Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Akcent
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: W kręgu metasztuki. Akcent 1994 nr 3/4 s. 173-176  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bakuła Bogusław: Człowiek jako dzieło sztuki. Akcent 1988 nr 2 s. 88-101 (zagadnienie autokreacji pozatekstowej pisarzy....) szczegóły 
3.artykuł: Karasjew Leonid: Antyteza śmiechu. Akcent 1991 nr 2/3 s. 22-30  szczegóły 
4.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
5.artykuł: Palmer Jerry: Granice śmiechu. Akcent 1991 nr 2/3 s. 15-21  szczegóły 
6.artykuł: Szkołud Tadeusz: Sztuka a rzeczywistość. Akcent 1988 nr 4 s. 107-117  szczegóły 
7.artykuł: Szkołut Tadeusz: Prawda sztuki - prawda polityki. Akcent 1994 nr 3/4 s. 109-117  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Paweł: Kulturowe oblicza słowa. Akcent 2003 nr 4 s. 174-178  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Barot Halina: Ponowne narodziny filozofii czynu Michaiła Bachtina. Akcent 1998 nr 4 s. 120-122  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Teresa: Akcent 1996 nr 3 s. 177-179  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bytniewski Paweł: Słowa, rzeczy i ludzie. Akcent 1993 nr 3 s. 189-192  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dernes-Sarnowska Małgorzata: O awangardach XX wieku. Akcent 1999 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Szkołut Tadeusz: Awangarda - neoawangarda - postawangarda. Akcent 1993 nr 4 s. 56-64  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Dragunowa Rimma: Ironiczny aspekt intertekstualności. Akcent 1991 nr 2/3 s. 127-131  szczegóły 
15.artykuł: Kociuba Maciej: Przestrzeń zamknięta w metaforach. Akcent 2001 nr 1/2 s. 133-147 (analiza metafor i rozbudowanych obrazów poetyckich wykorzystująca meto...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarski Władysław: Polszczyzna Niemców. Akcent 1990 nr 3 s. 226-229  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarski Władysław: Bliżej huculszczyzny. Akcent 1993 nr 4 s. 145-151  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Dymel Robert: Śmiech zakazany. O wybranych skryptach w polskim humorze politycznym. Akcent 1991 nr 2/3 s. 147-152  szczegóły 
19.artykuł: Kucharski Adam: Humor - od buntu do twórczości. Akcent 2003 nr 1/2 s. 102-107  szczegóły 
20.artykuł: Masłowski Michel: Rytuały polskiej groteski. Akcent 1991 nr 2/3 s. 183-193  szczegóły 
21.artykuł: Sarrazin Bernard: Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. Akcent 1991 nr 2/3 s. 88-94  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martyna Robert: Wiersz w imadle estetyki. Akcent 2000 nr 1/2 s. 224-227  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółkiewski Stefan: Akcent 1988 nr 1 s. 145-147 ( ...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jerzy: Antropologiczna wizja teatru. Akcent 1991 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bednarek Antoni: Literatura i przepowiadanie. Akcent 1995 nr 3/4 s. 197-199  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kunowska-Porębna Maria: Z kolędą przez wieki. Akcent 1998 nr 3 s. 199-202  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Nowikow Włodzimierz: Parodia i śmiech parodiowy. Akcent 1991 nr 2/3 s. 134-138  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Płaza Maciej: Lektury świadka wielkich przedwiecznych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 209-212  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Sywokiń Hryhorij: Tożsamość pisarza w świecie posttotalitarnym (z Hryhorijem Sywokiniem - krytykiem i teoretykiem literatury rozmawia Bogusław Bakuła). Akcent 1997 nr 3 s. 166-171 (wyw., rozm. Bogusław Bakuła, z not. o aut....) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Barańczak jako tłumacz czyli pochwała lenistwa. Akcent 1995 nr 2 s. 181-187  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Sztuka przekładu. Akcent 2003 nr 4 s. 172-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Czerniawski Adam: Pułapki autoprzekładu. Akcent 2003 nr 1/2 s. 123-126  szczegóły 
36.artykuł: Kleberg Lars: Zauważmy tłumacza. Akcent 2001 nr 3 s. 90-99 (wstęp do: Med andra ord. Red. Lars Kleberg. Stockholm 1998...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Sztuka i wartości estetyczne. Akcent 1993 nr 1/2 s. 222-225  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawski Stefan: Czas twórczych nadziei i swobody ograniczonej. Akcent 1997 nr 3 s. 139-141  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Danielkiewicz Marek: Namiętności. Ciało. Akcent 2000 nr 1/2 s. 297-298 (esej dot. cielesności we współczesnej sztuce i literaturze...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzeszcz Maria: Ambona i literatura. Akcent 2000 nr 1/2 s. 221-222  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Człowiek i kultura. Akcent 1991 nr 2/3 s. 227-230  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaczmarek Wojciech: Literatura jako locus theologicus. Akcent 1998 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Japola Józef: Badania nad procesem komunikacji (Ong i jego koncepcja oralności i pisemności). Akcent 1995 nr 3/4 s. 108-119  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Przygody i pasje Edwarda Balcerzana. Akcent 1993 nr 1/2 s. 199-202  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajewska Elżbieta: Po co i dlaczego się pisze?. Akcent 1991 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Manuskrypt pod mikroskopem. Akcent 1996 nr 4 s. 133-134  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cisło Maciej: Elegijny centon. Akcent 2002 nr 1/2 s. 199-201  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Więcławska Katarzyna: Loew o literackich związkach polsko-żydowskich. Akcent 2000 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz: O kerygmatycznej interpretacji literatury. Akcent 1992 nr 4 s. 186-189  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Tradycje literackie Lubartowa. Akcent 1995 nr 1 s. 138-140  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalik Barbara: Miłosz mizoginista?. Akcent 1995 nr 1 s. 12-19  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żurek Sławomir J.: Samotność wśród bliskich. Akcent 1997 nr 1 s. 126-128  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalski Waldemar: "Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur". Akcent 1990 nr 1/2 s. 361-365  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Marcińczak Łukasz: Helikon polski. Akcent 2003 nr 4 s. 29-37 (o twórcach związanych z Kazimierzem nad Wisłą m.in.: Wacław Berent, Ma...) szczegóły 
55.artykuł: Marcińczak Łukasz: Kolekcjonerzy w "sukienkach". Akcent 2001 nr 3 s. 165-169 (nt. kolekcji pamiątek narodowych, także dot. literatów i ich dzieł, gr...) szczegóły 
56.artykuł: Michalski Waldemar: Tradycje literackie Lubartowa. Od wieku "złotego" do Oświecenia. Akcent 1993 nr 3 s. 95-104  szczegóły 
57.artykuł: Myk Sławomir: Tradycje literackie Zwierzyńca. Od końca XVI do początku XX wieku. Akcent 1993 nr 4 s. 86-98  szczegóły 
58.artykuł: Nowaczyński Piotr: O literaturze i religii. Akcent 1993 nr 3 s. 156-159 (wyw. z historykiem literatury z Zakładu Badań nad Literaturą Religijną...) szczegóły 
59.artykuł: Nowina-Kwiatkowski Milan, Sterna-Wachowiak Sergiusz: Na Kresach zachodnich. Akcent 1992 nr 2/3 s. 118-128 (rozmowa nt. roli Kresów zachodnich (Wielkopolska i Dolny Śląsk) w rozw...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Zmysłowe i święte... Akcent 2000 nr 1/2 s. 220-221  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Gawroński Ludwik: Muzyka na dworze Czartoryskich w Puławach. Akcent 2001 nr 3 s. 132-138 (m.in. nt życia literackiego i artystycznego...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Akcent 1989 nr 4 s. 161-3  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Jakuszko Honorata: Czas przełomu (Novalis i wczesnoromantyczna filozofia dziejów). Akcent 1989 nr 1 s. 132-139  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Fita Stanisław: Lublin pozytywistów. Akcent 1999 nr 2 s. 78-89 (o środowisku pozytywistów w Lublinie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępnik Krzysztof: Wojna i filologia. Akcent 1991 nr 4 s. 162-166  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziedzic Lidia: Ogród nie plewiony. Akcent 1997 nr 2 s. 154-155  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: O poetyckim Wołyniu po latach.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 168-170  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Dorota: Na tropach prawdy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 155-157  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sławińska Irena: Wśród bliskich i znajomych. Akcent 2000 nr 1/2 s. 213-214  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie Środy Literackie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 348-352 (kalendarium - fakty, osoby...) szczegóły 
73.artykuł: Kośmiński Zbigniew: Unizm w liryce. Akcent 1989 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
74.artykuł: Panas Władysław: Literatura polsko-żydowska: zamach pióra. Akcent 1990 nr 1/2 s. 69-90 (analiza zjawiska w okresie 1918-1939...) szczegóły 
75.artykuł: Rawiński Marian: Tradycja przeciw współczesności (Sytuacja polskiej dramaturgii międzywojennej). Akcent 1989 nr 2 s. 162-176  szczegóły 
76.artykuł: Stępnik Krzysztof: Sugestia i ugoda. Orientacja rosyjska w publicystyce i w literaturze polskiej (1914-1915). Akcent 1992 nr 2/3 s. 187-198  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Odsłonić i uporządkować. Akcent 1998 nr 1/2 s. 239-243 (wyw. z autorem książki, rozm. Waldemar Michalski...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Reszczyk Agnieszka: Czytanie "Antylatarnika". Akcent 2002 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jóźwik Maciej: Za literaturą, przeciw historii. Akcent 1995 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Polskość okiem poety. Akcent 1997 nr 2 s. 160-162  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Krytycy bez koterii. Akcent 1997 nr 3 s. 133-134  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszczuk Małgorzata: Akcent 1989 nr 4 s. 152-157  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: O literaturze i sztuce XX wieku z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Kłaka. Akcent 2000 nr 4 s. 189-193  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Namiętność życia i pisania. Akcent 2003 nr 1/2 s. 181-183  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: O literaturze polskiej w Lipsku. Akcent 1996 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filip Grzegorz: Akcent 1989 nr 1 s. 174-176  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Kultura ponad podziałami. Akcent 1991 nr 1 s. 193-202 (dyskusja nt. przeszłości kultury polskiej i jej obecnej kondycji i per...) szczegóły 
90.artykuł: Lewandowski Jan: O literaturze polskiej w Estonii. Akcent 1997 nr 4 s. 195-196 (o recepcji, przekładach i opracowaniach w estońskim środowisku literac...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Materiały do dziejów teatru i dramatu emigracyjnego. Akcent 1996 nr 4 s. 171-172  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewko Marian: O teatrze i dramacie emigracyjnym. Akcent 1993 nr 3 s. 227-235  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Bauer Zbigniew: Krytyk w podzielonym świecie (II). Akcent 1989 nr 4 s. 62-69  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Granica wolności: dyscyplina. Akcent 1997 nr 2 s. 141-146  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Martyna Robert: Skamandryci i ponowocześni. Wokół interpretacji poezji. Akcent 2001 nr 1/2 s. 179-182  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Liryka filozofii - filozofia liryki. Akcent 1996 nr 1 s. 136-138  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Wielogłosowy, średnich rozmiarów, lirycznie zaangażowany. Akcent 1993 nr 4 s. 138-141  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Między poetyką a polityką Jacka Łukasiewicza opisanie manipulacji z lat 1945-1949. Akcent 1994 nr 3/4 s. 161-163  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Akcent 1989 nr 1 s. 172-174  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Poszukiwany człowiek z Puław. Akcent 1997 nr 1 s. 133-135  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Mikulski Zygmunt: Dwaj i trzeci. Akcent 1995 nr 1 s. 220-222 (o twórcz. poetów: Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jul...) szczegóły 
104.artykuł: Mikulski Zygmunt: Zamiar bezwładu. Akcent 1992 nr 1 s. 179-180 (nt. antypoezji...) szczegóły 
105.artykuł: Pawluczuk Andrzej W.: Przyjemniej być kobietą niż poetą. Akcent 1989 nr 3 s. 140-146 (rec. zbiorowa tomików wydanych przez Wydawnictwo Lubelskie w latach 1...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Przełom, który nastąpi. Akcent 1997 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Głód przemiany. Akcent 1998 nr 4 s. 132-135  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Literatura polska według Piotra Kuncewicza. Akcent 1995 nr 3/4 s. 194-197  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lejman Jacek: Literatura i Lebenswelt. Akcent 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rżany Rafał: Wszyscy jesteśmy klasycystami. Akcent 1997 nr 2 s. 152-154  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Reszczyk Agnieszka: Czytanie "Antylatarnika". Akcent 2002 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Schlott Wolfgang: Odzyskiwanie dziedzictwa kulturowego (Literatura wschodnich Niemiec i Polski po upadku komunizmu). Akcent 1998 nr 4 s. 19-25  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Granica wolności: dyscyplina. Akcent 1997 nr 2 s. 141-146  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Jacek: Przygody z wolnością - kłopoty z egzystencją. Akcent 2002 nr 1/2 s. 217-222  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Wróblewski Bogusław: Sztuka rozmowy - między Saksonią a Lubelszczyzną. Akcent 1997 nr 4 s. 186-187 (nt. współpracy środowisk pisarskich Saksonii i Lubelszczyzny w l. 1994...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Święch Jerzy, Wróblewski Bogusław: Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent". Akcent 1995 nr 1 s. 161  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja Kultury. Akcent 1993 nr 4 s. 115 (wyniki pierwszej edycji na opatrzenie znakiem Promocja Fundacji Kultur...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Adamiec Marek: "Snucie marzeń [...] jest wysoce niepraktyczne...". Akcent 1994 nr 3/4 s. 229-232 (polityka kulturalna PRL-u, cenzura...) szczegóły 
120.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarz, instytucje, państwo. Przyczynek do historii manipulacji politycznej. Akcent 1993 nr 1/2 s. 168-180  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2001 nr 1/2 s. 164 (ogł....) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Trzynastego] 13 listopada 1998 roku została rozstrzygnięta czwarta edycja Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Akcent 1998 nr 4 s. 25 (wykaz laureatów...) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Literacki PTWK. Akcent 1993 nr 3 s. 46 (ogł....) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Fundacji "Brulionu". Akcent 1995 nr 2 s. 63  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Fundacji "Brulionu". Akcent 1995 nr 2 s. 63  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs "Czasu Kultury" na cykl wierszy i reportaż. Akcent 1998 nr 4 s. 80 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1997 nr 4 s. 67 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs na recenzję. Akcent 1997 nr 3 s. 171 (ogłoszenie...) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs "Czasu Kultury" na cykl wierszy i reportaż. Akcent 1998 nr 4 s. 80 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (J.F.): Konkurs na debiut. Akcent 1994 nr 3/4 s. 75  szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Poetycki im. Józefa Baki SJ. Akcent 1998 nr 1/2 s. 252 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1996 nr 2 s. 90  szczegóły 
artykuł: V Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Akcent 1995 nr 3/4 s. 100  szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dziewiąty] IX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 85 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1994 nr 3/4 s. 16 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs na słuchowisko rozstrzygnięty.... Akcent 1995 nr 2 s. 106  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyż - Drzewo Kwitnące - ogólnopolski konkurs poetycki. Akcent 1999 nr 1 s. 113 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki EUROART '95. Akcent 1995 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Czternasty] XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. I. Kraszewskiego. Akcent 1998 nr 1/2 s. 247 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół. Akcent 1993 nr 4 s. 155 (nagr....) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa. Akcent 1998 nr 1/2 s. 45 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2000 nr 4 s. 87 (laureaci...) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca. Akcent 2000 nr 1/2 s. 227 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1996 nr 2 s. 73 (komunikat jury, wykaz laureatów...) szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: X Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" rozstrzygnięty. Akcent 1997 nr 1 s. 86 (wykaz laureatów...) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Dwunasty] XII Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii". Akcent 1998 nr 1/2 s. 208 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1994 nr 3/4 s. 132 (ogł....) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2000 nr 1/2 s. 254 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Akcent 1999 nr 2 s. 141 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 87 (ogł....) szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 4 s. 94 (nagrodzeni...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2000 nr 4 s. 52 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2000 nr 1/2 s. 296 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1998 nr 4 s. 103 (wykaz laureatów...) szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarząd Miasta Lubina Dom Kultury Zagłębia Miedziowego ogłaszaja Ogólnopolski Konkurs na lirykę miłosną o "Laur Miedzianeo Amora". Akcent 1996 nr 1 s. 50 (ogłoszenie imprezy...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1999 nr 3/4 s. 241 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Akcent 1996 nr 1 s. 61 (ogłoszenie wyników, wykaz laureatów...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego organizowanego przez Dwumiesięcznik Literacki "Topos" i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Akcent 1998 nr 1/2 s. 121 (komunikat jury, laureaci...) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2001 nr 1/2 s. 222 (ogł....) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs poetycki im. Władysława Broniewskiego. Akcent 1998 nr 1/2 s. 100 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Trzydziesty dziewiąty] 39 Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży. Akcent 1998 nr 3 s. 132 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laur "Czerwonej Róży". Akcent 2000 nr 1/2 s. 235 (laureaci...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Akcent 2001 nr 1/2 s. 260 (ogł....) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs na pamiętnik. Akcent 2000 nr 1/2 s. 250 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Szósty] VI konkurs otwarty Prezydenta Sopotu dla młodych twórców. Akcent 1998 nr 1/2 s. 198 (ogłosznie konkursu...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody literackie im. J. Czechowicza i B. Prusa. Akcent 1992 nr 4 s. 240 (nagr....) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs literacki Fundacji Kultura. Akcent 1995 nr 3/4 s. 20 (laureaci...) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2000 nr 4 s. 152 (laureaci...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XIV Turniej Poetycki o "Pierścień Kingi". Akcent 1996 nr 1 s. 123 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "U progu Kresów". Akcent 1994 nr 3/4 s. 198 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Jerzy: Przeklęte problemy poetów. Akcent 1993 nr 3 s. 250-251  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (m.in. nazwiska nagrodzonych...) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolejna Nagroda im. J. Czechowicza. Akcent 1994 nr 1 s. 108  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Polskiego PEN Clubu. Akcent 1993 nr 3 s. 138  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2002 nr 1/2 s. 68 (nagrodzeni, nota...) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1994 nr 3/4 s. 215  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1997 nr 4 s. 65 (komunikat o laureatach...) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1997 nr 4 s. 65 (komunikat o laureacie...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Polskiego PEN Clubu. Akcent 1993 nr 3 s. 138  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dr Dora Kacnelson laureatką nagrody Wschodniej Fundacji Kultury ''Akcent'' w Lublinie w roku 1996. Akcent 1997 nr 1 s. 145 (not. o laureatce, podp. (red.)...) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Polskiego PEN Clubu. Akcent 1993 nr 3 s. 138  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1997 nr 1 s. 72 (komunikat jury, podp. przewodniczący Wojciech Spaleniak...) szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Trzeci] III Ogólnopolski Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla dla najlepszej polskiej książki 1997 roku o tematyce podróżniczej i krajoznawczej. Akcent 1998 nr 1/2 s. 143 (wyniki konkursu...) szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2001 nr 1/2 s. 268 (komunikat Jury Konkursu, laureat...) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dembski Janusz: Zasady przyznawania Nagrody im. Arkadego Fiedlera. Akcent 1995 nr 3/4 s. 191  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Medal Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" dla prof. Ireny Sławińskiej. Akcent 1998 nr 3 s. 265 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia medalu, Lublin, 16 IX 1998...) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 28 (fot. Ryszarda Kapuścińskiego z wręczenia medalu...) szczegóły 
artykuł: Szkołut Tadeusz: Tajemnice "Lapidariów". Wystąpienie z okazji wręczenia Ryszardowi Kapuścińskiemu medalu Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent". Akcent 2003 nr 1/2 s. 21-25 (z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP dla Ericha Loesta. Akcent 1997 nr 1 s. 194-195 (spraw. z urocz. wręczenia odznaczenia, Lipsk, 24 II 1997, podp. (red.)...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Flaga Jerzy: Fundacja Jana Pawła II w Lublinie. Akcent 1998 nr 3 s. 261-263 (o działalności placówki lubelskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie...) szczegóły 
186.artykuł: Michalski Waldemar: Wernisaże literackie ''Akcentu''. Akcent 1997 nr 1 s. 191-194 (omów. i wykaz spotkań z pisarzami polskimi i obcymi zorganizowanych w ...) szczegóły 
187.artykuł: Starnawski Jerzy: Jeszcze o Lublinie sprzed pół wieku. Akcent 1996 nr 3 s. 206-209 (o życiu literackim miasta w latach 1944-1949...) szczegóły 
188.artykuł: Wysocka Aneta: Wernisaże literackie "Akcentu" w I półroczu 2003. Akcent 2003 nr 1/2 s. 252-254 (omów. spotkań m.in.: John Guzlowski, Krzysztof Guzowski, Ryszard Kapuś...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nałęczów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Sas-Jaworski Andrzej: Willa ''Pod Matką Boską'' w Nałęczowie (Pamięci Tytusa Wilskiego, aktora, reżysera, publicysty). Akcent 1997 nr 1 s. 171-181 (nt. związków środowiska literackiego, teatralnego i artystycznego z do...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja Turzańskich. Akcent 1992 nr 4 s. 218 (og. o celach Fundacji...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górski Krzysztof: Komunikat Fundacji Kościelskich, Genewa. Akcent 1992 nr 4 s. 39 (nagr....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turzańska-Szymborska Nelli: Komunikat Fundacji im. Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za lata 1993-1994. Akcent 1996 nr 1 s. 223-224  szczegóły 
     (alfabet tytułów)
193.recenzja: Mostwin Danuta: Londyńskie spotkania. Akcent 1993 nr 4 s. 131-135  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bednarek Antoni: Setnik pisarzy emigracyjnych. Akcent 1990 nr 1/2 s. 276-279  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Loew Ryszard: Worek żydowski. Akcent 2001 nr 4 s. 164-168  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lameński Lechosław: Polacy w świecie. Akcent 1994 nr 2 s. 193-195  szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lameński Lechosław: Polacy w świecie. Akcent 1994 nr 2 s. 193-195  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kunowska-Porębna Maria: Lektura zdziwień. Akcent 1997 nr 3 s. 145-148  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Teresa: Awangardowi encyklopedyści. Akcent 1998 nr 1/2 s. 159-161  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarski Władysław: Polacy i język polski na Litwie. Akcent 1994 nr 2 s. 87-95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa 1995-1998 od numeru 1 (59) z 1995r. do numeru 4 (74) z 1998. Akcent 1998 nr 4 s. 1 [181]- 36 [217]  szczegóły 
artykuł: Akcent 1996 nr 1 s. 227 (not. o koncercie "Wojciech Młynarski i jego goście", zorganizowanym z ...) szczegóły 
artykuł: Polscy Amerykanie. Akcent 1997 nr 2 s. 7-8 (wstęp do nru 2 z 1997 pośw. środowisku i twórczości literackiej Ameryk...) szczegóły 
artykuł: Wołyński Wacław: "Akcent" w Kanadzie. Akcent 2003 nr 1/2 s. 246-250 (spraw. z pobytu redaktorów "Akcentu" w Toronto i Vancouver na zaprosze...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: Młode gniewne i Afroamerykanie. Akcent 2002 nr 1/2 s. 7 (omówienie zawartości numeru 1/2 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: Pogranicze, tożsamość, niemiecko-polskie tematy.... Akcent 1995 nr 3/4 s. 7, 8 (wstęp do nru 3/4 wyd. w 1995...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paczuski Krzysztof: Arkusz - to nie tak mało. Akcent 1993 nr 1/2 s. 260-262 (omów. profilu pisma...) szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frelik Paweł: Cyberpunk w "Brulionie". Akcent 1995 nr 2 s. 235-237 (omów. nru 27[25] wyd. w 1995...) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sommer Piotr: Po stykach. Akcent 2001 nr 4 s. 54-57 (rozważania nt. jaki wpływ na pismo miałby podział literatur na central...) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koprukowniak Albin: Historia i współczesność Lubartowa. Akcent 2001 nr 1/2 s. 291-292 (omówienie t. 14; m.in. nt. zawartości literackiej...) szczegóły 
artykuł: Michalski Waldemar: Lubartowskie księgi, czyli chwała regionalistom. Akcent 1997 nr 1 s. 142-145 (omów. t. 13 za 1996 dot. m. in. literatury...) szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sitnicki Józef: Czasopisma bialskopodlaskie czyli pochwała regionalizmu. Akcent 1998 nr 4 s. 171-173  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dębowska Kamila J.: O "Scriptores Scholarum" - kilka uwag.... Akcent 1995 nr 3/4 s. 227-229  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czaykowski Bogdan: "Urodzony z piołunów ziemiec". Akcent 2002 nr 3 s. 224-237 (m.in. nt. działalności pisma i polskiej literatury emigracyjnej; rozm....) szczegóły 
polemika: Śmieja Florian: List Floriana Śmieji. Akcent 2003 nr 1/2 s. 212  szczegóły 
polemika: Taborski Bolesław: Krzywe zwierciadło Bogdana Czaykowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 213-216  szczegóły 
nawiązanie: Czaykowski Bogdan: Odpowiedź Bogdana Czaykowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 216-221 (list do red....) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Archiwum "Wiadomości" w Toruniu. Akcent 1995 nr 2 s. 234, 235  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dagilis Waldemar: Poza cenzurą. Akcent 1999 nr 2 s. 158-159  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Michalski Waldemar: Z poloników literackich u naszych sąsiadów. Akcent 1995 nr 2 s. 232, 233 (recepcja lat ostatnich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Watrowski Rafał: W kręgu wiedeńskiej moderny. Akcent 2002 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Lewandowski Jan: O literaturze polskiej w Estonii. Akcent 1997 nr 4 s. 195-196 (o recepcji, przekładach i opracowaniach w estońskim środowisku literac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Literatura polska na Litwie - kontakty, wpływy, inspiracje. Akcent 1994 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dedecius Karl: Zrozumienie i ufność. Akcent 1995 nr 3/4 s. 39-42 (nt. działalności Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Marjańska Ludmiła: Polsko-niemieckie spotkania. Akcent 1995 nr 3/4 s. 172-174 (nt. bieżących kontaktów organizacji i środowisk literackich...) szczegóły 
217.artykuł: Śnieciński Marek: Orfeusz - w poszukiwaniu ukrytego tekstu. Akcent 2000 nr 1/2 s. 255-259 (relacja ze wspólnej wyprawy twórczej poetów polskich i niemieckich z u...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
218.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Uniwersytet Europejski "Viadrina" i "Frankfurter Buntbuecher". Akcent 1992 nr 2/3 s. 372-375 (m.in. nt. serii "Frankfurter Buntbuecher" pośw. postaciom humanistów d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Republika Federalna Niemiec (kontakty z zagranicą)
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dedecius Karl: Zrozumienie i ufność. Akcent 1995 nr 3/4 s. 39-42 (nt. działalności Deutsches Polen-Institut w Darmstadt...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: 10 lat Deutches Polen-Institut i "Biblioteka Polska" w wydawnictwie Suhrkamp. Akcent 1990 nr 4 s. 200-202  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Biela Bogusław: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej "Kultury". Akcent 2000 nr 3 s. 162-165  szczegóły 
221.artykuł: Mnich Roman: Ukraińsko-polskie stosunki literackie na kartach trzeciego tomu "Ukraińskiej encyklopedii literackiej" (nieakademickie uwagi o akademickiej publikacji). Akcent 2000 nr 3 s. 120-124  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
222.artykuł: Buryła Sławomir: Kto pił na wojnie? Wojna, okupacja, alkohol - zaproszenie do tematu. Akcent 2001 nr 3 s. 47-55 (nt. alkoholu i jego związków wydarzeniami okresu wojny i okupacji, z f...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikulski Zygmunt: Filatelistyka kultury. Akcent 1992 nr 4 s. 195-196  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Stępnik Krzysztof: Legiony na Węgrzech. Akcent 1994 nr 2 s. 145-155 (m.in.w twórczości pisarzy: Rajmund Bergel, Józef Englicht, Władysław L...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Kornacka Elżbieta: Femme fatale: rywalizacja z mężczyzną. Akcent 2001 nr 1/2 s. 108-116  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Fascynacje i uprzedzenia, czyli polskie mity Ameryki. Akcent 1997 nr 2 s. 20-26 (obrazy Stanów Zjednoczonych w utworach pisarzy: Stanisław Barańczak, M...) szczegóły 
228.artykuł: Chazbijewicz Selim: Tatarzy w polskiej literaturze Wileńszczyzny. Akcent 1990 nr 1/2 s. 218-224  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Iwona: Huculszczyzna ocalona od zapomnienia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 268-271  szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uliasz Stanisław: Powroty Kresów w literaturze. Akcent 1994 nr 2 s. 13-17  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy jako fenomen kulturowy. Akcent 1996 nr 1 s. 149-151  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
232.artykuł: Czermińska Małgorzata: Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie. Akcent 1993 nr 4 s. 76-83 (m.in.: Małgorzata Baranowska, Stefan Chwin, Paweł Huelle, Aleksander J...) szczegóły 
233.artykuł: Uliasz Stanisław: Od "Pożogi" do "Szczenięcych lat". Akcent 1991 nr 1 s. 95-102 (dot. zjawiska pożogi świata kresowo-ziemiańskiego w lit. lat 1918-1939...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Warszawa z jawy i snu. Akcent 1992 nr 4 s. 145-154 (w twórcz. m.in.: Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Konwickego, Krzyszto...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Miłobędzki Adam: Kazimierz Dolny - "małe polskie miasteczko". Akcent 2001 nr 1/2 s. 88-93 (m.in. nt. wizerunku miasta w twórczości literackiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
