PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 10-38 poz. 9 ([nr 1/1989 za 5 II 1987-12 IV 1988, nr 2/1989 za 23 VI 1987-14 VII 198...) szczegóły 
2.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1991], nr 2 dod. poz. 10 [nr 2/1991], poz. 11 [...) szczegóły 
3.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 6 [nr 1/1990], nr 3 dod. poz. 18 [nr 2/1990], poz. 19 [...) szczegóły 
4.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 2 poz. 11 dod.  szczegóły 
5.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 2 dod. poz. 8  szczegóły 
6.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 3 dod. poz. 11  szczegóły 
7.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 5 dod. poz. 27  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Doktorzy habilitowani
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Wykaz ... nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1989 nr 1 dod. s. 1-10 poz. 8 ([nr 1/1989 za 27 I 1985-13 IV 1988, nr 2/1989 za 12 XI 1986-31 V 1988]...) szczegóły 
9.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1990 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 7/1989], poz. 7 [nr 1/1990], nr 4 dod. poz. 25 [n...) szczegóły 
10.artykuł: Wykaz [...] nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1991 (nr 1 dod. poz. 5 [nr 1/1991]...) szczegóły 
11.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 3 dod. poz. 10  szczegóły 
12.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 1 poz. 5 dod.  szczegóły 
13.artykuł: Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 4 dod. poz. 21  szczegóły 
14.artykuł: Wykaz nr 1/92 nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 1 dod. poz. 9  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 6 s. 1-8 poz. 27 (m.in. dot. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 1992 r. w sprawie zestawu podręczników i książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących na rok szkolny 1992/93. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 3 s. 42-54 poz. 17 (m.in. podręczniki do nauki języka polskiego w szkole podstawowej, lice...) szczegóły 
17.artykuł: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1995 r. zmieniający komunikat w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących (Dz. Urz. MEN z 1995 r. Nr 1, poz. 1) - według stanu na dzień 24.05.1995 r.. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 4 s. 2-8 poz. 17 ([m.in. dot. podręczników do nauczania języka polskiego w szkole podsta...) szczegóły 
18.artykuł: Komunikat ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 wrzesnia 1993 r. zmieniający komunikaty w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących (Dz. Urz. MEN z 1993 nr 2 poz. 7 oraz nr 5 poz. 18). Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 8 s. 48-53 poz. 34  szczegóły 
19.artykuł: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących - według stanu na dzień 1.01.1995 r.. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 1 s. 1-30 poz. 1 ([m.in. zestaw podręczników do nauczania języka polskiego w szkole pods...) szczegóły 
20.artykuł: Komunikat ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących - stan na dzień 15 lutego 1993 r.. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 2 s. 1-39 poz. 7 (m.in. nt. podręczników do języka polskiego w szkołach podstawowych i ś...) szczegóły 
21.artykuł: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących - według stanu na dzień 1 marca 1994 r.. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 2 s. 2-30 poz. 9 (dot. m.in. podręczników do nauki języka polskiego w szkołach podstawow...) szczegóły 
22.artykuł: Komunikat ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1993 r. zmieniający komunikat w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących (Dz. Urz. MEN z 1993 nr 2 poz. 7). Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 5 s. 26-30 poz. 18 (m.in. dot. podręczników do języka polskiego w szkołach podstawowych i ...) szczegóły 
23.artykuł: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1994 r. w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów szkół specjalnych - stan na dzień 1 sierpnia 1994 r.. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1994 nr 4 s. 3-5 poz. 22 (dot. m.in. podręczników do nauki języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Komunikat ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1993 r. Programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (Bez szkół specjalnych). Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1993 nr 10 s. 75-88 poz. 42 (dot. m.in. języka polskiego...) szczegóły 
25.artykuł: Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie minimum programowego obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1992 nr 5 s. 66-116 poz. 25 (m.in. dot. języka polskiego w szkole podstawowej i średniej...) szczegóły