Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zamojski Kwartalnik Kulturalny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Drogosz Jacek: Nowa epoka w dziejach książki (Na marginesie wykładu Umberto Eco "Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki"). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 43-47 (nt. elektronicznych nośników informacji; z fragm. wykładu...) szczegóły 
2.artykuł: Wojtas Małgorzata: Prawo do czytania (Refleksje z Międzynarodowego Seminarium nt. czytelnictwa osób niepełnosprawnych, które odbyło się w Toruniu w dniach 24-25 października 1994). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 72-73  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: Każdy może być filozofem (Rozmowa z o. profesorem dr hab. Albertem Mieczysławem Krąpcem). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 4-7 (wywiad, m.in. nt. języka poezji; rozm. Krzysztof Guzowski...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing) / Poradnictwo literackie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: [Linek Piotr] P.L.: Poczta Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 27  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Zwierzyniec i literatura. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (skm): Zamościana (Akademia Zamojska w Świdniku). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 148 (not....) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Dokument wielkiego jubileuszu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 59-63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czubara Krzysztof: Studenci i absolwenci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 44-45 (m.in. nt. najwybitniejszych absolwentów Akademii Zamojskiej...) szczegóły 
9.artykuł: Feduszka Jacek: Mało znani hrubieszowscy poeci XIX i XX w.. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 110-112 (dot. twórczości Hieronima Kalińskiego, Wiktora Dłużniewskiego, Stanisł...) szczegóły 
10.artykuł: Feduszka Jacek: Mało znani hrubieszowscy poeci XIX i XX w.. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 110-112 (o twórczości: Hieronima Kalińskiego, Wiktora Dłużniewskiego i Stanisła...) szczegóły 
11.artykuł: Feduszka Jacek: Zamojskie medale XIX i XX wieku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 73-75 (nt. zbioru medali i odznaczeń Muzeum Okręgowego w Zamościu poświęconyc...) szczegóły 
12.artykuł: Górska Halina: Hrubieszowskie medale. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 119-122 (nt. pisarzy i poetów uhonorowanych przez Towarzystwo Regionalne Hrubie...) szczegóły 
13.artykuł: Kędziora Andrzej: Akademia Zamojska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 50-51 (historia i działalność...) szczegóły 
14.artykuł: Kędziora Andrzej: Biblioteka Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 53-54 (nt. księgozbioru...) szczegóły 
15.artykuł: Literatura. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 52-55 (nt. pisarzy związanych z Zamojszczyzną; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
16.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
17.artykuł: Myk Sławomir: Z akademickiego Parnasu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 27-35 (nt. wierszy drukowanych w kalendarzach wydawanych przez Drukarnię Akad...) szczegóły 
18.artykuł: Puszkar Natalia J.: "Stara fotografia XIX - pocz. XX w." (Wystawa w Muzeum Okręgowym w Zamościu). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 27-31 (m.in. nt. twórczości Włodzimierza Wysockiego (1846-1894), Józefa Ignac...) szczegóły 
19.artykuł: Regionaliści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 72-75 (nt. działalności twórców związanych z Zamościem w XIX i początkach XX ...) szczegóły 
20.artykuł: Tablice, popiersia, płyty pamiątkowe. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 84-86 (nt. inskrypcji poświęconych pisarzom zamieszczonych na tablicach pamią...) szczegóły 
21.artykuł: Wiśniewski Izydor: Nobliści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 76-77 (nt. emisji cyklu znaczków pocztowych z wizerunkami pisarzy - laureatów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Szyszka Bogdan: Lwowianie w akademickim Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 87 (nt. lwowian studiujących w Akademii Zamoyskiej, m.in. Szymona Szymonow...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Myk Sławomir: XVIII-wieczne zamojskie publikacje medyczne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
24.artykuł: Szyszka Bogdan: Dwieście lat temu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 5-6 (nt. życia kult.-oświatowego w Zamościu w XVIII w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzeźniak Maria: "Strach i śmiech". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 59  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Literatura. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 52-55 (nt. pisarzy związanych z Zamojszczyzną; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
27.artykuł: Wiśniewski Izydor: Nobliści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 76-77 (nt. emisji cyklu znaczków pocztowych z wizerunkami pisarzy - laureatów...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Nasi w ogrodach ognia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Linek Piotr, Liw Maciej: O fenomenie poezji kapłańskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 64-66 (nt. twórczości Wacława Oszajcy, Michała Słotwińskiego, Krzysztofa Guzo...) szczegóły 
30.artykuł: Niewiadomski Donat: Ludowa liryka religijna Zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 153-157 (nt. literatury współczesnej...) szczegóły 
31.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (wypow.: Aneta Kamińska...) szczegóły 
32.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 27 (wypow.: Krzysztof Konopa; z notą red.: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
33.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1-3 ([wypowiedzi:] Władysław Antoni Różański, Maria Duławska, Maria Niklewi...) szczegóły 
34.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 11-13, 19 (wypow.: Krzysztof Guzowski, Jan Sztern...) szczegóły 
35.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1-3 ([wypowiedzi:] Joanna Kowalska, Tomasz Raczkiewicz, Andrzej Niściur...) szczegóły 
36.artykuł: Zwierzenia o poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 25-26 ([wypowiedzi:] Piotr Linek, Andrzej Józef Misiura...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadło Edyta: "Oswajanie poetów" czyli o zachęcie do czytania poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 139-140  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Rapa Stanisław: Sięgnijmy do swych źródeł (Rozmowa z Wojewodą Zamojskim Panem Stanisławem Rapą). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 3-7  szczegóły 
39.artykuł: Roczkowski Stanisław: Wierzę w mądrość samorządowców (Z wojewodą Zamojskim, Stanisławem Roczkowskim, rozmawia Halina Górska). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 3-6 (wywiad nt. sytuacji i działalności placówek kulturalno-teatralnych w r...) szczegóły 
40.artykuł: Rudy Anna: Trudne czasy dla kultury. Rozmowa z Marcinem Zamoyskim, prezydentem miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (dot. polityki kulturalnej i życia kulturalnego w Zamościu...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boże Narodzenie w Sztuce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 66 (laureaci...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 37 (wyniki...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 54 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 33-36 (teksty laureatów...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 54 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Debiut '95 (Ciąg dalszy). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 58-61 (utwory nagrodzone; z not....) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 27 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Znamy już najlepszych debiutantów '95. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 27 (laureaci...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Debiut '96. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 94 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Debiut '97[!]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 103 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 95-96 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 79 (laureaci...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem" - Spotkanie młodych Moniatycze'92 12-13-14 czerwca 1992 r.. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
artykuł: Panas E.: Kościelne festiwale. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 51-52 (laureaci...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 123 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XV Konkurs Litercki "Debiut" 2002. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 92 (wyniki...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Debiuty '2003. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 133 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 133-134 (teksty laureatów...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 17 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 17 (laureaci...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (laureaci, z notą...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24-27 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24 (wyniki...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs SPP. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 143 (wyniki...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zadumki poetyckie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 24  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 26 (nota...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: PeeL: Książki roku '96. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 40 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 41 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 61 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 89 (wyniki...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 32 (druk. nagrodzonych utworów...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 18 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 18 (laureaci...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 11-13  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 24 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 89 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25-26 (druk nagrodzonych wierszy...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cimek Edward Franciszek: Pamięci Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cimek Edward Franciszek: "Żyć w poezji...". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Regulamin Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 63  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: H.G.: Pamięci poety. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 132 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Regulamin V Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 90  szczegóły 
artykuł: Trzymać się ziemi!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63-65 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63-65 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 109 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody dla mistrzów słowa i pióra. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 175  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32-33 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32 (wyniki...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 77 (not.; laureatka z Zamojszczyzny...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 26 (laureaci z Zamościa...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 70 (nt. laureatów z Zamojszczyzny...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poetyckie laury. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 145 (nagr....) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Konkurs poetycki im. B. Leśmiana. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 36-37 (laureaci; także nt. poprzednich edycji konkursu...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 37-38 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Boże Narodzenie na ludowo. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 88 (laureaci...) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 107-108 (wyniki...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 98-103 (fragmenty nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szukamy polskiego Szekspira. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 98 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 138-143 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla mistrzów słowa i pióra. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 175 (wyniki...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 28 (wyniki ...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 69 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 27 (laureaci...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33 (wyniki...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 13  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 61 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 79 (laureaci z województwa zamojskiego...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 61 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 45 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 26 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zamojska Premiera Roku 1996. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 93 (nt. promocji tomików laureatów konkursu; nota...) szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Zwyczaje i obrzędy wiejskie na wesoło". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 147 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gnyp Elżbieta: Kongres Kultury Polskiej '2000. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 10-17  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek Piotr: "Arkadia" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 29-30 (sprawozdanie; także wykaz poetów polskich i z zagranicy uczestniczącyc...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duławska Maria: Nauczycielskie lato z piórem, pędzlem, kamerą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 31-32 (nota...) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 62 (not....) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala Grażyna: Spotkanie z poezją śpiewaną. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 9-10 (spraw....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: G.K.: Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 58  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olejko Maryla: Spotkania z poezją śpiewaną. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 19-21  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala G.: VI Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 81  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spotkania z poezją śpiewaną. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 80 (nota...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spotkanie z poezją i muzyką. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 98 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rozśpiewana poezja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 104 (sprawozdanie...) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 152 (not....) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Zwierzynieckie Posiady Literackie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 40  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 62 (not. o przyzn. Piotrowi Szewcowi...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 152 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 100 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: 20 lat Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych [Zamojskiego]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 57 (sprawozdanie z obchodów jubileuszu; nota...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Biłgoraj (życie literackie)
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dni Biłgoraja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 107 (inf....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Guciów (życie literackie)
112.artykuł: Fornek Bożena: Biesiada literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 28 (spraw. z Biesiady Literackiej, 28-29 IX 1991...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Hrubieszów (życie literackie)
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: W kręgu Hrubieszowskiego Domu Kultury. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 59-67 (w art. m.in. nt. działalności Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej...) szczegóły 
artykuł: Kronika literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21 (not. inf. o spotkaniu członków, 18 XII 1992...) szczegóły 
artykuł: Linek Piotr: Literackiej mapy Zamojszczyzny ciąg dalszy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 16 (działalność...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 90 (not. inf. o obchodach 5. rocznicy powstania Klubu Literackiego Ziemi H...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 27 (not. inf. o spotkaniu członków, 11 IX 1992...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Dni Hrubieszowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 78 (sprawozdanie z wieczoru autorskiego poświęconego twórczości poetek hru...) szczegóły 
115.artykuł: Mączka Bożena: [Osiemdziesiąt] 80 lat Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 43-50 (m.in. nt. działalności biblioteki w zakresie organizacji życia literac...) szczegóły 
116.artykuł: Parol Mariusz: Pogodny pan w muszce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 56-59 (m.in. nt. działalności Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Krasnystaw (życie literackie)
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zaduszki poetyckie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (not. spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Zadumki poetyckie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 24 (nota spraw. z IV "Zadumek Poetyckich" w Krasnymstawie z udziałem pisar...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łaszczów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Górska Halina: Blaski i cienie łaszczowskiej kultury. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 47-50 (m.in. nt. twórców łaszczowskich...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zamość (życie literackie)
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Nauczycielski Klub Literacki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 72-73 (działalność...) szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Pegaz inkaustem kreślony. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 31-32 (spraw. z promocji pięciu tomików poetów zrzeszonych w Nauczycielskim K...) szczegóły 
