Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Literatura na Świecie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Benczik Vilmos: Z teorii literatury esperanckiej. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 273-283  szczegóły 
2.artykuł: Borges Jorge Luis: Kiedy fikcja mieszka w fikcji. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 83-86 (z notą o Jorge Luisie Borgesie s. 385-386, fot. s. 82....) szczegóły 
3.artykuł: Descombes Vincent: Umykanie sensu. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 319-341 (zagadnienie hermeneutyki; z not. o aut., s. 450....) szczegóły 
4.artykuł: Dumont Louis: Wartość - u współczesnych i u innych. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 196-232 (z not. o aut., s. 450....) szczegóły 
5.artykuł: Ragon Michel: Czyste sumienie awangardy. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 387-402 (ewolucja roli awangardy; z not. o aut., s. 452....) szczegóły 
6.artykuł: Todorov Tzvetan: Czy schyłek opowieści? Czy zmierzch poezji?. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 159-164 (z not. s. 212...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siemek Andrzej: Barthes polskim znakiem wyrażony. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 376-394  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siemek Andrzej: Barthes polskim znakiem wyrażony. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 376-394  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: "Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem" (Uwagi o tłumaczeniu Derridy). Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 248-261  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankowicz Grzegorz: L'Autre. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 259-265  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Andrzej: Ostatnia miłość literatury. Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 262-268  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Bauman Zygmunt: Postmodernizm a socjalizm. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 268-279  szczegóły 
nawiązanie: Morawski Stefan: Glosa do szkicu Zygmunta Baumana. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 280-284  szczegóły 
13.artykuł: Bonveresse Jacques: Racjonalność i cynizm. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 342-386 (esej nt. myśli postmodernistycznej; z not. o aut., s. 449....) szczegóły 
14.artykuł: Carter Angela: Pornografia w służbie kobiet. Literatura na Świecie 1996 nr 4 s. 110-138  szczegóły 
15.artykuł: Davidson Donald: Przekonania a podstawy znaczenia. Literatura na Świecie 1988 nr 2 s. 346-360  szczegóły 
16.artykuł: Davidson Donald: Semantyka dla języków naturalnych. Literatura na Świecie 1988 nr 2 s. 335-345 (ze wstępem Barbary Stanosz: Wprowadzenie do teorii języka D. Davidsona...) szczegóły 
17.artykuł: Derrida Jacques: Sygnowane Ponge. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 301-318 (esej; z not. o aut., s. 449....) szczegóły 
18.artykuł: Ferro Robert: Literatura gejowska dzisiaj. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 161-173 (z not. o Robercie Ferro s. 316...) szczegóły 
19.artykuł: Giżycki Marcin: Postmodernizm - kultura wyczerpania?. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 304-312  szczegóły 
20.artykuł: Krzywicki Janusz: Blask figury, odprysk twarzy. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 380-387 ([rec. ks.:] Xavier Garnier: L'Eclat de la figure. Etude sur l'antiper...) szczegóły 
21.artykuł: Lyotard Jean-Francois: Kondycja postmodernistyczna. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 280-300 (m.in. nt. narracji postmodernistycznej; z not. o aut., s. 451....) szczegóły 
22.artykuł: Malabou Catherine: Derrida spotyka Marksa. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 405-408 ([rec. ks.:] Jacques Derrida: Spectres de Marx. L'Etat de la dette, le ...) szczegóły 
23.artykuł: Markowski Michał Paweł: Bajeczna spekulacja (Derrida, Heidegger i poezja). Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 162-175  szczegóły 
sprostowanie: Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 286 (dot. błędów we francuskiej pisowni...) szczegóły 
24.artykuł: Morawski Stefan: Mimesis i hiperrealizm. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 314-332 (sprost. autora: Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 555....) szczegóły 
25.artykuł: Rorty Richard: Wielkie dzieła literackie jako źródło inspiracji. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 325-335 (w amerykańskiej kulturze akademickiej; z notą o R. Rorty'm, s. 423...) szczegóły 
26.artykuł: Sosnowski Andrzej: Hamlet, dekonstrukcja - i program Rimbauda. Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 41-53 (nt. problemu "zdarzenia tragicznego" w ujęciu Williama Szekspira, Jacq...) szczegóły 
27.artykuł: Steiner George: Towarzyska rozmowa z Georgem Steinerem. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 357-368 (wywiad nt. związków między krytyką literacką, filozofią języka, języko...) szczegóły 
28.artykuł: Todorov Tzvetan: Czym naprawdę jest postmodernizm?. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 165-171 (z not. s. 212...) szczegóły 
29.artykuł: Winterson Jeanette: Semiotyka płci. Literatura na Świecie 1996 nr 4 s. 288-300  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taborska Agnieszka: Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 301-303 (nota spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Z powrotem do Lacana. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 377-397  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Derrida Jacques, Roudinesco Elisabeth: Pochwała psychoanalizy. Dialog jacquesa Derridy i Elisabeth Roudinesco. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 273-308  szczegóły 
33.artykuł: Dybel Paweł: Derrida i Lacan: spór dwóch żaków o fallusa (Pamięci Anthony Easthope'a). Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 309-336  szczegóły 
34.artykuł: Komendant Tadeusz: Wagnerzysta. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 306-311 (nt. strukturalizmu Claude Levi-Straussa...) szczegóły 
35.artykuł: Serres Michel: Nauki. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 255-279 (esej...) szczegóły 
36.artykuł: Wołoszynow Walentin: Poza sferą tego, co społeczne. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 175-209 (nt. freudyzmu; tłumacz zaznaczył, że prawdopodobnie współautorem artyk...) szczegóły 
37.artykuł: Zizek Slavoj: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Lacanie (ale boisz się zapytać Hitchcocka). Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 337-351  szczegóły 
38.artykuł: Żyłko Bogusław: Bachtina lektura Freuda. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 210-213  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: De Man Paul: Antropomorfizm i trop w liryce. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 119-144 (z notą s. 424-426, fot. s. 118...) szczegóły 
40.artykuł: De Man Paul: Pojęcie ironii. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 7-38 (tekst wykładu z 1977 r.; z zapisu magnetofonowego spisał Tom Keenan, z...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartczak Kacper: Podmiot jako osobliwość - realizm fantasmagoryczny Harolda Blooma. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 397-419  szczegóły 
recenzja: De Man Paul: Harolda Blooma "Lęk przed wpływem". Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 287-297 (dot. oryginału angielskiego; z notą o P. de Manie, s. 422...) szczegóły 
recenzja: Gutorow Jacek: Trop i ton. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 383-396 (sprost. tytułu recenzji Literatura na Świecie 2003 nr 11/12, s....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Abrams M.H.: Jak to się robi z tekstami. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 298-324 (przegląd stanowisk badawczych Jacquesa Derridy, Stanleya Fisha, Harold...) szczegóły 
43.artykuł: Bloom Harold: Mapa przekrzywień. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 5-31 (fragm. oryginalnej teorii poezji H. Blooma; z notą o autorze artykułu,...) szczegóły 
44.artykuł: De Man Paul: Retoryka czasowości. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 191-241 (z notą s. 424-426, fot. s. 190...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: De Man Paul: "...dla mnie tak, skoro nazywam się de Man...". Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 242-267 (wywiad nt. ironii; rozm. Robert Moynihan...) szczegóły 
46.artykuł: De Man Paul: Liryka i nowoczesność. Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 146-169 (esej, z notą s. 424-426...) szczegóły 
47.artykuł: Ricoeur Paul: Metafora i symbol. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 233-254 (z not. o aut., s. 452....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Updike John: Niech żyje biografia literacka (mimo wszystko). Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 94-103  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Kazuo Sato: Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 210-217  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Deguy Michel: Argus ścigając Proteusza zmienia się w Argusa ścigającego Proteusza. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 238-245 (esej o poezji; z not. o Michelu Deguy, s. 295...) szczegóły 
53.artykuł: Paz Octavio: Romantyzm i poezja współczesna. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 179-197  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sekstyna (sestyna) liryczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kurek Marcin: Miglior fabbro, czyli ABC sestyny. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 201-212  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siemek Andrzej: Krytycy wciąż mało znani. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 387-392  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Szydłowska Waleria: Nowa książka Deleuze'a. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 392-394 ([rec. ks.:] Gilles Deleuze: Critique et clinique. Paris 1993....) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartczak Kacper: Podmiot jako osobliwość - realizm fantasmagoryczny Harolda Blooma. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 397-419  szczegóły 
recenzja: De Man Paul: Harolda Blooma "Lęk przed wpływem". Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 287-297 (dot. oryginału angielskiego; z notą o P. de Manie, s. 422...) szczegóły 
recenzja: Gutorow Jacek: Trop i ton. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 383-396 (sprost. tytułu recenzji Literatura na Świecie 2003 nr 11/12, s....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Bloom Harold: Od Freuda i dalej. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 230-286 (m.in. o twórczości Franza Kafki; z notą o H. Bloomie, s. 420-422...) szczegóły 
59.artykuł: Dybel Paweł: Freud bez "superwizora". Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 260-274 (recenzja aktualnie wydawanych w Polsce "Dzieł" Zygmunta Freuda i w kon...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Przechadzki w ogrodzie translatologa. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 296-304  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Sztuka translatorska, sztuka translatologiczna. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 427-431  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Krzywe równoległe. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 305-312  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Znaczenie wkładu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 388-395  szczegóły 
polemika: Pióro Tadeusz: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421 (list do red....) szczegóły 
polemika: Balcerzan Edward: Literatura na Świecie 2002 nr 7/9 s. 421  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Cegieła Marek: Amatorszczyzna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 270-278 (nt. czynników wpływających na jakość przekładu literackiego...) szczegóły 
65.artykuł: Garewicz Jan: Z warsztatu tłumacza: o przekładaniu tytułów literackich. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 236-247  szczegóły 
66.artykuł: Gumkowski Marek: Przekłady w kolorowych okładkach (Kilka uwag o tłumaczeniach literatury popularnej). Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 285-290  szczegóły 
67.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kto tak pięknie gra, czyli stereotyp poetyckości w polskich przekładach anglojęzycznej poezji współczesnj. Literatura na Świecie 2001 nr 7 s. 211-224 (z licznymi przykładami...) szczegóły 
68.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Tytuł w przekładzie (czyli o tłumaczeniu tytułów tekstów literackich). Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 245-254 (tekst referatu wygłoszonego na konferencji "Translating the Untranslat...) szczegóły 
69.artykuł: Kabatc Eugeniusz: O wolności słowa, informacji i dezinformacji. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 279-284  szczegóły 
70.artykuł: Kopacki Andrzej: Pidgin-Hitler. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 332-334 (krytyka przekładu Magdaleny Jakóbczyk-Rakowskiej; dot. książki history...) szczegóły 
71.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Główne trudności, z jakimi styka się w Polsce tłumacz różnych gatunków literatury ludowej. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 331-336  szczegóły 
72.artykuł: Moked Gabriel: Refleksje wokół przekładów z nowohebrajskiego na polski. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 369-371  szczegóły 
73.artykuł: Ritz German: Krytyka przekładu a historia recepcji. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 219-231 (z notą o Germanie Ritzu s. 352...) szczegóły 
74.artykuł: Sieroszewski Andrzej: Myśli o tłumaczu. Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 271-274  szczegóły 
75.artykuł: Usakiewicz Wojciech: Prozaiczne kłopoty esperantystów. Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 297-313 (nt. przekładów na jęz. esperanto...) szczegóły 
76.artykuł: Valenzuela Fernando de: Uwagi tłumacza. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
77.artykuł: Zięba Małgorzata: Wybrane zagadnienia przekładu poetyckiego. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 257-271  szczegóły 
78.artykuł: Żurek Grzegorz: Horacy, Katullus, Propercjusz? (Uwagi rzemieślnika). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 12-26 (nt. przekładów poezji rzymskiej...) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Służba ośmieszania partaczy przekładowych. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 268-269  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 322 (ogł....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Baudelaire Charles: O istocie śmiechu (I ogólniej o komiczności w sztukach plastycznych). Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 170-189  szczegóły 
82.artykuł: Felman Dorota: Wyzuć kulturę z kultury. Jeana Dubuffeta zmagania ze słowem i materią. Literatura na Świecie 2002 nr 10/12 s. 395-406 (m.in. o związkach literatury z malarstwem z okazji retrospektywnej wys...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Przyjaciel poezji. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 416-421  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lipszyc Adam: Rozum dużo może. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 294-306  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Markowski Michał Paweł: Dlaczego filozofowie czytają literaturę. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 216-230  szczegóły 
86.artykuł: Porush David: Cybernetyka i literatura. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 74-105 (z not. o aut., s. 309....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: Przypomnijmy profesora Mavera. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 322-323  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Samsonowicz Henryk: Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 368-370  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Pożyteczna monografia. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 438-440  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koprowski Jan: Literatura polska 1944 - 1985. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 310-313  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Polonica w księgarniach Seulu. Literatura na Świecie 1992 nr 2 s. 252-255  szczegóły 
92.artykuł: Sadkowski Wacław: Polonica frankofońskie - czyli różne powroty do źródeł. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 376-380 (omówienie...) szczegóły 
93.artykuł: Taborska Agnieszka: Polonica amerykańskie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 391-394 (w latach 1988-1989...) szczegóły 
94.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: "Alchemia słowa tłumaczonego". Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 292-295 (dot. szkiców pośw. translacji i komparatystyce lit....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: "Dopóki szumi Wisła...". Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 358-360 (rec. oryginału...) szczegóły 
recenzja: Veresh Sasha: Dal. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 361-362 (rec. oryginału...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Rajcić Biserka: Krajobraz Petara Vujicicia (1924-1993). Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 305-310 (wspomn. "uczennicy" Petara Vujicicia nt. jego pracy i zainteresowań tr...) szczegóły 
98.artykuł: Rowiński Cezary: Wokół problemów nowego mecenatu. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 314-322  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Program Fundacji Kultury - szansą dla wydawców. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 346 (nota podsumowująca dotychczasowe edycje Programu i ogłoszenie czwartej...) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja "Literatura Światowa". Literatura na Świecie 1991 nr 3 s. 381-382 (nota inf. o powołaniu i statut Fundacji; zadaniem fundacji - promowani...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Sadkowski Wacław: Czy ludziom pióra będzie w UE łatwiej?. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 368-371 (refleksje po obradach stowarzyszenia European Writer's Congress w Warw...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uwaga młodzi italianiści!. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 397 (z tekstami materiałów konkursowych s. 397-407...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 382 (ogłoszenie...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 okł. (ogł....) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 354-359 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 354-359 (wyniki...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki Fundacji Kultury. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 365  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarniewicz Jerzy: Whitman, Pound, Ashbery i ja (VI Spotkania z Literaturą Świata - Sanok 1991). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 145-151  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodowska Krystyna: Trzy zjawiska (Garść zapisków osobistych). Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 167-170  szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Francuzi i inni (VII wydanie Spotkań z Literaturą Świata). Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 156-160  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 419-420  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 okł. (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Zadura Bohdan: Znad Dniepru nad Kamienną. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 297-304  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci nagrody "Literatury na Świecie" za najlepsze przekłady opublikowane w latach 1972-1992 w kategoriach poezji, prozy i debiutu przekładowego. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 okł. (sprost. nr 6 s. 371...) szczegóły 
artykuł: Trzydzieści lat nagród "Literatury na Świecie" w okresie 1972-2001, w kategoriach: poezji, prozy, debiutu przekładowego oraz literaturoznawstwa, translatologii i leksykografii. Lista Laureatów. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 414-415 (alfabetyczny wykaz nazwisk; z zaznaczeniem nagród nieprzyjętych...) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: [Przemówienie]. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 361-362 (przemówienie przewodniczacego jury wygł. podczas uroczystości wręczeni...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 360  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: Przemówienie przewodniczącego jury. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 307 (komunikat z posiedzenia jury, 26 IV 1990...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: Przemówienie przewodniczącego Jury. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 293-294  szczegóły 
artykuł: Nagroda "Literatury na Świecie". Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 292 (komunikat o przyzn.; laureaci...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: Nagrody "Literatury na Świecie" po raz dwudziesty (Przemówienie przewodniczącego jury). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 327-329 (wygł. podczas wręczenia nagr. 6 V 1993...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1993. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 385-386 (wypow. jurora...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Jerzy: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1994. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 361-362 (tekst przemówienia wygłoszonego na uroczystości wręczenia nagród...) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buras Jacek St.: Przemówienie Przewodniczącego Jury wygłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród "Literatury na Świecie" za rok 1995. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 314-316  szczegóły 
artykuł: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1995. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 392 (komunikat; ogłoszenie wyników...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buras Jacek St.: Przemówienie Przewodniczącego Jury wygłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród "Literatury na Świecie" za rok 1996. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 446-449  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buras Jacek St.: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1997 (Przemówienie Przewodniczącego Jury). Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 318-321  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1998 (Przemówienie Przewodniczącej Jury). Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 293-295 (tekst przemówienia...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1998. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 289 (komunikat; laureaci...) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balcerzan Edward: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1999. Przemówienie Przewodniczącego Jury. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 298-301  szczegóły 
sprostowanie: Balcerzan Edward: Qui pro quo. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 447 (dot. błędu w druku; z przeprosinami redakcji...) szczegóły 
artykuł: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 1999. Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 305 (ogłoszenie komunikatu jury z lista nagrodzonych...) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balcerzan Edward: Przemówienie Przewodniczącego Jury. Literatura na Świecie 2001 nr 7 s. 277-280  szczegóły 
artykuł: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 2000. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 263 (komunikat jury z listą nagrodzonych...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balcerzan Edward: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 2001. Przemówienie Przewodniczącego Jury. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 411-413  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balcerzan Edward: Nagrody "Literatury na Świecie" za rok 2002 (Przemówienie Przewodniczącego Jury). Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 442-444 (z protokołem...) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 340  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody literackie ZAiKS-u. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 313  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Jury Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za tłumaczenia książkowe w 1988 roku. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 298-299 (nagrodzeni...) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 315-316 (laureaci...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (E): Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 572-573 (laureaci...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci 1992 roku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 565-566 (wykaz...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za rok 1995. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 283-284 (ogłoszenie wyników, 15 X 1996...) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za tłumaczenia książkowe i przekłady utworów teatralnych 1997 roku. Literatura na Świecie 1998 nr 10 s. 321 (laureaci...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 314 (laureaci; nota...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci 1992 roku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 566 (wykaz...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polski PEN Club rozdziela nagrody. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 315 (laureaci...) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błaut Sławomir: Okrucieństwo wolnego rynku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 561-564 (przemówienie laureata wygłoszonego w siedzibie polskiego Pen-Clubu w W...) szczegóły 
artykuł: Laureaci 1992 roku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 565 (wykaz...) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pióro Tadeusz: Emulacja taktu. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 309-310 (laudacja wygłoszona w warszawskim PEN-Clubie z okazji przyznania nagro...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Kowalczykowa Alina: Polski PEN Club 1991-1992. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 283-288 (spraw. z działaln....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Biernacki Jerzy: Tłumacz - istota nieznana. Literatura na Świecie 1988 nr 8/9 s. 538-545  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 381 (not. inf. o inauguracji działalności (15 III 1989) i planach sekcji po...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci 1992 roku. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 566 (wykaz...) szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 391-392  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Do PT Czytelników i Prenumeratorów. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 568 (nota nt. impasu, w jakim znalazło się czasopismo...) szczegóły 
artykuł: J.W.: O nas w Bratysławie. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 574 (nota spraw. z pobytu przedstawicieli red. w Bratysławie, 25-26 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Ukłon pożegnalny. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 332-335  szczegóły 
artykuł: Sommer Piotr: W pracy. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 436-437 (dzień pracy w redakcji miesięcznika przed zamknięciem numeru 5/6 z 200...) szczegóły 
artykuł: Świderski Bronisław: Szanowny Panie Redaktorze. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 397-399 (list do red. z propozycją utworzenia nowego działu w czasopiśmie, pośw...) szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Proza poetycka?. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 256-257 (omów. numeru 1. z 1992 r....) szczegóły 
artykuł: Wstępniak. Literatura na Świecie 2002 nr 1/3 s. 415 (nota Redakcji informująca o powodach wydania w 2002 czterech zeszytów ...) szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Pióro Tadeusz: Literatura na Świecie 1998 nr 1/2 s. 365 (list do redakcji...) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopacki Andrzej: "Pogranicza" berlińskie. Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 331-332 (omówienie zawartości numeru 2 z 1998...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kabatc Eugeniusz: O Wenecji, czyli "od milczącego piękna do metafizyki". Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 250-253 (omów. zawartości numeru 39 z 1992...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Sadkowski Wacław: Szczypta relatywizmu. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 299-302 (nt. sytuacji na rynku czasopiśmienniczym w Polsce i na świecie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Być - koniecznie!. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 334-337 (omówienie zawrtości numeru 5/6 z 1995 roku...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: "...this land was made for you and me". Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 361-364 (omówienie numeru z 1995 poświęconego "mitowi Ameryki"...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kabatc Eugeniusz: O Wenecji, czyli "od milczącego piękna do metafizyki". Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 250-253 (omów. zawartości numeru 39 z 1992...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: Sadkowski Wacław: Z podróżnego notatnika. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 308-314 (fel. nt. sytuacji literatury i książki polskiej w Bułgarii, Austrii i ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sambor Aleksander: Archipelag białoruskich dusz. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 350-352  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Białoruskie przebudzenie, czyli od Skaryny do Bykowa. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 250-253  szczegóły 
154.artykuł: Minkin Aleh: Szczególne trudności przekładu polskiej poezji na białoruski. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 348-350 (z not. s. 338...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Brazylia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Hrankowska-Jura Elżbieta: Slavica w Brazylii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 272-274 (omów. zawartości suplementów czas. brazylijskiego " Zbliżenia. Europa ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Jak nas widzieli Francuzi w roku 1990. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 198-202 (omów. zawartości czas. "Autrement" 1990 z VI pośw. Polsce...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasita Ryszard: Genewa, Tel Awiw i literatura polska. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 388-390  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Wasita Ryszard: Polonica izraelskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Kaleda Algis: W poszukiwaniu wartości - literatura polska na Litwie i literatura litewska w Polsce. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 353-356  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Krytyczne przedstawienie polskich przekładów literatury rumuńskiej oraz rumuńskich przekładów literatury polskiej. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 327-328  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Taborska Agnieszka: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 391 (not.; omów. czasopisma Translation 1989 t. 21 poświęconego lite...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Michalski Jan: Nadchodzi czas "drugiej Europy". Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 296-300 (wyw. z dyr. literackim "Les Editions Noir Sur Blanc" nt. wydawania dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: E.K.: Polonica włoskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 327  szczegóły 
164.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Polonica... Italica.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 389-396 (nt. kontaktów literackich, wydawniczych i kulturalnych w ostatnich lat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Giżycki Marcin: F. Themerson. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 344-346 (o ilustratorce ks. dla dzieci...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Tomaszewski Jerzy: Białorusini w oczach Polaków, 1918-1939. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 221-241 (w lit....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Grzeniewski Ludwik B.: Mroczny przedmiot pożądania. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 288-290  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Pisarkowa Krystyna: O pułapce "Miłości", jabłku i śmierci. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Pisarkowa Krystyna: O pułapce "Miłości", jabłku i śmierci. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Sadkowski Wacław: Nowe zasługi i grzechy wydawców - czyli paradoksy wolnorynkowego edytorstwa. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 396-400 (fel....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Śląski w Katowicach (doktoraty h.c.)
