Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Hejda Danuta: Koncepcja nauczania integrującego w pracach Basila Bernsteina. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 9-14  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Maciąg Kazimierz: Funkcjonowanie form podawczych w pamiętnikach mówionych na przykładzie gawędy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 101-109 (fragment pracy doktorskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kurczab Henryk: Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego [Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie] w latach 1993-1995. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 175-179  szczegóły 
4.artykuł: Kurczab Henryk: Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego [Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie] w latach 1996-1997. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 131-133  szczegóły 
5.artykuł: Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego [Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie]. Prace magisterskie napisane pod kierunkiem Jana Kurczaba. Rok 1998. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 113-114  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kopeć Urszula: Funkcje tekstów językowych w klasie pierwszej szkoły średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 127-136  szczegóły 
7.artykuł: Kopeć Urszula: Kształcenie literackie w pierwszej klasie szkoły średniej a nazywanie stanów uczuciowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 153-161  szczegóły 
8.artykuł: Kurczab Henryk: Problemy integracji w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli języka polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 9-40  szczegóły 
9.artykuł: Pasterska Jolanta: Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów w opinii studentów i nauczycieli. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 105-115  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Półchłopek Tadeusz: W poszukiwaniu metod i form pracy nad lekturą w szkole podstawowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 117-127  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Birek Wojciech: Komiks - kłopotliwy obiekt edukacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 43-56 (w nauczaniu szkolnym...) szczegóły 
12.artykuł: Hejda Danuta: Korespondencje sztuk w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 39-52  szczegóły 
13.artykuł: Hejda Danuta: Problemy integracji literatury i muzyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 11-28  szczegóły 
14.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Inspiracje biblijne na przykładzie wiersza Anny Kamińskiej "Ślub" (Szkic interpretacyjno-metodyczny). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 65-73  szczegóły 
15.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Motyw biblijny jako temat utworów poetyckich - na przykładzie "Żony Lota" Józefa Łobodowskiego, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Nowaka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 167-180  szczegóły 
16.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Poetycki przekaz o stworzeniu świata w wierszach Wacława Oszajcy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 85-92  szczegóły 
17.artykuł: Karkut Dorota: Metoda przekładu intersemiotycznego w praktyce szkolnej na przykładzie malarstwa i literatury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 17-28  szczegóły 
18.artykuł: Karkut Dorota: Związki literatury z muzyką w okresie Młodej Polski. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 55-72  szczegóły 
19.artykuł: Karkut Dorota: Związki prozy z muzyką w okresie Młodej Polski. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 23-36  szczegóły 
20.artykuł: Kopeć Urszula: Malarstwo a poezja epoki baroku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 27-37  szczegóły 
21.artykuł: Kopeć Urszula: O znaczeniu pojęcia miłość (Badania i propozycja lekcji). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 59-64  szczegóły 
22.artykuł: Kopeć Urszula: Pole leksykalne "strachu" w języku uczniów szkół średnich. Badania i propozycje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 109-  szczegóły 
23.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Fraszka Jana Kochanowskiego "Do gór i lasów" na lekcjach polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 119-130  szczegóły 
24.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kara Barabasza". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 93-99  szczegóły 
25.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Problematyka natury w twórczości Elizy Orzeszkowej (Na przykładzie opowiadania tytułowego z cyklu "Gloria victis"). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 55-64  szczegóły 
26.artykuł: Kurczab Henryk: Impresjonizm w malarstwie i literaturze (Na wybranych przykładach). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 9-22  szczegóły 
27.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura a muzyka w okresie średniowiecza i odrodzenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 29-54  szczegóły 
28.artykuł: Kurczab Henryk: Rzeźba i architektura w edukacji polonistycznej młodzieży. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 29-41  szczegóły 
29.artykuł: Kurczab Henryk: Typy integracji literatury z innymi dziedzinami sztuki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 71-123  szczegóły 
30.artykuł: Mazur Elżbieta: Literatura współczesna, muzyka i plastyka - problemy integracji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 53-69  szczegóły 
31.artykuł: Mazur Elżbieta: Wprowadzenie w problematykę eseju. Lektura "Rodzinnej Europy" Czesława Miłosza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 163-171  szczegóły 
32.artykuł: Pasterska Jolanta: Kronika bieżącego czasu - Leopold Tyrmand "Dziennik 1954". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 181-201  szczegóły 
33.artykuł: Pasterska Jolanta: Topika literatury popularnej przeciw absurdom i ograniczeniom stalinizmu - gra literacka jako sposób mówienia " językiem Ezopowym" (Leopold Tyrmand "Zły"). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 75-105  szczegóły 
34.artykuł: Pelczar Wojciech: Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1998 z. 5 s. 37-51  szczegóły 
35.artykuł: Półchłopek Tadeusz: Związek literatury Młodej Polski z innymi dziedzinami sztuki na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 73-91  szczegóły 
36.artykuł: Przybyła Zbigniew: Analiza nowel Henryka Sienkiewicza na tle komunikacji literackiej pozytywizmu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 111-133  szczegóły 
37.artykuł: Wolan Maria: Realizacja foniczna utworu literackiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 65-70  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sibiga Zygmunt: Ocena przydatności podręcznika do literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej w realizacji kształcenia literackiego i kulturalnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 147-157  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Pelczar Wojciech: Kontekst kultury audiowizualnej i kształcenie multimedialne a niektóre kierunki modernizacji podręcznika do literatury. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 131-46  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Pasterska Jolanta: O miejscu literatury faktu w programach nauczania języka polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 135-149  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Rozkład materiałów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Paczkowska Ewa: Współczesność literacka w odbiorze ucznia szkoły średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 73-84  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Pelczar Wojciech: O niektórych aspektach integracyjnej funkcji przekazu audiowizualnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 93-108  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii studentów filologii polskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 87-104  szczegóły 
44.artykuł: Kurczab Henryk: Integracja treści kształcenia polonistycznego w opinii nauczycieli akademickich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 41-67  szczegóły 
45.artykuł: Kurczab Janina: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii pedagogów, socjologów i filozofów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 69-76  szczegóły 
46.artykuł: Mroczka Renata: Integracja treści kształcenia polonistycznego na poziomie szkoły wyższej w opinii nauczycieli polonistów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 77-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
47.wiersz: Herbert Zbigniew: Domysły na temat Barabasza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 93-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Kaczmarski Jacek: Kara Barabasza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 96-97  szczegóły