Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Rocznik Przemyski
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Klemensiewicz Zenon: Związek stylu językowego ze strukturą psychiczną i środowiskiem autora, kierunkiem i rodzajem literackim. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 119-124 (część odczytu zatytułowanego "O językowym odbiciu faktów kulturalnych"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Tymiakin Leszek: O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 141-145 (wyniki analizy aktów notarialnych w archiwach przemyskich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Ochenduszko Bożenna: Przmiotniki złożone oraz formacje z cząstkami: -ość, bez-, poł- i wszech- w "Młoda Polska. Wybór poezji", opr. Tadeusz Żeleński (Boy). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 329-340 (nt. języka poetów młodopolskich...) szczegóły 
5.artykuł: Potoczny Jerzy: Początki działalności kulturalno-oświatowej Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892-1914). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 417-429 (Towarzystwo zainicjowane przez Adama Asnyka w Krakowie w 1891 w celu z...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Wilgucka Małgorzata: O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 93-113  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Drobne fakty z życia kulturalnego Przemyśla z lat 1895-1987 [właśc. 1897]. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 49-53 (literatura oraz omówienia wydarzeń literackich i teatralnych na łamach...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Głuszko Mariusz: Prasa galicyjska o tworzonych w 1848 roku programach politycznych. Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 4 s. 89-97  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Burzyński Tadeusz: Zwyczaje i obrzędy żniwne wsi przemyskich. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 241-260 (z fragmentami tekstów pieśni ludowych, śpiewanych w czasie żniw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Wilgucka Małgorzata: O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 93-113  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamińska-Kwak Jolanta: Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 3 s. 152-154  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kurtyka Janusz: Związki Przemyśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu. (Kontakty na polu oświaty i nauki. Powiązania na polu kultury literackiej i artystycznej. Przemyśl w "Rocznikach" J. Długosza). Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 161-180  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za lata 1980-1986.. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 421-446  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Wiśniewska Halina: Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 129-140  szczegóły 
15.artykuł: Zabartowicz Alina: Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyśłu i Jarosławiu w latach 1884-1914 w latach 1884-1914. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 5 s. 451-458 (nt. celów i form działalności Towarzystwa, którego zadaniem było m.in....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    artykuły (alfabet tytułów)
16.artykuł: Burzyński Tadeusz: Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 2 s. 95-166 (zawiera fragm. przedstawień jasełkowych i dożynkowych oraz pieśni...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Ewa: Językowy obraz Żydów w pasyjnej części "Rozmyślania przemyskiego". Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 13-34  szczegóły 
artykuł: Wydra Wiesław: Historyczne i kodykologiczne uwagi o rękopisie "Rozmyślania przemyskiego". Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 3-11  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
18.wiersz: Na zamku (Pod pokładem grubym lodu...). Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 50-51  szczegóły 
19.wiersz: Wiersz na wstąpienie JWImci Xiędza Jana Potockiego na katedrę diecezji przemyślskiej. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 64-66 ( do druku podał i wstęp pt. "Panegiryk ku czci biskupa przemyskiego Ja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bielski Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Starnawski Jerzy: Marcin Bielski. Piewca Ziemi Przemyskiej. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 11-12  szczegóły 
  Birkowski Fabian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Krochmal Jacek: Obraz heretyka, Żyda i muzułmanina w kazaniach Fabiana Birkowskiego (ok. 1569-1636). Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 4 s. 15-27  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krochmal Jacek: O tolerancji. Innowiercy w kazaniach Fabiana Birkowskiego OP (1566-1636). Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 77-101  szczegóły 
  Bliziński Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Umińska-Tytoń Elżbieta: O stylu językowym listów Józefa Blizińskiego. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 55-60  szczegóły 