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Derrida Jacques: Wykład Jacquesa Derridy (Wygłoszony 11 grudnia 1997 roku na Uniwersytecie Śląskim z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa). Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 227-247 (z fot. s. 226...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 279 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machej Zbigniew: Czeskie wypisy z "liryki polskiej urodzonej po 1960 roku". Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 328-330  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lam Andrzej: Z waleta - król. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 301-304  szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Akt samokrytyki oraz "some works in progress". Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 259-263 (fel....) szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Spełnienie. Literatura na Świecie 2001 nr 7 s. 258-260  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Engelking Leszek: Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 359-362  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: O modlitwie Dawida i czerwonych winoroślach. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 302-304  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 374-376  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomorska Joanna: Przypomnienie Tonego Pretnara. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 332-334  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: "Tylko Itaka pozostanie". Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 339-340  szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomorska Joanna: Przypomnienie Tonego Pretnara. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 332-334  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Wielkopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Cesiek i Helena. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 336 (tekst z miejscowości Krzewęt na Kujawach...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
184.wiersz: Dramat niedzieli [tekst dram.]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 326-327  szczegóły 
185.wiersz: Ech, "Leksykonie pisarzy...". Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 286, nr 8/9 s. 413 nr 10/11 s. 397  szczegóły 
186.wiersz: Tylko patrzeć. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 394, nr 3 s. 314, nr 4/5 s. 360  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bart Andrzej
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Polonica frankofońskie - czyli różne powroty do źródeł. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 376-380  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
188.wiersz: Białoszewski Miron: Wypadek z gramatyki. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 458  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łysak Tomasz: Dwa "wypadki z gramatyki". Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 456-460 (analiza porównawcza z wierszem Edwarda E. Cummingsa "R-p-o-p-h-e-s-s-a...) szczegóły 
  Bieńkowska Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Wasita Ryszard: Danuta Bieńkowska (1920-1992). Służyła dwóm narodom. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 415-416  szczegóły 
  Bieńkowski Zbigniew
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
191.tekst paraliteracki: Bieńkowski Zbigniew: Drzewo poznania, drzewo życia. Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 3-16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Rodowska Krystyna: "Wychodzę z kształtu". Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 311-313 ( ...) szczegóły 
193.artykuł: Sadkowski Wacław: Mistrz "krytyki miłującej". Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 309-311  szczegóły 
194.artykuł: Waczków Józef: Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 390-391 (szkic o twórcz....) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Trochę uniesień, trochę mantyczenia. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 354-360  szczegóły 
  Bocheński Jacek
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Polonica frankofońskie - czyli różne powroty do źródeł. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 376-380  szczegóły 
  Boczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Dedykacja na przekładzie Ziemi jałowej [T.S. Eliota]. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 305  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jekiel Wojciech: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 353-356  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
199.artykuł: Siemek Andrzej: Dumając nad Boyem: przekład jako wizja obowiązkowa. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 237-244  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
200.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 364 (not. o przyznaniu Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. I. Silone...) szczegóły 
  Bukowska Anna
201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: Dwie Anny. Literatura na Świecie 1991 nr 11/12 s. 303  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chądzyńska Zofia
    zgon (alfabet autorów)
202.zgon: Rodowska Krystyna: Zofia Chądzyńska (1912-2003). Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 444-447 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Chciuk Andrzej
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Glosa do biogramu Brunona Schulza. Literatura na Świecie 1998 nr 4/5 s. 390-392 (dot. fragmentów poświęconych Brunonowi Schulzowi, z fragm. tekstu; fel...) szczegóły 
nawiązanie: Sadkowski Wacław: Zmora prozelityzmu. Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 314-316 (sprostowanie inf. nt. rzekomego przyjęcia chrztu przez Brunona Schulza...) szczegóły 
  Cichowicz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
204.wiersz: Cichowicz Stanisław: Cóż po jabłoni.... Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 234 (haiku...) szczegóły 
205.wiersz: Cichowicz Stanisław: Galatea. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 221-222  szczegóły 
206.wiersz: Cichowicz Stanisław: Rybę oczyści stół.... Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 233 (haiku...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
207.wywiad: W.B.: Pozostaną same pale. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 216-235 (z notą od red....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Engelking Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Burian Vaclav: Laudacja dla Leszka Engelkinga. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 445-446 (tekst laudacji wygłoszonej z okazji przyznania L. Engelkingowi nagrody...) szczegóły 
  Erhardt-Gronowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
209.zgon: Zgon zasłużonej tłumaczki (Maria Erhardt-Gronowska 1903-1993). Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 323-324  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipiak Izabela
    wywiady (alfabet autorów)
210.wywiad: Keff Bożena: O pisarstwie kobiet. Literatura na Świecie 1996 nr 4 s. 202-219  szczegóły 
  Fredro Aleksander
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: A bodaj mi nóżka spuchła.... Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 331-334  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gawroński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Abe: Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 391-393  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
213.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Żylicz Leon: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 372-373  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowska Danuta: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 368-371  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
215.listy: Gombrowicz Witold: Listy do Alejandra Russovicha i jego rodziny. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 40-50 (13 listów z lat 1963-1965; z fot....) szczegóły 
216.listy: Gombrowicz Witold: Listy do Juana Carlosa Gomeza. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 5-28 (13 listów z lat 1963-1965; z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Gomez Juan Carlos: Gombrowicz jest w nas. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 57-61 (wspomnienie; z fot. J. Gomeza...) szczegóły 
218.artykuł: Grinberg Miguel: Gombrowicz in love. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 83-85 (Argentyna Gombrowicza...) szczegóły 
219.artykuł: Morell Gaston: Europejskie przygody Monsieur Ferdydurke. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 62-64  szczegóły 
220.artykuł: Morell Gaston: Witold Gombrowicz w sosie własnym. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 51-53 (pisarz w świetle własnych wywiadów, głównie francuskich, wydrukowanych...) szczegóły 
221.artykuł: Piglia Renato: Czy istnieje powieść argentyńska? Borges a Gombrowicz. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 65-71  szczegóły 
222.artykuł: Saer Juan Jose: Spojrzenie z zewnątrz. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 72-82  szczegóły 
223.artykuł: Salgas Jean-Pierre: Witold Gombrowicz ou l'atheisme generalise [fragm.:] Byłem... przede wszystkim. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 114-125  szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaskuła Zdzisław: Nasz austriacki kanarek. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 419-424  szczegóły 
  Grzeniewski Ludwik Bohdan
    wiersze (alfabet tytułów)
225.wiersz: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Kolaże i komentarze [z tego cyklu:] B.L.P.. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 567 (z notą Ludwika Bohdana Grzeniewskiego podp. L.B.G., s. 568-571...) szczegóły 
226.wiersz: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Kolaże i komentarze [z tego cyklu:] J.K.. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 568 (z notą Ludwika Bohdana Grzeniewskiego podp. L.B.G., s. 568-571...) szczegóły 
227.wiersz: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Kolaże i komentarze [z tego cyklu:] L.F.C.. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 566 (z notą Ludwika Bohdana Grzeniewskiego podp. L.B.G., s. 568-571...) szczegóły 
228.wiersz: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Kolaże i komentarze [z tego cyklu:] Malte. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 565 (z notą Ludwika Bohdana Grzeniewskiego podp. L.B.G., s. 568-571...) szczegóły 
229.wiersz: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Kolaże i komentarze [z tego cyklu:] Zarah Leander. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 566-567 (z notą Ludwika Bohdana Grzeniewskiego podp. L.B.G., s. 568-571...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
230.tekst paraliteracki: Grzeniewski Ludwik B.: Dziewictwo gardła. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 345-347  szczegóły 
  Gurba Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
231.proza: Gurba Krzysztof: Curriculum vitae sztucznej inteligencji. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 56-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartmanowa Janina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Hartman Stanisław: Moja matka - tłumaczka Baudelaire'a. Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 207-210 (wspomn....) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: Zbigniew Herbert po włosku. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
  Huelle Paweł
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jekiel Wojciech: Huelle i Szewc w przekładach włoskich. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 261-263  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Istner Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
235.wiersz: Istner Filip: Ludzkie schematy. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 319  szczegóły 
236.wiersz: Istner Filip: Musisz. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 320  szczegóły 
237.wiersz: Istner Filip: To już. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 323-324  szczegóły 
238.wiersz: Istner Filip: Zmyślenia. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 322  szczegóły 
239.wiersz: Istner Filip: Zmyślenia. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 321  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Zabłocki Krzysztof: Filip Istner (1912-1990). Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 317-318  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drawicz Andrzej: Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 354-356  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Szanse happy endu - "Powinowactwa z wyboru", "Śmierć w Wenecji", "Powrót Prozerpiny". Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 240-250 (nt. wzajemnych odniesień prezentowanych utworów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janowicz Sokrat
    proza (alfabet tytułów)
243.proza: Janowicz Sokrat: Dolina (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 189-220 (z not. s. 278...) szczegóły 
  Jarecki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Waczków Józef: Na wieść o śmierci Andrzeja Jareckiego. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 312 (nota...) szczegóły 
  Jasieński Bruno
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Jasieński Bruno: Było złote, letnie.... Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 334  szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
246.listy: Jeleński Konstanty A.: Listy do Juana Carlosa Gomeza. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 54-56 (2 z lat 1964-1965...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kabatc Eugeniusz
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Kabatc Eugeniusz: W poszukiwaniu istoty herezji. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 3-13  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
248.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: Alassio-Rzym-Wenecja: trójkąt otwarty. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 369-371  szczegóły 
  Kamieńska Anna
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Przekład ciszy. Angielskie przekłady poezji Anny Kamieńskiej. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 415-419  szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarniewicz Jerzy: Angielskie przekłady poezji Anny Kamieńskiej. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 415-419  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kula Marcin: Wyklęta część ziemi. Literatura na Świecie 1999 nr 1/2 s. 380-383  szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biro Zoltan: Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 295-304  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
253.artykuł: Pollack Martin: Ryszarda Kapuścińskiego przypadki.... Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 355-360  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biro Zoltan: Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 295-304  szczegóły 
  Kochanowski Jan
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Nowy poeta angielskiego renesansu?. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 351-361  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Nowy poeta angielskiego renesansu?. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 351-361  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Kochanowski w Sztokholmie. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 339-350  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Nowy poeta angielskiego renesansu?. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 351-361  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Kochanowski w Sztokholmie. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 339-350  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anders Jarosław: Czy warto tłumaczyć "Treny" Kochanowskiego dla Amerykanów?. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 362-365  szczegóły 
  Konopka Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Abe: F.K. 1888-1982. Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 356-358  szczegóły 
  Korczak Janusz
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarnowski Janusz: Stary doktor jeszcze raz. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 254-256  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Wasita Ryszard: Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej. Literatura na Świecie 1997 nr 4/5 s. 364-368  szczegóły 
262.artykuł: Wasita Ryszard: Korczak w kraju Homera. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 405-406 (nt. zainteresowania twórczością Janusza Korczaka w Grecji...) szczegóły 
263.artykuł: Wasita Ryszard: Nieznany dramat młodzieńczy Janusza Korczaka. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 307-308 (nt. odnalezienia w Centralnej Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Moskwi...) szczegóły 
  Kornhauser Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Julian Kornhauser laureatem Nagrody Europejskiej w Jugosławii. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 313 (przyzn. organizacja Młodzieży Literackiej we Vrsac w 1989 za tom poezj...) szczegóły 
  Kozioł Urszula
265.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Zybura Marek: Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 317-319 (dot. felietonu drukowanego w numerze 4.; list do redakcji; z notą: Od ...) szczegóły 
polemika: Kozioł Urszula: Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 298-299 (list do redakcji...) szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Engelking Leszek] (E): Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 347-350  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowska Grażyna: Miłość w czasach ponowoczesnych. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 337-343  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
268.proza: Kuryluk Ewa: Wiek 21 (Fragment). Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 3-27 (z fot. Ewy Kuryluk, s. 2; z notą s. 315...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
269.tekst paraliteracki: Kuryluk Ewa: Fałszywe papiery, czyli autoryzowanie przekładu. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 326  szczegóły 
270.tekst paraliteracki: Kuryluk Ewa: [Jak pisze się w obcym języku?]. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 33  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Trochę uniesień, trochę mantyczenia. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 354-360  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 359 (z not. o przyzn. Premio N. Savarese...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Leśmian i Tuwim w przekładach Langera. Literatura na Świecie 2000 12 s. 322-325  szczegóły 
  Leśniewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Waczków Józef: O Marii Leśniewskiej słów kilka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 332-333 (nota z okazji zgonu...) szczegóły 
  Lewin Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Wiązanka jubileuszowa. Literatura na Świecie 1991 nr 2 s. 281 (nota; podp. Redakcja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Abe: Zygmunt Łanowski (31 VII 1911 - 30 VIII 1989). Literatura na Świecie 1990 nr 8 s. 307-309  szczegóły 
277.artykuł: Łanowski Jerzy: Wspomnienie o bracie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 289-293 (przemów. wygł. na urocz. otwarcia wystawy przekładów Zygmunta Łanowski...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
278.zgon: Litwiniuk Jerzy: Na marginesie ważnego życiorysu (Wspomnienie o Zygmuncie Łanowskim). Literatura na Świecie 1990 nr 8 s. 309-312 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Ławrynowicz Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
279.zgon: Barański Marek Leszek: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 344-346 (zmarł: 1987...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malinowski Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Pisarkowa Krystyna: "Ogrody koralowe", czyli delfin w ogrodzie. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 349-360  szczegóły 
  Marianowicz Antoni
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
281.tekst paraliteracki: Marianowicz Antoni: Getto - pierwsze utwory. Literatura na Świecie 1993 nr 5/6 s. 565-572 (wspomnienia z getta warszawskiego, z fragm. tekstów i z koment....) szczegóły 
  Marrodan Casas Carlos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Rodowska Krystyna: Pochwała Carlosa. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 454-457 (sylwetka; tekst laudacji wygłoszony 1 XII 1997 w warszawskim PEN-Clubi...) szczegóły 
  Maurer Jadwiga
    wywiady (alfabet autorów)
283.wywiad: Wasita Ryszard: Poza etniczne opłotki. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 322-324 (z notą...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Zdzisław: Polska klasyka w Szwecji (O tłumaczeniach Mickiewicza i Witkacego). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 363-367  szczegóły 
artykuł: Loew Ryszard: Pan Tadeusz po hebrajsku (Dzieje przekładu, wydania i recepcji krytycznej) (Dla B.O.). Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 299-313  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
285.kult: Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 388 (not. inf. o otwarciu w Museo del Risorgimento Italiano w Turynie sali ...) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Sadkowski Wacław: Mango (70-lecie Artura Międzyrzeckiego). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 354-356  szczegóły 
  Miłosz Czesław
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Noel-Todd Jeremy: Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 414-428 (z notą o J. Noel-Toddzie, s. 443...) szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Noel-Todd Jeremy: Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 414-428 (z notą o J. Noel-Toddzie, s. 443...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 207-215  szczegóły 
  Mirkowicz Tomasz
    zgon (alfabet autorów)
290.zgon: Siemion Piotr: Tomkowi Mirkowiczowi (1953-2003). Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 449-452 (wspomnienie pośmiertne; z notą od red. Literatury na Świecie; z...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Namowicz Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
291.zgon: Ekier Jakub: Profesor Tadeusz Namowicz (1938-2003). Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 440-441 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Engelking Leszek: Norwid po białorusku. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 328-329  szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pomorska Joanna: Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 382  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olędzka-Frybesowa Aleksandra
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Matuszewski Ryszard: Dobry program. Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 392-398 (tekst przemówienia wygłoszony na uroczystości wręczenia Aleksandrze Ol...) szczegóły 
295.artykuł: Sadkowski Wacław: Odczytywanie znaczeń. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 407-409 (o eseistyce A. Olędzkiej-Frybesowej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parnicki Teodor
296.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Trochę uniesień, trochę mantyczenia. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 354-360  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
297.tekst paraliteracki: Parnicki Teodor: Cały w przeszłości (zapis z 30 listopada 1988). Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 642-650 (tekst wypow. nt. twórcz. nagrany na taśmie magnetofonowej., wygł. 30 X...) szczegóły 
298.tekst paraliteracki: Parnicki Teodor: Lektury Teodora Parnickiego (Wyjątki i wyimki z Dzienników z lat 1980-1984 oraz 1987 i 1988). Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 403-521 (wybór i koment.: Wacław Sadkowski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Sadkowski Wacław: Ostatni wieczór autorski Teodora Parnickiego. Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 639-641 (nt. org. i przebiegu wieczoru pośw. twórcz. pisarza w Instytucie Kultu...) szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
300.proza: Paźniewski Włodzimierz: Filozofia zakłopotania. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 277-279  szczegóły 
301.proza: Paźniewski Włodzimierz: Stawrogin przyjeżdża jutro. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 371-373 (fel....) szczegóły 
  Piotrowski Andrzej Czcibor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 377-378 (nota nt. działaln. przekładowej z okazji przyznania Nagrody im. V. Nez...) szczegóły 
  Polanowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
303.wiersz: Polanowski Tadeusz: Węzły (Aleksandrowi Sołżenicynowi) [z tego cyklu:] Bodło cielę dąb.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 307  szczegóły 
304.wiersz: Polanowski Tadeusz: Węzły (Aleksandrowi Sołżenicynowi) [z tego cyklu:] Nieraz nawiedza Twych .... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 307  szczegóły 
305.wiersz: Polanowski Tadeusz: Węzły (Aleksandrowi Sołżenicynowi) [z tego cyklu:] Tak, Rosja już.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 307  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: J.W.: Niespodziewany jubileusz. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 401  szczegóły 
  Pollak Seweryn
    zgon (alfabet autorów)
307.zgon: Engelking Leszek: Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 359-361 (zmarł: 1987; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Z powrotem do Lacana. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 377-397  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rodowska Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
309.wiersz: Rodowska Krystyna: Tak mało wiesz.... Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 278-279  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
310.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardijewska Liliana: Różewicz po bułgarsku. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 341-342  szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Różewicz w Sarajewie. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 406410  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadkowski Wacław
312.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sadkowski Wacław: Jeszcze szczypta prywaty. Literatura na Świecie 1998 nr 10 s. 318-320 (felieton...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
313.proza: Sadkowski Wacław: Jądro ciemności. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 299-303 (fel....) szczegóły 
314.proza: Sadkowski Wacław: Wszyscy uczymy się Europy. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 277-282 (felieton...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
315.tekst paraliteracki: Sadkowski Wacław: List do Ględzimira Truja (Z powodu jego "Diatryby"). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 296-298  szczegóły 
  Saliński Stanisław Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
316.wiersz: Saliński Stanisław Maria: Ofelia. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 333 (w tekście błędnie nazwisko: Staliński...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Moked Gabriel: Dwie galaktyki późnego modernizmu (Świat przeszłości i modernizm w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji - Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona). Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 345-354 (tekst referatu wygłoszonego na sesji poświęconej twórczości Brunona Sc...) szczegóły 
318.artykuł: Nelson Ray: Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 239-255 (nt. recepcji twórczości Brunona Schulza w Ameryce...) szczegóły 
319.artykuł: Wasita Ryszard: Bruno Schulz u Holendrów. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 379-381 (m.in. nt. powołania Fundacji "Instytut Bruno Schulza" z siedzibą w Utr...) szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 392  szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tłumacząc "Sklepy cynamonowe" i "Mesjasza". Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 256-277  szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Salamun-Biedrzycka Katarina: Tłumacząc "Sklepy cynamonowe" i "Mesjasza". Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 256-277  szczegóły 
  Seniuch Czesław
    proza (alfabet tytułów)
323.proza: Seniuch Czesław: Ziemia udręczona, ziemia żywa. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 7-15  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Bieńkowska Danuta: Dzieła wybrane Sienkiewicza w Rumunii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 251-253 (od początku wieku...) szczegóły 
325.artykuł: Loew Ryszard: Hebrajskie dzieje Sienkiewicza. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 380-387 (nt. przekł. i recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza w literaturze h...) szczegóły 
  Słobodnik Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Waczków Józef: Tłumacz jedyny w swoim rodzaju. Literatura na Świecie 1991 nr 11/12 s. 308 (nota z okazji zgonu...) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Engelking Leszek: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 332-335  szczegóły 
  Soliwoda Miras
    proza (alfabet tytułów)
328.proza: Soliwoda Miras: Dzień z Amerykaninem w Paryżu. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 196-200 (nt. spotkania z Edmundem White'm w Paryżu...) szczegóły 
  Sommer Piotr
    proza (alfabet tytułów)
329.proza: Sommer Piotr: Plemiona wschodnioeuropejskie (Z łaciną w tle). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 304-319  szczegóły 
  Szaniawski Jerzy
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Engelking Leszek] (E): Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 347-350  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
331.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 622 (nt. przyznania austriackiej nagr. państwowej w dziedzinie literatury e...) szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bądkowski Jan: Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 624-627 (nt. programu poświęconemu powieści w TV RFN...) szczegóły 
artykuł: Biernacki Andrzej: O "Początku" czyli "Pięknej pani Seidenman" za granicą (... w Ameryce i Francji). Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 622-624  szczegóły 
artykuł: Buras Jacek Stanisław: O "Początku" czyli "Pięknej pani Seidenman" za granicą (... w Szwajcarii i Niemieckiej Republice Federalnej). Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 617-622  szczegóły 
  Szewc Piotr
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jekiel Wojciech: Huelle i Szewc w przekładach włoskich. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 261-263  szczegóły 
  Szymborska Wisława
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: Lustro bez skazy, krzywe zwierciadło postmodernizmu. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 251-258  szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pióro Tadeusz: Pampa rampa pam. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 272-276  szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pióro Tadeusz: Może być bez tytułu. Literatura na Świecie 1996 nr 4 s. 313-322  szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anders Jarosław: Sprawność i klasa. Literatura na Świecie 2002 nr 10/12 s. 385-394 (dot. przekładu...) szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anders Jarosław: Sprawność i klasa. Literatura na Świecie 2002 nr 10/12 s. 385-394 (dot. przekładu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
339.wiersz: Szymborska Wisława: Reszta (Ofelia odśpiewała szalone...) = Ophelia sang die tollen.... Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 257 (tekst równoległy w jęz. niemieckim...) szczegóły 
340.wiersz: Szymborska Wisława: Zdumienie = Astonishment. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 273-274 (tekst równoległy w jęz. angielskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
341.artykuł: Csordas Gabor: "Spójrzcie na siebie z gwiazd" (O poezji W.Sz.). Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 376-383  szczegóły 
342.artykuł: Rodowska Krystyna: Nie ma rozmowy. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 259-271 (analiza porównawcza trzech wyborów przekładów utworów Wisławy Szymbors...) szczegóły 
343.artykuł: Rodowska Krystyna: Tandem i duch ekipy. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 277-285 (analiza porównawcza dwóch wyborów przekładów wierszy Wisławy Szymborsk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Themerson Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Themerson Stefan: Sekcja specjalna (Dialog) [fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 362-397 (z notą red....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
345.proza: Themerson Stefan: Katedra przyzwoitości [fragm.:] Cel nad cele. Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 337-341 (szkice...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
346.listy: Themerson Stefan: List Stefana Themersona do Raymonda Queneau. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 279-280, 284 (1 z 1959, 1 z 1960...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
347.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 3 s. 342-343 (nota biogr....) szczegóły 
348.artykuł: Reichardt Jasia: O Stefanie Themersonie i Raymondzie Queneau. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 282-285 (z not. o Jasi Reichardt s. 416...) szczegóły 
  Tuwim Julian
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Leśmian i Tuwim w przekładach Langera. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 322-325  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kabatc Eugeniusz] E.K.: Tuwim po francusku. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 344 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Loew Ryszard: Julian Tuwim: w kręgu hebrajskim. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 376-379 (nt. zainteresowań Juliana Tuwima poezją hebrajską...) szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loew Ryszard: 'My Żydzi polscy..." w hebrajskiej opinii literackiej. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 372-375 (nt. polemik i koment. dot. tekstu w literackiej prasie hebrajskiej w l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Ważyk Adam
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Żarliwa cierpliwość - i żrąca gwałtowność. Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 298-300 (felieton...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacki Hieronim: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 324-327  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Polska klasyka w Szwecji (O tłumaczeniach Mickiewicza i Witkiewicza). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 363-367  szczegóły 
  Wojciechowska-Bianco Barbara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
355.artykuł: E.K.: Polska w Lecce. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 302-303 (nt. dorobku i osiągnięć naukowych...) szczegóły 
  Wojtasiewicz Olgierd
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
356.artykuł: Ekier Jakub: Olgierd Wojtasiewicz (1916-1995). Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 357-358  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Krzysztof
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
357.tekst paraliteracki: Zabłocki Krzysztof: Księgarnia pod dmuchawcem (Ewelinie Lipko-Lipczyńskiej). Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 301-312 (refleksje tłumacza literatury francuskiej nt. paryskich księgarń i ksi...) szczegóły 
  Zadura Bohdan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
358.tekst paraliteracki: Zadura Bohdan: John Ashbery i ja. Poezja spójników?. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 105-112 (tekst wystąpienia podczas VI Spotkań z Literaturą Świata w Sanoku, IX ...) szczegóły 
  Zbierzchowska Hanna Olcha
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Najgorszy jest lęk... = The worst is.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 303 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
360.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Składam się z dwóch... = I consist of.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 309 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
361.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Świat mój pełen... = My world is.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 308 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
362.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Tak niewiele zgromadziłam... = So little have .... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 302 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
363.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Tak wiele lat... = So many years.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 310 (tekst równoległy polski i angielski; z not., s. 301...) szczegóły 
364.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: W szpitalu (I) = (I) In the hospital. Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 305 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
365.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: W szpitalu (II) = In the hospital (II). Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 306 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
366.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Za każdym razem... = Each time I.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 307 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
367.wiersz: Zbierzchowska Hanna Olcha: Zamykam oczy i ... = I shut my .... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 304 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 301 (inf. o przyzn. "Dyplomu Honorowego Wyróżnienia" za wiersz "W szpitalu"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baran Bogdan: Ulisses w łapach Kaczora. Literatura na Świecie 1995 nr 7 s. 315-319  szczegóły 
recenzja: Niecikowski Jerzy: Jak czytać "Dialektykę oświecenia"?. Literatura na Świecie 1995 nr 7 s. 320-325  szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: ...o mores!. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 275-277  szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Sadkowski Wacław: Remanenty. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 311-313  szczegóły 
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Pożyteczna monografia. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 438-440  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
373.artykuł: Anders Jarosław: O kanonie, feministkach i estetach (Zamiast recenzji). Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 330-335 ([rec. ks.:] Harold Bloom: The Western Canon. The Books and School of t...) szczegóły 
374.artykuł: Baquero Gaston: Poezja negrystyczna. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 26-31 (wywiad nt. mody na poezję poświęconą Murzynom: na Kubie, w krajach kar...) szczegóły 
375.artykuł: Biernacki Jerzy: Czy literatura antyczna jest nam potrzebna?. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 254-264 (dot. recepcji literatury antycznej w Polsce po 1945 r....) szczegóły 
376.artykuł: Engelking Leszek: Imagizm. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 190-209  szczegóły 
377.artykuł: Flint Frank Stuart, Pound Ezra Loomis: Imagisme (Dokumenty programowe imagizmu). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 170-171  szczegóły 
378.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kartografowie poezji. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 336-346 ([rec. ks. zb.:] The Oxford Companion to Twentieth Century Poetry. Oxfo...) szczegóły 
379.artykuł: Komendant Tadeusz: Książki, sprawczynie zła.... Literatura na Świecie 1993 nr 1/3 s. 54-65  szczegóły 
380.artykuł: Kreis Rudolf: Sztuka i środowisko. Od Gilgamesza do fizyków (Dzieło literackie między ziemią, ciałem i duchem). (Fragmenty). Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 212-218 (z not. s. 264....) szczegóły 
381.artykuł: Pomogats Bela: Transylwanizm i europejskość. Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 132-138 (nt. regionalnej literatury transylwańskiej tworzonej przez siedmiogrod...) szczegóły 
382.artykuł: Pound Ezra Loomis: Wortycyzm (Fragment). (Dokumenty programowe imagizmu). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 176-189  szczegóły 
383.artykuł: Przedmowa do antologii "Some imagist poets" (1915) (Dokumenty programowe imagizmu). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
384.artykuł: Starowieyski Marek: Recepcja literatury wczesnochrześcijańskiej w Polsce. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 265-280 (od XV wieku...) szczegóły 
385.artykuł: Supek Rudi: Refleksje o naturze. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 254-267 (nt. modernizmu; z notą o Rudim Supku s. 319...) szczegóły 
386.artykuł: White William: "Camp" jako przymiotnik: 1909-1966. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 326-328 (nt. prób definicji terminu "camp", także w odniesieniu do literatury,...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
387.recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Przyjaciel poezji. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 416-421  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: ...o mores!. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 275-277  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szacki Jerzy: Cenny przewodnik po filozofii XX wieku. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 307-311  szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szacki Jerzy: Cenny przewodnik po filozofii XX wieku. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 307-311  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szacki Jerzy: Cenny przewodnik po filozofii XX wieku. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 307-311  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szacki Jerzy: Cenny przewodnik po filozofii XX wieku. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 307-311  szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaskuła Zdzisław: Grać przypisy!. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 248-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
395.artykuł: Anders Jarosław: Brodski, Brzeziński i ska. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 291-295 (fel. nt. liberalizmu w kulturze współczesnej...) szczegóły 
396.artykuł: Cegna Romolo: Wiara i etyka waldensów. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 225-258 (z fragm. tekstów; z not., s. 338...) szczegóły 
397.artykuł: Ferro Robert: Literatura gejowska dzisiaj. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 161-173 (z not. o Robercie Ferro s. 316...) szczegóły 
398.artykuł: Fuentes Carlos: Geografia powieści. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 277-303 (z notą o Carlosie Fuentesie s. 387-388....) szczegóły 
399.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kartografowie poezji. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 336-346 ([rec. ks. zb.:] Contemporary poets. London 1991....) szczegóły 
400.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kartografowie poezji. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 336-346 ([rec. ks. zb.:] The Oxford Companion to Twentieth Century Poetry. Oxfo...) szczegóły 
401.artykuł: Kalendarium Collegium 'Patafizyki (Przeszłość ). Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 237-246  szczegóły 
402.artykuł: Kazuo Sato: Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 210-217  szczegóły 
403.artykuł: Kiss Csaba Gy.: Ubi leones - rozważania o Europie Środkowej (Wstęp do nie istniejącego podręcznika). Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 275-287  szczegóły 
404.artykuł: Kwaterko Józef: Frankofonia: koncept, ideologia, fakt literacki. Literatura na Świecie 1999 nr 1/2 s. 328-336  szczegóły 
405.artykuł: O Latynosach. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 332-360 (dyskusja w redakcji Literatury na Świecie nt. literatury iberoa...) szczegóły 
406.artykuł: Rodowska Krystyna: Co słychać w Hiszpanii?. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 337-342 (nt. literatury latynoamerykańskiej w hiszpańskich czasopismach litera...) szczegóły 
407.artykuł: Rodowska Krystyna: Pisarki latynoamerykańskie: w poszukiwaniu własnego głosu. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 316-319  szczegóły 
408.artykuł: Sadkowski Wacław: Między Lasem Teutoburskim a Harwardem. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 430-433 (nt. próby utworzenia, przez jury powołane przez wydawców serii Modern ...) szczegóły 
409.artykuł: Said Edward William: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 287-296 (nt. literatur: egipsko-, palestyńsko- i libańsko-arabskiej....) szczegóły 
410.artykuł: Snopek Jerzy: Jaka Europa? (Na marginesie książek E. Bojtara i I. Frieda). Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 288-294  szczegóły 
411.artykuł: Statut Collegium 'Patafizyki wraz z Orędziem. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 224-236  szczegóły 
412.artykuł: Van Itterbeek Eugene: "Poeci Europy łączcie się". Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 291-300 (wywiad z organizatorem Międzynarodowych Festiwali Poezji we Flandrii, ...) szczegóły 
413.artykuł: White Edmund: Cóż z tego, że robi się to teraz.... Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 149-160 (wywiad nt. literatury gejowskiej; rozm. Agnieszka Taborska...) szczegóły 
414.artykuł: Zea Leopoldo: Wokół filozofii latynoamerykańskiej. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 326-339 (nt. związków kulturowych Ameryki Łacińskiej z Europą....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sommer Piotr: Plemiona wschodniosłowiańskie (Z łaciną w tle). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 304-319  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodowska Krystyna: Z krainy al-Andalus. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 386-391 (sprawozdanie...) szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (AJS): Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 632-633 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
418.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Spotkania na pograniczu. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 303-305 (nt. dwóch kongresów międzynarodowych w Trieście i okolicy poświęconych...) szczegóły 
419.artykuł: Rowiński Cezary: Wokół problemów nowego mecenatu. Literatura na Świecie 1992 nr 1 s. 314-322  szczegóły 
420.artykuł: Sadkowski Wacław: Paul Engle, "Iowan Connection" i "Spotkania z literaturą świata". Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 545-549  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Jak Wschód z Zachodem. Literatura na Świecie 1994 nr 7/8 s. 431-434  szczegóły 
sprostowanie: Literatura na Świecie 1994 nr 9 s. 330  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 376  szczegóły 
423.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 340-343 (spraw. z wręczenia...) szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 631  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hrankowska-Jura Elżbieta: Slavica w Brazylii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 272-274 (omów. zawartości suplementu nr 1 za 1987 i suplementu nr 2 za 1988 (za...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
426.artykuł: Sadkowski Wacław: Szczypta relatywizmu. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 299-302 (nt. sytuacji na rynku czasopiśmienniczym w Polsce i na świecie...) szczegóły 
427.artykuł: Sadkowski Wacław: Wymarli królowie, niech żyją królowie!. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 403-406 (nt. wpływu amerykańskiego modelu prasy literackiej (dodatki do dzienni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: sad.: W kręgu myśli współczesnej. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 289-291  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (sad): Nowe zasługi i grzechy wydawców. Polski "keseż". Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 248-251  szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Piotr: Dobra nowina?. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 258-267  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
431.artykuł: Adamski Jerzy: Postać zboczeńca (Fragment większej całości). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 305-316 (erotyzm w arcydziełach powieści europejskiej XX wieku...) szczegóły 
432.artykuł: Ainsa Fernando: Przeczucie, odkrycie i kreacja Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 21-30  szczegóły 
433.artykuł: Alvarez Al: Samobójstwo u starożytnych i u chrześcijan. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 367-389 (z notą o A. Alvarezie s. 416...) szczegóły 
434.artykuł: Birnbaum Daniel, Olsson Anders: Czarna żółć. Melancholia klasyczna. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 145-160 (z not. s. 338-339, 342-343....) szczegóły 
435.artykuł: Foucault Michel: Historia seksualności [fragm.:] Erotyka. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 313-351 (w literaturach starożytnych, z notą, s. 380....) szczegóły 
436.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Myszy i ludzie. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 419-424 (nt. holocaustu i zagłady; omówienie komiksów: Art Spiegelman: Maus. A ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Osińska Katarzyna: O Rosji - bez rusycystów. Literatura na Świecie 1995 nr 7 s. 343-345  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Anders Jarosław: Z Homerem i Dantem na Manhattanie (Czyli pochwała amatorszczyzny). Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 275-281 ([rec. ks.:] David Denby: Great Books. My Adventures with Homer, Rousse...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
