PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Collectanea Theologica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 214-221 (nt. teologii feministycznej; omów. zawartości czasopisma: Concilium...) szczegóły 
2.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 254-260 (m. in. nt. teologii feministycznej i ekofeminizmu; omów. zawartości cz...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
4.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
5.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
6.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 9-24 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
7.artykuł: Szymik Jerzy: Literatura chrystoforyczna. Spór wokół teologicznych założeń i implikacji. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 4 s. 67-77 (problem badania chrześcijańskiego sacrum w literaturze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 5-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślak Stanisław: Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Moń Ryszard: Literatura a poznanie etyczne. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 95-106 (związki zachodzące pomiędzy literaturą a etyką - rola narracji w rozp...) szczegóły 
13.artykuł: Moń Ryszard: Różne typy inności. Podobieństwa i różnice pomiędzy E. Levinasem a P. Ricoeurem. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 115-129 (Emmanuel Levinas - Paul Ricoeur - porównanie poglądów obydwóch filozof...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Frybes Stanisław: Literatura polska - literatura żydowska. Współistnienie i wzajemne przenikanie. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 27-37 (w perspektywie historycznej i współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Osadczy Włodzimierz: Polonii brazylijskiej portret własny. Collectanea Theologica 2002 nr 2 dod. s. 185-192  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Szostakowski Józef: Prasa wileńska we wrześniu 1939 r.. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 199-201  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 217-220 (omówienie t. 1 z 2000...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Sakowicz Eugeniusz: "Teczka. Czasopismo Kulturalno-Społeczne" pod redakcją Editions "Casimir-Le-Grand" w Paryżu". Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 210 (prezentacja czasopisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plewko Jadwiga: Polacy w Estoni - próba bilansu. Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (12-13 maja 1997). Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Osadczy Włodzimierz: Konferencja "Polacy w Kijowie". Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 187-192 (sprawozd....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Tomaszowski Piotr: Biblioteka polonii. Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 205-209 (nt. serii Biblioteka polonii wydawanej przez Instytut Badań nad Poloni...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walewander Edward: Polonijna Nagroda Naukowa im. Skowyrów za rok 2001. Collectanea Theologica 2002 nr 2 dod. s. 192-200 (laureci...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Wąsowicz Jarosław: Elementy patrologii i historii starożytnej Kościoła w wybranych podręcznikach do szkół ponadpodstawowych. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 179-183 (m. in. w podręcznikach do języka polskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Krzysztof: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 182-184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Boym Michał Piotr
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duraj Jarosław: Chrześcijaństwo w Państwie Środka. Collectanea Theologica 2002 nr 2 dod. s. 200-203 (sprawozd....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Paradowska Maria: Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 139-146  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gać Jan
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 193-194  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Koniński Karol Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Gałkowski Juliusz: Karola Ludwika Konińskiego pytania o cierpienie i krzyż. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 119-133  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Zarzecki Marcin: Międzynarodowe sympozjum naukowe: Polacy w Azerbejdżanie. Collectanea Theologica 2002 nr 4 dod. s. 223 (m. in. nt. referatu: Bogumiła Kosmanowa: Kaukascy zesłańcy - korespond...) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 203-208  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Życie i twórczość o. Jakuba Wujka (1541-1597). Sympozjum naukowe z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci o. Jakuba Wujka. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" Warszawa, 8 XII 1997 r.. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 175-178  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 217-227  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marczewski Marek: Collectanea Theologica 1999 nr 2 s. 225-228  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilk Rafał Kazimierz: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 229-233  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewski Paweł: Chrześcijaństwo w pluralistycznym świecie cesarstwa rzymskiego II-V w. Sprawozdanie z sympozjum patrystycznego. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 190-191 (sprawozd....) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz, Skibiński Tomasz, Strękowski Andrzej: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza. Sprawozdanie z sympozjum w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 17 października 1996 r.. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 124-130  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 16 października 1997 r.. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 105-108  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature (Wiedeń, 5-8 VIII 1990). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 149-152  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Częsz Bogdan: Modlitwa i duchowość w starożytnym Kościele. Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Patrystycznego w Melbourne, 5-8.07.1996. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 99-102 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Rzym, 14-17 VII 1991. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 169-171  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature. Muenster, 25-28 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 173-175 (spraw....) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Michał: Dwunasty Zjazd Międzynarodowy Society of Biblical Literature oraz Colloquium Biblicum Lovaniensie (Lowanium, 7-10 VIII 1994). Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 183-189 (spraw....) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Michał: Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 183-187 (spraw....) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Polskie edycje dzieł Ojców Kościoła. Sympozjum patrystyczne z okazji wydania 60 tomu "Pism Starochrześcijańskich Pisarzy". Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 107-110 (spraw....) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Nauka o grzechu pierworodnym w przekazach patrystycznych. Sprawozdanie z Sympozjum Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, Kraków, 19-20 września 1997 r.. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 102-105  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Collectanea Theologica 1997 nr 1 s.121-124 (sprawozdanie...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołoskowski Tadeusz: Sympozjum patrystyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (22 II 1990 r.). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 104-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Gliściński Jan: Kierunki współczesnych badań patrystycznych. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 97-102 ([rec. ks.:] A. Quacquarelli: Complementi interdisciplinari di patrolog...) szczegóły 
50.artykuł: Gliściński Jan: Pierwsze drukowane wydania dzieł Ojców Kościoła (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 126-127  szczegóły 
51.artykuł: Gliściński Jan: Wydania dzieł Ojców Kościoła w języku włoskim (Komunikat). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 148-153  szczegóły 
52.artykuł: Gliściński Jan: Zagadnienia społeczne w pismach Ojców Kościoła. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 53-65  szczegóły 
53.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 194-200 (rec. numeru specjalnego czasopisma Concilium. Revue internatio...) szczegóły 
54.artykuł: Horoszewicz Michał: Wątki judaistyczne w międzynarodowym przeglądzie teologicznym "Concilium". Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 125-166 (przegląd zawartości numerów monograficznych pośw. tematyce judeistycz...) szczegóły 
55.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Prace magisterskie z patrologii. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 118-121 (omówienie prac magisterskich absolwentów Wyższego Seminarium Duchowneg...) szczegóły 
56.artykuł: Nadolski Bogusław: W poszukiwaniu istoty święta. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 131-142 (w ujęciu: św. Augustyna, Origenesa, Grzegorza z Nazjanzu, Klemensa Ale...) szczegóły 
57.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 93-94 (nt. serii wydawniczej Uniwesytetu w Leuven pośw. pismom pisarzy pochal...) szczegóły 
58.artykuł: Starowieyski Marek: Corpus Chistianorum, Series Graeca. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 121-123 (nt. serii wydawniczej Uniwersytetu w Leuven poświeconej pismom pisarzy...) szczegóły 
59.artykuł: Starowieyski Marek: Nowe tomy "Biblioteca Patristica". Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 119-121 (nt. serii wydawnicta Nardini Editore, Centro Interazionale del libro w...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
60.recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewska Ewelina: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 270-271  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ferdek Bogdan: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
64.artykuł: Musioł Sebastian: Reinkarnacja - czym jest?. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (wiara w ponowne narodziny, losy duszy po śmierci m.in. w tekstach hind...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 243-244  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
66.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 235-238 ([rec. antologii:] 2000 Years of Prayer. Oprac. Michael Counsell. Harri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Abu Dawud *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Modlitwa Pańska w tradycji muzułmańskiej. Egzegetyczno-teologiczne studium porównawcze: Mt 6,9-13 a hadis Abu Dawuda, Tibb, 19 bab: Kayfa ar-ruqa. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 119-128  szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudek Tomasz: Polskie przekłady Koranu. Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 180-193 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Sakowicz Eugeniusz: Prorocy i wysłannicy Boga w islamie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 158-171  szczegóły 
artykuł: Żuk Mahmud Taha: Dobroczynność w Koranie i Sunnie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 171-181  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
69.recenzja: Królikowski Janusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 188-190  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hus Jan
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moskal Krzysztof: Jana Husa traktat "De ecclesia". Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 49-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Calvin Jean
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czajkowski Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 205-208  szczegóły 
  Frossard Andre
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Janusz: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 263-265  szczegóły 
  La Peyrere Isaac de
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowosad Elżbieta: Z dziejów relacji między wiarą i nauką w XVII wieku. "Prae-Adamitae" Isaaca de La Peyrere. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 89-100  szczegóły 
  Peguy Charles
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Pereira Katarzyna R.: Stare i nowe. Charles Peguy - człowiek niemożliwej syntezy. Collectanea Theologica 1999 nr 2 s. 71-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Meliton z Sardes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Czyżewski Bogdan: Czy Meliton z Sardes był modalistą. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 67-77  szczegóły 
77.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (m. in. na podstawie dzieł twórcy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
79.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Fontes Christiani. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 134-137 (omów. przekładu dzieła św. Bazylego na język niemiecki: De Spiritu San...) szczegóły 
  Euagrios z Pontu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Nieścior Leon: Ocena moralna sfery popędowej w nauce Ewagriusza z Pontu o naturze ludzkiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 39-53  szczegóły 
  Iosepos Flavios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 193-195 (rec. ks.: Steve Maso: Josephus and the New Testament. Hendrickson, Pea...) szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 103 (rec. francuskiego przekładu dzieła: "Demonstration de la predication a...) szczegóły 
  Justyn święty *
