Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Warmińskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Ropiak Sławomir: Pieśni kościelne związane z rokiem liturgicznym śpiewane na Warmii na przełomie XiX i XX wieku. Studia Warmińskie 1999 t. 36 s. 155-176  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Axer Jerzy: Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 63-69  szczegóły 
4.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
5.artykuł: Klimkowski Ireneusz: Polskie przekłady "Psałterza". Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 5-41 (XIV-XX w....) szczegóły 
6.artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Zmiany redakcyjne w tekstach staropolskich. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 37-48 (dot. tekstów w rękopisach: roty sądowe kościańskie z l. 1416-1425, "Ps...) szczegóły 
7.artykuł: Markowski Mieczysław: Bóg a determinizm kosmiczny w polskich dziełach astrologicznych doby przedkopernikańskiej. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 125-145  szczegóły 
8.artykuł: Markowski Mieczysław: Źródła i badania dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 89-109  szczegóły 
9.artykuł: Ozorowski Edward: Stanisław Hozjusz pośród teologów polskich XVI wieku. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 78-87  szczegóły 
10.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Nowsze źródła i opracowania języka staropolskiego. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 51-65 (rekapitulacja osiągnięć filologii staropolskiej w okresie powojennym...) szczegóły 
11.artykuł: Włodek Zofia: Eklezjologia krakowska w XV wieku. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 29-30 (na podstawie kazań Stanisława ze Skarbimierza, tekstu dysputy o Koście...) szczegóły 
12.artykuł: Zahajkiewicz Marek T.: Źródła i badania dziejów średniowiecznej liturgii w Polsce. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 67-88 (dot. średniowiecznych ksiąg liturgicznych, przepisów prawnych dot. lit...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szram Mariusz: Colloquia mediaevalia 1987. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 111-120 (spraw....) szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: II Colloquia mediaevalia 1989. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 121-122 (spraw....) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: [Piąte] V Colloquia Mediaevalia - Olsztyn 23 IX 1995 r.. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 7-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: [Szóste] Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997 "Święta kobieta". Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 7-11 (program sesji; sprawozdanie z wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Włodek Zofia: Zmartwychwstanie - przemiana ciał w ujęciu średniowiecznych teologów krakowskich. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 169-175 (nt. komentarzy do "Sentencji" Piotra Lombarda teologów: Jan z Dąbrówki...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Rondomańska Zenona: Dwa osiemnastowieczne śpiewniki kościelne z drukarni Kantera w Kwidzynie. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 167-172 (dot. śpiewnika "Pieśni y inne nabożeństwa"...) szczegóły 
19.artykuł: Rondomańska Zenona: Królewieckie druki polskich śpiewników religijnych Kantera z XVIII wieku. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 173-183  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Lichański Jakub Z.: Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakterystyki. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 309-316 (omów. zbiorów; z aneksem, s. 317-323...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmichrowska Maria Jolanta: Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 351-353  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasiński Janusz: Problematyka wyznaniowa i narodowa "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1914. Studia Warmińskie 1990 t. 24 (1987) s. 239-250  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borawska Anita: Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 373-376  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: [Czterysta] 400 lat drukarstwa na Warmii. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 173 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Chłosta Jan: Wydawnictwa zwarte "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1918-1939. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 197-203 (dot. działaln. oficyny Pieniężnych w Olsztynie...) szczegóły 
26.artykuł: Keferstein Halina: Wydawnicze związki drukarzy braniewskich z Koroną i Biskupstwem (od 1589 do 1773 r.). Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 175-195  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Wakar Andrzej: Dzieje ruchu wydawniczego na Warmii i Mazurach w latach powojennych. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 205-217  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kilian Maria Waleria: Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 113-132 (m.in. nt. szkolnictwa na Warmii (XIV-XVIII w.) i działaln. Collegium H...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
