PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Filomata
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Brożek Mieczysław: "Skrzydlate słowa" - co to?. Filomata 1991 nr 401 s. 3-7 (epitet epicki, cytaty np. Odejść na łono Abrahama...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Liman Kazimierz: Poetyka łacińskich kronik średniowiecznych. Filomata 1991 nr 403 s. 223-236 (dot. m.in. Kroniki Galla, Annales... Długosza, Kadłubka, Janka z Czarn...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
4.recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabryła Stanisław: Porównanie to jeszcze nie dowód. Filomata 1996 nr 439/440 s. 468-472  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Styka Jerzy: Gatunkowa stosowność (decorum) w rzymskiej tragedii republikańskiej. Filomata 1995 nr 431-432 s. 247-258  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Wichowa Maria: Uwagi o teorii i praktyce tłumaczenia z łaciny w literaturze polskiej wieku XVI i XVII. Filomata 1991 nr 401 s. s. 12-32  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Budzyński Józef: Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej. Filomata 1991 nr 403 s. 275-281  szczegóły 
9.artykuł: Budzyński Józef: Horacjanizm w dobie renesansu w Polsce. Filomata 1991 nr 405 s. 405-412  szczegóły 
10.artykuł: Budzyński Józef: Oryginalne osiągnięcia twórcze łacińskich poetów średniowiecznych. Filomata 1991 nr 403 s. 250-262  szczegóły 
11.artykuł: Łempicki Stanisław: Humanizm. Filomata 1991 nr 405 s. 363-376 (z notą Jerzego Starnawskiego o Stanisławie Łempickim...) szczegóły 
12.artykuł: Markowski Mieczysław: Platon i Arystoteles w nauce średniowiecznej. Filomata 1991 nr 403 s. 211-223 (m.in. u polskich uczonych XIII i XIV wieku...) szczegóły 
13.artykuł: Mielczarski Cyprian: Tradycje antyczne w humanistycznych traktatach pedagogicznych. Filomata 1991 nr 405 s. 391 (m.in. w traktatach Szymona Marycjusza i Andrzeja Frycza Modrzewskiego...) szczegóły 
14.artykuł: Obrębski Andrzej: Literatura łacińska w księgozbiorze biskupa płockiego i dyplomaty Piotra Dunin-Wolskiego. Filomata 1991 nr 405 s. 377-390  szczegóły 
15.artykuł: Starnawska Maria: Dzieła autorów starożytnych w bibliotekach zakonów krzyżowych w Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 193-202  szczegóły 
16.artykuł: Starnawski Jerzy: Elementy antyczne w uniwersytecie średniowiecznym. Filomata 1991 nr 403 s. 203-210  szczegóły 
17.artykuł: Starnawski Jerzy: Henryk Kowalewicz - badacz średniowiecznej poezji łacińskiej w Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 282-286  szczegóły 
18.artykuł: Starnawski Jerzy: O naukowych i szkolnych wydaniach dzieł poetów i prozaików łacińskich dawnej Polski. Filomata 1991 nr 406 s. 467-492  szczegóły 
19.artykuł: Starnawski Jerzy: Rozwój dziejopisarstwa w starożytnym Rzymie i łacińskiego dziejopisarstwa w średniowiecznej Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 237-249  szczegóły 
20.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Tradycje antyczne w książce i bibliotece średniowiecza. Filomata 1991 nr 403 s. 184-193 (dot. głównie rękopisów...) szczegóły 
21.artykuł: Wichowa Maria: Echa autobiografii Owidiusza u poetów polsko-łacińskich wieku XVI. Filomata 1991 nr 405 s. 412-428 (dot. elegii 10 z IV księgi "Żalów" Owidiusza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Błaszczyk Leon Tadeusz: Antyk filomatów. Filomata 1993 nr 414 s. 99-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Górski Rafał L.: Średniowieczne rękopisy autorów klasycznych w bibliotekach krakowskich. Filomata 1994 nr 423/424 s. 316-324  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Żakowa Danuta: Wspomnienia sprzed 60 lat. Filomata 1989 nr 393 s. 409-412  szczegóły 
artykuł: Winniczuk Lidia: Moja i moich uczennic przyjaźń z "Filomatą" (1929-1939). Filomata 1989 nr 393 s. 396-409 (wspomnienie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Appel Włodzimierz: 60 lat "Filomaty". Filomata 1989 nr 393 s. 375-396  szczegóły 
artykuł: Gansiniec Radość: Garść wspomnień jubileuszowych. Filomata 1989 nr 393 s. 425-431  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Starnawski Jerzy: O klasycznych studiach filologów polskich w okresie międzypowstaniowym. Filomata 1993 nr 416 s. 350-359 (w l. 1831-1863...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pokrywka Władysław: Sesja naukowa w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Filomata 1994 nr 419/420 s. 102-110  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Starnawski Jerzy: Stulecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Filomata nr 413 s. 3-13  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Rybowska Joanna: ...ut non omnis moriatur antiquitas Graeco-Romana. Filomata 1992 nr 411 s. 471-476 (nt. konieczności zamieszczania zagadnień kultury antycznej w programac...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Motywy antyczne w "Pieśniach Sandomierzanina". Filomata 1991 nr 403 s. 262-274  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berwiński Ryszard Wincenty
