PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Principia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 303-307  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 322-323  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Elgin Catherine Z., Goodman Nelson: Zmiana perspektywy. Principia 2003 t. 34 s. 129-138 (dot. zmian w pojmowaniu estetyki sztuki, uwzględnieniem literatury; z ...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1998 t. 21/22 s. 311-312  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1998 t. 21/22 s. 312-313  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 312-313  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Jean-Francois Lyotard (1924-1998). W obronie jego "Kondycji ponowoczesnej". Principia 1998 t. 21/22 s. 327-335  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Blecha Ivan: Znak, ślad i fenomen. Principia 2001 t. 29 s. 49-76 (konfrontacja poglądów Jacquesa Derridy nt. tekstu, pisma i znaku z roz...) szczegóły 
10.artykuł: Łaciak Piotr: Filozoficzna droga wczesnego Derridy: od fenomenologii ku gramatologii. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 93-113  szczegóły 
11.artykuł: Pieniążek Paweł: Między hermeneutyką a dekonstrukcją (Gadamer - Derrida/Nietzsche). Principia 2001 t. 30/31 s. 37-58 (dot. debaty między Gadamerem i Derridą w Paryżu, IV 1981...) szczegóły 
12.artykuł: Suszka-Fiedor Andrzej: Derrida, Proust - dekonstrukcja fenomenologii Logosu?. Principia 1994 t. 10/11 s. 163-180  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Blecha Ivan: Znak, ślad i fenomen. Principia 2001 t. 29 s. 49-76 (konfrontacja poglądów Jacquesa Derridy nt. tekstu, pisma i znaku z roz...) szczegóły 
14.artykuł: Chrudzimski Arkadiusz: W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania. Principia 1996 t. 15 s. 137-152  szczegóły 
15.artykuł: Łaciak Piotr: Dekonstruktywizm - teoria gry źródłowej czy pojęciowej?. Principia 1998 t. 21/22 s. 139-158 (dot. poglądów Jacques'a Derridy...) szczegóły 
16.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Teorie negatywnych stanów rzeczy A. Meinonga i R. Ingardena. Principia 1994 t. 10/11 s. 197-205  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Siemek Marek J.: Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności. Principia 2000 t. 27/28 s. 75-98 (m.in. w świetle poglądów Sokratesa i Platona...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czesna Ewa: Heidegger: słowa jak kwiaty. Principia 2003 t. 34 s. 211-216  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Madej Sebastian: Filozofia wyobraźni Gastona Bachelarda. Principia 2003 t. 34 s. 83-90 (dot. wyobraźni poetyckiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (az): Principia 1996 t. 15 s. 194-195  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morajko Katarzyna: Principia 1998 t. 21/22 s. 292-295  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Kowalewicz Kazimierz: Etnometodologia i teatr . Uwagi wstępne do socjologii czytania dramatu. Principia 1994 t. 10/11 s. 143-162  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poller Tomasz: O tożsamości narodowej i integracji europejskiej - nie tylko w kontekście sztuki. Principia 2003 t. 34 s. 225-231  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 320-321  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Kwiek Marek: Filozofia a nauka i literatura w ponowoczesności. Kilka uwag. Principia 1998 t. 21/22 s. 159-174  szczegóły 
26.artykuł: Lacoue-Labarthe Philippe: Bajka. (Literatura i filozofia). Principia 2003 t. 34 s. 35-52 (esej; z komentarzem tłumacza pt.: "Filozofia, literatura i doświadczen...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Chyła Wojciech: Kruszenie słowa przez maszyny tekstualne. Principia 2000 t. 26 s. 177-193 (miejsce i funkcje słowa w kulturze multimedialnej...) szczegóły 
28.artykuł: Sitarski Piotr: Lochy fikcji. MUD-y jako akty mowy. Principia 2000 t. 26 s. 209-222 (ich rola w tworzeniu fikcji literackiej w środowiskach multimedialnych...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Morawski Stefan: Czy romantyzm jest dzisiaj żywy?. Principia 1991 t. 4 s. 53-66 (czym jest romantyzm z filozoficznego punktu widzenia...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 303-307  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (bbh): Fakultet filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Principia 1996 t. 15 s. 203  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cichowicz Stanisław