24.artykuł: Zyga Aleksander: O komediopisarskim warsztacie Józefa Blizińskiego. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 29-51  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Mata Hari pod Przemyślem. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 391-398  szczegóły 
  Bystrzycki Przemysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Duk Józef: Wczesna proza Przemysława Bystrzyckiego. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 55-69  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czuj Grzegorz
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzyński Józef: Grzegorza Czuja z Sambora poemat "Censtochova" (1568) w nurcie maryjnej tradycji staropolskiej. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 5-16 (z fragm. utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
28.wiersz: Drużbacka Elżbieta: Wiersze drugie na wiązanie samego JW Imci P[ana] wojewody krak[owskiego] hetmana w[ielkiego] koronnego przez tęż Jejmć P[anią] Drużbacką pisane a[nno] 1753-tio 23-9bris w Mościskach. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 60-61  szczegóły 
29.wiersz: Drużbacka Elżbieta: Wiersze na wiązanie JW Jejmości Pani Izabeli z Poniatowskich Branickiej, wojewodzinie krakowskiej, het[manowej] w[ielkiej] kor[onnej] przez Jejmć Panią Drużbacką a[nno] 1753 pisane. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 56-60  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Związki poetki czasów saskich Elżbiety Drużbackiej z Ziemią Przemyską. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 51-61 (z Aneksem zawierającym wiersze Elżbiety Drużbackiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Łesiów Michał: Jan Zaleski jako badacz języka utworów Aleksandra Fredry i polszczyzny kresowej. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 99-102  szczegóły 
  Fredro Andrzej Maksymilian
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Intelektualizacja językowa w "Przysłowiach // przestrogach" Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620-1679). Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 315-327  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Goszczyński Seweryn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Pawlikowski Jan Gwalbert: Seweryn Goszczyński i Jan Kubacik. Anegdota prawdziwa sprzed kopy lat bez mała. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 71-74 (ze wstępem Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
  Grzegorz z Sambora *
    wiersze (alfabet tytułów)
34.wiersz: Grzegorz z Sambora : [Dedykacja tomu "Elegii" Filipowi Padniewskiemu]. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 9-10, 11-12 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
35.wiersz: Grzegorz z Sambora : Na herb Herburtów. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 14  szczegóły 
36.wiersz: Grzegorz z Sambora : Panegiryk na Rzeczpospolitą panów przemyskich = In D. Praemisleinsium Rempublicam Panegyricus. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 7-8, 11-12 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Buszewiczowa Elwira: Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 3-12 (o życiu i twórczości Grzegorza z Sambora; z tekstami jego wierszy w tł...) szczegóły 
38.artykuł: Starnawski Jerzy: Grzegorz z Sambora, piewca rodu Herburtów. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 13-14 (o życiu i twórczości Grzegorza z Sambora; z tekstem jego wiersza "Na h...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hen Józef
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Powieść pseudojarmarczna ("Crimen" Józefa Hena). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 61-66  szczegóły 
  Herburt Jan Szczęsny
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Starnawski Jerzy: Zapomniana relacja o bliskim Przemyślowi Dobromilu (1830). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 19-24 (zawiera anonimowe reportaże z Dobromila z opisem domu Herburta, opubl....) szczegóły 
polemika: Biedrzycka Agnieszka: Jeszcze o "Zapomnianej relacji o bliskim Przemyślowi Dobromilu (1830)". Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 59-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłonowski Jan Stanisław
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Dwie barokowe historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 29-37 (nt. utworów pośw. obrazowi Matki Boskiej Sokalskiej - "Historii Socali...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Tarnawski Władysław: Szekspir Kasprowicza. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 3-6 (o wartości przekładów twórczości Szekspira w tłumaczeniu Jana Kasprowi...) szczegóły 
  Klemensiewicz Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Bajerowa Irena: O Zenonie Klemensiewiczu. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 85-94  szczegóły 
44.artykuł: Starnawski Jerzy: Zenon Klemensiewicz (1891-1969). Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 84 (nota z fot....) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbus Elżbieta: Uwagi o etnograficznych opisach w "Roxolanii" Sebastiana Fabiana Klonowica. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 33-40  szczegóły 