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępniewski Janusz: Ryszarda W. Berwińskiego uwagi o medycynie magicznej. Filomata 1990 nr 396 s. 143-151  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Broniewski Władysław: Parowóz = Vaporitrahea. Filomata 1994 nr 423/424 s. 277 (tekst równoległy polski i łaciński...) szczegóły 
  Brożek Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
33.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Annam Komorniciam studiorum Universitatis Lodiensis profestricem. Filomata 1993 nr 413 s. 13-14 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
34.wiersz: Brożek Mieczysław: Ad Iosephum. Filomata 1989 nr 390 s. 144 (w języku łacińskim; podp. Miecislaus Broscius]...) szczegóły 
35.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Iosephum Wolscium. Filomata 1996 nr 435/436 s. 2 (oda w języku łacińskim ku czci prof. Józefa Wolskiego...) szczegóły 
36.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Iosephum Wolscium Universitatis Studiorum Cracoviensis professorem. Filomata 1995 nr 425/426 s. 65  szczegóły 
37.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Iosepum Wolscium Studiorum Universitatis Iagellonicae professorem. Filomata 1992 nr 409 s. 191-192 (druk pod nazw. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
38.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Lydiam. Filomata 1993 nr 417/418 s. 384 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
39.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Mariam Wujteviciam Societas Philologae Polonorum Circuli Gedanensis Praesidem. Filomata 1993 nr 417/418 s. 442-443 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
40.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Michaelem Ostrovium Wratislaviensem. Filomata 1993 nr 417/418 s. 381-382 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius,...) szczegóły 
41.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Stanislaum Urbanium Academiae Scientarum Poloniae professorem. Filomata 1995 nr 425/426 s. 66  szczegóły 
42.wiersz: Broscius Miecislaus: Ad Thaddeum Ulevicium Studiorum Universitatis Iagelloniae professorem. Filomata 1995 nr 425/426 s. 66  szczegóły 
43.wiersz: Broscius Miecislaus: Aleksandro Koj Studiorum Universitatis Iagellonicae Professori h.t. Rectori Magnifico sexagenario. Filomata 1995 nr 425/426 s. 2-3  szczegóły 
44.wiersz: Brożek Mieczysław: Carmina latina [z tego cyklu:] De Campo Cracoviensi urbi asservando. Filomata 1994 nr 423/424 s. 289  szczegóły 
45.wiersz: Brożek Mieczysław: Carmina latina [z tego cyklu:] De Cracovia conservanda. Filomata 1994 nr 423/424 s. 288  szczegóły 
46.wiersz: Brożek Mieczysław: Carmina latina [z tego cyklu:] De cubiculi pictura mirabili. Filomata 1994 nr 421/422 s. 202-203  szczegóły 
47.wiersz: Brożek Mieczysław: Carmina latina [z tego cyklu:] Epigrammata. Filomata 1994 nr 421/422 s. 201-202  szczegóły 
48.wiersz: Brożek Mieczysław: De Academia Litterarum et Scientiarum Cracoviensi rediviva = Na cześć Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Filomata 1990 nr 400 s. 447-448 (podp. Miecislaus Broscius; tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
49.wiersz: Broscius Miecislaus: Gratiarum actio Almae Matri Iagellonicae Cracovensi. Filomata 1993 nr 413 s. 15 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
50.wiersz: Brożek Mieczysław: In Alexandrum Sartorium. Filomata 1989 nr 394 s. 487 (podp. Miecislaus Broscius alias Brożek...) szczegóły 
51.wiersz: Broscius Miecislaus: In populorum praesudes superbos. Filomata 1992 nr 407 s. 11-12 (w jęz. łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
52.wiersz: Broscius Miecislaus: In regiminis publici circulum clausum. Filomata 1993 nr 417/418 s. 382-383 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
53.wiersz: Broscius Miecislaus: In tyrannum saeculi XX. Filomata 1992 nr 411 s. 470-471 (wiersz w jęz. łacińskim; podp. M. Broscius...) szczegóły 
54.wiersz: Brożek Mieczysław: Laudes Ioannis Pauli II die natali septuagesimo. Filomata 1991 nr 404 s. 291-292  szczegóły 
