Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Ethos
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Chudy Wojciech: Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa. Ethos 2000 nr 4 s. 42-68 (kategoria prawdy i fałszu w sztuce; m.in. w literaturze; dot. także ko...) szczegóły 
nawiązanie: Tyszczyk Andrzej: Sztuka a problem kłamstwa. Ethos 2001 nr 4 s. 287-296 (rozszerzona wersja zagajenia dyskusji nad artykułem, która odbyła się ...) szczegóły 
polemika: Chudy Wojciech: Prawdomówność dzieła i człowieka. Ethos 2001 nr 4 s. 297-302  szczegóły 
2.artykuł: Stoff Andrzej: Dzieje w literaturze - literatura w dziejach. Ethos 2001 nr 4 s. 63-74 (nt. podejmowania przez literaturę tematów historycznych i obecności li...) szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fitas Adam: O wybieraniu wartości - trzy ślady. Ethos 2001 nr 4 s. 340-344 (sprawozdanie...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Czy literatura może pomóc w rozumieniu rzeczywistości? Zapiski z II Tygodnia Polonistów KUL. Ethos 1992 nr 1 s. 233-237  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szutta Natasza: Postmodernizm jako filozofia pluralizmu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 293-297  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Boeder Heribert: Wymiar podmodernizmu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 101-115 (postmodernizm jako twór komplementarny do "podmodernizmu"...) szczegóły 
7.artykuł: Bronk Andrzej: Krajobraz postmodernistyczny. Ethos 1996 nr 1/2 s. 79-100  szczegóły 
8.artykuł: Chmielewski Adam: Postmodernizm czyli o sztuce filozoficznej konwersacji. Ethos 1996 nr 1/2 s. 191-198 (m.in. poglądy Richarda Rorty'ego, dot. m.in. rekontekstualizacji...) szczegóły 
9.artykuł: Mizińska Jadwiga: Ponowoczesność a prawo do metafory w refleksji nad kulturą. Ethos 1996 nr 1/2 s. 184-190  szczegóły 
10.artykuł: Morawski Stefan: Paradygmat filozofowania. Ethos 1996 nr 1/2 s. 125-130 (o postrmodernistycznym buncie przeciw paradygmatowi filozofowania...) szczegóły 
11.artykuł: Szahaj Andrzej: Co to jest postmodernizm?. Ethos 1996 nr 1/2 s. 63-78  szczegóły 
12.artykuł: Węcławski Tomasz: Postmodernizm i teologia (Kilka wstępnych uwag o tym, co jest możliwe). Ethos 1996 nr 1/2 s. 133-140  szczegóły 
13.artykuł: Wierzbicki Alfred: Postmodernizm czyli kłopoty z moderną. Ethos 1996 nr 1/2 s. 116-124  szczegóły 
14.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm a dylematy człowieka. Ethos 1996 nr 1/2 s. 141-149 (odrzucenie prawdy na korzyść dyskursu, odrzucenie trwałych zasad i no...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 1/2 s. 453-454  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 1/2 s. 453-454  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszczyk Bożena: Nie ustający spór o wartości. Ethos 1994 nr 3 s. 238-241  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Sawicki Stefan: Czym jest poezja?. Ethos 1989 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
18.artykuł: Sawicki Stefan: O istocie i istotnych cechach poezji. Ethos 2000 nr 4 s. 36-41 (wykład wygłoszony z okazji otrzymania Nagrody im. ks. Idziego Radzisze...) szczegóły 
19.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Ethos 1997 nr 4 s. 83-89 (dot. transgresji w poezji - wielokierunkowego przekraczania granic w o...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm a dylematy człowieka. Ethos 1996 nr 1/2 s. 141-149 (odrzucenie prawdy na korzyść dyskursu, odrzucenie trwałych zasad i no...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lameński Lechosław: Malarstwo a literatura - wspólne miejsce w historii. Ethos 1996 nr 3/4 s. 271-274  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm czyli szaleństwo rozumu. Ethos 1997 nr 4 s. 278-283  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Mazurczak Malgorzata U.: Człowiek wobec Boga w sztuce średniowiecznej. Ethos 1997 nr 4 s. 195-210 (dot. także literatury...) szczegóły 
24.artykuł: Papierkowska Anna: Polskie nagrobki dziecięce w dobie renesansu. Ethos 1996 nr 3/4 s. 248-251 (m.in. wpływ "Trenów" Jana Kochanowskiego na rzeźbę nagrobną XVI wieku...) szczegóły 
25.artykuł: Pociej Bohdan: Co się stało z muzyką w naszym stuleciu?. Ethos 1997 nr 4 s. 21-32  szczegóły 
26.artykuł: Reale Giovanni: Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna. Ethos 1997 nr 4 s. 55-66 (m.in. o utracie formy w literaturze, sztukach pięknych i muzyce...) szczegóły 
27.artykuł: Rodziński Stanisław: Sztuka - droga do prawdy czy targowisko próżności?. Ethos 1997 nr 4 s. 133-139 (m.in. o bezmyślnym zerwaniu z tradycją w malarstwie i poezji...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kurdziałek Marian: Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych?. Ethos 1996 nr 3/4 s. 81-105  szczegóły 
29.artykuł: Węcławski Tomasz: Postmodernizm i teologia (Kilka wstępnych uwag o tym, co jest możliwe). Ethos 1996 nr 1/2 s. 133-140  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Iłowiecki Maciej: Strażnicy, żeglarze i błazny. Autorytety i media. Ethos 1997 nr 1 s. 64-73 (m.in. dotyczy literatów oraz roli dziennikarzy w niszczeniu autorytetó...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bednarek Antoni: Ethos 1989 nr 4 s. 311-314  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Salij Jacek: Syndrom papugi. Ethos 1992 nr 2/3 s. 29-35 (problem pogodzenia polskości z europejskością w literaturze od romanty...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
34.recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 4 s. 308  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Ius gentium wczoraj i dziś. Ethos 1999 nr 1/2 s. 405-414  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 4 s. 308  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacka Anna: Cienie towiańszczyzny. Ethos 1991 nr 1/2 s. 72-84  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podrez Ewa: Czy wciąż jeszcze ethos lewicy...?. Ethos 1992 nr 1 s. 209-213  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Skórczewski Dariusz: W obronie "człowieka prawdziwego". Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości. Ethos 2001 nr 4 s. 239-250 (nt. stanowiska estetyzującego i etyzującego w krytyce...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 3/4 s. 439-440  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Czerniawski Adam: Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji. Ethos 2000 nr 4 s. 157-162 (szkic nt. kwestii moralnych poezji i postaw poetów na przykładzie m.in...) szczegóły 
