PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dzieje Najnowsze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 4 s. 258-263 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kupiecki Robert] R.K.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 156-157 (nota podp. R.K....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 3 s. 131-137  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 166-169  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 218-221 (konf. pośw. m.in. literaturze polskiej i niemieckiej oraz XIX-wiecznem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Jurkiewicz Jan: Nasze widzenie Białorusinów w XX w. (do 1939 r.). Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 59-79 (m.in. nt. obrazu Białorusinów w literaturze polskiej od I połowy XIX w...) szczegóły 
8.artykuł: Zięba Andrzej A.: Ukraińcy w oczach Polaków (Wiek XX). Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 95-104 (m.in. nt. obrazu Ukraińców w literaturze polskiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śladkowski Wiesław: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 140-144  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Srebrakowski Aleksander: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 220-223  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 174-175  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślik Agnieszka: Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 3/4 s. 199-201  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gmurczyk-Wrońska Małgorzata: Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 4 s. 175-178  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowska Stanisława: Prasa - kultura - wojna. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 179-184  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Bartelski Lesław M.: Życie kulturalne w powstaniu warszawskim. Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 27-42 (m.in. nt. poezji i prasy powstańczej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Eisler Jerzy: Dzieje Najnowsze 1998 r. 30 nr 1 s. 257-260  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 257-259  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Stanisław: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 234-237  szczegóły 
recenzja: Smoliński Andrzej: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 237-242  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Jarosz Dariusz] D.J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 158-159 (nota podp. D.J....) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juchnowski Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 135-137  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Hass Ludwik: Inteligencja polska 1945-1980. (Postawy i zachowania). Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 1 s. 73-94 (dot. m.in. pisarzy i ludzi teatru...) szczegóły 
25.artykuł: Słabek Henryk: Spór o zachowania intelektualistów (1945-1956). Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 63-70 (dot. postaw pisarzy...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Słabek Henryk: Intelektualiści i Wielki Strach (na przełomie lat czterdzistych i pięćdziesiątych). Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 1 s. 261-227 (m. in. o postawie środowiska literackiego wobec totalitarnej rzeczywis...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarosz Dariusz, Wolsza Tadeusz: Kalendaria historii Polski po 1944 r. Uwagi na marginesie lektury. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 4 s. 77-81 (m.in. nt. ks. Marty Fik...) szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarosz Dariusz, Wolsza Tadeusz: Kalendaria historii Polski po 1944 r. Uwagi na marginesie lektury. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 4 s. 77-81 (m.in. nt. ks. J. Karpińskiego...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (DJ): Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 187 (nota...) szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romek Zbigniew: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 246-248  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Wokół listu 34. Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 223-224 (m.in. nawiąz. do ks. Jerzego Eislera "List 34" oraz art. Tomasza Jast...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Stanisław: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 234-237  szczegóły 
recenzja: Smoliński Andrzej: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 237-242  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (DJ): Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 188  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Słabek Henryk: Polityka i Kościół w Polsce 1945-1950 (Przegląd problematyki). Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 2 s. 106-114 (m.in. nt. zaangażowania pisarzy i publicystów w problemy Kościoła (śro...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 167-172  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 4 s. 181-182  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Zygmunt: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 4 s. 167-168  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 1/2 s. 242-244  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudnicki Szymon: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 152-154  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 1/2 s. 226-229  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Libionka Dariusz: "Kwestia żydowska" w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX w.. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 1 s. 119-123 (autoreferat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hryciuk Grzegorz: Dzieje Najnowsze 1998 r. 30 nr 2 s. 183-194  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 142-145  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 166 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Cieślik Agnieszka J.: Prasa w okupowanym Lwowie 1939-1944. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 3 s. 171-177 (dot. także prasy literackiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 4 s. 175-177  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieć Mateusz: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 2 s. 144-145  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pankiejew Iwan, Pankiewicz Ewa: K. Kuryluk - redaktorem "Odrodzenia". Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 2 s. 83-111 (w l. 1944-48...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 215-217  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Życie naukowe. Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 1/2 s. 261-264  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 155-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Weiss Katarzyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 231-235 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Kaczmarek Ryszard: Dzieje Najnowsze 2001 nr 3 s. 205-207 ([rec. ks. zb.:] Blick zurueck ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschic...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Jarosz Dariusz] D.J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 159-160 (nota podp. D.J....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moszczyński Tomasz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 3 s. 136-138  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 197-202  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grudzień Sebastian: Dzieje Najnowsze 2003 nr 4 s. 221-225  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Wojdon Joanna: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989). Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 151-154 (dot. m.in. podręczników do języka polskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 1 s. 144-146  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślik Agnieszka: Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 3/4 s. 199-201  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 161 (nota...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 164 (nota...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Materski Wojciech: Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 167-173  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Materski Wojciech: Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 167-173  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Materski Wojciech: Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 167-173  szczegóły 
68.recenzja: Jagóra Maciej L.: Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 2 s. 235-240  szczegóły 
69.recenzja: Jarosz Dariusz: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 3 s. 148-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brzozowski Zygmunt Szczęsny
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łossowski Piotr: Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 3 s. 140-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Świetlicki Cezary: Wieś polska w publicystyce prasowej Marii Dąbrowskiej w latach 1910-1920. Dzieje Najnowsze 2001 nr 2 s. 35-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślik Agnieszka: Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 3/4 s. 201-203  szczegóły 
  Gomułka Władysław
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madajczyk Czesław: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 198-200  szczegóły 
  Grabski Stanisław
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojdyło Witold: Wśród walk i przemian. na marginesie "Pamiętników" Stanisława Grabskiego. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 1 s. 102-105  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kieniewicz Antoni
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gałka Bogusław W.: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 3 s. 119-121  szczegóły 
  Kisielewski Stefan
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gmurczyk-Wrońska Małgorzata: "Praska wiosna" w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego i "Kulturze" paryskiej. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 3 s. 191-198  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Romek Zbigniew: Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 4 s. 139-146 (z Aneksem zawierającym teksty dokumentów Leszka Kołakowskiego, s. 146-...) szczegóły 
  Koneczny Feliks
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stobiecki Rafał: Dzieje Najnowsze 2002 nr 2 s. 222-228  szczegóły 
  Korfanty Wojciech
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burzyński Jacek: Wojciech Korfanty - portret polityka. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 115-8  szczegóły 
  Kot Stanisław
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 2001 nr 4 s. 161-165  szczegóły 
81.recenzja: Nieć Mateusz: Eugeniusz Kwiatkowski, Diariusz 1945-47. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 1/2 (1990) s. 213-4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Limanowski Bolesław
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 136-139  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Perechodnik Calel
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prekerowa Teresa: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 2 s. 157-159  szczegóły 
  Popławski Jan Ludwik
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 122-124  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Romer Eugeniusz
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leczyk Marian: Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski (1918-1921). Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Molenda Jan: Pamiętnik paryski Eugeniusza Romera jako źródło historyczne. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 86-91  szczegóły 
86.recenzja: Łach Stanisław: Dzieje Najnowsze 1989 r. 21 nr 4 s. 131-134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schaff Adam
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słabek Henryk: Polska współczesność w najnowszych książkach Jana Szczepańskiego, Adama Schaffa i Karola Modzelewskieggo. Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śladkowski Wiesław: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