55.wiersz: Broscius Miecislaus: Munusculum natalicium. Filomata 1993 nr 417/418 s. 443-444 (w jęz łacińskim; podp. Miecislaus Broscius...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ciołek Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
56.wiersz: Ciołek Stanisław: Pochwała Krakowa. Filomata 1992 nr 409 s. 257-259 (z koment.: Elwira Buszewiczowa: O "Pochwale Krakowa" Stanisława Ciołka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Skwara Ewa: Zakochany starzec w komediach Plauta i Fredry. Filomata 1990 nr 396 s. 152-160  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
58.tekst paraliteracki: Gansiniec Ryszard: Humanizm a realizm. Filomata 1989 nr 393 s. 412-423 (artykuł z 1946 w sprawie zmiany systemu nauczania...) szczegóły 
59.tekst paraliteracki: Gansiniec Ryszard: Relacja z uwięzienia. Filomata 1992 nr 409 s. 192-204 (z fot. Ryszarda Gansinca...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Borysiuk Mirosław: Pamięci prof. R.G.. Filomata 1989 nr 393 s. 439-445  szczegóły 
61.artykuł: Stabryła Stanisław: Profesor Ryszard Gansiniec (Sylwetka uczonego i człowieka). Filomata 1989 nr 390 s. 97-108  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filomata 1989 nr 390 s. 95-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Górnicki Łukasz
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Zofia: Antyk w "Dworzaninie polskim" Łukasza Górnickiego. Filomata 1991 nr 406 s. 435-445  szczegóły 
  Grabowski Ambroży
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Śliwa Joachim: Zainteresowania "egiptologiczne" Ambrożego Grabowskiego (1782-1868). Filomata 1996 nr 439/440 s. 456-460  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Głębicka Ewa J.: Łaciński przekład "Trenów" i "Muzy" Kochanowskiego. Filomata 1991 nr 406 s. 459-466 (przekładu dokonał Franciszek Kniaźnin w 1781 r...) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łucki Grzegorz: "Pieśń o dobrej sławie" Jana Kochanowskiego parafrazą "Spisku Katyliny" Salustiusza?. Filomata 1989 nr 390 s. 170-177  szczegóły 
  Koźmian Kajetan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Wójcicki Jacek: Wergiliusz mistrzem Kajetana Koźmiana. Filomata 1993 nr 416 s. 277-286  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Marian: Tradycja antyczno-chrześcijańska w "Irydionie" Krasińskiego. Filomata 1993 nr 414 s. 151-164krasiński  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Powieści rzymskie' Józefa I. Kraszewskiego. Filomata 1993 nr 416 s. 313-326 (dot. utworów "Caprea i Roma" (859) i "Rzym za Nerona" (1864)...) szczegóły 
70.artykuł: Rolska Maria: Język łaciński w rzymskich powieściach J.I. Kraszewskiego. Filomata 1993 nr 416 s. 326-349 (dot. utworów "Caprea i Roma" (859) i "Rzym za Nerona" (1864)...) szczegóły 
  Krawczuk Aleksander
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1989 nr 392 s. 287-289 (dot. rozdz. o Tyberiuszu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Obrębski Andrzej: O czym wykładał Mickiewicz w Lozannie?. Filomata 1993 nr 414 s. 127-151  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Mickiewiczowa "Księga herkulańska". Filomata 1993 nr 414 s. 114-116 (dot. wersu z Dziadów cz. III "Jak księga herkulańska pod ziemią spróch...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Zbigniew Jerzy: Z techniki homeryckiej w "Panu Tadeuszu". Filomata 1993 nr 414 s. 117-127  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Dziura S. Ewa: Norwidowy Spartakus - przedchrześcijańska potrzeba wolności. Filomata 1993 nr 415 s. 229-241  szczegóły 
76.artykuł: Dziura S. Ewa: Posłannictwo Norwidowego Tyrteusza. Filomata 1993 nr 415 s. 241-252  szczegóły 
77.artykuł: Śliwiński Marian: "Roma pogana" Norwida - retrospektywna utopia totalitaryzmu. Filomata 1993 nr 415 s. 215-228 (dot. głównie poematu "Quidam"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Plezia Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Starnawski Jerzy: Prof. Marian Plezia - badacz literatury łacińskiej polskiego średniowiecza. Filomata 1991 nr 403 s. 171-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Starnawski Jerzy: O Mikołaju Reju latyniście. Filomata 1995 nr 427/428 s. 155-158  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safarewicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Bednarski Michał: Bene meritus. O profesorze Janie Safarewiczu w pierwszą rocznicę śmierci. Filomata 1993 nr 417/418 s. 435-442 (z fot....) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skwara Ewa: Łacina w "Trylogii" Sienkiewicza. Filomata 1990 nr 397 s. 199-205  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