236.artykuł: Kowalewski Lech: "Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć". Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz - Leśmian - Wojaczek. Akcent 1990 nr 4 s. 7-27  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Łukaszuk Małgorzata: Jeszcze o podróży i podróżującym. Akcent 1991 nr 4 s. 72-80  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Shmeruk Chone: Podanie o Esterce (Geneza i dzieje motywu w literaturze polskiej). Akcent 1998 nr 1/2 s. 28-36  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Sikora Jerzy: "Chwilowo żyjemy". O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. Akcent 1993 nr 1/2 s. 185-192  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowska Anna: Jak opisywać piekło zagłady?. Akcent 1992 nr 2/3 s. 279-281  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sadkowski Wacław: Książka z cieniem. Akcent 2001 nr 4 s. 147-150  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Hetmański Paweł: Dzieci Baal Szem Towa. Akcent 1990 nr 1/2 s. 264-267 (obraz chasyda w literaturze polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przywara Paweł: Krytycznie o ''Nowej Prozie''. Akcent 1997 nr 2 s. 193-194 (sprawozdanie ze spotkania krytyków "Młodzi krytycy o serii Młoda Proza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Doroszewski Jerzy: Akademia Zamojska i jej tradycje. Akcent 1995 nr 1 s. 140-143  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dagilis Waldemar: Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza. Akcent 1993 nr 3 s. 195-197  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Smaszcz Waldemar: Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. Akcent 1990 nr 1/2 s. 352-356  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrzeszcz Maria: Doktorat honoris causa dla poety ks. Jana Twardowskiego. Akcent 1999 nr 3/4 s. 270-272 (sprawozdanie z uroczystości nadania tytułu, Lublin 22 IV 1999...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Święch Jerzy: Michał Głowiński, czyli o literaturoznawstwie bez granic i uprzedzeń. Akcent 2000 nr 4 s. 25-31 (tekst "oceny wniosku w sprawie nadania profesorowi Michałowi Głowiński...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1989 nr 4 s. 52 (tekst dyplomu...) szczegóły 
artykuł: Aleksandrowicz Alina: Akcent 1989 nr 4 s. 52-54 (recenzja dorobku twórczego...) szczegóły 
artykuł: Cackowski Zdzisław: Akcent 1989 nr 4 s. 47-48 (wystąpienie na uroczystości nadania tytułu; Kazimierz nad Wisłą, 18 V ...) szczegóły 
artykuł: Kłak Tadeusz: Akcent 1989 nr 4 s. 59-61 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Kuncewiczowa Maria: Akcent 1989 nr 4 s. 51 (tekst podziękowania wygłoszonego na urocz. nadania...) szczegóły 
artykuł: Ludorowski Lech: Akcent 1989 nr 4 s. 48-51 (tekst laudacji; z fot., s. 50...) szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Akcent 1989 nr 4 s. 58-59 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Trzynadlowski Jan: Akcent 1989 nr 4 s. 54-58 (recenzja twórczości pisarki; z fot., s. 56...) szczegóły 
250.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Akcent 1992 nr 1 s. 184 (not. o nadaniu tytułu, 24 X 1991...) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Wyrwać się z rąk ślepego losu. Akcent 1992 nr 2/3 s. 36-38 (wykład wygł. podczas uroczystości nadania tytułu, 24 IX 1991; z fot....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bednarek Antoni: Terminy literackie w szkole. Akcent 1991 nr 1 s. 151-153  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plisiecki Janusz: Film w edukacji kulturalnej. Akcent 1994 nr 1 s. 210-211  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plisiecki Janusz: Problemy wychowania estetycznego dzieci i młodzieży. Akcent 1991 nr 4 s. 204-206  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
254.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Święch Jerzy: Akcent 1988 nr 1 s. 40-44  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj Ewa: Stu sześciu poetów (w tym dwanaście poetek). Akcent 2001 nr 1/2 s. 185-186  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Metafora w domu i na emigracji albo poeta i obczyzna. Akcent 2002 nr 3 s. 157-160  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madała Tadeusz: Polska i Belgja - z dziejów wzajemnych relacji. Akcent 2001 nr 1/2 s. 174-176  szczegóły 
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jerzy: Poetycki obraz domu. Akcent 1992 nr 4 s. 180-184  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłyczko Dmytro: Moja antologia poezji polskiej. Akcent 2000 nr 3 s. 128-130 (tekst wstępu do antologii...) szczegóły 
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Walka z czasem?. Akcent 1996 nr 3 s. 162-164  szczegóły 
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żurek Sławomir: Polsko-żydowskie "Kontury" literackie. Akcent 1998 nr 1/2 s. 267-268 (omówienie almanachu...) szczegóły 
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piotrowicz Kuba: Amcie sowich peotów. Akcent 1996 nr 3 s. 157-158  szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępnik Krzysztof: "Największa jest miłość". Akcent 1996 nr 3 s. 164-166  szczegóły 
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław T.: Czy odmienny świat?. Akcent 2003 nr 4 s. 208-109  szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orłowska Maria: Ojców naszych śpiew. Akcent 1994 nr 1 s. 173-175  szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Stanisław: Lubelska antologia prozy. Akcent 1999 nr 1 s. 139-141  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Miasto Lublin w poezji zatrzymane. Akcent 2003 nr 1/2 s. 147-149  szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Zygmunt: Kolejna saga o losach Polaków na wygnaniu, w łagrach i na zesłaniu. Akcent 1997 nr 3 s. 148-150  szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kempny Paweł: "Latająca ojczyzna" emigranta (O zbiorze listów do Wacława Iwaniuka. Akcent 1996 nr 1 s. 151-154  szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieprawska Inga: Mierzenie się z kotem. Akcent 1999 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Rogala Agnieszka: Antologia poezji. Akcent 1998 nr 1/2 s. 169-171  szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danielkiewicz Marek: Ślady tych, którzy zamierzają powrócić.... Akcent 1996 nr 4 s. 135-136  szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kister Anna Grażyna: O poezji i prozie polskiej w Australii. Akcent 1998 nr 3 s. 263-264  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
274.wiersz: Dom wieczności (Późnym wiekom grób otworzy...). Akcent 1996 nr 2 s. 203  szczegóły 
275.wiersz: Napis i wyznanie wiary na grobie zacnego Pana Bekiesza, hetmana węgierskiego, w Grodnie zmarłego i w Wilnie na Lisiej Górze 18 dnia listopada roku 1579 pochowanego. Akcent 1992 nr 2/3 s. 169 (z koment.: Endre Bojtar: Gaspar Bekiesz i jego "nagrobek". Zagadki i n...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
276.wiersz: U Bombacha fajna wiara.... Akcent 1990 nr 1/2 s. 130  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu II wojny (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
277.wiersz: Sen (Po nocach Polska mi się śni...). Akcent 1992 nr 2/3 s. 361 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
278.wiersz: To nie ''sztambucha'' strony... Akcent 1997 nr 1 s. 181 (podp. Chłopak (starszy) ze Świętokrzyskich Gór...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramow-Newerly Jarosław
279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jankowska Magdalena: Zza oceanu. Akcent 1995 nr 2 s. 226, 227  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
280.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Peter Bak, wnuk towarzysza Skowronka. Akcent 1993 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
281.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Taper w restauracji de lux. Akcent 1993 nr 3 s. 17-20  szczegóły 
282.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Tosio Barszcz otwiera "Bristol". Akcent 1993 nr 3 s. 15-17  szczegóły 
  Adamczyk Janusz
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Trzy książki - trzy wizje świata. Akcent 1999 nr 2 s. 191-192  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miziński Jan: "Popiół i diament". Akcent 1990 nr 4 s. 202-204  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
285.artykuł: Kochańczyk Alina: Smutek żywiołów nieznanych (o dziennikach Jerzego Andrzejewskiego). Akcent 1989 nr 3 s. 65-71  szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: Ciemności kresowj nocy. Akcent 1998 nr 1/2 s. 124-132  szczegóły 
  Appel Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
287.wiersz: Appel Andrzej: Co wtedy?. Akcent 1998 nr 4 s. 82  szczegóły 
288.wiersz: Appel Andrzej: Listopad. Akcent 1998 nr 4 s. 81-  szczegóły 
289.wiersz: Appel Andrzej: Scenka rodzajowa. Akcent 1998 nr 4 s. 82  szczegóły 
290.wiersz: Appel Andrzej: Scherzo. Akcent 1998 nr 4 s. 81  szczegóły 
291.wiersz: Appel Andrzej: Wiosna '94. Akcent 1998 nr 4 s. 82  szczegóły 
  Asnyk Adam
    listy (alfabet tytułów)
292.listy: Asnyk Adam: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 178-179 ((1 z 1890): ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczewski Grzegorz Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
293.wiersz: Baczewski Grzegorz Marcin: Dedal. Akcent 1997 nr 4 s. 13-14  szczegóły 
294.wiersz: Baczewski Grzegorz Marcin: Kuszenie świętego Augustyna. Akcent 1997 nr 4 s. 13  szczegóły 
295.wiersz: Baczewski Grzegorz Marcin: Skok Immanuela Kanta. Akcent 1997 nr 4 s. 12  szczegóły 
296.wiersz: Baczewski Grzegorz Marcin: Sztuka. Akcent 1997 nr 4 s. 12-13  szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozak Henryk: Wybór Baczewskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 189-190  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
298.wiersz: Baczewski Marek Krystian Emanuel: Czy Baczewski może zostać zbawiony?. Akcent 2002 nr 4 s. 85-87  szczegóły 
  Baczyński Krzysztof Kamil
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Płomień zamieniony w ptaka. Nad Baczyńskim w edycji Święcha. Akcent 1992 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cisło Maciej: Miłość poety. Akcent 2002 nr 1/ s. 215-217  szczegóły 
  Ballod Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
301.wiersz: Ballod Maria: Czczę cherlawego don Kichota... Akcent 1999 nr 3/4 s. 126  szczegóły 
302.wiersz: Ballod Maria: Fotografia rodzinna. Akcent 1999 nr 3/4 s. 127  szczegóły 
303.wiersz: Ballod Maria: Jeszcze oddycham... Akcent 1999 nr 3/4 s. 125  szczegóły 
304.wiersz: Ballod Maria: Kiedy zabliźniły się mity... Akcent 1999 nr 3/4 s. 126  szczegóły 
305.wiersz: Ballod Maria: Lublin. Akcent 1999 nr 3/4 s. 125  szczegóły 
306.wiersz: Ballod Maria: Tu była boczna droga... Akcent 1999 nr 3/4 s. 125-126  szczegóły 
307.wiersz: Ballod Maria: Życiorys. Akcent 1999 nr 3/4 s. 127  szczegóły 
  Banasiewicz Henryk
308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Benka Urszula M.: Odrzucam naukę - niewiedza emanuje miażdżącym blaskiem. Akcent 1993 nr 4 s. 164-166  szczegóły 
  Baran Augustyn
309.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowski Stanisław A.: Cudak w cieniu sumaka. Akcent 2002 nr 1/2 s. 227  szczegóły 
  Baran Marcin
310.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Czysta poezja. Akcent 2001 nr 4 s. 139-141  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
311.artykuł: Potręć Katarzyna: "Okręcić świat wokół naszych palców...". Poetycki frottage Marcina Barana. Akcent 1998 nr 1/2 s. 56-71 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielhorski Robert: Na marginesie "159 wierszy" Stanisława Barańczaka. Ołówkiem czytelnika. Akcent 1991 nr 1 s. 142-147  szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruszewska-Wojtas Ludmiła: Nonsens sensu. Akcent 1995 nr 2 s. 187-190  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruszewska-Wojtas Ludmiła: Nonsens sensu. Akcent 1995 nr 2 s. 187-190  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
315.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Belgia. Akcent 1992 nr 1 s. 49  szczegóły 
316.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Chiny. Akcent 1992 nr 1 s. 51  szczegóły 
317.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Dania. Akcent 1992 nr 1 s. 49-50  szczegóły 
318.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Egipt. Akcent 1992 nr 1 s. 50-51  szczegóły 
319.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Holandia. Akcent 1992 nr 1 s. 49  szczegóły 
320.wiersz: Barańczak Stanisław: Geografioły: Z notatek globtrotera-domatora [z tego cyklu:] Turcja. Akcent 1992 nr 1 s. 50  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
321.artykuł: Jesienne spotkania w "Akcencie". Akcent 1992 nr 1 s. 185 (nt. spotkania w Lublinie, 8-13 XII 1991...) szczegóły 
  Barszowska Kamila
    proza (alfabet tytułów)
322.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] Bezdom. Akcent 1997 nr 4 s. 106-107  szczegóły 
323.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] Codziennie wieczorem miasto pustoszeje... Akcent 1997 nr 4 s. 108-109  szczegóły 
324.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] (Gwiazdka gwiazdka gwiazdka). Akcent 1997 nr 4 s. 107  szczegóły 
325.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] Nawet jeśli mam na imię Kalipso... Akcent 1997 nr 4 s. 108  szczegóły 
326.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] Niewiele miała... Akcent 1997 nr 4 s. 106  szczegóły 
327.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] No, proszę... Akcent 1997 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
328.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] To będzie historia o miejscu. Akcent 1997 nr 4 s. 109  szczegóły 
329.proza: Barszowska Kamila: Małe prozy [z tego cyklu:] To będzie historia o miejscu. Akcent 1997 nr 4 s. 109  szczegóły 
330.proza: Barszowska Kamila: Pewien człowiek mieszkał sam... Akcent 1997 nr 4 s. 109-110  szczegóły 
331.proza: Barszowska Kamila: Przychodzi zwykle w Nowy Rok... Akcent 1997 nr 4 s. 110-111  szczegóły 
  Bartczak Kacper
    wiersze (alfabet tytułów)
332.wiersz: Bartczak Kacper: Dom którego nikt nie zbudował. Akcent 2001 nr 4 s. 104  szczegóły 
333.wiersz: Bartczak Kacper: Gleba wulkaniczna. Akcent 2001 nr 4 s. 102  szczegóły 
334.wiersz: Bartczak Kacper: Ludzkie stworzenia. Akcent 2001 nr 4 s. 102-103  szczegóły 
335.wiersz: Bartczak Kacper: Świeża mapa. Akcent 2001 nr 4 s. 101-102  szczegóły 
336.wiersz: Bartczak Kacper: Tryb przenikający. Akcent 2001 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
337.wiersz: Bartczak Kacper: Wizje nie nad tą zatoką. Akcent 2001 nr 4 s. 103  szczegóły 
338.wiersz: Bartczak Kacper: Znikający punkt. Akcent 2001 nr 4 s. 101  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
339.proza: Bartczak Kacper: Zdarzenie. Akcent 2001 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
  Bartnik Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
340.wiersz: Bartnik Wiesław: Drzewo. Akcent 1991 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
341.wiersz: Bartnik Wiesław: Judasz w drodze na Górę Oliwną. Akcent 1996 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
342.wiersz: Bartnik Wiesław: Pamięć (fragmenty). Akcent 1991 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
343.wiersz: Bartnik Wiesław: Piłat. Akcent 1997 nr 4 s. 7  szczegóły 
344.wiersz: Bartnik Wiesław: Rozpacz. Akcent 1991 nr 4 s. 117  szczegóły 
345.wiersz: Bartnik Wiesław: Shoah. Akcent 1997 nr 4 s. 8-10  szczegóły 
  Basiaga Tadeusz
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kudyba Wojciech: Czas to człowiek. Akcent 2000 nr 1/2 s. 199-202  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kudyba Wojciech: Gorzkie "Przebudzenie". O wierszach Tadeusza Basiagi. Akcent 1999 nr 1 s. 126-127  szczegóły 
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Lewandowski Jan: Polacy w Estonii. Akcent 2000 nr 1/2 s. 108-113 (m.in. dot. biografii i działalności...) szczegóły 
  Bauman Janina
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk-Garbowska Monika: Trudne powroty. Akcent 1997 nr 1 s. 131-133  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
350.proza: Bauman Janina: Choinka. Akcent 1995 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
351.proza: Bauman Janina: Echo. Akcent 1995 nr 1 s. 72-75  szczegóły 
352.proza: Bauman Janina: Spotkanie z Jenny. Akcent 1995 nr 1 s. 78-85  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
353.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Adaptacja i dystans (O strategiach autobiograficznych Janiny Bauman). Akcent 1995 nr 1 s. 86-88  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bauman Janina: Pisanie o sobie. Rozważania nad literaturą autobiograficzną. Akcent 2003 nr 3 s. 179-186  szczegóły 
  Bawołek Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
355.wiersz: Bawołek Waldemar: Pozwólcie nam zrywać owoce... Akcent 1998 nr 1/2 s. 113  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
356.proza: Bawołek Waldemar: Uświęcony powrót Franciszka. Akcent 1998 nr 1/2 s. 111-121  szczegóły 
  Bąk Arkadiusz
    proza (alfabet tytułów)
357.proza: Bąk Arkadiusz: Ptak i Martyna. Akcent 1999 nr 3/4 s. 52-61  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj-Kozakow Ewa: Czarne lustro. Akcent 1996 nr 1 s. 130-132  szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Wariacje ze złym fioletem. O wierszach z tomu "Ta mała Tabu" Urszuli Benki. Akcent 1992 nr 4 s. 174-177  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Fantazja jak pajęczyna. Akcent 1991 nr 4 s. 58  szczegóły 
361.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Nocą. Akcent 1991 nr 4 s. 58  szczegóły 
362.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Oszołomienie. Akcent 1991 nr 4 s. 59  szczegóły 
363.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Usnąć w słabość własnego ciała.... Akcent 1991 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
364.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Według łotra. Akcent 1991 nr 4 s. 59  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
365.proza: Benka Urszula M.: Brama bezcenna. Akcent 1998 nr 1/2 s. 225-228 (esej...) szczegóły 
366.proza: Benka Urszula M.: Duma. Akcent 1994 nr 3/4 s. 53-54  szczegóły 
367.proza: Benka Urszula M.: Eroica. Akcent 1994 nr 3/4 s. 52-53  szczegóły 
368.proza: Benka Urszula Małgorzata: Kobieta Adama. Akcent 1994 nr 3/4 s. 213-215  szczegóły 
369.proza: Benka Urszula Małgorzata: Kot i szczur. Akcent 1993 nr 1/2 s. 7-10  szczegóły 
370.proza: Benka Urszula M.: Lilia. Akcent 1994 nr 3/4 s. 53  szczegóły 
371.proza: Benka Urszula Małgorzata: Listy z Nowego Jorku [z tego cyklu:] Bestiarium paraboliczne. Akcent 1991 nr 4 s. 197-199  szczegóły 
372.proza: Benka Urszula Małgorzata: Listy z Nowego Jorku [z tego cyklu:] Bezszelestna wojna światów. Akcent 1992 nr 4 s. 236-240  szczegóły 
373.proza: Benka Urszula Małgorzata: Listy z Nowego Jorku [z tego cyklu:] Dręczona w snach. Akcent 1992 nr 1 s. 172-175  szczegóły 
374.proza: Benka Urszula Małgorzata: Listy z Nowego Jorku [z tego cyklu:] Pod małą, zardzewiałą księgarenką. Akcent 1991 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
375.proza: Benka Urszula Małgorzata: Listy z Nowego Jorku [z tego cyklu:] Ten jeden raz - nieulękła. Akcent 1992 nr 2/3 s. 287-291  szczegóły 
376.proza: Benka Urszula Małgorzata: Siedem czarnych panter. Akcent 1990 nr 4 s. 53-58  szczegóły 
377.proza: Benka Urszula Małgorzata: Stromy brzeg. Akcent 1993 nr 1/2 s. 10-13  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
378.tekst paraliteracki: Benka Urszula M.: Spotkanie z demonem. Akcent 2003 nr 1/2 s. 197-199  szczegóły 
379.tekst paraliteracki: Benka Urszula M.: Zła królowa i lustro. Akcent 1997 nr 1 s. 182-184  szczegóły 
  Bereza Henryk
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Andrzej: Terra Bereza. Akcent 1994 nr 3/4 s. 234-235  szczegóły 
  Beszczyńska Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Beszczyńska Zofia: Ariadna. Akcent 2000 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
382.wiersz: Beszczyńska Zofia: Aromaterapia. Akcent 2000 nr 1/2 s. 34-35  szczegóły 
383.wiersz: Beszczyńska Zofia: Drzewo. Akcent 2000 nr 1/2 s. 35  szczegóły 
384.wiersz: Beszczyńska Zofia: I ja mogłabym.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
385.wiersz: Beszczyńska Zofia: I nagle stało się.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
386.wiersz: Beszczyńska Zofia: Idą za mną w milczeniu.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
387.wiersz: Beszczyńska Zofia: Jestem czarownicą.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 72-73  szczegóły 
388.wiersz: Beszczyńska Zofia: Ktoś. Akcent 2000 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
389.wiersz: Beszczyńska Zofia: Magia. Akcent 2000 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
390.wiersz: Beszczyńska Zofia: Nie zważają na nas.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
391.wiersz: Beszczyńska Zofia: Obcy mężczyzna.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
392.wiersz: Beszczyńska Zofia: Perfumy. Akcent 2000 nr 1/2 s. 33-34  szczegóły 
393.wiersz: Beszczyńska Zofia: Prowadzi mnie czerwoną ścieżką.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
394.wiersz: Beszczyńska Zofia: Umarłemu poecie. Akcent 2000 nr 1/2 s. 33  szczegóły 
  Białecka Urszula
    proza (alfabet tytułów)
395.proza: Białecka Urszula: Wypędzenie z raju. Akcent 2001 nr 1/2 s. 64-69  szczegóły 
  Białoszewski Miron
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Próchniak Renata: Akcent 1989 nr 4 s. 158-160  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Białoszewski Miron: Ballada o zejściu do sklepu. Akcent 1999 nr 1 s. 72  szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rott Dariusz: Oswajanie przestrzeni. O "AAAmeryce" Mirona Białoszewskiego. Akcent 1992 nr 1 s. 82-89  szczegóły 
  Biela Bogusław
    proza (alfabet tytułów)
399.proza: Biela Bogusław: Odsłony z niedalekiej przeszłości. Akcent 2002 nr 4 s. 105-109  szczegóły 
400.proza: Biela Bogusław: Odsłony z niedalekiej przeszłości. Akcent 2001 nr 3 s. 169-171  szczegóły 
  Bielecka Zofia
401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierciński Andrzej: O chłopcu z deszczu. Akcent 1992 nr 1 s. 148  szczegóły 
  Bielska-Content Ewa
    proza (alfabet tytułów)
402.proza: Bielska-Content Ewa: Mężczyzna. Akcent 1998 nr 4 s. 79-80  szczegóły 
403.proza: Bielska-Content Ewa: Retusz. Akcent 1998 nr 4 s. 77-79  szczegóły 
404.proza: Bielska-Content Ewa: Wszystko jak trzeba. Akcent 1998 nr 4 s. 75-77  szczegóły 
  Bierut Jacek
    proza (alfabet tytułów)
405.proza: Bierut Jacek: Profanik. Akcent 2001 nr 3 s. 24-29  szczegóły 
  Bigoszewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
406.wiersz: Bigoszewska Maria: Adonai, w moim brzuchu.... Akcent 1990 nr 4 s. 77-78  szczegóły 
407.wiersz: Bigoszewska Maria: Biała wilgoć pościeli.... Akcent 1990 nr 4 s. 78  szczegóły 
408.wiersz: Bigoszewska Maria: Cokolwiek stworzy moja dłoń.... Akcent 1990 nr 4 s. 77  szczegóły 
409.wiersz: Bigoszewska Maria: Czymże są racje kobiet.... Akcent 1990 nr 4 s. 78  szczegóły 
410.wiersz: Bigoszewska Maria: Dopełnia się czas. Akcent 1990 nr 4 s. 79  szczegóły 
411.wiersz: Bigoszewska Maria: Droga. Akcent 1990 nr 4 s. 77  szczegóły 
412.wiersz: Bigoszewska Maria: W dół, w ciemność morza.... Akcent 1990 nr 4 s. 78  szczegóły 
  Bill Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
413.wiersz: Bill Jan: Fin de siecle. Akcent 1990 nr 1/2 s. 138  szczegóły 
414.wiersz: Bill Jan: Wiara. Akcent 1990 nr 1/2 s. 138-139  szczegóły 
415.wiersz: Bill Jan: Wycieczka do historii X-XI 1939. Akcent 1990 nr 1/2 s. 138  szczegóły 
  Birenbaum Halina
416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Powroty do spalonych gwiazd. Akcent 1992 nr 2/3 s. 274-277  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
417.wiersz: Birenbaum Halina: Biada temu kto się zbliży. Akcent 1990 nr 1/2 s. 91-92  szczegóły 
418.wiersz: Birenbaum Halina: Moje życie rozpoczęło się od końca.... Akcent 1990 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
419.wiersz: Birenbaum Halina: Numer na moim ramieniu. Akcent 1990 nr 1/2 s. 93 (z not....) szczegóły 
420.wiersz: Birenbaum Halina: W naszym pokoju w getcie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 91  szczegóły 
421.wiersz: Birenbaum Halina: Wszystko wydaje mi się chwilowe. Akcent 1990 nr 1/2 s. 93  szczegóły 
  Bitner Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
422.proza: Bitner Dariusz: Dopełnienie. Akcent 2002 nr 4 s. 74-84  szczegóły 
423.proza: Bitner Dariusz: Z tajnego pamiętnika pisanego pod wanną czyli jak się pisze. Akcent 1995 nr 2 s. 94-106  szczegóły 
  Błaszkiewicz Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
424.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Akrobaci. Akcent 1999 nr 3/4 s. 79-81  szczegóły 
425.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Druga strona księżyca. Akcent 1995 nr 2 s. 84-87  szczegóły 
426.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Krew, błoto i róże. Akcent 1995 nr 2 s. 87, 88  szczegóły 
427.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Leontesa, króla Sycylii, modlitwa o morzu. Akcent 1995 nr 2 s. 88-90  szczegóły 
428.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Podwodna opowieść. Akcent 1995 nr 2 s. 90-93  szczegóły 
429.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Starzy przyjaciele. Akcent 1999 nr 3/4 s. 82-85  szczegóły 
430.wiersz: Błaszkiewicz Bartłomiej: Wszystko o rybach. Akcent 1999 nr 3/4 s. 81-82  szczegóły 
  Bocian Marianna
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz: Poetka - prorok.... Akcent 1992 nr 1 s. 141-144  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
432.artykuł: Falkiewicz Andrzej: Ciało Marianny Bocian. Akcent 1990 nr 4 s. 80-85 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Boczkowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
433.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Goethe, Jan Paweł II i ja. Akcent 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
434.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Ostatnie słowo. Akcent 1993 nr 4 s. 38-39  szczegóły 
435.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pochwała maków. Akcent 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
436.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Pod celą. Akcent 1993 nr 4 s. 38  szczegóły 
437.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Wenus Cranacha. Akcent 1993 nr 4 s. 39  szczegóły 
438.wiersz: Boczkowski Krzysztof: Zimowa fotografia. Akcent 1993 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Bogusławski Antoni (1889-1956)
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Bogusławski Antoni: [Jedenasty] 11 listopada 1918 r. w Warszawie. Akcent 1992 nr 2/3 s. 358-360 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
  Bojanowski Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
440.wiersz: Bojanowski Leszek: Doktor Jakobi. Akcent 1989 nr 4 s. 140  szczegóły 
441.wiersz: Bojanowski Leszek: List. Akcent 1989 nr 4 s. 139  szczegóły 
442.wiersz: Bojanowski Leszek: Obroty. Akcent 1989 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
443.wiersz: Bojanowski Leszek: Powrót. Akcent 1989 nr 4 s. 139  szczegóły 
444.wiersz: Bojanowski Leszek: Śmierc Hipparcha. Akcent 1989 nr 4 s. 138  szczegóły 
445.wiersz: Bojanowski Leszek: Tyran. Akcent 1989 nr 4 s. 140  szczegóły 
  Borek Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
446.wiersz: Borek Agnieszka: Chodzi o to że.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 105  szczegóły 
447.wiersz: Borek Agnieszka: Miasto. Akcent 2001 nr 1/2 s. 106  szczegóły 
448.wiersz: Borek Agnieszka: Prognoza. Akcent 2001 nr 1/2 s. 105  szczegóły 
449.wiersz: Borek Agnieszka: Strajk. Akcent 2001 nr 1/2 s. 106  szczegóły 
450.wiersz: Borek Agnieszka: Zmierzch stokrotniejszy zamawiam.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 106-107  szczegóły 
  Borowicz Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
451.wiersz: Borowicz Aldona: Bądź pozdrowiona... Akcent 1999 nr 3/4 s. 98  szczegóły 
452.wiersz: Borowicz Aldona: Dom. Akcent 1999 nr 3/4 s. 94  szczegóły 
453.wiersz: Borowicz Aldona: Uśmiech Giocondy. Akcent 1999 nr 3/4 s. 95-96  szczegóły 
454.wiersz: Borowicz Aldona: W milczeniu umierają poeci. Akcent 1999 nr 3/4 s. 95  szczegóły 
455.wiersz: Borowicz Aldona: Zachód słońca... Akcent 1999 nr 3/4 s. 94  szczegóły 
  Borowski Adam
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzeszotek Joanna: "Droga do błękitu". Debiut Adama Borowskiego. Akcent 1998 nr 1/2 s. 171-173  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
457.wiersz: Borowski Adam: Ilu opuszcza mój dom.... Akcent 1995 nr 1 s. 90  szczegóły 
458.wiersz: Borowski Adam: Jutro. Akcent 1995 nr 1 s. 89, 90  szczegóły 
459.wiersz: Borowski Adam: Nie zamieram.... Akcent 1995 nr 1 s. 90  szczegóły 
460.wiersz: Borowski Adam: Pejzaż. Akcent 1995 nr 1 s. 90, 91  szczegóły 
461.wiersz: Borowski Adam: Po nauce czytania. Akcent 1995 nr 1 s. 89  szczegóły 
462.wiersz: Borowski Adam: Smak lipy. Akcent 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
463.wiersz: Borowski Adam: W jedwabnym lesie E. S.. Akcent 1995 nr 1 s. 92  szczegóły 
464.wiersz: Borowski Adam: W moim domu.... Akcent 1995 nr 1 s. 91  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
465.artykuł: Buryła Sławomir: Granice "kamiennego świata" (Problematyka wartości w opowiadaniach oświęcimskich Tadeusza Borowskiego). Akcent 1999 nr 3/4 s. 36-47  szczegóły 
466.artykuł: Buryła Sławomir: "Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby" (O podobieństwach między prozą Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1999 nr 1 s. 78-88  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Stróżyński Tomasz: Pracowite błazeństwo. O przekładach Tadeusza Żeleńskiego (Boya). Akcent 1991 nr 2/3 s. 48-60  szczegóły 
  Bożko Magdalena
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowski Stanisław A.: Tańcz mi, tańcz.... Akcent 2002 nr 1/2 s. 232-233  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
469.proza: Bożko Magdalena: Kobalt. Akcent 2003 nr 1/2 s. 9-20  szczegóły 
  Bradel Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
470.wiersz: Bradel Zdzisław: Białaczka. Akcent 1988 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
471.wiersz: Bradel Zdzisław: Ikar (Po spotkaniu z Ikarem Henry Matisse'a). Akcent 1988 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
472.wiersz: Bradel Zdzisław: Litania z przedmieścia. Akcent 1988 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
473.wiersz: Bradel Zdzisław: Plac jeżył się.... Akcent 1988 nr 4 s. 44  szczegóły 
474.wiersz: Bradel Zdzisław: Ta pieśń trwa we mnie.... Akcent 1988 nr 4 s. 43  szczegóły 
475.wiersz: Bradel Zdzisław: Widziałem jak spałaś.... Akcent 1988 nr 4 s. 44  szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Pustki (1-29). Akcent 1996 nr 3 s. 93-98  szczegóły 
477.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Dialektyka. Akcent 1988 nr 1 s. 52  szczegóły 
478.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Dom. Akcent 1988 nr 1 s. 53  szczegóły 
479.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Piękne czasy. Akcent 1988 nr 1 s. 54  szczegóły 
480.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Światowid. Akcent 1988 nr 1 s. 52  szczegóły 
481.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Tajemnica. Akcent 1988 nr 1 s. 54  szczegóły 
482.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] U nas w Betlejem. Akcent 1988 nr 1 s. 53  szczegóły 
483.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Wigilia. Akcent 1988 nr 1 s. 53  szczegóły 
484.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Wiersze wigilijne [z tego cyklu:] Wypisy. Akcent 1988 nr 1 s. 54  szczegóły 
485.wiersz: Brakoniecki Kazimierz: Z zeszytów paryskich, 16 XII 2001. Akcent 2002 nr 1/2 s. 37-39  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
486.artykuł: Kociuba Grzegorz: Pamięć i ekstaza (o poezji Kazimierza Brakonieckiego). Akcent 1997 nr 1 s. 87-93  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nasalska Anna: "Warschauer Tagebuch" Kazimierza Brandysa. Akcent 1990 nr 4 s. 204-208  szczegóły 
  Bratny Roman
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Akcent 1989 nr 1 s. 144-146  szczegóły 
  Braun Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
489.proza: Braun Kazimierz: Wodospadanie Niagarą za Ojczyznę. Akcent 2002 nr 3 s. 96-123  szczegóły 
  Brzezińska Maria
    proza (alfabet tytułów)
490.proza: Brzezińska Maria: Uśmiech rzeczywistości czyli prywatny dziennik radiowca. Akcent 1993 nr 3 s. 132-138  szczegóły 
  Brzękowski Jan
    listy (alfabet tytułów)
491.listy: Brzękowski Jan: Z korespondencji Bogdana Czaykowskiego i Jana Brzękowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 222-223 (do Bogdana Czaykowskiego (3 listy z 1958); do druku podał Bogdan Czayk...) szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Brzoska Wojciech: Druga strona wieczności (monolog spod ziemi). Akcent 2001 nr 1/2 s. 71-72  szczegóły 
493.wiersz: Brzoska Wojciech: Krótki wiersz napisany przez dwie niebiańsko nieświadome nastolatki na przystanku autobusowym w ostatni dzień wakacji. Akcent 2001 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
494.wiersz: Brzoska Wojciech: Matematyka dźwignią staników. Akcent 2001 nr 1/2 s. 71  szczegóły 
495.wiersz: Brzoska Wojciech: Między wierszami. Akcent 2001 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