439.antologia: Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Haiku poetów Meksyku. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 218-267 ([Utwory autorów:] Mary Acosta, Eric Amann, Herb Barrett, Herbert Batt,...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
440.artykuł: Sadkowski Wacław: Ezopowe wzloty. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 413-416 ([rec. ks.:] Lost Words. Oprac. Alberto Manguel, Craig Stephenson. Lond...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Literatura współczesna (albańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
441.artykuł: Vinca Agim: O współczesnej poezji albańskiej w Jugosławii. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 332-336  szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Hasła osobowe (albańska)
  Basha Eqrem
    wiersze (alfabet tytułów)
442.wiersz: Basha Eqrem: Czarna ballada w biały dzień. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 327  szczegóły 
443.wiersz: Basha Eqrem: Karnawał polipów. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 326 (z not., s. 310...) szczegóły 
  Dedaj Brahman
    wiersze (alfabet tytułów)
444.wiersz: Dedaj Brahman: Dziwny ptak. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 319-320 (z not., s. 311...) szczegóły 
445.wiersz: Dedaj Brahman: Między. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 320  szczegóły 
446.wiersz: Dedaj Brahman: Pająk. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 319  szczegóły 
  Gajtani Adem
    wiersze (alfabet tytułów)
447.wiersz: Gajtani Adem: Kłótnia. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 314-315  szczegóły 
448.wiersz: Gajtani Adem: Magia. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 314 (z not., s. 311...) szczegóły 
449.wiersz: Gajtani Adem: Miłości, szukałem twojego imienia i gwiazdy. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 315  szczegóły 
450.wiersz: Gajtani Adem: Zieleń pieśni. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 316  szczegóły 
  Hamiti Sabri
    wiersze (alfabet tytułów)
451.wiersz: Hamiti Sabri: Pejzaż miejski. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 328 (z not., s. 311...) szczegóły 
452.wiersz: Hamiti Sabri: Przyjaciele. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 329  szczegóły 
453.wiersz: Hamiti Sabri: Śmierć młodego Don Kichota. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 328-329  szczegóły 
  Podrimja Ali
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ali Podrimja, poeta z Kosowa. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 339-340  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
455.wiersz: Podrimja Ali: Ballada o człowieku. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 323-324  szczegóły 
456.wiersz: Podrimja Ali: Byt. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 323  szczegóły 
457.wiersz: Podrimja Ali: Czarny kot. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 321 (z not., s. 311...) szczegóły 
458.wiersz: Podrimja Ali: Nie kończąca się gra (A. Pashku). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 324  szczegóły 
459.wiersz: Podrimja Ali: Pozostał młodszy niż kiedyś. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 322  szczegóły 
460.wiersz: Podrimja Ali: Rodowód, kontury. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 325  szczegóły 
461.wiersz: Podrimja Ali: Wróć do wiersza Homera. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 322  szczegóły 
462.wiersz: Podrimja Ali: Zawołajcie mnie po imieniu. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 325  szczegóły 
  Saneja Mazllum
    wiersze (alfabet tytułów)
463.wiersz: Saneja Mazllum: Czekam na ciebie w moich wierszach. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 331  szczegóły 
464.wiersz: Saneja Mazllum: Gdzieś na południu. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 330-331  szczegóły 
465.wiersz: Saneja Mazllum: Purpurowa podróż. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 330 (z not., s. 312...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
466.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Mazllum Saneja, poeta i tłumacz. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 337-338  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziorowska-Stefańczuk Bogusława: Korespondencja. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 311-312 (nt. plagiatu z wiersza Pabla Nerudy pt. "XLII" (Czy bardziej cierpi......) szczegóły 
  Shkreli Azem
    wiersze (alfabet tytułów)
468.wiersz: Shkreli Azem: Słowa. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 317-318  szczegóły 
469.wiersz: Shkreli Azem: Strajk. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 316 (z not., s. 312...) szczegóły 
470.wiersz: Shkreli Azem: W klasztorze świętego Nauma. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 317  szczegóły 
471.wiersz: Shkreli Azem: Żółte motywy. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 318  szczegóły 
  Ujkani Qerim
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Ujkani Qerim: Kosowo. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 313 (z not., s. 312...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura algiersko-arabska / Hasła szczegółowe (algiersko-arabska) / Hasła osobowe (algiersko-arabska)
  Boudjedra Rachid
    proza (alfabet tytułów)
473.proza: Boudjedra Rachid: Timimun. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 254-285 (z notą o autorze, s. 425-426...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
474.wywiad: Benedetto Enrico: Masakra w Algierze - dlaczego Europa milczy?. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 409-411 (nt. życia Rachida Boudjedra w obliczu wyroku śmierci wydanego na niego...) szczegóły 
  Bouraoui Nina
    proza (alfabet tytułów)
475.proza: Bouraoui Nina: Zakazane spojrzenia. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 363-381 (z notą o autorce, s. 426...) szczegóły 
  Dib Mohammed
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Dib Mohammed: Anima Mundi. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 66-67 (z notą o poecie, s. 426-427...) szczegóły 
477.wiersz: Dib Mohammed: Cesarstwo nazywa. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 67-68 (z notą o poecie, s. 426-427...) szczegóły 
478.wiersz: Dib Mohammed: Droga bez końca. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 68 (z notą o poecie, s. 426-427...) szczegóły 
479.wiersz: Dib Mohammed: Moce (1-2, 18). Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 65-66 (z notą o poecie, s. 426-427...) szczegóły 
  Djaout Tahar
    proza (alfabet tytułów)
480.proza: Djaout Tahar: Wyobrażenie pustyni. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 231-253 (z notą o autorze, s. 427...) szczegóły 
  Djebar Assia
    proza (alfabet tytułów)
481.proza: Djebar Assia: Poćwiartowana kobieta. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 69-99 (z notą o autorce, s. 427-428...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
482.wywiad: Gauvin Lise: Obszary języka (Z Assią Djebar rozmawia Lise Gauvin). Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 101-116 (z nota o A. Djebar, s. 427-428; z notą o L. Gauvin, s. 428...) szczegóły 
  Djemai Abdelkader
    proza (alfabet tytułów)
483.proza: Djemai Abdelkader: Czerwony piasek. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 287-301 (z notą o autorze, s. 428...) szczegóły 
  Kateb Yacine
    wiersze (alfabet tytułów)
484.wiersz: Kateb Yacine: Dziewczyna z wiadrem wody. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 9-10  szczegóły 
485.wiersz: Kateb Yacine: Nedżma albo poemat albo nóż. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 5-7  szczegóły 
486.wiersz: Kateb Yacine: Wąż. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 10-11  szczegóły 
487.wiersz: Kateb Yacine: Wędrujący naród. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
488.proza: Kateb Yacine: Nedżma. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 12-45  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bonn Charles: Kontekst (O "Nadjmie" Kateba Yacine'a). Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 47-63 (a notą o Y. Katebie, s. 428-429; z notą o autorze artykułu, s. 425...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura algiersko-arabska / Historia literatury (algiersko-arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
490.artykuł: Bonn Charles: Powieść algierska na przełomie wieków: od dynamiki grupowej do "postmodernistycznego" rozproszenia. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 382-388 (z notą o autorze artykułu, s. 425...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Nelson Victoria: Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 239-255 (nt. literatury fantastycznej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Mariaż amerykański. Literatura na Świecie 2000 nr 1/2 s. 399-403  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
493.artykuł: Anders Jarosław: I znowu koniec powieści. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 398-402 (fel....) szczegóły 
494.artykuł: Barth John: Stan rzeczy. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 7-23 (nt. interaktywnej literatury komputerowej; esej; z not. s. 318...) szczegóły 
495.artykuł: Bloom Harold: Amerykańska specyfika w poezji i krytyce. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 154-162 (m.in. o twórczości Walta Whitmana, Wallace Stevensa i Johna Ashbery'eg...) szczegóły 
496.artykuł: Bloom Harold: Filozofia to wypchany ptak (Z Haroldem Bloomem rozmawia Robert Moynihan). Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 337-382 (wywiad m.in. nt. współczesnej poezji amerykańskiej; z notą o H. Bloomi...) szczegóły 
497.artykuł: Bloom Harold: Podzwonne dla kanonu. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 164-198 (nt. literackiego "Zachodniego Kanonu" [The Western Canon] poezji i prz...) szczegóły 
498.artykuł: Bloom Harold: Wolne i rozbite tablice: kulturowe perspektywy amerykańskiego żydostwa. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 202-216 (nt. literackiego "Zachodniego Kanonu" [The Western Canon] poezji i prz...) szczegóły 
499.artykuł: Didion Joan: Ruch kobiet. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 240-247 (nt. ruchu feministycznego w literaturze amerykańskiej; esej z tomu "Th...) szczegóły 
500.artykuł: Dorobek Andrzej: Beat czterdzieści lat później: Kerouac, Burroughs, Ginsberg i Kesey w Polsce. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 347-356  szczegóły 
501.artykuł: Hassan Ihab: Postmodernizm i pop-kultura. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 194-199 (wywiad, rozm. Maciej Świerkocki; z not. s. 205....) szczegóły 
502.artykuł: Mirkowicz Tomasz: Walter Abish, Robert Coover, Steve Katz. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 250-265  szczegóły 
503.artykuł: Nelson Victoria: Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 239-255 (nt. literatury fantastycznej...) szczegóły 
504.artykuł: Sadkowski Wacław: Krajobraz po Millerze (Garść uwag o najnowszej literaturze erotycznej w USA i Anglii). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 138-142  szczegóły 
505.artykuł: Sadkowski Wacław: Zaoceaniczne Ateny. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 275-278 (szkic nt. wpływu amerykańskich osiągnięć myśli humanistycznej na liter...) szczegóły 
506.artykuł: Stade George: Kobieca proza i męskie charaktery. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 142-148 (nt. literatury feministycznej; m.in. o twórczości Sylwii Plath i Alice...) szczegóły 
507.artykuł: Szuba Andrzej: Haiku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 268-273  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska) / Życie literackie (amerykańska)
    ogólne materiały o nagrodach (alfabet autorów)
508.artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 354-359 (przegląd wydarzeń literackich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Utwory anonimowe (amerykańska)
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] Dzień targowy w Covent Garden. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 163 (wiersz Juliana Strugisa z 1884 r., zamieszczony w antologii: Parodies ...) szczegóły 
510.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] Oto wiersz. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 118-119 (anonimowy wiersz z 1882 r., zamieszczony w antologii: Parodies on Walt...) szczegóły 
511.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] "Patrzajcie! Jam nie z tych, co chodzą na wykłady". Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 76-77 (wiersz A.T. Quiler-Coucha z 1885 r., zamieszczony w antologii: Parodie...) szczegóły 
512.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] Pieśń pogańska. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 152-153 (wiersz F. Gregory Hartswicka z 1920 r., zamieszczony w antologii: Paro...) szczegóły 
513.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] Pieśń ze szlaku. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 199-201 (anonimowy wiersz z 1919 r., zamieszczony w antologii: Parodies on Walt...) szczegóły 
514.wiersz: Parodie z Walta Whitmana [z tego cyklu:] Walt Whitman w Oksfordzie. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 32-33 (anonimowy wiersz z 1874 r., zamieszczony w antologii: Parodies on Walt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Antologie i zbiory (amerykańska)
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pióro Tadeusz: Ameryka, Ameryka! Grzegorza Musiała. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 370-376  szczegóły 
516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Antologia konieczna. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 234-241  szczegóły 
recenzja: Sosnowski Andrzej, Zadura Bohdan: No co tak na mnie patrzysz? (Rozmowa o antologii poezji amerykańskiej "...opiewam nowoczesnego człowieka" opracowanej przez Julię Hartwig i Artura Międzyrzeckiego). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 242-251  szczegóły 
sprostowanie: Sommer Piotr: Literatura na Świecie 1992 nr 4 s. 261 (dot. błędów druk. w przekł. Piotra Sommera...) szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
522.artykuł: Pióro Tadeusz: Francuskie antologie poezji amerykańskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 382-384 (wyd. w l. 1980-1986...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Abish Walter
    proza (alfabet tytułów)
523.proza: Abish Walter: Alfabetyczna Afryka [fragm.]. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 76-124 (z not., s. 266....) szczegóły 
524.proza: Abish Walter: Angielski styl ogrodowy. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 173-200 (z licznymi fot. W. Abisha...) szczegóły 
525.proza: Abish Walter: Autoportret. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 128-157  szczegóły 
526.proza: Abish Walter: Bez lokalizacji. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 158-171 (z fot. W. Abisha, s. 172...) szczegóły 
527.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kłobukowski Michał: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 125-127 (rec. oryginału; z fot. Waltera Abisha...) szczegóły 
  Alexander Elizabeth
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Alexander Elizabeth: Historia: Ali (Poemat w dwunastu rundach). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 334-343 (z not. o aut., s. 397...) szczegóły 
529.wiersz: Alexander Elizabeth: Hotentocka Wenus (1825). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 329-334 (z not. o aut., s. 397...) szczegóły 
  Allen Woody
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Allen Woody: Śmierć. Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 210-244 (tekst dramatu; z not. s. 206...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
531.artykuł: Gębski Józef: Woody Allen - pisarz?. Literatura na Świecie 1989 nr 1 s. 258-270  szczegóły 
  Ammons Archi Randolph
    wiersze (alfabet tytułów)
532.wiersz: Ammons A.R.: Czary. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 229 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
533.wiersz: Ammons A.R.: Ich współżycie. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 234 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
534.wiersz: Ammons A.R.: Klasyk. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 239-240 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
535.wiersz: Ammons A.R.: Mała piosenka. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 235 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
536.wiersz: Ammons A.R.: Mechanizm. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 231-233 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
537.wiersz: Ammons A.R.: Odświeżacz przestrzeni. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 230 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
538.wiersz: Ammons A.R.: Potęga ośnieżonego pnia. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 234 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
539.wiersz: Ammons A.R.: Pszczoły zatrzymały się. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 235-236 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
540.wiersz: Ammons A.R.: Refleksowy. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 233 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
541.wiersz: Ammons A.R.: Słowa zaniechane słowami. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 230-231 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
542.wiersz: Ammons A.R.: Wysokość. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 236-237 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
543.wiersz: Ammons A.R.: Wzrok. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 237-238 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
544.wiersz: Ammons A.R.: Zapis. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 235 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
545.wiersz: Ammons A.R.: Zimowa scenka. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 237 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
546.wiersz: Ammons A.R.: Zmiana miejsc. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 238-239 (z notą, s. 326; z fot. na s. 229...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
547.artykuł: Marcinkiewicz Paweł: O "małych piosenkach" A.R. Ammonsa. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 241-247  szczegóły 
  Anderson Laurie
    proza (alfabet tytułów)
548.proza: Anderson Laurie: Talk normal. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 233-265 (z not. s. 318...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
549.artykuł: Howell John: Głos z zewnątrz. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 266 (not. o Johnie Howellu s. 319...) szczegóły 
  Arendt Hannah
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sauerland Karol: Arendt o Eichmannie. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 375-389  szczegóły 
  Ashbery John, Schuyler James *
    proza (alfabet tytułów)
551.proza: Ashbery John, Schuyler James: Gniazdko dudków. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 146-151 (not. biograficzna Johna Ashberyego s. 318, James'a Schuylera s. 320...) szczegóły 
552.proza: Ashbery John, Schuyler James: Gniazdko dudków [fragm.]. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 163-188 (z koment. Andrzeja Sosnowskiego: Chała, s. 189-191; z not. s. 336, 337...) szczegóły 
  Ashbery John
    wiersze (alfabet tytułów)
553.wiersz: Ashbery John: Bryza od lądu. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 65-66  szczegóły 
554.wiersz: Ashbery John: Co jest napisane. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 318 (z notą o autorze, s. 435...) szczegóły 
555.wiersz: Ashbery John: Drewniane budowle. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 71-72  szczegóły 
556.wiersz: Ashbery John: Dziewczynki dają nogę (Według Henry'ego Dargera). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 59-60 (z not. o autorze, s. 435...) szczegóły 
557.wiersz: Ashbery John: Galeony kwietnia. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 64-65  szczegóły 
558.wiersz: Ashbery John: Gobelin. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 146-147  szczegóły 
559.wiersz: Ashbery John: Historia mojego życia. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 318-319 (z notą o autorze, s. 435...) szczegóły 
560.wiersz: Ashbery John: Instrukcja obsługi. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 77-80 (z not. s. 299...) szczegóły 
561.wiersz: Ashbery John: Jak to smakuje. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 227  szczegóły 
562.wiersz: Ashbery John: Jedna warstwa farby. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 67-68  szczegóły 
563.wiersz: Ashbery John: Kiedy przybyłeś z ziemi świętej. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 80-82 (z not. s. 299...) szczegóły 
564.wiersz: Ashbery John: Kwestia niepokoju. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 319 (z notą o autorze, s. 435...) szczegóły 
565.wiersz: Ashbery John: Lub w moim gardle. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 73  szczegóły 
566.wiersz: Ashbery John: Mokre okna. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 148-149  szczegóły 
567.wiersz: Ashbery John: Mój erotyczny sobowtór. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 83-84 (z not. s. 299...) szczegóły 
568.wiersz: Ashbery John: Nieprzechylone. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 74  szczegóły 
569.wiersz: Ashbery John: Październik przy oknie. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 68-69  szczegóły 
570.wiersz: Ashbery John: Pięć pedantycznych kawałków. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 82-83 (z not. s. 299...) szczegóły 
571.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Cyrk. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 34  szczegóły 
572.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Górskie kwiaty. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
573.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Heidi. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 33-34 (z not. s. 318...) szczegóły 
574.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Heidi (II). Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 36  szczegóły 
575.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Kwiaty na twojej drodze. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 35  szczegóły 
576.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Motyle tropikalne. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 35  szczegóły 
577.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Orchidee. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 36-37  szczegóły 
578.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Podbój nieba. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 34  szczegóły 
579.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Rajskie ptaki i kolibry. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 37  szczegóły 
580.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Robinson Crusoe. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 36  szczegóły 
581.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Zwierzęta wszystkich krajów. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 33  szczegóły 
582.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Zwierzęta wszystkich krajów (II). Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 35  szczegóły 
583.wiersz: Ashbery John: Poematy [z tego cyklu:] Zwierzęta wszystkich krajów (III). Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 37  szczegóły 
584.wiersz: Ashbery John: Późne echo. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 84 (z not. s. 299...) szczegóły 
585.wiersz: Ashbery John: Przymierze z posępną śmiercią. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 73-74  szczegóły 
586.wiersz: Ashbery John: Pudło i jego zawartość. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 84-85 (z not. s. 299...) szczegóły 
587.wiersz: Ashbery John: Rapsodia fińska. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 78-81 (z not. s. 434...) szczegóły 
588.wiersz: Ashbery John: Spław (Fragment). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 87-102 (z not. s. 299, z fot. s. 103...) szczegóły 
589.wiersz: Ashbery John: Ten pokój. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 317 (z notą o autorze, s. 435...) szczegóły 
590.wiersz: Ashbery John: Tym szybsza złego naprawa. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 161-162 (z not. s. 336...) szczegóły 
591.wiersz: Ashbery John: W zmierzchem brzemienne powietrze. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 60-63 (z not., s. 266...) szczegóły 
592.wiersz: Ashbery John: Wariant. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 72  szczegóły 
593.wiersz: Ashbery John: Wieża z kości słoniowej. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 75  szczegóły 
594.wiersz: Ashbery John: Wspólne jutrzenki. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 70-71  szczegóły 
595.wiersz: Ashbery John: Zapiski z Vermont. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 75-93 (proza poetycka...) szczegóły 
596.wiersz: Ashbery John: Życie jako książka którą odłożono. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 66-67  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
597.proza: Ashbery John: Andy Warhol w Paryżu. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 224-226 (z not. s. 318; sprostowanie nr 7 s. 295...) szczegóły 
598.proza: Ashbery John: Filozof [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 141-179 (z not. s. 299, z fot. s. 140...) szczegóły 
599.proza: Ashbery John: Herosi [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 111-139 (z not. s. 299...) szczegóły 
600.proza: Ashbery John: Kompromis [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 97- (z notą o autorze na s. 316...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
601.artykuł: Pióro Tadeusz: "Dla każdej rzeczy istnieje logiczne wytłumaczenie": o dramaturgii Johna Ashbery'ego. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 180-183  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
602.wywiad: Bartczak Kacper: Przesunąć obecną granicę znaczeń odrobinę dalej (Z Johnem Ashberym rozmawia Kacper Bartczak). Literatura na Świecie 2001 nr 10/11 s. 378-387 (wywiad z VI 2000...) szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowski Andrzej: O poezji "flow" i "chart". Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 105-109  szczegóły 
604.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bloom Harold: Pomiar kanonu: "Mokre okna" i "Gobelin" Johna Ashbery'ego. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 122-151 (z notą o H. Bloomie, s. 420-422 i z fot. na s. 120; z fot. J. Ashbery'...) szczegóły 
605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Blom K. Arne: Pomiar kanonu: "Mokre okna" i "Gobelin" Johna Ashbery'ego. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 122-151 (z notą o H. Bloomie, s. 420-422 i z fot. na s. 120; z fot. J. Ashbery'...) szczegóły 
  Auster Paul
    proza (alfabet tytułów)
606.proza: Auster Paul: W kraju rzeczy ostatnich [fragm.]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 283-315 (z fot. Paula Austera s. 282, z notą s. 376...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
607.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Imię ojca (O prozie Paula Austera). Literatura na Świecie 1998 nr 1/2 s. 333-342  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
608.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 14 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Baldwin James Arthur
609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Odmienni (Nowe zasługi i grzechy wydawców). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 147-149  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
610.proza: Baldwin James: Murzyni nie lubią Żydów, ponieważ nie lubią białych. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 136-145 (esej; z fot., z not. o aut., s. 397...) szczegóły 
611.proza: Baldwin James: Obcy w wiosce. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 116-129 (esej; z not. o aut., s. 397...) szczegóły 
612.proza: Baldwin James: Odkrycie: Co to znaczy być Amerykaninem. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 130-135 (esej; z not. o aut., s. 397...) szczegóły 
  Barthelme Donald
    proza (alfabet tytułów)
613.proza: Barthelme Donald: Mała. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 175-178 (z not. biograficzną s. 318...) szczegóły 
  Barth John
    wywiady (alfabet autorów)
614.wywiad: Świerkocki Maciej: Ocalić powieść (Rozmowa z Johnem Barthem). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 168-177 (z not. s. 204...) szczegóły 
  Beattie Ann
    proza (alfabet tytułów)
615.proza: Beattie Ann: Układanka [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 253-270 (z fot. i not. o autorze, s. 278...) szczegóły 
  Bellow Saul
616.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 355 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Bishop Elizabeth
617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Elizabeth Bishop jako poetka polska. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 369-377  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Bishop Elizabeth: Brazylia, 1 stycznia 1502. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 188-190 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
619.wiersz: Bishop Elizabeth: Crusoe w Anglii. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 194-200 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
620.wiersz: Bishop Elizabeth: Crusoe w Anglii. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 264-269 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
621.wiersz: Bishop Elizabeth: Cud na śniadanie. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 270-271 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
622.wiersz: Bishop Elizabeth: Floryda. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 181-182 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
623.wiersz: Bishop Elizabeth: Koniec marca (Dla Johna Malcolma Brinnina i Billa Reada). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 201-203 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
624.wiersz: Bishop Elizabeth: Man-Moth. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 176-178 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
625.wiersz: Bishop Elizabeth: Mapa. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 175-176 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
626.wiersz: Bishop Elizabeth: Pomnik. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 258-260 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
627.wiersz: Bishop Elizabeth: Pomnik. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 178-181 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
628.wiersz: Bishop Elizabeth: Ponad 2000 ilustracji i kompletny skorowidz. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 183-185 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
629.wiersz: Bishop Elizabeth: Przy rybaczówkach. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 185-188 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
630.wiersz: Bishop Elizabeth: Pytania w kwestii podróży. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 190-192 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
631.wiersz: Bishop Elizabeth: Pytania w związku z podróżą. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 261-263 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
632.wiersz: Bishop Elizabeth: Ryba. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 255-257 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
633.wiersz: Bishop Elizabeth: Sestyna. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 272-273 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
634.wiersz: Bishop Elizabeth: Stacja benzynowa. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 193-194 (z not, s. 326-327; z fot. na s. 174...) szczegóły 
635.wiersz: Bishop Elizabeth: Zatoka (Sobie na urodziny). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 260-261 (z not. s. 299, z fot. s. 254...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Ashbery John: Druga prezentacja Elizabeth Bishop. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 245-253 (z fragm. tekstów; z not. s. 299...) szczegóły 
637.artykuł: Sosnowski Andrzej: Końce poezji: "druga prezentacja" Elizabeth Bishop. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 205-227 (o twórczości z fragmentami wierszy; z fot. E. Bishop z Robertem Lowell...) szczegóły 
  Bowles Jane
    wiersze (alfabet tytułów)
638.wiersz: Bowles Jane: Dwie poważne damy. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 327-403 (z notą o autorce, s. 439-440; z fot. na s. 210; z fot. na s. 326, 386...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
639.artykuł: Sosnowski Andrzej: Glosa o Jane Bowles. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 404-413 (z notą o J. Bowles, s. 439-440...) szczegóły 
  Brainard Joe
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
640.artykuł: Corbett William: Sztuka Joego Brainarda. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 269-273  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
641.ikonografia: Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 75-92 (grafiki; not. biograficzna Joe'a Brainarda s. 318...) szczegóły 
  Brautigan Richard
642.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Co się stało z Trautem Fiszingiem?. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 432-437  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
643.wiersz: Brautigan Richard: Kinooperatorka Myrtle Tate. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 207 (z not. biograficzną s. 318...) szczegóły 
644.wiersz: Brautigan Richard: Lament wdowy. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 219  szczegóły 
645.wiersz: Brautigan Richard: Poznawanie się. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 196-199 (proza poetycka; not. biograficzna s. 318...) szczegóły 
646.wiersz: Brautigan Richard: Wszyscy pod opieką automatów zbawczej łaski. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 73 (z not. o autorze, s. 308...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
647.proza: Brautigan Richard: Kapral. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 40-41 (not. s. 318...) szczegóły 
648.proza: Brautigan Richard: Kwiecień w tysiąc dziewięćset cholernym. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 119-120 (not. biograficzna s. 318...) szczegóły 
  Brodkey Harold
    proza (alfabet tytułów)
649.proza: Brodkey Harold: Niewinność. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 38-85 (z not. s. 336...) szczegóły 
  Bukowski Charles
    wiersze (alfabet tytułów)
650.wiersz: Bukowski Charles: Jestem człowiekiem rozsądnym. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 247-251  szczegóły 
651.wiersz: Bukowski Charles: Ojcze, któryś jest w niebie -. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 252-253  szczegóły 
652.wiersz: Bukowski Charles: Porządek. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 245-247 (z fot. s. 244...) szczegóły 
653.wiersz: Bukowski Charles: Tańcz ze mną. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 253-254  szczegóły 
654.wiersz: Bukowski Charles: Troje kochanków. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 254-255 (z notą s. 380...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
655.proza: Bukowski Charles: Z szynką raz! [fragm.:] Szkice autobiograficzne. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 256-304 (z notą s. 380...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
656.artykuł: Szuba Andrzej: Bukowski jest Bukowski jest Bukowski. Literatura na Świecie 1996 nr 1/2 s. 366-375  szczegóły 
657.artykuł: Szuba Andrzej: Charles Bukowski (1920-1994). Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 306-311  szczegóły 
  Burroughs William Seward
658.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 355 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Cage John
659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Et nos non mutamur in illis.... Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 410-412 (felieton...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
660.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 90 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Capote Truman
661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Truman Capote w jedenastu odsłonach. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 301-305  szczegóły 
662.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 354 (rec. oryginału; nota...) szczegóły 
  Carver Raymond
663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Raymond Carver: mniej znaczy więcej. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 332-337  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
664.proza: Carver Raymond: Dom Chefa. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 175-180 (z notą s. 306-307...) szczegóły 
665.proza: Carver Raymond: Konserwacja. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 180-190 (z notą s. 306-307...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
666.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Od końca do końca. Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 191-193  szczegóły 
  Chernoff Maxine
    wiersze (alfabet tytułów)
667.wiersz: Chernoff Maxine: Biuro rzeczy znalezionych. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 215-216 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
668.wiersz: Chernoff Maxine: Jadalna harfa. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 221 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
669.wiersz: Chernoff Maxine: Panna sympatyczna. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 220 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
670.wiersz: Chernoff Maxine: Piersi. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 216-217 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
671.wiersz: Chernoff Maxine: Początek, środek, koniec. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 221-222 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
672.wiersz: Chernoff Maxine: Prawdę mówiąc. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 219-220 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
673.wiersz: Chernoff Maxine: Prawo tożsamości. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 214-215 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
674.wiersz: Chernoff Maxine: Problem. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 218-219 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
675.wiersz: Chernoff Maxine: Proroctwo. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 214 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
676.wiersz: Chernoff Maxine: Wiosna. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 217-218 (proza poetycka; z not. s. 186...) szczegóły 
  Coover Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
677.wiersz: Coover Robert: Spotkanie. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 51-53 (proza poet....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
678.proza: Coover Robert: Brat. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 63-69 (z fot. autora z 1978 r., s. 70...) szczegóły 
679.proza: Coover Robert: Film rysunkowy. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 45-50  szczegóły 
680.proza: Coover Robert: Małżeństwo J. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 71-79 (z fot. autora z 2000 r., s. 80...) szczegóły 
681.proza: Coover Robert: Miasto widmo. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 151-174  szczegóły 
682.proza: Coover Robert: Opiekunka do dzieci. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 5-45 (z fot. autora z 1978 r., s. 46...) szczegóły 
683.proza: Coover Robert: Pierre Szczęściarz w labiryncie miasta. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 95-129  szczegóły 
684.proza: Coover Robert: Piłka nożna jako sakrament egzystencjalny. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 187-197  szczegóły 
685.proza: Coover Robert: Początki. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 47-61 (z fot. autora z 1978 r., s. 62...) szczegóły 
686.proza: Coover Robert: Prezydenty. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 181-185 (z fot. autora z 2000 r., s. 186...) szczegóły 
687.proza: Coover Robert: Scena miłosna. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 127-137 (z not. s. 337...) szczegóły 
688.proza: Coover Robert: Służąca i jej pan. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 3-44 (z not., s. 267...) szczegóły 
689.proza: Coover Robert: Winda. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 81-93 (z fot. autora z 2000 r., s. 94...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Antoszek Andrzej, Baran Patrycja: W poszukiwaniu straconej prawdy. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 130-149 (nt. twórczości; z fot. R. Coovera z 2000 r., s. 150...) szczegóły 
691.artykuł: Mirkowicz Tomasz: Postmodernista Smętnego Oblicza. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 175-180 (nt. twórczości...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
692.ikonografia: Literatura na Świecie 2001 nr 1 okł. (fot. na okładce...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
693.wywiad: Giżycki Marcin, Taborska Agnieszka: Wywrócić fabuły na lewą stronę (Rozmowa z Robertem Cooverem). Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 199- (z fot. autora z z Agnieszką Taborską z 2000 r., s. 198, 213...) szczegóły 
694.wywiad: Semrau Janusz: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 54-59  szczegóły 
695.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 357 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Cournos John
    wiersze (alfabet tytułów)
696.wiersz: Cournos John: Róża (z Kazimierza Tetmajera). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 116-117 (proza poetycka, z not., s. 277...) szczegóły 
  Crane Stephen
697.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Znaczące peryferie, czyli przekłady ze współczesnej poezji amerykańskiej w miniaturowych edycjach. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 274-287  szczegóły 
  Cummings Edward Estlin
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Cummings E.E.: [R-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r]. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 458  szczegóły 
699.wiersz: Cummings E.E.: W górę w ciszę.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 123  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
700.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Czy E. E. Cummings jest sentymentalny?. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 96-104  szczegóły 
701.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łysak Tomasz: Dwa "wypadki z gramatyki". Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 456-460 (analiza porównawcza z wierszem Mirona Białoszewskiego "Wypadek z grama...) szczegóły 
  Dickinson Emily
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: 200 wierszy Emily Dickinson (w opakowaniu). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 353-363  szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutorow Jacek: Bez zbędnych wyjaśnień. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 255-264 (m.in. o przekładzie Ludmiły Marjańskiej...) szczegóły 
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: 200 wierszy Emily Dickinson (w opakowaniu). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 353-363  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Dickinson Emily: Posłowie. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 325  szczegóły 
  Didion Joan
    proza (alfabet tytułów)
706.proza: Didion Joan: Pełzną ku Betlejem. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 202-239 (esej z tomu: Slouching Towards Bethlethem (1968); treść ogłoszenia w t...) szczegóły 
707.proza: Didion Joan: Ślub z absurdem. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 248-252 (z not. o autorze, s. 278...) szczegóły 
  Doolittle Hilda
    wiersze (alfabet tytułów)
708.wiersz: Doolittle Hilda: Epigramat (naśladowanie z greckiego). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 117 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
709.wiersz: Doolittle Hilda: Eros. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 120-123 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
710.wiersz: Doolittle Hilda: Gdybyś zechciał pozwolić mi śpiewać. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 118 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
711.wiersz: Doolittle Hilda: Ogród. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 119 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
712.wiersz: Doolittle Hilda: Sadzawka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 118 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
713.wiersz: Doolittle Hilda: Wschód księżyca. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 119-120 (podp. H.D., z not., s. 277-278...) szczegóły 
  Ellison Ralph
    proza (alfabet tytułów)
714.proza: Ellison Ralph: Niewidzialny. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 5- (z fot., s. 4; z notą o aut., s. 398...) szczegóły 
715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pióro Tadeusz: Niewidzialny blues. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 77-77  szczegóły 
  Emerson Ralph Waldo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
716.artykuł: Bloom Harold: Emerson: amerykańska religia. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 34-75 (z notą o H. Bloomie, s. 420-422; z fot. R.W. Emersona...) szczegóły 
  Federman Raymond
    wywiady (alfabet autorów)
717.wywiad: Świerkocki Maciej: Przeżyć własną śmierć (Rozmowa z Raymondem Federmanem). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 185-193 (z not. s. 204...) szczegóły 
  Ferlinghetti Lawrence
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Znaczące peryferie, czyli przekłady ze współczesnej poezji amerykańskiej w miniaturowych edycjach. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 274-287  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
719.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti romani [fragm.:] (VII: Nad plażą w Ostii...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 160-161 (z not. s. 204...) szczegóły 
720.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti romani [fragm.:] (VIII: Na plaży w Ostii...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 161 (z not. s. 204...) szczegóły 
721.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti romani [fragm.:] (X: W Przystani Hydroplanów w Ostii...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 161-162 (z not. s. 204...) szczegóły 
722.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti toscani [fragm.:] (II: Czerwone słońce zachodzi...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 162 (z not. s. 204...) szczegóły 
723.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti toscani [fragm.:] (III: Toulouse-Lautrec z Lucca...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 162-163 (z not. s. 204...) szczegóły 
724.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Canti toscani [fragm.:] (VI: Zjeżdżając od zachodniej strony do Florencji...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 163 (z not. s. 204...) szczegóły 
725.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Gare Bruxelles-Midi. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 163-164 (z not. s. 204...) szczegóły 
726.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Jak dobrze cię słychać z Belgradu. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 158 (z not. s. 204...) szczegóły 
727.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: John Lennon w Porto Santo Stefano. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 160 (z not. s. 204...) szczegóły 
728.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Plan du centre de Paris a vol d'oiseau. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 156-157 (z not. s. 204...) szczegóły 
729.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Popołudniowa idylla. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 158 (z not. s. 204...) szczegóły 
730.wiersz: Ferlinghetti Lawrence: Światło. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 159 (z not. s. 204...) szczegóły 
  Fitzgerald Francis Scott Key
    ikonografie (alfabet autorów)
731.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 112 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Fletcher John Gould
    wiersze (alfabet tytułów)
732.wiersz: Fletcher John Gould: Irradiacje [fragm.]. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 126-127 (z not., s. 279...) szczegóły 
733.wiersz: Fletcher John Gould: Irradiacje [fragm.]. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 124-125 (z not., s. 279...) szczegóły 
734.wiersz: Fletcher John Gould: Łyżwiarze. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 126 (z not., s. 279...) szczegóły 
735.wiersz: Fletcher John Gould: Niespokojna ulica. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 125-126 (z not., s. 279...) szczegóły 
736.wiersz: Fletcher John Gould: W teatrze. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 124 (z not., s. 279...) szczegóły 
  Franzen Jonathan
737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anders Jarosław: Złote serce średniaka. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 374-379  szczegóły 
  Frost Robert Lee
738.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Andrzej: What's (Lost) in translation: Frost. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 267-272  szczegóły 
  Gass William H.
