PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Communio
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Clemente Manuel D.: Fundamentalizm, integryzm, modernizm. Wokół tych trzech pojęć. Communio 2002 nr 4 s. 32-37  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Ravasi Gianfranco: Biblia - "wielka księga" sztuki. Communio 1996 nr 6 s. 16-28 (inspirujący wpływ Biblii na różne dziedziny sztuki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
3.artykuł: Szymik Jerzy: Elementy chrystologii w teologicznoliterackim wymiarze twórczości Czesława Milosza. Communio 1997 nr 5 s. 110-133 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skarga Piotr
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Obirek Stanisław: Communio 2000 nr 5 s. 156-157  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Włodkowic Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Dyl Janusz: Dążenie do sprawiedliwości polskiego uczonego Pawła Włodkowica (ok. 1370-1435). Communio 1990 r. 10 nr 5 s. 68-85  szczegóły 
  Wojtyła Karol
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schmitz Christoph: Przejście miłości. "Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły. Communio 1996 nr 1 s. 125-132  szczegóły 
  Wyszyński Stefan
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Weron Eugeniusz: Duchowość Prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle "Zapisków więziennych". Communio 2001 nr 3 s. 27-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Gerl Hanna-Barbara: Pax Christiana. Wizja pokoju humanistów renesansu. Communio 1989 r. 9 nr 5 s. 50-61  szczegóły 
9.artykuł: Gomez-Geraud Marie-Christine: Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów. Communio 1997 nr 4 s. 68-76 (m.in. dot. twórczości Jakuba Gretsera, Roberta Bellarmina, Ludwika Ric...) szczegóły 
10.artykuł: Kobielus Stanisław: Symboliczna sztuka średniowiecza jako narzędzie do prezentacji rzeczywistości niewidzialnej. Communio 1996 nr 6 s. 40-47 (dot. m.in. dzieł Orygenesa, Pseudo-Dionizego Areopagiaty, Jana z Damas...) szczegóły 
11.artykuł: Larchet Jean-Claude: O dobrym używaniu choroby według Ojców Kościoła. Communio 1998 nr 3 s. 44-54 (m.in.: Grzegorz z Nazjanzu świety, Jan Chryzostom święty, Jan Klimak ...) szczegóły 
12.artykuł: Ouellet Marc: Trójca Święta a Eucharystia: tajemnica przymierza. Communio 2000 nr 2 s. 18-37 (nt. tajemnicy przymierza m.in. na przykładzie tekstów: świętego Justyn...) szczegóły 
13.artykuł: Pereira Lamelas Isidro: Spuścizna i aktualność Ojców Kościoła. Communio 1999 nr 4 s. 31-43  szczegóły 
14.artykuł: Pindado Vicente Martin: Tajemnica Chrystusa w starożytnej modlitwie wschodniej. Communio 1997 nr 2 s. 42-49 (z fragm. tekstów modlitw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Bartoszek Antoni: Znaczenie imienia na starożytnym Bliskim Wschodzie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 15-24 (w Mezopotamii, Egipcie oraz w narodzie izraelskim....) szczegóły 
16.artykuł: Deremble Colette: Średniowieczne obrazy udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 28-34 (m.in. w "Księdze modlitw" Hildegardy z Bingen, rzeźbie i malarstwie ro...) szczegóły 
17.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
18.artykuł: Kobielus Stanisław: Nagość jako symbol i wartość w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 103-117 (m.in. na podstawie pism Mikołaja z Kuzy, św. Tomasza z Akwinu, Mistrza...) szczegóły 
19.artykuł: Kobielus Stanisław: Światło i biel w tradycji wyobrażania chwały echatologicznej zbawionych (Wczesne chrześcijaństwo - średniowiecze). Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 119-135 (m.in. w pismach św. Augustyna, Dionizjusza Areopagity, apokryfach Star...) szczegóły 