artykuł: Kowalska Janina: Nauczycielski Klub Literacki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 25-26 (nota spraw. ze spotkania jubileuszowego z okazji 10. rocznicy powstani...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Górska Halina] H.G.: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 66 (nota spraw. ze zjazdu, 19 IV 1989...) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 36-38  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwolińska D.: VII Zamojskie Spotkania z Literaturą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 92 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska H.: Zamojskie Spotkania z Literaturą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 109 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Duławska Maria: Spotkania poetów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 18 (nota spraw. ze spotkania poetów z klubów literackich Zamojszczyzny, 20...) szczegóły 
126.artykuł: D.Z.: Premiery roku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 105 (not. nt. "Zamojskiej Premiery Roku" imprezie poświęconej promocji tomi...) szczegóły 
127.artykuł: Fornek Bożena: Sesja literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 31 (spraw. z Sesji Środowisk Literackich w Majdanie Sopockim, zorganizowan...) szczegóły 
128.artykuł: Gnyp E.: Spotkanie regionalistów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 60 (nota spraw. ze spotkania prezesów towarzystw społeczno-kulturalnych i ...) szczegóły 
129.artykuł: Konopa Krzysztof: Gdzie sad zakwita w jasny ogień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 33-37 (działalność Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury...) szczegóły 
130.artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 18 (not. inf. o Spotkaniach Literackich "Prowokacje" w Zamościu, 27-28 II ...) szczegóły 
131.artykuł: Kronika literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21 (not. inf. o spotkaniu poetów regionu, Zamość, 4 XII 1992...) szczegóły 
132.artykuł: Linek Piotr: "Incydent" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14 (nota spraw. ze spotkania członków Grupy Poetyckiej "Incydent" z czytel...) szczegóły 
133.artykuł: Prystupa Anna: To już 30 lat.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 6-10 (nt. trzydziestoletniej działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamoś...) szczegóły 
134.artykuł: Rok 2002 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 162-164 (dot. działalności edukacyjno-kulturalnej...) szczegóły 
135.artykuł: Rudy Anna: Trudne czasy dla kultury. Rozmowa z Marcinem Zamoyskim, prezydentem miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (dot. polityki kulturalnej i życia kulturalnego w Zamościu...) szczegóły 
136.artykuł: Surmacz Władysław: Utrzymać stan posiadania. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 3-6 (wyw. z dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Zamośc...) szczegóły 
137.artykuł: Urban Robert: Nowe zamojskie media. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 65-68 (m.in. nt. regionalnej prasy, stacji radiowych i telewizyjnych oraz por...) szczegóły 
138.artykuł: Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w Zamościu w roku 2002. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 160-161  szczegóły 
139.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 59 (nt. działaln. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Renesans"...) szczegóły 
140.artykuł: Zamojska kultura - obawy inadzieje. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 4-8 (dyskusja, wypow.: Elżbieta Gnyp, Jerzy Kołodziejczyk, Stanisław Orłows...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
141.artykuł: Wojewódzki Konkurs Poetycki (Im. J.A. Misiury). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 94 (laureaci...) szczegóły 
142.artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 94 (ogłoszenie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zwierzyniec (życie literackie)
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dni Zwierzyńca. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Szyszka Bogdan: Maksymiliana Ossolińskiego księgozbiór w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 44-46  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Markiewicz Grażyna: Zbiory regionalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 144-147  szczegóły 
146.artykuł: Myk Sławomir: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 48-52 (o starodrukach bibl. Muzeum Okręgowego w Zamościu...) szczegóły 
147.artykuł: Pałczyńska Regina: Starodruki w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 26-29  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędziora Andrzej: Już wiem "Kto jest kim". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 95-96  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Dykcjonarz hrubieszowski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 22-26 (biogramy twórców związanych z Hrubieszowem i regionem hrubieszowskim: ...) szczegóły 
150.artykuł: Dykcjonarz tomaszowski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 19-22 (m.in. biogramy pisarzy związanych z Tomaszowem Lubelskim i regionem to...) szczegóły 
151.artykuł: Dykcjonarz zwierzyniecki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 49, 51 (m.in. biogramy twórców związanych ze Zwierzyńcem i regionem: Tadeusz G...) szczegóły 
152.artykuł: Przysada Aleksander: Sławni, znani, zasłużeni. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 35-42 ([m.in. hasło:] Zygmunt Klukowski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szyszka Bogdan: Rocznik Tatarski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 56-57 (omówienie profilu pisma i zawartości t. 2. z 1935 r. wydanego w Zamośc...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szyszka Bogdan: "Teka Zamojska" z perspektywy 70 lat. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Kędziora Andrzej: Czasopisma. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 61-63 (przegląd czasopism wychodzących na Zamojszczyźnie od XVII w....) szczegóły 
156.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Drukarnie i wydawnictwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 105-107 (nt. czasopism wydawanych w Hrubieszowie w l. 1910-1957; wykaz tytułów ...) szczegóły 
157.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Kartki z dziejów miasta Tomaszowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 9-19 (w art. m.in. nt. czasopism wychodzących w Tomaszowie Lubelskim w l. 19...) szczegóły 
158.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamojskie czasopisma szkolne w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 148-152  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Sami o sobie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 45-47 (z okazji jubileuszu 10-lecia działalności; zawiera także Kronikę, s. 4...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 2-3 (refleksje z okazji jubileuszowego numeru czasopisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Górska Halina: Gazety i gazetki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 16-17 (nt. czasopism ukazujących się na Zamojszczyźnie...) szczegóły 
161.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Drukarnie i wydawnictwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 105-107 (nt. czasopism wydawanych w Hrubieszowie w l. 1910-1957; wykaz tytułów ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Letnie plenery. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 68  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasiluk W.: Plener ilustratorów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 80  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plener ilustratorów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 79 (nota...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gnyp Elżbieta: "Pan Tadeusz" w ilustracji i... w Krasnobrodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 60-61 (sprawozdanie...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: 10 lat z ilustratorami. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 47-50  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Gnyp Elżbieta: Barwą wyimaginowany świat (Spotkanie z ilustratorką - Wiesławą Studencką-Grosset). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 65-67 (z okazji przekazania przez Wiesławę Studencką-Grosset galerii BWA w Za...) szczegóły 
168.artykuł: Gnyp Elżbieta: Baśniowy świat zamojskiej ilustracji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 38-46 (nt. kolekcji polskiej ilustracji książek dla dzieci w zbiorach Biura W...) szczegóły 
169.artykuł: Górska Halina: Wystawa żyje długo.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 33-34 (nt. zbiorów i działaln. zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych w dzied...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Adamowski Jan: Przeszłość i teraźniejszość pisarstwa ludowego na Zamojszczyźnie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 40-44  szczegóły 
171.artykuł: Brzuskowska Marta: Drobiazgi ludoznawcze (Zbiory Pracowni Dokumentacji Folkloru Muzeum Okręgowego w Zamościu). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 30-31 (dot. pieśni ludowych...) szczegóły 
172.artykuł: Brzuskowska Marta: Niebo z Błonia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 10-11 (nt. obrzędów bożonarodzeniowych; z tekstami kolęd...) szczegóły 
173.artykuł: Brzuskowska Marta: "Zamówienie" na dzień św. Andrzeja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 39 (nt. obrzędów wigilii dnia św. Andrzeja , z fragm. tekstów ludowych...) szczegóły 
174.artykuł: Brzuskowska Marta: Zielony karnawał. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 41-43 (nt. obrzędów związanych ze świętami wiosennymi; z fragm. tekstów pieśn...) szczegóły 
175.artykuł: Niewiadomski Donat: Ludowa liryka religijna Zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 153-157 (nt. literatury współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Nagrody (literatura ludowa)
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasi w kraju. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 112 (not. inf....) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 100 (nagr....) szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prystupa Anna: Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 55-57  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody im. Oskara Kolberga. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 167 (wyniki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
180.artykuł: Brzuskowska Marta: Róg obfitości. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 39-41 (motyw żniw w pieśniach ludowych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piłat Zofia: VII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 165-166 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dusza, duchowość, psychika (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Brzuskowska Marta: Ścięte kłosy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 26-27 (nota; motyw duszy błądzącej w zaświatach; z fragm. wierszy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
183.artykuł: Stawecki Marian Adam: Od redaktora. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 2 (fel. nt. literatury erotycznej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Brzuskowska Marta: Roście zamoście: czerwona kalina, jawor zieloneńki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 69 (nt. kaliny i jawora w folklorze Zamojszczyzny; z fragm. weselnej pieśn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myk Sławomir: "Drukarnia Akademii Zamojskiej. Jej dzieje i wydawnictwa". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 66-67  szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz G.: Wydawnictwa Pomarańskich. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 93 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Drukarnia Akademicka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 40-43 (nt. działalności drukarni utworzonej w Zamościu w 1590 przez Jana Zamo...) szczegóły 
188.artykuł: Kędziora Andrzej: Przed 400-leciem zamojskiego drukarstwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 39-41 (o drukarni akademicka w Zamościu, powstałej w 1590...) szczegóły 
189.artykuł: Kowalczyk Kazimierz: Księgarnia braci Pomarańskich w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 79-88 (m.in. działalność wydawnicza (1917-1933)...) szczegóły 
190.artykuł: "Księgarnia Polska". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 55-56 (nt. działalności wydawniczej Księgarni Polskiej w Zamościu w l. 1918-1...) szczegóły 
191.artykuł: Mączka Bożena: Hrubieszowskie drukarnie w latach 1816-1939. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 37-41  szczegóły 
192.artykuł: Myk Sławomir: Wczesne dzieje drukarni Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 9-12 (nt. dzialalności oficyny w XVII i XVIII w....) szczegóły 
193.artykuł: Myk Sławomir: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 1 s. 20-21 (o Drukarni Akademii Zamojskiej w 1603...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Kuczyński Antoni: "Biblioteka Zesłańca" Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 158-161 (nt. serii "Biblioteka Zesłańca" wydanej przez Polskie Towarzystwo Ludo...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Szyszka Bogdan: Szkoły imienia Zamoyskich w Szczebrzeszynie (W sto osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 45-49 (nt. działalności...) szczegóły 
196.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 58 (nota nt. przygotowań do obchodów jubileuszu 400. roczn. powstania Akad...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Fornal Maria: 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 3-4 (nt. działalności z okazji jubileuszu, także o oddziale zamojskim Towar...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Regionaliści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 72-75 (m.in. nt. działalności Towarzystwa; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
199.artykuł: Szyszka Bogdan: Srebrny jubileusz ZTPN. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 23-25 (nt. działaln. Towarzystwa...) szczegóły 
200.artykuł: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 76-77 (nt. działalności od 1967 do 1994...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Myk Sławomir: Podręczniki, poradniki i inne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 48-56 (m.in. nt. podręczników z zakresu filologii drukowanych w Drukarni Akad...) szczegóły 
202.artykuł: Szyszka Bogdan: Akademia Zamojska (Dzieje. Nauka. Tradycja). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 8-14 (m.in. nt. programu nauczania Akademii w czasach fundatora Jana Zamoysk...) szczegóły 
203.artykuł: Szyszka Bogdan: Historycy o Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 15-19 (nt. prac badawczych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej A...) szczegóły 
204.artykuł: Szyszka Bogdan: Oświata Tarnogrodu w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 50-56  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Robert: Cud że to był, czy wymyślona bajka?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 127  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawiec Joanna: [Trzydzieści trzy] 33 sny o potędze.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 54-57  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winiarski Ryszard: "Napisać swój świat". Rzecz o Zamojskim Almanachu Literackim 1993 r.. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 15-18  szczegóły 
recenzja: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 86 (not. spraw. ze spotkania promującego almanach; Zamość, 28 XII 1993...) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyszka Bogdan: "Niepodlegli ciemności". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 47  szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Książka roku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grygiel Tadeusz: Jesienny wieczór z autografem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 82-84  szczegóły 
recenzja: Krawiec Joanna: Piękno tworzenia i piękno odkupione w poezji metafizycznej i konfesyjnej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 79-82  szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: "Śródpolne pacierze". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 45 (nota...) szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stawecki Marian Adam: Ocalone od zapomnienia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 51-52  szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Nasi w ogrodach ognia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duławska Maria: Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 169-170  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poezja ludowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 147 (nota sprawozdawcza ze spotkania promocyjnego, 29 XII 1994...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Region nieznany - literatura ludowa
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Czy jest czy ni ma guspodarz w doma.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 66 (gwarą...) szczegóły 
217.wiersz: Gospodarska Kolęda. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 41-42 (inc.: Angum bezper......) szczegóły 
218.wiersz: W Wielgi Piątek było zimno.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Kolęda z Czarnego Stoku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 65-66 (podała do druku Marta Brzuskowska...) szczegóły 
220.wiersz: Na szczęście, na zdrowie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 19 (Zamojskie...) szczegóły 
221.wiersz: W Sandomierzu na ryneczku.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 41  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
222.wiersz: Pieśń do świętego Jana Kantego Patrona Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Akademii Krakowskiej i Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 40-43 (hymn studentów Akademii Zamojskiej; komentarz: Marta Brzuskowska...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
223.wiersz: Pieśń o św. Janie Nepomucenie, patronie kościoła "na wodzie" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 17-18 (z koment. Marty Brzuskowskiej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
224.wiersz: Niewielka ofiara lecz z serca.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 25 (1905...) szczegóły 
225.wiersz: Zawitajże, o Maryja tu cudami wsławiona.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 20-21 (z koment.: Marta Brzuskowska: Pamiątka z Krasnobrodu, s. 19...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
226.wiersz: Brunatne Łabędzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 26-27 (podp. Jarema...) szczegóły 
227.wiersz: Szczęście. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 9 (proza poet.; podp. Jarema...) szczegóły 
228.wiersz: Witaj (żegnaj) Nabroska matko jedyna.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 20  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
229.proza: Być albo nie być - oto jest banalne pytanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 22 (podp. Jarema...) szczegóły 
230.proza: Dziwna planeta. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 13-14 (podp. Jarema...) szczegóły 
231.proza: Dźwięk raju. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 18-19 (podp. Jarema...) szczegóły 
232.proza: Gdyby. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 28-29 (podp. Jarema...) szczegóły 
233.proza: Mistrz i zegarek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 23 (podp. Jarema...) szczegóły 
234.proza: Niemowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 18 (podp. Jarema...) szczegóły 
235.proza: Noel - Alumnos de la Soledad. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 17-20 (podp. Jarema...) szczegóły 