    wywiady (alfabet autorów)
739.wywiad: Świerkocki Maciej: Platonik - materialista (Rozmowa z Williamem H. Gassem). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 178-184 (z not. s. 205...) szczegóły 
  Gildner Gary
    wiersze (alfabet tytułów)
740.wiersz: Gildner Gary: Na tropie Indian. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 110-111 (z not., s. 221...) szczegóły 
  Ginsberg Allen
    wiersze (alfabet tytułów)
741.wiersz: Ginsberg Allen: Czarny całun. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 230-231 (z not. s. 337...) szczegóły 
742.wiersz: Ginsberg Allen: Do ciotki Rose. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 221-222 (z not. s. 337...) szczegóły 
743.wiersz: Ginsberg Allen: Do sześciu narodów w rezerwacie Tuscarora. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 225 (z not. s. 337...) szczegóły 
744.wiersz: Ginsberg Allen: Ja tak kocham starego Whitmana. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 227-228 (z not. s. 337...) szczegóły 
745.wiersz: Ginsberg Allen: Kiedyś rano w Chinach wybrałem się na spacer. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 228-229 (z not. s. 337...) szczegóły 
746.wiersz: Ginsberg Allen: Między ludźmi. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 215 (z not. s. 337...) szczegóły 
747.wiersz: Ginsberg Allen: Moralna większość. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 232-233 (z not. s. 337...) szczegóły 
748.wiersz: Ginsberg Allen: Na popioły Neala. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 224 (z not. s. 337...) szczegóły 
749.wiersz: Ginsberg Allen: Niezwykły mały domek w Berkeley. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 218 (z not. s. 337...) szczegóły 
750.wiersz: Ginsberg Allen: Nocny blask. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 225 (z not. s. 337...) szczegóły 
751.wiersz: Ginsberg Allen: Praca domowa (Kennethowi Kochowi). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 226-227 (z not. s. 337...) szczegóły 
752.wiersz: Ginsberg Allen: Prezent gwiazdkowy. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 224 (z not. s. 337...) szczegóły 
753.wiersz: Ginsberg Allen: Proroctwo. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 232 (z not. s. 337...) szczegóły 
754.wiersz: Ginsberg Allen: Przerwa na obiad. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 216 (z not. s. 337...) szczegóły 
755.wiersz: Ginsberg Allen: Szałas w Górach Skalistych. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 226 (z not. s. 337...) szczegóły 
756.wiersz: Ginsberg Allen: Transkrypcja muzyki organowej. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 218-220 (z not. s. 337...) szczegóły 
757.wiersz: Ginsberg Allen: Warszawska kawiarnia. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 222-223 (z not. s. 337...) szczegóły 
758.wiersz: Ginsberg Allen: Wiersz o Ameryce. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 217-218 (z not. s. 337...) szczegóły 
759.wiersz: Ginsberg Allen: Zachód słońca. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 217 (z not. s. 337...) szczegóły 
  Gorey Edward
    proza (alfabet tytułów)
760.proza: Gorey Edward: Bachorek. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 209-217 (z not. s. 319...) szczegóły 
761.proza: Gorey Edward: Drezyna z Wierzbowej Dolinki, czyli powrót czarnej lalki. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 55-71 (z not. s. 319...) szczegóły 
762.proza: Gorey Edward: Nieszczęśliwe dziecko. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 170-194  szczegóły 
763.proza: Gorey Edward: Pamiętne odwiedziny. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 121-136 (z not. biograficzną...) szczegóły 
  Harjo Joy
    wiersze (alfabet tytułów)
764.wiersz: Harjo Joy: Co powinnam była powiedzieć. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 193  szczegóły 
765.wiersz: Harjo Joy: Odejście. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 192  szczegóły 
766.wiersz: Harjo Joy: Ona miała kilka koni. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 190-191 (z not., s. 221...) szczegóły 
767.wiersz: Harjo Joy: Zwracam się. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 188-189 (z not., s. 221...) szczegóły 
  Hawkes John
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Hawkes John: Innocence in Extremis [pow; fragm.:] Skrajna niewinność. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 76-95 (z notą o autorze na s. 316...) szczegóły 
769.proza: Hawkes John: Lęk egzystencjalny. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 111-126 (z not. s. 337...) szczegóły 
  Higgins Dick
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Higgins Dick: Sztuka symfoniczna [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 208 (not. biograficzna s. 319...) szczegóły 
  Himes Chester
    proza (alfabet tytułów)
771.proza: Himes Chester: Sedno krzywdy. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 193-259 (z fot., s. 192; z not. o aut., s. 399...) szczegóły 
  Hoffman Eva
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Zagubione - czy uzyskane?. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 338-343  szczegóły 
  Hofstadter Douglas Richard
    proza (alfabet tytułów)
773.proza: Hofstadter Douglas Richard: Godel, Escher, Bach. An eternal Golden Braid [fragm.:] Preludium. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 5-55 (z not.o autorze, s. 308...) szczegóły 
  Hughes James Langston
    wiersze (alfabet tytułów)
774.wiersz: Hughes James Langston: Do Artiny. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 154 (podp. Langston Hughes; z not. s. 205...) szczegóły 
775.wiersz: Hughes James Langston: Ja także. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 152-153 (podp. Langston Hughes; z not. s. 205...) szczegóły 
776.wiersz: Hughes James Langston: Mój lud. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 152 (podp. Langston Hughes; z not. s. 205...) szczegóły 
777.wiersz: Hughes James Langston: Portowe miasto. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 154-155 (podp. Langston Hughes; z not. s. 205...) szczegóły 
778.wiersz: Hughes James Langston: Z biegiem lat. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 153-154 (podp. Langston Hughes; z not. s. 205...) szczegóły 
  James Henry
779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziaja-Buchholtz Mirosława: Amerykanin w pozie niedbałej. Literatura na Świecie 2000 nr 1/2 s. 391-398 (porównanie przekładu Jana S. Zausa i Danuty Gembickiej z przekładem Al...) szczegóły 
  Jarrell Randall
    wiersze (alfabet tytułów)
780.wiersz: Jarrell Randall: Dzieci wybierają książki w bibliotece. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 237-238  szczegóły 
781.wiersz: Jarrell Randall: Gra w Salzburgu. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 231-232  szczegóły 
782.wiersz: Jarrell Randall: Kopciuszek. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
783.wiersz: Jarrell Randall: Ktoś, kto był inny. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 239-241  szczegóły 
784.wiersz: Jarrell Randall: La belle au bois dormant. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 233  szczegóły 
785.wiersz: Jarrell Randall: Następny dzień. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 235-237  szczegóły 
786.wiersz: Jarrell Randall: Pocztowy apel. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 235  szczegóły 
787.wiersz: Jarrell Randall: Polowanie w czarnym lesie. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 227-229  szczegóły 
788.wiersz: Jarrell Randall: Północ 90. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 233  szczegóły 
789.wiersz: Jarrell Randall: Przyjdź do kamienia. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 230  szczegóły 
790.wiersz: Jarrell Randall: Strata. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 229  szczegóły 
791.wiersz: Jarrell Randall: Szpital polowy. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 230  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
792.artykuł: Preis-Smith Agata: O poezji Randalla Jarrella. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 243-256  szczegóły 
  Jeffers Robinson John
    wiersze (alfabet tytułów)
793.wiersz: Jeffers Robinson John: Deresz. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 128-144 (z notą tłumacza, z not. s. 205...) szczegóły 
  Jong Erica
794.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plakwicz Jolanta: O czarownicach według Eriki Jong. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 196-201 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Kasper M.
    proza (alfabet tytułów)
795.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Niektóre z najciekawszych.... Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 145 (miniatura; sprostowanie nr 7 s. 295...) szczegóły 
796.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Otoczeni niesprawiedliwością, winni.... Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 32 (miniatura...) szczegóły 
797.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Powinienem się zorientować.... Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 30 (miniatura...) szczegóły 
798.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Przekaz dada. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 101 (miniatura; z not. s. 319-320...) szczegóły 
799.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Psalm 23. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 99 (z not. s. 319-320...) szczegóły 
800.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Sanatorium. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 100 (miniatura; z not. s. 319-320...) szczegóły 
801.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Szyling do szylinga.... Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 31 (miniatura...) szczegóły 
802.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] W latach sześćdziesiątych.... Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 221 (z not. s. 319-320...) szczegóły 
803.proza: Kasper M.: Obcisłe gadki [z tego cyklu:] Żale. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 223  szczegóły 
  Katz Steve
    proza (alfabet tytułów)
804.proza: Katz Steve: Repertoire: Super conquerant [fragm.]. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 233-249  szczegóły 
805.proza: Katz Steve: Znaki (Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 204-232 (z not., s. 267...) szczegóły 
  Knott Bill
    wiersze (alfabet tytułów)
806.wiersz: Knott Bill: Norymberga, Wietnam. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 167 (druk. pod pseud. Saint Geraud...) szczegóły 
807.wiersz: Knott Bill: Poemat. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 167 (druk. pod pseud. Saint Geraud...) szczegóły 
  Koch Kenneth
    wiersze (alfabet tytułów)
808.wiersz: Koch Kenneth: Cyrk (Musimy stąd wyjechać...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 11-15 (z fot. s. 2...) szczegóły 
809.wiersz: Koch Kenneth: Cyrk (Pamiętam że kiedy...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 15-18 (z fot. s. 2...) szczegóły 
810.wiersz: Koch Kenneth: Świeże powietrze. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 3-10 (z fot. s. 2...) szczegóły 
811.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Agamemnon. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 120-121 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
812.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Alegoria sportu [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 206  szczegóły 
813.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Atmosfera ciężkiego, zagęszczonego (letniego) spokoju przenika świat Christine i Edouarda [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 143  szczegóły 
814.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Chwała, czyli sztuka Antologii. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 159-164 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
815.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Czarny kostium hiszpański (Królewski bal w szesnastowiecznej Hiszpanii). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 345-347 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
816.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Czas i jego trąbka [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 42-43 (z not. s. 320...) szczegóły 
817.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Czas i morze. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 347-348 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
818.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Cztery Atlantyki. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 212 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
819.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Depart Malgache [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 204  szczegóły 
820.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Dramat miłości. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 211 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
821.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Dwa Byki [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 201-202  szczegóły 
822.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Dwaj Wysocy Osobnicy [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 137  szczegóły 
823.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Dzielny byk [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
824.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Elfred Tancerz [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 45  szczegóły 
825.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Grób Aleksandra [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 142  szczegóły 
826.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Hamlet z papierosem. Hamlet w zespole. Rebus z Hamletem. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 115-119 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
827.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Manet [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 44  szczegóły 
828.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Ożywiony pokój [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 141  szczegóły 
829.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Parasol didaskaliów [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 138-139  szczegóły 
830.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Permanentnie. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 115-117 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
831.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Piosenka Marii Magdaleny [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 200-201  szczegóły 
832.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Podbój Meksyku. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 208-209 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
833.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Porcelanki [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 48-49  szczegóły 
834.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Przez wieki. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 210 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
835.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Przyjęcie [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 140  szczegóły 
836.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Przyprawy [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 202-203  szczegóły 
837.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Quetzacoatl i Kucharka. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 209 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
838.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Spłukany nad Zatoką Neapolitańską [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 205-206  szczegóły 
839.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Szczęście. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 348-350 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
840.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Tadeusz Kantor i Kaczka [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 205  szczegóły 
841.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Tawai Nakimo [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 46  szczegóły 
842.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] W poszukiwaniu grobu Aleksandra [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 141  szczegóły 
843.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] W poszukiwaniu krainy wróżek [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 45-46  szczegóły 
844.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Wittgenstein, czyli Brawo, doktorze Wittgenstein!. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 119-120 (z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
845.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awangardowych [z tego cyklu:] Zdarzenie na ulicy [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 47  szczegóły 
846.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] A la Banque de France [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 287-288  szczegóły 
847.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] El Nacimiento de Federico Garcia Lorca w Sewilli [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 284-285 (z not. s. 320...) szczegóły 
848.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] Koniec [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 289-291  szczegóły 
849.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] Nos Księcia Wellingtona [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 288  szczegóły 
850.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] Piec Pokoju [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 289  szczegóły 
851.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] Skomponowanie "Luizy" [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 285-286  szczegóły 
852.wiersz: Koch Kenneth: Tysiąc sztuk awnagardowych [z tego cyklu:] Stracona chwila [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 286-287  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
853.proza: Koch Kenneth: Wielka poezja w podstawówce. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 395-418 (esej; z not. o autorze, s. 443-444...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
854.artykuł: Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 382 (nota o twórczości...) szczegóły 
  Komunyakaa Yusef
    wiersze (alfabet tytułów)
855.wiersz: Komunyakaa Yusef: Bestiarium Księgi Snów [z tego cyklu:] Dubler Strachu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 80 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
856.wiersz: Komunyakaa Yusef: Bestiarium Księgi Snów [z tego cyklu:] Mgnienie. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 82 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
857.wiersz: Komunyakaa Yusef: Bestiarium Księgi Snów [z tego cyklu:] Serce Różanego Ogrodu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 81-82 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
858.wiersz: Komunyakaa Yusef: Bestiarium Księgi Snów [z tego cyklu:] Spód światła. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 82-83 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
859.wiersz: Komunyakaa Yusef: Bestiarium Księgi Snów [z tego cyklu:] Sztuka atrofii. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 81 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
860.wiersz: Komunyakaa Yusef: Blues bez tytułu (Na podstawie fotografii Jewgenija Jewtuszenki). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 91-92 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
861.wiersz: Komunyakaa Yusef: Euforia. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 93-94 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
862.wiersz: Komunyakaa Yusef: Kamuflaż chimery. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 83-84 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
863.wiersz: Komunyakaa Yusef: Kwietniowa anarchia. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 86-87 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
864.wiersz: Komunyakaa Yusef: Listy miłosne mojego ojca. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 94-95 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
865.wiersz: Komunyakaa Yusef: Nienaturalny stan jednorożca. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 79-80 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
866.wiersz: Komunyakaa Yusef: Pochwała miejsc ciemnych. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 88-89 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
867.wiersz: Komunyakaa Yusef: Pomiędzy dniami. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 92-93 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
868.wiersz: Komunyakaa Yusef: Telewizja gałek ocznych. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 85-86 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
869.wiersz: Komunyakaa Yusef: Twarzą w twarz. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 89-90 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
870.wiersz: Komunyakaa Yusef: Wędzarnia. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 87-88 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
871.wiersz: Komunyakaa Yusef: Zieloność wyższa od bogów. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 84-85 (z fot., s. 78; z notą o aut., s. 399...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
872.wywiad: Kelly Robert: Jazz i poezja (Z Yusefem Komunyakaą i Williamem Matthewsem rozmawia Robert Kelly). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 96-115 (rozmowa przeprowadzona w ramach spotkania "Southern Jazz and Poetry Ex...) szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
873.proza: Kosinski Jerzy: Kokpit (Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 48-79  szczegóły 
874.proza: Kosinski Jerzy: Kroki (Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 26-47 (z not.; s. 222-223...) szczegóły 
875.proza: Kosinski Jerzy: Malowany ptak (Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 3-19  szczegóły 
876.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Sadkowski Wacław: Niewdzięcznik z 69 ulicy. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 292-294 (felieton...) szczegóły 
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Medium. Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 375-379  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
878.artykuł: Klinkowitz Jerome: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 90-109  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
879.wywiad: Magnuska Małgorzata: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 80-89  szczegóły 
880.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziedzic Piotr: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 20-25  szczegóły 
  Kumin Maxie
    proza (alfabet tytułów)
881.proza: Kumin Maxie: Fakty życia. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 185-195  szczegóły 
  Levertov Denise
    wiersze (alfabet tytułów)
882.wiersz: Levertov Denise: Chmurne wiersze [z tego cyklu:] I. Chmura. II. Wspomnienie. III. Tnący promień. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 275-276  szczegóły 
883.wiersz: Levertov Denise: Latem. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 274  szczegóły 
884.wiersz: Levertov Denise: Nienasycenie. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 271  szczegóły 
885.wiersz: Levertov Denise: To, czego nie potrafiła mu powiedzieć. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 277  szczegóły 
886.wiersz: Levertov Denise: Uwalnianie pyłu. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 273  szczegóły 
887.wiersz: Levertov Denise: Z samolotu. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 272  szczegóły 
888.wiersz: Levertov Denise: Życie innych. Literatura na Świecie 1988 nr 4 s. 272-273 (z not. o aut., s. 279...) szczegóły 
  Lowell Amy
    wiersze (alfabet tytułów)
889.wiersz: Lowell Amy: Czas. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 149 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
890.wiersz: Lowell Amy: Ćwiczenie z logiki. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 148 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
891.wiersz: Lowell Amy: Dama. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 145 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
892.wiersz: Lowell Amy: Dar. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 144-5 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
893.wiersz: Lowell Amy: Droga do Yoshiwary. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 150 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
894.wiersz: Lowell Amy: Dwadzieścia cztery hokku na temat współczesny [fragm.]. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 151-152 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
895.wiersz: Lowell Amy: Dziesięć lat. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 143 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
896.wiersz: Lowell Amy: Gałązka rozmarynu. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 141 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
897.wiersz: Lowell Amy: Księżycowa mgiełka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 151 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
898.wiersz: Lowell Amy: Legenda. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 149 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
899.wiersz: Lowell Amy: Mija rok. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 142 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
900.wiersz: Lowell Amy: Na rozstajach. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 149 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
901.wiersz: Lowell Amy: Namiastka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 142 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
902.wiersz: Lowell Amy: Niezdara. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 144 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
903.wiersz: Lowell Amy: Ogród cesarza. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 140 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
904.wiersz: Lowell Amy: Ombre chinoise. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 142 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
905.wiersz: Lowell Amy: Poezja. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 147 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
906.wiersz: Lowell Amy: Pokój. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 147 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
907.wiersz: Lowell Amy: Powrót. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 143 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
908.wiersz: Lowell Amy: Przelotny deszcz. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 148 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
909.wiersz: Lowell Amy: Przez umyślnego. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 140 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
910.wiersz: Lowell Amy: Strapienie. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 146 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
911.wiersz: Lowell Amy: Świt. Yoshiwara. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 144 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
912.wiersz: Lowell Amy: Tanka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 151 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
913.wiersz: Lowell Amy: Ulica. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 150 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
914.wiersz: Lowell Amy: Ulica wołów, Takanawa. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 141 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
915.wiersz: Lowell Amy: Uroczystość w świątyni. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 150 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
916.wiersz: Lowell Amy: Wygnany cesarz. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 141 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
917.wiersz: Lowell Amy: Z Chin. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 146 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
918.wiersz: Lowell Amy: Z okna. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 139 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
919.wiersz: Lowell Amy: Zabobon. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 147 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
920.wiersz: Lowell Amy: Zależnie od okoliczności. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 146 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
921.wiersz: Lowell Amy: Zapomniana. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 139 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
922.wiersz: Lowell Amy: Złudzenie. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 143 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
923.wiersz: Lowell Amy: Znów Nowy Rok. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 140 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
924.wiersz: Lowell Amy: Żona rybaka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 147 (z notą, s. 283-284...) szczegóły 
  Mailer Norman
925.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Chrystus Normana Mailera. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 328-331  szczegóły 
  Masters Edgar Lee
926.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Ou sont les poissons d'antan?. Literatura na Świecie 2000 nr 9 s. 265-274 (krytyka przekładu Andrzeja Szuby...) szczegóły 
927.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Znaczące peryferie, czyli przekłady ze współczesnej poezji amerykańskiej w miniaturowych edycjach. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 274-287  szczegóły 
  Mathes William
    proza (alfabet tytułów)
928.proza: Mathes William: Łabędzi festyn. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 93-110 (z not. s. 337...) szczegóły 
  Mathews Harry
929.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Przemiany Harry'ego Mathewsa. Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 357  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
930.wiersz: Mathews Harry: Historie. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 267-269 (proza poetycka; z notą s. 322-323, fot. s. 252...) szczegóły 
931.wiersz: Mathews Harry: Ormiańskie zwitki. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 133-155 (proza poetycka; z notą s. 322-323, fot. s. 132...) szczegóły 
932.wiersz: Mathews Harry: Powrót do domu (Davidowi Kalstone). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
933.wiersz: Mathews Harry: Smutne ptaki. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 263-266  szczegóły 
934.wiersz: Mathews Harry: Zakulisowi wspólnicy. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 113-118  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
935.proza: Mathews Harry: 20 wersów dziennie. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 119-131 (z notą s. 322-323, fot. s. 121, 127...) szczegóły 
936.proza: Mathews Harry: An Ex-voto to include excursive excavators: a Chronogram for 1997 = Vox angelica ku rozrywce expertów, expedientek, excentryków: Chronogram na rok 1997. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 28-48 (tekst równoległy angielski, polski; z notą s. 322-323, fot. s. 2...) szczegóły 
937.proza: Mathews Harry: Autobiografia. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 271-292 (z notą s. 322-323, fot. s. 252...) szczegóły 
938.proza: Mathews Harry: Dziennikarz. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 253-265 (z notą s. 322-323, fot. s. 252...) szczegóły 
939.proza: Mathews Harry: Kochana mamo (Dla Jamesa Tate'a i pamięci Williama Cullena Bryanta). Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 3-6 (z notą s. 322-323; fot. s. 2...) szczegóły 
940.proza: Mathews Harry: Osobne przyjemności. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 55-69 (z not. s. 299-300, fot. s. 54...) szczegóły 
941.proza: Mathews Harry: Papierosy [fragm.]. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 165-228 (z notą s. 322-323; fot. s. 164...) szczegóły 
942.proza: Mathews Harry: Wiejska kuchnia z Francji centralnej (Pieczona luzowana nadziewana łopatka barania ) (Dla Maxine Groffsky). Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 235-251 (z notą s. 322-323...) szczegóły 
943.proza: Mathews Harry: Zapiski na progu książki. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 157-163 (esej, z koment. Harrego Mathewsa; z notą s. 322-323, fot. s. 156...) szczegóły 
944.proza: Mathews Harry: Zatonięcie Stadionu Odradka. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 57-111 (z notą s. 322-323, fot. s. 56...) szczegóły 
945.proza: Mathews Harry: Ziomp. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 7-27 (z notą s. 322-323; fot. s. 2...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
946.artykuł: Mirkowicz Tomasz: Proza Harry'ego Mathewsa - rygorystyczne fajerwerki wyobraźni. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 49-55 (z notą s. 322-323...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
947.wywiad: Bereza Henryk, Jarniewicz Jerzy, Mirkowicz Tomasz, Pióro Tadeusz, Sommer Piotr, Sosnowski Andrzej, Wasilewska Anna: "Czy coś nam jeszcze zostało?" Z Harrym Mathewsem rozmawiają Henryk Bereza, Jerzy Jarniewicz, Tomasz Mirkowicz, Tadeusz Pióro, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Anna Wasilewska. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 231-262  szczegóły 
948.wywiad: Mirkowicz Tomasz: Haha i Hoho. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 293-306 (nt. twórczości, z V 1984 r.; z fot....) szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 357 (rec. oryginału...) szczegóły 
artykuł: Pióro Tadeusz: Reprodukcje Harry'ego Mathewsa. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 229-233  szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozioł Kuba: Czarno na białym: osobne przyjemności pisania/czytania. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 70-72  szczegóły 
  Mattawa Khaled
    wiersze (alfabet tytułów)
951.wiersz: Mattawa Khaled: Chleb z masłem. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 204-205 (proza poetycka; z not. s. 316...) szczegóły 
952.wiersz: Mattawa Khaled: Dni roku 1933. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 202 (proza poetycka; z not. s. 316...) szczegóły 
953.wiersz: Mattawa Khaled: Dni roku 1948. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 203 (proza poetycka; z not. s. 316...) szczegóły 
954.wiersz: Mattawa Khaled: Elegia Białego Nilu. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 203-204 (proza poetycka; z not. s. 316...) szczegóły 
955.wiersz: Mattawa Khaled: Historia mojej twarzy. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 201-202 (z not. s. 316...) szczegóły 
956.wiersz: Mattawa Khaled: Opowieści arbuzowe. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 206-209 (proza poetycka; z not. s. 316...) szczegóły 
  Matthews William
    wywiady (alfabet autorów)
957.wywiad: Kelly Robert: Jazz i poezja (Z Yusefem Komunyakaą i Williamem Matthewsem rozmawia Robert Kelly). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 96-115 (rozmowa przeprowadzona w ramach spotkania "Southern Jazz and Poetry Ex...) szczegóły 
  McElroy Joseph
    proza (alfabet tytułów)
958.proza: McElroy Joseph: Plus [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 106-151 (z fot.; nota o J. McElroy'u na s. 308-309...) szczegóły 
959.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Porush David: Duch w maszynie. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 152-165 (analiza opowiadania...) szczegóły 
960.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 356-357 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Melnyczuk Askold
    proza (alfabet tytułów)
961.proza: Melnyczuk Askold: Rzeczy zasłyszane. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 260-286 (z not. s. 369...) szczegóły 
  Miller Henry
962.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Juvenilia Millerowskie. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 143-146  szczegóły 
963.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Juvenilia Millerowskie. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 143-146  szczegóły 
  Moore Marianne
    wiersze (alfabet tytułów)
964.wiersz: Moore Marianne: Do ślimaka. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 153-154 (z notą, s. 284-285...) szczegóły 
965.wiersz: Moore Marianne: Jego to dzieło. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 153 (z notą, s. 284-285...) szczegóły 
  Morrison Toni
966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pióro Tadeusz: Hades, Ohio. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 275-282  szczegóły 
967.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pióro Tadeusz: Hades, Ohio. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 275-282  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
968.proza: Morrison Toni: Waga czerni. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 274-291 (esej; z not. o aut., s. 400...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
969.tekst paraliteracki: Morrison Toni: Wykład wygłoszony 7 grudnia 1993 roku w Sztokholmie z okazji przyjęcia Nagrody Nobla. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 363-373 (z fot. na s. 362; z not. o aut., s. 400...) szczegóły 
970.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 356 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
    ikonografie (alfabet autorów)
971.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 196 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
972.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kołyszko Anna] A. K.: Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 354-355 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Nin Anais
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
973.artykuł: Sadkowski Wacław: Najlepsza powieść Anais Nin. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 324-326  szczegóły 
  O'Hara Frank
    wiersze (alfabet tytułów)
974.wiersz: O'Hara Frank: Ashes w sobotnie popołudnie. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 51 (z not. s. 300...) szczegóły 
975.wiersz: O'Hara Frank: Dzisiaj. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 45 (z not. s. 300...) szczegóły 
976.wiersz: O'Hara Frank: Kochanek. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 49-50 (z not. s. 300...) szczegóły 
977.wiersz: O'Hara Frank: Meksykańska gitara. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 50-51 (z not. s. 300...) szczegóły 
978.wiersz: O'Hara Frank: Muza rozpatrywana jako demoniczny kochanek. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 43-44 (z not. s. 300, z fot. s. 42...) szczegóły 
979.wiersz: O'Hara Frank: Na urodziny Rachmaninowa. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 52 (z not. s. 300, z fot. s. 53...) szczegóły 
980.wiersz: O'Hara Frank: Obraz Ledy. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 46-47 (z not. s. 300...) szczegóły 
981.wiersz: O'Hara Frank: Wiersz. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 48 (z not. s. 300...) szczegóły 