20.artykuł: Kobielus Stanisław: Topografia i symbolika raju w kulturze średniowiecza. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 44-62 (m.in. u Honoriusza z Autun, Hildegardy z Bingen, św. Augustyna i św. T...) szczegóły 
21.artykuł: Kowalczyk Marian: Czas w aspekcie stworzenia. Communio 2001 nr 6 s. 38-50 (w ujęciu: św. Augustyna, Tertuliana, św. Atanazego, św. Grzegorza z Ny...) szczegóły 
22.artykuł: Speyer Wolfgang: Pisarze chrześcijańscy a Żydzi. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 88-96 (w świetle autorów Ewangelii, św. Pawła, Filona z Aleksandrii i in....) szczegóły 
23.artykuł: Tilliette Xavier: Tryptyk udręki. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 20-27 (motyw cierpienia Niobe, Racheli i Maryi - matki Chrystusa m.in. w Bibl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cormier Philippe: O odwiecznym Koranie. Communio 1992 r. 12 nr 4 s. 82-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Locke John
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moreira Adriano: Fundamentalizmy. Communio 2002 nr 4 s. 65-69 (m.in. dot. dzieła Johna Locke'a...) szczegóły 
  Shakespeare William
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marion Corinne: Ten, który pociąga za sznurki. Communio 2000 nr 1 s. 68-78 (nt. kłamstwa na przykładzie "Makbeta" Williama Shakespeare`a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernanos Georges
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sere Benedicte: Elementy teologalnego przekazywania wiary. Communio 2002 nr 5 s. 28-36 (m.in. na przykładzie powieści...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernardi Bruno: O idei religii obywatelskiej: jej paradoksalna aktualność. Communio 2003 nr 3 s. 105-113 (m.in. w świetle dzieła J.-J. Rousseau...) szczegóły 
  Teresa od Dzieciątka Jezus święta *
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gaucher Guy: "W cierpieniu ciała jestem jak małe dziecko". Cierpienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Communio 1998 nr 3 s. 63-77  szczegóły 
  Tocqueville Alexis Clerer de
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ballestrem Karl: Kościół a kultura demokratyczna. Konflikty oraz problemy z wzajemną adaptacją. Communio 2003 nr 3 s. 114-129 (m.in. na podstawie dzieła A.C. de Tocqueville'a...) szczegóły 
  Wilhelm z Saint Thierry *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Rouge Matthieu: Eucharystia doświadczeniem trynitarnym u Wilhelma z Saint-Thierry. Communio 2000 nr 2 s.77-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Slesinski Robert: Imię Boga w tradycji bizantyjskiej: Od hezychazmu do imjasławia. Communio 1994 nr 1 s. 83-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Euagrios z Pontu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Longeat Jean-Pierre: Muzyka liturgiczna i kontemplacja. Communio 2001 nr 2 s. 69-82 (dot. m.in. św. Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Longeat Jean-Pierre: Muzyka liturgiczna i kontemplacja. Communio 2001 nr 2 s. 69-82 (dot. m.in. św. Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu...) szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Carraud Vincent: "Wszystko, co jest na świecie". Communio 2001 nr 1 s. 3-19 (dot. pożądliwości m.in. według św. Augustyna i św. Pawła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Balter Lucjan: Boże macierzyństwo Maryi. Communio 2000 nr 6 s. 39-81 (m.in. w Starym i Nowym Testamencie oraz dokumentów Soboru Efeskiego (4...) szczegóły 
38.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Modlitwa o przyjęcie Ducha Świętego. Communio 1998 nr 2 s. 119-127 (z tekstem modlitwy...) szczegóły 
39.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Kościół i państwo w Nowym Testamencie. Communio 2003 nr 3 s. 63-76  szczegóły 
40.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