82.wiersz: Słowacki Juliusz: Snycerz był zatrudniony Dyjany lepieniem.... Filomata 1993 nr 415 s. 182-183  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Kleiner Juliusz: Prometeusz i prometeizm w twórczości Słowackiego. Filomata 1993 nr 414 s. 165-168 (z notą Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymańska Ewa: O elementach antycznych w kilku obrazach "Króla-Ducha" J. Słowackiego. Filomata 1993 nr 415 s. 196-215  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Macjon Józef: Obrona ucznia - z antycznych natchnień poezji Juliusza Słowackiego. Filomata 1993 nr 415 s. 179-196  szczegóły 
  Spichalski Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Starnawski Jerzy: Zapomniany poeta polsko-łaciński XIX wieku, piewca Hannibala. Filomata 1993 nr 416 s. 298-305 (z fragm. poezji w jęz. łacińskim...) szczegóły 
  Stępniowska-Grassi Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Haasner-Januszowa Krystyna: Maria Stępniowska-Grassi (1890-1971), wybitna nauczycielka łaciny, tłumaczka "Quo vadis". Filomata 1994 nr 420/421 s. 90-95  szczegóły 
  Syrokomla Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Starnawski Jerzy: "Nie masz łaciny, nie masz Alwara...". Filomata 1993 nr 416 s. 305-313 (rola łaciny w światopoglądzie i poezji poety i tłumacza...) szczegóły 
  Szymkiewicz Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
89.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Falująca bezczasowa ściana.... Filomata 1992 nr 409 s. 225  szczegóły 
90.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Gołębico lampy oliwnej.... Filomata 1992 nr 409 s. 225  szczegóły 
91.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Kantharos twój.... Filomata 1992 nr 409 s. 226  szczegóły 
92.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Mimiowolnym sobowtórom Odyseusza.... Filomata 1992 nr 409 s. 226  szczegóły 
93.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Porą listopadową.... Filomata 1992 nr 409 s. 226  szczegóły 
94.wiersz: Szymkiewicz Jan: Poezje [z tego cyklu:] Wygłodzonych nie karmi się.... Filomata 1992 nr 409 s. 226  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Tuwim Julian: Abecadło = Litterae elementariae. Filomata 1994 nr 423/424 s. 276 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
96.wiersz: Tuwim Julian: [Bambo] Bambo. Filomata 1995 nr 431/432 s. 282-283  szczegóły 
97.wiersz: Tuwim Iulianus: Idzie Grześ = Cedit Grus. Filomata 1996 nr 433/434 s. 38-39  szczegóły 
98.wiersz: Tuwim Julian: Kotek = Catullus. Filomata 1995 nr 431/432 s. 283-284 (tekst równoległy w jęz. polskim i łacińskim...) szczegóły 
99.wiersz: Tuwim Julian: Lokomotywa = Vaporitrahea. Filomata 1995 nr 425/426 s. 19-24 (tekst w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
100.wiersz: Tuwim Julian: [Łacina] Latinitas. Filomata 1995 nr 431/432 s. 280-281  szczegóły 
101.wiersz: Tuwim Julian: Szkoło! Szkoło!. Filomata 1989 nr 393 s. 398  szczegóły 
102.wiersz: Tuwim Julian: Uczysz się, wkuwasz.... Filomata 1989 nr 393 s. 397  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Odwołania do pogańskich autorów starożytnych w "Postylli" katolickiej Jakuba Wujka. Filomata 1993 nr 417/418 s. 444-449  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu kongresach latynistycznych. Filomata 1989 nr 389 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: O dwu kongresach latynistycznych. Filomata 1989 nr 389 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: Filomata 1989 nr 389 s. 83-87 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Borowski Andrzej: E.R. Curtius i łacińskie podstawy literatury europejskiej. Filomata 1992 nr 407 s. 22-34 ([omów. ks.:] Ernst Robert Curtius: Europaeische Literatur und Lateinis...) szczegóły 
108.artykuł: Kondratowicz Marek: Co stanowi istotę bóstwa? - Z dyskusji literackich wieku I i II po Chrystusie. Filomata 1990 nr 398 s. 284-292  szczegóły 
109.artykuł: Szerszeń Marek T.: Publikacje polskie z dziedziny antyku na przełomie roku 1994/1995. Filomata 1995 nr 427/428 s. 229-235 (bibliografia...) szczegóły 
110.artykuł: Szerszeń Marek T.: Publikacje polskie z dziedziny antyku w roku 1993 (Wybór). Filomata 1994 nr 423/424 s. 328-331 (wykaz wraz z omów. każdej pozycji...) szczegóły 
111.artykuł: Szerszeń Marek T.: Publikacje polskie z dziedziny antyku w roku 1993 (Wybór). Filomata 1994 nr 421/422 s. 228-231 (wykaz wraz z omów. każdej pozycji...) szczegóły 
112.artykuł: Szerszeń Marek T.: Publikacje polskie z dziedziny antyku w roku 1994. Filomata 1995 nr 425/426 s. 115-126 (bibliografia...) szczegóły 
113.artykuł: Szerszeń Marek T.: Publikacje polskie z dziedziny antyku w roku 1995 (wybór). Filomata 1995 nr 431/432 s. 362-366 (bibliografia...) szczegóły 