artykuł: Mejor Mieczysław: Wątki folklorystyczne w "Roxolanii" Sebastiana Fabiana Klonowica. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 15-28 (z fragm. utworu...) szczegóły 
artykuł: Ożóg-Winiarska Zofia: "Muzy, śpiewajcie szczęśliwe ziemie Rusi". W kręgu renesansowego etosu Sebastiana Fabiana Klonowica. Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 49-56  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Józef Moliński. Badacz Sebastiana Klonowica "Roxolanii" (1853). Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 31-32 (nt. poglądów Józefa Molińskiego na twórczość Sebastiana Klonowica zawa...) szczegóły 
  Knobelsdorf Eustachy
    wiersze (alfabet tytułów)
46.wiersz: Knobelsdorf Eustachy: O wojnie tureckiej. Elegia. Wittenberga 1539. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 3-13 (ze wstępem i w opracowaniu Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
  Kołaczkowski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Musiał Jan: Inspiracje filozoficzne myśli Stefana Kołaczkowskiego (1887-1940). Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 165-176  szczegóły 
  Korzeniowski Nałęcz Apollo
    listy (alfabet tytułów)
48.listy: Korzeniowski Nałęcz Apollo: [Listy]. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 510-512 (do Władysława Łozińskiego (2 z 1868)...) szczegóły 
  Kot Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Starnawski Jerzy: Drobne "premisliana" z warsztatu Stanisława Kota. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 383 (zawiera także fragm. czterech listów Jana Kwolka do Stanisława Kota do...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Krasicki Ignacy: Do Katarzyny z Krasickich Stadnickiej. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 346  szczegóły 
51.wiersz: Krasicki Ignacy: Do Urszuli Charczewskiej, swojej wnuki, a córki Anny z Krasickich Charczewskiej. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 348  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buksiński Stefan Jerzy: Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 51-64  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buksiński Stefan Jerzy: Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 51-64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Polańska Marta: Panny z Dubiecka i ich stryj Ignacy Krasicki. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 341-356 (biogr., dot. bratanic Krasickiego, z fragm. listów i wierszami...) szczegóły 
55.artykuł: Solecki Waldemar: Historia rodziny Krasickich. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 4 s. 29-58 (genealogia rodu Krasickich, zawiera m.in.rys biogr. Ignacego Krasicki...) szczegóły 
56.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Ignacego Krasickiego przywiązanie do stron rodzinnych. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 16-22 (biogr.; z fragm. utworów...) szczegóły 
57.artykuł: Zabrotowicz Alina: Ignacy Krasicki - jego miejsce w podręcznikach XVIII i XIX wieku. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 1 s. 81-91  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
58.korespondencja: Wiśniewska Halina: Frazeologizmy i przysłowia w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 87-98  szczegóły 
  Kromer Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Starnawski Jerzy: Przemyskie koneksje młodego Marcina Kromera. Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 47-48  szczegóły 
  Krzycki Andrzej
    listy (alfabet tytułów)
60.listy: Krzycki Andrzej: [Listy]. Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 53-86 (do Stanisława Kilowskiego (19 z lat 1526-1527, 1529, 1531-1532, 1534, ...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
61.korespondencja: Starnawski Jerzy: Criciana nova. Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 53-86 (zawiera listy Andrzeja Krzyckiego do Stanisława Kilowskiego oraz list...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łempicki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Starnawski Jerzy: Stanisław Łempicki jako badacz dziejów kultury ziemi przemyskiej i ziem sąsiednich. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 89-98  szczegóły 
  Łoziński Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Kosek Karol: Twórczość literacka i działalność naukowo-patriotyczna Władysława Łozińskiego (Szkic syntetyczny). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 25-54  szczegóły 
64.artykuł: Kosek Karol: Walory literacko-naukowe prac historycznych Władysława Łozińskiego (Część II). Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 67-86  szczegóły 
65.artykuł: Kosek Karol: Walory literacko-naukowe prac historycznych Władysława Łozińskiego (Część I). Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 49-70  szczegóły 
66.artykuł: Kosek Karol: Władysław Łoziński w Kuńkowcach i w Przemyślu. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 27-32 (nt. związków osobistych z miejscowościami...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Karol: Ostatnie powieści historyczne Władysława Łozińskiego. "Skarb watażki" i "Oko Proroka". Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 31-47  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Karol: "Opowiadania Narwojowe" Władysława Łozińskiego o przeszłości Polski w XVIII wieku. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 23-39  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosek Karol: Ostatnie powieści historyczne Władysława Łozińskiego. "Skarb watażki" i "Oko Proroka". Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 31-47  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mariański Antoni