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dayet A., Kozłowski G.: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 289-292  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
35.tekst paraliteracki: Czartoryski Adam Jerzy: O pocieszeniu. Principia 1993 t. 7 s. 119-132 (ze wstępem Wita Jaworskiego, s. 117-118; z faks. rkpsu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Stankiewicz Elżbieta: Człowiek w perspektywie transcendencji (Impresje na temat Boga i religii w filozofii H. Elzenberga). Principia 1991 t. 4 s. 107-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołuchowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
37.proza: Gołuchowski Józef: O cierpieniu. Principia 2003 t. 35/36 s. 93-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Zabieglik Stefan: Józef Gołuchowski - profesor filozofii w Wilnie. Principia 2003 t. 35/36 s. 123-149 (dot. biografii i dorobku naukowego...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plat Dorota: Gombrowicz w nowej Formie?. Principia 2000 t. 27/28 s. 349-353  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Nowicki Paweł: Człowiek Gombrowicza a filozofia. Principia 1992 t. 6 s. 115-125 (refleksje Gombrowicza nad ludzką naturą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hoene-Wroński Józef Maria
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1996 t. 15 s. 213-214  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Leszek
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 216  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Bober Wojciech Jerzy: Autodestrukcja racjonalizmu w filozofii Leszka Kołakowskiego. Principia 1992 t. 6 s. 127-145  szczegóły 
  Komendant Tadeusz
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1998 t. 21/22 s. 316-317  szczegóły 
  Kurowicki Jan
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 323  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Legutko Ryszard
    wywiady (alfabet autorów)
46.wywiad: Egiert Robert, Przybysz Piotr: Bezkarność postmodernizmu, bezradność liberalizmu. Principia 1993 nr t. 7 s. 75-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Zawadzki Andrzej: "Przywrócenie życia słowom". Pisarstwo filozoficzne Bolesława Micińskiego. Principia 2000 t. 27/28 s. 247-269  szczegóły 
  Miłosz Czesław
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uryga Danuta: Principia 1998 t. 21/22 s. 324-325  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Henryk: Principia 1998 t. 21/22 s. 323-324  szczegóły 
  Wróbel Szymon
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (az): Principia 1996 t. 15 s. 217-218  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (az): Principia 1996 t. 15 s. 217-218  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zwolski Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Klemczak Stefan: Słowo o Edwardzie Zwolskim (1932-1997). Principia 1997 t. 18/19 s. 304-307 (art. z okazji śmierci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczyk Sebastian: L(eksykon) F(ilozofii) K(lasycznej). Gdzie się zaczyna a gdzie kończy klasyczna filozofia?. Principia 1998 t. 21/22 s. 273-279  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 308  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/8 s. 306  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 321-323  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 323  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s.318-320  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Quine Willard Van Orman
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1996 t. 15 s. 201-202  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Czarnecki Tadeusz: Wittgenstein o kategorii zdania gramatycznego. Principia 1997 t. 18/19 s. 157-181 (dot. m.in. teorii Parmenidesa, Platona, Arystotelesa...) szczegóły 
61.artykuł: Ricoeur Paul: Husserl i Wittgenstein o języku. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 59-69  szczegóły 
62.artykuł: Wawrzyniak Jan: Pojęcie prawdy na gruncie koncepcji gier językowych. Principia 2002 t. 32/33 s. 189-207  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Berkeley George
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
