Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rozprawy Komisji Językowej [Łódź]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Szkudlarek Ewa: Wskaźniki nawiązania międzyzdaniowego w pozycji pierwszego argumentu predykatu (Na materiale współczesnej nowelistyki polskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 57-65  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Pamiętniki jako źródło do badania XIX-wiecznej frazeologii. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 118-143  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cybulski Marek: O formułach przysięgi w dobie średniopolskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 23-46 (m.in. na przykładach literackich, dot. okresu XVI- XVIII w.,...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Woźniak Ewa: Średniowieczne źródła do badania językowego obrazu Męki Pańskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2002 t. 47 s. 107-125  szczegóły 
5.artykuł: Woźniak Ewa: Wartościowanie krzyża w średniowiecznych utworach o tematyce pasyjnej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Cybulski Marek: O formułach przysięgi w dobie średniopolskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 23-46 (m.in. na przykładach literackich, dot. okresu XVI- XVIII w.,...) szczegóły 
7.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Formuły grzecznościowe w XVIII-wiecznych diariuszach. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 139-144  szczegóły 
8.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Słownictwo opisów architektury i sztuki w XVIII-wiecznych diariuszach. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 123-138  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Stachurski Edward: Słownictwo w utworach naturalistów polskich na tle współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 243-250  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
10.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Matuszewski Józef: Rzecz o "Słowniku staropolskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 109-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Burska-Ratajczak Beata: Magia słowa - neologizmy nazewnicze w utworach artystycznych dla dzieci. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2000 t. 45 s. 5-23 (głównie na podstawie literatury powojennej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
12.artykuł: Cybulski Marek: O roli wzoru czeskiego w kształtowaniu się polskiego słownictwa psałterzowego w XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 17-31 (na przykładzie Psałterza floriańskiego i Psałterza puławskiego...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Staszewska Zdzisława: Oboczność e : o w "Modlitwach Wacława". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 207-218  szczegóły 
artykuł: Staszewska Zdzisława: Językowy obraz anioła na materiale "Modlitw Wacława". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 135-145  szczegóły 
artykuł: Staszewska Zdzisława: Nazwania świętej Anny w "Modlitwach Wacława". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2000 t. 45 s. 77-86  szczegóły 
artykuł: Staszewska Zdzisława: Nazywanie istoty najwyższej w "Modlitwach Wacława". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 185-195  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Analiza statystyczna słownictwa piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 19-34  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: Charakterystyka ilościowa słownictwa w I części "Psałterza floriańskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 45-56  szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między "Psałterzem floriańskim" a "Psałterzem puławskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 153-167  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Ewa: Fleksja nazw własnych w "Psałterzu krakowskim" (Na tle innych staropolskich przekładów "Księgi Psalmów"). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 109-146  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Cechy charakterystyczne polskiego tłumaczenia "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 s. 1 s. 77-96  szczegóły 
artykuł: Woźniak Ewa: Charakterystyka ilościowa słownictwa "Psałterza krakowskiego". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 229-250  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamińska Maria: O różnicach leksykalnych między "Psałterzem floriańskim" a "Psałterzem puławskim". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 153-167  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szlesiński Iwo: Elementy siedemnastowiecznego słownictwa specjalnego z zakresu malarstwa użytkowego i farbiarstwa. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 251-257  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bliziński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: O "barbaryzmach i dziwolągach językowych" Józefa Blizińskiego (Z dziejów kultury języka polskiego w XIX wieku). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 83-100 (słownik z komentarzem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dunin-Wolski Paweł
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obrębski Andrzej, Umińska-Tytoń Elżbieta: O języku diariusza Pawła Dunin-Wolskiego z lat 1519-1545. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 57-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Sobczak-Gieraga Beata: Herbert jako kolorysta. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 87-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kieniewicz Antoni
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Językowy obraz świata ziemianina kresowego z przełomu XIX i XX wieku we "Wspomnieniach z zamierzchłej przeszłości". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2002 t. 47 s. 5-40  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostromęcka-Frączak Bożena: Konotacja pragmatyczna słoweńskiego przekładu "Kroniki wypadków miłosnych" T. Konwickiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 73-79  szczegóły 
recenzja: Ostromęcka-Frączak Bożena: Transformacje translatorskie polskich przydawek na język słoweński (Na podstawie przekładu "Kroniki wypadków miłosnych" T. Konwickiego). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 81-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanhaus Jakub
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: Potoczne określenia miar czasu, długości i objętości na podstawie "Itinerarium" Jakuba Lanhausa z 1768 roku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1988 t. 33 (1987) s. 211-221  szczegóły 