114.artykuł: Szerszeń Marek T.: Wybrane polskie publikacje z dziedziny antyku 1995/1996 roku. Filomata 1996 nr 435/436 s. 362-366 (bibliografia adnotowana...) szczegóły 
115.artykuł: Szerszeń Marek T.: Wybrane polskie publikacje z dziedziny antyku z przełomu 1995/1996 roku. Filomata 1996 nr 433/434 s. 96-103 (bibliografia adnotowana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Grochowicka Sylwia: Eros jako prowadzący do poznania. Czy poznanie musi mieć charakter przemijający?. Filomata 1994 nr 423/424 s. 271-275 (nt. mitu o Erosie....) szczegóły 
117.artykuł: Gzella Stanisław: Herakles podziwiający piękne drzewa. Filomata 1994 nr 423/424 s. 261-270 (nt. mitu o Heraklesie....) szczegóły 
118.artykuł: Kreyser Krystyna: Reminiscencje mitów starożytnych - Pieśń o Linosie. Filomata 1993 nr 417/418 s. 485-489 (m.in. obecność mitu podczas obrządku zbioru i międlenia lnu w krajach ...) szczegóły 
119.artykuł: Skwara Ewa: Żołnierz samochwał: Menander - Plaut - Terencjusz - Fredro. Filomata 1993 nr 416 s. 267-277 (funkcja żołnierza samochwała w komedii; szerzej o postaciach Papkina i...) szczegóły 
120.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Róża i bursztyn czyli dwie małżonki Heliosa. Filomata 1995 nr 427/428 s. 146-153 (motyw róży - symbolu wyspy Rodos m.in u Pindara i Jerzego Joachima Ret...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Ockham William of
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Karas Marcin: Arystoteles i Ockham. Zachęta do "Fizyki". Filomata 1995 nr 431/432 s. 350-453  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Minkowska Małgorzata: Blaski i cienie dziejów Biblioteki Aleksandryjskiej. Filomata 1996 nr 435/436 s. 137-142  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Barthelemy Jean Jacques
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Jak młody Anacharsis oglądał w Atenach w 362 r. przed Chr. "Antygonę" Sofoklesa?. Filomata 1993 nr 417/418 s. 376-381  szczegóły 
  Maisonneuve Olivier
    wiersze (alfabet tytułów)
124.wiersz: Maisonneuve Olivier: Vel: Magnanimus Beneharnensis. Filomata 1991 nr 401 s. 10-11 (sonet w jęz. łacińskim; z koment. Jerzy Starnawski: Sonet łaciński o H...) szczegóły 
  Moliere *
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skwara Ewa: "Comaedia immortalis" czyli o wpływie komedii Plauta na "Skąpca" molierowskiego. Filomata 1991 nr 402 s. 127-135 (dot. komedii Plauta "Aulularia"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
126.recenzja: Salamon Maciej: Filomata 1989 nr 392 s. 368-369  szczegóły 
127.recenzja: Salamon Maciej: Nowości wydawnicze. Filomata 1990 nr 397 s. 237-239  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Kuźnice i kowale w mitologii greckiej. Filomata 1994 nr 421/422 s. 180-191  szczegóły 
130.artykuł: Gzella Stanisław: Słownik osobisty filologa. Filomata 1990 nr 396 s. 95-107 (nt. mitologii i języka starożytnych Greków współcześnie...) szczegóły 
131.artykuł: Sprawski Sławomir: Delfy, amfiktionia i wojny święte. Filomata 1991 nr 404 s. 318-329 (miejsce kultu i jego funkcjonowanie m.in. w świetle relacji Pauzaniusz...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
132.recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Sztuka brązownicza w starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 400 s. 458-476 (w utworach Pliniusza Starszego, Stabrona, Homera...) szczegóły 
134.artykuł: Gansiniec Ryszard: Apollon wróżbita. Filomata 1990 nr 398 s. 243-251  szczegóły 
135.artykuł: Gansiniec Ryszard: Szlachcianka helleńska. Filomata 1990 nr 400 433-446 (na podstawie mitologii i opowieści o bohaterach...) szczegóły 
136.artykuł: Gzella Stanisław: Tejrezjasz. Filomata 1991 nr 404 s. 307-318  szczegóły 
137.artykuł: Maliszewski Dariusz: O kulcie Adonisa. Filomata 1989 nr 390 s. 161-169 (mit o Adonisie wg różnych przekazów, m.in. w literaturze...) szczegóły 
138.artykuł: Press Ludwika: W kręgu legend minojskich. Filomata 1990 nr 397 s. 171-196  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: West Stephanie: Antologia Kieroklesa albo dowcipy o intelektualistach. Filomata 1992 nr 409 s. 205-218 (rec. przekł. angielskiego: The Philogeos or Laughter-Lover. Tł. Barry ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aischylos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Turasiewicz Romuald: Tajniki teatru Aischylosa. Filomata 1989 nr 390 s. 108-123  szczegóły 
  Anakreon *
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Anakreon : Oda 19: Trzeba pić. Filomata 1993 nr 416 s. 291  szczegóły 