63.tekst paraliteracki: Berkeley George: O tym, co nieskończone. Principia 2001 t. 30/31 s. 9-13 (z not. o tekście...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Zabieglik Stefan: Berkeleya teoria widzenia. Principia 2000 t. 27/28 s. 171-185 (na podstawie traktów: "An Essay Towards a New Theory of Vision" (1709)...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spryszak Przemysław: Postrzeganie "pośrednie". Analiza wybranych tez "Nowej teorii widzenia" G. Berkeleya. Principia 2000 t. 27/28 s. 187-208  szczegóły 
  Berlin Isaiah
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Waligóra Marcin: Wolność i inność. Isaiah Berlin i Emmanuel Levinas o granicach dyskursu. Principia 2003 t. 35/36 s. 225-238  szczegóły 
  De Quincey Thomas
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 288-289  szczegóły 
  Duns Scotus Johannes
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 220  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: Jana Dunsa Szkota koncepcja bytu. Principia 1990 t. 2 s. 3-23  szczegóły 
70.artykuł: Stanek Łukasz: Logik i mistyk o nieskończoności. O myśleniu Jana Dunsa Szkota i Mistrza Eckharta. Principia 1998 t. 21/22 s. 209-223  szczegóły 
  Hume David
    proza (alfabet tytułów)
71.proza: Hume David: Autobiografia. Principia 2002 t. 32/33 s. 25-32  szczegóły 
72.proza: Hume David: O biernym posłuszeństwie. Principia 2002 t. 32/33 s. 57-60 (esej...) szczegóły 
73.proza: Hume David: O niezależności parlamentu. Principia 2002 t. 32/33 s. 67-71 (esej...) szczegóły 
74.proza: Hume David: O partiach w ogólności. Principia 2002 t. 32/33 s. 60-67 (esej...) szczegóły 
75.proza: Hume David: O pierwszych zasadach rządu. Principia 2002 t. 32/33 s. 54-57 (esej...) szczegóły 
76.proza: Hume David: O początkach rządu. Principia 2002 t. 32/33 s. 50-53 (esej...) szczegóły 
77.proza: Hume David: O tym, czy ustrój brytyjski skłania się raczej ku monarchii absolutnej, czy ku republice. Principia 2002 t. 32/33 s. 71-76 (esej...) szczegóły 
78.proza: Hume David: O umowie założycielskiej. Principia 2002 t. 32/33 s. 32-50 (esej...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Filipczuk Michał: Problematyka polityczna w esejach Davida Hume'a. Principia 2002 t. 32/33 s. 5-23 (dot. "Traktatu o naturze ludzkiej" i esejów...) szczegóły 
  Ockham William of
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karaś Marcin: Problem wiedzy o przyszłych zdarzeniach niekoniecznych w "Tractatus de praedestinatione" Williama Ockhama. Principia 2002 t. 32/33 s. 123-134  szczegóły 
  Russell Bertrand
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
81.tekst paraliteracki: Russell Bertrand: Demonologia i medycyna. Principia 1996 t. 15 s. 41-55 (z not....) szczegóły 
82.tekst paraliteracki: Russell Bertrand: Logika jako istota filozofii. Principia 1996 t. 15 s. 9-30 (z not. i fot., s. 7-8...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
83.wywiad: Kim jest agnostyk?. Principia 1996 t. 15 s. 31-40 (z 1953 dla czasopisma Look (Stany Zjednoczone)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Andrzej: Principia 1998 t. 21/22 s. 315-316  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Eriksen Niels Nymann: Kierkegaarda pojęcie powtórzenia. Rekonstrukcja. Principia 2003 t. 35/36 s. 193-208  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bachelard Gaston
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janaszczyk Agata: Nowa epistemologia Gastona Bachelarda. Principia 2001 t. 30/31 s. 311-315  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1998 t. 21/22 s. 309  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1998 t. 21/22 s. 310-311  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Leszczyński Damian: Bachelard i Bergson. Spór o naturę czasu. Principia 2003 t. 34 s. 53-82  szczegóły 
90.artykuł: Leszczyński Damian: Bachelard i Bergson. Spór o naturę czasu. Principia 2003 t. 34 s. 53-82  szczegóły 
  Bataille Georges
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 283-284  szczegóły 
  Camus Albert
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 316-317  szczegóły 
  Cioran Emile Michel
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 317  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filek Janina: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 277-282  szczegóły 
  Deleuze Gilles
    zgon (alfabet autorów)
95.zgon: Banasiak Bogdan: Gilles Deleuze (Paryż, 1925 - Paryż, 1995). Principia 1995 t. 13/14 s. 3 (wspomn. pośmiertne z okazji zgonu w 1995....) szczegóły 