45.artykuł: Sochoń Jan: Poeta klasyczny żyje! (Próba manifestu). Ethos 1996 nr 3/4 s. 238-247 (nurt klasyczny we współczesnej poezji polskiej, m.in. o wierszach Bron...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Sławińska Irena: My i oni w polskiej literaturze łagrowej. Ethos 1992 nr 1 s. 191-196 (dot. książek: Ola Watowa: Wszystko co najważniejsze. Rozmowy z Jackiem...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Polska fantastyka - spotkanie trzech pokoleń. Ethos 1997 nr 4 s. 97-108 (m.in. o literaturze science fiction uprawianej na łamach Młodego Te...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mizińska Jadwiga: Nad "postmodernistycznym" numerem "Ethosu". Sprawozdanie z dyskusji panelowej zorganizowanej przez Lubelski Oddział PTF [Polskiego Towarzystwa Filozoficznego] oraz Redakcję "Ethosu" 30 X 1996. Ethos 1997 nr 1 s. 295-297 (dotyczy numeru 1/2 z 1996 kwartalnika Ethos zatytułowanego "Wok...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczewski Marek: Prezbiterat i episkopat w chrześcijaństwie starożytnym. Ethos 1997 nr 2/3 s. 267-275 (omówienia zawartości numeru czasopisma Vox Patrum nr 13/15 (199...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyranowicz Maria: Herbertowskie inedita. Ethos 2000 nr 4 s. 218-222 (nt. ineditów pozostałych po Zbigniewie Herbercie publikowanych w piśmi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
artykuł: Cyranowicz Maria: Herbertowskie inedita. Ethos 2000 nr 4 s. 218-222 (nt. ineditów pozostałych po Zbigniewie Herbercie publikowanych w piśmi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żurek Sławomir J.: Sesja o cierpieniu w literaturze w kontekście dzieła Jana Pawła II (Siedlce, 31 V - 2 VI 1999). Ethos 1999 nr 4 s. 261-264 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Berdychowska Bogumiła: "Spostrzegać człowieka po tamtej, obcej stronie". Ethos 1990 nr 1/2 s. 220-228 (wzajemne stosunki polsko-rosyjskie w świetle literatury polskiej, głów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kunowska-Porębna Maria: Religia w oczach pisarzy i filozofów (Sprawozdanie z sesji "Myśliciele i pisarze XX wieku o religii"). Ethos 1998 nr 1/2 s. 346-349  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madała Tadeusz: Prywatna bibliografia. Ethos 1990 nr 3/4 s. 466-471  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Zgorzelski Czesław: Alma Mater Vilnensis. Ethos 1988 nr 1 s. 72-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Asnyk Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Polanowski Tadeusz P.: Między romantyzmem i pozytywizmem - człowiek. Ethos 1999 nr 4 s. 170-173 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burdziej Bogdan: "Galilaee, vicisti!". Postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo. Ethos 2001 nr 4 s. 173-191 (na przykładzie wiersza Adama Asnyka i wiersza "Jako Julian Zaprzaniec ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Łukowska Anna: Borowski i Szałamow - dwie dole. Ethos 1990 nr 1/2 s. 272-285 (proza obozowa Tadeusza Borowskiego a "Opowiadania kołymskie" Warłama S...) szczegóły 
  Borzestowski Waldemar
    proza (alfabet tytułów)
59.proza: Borzestowski Waldemar: Carpe diem! (Reportaż osobisty). Ethos 1999 nr 4 s. 201-208  szczegóły 
60.proza: Borzestowski Waldemar: Opowieść o ojczyźnie, księdze i ojcu, którego porwały demony. Ethos 1995 nr 4 s. 251-256  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Zajączkowski Ryszard: Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera. Ethos 2003 nr 3/4 s. 466-485 (dot. następujących dzieł: "Dziennik podróży. Notatnik z dwóch naszych ...) szczegóły 
  Bukowiński Władysław (1905-1974)
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.Ch.: Ethos 2001 nr 3 s. 262-263  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chudy Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
63.proza: Chudy Wojciech: Bezinteresowna potrzeba piękna. Ethos 1996 nr 3/4 s. 291-292 (fel....) szczegóły 
64.proza: Chudy Wojciech: O dwóch rodzajach nudy. Ethos 1997 nr 2/3 s. 375-376 (fel....) szczegóły 
  Czechowicz Józef
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzbicki Alfred: Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą (Sprawozdanie z sympozjum w 60-lecie śmierci poety Lublin, 9-10 IX 1999). Ethos 1999 nr 4 s. 256-260  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faleński Felicjan
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burdziej Bogdan: "Galilaee, vicisti!". Postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo. Ethos 2001 nr 4 s. 173-191 (na przykładzie wiersza Felicjana Faleńskiego i "Juliana Apostaty" Adam...) szczegóły 
  Ficowski Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
67.tekst paraliteracki: Ficowski Jerzy: Ostatnia droga wędrowców. Zagłada Cyganów. Ethos 1990 nr 1/2 s. 205-214  szczegóły 
  Fijałkowski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Umiastowski Jerzy: Życie oddane w służbę Bogu. Ethos 2003 nr 1/2 s. 391-394 (sylwetka; z powodu zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
69.zgon: Jan Paweł II, Papież : Telegram kondolencyjny Ojca Świętego Jana Pawła II do Jego Ekscelencji ks. abp. Władysława Ziółka, ordynariusza łódzkiego, w związku ze śmiercią profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Ethos 2003 nr 1/2 s. 381 (zmarł: 15 II 2003...) szczegóły 
70.zgon: Świątczak Andrzej: Misterium życia. Ethos 2003 nr 1/2 s. 385-390 (zmarł: 15 II 2003; homilia wygłoszona podczas pogrzebu...) szczegóły 
71.zgon: Ziółek Władysław: Świadek wierny i odważny. Ethos 2003 nr 1/2 s. 382-384 (zmarł: 15 II 2003; wprowadzenie do mszy odprawionej podczas pogrzebu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głowiński Michał
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
72.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Mowa i zło. Ethos 1992 nr 1 s. 97-104  szczegóły 
  Gołaszewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
73.proza: Gołaszewski Włodzimierz: Polscy misjonarze - traperzy Kościoła. Ethos 1997 nr 2/3 s. 255-265 (reportaż...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
74.wiersz: Hartwig Julia: Pod koniec. Ethos 1999 nr 3 s. 157  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 1998 nr 4 s. 307-308  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbol Tomasz: Przymierze z pokonanymi. Ethos 2001 nr 3 s. 251-259  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Hala Pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż. Ethos 2000 nr 4 s. 163-171  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Herbert Zbigniew: Gwóźdź w niebie. Ethos 2000 nr 4 s. 78  szczegóły 
79.wiersz: Herbert Zbigniew: Palce wrzeciona dźwięków... (Jerzemu Zawieyskiemu). Ethos 2000 nr 4 s. 163-171  szczegóły 
80.wiersz: Herbert Zbigniew: Potęga smaku (I. Dąmbskiej). Ethos 1989 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