  Leopolita Jan
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Szeregi wyrazowe w przekładzie "Biblii" Leopolity (Z problemów kształtowania się synonimii staropolskiej). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 5-17  szczegóły 
  Lubelczyk Jakub
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29 (porównanie do przekładu Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łoziński Walery
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Tomaszewska Sławomira: O przezwiskach szlachty zaściankowej w powieściach Walerego Łozińskiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 266-272  szczegóły 
27.artykuł: Tomaszewska Sławomira: Polszczyzna Żydów w utworach Walerego Łozińskiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1988 t. 33 (1987) s. 182-193  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewska Sławomira: Funkcje nazw własnych w "Zaklętym dworze" Walerego Łozińskiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1990 t. 35 (1989) s. 191-204  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Krupianka Aleksandra: Rywalizacja czasownikowych form przedrostkowych i bezprzedrostkowych w polszczyźnie XIX wieku (na materiale języka dama Mickiewicza). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 89-96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: O dwóch XVI-wiecznych polskich przekładach "Psałterza". "Psałterz Dawidow" Mikołaja Reja i "Psałterz Dawida" Jakuba Lubelczyka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 13-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Elementy polskiej etykiety językowej w "Trylogii" Sienkiewicza. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 43-131  szczegóły 
  Staff Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Staff Leopold: Słota. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 81-82  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fendor Anna Magdalena: Instrumentacja głoskowa w "Słocie" Leopolda Staffa. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 81-90 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Szembek Krzysztof Andrzej Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Linert Bronisława: O języku kazań Krzysztofa Szembeka z roku 1740. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1989 t. 34 (1988) s. 137-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tischner Józef
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krupska-Perek Anna: Napisana i wygłoszona "Historia filozofii po góralsku". Problem tożsamości tekstu. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 45-56  szczegóły 
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Witkowska-Gutkowska Maria: Dowcip językowy w tekstach Juliana Tuwima. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 147-151  szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Kamińska Maria: Elementy języka potocznego w wierszach ks. Jana Twardowskiego. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 159-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wiechecki Stefan
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witkowska-Gutkowska Maria: Zwroty adresatywne w wybranych tekstach Wiecha. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2000 t. 45 s. 211-219  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Zienkina Ludmiła: Rzeczownikowe neologizmy poetyckie z formantem -izm/-yzm w utworach Stanisława Ignacego Witkiewicza. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 163-171  szczegóły 
  Wojtyła Karol
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ceglińska Anetta: Stylizacja biblijna w dramacie "Jeremiasz" Karola Wojtyły. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 z. 1 s. 5-32  szczegóły 
  Wujek Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Bieńkowska Danuta: O kształtowaniu się języka tekstów ewangelicznych w przekładzie Jakuba Wujka (Różnice między "Postyllą" a Nowym Testamentem). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 5-14  szczegóły 
42.artykuł: Duda Henryk: Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1993 t. 38 s. 31-60  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: O osobliwościach leksykalnych w postyllach ks. J. Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 5-14  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Frazeologia w przekładzie "Psałterza" J. Wujka (1594). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1997 t. 42 s. 5-42  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Z filologicznego warsztatu przekładu "Psałterza" Jakuba Wujka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 5-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Utwory anonimowe (bułgarska)
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochish Mikhajj: Segedskie listki. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 z. 1 s. 33-44 (z tekstem utworu w pisowni starobułgarskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Gieparda Eugeniusz: Z problematyki tłumaczenia nowotestamentowych nazw botanicznych. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1995 t. 40 s. 111-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bieńkowska Danuta: Modalne i emocjonalne nacechowanie wypowiedzeń w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii św. Marka. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1992 t. 37 s. 5-15 (na przykładzie Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka, Biblii brzeskiej i B...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Bieńkowska Danuta: Określenia bohaterów w polskich przekładach "Pieśni nad Pieśniami". Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1999 t. 44 s. 5-11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Khlebnikov Velemir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Zienkina Ludmiła: Niektóre sposoby aktualizacji tworów okazjonalnych (Na materiale twórczości W. Chlebnikowa). Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1994 t. 39 s. 147-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Alekseev Anatolijj: Slavjanskaja versija Evangelija ot Ioanna. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 5-22 (głównie dot. rękopiśmiennej tradycji starocerkiewnosłowiańskiej wersji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Francja (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Jaroszewska Teresa: Francuskie neologizmy teatralne w XVI wieku. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1998 t. 43 s. 73-85  szczegóły