982.wiersz: O'Hara Frank: Wiersz napisany z zazdrości wobec Cavalcantiego. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 46 (z not. s. 300...) szczegóły 
983.wiersz: O'Hara Frank: Zwierzaki. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 45-46 (z not. s. 300...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
984.proza: O'Hara Frank: Jeden dzień w życiu cara (Sztuka ) [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 24-26 (not. s. 320; sprostowanie nr 7 s. 295...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
985.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 206 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Olson Charles
    ikonografie (alfabet autorów)
986.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 216 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Padgett Ron
    wiersze (alfabet tytułów)
987.wiersz: Padgett Ron: 19-. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 242-243 (z not. s. 300...) szczegóły 
988.wiersz: Padgett Ron: Ars Prosetica. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 242 (z not. s. 300...) szczegóły 
989.wiersz: Padgett Ron: Bliźniaki w drużynie zapaśniczej. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 240 (z not. s. 300...) szczegóły 
990.wiersz: Padgett Ron: Haiku (Najpierw: pięć sylab..). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 237 (z not. s. 300...) szczegóły 
991.wiersz: Padgett Ron: Łuk triumfalny. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 237 (z not. s. 300...) szczegóły 
992.wiersz: Padgett Ron: Meldunek zwiadowcy. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 238 (z not. s. 300...) szczegóły 
993.wiersz: Padgett Ron: Nie. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 241 (z not. s. 300...) szczegóły 
994.wiersz: Padgett Ron: Pytania i odpowiedzi. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 238 (z not. s. 300...) szczegóły 
995.wiersz: Padgett Ron: Symbole zmian. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 238-239 (z not. s. 300...) szczegóły 
996.wiersz: Padgett Ron: Wiersz (Człowiek rzekł o...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 241 (z not. s. 300...) szczegóły 
997.wiersz: Padgett Ron: Wiersz (Małe włoski pokrywają...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 239-240 (z not. s. 300...) szczegóły 
998.wiersz: Padgett Ron: Wiersz (Protestuję! Zamienić się...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 242 (z not. s. 300...) szczegóły 
999.wiersz: Padgett Ron: Wiersz (Wielki brzuch Patty...). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 240 (z not. s. 300...) szczegóły 
1000.wiersz: Padgett Ron: Znikający szalik. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 243 (z not. s. 300...) szczegóły 
  Plath Sylvia
1001.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filipczak Dorota: Biograficzny labirynt Sylvii Plath. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 434-438  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1002.artykuł: Larkin Philip: Poetka grozy. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 226-230  szczegóły 
  Poe Edgar Allan
    wiersze (alfabet tytułów)
1003.wiersz: Poe Edgar Allan: Pięć wierszy [z tego cyklu:] Cudowność. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 352  szczegóły 
1004.wiersz: Poe Edgar Allan: Pięć wierszy [z tego cyklu:] Eldorado. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 354  szczegóły 
1005.wiersz: Poe Edgar Allan: Pięć wierszy [z tego cyklu:] Jezioro. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 351  szczegóły 
1006.wiersz: Poe Edgar Allan: Pięć wierszy [z tego cyklu:] Sen we śnie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 350  szczegóły 
1007.wiersz: Poe Edgar Allan: Pięć wierszy [z tego cyklu:] Sonet - do nauki. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 351-352  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1008.artykuł: Okołowski Paweł: W poszukiwaniu Eldorado, czyli rzecz o poezji E.A. Poe. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 340-349  szczegóły 
1009.artykuł: Queneau Raymond: Poe i "Analiza". Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 188-199 (nt. nurtu "analitycznego" w twórczości E.A. Poe...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1010.ikonografia: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 353 (karykatura...) szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
1011.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Bestia, czyli jak Pound poszedł na okręt. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 292-304  szczegóły 
1012.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: "Instant" Pound. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 260-266  szczegóły 
1013.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Andrzej: Pound "taki peknoszci". Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 295-304  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1014.wiersz: Pound Ezra Loomis: Damy [z tego cyklu:] Agathas. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 156 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
1015.wiersz: Pound Ezra Loomis: Damy [z tego cyklu:] Lesbia illa. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 156 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
1016.wiersz: Pound Ezra Loomis: Damy [z tego cyklu:] Młoda dama. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 156 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
1017.wiersz: Pound Ezra Loomis: Damy [z tego cyklu:] Przejście. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 156-157 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
1018.wiersz: Pound Ezra: Hołd Sekstusowi Propercjuszowi [fragm.]. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 38-53  szczegóły 
1019.wiersz: Pound Ezra Loomis: "Ione nie żyje już cały długi rok". Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 155 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
1020.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń CXV [fragm.]. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 95 (z not. s. 206...) szczegóły 
1021.wiersz: Pound Ezra: Pieśń CXVI (Przybył Neptun jego...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 301-304 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1022.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń I. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 49-51 (inc.: I wtedy w dół - do okrętu......) szczegóły 
1023.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń I. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 46-48 (inc.: I wnet zeszliśmy na okręt......) szczegóły 
1024.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń II. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 52-56 (inc.: Niech to diabli, Robercie Browning.....) szczegóły 
1025.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń III. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 57-58 (inc.: Niech to diabli, Robercie Browning.....) szczegóły 
1026.wiersz: Pound Ezra: Pieśń LXXIV (Ogromna tragedia marzenia...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 167-205 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1027.wiersz: Pound Ezra: Pieśń LXXXI (Zeus leży na łonie...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 226-233 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1028.wiersz: Pound Ezra Loomis: Pieśń VI (Cóżeś uczynił Odysie...). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 93-95 (z not. s. 206...) szczegóły 
1029.wiersz: Pound Ezra: Pieśń VII (Eleonora (zmarniała w...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 41-47 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1030.wiersz: Pound Ezra: Pieśń VIII (Te fragmenty ty...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 49-56 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1031.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XC ("Podług koloru natura..."). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 255-261 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1032.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XCII (I z tej Góry...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 262-267 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1033.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XII (I oto siedzimy...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 57-62 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1034.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XVII (Tak więc winorośl...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 74-79 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1035.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XXI (Utrzymaj pokój, Borso...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 80-86 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1036.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XXX (Skargę, skargę pewnego...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 87-91 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1037.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XXXIX (Opustoszał ten dach...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 150-154 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1038.wiersz: Pound Ezra: Pieśń XXXVIII (I tego roku...). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 140-149 (z komentarzem; z notą s. 344-345...) szczegóły 
1039.wiersz: Pound Ezra: Provincia deserta. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 25-28 (z notą s. 344-345...) szczegóły 
1040.wiersz: Pound Ezra: Religio (Czyli dziecka przewodnik po wiedzy). Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 3-5 (z notą s. 344-345; z fot. s. 2...) szczegóły 
1041.wiersz: Pound Ezra: Sextus Propertius [fragm.:] Elegia II 15 (O ja szczęśliwy!...). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 54-56  szczegóły 
1042.wiersz: Pound Ezra Loomis: Vilanella. Godzina psychologiczna. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 157-158 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1043.proza: Pound Ezra Loomis: Trwała zasługa pana Eliota (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 6-10  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1044.listy: Pound Ezra: Listy. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 7-23 (do Harriet Monroe (1 z 1915), do Iris Barry (4 z 1916), do Margaret C....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1045.tekst paraliteracki: Pound Ezra: Przewodnik po kultuże(!) [fragm.]. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 93-135  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1046.artykuł: Engelking Leszek: Ezra Pound i wschodnia półkula (mózgu). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 200-201  szczegóły 
1047.artykuł: Perloff Marjorie: Pound / Stevens: czyja era? (dwadzieścia lat później). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 167-173 (z not. o Marjorie Perloff na s. 327; z fot. W. Stevensa i Roberta Fros...) szczegóły 
1048.artykuł: Perloff Marjorie: Pound / Stevens: czyja era?. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 88-118 (z not. o Marjorie Perloff na s. 327; z aneksem: Wallace Stevens: Notat...) szczegóły 
1049.artykuł: Sieburth Richard: Ezra Pound: Ekonomia poezji/ Poezja ekonomii. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 268-300  szczegóły 
1050.artykuł: Weinberger Eliot: Moderniści w piwnicy a gwiazdy na niebie. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 305-322  szczegóły 
1051.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowski Andrzej: Z przełożeń Pounda: Propercjusz. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 57-67  szczegóły 
1052.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Davie Donald: Idee w "Pieśniach". Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 155-166 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: "Pieśni" Ezry Pounda: dzieło otwarte, poemat bezkresny. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 87-92  szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Uwertura poematu (Aluzje literackie, mitologiczne i historyczne w trzech pierwszych pieśniach Ezry Pounda). Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 60-93 (z notą, s. 285-286...) szczegóły 
artykuł: Kenner Hugh: Niejasność. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 63-73  szczegóły 
artykuł: Laughlin James: Wstęp do "Pieśni". Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 29-40  szczegóły 
artykuł: Sosnowski Andrzej: Z genealogii modernizmu: poezja trzeciego nieba. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 234-254  szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pióro Tadeusz: Przewodnik po Poundzie. Literatura na Świecie 1995 nr 1/2 s. 136-139  szczegóły 
  Reed Ishmael Scott
    proza (alfabet tytułów)
1054.proza: Reed Ishmael: Mumbo Jumbo [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 293-325 (z fot., s. 292; z not. o aut., s. 400; z notą od tłumacza, s. 326=327...) szczegóły 
  Reed Lou
    proza (alfabet tytułów)
1055.proza: Reed Lou: Sen. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 230-232 (z not. s. 320...) szczegóły 
  Reznikoff Charles
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Znaczące peryferie, czyli przekłady ze współczesnej poezji amerykańskiej w miniaturowych edycjach. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 274-287  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1057.wiersz: Reznikoff Charles: Ach, świder.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 289 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1058.wiersz: Reznikoff Charles: Bezwstydna luno, naga.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 193 (z not. s. 337...) szczegóły 
1059.wiersz: Reznikoff Charles: [Cały czas mówiąc słowa]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 318  szczegóły 
1060.wiersz: Reznikoff Charles: Ciemnieje zimowe popołudnie.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 192 (z not. s. 337...) szczegóły 
1061.wiersz: Reznikoff Charles: [Czterech marynarzy]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 325-326  szczegóły 
1062.wiersz: Reznikoff Charles: [Czy napisałbym za niego list]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 322-323  szczegóły 
1063.wiersz: Reznikoff Charles: Czysty poranek.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 285 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1064.wiersz: Reznikoff Charles: Gałązki na krzaku.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 194 (z not. s. 337...) szczegóły 
1065.wiersz: Reznikoff Charles: [Gruby właściciel włoskiej restauracji]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 321-322  szczegóły 
1066.wiersz: Reznikoff Charles: Hellenista. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 193 (z not. s. 337...) szczegóły 
1067.wiersz: Reznikoff Charles: Kiedy śpiewałaś, dumnie.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 192 (z not. s. 337...) szczegóły 
1068.wiersz: Reznikoff Charles: Krzew o jaskrawo fioletowych.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 194 (z not. s. 337...) szczegóły 
1069.wiersz: Reznikoff Charles: "Mam tam iść?".... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 284 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1070.wiersz: Reznikoff Charles: [Mam w sąsiedztwie małą kongregację]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 324  szczegóły 
1071.wiersz: Reznikoff Charles: [Mamy w domu reprodukcję]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 328  szczegóły 
1072.wiersz: Reznikoff Charles: [Młoda Chinka]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 324-325  szczegóły 
1073.wiersz: Reznikoff Charles: Na obcej ulicy.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 193 (z not. s. 337...) szczegóły 
1074.wiersz: Reznikoff Charles: Na obrazku.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 285 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1075.wiersz: Reznikoff Charles: Nie myśl sobie.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 289 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1076.wiersz: Reznikoff Charles: [Nie wychodziłem z domu i pisałem]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 329-330  szczegóły 
1077.wiersz: Reznikoff Charles: "O Panie, zostań z nami!".... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 287 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1078.wiersz: Reznikoff Charles: [O szóstej było ciemno]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 318  szczegóły 
1079.wiersz: Reznikoff Charles: [Obok mnie w autobusie]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 326-328  szczegóły 
1080.wiersz: Reznikoff Charles: [Obudził się o brzasku]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 318-319  szczegóły 
1081.wiersz: Reznikoff Charles: Piękna ta sójka.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 288 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1082.wiersz: Reznikoff Charles: [Rabin wyczytywał nazwiska]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 320  szczegóły 
1083.wiersz: Reznikoff Charles: Samochody we mgle.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 286 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1084.wiersz: Reznikoff Charles: Sąsiedzi. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 288 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1085.wiersz: Reznikoff Charles: [Siedziała przy oknie]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 317 (z fot. Charlesa Reznikoffa s. 316, z notą s. 379...) szczegóły 
1086.wiersz: Reznikoff Charles: Ścieżki opustoszały.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 286 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1087.wiersz: Reznikoff Charles: Śmierć owada. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 289 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1088.wiersz: Reznikoff Charles: Świadectwa. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 290-297 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1089.wiersz: Reznikoff Charles: Ta, która cierpliwie.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 192 (z not. s. 337...) szczegóły 
1090.wiersz: Reznikoff Charles: Ta nadwyżka uprzejmości.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 287 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1091.wiersz: Reznikoff Charles: Te rośliny.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 284 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1092.wiersz: Reznikoff Charles: Ten kot po drugiej stronie.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 288 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1093.wiersz: Reznikoff Charles: W charakterze napisu nad wejściem do stacji metra. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 194 (z not. s. 337...) szczegóły 
1094.wiersz: Reznikoff Charles: [W wagonie metra]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 320  szczegóły 
1095.wiersz: Reznikoff Charles: Wbrew temu i wbrew tamtemu.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 283 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1096.wiersz: Reznikoff Charles: Z okna nie.... Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 194 (z not. s. 337...) szczegóły 
1097.wiersz: Reznikoff Charles: [Za miesiąc mieli się pobrać]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 319  szczegóły 
1098.wiersz: Reznikoff Charles: Zapisz to w swojej księdze.... Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 287 (z notą, s. 327; z fot. na s. 282...) szczegóły 
1099.wiersz: Reznikoff Charles: [Zaproszenie brzmiało]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 321  szczegóły 
1100.wiersz: Reznikoff Charles: [Zeszłej nocy współobywatele]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 330  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1101.artykuł: Hindus Milton: Charles Reznikoff. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 331-352 (z notą o Miltonie Hindusie s. 377...) szczegóły 
1102.artykuł: Sommer Piotr: Tłumacząc krótkie wiersze Charlesa Reznikoffa (Pogadanka dla młodzieży). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 198-214  szczegóły 
1103.artykuł: Weinberger Eliot: Inne wspomnienie o Charlesie Reznikoffie. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 195-197  szczegóły 
  Riding Laura
    wiersze (alfabet tytułów)
1104.wiersz: Riding Laura: Dziewica. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 52 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1105.wiersz: Riding Laura: Ja na później. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 54-55 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1106.wiersz: Riding Laura: Jedna ja. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 55 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1107.wiersz: Riding Laura: Kłopoty książki. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 61-62 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1108.wiersz: Riding Laura: Mapa miejsc. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 48 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1109.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Domy. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 30 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1110.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Głosy. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 30 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1111.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Inteludium. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 31 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1112.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Kochankowie. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 29-30 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1113.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Niebo. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 28-29 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1114.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Ogrody. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 31 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1115.wiersz: Riding Laura: Miasto zimnych kobiet [z tego cyklu:] Wiatr. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 29 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1116.wiersz: Riding Laura: Nie ma już ładnych pałaców. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 78-79  szczegóły 
1117.wiersz: Riding Laura: Nieczytane strony. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 81-82  szczegóły 
1118.wiersz: Riding Laura: Niedziela. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 57 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1119.wiersz: Riding Laura: Parę historii miłosnych. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 56 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1120.wiersz: Riding Laura: Pod auspicjami klejnotów. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 57-59 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1121.wiersz: Riding Laura: Świat i ja. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 60-61 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1122.wiersz: Riding Laura: Tak wątła. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 52-53 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1123.wiersz: Riding Laura: Wcielenia. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 60 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1124.wiersz: Riding Laura: Wiara nad wodami. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 49 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1125.wiersz: Riding Laura: Wiatr choruje. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 53-54 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1126.wiersz: Riding Laura: Z powodu ubrań. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 50-52 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1127.wiersz: Riding Laura: Z twarzą. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 49-50 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1128.proza: Riding Laura: Anonimowa kiążka. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 5-27 (z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1129.proza: Riding Laura: Mit. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 33-35 (esej; z notą o autorce, s. 409-410; z fot. na s. 32...) szczegóły 
1130.proza: Riding Laura: Prywatność. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 99-100 (opowiadanie; z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1131.proza: Riding Laura: Rzeczywistość jako Port Hartpani. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 129-177 (z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1132.proza: Riding Laura: Socjalistyczne przyjemności. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 86-92 (opowiadanie; z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1133.proza: Riding Laura: W końcu. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 100-107 (opowiadanie; z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
1134.proza: Riding Laura: Ze strony Ewy. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 92-99 (opowiadanie; z notą o autorce, s. 409-410...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1135.tekst paraliteracki: Riding Laura: Do Czytelników. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 36-47 (tekst przedmowy do własnego zbioru wierszy "Collected Poems" z 1938; z...) szczegóły 
1136.tekst paraliteracki: Riding Laura: Wstęp do audycji. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 63-65 (tekst wypowiedzi radiowej dla BBC z 1962 roku; z notą o autorce, s. 40...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1137.artykuł: Ashbery John: "Odludniona wyrocznia". Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 66-85 (tekst piątego wykładu harwardzkiego "Charles Eliot Norton Lecture" - c...) szczegóły 
1138.artykuł: Fiedorczuk Julia: Prawo anarchii: o religiach Laury Riding i Laury (Riding) Jackson. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 178-201 (biografia i twórczość; z fot. pisarki na s. 202...) szczegóły 
1139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mathews Harry: Queen Story. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 108-127 (z notą o autorze artykułu, s. 440; z fot. L. Riding na s. 128...) szczegóły 
  Rothenberg Jerome
1140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Znaczące peryferie, czyli przekłady ze współczesnej poezji amerykańskiej w miniaturowych edycjach. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 274-287  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1141.wiersz: Rothenberg Jerome: Dos osleydkin (Opustoszenie). Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
1142.wiersz: Rothenberg Jerome: Notatki o nowym odludziu. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 122-124  szczegóły 
1143.wiersz: Rothenberg Jerome: Notatniki [fragm.:] 12/75 list do Paula Celana. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 126-127  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1144.artykuł: Sławek Tadeusz: Jerome Rothenberg - poezjo- i geografia. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 113-121  szczegóły 
  Roth Philip
1145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Andrzejczak Krzysztof: To gra, to zabawa, to moje uosobienie (Nowe powieści Philipa Rotha). Literatura na Świecie 1994 nr 4/5 s. 366-374  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1146.proza: Roth Philip: Obrazki z Malamuda. Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 257-266 (wspomnienie o Bernardzie Malamudzie...) szczegóły 
  Salinger Jerome David
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1147.artykuł: Hamilton Ian: W poszukiwaniu Salingera. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 104-137 (z notą o Ianie Hamiltonie s. 427-428...) szczegóły 
1148.artykuł: Sadkowski Wacław: Beatum scelus?. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 268-269 (nt. pirackiego wydania w USA tomiku zawierającego utwory Jerome Davida...) szczegóły 
  Schuyler James
    wiersze (alfabet tytułów)
1149.wiersz: Schuyler James: 13 lutego 1975. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 192 (z not. s. 300...) szczegóły 
1150.wiersz: Schuyler James: Co. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 194 (z not. s. 300...) szczegóły 
1151.wiersz: Schuyler James: Koreańskie złocienie. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 187-188 (z not. s. 300...) szczegóły 
1152.wiersz: Schuyler James: Poranek poematu (Fragment). Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 195-210 (z not. s. 300...) szczegóły 
1153.wiersz: Schuyler James: Pościel. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 190 (z not. s. 300...) szczegóły 
1154.wiersz: Schuyler James: Przechadzamy się. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 189-190 (z not. s. 300...) szczegóły 
1155.wiersz: Schuyler James: Rozrywka. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 193 (z not. s. 300...) szczegóły 
1156.wiersz: Schuyler James: Spać. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 192-193 (z not. s. 300...) szczegóły 
1157.wiersz: Schuyler James: Ten śnieg. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 189 (z not. s. 300...) szczegóły 
1158.wiersz: Schuyler James: To ciemne mieszkanie. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 185-187 (z not. s. 300...) szczegóły 
1159.wiersz: Schuyler James: Wróciłem. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 191 (z not. s. 300...) szczegóły 
1160.wiersz: Schuyler James: Zamieć. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 191-192 (z not. s. 300...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Ward Geoff: James Schuyler a retoryka czasowości. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 212-236 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Sexton Anne
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Spowiedź bez rozgrzeszenia. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 318-324  szczegóły 
  Simic Charles
    wiersze (alfabet tytułów)
1163.wiersz: Simic Charles: Słysząc kroki. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 166  szczegóły 
1164.wiersz: Simic Charles: Tysiąc lat samotności. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
1165.wiersz: Simic Charles: Ubóstwo. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 166  szczegóły 
1166.wiersz: Simic Charles: Wojna. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 167  szczegóły 
  Sontag Susan
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Odczytać chorobę. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 233-240  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1168.proza: Sontag Susan: [In America; fragm:] Zero. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 249-277 (z fot. Susan Sontag s. 248, nota s. 379...) szczegóły 
1169.proza: Sontag Susan: Zero [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 249-277 (z notą s. 379, z fot. s. 248...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1170.artykuł: Anders Jarosław: Proza historyczna Susan Sontag. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 278-281  szczegóły 
  Steinbeck John Ernest
1171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Co do cholery gryzie tych facetów?. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 225-232  szczegóły 
sprostowanie: Errata. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 406 (dot. podania błędnego tytułu powieści Zbigniewa Batki, który powinien ...) szczegóły 
1172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Co do cholery gryzie tych facetów?. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 225-232  szczegóły 
sprostowanie: Errata. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 406 (dot. podania błędnego tytułu powieści Zbigniewa Batki, który powinien ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1173.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Amerykańska arturiada, czyli nowa biografia Steinbecka. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 401-404 (rec. ks.: Jay Parini: John Steinbeck. A biography. London 1994...) szczegóły 
  Steiner Francis George
1174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anders Jarosław: Cierpliwość intuicji. Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 269-276 (rec. oryg....) szczegóły 
  Stein Gertrude
    wiersze (alfabet tytułów)
1175.wiersz: Stein Gertrude: Ciężki brzuszek. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 235-298 (z notą o autorce, s. 441-442; z fot. na s. 210...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1176.proza: Stein Gertruda: Lucyna Kościół przyjemnie. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 203-223 (z notą o autorce, s. 441-442; z fot. na s. 210...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1177.artykuł: Bernstein Charles: Ujmując Stein / Stein ujmując. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 224-233 (m.in. nt. interpretacji tekstów G. Stein; z notą o autorze artykułu, s...) szczegóły 
1178.artykuł: Sutherland Donald: Rozważania. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 299-325 (nt. twórczości; z notą o autorze artykułu, s. 442...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1179.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 342 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Stevens Wallace
    wiersze (alfabet tytułów)
1180.wiersz: Stevens Wallace: Anioł otoczony przez chłopów. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 146-147 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1181.wiersz: Stevens Wallace: Bukiet róż w świetle słońca. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 145-146 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1182.wiersz: Stevens Wallace: Czytelnik. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 46 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1183.wiersz: Stevens Wallace: Dominacja czerni. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 88-89  szczegóły 
1184.wiersz: Stevens Wallace: Dominacja czerni. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 9-10 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1185.wiersz: Stevens Wallace: Firanki w domu metafizyka. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 11 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1186.wiersz: Stevens Wallace: Jesienne zorze. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 77-87 (z not., s. 327-328; z fot., s. 76...) szczegóły 
1187.wiersz: Stevens Wallace: Kreacje dźwięku. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 56-57 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1188.wiersz: Stevens Wallace: Lebensweisheitspielerei. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 147-148 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1189.wiersz: Stevens Wallace: Mitologia odbija swój region. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 149 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1190.wiersz: Stevens Wallace: Nie idee rzeczy, ale sama rzecz. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 148-149 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1191.wiersz: Stevens Wallace: Notatki z myślą o Najwyższej Fikcji. Część III: Musi sprawiać przyjemność (fragmenty). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 118-124  szczegóły 
1192.wiersz: Stevens Wallace: O poezji nowoczesnej. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 55-56 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1193.wiersz: Stevens Wallace: O powierzchni rzeczy. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 10-11 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1194.wiersz: Stevens Wallace: Ponowna deklaracja romansu. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 45 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1195.wiersz: Stevens Wallace: Studium dwóch gruszek. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 48-49 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1196.wiersz: Stevens Wallace: Sześć znaczących pejzaży. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 12-14 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1197.wiersz: Stevens Wallace: Świeczka w dolinie. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 11 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1198.wiersz: Stevens Wallace: Teoria. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 14-15 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1199.wiersz: Stevens Wallace: Tylko o byciu. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 150 (z not., s. 327-328; z fot., s. 144...) szczegóły 
1200.wiersz: Stevens Wallace: Uczony dyskurs w Hawanie. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 5-8 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1201.wiersz: Stevens Wallace: Wariacje letniego dnia. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 50-55 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
1202.wiersz: Stevens Wallace: Wieczór bez aniołów. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 15-16 (z not., s. 327-328; z fot., s. 4...) szczegóły 
1203.wiersz: Stevens Wallace: Wiersze naszego klimatu. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 47-48 (z not., s. 327-328; z fot., s. 44...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1204.proza: Stevens Wallace: Szlachetny jeździec i brzmienie słów. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 17-43 (esej; z not., s. 327-328; z fot. na s. 4...) szczegóły 
1205.proza: Stevens Wallace: Wyobraźnia jako wartość. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 125-143 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1206.artykuł: Bloom Harold: Poetyckie przejścia. Literatura na Świecie 2003 nr 9/10 s. 78-117 (z notą o H. Bloomie, s. 420-422; z fot. W. Stevensa...) szczegóły 
1207.artykuł: Gutorow Jacek: Ariel po godzinach (notatki do Stevensa). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 58-75 (o twórczości; z fragmentami wierszy...) szczegóły 
1208.artykuł: Lipszyc Adam: Słońce Stevensa. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 151-165 (o twórczości; z fragmentami wierszy w języku angielskim...) szczegóły 
1209.artykuł: Perloff Marjorie: Pound / Stevens: czyja era? (dwadzieścia lat później). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 167-173 (z not. o Marjorie Perloff na s. 327; z fot. W. Stevensa i Roberta Fros...) szczegóły 
1210.artykuł: Perloff Marjorie: Pound / Stevens: czyja era?. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 88-118 (z not. o Marjorie Perloff na s. 327; z aneksem: Wallace Stevens: Nota...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1211.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 354 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Strand Mark
    wiersze (alfabet tytułów)
1212.wiersz: Strand Mark: Nadejście światła. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 165  szczegóły 
1213.wiersz: Strand Mark: Utrzymując porządek rzeczy. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
  Tate James
    wiersze (alfabet tytułów)
1214.wiersz: Tate James: Dalej jestem Finem. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 393-394 (z not. s. 441...) szczegóły 