81.wiersz: Herbert Zbigniew: Zobacz. Ethos 2000 nr 4 s. 78  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielak Agnieszka: Interpretacje i dowolności. Ethos 2000 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fert Józef: Poetyka smaku. Nad "Grami Pana Cogito" Andrzeja Kaliszewskiego. Ethos 1996 nr 1/2 s. 305-311  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kruszewski Wojciech: Autorytet poetycki Zbigniewa Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 207-211  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Próby poznawania Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 212-217  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pyczek Wacław: Próby poznawania Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 212-217  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Fert Józef: Okruchy bezradnej dobroci.... Ethos 1997 nr 4 s. 90-96 (twórczość...) szczegóły 
88.artykuł: Garbol Tomasz: Kilka czystych taktów. Ethos 2000 nr 4 s. 82-96 (nt. Herbertowej postawy współczucia...) szczegóły 
89.artykuł: Garbol Tomasz: "Mało trzeba jej czułości". Ethos 1999 nr 4 s. 195-199 (nt. patriotycznej refleksji w twórczości poety...) szczegóły 
90.artykuł: Herbert Zbigniew: Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 172-186  szczegóły 
91.artykuł: Herbert Zbigniew: "...Stopień do mojej ułomnej metafizyki". Herbert i liturgia. Ethos 2000 nr 4 s. 97-108 (nt. obecności elementów liturgii chrześcijańskiej w dziełach Zbigniewa...) szczegóły 
92.artykuł: Hostyński Lesław: Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga. Ethos 2000 nr 4 s. 126-136  szczegóły 
93.artykuł: Najder Zdzisław: Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 139-149  szczegóły 
94.artykuł: Puzynina Jadwiga: Niebo Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 71-81 (analiza sposobów użycia leksemu "niebo" w twórczości poety i odczytani...) szczegóły 
95.artykuł: Sochoń Jan: Bóg poety. Ethos 2000 nr 4 s. 111-125 (dot. tematyki religijnej w twórczości poety...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowski Jarosław: Rekolekcje po odejściu Pana Cogito (Sprawozdanie z sesji "Która lektura? Zbigniew Herbert" Lublin, 12-14 XI 1998). Ethos 1999 nr 4 s. 251-255  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbol Tomasz: Przybliżanie Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 239-245 (omówienie wystawy...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbol Tomasz: Przybliżanie Herberta. Ethos 2000 nr 4 s. 239-245 (omówienie ekspozycji...) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop Jan: "Raport z oblężonego Miasta" po (prawie) dwudziestu latach. Ethos 2000 nr 4 s. 150-  szczegóły 
  Hillar Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Hillar Małgorzata: Cuda. Ethos 1999 nr 3 s. 160  szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Soldenhoff Tomasz: Marka Hłaski niesienie krzyża.... Ethos 1992 nr 1 s. 153-163 (zagadnienie zła w twórczości pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Szamotuł *
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Ciało jako symbol w kazaniach o Maryi Pannie Jana z Szamotuł Paterka. Ethos 1997 nr 4 s. 211-223  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2003 nr 3/4 s. 538-539  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieński Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zygmunt Krasiński - Henryk Kamieński. U źródeł antagonizmu i pojednania. Ethos 2001 nr 4 s. 115-129  szczegóły 
  Kamiński Aleksander
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drob Janusz A.: Gdy szańce rozsypie czas.... Ethos 1995 nr 2/3 s. 325-328  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Poetyckie adresy do wrogów. Ethos 1989 nr 4 s. 158-171 (utwory poetyckie z l. 1796-1802 adresowane do Mikołaja Repnina i Dymit...) szczegóły 
  Kąkolewski Krzysztof
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skórzyński Piotr: Ważny krok w kierunku prawdy o "pogromie kieleckim". Ethos 1997 nr 1 s. 260-262  szczegóły 
sprostowanie: Skórzyński Piotr: Sprostowanie w sprawie recenzji książki K. Kąkolewskiego "Umarły cmentarz". Ethos 1997 nr 4 s. 345 (dot. niefortunnych sformułowań w recenzji...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
108.tekst paraliteracki: Kąkolewski Krzysztof: Nie-poznanie jako źródło zła. Ethos 1992 nr 1 s. 35-48 (art....) szczegóły 
  Komorowska Helena
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowski Maciej Józef: Ethos 1989 nr 4 s. 318-320  szczegóły 
  Krasiński Janusz
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Truskolaska Anna: "Przerwać jakoś tę zbrodniczą ciszę...". Ethos 1999 nr 4 s. 157-169 (dot. także 2 pozostałych części cyklu: "Twarzą do ściany", "Niemoc"...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hunkiewicz Cezary, Lipski Piotr: Krasiński - jakiego nie znamy. O politycznej działalności polskiego wieszcza. Ethos 2001 nr 4 s. 302-307  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.K.: Ethos 2001 nr 4 s. 322-323  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Halkiewicz-Sojak Grażyna: Pejzaż w historiozoficznej wizji Krasińskiego. Ethos 2001 nr 4 s. 130-144  szczegóły 
114.artykuł: Siennicki Jan: Logika dziejów. Zygmunta Krasińskiego chrześcijańska wizja historii. Ethos 2001 nr 4 s. 87-97  szczegóły 
115.artykuł: Sudolski Zbigniew: Zygmunt Krasiński - Henryk Kamieński. U źródeł antagonizmu i pojednania. Ethos 2001 nr 4 s. 114-129  szczegóły 
116.artykuł: Waśko Andrzej: Człowiek - historia - prawda. O dziejach myśli Zygmunta Krasińskiego. Ethos 2001 nr 4 s. 98-114  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubale Anna: Człowiek wobec cierpienia i zła. O "Nie-Boskiej komedii" i "Przedświcie" Zygmunta Krasińskiego. Ethos 2001 nr 4 s. 145-155  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubale Anna: Człowiek wobec cierpienia i zła. O "Nie-Boskiej komedii" i "Przedświcie" Zygmunta Krasińskiego. Ethos 2001 nr 4 s. 145-155  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polanowski Tadeusz P.: "Obłęd" Krzysztonia w całości wydany. Ethos 1999 nr 4 s. 218-221  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 1998 nr 3 s. 341-342  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rodziński Adam: Człowiek z kryształu. Ethos 2002 nr 1/2 s. 366-367  szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
124.tekst paraliteracki: Lipski Jan Józef: [Wypowiedź]. Ethos 1991 nr 1/2 s. 163-224 (w dyskusji: Wokół prawnej ochrony dziecka poczętego. Dyskusja 2 II 199...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
125.tekst paraliteracki: Łużny Ryszard: Ewangelia i kultura w tysiącletnich dziejach Rusi - Ukrainy. Ethos 1988 nr 1 s. 91-108  szczegóły 
126.tekst paraliteracki: Łużny Ryszard: U źródeł chrześciajaństwa Słowian wschodnich. Ethos 1988 nr 4 s. 156-162  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Przebinda Grzegorz: Profesor Ryszard Łużny wobec dzieła Jana Pawła II. Ethos 1999 nr 3 s. 244-253  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 3/4 s. 440-441  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 3/4 s. 440-441  szczegóły 
  Madej Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
