PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Biuletyn Polonistyczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Burzyńska Anna: Tekst - pismo - lektura (R. Barthes na tle refleksji teoretycznoliterackiej ostatniego dwudziestolecia). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 29-34 (streszczenie pracy doktorskiej....) szczegóły 
2.artykuł: Teoria literatury. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 150-159 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu....) szczegóły 
3.artykuł: Teoria literatury. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 125-133 (informacja o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 69-71  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markowski Michał Paweł: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 79-90  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 136-139  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarska Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 62-64  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrzyńska Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 243-247  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Galasiński Dariusz: Chwalenie się jako typ wypowiedzi perswazyjnej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 63-67 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
10.artykuł: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI/XVII wieku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 102-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrzyńska Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 116-122  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Pretnar Anton: Mickiewicz i Presheren (Ze studiów nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 100-101 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
13.artykuł: Sadowska Wanda: Wersyfikacja regularna skamandrytów. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 108-115 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Popławska Halina: Początki autobiografii polskiej (XV-XVII wiek). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 87-94 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wójcikowa Sylwia: Realia w dramacie popularnym dwudziestolecia międzywojennego - rzeczy i rekwizyty. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 106-109 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zach Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 92-93  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hrycyk Krystyna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 193-196  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nodzyńska Ewa: "Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" (24-25 kwietnia 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 166-176 (spraw....) szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Habielski Rafał: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 130-132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Historia literatury. Nauki pomocnicze. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 5-15 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
22.artykuł: Historia literatury. Nauki pomocnicze. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 5-18 (informacja o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Gostyńska Dorota: Koncept jako zasada barokowej twórczości poetyckiej. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 50-55 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
24.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Idea "vanitas", jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 75-79 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
25.artykuł: Staropolska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 19-43 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
26.artykuł: Staropolszczyzna. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 16-31 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kazańczuk Mariusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 122-130  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gostyńska Dorota: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" (Warszawa, 26-27 października 1989 r.). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 176-184 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Obrębski Andrzej: Piotr Dunin-Wolski i jego biblioteka. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 72-76 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowski Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 196-197  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 59-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
34.artykuł: Oświecenie. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 32-39 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
35.artykuł: Oświecenie. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 44-55 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 94-100  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Samojluk Bożena: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 133-136  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 40-58 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
40.artykuł: Romantyzm. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 56-77 (informacje o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowa...) szczegóły 
41.artykuł: Siwicka Dorota: Utopia muzyczna towiańczyków. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 116-121 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
42.artykuł: Szczerbiński Jacek: Środowiska inteligencji lwowskiej w latach 1831-1867. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 120-129 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
43.artykuł: Szturc Włodzimierz: Ironia romantyczna - ogniwo przemian i sporów pomiędzy sokratyczną i retoryczną ideą ironii. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 103-105 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
46.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 78-105 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
47.artykuł: Skorupa Ewa: Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych II połowy XIX stulecia. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 98-103 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Ambrosewicz-Jacobs Jolanta: Satyryczno-humorystyczny autoportret Młodej Polski. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 30-36 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
49.artykuł: Pozytywizm. Młoda Polska. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 59-80 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
50.artykuł: Pułka Leszek: Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1914. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 110-114  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Literatura współczesna. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 106-149 (inf. o pracach nauk. znajdujących sie w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
52.artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 99-109  szczegóły 
53.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Literackie "teorie widzenia" (na materiale prozy powieściowej dwudziestolecia międzywojennego). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 92-97 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Współczesność. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 81-124 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Piekorz Maria: Język prasy we współczesnej poezji. Zagadnienia wybrane. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 92-99  szczegóły 