29.artykuł: Kalinowska Jadwiga Ambrozja: Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ["Sermones Quadragesimales"]. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 303-310 (analiza rękopisu nazwanego przez autorkę artykułu "Sermones Quadragesi...) szczegóły 
30.artykuł: Kuerbis Brygida: "Ecclesia Christi" w egzegezie kazań krakowskich. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 87-110 (nt. anonimowych kazań spisanych pod koniec VIII w kodeksie katedry na ...) szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krążyńska Zdzisława, Mika Tomasz: "Bogurodzica". Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 53-62  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krążyńska Zdzisława: Maryja w "Rozmyślaniu przemyskim". Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 31-46  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalski Maciej: Między świętą a żoną - Jadwiga Śląska i jej małżeństwo z Henrykiem Brodatym. Wokół kilku faktów z "Żywota" świętej. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 137-144  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
34.wiersz: Celsissimo S.R.I. Principi Ignatio ex Comitibus a Krasiczyn Krasicki. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 214-216 (wiersz pochwalny Kolegium Księży Jezuitów w Braniewie na cześć Ignaceg...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
35.artykuł: Ropiak Sławomir: Pieśni o świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach drukowanych w latach 1858-1924. Studia Warmińskie 2001 t. 37 cz. 1 s. 147-370  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Borzyszkowski Marian
    zgon (alfabet autorów)
36.zgon: Markowski Mieczysław: Marian Borzyszkowski (31.08.1936 - 21.09. 2001). In memoriam. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 5-29 (zmarł: 21 IX 2001; wspomnienie pośmiertne, z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zahajkiewicz Marek T.: Wzór świętej kobiety prezentowany w "Kronice" Jana Długosza. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 129-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hesse Benedykt
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ozorowski Edward: Eklezjologia w "Komentarzu" Benedykta Hessego do MT 16, 13-19. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 9-27  szczegóły 
  Hozjusz Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
39.listy: Hozjusz Stanisław: [List]. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 119-136 (do Marcina Kromera (z 15 IV 1551 r.); oprac. i tł. z łaciny Jadwiga Am...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Barycz Henryk: Stanisław Hozjusz jako historyk. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 47-61  szczegóły 
41.artykuł: Borzyszkowski Marian: Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji warmińskiej. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 137-144  szczegóły 
42.artykuł: Cynarski Stanisław: Udział kardynała Hozjusza w staraniach dworu królewskiego o odzyskanie spadku po królowej Bonie w latach 1558-1572. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 153-161  szczegóły 
43.artykuł: Domachowska Regina: Młodzieńcza twórczość poetycka Stanisława Hozjusza. Studia Warmińskie 1994 t. 25 (1988) s. 141-223  szczegóły 
44.artykuł: Górny Jan Jerzy: Czynności kardynała Stanisława Hozjusza na stanowisku wielkiego penitencjarza. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 23-28 (z tekstem nominacji kardynała Stanisława Hozjusza na wielkiego peniten...) szczegóły 
45.artykuł: Jezierski Jacek: Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym [fragm.]. Studia Warmińskie 1990 t. 24 (1987) s. 7-53  szczegóły 
46.artykuł: Jezierski Jacek: Nauka Stanisława Hozjusza o Słowie Bożym. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 233-294  szczegóły 
47.artykuł: Józefczyk Mieczysław: Istotne motywy i metoda postępowania Hozjusza w Elblągu. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 146-152  szczegóły 
48.artykuł: Nowak Władysław: Stanisław Hozjusz jako liturgista. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 89-107  szczegóły 
49.artykuł: Odyniec Wacław: Stanisława Hozjusza poglądy pedagogiczne. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 163-168  szczegóły 
50.artykuł: Pawluk Tadeusz: Urząd penitencjarza wielkiego w czasach kardynała Stanisława Hozjusza. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 17-21  szczegóły 
51.artykuł: Piszcz Edmund: Koncepcje duszpasterskie Stanisława Hozjusza na podstawie jego działalności w diecezji chełmińskiej. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 115-118  szczegóły 