  Derrida Jacques
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bromboszcz Roman: Miejsce Jacquesa Derridy. Principia 2001 nr 29 s. 213-218  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
97.tekst paraliteracki: Derrida Jacques: Przebaczyć - nieprzebaczalne i nieprzedawnialne. Principia 1999 t. 24/25 s. 5-35 (tekst wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie Jagiellońskim w czasie pob...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1996 t. 15 s. 191-194  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Falkowski Mateusz: Kilka uwag o miejscu Heideggera w duchu Derridy. Principia 2002 t. 32/33 s. 77-105  szczegóły 
100.artykuł: Leśniak Andrzej: Śmierć i interpretacja: Jacques Derrida o doświadczeniu. Principia 2003 t. 35/36 s. 163-180  szczegóły 
101.artykuł: Rorty Richard: Od ironicznej teorii do prywatnych aluzji: Derrida. Principia 1994 t. 10/11 s. 85-104  szczegóły 
  Descartes Rene
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żółtański Krzysztof: Tekst i metafizyka. Rzecz o książce M. Żarowskiego "Tożsamotność. Problem skażenia natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza". Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 241-253  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Bytniewski Paweł: Wahanie Kartezjusza. Principia 1991 t. 3 s. 115-118 (wątpienie w filozofii Kartezjusza...) szczegóły 
  Diderot Denis
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dayet A.: Principia 1997 t. 18/19 s. 293  szczegóły 
  Foucault Michel
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 210-212  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1997 t. 18/19 s. 292  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 212-213  szczegóły 
  Klossowski Pierre
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (ap): Principia 1996 t. 15 s. 200-201  szczegóły 
  Levinas Emmanuel
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morajko Katarzyna: Myśl, która myśli więcej niż myśli?. Principia 1999 t. 24/25 s. 279-288  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Waligóra Marcin: Wolność i inność. Isaiah Berlin i Emmanuel Levinas o granicach dyskursu. Principia 2003 t. 35/36 s. 225-238  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
111.zgon: Pieniążek Paweł: Emmanuel Levinas (Kowno, 1906 - Paryż, 1995). Principia 1995 t. 13/14 s. 5 (wspomn. pośmiertne; zgon w 1995 r....) szczegóły 
  Merleau-Ponty Maurice
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1996 t. 15 s. 211-213  szczegóły 
  Proust Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Suszka-Fiedor Andrzej: Derrida, Proust - dekonstrukcja fenomenologii Logosu?. Principia 1994 t. 10/11 s. 163-180  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 286-288  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Drwięga Marek: Problematyka ludzkiego ciała u Jean-Paula Sartre'a. Principia 2002 t. 32/33 s. 135-157 (dot. pism filozoficznych, szerzej o eseju "L'Etre et le Neant"...) szczegóły 
116.artykuł: Mróz Piotr: Fenomenologia uczuć. Szkic o egzystencjalistycznym redukcjonizmie. Principia 1998 t. 21/22 s. 193-207 (nt. filozofii Jeana-Paula Sartre'a...) szczegóły 
  Weil Simone
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jj): Principia 1995 t. 13/14 s. 309-310  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Grzegorz Palamas święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Manikowski Maciej: Synteza myśli bizantyjskiej. Grzegorz Palamas (1296-1359). Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 199-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Chmielewski Adam: Problem poprawności nazw. Principia 1997 t. 18/19 s. 127-156 (dot. m.in. teorii Parmenidesa, Platona, Arystotelesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Korobczak Paweł: W kwestii działania: Nietzsche i Arystoteles. Principia 2002 t. 32/33 s. 107-122 (porównanie wątku działania w obu projektach filozoficznych...) szczegóły 
  Herakleitos z Efezu *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Heidegger Martin: Aletheia (Heraklit, fragment 16). Principia 1998 t. 20 s. 77-97 (rozprawa; z notą...) szczegóły 
122.artykuł: Heidegger Martin: Logos (Heraklit, fragment 50). Principia 1998 t. 20 s. 99-118 (rozprawa; z notą...) szczegóły 