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajewski Stanisław Franciszek: Rocznik Przemyski 1996 t. 32 z. 1 s. 174-176  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacnelson Dora: Przemyski epizod z dziejów niedozwolonego rozpowszechniania "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa" Adama Mickiewicza. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 17-26  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
72.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: Nagrobek potentatowi. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 42-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Neuberg Krzysztof: Dziedzic Medyki przyjacielem Norwida. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 65-88 (w latach 1855-1875; dotyczy Mieczysława Pawlikowskiego (1834-1909) - p...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obertyńska Beata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Olszak Julian: Beata Obertyńska - poetka krajobrazu. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 99-101 (twórczość...) szczegóły 
  Orzechowski Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
75.listy: Orzechowski Stanisław: Zapomniany list Stanisława Orzechowskiego. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 365-372 (do Stanisława Stadnickiego (z 1562); ogł. i koment.: Wacław Urban...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Dendura Wojciech: Nieznany fragment biografii Stanisława Orzechowskiego. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 385-389 (dotyczy lat 1549-1566 w Żurawicach Przeworskich...) szczegóły 
77.artykuł: Pauli Żegota: Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 3-4 (biogram Stanisława Orzechowskiego z 1838; ze wstępem: Jerzy Starnawski...) szczegóły 
78.artykuł: Wiśniewska Halina: Leksyka regionalna w pismach Stanisława Orzechowskiego. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 23-30  szczegóły 
  Ostroróg Jan (1565-1622)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Wichowa Maria: Zaginione pisma Jana Ostroroga. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 15-22 (omówienie zawartości spalonego w powstaniu warszawskim manuskryptu pis...) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Dwie barokowe historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 29-37 (nt. utworów pośw. obrazowi Matki Boskiej Sokalskiej - "Historii Socali...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paweł z Krosna *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Budzyński Józef: Łacińskie parafrazy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Witaj Królowo" na warsztacie Pawła z Krosna (1513 r.). Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 35-46 (z łacińskimi tekstami modlitw i z ich przekładami filologicznymi na ję...) szczegóły 
  Pawlikowski Jan Gwalbert
    listy (alfabet tytułów)
82.listy: Pawlikowski Jan Gwalbert: Listy Jana Gwalberta i Michała Pawlikowskich do Giovanniego Mavera. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 87-90 (list Jana Gwalberta Pawlikowskiego do Giovanniego Mavera z 1926; ze ws...) szczegóły 
  Pawlikowski Michał
    listy (alfabet tytułów)
83.listy: Pawlikowski Michał: Listy Jana Gwalberta i Michała Pawlikowskich do Giovanniego Mavera. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 87-90 (listy Michała Pawlikowskiego do Giovanniego Mavera z 1935 i 1937; ze w...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Olszak Julian: Michał Pawlikowski (2 III 1887 - 16 XI 1970). Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 411-415  szczegóły 
  Pawlikowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Neuberg Krzysztof: Dziedzic Medyki przyjacielem Norwida. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 65-88 (dotyczy lat 1855-1875...) szczegóły 
  Pelczar Józef Sebastian
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taracha Cezary: Hiszpańska podróż ks. Józefa Sebastiana Pelczara w 1889 r.. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 3 s. 51-60  szczegóły 
  Poniński Antoni Łodzia
    wiersze (alfabet tytułów)
87.wiersz: Poniński Antoni Łodzia: Parce mihi, vir magne.... Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 58 (ogł. i wstęp: Jerzy Starnawski: Epigramat łaciński Antoniego Łodzia-Po...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
88.wiersz: Przyboś Julian: Kuzynce Marii. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 388-389  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Wawszczak Zbigniew: Kim była matka Juliana Przybosia? Przyczynek do biografii poety. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 385-389 (z fot. Heleny Przybosiowej i Juliana Przybosia...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reger Wacław W.
