Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Poznańskie Studia Teologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubski Grzegorz: O homiletyce kontekstualnej Zdzisława Grzegorskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 247-252  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
3.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Monolog czy dialog? Między pięknem a skutecznością - ujęcie kontekstualne. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 121-133 (dot. wypowiedzi kaznodziejskich...) szczegóły 
4.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grzegorski Zdzisław: Kaznodziejstwo a literatura. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki homiletyki kontekstualnej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 225-232 (dot. m.in. literatury jako tworzywa i źródła kazań oraz kazania jako g...) szczegóły 
6.artykuł: Kubski Grzegorz: Retoryka i kontekstualne rozumienie teologicznych wypowiedzi. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 135-146 (dot. wypowiedzi teologicznych, m.in. kaznodziejskich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bernat Zdzisław: Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 467-468  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubski Grzegorz: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 386-389  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabański Adam: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 389-390  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Niparko Romuald: Metody w systemie wychowawczym Edmunda Bojanowskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 161-192  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    zgon (alfabet autorów)
12.zgon: Pytel Jan Kanty: "Po imieniu Cię wezwałem, moim więc jesteś". Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 427-429 (zmarł: X 1987; homilia wygłoszona podczas mszy św. żałobnej za duszę ś...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cieszkowski August
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubski Grzegorz: Egzegetyczne procedury Augusta Cieszkowskiego w "Ojcze nasz". Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 61-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feliński Zygmunt Szczęsny
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Szkolnik Helena: Działalność liturgiczna Zygmunta Szczęsnego Felińskiego jako arcybiskupa i metropolity warszawskiego. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 123-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaroszewicz Florian
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokołowska Katarzyna: Droga do świętości w ujęciu osiemnastowiecznego hagiografa (Floriana Jaroszewicza "Matka świętych Polska"). Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 175-297  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sajdak Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Steffen Wiktor: Od filologii do patrologii (Jan Sajdak 1882-1967). Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 131-144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tułasiewicz Natalia błogosławiona
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Judkowiak Barbara: Drogowskaz na drodze ku prawdzie. (Natalia Tułasiewicz 1906-1945). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 347-363 (dot. pamiętników...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Węcławski Tomasz
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiak Elżbieta: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 363-366  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Zagórska Katarzyna: O performatywności słowa. Inspiracje słowem sprawczym w utworach poetyckich Karola Wojtyły. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 261-273  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Częsz Bogdan: Pneumatyczny wymiar eklezjologii u przednicejskich Ojców Kościoła. Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 59-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Tomasz Morus święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Modlitwy więzienne Boecjusza i Tomasza Morusa. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 249-260  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Pascal Blaise
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzanna-Siemianowska Lidia: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 279-280  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 41-52 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Heliodoros *
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowicz Agnieszka: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 300-301  szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Stępczak Jacek: Klemens Aleksandryjski wobec chrztu Chrystusa w Jordanie. Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 79-88 (na podstawie utworów: "Pedagog", "Kobierce", "Wyciągi (Wypisy) z Teodo...) szczegóły 
  Plutarchos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Swoboda Antoni: Postawa ojca wobec dziecka w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijanskich IV wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 79-96  szczegóły 
27.artykuł: Swoboda Antoni: Rola męża we wspólnocie małżeńskiej w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijańskich IV wieku (św. Augustyn, św. Ambroży, św. Hieronim). Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 99-129  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty kardynalne i teologalne w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 63-89 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
29.artykuł: Nawrot Janusz: Cnoty ludzkie w Listach Powszechnych. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 21-44 (dot.: Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, Drugiego Listu św. Piotra ...) szczegóły 
30.artykuł: Ormaty Stanisław: Przemienienie Pańskie na tle Święta Namiotów. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 41-53  szczegóły 
31.artykuł: Poniży Bogdan: Jezus a świątynia jerozolimska. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 25-42 (nt. postawy Jezusa wobec świątyni jerozolimskiej w Nowym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Popielewski Wojciech: Obecność Chrystusa Baranka w liturgicznym zgromadzeniu wspólnoty. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 55-72 (dot. liturgicznego charakteru Apokalipsy...) szczegóły 
33.artykuł: Pytel Jan Kanty: Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 43-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Mateusza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Ormanty Stanisław: Wyznanie wiary Piotra w kontekście liturgii żydowskiej. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 383-386  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jaruzelska Izabela: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 307-312  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    proza (alfabet tytułów)