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiarczyk Leszek: Midraszyczne korzenie chrystologicznej interpretacji Prz 8,22 w "Dialogu" Justyna Męczennika. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 93-107  szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Klibengajtis Tomasz: Logos wychowawcą Żydów ku prawdzie w koncepcji Klemensa z Aleksandrii. Przyczynek do badań nad filosemityzmem Ojców Kościoła. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 13-37  szczegóły 
87.artykuł: Klibengajtis Tomasz: "Nasiona prawdy" pogan. Poezja jako locus theologicus według Klemensa z Aleksandrii. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 61-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Teksty biblijne (Biblia grecka starożytna)
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pisarek Stanisław: Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartosik Grzegorz: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 203-207  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 225-228  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pudełko Jolanta: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 249-252  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skóra Teresa: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 206-210  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Strzałkowska Barbara: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 228-234 ([rec. ks.:] Women in Scripture. A Dictionary of Named and Unnamed Wome...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Stanisław: Symposium Moldavianum, Neamt, 4-11 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 185-189 (omówienie...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty trzeci] 53. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 179-183  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Stanisław: [Pięćdziesiąty piąty] 55. kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tel Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 199-208 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Balter Lucjan: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 202-208 ([rec. słownika:] Marienlexikon. T. 1-4. Regensburg 1988-1992....) szczegóły 
102.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einfueru...) szczegóły 
103.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 181-182 ([rec. ks.:] Samuel Tobias Lachs: A Rabbinic Commentary on the New Test...) szczegóły 
104.artykuł: Bartnicki Roman: Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernarda Orcharda. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
105.artykuł: Bieńkowska Danuta: Językowy obraz wspólnoty. (Na materiale Nowego Testamentu ks. J. Wujka). Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 9-19  szczegóły 
106.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 225-228 ([rec. ks.:] The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Ed...) szczegóły 
107.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 183-185 ([rec. ks. zb.:] Text and testimony. Essays on New Testament and apocry...) szczegóły 
108.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 179-185 ([rec. ks. zb.:] "De bien des manieres". La recherche biblique aux abor...) szczegóły 
109.artykuł: Chrostowski Waldemar: Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (1Tes 2,15)? Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 47-68  szczegóły 
110.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kościół a Izrael. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 73-94 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
111.artykuł: Czajkowski Michał: "Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) - teologia odrzucenia i zastąpienia Izraela. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 35-45  szczegóły 
112.artykuł: Gądecki Stanisław: Mysterium incarnationis według pism Janowych. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 31-49 (Dot. Ewangelii, Listów i Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
113.artykuł: Hałas Stanisław: "Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10.10). Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 95-116 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
114.artykuł: Haręzga Stanisław: Droga Słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 7-28 (m.in. nt. interpretowania Biblii zgodnie z zasadami analizy literackie...) szczegóły 
115.artykuł: Jankowski Augustyn: Mysterium incarnationis jako poprawna i operatywna kategoria biblijna - jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 5-15  szczegóły 
116.artykuł: Kaczmarski Hubert Jerzy: Humanissimus auctor. Na 50-lecie przekładu Pisma ŚwiętegoNowego Testamentu dokonanego przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 105-111  szczegóły 
117.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Próba nowej interpretacji niektórych liczb w Ewangeliach. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 37-49  szczegóły 
118.artykuł: Mędala Stanisław: "Królestwo Boże będzie wam zabrane" (Mt 21,43). Przypowieść o sprzeniewierczych dzierżawcach (MK 12,1-12 i par.). Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 7-34  szczegóły 
119.artykuł: Napiórkowski Stanisław Celestyn: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 208-211 ([rec. ks.:] Mater Fideli et Fidelium. Collected essays to honor Theodo...) szczegóły 
120.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
121.artykuł: Paciorek Antoni: Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 57-78 (w ujęciu św. Pawła, Tertuliana, Orygenesa, Diodora z Tarsu, Juliana z ...) szczegóły 
122.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 209-213 ([rec. ks.:] Creation in Jewish and Christian Tradition. Red. Henning G...) szczegóły 
123.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej". Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
124.artykuł: Szymik Jerzy: Kulturotwórcza rola Eucharystii. Teologiczne misterium - literackie świadectwo. Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 79-95 (m.in. na podstwie wierszy Czesława Miłosza...) szczegóły 
125.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
126.artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Irene Eber, Sze-Kar Wan, Knut Walf, Roman Malek: Bible in ...) szczegóły 
127.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 168-170 ([rec. ks.:] Richard A. Burridge: What are the gospels? A comparison wi...) szczegóły 
128.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 1 s. 177-180 ([rec. ks.:] David E. Aude: The New Testament in its literary environme...) szczegóły 
129.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 211-214 ([rec. ks.:] Walter E. Pilgrim: Uneasy Neighbours. Church and state in ...) szczegóły 
130.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 245-251 ([rec. ks.:] Claus-Peter Maerz: Hoffnung auf Leben. Die biblische Botsc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 219-222  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Teksty eschatologiczne w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3). Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 19-30  szczegóły 
133.artykuł: Kiejza Andrzej: Charakter obecności Chrystusa w Kościele według Ap 1, 12-20. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 21-37  szczegóły 
134.artykuł: Kiejza Andrzej: Hermeneutyka Apokalipsy. Kilka przydatnych uściśleń. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 23-38  szczegóły 
135.artykuł: Kiejza Andrzej: "Orge ton arnion". Postać baranka w Ap 6,1 i 6, 16-17 na tle antropomorficznego obrazu gniewu Boga w Nowym Testamencie. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 31-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Bartnicki Roman: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 171-172 ([rec. ks.:] Miguel Rodrigez Ruiz: Der Missionsgedanke des Johannesevan...) szczegóły 
137.artykuł: Kościelniak Krzysztof: Sąd Ducha Świętego - egzegeza i teologia J 16, 8-11. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 5-21  szczegóły 
138.artykuł: Mędala Stanisław: Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 79-101  szczegóły 
139.artykuł: Mędala Stanisław: Kontemplacja Boga w Jezusie według czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 37-53  szczegóły 
140.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Interpretacja frazy "bogami jesteście" (J 10,34) w świetle tradycji Starego Testamentu i literatury międzytestamentalnej. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 63-85  szczegóły 
141.artykuł: Pisarek Stanisław: Uczeń i jego radość w perykopie o winnym krzewie J 15,1-11. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 21-29  szczegóły 
142.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53-8,11). Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 5-14  szczegóły 
143.artykuł: Suski Andrzej: Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 91-102  szczegóły 
144.artykuł: Wróbel Mirosław: "Żydzi" w Ewangelii Janowej. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 19-36  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Kiedzik Mirosław: Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza - bibliografia publikacji w Polsce za lata 1986(85)-97. Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 117-138  szczegóły 
146.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
147.artykuł: Mierzwa Tadeusz: Gesu risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica. Analisi del brano Lc 24,44-49. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 53-66  szczegóły 
148.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22,66-71). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 23-30  szczegóły 
149.artykuł: Rakocy Waldemar: Entos hymon (Łk 17,21): Królestwo Boże "w was" czy "pośród was"?. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 31-39 (dot. kwestii przekładu frazy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Kotecki Dariusz: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Nk 1, 15) - fundament życia chrześcijańskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 33-51 (analiza tekstu...) szczegóły 
151.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
152.artykuł: Zawadzki Ryszard: "Ich sende meinen Boten von dir her" (Mk 1,2). Die Gestalt des Elija im Markusevangelium. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 23-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Czajkowski Michał: Czy jest antyżydowska ewangelia najbardziej żydowska?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 43-52  szczegóły 
154.artykuł: Machinek Marian: "Klauzula Mateuszowa" (Mt 5,32; 19,9) jako problem pastoralny. Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 5-21  szczegóły 
155.artykuł: Michniewicz Wojciech: Czy "wypełnienie się Pism" jest właściwym znaczeniem zwrotu "hetaire, ef'ho parei" u Mt 26,50a?. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 51-61  szczegóły 
156.artykuł: Rosik Mariusz: Relacja Mk - Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł. Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 53-60 (prezentacja hipotez kilku biblistów dot. kolejności powstawania tekstó...) szczegóły 
157.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 221-225 ([rec. ks.:] Jacques Nieuviarts: L'Entree de Jesus a Jerusalem (Mt 21,1...) szczegóły 
158.artykuł: Zawadzki Ryszard: Antytezy Kazania na Górze (Mt 5,21-48) we współczesnej egzegezie. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 23-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 219-225  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Bielecki Stanisław: Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 85-99 (analiza Listu do Rzymian...) szczegóły 
161.artykuł: Bielecki Stanisław: Tło polityczne, kulturowe i społeczne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świeckiej (Rz 13,1-10). Collectanea Theologica 2000 nr 3 s. 31-51  szczegóły 
162.artykuł: Gieniusz Andrzej: Cierpienia obecnego czasu nie stanowią zagrożenia dla chwały, która ma się w nas objawić. Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 27-47  szczegóły 
163.artykuł: Gryziec Piotr R.: Tytuły chrystologiczne w Listach Pasterskich. Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 5-30  szczegóły 
164.artykuł: Rakocy Waldemar: Czas powstania Drugiego Listu do Koryntian. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 33-39  szczegóły 
165.artykuł: Rakocy Waldemar: Lata wizyt Pawła w Jerozolimie po nawróceniu i rok ucieczki z Damaszku. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 89-98  szczegóły 
166.artykuł: Rakocy Waldemar: Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 31-44  szczegóły 
167.artykuł: Tkacz Magdalena: Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 103-112  szczegóły 
168.artykuł: Topczewska Urszula: Paulusbriefe als Diskurs. Zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 67-99 (pod artykułem imię autorki zapisane: "Dorota Topczewska"...) szczegóły 
169.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 218-221 ([rec. ks.:] Simon Legasse: Les Epitres de Paul aux Thessaloniciens. Pa...) szczegóły 
170.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 214-217 ([rec. ks.:] Sebastian Schneider: Vollendung des Auferstehens. Eine exe...) szczegóły 
171.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 239-244 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum Titus...) szczegóły 
172.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 235-239 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum zweit...) szczegóły 
173.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 229-235 ([rec. ks.:] Lorenz Oberlinner: Die Pastoralbriefe. Kommentar zum erste...) szczegóły 
174.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 240-245 ([rec. ks.:] Jean-Noel Aletti: Saint Paul Epitre aux Colosiens. Introdu...) szczegóły 
175.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 185-188 ([rec. ks.:] Stanislas Lyonnet: Etudes sur l'Epitre aux Romains. Roma 1...) szczegóły 
176.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 205-210 ([rec. ks.:] Raymond F. Collins: First Corinthians. Minnesota 1999...) szczegóły 