56.artykuł: Wilkoń Teresa: Konwencje literackie w poezji realizmu socjalistycznego w Polsce w latach 1949-1955. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 142-149 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Bakuła Bogusław: Postacie autotematyzmu we współczesnej prozie powieściowej (Po roku 1956). Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 44-52 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
58.artykuł: Wiśniewska Lidia: Ku uniwersalności. Rzecz o nowej powieści lat 1957-1981. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 150-156 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Spis bibliograficzny. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 210-229 (bibliografia bieżąca artykułów i książek polonistycznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Hłyń Maria: Rękopiśmienne nabytki literackie Biblioteki Kórnickiej z lat 1984-1987. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 187-192  szczegóły 
61.artykuł: Pszczółkowska Lidia Z.: Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 182-187  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Kasprzak-Obrębska Halina: Polska i pisarze polscy w encyklopedii J.H. Zedlera (1732-1754). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 50-55 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anculewicz Zbigniew: "Kurier Warszawski" i jego rola w dziejach społeczno-politycznych i kulturalnych Warszawy w latach 1821-1868. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 36-44 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Wychowawcza rola czasopism dla dzieci i młodzieży w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 32-35 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
65.artykuł: Gondek Elżbieta: Rola prasy Zagłębia Dąbrowskiego w kształtowaniu kultury literackiej regionu (1897-1918). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 35-40 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
66.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku w latach 1919-1939. Studium monograficzne. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 65-68 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Speina Jerzy: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 169-171  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajkowska Cecylia: Skorowidz rzeczowy "Biuletynu Polonistycznego" za lata 1980-1989. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 202-239  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teksty 2 - dwumiesięcznik. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 249 (zapow. wznowienia...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Habielski Rafał: W kręgu "Wiadomości" 1940-1981 (Emigracyjne horyzonty i dylematy). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 34-41 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruchała Janusz S.: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 91-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzeska-Smerkowa Teresa: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 236-239  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Kuleczka Pola: Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do roku 1939. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 69-74 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Folklorystyka. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 160-161 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
75.artykuł: Folklorystyka. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 134-135 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława: Wzory miłości w folklorze polskim. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 132-137 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Kuleczka Pola: Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do roku 1939. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 69-74 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kiślak Elżbieta, Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 139-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Oleksowicz Bolesław: Między historią a legendą (Postać T. Kościuszki w literaturze polskiej w latach 1794-1830). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 76-82 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Obremski Krzysztof: Obraz Boga w liryce religijnej XVII wieku w Polsce. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 67-71 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rycerz, wojownik (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Obraz rycerskiego świata idealnego w staropolskich legendach herbowych. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 57-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Z.M.: "Pamięć Września" (Warszawa, 22-24 listopada 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 184-200 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Wróbel Józef: Tematy żydowskie w prozie polskiej po 1939 roku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 138-142 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Batorowska Hanna: Jan Nepomucen Bobrowicz - polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 12-17 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bahrowa Janina, Rogatko Bogdan: Wydawnictwo Literackie: mimo przeszkód realizujemy swój program. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 201-209  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 1-11 (w roku akademickim 1988/89...) szczegóły 
87.artykuł: Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 15-29 (za lata 1989-1991...) szczegóły 
88.artykuł: Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 1-16 (dane dotyczące całego kraju, w roku akademickim 1987/88...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Austria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Pianka Włodzimierz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 240-247 ([sprost. art.: Barbara Skowronek: Studia polonistyczne na Uniwersyteci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Szupryczyńska Maria, Zaremba Charles: Polonistyka w Aix-En-Provence. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 258-264  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bydgoszcz (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (Katedra Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 211-212 (skład osobowy i działalność...) szczegóły 
92.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Katedra Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 158-160 (działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Częstochowa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Polanowski Edward: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 213-216 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Gdańsk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Szczepiński Stanisław: Uniwersytet Gdański (Instytut Filologii Polskiej 1987/1989). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 175-176 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Cudak Romuald: Uniwersytet Śląski (Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 176-179 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
96.artykuł: W.W.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 141-142 (działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kielce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Detka Janusz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Mikos Marek: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 179-182 (struktura organizacyjna, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Lewko Marian: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Sekcja Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 183-187 (skład osobowy, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łódź (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Chróścielewska-Kuźniakowa Dorota: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 190-191 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
