru. Znad Wilii 1993 nr 19 s. 2  szczegóły 
     Wilno: Polski Teatr w Wilnie (dawniej Polski Teatr Ludowy przy Wileńskim Pałacu Kultury Kolejarzy)
    artykuły (alfabet autorów)
1772.artykuł: Jubileusz 30-lecia PT. Polska scena w Wilnie. Znad Wilii 1996 nr 1 s. 6  szczegóły 
1773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Z Mickiewiczem w roli głównej. Powrót Pana Tadeusza. Premiery. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 7  szczegóły 
     Wilno: Polskie Studio Teatralne
    artykuły (alfabet autorów)
1774.artykuł: Kierulis Andrzej: Jubileuszowe premiery. Znad Wilii 1997 nr 2 s. 3 (nota z okazji jubileuszu 35-lecia teatru, także nt. ostatnich premier...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) - repertuar
     Lwów: Polski Teatr Ludowy (Teatr Polski) we Lwowie
    artykuły (alfabet autorów)
1775.artykuł: Marczyk Krystyna: Życie zaczyna się po czterdziestce. Podróże sentymentalne. Polski Teatr Ludowy we Lwowie. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 3 (spraw. z obchodów jubileuszu 40-lecia teatru...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich(teatr polski za granicą) / Litwa (teatr polski za granicą) / Litwa (teatr polski za granicą) - repertuar
     Wilno: Polski Teatr Ludowy przy Wileńskim Pałacu Kultury Kolejarzy (obecnie Teatr Polski w Wilnie)
    artykuły (alfabet autorów)
1776.artykuł: Bajor Alwida: [Trzydziestolecie] 30-lecie Polskiej Sceny Amatorskiej w Wilnie. Znad Wilii 1991 nr 8 s. 4-5  szczegóły 
1777.artykuł: Doroszkiewicz Ludmiła: Zaczątki. Znad Wilii 1991 nr 7 s. 3 (o początkach działalności teatru w 1963 oraz jego twórcach: Aleksandrz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
1778.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zembrzuski Jacek: Znad Wilii 1994 nr 4 s. 4 (wyw. dot. planów realizacji sztuki w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym w ...) szczegóły 
1779.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczyńska Leokadia: Moje przeżycie wileńskiuch "Dziadów". Z Polski - o teatrze "Miraklis". Znad Wilii 1998 nr 23 s. 6 (muzyczny spektakl według "Dziadów", Teatrzyk "Miraklis" z Litwy, reż. ...) szczegóły 
artykuł: Marczyk Krystyna: Garnuszki i tygle. Jesienne Forum Teatru. Suplement mickiewiczowski. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 6 (Teatrzyk "Miraklis" z Litwy, reż. Vega Vaiciunaite; wystawienie w rama...) szczegóły 
artykuł: Marczyk Krystyna: Garnuszki i tygle. Jesienne Forum Teatru. Suplement mickiewiczowski. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 6 (Teatr Ludowy z Nowej Huty w Krakowie i Narodowy Teatr Litwy w Wilnie; ...) szczegóły 
1780.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bajor Alwida: "Dziady" w reżyserii Jonasa Vaitkusa. Znad Wilii 1990 nr 13 s. 4-5 (Wileński Teatr Dramatyczny; tł. Justinas Marcinkevicius, reż. Jonas Va...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1990 nr 9 s. 2 (Wileński Teatr Dramatyczny; tł. Justinas Marcinkevicius, reż. Jonas Va...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Litwa (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1781.artykuł: Jackiewicz Aleksander: O początkach teatru litewskiego i jego twórcy Gabrielu Landsbergu. Znad Wilii 1996 nr 5 s. 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
1782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bończa Tomasz: Sokoły i przepióreczki Hoffmana. Znad Wilii 1999 nr 6 s. 8  szczegóły 
1783.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konwicki Tadeusz: Konspiracyjna premiera. Znad Wilii 1989 nr 2 (z 7 I 1990 [!]) s. 6 (wyw. nt. przebiegu realizacji; rozm. Elżbieta Sawicka...) szczegóły 
1784.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzka Bogumiła: Wokół "Pana Tadeusza". Znad Wilii 1999 nr 22 s. 2 (skarga nt. godzin projekcji filmu w kinach wileńskich; list do red....) szczegóły 
recenzja: Bończa Tomasz: Jeszcze jeden zajazd na Litwie. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy dokumentalne
1785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szostakowski Józef: Mickiewicz współczesny. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1786.artykuł: Berezowska Danuta: Fenomen nie tylko lokalny (70-lecie Wileńskiej Rozgłośni Polskiego Radia). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 4-5, nr 24 s. 5 (dot. okresu dwudziestolecia międzywojennego; obszernie nt. audycji lit...) szczegóły