130.wiersz: Madej Andrzej: Tryptyk polski: I. U nas w Polsce. II. Nie zginęła. III. Żeby z nas się światło stało. Ethos 1996 nr 3/4 s. 261-262  szczegóły 
131.wiersz: Madej Andrzej: Zwierzenie stareho malarza (Jerzemu Pankowi). Ethos 1999 nr 3 s. 161  szczegóły 
  Majdański Kazimierz
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Górka Tomasz: Wierność w czasie próby. Ethos 1997 nr 2/3 s. 280-283  szczegóły 
  Malewska Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Burska Lidia: Historia sprzed i po historii. Ethos 2002 nr 3/4 s. 235-249 (analiza twórczości autorki, w szczególności dot.: "Opowieść o siedmiu ...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Maciej: Dwa pisania. O historiozofii Hanny Malewskiej. Ethos 2001 nr 4 s. 206-219  szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 3/4 s. 537-538  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Ch.: Ethos 1998 nr 4 s. 309-310  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
137.wiersz: Marjańska Ludmiła: Ogród w zimie. Ethos 1999 nr 3 s. 163  szczegóły 
138.wiersz: Marjańska Ludmiła: Rzeki polskie. Ethos 1997 nr 4 s. 244 (wiersz z tomiku: Rzeki. Warszawa 1969...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
139.tekst paraliteracki: Marjańska Ludmiła: O wielkości świata. Ethos 2000 nr 3 s. 195-197  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Ciechowicz Jan: Spór Wyspiańskiego z Mickiewiczem. Ethos 1999 nr 4 s. 120-133 (nt. recepcji twórczości Adama Mickiewicza przez Stanisława Wyspiańskie...) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Sulikowski Andrzej: Bronię Mickiewicza. Ethos 1992 nr 4 s. 197-201  szczegóły 
142.artykuł: Zgorzelski Czesław: Ethos 1989 nr 2/3 s. 219-227 (motyw ojczyzny w twórcz. A. Mickiewicza...) szczegóły 
143.artykuł: Zgorzelski Czesław: Mickiewicz o powołaniu poezji i poety. Ethos 1989 nr 4 s. 130-143  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kałduś Katarzyna: Refleksje o "Dziadach" na scenie i w życiu. Ethos 2002 nr 1/2 s. 389-393 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
145.wiersz: Miłosz Czesław: Dar. Ethos 1998 nr 1/2 s. 215  szczegóły 
146.wiersz: Miłosz Czesław: Stare kobiety. Ethos 1999 nr 3 s. 162  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Narbutt Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
147.wiersz: Narbutt Jerzy: Solidarni (Hymn "Solidarności"). Ethos 1990 nr 3/4 s. 433  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
148.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Fatum. Ethos 2001 nr 4 s. 166  szczegóły 
149.wiersz: Norwid Cyprian: Pielgrzym. Ethos 2003 nr 3/4 s. 7  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
150.listy: Norwid Cyprian Kamil: List C.K. Norwida do emigracji polskiej. Ethos 1992 nr 2/3 s. 89-91 (list do Józefa Ignacego Kraszewskiego (z 1866); koment: Gustaw Herling...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Jan Paweł II : Z poezji Norwida emanuje światło. Ethos 2001 nr 4 s. 11-13 (fragm. przemówienia do przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Narodoweg...) szczegóły 
152.artykuł: Klimanowska Dorota: Dialog o ludzkiej drodze do człowieczeństwa. Cyprian Norwid i stoicy. Ethos 2001 nr 4 s. 159-172  szczegóły 
153.artykuł: Wójcik Krystyna: Cyprian Norwid w świecie idei Karola Wojtyły. Ethos 2002 nr 3/4 s. 250-270 (analiza twórczości Karola Wojtyły w kontekście poezji Cypriana Kamila ...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpysz Tomasz: [Piąte] V Colloquia Norwidiana. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid a chrześcijaństwo" Lublin, KUL 13-15 X 1999. Ethos 2000 nr 1/2 s. 343-353  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpysz Tomasz: Trzy wiosenne spotkania Norwidowskie. Ethos 2001 nr 4 s. 327-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zajączkowski Ryszard: Ethos poety. Ethos 1991 nr 1/2 s. 250-253 (spraw....) szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpysz Tomasz: Trzy wiosenne spotkania norwidowskie. Ethos 2001 nr 4 s. 327-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpysz Tomasz: Trzy wiosenne spotkania norwidowskie. Ethos 2001 nr 4 s. 327-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Od redakcji. Między ziemią pielgrzymów a "nieba łonem". Ethos 2003 nr 3/4 s. 9-12 (m.in. nt. utworu...) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Merdas Alina: Piękno kształtem jest miłości.... Ethos 2003 nr 3/4 s. 437-439 (z not., s. 619...) szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Malik Jakub A.: Klasztorek na Poselskiej (Stanisław Wyspiański we wspomnieniach i uwagach Adolfa Nowaczyńskiego). Ethos 1999 nr 4 s. 21-28 (nt. znajomości Adolfa Nowaczyńskiego ze Stanisławem Wyspiańskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oszajca Wacław
    proza (alfabet tytułów)
162.proza: Oszajca Wacław: Ojczyzna, gdzież jej nie ma?. Ethos 1989 nr 4 s. 278-282  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
163.wiersz: Pasierb Janusz St.: Stare kobiety w kościele. Ethos 1999 nr 3 s. 158-159  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Ludzie niewidzialni (O wierszach i życiu księdza Janusza Pasierba). Ethos 1999 nr 4 s. 215-217  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Fita Stanisław: Pozytywista o Wyspiańskim. Ethos 1999 nr 4 s. 29-41 (nt. odbioru twórczości Stanisława Wyspiańskiego przez Bolesława Prusa...) szczegóły 
  Przywara Paweł
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 1/2 s. 371-372  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
167.wiersz: Przywara Paweł: Maryja stojąca na Golgocie. Ethos 1997 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
168.proza: Przywara Paweł: Frutti di mare (Pamięci Tadeusza Przywary). Ethos 1997 nr 4 s. 81-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
169.wiersz: Różewicz Tadeusz: Oblicze ojczyzny. Ethos 1997 nr 4 s. 243  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sawicki Stefan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
170.tekst paraliteracki: Sawicki Stefan: Autorytet - tak, ale jaki?. Ethos 1997 nr 1 s. 187-189 (wypowiedź w ankiecie kwartalnika Ethos nt. autorytetów...) szczegóły 
171.tekst paraliteracki: Sawicki Stefan: Ethos 1992 nr 1 s. 178-184 (wypow. w dyskusji red. o strukturach zła; oprac. Karol Klauza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
172.wywiad: Soldenhoff Tomasz: Sacrum i kultura. Ethos 1992 nr 4 s. 172-175 (nt. badań nad sacrum w literaturze...) szczegóły 
  Sławińska Irena
    proza (alfabet tytułów)
173.proza: Sławińska Irena: Pożegnanie "wroga" (Tryptyk paraboliczny). Ethos 1995 nr 2/3 s. 291-294  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
174.tekst paraliteracki: Sławińska Irena: Autorytet nauczyciela?. Ethos 1997 nr 1 s. 197-200 (wypowiedź w ankiecie kwartalnika Ethos nt. autorytetów...) szczegóły 