236.proza: Taniec z wilkiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 12-13 (podp. Jarema, z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczuk Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
237.wiersz: Adamczuk Aleksandra: Bezbarwna bezsenność smakuje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 31-32  szczegóły 
238.wiersz: Adamczuk Aleksandra: Słoneczniki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 31 (z not. i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Banach Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
239.wiersz: Banach Magdalena: Szkoła. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 133  szczegóły 
  Bartoszewski Konrad
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szyszka Bogdan: Konrad Bartoszewski "Sąd polowy" (Kilka refleksji). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
  Bazan Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
241.wiersz: Bazan Robert: Dłoniom twoim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 13  szczegóły 
242.wiersz: Bazan Robert: Włosom Twoim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Bednarska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
243.wiersz: Bednarska Anna: Samotność to mój.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 77 (z not. Piotra Linki...) szczegóły 
  Birkowski Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 2 s. 10-11 (biogr....) szczegóły 
  Bizior Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Bizior Anna: Brakuje szczęścia... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 67  szczegóły 
246.wiersz: Bizior Anna: Jesień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 95  szczegóły 
247.wiersz: Bizior Anna: Lękam się pustki... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 67  szczegóły 
248.wiersz: Bizior Anna: Listopad, dwudziesty siódmy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 66  szczegóły 
249.wiersz: Bizior Anna: Zbyt jednostajna ta cisza... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 66-67  szczegóły 
  Błasiak Magda
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Błasiak Magda: Przeklinam niebo za.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
251.wiersz: Błasiak Magda: Z podbitymi oczami.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
  Bodzęcki Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
252.artykuł: Szyszka Bogdan: Wojciech Bodzęcki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 21-22 (Profesorowie Akademii Zamojskiej...) szczegóły 
  Boryta Franciszka
    wiersze (alfabet tytułów)
253.wiersz: Boryta Franciszka: Zima. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 64  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
254.proza: Boryta Franciszka: Kolędowanie z kozą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 65-66 (wspomn....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: A.P.: Franciszka Boryta (1920-2000) artystka ludowa ze Szczebrzeszyna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 64 (biogram...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
256.zgon: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 155 (zmarła: II 2000; not....) szczegóły 
  Bronikowska Ewa
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Rozmowy z "Nikim". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 15-16 (z notą...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
258.wiersz: Bronikowska Ewa: Wigilia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 16  szczegóły 
  Brzozowska Beata
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław: Udany debiut!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 16-17 (z not....) szczegóły 
  Bucior Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
260.wiersz: Bucior Marta: Góry przeniesione. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 121 (z not. Piotra Linki; tekst mylnie podpisany: Anna Bucior...) szczegóły 
261.wiersz: Bucior Marta: Przewartościowanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 121 (z not. Piotra Linki; tekst mylnie podpisany: Anna Bucior...) szczegóły 
262.wiersz: Bucior Marta: Sklepy cynamonowe. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 120 (z not. Piotra Linki; tekst mylnie podpisany: Anna Bucior...) szczegóły 
263.wiersz: Bucior Marta: Spytamy o drogę.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 120 (z not. Piotra Linki; tekst mylnie podpisany: Anna Bucior...) szczegóły 
264.wiersz: Bucior Marta: Świt. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Słomiński Jacek: Poetycko-realistyczne intermundia. O trzeciej płci w wierszach Marty Bucior i Marusza Ostaszewskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
  Buczyński Stanisław
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: "Na drodze dróg". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: Buczyński Stanisław: Takim zbożem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Sitkowski Władysław: Wspomnienie o Stanisławie Buczyńskim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 40  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
269.kult: Pamięć wiecznie żywa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 48 (nota spraw. z obchodów 10. roczn. śmierci Stanisława Buczyńskiego 26 I...) szczegóły 
270.kult: Przybysz Alfred: W 20 rocznicę śmierci Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 133-134 (sprawozdanie z obchodów 20. rocznicy śmierci poety z inicjatywy hrubie...) szczegóły 
  Burda Stanisława
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myk Sławomir: Poetyckie miniatury Stanisławy Burdy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 86 (not. inf. o promocji książki 17 II 1994 w Hrubieszowie...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
272.wiersz: Burda Stanisława: Opłatek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
273.wiersz: Burda Stanisława: Wigilijne refleksje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Burski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Akademia od A do Z. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 80 (not. biogr.; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
  Burzyńska Melania
    wiersze (alfabet tytułów)
275.wiersz: Burzyńska Melania: Będę grać i śpiewać. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 1 s. 77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Choroś Renata Małgorzata
276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fornek Bożena: Konstatacje na progu duszy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 21-22  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
277.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: A gdzie Noe?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 41  szczegóły 
278.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Bajka o.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
279.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Gdy odchodzisz. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
280.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Katharsis. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
281.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Macierzyństwo. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
282.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Odrzucasz wszystko radość.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
283.wiersz: Choroś Renata Małgorzata: Pamiętnik. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 17 (z not....) szczegóły 
  Cichosz Jan Henryk
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Małgorzata: Poeta w sile wieku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 56-57  szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radej Henryk: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
286.wiersz: Cichosz Jan Henryk: Jeszcze w oczach.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
287.wywiad: Dmitroca Zbigniew: Poeta z ulicy Stokowej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 23-24 (z not....) szczegóły 
  Ciesielczuk Stanisław
    kult (alfabet autorów)
288.kult: Wiśniewski Izydor: Filatelistyczne regionalia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 39 (not. o stemplu pocztowym z wizerunkiem Stanisława Ciesielczuka z okazj...) szczegóły 
  Cieślak Maria
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szwed Sabina: Liceum i licealistka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 125-127  szczegóły 
  Cimek Edward Franciszek
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guzowski Krzysztof: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 17-18  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
291.wiersz: Cimek Edward Franciszek: Spójrz jak paradnie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 30  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Konopa Krzysztof: Edwarda Franciszka Cimka zapisy serdeczne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
  Cuch Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
293.wiersz: Cuch Bogusław: Tao. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Czech Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
294.wiersz: Czech Bogusław: Podarunek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 31  szczegóły 
  Czujkowska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Czujkowska Anna: Snu wodo nieprzebrana.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 18  szczegóły 
296.wiersz: Czujkowska Anna: Tajemnicę zabierze ten.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 11 (z not....) szczegóły 
  Czuku Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Czuku Marek: Róbta co chceta. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 41  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwik-Papierska Wiesława
    wiersze (alfabet tytułów)
298.wiersz: Ćwik-Papierska Wiesława: Obrzędowe ognisko (Fragment). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 14 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dawid Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Feduszka Jacek: Romantyk rodem ze Szczebrzeszyna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 42-46  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
300.artykuł: Myk Sławomir: Marii Dąbrowskiej związki z Zamojskiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 116-119  szczegóły 
  Dejer Kazimierz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
301.wiersz: Dejer Kazimierz Jan: Replika do Salomona. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 16  szczegóły 
  Derendarz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
302.wiersz: Derendarz Stanisław: Kiedy się zbliży. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 1 s. 78  szczegóły 
  Deryło Łukasz
    proza (alfabet tytułów)
303.proza: Deryło Łukasz: Staruszek Panjan. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 138-143  szczegóły 
  Dmitroca Zbigniew
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalska Joanna: Taka mała książeczka.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
305.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Bolesław Leśmian. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 74  szczegóły 
306.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Pożegnanie Hrubieszowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 36  szczegóły 
307.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Smok to takie... (Ewie Surmacz). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 36  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Fornek Bożena: Napisać sonet. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 17 (nota spraw. z warsztatów literackich prowadzonych przez Zbigniewa Dmit...) szczegóły 
309.artykuł: Stechnij Andrzej: Między konwencją a mimetyzmem. O poezji Zbigniewa Dmitrocy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 135-138  szczegóły 
310.artykuł: Zbigniew Dmitroca - poeta i tłumacz. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 34 (biogr. i twórczość; nota z fot....) szczegóły 
  Dobraczyński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
311.artykuł: Bylina Leszek: Hrubieszowskie koleje wąskotorowe - podzwonne czy nadzieja?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 113-119 (w artykule m.in. nt. związków Jana Dobraczyńskiego z regionem hrubiesz...) szczegóły 
  Dobrowolski Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
312.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Do Christophera Marlowe. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 98 (z notą...) szczegóły 
313.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Pokolenie przed trzydziestką. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 99 (z notą s. 98...) szczegóły 
314.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Próba dialogu z Din Kichotem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 11 (z not....) szczegóły 
315.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Trzynasty listopad adoracja (Fragment). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 28  szczegóły 
316.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Vladimir i Estragon - temat na czekanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 99 (z notą s. 98...) szczegóły 
317.wiersz: Dobrowolski Waldemar: Z wysokości lecącego cietrzewia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 16  szczegóły 
  Drogosz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
318.wiersz: Drogosz Jacek: Anioł. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 15 (z notą...) szczegóły 
319.wiersz: Drogosz Jacek: Czekając na wojnę. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 16 (proza poetycka; z notą s. 15...) szczegóły 
320.wiersz: Drogosz Jacek: Judasz z Kariothu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 16 (z notą s. 15...) szczegóły 
321.wiersz: Drogosz Jacek: O zmierzchu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 16 (z notą s. 15...) szczegóły 
322.wiersz: Drogosz Jacek: Opisanie wszechświata. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 16 (z notą s. 15...) szczegóły 
323.wiersz: Drogosz Jacek: Tęcza. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 15 (z notą...) szczegóły 
324.wiersz: Drogosz Jacek: Zakazane owoce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 15 (z notą...) szczegóły 
  Dubiel Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
325.wiersz: Dubiel Barbara: Kiedy pozbawisz mnie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
  Duławska Maria
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Paweł: Wielka pani na Roztoczu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Paweł: Wielka pani na Roztoczu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sztern Jan: "Twój zakaz jak nakaz". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 18-19  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
329.wiersz: Duławska Maria: List do Pana. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 39  szczegóły 
330.wiersz: Duławska Maria: Prawda. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
331.wiersz: Duławska Maria: Szopka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 30  szczegóły 
332.wiersz: Duławska Maria: Tak nagle zostawić... (Pamięci Marka Światowskiego). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 32  szczegóły 
  Duławski Rajmund Edward
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiura Andrzej J.: Poetycki kwartet - ciąg dalszy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
334.wiersz: Duławski Rajmund: Jesień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21 (z not....) szczegóły 
335.wiersz: Duławski Rajmund Edward: Jestem sędzią historii.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
336.wiersz: Duławski Rajmund Edward: Modlitwa wigilijna 89. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 30  szczegóły 
337.wiersz: Duławski Rajmund Edward: W świąteczny dzień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 39  szczegóły 
338.wiersz: Duławski Rajmund Edward: Wigilijny wieczór 88. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 30  szczegóły 
  Dumicz Jolanta
339.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiura Andrzej Józef: Kwartet poetycki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 19-21  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
340.wiersz: Dumicz Jolanta: Pamięci Haliny Poświatowskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 15 (z not....) szczegóły 
341.wiersz: Dumicz Jolanta: Świt. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 15 (z not....) szczegóły 
342.wiersz: Dumicz Jolanta: Teraz lustereczko zacisnęło usta... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 40  szczegóły 
  Duńczewski Stanisław Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Szyszka Bogdan: Stanisław Józef Duńczewski /1701-1767/. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 24  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Ciekawości" Akademickie. "Relacya...". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 75-77 (z fragm. tekstu; wybór i oprac. Roma Kowalicka...) szczegóły 
artykuł: Feduszka Jacek: Ciekawostki numizmatyczne w kalendarzach XVIII-wiecznych Stanisława J. Duńczewskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 37-42, nr 2 s. 73-77  szczegóły 
  Dymowski Eligiusz
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadło Edyta: Zapis snów - o poezji Eligiusza Dymowskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 27-28 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fałkiewicz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
346.wiersz: Fałkiewicz Jacek: Broń mnie panie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 56  szczegóły 
347.wiersz: Fałkiewicz Jacek: Dzięki ci panie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 23 (z not....) szczegóły 
348.wiersz: Fałkiewicz Jacek: I ja też brałem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 55  szczegóły 
349.wiersz: Fałkiewicz Jacek: Jakże byliśmy wspaniali.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 56  szczegóły 
350.wiersz: Fałkiewicz Jacek: Urodzeni na tratwie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 55-56  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
351.zgon: Odeszli poeci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 55-57 (zmarł: 20 X 1990...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
352.kult: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (inf. o ustanowieniu Konkursu Literackiego im. Jacka Fałkiewicza i Bogd...) szczegóły 
  Felisiak Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
353.wiersz: Felisiak Leszek: Tylko świat. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 24 (z not....) szczegóły 
354.wiersz: Felisiak Leszek: W przydrożnej kapliczce.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Ferenc Teresa
355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myk Sławomir: Psalmistka Ferenc. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
  Fijałkowski Patryk
    wiersze (alfabet tytułów)
356.wiersz: Fijałkowski Patryk: Metafizyka dwugłowego cielęcia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s.38-39  szczegóły 
  Fornek Bożena
    wiersze (alfabet tytułów)
357.wiersz: Fornek Bożena: Jest taka magia w Guciowie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 24 (proza poetycka...) szczegóły 
  Fronczek Zbigniew Włodzimierz