1215.wiersz: Tate James: Do Fuzzy. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 249-250 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1216.wiersz: Tate James: Droga bez końca i początku. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 270 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1217.wiersz: Tate James: Dwór Popiołu. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 250-251 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1218.wiersz: Tate James: Gdzie byłeś?. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 271-273 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1219.wiersz: Tate James: Jestem Finem. Literatura na Świecie 1998 nr 7/8 s. 391-392 (z not. s. 441...) szczegóły 
1220.wiersz: Tate James: Kraina pałeczek, 1945. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 252 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1221.wiersz: Tate James: Księga kłamstw. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 260 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1222.wiersz: Tate James: Mężczyzna z drewnianą nogą ucieka z więzienia. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 257 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1223.wiersz: Tate James: Motyl przykuty do wózka inwalidzkiego. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 254-255 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1224.wiersz: Tate James: Mój felisberto. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 271 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1225.wiersz: Tate James: Naprzód młodości. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 278 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1226.wiersz: Tate James: Nigdy więcej taki sam. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 277-278 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1227.wiersz: Tate James: Oddychanie. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 252-253 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1228.wiersz: Tate James: Przedsiębiorstwo eksterminacji orłów. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 255-256 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1229.wiersz: Tate James: Przewodnik po epoce kamiennej (Charlesowi Simicowi). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 260-261 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1230.wiersz: Tate James: Pukanie do drzwi. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 269-270 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1231.wiersz: Tate James: Pułapka. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 256-257 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1232.wiersz: Tate James: Śnij dalej. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 273-275 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1233.wiersz: Tate James: Zaginiony pilot. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 258-260 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1234.wiersz: Tate James: Zmarnowana okazja. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 275-276 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1235.wiersz: Tate James: Zostawiłem swój tapczan w Tatamagouche. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 276-277 (z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1236.proza: Tate James: Budząc się. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 262 (miniatura; z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
1237.proza: Tate James: Rozrywkowy Jezus. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 262 (miniatura; z notą na s. 328; z fot. na s. 248...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1238.artykuł: Bernhardt Barbara: Senny słownik Jamesa Tate'a. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 279-281 (o twórczości...) szczegóły 
1239.artykuł: Marcinkiewicz Paweł: O czym myśli wiersz? (o czymś innym). Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 263-268 (o twórczości; z fragmentami wierszy...) szczegóły 
  Toomer Jean
    proza (alfabet tytułów)
1240.proza: Toomer Jean: Trzcina. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 261-273 (z fot., s. 260; z not. o aut., s. 400-401...) szczegóły 
  Updike John Hoyer
    wiersze (alfabet tytułów)
1241.wiersz: Updike John: Pizdy. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 31-37 (z not. s. 338...) szczegóły 
  Vidal Gore
1242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Odmienni (Nowe zasługi i grzechy wydawców). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 147-149  szczegóły 
  Waldrop Keith
    proza (alfabet tytułów)
1243.proza: Waldrop Keith: Proste historyjki. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 296-299 (z notą s. 419...) szczegóły 
1244.proza: Waldrop Keith: Romantyczne parafrazy. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 295-296 (z notą s. 419...) szczegóły 
1245.proza: Waldrop Keith: Światło: trzy przelotne epizody (Dla Ulrike Emigh). Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 292-294 (z notą s.419...) szczegóły 
1246.proza: Waldrop Keith: Zarys mostu (Powtórka z pamięci). Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 59-75 (z notą o autorze na s. 317...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1247.wywiad: Giżycki Marcin, Jarniewicz Jerzy, Pióro Tadeusz, Rypson Piotr, Sommer Piotr, Sosnowski Andrzej, Taborska Agnieszka: "Primo: nie liczyć na żadne zyski" (Z Rosmarie i Keithem Waldropami raozmawiają Agnieszka Taborska, Marcin Giżycki, Jerzy Jarniewicz, Piotr Rypson, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski i Tadeusz Pióro). Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 32-57 (nt. własnego wydawnictwa "Burning Deck"; wywiad przeprowadzony w Warsz...) szczegóły 
1248.wywiad: Taborska Agnieszka: "Ubu król" w Ameryce. Literatura na Świecie 1997 nr 8/9 s. 287-291 (nt. wyreżyserowania sztuki Alfreda Jarry "Ubu król" w USA w 1960 r.; z...) szczegóły 
  Waldrop Rosmarie
    proza (alfabet tytułów)
1249.proza: Waldrop Rosmarie: Następstwo zastosowań. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 27-31 (z notą o autorce na s. 317...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1250.wywiad: Giżycki Marcin, Jarniewicz Jerzy, Pióro Tadeusz, Rypson Piotr, Sommer Piotr, Sosnowski Andrzej, Taborska Agnieszka: "Primo: nie liczyć na żadne zyski" (Z Rosmarie i Keithem Waldropami raozmawiają Agnieszka Taborska, Marcin Giżycki, Jerzy Jarniewicz, Piotr Rypson, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski i Tadeusz Pióro). Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 32-57 (nt. własnego wydawnictwa "Burning Deck"; wywiad przeprowadzony w Warsz...) szczegóły 
  Warhol Andy
    proza (alfabet tytułów)
1251.proza: Warhol Andy: Dzienniki Andy'ego Warhola. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 228-229 (z not. s. 320-321...) szczegóły 
  Watson Suzan
    proza (alfabet tytułów)
1252.proza: Watson Suzan: Noc jak inne. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 86-92 (z not. s. 338...) szczegóły 
  White Edmund
    proza (alfabet tytułów)
1253.proza: White Edmund: Nokturny dla króla Neapolu [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 13-29 (z fot. s. 12; nota s. 317...) szczegóły 
1254.proza: White Edmund: O czytaniu - pochwała snów. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 31-37 (z fot. s. 30; nota s. 317...) szczegóły 
1255.proza: White Edmund: Obudziłem się pierwszy z całego domu... Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 21-38 (z fot. s. 20, z not. s.301...) szczegóły 
1256.proza: White Edmund: Opowieść chłopca [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 175-195 (z fot. s. 174; nota s. 317...) szczegóły 
1257.proza: White Edmund: Symfonia pożegnalna [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 3-11 (z fot. s. 2; nota s. 317...) szczegóły 
1258.proza: White Edmund: Zapominanie Eleny [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 91-116 (z fot. s. 90; nota s. 317...) szczegóły 
1259.proza: White Edmund: Żywcem odarty ze skóry. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 39-73 (z fot. s. 38; nota s. 317...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1260.tekst paraliteracki: White Edmund: Kultura seksualna. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 75-89 (z fot. s. 74; nota s. 317...) szczegóły 
1261.tekst paraliteracki: White Edmund: Osobiste jest polityczne (Gejowska proza i krytyka). Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 135-148 (tekst przemówienia wygł. w Ośrodku Studiów Lesbijskich i Gejowskich na...) szczegóły 
1262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mathews Harry: Walentynka dla Eleny. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 117-133 (z notą o Harrym Mathewsie s. 316...) szczegóły 
artykuł: Pióro Tadeusz: Pierwsza prezentacja Edmunda White'a. Literatura na Świecie 1994 nr 3 s. 39-41  szczegóły 
  Whitman Walt
1263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sławek Tadeusz: "Dar" tłumaczenia. Na marginesie nowego wyboru poezji Walta Whitmana. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 252-259 (nt. koncepcji przekł. Andrzeja Szuby...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1264.wiersz: Whitman Walt: Do ciebie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 73 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1265.wiersz: Whitman Walt: Do czytelnika na pożegnanie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1266.wiersz: Whitman Walt: Do pewnego historyka. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 73 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1267.wiersz: Whitman Walt: Dzisiaj, o duszo. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1268.wiersz: Whitman Walt: Gdy zaczynałem moje studia. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1269.wiersz: Whitman Walt: I zawsze ta myśl natrętna. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 77 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1270.wiersz: Whitman Walt: Kilka znajomych kropel. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 76 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1271.wiersz: Whitman Walt: Nie cieszy mnie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 77 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1272.wiersz: Whitman Walt: Nie tak sternik. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 73 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1273.wiersz: Whitman Walt: Niech inni sławią, co chcą. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1274.wiersz: Whitman Walt: Noc na preriach. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 72-73 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1275.wiersz: Whitman Walt: Okręt starości i okręt przebiegłej śmierci. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 76 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1276.wiersz: Whitman Walt: Piękno okrętu. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 76 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1277.wiersz: Whitman Walt: Po przerwie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 75 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1278.wiersz: Whitman Walt: Popioły żołnierzy: epigraf. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 75 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1279.wiersz: Whitman Walt: Potężny, ironiczny, wirujący globie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1280.wiersz: Whitman Walt: Przez mgłę omdlenia. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 75 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1281.wiersz: Whitman Walt: To nie wrogowie moi mącą mój spokój. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 74 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1282.wiersz: Whitman Walt: Tymczasem, w tle, na mocnych nogach. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 77 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1283.wiersz: Whitman Walt: W pościgu za okrętem. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 75 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1284.wiersz: Whitman Walt: Widmo jakieś pieściło mnie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 73 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1285.wiersz: Whitman Walt: Z moich ostatnich lat. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 75 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1286.wiersz: Whitman Walt: Zachód słońca na prerii. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 76 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
1287.wiersz: Whitman Walt: Życie. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 76 (z not. s. 206-207...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1288.listy: Whitman Walt: Listy z Camden. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 78-86 (fragm. listów z lat 1885-1892 m.in. do: Samuela Clemensa (Marka Twain'...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1289.artykuł: Szuba Andrzej: Amerykańskie wnuki Whitmana. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 59-71  szczegóły 
  Whittemore Edward
    proza (alfabet tytułów)
1290.proza: Whittemore Edward: Synajski kobierzec [fragm.]. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 6-39 (z not. s. 343; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1291.wywiad: Mirkowicz Tomasz: Wschodni tygiel. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 40-46  szczegóły 
  Wideman John Edgar
    proza (alfabet tytułów)
1292.proza: Wideman John Edgar: Loon Man. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 345-361 (z fot., s. 344; z not. o aut., s. 401...) szczegóły 
  Wiebe Dallas
    proza (alfabet tytułów)
1293.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue na temat sznurowania butów nowymi sznurowadłami. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 5-7 (esej; z fot. autora na s. 4; z notą o autorze na s. 317...) szczegóły 
1294.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o Afrikareise Mozarta. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 21-24 (esej...) szczegóły 
1295.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o Hyde Parku. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 15-18 (esej...) szczegóły 
1296.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o krzesłach. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 7-10 (esej...) szczegóły 
1297.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o literaturoznawstwie. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 10-12 (esej...) szczegóły 
1298.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o psach. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 19-21 (esej...) szczegóły 
1299.proza: Wiebe Dallas: Esej profesora Skyblue o śluzie. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 12-15 (esej...) szczegóły 
  Williams Emmett
    wiersze (alfabet tytułów)
1300.wiersz: Williams Emmett: Niemiecka opera kameralna na 38 Marii. Literatura na Świecie 1997 nr 6 s. 95-97 (z komentarzem scenicznym autora; z not. s. 321...) szczegóły 
  Williams William Carlos
    wiersze (alfabet tytułów)
1301.wiersz: Williams William Carlos: Danse russe. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 167-168 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1302.wiersz: Williams William Carlos: Drzewa Botticellowskie. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 168-169 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1303.wiersz: Williams William Carlos: Drzewa zimą. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 161 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1304.wiersz: Williams William Carlos: Figura geometryczna. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 162 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1305.wiersz: Williams William Carlos: Linijki. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 165 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1306.wiersz: Williams William Carlos: Między murami. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 166 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1307.wiersz: Williams William Carlos: Młoda kobieta w oknie. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 166 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1308.wiersz: Williams William Carlos: Mujer. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 160-161 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1309.wiersz: Williams William Carlos: Nantucket. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 159 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1310.wiersz: Williams William Carlos: Portret kobiety. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 160 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1311.wiersz: Williams William Carlos: Portret kobiety w łóżku. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 163-165 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1312.wiersz: Williams William Carlos: Portret proletariacki. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 161-162 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1313.wiersz: Williams William Carlos: Szum wiatru. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 169 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1314.wiersz: Williams William Carlos: Świt. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 163 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1315.wiersz: Williams William Carlos: Trzeba powiedzieć, że. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 167 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
1316.wiersz: Williams William Carlos: Wiosna. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 165 (z notą, s. 288-289...) szczegóły 
  Wright James
    wiersze (alfabet tytułów)
1317.wiersz: Wright James: Klejnot. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 201  szczegóły 
1318.wiersz: Wright James: Modlitwa o ucieczkę z targowiska. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 201 (z not., s. 267...) szczegóły 
1319.wiersz: Wright James: Obrazy wiosenne. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 202  szczegóły 
1320.wiersz: Wright James: Pożegnanie z poezją wapienia. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 203  szczegóły 
1321.wiersz: Wright James: Próbując się modlić. Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 202  szczegóły 
  Wright Jay
    wiersze (alfabet tytułów)
1322.wiersz: Wright Jay: Cmentarz w Albuquerque. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 175-177 (z not. o aut., s. 401...) szczegóły 
1323.wiersz: Wright Jay: Jezioro w Central Parku. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 177-178 (z not. o aut., s. 401...) szczegóły 
1324.wiersz: Wright Jay: Modlitwa w środowy wieczór. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 178-182 (z not. o aut., s. 401...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Literatura współczesna (argentyńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1325.artykuł: Piglia Renato: Czy istnieje powieść argentyńska? Borges a Gombrowicz. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 65-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Borges Jorge Luis
    wiersze (alfabet tytułów)
1326.wiersz: Borges Jorge Luis: Blake. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 118 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1327.wiersz: Borges Jorge Luis: Brunanburh, 937 A. D.. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 114 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1328.wiersz: Borges Jorge Luis: Der Mond (fuer Maria Kodama). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 391 (sprostowanie dot. błędów redakcyjnych i poprawny tekst wiersza  szczegóły 
1329.wiersz: Borges Jorge Luis: Edgar Allan Poe. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 107-108 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1330.wiersz: Borges Jorge Luis: Fragment. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 106-107 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1331.wiersz: Borges Jorge Luis: Fragment. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 105-106 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1332.wiersz: Borges Jorge Luis: Go. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 117 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1333.wiersz: Borges Jorge Luis: Gunnar Thorgilsson (1816-1879). Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 116-117 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1334.wiersz: Borges Jorge Luis: Hengist cyning. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 108-109 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1335.wiersz: Borges Jorge Luis: Jakieś jutro. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 112 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1336.wiersz: Borges Jorge Luis: Księżyc (Marii Kodama). Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 116 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1337.wiersz: Borges Jorge Luis: Księżyc (Marii Kodamie). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 390  szczegóły 
1338.wiersz: Borges Jorge Luis: La luna (a Maria Kodama). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 390  szczegóły 
1339.wiersz: Borges Jorge Luis: La Lune (a Maria Kodama). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 391  szczegóły 
1340.wiersz: Borges Jorge Luis: Miłosne przeczucie. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 104 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1341.wiersz: Borges Jorge Luis: Odysea, pieśń dwudziesta trzecia. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 104-105 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1342.wiersz: Borges Jorge Luis: Pomysł na opowiadanie fantastyczne. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 121 (proza poetycka; z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1343.wiersz: Borges Jorge Luis: Róża. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 103 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1344.wiersz: Borges Jorge Luis: Siedemnaście haiku. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 118-121 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1345.wiersz: Borges Jorge Luis: Talizmany. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 115 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1346.wiersz: Borges Jorge Luis: Tamerlan (1336-1405). Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 109-111 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1347.wiersz: Borges Jorge Luis: Tanka. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 116 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1348.wiersz: Borges Jorge Luis: Tanka. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 113-114 (z notą s. 385-386, fot. s. 102...) szczegóły 
1349.wiersz: Borges Jorge Luis: The Moon (for Maria Kodama). Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 390  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1350.proza: Borges Jorge Luis: [Dwudziesty piąty] 25 sierpnia 1983. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 87-92 (z notą s. 385-386...) szczegóły 
1351.proza: Borges Jorge Luis: Moja poezja (Piękno nie jest niczym niezwykłym...). Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 125-139  szczegóły 
1352.proza: Borges Jorge Luis: Na marginesie estetyki modernistycznej. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 122-124  szczegóły 
1353.proza: Borges Jorge Luis: Opowieści o jeźdźcach. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 97-101 (z notą s. 385-386...) szczegóły 
1354.proza: Borges Jorge Luis: Pojedynek. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 93-96 (z notą s. 385-386...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1355.artykuł: Goloboff Gerardo Mario: Czy Borges stworzył "szkołę"?. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 140-145 (z not., s. 388....) szczegóły 
1356.artykuł: Rodowska Krystyna: Borges w ogniu krytyki. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 328-332 ([rec. antologii tekstów krytycznych o J.L. Borgesie:] Antiborges. Opra...) szczegóły 
1357.artykuł: Ziętara Maciej: Borges przedmiejski. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 320-327 (szkic o twórczości pisarza...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1358.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 62 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1359.kult: Rodowska Krystyna: Stulecie urodzin Borgesa w Buenos Aires. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 266-271 (sprawozdanie z obchodów...) szczegóły 
  Cerrato Laura
    wiersze (alfabet tytułów)
1360.wiersz: Cerrato Laura: Język miłości.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 129-130 (z not. o autorce, s. 411...) szczegóły 
1361.wiersz: Cerrato Laura: Kiedy milkniesz.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 128  szczegóły 
1362.wiersz: Cerrato Laura: Tłumacząc Becketta który tłumaczy sam siebie. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 127-128  szczegóły 
1363.wiersz: Cerrato Laura: Żywić miłość.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 129  szczegóły 
  Cortazar Julio
    proza (alfabet tytułów)
1364.proza: Cortazar Julio: Dalekie zwierciadło. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 152-165 (z notą s. 386-387, fot. s. 146...) szczegóły 
1365.proza: Cortazar Julio: Głęboki sen Remiego. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 147-151 (z notą s. 386-387, fot. s. 146...) szczegóły 
1366.proza: Cortazar Julio: Przeprowadzka. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 166-179 (z notą s. 386-387, fot. s. 146...) szczegóły 
1367.proza: Cortazar Julio: Silvalandia [ z tego cyklu:] Chorób nie ma, są tylko chorzy. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 276-277 (z notą o autorze, s. 437...) szczegóły 
1368.proza: Cortazar Julio: Silvalandia [ z tego cyklu:] Konsternujące koncerty. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 279-280 (z notą o autorze, s. 437...) szczegóły 
1369.proza: Cortazar Julio: Silvalandia [ z tego cyklu:] Przygotowania do wyjścia. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 279 (z notą o autorze, s. 437...) szczegóły 
1370.proza: Cortazar Julio: Silvalandia [ z tego cyklu:] Spóźnione porozumienie. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 277 (z notą o autorze, s. 437...) szczegóły 
1371.proza: Cortazar Julio: Silvalandia [ z tego cyklu:] Trudności z alfabetyzacją. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 280-281 (z notą o autorze, s. 437...) szczegóły 
1372.proza: Cortazar Julio: Żywy trup. Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 27-28 (z notą o autorze, s. 411-412...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1373.artykuł: Vargas Llosa Mario: Trębacz z Deya (Dla Aurory Bernardez). Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 181-196 (z fot. na s. 180....) szczegóły 
  Giardinelli Mempo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1374.artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 116 (nota o autorze...) szczegóły 
  Juarroz Roberto
    wiersze (alfabet tytułów)
1375.wiersz: Juarroz Roberto: Bóg stracił imię.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 119-120 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1376.wiersz: Juarroz Roberto: Gubią się gdzieś namiętności.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 249  szczegóły 
1377.wiersz: Juarroz Roberto: Jak wysoko może.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 115 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1378.wiersz: Juarroz Roberto: Jakikolwiek czas.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 122 (z not. o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1379.wiersz: Juarroz Roberto: Nie istnieje skok.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 121-122 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1380.wiersz: Juarroz Roberto: Nie ma szczęśliwego zakończenia.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 123-124 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1381.wiersz: Juarroz Roberto: Niechcący ułamałem palcami.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 252  szczegóły 
1382.wiersz: Juarroz Roberto: Nieobecność boga.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 245 (z not. s. 253...) szczegóły 
1383.wiersz: Juarroz Roberto: Podróż obraca się czasem.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 121 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1384.wiersz: Juarroz Roberto: Ponieważ tej nocy.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 248  szczegóły 
1385.wiersz: Juarroz Roberto: Pozostaje nam tylko... (Guillermowi Sucre). Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 117 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1386.wiersz: Juarroz Roberto: Pozwólmy by drzwi.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 119 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1387.wiersz: Juarroz Roberto: Przekroczyć granice nocy.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 118 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1388.wiersz: Juarroz Roberto: Przychodzi dzień, kiedy ręka.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 250  szczegóły 
1389.wiersz: Juarroz Roberto: Przychodzi pokusa żeby.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 244  szczegóły 
1390.wiersz: Juarroz Roberto: Sieć spojrzeń sprawia.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 243  szczegóły 
1391.wiersz: Juarroz Roberto: Spadają słowa z chmur.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 247  szczegóły 
1392.wiersz: Juarroz Roberto: Tyle rzeczy kochaliśmy.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 115-116 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1393.wiersz: Juarroz Roberto: Umrzemy wszyscy, ktokolwiek.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 251  szczegóły 
1394.wiersz: Juarroz Roberto: Wszelka asymetria jest.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 123 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1395.wiersz: Juarroz Roberto: Wszystko jest okiem.... Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 118 (z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 114...) szczegóły 
1396.wiersz: Juarroz Roberto: Z cyklu "Fragmentos Verticales". Literatura na Świecie 2000 nr 7/8 s. 124-126 (sentencje; z notą o autorze, s. 413-414; z fot. na s. 125...) szczegóły 
1397.wiersz: Juarroz Roberto: Zatrzymujemy się czasem.... Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 246  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1398.artykuł: Rodowska Krystyna: Poezja wertykalna Roberto Juarroza. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 240-242 (z not. s. 253...) szczegóły 
  Pizarnik Alejandra
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Pizarnik Alejandra: Dzieciństwo. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 118  szczegóły 
1400.wiersz: Pizarnik Alejandra: Fiesta. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 118 (z not., s. 322...) szczegóły 
1401.wiersz: Pizarnik Alejandra: Ja jestem. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 121  szczegóły 
1402.wiersz: Pizarnik Alejandra: Nemo. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 121 (proza poetycka...) szczegóły 
1403.wiersz: Pizarnik Alejandra: Niedowierzanie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 118  szczegóły 
1404.wiersz: Pizarnik Alejandra: Niepamięć. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 119  szczegóły 
1405.wiersz: Pizarnik Alejandra: Objawienia. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 120  szczegóły 
1406.wiersz: Pizarnik Alejandra: Oddanie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 123-124 (proza poet....) szczegóły 
1407.wiersz: Pizarnik Alejandra: Porzuceni. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 119  szczegóły 
1408.wiersz: Pizarnik Alejandra: Przebudzenie. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 124-126  szczegóły 
1409.wiersz: Pizarnik Alejandra: Samotny pokój. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 120  szczegóły 
1410.wiersz: Pizarnik Alejandra: Sen w którym milczenie jest złotem. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 121 (proza poetycka...) szczegóły 
1411.wiersz: Pizarnik Alejandra: Siedziby. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 126 (z not., s. 322...) szczegóły 
1412.wiersz: Pizarnik Alejandra: W nocy (I. Pizarnikowi). Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 119  szczegóły 
1413.wiersz: Pizarnik Alejandra: Wizje i milczenia (Fragment) Dzika walka wśród sylab.... Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 123 (proza poet....) szczegóły 
1414.wiersz: Pizarnik Alejandra: Wizje i milczenia (Fragment) Nie ma już reżyserki.... Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 122-123  szczegóły 
1415.wiersz: Pizarnik Alejandra: Wizje i milczenia [fragment:] Pragnienie tylko.... Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 122  szczegóły 
1416.wiersz: Pizarnik Alejandra: Zegar. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 120  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1417.artykuł: Beneyeto Antonio: W kryjówce języka. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 127-134 (z not. o A. Beneyeto...) szczegóły 
1418.artykuł: Rodowska Krystyna: Alejandra, Antonio i... Barbara. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 135-137  szczegóły 
  Storni Alfonsina
    wiersze (alfabet tytułów)
1419.wiersz: Storni Alfonsina: Czas bezpłodności. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 7 (z not., s. 323-324...) szczegóły 
1420.wiersz: Storni Alfonsina: Siły. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 7-8  szczegóły 
1421.wiersz: Storni Alfonsina: Szary poranek. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 8-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Hasła szczegółowe (armeńska) / Hasła osobowe (armeńska)
  Charenc Egishe
    wiersze (alfabet tytułów)
1422.wiersz: Charenc Egishe: Gazale [z tego cyklu:] Połóż palce dziewicze.... Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 347  szczegóły 
1423.wiersz: Charenc Egishe: Księga pieśni [z tego cyklu:] XIX: Widziałaś tysiąc i jedną ranę.... Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 348  szczegóły 
1424.wiersz: Charenc Egishe: Oktostychy do słońca [z tego cyklu:] To, co dobre, wciąż wre.... Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 348  szczegóły 
1425.wiersz: Charenc Egishe: Siostro, to agonia.... Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 347  szczegóły 
1426.wiersz: Charenc Egishe: Tanki japońskie [z tego cyklu:] Zerwał się wiatr. Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 349  szczegóły 
1427.wiersz: Charenc Egishe: Znów sam na sam.... Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 349  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1428.kult: Waczków Józef: Uroczystość ku czci Charenca. Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 344-346 (o obchodach w Armenii 50. roczn. śmierci pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  Keneally Thomas
1429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzeziński Jacek: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 320-323  szczegóły 
  Malouf David
1430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Dwa razy David Malouf. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 308-321  szczegóły 
1431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Dwa razy David Malouf. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 308-321  szczegóły 
  White Patrick Victor Martindale
1432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paryż Marek: Patricka White'a księga odmieńców. Literatura na Świecie 1998 nr 10 s. 328-333  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
1433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gutorow Jacek: Magiczne pudełko Gadamera. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 426-438  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Aichinger Ilse
    wiersze (alfabet tytułów)
1434.wiersz: Aichinger Ilse: Breitbrunn. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 226 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1435.wiersz: Aichinger Ilse: Do młodego garbarza. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 242 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1436.wiersz: Aichinger Ilse: Imię motyla. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 240 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1437.wiersz: Aichinger Ilse: Koniec nie napisanego. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 238 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1438.wiersz: Aichinger Ilse: Marianna. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 226 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1439.wiersz: Aichinger Ilse: Mewy [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 175-187 (z fot. s. 174; nota s. 417...) szczegóły 
1440.wiersz: Aichinger Ilse: Mojej babci. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 241 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1441.wiersz: Aichinger Ilse: Odwrotna poczta. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 238 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1442.wiersz: Aichinger Ilse: Ojciec. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 225 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1443.wiersz: Aichinger Ilse: Pierwszy semestr [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 199-209 (z fot. s. 174; nota s. 417...) szczegóły 
1444.wiersz: Aichinger Ilse: Po nich. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 241-242 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1445.wiersz: Aichinger Ilse: Podzwonne. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 227 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1446.wiersz: Aichinger Ilse: Powrót [tekst dramatu]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 188-198 (z fot. s. 174; nota s. 417...) szczegóły 
1447.wiersz: Aichinger Ilse: Poza krajem. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 237 (z fot., s. 236; z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1448.wiersz: Aichinger Ilse: Pragnienie. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 240 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1449.wiersz: Aichinger Ilse: Próba. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 238-239 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1450.wiersz: Aichinger Ilse: Sądna noc. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 227 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1451.wiersz: Aichinger Ilse: Skarga Bobingera. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 239-240 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1452.wiersz: Aichinger Ilse: Skraj gór. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 225 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1453.wiersz: Aichinger Ilse: St. Gilgen. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 239 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1454.wiersz: Aichinger Ilse: W jednym. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 227 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1455.proza: Aichinger Ilse: Dialogi [z tego cyklu:] Na straconej pozycjit. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 243-248 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1456.proza: Aichinger Ilse: Dialogi [z tego cyklu:] Niedzielny dyżur. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 255-264 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1457.proza: Aichinger Ilse: Dialogi [z tego cyklu:] O żadnej porze. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 248-255 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1458.proza: Aichinger Ilse: Kleist, mech, bażanty. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 266-271 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1459.proza: Aichinger Ilse: Miejsce pomocy. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 271-274 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1460.proza: Aichinger Ilse: Moja mowa i ja. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 228-231 (z fot. s. 224; nota s. 417...) szczegóły 