101.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 188-190 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
102.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 142-144 (działalność naukowa...) szczegóły 
103.artykuł: Tynecka S.: Uniwersytet Łódzki. Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 144-148 (działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne...) szczegóły 
104.artykuł: Urbaniakowa Irena: Uniwersytet Łódzki (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 191-194 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Opole (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 216-218 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
106.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 194-202 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
108.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 148-154 (skład osobowy, działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne, publikacje, n...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Rzeszów (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Surowiec Kazimierz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 218-223 (struktura organizacyjna, skład osobowy i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Szczecin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Poźniak Janusz: Uniwersytet Szczeciński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 202-203 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Toruń (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: bb: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 154-156 (działalność naukowa...) szczegóły 
112.artykuł: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 204-207 (działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Kuzik Aleksander: Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 207-210 (struktura organizacyjna i skład osobowy, działalność...) szczegóły 
114.artykuł: Matysek Wioletta: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 156-158 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 37-61 (imienne sprawozdania pracowników IBL PAN z wyjazdów zagranicznych...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Górski Ryszard: Instytut Badań Literackich PAN w roku 1988. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 5-15 (spraw. z działalności...) szczegóły 
117.artykuł: Instytut Badań Literackich PAN w 1990. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 1-14 (o działalności...) szczegóły 
118.artykuł: Loth Roman: Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne [IBL PAN]. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 34-36 (omów. programu studium, organizacja zajęć...) szczegóły 
119.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 1-4 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych w Warszawie...) szczegóły 
120.artykuł: Tyszkiewicz Teresa: Pracownia Bibliografii Bieżącej [IBL PAN] w Poznaniu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 28-34 (charakterystyka Polskiej Bibliografii Literackiej; skład osobowy Praco...) szczegóły 
121.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 15-27 (spraw. z posiedzeń: 9 XI 1987; 9 II, 25 V, 28 VI i 4 XI 1988]...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiett Andrzej, Januszewski Tadeusz: Nabytki rękopiśmienne Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 172-182  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Wrona Grażyna: Towarzystwa naukowe w Krakowie i ich biblioteki i księgozbiory w latach 1918-1939. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 156-164 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Poręba Stanisław: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Prace naukowo-badawcze członków PTR z dziedziny literaturoznawstwa rosyjskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 165-168  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Prace literackie. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 159-164 (omów. dorobku...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 162-166 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
127.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 136-137 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Tomaszewski Feliks: Magia lektury. Interpretacje utworów literackich w szkole średniej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 129-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dworzaczek Włodzimierz
    zgon (alfabet autorów)
129.zgon: Pokrzywniak Józef Tomasz: Włodzimierz Dworzaczek (15 X 1906 - 23 IX 1988). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 112-117 (zmarł: 1988...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gosławski Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Lyszczyna Jacek: Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 57-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
131.zgon: Loth Roman: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 175-184 (zmarł: 7 IV 1990...) szczegóły 
  Grabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
132.zgon: Fabianowski Andrzej: Maria Grabowska (11 IX 1922 - 27 IV 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 117-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Bogumiła: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 247-253  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boniecki Edward: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 100-105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Jerzy Edmund
    zgon (alfabet autorów)
135.zgon: Świerczyńska Dobrosława: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 209-216 (zmarł: 26 IV 1991...) szczegóły 
  Jasiński Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Zachmacz Zdzisław Maciej: Nad biografią i tekstami Jakuba Jasińskiego. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 164-167 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaleta Roman
    zgon (alfabet autorów)
137.zgon: Aleksandrowska Elżbieta: Roman Kaleta (9 II 1924 - 16 VII 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 129-133  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    kult (alfabet autorów)
138.kult: Loth Roman: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 156-159 (o działalności...) szczegóły 
  Kawecka-Gryczowa Alodia
    zgon (alfabet autorów)
139.zgon: Korotajowa Krystyna: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 184-191 (zmarła: 16 VI 1990...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Detka Janusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 78-79  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    kult (alfabet autorów)
141.kult: Szwalbe Stanisław: Towarzystwo im. Marii Konopnickiej. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 151-156 (o działalności...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Bieńczyk Marek: Wyobrażenie cierpienia i śmierci w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 18-21 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lubelczyk Jakub
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meller Katarzyna: Jakuba Lubelczyka "Psałterz Dawida" z roku 1558. Studium fillologiczne. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 88-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łempicka-Nacht Aniela
    zgon (alfabet autorów)
144.zgon: Bahrowa Janina: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 191-198 (zmarła: 10 IX 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mayenowa Maria Renata