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmitroca Zbigniew: Eldorado w Biłgoraju. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Garbacz Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Garbacz Jerzy: Jest cisza wiatr. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
360.wiersz: Garbacz Jerzy: Moc grzechu obserwuje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21  szczegóły 
361.wiersz: Garbacz Jerzy: Spotykam ciebie jak.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 40 (z notą...) szczegóły 
362.wiersz: Garbacz Jerzy: Życie to sprawa śmierci.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 40 (z notą...) szczegóły 
  Garbaty Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
363.wiersz: Garbaty Anna: Lustro znalazłam lusterko.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 95  szczegóły 
  Głodowska Władysława
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cimek Edward Franciszek: Poezja źródlana, chlebna, promienista. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o promocji ks., Zamość 12 I 1994...) szczegóły 
  Gnyp Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
365.wiersz: Gnyp Elżbieta: Zapiski z wystaw [z tego cyklu:] Z mroku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
  Gosławski Maurycy
    wiersze (alfabet tytułów)
366.wiersz: Gosławski Maurycy: Podolanka (Dalej Bracia! stańmy w koło...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 51 (z koment. Maurycego Gosławskiego...) szczegóły 
367.wiersz: Gosławski Maurycy: Podolanka (Śpiewka godowa ułanów podolskich w Zamościu) (Do kielicha, czy pałasza...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 51 (z koment. Maurycego Gosławskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Feduszka Jacek: Zamojskie wiersze Maurycego Gosławskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 47-52  szczegóły 
  Górska-Bieluszko Jadwiga
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dmitroca Zbigniew: Liryczny wizerunek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 47 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
370.wiersz: Górska-Bieluszko Jadwiga: Oporne życie przekształcić.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 32  szczegóły 
371.wiersz: Górska-Bieluszko Jadwiga: Wigilia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 31  szczegóły 
  Gruszka Janina
    proza (alfabet tytułów)
372.proza: Gruszka Janina: Wspomnienia z Wołynia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 24-27  szczegóły 
  Grygiel Tadeusz
373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiura Andrzej Józef: Kwartet poetycki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 19-21  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
374.wiersz: Grygiel Tadeusz: Chwila w której zamykam.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 15  szczegóły 
375.wiersz: Grygiel Tadeusz: Jest taka chwila. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
376.wiersz: Grygiel Tadeusz: Nasz dom. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 15  szczegóły 
377.wiersz: Grygiel Tadeusz: Oddalenia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 15  szczegóły 
378.wiersz: Grygiel Tadeusz: Przebudzenie nitką bólu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 33  szczegóły 
379.wiersz: Grygiel Tadeusz: Takie miejsce znajduje się... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
380.artykuł: Linek Piotr: Nie tylko "Przebudzenie" (O poezji Tadeusza Grygiela). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 15  szczegóły 
  Guzowski Krzysztof
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: W ogrodach poety. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 32-33  szczegóły 
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podolak Magdalena: Wyspologia księdza Krzysztofazam. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 83-84  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
383.wiersz: Guzowski Krzysztof: Kropidło. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
384.wiersz: Guzowski Krzysztof: Kulig. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 13  szczegóły 
385.wiersz: Guzowski Krzysztof: Listy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 14 (z not....) szczegóły 
386.wiersz: Guzowski Krzysztof: Ogród uwielbienia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
387.wiersz: Guzowski Krzysztof: Ogród zdziwienia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
388.wiersz: Guzowski Krzysztof: Ogród zdziwienia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
389.wiersz: Guzowski Krzysztof: Wigilia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 13  szczegóły 
390.wiersz: Guzowski Krzysztof: Wigilia polska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 14 (z not....) szczegóły 
391.wiersz: Guzowski Krzysztof: Wyspa wigilijna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
392.wiersz: Guzowski Krzysztof: Zegar. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
393.artykuł: Siryk Ludmiła: Poezja światła i głębi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 100-103 (interpretacja twórczości autora...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hałucha Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Hałucha Monika: Nie będę taka.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 59 (z not....) szczegóły 
395.wiersz: Hałucha Monika: Nie zgadzam się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 60 (z not....) szczegóły 
396.wiersz: Hałucha Monika: Piekielne płomienie jak.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 59 (z not....) szczegóły 
397.wiersz: Hałucha Monika: Z daleka słyszę.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 95  szczegóły 
398.wiersz: Hałucha Monika: Zdradźcie mi sekret życia.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 60 (z not....) szczegóły 
  Hinidiuk Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
399.wiersz: Hinidiuk Jacek: Pamięci RW. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 94  szczegóły 
  Hutnik Konrad
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Hutnik Konrad: Trema. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowicz Kinga
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Iłłakowicz Kinga: Niebo tak wielkie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 100 (z not....) szczegóły 
402.wiersz: Iłłakowicz Kinga: Powrócę tam gdzie twoje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 100 (z not....) szczegóły 
403.wiersz: Iłłakowicz Kinga: Słucham contabile B-dur.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 100 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachymek Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
404.wiersz: Jachymek Stanisław: Opowiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
  Jakubiec Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
405.wiersz: Jakubiec Anna: Tańczący dzień białe.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
  Jan z Kęt *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Żurawicka Grażyna: Św. Jan Kanty. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 85-87  szczegóły 
  Jarosławski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
407.proza: Jarosławski Krzysztof: Fragment tajemniczego kontekstu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 96  szczegóły 
  Jawor Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
408.wiersz: Jawor Anna: Dola i... niedola. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 93  szczegóły 
409.wiersz: Jawor Anna: Rozbito ciszę... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 134  szczegóły 
410.wiersz: Jawor Anna: Zobacz, że nie ma... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
411.proza: Jawor Anna: Sztuka dla sztuki czyli traktat o wartościach przez materię (Fragment). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 101-103  szczegóły 
  Jochaniuk Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Jochaniuk Piotr: Ciałodusza. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 91  szczegóły 
413.wiersz: Jochaniuk Piotr: Północ. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczor Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
414.wiersz: Kaczor Stanisław: Narysowałem serce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 63  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Dwaj z Dzierążni. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 62-63 (sylwetka...) szczegóły 
  Kamińska Aneta
    wiersze (alfabet tytułów)
416.wiersz: Kamińska Aneta: Nie boże nie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 23 (z notą...) szczegóły 
417.wiersz: Kamińska Aneta: Nie mogę zasnąć.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 24 (z notą s. 23...) szczegóły 
418.wiersz: Kamińska Aneta: On ją do siebie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 24 (z notą s. 23...) szczegóły 
419.wiersz: Kamińska Aneta: Pocałuj mnie dzisiaj.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 24 (z notą s. 23...) szczegóły 
  Kapica Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
420.wiersz: Kapica Zdzisław: Leśmianom nocy i Grażynie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 117  szczegóły 
  Karczmarczyk Marian
421.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawiec Joanna: I śmiech niekiedy może być nauką.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 103-105  szczegóły 
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cimek Edward Franciszek: Złote ziarna poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 96-97  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Karczmarczyk Marian: Do Iksa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 13 (z not....) szczegóły 
424.wiersz: Karczmarczyk Marian: W gminnym biurze. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
425.proza: Karczmarczyk Marian: Powódź. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 83  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Cimek Edward Franciszek: Jubileusz poety. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 82-83 (z okazji 40. rocznicy pracy twórczej; z fot. poety...) szczegóły 
427.artykuł: Krawiec Joanna: Poeta-satyryk, poeta-chrześcijanin, poeta-dziwak. Różne wcielenia Mariana Karczmarczyka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 86-91  szczegóły 
  Kasprzak Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Kasprzak Piotr: Ranki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 117  szczegóły 
429.wiersz: Kasprzak Piotr: Reklamy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 78 (z not. Piotra Linki...) szczegóły 
  Kawa Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
430.wiersz: Kawalec Joanna: Jestem tu jak żona.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
  Kawałko Marian Janusz
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Wokół "Zmiennej ogniskowej" Mariana Janusza Kawałki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 103-104  szczegóły 
  Kawarska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
432.wiersz: Kawarska Ewa: Życzenie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 33  szczegóły 
  Kędziora Celina
    wiersze (alfabet tytułów)
433.wiersz: Kędziora Celina: Przede mną biały.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
  Kieszek Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
434.wiersz: Kieszek Zbigniew: Modlitwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 41  szczegóły 
435.wiersz: Kieszek Zbigniew: Zamość. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 37  szczegóły 
  Kij Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Stechnij Andrzej, Stechnij Zdzisław: Postmodernizm w Tomaszowie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 107-111 (analiza twórczości...) szczegóły 
  Kiszczak Florianna
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Kiszczak Florianna: Do Stanisława Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 109  szczegóły 
438.wiersz: Kiszczak Florianna: Gdy bochen chleba. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 39  szczegóły 
  Kiszko Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Kiszko Katarzyna: Sierpień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 93  szczegóły 
  Kleiner Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
440.artykuł: Kościński Mieczysław: Juliusz Kleiner w Krasnobrodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 161-163 (artykuł biograficzny; z fot....) szczegóły 
  Kliszcz Magdalena
441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichosz Jan Henryk: Trzy razy tak (3 x tak). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
442.wiersz: Kliszcz Magda: Ja nie umiem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 21 (z not....) szczegóły 
443.wiersz: Kliszcz Magda: Kiedy wszyscy już.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
444.wiersz: Kliszcz Magda: Kiedy zgniją słońca.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
445.wiersz: Kliszcz Magda: Nocami chowam się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
446.wiersz: Kliszcz Magda: Ona nosi w sobie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
  Klukowski Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Przysada Aleksander: Ukochał miasto i ludzi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 51-60  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    kult (alfabet autorów)
448.kult: Wiśniewski Izydor: Ludzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 40 (not. nt. znaczków i stempli pocztowych z wizerunkiem Jana Kochanowskie...) szczegóły 
  Koczot Władysław
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Piórem i pługiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
450.wiersz: Koczot Władysław: Grudniowe impresje (Pamięci Pawła Krzaka). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 32 (z not....) szczegóły 
451.wiersz: Koczot Władysław: Nie zapominaj. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25-26  szczegóły 
452.wiersz: Koczot Władysław: Niewysłane listy (Pamięci Władysława Kuchty). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 44  szczegóły 
453.wiersz: Koczot Władysław: Posłuchaj co ci powiem (Stanisławowi Buczyńskiemu w 15-tą rocznicę śmierci). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 109  szczegóły 
454.wiersz: Koczot Władysław: Zawierzyłem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63  szczegóły 
  Konopa Krzysztof
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichosz Jan Henryk: Trzy razy tak (3 x tak). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
456.wiersz: Konopa Krzysztof: A cóż jest miłość?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 25 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie...) szczegóły 
457.wiersz: Konopa Krzysztof: Antyerotyk IV (Trudno się odzwyczaić...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 26 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
458.wiersz: Konopa Krzysztof: Breughel - żniwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 26 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
459.wiersz: Konopa Krzysztof: Jej portret. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 29  szczegóły 
460.wiersz: Konopa Krzysztof: Jeśli się zdarzy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 26 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
461.wiersz: Konopa Krzysztof: Nad ustami pełnymi szeptu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 26 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie, s. 25...) szczegóły 
462.wiersz: Konopa Krzysztof: Srebrny od chłodu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 25 (z notą: P. Linek: Słowo o poecie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Duławska Maria: Ostrzem pióra w rzeczywistość. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 27-29 (z fot....) szczegóły 
  Kopacz Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
464.wiersz: Kopacz Elżbieta: Cyt świat wtulił się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 101 (z notą...) szczegóły 
465.wiersz: Kopacz Elżbieta: Mała kropla w morzu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 101 (z notą...) szczegóły 
466.wiersz: Kopacz Elżbieta: Mówię ci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 101 (z notą...) szczegóły 
467.wiersz: Kopacz Elżbieta: Wyobraźnia miejsce gdzie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 101 (z notą...) szczegóły 
  Koskowski Bronisław Walery
    proza (alfabet tytułów)
468.proza: Koskowski Bronisław: Książki za cenę wolności, a może życia... (Wybrane fragmenty "Pamiętnika"). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 41-44 (z notą: Zdzisław Spaczyński: Pamiętnik Koskowskiego...) szczegóły 
  Kośmiński Zbigniew
    wywiady (alfabet autorów)
469.wywiad: Cichosz Jan Henryk: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 4-6 (z fot....) szczegóły 
  Kowalicka Romualda
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konopa Krzysztof: Romy Kowalickiej podróż sentymentalna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 79-80  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
471.wiersz: Kowalicka Romualda: Mój Zamość. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 24 (z not....) szczegóły 
472.wiersz: Kowalicka Romualda: Nastroje [z tego cyklu:] Trucizny moje podomki.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 24 (z not....) szczegóły 
473.wiersz: Kowalicka Romualda: Po weselu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 23 (z not....) szczegóły 
474.wiersz: Kowalicka Romualda: Wierzy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 23 (z not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
475.zgon: Przegon Wojciech: Z potrzeby serca. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 50-52 (zmarła: 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kowalski Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Kowalski Franciszek: Kirasyery Księcia Alberta Pruskiego (O! ze wszystkich bohaterów...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 34  szczegóły 
477.wiersz: Kowalski Franciszek: Ułan na wedecie (Tam na błoniu...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 33  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
478.artykuł: Feduszka Jacek: Franciszek Kowalski <1799-1862> (Żołnierz i poeta). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 29-35  szczegóły 
  Koziołek Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
479.wiersz: Koziołek Monika: Czas. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 134  szczegóły 
480.wiersz: Koziołek Monika: Czas. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 51 (z notą i fot....) szczegóły 
481.wiersz: Koziołek Monika: Kropka... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 51 (z notą i fot....) szczegóły 
482.wiersz: Koziołek Monika: Wyjątki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 51 (z notą i fot....) szczegóły 
  Kozłowska Jolanta
    wiersze (alfabet tytułów)
483.wiersz: Kozłowska Jolanta: Jestem prawdziwa.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 92 (z not....) szczegóły 
484.wiersz: Kozłowska Jolanta: Moje Istnienie zakończy się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 92 (z not....) szczegóły 
485.wiersz: Kozłowska Jolanta: Poznałam cię na pustyni.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 92 (z not....) szczegóły 
486.wiersz: Kozłowska Jolanta: Szykując sie do skoku.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 93 (z not. s. 92...) szczegóły 
487.wiersz: Kozłowska Jolanta: Światło takie blado srebrne.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 93 (z not. s. 92...) szczegóły 