  Studnicki Władysław
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strzelecki Michał: Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 1 s. 189-194  szczegóły 
  Szembek Jan
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 2 s. 133-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieniawa-Długoszowski Bolesław
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 4 s. 138-140  szczegóły 
polemika: Dworzyński Witold: Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 205-206 (list do red....) szczegóły 
polemika: Wolsza Tadeusz: W odpowiedzi dr. Witoldowi Dworzyńskiemu. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 3 s. 206-207  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski w świetle najnowszych publikacji. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski w świetle najnowszych publikacji. Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 4 s. 84-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słabek Henryk: Władza i intelektualiści. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 121-131  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujwid-Hugosson Krystyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 272-275  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Jedynakiewicz Katarzyna: Literatura przeciw faszyzmowi i wojnie. Z historii I Kongresu Pisarzy w Obronie Pokoju i Kultury w Paryżu (21-25 VI 1935 roku). Dzieje Najnowsze 2001 nr 2 s. 47-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Polityka kulturalna (powszechna)
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słabek Henryk: Władza i intelektualiści. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 121-131  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 4 s. 251-254 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Philby Kim
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tebinka Jacek: Dzieje Najnowsze 1996 r. 28 nr 2 s. 145-148  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Witold: W Polsce o Szwejku i szwejkizmie. Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 3 s. 5-17 (Czesi w oczach Polaków widziani przez pryzmat powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamojski Jan E.: Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 3 s. 239-161  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Cazin Paul
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gmurczyk-Wrońska Małgorzata: Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 3 s. 265-269  szczegóły 
  Foucault Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Solarska Maria: Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości. Dzieje Najnowsze 2003 nr 3 s. 107-111 (dot. m.in. historiografii i koncepcji języka...) szczegóły 
  Reynaud Paul
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gmurczyk-Wrońska Małgorzata: Dzieje Najnowsze 1999 t. 31 nr 3 s. 262-264  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Gehlen Reinhard
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Moszczyński Tomasz] T.M.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 161-162 (nota...) szczegóły 
  Herwarth Hans von
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharias Michał J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 2 s. 135-141  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Czasopiśmiennictwo (nowohebrajska)
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horoszewicz Michał: "Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies", vols. 1-2, ed. A. Polonsky, B. Blackwell. Oxford 1986 and 1987. Dzieje Najnowsze 1991 r 22 nr 1/2 (1990) s. 178-186 (omówienie zawartości tomów 1 i 2 z 1986 r....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Drawicz Andrzej: Nasze widzenie Rosjan w XX wieku. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 37-41 (m.in. nt. odbioru literatury rosyjskiej przez Polaków...) szczegóły 
110.artykuł: Falkowicz Swietłana M.: Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego sterotypu Polaka. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 43-58 (m.in. dot. tematyki polskiej w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Choriew Wiktor: Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w.. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 67-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Godlewski Piotr: Polskie widzenie Słowaków. Dzieje Najnowsze 1995 r. 27 nr 2 s. 143-155 (m.in. nt. obecności literatury słowackiej w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Historia literatury (tatarska)
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Arkadiusz: Dzieje Najnowsze 1991 r. 23 nr 2 s. 123-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horoszewicz Michał: "Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies", vols. 1-2, ed. A. Polonsky, B. Blackwell. Oxford 1986 and 1987. Dzieje Najnowsze 1991 r 22 nr 1/2 (1990) s. 178-186 (omówienie zawartości tomów 1 i 2 z 1986 r....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Hass Ludwik: Inteligencja polska 1945-1980. (Postawy i zachowania). Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 1 s. 73-94 (dot. m.in. pisarzy i ludzi teatru...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Achmatowicz Aleksander: Rosja i Rosjanie - rosyjskie motywy w filmach PRL. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 1 s. 101-122  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Maciej Józef Kwiatkowski, Polskie Radio w konspiracji 1939-1944. Dzieje Najnowsze 1991 r. 22 nr 3 (1990) s. 102-4  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarosz Dariusz: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 1/2 s. 256-260  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Zagadnienia wstępne (TV)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Pleskot Patryk: Telewizja w życiu Polaków lat sześćdziesiątych. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 4 s. 115-135 (dot. m.in. programu "Pegaz", teatru TV, filmów telewizyjnych, aktorów...) szczegóły