37.proza: Księga Rut. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 17-29 (wstęp i przypisy: Teresa Stanek: Księga Rut. Propozycja nowego przekła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwilecki Andrzej: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 264-266  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostański Piotr: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich w Poznaniu 16-18 września 1998 r.. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 313-317 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Liczb
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Poniży Bogdan: Opowiadanie o wężu - znaku ocalenia (Lb 21, 4-9) w świetle tradycji biblijnych. Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 9-31  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Horst Wiesława: Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 462-464  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Poniży Bogdan: Adresaci Księgi Mądrości. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 31-45  szczegóły 
43.artykuł: Poniży Bogdan: Pogańska wizja życia i jej teksty źródłowe (Mdr 1, 16-2, 24). Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 7-20  szczegóły 
44.artykuł: Poniży Bogdan: Pojęcia hellenistyczne w Księdze Mądrości. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 12 s. 73-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Jaruzelska Izabela: Ozeasz wobec monarchii. Profetyzm a polityka. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 13-24 (w świetle Księgi Ozeasza...) szczegóły 
46.artykuł: Jaruzelska Izabela: The king and the officials according to Hosea. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 13-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Syracha
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Cechy dobrej żony w ujęciu Księgi Syracha. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 12 s. 59-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Nawrot Janusz: Teofaniczna prezentacja Boga w spotkaniu z Mojżeszem (Wj 3,1-6). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 21-39  szczegóły 
49.artykuł: Nawrot Janusz: Zapowiedź misji w mocy (Wj 3,7-12). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 7-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wygralak Paweł: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 361-363  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Klupczyński Antoni: Nocion del "icono" en San Juan de la Cruz. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 12 s. 101-125  szczegóły 
52.artykuł: Wejman Henryk: Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 167-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Swoboda Antoni: Postawa ojca wobec dziecka w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijanskich IV wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim). Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 79-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
    proza (alfabet tytułów)
54.proza: Augustyn Święty: O łasce Bożej przeciw herezji pelagiańskiej. List 186. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 53-74  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Obraz żony w pismach Seneki i "Objaśnieniach Psalmów" ("Enarrationes in Psalmos") św. Augustyna. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 91-109  szczegóły 
  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wesołowska Elżbieta: Modlitwy więzienne Boecjusza i Tomasza Morusa. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 11 s. 249-260  szczegóły 
  Cezary z Arles święty *
    proza (alfabet tytułów)
57.proza: Cezary z Arles Święty: O łasce. O tajemnicy Trójcy Świętej. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 75-97  szczegóły 
58.proza: Cezary z Arles Święty: Testament. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 73-78  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Wygralak Paweł: Praktyki pokutne w nauczaniu św. Cezarego z Arles (+543). Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 99-107  szczegóły 
  Paulin z Noli święty *
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ilski Kazimierz: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 270-272  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Swoboda Antoni: Chrystus w życiu przyjaciół w listach św. Paulina biskupa Noli (353-431). Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 89-98  szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Swoboda Antoni: Obraz żony w pismach Seneki i "Objaśnieniach Psalmów" ("Enarrationes in Psalmos") św. Augustyna. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 91-109  szczegóły 
  Sydoniusz święty *
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ilski Kazimierz: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 270-272  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Pyc Marek: Forma Jezusa Chrystusa i jej percepcja w estetyce teologicznej Hansa Ursa von Balthasara. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 145-166  szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Śnieżyński Krzysztof: Filozofowanie ks. Ludwika Wciórki w perspektywie kantyzmu. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 247-264  szczegóły 
66.artykuł: Śnieżyński Krzysztof: Niedialogiczne podłoże filozofii krytycznej Immanuela Kanta. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 243-260  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Jung Carl Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Stachowski Ryszard: "Psychoteologia" Carla Gustava Junga. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 211-234  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Galileo Galilei
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pajor Magdalena: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 266-269  szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piechowiak Marek: Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów księgi III Tomasza z Akwinu "Summa contra gentiles". Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 14 s. 219-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Dzikowska Katarzyna: Obecność i moc. Zagadnienie prawdy w pismach Martina Bubera. Poznańskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 s. 235-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrot Janusz: Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 380-382  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Poznań: Zespół Teatralny "Puls"
    artykuły (alfabet autorów)
72.artykuł: Kompf Przemysław: Zespół teatralny "Puls". O inicjatywie teatralnej studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 451-455 (od 1981...) szczegóły