52.artykuł: Starnawski Jerzy: Z dziejów sławy Stanisława Hozjusza - pisarza i jego biografa Stanisława Reszki. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 31-45  szczegóły 
53.artykuł: Szorc Alojzy: Hozjusz jako rzecznik interesów polskich i katolickich w Prusach. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 169-187  szczegóły 
54.artykuł: Szymko Jan: Komunia święta pod dwiema postaciami w nauce kardynała Stanisława Hozjusza. Studia Warmińskie 1994 t. 25 (1988) s. 107-139 (na podst. traktatów, listów i kazań; gł. dot. dzieł: "Rozmowa o tym go...) szczegóły 
55.artykuł: Turek Władysław: Kazania Stanisława Hozjusza. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 70-77  szczegóły 
56.artykuł: Włodarski Józef: Inwestycje kulturalne kardynała Stanisława Hozjusza w Braniewie. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 108-113  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szorc Alojzy: Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 9-11 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kajka Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Kruk Erwin: Poezja religijna Michała Kajki - jej geneza. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 212-224  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: II Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 193-194 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Sympozjum Ekumeniczne w Olsztynie poświęcone poezji religijnej Michała Kajki i Andrzeja Samulowskiego. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 193-194 (spraw....) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Ignacy Krasicki - "Książę poetów". Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 197-206  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: Wystawa biblioteczna z okazji 250. rocznicy urodzin Księcia Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 209-216  szczegóły 
  Kromer Marcin
    proza (alfabet tytułów)
62.proza: Kromer Marcin: I Reguła [Zakonna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny] (Zatwierdzona przez biskupa Marcina Kromera dnia 18 marca 1583 r. na zamku w Lidzbarku Warmińskim). Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 39-48 (wyd., nota wstępna i przypisy: Barbara Gerarda Śliwińska; przeł. z ory...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Wiśniewski Jan: Kancelaria biskupia Marcina Kromera (1569-1589). Studia Warmińskie 1994 t. 25 (1988) s. 225-325  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwińska Barbara Gerarda: Geneza i rozwój norm prawnych Zgromadzenia Sióstr świętej Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy w minionym czterechsetleciu (1583-1983). Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 25-38  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
65.korespondencja: Płaza Tomasz: Listy Tomasza Płazy do Marcina Kromera (Wybór z lat 1569-1578). Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 155-195 (10 z 1569, 1572, 1574, 1577-1578; ogł., przyp. i koment.: Krystyna Sta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leo Jan
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtkowski Julian: Kult Eucharystii w Glotowie według dobromiejskich kanoników Jana Leo (+ 1635) i Franciszka gnacego Herra (+ 1747). Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 245-256 (również o zamieszczeniu "Opowieści Glotowskiej" w książce pielgrzymkow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marcin Polak *
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtkowski Julian: Stany Kościoła w świetle "Promptuarium exemplorum" Marcina Polaka. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 63-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
68.tekst paraliteracki: Pasierb Janusz Stanisław: Ikona - znak ekumeniczny. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 225-233 (art....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reszka Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
69.listy: Reszka Stanisław: [List]. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 28-30 (do Marcina Kromera (z 1573 r.); oprac. i tł. z łaciny Jadwiga Ambrozja...) szczegóły 
70.listy: Reszka Stanisław: Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera (z lat 1568-1588). Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 245-561 (228 listów; także Addendum - dokumenty związane z życiem i działalnośc...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Kalinowska Jadwiga Ambrozja: Kardynał Stanisław Hozjusz w świetle spuścizny piśmienniczej księdza Stanisława Reszki. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 2 s. 461-467  szczegóły 
72.artykuł: Kalinowska Jadwiga Ambrozja: Stanisław Reszka (1544-1600) jako humanista i pisarz. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 235-244  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samulowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Jasiński Janusz: Problematyka religijna i kościelna w życiu i twórczości Andrzeja Samulowskiego. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 196-210  szczegóły 
