Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Analecta
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgórzak Michał: Nauka - kultura - religia - na marginesie sesji naukowej "Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku". Analecta 1993 z. 2 s. 121-131  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu. Analecta 2003 z. 1/2 s. 147-163 (dot. m.in. osób: Stefan Cybulski, Władysław Jurgiewicz, Władysław Kotw...) szczegóły 
3.artykuł: Prysiażnyj Teodozij: Udział pijarów w rozwoju nauki i kultury na Ukrainie w XVII-XIX w.. Analecta 1995 z. 2 s. 69-95  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Tazbir Janusz: Polski barok wobec średniowiecza. Między wzorcem a naganą. Analecta 1992 z. 1 s. 7-27  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Obirek Stanisław: Swoista inkulturacja - Jezuici i polski sarmatyzm. Analecta 1998 z. 1 s. 71-77 (także nt. twórczości pisarzy jezuickich m.in.: Kacper Drużbicki, Mikoł...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bugaj Roman: Hermetyzm w Polsce doby Stanisławowskiej. Analecta 1993 z. 2 s. 155-219  szczegóły 
7.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Recepcja poglądów Christiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia. Analecta 1998 z. 2 s. 53-69  szczegóły 
8.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu. Analecta 1998 z. 1 s. 79-92  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Komorowski Paweł: Archiwum Pijarów w Krakowie. Analecta 1994 z. 2 s. 109-122  szczegóły 
10.artykuł: Kulecka Alicja: Spuścizny uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki. Analecta 1995 z. 1 s. 147-173  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Brzęk Gabriel: Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 173-197 (m.in. hasła: Markus Chejfec, Michał Siedlecki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurkowska Mirella: Edukacyjna rola "Dziennika Domowego" (1840-1847) na podstawie analizy działu "Rozmaitości". Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 87-110  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Affek Mariusz: Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia. Analecta 1995 z. 2 s. 43-54 (m.in.: "Monitor", "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", "Pamiętnik Historyc...) szczegóły 
14.artykuł: Pietrzkiewicz Dorota: Książki z warszawskiej drukarni Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792). Analecta 2003 z. 1/2 s. 203-234  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Człowiek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej. Analecta 1992 z. 1 s. 191-210  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej. Analecta 1992 z. 1 s. 191-210  szczegóły 
17.artykuł: Brzęk Gabriel: Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918. Analecta 1997 r. 6 [z.] 1 s. 145-226 (w art. m.in. nt. przyrody i zwierząt w twórczości Adolfa Dygasińskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Goćkowski Janusz: Tradycja a status uczonych. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 137-171 (nt. konfliktu pomiędzy ludźmi nauki a politykami i przedstawicielami a...) szczegóły 
19.artykuł: Kurkowski Jarosław: Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845). Analecta 1997 r. 6 [z.] 1 s. 41-116 (nt działalności kolegiów pijarskich w Werenowie i Lidzie, m.in.dot. za...) szczegóły 
20.artykuł: Piskurewicz Jan: Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939. Analecta 1994 z. 1 s. 109-122 (m.in. polonistyka i rumunistyka...) szczegóły 
21.artykuł: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim. Analecta 1992 z. 2 s. 7-79  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze. Analecta 2000 z. 2 s. 7-62 (dot. m.in. osoby Henryka Mariana Życzyńskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Starnawski Jerzy: Pokolenie wielkich humanistów polskich. Analecta 1993 z. 2 s. 7-28  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Hungarystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Nojszewski Artur: Losy pierwszej polskiej Katedry Filologii Węgierskiej (lata 1952-1978). Analecta 1999 z. 1 s. 231-243 (historia powstania i działalności Katedry Filolologii Węgierskiej na U...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Djakow Władimir: "Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.). Analecta 1993 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głowacki Witold Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kijas Artur: Historia w pracach profesora Witolda Włodzimierza Głowackiego. Analecta 2001 z. 2 s. 17-20 (art. z okazji zgonu...) szczegóły 
27.artykuł: Magowska Anita: Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego. Analecta 2001 z. 2 s. 21-29 (art. z okazji zgonu...) szczegóły 
28.artykuł: Majewski Jan: Profesor W.[itold] W.[łodzimierz] Głowacki - aptekarz oraz działacz towarzystw farmaceutycznych. Analecta 2001 z. 2 s. 31-39 (art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
29.artykuł: Plackowski Roman: Profesor Witold Włodzimierz Głowacki jako pierwszy prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu po drugiej wojnie światowej. Analecta 2001 z. 2 s. 41-47 (art. z okazji zgonu; z fot....) szczegóły 
30.artykuł: Umbreit Michał H.: Przyjaciele w rodzinie profesora W.[itolda]W.[łodzimierza] Głowackiego. Analecta 2001 z. 2 s. 49-52 (art. z okazji zgonu...) szczegóły 
  Grodzicki Faustyn
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów Polskich: Oswalda Kruegera (1633 r.) i Faustyna Grodzickiego (1747). Analecta 1997 r. 6 [z.] 1 s. 7-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jezierski Franciszek Salezy
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łossowska Irena: Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego. Analecta 1999 z. 1 s. 75-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kluk Jan Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Borowski Eugeniusz: Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie. Analecta 2000 z. 1 s. 21-46 (z faks. dokumentów...) szczegóły 
34.artykuł: Litak Stanisław: Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka. Analecta 2000 z. 1 s. 105-113, wkł. (omówienie mapy "Dyecezya Łucka y Brzeska Lit[ewska]" Krzysztofa Kluka,...) szczegóły 
35.artykuł: Trynkowski Jan: Ks. Krzysztof Kluk a Gimnazjum Białostockie - pytania badawcze. Analecta 2000 z. 1 s. 115-124 (nt. oddziaływania i recepcji dorobku Krzysztofa Kluka w białostockiej ...) szczegóły 