142.wiersz: Anakreon : Oda 2: Pochwała kobiet. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
143.wiersz: Anakreon : Oda 22: Do Batylla. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
144.wiersz: Anakreon : Oda 26: Do siebie. Filomata 1993 nr 416 s. 294  szczegóły 
145.wiersz: Anakreon : Oda 30: Do Kupida. Filomata 1993 nr 416 s. 297  szczegóły 
146.wiersz: Anakreon : Oda 33: Do jaskółki. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
147.wiersz: Anakreon : Oda 37: Wiosna. Filomata 1993 nr 416 s. 294-295  szczegóły 
148.wiersz: Anakreon : Oda 40: Kupido raniony. Filomata 1993 nr 416 s. 295  szczegóły 
149.wiersz: Anakreon : Oda 47: Do starca. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
150.wiersz: Anakreon : Oda 9: Do gołębia. Filomata 1993 nr 416 s. 292  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
151.artykuł: Andrzejewska Katarzyna, Obrębski Andrzej: Leopold Okniński nieznany dziewiętnastowieczny autor przekładów anakreontyków. Filomata 1993 nr 416 s. 287-297 (z not. Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
  Apollonides *
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartol Krystyna: Cenniejszy od złota dar Muz. Filomata 1992 nr 407 s. 12-18 (analiza epigramatu wraz z jego tekstem...) szczegóły 
  Apollonios Rhodios *
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rostropowicz Joanna: Mężczyźni w połogu, trupy na drzewach. Filomata 1993 nr 413 s. 55-60 (obraz ludów barbarzyńskich w utworze...) szczegóły 
  Aristophanes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Wino, kobiety i Arystofanes. Filomata 1995 nr 431/432 s. 301-307  szczegóły 
  Aristoteles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Wróbel Małgorzata: Arystoteles o zwierzętach Egiptu. Filomata 1996 nr 433/434 s. 31-38  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: Czytając "Etykę Nikomachejską" Arystotelesa. Filomata 1996 nr 433/434 s. 11-14  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: Arystoteles i Ockham. Zachęta do "Fizyki". Filomata 1995 nr 431/432 s. 350-353  szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: Arystotelesa "Zachęta do filozofii". Filomata 1996 nr 439/440 s. 453-456  szczegóły 
  Galenos *
    proza (alfabet tytułów)
159.proza: Galenos (Galen) Claudius: Dobry lekarz jest jednocześnie filozofem. Filomata 1990 nr 400 s. 449-458  szczegóły 
  Herodotos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Sztuka wojenna Scytów w oparciu o przekazy Herodota. Filomata 1994 nr 421/422 s. 191-200  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Obyczaje Scytów w świetle przekazów Herodota. Filomata 1993 nr 417/418 s. 400-412  szczegóły 
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Homer o metalach. Filomata 1995 nr 425/426 s. 25-47  szczegóły 
163.artykuł: Ligęza Agnieszka: Eudajmonia w "Iliadzie" i "Odysei". Filomata 1996 nr 433/434 s. 22-28  szczegóły 
164.artykuł: West Stephanie: Gościnność u Homera. Filomata 1995 nr 427/428 s. 131-146  szczegóły 
165.artykuł: West Stephanie: Homer i Egipt. Filomata 1991 nr 402 s. 83-103  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: West Stephanie: Lew w porównaniach "Iliady". Filomata 1992 nr 407 s. 3-10  szczegóły 
  Hypathia *
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karas Marcin: Hypatia z Aleksandrii. Filomata 1994 nr 423/424 s. 326-328  szczegóły 
  Isokrates *
    proza (alfabet tytułów)
168.proza: Izokrates : Mowa IV: Panegiryk. Filomata 1996 nr 439/440 s. 368-410 (ze wstępem tłumaczki pt. Izokratesa "Panegiryk, s. 365-368....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Izokrates - wielki publicysta starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 397 s. 205-217  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Polityka zagraniczna w "Panegiryku" Izokratesa. Filomata 1994 nr 423/424 s. 278-288  szczegóły 
  Kallinos *
    wiersze (alfabet tytułów)
171.wiersz: Kallinos z Efezu : Pókiż gnuśnieć będziecie młodzieńcy.... Filomata 1996 nr 439/440 s. 434-435 (z artykułem: Edmund Polaszek: Elementy patriotyczne w elegii Kallinosa...) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polaszek Edmund: Elementy patriotyczne w elegii Kallinosa z Efezu. Filomata 1996 nr 439/440 s. 431-442 (z tekstem utworu...) szczegóły 
  Longos *
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w sielance Longosa "Dafnis i Chloe". Filomata 1996 nr 435/436 s. 156-171  szczegóły 
  Pausanias *
    proza (alfabet tytułów)
