PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dydaktyka Literatury
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kobyłecka Ewa, Pasterniak Wojciech: Dzieło literackie w świecie wartości. Dydaktyka Literatury 1999 t. 19 s. 87-91  szczegóły 
2.artykuł: Svobodova Alena: Interpretace textu v ceskoslovenske vzdelavaci soustave. Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 191-197 (różnice między interpretacją a analizą tekstu literackiego; specyfika ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Denek Kazimierz: "...Aby język giętki...". Dydaktyka Literatury 1999 t. 19 s. 57-65 (przenikanie nowomowy do kultury i edukacji...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Zdybicka Zofia: Religia a sztuka. Dydaktyka Literatury 1999 t. 19 s. 9-17 (m.in. nt. ścisłego związku literatury, poezji ze sferą sacrum...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Wielgus Stanisław: O micie "ciemnego" średniowiecza i "światłej" nowożytności polemicznie. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 5-33  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Problemy oświaty na łamach "Krytyki". Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 97-110  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okoń Wincenty: Nieco o "Dydaktyce Literatury". Dydaktyka Literatury 2000 t. 20 s. 9-10 (z okazji 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Pasterniak Wojciech: Od dydaktyki literatury do pedagogiki literatury. Kilka refleksji w związku z 25-leciem "Dydaktyki Literatury". Dydaktyka Literatury 2000 t. 20 s. 5-7  szczegóły 
artykuł: Szyszko-Bohusz Andrzej: W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Dydaktyka Literatury 2000 t. 20 s. 11-12 (z okazji 25-lecia "Dydaktyki Literatury"...) szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Na jubileusz 25-lecia "Dydaktyki Literatury". Dydaktyka Literatury 2000 t. 20 s. 11  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Klin Eugeniusz: Eksperyment dydaktyczny w Vechcie: polsko-niemieckie paralele w literaturze. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 175-185 (dot. pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Clemens Brentano, Friedrich Duerrenm...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Czasopisma (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ferenz Krystyna: Świat wartości w czasopismach dziecięcych. Dydaktyka Literatury 2000 t. 20 s. 75-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Frąckowiak Tadeusz: Krzyż, śmierć i nadzieja. Dydaktyka Literatury 2002 t. 22 s. 41-48 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Waloszek Danuta: Literackie obrazy odpowiedzialności człowieka w edukacji najmłodszych. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 79-89 (dotyczy m.in. utworów Hansa Christiana Andersena i Antoine'a de Saint-...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kulka Bronisława: H. Sienkiewicz w programach i podręcznikach dla szkół średnich przed rokiem 1918. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 53-84  szczegóły 
13.artykuł: Kulka Bronisława: O nowy kształt edukacji literackiej w szkole średniej (Dyskusje i polemiki w latach 1870-1918. (Pamięci Profesora K. Lausza poświęcam). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 7-38  szczegóły 
14.artykuł: Kulka Bronisława: Z dziejów polonistyki szkolnej. Stypendyści Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich o polskich pisarzach romantycznych. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 7-33  szczegóły 
15.artykuł: Łojek Mieczysław: Edukacja literacka uczniów szkół średnich w dwudziestoleciu międzywojennym. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 91-113  szczegóły 
16.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Elementarze polskie XVI-XVIII w.. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 89-112  szczegóły 
17.artykuł: Prościak Beata: Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 111-129  szczegóły 
18.artykuł: Ratuś Bronisław: Ewolucja systemu edukacyjnego. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 61-71  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Sinica Marian, Szczepaniak Aneta: Socjologiczna koncepcja nauczania literatury w latach 1949-1953. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 113-141  szczegóły 
20.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witka Piotr: Hermeneutyka stosowana. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 169-171  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pluta Andrzej: Uwagi o funkcjonalnych powiązaniach badań pedagogicznych i dydaktycznych z praktyką edukacyjną (Na marginesie pewnej dyskusji polonistycznej). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 111-131  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszak-Krzyżanowska Bożena: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 107-109  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Bolesław: Niezwykła książka. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 133-138  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Biłos Edward: Jak badać efektywność pytań w nauczaniu literatury?. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 133-145  szczegóły 
26.artykuł: Bogołębska Barbara: Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 39-51  szczegóły 
27.artykuł: Denek Kazimierz: Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 69-90 (m.in. tematyka patriotyczna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
28.artykuł: Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 97-112  szczegóły 
29.artykuł: Jedliński Ryszard: Wiedza o pisarzu w teorii i praktyce szkolnej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 99-113  szczegóły 
30.artykuł: Kobyłecka Ewa: Projekt zajęć z języka polskiego stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów klas IV szkoły średniej. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 116-120  szczegóły 
31.artykuł: Kobyłecka Ewa: "Słońce" Czesława Miłosza w klasie V szkoły podstawowej. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 189-197  szczegóły 
32.artykuł: Pasternak Lilla, Pasternak Wojciech: Z zagadnień teleologii dydaktyki wartości. O celach i materiale wychowania literackiego. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 67-98  szczegóły 
33.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 87-110  szczegóły 