36.artykuł: Uszyński Kazimierz: Dorobek ks. Krzysztofa Kluka w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Analecta 2000 z. 1 s. 47-69 (z wypowiedziami kierowników działów merytorycznych Muzeum Rolnictwa im...) szczegóły 
37.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Miscellanea Klukowskie. Analecta 2000 z. 1 s. 71-104 (o kontaktach ks. Krzysztofa Kluka ze Szkołą Główną Wielkiego Księstwa ...) szczegóły 
  Konarski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Grzebień Ludwik: Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?. Analecta 2001 z. 2 s. 53-66 (referat wygłoszony na sesji naukowej w 300. rocznicę urodzin, 21 X 200...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iwanowska Wilhelmina: Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne wszechświata. Analecta 1997 r. 6 [z.] 1 s. 311-320 (omówienie dzieła z punktu widzenia astronomii...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia. Analecta 1992 z. 1 s. 29-47  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paprocki Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku. Analecta 2000 z. 2 s. 135-172 (z aneksami m.in.: Życie, działalność i publikacje Franciszka Paprockie...) szczegóły 
  Przezdziecki Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Blombergowa Maria Magdalena: Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej. Analecta 2003 z. 1/2 s. 131-145 (dot. m.in. Aleksandra Przezdzieckiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ręczyński Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Orłowski Bolesław: Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiej Emigracji Jerzy Ręczyński (1805-1899). Analecta 1998 z. 1 s. 149-164  szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Grębecka Wanda: Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny. Analecta 1999 z. 2 s. 115-126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sieroszewski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Pędracki Michał: Religioznawcze koncepcje Wacława Sieroszewskiego (1858-1945) na tle nauki XIX i XX wieku. Analecta 2003 z. 1/2 s. 97-129  szczegóły 
  Skrzetuski Wincenty Bartłomiej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Komorowski Paweł: Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej. Analecta 2003 z. 1/2 s. 189-201  szczegóły 
  Słonimski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Brzęk Gabriel: Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 173-197 (m.in. biogram brata, Piotra Słonimskiego (1893-1944)...) szczegóły 
  Solski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Schabowska Krystyna: Metodyka obliczeń przekładni zębatych w świetle dzieł Stanisława Solskiego (1622-1701). Analecta 2003 z. 1/2 s. 235-251  szczegóły 
  Starnawski Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
49.tekst paraliteracki: Starnawski Jerzy: Autobiografia naukowa. Analecta 2003 z. 1/2 s. 265-302  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Wójcik Zbigniew J.: Stanisława Staszica związki z medycyną. Analecta 2001 z. 2 s. 81-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Guillaume de Lorris, Jean de Meun *
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frankowska-Terlecka Małgorzata: Pojęcie filozofii u Jana z Meun: druga część "Powieści o Róży". Analecta 1998 z. 2 s. 7-28  szczegóły 
  Varille Cesar Pyrrhys de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Pyrhysa de Varille. Analecta 1999 z. 1 s. 7-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Asklepiades *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków. Analecta 1995 z. 1 s. 7-71  szczegóły 
  Galenos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciała homoiomerycznego i siły-zdolności. Analecta 1993 z. 2 s. 39-88  szczegóły 
55.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej. Analecta 1993 z. 1 s. 53-111  szczegóły 
56.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie duszy. Analecta 1992 z. 2 s. 81-121  szczegóły 
57.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie pneumy psychicznej. Analecta 1992 z. 1 s. 49-102  szczegóły 
  Theophrastos *
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bugaj Roman: Traktat Teofrasta z Eresos o ogniu. Analecta 1998 z. 1 s. 29-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Pędracki Michał: "Biblia" jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego oświecenia. Analecta 1999 z. 1 s. 59-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Pędracki Michał: "Biblia" jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego oświecenia. Analecta 1999 z. 1 s. 59-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Lucanus Marcus Annaeus
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgórzak Michał: Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do "Farsalii" Lukana. Analecta 1994 z. 2 s. 123-135  szczegóły 
artykuł: Zgórzak Michał: Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do "Farsalii" Lukana. Analecta 1996 z. 1 s. 93-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Bernardus Silvestris *
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frankowska-Terlecka Małgorzata: Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris. Analecta 2001 z. 1 s. 123-136 (analiza drugiej księgi "Kosmografii"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Wolff Christian von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Recepcja poglądów Christiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia. Analecta 1998 z. 2 s. 53-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Beccaria Cesare
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Cesare Beccaria (1738-1794). Sylwetka i dzieło. Analecta 1995 z. 2 s. 9-27  szczegóły 
65.artykuł: Sójka-Zielińska Katarzyna: Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym. Analecta 1995 z. 2 s. 29-42  szczegóły 
  Galileo Galilei
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Cappelletti Vincenzo: Po Galileuszu.... Analecta 1996 z. 1 s. 85-92 (rec. ks.: Apres Galilee. Science et foi: nouveau dialogue. Paryż, b.d....) szczegóły 
67.artykuł: Galluzzi Paolo: Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki. Analecta 1998 z. 1 s. 59-69  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Hasła szczegółowe (Mezopotamii) / Utwory anonimowe (Mezopotamii)
    artykuły (alfabet tytułów)
68.artykuł: Pędracki Michał: Przepisy prawne najstarszych "kodeksów" mezopotamskich ustanawiające kary dla ludzi wolnych. Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 7-41 (z fragm. tekstów, faks. fragm. oryg....) szczegóły