    zgon (alfabet autorów)
145.zgon: Pszczołowska Lucylla: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 168-174 (zmarła: 1988...) szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Malicki Marian: Z zagadnień tekstologicznych "Summariusza wierszów" Hieronima Morsztyna. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 83-88 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
147.artykuł: Rowińska-Szczepaniak Maria: Hieronima Morsztyna doświadczenie wartości. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 115-120 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sugiera Małgorzata: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 232-234  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamionka-Straszakowa Janina: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 197-201  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Halkiewicz-Sojak Grażyna: Byron w twórczości Norwida. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 46-52 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ossowski Jerzy S.: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 71-77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilot Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Bury Anna: Proza narracyjna Mariana Pilota. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 28-31 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Potocki Jan
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowski Wojciech: Horyzonty światopoglądowe "Rękopisu znalezionego w Saragossie". Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 83-87  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Urbaniakowa Irena: Poetyka J. Przybosia wobec teorii sztuki W. Strzemińskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 126-131 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Detka Janusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 78-79  szczegóły 
  Rembek Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Lalak Mirosław: Między historią a biografią. O prozie Stanisława Rembeka. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 79-83 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: Żadziłko-Sztachelska Jolanta: Władysław Stanisław Reymont wobec tradycji i współczesności prozy reportażowej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 167-174 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
    zgon (alfabet autorów)
158.zgon: Macużanka Zenona: Artur Sandauer (14 XII 1913 - 15 VII 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 121-128 (zmarł: 15 VII 1989...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Bokszczanin Maria: Listy Henryka Sienkiewicza do Jadwigi Janczewskiej. Opracowanie edytorskie - komentarz - wprowadzenie. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 21-27 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawka Anna: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 239-243  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-kult: Sprawka Anna: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 254-257  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
162.kult: Sprawka Anna: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 254-257  szczegóły 
  Skwarczyńska Stefania
    zgon (alfabet autorów)
163.zgon: Gazda Grzegorz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 161-168 (zmarła: 1988...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Kiślak Elżbieta: Obraz Rosji w twórczości Juliusza Słowackiego. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 60-64 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kotliński Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 222-223  szczegóły 
  Stradecki Janusz
    zgon (alfabet autorów)
166.zgon: Brykalska Maria: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 149-154 (zmarł: 1988...) szczegóły 
  Szymański Adam (1852 -1916)
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burdziej Bogdan: "Szkice" Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 52-58 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Themerson Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Kraskowska Ewa: Twórczość Stefana Themersona - dwujęzyczność a literatura. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 74-79 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Trembecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Nasiłowska Anna: Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 64-67 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Treugutt Stefan
    zgon (alfabet autorów)
170.zgon: Witkowska Alina: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 216-219 (zmarł: 8 VII 1991...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 220-221  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weiss Tomasz
    zgon (alfabet autorów)
172.zgon: Romanowski Andrzej: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 143-149 (zmarł: 1988...) szczegóły 
  Wierzbowski Ryszard
    zgon (alfabet autorów)
173.zgon: Duziak-Stańczyk Joanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 155-161 (zmarł: 1988...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Wąchocka Ewa: Teoria krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 136-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Ziomek Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
175.zgon: Czapliński Przemysław: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 198-202 (zmarł: 13 X 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żółkiewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
176.zgon: Dmitruk Krzysztof: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 209-216 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Bratuń Marek: Historyczno-literacka geneza twórczości markiza de Sada. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 23-28 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Cieński Marcin: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 59-63 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Wert Pola
    zgon (alfabet autorów)
179.zgon: Sobotka Kazimierz: Pola Wert (1925-1987). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 110-112  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Bielacki Marek: Geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej na przykładzie musicalu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 17-23  szczegóły 
181.artykuł: Tyszka Juliusz: Metamorfozy doktryny Stanisławskiego w Polsce 1944-1956. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 134-136  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Leyko Małgorzata: Idea sceny szekspirowskiej w niemieckich teoriach teatralnych w XIX i na początku XX wieku. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 79-85 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
183.artykuł: Baltyn-Karpińska Hanna: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 105-111  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Sugiera Małgorzata: Poetyka teatru J. Grzegorzewskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 121-125 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Pośpiech Małgorzata: Związki mitu z filmem (Wstęp do badań). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 95-100 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
186.artykuł: Przylipiak Mirosław: Modele podmiotowości wypowiedzi filmowej. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 86-92 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Halberda Marek: Recepcja filmu polskiego w prasie w latach 1930-1939. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 41-46 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły