PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Etnolingwistyka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Donat: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 194-203  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smyk-Płoska Katarzyna: Raporty antropologa codzienności. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 233-238  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 289 (rec. ks.: Filippov K.A.: Lingvistika teksta: Kurs lekcij. Sankt-Peterb...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bartmiński Jerzy: Sprawcze funkcje słowa. O języku magii, poezji, religii i polityki = Causative funtions of language. The language of magic, poetry, religion and politics. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 7-12 (dot. m.in. funkcji poetyckiej i performatywnej języka; art. wstępny do...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koper Anna: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 214-219  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Lakoff George: Metafory i wojna: system metafor użyty, by usprawiedliwić wojnę w Zatoce Perskiej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 29-47 (dot. metaforyzacji języka wypowiedzi o polityce zagranicznej, m.in. w ...) szczegóły 
7.artykuł: Maćkiewicz Jolanta: Metafora a językowy obraz świata (Na przykładzie metaforyki morskiej). Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 49-58  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicka Maria: Gatunek w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 265-268  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Adamowski Jan: Gatunek tekstu a znaczenie słowa (Na materiale folkoru polskiego). Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 53-63 (nt. gatunkowej relatywizacji znaczenia słowa w folklorze - pieśniach, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dowcip
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kożinowa Ałła, Potapowa Olga: Stereotypy językowe w dowcipach rosyjskich. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 69-91  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
11.recenzja: Wytrążek Ewa: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 210-213  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Koper Anna: Empiryczne i mitologiczne podstawy przepowiedni meteorologicznych. Czas w przepowiedniach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 233-249  szczegóły 
13.artykuł: Pelletier Catherine: Stereotyp językowy kobiety w przysłowiach francuskich i polskich. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 185-199  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: I.L.: Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 290-291 (rec. ks.: Rol' perevodov Biblii v stanovlenii i razvitii slavianskih l...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Budziszewska Wanda: Z "diabelskiego" słownictwa. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 227-230 (dot. uwarunkowań występowania słowa "Szeroki", "Szeroka", "szerocy" na...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Jakubiak Ewa: Stereotyp Żyda w dowcipach z przełomu XIX/XX wieku. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 129-137 (dot. zawartości śląskich kalendarzy od II poł. XIX w. do pierwszej woj...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chavdarova Dechka: O polskości w kulturze bułgarskiej. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 222-224  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartmiński Jerzy: O tradycyjnej mowie magicznej - nowocześnie. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 283-285  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcicka Maria: Gatunek w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 265-268  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szadura Joanna: O tradycyjnej kulturze polskiej dla wszystkich. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 230-233  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wytrążek Ewa: Między mową a śpiewem. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 349-352  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Adamowski Jan: Kulturowe funkcje miedzy. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 65-82 (w literaturze ludowej...) szczegóły 
24.artykuł: Adamowski Jan: Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 247-265 (z tekstami zamawiań...) szczegóły 
25.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Współczesne nekrologi pożegnalne. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 193-210  szczegóły 
26.artykuł: Kowal-Fuczyło Iryna: Zamówienia ludowe z okolic Lwowa. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 267-277 (z tekstami zamawiań...) szczegóły 
27.artykuł: Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława: Idea działającego słowa w tekstach polskich zamówień. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 101-115  szczegóły 
28.artykuł: Szymańska Janina: Pieśni "pustych nocy". Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 211-252 (nt. pieśni pogrzebowych śpiewanych podczas czuwania nad zwłokami...) szczegóły 
29.artykuł: Szymańska Janina: Podlaskie pieśni "włóczebne". Etnolingwistyka 1992 t. 5 s. 97-134 (nt. obrzędowych pieśni wiosennych z Białostocczyzny...) szczegóły 
30.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzozowska-Krajka Anna: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 189-195  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Adamowski Jan: Gościniec "droga" w wierszowanym folklorze polskim. Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 73-83  szczegóły 
33.artykuł: Adamowski Jan, Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska Stanisława: Ptaki, zwierzęta i rośliny w relacjach gwarowych z okolic Biłgoraja. Etnolingwistyka 1995 t. 7 s. 135-178 (dot. m.in.: pieśni, zagadek, przysłów, bajek...) szczegóły 
34.artykuł: Adamowski Jan, Doda Jadwiga, Mickiewicz Halina: Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 253-318 (dot. wspomnień, mów pogrzebowych, nekrologów i pieśni...) szczegóły 
35.artykuł: Bartmiński Jerzy, Majer-Bartmińska Urszula: Dunaj w polskim folklorze. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 169-184 (motyw Dunaju w przysłowiach, pieśniach konopielkach, balladach, kołysa...) szczegóły 
36.artykuł: Bartmiński Jerzy: Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 95-143 (na materiale wierszy i prozy ludowej...) szczegóły 
37.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz wojny w inskrypcjach nagrobnych i pieśniach ludowych. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 169-192 (dot. inskrypcji nagrobnych z Pomorza Zachodniego i pieśni wojennych z ...) szczegóły 
38.artykuł: Koper Anna: Empiryczne i mitologiczne podstawy przepowiedni meteorologicznych. Czas w przepowiedniach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 233-249  szczegóły 
39.artykuł: Koper Anna: O symbolice zwierząt w słowiańskiej tradycji ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 316-318 (rec. ks.: A.V. Gura [w art.: Góra]: Simvolika zhivotnykh v slavjanskoj...) szczegóły 
40.artykuł: Lach Kornelia: Pieśni pogrzebowe na pograniczu kulturowym i etnicznym (Borucin w Raciborskiem). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 335-345  szczegóły 
41.artykuł: Marczewska Marzena: Dąb - drzewo zmarłych (Z rozważań nad językowo-kulturowym obrazem dębu). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 121-134 (motyw dębu w pieśniach ludowych...) szczegóły 
42.artykuł: Niebrzegowska Stanisława: "Dusze na pokucie". Lubelskie opowieści wierzeniowe. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 319-328  szczegóły 
43.artykuł: Petera Janina: Tradycyjne obrzędy i zwyczaje pogrzebowe na Lubelszczyźnie. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 329-333 (dot. głównie pieśni pogrzebowych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Pajdzińska Anna: "Po ojczyźnie-polszczyźnie z różdżką chodzę..." Poezja a magia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 13-26 (dot. nawiązań do magii, zaklęć oraz konsekwencji wiary w sprawczą siłę...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Bartmiński Jerzy, Lappo Irina, Majer-Baranowska Urszula: Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 105-151 (dot. również tekstów literackich...) szczegóły 
46.artykuł: Lappo Irina: Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 153-174 (dot. również tekstów literackich m.in. aut.: Adam Mickiewicz, Stanisła...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Pajdzińska Anna: "Po ojczyźnie-polszczyźnie z różdżką chodzę..." Poezja a magia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 13-26 (dot. nawiązań do magii, zaklęć oraz konsekwencji wiary w sprawczą siłę...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Piersiak Tadeusz: Paraliterackie wizje śmierci i umierania w kulturze sarmackiej. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 135-147 (dot. kazań pogrzebowych, podręczników życia duchowego, tekstów hagiogr...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piersiak Tadeusz: Folkloryzacja tekstów cmentarnych. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 347-349  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Były dusze zatwardziałe.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 151-152 (pieśń z Tuszowa (woj. lubelskie)...) szczegóły 
51.wiersz: Jak każdy, który się rodzi (Jak każdy, który si'ię rodz'i, tak ja jide do grobu...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 244-246 (pieśń z miejscowości Bokinka Królewska (woj. lubelskie)...) szczegóły 
52.wiersz: Jak każdy, który się rodzi (Jak każdy, który si'ię rodz'i, tak ja jide do grobu...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 244-246 (pieśń z miejscowości Bokinka Królewska (woj. lubelskie); z nutami...) szczegóły 
53.wiersz: Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 331-332 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Wilkołaz (woj. lubelskie)...) szczegóły 
54.wiersz: Już idę do grobu smutnego.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 330 (pieśń pogrzebowa z Bukowy Wielkiej (woj. lubelskie)...) szczegóły 
55.wiersz: Krusz się serce moje (Krusz s'ie, serce moje, z głębi mych wnętrznosc'i...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 222-225 (pieśń z Bokinki Królewskiej (woj. lubelskie); z nutami...) szczegóły 
56.wiersz: Lament matki opuszczonej przez córkę (Ach, moja córko, moja jedyna...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 250-251 (pieśń pogrzebowa z Krasówki (woj. lubelskie); z nutami...) szczegóły 
57.wiersz: Lament matki po córce (Jak ty biedna, nieszczensliwa...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 249 (pieśń z miejscowości Bokinka Królewska (woj. lubelskie)...) szczegóły 
58.wiersz: Lament matki po córce (Oj, kniahyni moja...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 249 (pieśń z Drelowa (woj. lubelskie); z nut....) szczegóły 
59.wiersz: Lament matki po synu (O! Ileż ty koszulow panazostawiał...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 248 (pieśń z Drelowa (woj. lubelskie); z nut....) szczegóły 
60.wiersz: Lament żony po mężu (O, ty nieszczensliwy...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 250 (pieśń z miejscowości Bokinka Królewska (woj. lubelskie)...) szczegóły 
61.wiersz: Na cmentarzu mieszkać będę (Na cmentarzu mieszkać będe, a na chwilę tu pobędę...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 243-244 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bokinka Królewska; z nutami...) szczegóły 
62.wiersz: Oj wyszła dusza z ciała.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 330-331 (pieśń pogrzebowa z Bukowy Wielkiej (woj. lubelskie)...) szczegóły 
63.wiersz: Serdecznie oczekiwam końca szczęśliwego (Serdecznie oczekiwam końca szczęśliwego, ponieważ już skonczyłem bieg żywota mego...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 241-242 (pieśń z miejscowości Bokinka Królewska; z nutami...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
64.proza: O dwóch braciach i sprawiedliwym słońcu. Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 164-166 (bajka ze wsi Giełczew (woj. zamojskie), spisana z opowieści Józefa Sko...) szczegóły 
65.proza: Słońce, wiatr i mróz. Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 164 (bajka z Wierzchowisk, spisana z opowieści Marii Chmiel; z koment.: Jer...) szczegóły 
66.proza: Wnoszenie słońca do domu. Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 167 (bajka z przedmieść Lublina, spisana z opowieści Anny Błasikowej; z kom...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Mazowsze (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
67.wiersz: Chmara, chmarycia na deszcz się zbiera. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 110 (ze wstępem Jana Adamowskiego "Nadbużańskie sobótki (Z przekazu Niny Ni...) szczegóły 
68.wiersz: Chmara idzie deszcz będzie. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 109-110 (ze wstępem Jana Adamowskiego "Nadbużańskie sobótki (Z przekazu Niny Ni...) szczegóły 
69.wiersz: Czemuż tak rychło bierzesz mnie ze świata? (Czemuż tak rychło bierzesz mnie ze świata? Czemuż tak prędko...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 246 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Marii Mróz z Brzezin (woj. podlaskie)...) szczegóły 
70.wiersz: Dusze rzewnie zapłakały.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 154-156 (pieśń z Sięciaszki (woj. siedleckie); z nutami...) szczegóły 
71.wiersz: Dusze rzewnie zapłakały (Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 230 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Stanisławy Malinowskiej z miejscowości Si...) szczegóły 
72.wiersz: Duszo kochana, grzechem zmazana (Duszo kochana, grzechem zmazana, czas ci się, czas...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 231-232 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Stanisławy Malinowskiej z miejscowości Si...) szczegóły 
73.wiersz: Honor - Maryja, wieczność - Maryja (Honor - Maryja, wieczność - Maryja, witaj, witaj wiecznie świętej...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 227-229 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Stanisławy Malinowskiej z miejscowości Si...) szczegóły 
74.wiersz: Każut lude, szto ja umru (Każut lude, szto ja umru, a ja choczu żyty...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 240-241 (pieśń z Orzeszkowa (woj. podlaskie); z nutami...) szczegóły 
75.wiersz: Legenda o duszach narzekających (Dusze rzewnie zapłakały...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 161-164 (pieśń z rejonu Częstochowy...) szczegóły 
76.wiersz: Niech monarchowie swe miasta (Niech monarchowie miasta swe budują...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 238-239 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Marii Mróz z Brzezin (woj. podlaskie)...) szczegóły 
77.wiersz: Niech się ze mną co chce stanie (Niech się ze mną co chce stanie, wszystko chętnie ja przyjmuję...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 225-227 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Stanisławy Malinowskiej z miejscowości Si...) szczegóły 
78.wiersz: Oj, sobótki, wy sobótki. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 107-108 (ze wstępem Jana Adamowskiego "Nadbużańskie sobótki (Z przekazu Niny Ni...) szczegóły 
79.wiersz: Oj, ty Janie sobótkowy. Etnolingwistyka 1991 t. 4 s. 108-109 (ze wstępem Jana Adamowskiego "Nadbużańskie sobótki (Z przekazu Niny Ni...) szczegóły 
80.wiersz: Otóż nam tu śmierć dowodzi (Otóż nam tu śmierć dowodzi, jaka marność cały świat...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 235-237 (pieśń z miejscowości Tymianki-Adamiec (woj. mazowieckie); z nutami...) szczegóły 
81.wiersz: [Pieśni]. Etnolingwistyka 1992 t. 5 s. 105-132 (16 tekstów obrzędowych wiosennych z Białostocczyzny...) szczegóły 
82.wiersz: Pieśń do świętej Filomeny (Cuda zacne i wspaniałe...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 220-221 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Stanisławy Malinowskiej z miejscowości Si...) szczegóły 
83.wiersz: Posłuchajcie, proszę pilnie, jak niebo płacze usilnie. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 240 (pieśń z Chodorówki Starej (woj. podlaskie); z nutami...) szczegóły 
84.wiersz: Spisz ty, miłaja mama (Spisz ty, miłaja mama, w hłubokoj mobile syroj...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 247-248 (pieśń z Orzeszkowa (woj. podlaskie); z nutami...) szczegóły 
85.wiersz: Więzień w czyśćcu zatrzymany (Więzień w czyśćcu zatrzymany prosi na Jezusa rany...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 232-234 (pieśń z miejscowości Kopcie (woj. mazowieckie); z nutami...) szczegóły 
86.wiersz: Zegar bije, pamietaj na drogę wieczności (Zegar bije, pamiętaj na drogę wieczności, a tak moment ostatni...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 237-238 (pieśń z zeszytu pogrzebowego Marii Mróz z Brzezin (woj. podlaskie)...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartmiński Jerzy: "Dusze rzewnie zapłakały". Odmiany gatunkowe pieśni o wędrówce dusz szukających miejsca wiecznego spoczynku. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 149-168  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
88.wiersz: Idę od was... (Idę od was, idę od was abym/bym Boga mógł /mogła oglądać...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 342 (pieśń pogrzebowa z Borucina (woj. śląskie); z nutami...) szczegóły 
89.wiersz: Już idę do grobu bardzo ciemnego... (Już idę do grobu bardzo ciemnego gdzie będę spoczywać do dnia sądnego...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 337-338 (2 warianty pieśni pogrzebowej z Borucina (woj. śląskie)...) szczegóły 
90.wiersz: O najsłodsze serce Marie. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 339-340 (pieśń pogrzebowa z Borucina (woj. śląskie)...) szczegóły 
91.wiersz: Z głębokości ja wołam, Panie... = Z hlubo kosti ja wolam.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 344 (pieśń pogrzebowa z Borucina (woj. śląskie); z nutami...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Wielkopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
92.wiersz: Gołębica (dusza) już wylata.... Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 165-167 (pieśń pogrzebowa z kaliskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Skupiska polonijne poza krajem
    wiersze (alfabet tytułów)
93.wiersz: A jak wyszła dusza z ciała (A jak wyszła dusza z ciała to straszne męki widziała...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 294-298 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Baranowicze (Białoruś)...) szczegóły 
94.wiersz: Bozym przykazaniem na tym świecie żyłem (Bożym przykazaniem na tym świecie żyłem, niewiele dla swojej duszy uczyniłem...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 302-304 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
95.wiersz: Czemu nieszczęsny człowiek się rodzi (Czemu nieszczęsny człowiek sie rodzi, nie uznał świata, a śmierć przychodzi...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 304-306 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
96.wiersz: Dusze w czyscu zapłakały.... Etnolingwistyka 1998 nr 9/10 s. 157-160 (pieśń z Baranowicz na Białorusi...) szczegóły 
97.wiersz: Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę (Jedną garstką ziemi, gdy przysypan będę, wnet boleści życia...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 313-314 (pieśń pogrzebowa z Woronowa (Białoruś)...) szczegóły 
98.wiersz: Maryjo, Wilna obrono, Tyś Bramy Ostrej korono (Maryjo, Wilna obrono, Tyś Bramy Ostrej korono. Oddajemy grzeszni Tobie...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 314-315 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś)...) szczegóły 
99.wiersz: Matki, które dziatki mają (Matki, które dziatki mają, w sierotach ich zostawiają...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 306-309 (pieśń pogrzebowa śpiewana na Białorusi...) szczegóły 
100.wiersz: Ogromny głosie smutna nota jego (Ogromny głosie smutna nota jego, która wynika z ognia czyscowego...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 293-294 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Baranowicze (Białoruś)...) szczegóły 
101.wiersz: Ostatni dzwon (Ostatni dzwon, ostatni dzwon, jak wiele dusz pobudza on...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 290 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Adamowicze (Białoruś)...) szczegóły 
102.wiersz: Pogrzebiemy ciało w grobie (Pogrzebiemy ciało w grobie, niechaj odpoczywa sobie...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 311-312 (pieśń pogrzebowa z Woronowa (Białoruś)...) szczegóły 
103.wiersz: Posłuchajcie proszę was o straszliwym sądzie (Posłuchajcie, proszen was, o straszliwym sądzie, czym Pan Jezus dobrym...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 300-301 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
104.wiersz: Przypatrzcie się moi mili, co mnie dzis spotkało (Przypatrzcie się moi mili, co mnie dziś spotkało, oto w trumnie...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 290-292 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Baranowicze (Białoruś)...) szczegóły 
105.wiersz: W mogile ciemnej śpisz na wieki (W mogile ciemnej śpisz na wieki, wiecznie nam trzeba żegnać cie...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 289 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Adamowicze (Białoruś)...) szczegóły 
106.wiersz: Wyszła, wyszła dusza z ciała (Wyszła, wyszła dusza z ciała, na zjelionej łące stała...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 298-300 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
107.wiersz: Żegnam cię mój świecie wesoły (Żegnam cię, mój świecie wesoły, już idę w śmiertelne popioły...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 287-289 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Adamowicze (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
108.wiersz: Żegnam was, dziatki, porzucam dom miły (Żegnam was, dziatki, porzucam dom miły, a teraz juz pójde...). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 301-302 (pieśń pogrzebowa z miejscowości Bastuny (Białoruś); z nutami...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
109.wiersz: Doszła nam nowina objawienia Twego. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 250-252 (pieśń z Rudzienka (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współc...) szczegóły 
110.wiersz: Idzie dusza, idzie dróżką. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 261-262 (pieśń podana przez Wandę Kozłowską z Woli Gułowskiej (woj. siedleckie)...) szczegóły 
111.wiersz: Marsz, marsz me serce do Częstochowy. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 257-258 (pieśń z Jakówek (woj. Biała Podlaska); ze wstępem: Jan Adamowski: Wspó...) szczegóły 
112.wiersz: Matko Leśniańska na gruszy zjawiona. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 246-7 (pieśń z Jakówek (woj. Biała Podlaska); ze wstępem: Jan Adamowski: Wspó...) szczegóły 
113.wiersz: Najświętsza Panno Gidelska. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 241-243 (pieśń z Trzcińca (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współcz...) szczegóły 
114.wiersz: O Częstochowska Królowa, każdego przyjąć gotowa. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 258-261 (pieśń z Zamienia (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współcz...) szczegóły 
115.wiersz: Po lasach i polach roznosi dzwon wieść. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 243-245 (pieśń z Worgul (woj. Biała Podlaska); ze wstępem: Jan Adamowski: Współ...) szczegóły 
116.wiersz: Tam gdzie rzeka Gaw płynie. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 247-250 (pieśń z Sokoła (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współczes...) szczegóły 
117.wiersz: Tam za lasem niedaleko stoi sobie cicha wioska. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 252-253 (pieśń z Przesmyk (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współcz...) szczegóły 
118.wiersz: Wyszła dzieweczka z miasteczka na pole. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 254-256 (pieśń z Pogorzeli (woj. siedleckie); ze wstępem: Jan Adamowski: Współc...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
119.proza: Cudowne zdarzenie z 1975. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 240-241 (opowieść podana przez Jana Cabaja z Trzcińca (woj. siedleckie); ze wst...) szczegóły 
120.proza: Matka Boska objawia się w Wielgolesie. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 239-240 (opowieść podana przez Romanę Rudzką z Kiczek (woj. siedleckie); ze wst...) szczegóły 
121.proza: Matka Boska ukazuje się w czasie walk pod Wola Gułowską. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 240 (opowieść podana przez Marię Biaduń z Woli Gułowskiej (woj. siedleckie)...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bolesławiusz Klemens
    wiersze (alfabet tytułów)
122.wiersz: Bolesławiusz (Bolesławczyk) Klemens: Zaczynam lament więźnów jęczących. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 309-311 (z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Językowy obraz Afrykanina. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 175-196 (dot. obrazu Afrykanów w "Hebanie" i "Listach z Afryki" Henryka Sienkie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pidek Józefa
    proza (alfabet tytułów)
124.proza: Pidek Józefa: Jak przędła na błoniu. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 270-271 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
125.proza: Pidek Józefa: O brzytwach i nożach. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 278-281 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
126.proza: Pidek Józefa: O dwunastu zbójach. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 287-289 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
127.proza: Pidek Józefa: O królewiczu zaklętym w wieprzka. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 275-278 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
128.proza: Pidek Józefa: O kurzyj nózce. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 267-269 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
129.proza: Pidek Józefa: O pannie, co nie chciała iść za mąż. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 273-274 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
130.proza: Pidek Józefa: O smoku. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 284-287 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
131.proza: Pidek Józefa: O złotej jabłonce. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 281-284 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
132.proza: Pidek Józefa: O złoty kaczce. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 264-266 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
133.proza: Pidek Józefa: Zaczarowana fujarka. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 271-273 (ze wstępem: Izabela Bartmińska, Jerzy Bartmiński: Bajki Józefy Pidek, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rubinstein Artur
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisarkowa Krystyna: Tożsamość nosiciela stereotypów etnicznych. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 27-45 (dot. wypowiedzi nt. kwestii etnicznych w kontekście wielonarodowej toż...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Językowy obraz Afrykanina. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 175-196 (dot. obrazu Afrykanów w "Listach z Afryki" i "Hebanie" Ryszarda Kapuśc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niewiadomski Donat: Etnolingwistyka 1990 t. 3 s. 194-203  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
137.artykuł: Judin Aleksy: Etnolingwistyka słowiańska w latach 2000-2003. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 341-247 (omówienie wybranych zagranicznych publikacji etnolingwistycznych dotyc...) szczegóły 
138.artykuł: Abramowicz Maciej: Magia w folklorze i życiu społecznym. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 303-306 ([rec. ks. zb.:] The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Sl...) szczegóły 
139.artykuł: Judin Aleksejj V.: Magicheskie performativy v zagovorakh i kalendarnykh pesnjakh vostochnykh Slavjan. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 139-148 (dot. zamówień, kolęd, pieśni wołoczebnych, tekstów cerkiewnych, apokry...) szczegóły 
140.artykuł: Tołstaja Swietłana M.: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 117-125 (dot. m.in. zażegnywań, zamawiań, zaklęć i rytualnych dialogów z terenó...) szczegóły 
141.artykuł: Mleczko Joanna: O małych formach folkloru. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 301-304 (rec. książki: Struktura fol'klornykh tekstov. [Red.] S. M. Tol'staja, ...) szczegóły 
142.artykuł: Góra Aleksandr W.: O zasadach opisu zwierząt w słowiańskiej kulturze ludowej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 251-263 (na materiale m.in. legend, opowiastek, baśni...) szczegóły 
143.artykuł: Judin Aleksejj V.: Personificirovannye likhoradki v vostochnoslavjanskikh narodnykh predstavlenijakh (na materiale zagorov). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 169-178 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
144.artykuł: Nevskaja Lidija: Semanticheskaja struktura balto-slavjanskogo pogrebal'nogo prichitanija. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 51-66 (dot. lamentów pogrzebowych w kulturze ludowej Litwinów, Białorusinów, ...) szczegóły 
145.artykuł: Antoniak Bożena: Symbolika poezji magicznej Słowian Południowych. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 312-315 (rec. ks.: Ljubinko Radenkovijc: Simbolika sveta u narodnojh magijhi Jh...) szczegóły 
146.artykuł: Lewicki Roman: W świecie kultury i mitologii Słowian. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 294-301 (rec. książki: Slavjanskijj i balkanskijj folklor. Verovanija, tekst, r...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartmiński Jerzy: Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14-17 maja 2003). Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 277-279 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysocka Aneta: Warszawska konferencja o obrazie gniewu w różnych językach i kulturach. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 239-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Ajdacic Dejan: Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 139-145 (na podstawie chrześcijańskich i muzułmańskich pieśni epickich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Utwory anonimowe (białoruska)
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokhorov Andrejj: Khettskijj mif "O carice Kanesa i 30 ee synov'jakh" i ego belorusskaja parallel'. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 159-165 (paralela pomiędzy mitem i białoruską bajką "Mag-Małyszok"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    artykuły (alfabet tytułów)
151.artykuł: Rusiecka Natalia: Nowa książka o mitologii białoruskiej. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 291-295 ([rec. ks.:] Aleksej M. Nenadavec: Za smugojju mifa. Minsk 1999....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    artykuły (alfabet tytułów)
152.artykuł: Budziszewska Wanda: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 203-204 ([rec. ks. zb.:] Bahlgarski narodni pesni. Ot selata Kjazhna i Valja Dr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Literatura ludowa (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Vel'mezova Ekaterina V.: Zametka o performativakh so znacheniem nachala dejjstvija v cheshkikh zagovorakh. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 149-154 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Abramowicz Maciej: Incipit tekstu w kontekście kulturowym na przykładzie poezji starofrancuskiej. Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 39-48 (dotyczy literatury średniowiecznej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasiuta Sebastian: Nowe spojrzenie na przypowieści ewangeliczne. Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 260-262  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hetycka / Hasła szczegółowe (hetycka) / Utwory anonimowe (hetycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Prokhorov Andrejj: Khettskijj mif "O carice Kanesa i 30 ee synov'jakh" i ego belorusskaja parallel'. Etnolingwistyka 1996 t. 8 s. 159-165 (paralela pomiędzy mitem i białoruską bajką "Mag-Małyszok"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura islandzka / Historia literatury (islandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: S.N.-B.: Etnolingwistyka 2003 [t. 15] s. 291 (rec. ks.: Tatiana B. Toporova, O drevneislandskich kosmologiceskich za...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Literatura ludowa (litewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
158.artykuł: Raciunaite-Vyciniene Daiva: Magicheskaja muzyka "sutartines" kak simvol garmonii i porjadka. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 179-196 (dot. litewskich pieśni polifonicznych; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Literatura ludowa (łotewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
159.artykuł: Ryzhakova Svetlana: Obychnye i strannye chasti tela u Latyshejj (k koncepcii cheloveka v tradicionnojj kulture). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 197-214 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Ende Michael
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ługowska Jolanta: W świecie imion własnych. O funkcjach imienia w "Nie kończącej się historii" Michaela Endego. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 49-51  szczegóły 
  Reich-Ranicki Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Pisarkowa Krystyna: Tożsamość nosiciela stereotypów etnicznych. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 27-45 (dot. wypowiedzi nt. kwestii etnicznych w kontekście wielonarodowej toż...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
162.artykuł: Levkievskaja Elena: Stereotip Poljaka v russkojj literature XIX-XX vv.. Etnolingwistyka 2002 [t.] 14 s. 93-104 (dot. m.in. aut.: Marina Cwietajewa, Aleksander Puszkin, Fiodor Tiutcze...) szczegóły 
163.artykuł: Smirnowa Tatiana: Etnolingwistyka 1995 t. 7 s. 192-194 ([rec. ks.:] Biblioteka russkogo folklora. T. 1-7. Moskva 1988-1992...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
164.artykuł: Potoczniak Anthony: Ludowy wiersz rosyjski na warsztacie amerykańskiego filologa. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 241-244 (rec. ks.: James Bailey: Three Russian Lyric Folk Songs Meters. Columbu...) szczegóły 
165.artykuł: Judin Aleksejj V.: Mifotoponimija russkikh zagoborov. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 177-196  szczegóły 
166.artykuł: Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława: Najstarsze rosyjskie zaklinania. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 289-291 ([rec. ks.:] Velikorusskie zaklinanijja. Sbornik [zebrał] Leonid N. Maj...) szczegóły 