  Szklarek Jan
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Rafał: "Domine, memoriale tuum in generationem et generationem..." O krakowskim traktacie "Opusculum de arte memorativa" z 1504 roku. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 115-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
75.wiersz: Twardowski Jan: Jesteś. Studia Warmińskie 1995 t. 32 (1995) s. 119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Radzewicz Halina: "Liturgia dziejów" w "Trzech poematach" Karola Wojtyły. Studia Warmińskie 1999 t. 36 s. 11-20 (dot. poematów: "Stanisław", "Myśląc Ojczyzna...", "Wigilia wielkanocna...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: [Siódme] VII "Colloquia Mediaevalia" Trwałe wartości średniowiecza Olsztyn 18-19 IX 1999. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bafia Stanisław: Praeteritum aut permutatum. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 39-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Kozłowska Anna: Kobieta jako instytucja sprawcza księgi rękopiśmiennej w średniowieczu. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 121-128 (kobieta jako fundatorka książki, kopistka, autorka...) szczegóły 
80.artykuł: Kuerbis Brygida: Słowo w kulturze średniowiecznej. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 151-155 (nt. dbałości o słowo pisane, m.in. dot. krytyki erudycyjnej tekstu...) szczegóły 
81.artykuł: Misiorny Michał: "Ordo episcoporum". Wczesnośredniowieczny episkopat jako odrębna grupa społeczna. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 39-51 (analiza średniowiecznych tekstów mówiących o zadaniach biskupów; m.im....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Bacon Francis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Gogacz Adam: Kryteria naukowości u Rogera Bacona i Francisa Bacona. Studia Warmińskie 2000 t.37 cz. 1 s. 165-169  szczegóły 
  Bacon Roger
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Gogacz Adam: Kryteria naukowości u Rogera Bacona i Francisa Bacona. Studia Warmińskie 2000 t.37 cz. 1 s. 165-169  szczegóły 
  Eriugena John Scotus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: D'Elia Francesco: Quid de praeterita naturarum conditione earumque permutationibus Iohannes Scottus Eriugena senserit. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 41-52 (ze streszcz. w jęz. polskim Stanisława Bafii, s. 52-53...) szczegóły 
  Kilvington Richard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Podkoński Robert: "Infinitas mathematicorum et theologorum". Ujęcia nieskończoności w komentarzu do "Sentencji" Ryszarda Kilvingtona. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 157-164  szczegóły 
  Kilwardby Robert
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowska Monika: Pomiędzy czasem a wiecznością. Roberta Kilwardby'ego koncepcja "Aevum". Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 105-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Wincenty z Beauvais *
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fijałkowski Adam: Ocena wartości i przydatności pracy intelektualnej w połowie XIII wieku - na podstawie pism Wincentego z Beauvais OP. (+1264). Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 27-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Rosik Mariusz: La Donna Sirofenica (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 259-278 (nt. opowiadania o spotkaniu Jezusa z kobietą pogańską; ze streszczenie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Matysiak Bogdan: Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 2 s. 227-233 (dot. Psałterza, Księgi Przysłów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jozuego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Matysiak Bogdan W.: Księga Jozuego i jej perykopy z gestami pokutnymi. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 219-229  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Przysłów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Zadania rodzinne idealnej kobiety w świetle Księgi Przysłów 31, 10-31. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 231-257  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Syracha
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Matysiak Bogdan W.: Nauki mędrca Syracha o dobrych manierach. Studia Warmińskie 2001 t. 37 cz. 2 s. 279-287  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Albert Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Anzulewicz Henryk: Zum anthropologischen Aspekt der Kontingenz im System des Albertus Magnus. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 177-195 (ze streszczeniem w jęz. polskim Stanisława Bafii, s. 196...) szczegóły 
  Canaparius Joannes
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leksyk dotyczący Boga w Żywotach św. Wojciecha. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 157-165 (autorstwa Brunona z Kwerfurtu i Joannesa Canapariusa...) szczegóły 