177.artykuł: Załęski Jan: Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 61-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Koet Bart: Poglądy św. Łukasza na Żydów - odrzucenie czy polemika?. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 53-66  szczegóły 
179.artykuł: Rakocy Waldemar: Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 31-44  szczegóły 
180.artykuł: Rakocy Waldemar: Struktura literacka Dz Ap 12, 1-19. Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 39-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiedzik Mirosław: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 191-195  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lang Andrzej: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 201-206  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mędala Stanisław: IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumrańskich. Kraków-Swoszowice, 19-22 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 169-172 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 170-173 ([rec. ks. zb.:] The Literature of the Sages. First Part: Oral Tora, Ha...) szczegóły 
185.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 165-169 ([rec. ks. zb.:] Jewish writings of the Second Temple Period. Apocrypha...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    artykuły (alfabet tytułów)
187.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 228-231 ([rec. ks.:] Michael Owen Wise. Thunder in Gemini and Other Essays on t...) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 198-201  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 199-202  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Chrześcijaństwo a Qumran. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 lat qumranologii. Materiały z 32. Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 45 years of Qumranology. 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars. Częstochowa, September 15-16, 1994. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 111-115  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 182-185 ([rec. ks. zb.:] Temple Scroll Studies. Papers presented at the Interna...) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 226-229 ([rec. ks.:] Thord i Maria Thordson: Qumran and the Samaritans. Jerusal...) szczegóły 
artykuł: Gołębiewski Marian: Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 95-109 (m.in. o komentarzu Filona z Aleksandrii do Księgi Rodzaju...) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: 45 lat qumranologii. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 7-30 (omów. stanu badań...) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 31-67  szczegóły 
artykuł: Witaszek Gabriel: Separatyzm gminy qumrańskiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 79-94  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Parchem Marek: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 234-237 ([rec. ks.:] Phillip B. Munoa: Four Powers in Heaven: The Interpretatio...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiedzik Mirosław: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnyh - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 203-213  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 113-123  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 216-219  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 191-194  szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowicz Grażyna: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 221-225  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skóra Teresa: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 206-210  szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartoszewicz Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 221-223  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Strzałkowska Barbara: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 228-234 ([rec. ks.:] Women in Scripture. A Dictionary of Named and Unnamed Wome...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Baranowski Michał: Starożytne wyobrażenia "góry bogów" a biblijna tradycja Bożej góry Syjon. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 69-77 (na przykładach zaczerpniętych z Psalmów Syjonu i Księgi Izajasza...) szczegóły 
200.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 29-50 (obejmuje księgi od Powtórzonego Prawa do 2. Księgi Królów...) szczegóły 
201.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a Stary Testament. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 41-49 (dot. wpływu literatury ugaryckiej na Stary Testament...) szczegóły 
202.artykuł: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów - wyzwania i perspektywy badawcze. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 7-24  szczegóły 
203.artykuł: Chrostowski Waldemar: Błogosławieństwa w Starym Testamencie. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 67-74  szczegóły 
204.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 179-185 ([rec. ks. zb.:] "De bien des manieres". La recherche biblique aux abor...) szczegóły 
205.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] Continuing questions in Old Testament. Method and Theo...) szczegóły 
206.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 233-238 (rec. ks.: Mario Cimosa: L'Ambiente storico-culturale delle Scritture E...) szczegóły 
207.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 225-228 ([rec. ks.:] The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Ed...) szczegóły 
208.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Albert de Pury, Thomas Roemer, Jean-Daniel Machi: Israel c...) szczegóły 
209.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 158-164 ([rec. ks. zb.:] Mikra, text, translation, reading and interpretation o...) szczegóły 
210.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 180-182 ([rec. ks. zb.:] "Wuensche Jerusalem Frieden". Collected Communications...) szczegóły 
211.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kościół a Izrael. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 73-94 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
212.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ludzka cielesność jako obraz Boga. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 5-19 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
213.artykuł: Chrostowski Waldemar: Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 33-46  szczegóły 
214.artykuł: Chrostowski Waldemar: Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 39-54 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
215.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
216.artykuł: Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 184-188 ([rec. ks.:] Giancarlo Rinaldi: Biblia Gentium. Primo contributo per un...) szczegóły 
217.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
218.artykuł: Hałas Stanisław: "Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10.10). Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 95-116 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
219.artykuł: Hentschel Georg: Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 17-29  szczegóły 
220.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 214-221 (nt. teologii feministycznej; omów. zawartości czasopisma: Concilium...) szczegóły 
221.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 254-260 (m. in. nt. teologii feministycznej i ekofeminizmu; omów. zawartości cz...) szczegóły 
222.artykuł: Jankowski Stanisław: Judaizm poświatynny wobec chrześcijaństwa. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 63-83 (m. in. nt. kanonizacji ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
223.artykuł: Jezierska Ewa J.: Feministyczne podejście w interpretacji Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 65-74 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
224.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
225.artykuł: Kietliński Krzysztof: Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr.. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 25-38 (dot. nauczania Amosa, Ozeasza, Izajasza i Micheasza...) szczegóły 
226.artykuł: Łach Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 179-180 ([rec. ks.:] Ulrich Berges: Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Unte...) szczegóły 
227.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
228.artykuł: Ormanty Stanisław: Fenomen biblijnego spojrzenia na człowieka. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 41-50 (hebrajski sposób przedstawienia człowieka w świetle antropologii bibli...) szczegóły 
229.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
230.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 209-213 ([rec. ks.:] Creation in Jewish and Christian Tradition. Red. Henning G...) szczegóły 
231.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 191-195 (rec. ks.: Walter Brueggemann: Theology of the Old Testament, dispute, ...) szczegóły 
232.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
233.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 159-163 ([rec. ks.:] Norbert Lohfink: Unsere Fragen und das Alte Testament. Wie...) szczegóły 
234.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej". Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
235.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 9-24 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
236.artykuł: Suchy Jerzy: Podejście psychologiczne i psychoanalityczne w egzegezie biblijnej. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 55-64  szczegóły 
237.artykuł: Szymik Stefan: Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 75-83 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
238.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 153-154 (rec. ks.: Alexander Rofe: Storia di profeti. La narrativa sui profeti ...) szczegóły 
239.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 215-217 ([rec. ks. zb.:] La Bible et sa culture. Ancien Testament. [Red.] Miche...) szczegóły 
240.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 191-198 ([rec. ks.:] Rainer Albertz: Religiongeschichte Israels in alttestament...) szczegóły 
241.artykuł: Warzecha Julian: Personifikacja słowa i mądrości jako przygotowanie Wcielenia. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 21-35 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
242.artykuł: Warzecha Julian: Uwagi i refleksje na marginesie przekładu Starego Testamentu w Biblii warszawsko-praskiej. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 21-32  szczegóły 
243.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
244.artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Irene Eber, Sze-Kar Wan, Knut Walf, Roman Malek: Bible in ...) szczegóły 
245.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] A dictionary of Biblical Interpretation. Philadelphia ...) szczegóły 
246.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 245-251 ([rec. ks.:] Claus-Peter Maerz: Hoffnung auf Leben. Die biblische Botsc...) szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 175-177  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 175-179 (sprawozdanie, m.in. nt. przekładów Biblii na język: polski, słoweński,...) szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Zdzisław: Międzynarodowy Kongres Society of Biblical Literatury. Kraków, 19-22 VII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 175-178 (omówienie...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" 34 Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 11-13 IX 1996. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich. Poznań, 17-18 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 5-8  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wronka Stanisław: Eschatologia u schyłku tysiąclecia, 38. Sympozjum Biblistów Polskich, Kraków 12-14 IX 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 11-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziekoński Stanisław: Praca z Pismem Św. w katechezie. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (omów. referatów pośw. głównie kwestiom interpretacji Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 220-223 ([rec. ks.:] James Richard Linville: Israel in the Book of Kings. The p...) szczegóły 
258.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Nic nie zostało, jak tylko samo pokolenie Judy" (2 Krl 17, 18b) - czy naprawdę? Zagłada Samarii i Królestwa Izraela oraz jej skutki. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 5-22  szczegóły 
259.artykuł: Lemański Janusz: Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4). Próba analizy historii jednej tradycji. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 5-24  szczegóły 
260.artykuł: Łach Józef: Z problematyki literackiej 1-2 Krl. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 45-56 (dot. hipotez odnoszących się do genezy i klasyfikacji ksiąg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Machabejska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Gądecki Stanisław: Trudności związane z tłumaczeniem Pisma Świętego na przykładzie 2. Księgi Machabejskiej. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 63-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Samuela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
262.artykuł: Lemański Janusz: Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 69-85  szczegóły 
263.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 15-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Daniela
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 211-219  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Parchem Marek: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 237-240 ([rec. ks.:] Matthias Henze: The Madness of King Nebuchadnezzar: The An...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezechiela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
266.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 182-185 ([rec. ks.:] Franz Sedlmeier: Studien zu Komposition und Theologie von ...) szczegóły 
267.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 163-165 ([rec. ks. zb.:] Ezekiel and his book. Textual and literary criticism a...) szczegóły 
268.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 185-189 ([rec. ks.:] Gerhard Bodendorfer: Das Drama des Bundes. Ezechiel 16 in ...) szczegóły 
269.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ewolucja sensu tekstu świętego na przykładzie targumicznej wersji Ez 16. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 1 s. 62-80  szczegóły 
270.artykuł: Mosis Rudolf: Czas kryzysu i fałszywe proroctwo według Ez 13. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 1 s. 53-64  szczegóły 
271.artykuł: Pikor Wojciech: "I bedziesz niemy" (Ez 3,26). Milczenie Ezechiela jako Boże słowo. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 57 (interpretacja sensu milczenia Ezechiela w obliczu otrzymania misji gło...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
272.artykuł: Gołębiewski Marian: Bóg Stwórca i Odkupiciel u Deutero-Izajasza. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 5-11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
273.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Prorocki wymiar Księgi Jonasza. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 5-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Kapłańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Zasady świętości życia małżeńskiego i rodzinnego w Kodeksie Świętości Księgi Kapłańskiej. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 5-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Bardski Krzysztof: Księga Koheleta w przekładach św. Hieronima. Diachroniczne aspekty pracy translacyjnej. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 33-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Liczb
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
276.artykuł: Lemański Janusz: Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4). Próba analizy historii jednej tradycji. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 5-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Nehemiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Chrostowski Waldemar: Rachunek sumienia Ludu Bożego na przykładzie Ne 9, 6-37. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 5-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
279.artykuł: Gołębiewski Marian: Greckie i łacińskie tłumaczenia Psałterza. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 19-44  szczegóły 
280.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 15-44  szczegóły 
281.artykuł: Briks Piotr: Struktura Psalmu 98 jako czynnik podkreślający jego teologiczną wymowę. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 13-20  szczegóły 
282.artykuł: Bazyliński Stanisław: Zagadnienie jedności literackiej Psalmów 20-21. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 69-87  szczegóły 
283.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 182-186 ([rec. ks. zb.:] Beitraege zur Psalmenforschung. Psalm 2 und 22. Wuerzb...) szczegóły 
284.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 163-167 ([rec. ks.:] Raymond Jacques Tournay: Voir et entendre Dieu avec les Ps...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machnica Małgorzata: Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 244-249  szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarek Stanisław: XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense, 28-30 VII 1999. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 205-210 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Bardski Krzysztof: Gen 22,1-14. Les intuitions paralleles des traditions juive et chretienne dans le dialogue creatof entre le texte biblique et la communaute de foi. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 5-13  szczegóły 
288.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 213-216 ([rec. ks.:] Gary A. Anderson: The Genesis of Perfection. Adam and Eve ...) szczegóły 
289.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 178-182 ([rec. ks.:] Hans Schwarz: Die biblische Urgeschichte. Gottes Traum von...) szczegóły 
290.artykuł: Szamocki Grzegorz: Aktywność Boga przed stworzeniem? Kolejna próba interpretacji Rdz, 1-2. Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 31-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Forma i struktura literacka Księgi Wyjścia 19-24. Collectanea Theologica 1999 nr 3 s. 13-26  szczegóły 
292.artykuł: Pikor Wojciech: Bóg wobec przemocy człowieka w Rdz 1-11. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 11-31  szczegóły 
293.artykuł: Popko Maciej: Przymierze na Synaju i "Apologia" króla hetyckiego Hattusilisa III. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 5-9 (paralele w hetyckim tekście "Apologii" z XIII w. p.n.e. i Księdze Wyjś...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 220-223 ([rec. ks.:] James Richard Linville: Israel in the Book of Kings. The p...) szczegóły 
295.artykuł: Łach Józef: Z problematyki literackiej 1-2 Krl. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 45-56 (dot. hipotez odnoszących się do genezy i klasyfikacji ksiąg...) szczegóły 
296.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21. Collectanea Theologica 2001 nr specjalny s. 15-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Bardski Krzysztof: Świątynia Salomona w Targumie do Pieśni nad pieśniami 3,7 - 5,1. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 79-92  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kotecki Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 210-213  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kapłani i lewici w tradycji kapłańskiej Pięcioksiągu. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 5-32  szczegóły 
300.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu - próba oceny. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 11-44  szczegóły 
301.artykuł: Tronina Antoni: Najstarsze tłumaczenia Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 47-62  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hetycka / Hasła szczegółowe (hetycka) / Utwory anonimowe (hetycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Popko Maciej: Przymierze na Synaju i "Apologia" króla hetyckiego Hattusilisa III. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 5-9 (paralele w hetyckim tekście "Apologii" z XIII w. p.n.e. i Księdze Wyjś...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Zagadnienia specjalne (holenderska) / Czasopiśmiennictwo (holenderska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
303.artykuł: Przegląd czasopism. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 106-107 (przegląd zawartości czasopisma Vigiliae Christianae. A review of ea...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura koptyjska / Część ogólna (koptyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: Głogowski Tadeusz: Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 206-209 (rec. ks.: The Coptic Encyclopedia. Ontario, New York 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