175.tekst paraliteracki: Sławińska Irena: Formacja religijna młodzieży wileńskiej w okresie II Rzeczypospoliej. Ethos 1990 nr 1/2 s. 135-143  szczegóły 
176.tekst paraliteracki: Sławińska Irena: W oczekiwaniu. Ethos 1998 nr 1/2 s. 246 (dot. pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Zakopanego...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
177.wywiad: Chudy Wojciech: Żarliwość i skupienie. Ethos 1995 nr 2/3 s. 259-290  szczegóły 
  Sochoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
178.wiersz: Sochoń Jan: Wieczorem, po dniu ciężkim.... Ethos 1997 nr 4 s. 244 (wiersz z tomiku "Paryż i inne wiersze". Kraków 1989...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Sochoń Jan: Mój dom, mój bliźni, moja ojczyzna.... Ethos 1997 nr 4 s. 179-186  szczegóły 
  Stawecka Krystyna
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
180.tekst paraliteracki: Stawecka Krystyna: Ethos 1992 nr 1 s. 178-184 (wypow. w dyskusji red. o strukturach zła; oprac. Karol Klauza...) szczegóły 
  Stróżewski Władysław
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Ch.: Ethos 2003 nr 1/2 s. 453-454  szczegóły 
  Styczeń Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: Styczeń Tadeusz: Myśląc ojczyzna... dziś na Monte Cassino (Jerzemu Umiastowskiemu). Ethos 2000 nr 3 s. 323-324  szczegóły 
  Szymik Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Szymik Jerzy: Mamie (Nad nami trzy barwy...). Ethos 1997 nr 4 s. 247  szczegóły 
184.wiersz: Szymik Jerzy: Ojcu (Co mam zrobić, Tato?...). Ethos 1997 nr 4 s. 246  szczegóły 
185.wiersz: Szymik Jerzy: Ojczyzna. Tryptyk (Dziadkom Antoniemu i Teodorowi). Ethos 1997 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
186.wywiad: Hudzik Krzysztof: Bóg "przygarnia i unosi". Przemijanie w blasku wcielenia. Ethos 1999 nr 3 s. 165-173 (nt. starości; m.in. jako motywu w poezji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Pomian Andrzej: Powrót z obczyzny. Rzecz o Tymonie Terleckim. Ethos 1991 nr 1/2 s. 67-71  szczegóły 
  Twardowski Jan
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sulikowski Andrzej: Krzyż w poezji ks. Jana Twardowskiego. Ethos 1994 nr 1/2 s. 307-310  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Ochelska Gabriela: Poetycka koncepcja Boga, człowieka i wiary w poezji ks. J. Twardowskiego. Ethos 1989 nr 4 s. 144-157  szczegóły 
  Tworkowski Stanisław
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juszkiewicz Ryszard: Literatura czasu wojny. Ethos 1990 nr 1/2 s. 372-379  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Umiastowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
191.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Biczowanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 322-323  szczegóły 
192.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Cierniem koronowanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 323-324  szczegóły 
193.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Droga krzyżowa. Ethos 2002 nr 1/2 s. 324-325  szczegóły 
194.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Getsemani. Ethos 2002 nr 1/2 s. 320-322  szczegóły 
195.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Koronowanie Maryi. Ethos 2002 nr 1/2 s. 333-334  szczegóły 
196.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Narodzenie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 316-317  szczegóły 
197.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Nawiedzenie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 314-316  szczegóły 
198.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Odnalezienie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 319-320  szczegóły 
199.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Ofiarowanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 318  szczegóły 
200.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Ukrzyżowanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 325-326  szczegóły 
201.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Wniebowstąpienie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 329  szczegóły 
202.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Wniebowzięcie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 331-333  szczegóły 
203.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Zesłanie Ducha Świętego. Ethos 2002 nr 1/2 s. 329-331  szczegóły 
204.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Zmartwychwstanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 326-328  szczegóły 
205.wiersz: Umiastowski Jerzy: Różaniec gdański. Zapiski od grudnia 1981 do listopada 1982 [z tego cyklu:] Zwiastowanie. Ethos 2002 nr 1/2 s. 313-314  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wałęsa Lech
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojaczek Krystian: Droga trudnej nadziei. Ethos 1990 nr 3/4 s. 438-444  szczegóły 
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Zajączkowski Ryszard: Po "Nie-Boskiej" stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata. Ethos 2001 nr 4 s. 192-205 ("Dziennik bez samogłosek", "Świat na haku i pod kluczem", "Mój wiek" j...) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zajączkowski Ryszard: Aleksander Wat w Darmstadt i we Frankfurcie. Ethos 2001 nr 1/2 s. 278-284 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Wierzbicki Alfred Marek
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Ch.: Ethos 1999 nr 3 s. 222 (nota...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
210.tekst paraliteracki: Wierzbicki Alfred: W podróży do Itaki. Ethos 1997 nr 1 s. 243-251 (wypowiedź w ankiecie Ethosu nt. ojczyzny...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
211.artykuł: Fert Józef: Wszędzie u siebie - wszędzie bezdomny. Nad wierszami księdza Alfreda M. Wierzbickiego. Ethos 2001 nr 3 s. 239-244  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Dybciak Krzysztof: Historyczna klęska i szukanie ocalenia. Ethos 1990 nr 1/2 s. 260-271 (nt. poezji Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1939-1945...) szczegóły 
  Wiłkomirski Kazimierz
    wywiady (alfabet autorów)
213.wywiad: Strzelecka Kinga: Ethos 1989 nr 4 s. 209-216  szczegóły 
  Włodkowic Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Wielgus Stanisław: Paweł Włodkowic z Brudzenia - średniowieczny uczony, mąż stanu, główny przedstawiciel polskiej szkoły praw człowieka i narodu. Ethos 1999 nr 1/2 s. 83-91  szczegóły 
  Wojtyła Karol
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: C.R.: Ethos 1999 nr 1/2 s. 435-436  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Wojtyła Karol: Myśląc Ojczyzna.... Ethos 1990 nr 1/2 s. 325-331  szczegóły 
217.wiersz: Wojtyła Karol: Nad twoją białą mogiłą. Ethos 1995 nr 1 s. 147  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Pisarz i papież: "słowo dojrzewa w gest". Ethos 1992 nr 4 s. 202-208  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Bartmiński Jerzy: Ład uobecniony. O stylu językowym Jana Pawła II (Uwagi na marginesie przemówień i homilii wygłoszonych w czaasie VII pielgrzymki do Polski). Ethos 2000 nr 3 s. 262-269  szczegóły 