41.artykuł: Cipriani Settimio: Postać Piotra w Nowym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 6 s. 18-33  szczegóły 
42.artykuł: Levoratti Armando: Bóg przemówił do nas w Chrystusie. Communio 2001 nr 5 s. 23-48 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
43.artykuł: Ratzinger Joseph: "ty jesteś pełna łaski". Elementy pobożności maryjnej. Communio 2000 nr 6 s. 138-151 (dotyczy Starego Testamentu i Nowego Testamentu...) szczegóły 
44.artykuł: Scheffczyk Leo: Pismo święte słowem Boga i Kościoła. Communio 2001 nr 5 s. 49-63 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
45.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
46.artykuł: Skierkowski Marek: Fundamentalizm i chrystologia fundamentalna. Communio 2002 nr 4 s. 96-114 (założenia fundamentalistycznej interpretacji Nowego Testamentu...) szczegóły 
47.artykuł: Verweyen Hansjuergen: Sens i rzeczywistość cudów Jezusa. Communio 1989 r. 9 nr 6 s. 74-81  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1-22, 5. Communio 2000 nr 4 s. 20-39  szczegóły 
49.artykuł: Skibiński Tomasz: Miejsce i rola Apokalipsy św. Jana w początkach millenaryzmu chrześcijańskiego. Communio 2000 nr 4 s. 40-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Almeida Dimas de: Problem gnostycki a zagadka Czwartej Ewangelii. Communio 1998 nr 4 s. 17-26  szczegóły 
51.artykuł: Luzarraga Jesus: Życie wieczne w pismach św. Jana. Communio 1992 r. 12 nr 1 s. 24-33  szczegóły 
52.artykuł: Rouiller Gregoire: Życie w Jego Imieniu (Św. Jan i jego teologia Imienia). Communio 1994 nr 1 s. 59-66  szczegóły 
53.artykuł: Schlier Heinrich: Duch Święty jako "Tłumacz" w świetle Ewangelii Janowej. Communio 1998 nr 2 s. 36-47  szczegóły 
54.artykuł: Waldstein Michael: Misja Jezusa i jego uczniów w Ewangelii Janowej. Communio 1990 r. 10 nr 4 s. 3-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Kapkin David: Rodzina Jezusa. Studium nad Mk 3, 20-21 i 31-35. Communio 2000 nr 6 s. 82-97  szczegóły 
57.artykuł: Łach Jan: Formuła: "Tyś jest Chrystus" w Mk 8, 29. Communio 1991 r. 11 nr 5 s. 34-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Carron Julian: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni" (Mt 5, 6). Communio 2000 nr 5 s. 26-47  szczegóły 
59.artykuł: Ferreira Faustino Caldas: Głód i pragnienie sprawiedliwości u chrześcijanina. Communio 2000 nr 5 s. 48-61 (m.in. nt. sprawiedliwości w Ewangeliach św. Mateusza i św. Łukasza...) szczegóły 
60.artykuł: Lourenco Joao: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" (Mt 5, 6) (Biblijne wezwanie do szczęścia). Communio 1990 r. 10 nr 5 s. 3-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Burnet Regis: Przekaz wiary u Pawła: wypowiedzi do przekazywania i listy ożywiające wiarę. Communio 2002 nr 5 s. 19-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Carron Julian: Obecność doświadczenia chrześcijańskiego w Dziejach Apostolskich. Communio 1996 nr 5 s. 43-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Judaizm. Communio 1995 r. 15 nr 4 s. 3-20 (dot. Tory, Starego Testamentu i Talmudu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Maimonides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Guggenheim Antoine: Między literą a duchem. Żydzi i chrześcijanie wokół Biblii (XII-XIV wiek). Communio 2001 nr 5 s. 64-81 (dot. interpretacji Biblii w ujęciu m.in. Majmonidesa i św. Tomasza z A...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Bartoszek Antoni: Imię Jahwe w Izraelu. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 36-48  szczegóły 
66.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Zło w Biblii. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
67.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
68.artykuł: Conroy Charles: Problem zła w Starym Testamencie (Według niektórych opracowań współczesnych). Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 11-21  szczegóły 
69.artykuł: Dumoulin Pierre: Męstwo kobiety w Starym Testamencie. Communio 1999 nr 5 s. 14-21  szczegóły 
70.artykuł: Figura Michael: Chrystus i Kościół - wielka tajemnica (Ef 5,32). Communio 1998 nr 1 s. 71-83 (podstawowe wypowiedzi biblijne na temat małżeństwa w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
71.artykuł: Hentschel Georg: "Ponieważ Pan Was umiłował" (Pwt 7, 8). Miłość w Starym Testamencie. Communio 1995 r. 15 nr 5 s. 18-27  szczegóły 
72.artykuł: Hentschel Georg: Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i dziesiątym przykazaniem Dekalogu. Communio 2001 nr 1 s. 20-34  szczegóły 
73.artykuł: Kobielus Stanisław: "Sześć" - liczba wybrana przez Stwórcę (Symbolika i treści teologiczne). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 71-78 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
74.artykuł: Kobielus Stanisław: Średniowieczne przedstawienia niebiańskiej Jerozolimy jako dzieła wyobraźni i wiedzy. Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 48-59  szczegóły 
75.artykuł: Krasovec Joze: Pan Bóg zbrojnych zastępów (Biblia i wojna). Communio 1996 nr 4 s. 8-26 (dot. także innych religijnych dokumentów Bliskiego Wschodu - akadyjski...) szczegóły 
76.artykuł: Levoratti Armando: Bóg przemówił do nas w Chrystusie. Communio 2001 nr 5 s. 23-48 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
77.artykuł: Loureco Joao: Biblia i jej język. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 32-45 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
78.artykuł: Lourenco Joao: Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
79.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Biblijne podstawy cnoty gościnności. Communio 2000 nr 3 s. 61-72 (dotyczy Starego Testamentu...) szczegóły 
80.artykuł: Nichols Aidan: Obrazy Izraela (Starotestamentalne prolegomena do chrystologii obrazu). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 30-47  szczegóły 
81.artykuł: Ołów Antoni Jan: Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów. Communio 1998 nr 3 s. 17-30 (problematyka choroby w oparciu o teksty starotestamentalne...) szczegóły 
82.artykuł: Potterie de la Ignace: Zapowiedź Maryi w Starym Testamencie. Communio 2000 nr 6 s. 3-20  szczegóły 
83.artykuł: Ratzinger Joseph: "ty jesteś pełna łaski". Elementy pobożności maryjnej. Communio 2000 nr 6 s. 138-151 (dotyczy Starego Testamentu i Nowego Testamentu...) szczegóły 
84.artykuł: Rebic Adalbert: Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 10-19  szczegóły 
85.artykuł: Rebić Adalbert: Ludzie "silni" i "mężni" w Starym Testamencie. Communio 1999 nr 5 s. 3-13  szczegóły 
86.artykuł: Rebić Adalbert: Muzyka w Starym Testamencie. Communio 2001 nr 2 s. 11-19  szczegóły 
87.artykuł: Ruiz Gregorio: Kobieta w Piśmie świętym. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 3-18  szczegóły 
88.artykuł: Rusecki Marian: Imię Boga "Ja jestem". Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 3-14  szczegóły 
89.artykuł: Ruspi Walther: Dziewiąte i dziesiąte przykazanie w Tradycji Kościoła katolickiego. Communio 2001 nr 1 s. 35-49 (m.in. dot. Dekalogu w interpretacji Filona Aleksandryjskiego, św. Augu...) szczegóły 
90.artykuł: Sanchez Caro Jose Manuel: Starotestamentowa koncepcja cierpienia wśród ludu Izraela. Communio 1992 r. 12 nr 5 s. 44-60  szczegóły 
91.artykuł: Scalabrini Patrizio Rota: Dawid i Abigail. Biblijne postacie roztropnych. Communio 1998 nr 5 s. 13-22  szczegóły 
92.artykuł: Scheffczyk Leo: Pismo święte słowem Boga i Kościoła. Communio 2001 nr 5 s. 49-63 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
93.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
94.artykuł: Schenker Adrian: Czy obcym wolno kraść? O obrazie obcego w Starym Testamencie. Communio 2000 nr 3 s. 73-77  szczegóły 