488.wiersz: Kozłowska Jolanta: Ziemia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 93 (z not. s. 92...) szczegóły 
  Kraiński Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
489.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Drukarnia kalwińska w Łaszczowie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 15-17 (sylwetka Krzysztofa Kraińskiego, także nt. jego związków z działalnośc...) szczegóły 
490.artykuł: Szyszka Bogdan: Z dziejów Łaszczowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 8-9 (m.in. nt. związków Krzysztofa Kraińskiego z Łaszczowem i działalnością...) szczegóły 
  Kramarczuk Krzysztofa
    wiersze (alfabet tytułów)
491.wiersz: Kramarczuk Krzysztofa: Było serce w.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25  szczegóły 
492.wiersz: Kramarczuk Krzysztofa: Ci, którzy nie widzą.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25  szczegóły 
  Krawiec Bogdan
    kult (alfabet autorów)
493.kult: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (inf. o ustanowieniu Konkursu Literackiego im. Jacka Fałkiewicza i Bogd...) szczegóły 
  Krobski Adrian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
494.artykuł: Szyszka Bogdan: Adrian Krobski (1640-1708) (Profesorowie Akademii Zamojskiej). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
  Król Jan
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 4 s. 67-69  szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Stefan: Zamojskie książki nurtu chłopskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Król Jan: Na Wiliję. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 103  szczegóły 
498.wiersz: Król Jan: Plon niesiemy, plon. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 38  szczegóły 
499.wiersz: Król Jan: Szczodraki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 104  szczegóły 
500.wiersz: Król Jan: Ta ziemia.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 58  szczegóły 
501.wiersz: Główka Jan: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 12 (druk. pod pseud. Jan Główka...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
502.zgon: Cimek Edward Franciszek: Pamięci poety Jana Króla. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 101-102 (zmarł: 11 IX 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Kucharska Irena
    wiersze (alfabet tytułów)
503.wiersz: Kucharska Irena: Jarmark. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 51 (z notą i fot....) szczegóły 
  Kucharska Wiera
    wiersze (alfabet tytułów)
504.wiersz: Kucharska Wiera: Bramy niespełnionych marzeń. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 11 (z not....) szczegóły 
505.wiersz: Kucharska Wiera: W oczodołach ziemi.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 33  szczegóły 
  Kujawska Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
506.wiersz: Kujawska Aleksandra: Nie szukam cię.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 102 (z notą...) szczegóły 
507.wiersz: Kujawska Aleksandra: Nie wysatwać zza drzewa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 124  szczegóły 
508.wiersz: Kujawska Aleksandra: Pobaw się ze mną.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 102 (z notą...) szczegóły 
509.wiersz: Kujawska Aleksandra: Przyrzekałam zarzekałam się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 102 (z notą...) szczegóły 
510.wiersz: Kujawska Aleksandra: Włosy żółte jak.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 102 (z notą...) szczegóły 
  Kulaszyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
511.artykuł: Sawa Bogumiła: Ksiądz Mikołaj Kulaszyński - zamojski regionalista, zesłaniec i pisarz 1828-1901. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 35-43  szczegóły 
  Kuraś Ferdynand
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Kuraś Ferdynand: Kochaj bracie swoją ziemię. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 46 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Szymański Wacław: Zamojski ślad Ferdynanda Kurasia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 46 (twórcz....) szczegóły 
  Kurzępa Ignacy
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myk Sławomir: Wspomnienia organisty. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 97-98  szczegóły 
  Kusiak Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
515.wiersz: Kusiak Michał: Poeta pośpieszny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 39  szczegóły 
  Kuśmierczuk Radosław
    wiersze (alfabet tytułów)
516.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Będę stary zdarzy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
517.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Byłem w "kościele".... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
518.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Bywają wiersze zakratowane.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
519.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Czasami - bywa ze snu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
520.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Jeszcze jeden krzyż.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
521.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Nie pachnie twoje.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
522.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Pech stworzył los.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
523.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Myśli jak życie [z tego cyklu:] Ten ptak wypatrzony.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
524.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Niedziela. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 11 (z not....) szczegóły 
525.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: Od siebie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 10 (z not....) szczegóły 
526.wiersz: Kuśmierczuk Radosław: W domu gdzie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 14  szczegóły 
  Kuśmierczyk Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
527.wiersz: Kuśmierczyk Jarosław: Spotkania I (Nasze dzieci...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (z not....) szczegóły 
528.wiersz: Kuśmierczyk Jarosław: Usypianie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15 (podp. Kuśmierczuk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lebik Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
529.wiersz: Lebik Agnieszka: Anioła zabrakło. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 31 (z not. i fot....) szczegóły 
530.wiersz: Lebik Agnieszka: I ukradniemy jedną błyszczącą.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 30 (z not. i fot....) szczegóły 
531.wiersz: Lebik Agnieszka: Jestem twoja żona.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 30 (z not. i fot....) szczegóły 
532.wiersz: Lebik Agnieszka: Mogę w ciebie wierzyć.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
  Lecko Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Lecko Marek: Wśród nas szara.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 16  szczegóły 
  Leończuk Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
534.wiersz: Leończuk Jan: Jednym oddechem obejmę.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
535.wiersz: Leończuk Jan: Kiedy gasną lampy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
536.artykuł: Glinka Irena: Mój związek z Leśmianem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 113-116 (esej nagrodzony w konkursie literackim im. Bolesława Leśmian...) szczegóły 
537.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leśmianowski Turniej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 55 (not. inf....) szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala Grażyna: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 61-62  szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala Grażyna: Zamiast peanu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turniej Recytatorski im. B. Leśmiana. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 103 (podsumowanie...) szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala Grażyna: Zamiast peanu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 73-75  szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Plener ilustratorów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 60  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
543.kult: Fornek Bożena: Był Leśmian w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 113 (nt. imprez i konkursów w Zamościu, którym patronuje Bolesław Leśmian...) szczegóły 
544.kult: Popisy recytatorów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 135 (nota sprawozdawcza z Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśm...) szczegóły 
  Linek Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
545.wiersz: Linek Małgorzata: Smutek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 40  szczegóły 
546.wiersz: Linek Małgorzata: Stary kościół. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (z not....) szczegóły 
  Linek Piotr
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiura Andrzej J.: Poetycki kwartet - ciąg dalszy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kawałko Marian Janusz: "Światłocień" - dyskurs metafizyczny (O nowym zbiorze poezji Piotra Linka). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 34-35  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichosz Jan Henryk: Trzy razy tak (3 x tak). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Linek Piotr: Prawda. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 40  szczegóły 
551.wiersz: Linek Piotr: Słowa jak mrówki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32  szczegóły 
552.wiersz: Linek Piotr: W to Boże Narodzenie znów.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 31  szczegóły 
553.wiersz: Linek Piotr: Z tych łez.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
554.artykuł: Ludzie "Kwartalnika". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 53 (not. biogr.; oprac. Andrzej Kędziora...) szczegóły 
  Lipiec Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
555.proza: Lipiec Wiesław: Roztoczańskie wspomnienie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 28-29  szczegóły 
  Luchowska-Kuna Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Luchowska-Kuna Zofia: Staram się być.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 23 (z not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
557.zgon: Cichosz Jan Henryk: Odeszła w środku wiersza.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 23 (zmarła: 28 III 1992...) szczegóły 
  Ludorowska-Thevenaz Teresa
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duławska Maria: Kiedy niepokoje do drzwi przybite.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 36-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łuczka Maciej
    proza (alfabet tytułów)
559.proza: Łuczka Maciej: Niefortunne zaręczyny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 17-18 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
560.wiersz: Mackiewicz Elżbieta: Kraków. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 16 (z not....) szczegóły 
561.wiersz: Mackiewicz Elżbieta: Stara kobieta nie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 16 (z not....) szczegóły 
  Magdziak Alfreda
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Stefan: Zamojskie książki nurtu chłopskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Piórem i pługiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
564.wiersz: Magdziak Alfreda: Do Buczyńskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 64  szczegóły 
565.wiersz: Magdziak Alfreda: Kłania się nam jesień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 46  szczegóły 
566.wiersz: Magdziak Alfreda: Majenie krów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 40 (z notą, s. 39-40...) szczegóły 
567.wiersz: Magdziak Alfreda: Pisanka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 9  szczegóły 
568.wiersz: Magdziak Alfreda: Uchodzący dzień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 26  szczegóły 
569.wiersz: Magdziak Alfreda: Zamojska rotunda. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 3  szczegóły 
570.wiersz: Magdziak Alfreda: Zielone Święta. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 40 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
571.proza: Magdziak Alfreda: Wspomnienie czerwonych nocy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 39-43 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
572.artykuł: Jubileusze. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 98 (not. inf. o jubileuszu pracy twórczej...) szczegóły 
573.artykuł: Niewiadomski Donat: Święta i zwyczaje doroczne w poezji A. Magdziak. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 40-46 (z fot....) szczegóły 
  Malucha Teresa
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radej Henryk: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 56-58  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
575.wiersz: Malucha Teresa: Jeśli chcesz podaruję ci.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 58  szczegóły 
576.wiersz: Malucha Teresa: Nie ocalony dzień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
  Marchwiany Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
577.wiersz: Marchwiany Robert: Nikczemny czas. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 133  szczegóły 
  Matejuk Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
578.wiersz: Matejuk Robert: Królestwo łąki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
  Mazurkiewicz Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
579.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Anioł płonął na stosie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 63 (z notą i fot. s. 62...) szczegóły 
580.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Dokładność ruchu oddechu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 63 (z notą i fot. s. 62...) szczegóły 
581.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Lubię tęsknotę gdy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 12 (z not....) szczegóły 
582.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Początek jest trudny.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 62 (z notą i fot....) szczegóły 
583.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Pomyśl o myszy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 63 (z notą i fot. s. 62...) szczegóły 
584.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Szarość ze śniegiem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 62 (z notą i fot....) szczegóły 
585.wiersz: Mazurkiewicz Agnieszka: Trzy kolory białe.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 62 (z notą i fot....) szczegóły 
  Miazga Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
586.wiersz: Miazga Bogusław: Codzienność. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 36  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: Feduszka Jacek: Zamojski ślad w publicystyce emigracyjnej Adama Mickiewicza. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 30-34  szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: D.Z.: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 100 (laureaci...) szczegóły 
  Mielniczuk Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
589.wiersz: Mielniczuk Krystyna: Rozważania [z tego cyklu:] Leją wodę, choć.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 13 (z not....) szczegóły 
  Misiura Andrzej Józef
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichosz Jan Henryk: Kolory ziemi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 12  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
591.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Cerkiewka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
592.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Dopłynąć. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 22  szczegóły 
593.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Jak słońce. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 24 (z not....) szczegóły 
594.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Łąka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
595.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Noc miejska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
596.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Odprowadzając. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 23 (facs. autografu jednego z ostatnich wierszy...) szczegóły 
597.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Pamięć miodu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
598.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Pozwól mi jeszcze. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 14  szczegóły 
599.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Pustynia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32  szczegóły 
600.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Składanie czcionek. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
601.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Zamojski ratusz. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 58  szczegóły 
602.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Zostaję. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 15  szczegóły 
603.wiersz: Misiura Andrzej Józef: Zostaję. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 42  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
604.proza: Misiura Andrzej: Andrzej Misiura - Ostatnie zapiski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 19-22 (z VI i X 1995...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
605.artykuł: Cimek Edward Franciszek: Andrzeja Misiury pejzaże wierszem malowane. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 16-17 (z fot....) szczegóły 
606.artykuł: Kowalska Joanna: Nie umiem żyć bez człowieka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 13 (nota spraw. ze spotkania z czytelnikami w Zamościu, 18 III 1992...) szczegóły 
607.artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 18 (not. inf. o spotkaniu z czytelnikami w Zamościu zorg. przez Towarzystw...) szczegóły 
608.artykuł: Pamięci poety. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (not. inf. o wyemitowaniu 1. i 4. XI 1996 r. przez Radio Lublin reporta...) szczegóły 
609.artykuł: PeeL: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 11 (nota o twórczości...) szczegóły 
610.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 59 (not. inf. o spotkaniu z czyt. w ramach "Wieczorów z autografem"...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
611.zgon: Guzowski Krzysztof: Homilia pogrzebowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
612.zgon: Linek Piotr: Powiedział, że zostaje. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 13-15 (sprawozdanie z pogrzebu; także nt. ostatnich lat życia w obliczu nieul...) szczegóły 
613.zgon: Przyjaciele o Andrzeju (17 XI podczas uroczystej mszy św. w Katedrze Zamojskiej pożegnaliśmy naszego przyjaciela Andrzeja Józefa Misiurę). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 17-18 (wypowiedzi: Jan Henryk Cichosz, Maria Duławska, Lech Ludorowski, Henry...) szczegóły 
614.zgon: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 82 (zmarł: 14 XI 1995...) szczegóły 
  Misiura Władysława
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław: Czas utracony.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław: W ogrodach sacrum. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