496.wiersz: Brzoska Wojciech: Na starcie bez szans na cud. Akcent 2001 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
497.wiersz: Brzoska Wojciech: Pan Bóg jest twoją sąsiadką, która widzi tylko na powierzchni. Akcent 2001 nr 1/2 s. 71  szczegóły 
498.wiersz: Brzoska Wojciech: Podsluchane ostrzeżenie. Akcent 2001 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
499.artykuł: Szadura Joanna: Obraz Polaka w pismach Stanisława Brzozowskiego. Akcent 1993 nr 3 s. 80-85  szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    proza (alfabet tytułów)
500.proza: Buczkowski Leopold: Czaszka w sieni [fragm.]. Akcent 1999 nr 2 s. 183-187 (tekst dramatyczny; z komentarzem Sławomira Buryły, s. 183...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Buryła Sławomir: "Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby" (O podobieństwach między prozą Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1999 nr 1 s. 78-88  szczegóły 
502.artykuł: Skała Agata: Dystans i polifonia (O powieściach Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1996 nr 3 s. 114-122  szczegóły 
503.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muciek Elżbieta: Zniszczenie "wertepowego" świata (O trzech powieściach Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1990 nr 1/2 s. 94-103  szczegóły 
504.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muciek Elżbieta: Zniszczenie wertepowego świata (O trzech powieściach Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1990 nr 1/2 s. 94-103  szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Muciek Elżbieta: Zniszczenie "wertepowego" świata (O trzech powieściach Leopolda Buczkowskiego). Akcent 1990 nr 1/2 s. 94-103  szczegóły 
  Burda Stanisława
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikulski Zygmunt: Słowa niedomówień. Akcent 1994 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
  Bursa Andrzej
507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Irwaneć Oleksandr: Wyładowanie z akumulatora cierpienia. Akcent 1997 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
508.wiersz: Bursa Andrzej: Jestem szczurem.... Akcent 1988 nr 2 s. 24  szczegóły 
509.wiersz: Bursa Andrzej: Już widzę miny.... Akcent 1988 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
510.wiersz: Bursa Andrzej: Liście. Akcent 1988 nr 2 s. 21  szczegóły 
511.wiersz: Bursa Andrzej: Majakowski. Akcent 1994 nr 3/4 s. 14  szczegóły 
512.wiersz: Bursa Andrzej: Majakowski. Akcent 1994 nr 3/4 s. 14 (pwdr., ogł. i koment.: Ewa Dunaj-Kozakow: Pierwszy i ostatni. Nie opub...) szczegóły 
513.wiersz: Bursa Andrzej: Modlitwa dziękczynna z wymówką. Akcent 1997 nr 4 s. 138  szczegóły 
514.wiersz: Bursa Andrzej: Oblany białą lawą. Akcent 1988 nr 2 s. 21  szczegóły 
515.wiersz: Bursa Andrzej: Plan. Akcent 1988 nr 2 s. 20  szczegóły 
516.wiersz: Bursa Andrzej: Robotnik. Akcent 1988 nr 2 s. 22  szczegóły 
517.wiersz: Bursa Andrzej: Rozetnijcie elektryczne przewody.... Akcent 1988 nr 2 s. 21  szczegóły 
518.wiersz: Bursa Andrzej: Wiosna. Akcent 1988 nr 2 s. 20 ([podała do druku i koment.: E. Dunaj-Kozakow: Bursa nieznany s. 18-9, ...) szczegóły 
519.wiersz: Bursa Andrzej: "Zagadka". Akcent 1988 nr 2 s. 24  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
520.proza: Bursa Andrzej: Nie wiem czy dobrze robię.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 12-13 (pwdr., ogł. i koment.: Ewa Dunaj-Kozakow: Pierwszy i ostatni. Nie opub...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
521.listy: Bursa Andrzej: [Listy]. Akcent 1988 nr 3 s. 186-196 (do ojca Feliksa. Bursy (17 z 1948-52, 1954); oprac. i koment. Ewa Duna...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Dunaj-Kozakow Ewa: Miłość jasna i ciemna. Akcent 1990 nr 4 s. 61-65 (erotyka w twórczości poetyckiej i prozatorskiej...) szczegóły 
523.artykuł: Kałwak Jerzy: "Kasander" wykreowany czy programowy? (Z wypowiedzi o A.B.). Akcent 1988 nr 2 s. 26-32  szczegóły 
  Busza Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
524.wiersz: Busza Andrzej: Bajka gnostyczna. Akcent 2002 nr 3 s. 27-28  szczegóły 
525.wiersz: Busza Andrzej: Czekanie. Akcent 2002 nr 3 s. 28  szczegóły 
526.wiersz: Busza Andrzej: Hagia Sophia. Akcent 2002 nr 3 s. 25-26  szczegóły 
527.wiersz: Busza Andrzej: Karły. Akcent 2002 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
528.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Babilon. Akcent 2003 nr 3 s. 121-122  szczegóły 
529.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Gomora. Akcent 2003 nr 3 s. 117-118  szczegóły 
530.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Jerozolima. Akcent 2003 nr 3 s. 119  szczegóły 
531.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Kartagina. Akcent 2003 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
532.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Kraków. Akcent 2003 nr 3 s. 118  szczegóły 
533.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Londyn. Akcent 2003 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
534.wiersz: Busza Andrzej: Obrazy z życia Laquedema [z tego cyklu:] Przy następnym żniwnym księżycu.... Akcent 2003 nr 3 s. 118-119  szczegóły 
535.wiersz: Busza Andrzej: Rytuał wiosny. Akcent 2002 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Carnuth Leszek
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Carnuth Leszek: Pierwsza praca. Akcent 2001 nr 1/2 s. 80-87  szczegóły 
  Chabrowski Tadeusz
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziedzic Lidia: Metafizyka zmaterializowana. Akcent 1997 nr 4 s. 128-131  szczegóły 
recenzja: Dziedzic Lidia: Metafizyka zmaterializowana. Akcent 1997 nr 4 s. 128-131  szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Kościół pod księżycem. Akcent 2001 nr 1/2 s. 186-189  szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróblewski Bogusław: Nie tylko Częstochowa. Akcent 1997 nr 2 s. 162-164  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Liryka "Zmierzchu" i "Niepogodzenia" czyli "Nowy drewniany rower" Tadeusza Chabrowskiego. Akcent 1995 nr 1 s. 144-146  szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Akcent 1992 nr 4 s. 252 (not....) szczegóły 
recenzja: Fert Józef: Odlane z wosku - zamknięte w metaforze. O wierszach Tadeusza Chabrowskiego. Akcent 1993 nr 1/2 s. 196-199  szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bachurska-Jóźwiak Marta: ''Wrócić do początku...''. Akcent 1997 nr 2 s. 150-152  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
543.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Bliźniaczki. Akcent 2001 nr 4 s. 8  szczegóły 
544.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Diabeł na smyczy. Akcent 2003 nr 1/2 s. 108  szczegóły 
545.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Do albumu Tomasza N.. Akcent 1994 nr 3/4 s. 10  szczegóły 
546.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Gałąź czasu. Akcent 1996 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
547.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Gdybyś była starsza. Akcent 1997 nr 2 s. 28  szczegóły 
548.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Głóg. Akcent 1999 nr 2 s. 28  szczegóły 
549.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Jackson Pollock. Akcent 2000 nr 4 s. 33  szczegóły 
550.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Jak manna z nieba.... Akcent 1992 nr 1 s. 35  szczegóły 
551.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Jesień. Akcent 1997 nr 2 s. 27  szczegóły 
552.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Kodycyl według Villona. Akcent 2003 nr 1/2 s. 108-109  szczegóły 
553.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Koza z gipsu. Akcent 2000 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
554.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Magister Witalis. Akcent 2000 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
555.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Maślak trydencki. Akcent 1999 nnr 2 s. 31  szczegóły 
556.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Mnisi. Akcent 1996 nr 1 s. 31  szczegóły 
557.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Możesz paznokciem świat przeciąć.... Akcent 1992 nr 1 s. 37  szczegóły 
558.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Na dętce wydmuchanej... Akcent 1997 nr 2 s. 27  szczegóły 
559.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Nie kanonizowany święty. Akcent 1996 nr 1 s. 33  szczegóły 
560.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Niemy ogród. Akcent 1992 nr 1 s. 38  szczegóły 
561.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Niepokalanek pieprzowy. Akcent 1999 nr 2 s. 29  szczegóły 
562.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Nokturn. Akcent 1997 nr 2 s. 28  szczegóły 
563.wiersz: Chabrowski Tadeusz: O duszy. Akcent 2003 nr 1/2 s. 110-111  szczegóły 
564.wiersz: Chabrowski Tadeusz: O miłości. Akcent 1992 nr 1 s. 36  szczegóły 
565.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Odchudzam swoje ciało.... Akcent 1992 nr 1 s. 36  szczegóły 
566.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Odejść. Akcent 1992 nr 1 s. 35  szczegóły 
567.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Oszloch morski. Akcent 1999 nr 2 s. 30  szczegóły 
568.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Pan Błażej. Akcent 2003 nr 1/2 s. 110  szczegóły 
569.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Papuga. Akcent 2003 nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
570.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Parafianin. Akcent 1994 nr 3/4 s. 8  szczegóły 
571.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Perz. Akcent 1999 nr 2 s. 29  szczegóły 
572.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Pochyliłeś się nad pejzażem... Akcent 1997 nr 2 s. 28  szczegóły 
573.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Pocztą lotniczą. Akcent 1992 nr1 s. 36-37  szczegóły 
574.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Portret z pamięci. Akcent 1994 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
575.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Pożegnanie (Jerzemu Narbuttowi). Akcent 1992 nr 1 s. 37  szczegóły 
576.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Przedwiośnie. Akcent 1994 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
577.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Psalm wielkanocny. Akcent 1994 nr 3/4 s. 9, 10  szczegóły 
578.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Rabarbar. Akcent 1999 nr 2 s. 30-31  szczegóły 
579.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Reporter (Zbigniewowi Chmielewskiemu). Akcent 1994 nr 3/4 s. 8  szczegóły 
580.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Rozmyślanie. Akcent 1996 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
581.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Sąd ostateczny. Akcent 1994 nr 3/4 s. 8-9  szczegóły 
582.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Seans spirytualistyczny. Akcent 1994 nr 3/4 s. 9  szczegóły 
583.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Seans spirytystyczny. Akcent 1996 nr 1 s. 31-32  szczegóły 
584.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Serafin. Akcent 2000 nr 4 s. 34  szczegóły 
585.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Siostra Rufina od Aniołów. Akcent 1996 nr 1 s. 30  szczegóły 
586.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Staruszek ze skrzydłami. Akcent 2003 nr 1/2 s. 1009  szczegóły 
587.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Syn metafory. Akcent 1997 nr 2 s. 27  szczegóły 
588.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Śpiewająca lebioda. Akcent 1999 nr 2 s. 28-29  szczegóły 
589.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Trzej muzykanci. Akcent 2003 nr 1/2 s. 111  szczegóły 
590.wiersz: Chabrowski Tadeusz: W piwnicy myśli. Akcent 1996 nr 1 s. 32  szczegóły 
591.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Wilżynka bezbronna. Akcent 1999 nr 2 s. 29-30  szczegóły 
592.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Witalis czyta swoje myśli. Akcent 2000 nr 4 s. 33  szczegóły 
593.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] "Kurierem" z Nowego Jorku (Zenonowi Komarowi). Akcent 1993 nr 3 s. 13  szczegóły 
594.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Na wysoki procent. Akcent 1993 nr 3 s. 11  szczegóły 
595.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Podanie o pożyczkę. Akcent 1993 nr 3 s. 11  szczegóły 
596.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Proboszcz z Brooklynu wierny wyznawca Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Akcent 1993 nr 3 s. 12  szczegóły 
597.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Rozmowa telefoniczna. Akcent 1993 nr 3 s. 14  szczegóły 
598.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Uciekający dom. Akcent 1993 nr 3 s. 12  szczegóły 
599.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Z notatek latarnika [z tego cyklu:] Żebrak z Manhattanu. Akcent 1993 nr 3 s. 13-14  szczegóły 
600.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Za pokutę. Akcent 1992 nr 1 s. 38-39 (z not. o aut., s. 38-39 podp. (ab)...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
601.proza: Chabrowski Tadeusz: Białe nieszpory (Fragment powieści). Akcent 2001 nr 1/2 s. 9-18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
602.artykuł: Dziedzic Lidia: Między samoświadomością a realizacją (O poezji Tadeusza Chabrowskiego). Akcent 1999 nr 3/4 s. 86-93 (nad tytułem podano nazwisko autorki tekstu: Lidia Szulc...) szczegóły 
  Chałko Zbigniew Tadeusz
603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozak Henryk: Powrót poety. Akcent 1998 nr 1/2 s. 165-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
604.wiersz: Chałko Zbigniew: Dedykacja niegramatyczna. Akcent 1996 nr 3 s. 148  szczegóły 
605.wiersz: Chałko Zbigniew: Nike Starego Miasta. Akcent 1996 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
606.wiersz: Chałko Zbigniew: Pozdrowienie majowe. Akcent 1996 nr 3 s. 145-146  szczegóły 
607.wiersz: Chałko Zbigniew: Ruda dziewczyna. Akcent 1996 nr 3 s. 147-148  szczegóły 
608.wiersz: Chałko Zbigniew: Śpiew z barykad. Akcent 1996 nr 3 s. 142-143  szczegóły 
609.wiersz: Chałko Zbigniew: To mi zostało. Akcent 1996 nr 3 s. 146-147  szczegóły 
610.wiersz: Chałko Zbigniew: Wiersz o domowych świętych. Akcent 1996 nr 3 s. 144-145  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
611.artykuł: Wróblewski Bogusław: Zbigniew Chałko. Akcent 1996 nr 3 s. 149-152 (sylwetka, dorobek pisarski...) szczegóły 
  Chazbijewicz Selim
    wiersze (alfabet tytułów)
612.wiersz: Chazbijewicz Selim: Derwisz szalony. Akcent 1990 nr 1/2 s. 8-9  szczegóły 
613.wiersz: Chazbijewicz Selim: Dżyngis Chan. Akcent 1990 nr 1/2 s. 7-8  szczegóły 
614.wiersz: Chazbijewicz Selim: Krym (Dżafarowi Seydametowi). Akcent 1990 nr 1/2 s. 9-10  szczegóły 
615.wiersz: Chazbijewicz Selim: Lipkowie (poemat szamański). Akcent 1990 nr 1/2 s. 11-12  szczegóły 
616.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mesjanizm stepów. Akcent 1990 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
617.wiersz: Chazbijewicz Selim: Mistyka wspomnień. Akcent 1990 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
618.wiersz: Chazbijewicz Selim: Symbole. Akcent 1990 nr 1/2 s. 10  szczegóły 
619.wiersz: Chazbijewicz Selim: Wielki Turan. Akcent 1990 nr 1/2 s. 10-11  szczegóły 
  Chlewiński Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
620.wiersz: Chlewiński Artur: Od domu z daleka. Akcent 1997 nr 4 s. 18  szczegóły 
621.wiersz: Chlewiński Artur: Przebłysk. Akcent 1997 nr 4 s. 19  szczegóły 
622.wiersz: Chlewiński Artur: W trakcie czekania na książkę. Akcent 1997 nr 4 s. 17  szczegóły 
623.wiersz: Chlewiński Artur: W zamarzłym sadzie... Akcent 1997 nr 4 s. 17-18  szczegóły 
624.wiersz: Chlewiński Artur: Żona sławnego kompozytora. Akcent 1997 nr 4 s. 18-19  szczegóły 
  Chojnacki Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
625.wiersz: Chojnacki Roman: Ciemny strumień światła. Akcent 2003 nr 1/2 s. 8  szczegóły 
626.wiersz: Chojnacki Roman: Józef Czechowicz. Akcent 2003 nr 1/2 s. 8  szczegóły 
627.wiersz: Chojnacki Roman: O ileż ciekawszy jest świat.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
628.wiersz: Chojnacki Roman: Róża. Akcent 2003 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
629.wiersz: Chojnacki Roman: Teresa. Akcent 2003 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
630.wiersz: Chojnacki Roman: Tryptyk o słowach. Akcent 2002 nr 3 s. 62  szczegóły 
  Chorabik Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
631.wiersz: Chorabik Marek: Bursztyny. Akcent 1996 nr 2 s. 49  szczegóły 
632.wiersz: Chorabik Marek: Listy z Francji. Akcent 1996 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
633.wiersz: Chorabik Marek: Ład. Akcent 1996 nr 2 s. 49  szczegóły 
634.wiersz: Chorabik Marek: Obserwacja botaników skazanych na śmierć. Akcent 1996 nr 2 s. 49  szczegóły 
635.wiersz: Chorabik Marek: Rozmowy z kobietami. Akcent 1996 nr 2 s. 49-50  szczegóły 
636.wiersz: Chorabik Marek: Wbijanie noża w plecy. Akcent 1996 nr 2 s. 50  szczegóły 
  Chróścielewski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Domek Gotycki Księżny Izabeli Czartoryskiej. Akcent 1992 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
638.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Lary, penaty. Akcent 1992 nr 1 s. 8  szczegóły 
639.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Odwiedziny syna. Akcent 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
640.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Pochwała drzew. Akcent 1992 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
641.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Powrót zegara. Akcent 1992 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
642.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Przylądek Burz. Akcent 1992 nr 1 s. 7, 8  szczegóły 
643.wiersz: Chróścielewski Tadeusz: Sześciu kolegów. Akcent 1992 nr 1 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
644.proza: Chróścielewski Tadeusz: Dworek naszej babci [z tego cyklu:] Babcia i płeć. Akcent 1993 nr 3 s. 88-91  szczegóły 
645.proza: Chróścielewski Tadeusz: Dzisiaj się rozstaniemy [wspomn., fragm.:] Skradziony rower. Akcent 1999 nr 3/4 s. 128-132  szczegóły 
646.proza: Chróścielewski Tadeusz: Fabrykantowa. Akcent 1999 nr 3/4 s. 132-133  szczegóły 
647.proza: Chróścielewski Tadeusz: O błogosławionym zejściu z tego świata króla Kraka, także o nazwaniu odkrytej doliny, a przyszłego grodu Wawelnicą, z czasem nazywanej Wąwolnicą. Akcent 2003 nr 4 s. 118-121  szczegóły 
648.proza: Chróścielewski Tadeusz: Preferki w Siedlcach i nagły gniew wujka Wacka. Akcent 1993 nr 3 s. 86-88  szczegóły 
  Chyczyński Stanisław Jan
649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiercioch Wacław: Chyczyński mimo wszystko. Akcent 2000 nr 3 s. 160-161  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
650.wiersz: Chyczyński Stanisław: Chmury na wodzie. Akcent 2000 nr 4 s. 75  szczegóły 
651.wiersz: Chyczyński Stanisław: Na 55 minut przed. Akcent 2000 nr 4 s. 75  szczegóły 
652.wiersz: Chyczyński Stanisław: (Pisanka). Akcent 2000 nr 4 s. 74  szczegóły 
653.wiersz: Chyczyński Stanisław: Płaskorzeźba. Akcent 2000 nr 4 s. 74  szczegóły 
654.wiersz: Chyczyński Stanisław: Po drodze. Akcent 2000 nr 4 s. 75  szczegóły 
655.wiersz: Chyczyński Stanisław: Sanitarium. Akcent 2000 nr 4 s. 74  szczegóły 
656.wiersz: Chyczyński Stanisław: Taki obraz. Akcent 2000 nr 4 s. 75  szczegóły 
  Cichla-Czarniawska Elżbieta
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łączkowski Zdzisław Tadeusz: Piękna choroba na świat i człowieka. Akcent 2002 nr 3 s. 173-174  szczegóły 
658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Przepisać życie na czysto. Akcent 1994 nr 1 s. 157-160  szczegóły 
  Cisło Maciej, Janko Anna *
    proza (alfabet tytułów)
659.proza: Cisło Maciej, Janko Anna: Razem osobno. Listy z pokoju do pokoju (3). Akcent 1999 nr 1 s. 67-72 (fragmenty teksu napisane wierszem...) szczegóły 
660.proza: Cisło Maciej, Janko Anna: Razem osobno. Listy z pokoju do pokoju (4). Akcent 1999 nr 2 s. 109-114 (fragmenty tekstu wierszem...) szczegóły 
  Cisło Maciej
661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janko Anna: Bezczas i niemiejsce. Akcent 2003 nr 4 s. 167-170  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
662.wiersz: Cisło Maciej: Bez trzymania. Akcent 2001 nr 3 s. 14  szczegóły 
663.wiersz: Cisło Maciej: Bez związku. Akcent 1998 1/2 s. 102  szczegóły 
664.wiersz: Cisło Maciej: Drżę i nie dbam. Akcent 2001 nr 3 s. 14  szczegóły 
665.wiersz: Cisło Maciej: Jedna odbitka dla mnie. Akcent 2001 nr 3 s. 16  szczegóły 
666.wiersz: Cisło Maciej: Jest mi wieczór. Akcent 1998 nr 1/2 s. 101-102  szczegóły 
667.wiersz: Cisło Maciej: Ku pomocy na przeszkodzie. Akcent 1998 nr 1/2 s. 103  szczegóły 
668.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] - To sztuczny miód?.... Akcent 1990 nr 3 s. 30  szczegóły 
669.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Chodziłem dziś po mieście.... Akcent 1990 nr 3 s. 25-26  szczegóły 
670.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Dlaczego kwiaty.... Akcent 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
671.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] "Dzieci olbrzymów...". Akcent 1990 nr 3 s. 31  szczegóły 
672.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Dziś trzynasty grudnia.... Akcent 1990 nr 3 s. 29  szczegóły 
673.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Fotografia w porcelanie.... Akcent 1990 nr 3 s. 22-23  szczegóły 
674.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] "Gdyby głupota bolała...". Akcent 1990 nr 3 s. 28  szczegóły 
675.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Hanko-kochanko.... Akcent 1990 nr 3 s.27-28  szczegóły 
676.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Kochana Lucyno.... Akcent 1990 nr 3 s. 28  szczegóły 
677.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Krótka wyprawa na wieś.... Akcent 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
678.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Ktoś podpalił wypróchniałą wierzbę.... Akcent 1990 nr 3 s. 29  szczegóły 
679.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Moja lampa mała muzyka nocna.... Akcent 1990 nr 3 s. 25  szczegóły 
680.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Napisałem kiedyś dwa wiersze.... Akcent 1990 nr 3 s. 31-32  szczegóły 
681.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Obudziłem się w środku nocy.... Akcent 1990 nr 3 s. 24  szczegóły 
682.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Okno szeroko, na skok.... Akcent 1990 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
683.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Piszę ten list na papierze nutowym.... Akcent 1990 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
684.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Podróż to chemia, transmutacja.... Akcent 1990 nr 3 s. 21  szczegóły 
685.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Pusta łyżka leciutko smakuje żelazem.... Akcent 1990 nr 3 s. 23  szczegóły 
686.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] "Ręce zajęte magią dotykania".... Akcent 1990 nr 3 s. 21  szczegóły 
687.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [:z tego cyklu:] "Rozłączone półkule mózgowe...". Akcent 1990 nr 3 s. 28  szczegóły 
688.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] To, że są inni.... Akcent 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
689.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Wyjęty z nocy jak robaczek z kłody. Akcent 1990 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
690.wiersz: Cisło Maciej: Listy do [z tego cyklu:] Zaczynam pisać ten list.... Akcent 1990 nr 3 s. 22  szczegóły 
691.wiersz: Cisło Maciej: Mity osobiste. Piekło - murowane! (Panu Jerzemu Ficowskiemu). Akcent 1998 nr 1/2 s. 101  szczegóły 
692.wiersz: Cisło Maciej: "Przetrwać, oto wszystko". Akcent 1998 nr 1/2 s. 102-103  szczegóły 
693.wiersz: Cisło Maciej: Skandal. Akcent 2001 nr 3 s. 16  szczegóły 
694.wiersz: Cisło Maciej: Upał i data. Akcent 2001 nr 3 s. 15  szczegóły 
695.wiersz: Cisło Maciej: Wiara i wiedza. Akcent 2001 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
696.wiersz: Cisło Maciej: Widzieć i czytać. Akcent 2001 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
697.proza: Cisło Maciej: Razem Osobno. Akcent 1994 nr 3/4 s. 89-98 (cykl fel....) szczegóły 
  Cunnelly Janina L.
    proza (alfabet tytułów)
698.proza: Cunnelly Janina L.: Prędkość ucieczki. Akcent 1997 nr 1 s. 103-116  szczegóły 
  Cybulska Maja Elżbieta
699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frajlich-Zając Anna: ''Stoją na półkach bezpieczne, nieugięte i pożądane!''. Akcent 1997 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
  Cychol Halina
    proza (alfabet tytułów)
700.proza: Cychol Halina: Lilith. Akcent 1995 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
  Czapski Józef
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałkowski Juliusz: Album o Czapskim. Akcent 1994 nr 2 s. 124-126  szczegóły 
  Czartoryska Izabela
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czwórnóg-Jadczak Barbara: Zwano ją "płomieniem polskiego oświecenia". Akcent 1999 nr 2 s. 162-164  szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
703.wiersz: Czaykowski Bogdan: Dziewczyna Skrzypce Głaz. Akcent 2002 nr 3 s. 133-141  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
704.listy: Czaykowski Bogdan: Fragment listu Bogdana Czaykowskiego do członków zespołu z 22 maja 1961 roku. Akcent 2003 nr 1/2 s. 231-232 (do członków zespołu pisma Kontynenty...) szczegóły 
705.listy: Czaykowski Bogdan: Z korespondencji Bogdana Czaykowskiego i Jana Brzękowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 221-222 (do Jana Brzękowskiego (2 listy z 1958); do druku podał Bogdan Czaykows...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
706.artykuł: Dłuski Stanisław: "Urodzony w trawie" (O poezji Bogdana Czaykowskiego). Akcent 1996 nr 3 s. 47-53  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
707.wywiad: Kusiba Marek, Zyman Edward: "Urodzony z piołunów ziemiec". Akcent 2002 nr 3 s. 224-237 (m.in. nt. twórczości...) szczegóły 
polemika: Śmieja Florian: List Floriana Śmieji. Akcent 2003 nr 1/2 s. 212  szczegóły 
polemika: Taborski Bolesław: Krzywe zwierciadło Bogdana Czaykowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 213-216  szczegóły 
nawiązanie: Czaykowski Bogdan: Odpowiedź Bogdana Czaykowskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 216-221 (list do red....) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
708.korespondencja: Z korespondencji Bogdana Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego, Floriana Śmieji, Jerzego Sito i Bolesława Taborskiego (1960-1962). Akcent 2003 nr 1/2 s. 223-230 ((14 listów z lat 1960-1962) do Bogdana Czaykowskiego od: Adam Czerniaw...) szczegóły 
  Czaykowski Bogdan, Czaykowska Jadwiga
    proza (alfabet tytułów)
709.proza: Czaykowska Jadwiga, Czaykowski Bogdan: Autosekwencje (2). (Dzieciństwo i wczesna młodość) (Fragmenty). Akcent 2002 nr 3 s. 76-89  szczegóły 
  Czechowicz Józef
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Co robić z Czechowiczem? (Nad wydaniem poezji zebranych). Akcent 1997 nr 4 s. 125-128  szczegóły 
polemika: Madyda Aleksander: Co zrobić z Józefem Fertem? (nad recenzją "Poezji zebranych" Józefa Czechowicza". Akcent 1998 nr 253-255 s.  szczegóły 
711.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witan Jan: Dwa razy Czechowicz. Akcent 1996 nr 1 s. 141-145  szczegóły 
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witan Jan: Dwa razy Czechowicz. Akcent 1996 nr 1 s. 141-145  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
713.wiersz: Czechowicz Józef: Deszcz w Concarneau. Akcent 1988 nr 1 s. 200  szczegóły 
714.wiersz: Czechowicz Józef: [Deszcz w Concarneau] La pluie a Concarneau. Akcent 1988 nr 1 s. 199-200  szczegóły 
715.wiersz: Czechowicz Józef: Piosenki. Akcent 1993 nr 4 s. 121-123 (podała do druku i oprac.: Jolanta Kowalczykówna...) szczegóły 
716.wiersz: Czechowicz Józef: Podole. Akcent 1993 nr 4 s. 118-119 (wiersz podp.: Henryk Zasławski; oprac. i przygot. do druku: Jolanta Ko...) szczegóły 
717.wiersz: Czechowicz Józef: U leśnych listków.... Akcent 1993 nr 4 s. 119-120 (podp.: J.C.; oprac.: Jolanta Kowalczykówna...) szczegóły 
718.wiersz: Czechowicz Józef: W Krakowie, w kościele franciszkanów. Akcent 1993 nr 4 s. 116-118 (wiersz podp.: Henryk Zasławski; z notą Jolanty Kowalczykówny...) szczegóły 
719.wiersz: Czechowicz Józef: Ze wzgórz promienieje i zielone.... Akcent 2001 nr 3 s. 128  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
720.proza: Czechowicz Józef: Czarny kraj. Akcent 1994 nr 2 s. 67-68 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
721.proza: Czechowicz Józef: Deszcz pada. Akcent 1994 nr 2 s. 84  szczegóły 
722.proza: Czechowicz Józef: Józiuk zginął. Akcent 1994 nr 2 s. 69-72 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
723.proza: Czechowicz Józef: Kąpiel. Akcent 1994 nr 2 s. 84  szczegóły 
724.proza: Czechowicz Józef: Kolej. Akcent 1994 nr 2 s. 85-86  szczegóły 
725.proza: Czechowicz Józef: Kolędnicy. Akcent 1994 nr 2 s. 66-67 (tekst opubl. pod nazw. Henryk Zasławski...) szczegóły 
726.proza: Czechowicz Józef: Muzykant dużej Zosi. Akcent 1994 nr 2 s. 81-83  szczegóły 
727.proza: Czechowicz Józef: Na drodze. Akcent 1994 nr 2 s. 65-66 (tekst opubl. pod nazw. Henryk Zasławski...) szczegóły 
728.proza: Czechowicz Józef: Na przejeździe. Akcent 1994 nr 2 s. 72-73 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
729.proza: Czechowicz Józef: Na szosie. Akcent 1994 nr 2 s. 84-85  szczegóły 
730.proza: Czechowicz Józef: Na targowisku. Akcent 1994 nr 2 s. 81 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
731.proza: Czechowicz Józef: Największa stolica. Akcent 1994 nr 2 s. 79-80 (tekst opubl. pod krypt. J.C....) szczegóły 
732.proza: Czechowicz J.: Narodziny Gniezna. Akcent 1999 nr 3/4 s. 257-258  szczegóły 
733.proza: Czechowicz Józef: Noc Burka. Akcent 1994 nr 2 s. 64-65 (tekst opubl. pod nazw. Henryk Zasławski...) szczegóły 
734.proza: Zasławski Henryk : Nocna warta. Akcent 1999 nr 3/4 s. 254-256  szczegóły 
735.proza: Czechowicz Józef: O bałwanku i o sankach. Akcent 1994 nr 2 s. 73 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
736.proza: Leśniewski J. : O Jasiu, który mamusi nie słuchał. Akcent 1999 nr 3/4 s. 250-251 (z komentarzem: Jolanta Kowalczykówna: Józefa Czechowicza prozy dla mło...) szczegóły 
737.proza: Czechowicz Józef: Pomoc. Akcent 1994 nr 2 s. 74 (test opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
738.proza: Czechowicz Józef: Przygoda. Akcent 1994 nr 2 s. 77-78 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
739.proza: Czechowicz Józef: Ryby i ryby.... Akcent 1994 nr 2 s. 74-75 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
740.proza: Czechowicz Józef: Synowie Wielkopolski. Akcent 1994 nr 2 s. 68-69 (tekst opubl. pod krypt. J.C....) szczegóły 
741.proza: Czechowicz Józef: Tomkowa kolej. Akcent 1994 nr 2 s. 75-77 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
742.proza: Czechowicz Józef: W Belwederze. Akcent 1994 nr 2 s. 80-81 (tekst opubl. pod pseud. Henryk Zasławski...) szczegóły 
743.proza: Leśniewski Józef : W góralskiej izbie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 254  szczegóły 
744.proza: Leśniewski Józef : W październiku. Akcent 1999 nr 3/4 s. 253  szczegóły 
745.proza: J.C.: Z dziejów harcerstwa. Akcent 1999 nr 3/4 s. 256-257  szczegóły 
746.proza: Leśniewski J. : Zgubiona piłka. Akcent 1999 nr 3/4 s. 251-253  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
747.listy: Czechowicz Józef: [Listy]. Akcent 1989 nr 4 s. 196-200 (do Wiktora Ziółkowskiego (4 z lat 1930-1934); publikacja i komentarz: ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
748.artykuł: Chlewiński Artur: "Nie mieć białego gromu a chmurę mieć..." Słowo o poezji Czechowicza w 100. rocznicę urodzin. Akcent 2003 nr 1/2 s. 54-66  szczegóły 
749.artykuł: Deresz Lidia: Józef Czechowicz jako tłumacz Pawła Tyczyny. Akcent 2003 nr 4 s. 111-113  szczegóły 
750.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Proza Józefa Czechowicza dla młodego czytelnika. Akcent 1994 nr 2 s. 62-63  szczegóły 
751.artykuł: Michalski Waldemar: Wołyńskie wiersze Józefa Czechowicza. Akcent 2003 nr 4 s. 90-94  szczegóły 
752.artykuł: Mikulski Zygmunt: Z powodu Diana w rocznicę śmierci Józefa Czechowicza. Akcent 1991 nr 4 s. 200-201  szczegóły 
753.artykuł: Polanowski Tadeusz P.: Ostatnie spotkanie z Czechowiczem. Akcent 1994 nr 2 s. 199-200  szczegóły 
754.artykuł: Witan Jan: "W ramionach miłujących uwięziony...". Akcent 1995 nr 2 s. 64-83 (erotyzm w twórczości poety...) szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Witan Jan: Akcent 1995 nr 1 s. 88 (list do red., dot. koment. Jolanty Kowalczykówny...) szczegóły 
756.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Witan Jan: Akcent 1995 nr 1 s. 88 (list do red., dot. koment. Jolanty Kowalczykówny...) szczegóły 