95.artykuł: Szulc Franciszek: Obraz Boga w literaturze (Projekt badań). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 111-134  szczegóły 
96.artykuł: Vaz Armindo: Małżeństwo w świetle biblijnej metafory oblubieńczej. Communio 1998 nr 1 s. 13-25 (m.in. w świetle księgi Ozeasza...) szczegóły 
97.artykuł: Warzecha Julian: Dziesięć Słów (Dekalog) - niezmienne czy rozwijające się Prawo Boże?. Communio 1993 r. 13 nr 1 s. 53-61  szczegóły 
98.artykuł: Warzecha Julian: Godność kobiety w Starym Testamencie. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 19-29  szczegóły 
99.artykuł: Warzecha Julian: "Niech każdy odrzuci bożki!" (Ez 20, 7). Biblia wobec bałwochwalstwa. Communio 1995 r. 15 nr 1 s. 3-15 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
100.artykuł: Warzecha Julian: Uświęcić szabat (Wj 20, 8-11; Pwt 5, 12-15). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 9-19  szczegóły 
101.artykuł: Warzecha Julian: Zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 81-101 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Vaz Armindo: Małżeństwo w świetle biblijnej metafory oblubieńczej. Communio 1998 nr 1 s. 13-25 (m.in. w świetle księgi Ozeasza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Powtórzonego Prawa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Carron Julian: Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji. Communio 1996 nr 1 s. 3-19 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
104.artykuł: Winogradsky Aleksander Abraham: Honor bycia ojcem i matką: boskie przykazanie dotyczące historii pokoleń według tradycji rabinistycznej. Communio 1996 nr 1 s. 51-65 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Francis Martin: "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich": Teologiczne orędzie. Rdz. 1. Communio 1996 nr 1 s. 66-89 (budowa Księgi Rodzaju i jej redaktorzy...) szczegóły 
106.artykuł: Ravasi Gianfranco: W cieniu drzewa poznania dobra i zła (Uwagi hermeneutyczne do Rdz 2-3). Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 3-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: "Jakie jest twoje imię?" (Egzegeza Wj 3, 14). Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
108.artykuł: Carron Julian: Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji. Communio 1996 nr 1 s. 3-19 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
109.artykuł: Winogradsky Aleksander Abraham: Honor bycia ojcem i matką: boskie przykazanie dotyczące historii pokoleń według tradycji rabinistycznej. Communio 1996 nr 1 s. 51-65 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Scalabrini Patrizio Rota: Dawid i Abigail. Biblijne postacie roztropnych. Communio 1998 nr 5 s. 13-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Ignacy Loyola święty *
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Obirek Stanisław: Communio 2001 nr 1 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Rocha e Melo Luis: Tajemnice życia Jezusa w szesnastowiecznych i wcześniejszych szkołach duchowych. Communio 2003 nr 1 s. 25-40 (dot. głównie poglądów św. Ignacego Loyoli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyl Janusz: Irenizm i pacyfizm Erazma z Rotterdamu w świetle książki "Querela Pacis" z 1516 roku. Communio 2003 nr 3 s. 91-104  szczegóły 
  Hillesum Etty
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pietras Henryk: Communio 2001 nr 1 s. 127-128 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
116.artykuł: Bertolino Alessandro: Postać Chrystusa we wczesnochrześcijańskich zabytkach Rzymu. Communio 2003 nr 1 s. 126-153 (m.in. w zabytkach epigraficznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Carraud Vincent: "Wszystko, co jest na świecie". Communio 2001 nr 1 s. 3-19 (dot. porządliwości m.in. według Filona z Aleksandrii i św. Pawła...) szczegóły 