123.artykuł: Jones H.: Heraklit - fragment 31. Principia 1998 t. 21/22 s. 227-232 (nt. przemiany kosmologicznej u Heraklita na podstawie interpretacji fr...) szczegóły 
124.artykuł: Mondolfo Rodolfo: Świadectwo Platona i Arystotelesa odnoszące się do "Ekpyrosis" u Heraklita. Principia 1998 t. 21/22 s. 245-254 (nt. recepcji teorii Heraklita o okresowym pożarze świata...) szczegóły 
polemika: Kirk Geoffrey Stephen: "Ekpyrosis" u Heraklita: kilka uwag.. Principia 1998 t. 21/22 s. 255-259  szczegóły 
125.artykuł: Reeve C.D.C.: "Ekpyrosis" i nadrzędność ognia u Heraklita. Principia 1998 t. 21/22 s. 233-244 (nt. teorii Heraklita okresowego pożaru świata...) szczegóły 
  Ksenophon *
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 219-220  szczegóły 
  Philon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Zieliński Jacek: Logosofia Filona Aleksandryjskiego. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 181-197  szczegóły 
  Platon *
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan, Rabus Jacek: Principia 1994 t. 10/11 s. 217  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Deleuze Gilles: Platon i pozór. Principia 1998 t. 21/22 s. 59-74  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalski Piotr: Platońska niewiedza. Principia 2000 t. 27/28 s. 361-364  szczegóły 
  Plotinos *
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 309-311  szczegóły 
polemika: Bańka Józef: Principia 1997 t. 18/19 s. 300-301 (z koment. Jana Hartmana...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jr): Principia 1995 t. 13/14 s. 316  szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Juchacz Piotr W.: Sokrates: demokrata czy oligarcha?. Principia 2001 t. 30/31 s. 177-205  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Spinoza Benedictus de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
134.artykuł: Paziński Piotr: Utopia Barucha Spinozy. Principia 2003 t. 34 s. 5-16 (wobec judaistycznych lektur Tory, koncepcji powszechnej religii etyczn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czesna Ewa: Heidegger: słowa jak kwiaty. Principia 2003 t. 34 s. 211-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Boehme Jacob
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jj): Principia 1995 t. 13/14 s. 307-309  szczegóły 
  Brentano Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Rojszczak Artur: Prawda i oczywistość w filozofii Franciszka Brentany. Principia 1994 t. 8/9 s. 137-169  szczegóły 
  Eckhart Meister *
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banaszkiewicz Artur: Mistyka czy filozofia?. Principia 2000 t. 27/28 s. 365-368  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Stanek Łukasz: Logik i mistyk o nieskończoności. O myśleniu Jana Dunsa Szkota i Mistrza Eckharta. Principia 1998 t. 21/22 s. 209223  szczegóły 
  Fichte Johann Gottlieb
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1996 t. 15 s. 198-200  szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
141.tekst paraliteracki: Hegel Georg Wilhelm: Kilka uwag o przedstawieniu wielkości. Principia 1994 t. 10/11 s. 129-130  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Bal Karol: Wokół Heglowskiej koncepcji moralności. Principia 1992 t. 6 s. 45-56  szczegóły 
143.artykuł: Hyppolite Jean: Logika a egzystencja (Rozprawa o logice Hegla. Wprowadzenie) = Introduction. Principia 1991 t. 3 s. 131-138 (tekst równoległy w jęz. polskim i francuskim...) szczegóły 
144.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: G.W.F. Hegla rozumienie bytu. Principia 1990 t. 1 s. 19-36  szczegóły 
  Heidegger Martin
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
145.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Czas i bycie. Principia 1995 t. 13/14 s. 69-92 (tekst wykładu; z not....) szczegóły 
146.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Kilka uwag do głównego stanowiska debaty teologicznej na temat: "Problem nieobiektywizującego myślenia i mówienia w dzisiejszej teologii" (Fryburg Bryzgowijski, 11 marca 1924). Principia 1998 t. 20 s. 47-56 (m.in. dot. poezji...) szczegóły 
147.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Principia 1998 t. 20 s. 165-185 (odczyt wygłoszony w 1957 w Todtnauberg; z notą...) szczegóły 
148.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Pojęcie czasu (Wykład wygłoszony w Towarzystwie Teologicznym w Marburgu, lipiec 1924). Principia 1998 t. 20 s. 27-45 (z posłowiem Hartmuta Tietjena...) szczegóły 