    wiersze (alfabet tytułów)
90.wiersz: Reger Wacław W.: Prolog (W tym Muz przybytku...). Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 52  szczegóły 
  Rej Mikołaj
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Płachcińska Krystyna: Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 5-16  szczegóły 
  Rosczyński Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
92.wiersz: Rosczyński Mateusz: Treny abo pieśni żałobne. Tren pierwszy: O podłości grobu człowieczego. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 44  szczegóły 
93.wiersz: Rosczyński Mateusz: Treny abo pieśni żałobne. Tren wtóry: O prędkości śmierci. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 44-45  szczegóły 
  Rzążewski Adam
    listy (alfabet tytułów)
94.listy: Rzążewski Adam: [Listy]. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 357-365 (do Seweryny Duchińskiej (11 listów z l. 1881-1884); podała do druku Ja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Płachcińska Krystyna: Działalność Piotra Skargi na ziemi przemyskiej i na terenach sąsiednich. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 5-9 (tekst referatu wygłoszonego na sesji "Piotr Skarga a dzień dzisiejszy....) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Opalińska Bożena: Doświadczenie samotności w dziele Juliusza Słowackiego. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 9-14  szczegóły 
97.artykuł: Starnawski Jerzy: Wartości historyczne i trwałe twórczości Słowackiego. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 3-8  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
98.kult: Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 3 (nota o obchodach 80. rocznicy nadania imienia Juliusza Słowackiego I L...) szczegóły 
99.kult: Ślazykówna Magdalena: Tradycje zlotu "Słowaków". Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 14-16 (o ogólnopolskich zlotach szkół noszących imię Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
  Spichalski Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Spichalski (Spiehalski) Mikołaj: Ad Alfredum Comitem Potocki cum die 16 Octobris anno 1860 ex Italia Lancutum Venerim, ubi est domus Residentia ab Alfredo Societatis lesu exfructa. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 23 (z komentarzem: Jerzy Starnawski: Łacińska oda o Alfredzie Potockim z Ł...) szczegóły 
  Staszic Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
101.tekst paraliteracki: Staszic Stanisław: Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 17-18 (fragm. przypisu Stanisława Staszica do "Epoki natury" Georges'a-Louisa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnawski Władysław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
102.tekst paraliteracki: Tarnawski Władysław: Agitacyjna książka (Henryk Barbusse: "Ogień", Lwów 1919). Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 92-94 (pierwodruk: Słowo Polskie 1919 nr 202 s. 3; podał do druku przy...) szczegóły 
103.tekst paraliteracki: Tarnawski Władysław: Mickiewicz o bolszewizmie. Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 94-95 (pierwodruk: Słowo Polskie 1919 nr 315 s. 4; podał do druku, prz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Pudłocki Tomasz: Władysław Tarnawski. Pochodzenie, dzieciństwo, młodość. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 77-88 (biogr....) szczegóły 
105.artykuł: Pudłocki Tomasz: Władysław Tarnawski: Przemyśl, lata przełomu. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 67-78  szczegóły 
106.artykuł: Rożnowska-Szymczakowa Jadwiga: Bibliografia prac Władysława Tarnawskiego. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 4 s. 367-382  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    wiersze (alfabet tytułów)
107.wiersz: Ujejski Kornel: W cześć Wielkopolski. Na zjeździe polskim we Lwowie, r. 1871 = The Polish Eagle. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 42-43 (tekst równoległy polski i angielski; z koment.: Jerzy Starnawski: Korn...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
108.listy: Ujejski Kornel: [Listy]. Rocznik Przemyski 2002 t. 39 z. 1 s. 69-89 (21 listów do Teofila Lenartowicza z lat 1867-1883; ogł., przypisy i ws...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
109.tekst paraliteracki: Ujejski Kornel: [List]. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s, 46-47 (list do księgarni przemyskiej Jelenia i Langa z 1894...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Starnawski Jerzy: Dwie glosy dotyczące Kornela Ujejskiego. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 45-47 (zawiera m.in. list Kornela Ujejskiego do księgarzy przemyskich z 1894...) szczegóły 