174.proza: Pausanias (Pauzaniasz) : Periegesis tes Hellados. Wędrówka po Helladzie. Księga IX [fragm.]. Filomata 1989 nr 389 s. 35-44 (ze wstępem tłumacza pt.: Antyczny rodowód turystyki, s. 29-35....) szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Molenda Jarosław: Czy istnieje związek między legendarną Atlantydą a Kretą?. Filomata 1989 nr 389 s. 88-91 (na podstawie dialogów "Timaios" i "Kritias"...) szczegóły 
  Sappho *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Brożek Mieczysław: Do antycznych pieśni weselnych Safony. Filomata 1991 nr 402 s. 103-111  szczegóły 
  Sophokles *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Bobrowski Antoni: Edyp i Kreon - dwaj bohaterowie tragiczni dramatów Sofoklesa. Filomata 1989 nr 390 s. 148-160  szczegóły 
  Theodoretos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Karas Marcin: Elementy autobiograficzne w "Listach" i "Historii mnichów syryjskich" Teodoreta z Cyru (Część I). Filomata 1995 nr 427/428 s. 186-200  szczegóły 
179.artykuł: Karas Marcin: Elementy autobiograficzne w "Listach" i "Historii mnichów syryjskich" Teodoreta z Cyru (Część II). Filomata 1995 nr 431/432 s. 318-327  szczegóły 
180.artykuł: Karas Marcin: Teodoret z Cyru, sławny czy zapomniany?. Filomata 1995 nr 425/426 s. 97-104  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karas Marcin: Rola Platona w apologii Teodoreta z Cyru. Filomata 1996 nr 435/436 s. 179-182  szczegóły 
  Theognis *
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: Teognis z Megary : O panie, synu Latony... (1-35), (69-115), (129-140). Filomata 1993 nr 417/418 s. 449-455  szczegóły 
  Thukydides *
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burliga Bogdan: Kilka uwag na temat religii w dziele Tukidydesa. Filomata 1995 nr 431/432 s. 258-270  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
184.artykuł: Brożek Mieczysław: Biograficzność Ewangelii. Filomata 1996 nr 433/434 s. 14-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Brożek Mieczysław: Czy nienawidzić?. Filomata 1991 nr 404 s. 292-295 (dot. polskiego przekładu fragmentu ewangelii Łk 14,25...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kapera Zdzisław J.: Pierwszy polski przekład tekstów Pustyni Judzkiej. Filomata 1996 nr 437/438 s. 239-246  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Teksty biblijne (Biblia, hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
189.wiersz: Psalm IV (Bóg, mój sędzia usłyszał...). Filomata 1992 nr 407 s. 19 (z koment., s. 21...) szczegóły 
190.wiersz: Psalm V (Zechciej uslyszeć moje słowa, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 19-20 (z koment., s. 21...) szczegóły 
191.wiersz: Psalm VI (Lękam się sądu Twego, Panie...). Filomata 1992 nr 407 s. 20-21 (z koment., s. 21...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Brożek Mieczysław: Homonimia w łacinie. Filomata 1992 nr 409 s. 219-225  szczegóły 
194.artykuł: Brożek Mieczysław: Mim w Rzymie. Filomata 1994 nr 423/424 s.235-239 (geneza gatunku literackiego mimu rzymskiego...) szczegóły 
195.artykuł: Brożek Mieczysław: Pojęcie, zakres, formy i funkcje synonimiki łacińskiej. Filomata 1993 nr 413 s. 16-28  szczegóły 
196.artykuł: Brzózka Anna: Początki literatury filozoficznej w Rzymie. Filomata 1992 nr 409 s. 227-235 (m.in. Appiusz Klaudiusz Caecus i Enniusz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: [Sąd Parysa]. Filomata 1990 nr 396 s. 120-121 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
198.proza: Higinus, "Planowanie obozu rzymskiego". Filomata 1995 nr 425/426 s. 11-18 (tekst traktatu mierniczego o budowie obozu dla żołnierzy; z komentarze...) szczegóły 
199.proza: Testament prosiaka [Testamentum porcelli]. Filomata 1996 nr 439/440 s. 420-421 (z komentarzem tłumaczki pt. O tym, jak prosiak pisał testament, s. 416...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ammianus Marcellinus *
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brodka Dariusz: Człowiek i przyroda w "Res gaestae" Ammiana Marcellina. Filomata 1993 nr 417/418 s. 412-432  szczegóły 
  Antonius Musa *
    wiersze (alfabet tytułów)
201.wiersz: Antonius Musa (Antoniusz Muza) M. Agrippe: Modlitwa do Matki Ziemi. Filomata 1989 nr 390 s. 126-127  szczegóły 
202.wiersz: Antonius Musa (Antoniusz Muza) M. Agrippe: Modlitwa do wszystkich ziół. Filomata 1989 nr 390 s. 127 (ze wstępem tłumacza, s. 124-126...) szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Korpanty Józef: Pojęcie "religio" u Cezara i Lukrecjusza. Filomata 1989 nr 389 s. 57-61  szczegóły 
  Catullus Caius Valerius
    wiersze (alfabet tytułów)
204.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: (II): Wróbelku, mojej dziewczyny pociecho.... Filomata 1992 nr 407 s. 34  szczegóły 