118.artykuł: Ratzinger Joseph: Muzyka a liturgia. Communio 2001 nr 2 s. 39-53 (m.in. nt. liturgii chrześcijańskiej w ujęciu św. Augustyna...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fischer Norbert: Doświadczenie w "Wyznaniach" św. Augustyna. Communio 1996 nr 5 s. 70-85  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burke Cormac: Św. Augustyn o pożyciu małżeńskim. Communio 1998 nr 1 s. 42-60  szczegóły 
  Benedykt z Nursji święty *
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Soler Josep M.: Śmiałość roztropności w "Regule" św. Benedykta. Communio 1998 nr 5 s. 35-55  szczegóły 
  Hilary z Poitiers święty *
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Figura Michael: Kościół i Eucharystia w świetle tajemnicy Trójjedynego Boga. Communio 2000 nr 2 s. 38-58 (m.in. nt. zespolenia Eucharystii z Trójcą Świętą w utworze Hilarego z ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Historia literatury (meksykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Basave Fernandez del Valle Augustin: Znaczenie i sens śmierci dla Meksykanina. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 118-133 (m.in. w oparciu o utwory Octavio Paza, Juana de Arriola, Salwadora Dia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Mycek Stanisław: Kryzys kultury - kryzysem człowieka. Propozycje teodramatycznej antropologii Hansa Ursa von Balthasara jako krytyczny punkt odniesienia wobec współczesnej kultury. Communio 2003 nr 6 s. 133-148  szczegóły 
125.artykuł: Mycek Stanisław: Od mariologii lęku do mariologii spotkania. Chrześcijańska interpretacja lęku oraz jej mariologiczne aplikacje w teologicznej myśli Hansa Ursa von Balthasara. Communio 2003 nr 5 s. 135-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Dell'Asta Adriano: Słowo graniczące z milczeniem. Chrystus w teologii Dostojewskiego. Communio 1992 r. 12 nr 5 s. 105-121  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rother Siegfried: "Bracia Karamazow" - Dostojewskiego. Analiza egzystencji ludzkiej. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 103-17  szczegóły 
  Gor'kijj Maksim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Cazzago Aldo: Niedziela przebaczenia. Communio 1990 r. 10 nr 1 s. 117-129  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Klecel Marek: Włodzimierz Sołowjow: obecność i zło. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 118-134  szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Cazzago Aldo: Niedziela przebaczenia. Communio 1990 r. 10 nr 1 s. 117-129 (m. in. o art. Aleksandra Sołżenicyna "Skrucha i autolimitacja jako kat...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cazzago Aldo: Archipelag GUŁag: "błogosławieństwo" Sołżenicyna. Communio 1990 r. 10 nr 5 s. 108-119  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Dante Alighieri *
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Reguzzoni Giuseppe: Beatrice czyli "o wierności". Communio 1998 nr 1 s. 131-144  szczegóły 
  Gioacchimo da Fiore *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Figura Michael: Duchowe dziedzictwo Joachima z Fiore w interpretacji Henri de Lubaca. Communio 2000 nr 4 s. 66-86  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Bellon Angelo: Umiarkowanie a dar z siebie. Communio 2001 nr 1 s. 106-124 (dot. cnoty umiarkowania w rozumieniu m.in. św. Tomasza...) szczegóły 
135.artykuł: Guggenheim Antoine: Między literą a duchem. Żydzi i chrześcijanie wokół Biblii (XII-XIV wiek). Communio 2001 nr 5 s. 64-81 (dot. interpretacji Biblii w ujęciu m.in. Majmonidesa i św. Tomasza z A...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biffi Inos: Roztropność w refleksji św. Tomasza z Akwinu. Communio 1998 nr 5 s. 56-71  szczegóły