149.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Sztuka i przestrzeń. Principia 1991 t. 3 s. 123-130  szczegóły 
150.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Zasada identyczności. Principia 1998 t. 20 s. 151-164 (odczyt wygłoszony w 1957; z notą...) szczegóły 
151.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Zwrot. Principia 1995 t. 13/14 s. 59-68 (tekst odczytu; z not. i portr....) szczegóły 
152.tekst paraliteracki: Heidegger Martin: Zwrot. Principia 1998 t. 20 s. 57-66 (odczyt z 1949; z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Broecker Walter: Heidegger i logika. Principia 1998 t. 20 s. 119-128  szczegóły 
154.artykuł: Marx Werner: Śmierć i język. Principia 1998 t. 20 s. 67-75 (nt. istoty śmierci i istoty języka w pismach Martina Heideggera; dot. ...) szczegóły 
155.artykuł: Mizera Janusz: Torowanie bezdroży bezgruntu. W drodze do innego początku. Principia 1998 t. 20 s. 5-26 (nt. twórczości...) szczegóły 
156.artykuł: Mizera Janusz: Wybrana bibliografia. Principia 1998 t. 20 s. 195-200  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
157.ikonografia: Principia 1998 t. 20 s. 46, 186 (fot....) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostyszak Maria: Heidegger w oczach Amerykanów. Sprawozdanie z konferencji (1993). Principia 1995 t. 13/14 s. 291-297  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Guzzoni Alfredo, Heidegger Martin: Protokół z seminarium na temat wykładu "Czas i bycie". Principia 1995 t. 13/14 s. 95-125 (z not. i fot....) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Cezary: Sztuka i przestrzeń. Principia 1991 t. 3 s. 119-122  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mizera Janusz: Czekanie na Boga. Principia 1998 t. 20 s. 187-192  szczegóły 
  Hoelderlin Friedrich
    wiersze (alfabet tytułów)
162.wiersz: Hoelderlin Friedrich: Der Abschied = Rozstanie. Principia 1997 t. 18/19 s. 308-309 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Heidegger Martin: Przygotowanie do słuchania słowa poezji. Principia 1998 t. 20 s. 129-141 (dot. wierszy: " Wspomnienie", "Ister", "Tytani", "Mnemozyne", "Dojrzał...) szczegóły 
164.artykuł: Heidegger Martin: Słowo do poezji Hoelderlina. Wstępna uwaga do wykładu kilku wierszy. Principia 1998 t. 20 s. 147-149 (z notą...) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heidegger Martin: Hoelderlins Hymne "Der Ister" [fragm.:] "Czy istnieje na ziemi jakaś miara?". Principia 1998 t. 20 s. 143-145 (z notą...) szczegóły 
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac Edmunda Husserla. Principia 1995 t. 13/14 s. 203-212  szczegóły 
167.artykuł: Ricoeur Paul: Husserl i Wittgenstein o języku. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 59-69  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łaciak Piotr: Rozumienie języka w "Badaniach Logicznych" Edmunda Husserla. Principia 1995 t. 13/14 s. 213-234  szczegóły 
  Kant Immanuel
    proza (alfabet tytułów)
169.proza: Kant Immanuel: Co to znaczy: orientować się w myśleniu?. Principia 2003 t. 35/36 s. 5-22  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Apel Karl-Otto: Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności - posmetafizyczna transformacja etyki Kanta. Principia 1992 t. 5 s. 5-37  szczegóły 
171.artykuł: Kołodziejczyk Sebastian Tomasz: O osobliwościach dyskursu klasycznego i transcendentalnego. Principia 2001 t. 30/31 s. 145-158 (na przykładzie teorii Tomasza z Akwinu i Immauela Kanta...) szczegóły 
  Lessing Gotthold Ephraim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Zatorski Tadeusz: Lessing i teologowie czyli wszystko już było. Principia 1998 t. 21/22 s. 77-108 (nt. stanowiska Gottholda Lessinga wobec teologii racjonalistycznej...) szczegóły 
  Mendelssohn Moses
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Strube Werner: Teoria wzniosłości Mendelssohna albo jak pisać historię estetyki. Principia 1998 t. 21/22 s. 109- (tekst odczytu wygłoszonego podczas pobytu w Instytucie Filozofii Uniwe...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1997 nr 16/17 (1996/1997) s. 313-315  szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 313  szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Działoszyński Bartosz: Giorgio Colli o Nietzschem i dziejach filozofii. Principia 1999 t. 24/25 s. 157-172  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1994 t. 8/9 s. 305-306  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Bataille Georges: Tezy o faszyzmie i śmierci Boga. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 83-89 (dot. twierdzeń nt. nowoczesności i jej związku z historią; z komentarz...) szczegóły 