111.artykuł: Starnawski Jerzy: Jeszcze jedna glosa do Kornela Ujejskiego. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 29-30  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Kornel Ujejski w angielskiej antologii... poetów łacińskich. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 41-42 (nt. wiersza "W cześć Wielkopolski" zamieszczonego w antologii opracow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Walenty z Kęt *
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Polskie przysłowia w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 17-28 (z wykazem wybranych przysłów. s/ 24-28...) szczegóły 
  Wiśniowski Józef
    korespondencja (alfabet autorów)
114.korespondencja: Korespondencja [Listy do Józefa Wiśniowskiego]. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 353-379 (z komentarzem J. Starnawskiego pt. "Listy pisarzy, uczonych i aktorów ...) szczegóły 
  Wojciech ze Szczebrzeszyna *
    wiersze (alfabet tytułów)
115.wiersz: Wojciech ze Szczebrzeszyna : Do Czytelnika = Ad Lectorem. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 10, 12 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
  Wolska Maryla
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Durka Małgorzata: O nowelistyce Maryli Wolskiej. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 33-41  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zimorowic Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
117.wiersz: Zimorowic Szymon: Halcydis. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 1 s. 39-40  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak Radosław: "Halcydis", ostatnia spośród "Roksolanek" Szymona Zimorowica. Szkic genealogiczny. Rocznik Przemyski 1998 t.34 z. 1 s. 39-50 (zawiera tekst wiersza "Halcydis" oraz wiersze Jana Andrzeja Morsztyna ...) szczegóły 
artykuł: Płachcińska Krystyna: Trzy spojrzenia na "Roksolanki". Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 5-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żółkiewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Kuczyńska Jadwiga: Dzieje poznawania Stanisława Żółkiewskiego. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 17-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Tarnawski Władysław: Brytyjczycy o Polsce i Polakach. Rocznik Przemyski 1997 t. 33 z. 1 s. 7-22 (motyw Polski i Polaków m.in. w literaturze brytyjskiej; ze wstępem Je...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Kosek Karol: "Bagaż literacki" z Galicji i polskie dziedzictwo kulturalne w twórczości Conrada-Korzeniowskiego. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 25-83  szczegóły 
122.artykuł: Kosek Karol: Ziemia Przemyska w twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 23-28  szczegóły 
  Shakespeare William
    wiersze (alfabet tytułów)
123.wiersz: Shakespeare William: Sonet 102: Miłość ma sił nabrała.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 6  szczegóły 
124.wiersz: Shakespeare William: Sonet 116: Nie zerwie się małżeństwo.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 7  szczegóły 
125.wiersz: Shakespeare William: Sonet 138: Że samą prawdą żyje.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 8  szczegóły 
126.wiersz: Shakespeare William: Sonet 140: Bądź tak dobra.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 8  szczegóły 
127.wiersz: Shakespeare William: Sonet 145: Z jej warg lepionych przez Amora.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 9  szczegóły 
128.wiersz: Shakespeare William: Sonet 15: Gdy zważę, że li krótką wspaniałością błyska.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 4  szczegóły 
129.wiersz: Shakespeare William: Sonet 150: Cóż za potęga dała ci taką potęgę.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 9  szczegóły 
130.wiersz: Shakespeare William: Sonet 5: Godziny, co tworzyły wdzięczną swoją pracą.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 4  szczegóły 
131.wiersz: Shakespeare William: Sonet 66: Strudzon tym wszystkim.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 5  szczegóły 
132.wiersz: Shakespeare William: Sonet 87: Bądź zdrów! Za drogi jesteś abym cię posiadał.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 5  szczegóły 
133.wiersz: Shakespeare William: Sonet 98: Nie byłeś przy mnie wiosną.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 6  szczegóły 
134.wiersz: Shakespeare William: Sonety 130: Z oczu mej kochanki.... Rocznik Przemyski 1995 t. 31 z. 3 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Homeros *
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Homer : Iliada [fragm.]. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 60-66 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 74-75...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Horatius Quintus Flaccus
    wiersze (alfabet tytułów)
136.wiersz: Horacy : Listy I, 20 (Książka ma, gdzie Janusa...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 57-58 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