220.artykuł: Filipiak Maria: Bibliografia utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola kardynała Wojtyły. Ethos 2000 nr 4 s. 257-262  szczegóły 
221.artykuł: Jacko Jan F.: Koncepcja Teatru Rapsodycznego w recenzjach Karola Wojtyły. Ethos 1997 nr 4 s. 109-122  szczegóły 
222.artykuł: Przebinda Grzegorz: Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna. Ethos 2002 nr 3/4 s. 462-469 (o fascynacjach Karola Wojtyły twórczością Fiodora Dostojewskiego i Ale...) szczegóły 
223.artykuł: Wójcik Krystyna: Cyprian Norwid w świecie idei Karola Wojtyły. Ethos 2002 nr 3/4 s. 250-270 (analiza twórczości Karola Wojtyły w kontekście poezji Cypriana Kamila ...) szczegóły 
224.artykuł: Ziegler Josef G.: W służbie ethosowi prawdy. Ethos 2003 nr 3/4 s. 502-506 (laudacja z okazji nadania doktoratu honoris causa przez Wydział Teolog...) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ritter Cezary: "Tryptyk rzymski" - pierwsze interpretacje. Ethos 2003 nr 1/2 s. 459-461 (sprawozdanie...) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybciak Krzysztof: O poemacie Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna...". Ethos 1997 nr 2/3 s. 216-225  szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzybowski Wacław: W nurcie istnienia. Poetycka chrystologia Karola Wojtyły na przykładzie "Pieśni o blasku wody". Ethos 2003 nr 3/4 s. 449-457 (z not., s. 617...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębianka Zofia: Adam w poszukiwaniu tożsamości. Ethos 2003 nr 3/4 s. 458-465 (z not., s. 626...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbol Tomasz: Tryptyk - nie tylko - rzymski. Ethos 2003 nr 1/2 s. 412-418  szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: "Tryptyk rzymski" - poetyckie de dignitate humana Jana Pawła II. Ethos 2003 nr 3/4 s. 440-448 (z not., s. 618...) szczegóły 
artykuł: Merdas Alina: Piękno kształtem jest miłości.... Ethos 2003 nr 3/4 s. 437-439 (z not., s. 619...) szczegóły 
artykuł: Ratzinger Joseph: Początek - droga - kres. Ethos 2003 nr 1/2 s. 397-400  szczegóły 
artykuł: Reale Giovanni: Teologia ludzkiego losu. Komentarz krytycznoliteracki. Ethos 2003 nr 1/2 s. 401-407  szczegóły 
artykuł: Sawicki Stefan: Progi. Ethos 2003 nr 1/2 s. 408-411  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
230.wiersz: Wyspiański Stanisław: Hymn Veni Creator. Ethos 1999 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malik Jakub A.: Młodopolski wieszcz. Ethos 1999 nr 4 s. 209-214  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Ciechowicz Jan: Spór Wyspiańskiego z Mickiewiczem. Ethos 1999 nr 4 s. 120-133 (nt. recepcji twórczości Adama Mickiewicza przez Stanisława Wyspiańskie...) szczegóły 
233.artykuł: Fita Stanisław: Pozytywista o Wyspiańskim. Ethos 1999 nr 4 s. 29-41 (nt. odbioru twórczości Stanisława Wyspiańskiego przez Bolesława Prusa...) szczegóły 
234.artykuł: Kaczmarek Wojciech: Stanisława Wyspiańskiego etyczna i estetyczna lektura Biblii. Ethos 1999 nr 4 s. 105-119  szczegóły 
235.artykuł: Lasota-Jordan Wisława: Sztuka "gruntownie moja i swojska nasza". Ethos 1999 nr 4 s. 42-52 (nt. twórczości plastycznej...) szczegóły 
236.artykuł: Malik Jakub A.: Klasztorek na Poselskiej (Stanisław Wyspiański we wspomnieniach i uwagach Adolfa Nowaczyńskiego). Ethos 1999 nr 4 s. 21-28 (nt. znajomości Stanisława Wyspiańskiego z Adolfem Nowaczyńskim...) szczegóły 
237.artykuł: Miodońska-Brookes Ewa: "Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo..." Religijne aspekty dramatów Stanisława Wyspiańskiego. Ethos 1999 nr 4 s. 77-104  szczegóły 
238.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wyspiański i "krwawe ręce'. Ethos 1999 nr 4 s. 67-76 (krew, mordy, zabijanie w twórczości Stanisława Wyspiańskiego...) szczegóły 
239.artykuł: Sławińska Irena: Stanisław Wyspiański - twórca polski i metafizyczny. Ethos 1999 nr 4 s. 17-20  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Romanowska Marta: O "Hymnie Veni Creator" Stanisława Wyspiańskiego. Ethos 1999 nr 4 s. 53-63  szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Próchniak Paweł: Maska Konrada. Notatki o "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego. Ethos 1999 nr 4 s. 143-154  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawitkowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Zawitkowski Józef: Rabbuni - Nauczycielu kochany. Ethos 1994 nr 1/2 s. 245-251 (homilia poetycka wygł. w kościele św. Krzyża w Warszawie 12 IV 1993...) szczegóły 
  Zgorzelski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Maciejewski Marian: "Boga pokazać w twórczości świata". Laudacja na cześć Profesora Czesława Zgorzelskiego. Ethos 1991 nr 1/2 s. 126-134  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Iwona: Bogaty owoc życia i pracy (Sprawozdanie z sesji "Czesław Zgorzelski - uczony i wychowawca". Ethos 1998 nr 1/2 s. 343-345  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
    proza (alfabet tytułów)
245.proza: Żakiewicz Zbigniew: Polska jest wciąż Kresami!. Ethos 1992 nr 2/3 s. 293-297 (szkic lit....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudy Wojciech: Intelektualiści i moralność. Ethos 1995 nr 2/3 s. 319-324  szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Derdziuk Andrzej: Mistyka franciszkańska. Ethos 1998 nr 4 s. 311-314 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
249.artykuł: Piłat Robert: Miejsce wartości moralnych w ocenach historycznych. Ethos 2001 nr 4 s. 251-263 (na przykładzie esejów Golo Mana, listów Elizy Krasińskiej, rozważań św...) szczegóły 
250.artykuł: Reale Giovanni: O filozofii starożytnej (Kilka uwag wstępnych). Ethos 1996 nr 3/4 s. 106-128  szczegóły 
251.artykuł: Reale Giovanni: Trzy paradygmaty metafizyki stworzone przez myśl grecką i chrześnijańską. Ethos 2002 nr 3/4 s. 20-29 (dot. m.in.: Arystoteles, Augustyn św., Plotyn, Profiriusz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 3/4 s. 439-440  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Nowe millenium - stare lęki i nastawienia. Ethos 2000 nr 1/2 s. 299-305  szczegóły 
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.M.: Ethos 1998 nr 1/2 s. 340 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Gula Janusz: O przerywaniu ciąży w starożytności. Kilka uwag polemicznych. Ethos 1995 nr 2/3 s. 247-253 (polem. z art.: Thomas Schirrmacher: Die Abtreibung in der Antike und i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewska Małgorzata: Autorytet i moc tradycji. Ethos 1997 nr 1 s. 253-259  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szutta Artur: W stronę społeczeństwa obywatelskiego. Ethos 1999 nr 1/2 s. 422-428  szczegóły 
  Dick Philip K.