179.artykuł: De Man Paul: Nietzsche i nowoczesność. Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 74-82 (dot. twierdzeń nt. nowoczesności i jej związku z historią; z komentarz...) szczegóły 
180.artykuł: Korobczak Paweł: W kwestii działania: Nietzsche i Arystoteles. Principia 2002 t. 32/33 s. 107-122 (porównanie wątku działania w obu projektach filozoficznych...) szczegóły 
181.artykuł: Łojek Stanisław: O nadczłowieku i pożytkach z nihilizmu. Principia 1997 t. 18/19 s. 207-223  szczegóły 
182.artykuł: Miłkowski Marcin: Hegel, Nietzsche i konserwatyzm. Principia 1999 t. 24/25 s. 199-221  szczegóły 
183.artykuł: Uliński Maciej: Antyfeminizm Fryderyka Nietzschego. Principia 1993 t. 7 s. 21-34  szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybysławski Artur: O metaforze i sztuce czyli kilka uwag po lekturze "O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie". Principia 1995 t. 13/14 s. 275-280  szczegóły 
  Schelling Friedrich Wilhelm von
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miodoński Leon: Schelling i mistyka. Principia 2001 t. 30/31 s. 305-310  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Piórczyński Józef: Boskość i Bóg w filozofii wolności Schellinga. Principia 2001 t. 30/31 s. 237-253  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dehnel Piotr: Spekulatywny epos. Principia 2003 t. 35/36 s. 297-300 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
    wiersze (alfabet tytułów)
188.wiersz: Schopenhauer Arthur: An Kant = Do Kanta. Principia 1992 t. 5 s. 64-65  szczegóły 
189.wiersz: Schopenhauer Arthur: Auf die Sikstinische Madonna = Do Madonny Sykstyńskiej. Principia 1992 t. 5 s. 64-65  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
190.tekst paraliteracki: Schopenhauer Arthur: Zarys historii nauki o Idealnym i Realnym. Principia 1994 t. 10/11 s. 5-29  szczegóły 
  Wolff Christian von
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hartman Jan: Principia 1997 t. 18/19 s. 297-299  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    proza (alfabet tytułów)
192.proza: Tomasz z Akwinu święty : Summa Teologii - Traktat o Bogu. Principia 1995 t. 13/14 s. 15-35 (z portr....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Kołodziejczyk Sebastian Tomasz: O osobliwościach dyskursu klasycznego i transcendentalnego. Principia 2001 t. 30/31 s. 145-158 (na przykładzie teorii Tomasza z Akwinu i Immauela Kanta...) szczegóły 
194.artykuł: Woleński Jan: Pięć dróg Akwinaty. Principia 1992 t. 5 s. 67-83 (nt. pięciu dowodów na istnienie Boga u Tomasza z Akwinu...) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olszewski Mikołaj: Teoria czterech sensów tekstu biblijnego w I kwestii "Summy Teologii" Tomasza z Akwinu. Principia 1995 t. 13/14 s. 39-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 318  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Demby Łucja: Przeciw "ideologicznemu potworowi". Spór o wrażenie realności w kinie. Principia 2000 t. 26 s. 55-70  szczegóły 
198.artykuł: Frąc Waldemar: Rozpacz racjonalisty. Wokół filozoficznych wymiarów myśli Sergiusza Eisensteina. Principia 2000 t. 26 s. 129-148 (dotyczy teorii filmu...) szczegóły 
199.artykuł: Jakubowska Małgorzata: Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Deleuze'a. Principia 2000 t. 26 s. 159-174  szczegóły 
200.artykuł: Loska Krzysztof: Wojna i prędkość - w stronę estetyki katastrofy - filozofia Paula Virilio. Principia 2000 t. 26 s.195-208  szczegóły 
201.artykuł: Ostaszewski Jacek: Przetwarzanie poznawcze na przykładzie odbioru "Laury" Otto Premingera. Principia 2000 t. 26 s. 71-97  szczegóły 
202.artykuł: Ożóg Maciej: Film personalny w perspektywie fenomenologii percepcji Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Principia 2000 t. 26 s. 149-157  szczegóły 
203.artykuł: Zalewski Andrzej: Wstęp - filozoficzne spotkania z filmem. Principia 2000 t. 26 s. 7-20 (związki sztuki filmowej z filozofią...) szczegóły 
204.artykuł: Zalewski Andrzej: Zapoznane dziedzictwo: czy kognitywna teoria filmu jest kognitywna?. Principia 2000 t. 26 s. 99-127  szczegóły