1461.proza: Aichinger Ilse: O tym, co wczoraj. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 275 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1462.proza: Aichinger Ilse: Tajemny Leonce (O Georgu Traklu). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 276-278 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
1463.proza: Aichinger Ilse: W głąb słowa )Dla Petera Horsta Neumanna). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 265 (z notą o autorce, s. 372...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1464.artykuł: Ekier Jakub: Dokładność widzianemu światu. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 289-301 (o poezji I. Aichinger...) szczegóły 
1465.artykuł: Reichensperger Richard: Ocalić ofiary w języku (O życiu i twórczości Ilse Aichinger). Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 210-223 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1466.wywiad: Radisch Iris: Chciałabym zniknąć (Z Ilse Aichinger rozmawia Iris Radisch). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 279-288 (wywiad z 1 XI 1996; z fot....) szczegóły 
  Bernhard Thomas
    proza (alfabet tytułów)
1467.proza: Bernhard Thomas: Bratanek Wittgensteina (Przyjaźń). Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 21-115 (z not. s. 204...) szczegóły 
1468.proza: Bernhard Thomas: Trzy dni. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 233-243 (z fot. s. 232; nota s. 417-418...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1469.artykuł: Hoeller Hans: Pisać przeciwko śmierci. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 244-251 (z fot.; not. o Hansie Hoellerze s. 420...) szczegóły 
1470.artykuł: Kędzierski Marek: Egocentryk w poszukiwaniu bliźniego swego (Proza Thomasa Bernharda). Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 116-148  szczegóły 
1471.artykuł: Kędzierski Marek: Po śmierci Thomasa Bernharda. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 4-20  szczegóły 
  Broch Hermann
1472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiecińska Grażyna: Eseje Hermanna Brocha po polsku. Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 362-364  szczegóły 
1473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiecińska Grażyna: Lunatycy na tropie wartości. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 264-274  szczegóły 
1474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiecińska Grażyna: Hermann Broch - pisarz nadal nieznany?. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 395-400  szczegóły 
  Canetti Elias
1475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukosz Jerzy: Barwy dojrzałości. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 255-258  szczegóły 
1476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Małgorzata: Nowy, obcy język. Literatura na Świecie 1998 nr 6 s. 312-318  szczegóły 
1477.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vargas Llosa Mario: Koszmar realistyczny. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 197-203  szczegóły 
  Celan Paul
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: ...skoro kamień jest (O wybranych przekładach Paula Celana). Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 401-415 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1479.wiersz: Celan Paul: Bawiąc się toporami. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 257 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1480.wiersz: Celan Paul: Chymicznie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 261-262 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1481.wiersz: Celan Paul: Ciągana wszędzie wieczysta.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 115  szczegóły 
1482.wiersz: Celan Paul: Cyneraria. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 110  szczegóły 
1483.wiersz: Celan Paul: Drewniana gwiazda, błękitna.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 260 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1484.wiersz: Celan Paul: Dudnienie: to sama.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 263 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1485.wiersz: Celan Paul: Działka śniegu: dęba.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 256 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1486.wiersz: Celan Paul: Dziś i jutro. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
1487.wiersz: Celan Paul: Jak klaun jawiąc się.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 255 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1488.wiersz: Celan Paul: Jakikolwiek podnosisz kamień. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 105  szczegóły 
1489.wiersz: Celan Paul: Kto jak ty.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 104-105  szczegóły 
1490.wiersz: Celan Paul: Liść, ogołocony z.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 264 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1491.wiersz: Celan Paul: Marianna. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 107-108  szczegóły 
1492.wiersz: Celan Paul: Możesz mnie spokojnie.... Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 213 (z notą s. 287, fot. s. 212...) szczegóły 
1493.wiersz: Celan Paul: Możesz mnie spokojnie.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 263 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1494.wiersz: Celan Paul: Na zatopionym w deszczu.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 115  szczegóły 
1495.wiersz: Celan Paul: Na zewnątrz. Pigwowo.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 264 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1496.wiersz: Celan Paul: Nieme zapachy jesieni.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 102 (z fot. s. 100...) szczegóły 
1497.wiersz: Celan Paul: Oko czasu. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 106  szczegóły 
1498.wiersz: Celan Paul: Piasek z urn. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 104  szczegóły 
1499.wiersz: Celan Paul: Pod postacią dzika. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 258-259 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1500.wiersz: Celan Paul: Połowa nocy. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 109  szczegóły 
1501.wiersz: Celan Paul: Późno i głęboko. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 103-104  szczegóły 
1502.wiersz: Celan Paul: Przed twoją późną.... Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 215 (z notą s. 287, fot. s. 212...) szczegóły 
1503.wiersz: Celan Paul: Psalm. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 254 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1504.wiersz: Celan Paul: Samotrzeć, samoczwór. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 112  szczegóły 
1505.wiersz: Celan Paul: Słyszałem, jak mówili. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 256-257 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1506.wiersz: Celan Paul: Stanięcie, w cieniu.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 255 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1507.wiersz: Celan Paul: Szibbolet. Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 134-135  szczegóły 
1508.wiersz: Celan Paul: Tenebrae. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 259-260 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1509.wiersz: Celan Paul: To już nie.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 113  szczegóły 
1510.wiersz: Celan Paul: Trawiona niewyśnionym bezsennie.... Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 213-214 (z notą s. 287, fot. s. 212...) szczegóły 
1511.wiersz: Celan Paul: Twoje włosy nad morzem. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 109-110  szczegóły 
1512.wiersz: Celan Paul: W rzekach na północ.... Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 214 (z notą s. 287, fot. s. 212...) szczegóły 
1513.wiersz: Celan Paul: W żłobienia monety.... Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 214 (z notą s. 287, fot. s. 212...) szczegóły 
1514.wiersz: Celan Paul: We dwójkę. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 253 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1515.wiersz: Celan Paul: Z błękitu, co.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 111-112  szczegóły 
1516.wiersz: Celan Paul: Z ciemności. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 102 (z fot. s. 100...) szczegóły 
1517.wiersz: Celan Paul: Z dłonią pełną.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 108  szczegóły 
1518.wiersz: Celan Paul: Zgrzytanie żelaznych butów.... Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 111  szczegóły 
1519.wiersz: Celan Paul: Ziemia była w nich.... Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 262-263 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1520.wiersz: Celan Paul: Zmieniającym się kluczem. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 257-258 (z fot. s. 252; nota s. 418-419...) szczegóły 
1521.wiersz: Celan Paul: Zurych, pod bocianem (Nelly Sachs). Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 113-114  szczegóły 
1522.wiersz: Celan Paul: Życzenie. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 101 (z fot. s. 100...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1523.proza: Celan Paul: Rozmowa w górach. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 95-99 (z fot. s. 94, z notą s. 364...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1524.listy: Celan Paul: Listy. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 137-154 (do Nelly Sachs (1 z 1957, 2 z 1958, 2 z 1959, 4 z 1960); z fot. Nelly ...) szczegóły 
1525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: Pokutujące śniegi i mszar. Literatura na Świecie 2002 nr 10/12 s. 421-426  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1526.artykuł: Boettiger Helmut: Miejsca Paula Celana. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 265-275 (z not. o Helmucie Boettigerze s. 418...) szczegóły 
1527.artykuł: Derrida Jacques: Szibbolet (Dla Paula Celana). Literatura na Świecie 1998 nr 11/12 s. 137-153 (z fot. s. 136...) szczegóły 
1528.artykuł: Ekier Jakub: Czy wolno tłumaczyć Celana?. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 117-134  szczegóły 
1529.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gadamer Hans Georg: Kim jestem Ja i kim jesteś Ty? (Komentarz do cyklu wierszy Celana "Atemkristall" <1986>) [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 7 s. 217-235 (z notą o Hansie-Georgu Gadamerze s. 289 i fot. s. 216; sprostowanie nr...) szczegóły 
  Fried Erich
    wiersze (alfabet tytułów)
1530.wiersz: Fried Erich: Na przykład. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 170 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1531.wiersz: Fried Erich: Nieplanowane. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 166 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1532.wiersz: Fried Erich: Ogród zimowy. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 167-168 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1533.wiersz: Fried Erich: Przymiarki do cudu. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 172-173 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1534.wiersz: Fried Erich: Schronienie. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 170-171 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1535.wiersz: Fried Erich: Śnię. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 171-172 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1536.wiersz: Fried Erich: To co jest. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 166-167 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1537.wiersz: Fried Erich: Tylko że. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 168-169 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1538.wiersz: Fried Erich: Wiersze późnej miłości. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 165-166 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
1539.wiersz: Fried Erich: Żadnej kryjówki. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 168 (z fot. s. 164; nota s. 419-420...) szczegóły 
  Gruber Marianne
    proza (alfabet tytułów)
1540.proza: Gruber Marianne: Śmierć siewki. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 139-163 (z fot. s. 138; nota s. 420...) szczegóły 
  Guetersloh Albert Paris
1541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ekier Jakub: Creatio continua ex nihilo. Literatura na Świecie 1998 nr 9 s. 293-298  szczegóły 
  Jelinek Elfriede
    proza (alfabet tytułów)
1542.proza: Jelinek Elfriede: Pianistka [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 3-44 (z fot. s. 2; nota s. 421-422...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1543.wywiad: Winter Riki: "W ogóle mnie nie ma...". Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 45-53 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Kafka Franz
    proza (alfabet tytułów)
1544.proza: Kafka Franz: Proces [fragm.]. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 183-271 (z fot. F. Kafki, s. 182; z not. o F. Kafce, s. 442-443...) szczegóły 
1545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markowski Michał Paweł: Nici z chiazmu (Uwagi o tłumaczeniu Blanchota). Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 240-249  szczegóły 
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Benjamin Walter: List do Gerharda Scholema. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 197-203 (rec. w formie listu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1547.artykuł: Adorno Theodor W.: Zapiski o Kafce. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 149-176  szczegóły 
1548.artykuł: Sauerland Karol: Gdy wybuchnie pożar wśród racjonalistów (Kafka i Lasing). Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 177 (nt. fascynacji Franza Kafki utworem G. E. Lessinga "Parabola"...) szczegóły 
1549.artykuł: Surowska Barbara L.: Dwie opinie (Max Brod i Elias Canetti w sprawie Franza Kafki i Felicji Bauer). Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 183-196  szczegóły 
1550.artykuł: Wagenbach Klaus: Franz Kafka. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 297-324 (z fot. F. Kafki z 1910...) szczegóły 
1551.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ekier Jakub: O niewzruszonej logice "Procesu". Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 272-295  szczegóły 
nawiązanie: Gondowicz Jan: Szanowny Panie Redaktorze. Literatura na Świecie 2003 nr 3/4 s. 450-451 (list do red.; z faks. anonsu polskiego przekładu "Procesu" F. Kafki, ...) szczegóły 
artykuł: Stach Reiner: "Proces", czyli samo-sąd. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 325-345  szczegóły 
  Kramer Theodor
    wiersze (alfabet tytułów)
1552.wiersz: Kramer Theodor: Kto tam znowu dzwoni do drzwi?. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 215  szczegóły 
1553.wiersz: Kramer Theodor: Leżeliśmy w wołyńskich moczarach. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 211  szczegóły 
1554.wiersz: Kramer Theodor: Piec pod Lublinem. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 213  szczegóły 
1555.wiersz: Kramer Theodor: Pochwała rozpaczy. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 214  szczegóły 
1556.wiersz: Kramer Theodor: Powrót mojej kawiarni. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 212  szczegóły 
1557.wiersz: Kramer Theodor: W kurzu. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 210  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1558.artykuł: Koprowski Jan: Poezja Theodora Kramera. Literatura na Świecie 1991 nr 6 s. 206-209  szczegóły 
  Musil Robert
1559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Małgorzata: Dowody na istnienie tłumacza. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 355-361  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1560.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 186 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Polgar Alfred
    proza (alfabet tytułów)
1561.proza: Polgar Alfred: Dwie prozy [z tego cyklu:] Obce miasto. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 281-284 (z fot., s. 278; znotą o autorze, s. 425-426...) szczegóły 
1562.proza: Polgar Alfred: Dwie prozy [z tego cyklu:] Ruch okrężny. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 279-281 (z fot., s. 278; znotą o autorze, s. 425-426...) szczegóły 
  Pollack Martin
1563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapuściński Ryszard: W galicyjskim mateczniku. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 315-318  szczegóły 
recenzja: Kopacki Andrzej: O książce Martina Pollacka "Po Galicji". Z warsztatu tłumacza. Literatura na Świecie 2001 nr 1 s. 319-323  szczegóły 
  Ransmayr Christoph
1564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: Ostatni świat, czyli igraszki z zagładą. Literatura na Świecie 2000 nr 1/2 s. 350-368  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1565.proza: Ransmayr Christoph: Ostatni świat [fragm.]. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 128-177 (z notą s. 421...) szczegóły 
1566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schmidt-Dengler Wendelin: Nic nie zachowa swojej postaci (O powieści Christopha Ransmayra "Ostatni świat"). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 178-189 (z not. o Wendelinie Schmidt-Denglerze s. 422...) szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
1567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buras Jacek Stanisław: Polski Rilke czyli próby latania. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 260-272  szczegóły 
1568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buras Jacek St.: Polski Rilke czyli próby latania. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 260-272  szczegóły 
polemika: Buras Jacek St.: Panu Adamowi Pomorskiemu w odpowiedzi. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 303-306 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pomorski Adam: Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 300-303 (list do redakcji...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1569.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 310 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Roth Gerhard
    proza (alfabet tytułów)
1570.proza: Roth Gerhard: Nad przepaścią [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 65-92 (z fot. s. 64; nota s. 422-423...) szczegóły 
1571.proza: Roth Gerhard: Sędzia śledczy (Historia pewnego pomysłu) [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 107-124 (z fot. s. 106; nota s. 422-423...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1572.wywiad: Muskała Monika: W królestwie milczenia. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 126-137 (nt. twórczości...) szczegóły 
1573.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muskała Monika: Szaleństwo rozsądku (O cyklu "Archiwa milczenia" Gerharda Rotha). Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 93-105  szczegóły 
  Roth Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1574.artykuł: Gordimer Nadine: Imperium Josepha Rotha. Literatura na Świecie 1992 nr 3 s. 227-236  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1575.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 322 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Schlag Evelyn
    wiersze (alfabet tytułów)
1576.wiersz: Schlag Evelyn: Konspiracja. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 57 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1577.wiersz: Schlag Evelyn: Modus barbaricus. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 57 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1578.wiersz: Schlag Evelyn: Obcy spokój. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 56 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1579.wiersz: Schlag Evelyn: Orfeusz, rodzaj żeński. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 55 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1580.wiersz: Schlag Evelyn: Planeta. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 58 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1581.wiersz: Schlag Evelyn: Schnabelberg. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 58-59 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1582.wiersz: Schlag Evelyn: Septemtriones [z tego cyklu:] LXVII (Mieć przyszłość to mieć pustkę nie mów...). Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 56 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
1583.wiersz: Schlag Evelyn: Spójrz mi w oczy. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 56-57 (z fot. s. 54; nota s. 423...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1584.artykuł: Ekier Jakub: Evelyn Schlag i jej spisek z oddechem. Literatura na Świecie 1997 nr 1/2 s. 60-63  szczegóły 
  Schneider Robert
1585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: Co z tą perłą, czyli garść uwag na marginesie pewnej ciekawej historii. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 382-385  szczegóły 
  Sebestyen Gyorgy
    proza (alfabet tytułów)
1586.proza: Sebestyen Gyorgy: Stara gwardia. Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 254-270 (z not., s. 283...) szczegóły 
  Tauschinsky Oskar Jan
    proza (alfabet tytułów)
1587.proza: Tauschinsky Oskar Jan: Autobiografia. Literatura na Świecie 1994 nr 6 s. 219-257 (tłumaczone z rękopisu, z notą s. 370, fot s. 218...) szczegóły 
  Trakl Georg
1588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopacki Andrzej: Bez kolejki do nieba poetów. O liryce Georga Trakla. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 336-356  szczegóły 
recenzja: Kopacki Andrzej: Bez kolejki do nieba poetów (O liryce Georga Trakla). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 336-356  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1589.wiersz: Trakl Georg: De profundis (Jest ściernisko, na które pada...). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 304 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1590.wiersz: Trakl Georg: Do chłopca Elisa. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 305 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1591.wiersz: Trakl Georg: Jesień w promieniach. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 306 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1592.wiersz: Trakl Georg: Krajobraz. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 307 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1593.wiersz: Trakl Georg: Lato. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 313 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1594.wiersz: Trakl Georg: Na wieczór moje serce. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 303 (z fot., s. 302; z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1595.wiersz: Trakl Georg: Na Wschodzie. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 314 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1596.wiersz: Trakl Georg: Na Wschodzie. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 315 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1597.wiersz: Trakl Georg: Pieśń o Kasparze Hauserze (Dla Bessie Loos). Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 308-309 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1598.wiersz: Trakl Georg: Popołudniowy szept. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 306-307 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1599.wiersz: Trakl Georg: Przedsionek piekła. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 311-312 (z fot., s. 310; z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1600.wiersz: Trakl Georg: Słońce. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 312 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1601.wiersz: Trakl Georg: W Hellbrunn. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 314 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1602.wiersz: Trakl Georg: Wiosną. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 308 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
1603.wiersz: Trakl Georg: Zimowy wieczór. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 309 (z notą o autorze, s. 376...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: Kaschnitz Marie Luise: Georg Trakl. Literatura na Świecie 2001 nr 2/3 s. 317-327 (o twórczości, z fragmentami wierszy; z fot. G. Trakla, s. 316...) szczegóły 
  Werfel Franz
1605.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Paldżian Karapet] (Wasken I): Ormianie z Musa Dah w powieści Franza Werfla (Próba analizy). Literatura na Świecie 1989 nr 5/6 s. 588-603 (z notą od tłumacza...) szczegóły 
  Wittgenstein Ludwig
    ikonografie (alfabet autorów)
1606.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 364 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
  Zweig Stefan
    ikonografie (alfabet autorów)
1607.ikonografia: Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 374 (fot. z okresu dzieciństwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Literatura współczesna (belgijska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1608.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Nowe i stare w literaturze niderlandzkiej ostatnich lat. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 283-297  szczegóły 
1609.artykuł: Nieukerken Arent van: Od przestrzeni wiersza do przestrzeni pełnego życia. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 298-317  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Chavee Achille
    wiersze (alfabet tytułów)
1610.wiersz: Chavee Achille: Alibi. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 168-169 (z notą s. 266...) szczegóły 
1611.wiersz: Chavee Achille: Biała noc. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 170 (z koment. Krystyny Rodowskiej: Od współtłumaczki s. 171-172...) szczegóły 
  Hemmerechts Kristien
    proza (alfabet tytułów)
1612.proza: Hemmerechts Kristien: Podręcznik latynoamerykański. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 268-274 (z notą s. 355, fot. s. 248...) szczegóły 
1613.proza: Hemmerechts Kristien: Przed laty. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 249-263 (z notą s. 355, fot. s. 248...) szczegóły 
1614.proza: Hemmerechts Kristien: Róża. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 274-282 (z notą s. 355, fot. s. 248...) szczegóły 
1615.proza: Hemmerechts Kristien: Szóstego czerwca tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego szóstego roku. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 264-268 (z notą s. 355, fot. s. 248...) szczegóły 
  Man Paul de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1616.artykuł: Derrida Jacques: Niczym szum morza w głębi muszli (Wojna Paula de Mana). Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 303-381 (nt. publicystyki wojennej Paula de Manna; z notą s. 424-426...) szczegóły 
polemika: Carroll David: Pokusa faszyzmu a kwestia literatury: sprawiedliwość, smutek i błąd polityczny (list otwarty do Jacquesa Derridy). Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 382-423 (z notą o Paulu de Manie s. 424-426, z not. o Davidzie Carrollu s. 424...) szczegóły 
  Toussaint Jean-Philippe
    proza (alfabet tytułów)
1617.proza: Toussaint Jean-Philippe: Łazienka. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 122-151 (z not., s. 299...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1618.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1619.artykuł: Barszczewski Aleksander: Białoruska literatura emigracyjna. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 244-249  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Adamovihch Aljaksandr
    proza (alfabet tytułów)
1620.proza: Adamovihch Aljaksandr: Dubler, czyli sny z otwartymi oczami (Fragmenty). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 61-113 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Arsen'neva Natal'lja
    wiersze (alfabet tytułów)
1621.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Mój skarb. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252  szczegóły 
1622.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Nie ostygniemy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
1623.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Poecie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250-251  szczegóły 
1624.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Szypszyno moja, Białorusi. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 253-254  szczegóły 
1625.wiersz: Arsieńniewa Natalla: W lesie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
1626.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczorne misteria. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 251-252  szczegóły 
1627.wiersz: Arsieńniewa Natalla: Wieczór. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 250  szczegóły 
  Baradulihn Rygor
    wiersze (alfabet tytułów)
1628.wiersz: Baradulin Ryhor: Ciszej niż woda.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155-156 (z not. s. 277...) szczegóły 
1629.wiersz: Baradulin Ryhor: Co będą sny.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 155 (z not. s. 277...) szczegóły 
1630.wiersz: Baradulin Ryhor: Jeszcze osiadać piach.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156-157 (z not. s. 277...) szczegóły 
1631.wiersz: Baradulin Ryhor: Kto w swym.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 156 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Barskih Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
1632.wiersz: Barski Aleś: A niebo w Bondarach.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
1633.wiersz: Barski Aleś: Chciałabym o tobie.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258  szczegóły 
1634.wiersz: Barski Aleś: I stworzył ciebie Bóg.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261-262  szczegóły 
1635.wiersz: Barski Aleś: Jestem tak blisko.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260-261  szczegóły 
1636.wiersz: Barski Aleś: Poeci, wrastajcie w.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 261  szczegóły 
1637.wiersz: Barski Aleś: Rozchyl serce, niech.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
1638.wiersz: Barski Aleś: Schyliły się nad.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 258-259  szczegóły 
1639.wiersz: Barski Aleś: Siostry moje wysokie... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 259-260  szczegóły 
1640.wiersz: Barski Aleś: Twarz twoja była.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 260  szczegóły 
1641.wiersz: Barski Aleś: Ty - czyje serce.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 262  szczegóły 
  Bondar Taihsa
    wiersze (alfabet tytułów)
1642.wiersz: Bondar Taisa: Myśli snują nić.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 160 (z not. s. 277...) szczegóły 
1643.wiersz: Bondar Taisa: Przyjść, o stulecie.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 158 (z not. s. 277...) szczegóły 
1644.wiersz: Bondar Taisa: Wolny wiersz. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 159 (z not. s. 277...) szczegóły 
  Bulak-Balakhovihch Stanihslauh
    wiersze (alfabet tytułów)
1645.wiersz: Bulak-Balakhovich Stanislauh: Wezwanie Ojca. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 249 (tekst równoległy w transkrypcji; nazwisko tłumacza błędnie: Czylewin...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1646.artykuł: Bielacki Aleś: Bandyta czy bohater narodowy?. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 242-249  szczegóły 
  Bykauh Vasihl'
    proza (alfabet tytułów)
1647.proza: Bykauh Vasihl': Obława (Fragment). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 16-50 (z not. s. 277-278...) szczegóły 
1648.proza: Bykauh Vasihl': We mgle [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 227-243  szczegóły 
  Ihl'jashehvihch Khvedar
    wiersze (alfabet tytułów)
1649.wiersz: Iljaszewicz Chwiedar: Jesienna etiuda. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 255 (z not. s. 257...) szczegóły 
  Kavyl' Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1650.wiersz: Kawyl Michaś: Nie ucieknę. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 256 (z not. s. 257...) szczegóły 
  Kupala Janka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1651.artykuł: Saczanka Borys: "Śnią mi się sny o Białorusi" (Tajemnica śmierci Janki Kupały). Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 130-154 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Makarehvihch Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
1652.wiersz: Makarevich Vasil: O cierpiętnico, o.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 184-185 (z not. s. 278...) szczegóły 
  Pashkouh Genadz'
    wiersze (alfabet tytułów)
1653.wiersz: Pashkouh Genadz': Sny przedziwne mi.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 186-187 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Ptashnihkauh Ihvan
    proza (alfabet tytułów)
1654.proza: Ptashnikauh Ivan: Nagie lwy. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 161-183 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Razanauh Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
1655.wiersz: Razanauh Ales': Do końca. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 59 (z not. s. 279...) szczegóły 
1656.wiersz: Razanauh Ales': Dwa cele, które.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 53 (z not. s. 279...) szczegóły 
1657.wiersz: Razanauh Ales': Laboratorium. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 56 (z not. s. 279...) szczegóły 
1658.wiersz: Razanauh Ales': Łańcuch. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 52-53 (z not. s. 279...) szczegóły 
1659.wiersz: Razanauh Ales': Mówię wsłuchując się.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 58 (z not. s. 279...) szczegóły 
1660.wiersz: Razanauh Ales': Na tej ziemi. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 54 (z not. s. 279...) szczegóły 
1661.wiersz: Razanauh Ales': Nie mogąc się powstrzymać.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 51 (proza poetycka; z not. s. 279...) szczegóły 
1662.wiersz: Razanauh Ales': Piorun. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 52 (z not. s. 279...) szczegóły 
1663.wiersz: Razanauh Ales': Podarunek matki chrzestnej. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 55 (z not. s. 279...) szczegóły 
1664.wiersz: Razanauh Ales': Powierzchnia. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 57 (z not. s. 279...) szczegóły 
1665.wiersz: Razanauh Ales': Przyjmuję to.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 59-60 (z not. s. 279...) szczegóły 
1666.wiersz: Razanauh Ales': Rzeczy. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 54-55 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Rudkouhskih Mihkhas'
    wiersze (alfabet tytułów)
1667.wiersz: Rudkouhskih Mikhas': Wciąż żyje mego.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 185 (z not. s. 279...) szczegóły 
  Salavejj Ales'
    wiersze (alfabet tytułów)
1668.wiersz: Saławiej Aleś: Gwiazdy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 257 (z not....) szczegóły 
1669.wiersz: Saławiej Aleś: W ciszy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 257 (z not....) szczegóły 
  Tank Maksihm
    wiersze (alfabet tytułów)
1670.wiersz: Tank Maksim: Moja arka. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 238 (druk. z rękopisu; z koment. aut....) szczegóły 
1671.wiersz: Tank Maksim: Na pewno nie wybaczy.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 6 (z not. s. 280...) szczegóły 
1672.wiersz: Tank Maksim: Pamiętam, że mnie.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 5-6 (z not. s. 280...) szczegóły 
1673.wiersz: Tank Maksim: Po tych poematach.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 3 (z not. s. 280...) szczegóły 
1674.wiersz: Tank Maksim: W zapomnianej kapliczce.... Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 5 (z not. s. 280...) szczegóły 
1675.wiersz: Tank Maksim: Warszawskie zaduszki. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 4 (z not. s. 280...) szczegóły 
  Zujonak Vasihl'
    wiersze (alfabet tytułów)
1676.wiersz: Zujonak Vasil: Postulat wiary końca XX wieku. Literatura na Świecie 1991 nr 8/9 s. 187-188 (z not. s. 280...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1677.artykuł: Hajdarević Hadzem: O nowej poezji Bośni i Hercegowiny (Z Hadzemem Hajdareviciem rozmawia Danuta Cirlić-Straszyńska). Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 264-268 (rozmowa przeprowadzona w Sarajewie, 15 III 2002...) szczegóły 
1678.artykuł: Kornhauser Julian: Literatura bośniacko-hercegowińska. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 275-283  szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Hasła szczegółowe (literatury Bośni i Hercegowiny) / Hasła osobowe (literatury Bośni i Hercegowiny)
  Alikadijc Bisera
    wiersze (alfabet tytułów)
1679.wiersz: Alikadić Bisera: Biblioteka, popiół. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 239-240 (z notą o poetce, s. 406...) szczegóły 
1680.wiersz: Alikadić Bisera: Jerzy Harasymowicz (potem). Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 241 (z notą o poetce, s. 406...) szczegóły 
1681.wiersz: Alikadić Bisera: Kwiat pomidora. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 240 (z notą o poetce, s. 406...) szczegóły 
1682.wiersz: Alikadić Bisera: Naszych snów nie szukajcie w sennikach. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 238-239 (z notą o poetce, s. 406...) szczegóły 
1683.wiersz: Alikadić Bisera: Perspektywa. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 241-242 (z notą o poetce, s. 406; z fot. na s. 242...) szczegóły 
  Brka Amir
    wiersze (alfabet tytułów)
1684.wiersz: Brka Amir: Czarna dziura. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 244 (z notą o poecie, s. 406...) szczegóły 
1685.wiersz: Brka Amir: Poezja. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 245-246 (z notą o poecie, s. 406...) szczegóły 
1686.wiersz: Brka Amir: Portret rodzinny. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 244-245 (z notą o poecie, s. 406...) szczegóły 
1687.wiersz: Brka Amir: Sen o życiu. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 246-247 (z notą o poecie, s. 406...) szczegóły 
1688.wiersz: Brka Amir: Tak sobie wyobrażam. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 243 (z notą o poecie, s. 406...) szczegóły 
1689.wiersz: Brka Amir: Ucieczka słów. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 247-248 (z notą o poecie, s. 406; z fot. na s. 248...) szczegóły 
  Hajdarević Hadzem
    wiersze (alfabet tytułów)
1690.wiersz: Hajdarević Hadzem: Beduin radzi synowi. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 249-250 (z notą o poecie, s. 407...) szczegóły 
1691.wiersz: Hajdarević Hadzem: Joint. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 250-251 (z notą o poecie, s. 407...) szczegóły 
1692.wiersz: Hajdarević Hadzem: Powaga chwili. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 252 (z notą o poecie, s. 407...) szczegóły 