617.wiersz: Misiura Władysława: Astrolog przez okulary.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 24 (podp. Władysław Misiura...) szczegóły 
618.wiersz: Misiura Władysława: Betlejemska noc. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 24 (podp. Władysław Misiura...) szczegóły 
619.wiersz: Misiura Władysława: Brat Albert. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 41  szczegóły 
620.wiersz: Misiura Władysława: Hrubieszowski krajobraz. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 109  szczegóły 
621.wiersz: Misiura Władysława: Ścieżka pamięci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 64  szczegóły 
622.wiersz: Misiura Władysława: Wigilia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 24 (podp. Władysław Misiura...) szczegóły 
  Mołodowiec Natalia
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Mołodowiec Natalia: Puzzle (Fragment). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 98-101  szczegóły 
  Mulawa Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
624.wiersz: Mulawa Arkadiusz: Dorian Gray. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 20  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
625.proza: Mulawa Arkadiusz: Mu - cho - zol. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemiec Sławomir
    wiersze (alfabet tytułów)
626.wiersz: Niemiec Sławomir: Pewien młody recytator.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 75  szczegóły 
  Niklewiczowa Maria
627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duławska Maria: Serdeczny "Deszcz słów". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 52 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
628.wiersz: Niklewiczowa Maria: Dorosłość. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 39  szczegóły 
629.wiersz: Niklewiczowa Maria: Kwiatowy śnieg. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 27 (podp. Maria Niklewicz...) szczegóły 
630.wiersz: Niklewiczowa Maria: To moja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 27 (podp. Maria Niklewicz...) szczegóły 
631.wiersz: Niklewiczowa Maria: Wigilia 90. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 30 (podp. Maria Niklewicz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
632.artykuł: Linek Piotr: Wieczór z poezją Pani Marii. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 26-27 (spraw. ze spotkania aut.; Zamość 3 IX 1991...) szczegóły 
  Niściur Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
633.wiersz: Niściur Andrzej: Bieszczady. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 18  szczegóły 
634.wiersz: Niściur Andrzej: Jutro z powrotem będzie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Nizio Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
635.wiersz: Nizio Bogdan: Znowu źle obliczony.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14  szczegóły 
  Nowacka-Wilczek Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
636.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: [Fraszki]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ogonowska Franciszka
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Ogonowska Franciszka: Łaszczów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 54  szczegóły 
638.wiersz: Ogonowska Franciszka: Przed Tobą Matko z Nabroża.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
639.artykuł: Górska Halina: Pisarka z Dobużka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 52-54 (z wykazem nagród w konkursach i publikacji w wydawnictwach zbiorowych;...) szczegóły 
  Olszak Anita
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
640.artykuł: Linek Piotr: "Przebić się przez mur pustosłowia". O poezji Anity Olszak. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 19-20 (z not....) szczegóły 
  Ostaszewski Mariusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Słomiński Jacek: Poetycko-realistyczne intermundia. O trzeciej płci w wierszach Marty Bucior i Mariusza Ostaszewskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
  Ostaszewski Spirydon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
642.artykuł: Feduszka Jacek: Spirydon Ostaszewski (1795-1875). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 44-46  szczegóły 
  Ostasz Robert Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
643.wiersz: Ostasz Robert Piotr: W białej pościeli.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
  Ostrowska -Jachymek Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
644.wiersz: Ostrowska -Jachymek Anna: Huta różaniecka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 112 (z notą o autorce...) szczegóły 
645.wiersz: Ostrowska -Jachymek Anna: Niepokój w czubkach palców. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 112 (z notą o autorce...) szczegóły 
646.wiersz: Ostrowska -Jachymek Anna: Spotkałam cię kiedyś... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 112 (z notą o autorce...) szczegóły 
647.wiersz: Ostrowska -Jachymek Anna: Urzeczenie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 112 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Oszajca Wacław
648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guzowski Krzysztof: Takie jest życie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
649.wiersz: Oszajca Wacław: Plebania w Chartres. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
650.wiersz: Oszajca Wacław: Szukanie tytułu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
651.wiersz: Oszajca Wacław: Wracałem do domu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasieczny Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
652.wiersz: Pasieczny Stanisław: Bełżecki wrzos. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
653.wiersz: Pasieczny Stanisław: Jeszcze oczy rozmrużysz.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 49 (z not. i fot....) szczegóły 
654.wiersz: Pasieczny Stanisław: Mgławy ten pejzaż. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
655.wiersz: Pasieczny Stanisław: Noce żniwne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
656.wiersz: Pasieczny Stanisław: Pójdziesz powoli w Dolinę.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
657.wiersz: Pasieczny Stanisław: Rozdziwowani. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
  Pawłowska Edyta
    wiersze (alfabet tytułów)
658.wiersz: Pawłowska Edyta: Nad ojcowizną w Zalesiu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 12 (z not....) szczegóły 
  Pijajko Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
659.wiersz: Pijajko Agnieszka: Dziś są twoje osiemnaste.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 59 (z not....) szczegóły 
660.wiersz: Pijajko Agnieszka: Przed chwilą napisałam.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 58 (z not....) szczegóły 
661.wiersz: Pijajko Agnieszka: Tobie dopiero rosną.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 58 (z not....) szczegóły 
  Piotrowski Mateusz
    proza (alfabet tytułów)
662.proza: Piotrowski Mateusz: Chłopski spryt. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 37-38  szczegóły 
  Płatek Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
663.wiersz: Płatek Agnieszka: Kukułka zegara nie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 18  szczegóły 
  Policha Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
664.wiersz: Policha Jan: Czy to ty mamo?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 26  szczegóły 
  Polit Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
665.wiersz: Polit Jan: Francuskie nazwisko lecz serce Polaka.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 56  szczegóły 
  Popek Stanisław
666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siryk Ludmiła: Etyczne i estetyczne w "Maskach Podróżnych" Stanisława Popka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 96-99  szczegóły 
667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Pielgrzymujący przez ogrody. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 49-50  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
668.wiersz: Popek Stanisław: Epizod. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 13 (z not....) szczegóły 
669.wiersz: Popek Stanisław: Nie umkniesz przed sobą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 48 (z notą i fot....) szczegóły 
670.wiersz: Popek Stanisław: Perspektywa widzenia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 48 (z notą i fot....) szczegóły 
671.wiersz: Popek Stanisław: Polskie potrawy wigilijne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
672.wiersz: Popek Stanisław: Staniemy dookoła okrągłego stołu... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 103  szczegóły 
673.wiersz: Popek Stanisław: W imię prawdy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
674.wiersz: Popek Stanisław: W moim kraju. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 49 (z notą i fot., s. 48...) szczegóły 
  Prus Bolesław
675.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamięci Bolesława Prusa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 109 (nota sprawozdawcza z cyklu imprez poświęconych Bolesławowi Prusowi w 8...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
676.kult: Wiśniewski Izydor: Ludzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 40, nr 2 s. 39 (not. nt. wizerunku Bolesława Prusa na stemplach okolicznościowych, kar...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczkiewicz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
677.wiersz: Raczkiewicz Tomasz: Żyła dwa tysiące.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 11 (z notą...) szczegóły 
  Radomska Janina
678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cimek Edward Franciszek: Poezja źródlana, chlebna, promienista. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 86 (not. inf. o promocji książki w Zamościu...) szczegóły 
679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawiec Joanna: Pod dyktando przyrody, czyli o wierszach Janiny Radomskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 43-45  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
680.wiersz: Radomska Janina: Noc wigilijna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
  Rebizant Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
681.wiersz: Rebizant Monika: Jesteś na odległość.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25  szczegóły 
  Rogińska Halina Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
682.wiersz: Rogińska Halina Joanna: Pośród rzeźb H. Kunzeka [z tego cyklu:] Kloc zgruba ociosany.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 45  szczegóły 
683.wiersz: Rogińska Halina Joanna: Pośród rzeźb H. Kunzeka [z tego cyklu:] Mężczyzna i kobieta człowieczeństwem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 46  szczegóły 
684.wiersz: Rogińska Halina Joanna: Pośród rzeźb H. Kunzeka [z tego cyklu:] Żegnam was trochę.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 46  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
685.artykuł: Kowalczyk Kazimierz: Halina Joanna Rogińska (1884-1972). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 36-42 (z fot....) szczegóły 
686.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiura Andrzej Józef: "Owoce". Recenzja po latach. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 43-45  szczegóły 
  Romanowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
687.artykuł: Siudyka Mirosław: Poeta powstaniec. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
  Romańska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
688.wiersz: Romańska Janina: Nie mogłeś w maleńkich.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
689.wiersz: Romańska Janina: Wigilia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Rowicka Diana
    wiersze (alfabet tytułów)
690.wiersz: Rowicka Diana: Do czego służy dzidzia?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 31  szczegóły 
  Różański Władysław Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
691.wiersz: Różański Władysław Antoni: Epitafium. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75  szczegóły 
692.wiersz: Różański Władysław Antoni: Epitafium do wynajęcia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 78  szczegóły 
693.wiersz: Różański Władysław Antoni: Epitafium do wynajęcia I. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 33  szczegóły 
694.wiersz: Różański Władysław Antoni: Kantyczka (Wojenna druga). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 29 (Inc.: Z niefrasobliwości......) szczegóły 
695.wiersz: Różański Władysław Antoni: Kantyczka (Wojenna pierwsza). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 29 (Inc.: Zabrakło dla Ciebie miejsca......) szczegóły 
696.wiersz: Różański Władysław Antoni: Koronka wiary (3). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 32 (Inc.: Moja wiara nie zna......) szczegóły 
697.wiersz: Różański Władysław Antoni: Mała apokalipsa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 78  szczegóły 
698.wiersz: Różański Władysław Antoni: Skaza konieczna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 78  szczegóły 
699.wiersz: Różański Władysław Antoni: Wypis z tożsamości. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 41  szczegóły 
700.wiersz: Różański Władysław Antoni: Zamojski pejzaż z okna refleksji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 59  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
701.zgon: Władysław Antoni Różański (1946-1997). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 77-78 (zmarł: 1997; z wypow. o poecie: Jan Henryk Cichosz, Maria Duławska, Bo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarnicki Radosław
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bossowska Joanna: Skąd się wziął "Jeszcze jeden wiersz"?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
703.wiersz: Sarnicki Radosław: Nawrócenie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 13 (z notą, s. 14...) szczegóły 
  Schulz Rajmund
    wiersze (alfabet tytułów)
704.wiersz: Schulz Rajmund: Ty tu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 12 (z not....) szczegóły 
  Sendecki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Sendecki Marcin: Jeżeli bóg prowadziłby.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 39 (z notą...) szczegóły 
706.wiersz: Sendecki Marcin: Stara piosenka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 39 (z notą...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
707.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: O Sienkiewiczu raz jeszcze. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 47-48  szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 57-58  szczegóły 
709.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Henryk Sienkiewicz. Biografia. Twórczość. Recepcja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 92 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtas Małgorzata: Sienkiewicz w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 38-39 (także nt. historii Spotkań...) szczegóły 
711.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Rycerz i zabijaka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 12-14 (nt. Samuela Łaszcza, postaci autentycznej przedstawionej w epizodach "...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
712.kult: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 92-93 (nota o upamiętnieniu Roku Sienkiewiczowskiego przez filatelistów zamoj...) szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwolińska D.: Finał konkursów bibliotecznych '96. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 57-58 (podsumowanie; laureaci...) szczegóły 
  Sierpiński Seweryn Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
714.artykuł: Feduszka Jacek: Buntownik przeciwko nieznośnej rzeczywistości. Seweryn Zenon Sierpiński (1815-1843). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 72-78  szczegóły 
  Sitkowski Władysław
715.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: "Portret pól". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 51-52  szczegóły 
716.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Słoneczne niespodzianki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 87  szczegóły 
717.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Stefan: Zamojskie książki nurtu chłopskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: Dziedzictwo ziemi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
719.wiersz: Sitkowski Władysław: Baśniowa choinka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 88  szczegóły 
720.wiersz: Sitkowski Władysław: Cicha noc. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 3  szczegóły 
721.wiersz: Sitkowski Władysław: Co wyrasta z ziemi.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 okł.  szczegóły 
722.wiersz: Sitkowski Władysław: Do Przyjaciela (Pamięci Stanisława Buczyńskiego). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 40  szczegóły 
723.wiersz: Sitkowski Władysław: Hej, Roztocze!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 38 (z not....) szczegóły 
724.wiersz: Sitkowski Władysław: Klucze u Boga. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 2  szczegóły 
725.wiersz: Sitkowski Władysław: Kościółek na wodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 37 (z not....) szczegóły 
726.wiersz: Sitkowski Władysław: Matko Zwierzyniecka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 38 (z not....) szczegóły 
727.wiersz: Sitkowski Władysław: Na to świętowanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 37 (z not....) szczegóły 
728.wiersz: Sitkowski Władysław: Ojciec Wergiliusz. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75  szczegóły 
729.wiersz: Sitkowski Władysław: Ostatnie ogniska. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 25  szczegóły 
730.wiersz: Sitkowski Władysław: Pod floriańskim dębem (Pamięci Aleksandry Wachniewskiej). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 38 (z not....) szczegóły 
731.wiersz: Sitkowski Władysław: Rozścielam myśli jak.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 1  szczegóły 
732.wiersz: Sitkowski Władysław: Roztoczańskie Betlejem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 3  szczegóły 
733.wiersz: Sitkowski Władysław: Roztoczańskie Betlejem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 62  szczegóły 
734.wiersz: Sitkowski Władysław: Ścieżki (Pamięci Stanisława Buczyńskiego). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 39  szczegóły 
735.wiersz: Sitkowski Władysław: Trzymać się ziemi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 63  szczegóły 
736.wiersz: Sitkowski Władysław: Wołyńska Madonna. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 50  szczegóły 
737.wiersz: Sitkowski Władysław: Zdjąłem gwiazdę. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 2  szczegóły 
738.wiersz: Sitkowski Władysław: Ziarenko dobroci. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
739.artykuł: Myk Sławomir: [Czterdzieści pięć] 45 lat z piórem i dłutem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 61-62 (z fot....) szczegóły 
740.artykuł: Niewiadomski Donat: Obrazy ziemi w liryce Władysława Siatkowskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 60-66 (z fot....) szczegóły 
  Słomiński Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
741.wiersz: Słomiński Jacek: Wariacje na temat chodzenia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 68  szczegóły 
  Słonopas Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
742.wiersz: Słonopas Paweł: Każdy dzień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 81 (z not. podp. B.F....) szczegóły 