167.artykuł: Mleczko Joanna: Typologia rosyjskich pieśni obrzędowych. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 249-252 (rec. ks.: J. G. Kruglov: Russkie obrjadovye pesni. Moskva 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Kiseleva I.V.: Pticy v lirike Anny Akhmatovojj. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 197-204  szczegóły 
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Kuprin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Dobroer Aleksandr: Sinonimija cvetovykh prilagatel'nykh v proze Ivana Bunina i Aleksandra Kuprina. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 205-220  szczegóły 
  Pasternak Boris
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartmiński Jerzy: Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14-17 maja 2003). Etnolingwistyka 2003 [t.] 15 s. 277-279 (m.in. nt. referatu o motywach "martwej" i "żywej" wody w utworze, wygł...) szczegóły 
  Platonov Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Dmitrovskaja Marija A.: Sootnoshenie kategorijj mesta i prostranstva y A. Platonova. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 205-212  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Adamowski Jan, Smyk Katarzyna: Słowackie studium o przysłowiach. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 309-312 (rec. ks.: Zuzana Profantova: Little fish are sweet. Selected Writings ...) szczegóły 
174.artykuł: Profantova Zuzana: Językowy obraz śmierci na Słowacji. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 111-120 (głównie w pieśniach pogrzebowych i balladach...) szczegóły 
175.artykuł: Rejakova Bożena: Folklor i folklorystyka na Słowacji u progu nowego tysiąclecia. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 299-302 ([rec. ks. zb.:] Na prahu milenia. Folklor a folkloristika na Slovensku...) szczegóły 
176.artykuł: Rejakowa Bożena: O funkcjonowaniu tradycyjnej kultury ludowej we współczesnej wsi słowackiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 238-241 (rec. ks.: Eva Krekovicova: O zivote folkloru v sucasnosti (L'udova pie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Hasła szczegółowe (tatarska) / Utwory anonimowe (tatarska)
    proza (alfabet tytułów)
177.proza: Od wisipki dobza babqov jalova... = Od wysypki dobrze babkow jałowaj.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 232-235 (tekst równoległy w jęz. polsko-białoruskim i arabskim oraz w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Łesiów Michał: Drugi tom łuckich "Zeszytów Folklorystycznych". Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 298-299 (omówienie czasopisma "Fol'klorystycni zosyty" 1999 v. 2...) szczegóły 
179.artykuł: Łesiów Michał: Z folklorystyki ukraińskiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 244-245 (omów. zawartości t. 1 rocznika Zeszyty Folklorystyczne Łuck 199...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    artykuły (alfabet tytułów)
180.artykuł: Łesiów Michał: Kultura ludowa ukraińskiego Polesia po czarnobylskiej tragedii ekologicznej. Etnolingwistyka 2000 t. 12 s. 318-320 (rec. ks.: Etnokul'tura Volins'kogo Polissja i Chornobil's'ka tragedihj...) szczegóły 
181.artykuł: Jankovs'ka Zhanna: Poetichna simbolihka khlihba v ukrajins'komu obrjadomu fol'klopih. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 107-128  szczegóły 
182.artykuł: Zhujjkova Margarita: Vladimir Gnatjuk i ego ocherk ukrainskojj mifologii. Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 295-298 ([rec. ks.:] Volodimir Gnatjuk: Narus ukrajins'koji mifologiji. L'vov 2...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Utwory anonimowe (ukraińska)
    wiersze (alfabet tytułów)
183.wiersz: Isusa Chrysta strasty javyłysja v sni joho.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 268-269 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
184.wiersz: Jak vidmovljaty pereljak. (1-3). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 274-276 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
185.wiersz: Jide Hospod' na voskovim konyku.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 269-270 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
186.wiersz: Maty Boza po svitu chodyła.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 270-271 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
187.wiersz: Tam na Jałynovs'kij hori.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 269 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
188.wiersz: V nedilju vrano sonecko schode.... Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 271-272 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
189.wiersz: Zamovljannja vid vrokiv (vid złoho oka). Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 272-273 (z koment. Iryny Kowal-Fuczyło "Zamówienia ludowe z okolic Lwowa" na s....) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Literatura ludowa (Jugosławii)
    artykuły (alfabet tytułów)
190.artykuł: Buczyński Eugeniusz: Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 162-163 ([rec. ks.:] Ljubinko Radenkovijc: Narodne basme i bajanja. Nish, Prish...) szczegóły