137.wiersz: Horacy : Oda I, 1 (Mecenasie, co masz królami przodki...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 46-47 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
138.wiersz: Horacy : Oda I, 20 (Będziesz pił sabińskie...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 48 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
139.wiersz: Horacy : Oda II, 17 (Skargami czemu wciąż gnębisz...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 48-49 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
140.wiersz: Horacy : Oda II, 20 (Skargami czemu wciąż gnębisz...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 49-50 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
141.wiersz: Horacy : Oda III, 16 (Twierdzą żelazną Danae...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 51-52 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
142.wiersz: Horacy : Oda III, 29 (Dla ciebie, królu etruskich potomku...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 53-54 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
143.wiersz: Horacy : Oda III, 8 (Dziwisz się, pierwszego co...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 50-51 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
144.wiersz: Horacy : Satyry I, 1 (Czemuż to, Mecenasie...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 54-57 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    wiersze (alfabet tytułów)
145.wiersz: Owidiusz : Metamorfozy [fragm.:] Ceres i Prozerpina. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 69-72 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 74-75...) szczegóły 
146.wiersz: Owidiusz : Metamorfozy [fragm.:] Cztery wieki. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 66-68 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 74-75...) szczegóły 
147.wiersz: Owidiusz : Metamorfozy [fragm.:] Filemon i Baucis. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 72-75 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott...) szczegóły 
148.wiersz: Owidiusz : Metamorfozy [fragm.:] Porwanie Prozerpiny. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 68-69 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 74-75...) szczegóły 
149.wiersz: Owidiusz : Tristia IV, 20 (Kim ja byłem...). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 33-36 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
  Vergilius *
    wiersze (alfabet tytułów)
150.wiersz: Wergili : Ekloga I (Melibej. Tyturus). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 36-38 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
151.wiersz: Wergili : Eneida [fragm.]. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 41-46 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
152.wiersz: Wergili : Georgiki 2 (Pochwały życia wiejskiego). Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 39-41 (przygotowanie do druku oraz posłowie: Dariusz Rott, s. 58-59...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Przemyśl w X-XI wieku w świetle latopisów ruskich. Rocznik Przemyski 1988 t. 26 s. 307-314  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Budziński Zdzisław: Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 3 s. 269-276 (omów. zawartości periodyku Ukraina. Nauka i Kultura 1993 nr 26/...) szczegóły 
156.artykuł: Wiszka Emilian: Prasa obozowa żołnierzy Armii URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] internownych w Polsce w latach 1920-1922. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 4 s. 57-66  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Nogowa Maria: Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 45-98  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Nogowa Maria: Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 45-98  szczegóły 
159.artykuł: Pitulanka-Rożniatowska Irena: O społecznym rozumieniu teatru. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 79-90 (dotyczy Przemyśla...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Szarzyńska Bernadeta: Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 4 s. 29-43 (początki działalności teatru państwowego w Rzeszowie funkcjonującego p...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Przemyśl: Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "Fredreum"
    artykuły (alfabet autorów)
161.artykuł: Starnawski Jerzy: O "Fredreum" w Mannheim w 1951 r.. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 71-73 (nt. artykułu Erwiny Groten-Soneckiej "Czterdziestolecie <>",...) szczegóły 
     Rzeszów: Teatr im. W. Siemaszkowej
    artykuły (alfabet autorów)
162.artykuł: Szarzyńska Bernadeta: Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 4 s. 29-43 (początki działalności teatru państwowego w Rzeszowie funkcjonującego p...) szczegóły