743.wiersz: Słonopas Paweł: Schematy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 81 (z not. podp. B.F....) szczegóły 
  Słotwiński Michał
744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Michała Słotwińskiego "Obraz za mgłą". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 12  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
745.wiersz: Słotwiński Michał: Ofiarowanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 22  szczegóły 
746.wiersz: Słotwiński Michał: Panta rei. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 22  szczegóły 
747.wiersz: Słotwiński Michał: Po zachodzie oczy.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
748.wiersz: Słotwiński Michał: Poszukiwanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 22  szczegóły 
749.wiersz: Słotwiński Michał: Recepta. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
750.wiersz: Słotwiński Michał: Stał na rynku.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 17  szczegóły 
751.wiersz: Słotwiński Michał: Tymczasowe zamieszkanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
752.artykuł: Dmitroca Zbigniew: Ksiądz, malarz i poeta. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 21 (twórcz....) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
753.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 142 (wyniki...) szczegóły 
  Smyk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
754.wiersz: Smyk Anna: Czasem w życiu.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 20  szczegóły 
  Stadniczuk Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
755.wiersz: Stadniczuk Jan: Credo poetyckie (Mnie wiersze układać, to nie wielka sztuka...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
756.artykuł: Dwaj z Dzierążni. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 62-63 (sylwetka...) szczegóły 
  Stasiuk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
757.wiersz: Stasiuk Anna: Mój pokój. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 93  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    kult (alfabet autorów)
758.kult: Panasiewicz Wacław: Śladami Staszicowskiego dzieła. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 86-87 (m.in. nt. pomników poświęconych Stanisławowi Staszicowi powstałych w r...) szczegóły 
759.kult: Wiśniewski Izydor: Ludzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 40, nr 2 s. 39 (not. nt. wizerunku Stanisława Staszica na stemplach okolicznościowych,...) szczegóły 
  Stechnij Andrzej
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: "Początek" Andrzeja Stechnija. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 11  szczegóły 
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myk Sławomir: Psalmistka Ferenc. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 59-61  szczegóły 
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: O "Wierszach z końca wieku" Andrzeja Stechnija. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 13-14 (z notą s. 15...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
763.wiersz: Stechnij Andrzej: Dziś piję wino.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 38 (z notą...) szczegóły 
764.wiersz: Stechnij Andrzej: Kiedyś przerwała mi się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 38 (z notą...) szczegóły 
765.wiersz: Stechnij Andrzej: Opowiadanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 11  szczegóły 
766.wiersz: Stechnij Andrzej: Zakończenie pewnego wieczoru. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 14  szczegóły 
767.wiersz: Stechnij Andrzej: Zgoda. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 38 (z notą...) szczegóły 
  Stefański Lucjan
    wiersze (alfabet tytułów)
768.wiersz: Stefański Lucjan: W obcych stronach. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 12 (z not....) szczegóły 
  Sulikowski Piotr Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
769.wiersz: Sulikowski Piotr: Jesiennie I (Początek: konkretnie i delikatnie...). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 25 (sprost. błędów nr 4 s. 23...) szczegóły 
  Sulima Kamil
    proza (alfabet tytułów)
770.proza: Sulima Kamil: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 94 (fragment pracy nagrodzonej w XV Konkursie Literackim "Debiut"...) szczegóły 
  Suszek Marcin
    proza (alfabet tytułów)
771.proza: Suszek Marcin: Jego mięśnie rozrastały się.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 60-61 (z not....) szczegóły 
  Sykst Erazm
772.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myk Sławomir: Druga polska balneologia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
  Szczerbowski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
773.artykuł: Szyszka Bogdan: Krytyk i poeta Adam Szczerbowski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 51-53 (artykuł biograficzny z omówieniem twórczości i pracy naukowej...) szczegóły 
  Szelburg-Zarembina Ewa
774.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska Halina: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 141 (not....) szczegóły 
  Szeptuch Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
775.wiersz: Szeptuch Barbara: Czas pod ratuszem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 51-52  szczegóły 
776.wiersz: Szeptuch Barbara: Na wszystko jest czas.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 51 (z not. i fot....) szczegóły 
  Szewc Piotr
777.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kędziora Andrzej: Zamość według Szewca. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 66  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
778.proza: Szewc Piotr: Zmierzchy i poranki [fragm.]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 68-71  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
779.wywiad: Bogiel Mirosław: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 2 s. 3-5 (gł. nt. powieści "Zagłada"...) szczegóły 
780.wywiad: Kędziora Andrzej: Zamość czyli świat. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 67-68  szczegóły 
  Szozda Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
781.wiersz: Szozda Anna: Przymykam powieki... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 117  szczegóły 
  Sztern Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
782.wiersz: Sztern Jan: Miejski Park. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 31  szczegóły 
783.wiersz: Sztern Jan: Tego nie było. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
784.wiersz: Sztern Jan: Zamościanka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 32  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: "Podwieczorek" ze Szternem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 1/2 s. 54 (not. inf. o spotkaniu z czytelnikami, Zamość 26 I 1995...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
786.wywiad: Linek Piotr: "Nie można dwa razy wstąpić do tej samej wody". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 28-30 (z fot. Jana Szterna...) szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
787.tekst paraliteracki: Szymonowic Szymon: [Myśli]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 43 (wybrał S. Myk...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
788.artykuł: Szyszka Bogdan: Szymon Szymonowic 1558-1629. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 9-11  szczegóły 
789.artykuł: Szyszka Bogdan: Zjazd naukowy imienia Szymona Szymonowica. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 97-103 (nt. zorganizowanego w 1929 r. w Zamościu przez Koło Miłośników Książki...) szczegóły 
790.artykuł: Żurawicka Grażyna: Zabytki z akademickim rodowodem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 36-40 (m.in. nt. epitafium Szymonowica w nawie bocznej Kolegiaty zamojskiej...) szczegóły 
791.dotyczy innego zapisu:
-kult: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 85  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
792.kult: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świderek Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
793.wiersz: Świderek Joanna: Jestem dziewczynką w zielonych.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tracz Piotr
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cimek Edward Franciszek: Poezja źródlana, chlebna, promienista. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 86 (not. inf. o promocji książki w Zamościu 12 I 1994...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
795.wiersz: Tracz Piotr: Z czego wyrosłem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 38 (z notą autobiograficzną i fot....) szczegóły 
  Trembecki Jakub Teodor
    wiersze (alfabet tytułów)
796.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: [Zegar bojaźni Bożej]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 23-24 (wariant wiersza z druku odpustowego wyd. w Warszawie w 1881 r.; z kome...) szczegóły 
  Turczanik Kinga
    wiersze (alfabet tytułów)
797.wiersz: Turczanik Kinga: Kryminał. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 27 (z not....) szczegóły 
  Tur Lucyna
    wiersze (alfabet tytułów)
798.wiersz: Tur Lucyna: Na dłoni Wielkiego Rynku.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 31  szczegóły 
799.wiersz: Tur Lucyna: Pocieszenie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 31  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
800.wywiad: Fornek Bożena: "I cóż winnaś poezjo, że nie dajesz chleba?". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
801.artykuł: Szyszka Bogdan: Jan Ursinus-Niedźwiedzki (1562-1613) (Profesorowie Akademii Zamojskiej). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
802.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Myk Sławomir: Pierwsza polska osteologia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Waleńczyk Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
803.wiersz: Waleńczyk Janusz: Człowiek kocha i nienawidzi... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 76  szczegóły 
804.wiersz: Waleńczyk Janusz: Klub cyników. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 76  szczegóły 
805.wiersz: Waleńczyk Janusz: Na klęczkach snuję nadzieję... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 76  szczegóły 
806.wiersz: Waleńczyk Janusz: Usłyszałem że nie zamykam... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 76  szczegóły 
  Wałczuk Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
807.wiersz: Wałczuk Joanna: Jak umarły nocą.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
808.proza: Wałczuk Joanna: Weszła oszklonymi drzwiami.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
809.proza: Wałczuk Joanna: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 34-36  szczegóły 
  Wawryk Krystyna
    wiersze (alfabet tytułów)
810.wiersz: Wawryk Krystyna: W każdej grudce.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
811.wiersz: Wawryk Krystyna: Zamiast zwykłego ziarenka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 15  szczegóły 
  Wichniewicz Dominika
    wiersze (alfabet tytułów)
812.wiersz: Wichniewicz Dominika: O nim. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 123  szczegóły 
813.wiersz: Wichniewicz Dominika: Szalejesz w mojej głowie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 39  szczegóły 
  Winnik Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
814.wiersz: Winnik Aleksandra: Zdumienie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
  Wiśniewska Kazimiera
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Hanna: Dziedzictwo ziemi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cimek Edward Franciszek: Poezja źródlana, chlebna, promienista. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 64-66  szczegóły 
817.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górska Halina: "Srebrne nuty" Kazimiery Wiśniewskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 41  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
818.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Chciałabym. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 40  szczegóły 
819.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Jesień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 36  szczegóły 
820.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Kiedyś. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 40  szczegóły 
821.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Kłos z mojego pola. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 40  szczegóły 
822.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Te moje wiersze. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 40  szczegóły 
823.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Widziałam.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75  szczegóły 
824.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Wielkanocne pisanki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 9  szczegóły 
825.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Ziemio. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 26  szczegóły 
826.wiersz: Wiśniewska Kazimiera: Życzenia wielkanocne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 okł.  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
827.proza: Wiśniewska Kazimiera: Jak to wieś Sławęcin zaginęła. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 41-42  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
828.artykuł: Borek Wiesław: Jej wiersze z czarnych skib zrodzone. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 39-40 (artykuł wspomnieniowy...) szczegóły 
829.artykuł: Kamiński Ryszard: Nie tylko poezja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 108 (nt. twórczości artystycznej (plastyki obrzędowej) Kazimiery Wiśniewski...) szczegóły 
830.artykuł: Niewiadomski Donat: Droga do chleba. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 34-37 (o twórcz. poetyckiej; z fot....) szczegóły 
831.artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 66 (not. o spotkaniu z okazji 70. roczn. ur. w Hrubieszowie; 30 VII 1991...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
832.wiersz: Witkiewicz Stanisław Ignacy: Do przyjaciół lekarzy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 16-20  szczegóły 
  Wlazło Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
833.wiersz: Wlazło Ewa: Świtało. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 25  szczegóły 
  Wojtyła Karol
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: Historia pewnego błędu, czyli o najnowszej książce i zarazem... najwcześniejszej poezji Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 62-64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
835.artykuł: Jacko Jan F.: O koncepcji teatru Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 10-14  szczegóły 
836.artykuł: Jacko Jan F.: Żyjące ikony. Teatr w kontekście personalizmu Karola Wojtyły. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 1/2 s. 37-40  szczegóły 
  Woszak Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
837.wiersz: Woszak Joanna: A może jednak.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 13  szczegóły 
838.wiersz: Woszak Joanna: Cisza zmarłego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 32  szczegóły 
839.wiersz: Woszak Joanna: Moi przyjaciele przychodzą.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 16  szczegóły 
  Woźniak Aleksandra
    wiersze (alfabet tytułów)
840.wiersz: Woźniak Aleksandra: Prostota. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 96  szczegóły 
  Wójcik Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
841.wiersz: Wójcik Robert: Dom stać będzie.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
842.wiersz: Wójcik Robert: Dom stoi choć.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
843.wiersz: Wójcik Robert: Pod zakazanym drzewem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
844.wiersz: Wójcik Robert: Skoro rośnie obok.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 15  szczegóły 
845.wiersz: Wójcik Robert: Wyczytane z twarzy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 17 (z not....) szczegóły 
846.wiersz: Wójcik Robert: Z drzew poznania. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 20 (z not....) szczegóły 
847.wiersz: Wójcik Robert: Z drzew poznania. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21 (z not....) szczegóły 
  Wójtowicz Leszek
848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyłupek Agnieszka: Wojna skończona czyli o poezji Leszka Wójtowicza. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
  Wybranowski Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
849.wiersz: Wybranowski Tomasz: Konformiści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 31 (z notą podp. B. Fornek...) szczegóły 
850.wiersz: Wybranowski Tomasz: Nocą wychodzę z pokoju.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 31 (z notą podp. B. Fornek...) szczegóły 
851.wiersz: Wybranowski Tomasz: Oczy, które. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 31 (z notą podp. B. Fornek...) szczegóły 
852.wiersz: Wybranowski Tomasz: Pomiędzy światłem a cieniem.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 37 (z notą...) szczegóły 
853.wiersz: Wybranowski Tomasz: W ogrodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 2 s. 31 (z notą podp. B. Fornek...) szczegóły 
854.wiersz: Wybranowski Tomasz: Zimnotron. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 37 (z notą...) szczegóły 
  Wyłupek Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
855.wiersz: Wyłupek Agnieszka: Pierwsza przechadzka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 117  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
856.artykuł: Hajbos Krzysztof: Błędne ogniki - słowa Agnieszki Wyłupek czyli odlot z "Bagna". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 21-23 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
857.tekst paraliteracki: Zamoyski Jan: Odezwa do Polaków na otwarcie Akademii Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 6-8 (koment. B. Szyszka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
858.artykuł: Feduszka Jacek: Początek kariery wojskowej Jana Zamoyskiego w latach 1567-1582. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 3/4 s. 86-91  szczegóły 
859.artykuł: Siegieńczyk Marian: Legenda Jana Zamoyskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 33-34  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
860.kult: Smoter Franciszek: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 2 s. 14-15 (nt. projektowanego pomnika Jana Zamoyskiego w Zamościu...) szczegóły 
  Zawadowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Zawadowski Tadeusz: Elizabeth chodzi po parku.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 38  szczegóły 
  Złomaniec Arkadiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
862.wiersz: Złomaniec Arkadiusz: Niech!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
863.artykuł: Puszkar Natalia J.: "Stara fotografia XIX - pocz. XX w." (Wystawa w Muzeum Okręgowym w Zamościu). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 27-31 (m.in. nt. twórczości Ahatanheła Krymskiego, Iwana Bunina, Leonida Andr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
864.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
865.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek Piotr: "Arkadia" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 29-30 (sprawozdanie; także wykaz poetów polskich i z zagranicy uczestniczącyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Rowling Joanne K.