34.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury w poszukiwaniu przestrzeni edukacyjnej. Na jubileusz dwudziestu lat istnienia Dydaktyki Literatury. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 5-8  szczegóły 
35.artykuł: Pasterniak Wojciech: Edukacja literacka jako poszukiwanie wartości. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 51-58  szczegóły 
36.artykuł: Pasterniak Wojciech: Przeżycie estetyczne w procesie poznawania dzieła literackiego w szkole. Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 71-89  szczegóły 
37.artykuł: Pasterniak Wojciech: Transcendentalia w edukacji literackiej. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 19-24  szczegóły 
38.artykuł: Polakowski Jan: Kulturoznawcza koncepcja kształcenia literackiego dzisiaj. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 45-61  szczegóły 
39.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 91-100  szczegóły 
40.artykuł: Rosa Alicja: Badania diagnostyczne jako podstawa projektowania tekstów sterujących lekturą. Na przykładzie "Sachema" H. Sienkiewicza. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 65-86  szczegóły 
41.artykuł: Sinica Marian: Hermeneutyka a dydaktyka literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 35-40  szczegóły 
42.artykuł: Świętosławska Teresa: Cele i koncepcje nauczania literatury. Rys historyczny. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 35-53  szczegóły 
43.artykuł: Wasiak Izabela: Z dziejów szkolnej recepcji twórczości Cypriana Norwida. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 143-159  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Pelczar W.: Badania nad podręcznikami polonijnymi w kontekście zadań szkoły polskiej na obczyźnie. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 169-183 (dotyczy m.in. dydaktyki literatury polskiej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lenart Małgorzata: Niewiele się zmieniło. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 188-189  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Kurowicki Jan: Bulgotanie brudów. Jak interpretować "Ojca Goriot" Honoriusza Balzaca?. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 11-112  szczegóły 
47.artykuł: Pasterska Jolanta: Hanna Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem". Propozycja modelowego opracowania lektury. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 113-129  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lenart Małgorzata: Niewiele się zmieniło. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 188-189  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Gnitecki Janusz: W poszukiwaniu koncepcji programów kształcenia. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 25-33  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sinica Marian: Narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 131-134 (program...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Furtak Mariola: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 103-105  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brych Bożena: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 111-113  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Kobyłecka Ewa: Zastosowanie multimediów w edukacji humanistycznej. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 137-146 (dotyczy m.in. lekcji języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Przygoda Ewa: Refleksje nad procesem akademickiego nauczania literatury staropolskiej. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 149-165  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Jazownik Leszek: Piotra Chmielowskiego koncepcja nauczania i uczenia się literatury (Z kulturoznawczego punktu widzenia). Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 8-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Kulka Bronisława: Marii Dąbrowskiej obecność w edukacji polonistycznej. Lata 1918-1989. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 51-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skwarczyńska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka dydaktyki polonistycznej w dorobku twórczym profesor S. Skwarczyńskiej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 55-64  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Denek Kazimierz: Triumfalna droga twórcy "Króla Ducha" z Montmartre na Wawel. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 86-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Januszewicz Maria: "Śliczna gwiazda miasta Lwowa, Maryja"w malarsko-literackiej wizji Stanisława Wyspiańskiego. O projekcie witraża "Śluby Jana Kazimierza" i scenie historycznej "Królowa Polskiej Korony". Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 21-49 (z fot. witraży...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Frąckowiak Tadeusz: O losie, starości i przemijaniu. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 57-68 (problem postaw wobec życia i śmierci m.in.: Seneka, Edith Stein, Will...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Borowczyk Lidia: Między platońsko-logiczną koncepcją języka a pragmatyczną komunikacją (Kilka refleksji nad tym, jak teorie Fregego i Wittgensteina implikują rzeczywistość edukacyjną). Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 113-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Zdybicka Zofia: Partycypacja bytu w ujęciu Platona. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 11-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Hillesum Etty
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Palewski Andrzej: Duchowa droga. Dydaktyka Literatury 2002 t. 22 s. 185-191  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Dydaktyka literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Dittmann Gerhart: Zur Struktur des Rezeptionsprozesses im Literaturunterricht. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 169-176  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Eckhart Meister *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Palewski Andrzej: O mistyce i filozofii Mistrza Eckharta oraz jej funkcjach pedagogicznych. Dydaktyka Literatury 2002 t. 22 s. 149-161  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Zdybicka Zofia: Partycypacja w porządku bytowym w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 6-12  szczegóły