757.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczykowa Romana: Akcent 1994 nr 2 s. 166 (list do red. inf. gdzie wcześniej były drukowane wiersze "Podole" i "W...) szczegóły 
  Czechowiczówna Jadwiga
    wiersze (alfabet tytułów)
758.wiersz: Czechowiczówna Jadwiga: Wciąż o tym samym. Akcent 1992 nr 2/3 s. 363 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
  Częstochowski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
759.wiersz: Częstochowski Ryszard: [Dziesięć] 10 minut. Akcent 1997 nr 3 s. 123  szczegóły 
760.wiersz: Częstochowski Ryszard: Kobiety zimy. Akcent 1997 nr 3 s. 122  szczegóły 
761.wiersz: Częstochowski Ryszard: Mnie już nie ma. Akcent 1997 nr 3 s. 127  szczegóły 
762.wiersz: Częstochowski Ryszard: Obcość. Akcent 1997 nr 3 s. 126  szczegóły 
763.wiersz: Częstochowski Ryszard: Opium. Akcent 1997 nr 3 s. 122-123  szczegóły 
764.wiersz: Częstochowski Ryszard: Patriotyzm. Akcent 1997 nr 3 s. 123  szczegóły 
765.wiersz: Częstochowski Ryszard: Pisanie wiersza. Akcent 1997 nr 3 s. 123  szczegóły 
766.wiersz: Częstochowski Ryszard: Z życia Patrycji. Akcent 1997 nr 3 s. 122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
767.artykuł: Maliszewski Karol: Fragmenty świata i wersje pustki. Akcent 1997 nr 3 s. 124-129 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Czykwin Jan
    wywiady (alfabet autorów)
768.wywiad: Zaniewska Teresa: Nie wstąpię drugi raz do tej rzeki.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 58-65  szczegóły 
  Czyż Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
769.wiersz: Czyż Marcin: Dobranoc w Lublinie (Pamięci J. Czechowicza). Akcent 2003 nr 4 s. 149  szczegóły 
770.wiersz: Czyż Marcin: Jak to możliwe.... Akcent 2003 nr 43 s. 150  szczegóły 
771.wiersz: Czyż Marcin: Krople. Akcent 2003 nr 4 s. 151  szczegóły 
772.wiersz: Czyż Marcin: O plasterkach i spirali czasu. Akcent 2003 nr 4 s. 149  szczegóły 
773.wiersz: Czyż Marcin: O podróży (Miasto z pragnień 2). Akcent 2003 nr 4 s. 150  szczegóły 
774.wiersz: Czyż Marcin: Prognoza. Akcent 2003 nr 4 s. 148  szczegóły 
775.wiersz: Czyż Marcin: Sztuczne oddychanie. Akcent 2003 nr 4 s. 150  szczegóły 
776.wiersz: Czyż Marcin: Zły sen. Akcent 2003 nr 4 s. 150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwieląg Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
777.proza: Ćwieląg Agnieszka: MM. Akcent 2003 nr 4 s. 41-44  szczegóły 
  Ćwikliński Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
778.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Co pamiętam? Rozmowy.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 116  szczegóły 
779.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Królewiec. Akcent 1992 nr 2/3 s. 115  szczegóły 
780.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Maine de biran - spacer imaginacyjny. Akcent 1992 nr 2/3 s. 116-117  szczegóły 
781.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Młodzieniec grający na lutni. Akcent 1989 nr 2 s. 131  szczegóły 
782.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Na śmierć księcia St. H. Lubomirskiego. Akcent 1989 nr 2 s. 131-132  szczegóły 
783.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Poezja, gdy ocala. Akcent 1992 nr 2/3 s. 115  szczegóły 
784.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Portret matki artystki z czasów starości. Akcent 1992 nr 2/3 s. 117  szczegóły 
785.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Struna światła. Akcent 1989 nr 2 s. 133  szczegóły 
786.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Teka miedziorytów. Akcent 1989 nr 2 s. 132  szczegóły 
787.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: To trwa.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 116  szczegóły 
788.wiersz: Ćwikliński Krzysztof: Uczta. Akcent 1989 nr 2 s. 131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danielkiewicz Marek
789.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Pochwała szczerości. Akcent 1993 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
790.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Dojrzała poezja o dojrzewaniu. Akcent 1996 nr 4 s. 122-123  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
791.wiersz: Danielkiewicz Marek: Bez wyjścia. Akcent 1999 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
792.wiersz: Danielkiewicz Marek: Chłopak z prowincji. Akcent 2003 nr 1/2 s. 100  szczegóły 
793.wiersz: Danielkiewicz Marek: Chłopiec z obrazu Witolda Wojtkiewicza. Akcent 1993 nr 4 s. 7  szczegóły 
794.wiersz: Danielkiewicz Marek: Czas dojrzały. Akcent 1993 nr 4 s. 7  szczegóły 
795.wiersz: Danielkiewicz Marek: Do losu. Akcent 1999 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
796.wiersz: Danielkiewicz Marek: Erotyk. Akcent 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
797.wiersz: Danielkiewicz Marek: Fotografia. Akcent 2001 nr 3 s. 30  szczegóły 
798.wiersz: Danielkiewicz Marek: Inicjacja (Józefowi Opalskiemu). Akcent 2001 nr 3 s. 31-32  szczegóły 
799.wiersz: Danielkiewicz Marek: Jak trans. Akcent 2003 nr 1/2 s. 101  szczegóły 
800.wiersz: Danielkiewicz Marek: Klęska. Akcent 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
801.wiersz: Danielkiewicz Marek: Koszula. Akcent 1997 nr 1 s. 31  szczegóły 
802.wiersz: Danielkiewicz Marek: Lato 1995. Akcent 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
803.wiersz: Danielkiewicz Marek: Lato 1999. Akcent 2001 nr 3 s. 31  szczegóły 
804.wiersz: Danielkiewicz Marek: Matka. Akcent 2003 nr 1/2 s. 99  szczegóły 
805.wiersz: Danielkiewicz Marek: Miasto Fiodora Michajłowicza. Akcent 1991 nr 1 s. 16  szczegóły 
806.wiersz: Danielkiewicz Marek: Obsesja. Akcent 2003 nr 1/2 s. 100  szczegóły 
807.wiersz: Danielkiewicz Marek: Odkrycie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
808.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pamięci Gorgesa Pereca. Akcent 2003 nr 1/2 s. 101  szczegóły 
809.wiersz: Danielkiewicz Marek: Piotruś. Akcent 2003 nr 1/2 s. 100-101  szczegóły 
810.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pochwała chłopców. Akcent 1991 nr 1 s. 17  szczegóły 
811.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pochwała domu. Akcent 1991 nr 1 s. 17  szczegóły 
812.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pochwała inności. Akcent 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
813.wiersz: Danielkiewicz Marek: Pochwała szafy. Akcent 1991 nr 1 s. 16  szczegóły 
814.wiersz: Danielkiewicz Marek: Porażka wyobraźni. Akcent 1999 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
815.wiersz: Danielkiewicz Marek: Portret trumienny. Akcent 2001 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
816.wiersz: Danielkiewicz Marek: Psi charakter. Akcent 2001 nr 3 s. 30  szczegóły 
817.wiersz: Danielkiewicz Marek: Rzeczywistość która mnie otacza.... Akcent 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
818.wiersz: Danielkiewicz Marek: Sen. Akcent 2001 nr 3 s. 32  szczegóły 
819.wiersz: Danielkiewicz Marek: Stary kawaler. Akcent 1999 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
820.wiersz: Danielkiewicz Marek: Student (Konradowi Maciejewiczowi). Akcent 2001 nr 3 s. 32  szczegóły 
821.wiersz: Danielkiewicz Marek: Szafa. Akcent 2001 nr 3 s. 31  szczegóły 
822.wiersz: Danielkiewicz Marek: Ślady. Akcent 1993 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
823.wiersz: Danielkiewicz Marek: W hotelu Teatru Nowego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 99-100  szczegóły 
824.wiersz: Danielkiewicz Marek: W Moskwie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
825.wiersz: Danielkiewicz Marek: W oczekiwaniu na katharsis. Akcent 2003 nr 1/2 s. 99  szczegóły 
826.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wiersz mizoginisty. Akcent 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
827.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wspomnienie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
828.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wybór Marka. Akcent 1997 nr 1 s. 32  szczegóły 
829.wiersz: Danielkiewicz Marek: Wynurzenie. Akcent 2001 nr 3 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
830.proza: Danielkiewicz Marek: Ucieczki z Lubartowa. Akcent 1989 nr 2 s. 125-130 ([z not. o L.S. Licińskim, s. 130]...) szczegóły 
831.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niewczas Andrzej: Akcent 1989 nr 3 s. 153-155  szczegóły 
832.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polanowski Tadeusz: Dobra poezja - ocala. Akcent 1991 nr 4 s. 202-203  szczegóły 
  Dąbała Jacek
833.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozioł Monika: "Diabelska przypadłość". Akcent 2001 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Jasnowidzenia?. Akcent 1999 nr 3/4 s. 175-178  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
835.proza: Dąbała Jacek: Ulubieniec losu [pow., fragm.:] Cywilizacja starych rodzin. Akcent 1997 nr 1 s. 33-46  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochańczyk Alina: Akcent 1989 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
837.artykuł: Kelch Danuta: Maria Dąbrowska we wspomnieniach siostrzenicy. Akcent 2001 nr 3 s. 139-146 (z fot....) szczegóły 
  Derecki Mirosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
838.artykuł: Bocian-Czyż Anna: Niespodziewane przyjście zmarłych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 283-287 (wspomn....) szczegóły 
839.artykuł: Michalski Waldemar: Nie tylko słowa... Akcent 2000 nr 1/2 s. 36-38 (dot. biografii i twórczości; zawiera relację z pogrzebu pisarza VI 199...) szczegóły 
  Dłuski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
840.wiersz: Dłuski Stanisław: Czarny wiatr (Zbyszkowi Guzemu). Akcent 1996 nr 2 s. 100  szczegóły 
841.wiersz: Dłuski Stanisław: Oda do wycofania się. Akcent 1996 nr 2 s. 102  szczegóły 
842.wiersz: Dłuski Stanisław: Rozmowa z cieniem. Akcent 1996 nr 2 s. 100  szczegóły 
843.wiersz: Dłuski Stanisław: Spowiadanie domu. Akcent 1996 nr 2 s. 101  szczegóły 
844.wiersz: Dłuski Stanisław: Strony świata Wacława Iwaniuka. Akcent 2002 nr 3 s. 15  szczegóły 
845.wiersz: Dłuski Stanisław: Wiersze chrome. Akcent 1996 nr 2 s. 101  szczegóły 
846.wiersz: Dłuski Stanisław: Z mojego okna. Akcent 1996 nr 2 s. 101  szczegóły 
  Dobrowolski Stanisław Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
847.wiersz: Dobrowolski Stanisław Ryszard: Jeden z mych dziadków młotem kuł... Akcent 1997 nr 1 s. 180-181  szczegóły 
  Domżał Tadeusz
848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Wiara jest źródłem miłości. Akcent 1998 nr 3 s. 217-218  szczegóły 
849.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Przez zakurzony horyznont w drodze do błękitu. Akcent 1992 nr 1 s. 137-141  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
850.wiersz: Domżał Tadeusz: Historyjka. Akcent 1998 nr 3 s. 43  szczegóły 
851.wiersz: Domżał Tadeusz: Misterium ciemności. Akcent 1998 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
852.wiersz: Domżał Tadeusz: Przez Wietrzne Miasto. Akcent 1998 nr 3 s. 43  szczegóły 
853.wiersz: Domżał Tadeusz: Symbole. Akcent 1997 nr 3 s. 41  szczegóły 
854.wiersz: Domżał Tadeusz: Ślad. Akcent 1998 nr 3 s. 42  szczegóły 
855.wiersz: Domżał Tadeusz: Świadomość. Akcent 1998 nr 3 s. 42  szczegóły 
856.wiersz: Domżał Tadeusz: Teraz. Akcent 1998 nr 3 s. 42  szczegóły 
857.wiersz: Domżał Tadeusz: To może być... Akcent 1998 nr 3 s. 41  szczegóły 
858.wiersz: Domżał Tadeusz: Uniewinnienie. Akcent 1998 nr 3 s. 42  szczegóły 
  Dras Waldemar
859.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Ewokacyjna magia. Akcent 1994 nr 3/4 s. 237-239  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
860.wiersz: Dras Waldemar: Cisza miłości (I). Akcent 1993 nr 4 s. 65  szczegóły 
861.wiersz: Dras Waldemar: Cisza miłości (II). Akcent 1993 nr 4 s. 65  szczegóły 
862.wiersz: Dras Waldemar: Cisza miłości (III). Akcent 1993 nr 4 s. 66  szczegóły 
863.wiersz: Dras Waldemar: Dlaczego nie tęsknię?. Akcent 1990 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
864.wiersz: Dras Waldemar: Do B.... Akcent 1990 nr 4 s. 30  szczegóły 
865.wiersz: Dras Waldemar: Granica. Akcent 1989 nr 1 s. 55  szczegóły 
866.wiersz: Dras Waldemar: Jak to powiedzieć?. Akcent 1990 nr 4 s. 29  szczegóły 
867.wiersz: Dras Waldemar: Jest pożądaniem. Akcent 1989 nr 1 s. 56  szczegóły 
868.wiersz: Dras Waldemar: Jeżeli. Akcent 1990 nr 4 s. 29  szczegóły 
869.wiersz: Dras Waldemar: Marzenie. Full Aroma. Akcent 1989 nr 1 s. 54  szczegóły 
870.wiersz: Dras Waldemar: Nagrobek dla Babete. Akcent 1989 nr 1 s. 54  szczegóły 
871.wiersz: Dras Waldemar: Nie wszystkie dni. Akcent 1990 nr 4 s. 28  szczegóły 
872.wiersz: Dras Waldemar: Ostatnia pieśń kwiatów. Akcent 1989 nr 1 s. 55  szczegóły 
873.wiersz: Dras Waldemar: Rolette. Akcent 1990 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
874.wiersz: Dras Waldemar: Ty także. Akcent 1990 nr 4 s. 28  szczegóły 
875.wiersz: Dras Waldemar: Ujęcie. Akcent 1989 nr 1 s. 55  szczegóły 
876.wiersz: Dras Waldemar: Upominek. Akcent 1989 nr 1 s. 54  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
877.zgon: Akcent 1994 nr 3/4 s. 239-240 (zmarł: 22 VII 1994; z fot. Waldemara Drasa...) szczegóły 
  Drzewiecka Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
878.wiersz: Drzewiecka Ewa: Rękopis zapisany ponownie. Akcent 2001 nr 1/2 s. 40-47 (proza poetycka...) szczegóły 
  Drzewucki Janusz
879.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj Ewa: Podróżować zawsze od nowa. Akcent 1998 nr 1/2 s. 161-163  szczegóły 
  Duchnowski Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
880.proza: Duchnowski Bogdan: Listy. Akcent 1991 nr 4 s. 61-71  szczegóły 
  Dudziński Andrzej
881.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozak Henryk: Chicago i okolice czyli tropami emigrantów. Akcent 1999 nr 1 s. 145-147  szczegóły 
  Dusza Edward Leszek
882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Madonna z kołowrotkiem albo powrót do Itaki. Akcent 1991 nr 4 s. 154-156  szczegóły 
  Dzień Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
883.wiersz: Dzień Mirosław: Mistrz Eckhart i strach na wróble. Akcent 1997 nr 1 s. 73-74  szczegóły 
884.wiersz: Dzień Mirosław: Pieśń ułożona zimą (1-2). Akcent 1997 nr 1 s. 75-76  szczegóły 
885.wiersz: Dzień Mirosław: Połów dorsza. Akcent 1997 nr 1 s. 74  szczegóły 
886.wiersz: Dzień Mirosław: Strzęp światła. Akcent 1997 nr 1 s. 76  szczegóły 
  Mazur Ewa
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Ciemne godziny Ewy. Akcent 2003 nr 4 s. 166-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Edelman Marek
888.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buryła Sławomir: Gdy chodzi o życie. Akcent 2001 nr 3 s. 116-117  szczegóły 
  Elzenberg Henryk
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewski Ryszard: Ku źródłom polskiej aksjologii - w poszukiwaniu sensu. Akcent 2000 nr 1/2 s. 214-216  szczegóły 
  Eysymontt Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
890.wiersz: Eysymontt Barbara: Co ja tu robię.... Akcent 1993 nr 4 s. 23-24  szczegóły 
891.wiersz: Eysymontt Barbara: Fraszki na siebie [z tego cyklu:] Ślimak. Akcent 1993 nr 4 s. 27  szczegóły 
892.wiersz: Eysymontt Barbara: Fraszki na siebie [z tego cyklu:] W niebo pukam. Akcent 1993 nr 4 s. 27-28  szczegóły 
893.wiersz: Eysymontt Barbara: List do nieobecnego (Staszkowi Grochowiakowi). Akcent 1993 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
894.wiersz: Eysymontt Barbara: Lot. Akcent 1993 nr 4 s. 23  szczegóły 
895.wiersz: Eysymontt Barbara: Ogrody pana Ursyna N.. Akcent 1993 nr 4 s. 26  szczegóły 
896.wiersz: Eysymontt Barbara: Postscriptum. Akcent 1993 nr 4 s. 25  szczegóły 
897.wiersz: Eysymontt Barbara: Przeorało mnie do korzeni.... Akcent 1993 nr 4 s. 25  szczegóły 
898.wiersz: Eysymontt Barbara: Ta stara kobieta.... Akcent 1993 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fediów Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
899.wiersz: Fediów Aleksander: Żal za domem.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 361 (z koment. : Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze e...) szczegóły 
  Fert Józef
900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Requiem dla macierzanki. Akcent 1993 nr 3 s. 162-163  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
901.wiersz: Fert Józef: Cavatina. Akcent 1998 nr 1/2 s. 23  szczegóły 
902.wiersz: Fert Józef Franciszek: Ironio siostro uśmiechnięta.... Akcent 1988 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
903.wiersz: Fert Józef Franciszek: Ironio siostro uśmiechnięta.... Akcent 1988 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
904.wiersz: Fert Józef: Kocia muzyka. Akcent 1998 nr 1/2 s. 24  szczegóły 
905.wiersz: Fert Józef: Lorelei. Akcent 1998 nr 1/2 s. 25-26  szczegóły 
906.wiersz: Fert Józef Franciszek: Metafora na bruku.... Akcent 1988 nr 2 s. 69  szczegóły 
907.wiersz: Fert Józef: Metrowy Michel. Akcent 1998 nr 1/2 s. 24-25  szczegóły 
908.wiersz: Fert Józef Franciszek: Notre Dame [z tego cyklu:] Bądź pozdrowiona.... Akcent 1993 nr 4 s. 99-100  szczegóły 
909.wiersz: Fert Józef Franciszek: Notre Dame [z tego cyklu:] Niebieskooka trochę niewyspana.... Akcent 1993 nr 4 s. 99  szczegóły 
910.wiersz: Fert Józef Franciszek: Notre Dame [z tego cyklu:] Opada ze mnie archaiczna łuska.... Akcent 1993 nr 4 s. 99  szczegóły 
911.wiersz: Fert Józef Franciszek: Notre Dame [z tego cyklu:] Posłuchaj mroku.... Akcent 1993 nr 4 s. 100  szczegóły 
912.wiersz: Fert Józef Franciszek: Notre Dame [z tego cyklu:] Szlak przez piaskowiec.... Akcent 1993 nr 4 s. 100  szczegóły 
913.wiersz: Fert Józef Franciszek: Rondo.. Akcent 1988 nr 2 s. 68-69  szczegóły 
914.wiersz: Fert Józef: Słoneczko moje romanesco... Akcent 1998 nr 1/2 s. 24  szczegóły 
915.wiersz: Fert Józef Franciszek: Starość - mój ojcze - ta miara.... Akcent 1988 nr 2 s. 69  szczegóły 
916.wiersz: Fert Józef Franciszek: Sześć topół nad Sekwaną (Annie i Jakubowi Fontaine'om). Akcent 1993 nr 4 s. 101  szczegóły 
917.wiersz: Fert Józef: Tadeuszowi Jasińskiemu (zamiast epitafium). Akcent 1992 nr 4 s. 249  szczegóły 
918.wiersz: Fert Józef: Tak wymyśliłem moją miłą... Akcent 1998 nr 1/2 s. 26-27  szczegóły 
919.wiersz: Fert Józef Franciszek: U Świętego Kazimierza. Akcent 1993 nr 4 s. 100-101  szczegóły 
920.wiersz: Fert Józef Franciszek: Z Herberta.. Akcent 1988 nr 2 s. 68-70  szczegóły 
921.wiersz: Fert Józef: Z Ostii. Akcent 1998 nr 1/2 s. 23  szczegóły 
922.wiersz: Fert Józef: Żydowskie miasteczko (Amosowi Ozowi). Akcent 1998 nr 1/2 s. 25  szczegóły 
923.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polanowski Tadeusz: Akcent 1989 nr 3 s. 152-153  szczegóły 
  Fiala Adam
    proza (alfabet tytułów)
924.proza: Fiala Adam: Australia czyli kocham krokodyle. Akcent 1992 nr 1 s. 52-58 (z not o aut....) szczegóły 
  Fiedorczuk Julia
925.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bańka Krzysztof: Dziwna łagodność oczywistości - "Listopad nad Narwią" Julii Fiedorczuk. Akcent 2001 nr 1/2 s. 201-203  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
926.wiersz: Fiedorczuk Julia: Bardzo nieważne są.... Akcent 2001 nr 3 s. 21-22  szczegóły 
927.wiersz: Fiedorczuk Julia: Chciałabym mieć mistrza... Akcent 1998 nr 3 s. 154-155  szczegóły 
928.wiersz: Fiedorczuk Julia: Obudziłam się... Akcent 1998 nr 3 s. 154  szczegóły 
929.wiersz: Fiedorczuk Julia: Słowem. Akcent 2001 nr 3 s. 21  szczegóły 
930.wiersz: Fiedorczuk Julia: Statek. Akcent 1998 nr 3 s. 156  szczegóły 
931.wiersz: Fiedorczuk Julia: Statek II. Akcent 1998 nr 3 s. 156  szczegóły 
932.wiersz: Fiedorczuk Julia: Tahiti w lutym. Akcent 2001 nr 3 s. 22-23  szczegóły 
933.wiersz: Fiedorczuk Julia: Tamtej wiosny... Akcent 1998 nr 3 s. 155  szczegóły 
934.wiersz: Fiedorczuk Julia: Warszawa - Serock. Akcent 1998 nr 3 s. 156-157  szczegóły 
935.wiersz: Fiedorczuk Julia: Wracając z Krakowa. Akcent 2001 nr 3 s. 21  szczegóły 
936.wiersz: Fiedorczuk Julia: Wtedy właśnie postanowiłam... Akcent 1998 nr 3 s. 155  szczegóły 
  Filipczuk Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
937.wiersz: Filipczuk Ewa: Burze nocne (Rilkemu). Akcent 2000 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
938.wiersz: Filipczuk Ewa: Gwiazdy i błyskawice. Akcent 2000 nr 1/2 s. 62-63  szczegóły 
939.wiersz: Filipczuk Ewa: Pojawia się śmierć... Akcent 2000 nr 1/2 s. 61  szczegóły 
940.wiersz: Filipczuk Ewa: Siostry i ja. Akcent 2000 nr 1/2 s. 61  szczegóły 
941.wiersz: Filipczuk Ewa: Słowa, tyle słów... Akcent 2000 nr 1/2 s. 63  szczegóły 
942.wiersz: Filipczuk Ewa: Wszechświat. Akcent 2000 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
  Filipiak Izabela
    proza (alfabet tytułów)
943.proza: Filipiak Izabela: Piramida. Akcent 1992 nr 4 s. 82-93  szczegóły 
  Fliszewska Olga
    wiersze (alfabet tytułów)
944.wiersz: Fliszewska Olga: I zobaczyłam jak umiera... (Zbigniewowi Dominiakowi). Akcent 2002 nr 4 s. 101  szczegóły 
945.wiersz: Fliszewska Olga: Jest dzwon klasztoru.... Akcent 2002 nr 4 s. 100  szczegóły 
946.wiersz: Fliszewska Olga: Kobietę odwiedziła brunetka.... Akcent 2002 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
947.wiersz: Fliszewska Olga: Ma w sobie noc.... Akcent 2002 nr 4 s. 100-101  szczegóły 
948.wiersz: Fliszewska Olga: Skończyły się liście.... Akcent 2002 nr 4 s. 102  szczegóły 
949.wiersz: Fliszewska Olga: Spacer trzeci. Akcent 2002 nr 4 s. 101  szczegóły 
950.wiersz: Fliszewska Olga: Ukrzesłowiona III (Powrotów do dziewictwa było...). Akcent 2002 nr 4 s. 101-102  szczegóły 
951.wiersz: Fliszewska Olga: Zbudowani jesteśmy z wielu.... Akcent 2002 nr 4 s. 103  szczegóły 
952.wiersz: Fliszewska Olga: Zostaw ślad zębów.... Akcent 2002 nr 4 s. 102-103  szczegóły 
  Foks Dariusz
953.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gembal Paweł: Z Foksem w drodze. Akcent 2001 nr 1/2 s. 205-207  szczegóły 
954.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gembal Paweł: "Nie odkryję Ameryki mówiąc...". Akcent 1995 nr 1 s. 158-160  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
955.wiersz: Foks Darek: Brzezina. Akcent 1996 nr 3 s. 21-24  szczegóły 
956.wiersz: Foks Darek: Moje nogi. Akcent 1998 nr 4 s. 62  szczegóły 
957.wiersz: Foks Darek: My, koledzy Dantego. Akcent 1998 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
958.wiersz: Foks Darek: Odpowiedź Avedonowi i Mapplethorpe'owi. Akcent 1997 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
959.wiersz: Foks Darek: Udręka i ekstaza. Akcent 1993 nr 3 s. 123  szczegóły 
960.wiersz: Foks Darek: Wiersz do antologii: Księgarnia Państwowego Instytutu Wydawniczego przy ulicy Foksal w Warszawie we współczesnej poezji polskiej. Akcent 1993 nr 3 s. 124-125  szczegóły 
961.wiersz: Foks Darek: Wiersz ponowoczesny. Akcent 1998 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
962.wiersz: Foks Darek: Wydarzenie marcowe. Akcent 1998 nr 4 s. 60  szczegóły 
963.wiersz: Foks Darek: Zachęcajace warunki pracy. Akcent 1993 nr 3 s. 123-124  szczegóły 
964.wiersz: Foks Darek: Zasadniczo spożywać browar. Akcent 1998 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
  Frajlich Anna
965.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj-Kozakow Ewa: Miara zieleni. Akcent 1993 nr 4 s. 156-158  szczegóły 
966.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj Ewa: Znów zaczynasz wierzyć. Akcent 2000 nr 3 s. 155-157  szczegóły 
recenzja: Żurek Sławomir Jacek: Sam na sam z poezją. Akcent 2003 nr 4 s. 164-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
967.wiersz: Frajlich Anna: Aoryst. Akcent 2001 nr 4 s. 22  szczegóły 
968.wiersz: Frajlich Anna: Bez odpowiedzi. Akcent 2003 nr 4 s. 39  szczegóły 
969.wiersz: Frajlich Anna: Bije skrzydłem. Akcent 2003 nr 4 s. 38  szczegóły 
970.wiersz: Frajlich Anna: Boli ząb którego.... Akcent 2001 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
971.wiersz: Frajlich Anna: Chwila ciszy. Akcent 2003 nr 4 s. 40  szczegóły 
972.wiersz: Frajlich Anna: Etruskowie. Akcent 2001 nr 4 s. 23  szczegóły 
973.wiersz: Frajlich Anna: Historia. Akcent 1997 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
974.wiersz: Frajlich Anna: Jest. Akcent 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
975.wiersz: Frajlich Anna: Jeszcze jeden fin de siecle. Akcent 2001 nr 4 s. 24  szczegóły 
976.wiersz: Frajlich Anna: Księżniczka na ziarnku grochu. Akcent 2001 nr 4 s. 23-24  szczegóły 
977.wiersz: Frajlich Anna: Limeryk. Akcent 1993 nr 1/2 s. 135  szczegóły 
978.wiersz: Frajlich Anna: Martha's Vineyard. Akcent 1997 nr 2 s. 53  szczegóły 
979.wiersz: Frajlich Anna: Nad oceanem. Akcent 1997 nr 2 s. 53  szczegóły 
980.wiersz: Frajlich Anna: Ogrody i domy. Akcent 1993 nr 1/2 s. 136-137  szczegóły 
981.wiersz: Frajlich Anna: Przebudzenie. Akcent 1993 nr 1/2 s. 135  szczegóły 
982.wiersz: Frajlich Anna: Rozmowa z Mistrzem. Akcent 2003 nr 4 s. 39  szczegóły 
983.wiersz: Frajlich Anna: Sen o Lwowie. Akcent 2003 nr 4 s. 40  szczegóły 
984.wiersz: Frajlich Anna: Urzeczenie. Akcent 1997 nr 2 s. 52  szczegóły 
985.wiersz: Frajlich Anna: W drewnie. Akcent 2001 nr 4 s. 25  szczegóły 
986.wiersz: Frajlich Anna: Wylew. Akcent 1993 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
987.wiersz: Frajlich Anna: Z dziennika lektury. Akcent 1993 nr 1/2 s. 136  szczegóły 
988.wiersz: Frajlich Anna: Z pogranicza. Akcent 2003 nr 4 s. 38  szczegóły 
989.wiersz: Frajlich Anna: Zawał. Akcent 2001 nr 4 s. 22  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
990.artykuł: Drabik Grażyna: Cicha śmiałość. Akcent 1997 nr 2 s. 54-57 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
991.proza: Fredro Aleksander: Wspomnienia o Kampanii Węgierskiej z roku 1848-1849 Jana, Aleksandra Fredra Porucznika 2-go Pułku Ułanów Legionu Polskiego. Akcent 1989 nr 3 s. 179-86 ([oprac. i wstęp: I. Kovacs: Wspomnienia J.A.F., s. 178-86]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gembal Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
992.wiersz: Gembal Paweł: Drabina Jakubowa. Akcent 1997 nr 1 s. 47  szczegóły 
993.wiersz: Gembal Paweł: Piśmienny pirat. Akcent 1997 nr 1 s. 48  szczegóły 
994.wiersz: Gembal Paweł: Podróż Guliwera. Akcent 1997 nr 1 s. 47  szczegóły 
995.wiersz: Gembal Paweł: Pyramus i Tysbe. Akcent 1997 nr 1 s. 48  szczegóły 
996.wiersz: Gembal Paweł: Uczta Trymalchiona. Akcent 1997 nr 1 s. 47  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
997.proza: Gembal Paweł: Mrówka. Akcent 1999 nr 2 s. 93-106  szczegóły 
  Gemborys Walentyna
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Gemborys Walentyna: My polski lud. Akcent 1992 nr 2/3 s. 361-362 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
  Gerszberg Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
999.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Bonn. Akcent 2001 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
1000.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Genewa. Akcent 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
1001.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Nicea. Akcent 2001 nr 3 s. 72  szczegóły 
1002.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Saint Remy de P.. Akcent 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
1003.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Sternberk. Akcent 2001 nr 3 s. 73  szczegóły 
1004.wiersz: Gerszberg Tomasz: Zjednoczona Europa [z tego cyklu:] Wa-wa. Akcent 2001 nr 3 s. 72  szczegóły 
  Gierszon Urszula
1005.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarska Maria: Budowałam od góry.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 158-159  szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz: Poetyckie oswajanie świata. Akcent 1994 nr 1 s. 152-154  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1007.wiersz: Gierszon Urszula: Ach jestem przecież... Akcent 1999 nnr 1 s. 91  szczegóły 
1008.wiersz: Gierszon Urszula: Boso. Akcent 1999 nr 1 s. 90  szczegóły 
1009.wiersz: Gierszon Urszula: Figurka. Akcent 1999 nr 1 s. 89  szczegóły 
1010.wiersz: Gierszon Urszula: Jagoda. Akcent 1998 nr 4 s. 175  szczegóły 
1011.wiersz: Gierszon Urszula: Jestem... Akcent 1999 nr 1 s. 89  szczegóły 
1012.wiersz: Gierszon Urszula: Potrzebuję słońca... Akcent 1999 nr 1 s. 91  szczegóły 
1013.wiersz: Gierszon Urszula: Rozdrapane sny. Akcent 1999 nr 1 s. 89-90  szczegóły 
1014.wiersz: Gierszon Urszula: Słodki zamysł. Akcent 1999 nr 1 s. 90  szczegóły 
1015.wiersz: Gierszon Urszula: Teaz nie noszę... Akcent 1999 nr 1 s. 90  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1016.proza: Gierszon Urszula: Kolejka.. Akcent 1988 nr 1 s. 94-95  szczegóły 
1017.proza: Gierszon Urszula: Mucha.. Akcent 1988 nr 1 s. 95-98  szczegóły 
1018.proza: Gierszon Urszula: Teatr lalek.. Akcent 1988 nr 1 s. 98-100  szczegóły 
1019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochańczyk Alina: Akcent 1989 nr 3 s. 150-152  szczegóły 
  Gileta Roman
    proza (alfabet tytułów)
1020.proza: Gileta Roman: Rewizyta. Akcent 1989 nr 3 s. 48-61  szczegóły 
  Giszczak Jacek
1021.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Trzy arkusze szosy warszawskiej. Akcent 1996 nr 1 s. 134-136  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1022.wiersz: Giszczak Jacek: Eustachy.. Akcent 1988 nr 3 s. 102-103  szczegóły 
1023.wiersz: Giszczak Jacek: Grzybiór.. Akcent 1988 nr 3 s. 103-104  szczegóły 
1024.wiersz: Giszczak Jacek: Ostrożnie. Krucho.. Akcent 1988 nr 3 s. 104  szczegóły 
1025.wiersz: Giszczak Jacek: Skrucha.. Akcent 1988 nr 3 s. 102  szczegóły 
1026.wiersz: Giszczak Jacek: Technika pożegnań.. Akcent 1988 nr 3 s. 104  szczegóły 
1027.wiersz: Giszczak Jacek: (W-Z) Błoto.. Akcent 1988 nr 3 s. 103  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1028.proza: Giszczak Jacek: [Trzydzieści trzy] 33 obroty na minutę (fragment). Akcent 1997 nr s. 31-35  szczegóły 
  Gizella Jerzy
1029.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziej Ryszard: Nie tu, nie tam - a jednak - i tu, i tam. Akcent 2001 nr 4 s. 136-137  szczegóły 
  Giżycki Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1030.artykuł: Tomaszewski Adam (1918-2002): Słowa na koturnach. Pisarze emigracyjni, których znałem ("Polski Jack London". Jerzy Mikołaj Ordon Giżycki 1890-1970). Akcent 2002 nr 3 s. 50-58  szczegóły 
  Głowacka Irena
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpińska Wanda: Z białą misją do Maroka. Akcent 1997 nr 4 s. 197-199  szczegóły 
  Głowiński Michał
1032.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Więcławska Katarzyna: Została tylko topola. Akcent 2003 nr 3 s. 140-143  szczegóły 
1033.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Agnieszka: Przywidzenia i figury. Akcent 1998 nr 4 s. 140-135  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1034.proza: Głowiński Michał: Droga do Druskiennik. Akcent 1999 nr 1 s. 33-35  szczegóły 
1035.proza: Głowiński Michał: Marcyś. Akcent 1998 nr 1/2 s. 46-52  szczegóły 
1036.proza: Głowiński Michał: Misjudea. Akcent 1996 nr 1 s. 13-18  szczegóły 
1037.proza: Głowiński Michał: Profesor marksizmu. Akcent 1996 nr 1 s. 10-13  szczegóły 
1038.proza: Głowiński Michał: Święte obrazki. Akcent 1999 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    wiersze (alfabet tytułów)
1039.wiersz: Goetel Ferdynand: Epoka. Akcent 2000 nr 1/2 s. 124 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1040.wiersz: Goetel Ferdynand: Krakowiak. Akcent 2000 nr 1/2 s. 123 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1041.wiersz: Goetel Ferdynand: Nauka i propaganda. Akcent 2000 nr 1/2 s. 123 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1042.wiersz: Goetel Ferdynand: Noc w Bellagio. Akcent 2000 nr 1/2 s. 124-126 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1043.wiersz: Goetel Ferdynand: Nowe rymy. Akcent 2000 nr 1/2 s. 123 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1044.wiersz: Goetel Ferdynand: O wiośnie. Akcent 2000 nr 1/2 s. 123 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1045.wiersz: Goetel Ferdynand: Postronek, gdy człowiek na nim zwiśnie... Akcent 2000 nr 1/2 s. 124 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
1046.wiersz: Goetel Ferdynand: Prawda i dyplomacja. Akcent 2000 nr 1/2 s. 124 (z koment. edytorów i notą o Sławomirze Buryle na s. 126...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1047.artykuł: Wójtowicz Aleksander: Tam, gdzie zawiodła demokracja (Ferdynanda Goetla droga do faszyzmu). Akcent 2002 nr 4 s. 61-73  szczegóły 
  Goławska Anna Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1048.wiersz: Goławska Anna Maria: I ja będę mieć swoje.... Akcent 2002 nr 4 s. 39  szczegóły 
1049.wiersz: Goławska Anna Maria: Kiedy mężczyzna wychodzi.... Akcent 2002 nr 4 s. 37  szczegóły 
1050.wiersz: Goławska Anna Maria: Na imię mam Marta.... Akcent 2002 nr 4 s. 38  szczegóły 
1051.wiersz: Goławska Anna Maria: Najmocniej żyje w mózgu.... Akcent 2002 nr 4 s. 38  szczegóły 
1052.wiersz: Goławska Anna Maria: Nie nadam ci imienia. Akcent 2002 nr 4 s. 39  szczegóły 
1053.wiersz: Goławska Anna Maria: Wysyłają mi na pomoc.... Akcent 2002 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
  Gołdyn Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1054.wiersz: Gołdyn Paweł: Akwarium I. Akcent 2003 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
1055.wiersz: Gołdyn Paweł: Akwarium II. Akcent 2003 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
1056.wiersz: Gołdyn Paweł: Komunikacja. Akcent 2003 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
1057.wiersz: Gołdyn Paweł: Litania. Akcent 2003 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
1058.wiersz: Gołdyn Paweł: Manga. Akcent 2003 nr 1/2 s. 121  szczegóły 
1059.wiersz: Gołdyn Paweł: Polska. Akcent 2003 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
1060.wiersz: Gołdyn Paweł: Potop. Akcent 2003 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
1061.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: "Przed wojną znałem Witolda Gombrowicza przelotnie...". Akcent 1994 nr 2 s. 117-120  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1062.listy: Gombrowicz Witold: [Listy]. Akcent 1992 nr 1 s. 28-29 (do Krystyny Eichlerówny (2 z 1956, 1 z 1975); z koment. Wacława Iwaniu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: Fiała Edward: Gombrowicz eschatologiczny. Akcent 2002 nr 4 s. 29-36  szczegóły 
1064.artykuł: Horoch Dorota: Szydzenie z szydercy czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza. Akcent 1993 nr 4 s. 108-115  szczegóły 
1065.artykuł: Iwaniuk Wacław: Gombrowicz i inni. Akcent 1992 nr 1 s. 20-34  szczegóły 
1066.artykuł: Margański Janusz: Gombrowicz: non credo quia absurdum. Akcent 2000 nr 1/2 s. 166-172 (o Bogu, (nie)wierze i (nie)religijności w dramatach, prozie i dziennik...) szczegóły 
1067.artykuł: Misiewicz Janusz: Gombrowicz metafizyczny. Akcent 2003 nr 1/2 s. 74-84  szczegóły 
1068.artykuł: Olejniczak Józef: Gombrowicz i trupy. Akcent 2000 nr 1/2 s. 156-165 (o figurze trupa w opowiadaniach i dzienniku...) szczegóły 
1069.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchanow Klementyna: Gombrowicza filozofia ucieczki, czyli jak zostać strażakiem. Akcent 2000 nr 1/2 s. 173-182  szczegóły 
  Gomulicki Wiktor
    listy (alfabet tytułów)
1070.listy: Gomulicki Wiktor: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 169-171 (do Czesława Jankowskiego (6 z 1885-1890); ogł. i koment.: Jerzy Starna...) szczegóły 
  Gorzałówna Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1071.wiersz: Gorzałówna Katarzyna: Każdą bezsilność... Akcent 2000 nr 1/2 s. 114  szczegóły 
1072.wiersz: Gorzałówna Katarzyna: Kiedy ręka bólu... Akcent 2000 nr 1/2 s. 115  szczegóły 
1073.wiersz: Gorzałówna Katarzyna: Rzędy dat szare... Akcent 2000 nr 1/2 s. 115  szczegóły 
1074.wiersz: Gorzałówna Katarzyna: W tym pokoju mieszkał on... Akcent 2000 nr 1/2 s. 114  szczegóły 
  Górny Andrzej
1075.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Czerwiec 1956, czyli powieść. Akcent 1993 nr 4 s. 151-153  szczegóły 
  Górski Artur (ur. 1964)
1076.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gryko Krzysztof: Dwa rodzaje śmierci. Akcent 2002 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
1077.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gryko Krzysztof: Dwa rodzaje śmierci. Akcent 2002 nr 4 s. 177-178  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1078.proza: Górski Artur: Słońce podziemnych przejść (Fragment). Akcent 1988 nr 4 s. 121-131  szczegóły 
  Graboś Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
1079.wiersz: Graboś Witold: Cała misterna sieć. Akcent 2001 nr 1/2 s. 131-132  szczegóły 
  Grabowska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1080.wiersz: Grabowska Magdalena: Czas sam się unicestwił.... Akcent 1995 nr 1 s. 62  szczegóły 
1081.wiersz: Grabowska Magdalena: Dora Maar nie boi się zamknięcia.... Akcent 1995 nr 1 s. 62  szczegóły 
1082.wiersz: Grabowska Magdalena: Nie było mnie.... Akcent 1995 nr 1 s. 63  szczegóły 
1083.wiersz: Grabowska Magdalena: Nie staram się powracać... Akcent 1995 nr 1 s. 62  szczegóły 
1084.wiersz: Grabowska Magdalena: Starość. Akcent 1995 nr 1 s. 62  szczegóły 
1085.wiersz: Grabowska Magdalena: Zapinam guziki.... Akcent 1995 nr 1 s. 63  szczegóły 
  Gralewski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1086.artykuł: Rogalski Aleksander: Wspomnienie o Wacławie Gralewskim 1900-1972. Akcent 1994 nr 2 s. 49-57  szczegóły 
  Gregosiewicz Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1087.wiersz: Gregosiewicz Andrzej: 1. Dzień wcześniej (Ostatnią knajpą ulica się jarzy...). Akcent 1990 nr 3 s. 145  szczegóły 
1088.wiersz: Gregosiewicz Andrzej: Ze szturmówek festynowej pozłoty.... Akcent 1990 nr 3 s. 146  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
1089.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Metafizyka i pornografia. Akcent 1995 nr 2 s. 153-156  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Widzenie nienasycone. Akcent 2002 nr 4 s. 144-147  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Michałowski Piotr: Barokowe korzenie haiku (ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka). Akcent 1993 nr 4 s. 9-22  szczegóły 
1092.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukasiewicz Jacek: "Brama na Starym Mieście" - klucz realizmu. Akcent 1995 nr 2 s. 40-51  szczegóły 
  Gryko Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Gryko Krzysztof: Galeria. Akcent 2001 nr 1/2 s. 61-62  szczegóły 
1094.wiersz: Gryko Krzysztof: Piosenka harcerska. Akcent 2001 nr 1/2 s. 62-63  szczegóły 
1095.wiersz: Gryko Krzysztof: Pół strony w kierunku nocy. Akcent 2001 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
1096.wiersz: Gryko Krzysztof: Przesiew. Akcent 2001 nr 1/2 s. 60-61  szczegóły 
1097.wiersz: Gryko Krzysztof: Prześwietlanie. Akcent 2001 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
1098.wiersz: Gryko Krzysztof: Winobranie. Akcent 2001 nr 1/2 s. 62  szczegóły 
1099.wiersz: Gryko Krzysztof: Zamek. Akcent 2001 nr 1/2 s. 61  szczegóły 
  Grynberg Henryk
1100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karst Bronisława: List do Henryka Grynberga. Akcent 2001 nr 3 s. 171-172 (w formie listu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1101.wiersz: Grynberg Henryk: Zanim zapomnę. Akcent 1992 nr 2/3 s. 367 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1102.artykuł: Żurek Sławomir: Żydowska śmierć- żydowskie życie. Akcent 1995 nr 2 s. 110-117 (życie jako wartość w twórcz. pisarza...) szczegóły 
1103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Buryła Sławomir: "Życie nie jest bezpieczną wyspą." O debiutanckim zbiorze Henryka Grynberga pt. "Ekipa Antygona". Akcent 2000 nr 4 s.43-52  szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
1104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Co może kryć w sobie negatyw. Akcent 1996 nr 3 s. 155-156  szczegóły 
  Grzeniewski Ludwik Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1105.artykuł: Danielkiewicz Marek: Portret z kosaćcami, czyli o twórczości Ludwika Grzeniewskiego. Akcent 1997 nr 34 s. 186-187  szczegóły 
  Grzesiak Zofia
    proza (alfabet tytułów)
1106.proza: Grzesiak Zofia: Dzwony paschalne. Akcent 1990 nr 1/2 s. 117-121  szczegóły 
1107.proza: Grzesiak Zofia: Mętna woda. Akcent 1990 nr 1/2 s. 121-126 (z notą, s. 126-7, podp. M.A.G....) szczegóły 
1108.proza: Grzesiak Zofia: Pajka (fragment powieści). Akcent 1996 nr 1 s. 51-61  szczegóły 
  Grześkowiak Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1109.zgon: Kukliński Janusz: Anatema na śmierć Kazimierza Grześkowiaka (1941-1999) (Cytowane z Edwarda Stachury). Akcent 1999 nr 1 s. 175-177 (zmarł: 1999...) szczegóły 
  Grześ Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1110.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem. Akcent 1997 nr 3 s. 76-77  szczegóły 
1111.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Bawarski pejzaż. Akcent 1997 nr 3 s. 76  szczegóły 
1112.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Cienie nad Jeruzalem. Akcent 1997 nr 3 s. 77  szczegóły 
1113.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Jesienny wiatrak. Akcent 1997 nr 3 s. 75  szczegóły 
1114.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Modigliani. Akcent 1997 nr 3 s. 76  szczegóły 
1115.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Muzyka sfer. Akcent 1997 nr 3 s. 77-78  szczegóły 
1116.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jeruzalem [z tego cyklu:] Woń patchouli. Akcent 1997 nr 3 s. 78  szczegóły 
1117.wiersz: Grześ Marek: Podróż do Jruzalem [z tego cyklu:] Tańczyłem całą noc. Akcent 1997 nr 3 s. 75  szczegóły 
  Grzyb Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1118.wiersz: Grzyb Andrzej: Już nie zauważamy się.... Akcent 1988 nr 2 s. 86  szczegóły 
1119.wiersz: Grzyb Andrzej: List do ukochanej. Akcent 1988 nr 2 s. 85-86  szczegóły 
1120.wiersz: Grzyb Andrzej: Nie wstydź się.... Akcent 1988 nr 2 s. 86  szczegóły 
1121.wiersz: Grzyb Andrzej: Rysuję dom. Akcent 1988 nr 2 s. 86  szczegóły 
  Gulla Jacek
    proza (alfabet tytułów)
1122.proza: Gulla Jacek: Klęska duchów. Akcent 1994 nr 3/4 s. 21-26  szczegóły 
1123.proza: Gulla Jacek: Złoty medal. Akcent 1994 nr 3/4 s. 17-21  szczegóły 
  Gutorow Jacek
1124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Przebiegła bezosobowość. Akcent 2002 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
  Guzek Andrzej Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1125.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Bezgłos. Akcent 1995 nr 1 s. 9, 10  szczegóły 
1126.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Dźwięki i światło. Akcent 1988 nr 3 s. 73  szczegóły 
1127.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Fundamenry. Akcent 1988 nr 3 s. 72  szczegóły 
1128.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Manuskrypt. Akcent 1988 nr 3 s. 73  szczegóły 
1129.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Matka (wariant powrotu). Akcent 1995 nr 1 s. 7  szczegóły 
1130.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Najskuteczniej. Akcent 1995 nr 1 s. 7, 8  szczegóły 
1131.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Od - do. Akcent 1995 nr 1 s. 11  szczegóły 
1132.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Owoce i pory roku. Akcent 1995 nr 1 s. 8, 9  szczegóły 
1133.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Poplątane, nieodgadnione. Akcent 1995 nr 1 s. 9  szczegóły 
1134.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Rzeczy. Akcent 1988 nr 3 s. 72  szczegóły 
1135.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Szuflada. Akcent 1988 nr 3 s. 73-74  szczegóły 
1136.wiersz: Guzek Andrzej Wojciech: Zło jest łatwiejsze. Akcent 1995 nr 1 s. 10, 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1137.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Inaczej. Akcent 1992 nr 1 s. 91  szczegóły 
1138.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Obcy. Akcent 1992 nr 1 s. 90  szczegóły 
1139.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Przeprowadzka. Akcent 1992 nr 1 s. 92  szczegóły 
1140.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Safari. Akcent 1992 nr 1 s. 91-92  szczegóły 
1141.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Stado. Akcent 1992 nr 1 s. 90  szczegóły 
1142.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Szkic piórkiem. Akcent 1992 nr 1 s. 92  szczegóły 
1143.proza: Guzek Andrzej Wojciech: Więzień, sierota, wdowiec. Akcent 1992 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
  Guz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1144.wiersz: Guz Jacek: Cel. Akcent 1994 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
1145.wiersz: Guz Jacek: Kandelabry, na których dogasa. Akcent 1994 nr 2 s. 37-39  szczegóły 
1146.wiersz: Guz Jacek: Kołowanie nad kukułczym gniazdem. Akcent 1994 nr 2 s. 34  szczegóły 
1147.wiersz: Guz Jacek: Odedrzeć się z matowiejącej materii.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 146  szczegóły 
1148.wiersz: Guz Jacek: Pod sądem wojewódzkim. Akcent 2003 nr 1/2 s. 143  szczegóły 
1149.wiersz: Guz Jacek: Podmiejskie katharsis. Akcent 1994 nr 2 s. 36  szczegóły 
1150.wiersz: Guz Jacek: Rynkowy pasjans. Akcent 2003 nr 1/2 s. 144  szczegóły 
1151.wiersz: Guz Jacek: Smak róży. Akcent 1994 nr 2 s. 36  szczegóły 
1152.wiersz: Guz Jacek: Trzynastego w piątek. Akcent 2003 nr 1/2 s. 145  szczegóły 
1153.wiersz: Guz Jacek: Zegar zamilkł. Akcent 2003 nr 1/2 s. 144-145  szczegóły 
1154.wiersz: Guz Jacek: Zjawiska. Akcent 1994 nr 2 s. 35-36  szczegóły 
1155.wiersz: Guz Jacek: Zmyślenie. Akcent 1994 nr 2 s. 34  szczegóły 
1156.wiersz: Guz Jacek: Zwierzyniec. Akcent 1994 nr 2 s. 35  szczegóły 
  Guzowski Krzysztof
1157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siryk Ludmiła: Sercem dotykać rzeczywistości. Akcent 2002 nr 3 s. 170-172  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1158.wiersz: Guzowski Krzysztof: Bat. Akcent 1998 nr 3 s. 124  szczegóły 
1159.wiersz: Guzowski Krzysztof: Cień. Akcent 1998 nr 3 s. 124  szczegóły 
1160.wiersz: Guzowski Krzysztof: Kalendarz. Akcent 1998 nr 3 s. 124  szczegóły 
1161.wiersz: Guzowski Krzysztof: Kij. Akcent 1998 nr 125 s.  szczegóły 
1162.wiersz: Guzowski Krzysztof: Rzeka. Akcent 1998 nr 3 s. 125  szczegóły 
1163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Akcent 1989 nr 3 s. 147-148  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Harasymowicz Jerzy
1164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melkowski Stefan: Kozak Harasym. Akcent 1994 nr 3/4 s. 147-151  szczegóły 
  Harny Marek
1165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójtowicz Aleksander: Między historią a historią. Akcent 2003 nr 3 s. 158-160  szczegóły 
  Hartwig Julia
1166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowska Agata: Czuła epopeja. Akcent 1993 nr 3 s. 174-177  szczegóły 
  Heintsch Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1167.wiersz: Heintsch Paweł: Regeneracje [z tego cyklu:] Inwalidzi i ja z nimi. Akcent 1994 nr 1 s. 126-127  szczegóły 
1168.wiersz: Heintsch Paweł: Regeneracje [z tego cyklu:] O Tomku. Akcent 1994 nr 1 s. 128-129  szczegóły 
1169.wiersz: Heintsch Paweł: Regeneracje [z tego cyklu:] Pokuta. Akcent 1994 nr 1 s. 127-128  szczegóły 
1170.wiersz: Heintsch Paweł: Regeneracje [z tego cyklu:] Stare wiersze się budzą. Akcent 1994 nr 1 s. 126  szczegóły 
1171.wiersz: Heintsch Paweł: Regeneracje [z tego cyklu:] Światła więcej. Akcent 1994 nr 1 s. 129  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1172.artykuł: Wełna Matylda: Magia Pawła Heintscha. Akcent 1994 nr 2 s. 162-166  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borysewicz Kamila: Prywatna mitologia Zbigniewa Herberta. Akcent 2001 nr 4 s. 163-164  szczegóły 
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wrzeszcz Maria: Dotknięcie tajemnicy poznawania. Akcent 2001 nr 4 s. 161-163  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1175.artykuł: Dybciak Krzysztof: Ocalanie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. Akcent 1989 nr 2 s. 16-27  szczegóły 
1176.artykuł: Frajlich Anna: Powierzchnia i dno słowa. Akcent 1999 nr 3/4 s. 62-67 (o twórczości - sylwetka poetycka...) szczegóły 
1177.artykuł: Poprawa Adam: Żołędzie, gwoździe i Liwiusz (O trzech wierszach Zbigniewa Herberta). Akcent 1990 nr 3 s. 88-97  szczegóły 
1178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teusz Leszek: Osobliwości gatunkowe słuchowiska ''Drugi pokój'' Zbigniewa Herberta. Akcent 1997 nr 4 s. 53-65  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
1179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Być, pisać. Akcent 1993 nr 4 s. 136-138  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1180.artykuł: Pierzchała Aneta: "Pisarz (...) wydziera Wielkiej Tajemnicy swój drobny okruch". O poetyce opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Akcent 1992 nr 4 s. 94-97  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1181.wywiad: Wójcik Mirosław: Rozmowa spisana nocą. Akcent 1999 nr 2 s. 176-182  szczegóły 
1182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szkołut Tadeusz: Herling-Grudziński - świadek "wieku ideologii". Akcent 1991 nr 4 s. 148-151  szczegóły 
1183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzęcki Radosław: Biedny chrześcijanin Nietzsche ("Gasnący Antychryst"). Akcent 2001 nr 3 s. 62-71  szczegóły 
1184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borzęcki Radosław: Świat opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [fragm.:] Historia neapolitańskiego mostu ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego). Akcent 1997 nr 1 s. 77-84  szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Czyżewski Andrzej: Marek Hłasko z bliska. Akcent 1995 nr 2 s. 7-19  szczegóły 
  Hołda Katarzyna
    proza (alfabet tytułów)
1186.proza: Hołda Katarzyna: O życiu. Akcent 2002 nr 1/2 s. 16-24  szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1187.wiersz: Hrynacz Tomasz: Luźne związki. Akcent 2002 nr 1/2 s. 44  szczegóły 
1188.wiersz: Hrynacz Tomasz: Na wizji, bez przerw na oddech. Akcent 2002 nr 1/2 s. 44  szczegóły 
1189.wiersz: Hrynacz Tomasz: Słoneczny świt. Nie wątpić nadaremno. Akcent 2002 nr 1/2 s. 43  szczegóły 
1190.wiersz: Hrynacz Tomasz: To co zostanie albo podwójne dno. Akcent 2002 nr 1/2 s. 43  szczegóły 
1191.wiersz: Hrynacz Tomasz: Tok. Akcent 2002 nr 1/2 s. 43  szczegóły 
  Huberath Marek S.
1192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kruk Bartek: Granice obłędu. Akcent 2001 nr 3 s. 114-115  szczegóły 
  Huelle Paweł
1193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drzewucki Janusz: Akcent 1989 nr 1 s. 146-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    wiersze (alfabet tytułów)
1194.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Czarniecki chory w Aarhusen. Akcent 1992 nr 2/3 s. 352-353 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
1195.wiersz: Iłłakowiczówna Kazimiera: Za Polskę i Danję. Akcent 1992 nr 2/3 s. 353-354 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1196.artykuł: Polanowski Tadeusz P.: Jeszcze o Iłłakowiczównie... Akcent 1997 nr 3 s. 183-186 (o sacrum w utworach poetki...) szczegóły 
  Ingarden Roman
1197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drabarek Anna: Philosophari et vivere. Akcent 1997 nr 1 s. 128-129  szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suska Justyna: Wiersze Wacława Iwaniuka "o tym co było i o samym sobie". Akcent 1998 nr 3 s. 211-214  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1199.wiersz: Iwaniuk Wacław: Bilans. Akcent 1990 nr 1/2 s. 235-236  szczegóły 
1200.wiersz: Iwaniuk Wacław: Błogosławieni. Akcent 1990 nr 3 s. 43  szczegóły 
1201.wiersz: Iwaniuk Wacław: Droga. Akcent 1990 nr 1/2 s. 236  szczegóły 
1202.wiersz: Iwaniuk Wacław: Młodzi poeci Ameryki. Akcent 1990 nr 3 s. 44  szczegóły 
1203.wiersz: Iwaniuk Wacław: Moment. Akcent 1990 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
1204.wiersz: Iwaniuk Wacław: Mój dzień. Akcent 1990 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
1205.wiersz: Iwaniuk Wacław: Odkąd zamieszkałem na żyznym Zachodzie. Akcent 1990 nr 3 s. 43-44  szczegóły 
1206.wiersz: Iwaniuk Wacław: Pro domo sua. Akcent 1990 nr 3 s. 41  szczegóły 
1207.wiersz: Iwaniuk Wacław: Radzę poetom żeby się streszczali. Akcent 1990 nr 3 s. 42  szczegóły 
1208.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wiersz o Ameryce. Akcent 1990 nr 1/2 s. 236-237 (z not...) szczegóły 
1209.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wiosna 1990. Akcent 1990 nr 3 s. 43  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1210.proza: Iwaniuk Wacław: Akt pamięci. Akcent 1990 nr 3 s. 46-53  szczegóły 
1211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Święch Jerzy: Szkic do portretu Wacława Iwaniuka. Akcent 2003 nr 4 s. 178-181  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1212.artykuł: Kryszak Janusz: Portret emigranta. Akcent 1990 nr 3 s. 33-40 (o twórczości...) szczegóły 
1213.artykuł: Święch Jerzy: Iwaniuk. Akcent 1990 nr 3 s. 54-58 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
1214.artykuł: Wolski Jan: Patriotyzm Wacława Iwaniuka. Akcent 2002 nr 3 s. 16-24 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
nawiązanie: Czerniawski Adam: Akcent 2003 nr 3 s. 189 (list do redakcji...) szczegóły 
1215.artykuł: Zyman Edward: "Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie" (Wacław Iwaniuk 1912-2001). Akcent 2002 nr 3 s. 10-13 (sylwetka, z fot....) szczegóły 
  Iwasiów Inga
1216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Szczecin feministyczny i inteligencki. Akcent 1999 nr 1 s. 136-137  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1217.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Wigilia nowej Polski (Dzisiaj w noc wigilijną...). Akcent 1992 nr 2/3 s. 352-352 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1218.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Święty drzewostan. Uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Akcent 1991 nr 4 s. 37-45  szczegóły 
1219.artykuł: Sas-Jaworski Andrzej: "Ogarnia nudność zwyczajnego życia". Akcent 1999 nr 1 s. 20-27 (o podróżach pisarza statkiem po Wiśle w l. 1940-1942; z portretem, rys...) szczegóły 
1220.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: Tropami Fausta. Przesłania "Sławy i chwały" Jarosława Iwaszkiewicza. Akcent 1994 nr 1 s. 63-74  szczegóły 
  Sendal-Iwanicka Grażyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1221.wiersz: Iwanicka Grażyna: Gabinet luster. Akcent 2000 nr 4 s. 98  szczegóły 
1222.wiersz: Iwanicka Grażyna: Jesienne rondo. Akcent 2000 nr 4 s. 97-98  szczegóły 
1223.wiersz: Iwanicka Grażyna: Lubelszczyzna. Akcent 2000 nr 4 s. 99  szczegóły 
1224.wiersz: Iwanicka Grażyna: Martwa natura. Akcent 2000 nr 4 s. 96  szczegóły 
1225.wiersz: Iwanicka Grażyna: Portret flamandzki. Akcent 2000 nr 4 s. 96-97  szczegóły 
1226.wiersz: Iwanicka Grażyna: Secesja. Akcent 2000 nr 4 s. 98  szczegóły 
1227.wiersz: Iwanicka Grażyna: Stambuł. Akcent 2000 nr 4 s. 96-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jagiełło Michał
1228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Człowiek i góry. Akcent 1996 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1229.proza: Jagiełło Michał: Zimna kołyska. Akcent 1996 nr 3 s. 25-39  szczegóły 
  Jakimiński Paweł
    proza (alfabet tytułów)
1230.proza: Jakimiński Paweł: (W-z)wodzenie. Akcent 1991 nr 4 s. 118-123  szczegóły 
  Jakubik Zbigniew
    proza (alfabet tytułów)
1231.proza: Jakubik Zbigniew: Wielkie pranie. Akcent 1989 nr 4 s. 94-104 ([z not.]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1232.artykuł: Kłak Tadeusz: Homo lubliniensis (O Zbigniewie Jakubiku). Akcent 1989 nr 4 s. 86-93  szczegóły 
  Jakubowska-Fijałkowska Genowefa
    wiersze (alfabet tytułów)
1233.wiersz: Jakubowska-Fijałkowska Genowefa: Byłam u pierwszej komunii. Akcent 1996 nr 2 s. 64  szczegóły 
1234.wiersz: Jakubowska-Fijałkowska Genowefa: Gdy jesteś Marią.... Akcent 1996 nr 2 s. 66  szczegóły 
1235.wiersz: Jakubowska-Fijałkowska Genowefa: Jeździec. Akcent 1996 nr 2 s. 65  szczegóły 
1236.wiersz: Jakubowska-Fijałkowska Genowefa: Kroi mortadelę.... Akcent 1996 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
1237.wiersz: Jakubowska-Fijałkowska Genowefa: Pusto w środku. Akcent 1996 nr 2 s. 66  szczegóły 
  Jakubowski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1238.wiersz: Jakubowski Jarosław: Bezruch (V) albo Parada Mistrzów. Akcent 2001 nr 4 s. 78  szczegóły 
1239.wiersz: Jakubowski Jarosław: Guciowi. Akcent 2001 nr 4 s. 79-80  szczegóły 
1240.wiersz: Jakubowski Jarosław: Kobiecość. Akcent 2001 nr 4 s. 79  szczegóły 
1241.wiersz: Jakubowski Jarosław: Komórka. Akcent 2001 nr 4 s. 80  szczegóły 
1242.wiersz: Jakubowski Jarosław: Przesilenia. Akcent 2001 nr 4 s. 79  szczegóły 
1243.wiersz: Jakubowski Jarosław: W obronie motorów. Akcent 2001 nr 4 s. 78  szczegóły 
  Janion Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
1244.proza: Janion Ludwik: Nocne słońce. Akcent 2003 nr 1/2 s. 70-71  szczegóły 
1245.proza: Janion Ludwik: Syrenka. Akcent 2003 nr 1/2 s. 71  szczegóły 
1246.proza: Janion Ludwik: Szpada. Akcent 2003 nr 1/2 s. 67  szczegóły 
1247.proza: Janion Ludwik: Zupa. Akcent 2003 nr 1/2 s. 69-70  szczegóły 
1248.proza: Janion Ludwik: Żurawina. Akcent 2003 nr 1/2 s. 67-69  szczegóły 
  Jankowska Magdalena
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikulski Zygmunt: Światu w oczy. Akcent 1994 nr 1 s. 162-163  szczegóły 
1250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Pulsujące źródło. Akcent 2003 nr 1/2 s. 151-153  szczegóły 
1251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikulski Zygmunt: Światu w oczy. Akcent 1994 nr 1 s. 162-163  szczegóły 
1252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danielkiewicz Marek: Ból bycia kobietą. Akcent 1996 nr 2 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: "Zbiór otwarty" Magdaleny Jankowskiej (Poezja jako rozmowa). Akcent 1996 nr 2 s. 141-142  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1253.wiersz: Jankowska Magda: Aria. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1254.wiersz: Jankowska Magda: Bezprawie grawitacji. Akcent 2000 nr 1/2 s. 76  szczegóły 
1255.wiersz: Jankowska Magda: Celebracja rozczarowań. Akcent 2000 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
1256.wiersz: Jankowska Magda: Długa droga wzruszeń. Akcent 2000 nr 1/2 s. 74  szczegóły 
1257.wiersz: Jankowska Magda: Dywidenda. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1258.wiersz: Jankowska Magdalena: Egzaltacja zmysłów. Akcent 1991 nr 4 s. 81-82  szczegóły 
1259.wiersz: Jankowska Magdalena: Już nie mam siły. Akcent 1991 nr 4 s. 82  szczegóły 
1260.wiersz: Jankowska Magdalena: Kiedy śpisz. Akcent 1991 nr 4 s. 83  szczegóły 
1261.wiersz: Jankowska Magdalena: Mama. Akcent 1991 nr 4 s. 81  szczegóły 
1262.wiersz: Jankowska Magdalena: Młodzi. Akcent 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
1263.wiersz: Jankowska Magda: Na fali. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1264.wiersz: Jankowska Magdalena: Nad ranem. Akcent 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
1265.wiersz: Jankowska Magdalena: Nadmorska plaża. Akcent 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
1266.wiersz: Jankowska Magda: Niewidzialna ręka. Akcent 2000 nr 1/2 s. 74-75  szczegóły 
1267.wiersz: Jankowska Magda: Nowy trend. Akcent 2000 nr 1/2 s. 76  szczegóły 
1268.wiersz: Jankowska Magdalena: Odszedł kilka miesięcy temu. Akcent 1996 nr 4 s. 29  szczegóły 
1269.wiersz: Jankowska Magda: Porozumienie zbiorowe. Akcent 2000 nr 1/2 s. 73  szczegóły 
1270.wiersz: Jankowska Magdalena: Przypowieść. Akcent 1991 nr 4 s. 83  szczegóły 
1271.wiersz: Jankowska Magdalena: Przysłówek już. Akcent 1996 nr 4 s. 29  szczegóły 
1272.wiersz: Jankowska Magdalena: Rozstrzygnięcie konkursu. Akcent 1991 nr 4 s. 82-83  szczegóły 
1273.wiersz: Jankowska Magda: Skąd pochodzi moja radość?. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1274.wiersz: Jankowska Magdalena: Skrzydełko. Akcent 1991 nr 4 s. 82  szczegóły 
1275.wiersz: Jankowska Magdalena: Sygnatura. Akcent 1996 nr 4 s. 30  szczegóły 
1276.wiersz: Jankowska Magdalena: W pewnym wieku. Akcent 1991 nr 4 s. 81  szczegóły 
1277.wiersz: Jankowska Magdalena: Wyciszanie. Akcent 1996 nr 4 s. 29  szczegóły 
1278.wiersz: Jankowska Magdalena: Z mitologii. Akcent 1991 nr 4 s. 82  szczegóły 
1279.wiersz: Jankowska Magda: Z różnych planet. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1280.wiersz: Jankowska Magda: Zjazdy zloty sympozja. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
1281.wiersz: Jankowska Magdalena: Zrozumiała skąd ten przymus. Akcent 1996 nr 4 s. 29  szczegóły 
1282.wiersz: Jankowska Magda: Zwrot. Akcent 2000 nr 1/2 s. 75  szczegóły 
  Jankowski Czesław
    korespondencja (alfabet autorów)
1283.korespondencja: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 177 ((1 z 1890); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
1284.korespondencja: Gerson Wojciech: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 175-176 ((1 z 1889); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
1285.korespondencja: Karłowicz Jan: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 178 ((1 z 1890); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
  Jarniewicz Jerzy
1286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dzięgielewski Mariusz: Pulp fiction dla niepoznaki. Akcent 2001 nr 1/2 s. 198-199  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1287.wiersz: Jarniewicz Jerzy: Rewolucja irańska 1978 (fragmenty). Akcent 1991 nr 1 s. 103-105  szczegóły 
  Jaros Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
1288.wiersz: Jaros Urszula: A jeżeli jeszcze chciałam być.... Akcent 1988 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
1289.wiersz: Jaros Urszula: Dwóch. Akcent 2001 nr 3 s. 41  szczegóły 
1290.wiersz: Jaros Urszula: Fotografie pamięci. Akcent 2001 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
1291.wiersz: Jaros Urszula: Gorączka. Akcent 1996 nr 4 s. 42  szczegóły 
1292.wiersz: Jaros Urszula: Impresja. Akcent 1996 nr 4 s. 41  szczegóły 
1293.wiersz: Jaros Urszula: Kim jesteś.. Akcent 1988 nr 1 s. 8  szczegóły 
1294.wiersz: Jaros Urszula: Martwy obraz. Akcent 2001 nr 3 s. 39  szczegóły 
1295.wiersz: Jaros Urszula: Marzenia. Akcent 2001 nr 3 s. 40  szczegóły 
1296.wiersz: Jaros Urszula: Mówiłeś może w innym kraju.... Akcent 1996 nr 4 s. 41  szczegóły 
1297.wiersz: Jaros Urszula: Nieznany ogrodnik. Akcent 2001 nr 3 s. 40-41  szczegóły 
1298.wiersz: Jaros Urszula: Pamięć i przyszłość. Akcent 1988 nr 1 s. 9  szczegóły 
1299.wiersz: Jaros Urszula: Przemoc. Akcent 1988 nr 1 s. 8  szczegóły 
1300.wiersz: Jaros Urszula: Przewrotność tego wiersza. Akcent 1988 nr 1 s. 10  szczegóły 
1301.wiersz: Jaros Urszula: Pytania. Akcent 1996 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
1302.wiersz: Jaros Urszula: Rzeczy. Akcent 1996 nr 4 s. 44  szczegóły 
1303.wiersz: Jaros Urszula: Symptom. Akcent 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
1304.wiersz: Jaros Urszula: Szorstkość. Akcent 2001 nr 3 s. 40  szczegóły 
1305.wiersz: Jaros Urszula: Trucizna. Akcent 1988 nr 1 s. 7  szczegóły 
1306.wiersz: Jaros Urszula: Tu na tej ziemi. Akcent 1988 nr 1 s. 7-10  szczegóły 
1307.wiersz: Jaros Urszula: W inności. Akcent 1996 nr 4 s. 43  szczegóły 
1308.wiersz: Jaros Urszula: Za późno. Akcent 1996 nr 4 s. 42  szczegóły 
  Jasicki Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1309.wiersz: Jasicki Aleksander: I po lodach... Akcent 2000 nr 1/2 s. 91  szczegóły 
1310.wiersz: Jasicki Aleksander: Maślaków portfel. Akcent 2000 nr 1/2 s. 87-88  szczegóły 
1311.wiersz: Jasicki Aleksander: Nieletni, kłusując na miłość. Akcent 2000 nr 1/2 s. 88  szczegóły 
1312.wiersz: Jasicki Aleksander: Skrzydła i inne groźby [z tego cyklu:] Bar sycylijski. Akcent 2000 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
1313.wiersz: Jasicki Aleksander: Skrzydła i inne groźby [z tego cyklu:] Ktoś się zbliża do ud mojej żony. Akcent 2000 nr 1/2 s. 89-90  szczegóły 
1314.wiersz: Jasicki Aleksander: Z głową w trzech koronach. Akcent 2000 nr 1/2 s. 87  szczegóły 
1315.wiersz: Jasicki Aleksander: Zemugula - jajo mechaniczne. Akcent 2000 nr 1/2 s. 89  szczegóły 
  Jasiński Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1316.zgon: Zadura Bohdan: Tadeusz Jasiński (1928-1992) - wspomnienie. Akcent 1992 nr 4 s. 248-249 (zmarł: 6 X 1992...) szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
1317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heck Dorota: Akcent 1988 nr 3 s. 146-149  szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
1318.proza: Jaworski Krzysztof: Wspólny pokój. Akcent 1998 nr 1/2 s. 122-123 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
  Jedliczko Marta
1319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Poezja jak wino.... Akcent 2002 nr 3 s. 172-173  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1320.wiersz: Jedliczko Marta: My nie kochamy. Akcent 2001 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
1321.wiersz: Jedliczko Marta: Odsłoniłeś mnie i zostawiłeś.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 49-50  szczegóły 
1322.wiersz: Jedliczko Marta: Poezja. Akcent 2001 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
1323.wiersz: Jedliczko Marta: Szczeliną otwieram przed tobą.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 48-49  szczegóły 
1324.wiersz: Jedliczko Marta: Temat miłosny. Akcent 2001 nr 1/2 s. 48  szczegóły 
1325.wiersz: Jedliczko Marta: Wiersz dla nikogo. Akcent 2001 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
  Jegor Ryszard
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikulski Zygmunt: Bez hejnału. Akcent 1994 nr 1 s. 179-180  szczegóły 
  Jeżewski Krzysztof Andrzej
1327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: ''Muzyka'' Krzysztofa Jeżewskiego. Akcent 1997 nr 2 s. 168-170  szczegóły 
  Jędruszczak Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1328.artykuł: Lameński Lechosław: Obraz czy szkic - malarstwo Wiesława Jędruszczaka. Akcent 2002 nr 1/2 s. 247-251 (z notą Wiesława Jędruszczaka: O sobie samym słów kilka s. 252-253...) szczegóły 
  Joachimiak Zbigniew
1329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Idę wciąż do Elis. Akcent 1992 nr 4 s. 177-180  szczegóły 
  Józefacka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1330.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 1. Spotkanie z powiernikiem myśli.... Akcent 1996 nr 1 s. 48  szczegóły 
1331.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 10. W oczach deszczu.... Akcent 1996 nr 1 s. 50  szczegóły 
1332.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 11. Życie wpatrzone.... Akcent 1996 nr 1 s. 50  szczegóły 
1333.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 12. Bez ostrzeżenia.... Akcent 1996 nr 1 s. 50  szczegóły 
1334.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 2. Przestrzeń przetłumaczona na wiatr.... Akcent 1996 nr 1 s. 48  szczegóły 
1335.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 3. Teraz któremu winniśmy życie.... Akcent 1996 nr 1 s. 48  szczegóły 
1336.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 4. Wczesna utrata.... Akcent 1996 nr 1 s. 48  szczegóły 
1337.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 5. Palimpsest tego królestwa.... Akcent 1996 nr 1 s. 49  szczegóły 
1338.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 8. Inne Rzeczy.... Akcent 1996 nr 1 s. 49  szczegóły 
1339.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] 9. Coraz śmielsze góry.... Akcent 1996 nr 1 s. 49-50  szczegóły 
1340.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] Bezniebne grudnie.... Akcent 1996 nr 1 s. 49  szczegóły 
1341.wiersz: Józefacka Maria: Wiersze [z tego cyklu:] Bogactwo.... Akcent 1996 nr 1 s. 49  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1342.proza: Józefacka Maria: Elegia dla Sarajewa. Akcent 1996 nr 2 s. 74-87  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1343.artykuł: Sławińska Irena: Powieści o utraconym domu (Uwagi o książkach dla młodzieży Marii Józefackiej). Akcent 1996 nr 2 s. 88-90 ( ...) szczegóły 
1344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Grażyna: Godzina z "Ziemią spotkania". Akcent 1990 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
  Jóźwik Zbigniew
    proza (alfabet tytułów)
1345.proza: Jóźwik Zbigniew: Zapiski z wyprawy na Spitsbergen. Akcent 1996 nr 1 s. 193-204  szczegóły 
  Jurek Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1346.wiersz: Jurek Przemysław: Z parafii. Akcent 2002 nr 4 s. 58-60  szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1347.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Dom się zapada. Akcent 1990 nr 1/2 s. 199  szczegóły 
1348.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Granica. Akcent 1990 nr 1/2 s. 200  szczegóły 
1349.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Obłoki nad Lidą. Akcent 1990 nr 1/2 s. 199  szczegóły 
1350.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Pokój dzieciństwa. Akcent 1990 nr 1/2 s. 200  szczegóły 
1351.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Powrót. Akcent 1990 nr 1/2 s. 200-201  szczegóły 
1352.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Zaśpiewaj jeszcze nad tą wodą. Akcent 1990 nr 1/2 s. 201  szczegóły 
1353.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [z tego cyklu:] Ze snu w sen. Akcent 1990 nr 1/2 s. 201-202  szczegóły 
  Jurkowska Maja
    proza (alfabet tytułów)
1354.proza: Brick-Jurkowska Maja: Kobiety. Akcent 1990 nr 4 s. 86-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kacprzak Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1355.wiersz: Kacprzak Jacek: Poza światem. Akcent 2001 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
1356.wiersz: Kacprzak Jacek: Włamanie. Akcent 2001 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
  Kajtochowa Anna
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Ewa: Powrót do pierwszej strony życia. Akcent 1995 nr 2 s. 158, 159  szczegóły 
  Kalandyk Mariusz
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kociuba Grzegorz: Barbarzyńca i klerk. Akcent 1997 nr 3 s. 153-155  szczegóły 
  Kalbarczyk Adam
1359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański J.F.: Herbertowską miarą. O "Obrazkach" Adama Kalbarczyka. Akcent 1994 nr 1 s. 148-150  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1360.wiersz: Kalbarczyk Adam: Kamień. Akcent 1988 nr 4 s. 120  szczegóły 
1361.wiersz: Kalbarczyk Adam: Ma petite fleur. Akcent 1988 nr 4 s. 120  szczegóły 
1362.wiersz: Kalbarczyk Adam: Obrazki Samuela Buduef. Akcent 1988 nr 4 s. 118  szczegóły 
1363.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef mówi o swych wątpliwościach. Akcent 1988 nr 4 s. 119  szczegóły 
1364.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef objaśnia nazwę "obrazek". Akcent 1988 nr 4 s. 118-119  szczegóły 
1365.wiersz: Kalbarczyk Adam: Samuel Buduef objaśnia technikę swych obrazków. Akcent 1988 nr 4 s. 119  szczegóły 
1366.wiersz: Kalbarczyk Adam: Teoria fragmentu Samuela Buduef. Akcent 1988 nr 4 s. 118  szczegóły 
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1367.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Złota litera (O poezji Anny Kamieńskiej). Akcent 1988 nr 4 s. 73-87  szczegóły 
  Kania Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
1368.proza: Kania Kazimierz: Poza grą. Akcent 1988 nr 1 s. 11-36  szczegóły 
  Kapelusz Aneta
    proza (alfabet tytułów)
1369.proza: Kapelusz Aneta: Kuszenie Felixa Dixa. Akcent 2002 nr 1/2 s. 11-12  szczegóły 
1370.proza: Kapelusz Aneta: Mokry tydzień. Akcent 2002 nr 1/2 s. 9-11  szczegóły 
1371.proza: Kapelusz Aneta: Scarlett O'Hairy. Akcent 2002 nr 1/2 s. 8-9  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szkołut Tadeusz: Ryszard Kapuściński - antropolog kultury współczesnej. Akcent 1997 nr 3 s. 130-133  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1373.wiersz: Kapuściński Ryszard: British Railways do Walii. Akcent 1992 nr 4 s. 9-10  szczegóły 
1374.wiersz: Kapuściński Ryszard: Cierpienie i wina. Akcent 1992 nr 4 s. 11  szczegóły 
1375.wiersz: Kapuściński Ryszard: Droga kiedy nią przejdziesz.... Akcent 1992 nr 4 s. 10  szczegóły 
1376.wiersz: Kapuściński Ryszard: Korzenie mają kierunek pionowy.... Akcent 1992 nr 4 s. 10  szczegóły 
1377.wiersz: Kapuściński Ryszard: Liść oderwany od gałęzi.... Akcent 1992 nr 4 s. 10  szczegóły 
1378.wiersz: Kapuściński Ryszard: Na odejście poety. Akcent 1992 nr 4 s. 11  szczegóły 
1379.wiersz: Kapuściński Ryszard: Odkrycia. Akcent 1992 nr 4 s. 7  szczegóły 
1380.wiersz: Kapuściński Ryszard: Po dwóch stronach oceanu. Akcent 1992 nr 4 s. 7  szczegóły 
1381.wiersz: Kapuściński Ryszard: Poezja to świątynia.... Akcent 1992 nr 4 s. 11  szczegóły 
1382.wiersz: Kapuściński Ryszard: Śniłem że leżymy na łące.... Akcent 1992 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
1383.wiersz: Kapuściński Ryszard: To błądzenie po zakamarkach.... Akcent 1992 nr 4 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1384.proza: Kapuściński Ryszard: Ziemia polska (Nałęczów). Akcent 1996 nr 4 s. 7-10  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1385.tekst paraliteracki: Kapuściński Ryszard: Uwagi o globalizacji. Akcent 2001 nr 4 s. 11-14  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1386.artykuł: Literacka Nagroda Europejskiego Porozumienia. Akcent 1994 nr 1 s. 129 (inf. o przyzn. pisarzowi przez Stowarzyszenie Niemieckich Księgarzy li...) szczegóły 
1387.artykuł: Szkołut Tadeusz: Ryszard Kapuściński - antropolog kultury współczesnej. Akcent 1997 nr 3 s. 130-133  szczegóły 
1388.artykuł: Szkołut Tadeusz: Świat według Kapuścińskiego. Akcent 1996 nr 3 s. 14-20  szczegóły 
1389.artykuł: Wysocka Aneta: Moim lasem są ludzie. O języku Ryszarda Kapuścińskiego. Akcent 2003 nr 1/2 s. 26-29  szczegóły 
1390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białek Paweł: Afryka na tacy. Akcent 2001 nr 1/2 s. 264-265  szczegóły 
artykuł: Grzyb Michał: Szlachetne drzewo. Akcent 2001 nr 1/2 s. 266-268  szczegóły 
artykuł: Milewska Anna: Psychoterapia. Akcent 2001 nr 1/2 s. 265-266  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Bogusław: Czytane na przyszłość. "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 261-263 (zawiera także fragm. wypow. studentów IV roku polonistyki UMCS...) szczegóły 
artykuł: Wysocka Aneta: Ludzie hebanowi - reporter przeciw stereotypom językowym. "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 269-276  szczegóły 
1391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szkołut Tadeusz: Tajemnice "Lapidariów". Akcent 2003 nr 1/2 s. 21-25 (z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
  Karasek Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1392.artykuł: Majeran Tomasz: Derridium tremens. Akcent 1996 nr 4 s. 209-212 (o pisarstwie krytycznoliterackim...) szczegóły 
  Karasińska Anna
1393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Michał: Niepamięć warta pamięci. Akcent 2001 nr 1/2 s. 193-195  szczegóły 
  Karwat Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1394.wiersz: Karwat Anna: Natchniony malarz... Akcent 1997 nr 4 s. 21  szczegóły 
1395.wiersz: Karwat Anna: Świadoma swoich praw... Akcent 1997 nr 4 s. 22  szczegóły 
1396.wiersz: Karwat Anna: W iskierce mdłości... Akcent 1997 nr 4 s. 21-22  szczegóły 
  Kawałko Marian Janusz
1397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Zabawmy się w dom - zabawmy się w wiersz... (Nad poezją Mariana Janusza Kawałko). Akcent 1995 nr 3/4 s. 188-191  szczegóły 
1398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj Ewa: Psalmodia pana Błyszczyńskiego. Akcent 2002 nr 3 s. 163-164  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Dzień ostatni - dzień pierwszy. Akcent 1991 nr 4 s. 35  szczegóły 
1400.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Nocny telefon I. Akcent 1991 nr 4 s. 30-31  szczegóły 
1401.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Nocny telefon III. Akcent 1991 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
1402.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Nocny telefon IV. Akcent 1991 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
1403.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Pan z beskidzkiej kapliczki. Akcent 1991 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
1404.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Pastorałka biblijna. Akcent 1991 nr 4 s. 33-34  szczegóły 
1405.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Białe bolero podczas pełni. Akcent 1994 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
1406.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Cudowna rana świata. Akcent 1994 nr 2 s. 10  szczegóły 
1407.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Medytujący o brzasku. Akcent 1994 nr 2 s. 9-10  szczegóły 
1408.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Mój samouczek. Akcent 1994 nr 2 s. 12  szczegóły 
1409.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Partita dla dwojga. Akcent 1994 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
1410.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Ptak, pokrzyk i miłość. Akcent 1994 nr 2 s. 7  szczegóły 
1411.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Ułaskawianie baroku [z tego cyklu:] Rozmowy z Ocalającym. Akcent 1994 nr 2 s. 10-12  szczegóły 
1412.wiersz: Kawałko Marian Janusz: Umyślne poezji nazywanie. Akcent 1991 nr 4 s. 36  szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1413.wiersz: Kawiński Wojciech: Antyballada. Akcent 1999 nr 3/4 s. 51  szczegóły 
1414.wiersz: Kawiński Wojciech: Ars poetica. Akcent 1999 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
1415.wiersz: Kawiński Wojciech: Ars poetica. Akcent 1992 nr 4 s. 144  szczegóły 
1416.wiersz: Kawiński Wojciech: Ars poetica. Akcent 2001 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
1417.wiersz: Kawiński Wojciech: Awaria pamięci. Akcent 2001 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
1418.wiersz: Kawiński Wojciech: Biel ziemi.... Akcent 1992 nr 4 s. 143  szczegóły 
1419.wiersz: Kawiński Wojciech: Coraz krótsze zdania. Akcent 2001 nr 4 s. 58  szczegóły 
1420.wiersz: Kawiński Wojciech: Jedyny liść. Akcent 1992 nr 4 s. 139-140  szczegóły 
1421.wiersz: Kawiński Wojciech: Mniej niż mało. Akcent 1992 nr 4 s. 141  szczegóły 
1422.wiersz: Kawiński Wojciech: Mniejsze i większe podróże. Akcent 2001 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
1423.wiersz: Kawiński Wojciech: Nie jestem wierny.... Akcent 2001 nr 4 s. 59  szczegóły 
1424.wiersz: Kawiński Wojciech: Odległości. Akcent 1992 nr 4 s. 140-141  szczegóły 
1425.wiersz: Kawiński Wojciech: Piosenka pospolita. Akcent 1992 nr 4 s. 141-142  szczegóły 
1426.wiersz: Kawiński Wojciech: Płomień, ból, oddech. Akcent 1999 nr 3/4 s. 48  szczegóły 
1427.wiersz: Kawiński Wojciech: Racje anonimowe. Akcent 1992 nr 4 s. 139  szczegóły 
1428.wiersz: Kawiński Wojciech: Topnienie (1). Akcent 1992 nr 4 s. 142-143  szczegóły 
1429.wiersz: Kawiński Wojciech: Topnienie (2). Akcent 1992 nr 4 s. 143  szczegóły 
1430.wiersz: Kawiński Wojciech: W tobie i we mnie. Akcent 1992 nr 4 s. 139  szczegóły 
1431.wiersz: Kawiński Wojciech: Wiosennie. Akcent 1999 nr 3/4 s. 49-50  szczegóły 
1432.wiersz: Kawiński Wojciech: Wszyscy którzy byli... Akcent 1999 nr 3/4 s. 51  szczegóły 
1433.wiersz: Kawiński Wojciech: Zużyte łąki. Akcent 1999 nr 3/4 s. 48-49  szczegóły 
  Kazanecki Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1434.wiersz: Kazanecki Wiesław: Do A. Babińskiego. Akcent 1989 nr 4 s. 206  szczegóły 
1435.wiersz: Kazanecki Wiesław: Krajobraz w zasięgu okna. Akcent 1989 nr 4 s. 205  szczegóły 
1436.wiersz: Kazanecki Wiesław: Miłość - schody w powietrzu. Akcent 1989 nr 4 s. 206  szczegóły 
1437.wiersz: Kazanecki Wiesław: moi dziadowie prorocy.... Akcent 1989 nr 4 s. 205  szczegóły 
1438.wiersz: Kazanecki Wiesław: Moja ojczyzna. Akcent 1989 nr 4 s. 206  szczegóły 
1439.wiersz: Kazanecki Wiesław: Portret nieznajomej II. Akcent 1989 nr 4 s. 206  szczegóły 
1440.wiersz: Kazanecki Wiesław: Rozwiąźli niewolnicy: seks wódka i praca. Akcent 1989 nr 4 s. 205  szczegóły 
1441.wiersz: Kazanecki Wiesław: Ty pójdziesz górą. Akcent 1989 nr 4 s. 207  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1442.artykuł: Szczepaniak Czesław Mirosław: W.K.. Akcent 1989 nr 4 s. 204 ([nota]...) szczegóły 
  Keryl Anna
1443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Trzy książki - trzy wizje świata. Akcent 1999 nr 2 s. 191-192  szczegóły 
  Kępski Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1444.proza: Kępski Piotr: Cool. Akcent 2003 nr 1/2 s. 116-120  szczegóły 
1445.proza: Kępski Piotr: Dolar. Akcent 2003 nr 1/2 s. 115-116  szczegóły 
1446.proza: Kępski Piotr: Pierwszy raz. Akcent 2003 nr 1/2 s. 114-115  szczegóły 
1447.proza: Kępski Piotr: Sztafeta. Akcent 2003 nr 1/2 s. 113  szczegóły 
  Kielewicz Jan
    proza (alfabet tytułów)
1448.proza: Kielewicz Jan: Wegetarianin. Akcent 1990 nr 1/2 s. 149-156 (z not. podp. (J.S.)...) szczegóły 
  Kieślowski Krzysztof
1449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbowski Christopher: Przestrzeń poza kadrem (Dwie książki o Kieślowskim). Akcent 1995 nr 2 s. 219-221  szczegóły 
  Klejnberg Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
1450.proza: Klejnberg Jarosław: Żak i Śmierć. Akcent 1997 nr 1 s. 64-72  szczegóły 
  Klępka Władysław
1451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Podróż do źródeł. Akcent 1997 nr 3 s. 150-152  szczegóły 
  Klimecki Jan
    proza (alfabet tytułów)
1452.proza: Klimecki Jan: Próba (Fragment). Akcent 1988 nr 1 s. 104-112  szczegóły 
  Kłoniecki E.
    wiersze (alfabet tytułów)
1453.wiersz: Kłoniecki E.: Polska jesień. Akcent 1992 nr 2/3 s. 360 (wiersz opublikowany w czasop. "Polacy w Danji" z 1933 r.; z koment. : ...) szczegóły 
  Kobielski-Grauman Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1454.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 1 I ciało stało się ciałem.... Akcent 1995 nr 1 s. 31  szczegóły 
1455.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 11 Wszystkie nagrobki są w nas.... Akcent 1995 nr 1 s. 32  szczegóły 
1456.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 12 Ktoś sieje wiatr.... Akcent 1995 nr 1 s. 32  szczegóły 
1457.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 14 Ostatni człowiek.... Akcent 1995 nr 1 s. 32, 33  szczegóły 
1458.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 17 Jak trzask zapalonej zapałki.... Akcent 1995 nr 1 s. 33  szczegóły 
1459.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tego cyklu:] 2 Gdy to, co rozszczepione.... Akcent 1995 nr 1 s. 31  szczegóły 
1460.wiersz: Kobielski-Grauman Piotr: Błyski [z tegoyklu:] 5 Ten płacz.... Akcent 1995 nr 1 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1461.proza: Kobielski-Grauman Piotr: Zombi. Akcent 1996 nr 4 s. 45-58  szczegóły 
  Kobielski Piotr Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1462.wiersz: Kobielski Piotr Krzysztof: Ars poetica. Akcent 1989 nr 3 s. 73  szczegóły 
1463.wiersz: Kobielski Piotr Krzysztof: Nic nie było, nie szkodzi. Akcent 1989 nr 3 s. 73  szczegóły 
1464.wiersz: Kobielski Piotr Krzysztof: Pomnik wolności. Akcent 1989 nr 3 s. 72  szczegóły 
1465.wiersz: Kobielski Piotr Krzysztof: Twarzą w mur. Akcent 1989 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
  Kochmański Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1466.wiersz: Kochmański Marek: "Fletnia chińska". Akcent 1994 nr 3/4 s. 29  szczegóły 
1467.wiersz: Kochmański Marek: Ja Judasz. Akcent 1994 nr 3/4 s. 29-30  szczegóły 
1468.wiersz: Kochmański Marek: Lekcja polskiego. Akcent 1994 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
1469.wiersz: Kochmański Marek: Modlitwa. Akcent 1994 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
1470.wiersz: Kochmański Marek: Najstarszy syn Hioba. Akcent 1994 nr 3/4 s. 28  szczegóły 
1471.wiersz: Kochmański Marek: Pascalowska noc. Akcent 1994 nr 3/4 s. 31  szczegóły 
1472.wiersz: Kochmański Marek: Trzy cnoty główne. Akcent 1994 nr 3/4 s. 28-29  szczegóły 
  Kołodziej Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1473.wiersz: Kołodziej Ryszard: Córka Jaira. Akcent 1999 nr 3/4 s. 105  szczegóły 
1474.wiersz: Kołodziej Ryszard: Historyk filozofii. Akcent 1999 nr 3/4 s. 104  szczegóły 
1475.wiersz: Kołodziej Ryszard: Kolej rzeczy. Akcent 1999 nr 3/4 s. 103  szczegóły 
1476.wiersz: Kołodziej Ryszard: Redaktor ewangelii. Akcent 1999 nr 3/4 s. 104  szczegóły 
1477.wiersz: Kołodziej Ryszard: Syn marnotrawny. Akcent 1999 nr 3/4 s. 103  szczegóły 
1478.wiersz: Kołodziej Ryszard: Syn wdowy. Akcent 1999 nr 3/4 s. 105  szczegóły 
1479.wiersz: Kołodziej Ryszard: Widokówka z Teotihuacan. Akcent 1999 nr 3/4 s. 104  szczegóły 
  Kołyszko Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1480.wiersz: Kołyszko Piotr: Bramy sygnałów muszą być zawarte.... Akcent 1989 nr 4 s. 119  szczegóły 
1481.wiersz: Kołyszko Piotr: Gest gestów (Pamięci Ks. Dr. J. Majkowskiego). Akcent 1989 nr 4 s. 118  szczegóły 
1482.wiersz: Kołyszko Piotr: Tak i nie. Akcent 1989 nr 4 s. 118  szczegóły 
1483.wiersz: Kołyszko Piotr: Tkanka (E. Jankowskiej-Lategano). Akcent 1989 nr 4 s. 119  szczegóły 
  Koman Dorota
1484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filipczak Dorota: Pokaż język. Akcent 1998 nr 1/2 s. 166-169  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1485.wiersz: Koman Dorota: 16 X 1998 r.. Akcent 1999 nr 2 s. 42-43  szczegóły 
1486.wiersz: Koman Dorota: Automat. Akcent 1999 nr 2 s. 43  szczegóły 
1487.wiersz: Koman Dorota: Będzie dobrze. Akcent 1999 nr 2 s. 43-44  szczegóły 
1488.wiersz: Koman Dorota: Chcesz, bym odfrunęła? (Dorocie Filipczak). Akcent 1999 nr 2 s. 41  szczegóły 
1489.wiersz: Koman Dorota: Dwa razy do roku. Akcent 1999 nr 2 s. 43  szczegóły 
1490.wiersz: Koman Dorota: Gdzie jest czas teraźniejszy?. Akcent 1999 nr 2 s. 41  szczegóły 
1491.wiersz: Koman Dorota: Moi narzeczeni chodzą w dobrych swetrach. Akcent 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
1492.wiersz: Koman Dorota: Nie trzeba było rozsypywać pereł. Akcent 1999 nr 2 s. 42  szczegóły 
1493.wiersz: Koman Dorota: Ojcze nasz. Akcent 1999 nr 2 s. 41  szczegóły 
1494.wiersz: Koman Dorota: Pierwsza strona Harlekina. Akcent 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
1495.wiersz: Koman Dorota: Rozstanie. Akcent 1999 nr 2 s. 44  szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1496.artykuł: Kalbarczyk Adam: Krytyk na drogach Prawdy (o Karolu Ludwiku Konińskim). Akcent 2000 nr 1/2 s. 116-122 (o pojęciu prawdy w twórczości, także krytycznoliterackiej...) szczegóły 
  Koniusz Janusz
1497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Janusza Koniusza "Droga do Hamleta". Akcent 2001 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
  Konopnicka Maria
1498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sęk Jan: Pan Balcer w "Nowej Polsce". Śladami realiów i mitów. Akcent 1992 nr 2/3 s. 104-114  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Akcent 1989 nr 1 s. 149-152  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1500.proza: Konwicki Tadeusz: Jak kręciłem "Lawę"?. Akcent 1992 nr 2/3 s. 7-18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1501.artykuł: Michnik Adam: Kompleks Konwickiego. Akcent 1996 nr 2 s. 22-29 (o twórczości i światopoglądzie i pisarza...) szczegóły 
1502.artykuł: Nasalska Anna: Pamięć Litwy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 19-25 (obraz Litwy w twórczości Tadeusza Konwickiego...) szczegóły 
1503.artykuł: Nasalska Anna: Twarz obcego (O twórczości Tadeusza Konwickiego). Akcent 1996 nr 2 s. 7-21 (z życzeniami od redakcji pisma z okazji 70. rocznicy urodzin, s. 7...) szczegóły 
  Kornacki Ryszard
1504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Melkowski Stefan: Aby język giętki.... Akcent 1996 nr 1 s. 147-149  szczegóły 
1505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalska Stefania: Szukanie człowieka. Akcent 1990 nr 3 s. 184-187  szczegóły 
  Kornblum Josef
1506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żurek Sławomir Jacek: Obrazki pełne goryczy. Akcent 2003 nr 3 s. 148-150  szczegóły 
  Kornhauser Julian
1507.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałuża Anna: Głowa w piasek. Akcent 2002 nr 3 s. 161-162  szczegóły 
  Korus Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
1508.wiersz: Korus Zygmunt: Ach to po pierwsze. Akcent 2003 nr 1/2 s. 49  szczegóły 
1509.wiersz: Korus Zygmunt: Autoservice. Akcent 2003 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
1510.wiersz: Korus Zygmunt: Back line. Akcent 2003 nr 1/2 s. 50  szczegóły 
1511.wiersz: Korus Zygmunt: Dwie podstawki. Akcent 2003 nr 1/2 s. 50-51  szczegóły 
1512.wiersz: Korus Zygmunt: Łaty fastrygi przenicowany.... Akcent 2003 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
1513.wiersz: Korus Zygmunt: Przesył połyka. Akcent 2003 nr 1/2 s. 51  szczegóły 
1514.wiersz: Korus Zygmunt: W delcie Vancouver. Akcent 2003 nr 1/2 s. 52  szczegóły 
  Koryl Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1515.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja biblijna. Akcent 1992 nr 1 s. 61  szczegóły 
1516.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja odpustowa. Akcent 1992 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
1517.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja postna. Akcent 1992 nr 1 s. 60  szczegóły 
1518.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja rzeczna. Akcent 1992 nr 1 s. 61  szczegóły 
1519.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja stroma. Akcent 1992 nr 1 s. 60  szczegóły 
1520.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja zwiastująca. Akcent 1992 nr 1 s. 59  szczegóły 
1521.wiersz: Koryl Janusz: Dygresja żywiczna. Akcent 1992 nr 1 s. 59-60  szczegóły 
  Korzan Michał
1522.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kawałko Marian Janusz: Niepokój i nadzieja. Akcent 2000 nr 3 s. 159-160  szczegóły 
  Kosk-Kosicka Danuta
    wiersze (alfabet tytułów)
1523.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: Cienka niebieska linia między żywym i nieruchomym. Akcent 2000 nr 4 s. 106  szczegóły 
1524.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: In memoriam (na śmierć Zbigniewa Herberta). Akcent 2000 nr 4 s. 107  szczegóły 
1525.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: Powrót. Akcent 2000 nr 4 s. 105-106  szczegóły 
1526.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: Przerażenie jak uzbrojone szkło... Akcent 2000 nr 4 s. 105  szczegóły 
1527.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: Z twarzą jak całun... Akcent 2000 nr 4 s. 106  szczegóły 
1528.wiersz: Kosk-Kosicka Danuta: Zanim wieczór ściemnieje. Akcent 2000 nr 4 s. 105  szczegóły 
  Kossak Zofia
    listy (alfabet tytułów)
1529.listy: Kossak Zofia: Listy Zofii Kossak do Józefa Birkenmajera. Akcent 1999 nr 1 s. 160-166 (8 listów z l. 1931-1939; komentarz: Mirosława Pałaszewska, s. 159-160...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1530.artykuł: Mazanowa Danuta: Zofii Kossak-Szczuckiej relacja z obozu w Auschwitz-Birkenau. Akcent 1993 nr 3 s. 36-46  szczegóły 
  Kossuth Barbara Stefania
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Kossuth Barbara Stefania: Pasterka. Akcent 1992 nr 2/3 s. 360 (wiersz podp. Barbara Stefania Kossuthówna, z koment.: Edward Olszewski...) szczegóły 
  Kotański Janusz
1532.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Cezary: Poetycka kontrrewolucja. Akcent 1994 nr 3/4 s. 155-157  szczegóły 
1533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Cezary: Poetycka kontrrewolucja. Akcent 1994 nr 3/4 s. 155-157  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1534.wiersz: Kotański Janusz: Nagie gałązki w koronkach.... Akcent 1994 nr 2 s. 60  szczegóły 
1535.wiersz: Kotański Janusz: Paruzja się opóźnia.... Akcent 1994 nr 2 s. 60  szczegóły 
1536.wiersz: Kotański Janusz: Piłem noc rozbijała się..... Akcent 1994 nr 2 s. 59  szczegóły 
1537.wiersz: Kotański Janusz: Są tacy którzy myślą.... Akcent 1994 nr 2 s. 58  szczegóły 
1538.wiersz: Kotański Janusz: Słowa pękają jak wiśnie.... Akcent 1994 nr 2 s. 58  szczegóły 
1539.wiersz: Kotański Janusz: Tassili XIX wiek. Akcent 1994 nr 2 s. 59  szczegóły 
1540.wiersz: Kotański Janusz: Wtedy tylko.... Akcent 1994 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
1541.wiersz: Kotański Janusz: Źródło strumień wodospad.... Akcent 1994 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
  Koter Franciszek
    proza (alfabet tytułów)
1542.proza: Koter Franciszek: Książki. Akcent 1999 nr 3/4 s. 98-101  szczegóły 
1543.proza: Koter Franciszek: Niestrawność. Akcent 1999 nr 3/4 s. 97-98  szczegóły 
1544.proza: Koter Franciszek: Życiorys. Akcent 1999 nr 3/4 s. 101-102  szczegóły 
  Kowalczyk Andrzej Sławomir
    proza (alfabet tytułów)
1545.proza: Kowalczyk Andrzej Sławomir: Metafora. Akcent 1995 nr 2 s. 118-123  szczegóły 
  Kowalczyk Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
1546.proza: Kowalczyk Dariusz: Warta honorowa. Akcent 1989 nr 2 s. 134-137  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
1547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Na wspak. Akcent 1994 nr 1 s. 176-179  szczegóły 
  Kowalik Jan
1548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Grażyna: Gorycz emigracji. Akcent 1995 nr 3/4 s. 183-185  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1549.wiersz: Kowalik Jan: Jak zaprzyjaźnić się. Akcent 1992 nr 4 s. 114-115  szczegóły 
1550.wiersz: Kowalik Jan: Meteorologia. Akcent 1992 nr 4 s. 113  szczegóły 
1551.wiersz: Kowalik Jan: Na ostatku. Akcent 1992 nr 4 s. 115 (z fot. Jana Kowalika...) szczegóły 
1552.wiersz: Kowalik Jan: Okno. Akcent 1992 nr 4 s. 113  szczegóły 
1553.wiersz: Kowalik Jan: Sny. Akcent 1992 nr 4 s. 114  szczegóły 
1554.wiersz: Kowalik Jan: Spóźniony list. Akcent 1992 nr 4 s. 113  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1555.artykuł: Wróblewski Bogusław: Jan Kowalik - wybitny bibliograf polskiej diaspory. Akcent 1992 nr 4 s. 110-112 (z fot. Jana Kowalika...) szczegóły 
  Kozak Henryk Józef
1556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makarska Maria: "Moim królestwem jest łąka". Akcent 2002 nr 3 s. 164-165  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1557.wiersz: Kozak Henryk Józef: Gdziekolwiek jesteś. Akcent 1988 nr 4 s. 26  szczegóły 
1558.wiersz: Kozak Henryk Józef: Gwiezdny książę (pamięci Andrzeja Łuczeńczyka). Akcent 1993 nr 1/2 s. 89  szczegóły 
1559.wiersz: Kozak Henryk Józef: Monolog gastarbeitera. Akcent 1993 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
1560.wiersz: Kozak Henryk Józef: Nad jeziorem orzechowym świt. Akcent 1993 nr 1/2 s. 89  szczegóły 
1561.wiersz: Kozak Henryk Józef: Nie udał się nam.... Akcent 1988 nr 4 s. 27  szczegóły 
1562.wiersz: Kozak Henryk Józef: Prośba. Akcent 1993 nr 1/2 s. 91  szczegóły 
1563.wiersz: Kozak Henryk Józef: Stałem w oknie. Akcent 1988 nr 4 s. 24  szczegóły 
1564.wiersz: Kozak Henryk Józef: Sygnaturka z Sitnika. Akcent 1988 nr 4 s. 26-27  szczegóły 
1565.wiersz: Kozak Henryk: Tornado nad Ponte Vedra. Akcent 1998 nr 4 s. 91-99  szczegóły 
1566.wiersz: Kozak Henryk Józef: Z życiorysu. Akcent 1988 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1567.proza: Kozak Henryk Józef: Dziennik nieistnienia [fragm. pow.]. Akcent 1990 nr 3 s. 113-134  szczegóły 
1568.proza: Kozak Henryk: Kamień. Akcent 2000 nr 4 s. 36-42  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1569.artykuł: Horoch-Goszczycka Dorota: ''Nie starczy życia, aby tam wrócić''. Akcent 1997 nr 4 s. 82-90 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Koziara Ewa
1570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojecki Ryszard: Nie wszystko już było. Akcent 1993 nr 3 s. 177-179  szczegóły 
  Kozioł Kuba
    wiersze (alfabet tytułów)
1571.wiersz: Kozioł Kuba: W tej popezji... (poemat). Akcent 1995 nr 1 s. 103-106  szczegóły 
  Kozioł Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
1572.wiersz: Kozioł Urszula: [Haiku]. Akcent 1996 nr 4 s. 23-24  szczegóły 
1573.wiersz: Kozioł Urszula: Nad stawem, przed nocą. Akcent 1996 nr 4 s. 22-23  szczegóły 
1574.wiersz: Kozioł Urszula: Obrazek. Akcent 1996 nr 4 s. 23  szczegóły 
1575.wiersz: Kozioł Urszula: Z głodu zdziwienia. Akcent 1996 nr 4 s. 22  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1576.artykuł: Witko-Dłuska Alina: "Przyszłam na świat w dzikim skansenie" (O poezji Urszuli Kozioł). Akcent 1996 nr 4 s. 25-28  szczegóły 
  Kozłowski Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1577.wiersz: Kozłowski Grzegorz: Rozmowa II (fragmenty). Akcent 1997 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
1578.wiersz: Kozłowski Grzegorz: Sen jaszczurek. Akcent 1997 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
1579.wiersz: Kozłowski Grzegorz: Zimowa opowieść. Akcent 1997 nr 4 s. 14  szczegóły 
  Kozłowski Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1580.wiersz: Kozłowski Janusz: Brzask. Akcent 1988 nr 4 s. 64  szczegóły 
1581.wiersz: Kozłowski Janusz: Czystość. Akcent 1988 nr 4 s. 65  szczegóły 
1582.wiersz: Kozłowski Janusz: Dom jednego dzieciństwa. Akcent 1988 nr 4 s. 65  szczegóły 
1583.wiersz: Kozłowski Janusz: Kojarzenie morza. Akcent 1988 nr 4 s. 64  szczegóły 
1584.wiersz: Kozłowski Janusz: Ważne (J. Twardowskiemu). Akcent 1988 nr 4 s. 64  szczegóły 
  Krajewski Robert
1585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kociuba Grzegorz: Zraniony motyl. Akcent 1996 nr 4 s. 143-144  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1586.artykuł: Stępnik Krzysztof: Fizjonomista monarchów i karłów (Kraszewskiego technika portretu). Akcent 1996 nr 3 s. 82-92  szczegóły 
1587.artykuł: Stępnik Krzysztof: Kraszewski jako ''sowietolog''. Akcent 1997 nr 3 s. 66-74 (przemyślenia pisarza o Rosjj carskiej, na podstawie ''Rachunków'' i ''...) szczegóły 
  Krawczyk Herbert Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1588.wiersz: Krawczyk Herbert Paweł: Nowy początek. Akcent 1992 nr 2/3 s. 357 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
  Krejckant-Ożarski Krzysztof
1589.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pustkowski Henryk: Czy poetą można być po pięćdziesiątce?. Akcent 2000 nr 3 s. 157-158  szczegóły 
  Królikowski Bohdan
1590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sulikowski Andrzej: Jaki był "Czas ułanów"?. Akcent 1994 nr 3/4 s. 171-173  szczegóły 
  Krupka Paweł
    wywiady (alfabet autorów)
1591.wywiad: Grupiński Jerzy: Księgi jak piosenki. Akcent 1999 nr 1 s. 174-175  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1592.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Plus ultra (O metafizycznej poezji R.K.). Akcent 1989 nr 2 s. 86-97  szczegóły 
  Kryszak Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1593.wiersz: Kryszak Janusz: Czechowicz. Akcent 1991 nr 1 s. 66  szczegóły 
1594.wiersz: Kryszak Janusz: Elegia ulicy Złotej. Akcent 2003 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
1595.wiersz: Kryszak Janusz: Modlitwa gorliwego chrześcijanina. Akcent 2003 nr 1/2 s. 31-32  szczegóły 
1596.wiersz: Kryszak Janusz: Oda do słowika. Akcent 1991 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
1597.wiersz: Kryszak Janusz: Okno i drzewo. Akcent 1991 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
1598.wiersz: Kryszak Janusz: Spacer zimowy. Akcent 2003 nr 1/2 s. 30  szczegóły 
1599.wiersz: Kryszak Janusz: Szwederowo, ulica Mariacka. Akcent 2003 nr 1/2 s. 31  szczegóły 
1600.wiersz: Kryszak Janusz: Życie wewnętrzne. Akcent 1991 nr 1 s. 69  szczegóły 
  Krzew Bogumiła pseud.
    wiersze (alfabet tytułów)
1601.wiersz: Krzew Bogumiła: Na mapie twoich dłoni.... Akcent 1996 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
1602.wiersz: Krzew Bogumiła: Na pograniczu snu.... Akcent 1996 nr 4 s. 71  szczegóły 
1603.wiersz: Krzew Bogumiła: Najpiękniejszy jesteś przed rozstaniem.... Akcent 1996 nr 4 s. 72  szczegóły 
1604.wiersz: Krzew Bogumiła: Niezmiennie uciekam do ciebie.... Akcent 1996 nr 4 s. 72  szczegóły 
1605.wiersz: Krzew Bogumiła: Zawieszona we mgle.... Akcent 1996 nr 4 s. 71  szczegóły 
  Krzyżanowski Jerzy Roman
    proza (alfabet tytułów)
1606.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Do polskiego wojska... Akcent 2000 nr 1/2 s. 48-60 (z not. o autorze...) szczegóły 
1607.proza: Krzyżanowski Jerzy R.: Na spotkanie z Czechowiczem (fragment większej całości). Akcent 2003 nr 4 s. 95-110  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borysewicz Kamila: Nowa proza Kuczoka. Akcent 2001 nr 3 s. 108-109  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Kuczok Wojciech: Pięć ciężkich snów [z tego cyklu:] Gołe baby. Akcent 1997 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
1610.wiersz: Kuczok Wojciech: Pięć ciężkich snów [z tego cyklu:] Powidok. Akcent 1997 nr 1 s. 62  szczegóły 
1611.wiersz: Kuczok Wojciech: Pięć ciężkich snów [z tego cyklu:] Rozmowa z wędrownym dziadem nad wywierzyskiem Będkówki. Akcent 1997 nr 1 s. 63  szczegóły 
1612.wiersz: Kuczok Wojciech: Pięć ciężkich snów [z tego cyklu:] Umór. Akcent 1997 nr 1 s. 61  szczegóły 
1613.wiersz: Kuczok Wojciech: Pięć ciężkich snów [z tego cyklu:] Wysokie stężenie. Akcent 1997 nr 1 s. 62-63  szczegóły 
  Kudyba Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1614.wiersz: Kudyba Wojciech: Noc. Akcent 1992 nr 2/3 s. 200  szczegóły 
1615.wiersz: Kudyba Wojciech: Opowieść Jonasza. Akcent 1992 nr 2/3 s. 199  szczegóły 
1616.wiersz: Kudyba Wojciech: Powtórne wołanie Samuela. Akcent 1992 nr 2/3 s. 199-200  szczegóły 
1617.wiersz: Kudyba Wojciech: Ryba. Akcent 1992 nr 2/3 s. 199  szczegóły 
1618.wiersz: Kudyba Wojciech: Święto Stworzenia Świata. Akcent 1992 nr 2/3 s. 200  szczegóły 
  Kulik Adam Wiesław
    proza (alfabet tytułów)
1619.proza: Kulik Adam Wiesław: Gra [pow., fragm.]. Akcent 1993 nr 1/2 s. 57-63  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
1620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konty Zdzisława: Akcent 1989 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1621.artykuł: Kłak Tadeusz: Legenda Kazimierza w twórczości M.K.. Akcent 1988 nr 1 s. 80-93  szczegóły 
1622.artykuł: Kochańczyk Alina: Kazimierz Marii Kuncewiczowej. Akcent 1997 nr 4 s. 23-30 (nt. roli związków z Kazimierzem nad Wisłą w życiu i twórczości pisarki...) szczegóły 
  Kusiba Marek, Sabo Roman *
    proza (alfabet tytułów)
1623.proza: Kusiba Marek, Sabo Roman: Dwuświat. Akcent 1993 nr 4 s. 195-200  szczegóły 
1624.proza: Kusiba Marek, Sabo Roman: W archipelagu złud. Akcent 1994 nr 3/4 s. 216-221  szczegóły 
1625.proza: Kusiba Marek, Sabo Roman: Zamieszkać w wyprawie. Akcent 1994 nr 2 s. 184-192  szczegóły 
1626.proza: Kusiba Marek, Sabo Roman: Żyć prawdziwie, pisać prawdziwie.... Akcent 1993 nr 3 s. 236-241  szczegóły 
  Kusiba Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Kusiba Marek: Grudniowy żart (Edkowi Zymanowi). Akcent 1995 nr 2 s. 53  szczegóły 
1628.wiersz: Kusiba Marek: Kartka z dzieciństwa. Akcent 1995 nr 2 s. 54, 55  szczegóły 
1629.wiersz: Kusiba Marek: Kompleksy (Dla Wacława Iwaniuka). Akcent 2002 nr 3 s. 8  szczegóły 
1630.wiersz: Kusiba Marek: Kronikarz czasu popiołów... (Wacławowi Iwaniukowi pod choinkę i na 78 urodziny, 17 XII 1994). Akcent 2002 nr 3 s. 8  szczegóły 
1631.wiersz: Kusiba Marek: Miejsce. Akcent 1995 nr 2 s. 52  szczegóły 
1632.wiersz: Kusiba Marek: Nerwowość wiśni. Akcent 1995 nr 2 s. 54  szczegóły 
1633.wiersz: Kusiba Marek: Okna. Akcent 1995 nr 2 s. 53  szczegóły 
1634.wiersz: Kusiba Marek: Patrzący na góry. Akcent 1995 nr 2 s. 54  szczegóły 
1635.wiersz: Kusiba Marek: Pięćdziesięcioletnia. Akcent 1995 nr 2 s. 54  szczegóły 
1636.wiersz: Kusiba Marek: Wciąż się w tobie czai.... Akcent 1995 nr 2 s. 52  szczegóły 
1637.wiersz: Kusiba Marek: Żura. Akcent 1995 nr 2 s. 55  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1638.listy: Kusiba Marek: Zatracić poczucie ojczyzny [listy]. Akcent 1996 nr 1 s. 174-180 (do Romana Sabo (2 z 1995)...) szczegóły 
  Kuszczyński Paweł
1639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kawałko Marian Janusz: Nagłe powroty. Akcent 1995 nr 3/4 s. 181, 182  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewska Jolanta: Akcent 1989 nr 1 s. 142-144  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1641.artykuł: Dziedzic Lidia: ''Stare dobre czasy'' albo idylla w powieściach Andrzeja Kuśniewicza. Akcent 1997 nr 4 s. 39-46  szczegóły 
  Kwiatek Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1642.proza: Kwiatek Andrzej: Ziutek mnie oszukał. Akcent 1991 nr 4 s. 84-96  szczegóły 
  Kwiatkowski Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1643.tekst paraliteracki: Kwiatkowski Tadeusz: Wśród nauczycieli i przyjaciół. Akcent 1988 nr 4 s. 46-54 ([o spotk. z K. Wojtyłą]...) szczegóły 
  Kwietniewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1644.wiersz: Kwietniewska Anna: Jesienią się wybiorę.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 49-50  szczegóły 
1645.wiersz: Kwietniewska Anna: Jeżeli zostaje już tylko pragnienie.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
1646.wiersz: Kwietniewska Anna: Najpierw oszalały włosy.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
1647.wiersz: Kwietniewska Anna: To ten długi skok.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
1648.wiersz: Kwietniewska Anna: W sznury deszczu.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 49  szczegóły 
1649.wiersz: Kwietniewska Anna: Żyjemy wśród kamieni.... Akcent 1994 nr 3/4 s. 50-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Iwaszkiewicz Jarosław
1650.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: Tropami Fausta. Przesłania "Sławy i chwały" Jarosława Iwaszkiewicza. Akcent 1994 nr 1 s. 63-74  szczegóły 
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1651.artykuł: Kuncewiczowa Maria: Jak on to pięknie powiedział.... Akcent 1993 nr 3 s. 7-10  szczegóły 
1652.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzymska Anna: Spóźniony romantyk Jan Lechoń. Akcent 1993 nr 3 s. 186-189  szczegóły 
  Leczycki Artur
    proza (alfabet tytułów)
1653.proza: Leczycki Artur: Zapiski z Ultima Thule. Akcent 2003 nr 4 s. 16-28  szczegóły 
  Lekszycki Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1654.wiersz: Lekszycki Paweł: "Big brother ring". Akcent 2002 nr 1/2 s. 59-60  szczegóły 
1655.wiersz: Lekszycki Paweł: Jonasz. Akcent 2002 nr 1/2 s. 59  szczegóły 
1656.wiersz: Lekszycki Paweł: Nie do końca jasna sytuacja. Akcent 2002 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
1657.wiersz: Lekszycki Paweł: Paradoks?. Akcent 2002 nr 1/2 s. 61  szczegóły 
1658.wiersz: Lekszycki Paweł: Wrażliwy. Akcent 2002 nr 1/2 s. 60-61  szczegóły 
  Lem Stanisław
1659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Płaza Maciej: Rozmowy z Kasandrą. Akcent 2001 nr 1/2 s. 182-184  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1660.artykuł: Kania Kazimierz: Prowokacje Lema. Akcent 1991 nr 1 s. 56-65 (dot. utworów: "Pokój na ziemi", "Fiasko", "Rozmowy ze Stanisławem Leme...) szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    listy (alfabet tytułów)
1661.listy: Lenartowicz Teofil: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 173-175 (do Czesława Jankowskiego (1 z 1889); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski,...) szczegóły 
  Leończuk Jan
1662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karabowicz Tadeusz: Rozświetlanie przeszłości. Akcent 2000 nr 1/2 s. 196-198  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    listy (alfabet tytułów)
1663.listy: Leśmian Bolesław: [Listy]. Akcent 2003 nr 1/2 s. 140-142 (do Emila Zegadłowicza (3 listy z l. 1922-1923); ogł. oprac., przyp.: M...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1664.artykuł: Wójcik Mirosław: Bolesław Leśmian - glosa do biografii. Akcent 2003 nr 1/2 s. 134-139 (nt. inspiracji Emila Zegadłowicza poezją Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
  Lewandowski Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Lewandowski Franciszek: W gorącej wierze przyszli pasterze.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 358 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
  Ligocka Roma
1666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Atałap Agnieszka: Roma Ligocka - dziewczynka, kobieta, pisarka. Akcent 2003 nr 3 s. 143-148  szczegóły 
1667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Atałap Agnieszka: Roma Ligocka - dziewczynka, kobieta, pisarka. Akcent 2003 nr 3 s. 143-148  szczegóły 
  Linek Piotr
1668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guzowski Krzysztof: Potrzeba poetyckiej rozmowy. Akcent 1997 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
  Lipski Leo
1669.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mielhorski Robert: Wobec rozpaczy. Akcent 1993 nr 3 s. 198-201  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1670.artykuł: Kochańczyk Alina: "Z głębokości wołam do ciebie" (O prozie Leo Lipskiego). Akcent 1995 nr 1 s. 113-124  szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
1671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Szczecin feministyczny i inteligencki. Akcent 1999 nr 1 s. 136-137  szczegóły 
  Lizakowski Adam
1672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Poezja jest prawdą. Akcent 1993 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
1673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prusiński Zygmunt Jan: Złodzieje czereśni. Akcent 1992 nr 1 s. 144-147 (z not. o Adamie Lizakowskim...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1674.wiersz: Lizakowski Adam: Chicagowskie ulice. Akcent 1997 nr 2 s. 75-76  szczegóły 
1675.wiersz: Lizakowski Adam: Jesień 1995. Akcent 1997 nr 2 s. 74  szczegóły 
1676.wiersz: Lizakowski Adam: List 21. Akcent 1997 nr 2 s. 76  szczegóły 
1677.wiersz: Lizakowski Adam: Maxwell Street. Akcent 1997 nr 74 s. 74-75  szczegóły 
1678.wiersz: Lizakowski Adam: Skąpcy. Akcent 1997 nr 2 s. 75  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1679.proza: Lizakowski Adam: Kuzyn Józef albo emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo. Akcent 2003 nr 1/2 s. 85-98  szczegóły 
  Lohmann Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1680.wiersz: Lohmann Jan: Topolski w pałacu sztuki. Akcent 1990 nr 1/2 s. 48  szczegóły 
  Lubkiewicz-Urbanowicz Teresa
1681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zadura Bohdan: Idą, idą dzieci drogą.... Akcent 1995 nr 2 s. 148, 149  szczegóły 
  Lutowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1682.wiersz: Lutowski Krzysztof: Dywagacje (1-8). Akcent 1999 nr 1 s. 57-58  szczegóły 
1683.wiersz: Lutowski Krzysztof: Koniec. Akcent 1999 nr 1 s. 59  szczegóły 
1684.wiersz: Lutowski Krzysztof: Siedzę na krześle... Akcent 1999 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
1685.wiersz: Lutowski Krzysztof: Stoję w oknie... Akcent 1999 nr 1 s. 57  szczegóły 
1686.wiersz: Lutowski Krzysztof: Szukam drogi... Akcent 1999 nr 1 s. 56  szczegóły 
1687.wiersz: Lutowski Krzysztof: Ta noc jest piękna... Akcent 1999 nr 1 s. 57  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łęcki Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1688.wiersz: Łęcki Wojciech: A propos wieczoru (autorskiego). Akcent 2002 nr 1/2 s. 94  szczegóły 
1689.wiersz: Łęcki Wojciech: Gadulstwa. Akcent 2002 nr 1/2 s. 91  szczegóły 
1690.wiersz: Łęcki Wojciech: Iście długie iście. Akcent 2002 nr 1/2 s. 92-93  szczegóły 
1691.wiersz: Łęcki Wojciech: Marzenie zydlaka. Akcent 2002 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
1692.wiersz: Łęcki Wojciech: Szmacień. Akcent 2002 nr 1/2 s. 90-91  szczegóły 
1693.wiersz: Łęcki Wojciech: Śpiewaczek. Akcent 2002 nr 1/2 s. 94-95  szczegóły 
  Łobodowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1694.wiersz: Łobodowski Józef: Ballada lubelska. Akcent 1989 nr 1 s. 31-47  szczegóły 
1695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Bogusław: Józefa Łobodowskiego portret własny. Akcent 2001 nr 4 s. 154-159  szczegóły 
1696.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brudnicki Jan Zdzisław: Powrót Łobodowskiego. Akcent 2001 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1697.artykuł: Kłak Tadeusz: Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego. Akcent 1989 nr 1 s. 17-30  szczegóły 
1698.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Święch Jerzy: Akcent 1989 nr 1 s. 48-53  szczegóły 
  Łoś Wincenty
    listy (alfabet tytułów)
1699.listy: Łoś Wincenty: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 176-177 ((2 z 1889); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
  Łuczeńczyk Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1700.proza: Łuczeńczyk Andrzej: Oczarowanie. Akcent 1993 nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
1701.proza: Łuczeńczyk Andrzej: Przywódcy. Akcent 1993 nr 1/2 s. 67-70  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1702.artykuł: Smolarz Jan: Andrzej Łuczeńczyk. Akcent 1993 nr 1/2 s. 77-88  szczegóły 
  Łukasiewicz Jacek
1703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Potręć Katarzyna: Kogo? Czego? O "Czasie nie dopełnionym" Jacka Łukasiewicza. Akcent 1998 nr 3 s. 208-211  szczegóły 
1704.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Benka Urszula M.: Lustro poety i lustro człowieka. O "Małych mistrzach" Jacka Łukasiewicza. Akcent 1994 nr 1 s. 163-165  szczegóły 
  Łukowski Stanisław Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1705.proza: Łukowski Stanisław Andrzej: Święta remiza. Akcent 1989 nr 3 s. 111-114  szczegóły 
  Łysak Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
1706.proza: Łysak Tomasz: Taka sytuacja mogłaby. Akcent 1998 nr 1/2 s. 142-143  szczegóły 
1707.proza: Łysak Tomasz: Wydawało się, że jest. Akcent 1998 nr 1/2 s. 138-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machul Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1708.wiersz: Machul Piotr: Czas i tao. Akcent 2003 nr 4 s. 137  szczegóły 
1709.wiersz: Machul Piotr: Jezioro Piskory i tao. Akcent 2003 nr 4 s. 136  szczegóły 
1710.wiersz: Machul Piotr: Lanał Lecki - Kanał Tałcki. Akcent 1997 nr 4 s. 11-12  szczegóły 
1711.wiersz: Machul Piotr: Na jagody. Akcent 2003 nr 4 s. 135  szczegóły 
1712.wiersz: Machul Piotr: Ocalone. Akcent 1997 nr 4 s. 11  szczegóły 
1713.wiersz: Machul Piotr: Ostatni wiersz socrealistyczny. Akcent 2003 nr 4 s. 136  szczegóły 
1714.wiersz: Machul Piotr: Ostatnia godzina. Akcent 2003 nr 4 s. 136  szczegóły 
1715.wiersz: Machul Piotr: Porozmawiajmy o. Akcent 2003 nr 4 s. 134  szczegóły 
1716.wiersz: Machul Piotr: Przyjaciel z dzieciństwa. Akcent 1997 nr 4 s. 10  szczegóły 
1717.wiersz: Machul Piotr: Seans spirytystyczny (Albert Camus). Akcent 2003 nr 4 s. 135  szczegóły 
1718.wiersz: Machul Piotr: Seans spirytystyczny (Rafał Wojaczek). Akcent 2003 nr 4 s. 136  szczegóły 
1719.wiersz: Machul Piotr: Soren Kierkegaard ma kłopoty. Akcent 2003 nr 4 s. 134  szczegóły 
1720.wiersz: Machul Piotr: Truskawki. Akcent 1997 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
1721.wiersz: Machul Piotr: Trzy siostry. Akcent 2003 nr 4 s. 134  szczegóły 
1722.wiersz: Machul Piotr: Wyprawa na Grabarkę. Akcent 2003 nr 4 s. 137  szczegóły 
1723.wiersz: Machul Piotr: Z Vermeera. Akcent 1997 nr 4 s. 12  szczegóły 
  Maciąg Włodzimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1724.tekst paraliteracki: Maciąg Włodzimierz: [Wypowiedź]. Akcent 1989 nr 3 s. 120-122 ([nt. doznań estetycznych w kontakcie ze sztuką]...) szczegóły 
  Macierzyński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1725.wiersz: Macierzyński Piotr: Jeżeli chcesz się dowiedzieć kto zdjął mi majtki gdy spałem. Akcent 2001 nr 3 s. 83  szczegóły 
1726.wiersz: Macierzyński Piotr: Kwiatkowska w programie 997.... Akcent 2001 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
1727.wiersz: Macierzyński Piotr: Nie wiem co robić.... Akcent 2001 nr 3 s. 84-85  szczegóły 
1728.wiersz: Macierzyński Piotr: Perypetie świętego Wojciecha. Akcent 2001 nr 3 s. 86  szczegóły 
1729.wiersz: Macierzyński Piotr: Przestać zagłuszyć zapomnieć. Akcent 2001 nr 3 s. 83-84  szczegóły 
  Maj Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
1730.wiersz: Maj Witold: Chciałem powiedzieć tak... Akcent 1999 nr 2 s. 9  szczegóły 
1731.wiersz: Maj Witold: Co opowiada Vasari o Łukaszu Signorellim?. Akcent 1999 nr 2 s. 8  szczegóły 
1732.wiersz: Maj Witold: O Janie. O! Janie Wosiu... Akcent 1999 nr 2 s. 17-18  szczegóły 
1733.wiersz: Maj Witold: O tak zwanych złych przeczuciach. Akcent 1999 nr 2 s. 7-8  szczegóły 
1734.wiersz: Maj Witold: Ośniałowski poeta... Akcent 1999 nr 2 s. 9  szczegóły 
1735.wiersz: Maj Witold: Prawdziwa miłość. Akcent 1999 nr 2 s. 7  szczegóły 
1736.wiersz: Maj Witold: Spór o milczenie (epitafium XXXVI). Akcent 1999 nr 2 s. 20  szczegóły 
1737.wiersz: Maj Witold: W Kazimierzu nad Wisłą... Akcent 1999 nr 2 s. 9  szczegóły 
1738.wiersz: Maj Witold: "Wiersze zebrane" Konstantinosa Kawafisa... Akcent 1999 nr 2 s. 9-10  szczegóły 
1739.wiersz: Maj Witold: Zbyt długo... Akcent 1999 nr 2 s. 10  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1740.listy: Maj Grzegorz: Z listów Witolda Maja do Bohdana Zadury. Akcent 1999 nr 2 s. 22-27 (7 listów z l. 1970-1972...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1741.artykuł: Woś Jan Władysław: Mój przyjaciel Witold Grzegorz Maj. Akcent 1999 nr 2 s. 11-17 (wspomnienie...) szczegóły 
1742.artykuł: Zadura Bohdan: [Tysiąc sto czterdzieści słów] 1140 słów (dopowiedzenie). Akcent 1999 nr 2 s. 19-21 (wspomnienie...) szczegóły 
  Makarski Marian
1743.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukowski Stanisław A.: Dom z niebieską różą w tle. Akcent 2002 nr 4 s. 179-180  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1744.proza: Makarski Marian: On (fragment). Akcent 1998 nr 4 s. 151-153  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1745.wywiad: Kochańczyk Alina: Jeszcze nie wszystko powiedziałem. Akcent 1998 nr 4 s. 146-151  szczegóły 
  Malewska Hanna
1746.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: "Labirynt" i "LLW": teraźniejszość, czyli odpowiedzialność. Akcent 1998 nr 1/2 s. 76-84  szczegóły 
  Malicki Maciej
    proza (alfabet tytułów)
1747.proza: Malicki Maciej: Ogryzki z NY. Akcent 2000 nr 4 s. 108-118  szczegóły 
  Mamcarz Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1748.wiersz: Mamcarz Piotr: Arbuz jest kulą... Akcent 2000 nr 4 s. 53  szczegóły 
1749.wiersz: Mamcarz Piotr: Indianin jest szybki... Akcent 2000 nr 4 s. 55  szczegóły 
1750.wiersz: Mamcarz Piotr: Niski wzrost, ciężka waga... Akcent 2000 nr 4 s. 54  szczegóły 
1751.wiersz: Mamcarz Piotr: Niski wzrost, ciężka waga... Akcent 2000 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
1752.wiersz: Mamcarz Piotr: Pochowałem siebie... Akcent 2000 nr 4 s. 53  szczegóły 
1753.wiersz: Mamcarz Piotr: Terroryści przebrali się... Akcent 2000 nr 4 s. 53  szczegóły 
1754.wiersz: Mamcarz Piotr: Urodziny. Akcent 2000 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
1755.wiersz: Mamcarz Piotr: Wiadomości w TV. Akcent 2000 nr 4 s. 54  szczegóły 
  Manzarek Łukasz
1756.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filip Grzegorz: Akcent 1989 nr 3 s. 148-150  szczegóły 
  Marczak Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1757.wiersz: Marczak Adam: Corpus delicti. Akcent 2002 nr 1/2 s. 78-79  szczegóły 
1758.wiersz: Marczak Adam: D-moll. Akcent 2002 nr 1/2 s. 78  szczegóły 
1759.wiersz: Marczak Adam: Lacrimosa Neruda. Akcent 2002 nr 1/2 s. 79-80  szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
    wiersze (alfabet tytułów)
1760.wiersz: Marjańska Ludmiła: Cały Sandomierz w kwitnących akacjach. Akcent 1994 nr 1 s. 37  szczegóły 
1761.wiersz: Marjańska Ludmiła: Jednocześnie. Akcent 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
1762.wiersz: Marjańska Ludmiła: Nie o miłości. Akcent 1994 nr 1 s. 38  szczegóły 
1763.wiersz: Marjańska Ludmiła: Piosenka Leonarda Cohena. Akcent 1994 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
1764.wiersz: Marjańska Ludmiła: Sosna w Sieniawie (Iwonie Smolce). Akcent 1994 nr 1 s. 39  szczegóły 
1765.wiersz: Marjańska Ludmiła: Stare lustro. Akcent 1994 nr 1 s. 39  szczegóły 
1766.wiersz: Marjańska Ludmiła: Stworzenie ludzkie. Akcent 1994 nr 1 s. 38  szczegóły 
1767.wiersz: Marjańska Ludmiła: Wbrew wszystkiemu. Akcent 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
1768.wiersz: Marjańska Ludmiła: Wcielenia. Akcent 1994 nr 1 s. 38  szczegóły 
1769.wiersz: Marjańska Ludmiła: Wieczór październikowy. Akcent 1994 nr 1 s. 37  szczegóły 
  Markiewicz Jarosław
1770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kobielski-Grauman Piotr: Romanse ze śmiercią. Akcent 1997 nr 2 s. 146-150  szczegóły 
  Masiuk Olga
    proza (alfabet tytułów)
1771.proza: Masiuk Olga: Żegnam vitam[!]. Akcent 2002 nr 1/2 s. 45-49  szczegóły 
  Masłowska Dorota
1772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opoka Magda: Tydzień z życia dresiarza. Akcent 2002 nr 4 s. 184-185  szczegóły 
recenzja: Sieprawski Marek: Niezwykła infekcja niższością. Akcent 2002 nr 4 s. 185-187  szczegóły 
  Masternak Zbigniew
    proza (alfabet tytułów)
1773.proza: Masternak Zbigniew S.: "Pornografia": trójząb w orle. Akcent 2000 nr 4 s. 76-80  szczegóły 
  Matejuk Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
1774.wiersz: Matejuk Robert: Cień Ikara nad Dołhą. Akcent 1995 nr 1 s. 126, 127  szczegóły 
1775.wiersz: Matejuk Robert: Drugie zabicie Abla. Akcent 1995 nr 1 s. 127  szczegóły 
1776.wiersz: Matejuk Robert: Powstańca, księdza Stanisława Brzóski spowiedź ostatnia. Akcent 1995 nr 1 s. 125, 126  szczegóły 
1777.wiersz: Matejuk Robert: Wiara biała, wiara czerwona. Akcent 1995 nr 1 s. 125  szczegóły 
  Matwies Grzegorz
    proza (alfabet tytułów)
1778.proza: Matwies Grzegorz: Dobroczynność Chrobotka. Akcent 2001 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
1779.proza: Matwies Grzegorz: Przygoda w delegacji. Akcent 2001 nr 4 s. 68-71  szczegóły 
  Matywiecki Piotr
1780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Między istnieniem a nicością. Akcent 1999 nr 1 s. 129-131  szczegóły 
  Mazur Ewa
1781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczuski Krzysztof: Oczekiwanie na progu. Akcent 1994 nr 1 s. 154-156  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1782.wiersz: Mazur Ewa: Ból już ustąpił.... Akcent 1989 nr 4 s. 72  szczegóły 
1783.wiersz: Mazur Ewa: Chyba rzeczywiście jestem.... Akcent 1993 nr 3 s. 94  szczegóły 
1784.wiersz: Mazur Ewa: Ci którzy zapisali się.... Akcent 1993 nr 3 s. 93  szczegóły 
1785.wiersz: Mazur Ewa: Dla Ciebie - walka.... Akcent 1993 nr 3 s. 93  szczegóły 
1786.wiersz: Mazur Ewa: I po co to takie rzeczy pisać... Akcent 2000 nr 4 s. 24  szczegóły 
1787.wiersz: Mazur Ewa: Jestem dla ciebie.... Akcent 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
1788.wiersz: Mazur Ewa: Już tyle snów.... Akcent 1993 nr 3 s. 94  szczegóły 
1789.wiersz: Mazur Ewa: Kasandra dłoń zaciska.... Akcent 1989 nr 4 s. 71  szczegóły 
1790.wiersz: Mazur Ewa: Komu potrzebne.... Akcent 1993 nr 3 s. 92  szczegóły 
1791.wiersz: Mazur Ewa: Kotna była.... Akcent 1991 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
1792.wiersz: Mazur Ewa: Ma pan rację.... Akcent 1993 nr 3 s. 92  szczegóły 
1793.wiersz: Mazur Ewa: Mądrość przedmiotów. Akcent 2000 nr 4 s. 22  szczegóły 
1794.wiersz: Mazur Ewa: Miasto w którym chciałabym zamieszkać... Akcent 2000 nr 4 s. 23  szczegóły 
1795.wiersz: Mazur Ewa: Miedzy nami szklane góry.... Akcent 1991 nr 1 s. 40  szczegóły 
1796.wiersz: Mazur Ewa: Młodość minęła... Akcent 1997 nr 4 s. 37  szczegóły 
1797.wiersz: Mazur Ewa: Może bym się przyznała... Akcent 1997 nr 4 s. 37  szczegóły 
1798.wiersz: Mazur Ewa: Może nam nieżyczliwie.... Akcent 1989 nr 4 s. 70  szczegóły 
1799.wiersz: Mazur Ewa: Na sekretarce nagrał się hałas... Akcent 1997 nr 4 s. 38  szczegóły 
1800.wiersz: Mazur Ewa: Nie czekaj na dobre słowo.... Akcent 1991 nr 1 s. 39  szczegóły 
1801.wiersz: Mazur Ewa: O trzeciej nad ranem... Akcent 1997 nr 4 s. 37  szczegóły 
1802.wiersz: Mazur Ewa: Samotnym kobietom czas upływa powoli... Akcent 1997 nr 4 s. 36  szczegóły 
1803.wiersz: Mazur Ewa: Sytuacje niemożliwe. Akcent 2000 nr 4 s. 22-23  szczegóły 
1804.wiersz: Mazur Ewa: Świt jest oszustwem... Akcent 1997 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
1805.wiersz: Mazur Ewa: To nieprawda że Go nienawidzisz.... Akcent 1991 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
1806.wiersz: Mazur Ewa: [Trzynaście] 13 lat. Akcent 1997 nr s. 36  szczegóły 
1807.wiersz: Mazur Ewa: Umarła nasza miłość.... Akcent 1991 nr 1 s. 40  szczegóły 
1808.wiersz: Mazur Ewa: W moich oczach. Akcent 1996 nr 2 s. 93  szczegóły 
1809.wiersz: Mazur Ewa: Wiem tej nocy nie zasnę... Akcent 2000 nr 4 s. 23-24  szczegóły 
1810.wiersz: Mazur Ewa: Wróżba. Akcent 1989 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
1811.wiersz: Mazur Ewa: Wynurz oczy z rzeki.... Akcent 1993 nr 3 s. 93  szczegóły 
1812.wiersz: Mazur Ewa: Z wielką ostrożnością.... Akcent 1989 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
1813.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Chudziutki blady księżyc.... Akcent 1996 s. 91  szczegóły 
1814.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Księżyc jak złoty kornik... [1]. Akcent 1996 nr 2 s. 91  szczegóły 
1815.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Księżyc jak złoty kornik... [2]. Akcent 1996 nr 2 s. 92  szczegóły 
1816.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Księżyc w pełni.... Akcent 1996 nr 2 s. 92  szczegóły 
1817.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Nikomu nie złamałam serca.... Akcent 1996 s. 2  szczegóły 
1818.wiersz: Mazur Ewa: Znowu księżyc [z tego cyklu:] Wieczorem księżyc.... Akcent 1996 nr 2 s. 92  szczegóły 
1819.wiersz: Mazur Ewa: Zwycięzcy nie potrzebują.... Akcent 1993 nr 3 s. 92-93  szczegóły 
1820.wiersz: Mazur Ewa: Żona Lota. Akcent 1997 nr 4 s. 38  szczegóły 
  Melanowski Mateusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1821.wiersz: Melanowski Mateusz: Chcąc nie chcąc. Akcent 2001 nr 1/2 s. 94-95  szczegóły 
1822.wiersz: Melanowski Mateusz: Dane mi są.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 96  szczegóły 
1823.wiersz: Melanowski Mateusz: Normalnie to tu.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 94  szczegóły 
1824.wiersz: Melanowski Mateusz: WIno i chleb.... Akcent 2001 nr 1/2 s. 94  szczegóły 
1825.wiersz: Melanowski Mateusz: Wszyscy moi przyjaciele byli statystami w "Przedwiośniu". Akcent 2001 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
1826.wiersz: Melanowski Mateusz: Zapytaj, czy mi odpowiada. Akcent 2001 nr 1/2 s. 95  szczegóły 
  Melanowski Tobiasz
1827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gryko Krzysztof: Napady poezji. Akcent 2003 nr 4 s. 161-162  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1828.wiersz: Melanowski Tobiasz: Dochodzą mnie dźwięki płaczu. Akcent 2001 nr 3 s. 56  szczegóły 
1829.wiersz: Melanowski Tobiasz: Dzień rzeki (Marcie Podgórnik). Akcent 2001 nr 3 s. 56  szczegóły 
1830.wiersz: Melanowski Tobiasz: Gimnastyka korekcyjna. Akcent 2001 nr 3 s. 56  szczegóły 
1831.wiersz: Melanowski Tobiasz: Listopad. Na dwa dni po. Akcent 2001 nr 3 s. 57  szczegóły 
1832.wiersz: Melanowski Tobiasz: Na dzień po śmierci Jerzego Giedroycia. Akcent 2001 nr 3 s. 57  szczegóły 
1833.wiersz: Melanowski Tobiasz: Wpadłeś mi pod klawiaturę. Akcent 2001 nr 3 s. 57  szczegóły 
  Melecki Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1834.wiersz: Melecki Maciej: Bliskie rejony. Akcent 1997 nr 4 s. 114  szczegóły 
1835.wiersz: Melecki Maciej: Ciągły odwrót. Akcent 1999 nr 3/4 s. 68  szczegóły 
1836.wiersz: Melecki Maciej: Ciężki manewr. Akcent 1997 nr 4 s. 114  szczegóły 
1837.wiersz: Melecki Maciej: Emocje. Akcent 1995 nr 2 s. 23, 24  szczegóły 
1838.wiersz: Melecki Maciej: Krzywe światło. Akcent 1999 nr 3/4 s. 69-70  szczegóły 
1839.wiersz: Melecki Maciej: Lżejsze powietrze. Akcent 1995 nr 2 s. 20, 21  szczegóły 
1840.wiersz: Melecki Maciej: Miłe powtórki. Akcent 1999 nr 3/4 s. 70  szczegóły 
1841.wiersz: Melecki Maciej: Mój wiersz. Akcent 1997 nr 4 s. 112  szczegóły 
1842.wiersz: Melecki Maciej: Na zapleczu małego sklepu. Akcent 1995 nr 2 s. 23  szczegóły 
1843.wiersz: Melecki Maciej: Nagłe przestawienie. Akcent 1997 nr 4 s. 113  szczegóły 
1844.wiersz: Melecki Maciej: Nie skończenie. Akcent 1995 nr 2 s. 21  szczegóły 
1845.wiersz: Melecki Maciej: Niedziela, słuchając Nicka Cave'a. Akcent 1995 nr 2 s. 20  szczegóły 
1846.wiersz: Melecki Maciej: Niewyraźne kwestie. Akcent 1997 nr 4 s. 112  szczegóły 
1847.wiersz: Melecki Maciej: Objazd. Akcent 1997 nr 4 s. 114  szczegóły 