866.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poliszuk Katarzyna: "Tę książkę warto przeczytać". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 131-132 (recenzja książki nagrodzona w konkursie czytalniczym "Spotkanie z ksią...) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
867.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fac Joanna: "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 130-131 (recenzja książki nagrodzona w konkursie czytalniczym "Spotkanie z ksią...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Tu pochowana i ukryta.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 68 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
869.wiersz: Tu pochowana niewiasta poważana.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 69 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
870.wiersz: Tu pochowany mąż Boga.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 67 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
871.wiersz: Tu poczywa uczony znakomity.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 84 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
872.wiersz: Tu spoczywa mąż nienaganny.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 85 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
873.wiersz: Tu spoczywa niewiasta czysta.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 86 (tekst inskrypcji nagrobnej...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
874.artykuł: Trzciński Andrzej: Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (1). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 80-84 (m.in. nt. inskrypcji epitafijnych; z fragm. tekstów...) szczegóły 
875.artykuł: Trzciński Andrzej: Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (2). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 65-69, nr 4 s. 83-86 (m.in. nt. inskrypcji epitafijnych; z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Werdum Ulrich von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Matławska Halina: Co Ulryk Werdum widział w Zwierzyńcu?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 83-84 (dot. fragmentu pamiętnikarskiego zapisu autora...) szczegóły 
877.artykuł: Matławska Halina: Ulryk Werdum na drogach zamojszczyzny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 80-82 (dot. biografii autora...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
878.wiersz: Akhmatova Anna: Gdy jedni w czułe.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Kaiser Ingeborg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
879.artykuł: Fornal Maria: "Róża i wilki". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s.167-168 (rec. ks.: Róża und die Woelfe. Basel 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska) / Życie literackie (włoska)
880.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spotkania z literaturą włoską. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 70  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
881.artykuł: Urban Robert: Biblioteki żydowskie w Zamościu w latach 1918-1939. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 104-112  szczegóły 
882.artykuł: Urban Robert: Księgarnie żydowskie w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 94-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Ettinger Salomon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
883.artykuł: Urban Robert: Salomon Ettinger. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 159-161 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
884.artykuł: Skakuj Dorota: Ziemia biłgorajska w twórczości Isaaca B. Singera. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 133-137  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
885.artykuł: Dykcjonarz tomaszowski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 19-22, 34 (m.in. biogramy artystów związanych z Tomaszowem Lubelskim i regionem t...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
886.artykuł: Kondraciuk P.: "Umarła klasa" w zamojskim BWA. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 83 (not. o twórczości...) szczegóły 
  Szajna Józef*
    wywiady (alfabet autorów)
887.wywiad: Rudy Anna: Teatr jest budą jarmarczną (Rozmowa z reżyserem i scenografem, Józefem Szajną). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 55-57 (nt. interdyscyplinarnej koncepcji teatru narracji plastycznej...) szczegóły 
  Szmidt Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
888.artykuł: Gnyp Elżbieta: Nostalgiczne powracania.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 31-34 (nt. zainteresowań plastycznych; z fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
889.artykuł: Jacko Jan F.: O swoistym renesansie klasycznej pantomimy. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 14-20 (o odrodzeniu się religijnej pantomimy i jej miejscu w kulturze współec...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
890.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1/2 s. 131-132 (nt. eliminacji do konkursu w Zamościu...) szczegóły 
891.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popisy recytatorów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 135 (not. o Turnieju Powiatowym...) szczegóły 
892.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 79 (laureaci z Zamojszczyzny...) szczegóły 
893.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 77 (not....) szczegóły 
894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawala Grażyna: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 46-47 (spraw....) szczegóły 
895.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (H.G.): Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1988 nr 3 s. 77-78 (spraw....) szczegóły 
896.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 144-145 (laureaci...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
897.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914 [w Zamościu]. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
898.artykuł: Matławska Halina: O przyjaźni, królewskich faworach i zamojskiej prapremierze "Cyda". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 46-48 (m.in. nt. wystawienia "Cyda" Piotra Corneille'a w pałacu Zamojskich w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
899.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38 (nt. tradycji teatralnych Zamościa...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
900.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38 (nt. tradycji teatralnych Zamościa...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
901.artykuł: Czubara Krzysztof: Brylantowe gody "Stylowego". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 67-69 (m.in. nt. gościnnych występów artystów scen warszawskich w dwudziestol...) szczegóły 
902.artykuł: Przyczyna Piotr: Teatr w Zamościu w okresie międzywojennym. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 19-28  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Międzynarodowy Dzień Teatru
903.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowska Maria: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 4 (życzenia dla zespołów teatralnych i twórców Zamojszczyzny od dyrektor ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
904.artykuł: Czy wiecie, że...?. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 104 (nota nt. działalności teatrów szkolnych w Zespole Szkół Mechanizacji R...) szczegóły 
905.artykuł: Żukowska Ewa: "Żeby wszystko było inne niż dotąd..." czyli o zabawie w teatr. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (nt. pracy teatralnej z dziećmi i teatru dziecięcego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Biłgoraj: Teatr Poezji Biłgorajskiego Domu Kultury
    artykuły (alfabet autorów)
906.artykuł: Górska Halina: Dziesięć lat z poezją i tańcem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 8-11 (nt. działalności...) szczegóły 
907.artykuł: Nasi za granicą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 60 (not. inf. o występach na Ukrainie, 11-13 IV 1992...) szczegóły 
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
908.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gnyp Elżbieta: Rozmyślania po spektaklu "Wędrowne". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 30 (prozą; wystaw. podczas XIX Zamojskiego Lata Teatralnego...) szczegóły 
     Lublin: Teatr im. J. Osterwy
909.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamojska premiera - "Rozmowy z katem". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 133 (nota z wystaw. w Zamościu 17 IV 1997...) szczegóły 
     Zamość: Młodzieżowy Teatr Aktualności ZHP
    artykuły (alfabet autorów)
910.artykuł: W.Z.: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 82 (o zagranicznych wojażach w 1989...) szczegóły 
     Zamość: Teatr Młodych
    artykuły (alfabet autorów)
911.artykuł: Kowalska Joanna: Nie zaniżajcie lotu!. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 43-44 (nt. działaln. z okazji 30. roczn. powstania...) szczegóły 
912.artykuł: Zakrzewski Waldemar: [Czterdzieści] 40 lat Teatru Młodych. Rozmowa z Waldemarem Zakrzewskim - twórcą i reżyserem TM. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 7-9 (rozm.: Anna Prystupa...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Linek Piotr: "Wiedzą tylko elfy..." (Na marginesie "Gier miłości" Teatru Młodych). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 44 (nota...) szczegóły 
     Zamość: Teatr Performer
    artykuły (alfabet autorów)
914.artykuł: Dudzińska Bożena, Dudziński Paweł: "Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 3-5 (wyw. nt. działaln. teatru i uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu T...) szczegóły 
915.artykuł: Dudziński Paweł: List otwarty do radnych miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 66-67 (w sprawie przyznania teatrowi statusu zawodowego...) szczegóły 
916.artykuł: Leszczyńska-Pieniak Eliza: Teatr mają we krwi. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 87-90 (nt. działalności; z wykazem wybranych spektakli teatru w l. 1983-2003,...) szczegóły 
     Zamość: Teatr Ziemi Zamojskiej
    artykuły (alfabet autorów)
917.artykuł: Teatr Ziemi Zamojskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 60-61 (nt. działalności teatru w l.1944-1968...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
918.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudzińska Bożena: Fortalicje 2002. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 118-119 (art. sprawozdawczy...) szczegóły 
919.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kondraciuk Piotr: "Fortalicje '91". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 6-8 (refleksje po zakończeniu imprezy...) szczegóły 
920.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek Piotr: Fortalicje bis. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 34-36  szczegóły 
921.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudzińska Anna: Fortalicje 93. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
922.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasprowicz Maria: W kierunku sztuki multimedialnej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 31-32 (z aktorką, uczestniczką festiwalu, rozm. Piotr Linek; z not....) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 32 (uczestnicy...) szczegóły 
923.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudzińska B.: Fortalicje 95. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 84 (nota; uczestnicy Festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Dudziński Paweł: Powrót do "Fortalicji". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
924.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drogosz Jacek: Fortalicje '96 - Trans Sztuki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 48-50 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
925.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drogosz Jacek: Fortalicje '97. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
926.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: IV Konfrontacje Młodzieżowych Teatrów Małych Form. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 82  szczegóły 
927.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zakrzewski Waldemar: [Jedenaste] XI Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 28-29 (sprawozdanie...) szczegóły 
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 2/3 s. 146 (laureaci...) szczegóły 
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Sejmikowe wspomnienia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 12-18 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Stawecki Marian Adam: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 32-33 (spraw....) szczegóły 
930.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Tarnogrodzkie opowieści. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 4 s. 12-15 (spraw....) szczegóły 
931.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 28-31  szczegóły 
932.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Dziesiąty tarnogrodzki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 33-35  szczegóły 
933.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tarnogrodzkie sejmikowanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 4 s. 83-84  szczegóły 
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Przystanek Tarnogród. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 4 s. 8-13 (zawiera także Aneks do "Sejmiku" s. 14...) szczegóły 
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Trzynasty tarnogrodzki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 4 s. 31-38 (sprawozdanie, z fot....) szczegóły 
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: W sejmikowym kręgu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 3-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
937.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MAS.: Piętnaście lat z kogucikiem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 9-11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Po raz kolejny w Tarnogrodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 107-108 (sprawozdanie...) szczegóły 
938.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 112 (not....) szczegóły 
939.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Powtórka z sejmików. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 18-20 (podsumowanie dorobku pięciu sejmików...) szczegóły 
940.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potocka Irena: Z Bukowej do Zakopanego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stawecki Marian Adam: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 3 s. 24-26 (spraw....) szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: XV Zamojskie Lato Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 7-11 (spraw....) szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stawecki Marian Adam: XVI Zamojskie Lato Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 3 s. 3-6 (spraw....) szczegóły 
944.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek Piotr: A jednak odbyło się (XVII Zamojskie Lato Teatralne). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 3 s. 28-31  szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Zamojskie Lato Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
946.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek Piotr: Zamojskie Lato Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 26-29  szczegóły 
947.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Lato z teatrem (XX Zamojskie Lato Teatralne). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 39-45  szczegóły 
948.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górska Halina: Notatki z "lata". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 42-47 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudy Anna: Dwie sceny. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 49-54 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
950.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: MAS.: XXIII Zamojskie Lato Teatralne. Teatr w deszczu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
951.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudy Anna: [Dwudzieste czwarte] czwarte Zamojskie Lato Teatralne romantycznie, dowcipnie i awangardowo. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1999 nr 3/4 s. 5-9  szczegóły 
952.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojskie Lato Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 144 (nota...) szczegóły 
953.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudzińska Bożena: Zamojskie Lato Teatralne 2001. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 23-25 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Tyburski Jerzy: Arkada 2001. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 22 (nt. projektu artystycznego "Arkady", mającego ożywić dotychczasową for...) szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudy Stanisław: Zapraszamy do teatru. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 2-3 (zapowiedź z omówieniem repertuaru...) szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dwudzieste ósme] XXVIII Zamojskie Lato Teatralne w obiektywie Jerzego Cabaja. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 93-97 (fotoreportaż...) szczegóły 
956.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyńska-Pieniak Eliza: Moje lata z teatrem. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
artykuł: Rudy Stanisław: Zamojskie Lata Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 29-32 (nt. historii imprezy...) szczegóły 
957.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojskie Premiery Teatralne. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 87 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
958.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Linek P.: Sacrofilm 95. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 68  szczegóły 
959.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: PeeL: Sacrofilm 96. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 83 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
960.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sacrofilm. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
961.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Sacrofilm 2001". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 110 (not....) szczegóły 
962.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojskie Zapusty Filmowe. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 87 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
963.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 3/4 s. 149 (not. nt. wystawy kostiumów do filmu "Ogniem i mieczem" w reż Jerzego H...) szczegóły