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przywara Paweł: Miłość in civitate mortis. Ethos 1998 nr 3 s. 329-333  szczegóły 
  Merton Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Ogórek Paweł P.: Tomasz Merton na drodze człowieka XX wieku do Boga. Ethos 1996 nr 3/4 s. 192-201 (religijność pisarza...) szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 2000 nr 4 s. 234 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sullivan Dawid: Wielki wkład małego narodu w średniowieczną historię Europy. Ethos 2000 nr 1/2 s. 306-314  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Anzelm z Canterbury święty *
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kijewska Agnieszka: Ite ad Anselmum!. Ethos 1997 nr 1 s. 291-294 (spraw....) szczegóły 
  Chesterton Gilbert Keith
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.Ch.: Ethos 1997 nr 2/3 s. 316 (nota...) szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
    wiersze (alfabet tytułów)
264.wiersz: Eliot Thomas Stearns: Chóry z "Opoki" [Fragmenty]. Ethos 1989 nr 4 s. 33-38 (tekst równoległy w jęz. angielskim i polskim....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Russell Kirk: Eliot i kultura chrześcijańska. Ethos 1989 nr 4 s. 73-90  szczegóły 
266.artykuł: Sławińska Irena: "Kiedyż na ziemiach moich zaprowadzę ład?" (O ethosie poety i poezji według T.S. Eliota). Ethos 1989 nr 4 s. 94-104  szczegóły 
  Heaney Seamus
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kolek Leszek S.: Magie poezji. Ethos 1997 nr 4 s. 269-277  szczegóły 
  Nolan Christopher
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Chudy Wojciech: Ethos 1989 nr 2/3 s. 313-315  szczegóły 
  Tennyson Alfred
269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.Ch.: Ethos 2002 nr 1/2 s. 370-371  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbol Tomasz: Listy Tolkiena. Ethos 2002 nr 3/4 s. 431-437  szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Jan Paweł II papież : List apostolski "motu proprio" o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa patronem rządzących i polityków. Jan Paweł II na rzeczy wieczną pamiątkę. Ethos 2002 nr 1/2 s. 288-291  szczegóły 
272.artykuł: Szostek Mic Andrzej: Święty Tomasz Morus. Prawo władzy a prawo sumienia. Ethos 2002 nr 1/2 s. 243-250 (dot. stanowiska w sprawie podpisania przez Henryka VIII aktu supremacj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Libera Antoni: Samuel Beckett - pisarz, człowiek, dzieło. Ethos 1989 nr 4 s. 116-129  szczegóły 
  Bernanos Georges
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barańska Ewa: Georges Bernanos dzisiaj. Ethos 1995 nr 4 s. 307-308 (spraw....) szczegóły 
  Maritain Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Kowalczyk Stanisław: Jacques Maritain - filozofia dla trzeciego tysiąclecia. Ethos 2000 nr 1/2 s. 229-238  szczegóły 
  Pascal Blaise
276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Ireneusz: Fatalistyczna teologia jansenistów. Ethos 1996 nr 3/4 s. 275-278  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Reale Giovanni: Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego. Ethos 2000 nr 1/2 s. 32-45 (dot. twórczości Platona, Plutarcha i Sokratesa...) szczegóły 
278.artykuł: Żylińska Jadwiga: "Język grecki jest najcudniejszy". Ethos 1996 nr 3/4 s. 229-237 (m.in. o greckim rodowodzie słów z dziedziny filozofii, sztuki i nauki ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Hippokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Chłap Zbigniew: Od Hipokratesa do Dobrego Samarytanina (Uwagi o etyce lekarskiej). Ethos 1996 nr 3/4 s. 145-161 (m.in. znaczenie przysięgi Hipokratesa w rozwoju medycyny...) szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Strehlau Natasza: Sokrates przed sądem współczesnego demokraty. Ethos 1995 nr 2/3 s. 313-318 ([rec. ks.:] Izzy F. Stone: The trial of Sokrates. London 1988....) szczegóły 
281.artykuł: Wierzbicki Alfred: Sokrates. Narodziny Europy. Ethos 1993 nr 2/3 (22/23) s. 205-212  szczegóły 
  Sophokles *
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meyer Jean-Marie: Antygona. Ethos 1996 nr 3/4 s. 23-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
283.artykuł: Szostek Mic Andrzej: "Pewien zaś Samarytanin [...] gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko" (Łk 10, 33). Chrystus nauczycielem uniwersalnej etyki dla świata. Ethos 2002 nr3/4 s. 64-69 (analiza przypowieści o Samarytaninie w ewangeliach św. Łukasza, św. Ma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Mierzwiński Bronisław: Rola ojca w świetle Starego Testamentu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 234-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Samuela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Posłuszeństwo i prawda w retoryce politycznego dyskursu w Pierwszej Księdze Samuela. Ethos 1997 nr 1 s. 86-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Jan od Krzyża święty *
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: C.R.: Ethos 2000 nr 3 s. 343-344  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymik Jerzy: "Abyście się wzajemnie miłowali" (J 15, 12). Agapetologiczny motyw wiarygodności chrześcijaństwa. Ethos 2002 nr 3/4 s. 427-430  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Trela Janusz: Dzieło "pięknej teologii". Ethos 1997 nr 4 s. 287-289 ([rec. ks.:] Angelo Scola: Hans Urs von Balthasar - ein theologischer S...) szczegóły 
  Eichendorff Joseph von
    wiersze (alfabet tytułów)
289.wiersz: Eichendorff Joseph von: Abschied = Pożegnanie. Ethos 1997 nr 4 s. 129-130 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim...) szczegóły 
290.wiersz: Eichendorff Joseph von: Auf meines Kindes Tod = Na śmierć mojego dziecka. Ethos 1997 nr 4 s. 124 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim...) szczegóły 
291.wiersz: Eichendorff Joseph von: Die Heimat (An meinen Bruder) = Strony rodzinne (Mojemu bratu). Ethos 1997 nr 4 s. 126 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim...) szczegóły 
292.wiersz: Eichendorff Joseph von: Morgengebet = Modlitwa poranna. Ethos 1997 nr 4 s. 130 (tekst równoległy w języku niemieckim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Szymik Jerzy: Rozbita lutnia, czarodziejska różdżka. O poezji Josepha von Eichendorffa. Ethos 1997 nr 4 s. 123-130  szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Królikowski Janusz: Świadkowie wolności w historii. Próba filozoficznego usprawiedliwienia męczeństwa. Ethos 2001 nr 1/2 s. 64-75 (na podstawie rozważań św. Tomasza z Akwinu i Georga Hegla...) szczegóły 