1693.wiersz: Hajdarević Hadzem: Pracownia, północ. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 253 (z notą o poecie, s. 407...) szczegóły 
1694.wiersz: Hajdarević Hadzem: Prawo do depresji. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 253-254 (z notą o poecie, s. 407; z fot. na s. 254...) szczegóły 
1695.wiersz: Hajdarević Hadzem: Słuchając ilahii Halilego. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 251-252 (z notą o poecie, s. 407...) szczegóły 
  Karahasan Dzhevad
1696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kabatc Eugeniusz: Sarajewo Karahasana. Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 276-277  szczegóły 
recenzja: Sadkowski Wacław: Dziedzictwo. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 371-375 (fel.; sprawozdanie z promocji książki w Warszawie w siedzibie PEN-Club...) szczegóły 
  Sarajlić Izet
    wiersze (alfabet tytułów)
1697.wiersz: Sarajlić Izet: Blues. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 256 (z notą o poecie, s. 413...) szczegóły 
1698.wiersz: Sarajlić Izet: Koszmarna robota (Młodym poetom). Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 255 (z notą o poecie, s. 413...) szczegóły 
1699.wiersz: Sarajlić Izet: Na setne urodziny Josipa Broza. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 301  szczegóły 
1700.wiersz: Sarajlić Izet: Po zranieniu. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 300  szczegóły 
1701.wiersz: Sarajlić Izet: Pomyłka. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 257 (z notą o poecie, s. 413; z fot. na s. 257...) szczegóły 
1702.wiersz: Sarajlić Izet: Pożegnanie humanistycznego idealizmu europejskiego. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 255 (z notą o poecie, s. 413...) szczegóły 
1703.wiersz: Sarajlić Izet: Siostry. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 301  szczegóły 
1704.wiersz: Sarajlić Izet: [Trzydziestego] 30 lutego. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 256-257 (z notą o poecie, s. 413...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1705.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Skąd taka nienawiść? Na pewno nie z Bośni. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 300-302 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Trumić Marina
    wiersze (alfabet tytułów)
1706.wiersz: Trumić Marina: Ludzie z mgły i księżyca. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 259 (z notą o poetce, s. 413-414...) szczegóły 
1707.wiersz: Trumić Marina: Napisz różę. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 260 (z notą o poetce, s. 413-414; z fot. na s. 260...) szczegóły 
1708.wiersz: Trumić Marina: Pomyłka. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 258 (z notą o poetce, s. 413-414...) szczegóły 
1709.wiersz: Trumić Marina: Wróżba. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 259 (z notą o poetce, s. 413-414...) szczegóły 
1710.wiersz: Trumić Marina: Zrozumieć Bośnię. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 258-259 (z notą o poetce, s. 413-414...) szczegóły 
  Zvizdić Mustafa
    wiersze (alfabet tytułów)
1711.wiersz: Zvizdić Mustafa: Ostatnie pytanie (Pamięci Safeta Mujaja). Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 261-262 (z notą o poecie, s. 414...) szczegóły 
1712.wiersz: Zvizdić Mustafa: Powiedz mi, Merima. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 262-263 (z notą o poecie, s. 414, z fot. na s. 263...) szczegóły 
1713.wiersz: Zvizdić Mustafa: Trzecie oko. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 261 (z notą o poecie, s. 414...) szczegóły 
1714.wiersz: Zvizdić Mustafa: Uśmiech. Literatura na Świecie 2003 nr 5/6 s. 263 (z notą o poecie, s. 414; z fot. na s. 263...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brazylijska / Literatura współczesna (brazylijska) / Życie literackie (brazylijska)
1715.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 381 (ogł....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brazylijska / Hasła szczegółowe (brazylijska) / Hasła osobowe (brazylijska)
  Andrade Carlos Drummond de
    wiersze (alfabet tytułów)
1716.wiersz: Andrade Carlos Drummond de: Jose. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 322-324 (z notą s. 384...) szczegóły 
1717.wiersz: Andrade Carlos Drummond de: Ramiona podtrzymują świat. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 326-327 (z notą s. 384...) szczegóły 
1718.wiersz: Andrade Carlos Drummond de: Sentymentalnie. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 325-326 (z notą s. 384...) szczegóły 
1719.wiersz: Andrade Carlos Drummond de: Świt. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 324-325 (z notą s. 384...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1720.proza: Andrade Carlos Drummond de: Mysz i kanarek. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 329-331 (z notą s. 384...) szczegóły 
1721.proza: Andrade Carlos Drummond de: Nocny gość. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 327-329 (z notą s. 384...) szczegóły 
  Bandeira Manuel
    wiersze (alfabet tytułów)
1722.wiersz: Bandeira Manuel: Baloniki. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 207 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1723.wiersz: Bandeira Manuel: Droga. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 208-209 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1724.wiersz: Bandeira Manuel: Głęboko. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 205-206 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1725.wiersz: Bandeira Manuel: Jabłko. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 208 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1726.wiersz: Bandeira Manuel: Legenda brazylijska. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 210 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1727.wiersz: Bandeira Manuel: Martwa noc. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 209 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1728.wiersz: Bandeira Manuel: Rzeczywistość i obraz. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 208 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
1729.wiersz: Bandeira Manuel: Sen o końcu karnawału. Literatura na Świecie 1995 nr 5/6 s. 204-205 (z notą s. 384-385...) szczegóły 
  Lispector Clarice
    proza (alfabet tytułów)
1730.proza: Lispector Clarice: Byk. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 244-253 (z not. o aut.; s. 321....) szczegóły 
1731.proza: Lispector Clarice: Naśladowanie róży. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 217-237  szczegóły 
1732.proza: Lispector Clarice: Tajemnicze wydarzenie w Sao Cristovao. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 238-243  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1733.artykuł: Milewska Elżbieta: Clarice Lispector, czyli nieznośny ciężar istnienia. Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 254-258 (twórczość...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bretońska / Hasła szczegółowe (bretońska) / Antologie (bretońska)
1734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodowska Krystyna: Bretońskie fascynacje kosmo-Po-laka. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 414-419  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
1735.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleski Marek: Jarniewicz okiem nieuzbrojonym. Literatura na Świecie 2001 nr 4 s. 243-247  szczegóły 
1736.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Miejsce poezji. Literatura na Świecie 2001 nr 10/11 s. 361-365  szczegóły 
1737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Engelking Leszek: Poezja brytyjska w Ustroniu Wielkopolskim. Literatura na Świecie 1992 nr 10/12 s. 267-270 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
1738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kwartet w maju. Literatura na Świecie 2003 nr 7/8 s. 447-448 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1739.artykuł: Albion przy tablicy. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 356-376 ([wypowiedzi w ankiecie o współczesnej poezji brytyjskiej poetów, kryty...) szczegóły 
1740.artykuł: Garvin Tom: Patrioci i republikanie: irlandzka ewolucja. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 366-383 (m.in. nt. cenzury w kulturze; zawiera listę (z maja 1954) autorów ksią...) szczegóły 
1741.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Kiedy lat temu bez mała dwadzieścia..... Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 377-381 (nt. współczesnej poezji brytyjskiej prezentowanej polskiemu czytelniko...) szczegóły 
1742.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Między Glasgow a Saturnem czyli archipelag poezji szkockiej. Literatura na Świecie 1992 nr 4 s. 234-246  szczegóły 
1743.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Na obrzeżach wyspy, na skraju historii (O najnowszej prozie kobiet w Wielkiej Brytanii). Literatura na Świecie 1996 nr 4 s. 301-312  szczegóły 
1744.artykuł: Jarniewicz Jerzy: Najkrótsza droga do Tary. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 131-139 (nt. współczesnej prozy irlandzkiej; szkic...) szczegóły 
1745.artykuł: Jarniewicz Jerzy: W cieniu obcej mowy. Literatura na Świecie 2003 nr 11/12 s. 390-400 (nt. literatury irlandzkiej i irlandyzacji języka angielskiego; m.in. o...) szczegóły 
1746.artykuł: Kennedy David: "Nikt nie zaprzeczy" czyli jak poezja brytyjska dołączyła do klubu kultury. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 276-295 (m.in. o formach lansowania poezji w mediach...) szczegóły 
1747.artykuł: Longley Edna: Irlandia Północna: wymiar literacki. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 351-365 (esej; z notą o Ednie Longley s. 433...) szczegóły 
1748.artykuł: Luckhurst Mary: Biografie na scenach Anglii. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 350-361 (omówienie współczesnej angielskiej dramaturgii biograficznej...) szczegóły 
1749.artykuł: (sad): Brytyjskie dyskusje o pornografii. Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 156-158 (dot. lit....) szczegóły 
1750.artykuł: Sadkowski Wacław: Krajobraz po Millerze (Garść uwag o najnowszej literaturze erotycznej w USA i Anglii). Literatura na Świecie 1992 nr 8/9 s. 138-142  szczegóły 
1751.artykuł: Smith Ian Crichton: Poezja trzech języków. Literatura na Świecie 1995 nr 7 s. 346-348 (wywiad nt. poezji pisanej przez Szkotów; rozm. Jerzy Jarniewicz...) szczegóły 
1752.artykuł: Sommer Piotr: C.d.n. (Punkty do rozwinięcia). Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 393-396 (nt. współczesnej poezji irlandzkiej...) szczegóły 
1753.artykuł: Tuma Keith: Uparte wyspy (Czytając modernistyczną i postmodernistyczną poezję brytyjską). Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 318-350 (nt. recepcji współczesnej poezji brytyjskiej w USA; m.in. o twórczości...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka) / Życie literackie (brytyjska i irlandzka)
1754.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarniewicz Jerzy: Most nad rzeką Cam. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 288-292 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka) / Życie literackie (brytyjska i irlandzka) / Nagrody (brytyjska i irlandzka)
1755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Wacław: Jeszcze jeden niesłuszny monopol. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 283-285 (fel.; nt. obrad komisji powołanej przez Warszawską Bibliotekę Publiczn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
1756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stalmaszczyk Piotr: "Immrama", czyli podróże. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 377-381  szczegóły 
1757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stalmaszczyk Piotr: "Immrama", czyli podróże. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12 s. 377-381  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Antologie i zbiory (brytyjska i irlandzka)
1758.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
1759.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Sommer Piotr: Sprostowanie. Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 356 (dot. błędów w druku....) szczegóły 
1760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
1761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
1762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
1763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarniewicz Jerzy: Od Barańczaka do Barańczaka, czyli płynąc do Bizancjum. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
1764.artykuł: O'Brien Sean: Nadmiar dziwów. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 351-355 ([rec. ks.:] Anthology of Twentieth-Century British and Irish Poetry. R...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Abse Dannie
    wiersze (alfabet tytułów)
1765.wiersz: Abse Dannie: Cuda. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 281  szczegóły 
1766.wiersz: Abse Dannie: Objaśnienie wiadomości z dziennika. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 281-282  szczegóły 
1767.wiersz: Abse Dannie: Tajemnice. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 282  szczegóły 
1768.wiersz: Abse Dannie: Wnętrze. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 282  szczegóły 
1769.wiersz: Abse Dannie: Zimowa rekonwalescencja. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 283  szczegóły 
  Ackroyd Peter
    proza (alfabet tytułów)
1770.proza: Ackroyd Peter: Dickens [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 4-37, 392-396 (z notą s. 425, fot. Charlesa Dickensa s. 4...) szczegóły 
1771.proza: Ackroyd Peter: Testament Oscara Wilde'a [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 71-93  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1772.wywiad: Jarniewicz Jerzy: Samo pisanie. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 397-400 (nt. twórczości, m.in. o biografiach literackich...) szczegóły 
  Adams Thomas
    proza (alfabet tytułów)
1773.proza: Adams Thomas: Choroba duszy. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 86-90 (z not. s. 338...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1774.artykuł: Barakońska Liliana: Lek. Dzieło. Melancholia. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 74-80  szczegóły 
  Adcock Fleur
    wiersze (alfabet tytułów)
1775.wiersz: Adcock Fleur: Amelia. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 242-243 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1776.wiersz: Adcock Fleur: Lato w Bukareszcie. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 249-250 (z notą o autorce, s. 422; z fot., s. 251...) szczegóły 
1777.wiersz: Adcock Fleur: Moses Lambert: fakty. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 240-241 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1778.wiersz: Adcock Fleur: Na obozie. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 247 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1779.wiersz: Adcock Fleur: Pole fasoli. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 244-245 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1780.wiersz: Adcock Fleur: Polityczny pocałunek. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 248 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1781.wiersz: Adcock Fleur: Pończochy. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 247-248 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1782.wiersz: Adcock Fleur: Ryzyko. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 249 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1783.wiersz: Adcock Fleur: Samuel Joyson. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 241-242 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1784.wiersz: Adcock Fleur: Tu mieszkali. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 239 (z fot., s. 238; z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1785.wiersz: Adcock Fleur: W Great Hampden. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 245-246 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1786.wiersz: Adcock Fleur: Wojna krymska. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 240 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
1787.wiersz: Adcock Fleur: Wojny. Literatura na Świecie 2001 nr 5/6 s. 243-244 (z notą o autorce, s. 422...) szczegóły 
  Aldington Richard
    wiersze (alfabet tytułów)
1788.wiersz: Aldington Richard: Faun po raz pierwszy w życiu widzi śnieg. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 115-116 (z notą, s. 276-277...) szczegóły 
1789.wiersz: Aldington Richard: Obrazy [fragm.]. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 114 (z notą, s. 276-277...) szczegóły 
1790.wiersz: Aldington Richard: Zachody słońca. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 115 (z notą, s. 276-277...) szczegóły 
1791.wiersz: Aldington Richard: Żywe groby. Literatura na Świecie 1991 nr 1 s. 114-115 (z notą, s. 276-277...) szczegóły 
  Amis Kingsley William
    wiersze (alfabet tytułów)
1792.wiersz: Amis Kingsley: A więc następnym razem.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 300  szczegóły 
1793.wiersz: Amis Kingsley: Gdybyś odwiedził nas.... Literatura na Świecie 1990 nr 5/6 s. 299-300 (z not., s. 282...) szczegóły 
  Amis Martin
1794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerkocki Maciej: Amis w malinach. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 266-282  szczegóły 
1795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świerkocki Maciej: Amis w malinach. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 266-282  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1796.proza: Amis Martin: Forsa (List pożegnalny) [fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 103-122 (z notą s. 358...) szczegóły 
1797.proza: Amis Martin: Pola Londynu (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 123-152  szczegóły 
1798.proza: Amis Martin: Stan Anglii. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 211-249 (z fot. s. 210; z notą s. 315-316...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1799.wywiad: Jarniewicz Jerzy, Sommer Piotr: Wyzwalanie prozy z angielskiej niewoli. Literatura na Świecie 1997 nr 3 s. 250-265 (nt. twórczości; z notą s. 315-316...) szczegóły 
  Armitage Simon
    wiersze (alfabet tytułów)
1800.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Andromeda. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 147-148 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1801.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Apus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 166 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1802.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ara. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 165 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1803.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Auriga. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 148 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1804.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Baran. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 155 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1805.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Bliźnięta. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 152 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1806.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Bootes. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 145 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1807.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Byk. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 147 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1808.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Canes Venatici. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 155 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1809.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Canis Major. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 157 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1810.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Canis Minor. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 167-168 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1811.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Cefeusz. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 150 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1812.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Centaur. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 143 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1813.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Cetus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 141 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1814.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Circinus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 173 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1815.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Columba. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 161 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1816.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Corvus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 167 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1817.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Delfin. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 167 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1818.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Erydan. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 142 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1819.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Feniks. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 154 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1820.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Góra Stołowa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 169 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1821.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Herkules. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 141-142 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1822.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Horologium. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 163 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1823.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Hydra. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 140 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1824.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Indus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 159-160 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1825.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Jaszczurka. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 167 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1826.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Jednorożec. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 153 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1827.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Kameleon. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 171 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1828.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Kasjopeja. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 150 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1829.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Kil. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 153 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1830.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Kompas. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 139 (z fot., s. 138; z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1831.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Korona Południowa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 171 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1832.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Korona Północna. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 168 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1833.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Koziorożec. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 155-156 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1834.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Krzyż. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 174-175 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1835.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Latająca Ryba. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 169-170 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1836.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Leo Minor. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 165-166 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1837.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Lepus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 160 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1838.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Lew. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 144 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1839.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Lis. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 162 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1840.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Luneta. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 175 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1841.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Lupus. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 158 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1842.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Lutnia. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 161 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1843.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Łabędź. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 146 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1844.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Mikroskop. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 166 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1845.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Mucha. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 170 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1846.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Oktant. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 160 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1847.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Orion. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 150 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1848.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Orzeł. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 148-149 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1849.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Panna. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 140 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1850.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Paw. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 157 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1851.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Pegaz. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 142 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1852.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Perseusz. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 149 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1853.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Pictor. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 163 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1854.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Piec. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 155-156 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1855.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Pompa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 164-165 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1856.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Puchar. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 161 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1857.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Rak. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 152 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1858.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Reticulum. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 172 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1859.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Rufa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 148 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1860.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ryba Południowa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 163-164 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1861.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ryby. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 145-146 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1862.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ryby. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 168 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1863.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Rylec. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 171 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1864.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ryś. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 151 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1865.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Rzeźbiarz. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 154 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1866.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Sagitta. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 173-174 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1867.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Sekstans. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 158-159 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1868.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Skorpion. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 153 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1869.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Smok. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 143 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1870.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Strzelec. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 146 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1871.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Tarcza. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 173 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1872.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Trójkąt. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 170 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1873.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Trójkąt Południowy. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 172 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1874.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Tukan. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 159 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1875.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Ursa Minor. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 162 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1876.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Waga. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 151 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1877.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Warkocz Bereniki. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 156-157 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1878.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Wąż. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 149 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1879.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Wąż Wodny. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 164 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1880.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Węgielnica. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 168-169 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1881.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Wężownik. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 144 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1882.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Wielka Niedźwiedzica. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 140-141 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1883.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Wodnik. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 143-144 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1884.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Źrebię. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 174 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1885.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Żagiel. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 152 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1886.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Żuraw. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 158 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
1887.wiersz: Armitage Simon: Całe niebo [z tego cyklu:] Żyrafa. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 147 (z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1888.proza: Armitage Simon: Kierunek: Północ. Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 177- (z fot., s. 176; z notą o autorze, s. 278...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1889.artykuł: Gutorow Jacek: "Jedyna rzecz, która nas łączy". Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 200-212 (esej o twórczości...) szczegóły 
  Auden Wystan Hugh
1890.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Andrzej: Próbując określić zawód, jaki sprawiają przekłady Stanisława Barańczaka.... Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 298-306  szczegóły 
polemika: Barańczak Stanisław: Próbując określić rozbawienie, w jakie wprawiają recenzje Bohdana Zadury i Andrzeja Sosnowskiego. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 377-384  szczegóły 
recenzja: Zadura Bohdan: Czasy się zmieniły, jest o czym mówić. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 284-297  szczegóły 
polemika: Barańczak Stanisław: Próbując określić rozbawienie, w jakie wprawiają recenzje Bohdana Zadury i Andrzeja Sosnowskiego. Literatura na Świecie 1994 nr 12 s. 377-384  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1891.artykuł: Larkin Philip: Co się stało z Wystanem?. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 216-222  szczegóły 
  Banville John
    proza (alfabet tytułów)
1892.proza: Banville John: Księga świadectw [fragm.]. Literatura na Świecie 1997 nr 10/11 s. 103-130 (z fot. s. 102; nota s. 430...) szczegóły 
  Barnes Julian
    proza (alfabet tytułów)
1893.proza: Barnes Julian: Historia świata w 10 i 1/2 rozdziałach [pow., fragm.:] Pasażer na gapę. Literatura na Świecie 1993 nr 7 s. 7-42 (z not. s. 359...) szczegóły 
1894.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sadkowski Wacław: Remanenty. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 311-313  szczegóły 
1895.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sadkowski Wacław: Remanenty. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 311-313  szczegóły 
  Blake William
    wiersze (alfabet tytułów)
1896.wiersz: Blake William: Duchowy podróżnik. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 266-269  szczegóły 
1897.wiersz: Blake William: Epilog "Bram raju". Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 269  szczegóły 
1898.wiersz: Blake William: Europa. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 176-184  szczegóły 
1899.wiersz: Blake William: Ksiega Losa (I-IV). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 198-204  szczegóły 
1900.wiersz: Blake William: Księga Ahanii (I-V). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 189-197  szczegóły 
1901.wiersz: Blake William: Pieśni niewinności i doświadczenia, które ukazują dwa przeciwne stany duszy człowieczej [z tego cyklu:] Pieśni doświadczenia: Introdukcja. Odpowiedź Ziemi. Grudka i kamyk. Święty Czwartek. Dziewczynka zbłąkana. Dziewczynka odnaleziona. Kominiarczyk. Piosenka niani. Róża chora. Muszka. Anioł. Tygrys. Moja rózyczka. Słoneczniku! Lilia. Ogród Miłości. Mały włóczęga. Londyn. Abstrakcja człowiecza. Smutek dziecięcy. Zatrute drzewo. Chłopiec zbłąkany. Dziewczynka zbłąkana. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 244-260  szczegóły 
1902.wiersz: Blake William: Pieśni niewinności i doświadczenia, które ukazują dwa przeciwne stany duszy człowieczej [z tego cyklu:] Pieśni niewinności: Introdukcja. Pasterz. Zielone echo. Baranek. Murzynek. Kwiecie. Kominiarczyk. Chłopiec zbłąkany. Chłopiec odnaleziony. Roześmiana piosenka. Kołysanka. Podobieństwo boże. Święty Czwartek. Noc. Wiosna. Piosenka niani. Radość dziecięca. Sen. O boleści bliźniego. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 229-243  szczegóły 
1903.wiersz: Blake William: Pieśni niewinności i doświadczenia, które ukazują dwa przeciwne stany duszy człowieczej [z tego cyklu:] Uzupełnienia: Do Tersy. Uczniak. Głos starodawnego barda. Podobieństwo boże. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 261-263  szczegóły 
1904.wiersz: Blake William: Pieśń Losa. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 185-188  szczegóły 
1905.wiersz: Blake William: William Bond. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 264-266  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1906.proza: Blake William: Notatnik (Fragmenty). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 274-276 (dot. wizji Sądu Ostatecznego...) szczegóły 
1907.proza: Blake William: Opisanie wizji Sądu Ostatecznego (Trzy szkice spisane w roku 1808). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 270-272  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1908.artykuł: Frye Northrop: Blake i archetypy. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 292-309  szczegóły 
1909.artykuł: Frye Northrop: Straszna symetria (Fragment). Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 277-291  szczegóły 
1910.artykuł: Tomkowski Jan: Intelektualne wojny Williama Blake'a. Literatura na Świecie 1989 nr 7 s. 205-228  szczegóły 
  Bradbury Malcolm Stanley
    proza (alfabet tytułów)
1911.proza: Bradbury Malcolm: Mensonge [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 7/8 s. 281-297 (z notą s. 425-426...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1912.artykuł: Świerkocki Maciej: Ostatni kurs wymiany. Literatura na Świecie 2000 nr 12 s. 335-338 (o twórczości z okazji zgonu...) szczegóły 
1913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzeziński Jacek: Literatura na Świecie 1989 nr 2 s. 318-320 (omówienie...) szczegóły 
  Breton Nicolas
    proza (alfabet tytułów)
1914.proza: Breton Nicolas: Familiarny list do przyjaciela przebywającego na wsi. Literatura na Świ