1848.wiersz: Melecki Maciej: Panoramix. Akcent 2002 nr 1/2 s. 25-26  szczegóły 
1849.wiersz: Melecki Maciej: Podniesienie. Akcent 2002 nr 1/2 s. 25  szczegóły 
1850.wiersz: Melecki Maciej: Przyglądając się z boku. Akcent 1995 nr 2 s. 22  szczegóły 
1851.wiersz: Melecki Maciej: Przymierza i zerwania. Akcent 2002 nr 1/2 s. 27  szczegóły 
1852.wiersz: Melecki Maciej: Przywrócone strony. Akcent 2002 nr 1/2 s. 26-27  szczegóły 
1853.wiersz: Melecki Maciej: Skrócenia. Akcent 2002 nr 1/2 s. 27-28  szczegóły 
1854.wiersz: Melecki Maciej: Spóźniony rewanż. Akcent 1997 nr 4 s. 113  szczegóły 
1855.wiersz: Melecki Maciej: Sprzedawczynie z nocnych sklepów. Akcent 1995 nr 2 s. 22  szczegóły 
1856.wiersz: Melecki Maciej: Środek karnawału. Akcent 1999 nr 3/4 s. 68-69  szczegóły 
1857.wiersz: Melecki Maciej: Trzydziesty pierwszy pierwszy. Akcent 1999 nnr 3/4 s. 70-71  szczegóły 
1858.wiersz: Melecki Maciej: Za mało wyraźnie. Zaginięcia. Akcent 1995 nr 2 s. 21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1859.artykuł: Majeran Tomasz: Niebezpiecznie blisko (Kilka uwag na marginesie poezji Macieja Meleckiego). Akcent 1997 nr 4 s. 115  szczegóły 
  Michalski Waldemar
1860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sanetra Piotr: "Lekcja wspólnego języka" Waldemara Michalskiego. Akcent 2000 nr 1/2 s. 190-192  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1861.wiersz: Michalski Waldemar: Do Romanowa jechać.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 103  szczegóły 
1862.wiersz: Michalski Waldemar: Między Turią i Ługiem. Akcent 1992 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
1863.wiersz: Michalski Waldemar: Na Wołyniu. Akcent 1992 nr 2/3 s. 100  szczegóły 
1864.wiersz: Michalski Waldemar: W drodze do Kaniowa - spotkanie z Poetą. Akcent 1992 nr 2/3 s. 101  szczegóły 
1865.wiersz: Michalski Waldemar: Wędrowne I - z Podlasia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 102  szczegóły 
1866.wiersz: Michalski Waldemar: Wędrowne II - z Podlasia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 102  szczegóły 
1867.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Biały latawiec łóżka.... Akcent 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
1868.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Brat Albert i Siostry. Akcent 1996 nr 3 s. 112  szczegóły 
1869.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Drogi przyjacielu.... Akcent 1996 nr 3 s. 111  szczegóły 
1870.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Dziś przenoszą mnie.... Akcent 1996 nr 3 s. 109  szczegóły 
1871.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Epilog: Adwent. Akcent 1996 nr 3 s. 113  szczegóły 
1872.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Jechać do domu. Akcent 1996 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
1873.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Leżę na korytarzu.... Akcent 1996 nr 3 s. 110  szczegóły 
1874.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] "Na kogo wypadnie.... Akcent 1996 nr 3 s. 109  szczegóły 
1875.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Obudziłem się.... Akcent 1996 nr 3 s. 108  szczegóły 
1876.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Odłączone przewody.... Akcent 1996 nr 3 s. 110  szczegóły 
1877.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Pani Agnieszko.... Akcent 1996 nr 3 s. 111  szczegóły 
1878.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] Pani Helenka od Bożego Jana. Akcent 1996 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
1879.wiersz: Michalski Waldemar: Zapisane na krawędzi łóżka [z tego cyklu:] W lustrze okna.... Akcent 1996 nr 3 s. 108  szczegóły 
1880.wiersz: Michalski Waldemar: Zwierzyniec - Bukowa Góra. Akcent 1993 nr 4 s. 84-85  szczegóły 
1881.wiersz: Michalski Waldemar: Zwierzyniec - Kościółek na wyspie. Akcent 1993 nr 4 s. 84  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1882.artykuł: Mokłycia Andrij: Wołyń jako świat idealny - słowo o poezji Waldemara Michalskiego. Akcent 2001 nr 4 s. 81-85  szczegóły 
1883.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Pamięć, doświadczenie, przesłanie. Słowo o poezji Waldemara Michalskiego. Akcent 1994 nr 2 s. 40-45  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1884.wiersz: Mickiewicz Adam: Stary Budrys, trzech...= Tri u Budrysa.... Akcent 1992 nr 2/3 s. 43-44  szczegóły 
1885.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Targońska Aldona: Skazani za czytanie Mickiewicza. Akcent 2001 nr 1/2 s. 201-204  szczegóły 
1886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Baket, czyli przeciw chaosowi istnienia. Akcent 1991 nr 4 s. 156-159  szczegóły 
1887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Archeologia duchowości polskiej - "Żmut" i "Umschlagplatz" Jarosława Marka Rymkiewicza. Akcent 1990 nr 1/2 s. 273-276  szczegóły 
1888.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemirowski Wieńczysław: Mickiewicz w Europie. Akcent 2003 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1889.artykuł: Filina Maria: Mickiewicz i Gruzini. Akcent 1998 nr 4 s. 158-162 (nt. recepcji twórczości Mickiewicza w Gruzji, szczególnie o przekładac...) szczegóły 
1890.artykuł: Gawroński Ludwik: Mickiewicz a muzyka. Akcent 1999 nr 1 s. 155-158 (nt. roli muzyki w życiu i twórczości poety oraz kompozycji muzycznych ...) szczegóły 
1891.artykuł: Mostwin Danuta: Mickiewicz - amerykański wątek. Akcent 1998 nr 4 s. 55-73 (o intelektualnych i towarzyskich związkach Mickiewicza z Margaret Full...) szczegóły 
1892.artykuł: Siryk Ludmiła: Adam Mickiewicz w krytyce i przekładach Maksyma Rylskiego. Akcent 2000 nr 3 s. 108-115  szczegóły 
1893.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: "Gniazdeczko na listku i pracownia przeznaczeń" (Poezje Adama Mickiewicza i Karola Wojtyły jako dwie metafizyki rzeczywistości). Akcent 1999 nr 1 s. 92-107  szczegóły 
1894.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacnelson Dora: O prześladowanych za lekturę Mickiewicza (Na podstawie lwowskich materiałów archiwalnych) [fragm.]. Akcent 1997 nr 3 s. 172-175 (dot. procesu wytoczonego Grzegorzowi Bobelskiemu przez władze Austro...) szczegóły 
1895.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępniewska Alicja: Bezcenny skarb nadziei... (O "Panu Tadeuszu" - w 160 rocznicę pierwszego wydania). Akcent 1995 nr 1 s. 210-217  szczegóły 
artykuł: Stoch Elżbieta: Dawne lubelskie adaptacje sceniczne "Pana Tadeusza". Akcent 2000 nr s.  szczegóły 
1896.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Venclova Tomas: A. Mickiewicz: "Trzech Budrysów" - A.S. Puszkin: "Budrys i jego synowie". Akcent 1992 nr 2/3 s. 43-52 (z tekstem utworów A. Mickiewicza i tłumaczeniem A. Puszkina na s. 43-4...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1897.kult: Kurdybelski Józef: Rocznica mickiewiczowska w Toronto. Akcent 1998 nr 4 s. 170-171 (o powstaniu Komitetu Obchodów Dwóchsetlecia Urodzin Adama Mickiewicza ...) szczegóły 
1898.kult: Matuszewski Ryszard: Nad Świtezią i Niemnem. Akcent 1996 nr 2 s. 188-204 (relacja z wyprawy do Białorusi szlakiem Mickiewiczowskim, 15-19 VI 199...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
1899.wiersz: Mieczkowski Romuald: Przygarniasz do siebie.... Akcent 1990 nr 1/2 s. 217  szczegóły 
1900.wiersz: Mieczkowski Romuald: Recepta na wiersz. Akcent 1990 nr 1/2 s. 216  szczegóły 
1901.wiersz: Mieczkowski Romuald: W podwórzu u Mickiewicza. Akcent 1990 nr 1/2 s. 216  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1902.proza: Mieczkowski Romuald: Wileńskie etiudy [z tego cyklu:] Amerykańskie spinki. Akcent 2002 nr 4 s. 95-96  szczegóły 
1903.proza: Mieczkowski Romuald: Wileńskie etiudy [z tego cyklu:] Bandyci. Akcent 2002 nr 4 s. 94-95  szczegóły 
1904.proza: Mieczkowski Romuald: Wileńskie etiudy [z tego cyklu:] Drzewa. Akcent 2002 nr 4 s. 93-94  szczegóły 
1905.proza: Mieczkowski Romuald: Wileńskie etiudy [z tego cyklu:] Kasztan. Akcent 2002 nr 4 s. 96-97  szczegóły 
1906.proza: Mieczkowski Romuald: Wileńskie etiudy [z tego cyklu:] Ojciec chrzestny. Akcent 2002 nr 4 s. 97-99  szczegóły 
  Mierzyńska Zofia
1907.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróblewski Bogusław: "Wakacjuszka" i amerykańscy Matysiakowie Zofii Mierzyńskiej. Akcent 1992 nr 4 s. 128-130 (z fot. Zofii Mierzyńskiej...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1908.proza: Mierzyńska Zofia: Jackowo Story (fragment słuchowiska). Akcent 1992 nr 4 s. 131-138  szczegóły 
  Mikulski Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
1909.wiersz: Mikulski Zygmunt: Chwila transcendencji. Akcent 1994 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
1910.wiersz: Mikulski Zygmunt: Lekcja ontologii. Akcent 1998 nr 1/2 s. 45  szczegóły 
1911.wiersz: Mikulski Zygmunt: Przypuszczalnie. Akcent 1994 nr 2 s. 46  szczegóły 
1912.wiersz: Mikulski Zygmunt: Przyszło. Akcent 1998 nr 1/2 s. 44  szczegóły 
1913.wiersz: Mikulski Zygmunt: W tej okolicy. Akcent 1994 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
1914.wiersz: Mikulski Zygmunt: W zaułku. Akcent 1994 nr 2 s. 47  szczegóły 
1915.wiersz: Mikulski Zygmunt: Widok momentalny. Akcent 1998 nr 1/2 s. 44  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1916.proza: Mikulski Zygmunt: Dopiski. Akcent 1994 nr 1 s. 58-62 (fel....) szczegóły 
1917.proza: Mikulski Zygmunt: Kwiaty za szybą. Akcent 1997 nr 1/2 s. 263-285 (esej...) szczegóły 
1918.proza: Mikulski Zygmunt: Marnotrawny starszy pan. Akcent 1996 nr 3 s. 216-218  szczegóły 
1919.proza: Mikulski Zygmunt: Z autobiografii. Akcent 1989 nr 2 s. 98-101  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1920.artykuł: Łukowski Stanisław A.: Słowo o Zygmuncie Mikulskim - "mistrzu". Akcent 1998 nr 1/2 s. 269-270  szczegóły 
  Miłkowski Zygmunt Fortunat
    listy (alfabet tytułów)
1921.listy: Miłkowski Zygmunt Fortunat: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 175 ((1 z 1889); ogł. i koment.: Jerzy Starnawski, s. 167-168....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1922.artykuł: Blejwas Stanislaus A.: Miłosz i Amerykanie polskiego pochodzenia. List do redakcji. Akcent 1992 nr 4 s. 122-124  szczegóły 
nawiązanie: Miłosz Czesław: Odpowiedź Czesława Miłosza. Akcent 1992 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
1923.artykuł: Blejwas Stanislaus A.: Miłosz raz jeszcze. Akcent 1992 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
1924.artykuł: Dąbała Jacek: Erotyka w poezji Czesława Miłosza. Akcent 1990 nr 4 s. 42-52  szczegóły 
1925.artykuł: Gach Piotr Paweł: Łączy nas wspólne dziedzictwo. Sesja na temat historii i przyszłości Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 380-386 (inf. o uczestnictwie pisarza w pracach Komitetu do Studiów nad Białoru...) szczegóły 
1926.artykuł: Sochoń Jan: Spotkanie z M. czyli legenda i niewiedza. Akcent 1989 nr 4 s. 201-204  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1927.wywiad: Fiut Aleksander: Odrębne narody: poezja i ludzie. Akcent 1992 nr 4 s. 116-121  szczegóły 
  Mirkowicz Tomasz
1928.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banach Agnieszka: Nie każda lekcja musi być na serio. Akcent 1999 nr 3/4 s. 172-173  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1929.proza: Mirkowicz Tomasz: Paszcza węża [fragm. pow.]. Akcent 2003 nr 1/2 s. 33-46  szczegóły 
1930.proza: Mirkowicz Tomasz: Pielgrzymka do Ziemi Świętej Egiptu [pow., fragm.:] Opowieść Franka Hare, wicekonsula. Akcent 1999 nr 1 s. 11-19  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1931.zgon: Kutnik Jerzy: Tomasz Mirkowicz (1953-2003). Akcent 2003 nr 1/2 s. 47-48 (zmarł: 7 V 2003; nota biograficzna, z fot. Tomasza Mirkowicza...) szczegóły 
  Misakowski Stanisław
1932.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kajtoch Wojciech: Misakowski po rosyjsku. Akcent 1994 nr 3/4 s. 235-236  szczegóły 
  Misiuk Jan
    proza (alfabet tytułów)
1933.proza: Misiuk Jan: Czarownice. Akcent 1995 nr 2 s. 56-63  szczegóły 
1934.proza: Misiuk Jan: Królik. Akcent 1989 nr 3 s. 74-96  szczegóły 
1935.proza: Misiuk Jan: Pogrzeb. Akcent 1992 nr 1 s. 74-79  szczegóły 
  Młynarski Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1936.wiersz: Młynarski Wojciech: Czy mi ten zamiar się powiedzie?. Akcent 1991 nr 2/3 s. 11-12  szczegóły 
1937.wiersz: Młynarski Wojciech: Do młodego reżysera. Akcent 1994 nr 1 s. 11  szczegóły 
1938.wiersz: Młynarski Wojciech: Dumka. Akcent 1998 nr 1/2 s. 7-8  szczegóły 
1939.wiersz: Młynarski Wojciech: Dwie akcje. Akcent 1998 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
1940.wiersz: Młynarski Wojciech: Gruz do wywózki. Akcent 1991 nr 2/3 s. 9-11  szczegóły 
1941.wiersz: Młynarski Wojciech: Ile ja dopłacam?. Akcent 1991 nr 2/3 s. 7-8  szczegóły 
1942.wiersz: Młynarski Wojciech: Jakby. Akcent 1994 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
1943.wiersz: Młynarski Wojciech: Jest jeszcze panna Hela. Akcent 1998 nr 1/2 s. 11-12  szczegóły 
1944.wiersz: Młynarski Wojciech: Kolor skoczył. Akcent 1991 nr 2/3 s. 8-9  szczegóły 
1945.wiersz: Młynarski Wojciech: Ludzie marginesu. Akcent 1998 nr 1/2 s. 8-9  szczegóły 
1946.wiersz: Młynarski Wojciech: Moje życzenia na 1994 rok. Akcent 1994 nr 1 s. 11-12  szczegóły 
1947.wiersz: Młynarski Wojciech: Niezawodny sposób. Akcent 1994 nr 1 s. 9-10  szczegóły 
1948.wiersz: Młynarski Wojciech: Prawdziwy Polak. Akcent 1994 nr 1 s. 8  szczegóły 
1949.wiersz: Młynarski Wojciech: Róbmy swoje. Akcent 1991 nr 1 s. 203-204  szczegóły 
1950.wiersz: Młynarski Wojciech: Scenka na poczcie. Akcent 1994 nr 1 s. 10  szczegóły 
1951.wiersz: Młynarski Wojciech: Spotkanie z rewolucją. Akcent 1994 nr 1 s. 7  szczegóły 
1952.wiersz: Młynarski Wojciech: Terpentyna Dziadka Pohla. Akcent 1998 nr 1/2 s. 9-10  szczegóły 
1953.wiersz: Młynarski Wojciech: Układanka 98. Akcent 1998 nr 1/2 s. 10-11  szczegóły 
1954.wiersz: Młynarski Wojciech: Wymiana jelit. Akcent 1991 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
1955.wiersz: Młynarski Wojciech: Zaproszenie. Akcent 1994 nr 1 s. 9  szczegóły 
1956.wiersz: Młynarski Wojciech: Zgniłe słowa. Akcent 1994 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
  Mostwin Danuta
1957.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróblewski Bogusław: U źródeł Odysei. Akcent 1997 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
1958.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Paradoksy emigracji. Akcent 1991 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
1959.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Akcent 1992 nr 4 s. 252 (not....) szczegóły 
recenzja: Kochańczyk Alina: Z Danutą Mostwin podróż do Ameryki. Akcent 1993 nr 1/2 s. 229-232  szczegóły 
1960.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Zygmunt: Obczyzna czy ziemia obiecana?. Akcent 1996 nr 4 s. 136-138  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1961.proza: Mostwin Danuta: Gargulce (opowieść teatralna). Akcent 1997 nr 2 s. 29-48  szczegóły 
1962.proza: Mostwin Danuta: Historia miłosna. Akcent 1993 nr 1/2 s. 138-167  szczegóły 
1963.proza: Mostwin Danuta: Magda. Akcent 2001 nr 3 s. 7-13  szczegóły 
1964.proza: Nie ma domu [pow., fragm.:] Na tamtą stronę. Akcent 1996 nr 1 s. 34-47  szczegóły 
1965.proza: Mostwin Danuta: Obrazy przez mgłę [z tego cyklu:] Ptaki. Akcent 1998 nr 1/2 s. 133-135  szczegóły 
1966.proza: Mostwin Danuta: Pustynny patrol. Akcent 1989 nr 4 s. 32-35  szczegóły 
1967.proza: Mostwin Danuta: Quinta Des Almas. Akcent 1992 nr 4 s. 12-34  szczegóły 
1968.proza: Mostwin Danuta: Sonia. Akcent 1994 nr 2 s. 18-26  szczegóły 
1969.proza: Mostwin Danuta: Trzynasty dzień maja. Akcent 1991 nr 1 s. 18-26  szczegóły 
1970.proza: Mostwin Danuta: Wypad na wzgórze 22. Akcent 1989 nr 4 s. 35-42  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1971.tekst paraliteracki: Mostwin Danuta: Jest coś, co przetyrwa dłużej.... Akcent 1992 nr 1 s. 45-48  szczegóły 
1972.tekst paraliteracki: Mostwin Danuta: Przechodzenie granic nieprzekraczalnych. Akcent 2000 nr 4 s. 100-104  szczegóły 
1973.tekst paraliteracki: Mostwin Danuta: Przestrzeń życiowa emigranta. Akcent 1991 nr 4 s. 21-29  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1974.artykuł: Blejwas Stanislaus A.: Przeszczepieni. Akcent 1993 nr 4 s. 29-32  szczegóły 
1975.artykuł: Jesienne spotkania w "Akcencie". Akcent 1992 nr 1 s. 183-184 (not. o spotkaniu aut. w Lublinie, 7-12 IX 1991...) szczegóły 
1976.artykuł: Kochańczyk Alina: Słowo o Danucie Mostwin. Akcent 1992 nr 1 s. 40-44 (z fot....) szczegóły 
1977.artykuł: Sławińska Irena: Fascynująca to przygoda.... Akcent 1993 nr 4 s. 32-34  szczegóły 
1978.artykuł: Stępień Marian: Zatrzymać astroidy. Akcent 1993 nr 4 s. 34-37  szczegóły 
  Moździerz Janusz Maria
    proza (alfabet tytułów)
1979.proza: Moździerz Janusz Maria: Wielki Kop. Akcent 1993 nr 3 s. 54-62  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1980.artykuł: Horoch Dorota: Szydzenie z szydercy czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza. Akcent 1993 nr 4 s. 108-115  szczegóły 
1981.artykuł: Jankowska Magdalena: Gry logiczne według Mrożka. Akcent 1991 nr 2/3 s. 176-182  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
1982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Masternak Zbigniew: "Rozpaczliwy łopot skrzydeł" (o "W ptaszarni" Grzegorza Musiała) (Monice Kamińskiej). Akcent 2001 nr 1/2 s. 73-77  szczegóły 
  Myszkowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
1983.proza: Myszkowski Krzysztof: Pasja wg św. Jana [pow., fragm.:] Potrzask. Akcent 1989 nr 2 s. 74-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nalepa Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1984.wiersz: Nalepa Katarzyna: Dwa głosy. Akcent 1996 nr 1 s. 90-91  szczegóły 
1985.wiersz: Nalepa Katarzyna: Pewnego dnia na Florydzie. Akcent 1996 nr 1 s. 92-93  szczegóły 
1986.wiersz: Nalepa Katarzyna: Podróże Yona. Akcent 1996 nr 1 s. 89-90  szczegóły 
1987.wiersz: Nalepa Katarzyna: Rozmyślania Yona na temat Yony. Akcent 1996 nr 1 s. 91  szczegóły 
1988.wiersz: Nalepa Katarzyna: Śpiew po dwudziestej trzeciej. Akcent 1996 nr 1 s. 92  szczegóły 
1989.wiersz: Nalepa Katarzyna: Wietrzny dzień. Akcent 1996 nr 1 s. 89  szczegóły 
  Nawój Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1990.wiersz: Nawój Ewa: Droga schodzi jak zwykle.... Akcent 1988 nr 3 s. 87  szczegóły 
1991.wiersz: Nawój Ewa: Następną posesją za cmentarzem.... Akcent 1988 nr 3 s. 86  szczegóły 
1992.wiersz: Nawój Ewa: Pierwszy spacer odkąd wstałam.... Akcent 1988 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
1993.wiersz: Nawój Ewa: Teraz wiem, że to żaden wstyd. Akcent 1988 nr 3 s. 85  szczegóły 
  Netz Feliks
1994.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sieprawski Marek: ''Zapamiętane, zapisane". Akcent 1997 nr 1 s. 140-141  szczegóły 
  Niepotocki Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1995.wiersz: Niepotocki Andrzej: Gaśniemy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 368-369 (z koment.: Edward Olszewski: Po nocach Polska mi się śni... Wiersze em...) szczegóły 
1996.wiersz: Niepotocki Andrzej: Przez znaczenie. Akcent 1992 nr 2/3 s. 369  szczegóły 
  Nieradko Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
1997.proza: Nieradko Agnieszka: Rzymskie wakacje. Akcent 1998 nr 3 s. 133-145 (reportaż...) szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
1998.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunaj-Kozakow Ewa: Uciekasz - nie uciekniesz. Akcent 1993 nr 3 s. 160-162  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1999.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Ars bene moriendi. Akcent 1990 nr 3 s. 109  szczegóły 
2000.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Czy są rzeczy skończone i pełne?.... Akcent 1990 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
2001.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Dotyk. Akcent 1990 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
2002.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Glosa. Akcent 1988 nr 2 s. 53  szczegóły 
2003.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Grzech miasto moje. Akcent 1988 nr 2 s. 49  szczegóły 
2004.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Katastrofizm. Akcent 1988 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
2005.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Listy do Marty [z tego cyklu:] Może lepiej zacisnąć usta.... Akcent 1988 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
2006.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Odchodzenie nie jest naszą najmocniejszą stroną.... Akcent 1988 nr 2 s. 51  szczegóły 
2007.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Panopticum. Akcent 1988 nr 2 s. 52  szczegóły 
2008.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Tak jakbym przypomniał sobie.... Akcent 1988 nr 2 s. 50  szczegóły 
2009.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Wielki piątek. Akcent 1990 nr 3 s. 111  szczegóły 
2010.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Z odległych miast.... Akcent 1988 nr 2 s. 49-50  szczegóły 
2011.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Zamieszkaliśmy w ciepłym wietrze.... Akcent 1990 nr 3 s. 110  szczegóły 
2012.wiersz: Niewiadomski Andrzej: Zarysowana ojczyzno. Akcent 1990 nr 3 s. 108  szczegóły 
  Niklasiński Jakub
2013.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Zmysł, sens, dźwięk. Akcent 2003 nr 1/2 s. 154-158  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
2014.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz: Poeta życia i wieczności. Akcent 1993 nr 1/2 s. 210-213  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2015.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Odpowiedź (K. Koźmianowi). Akcent 1988 nr 2 s. 198  szczegóły 
2016.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Akcent 1988 nr 1 s. 147-150  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2017.artykuł: Biela Bogusław: Żyć z pracy rąk swoich. W warsztacie Froment-Meurice'a, pracodawcy Norwida. Akcent 2003 nr 4 s. 125-129 (nt. współpracy Cypriana Kamila Norwida z rzeźbiarzem-złotnikiem Franco...) szczegóły 
  Nosalski Apolinary
2018.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Białek Olga: "Droga" czyli rzecz o dylematach wiejskiego nauczyciela lat stalinowskich. Akcent 1999 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
  Nowacka-Wilczek Zofia
2019.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Waldemar: Po drugiej stronie lustra. Akcent 1998 nr 1/2 s. 265-266  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2020.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Grób Chrystusa. Akcent 1999 nr 2 s. 115  szczegóły 
2021.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Moi uczniowie. Akcent 1999 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
2022.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Oczy dziecka... Akcent 1999 nr 2 s. 117  szczegóły 
2023.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Po latach. Akcent 1999 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
2024.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Pod ścianą płaczu. Akcent 1999 nr 2 s. 116  szczegóły 
2025.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: Przeobrażenia. Akcent 1999 nr 2 s. 116  szczegóły 
2026.wiersz: Nowacka-Wilczek Zofia: W katedrze st. Paul's. Akcent 1999 nr 2 s. 115  szczegóły 
  Nowaczyńska-Smoczyk Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
2027.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Mgnienia [z tego cyklu:] List od Fiodora nadany do Natalii (Wigilia 1946). Akcent 2002 nr 1/2 s. 13-14  szczegóły 
2028.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Mgnienia [z tego cyklu:] Testament Claudel. Akcent 2002 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
2029.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Mgnienia [z tego cyklu:] Wycinek z bezcennika. Akcent 2002 nr 1/2 s. 13  szczegóły 
2030.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Mgnienia [z tego cyklu:] Z notatnika Natalii. Próba listu (Wrzesień 1961). Akcent 2002 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
2031.wiersz: Nowaczyńska-Smoczyk Anna: Mgnienia [z tego cyklu:] Z zielonego notesu Natalii Młodszej (Wrzesień 1978). Akcent 2002 nr 1/2 s. 14-15  szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    listy (alfabet tytułów)
2032.listy: Nowakowski Tadeusz: [List]. Akcent 1999 nr 3/4 s. 276 (z 1972 do Józefa Kurdybelskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2033.artykuł: Kurdybelski Józef: Tadeusz Nowakowski (1917-1997). Akcent 1999 nr 3/4 s. 276 (wspomnienie...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
2034.artykuł: Chyczyński Stanisław: Nowaka poezja religijna. Akcent 2000 nr 4 s. 187-189  szczegóły 
2035.artykuł: Drzewucki Janusz: Uwięzionmy w świecie (O nowych wierszach Tadeusza Nowaka). Akcent 1990 nr 4 s. 98-105  szczegóły 
  Nowosielski Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
2036.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Duchy. Akcent 2003 nr 4 s. 66  szczegóły 
2037.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Gdzie odpoczywamy. Akcent 1988 nr 1 s. 78  szczegóły 
2038.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Grudzień. Akcent 1988 nr 1 s. 78  szczegóły 
2039.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Gubisz się między "zastałem".... Akcent 1988 nr 1 s. 77  szczegóły 
2040.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Jeszcze. Akcent 2003 nr 4 s. 67  szczegóły 
2041.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Malarstwo. Akcent 1988 nr 1 s. 78  szczegóły 
2042.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Muzo - przychodź.... Akcent 2003 nr 4 s. 68  szczegóły 
2043.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Natura. Akcent 1988 nr 1 s. 77  szczegóły 
2044.wiersz: Nowosielski Kazimierz: W deszczu. Akcent 2003 nr 4 s. 67  szczegóły 
2045.wiersz: Nowosielski Kazimierz: W drodze. Akcent 1988 nr 1 s. 79  szczegóły 
2046.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Zapamiętaj. Akcent 1988 nr 1 s. 77  szczegóły 
2047.wiersz: Nowosielski Kazimierz: Ziarno i wiatr. Akcent 2003 nr 4 s. 66  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obarski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
2048.wiersz: Obarski Marek: Grób na jesionie. Akcent 1989 nr 4 s. 108  szczegóły 
  Ochwanowski Adam
2049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziej Ryszard: Wiersze Adama. Akcent 2001 nr 1/2 s. 191-193  szczegóły 
2050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziej Ryszard: Wiersze Adama. Akcent 2001 nr 1/2 s. 191-193  szczegóły 
2051.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziej Ryszard: Wiersze Adama. Akcent 2001 nr 1/2 s. 191-193  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
2052.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rygielska Małgorzata: Historiograficzne metapowieści?. Akcent 2003 nr 1/2 s. 169-171  szczegóły 
  Odyniec Antoni Edward
    listy (alfabet tytułów)
2053.listy: Odyniec Antoni Edward: Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. Akcent 1994 nr 2 s. 168 (do Czesława Jankowskiego (1 z 1879; 1 z 1882); ogł. i koment.: Jerzy S...) szczegóły 
  Ogrodowczyk Andrzej
2054.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księga ziemi, ciała i słowa. Akcent 1993 nr 1/2 s. 219-222  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
2055.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Cień ognia. Akcent 1989 nr 3 s. 110  szczegóły 
2056.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Czas. Akcent 1995 nr 2 s. 108, 109  szczegóły 
2057.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Ewangelicki cmentarz w Rogoźnie. Akcent 1995 nr 2 s. 107  szczegóły 
2058.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Już nie pytam. Akcent 1992 nr 1 s. 81  szczegóły 
2059.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Kien. Akcent 1989 nr 3 s. 107  szczegóły 
2060.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Mądrość. Akcent 1992 nr 1 s. 81  szczegóły 
2061.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Mlecze. Akcent 1995 nr 2 s. 107  szczegóły 
2062.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Na ścianie egipskiego grobowca. Akcent 1992 nr 1 s. 80  szczegóły 
2063.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Nieskończona skończoność róży. Akcent 1989 nr 3 s. 107-108  szczegóły 
2064.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Odprawiaj obrzędy. Akcent 1995 nr 2 s. 109  szczegóły 
2065.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Oliwka gwiazdy. Akcent 1995 nr 2 s. 108  szczegóły 
2066.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Piłt był przeciwko. Akcent 1992 nr 1 s. 80  szczegóły 
2067.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: potem wszystko zgasło. Akcent 1989 nr 3 s. 109  szczegóły 
2068.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Przemijamy. Akcent 1995 nr 2 s. 108  szczegóły 
2069.wiersz: Ogrodowczyk Andrzej: Rower tańczy. Akcent 1995 nr 2 s. 107, 108  szczegóły