305.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Przegląd czasopism: Vetera Christianorum - Augustiniana. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 137-140 (omów. zawartości czasopisma: Augustiniana. Institutum historicu...) szczegóły 
306.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Przegląd czasopism: Vetera Christianorum - Augustiniana. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 137-140 (omów. zawartości czasopisma: Vetera Christianorum. Rivista dell...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Kłosowski Tadeusz, Obrycki Kazimierz: Św. Ambroży w pracach dyplomowych pisanych na polskich uczelniach katolickich w latach 1945-2000. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 183-190  szczegóły 
308.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Fontes Christiani. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 131-134 (omów. przekładu dzieł św. Ambrożego na język niemiecki: De sacramentis...) szczegóły 
  Augustyn święty *
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwowski Cezary: Droga św. Augustyna do wiary w świetle jego "Wyznań" (Komunikat). Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 140-145  szczegóły 
  Egeria *
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matyszewski Adam: Droga inicjacji chrześcijańskiej według "Itinerarium Egeriae". Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 135-154  szczegóły 
  Honorat z Marsylii święty *
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Serie wydawnicze dzieł Ojców Kościoła: "Sources Chretiennes", t. 404 i 406. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 102-103 (rec. francuskiego przekładu dzieła przypisywanego wcześniej Reverentiu...) szczegóły 
313.recenzja: Królikowski Janusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 170-171  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 201-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
315.artykuł: Przegląd czasopism. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 103-106 (przegląd zawartości czasopisma Jahrbuch fuer Antike und Christentum...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk Tadeusz D.: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 192-201  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Krasiński Józef: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 225-229 ([rec. ks.:] Piotr Rossa: La forma dramatica de la revelacion cristiana...) szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Ślipko Tadeusz: Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 197-204 ([rec. ks.:] Tadeusz Guz: Zum Gottesbegriff G. W. F. Hegels im Rueckbli...) szczegóły 
  Luther Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Kowalik Krzysztof: Przełom w mariologii Lutra? Doktor Marcin komentuje "Magnificat". Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 17-69 (nt. przekładu "Magnificatu" i Komentarza...) szczegóły 
  Soelle Dorothee
    wiersze (alfabet tytułów)
320.wiersz: Soelle D.: Medytacje nad Łukaszem. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Kalo Shlomo
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 237-240  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Men' Aleksandr
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krasiński Józef: Collectanea Theologica 1999 nr 4 s. 214-222  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Pikus Tadeusz: Duchowe oblicze Europy i świata w dziełach Aleksandra Mienia. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 113-133  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Marcol Alojzy: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 235-239 ([rec. ks.:] Marian Machinek: Das Auslegung der Bergpredigt bei L.N. To...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
325.artykuł: Musioł Sebastian: Idea nowego humanizmu religijnego w ujęciu Mircei Eliadego. Collectanea Theologica 2002 nr 3 dod. s. 232-244  szczegóły 
326.artykuł: Syndoman Sylwester: Koncepcja coincidentia oppositorum u Mircei Eliadego. Collectanea Theologica 2002 nr 2 dod. s. 167-183 (nt. idei jedności przeciwieństw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Alfons Maria de Liguori święty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
327.artykuł: Zabielski Józef: Sumienie wyznacznikiem ludzkiej moralności w nauce św. Alfonsa na tle współczesnych tendencji teologicznych. Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 134-139 (nt. sympozjum i spotkania Sekcji Moralistów Polskich w Tuchowie 17-29 ...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
328.artykuł: Artyszuk Włodzimierz: Collectanea Theologica 1998 nr 2 s. 195-197 ([rec. ks.:] Gery Prouvost: Thomas d' Aquin et les thomismes. Essai sur...) szczegóły 
329.artykuł: Glombik Konrad: Etyczne uzasadnienie kary śmierci w ujęciu Gustawa Ermecke. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 99-113 (m.in. dot. także rozważań św. Tomasza z Akwinu nt. kary śmierci...) szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Królikowski Janusz: W poszukiwaniu żywej nadziei. Na podstawie "Compendium theologiae" św. Tomasza z Akwinu.. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 77-87  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubois Marcel: Zamysł Boży wobec Żydów według św. Tomasza. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 49-78 (w świetle "Summa theologie" i "Summa contra Gentiles"...) szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubois Marcel: Zamysł Boży wobec Żydów według św. Tomasza. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 49-78 (w świetle "Summa theologie" i "Summa contra Gentiles"...) szczegóły 
artykuł: Zamysł Boży wobec Żydów według św. Tomasza. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 49-78 (w świetle "Summa theologie" i "Summa contra Gentiles"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzka Anna: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 208-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Frybes Stanisław: Literatura polska - literatura żydowska. Współistnienie i wzajemne przenikanie. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 27-37 (w perspektywie historycznej i współczesnej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friedman Michał: "Mąż z Nazaretu" Szaloma Asza. Jezus Chrystus - mesjasz, prorok czy rabbi?. Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 2 s. 61-69  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Jezus w powieści Szaloma Asza "Mąż z Nazaretu". Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 2 s. 71-78  szczegóły 
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
336.artykuł: Dylus Franciszek: Jezus Chrystus w pismach Martina Bubera (Zarys problematyki). Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 131-135  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musioł Sebastian: Collectanea Theologica 1997 nr 3 s. 230-232  szczegóły