  Gerbert z Aurillac *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Bafia Stanisław: Papieża Sylwestra II (Gerberta z Aurillac) doktryna o wartości natury. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 49-59  szczegóły 
  Henryk z Gandawy *
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gensler Marek: "Fides et ratio". Wiara a rozum w "Kwodlibetach" Henryka z Gandawy. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 141-150  szczegóły 
  Johannes Canonicus *
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gensler Marek: Czas i miejsce u wczesnych szkotystów w komentarzu do "Fizyki" Jana Kanonika. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 85-113  szczegóły 
  Sprenger Jacob, Kraemer Heinrich *
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtkowski Julian: Bóg Jakuba Sprengera i Henryka Kraemera. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 147-155 (analiza traktatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Nowak Władysław: Problem kultu naśladowania św. Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa, u ewangelików na Mazurach w XVII wieku. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 217-231 (m.in. w pieśniach...) szczegóły 
100.artykuł: Triller Annelise: Święty Wojciech w ujęciu historyków niemieckich. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 135-141 (od XVI w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brunon z Kwerfurtu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Przybyszewski Bolesław: Bruno z Kwerfurtu a zagadnienie drugiej metropolii polskiej za czasów Bolesława Chrobrego. Studia Warmińskie 1992 t. 22/23 (1985/1986) s. 143-152  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozłowska Anna: Leksyk dotyczący Boga w Żywotach św. Wojciecha. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 157-165 (autorstwa Brunona z Kwerfurtu i Joannesa Canapariusa....) szczegóły 
  Luther Martin
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jezierski Jacek: Eucharystia w "Artykułach Szmalkaldzkich". Studia Warmińskie 1994 t. 31 (1994) s. 47-57  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jezierski Jacek: Sakrament ołtarza w "Katechizmach" Marcina Lutra. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 249-254  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalik Krzysztof: O ekumeniczną lekturę Marcina Lutra na przykładzie "Komentarza do Magnifikat" (1521). Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 171-197  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jezierski Jacek: Sakrament ołtarza w "Katechizmach" Marcina Lutra. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 249-254  szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzyszkowski Marian: Sympozja Ekumeniczne w Olsztynie w latach 1985-1987. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 255-256 (m.in. spraw....) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosłan Jan: Motywy biblijne w "Dzieciach Jerominów" Ernsta Wiecherta. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 285-297  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerzawski Wacław: Ernsta Wiecherta (1887-1950) epopeja o człowieku, kapłanie bezimiennej mszy. Studia Warmińskie 1994 t. 26 (1989) s. 277-284  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Aegidius Romanus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Kępa Rafał: Interpretacja czy nadinterpretacja? - rozwiązanie problemu różnicy pomiędzy istotą i istnieniem przez Idziego Rzymianina. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 171-178  szczegóły 
  Jacopo da Voragine *
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtkowski Julian: Teologia świętości kobiecej w "Złotej legendzie" Jakuba de Voragine'a OP. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 95-120  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Postać i myśl świętego Tomasza z Akwinu. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 273-278  szczegóły 
113.artykuł: Kunicki Zdzisław: Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 244-250 (rec. ks.: Gery Prouvost: Saint Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai ...) szczegóły 
114.artykuł: Kunicki Zdzisław: Z powrotem do Tomasza z Akwinu - ale jak? (W kręgu interpretacji Etienne Gilsona). Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 217-227  szczegóły 
115.artykuł: Reinhardt Elisabeth: Ruf zur Vervollkommnung. Dynamik und Stabilitaet des Gottesbildes im Menschen nachb Thomas von Aquin. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 71-83 (ze streszcz. w jęz. polskim Stanisława Bafii, s. 84...) szczegóły 
116.artykuł: Weksler-Waszkinel Romuald Jakub: Dlaczego Tomasz z Akwinu?. Studia Warmińskie 1995 t. 32 (1995) s. 119-128 (nt. pogladów filozoficznych...) szczegóły 
  Wawrzyniec z Brindisi święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Niemiro Urszula: Mariologia kazań maryjnych św. Wawrzyńca z Brindisi. Studia Warmińskie 1999 t. 36 s. 227-248  szczegóły