  Peikert-Flaspoehler Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Grzesiuk Ewa: Pojednanie i przebaczenie. O liryce Christy Peikert-Flaspoehler. Ethos 1992 nr 2/3 s. 316-319  szczegóły 
  Stein Edith
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
296.artykuł: Grzegorczyk Anna: Edyta Stein - niewidzialna rzeczywistość. Ethos 2000 nr 1/2 s. 239-261 (dot. refleksji religijnych i filozoficznych Edyty Stein...) szczegóły 
297.artykuł: Weksler-Waszkinel Romuald Jakub: Edyta Stein święta męczennica - patronka Europy. Ethos 2001 nr 1/2 s. 167-179  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicki Alfred M.: Dialog z Rosją i dialog w Rosji. Ethos 2003 nr 3/4 s. 521-526  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Czasopiśmiennictwo (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
299.artykuł: Gorbaniewska Natalia: Solidarność: trochę historii. Ethos 2002 nr 1/2 s. 100-103 (wspomnienia o współpracy z pismem Kontynent pod red. Władmira M...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
300.artykuł: Przebinda Grzegorz: Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna. Ethos 2002 nr 3/4 s. 462-469 (o fascynacjach Karola Wojtyły twórczością Fiodora Dostojewskiego i Ale...) szczegóły 
  Sakharov Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Przebinda Grzegorz: Słowiański dialog o współczesności (Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II). Ethos 2000 nr 3 s. 282-296 (dot. spotkania w 1985 i jego reminiscencji...) szczegóły 
  Shalamov Varlam
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łukowska Anna: Borowski i Szałamow - dwie dole. Ethos 1990 nr 1/2 s. 272-285 (porównanie z prozą obozową Tadeusza Borowskiego...) szczegóły 
  Shestov Lev
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemiński Ireneusz: Rozum przed trybunałem wiary. Ethos 1994 nr 4 s. 274-278  szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
304.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żychska Agnieszka: W imię prawdy i samowyrzeczenia. Ethos 1995 nr 2/3 s. 343-348  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
305.tekst paraliteracki: Sołżenicyn Aleksander: Nie zapomnieć dotkliwej lekcji dwudziestego wieku. Ethos 1993 nr 4 (24) s. 156-165 (przemówienie Aleksandra Sołżenicyna z okazji przyznania mu tytułu dokt...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Przebinda Grzegorz: Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna. Ethos 2002 nr 3/4 s. 462-469 (o fascynacjach Karola Wojtyły twórczością Fiodora Dostojewskiego i Ale...) szczegóły 
307.artykuł: Przebinda Grzegorz: Słowiański dialog o współczesności (Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II). Ethos 2000 nr 3 s. 282-296 (dot. spotkania w dniu 16 X 1993 i jego reminiscencji...) szczegóły 
308.artykuł: Przebinda Grzegorz: Sołżenicyn w sporze z tradycją oświecenia. Ethos 1995 nr 2/3 s. 126-137 (wizja świata i społeczeństwa w publicystyce i prozie pisarza...) szczegóły 
309.artykuł: Seifert Josef: Literatura jako prawda. O życiu i dziele Aleksandra Sołżenicyna. Ethos 1993 nr 4 (24) s. 147-155 (laudacja z okazji okazji przyznania Aleksandrowi Sołżenicynowi tytułu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
310.artykuł: Mokry Włodzimierz: Taras Szewczenko i jego przestrzeń wewnętrznej wolności. Ethos 1988 nr 1 s. 109-119  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Madach Imre
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Varga Pal S.: Wizje historii w "Tragedii człowieka" Imre Madacha. Ethos 2001 nr 4 s. 220-236  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Gudaniec Arkadiusz: O dychotomii miłości i przyjaźni u św. Tomasza z Akwinu. Ethos 1998 nr 3 s. 161-170  szczegóły 
313.artykuł: Kowalewska Małgorzata: Aktualność Tomaszowej koncepcji miłości i uczuć. Ethos 1998 nr 3 s. 151-160  szczegóły 
314.artykuł: Królikowski Janusz: Świadkowie wolności w historii. Próba filozoficznego usprawiedliwienia męczeństwa. Ethos 2001 nr 1/2 s. 64-75 (na przykładzie rozważań Tomasza z Akwinu i Georga Wilhelma Hegla...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewęgłowski Wiesław: Ethos 1989 nr 4 s. 315-317  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Holoubek Gustaw*
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
316.tekst paraliteracki: [Przemówienie]. Ethos 1989 nr 4 s. 17 (wygł. podczas audiencji u Jana Pawła II papieża w Castel Gandolfo, 22...) szczegóły 
  Łapicki Andrzej*
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
317.tekst paraliteracki: Łapicki Andrzej: [Przemówienie]. Ethos 1989 nr 4 s. 20 (tekst powitania Jana Pawła II w Kościele św. Krzyża w Warszawie, 13 VI...) szczegóły 
  Rayzacher Maciej
    wywiady (alfabet autorów)
318.wywiad: Chudy Wojciech: Ethos 1989 nr 4 s. 219-226  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiec Elżbieta: "Wesele" i znaki czasu. Ethos 1999 nr 4 s. 135-142 (nt. polskich powojennych inscenizacji dramatu "Wesele"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Lublin: Teatr im. J. Osterwy
320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kałduś Katarzyna: Refleksje o "Dziadach" na scenie i w życiu. Ethos 2002 nr 1/2 s. 389-393  szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jacko Jan F.: "Antygona" Sofoklesa i Mądzika "Teatr cieni" w Lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy. Ethos 1996 nr 3/4 s. 279-281  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Szymik Jerzy: Kino połowy lat dziewięćdziesiątych - postmodernizm i okolice. Ethos 1996 nr 1/2 s. 203-207  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
323.artykuł: Lauder Robert E.: Kino łaski Bożej. O twórczości Roberta Bressona. Ethos 1996 nr 3/4 s. 282-284 (nt. filmów katolickich; przedr. z miesięcznika Crisis (USA) 199...) szczegóły 
324.artykuł: Zanussi Krzysztof: Ubóstwo polskiej sztuki audiowizualnej (Uwagi w perspektywie przyszłości). Ethos 1989 nr 4 s. 198-200 (nt. przewartościowań kulturalnych w filmie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mruklik Barbara: Ethos 1989 nr 1 s. 215-218  szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plisiecki Janusz: Kino rzeczywistości ludzkiego wnętrza. Ethos 1992 nr 1 s. 214-218  szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymik Jerzy: Blask oczyszczenia (O "Śmierci jak kromka chleba" Kazimierza Kutza). Ethos 1994 nr 4 s. 305-308  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudy Wojciech: Ethos 1989 nr 4 s. 338-342  szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymik Jerzy: Światła w ciemności (sali kinowej). Notatki. Ethos 1995 nr 4 s. 289-294  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chudy Wojciech: Telewizja a wartości chrześcijańskie. Ethos 1990 nr 1/2 s. 388-391  szczegóły