205.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: (III): Płaczcie Rozkosze.... Filomata 1992 nr 407 s. 35  szczegóły 
206.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 1 (Komu dam nową dowcipną książeczkę...). Filomata 1989 nr 390 s. 145  szczegóły 
207.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 2 a (Tak mi to miłe...). Filomata 1989 nr 390 s. 145  szczegóły 
208.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 2 (Wróbelku mojej dziewczyny pieszczoto...). Filomata 1989 nr 390 s. 145  szczegóły 
209.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 4 (Płaczcie, Wenery, płaczcie...). Filomata 1989 nr 390 s. 145-146  szczegóły 
210.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 43 (Witaj, dziewczyno...). Filomata 1989 nr 390 s. 147  szczegóły 
211.wiersz: Catullus (Katullus) Caius Valerius: Katullus 8 (Katullu nieszczęśliwy...). Filomata 1989 nr 390 s. 146-147  szczegóły 
212.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń CIX (Rozkoszną, moje ty życie...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 30  szczegóły 
213.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń CVII (Jeśli coś kiedykolwiek...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 64-65  szczegóły 
214.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LI (Szczęśliwcem zda mi się...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 63  szczegóły 
215.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LVIII (Celiuszu! Lesbia, ta Lesbia, najdroższa...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 29-30  szczegóły 
216.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXX (Mówi moja dziewczyna...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 63-64  szczegóły 
217.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXXII (Mówiłaś, Lesbio, nieraz...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 64  szczegóły 
218.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXXV (W taki gąszcz, moja Lesbio...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 30  szczegóły 
219.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXXXV (Nienawidzę - i pragnę...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 64  szczegóły 
220.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXXXVII (Każda żona, każda panna...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 30-31  szczegóły 
221.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń LXXXVII (Niech się żadna nie chełpi...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 64  szczegóły 
222.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń V (Żyjmy więc, Lesbio...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 28-29  szczegóły 
223.wiersz: Katullus Gajusz Waleriusz: Pieśń VIII (Katullu biedny, przestań mamić się...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 29  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Franczak Grzegorz: Anatomia uczuć. O dwu erotykach C.V. Catullusa. Filomata 1996 nr 437/438 s. 263-279 (dot. pieśni nr 51 i 8 z "Catulli Ueronensis Liber"...) szczegóły 
225.artykuł: Klęczar Aleksandra: Portret bohaterki w poezji Katullusa i Propercjusza. Filomata 1996 nr 437/438 s. 246-263  szczegóły 
226.artykuł: Wójcik Andrzej: Nad warsztatem poetyckim Katullusa (Carmen 1 i 8). Filomata 1991 nr 404 s. 296-306  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    proza (alfabet tytułów)
227.proza: Cicero Marcus Tullius: Leliusz o przyjaźni [fragm.]. Filomata 1990 nr 400 s. 506-508  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Gruchała Janusz S.: Andrzej Patrycy Nidecki i Jan Kochanowski - wydawcy Cycerona. Filomata 1991 nr 406 s. 446-458  szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andreotti Giulio: Cyceron może nam być pomocny. Filomata 1990 nr 396 s. 141-143 (wywiad; rozm. Jerzy Ciechanowicz...) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korpanty Józef: Humor rzymski. Filomata 1992 nr 407 s. 43-49 (z przykładami anegdot...) szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzózka Anna: O dialogu Cycerona "De republica". Filomata 1989 nr 392 s. 353-365  szczegóły 
  Gellius Aulus
    proza (alfabet tytułów)
232.proza: Gelliusz Aulus: Noctes Atticae III 9: Historia konia sejańskiego. Filomata 1996 nr 439/440 s. 412-416gellius  szczegóły 
  Horatius Quintus Flaccus
    wiersze (alfabet tytułów)
233.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Carmen I. 11: Do Leukonoe (Nie pytaj, nikt ci nie powie...). Filomata 1996 nr 439/440 s. 411-412  szczegóły 
234.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 11: Tu ne quaesieris... (Nie pytaj, Leukonoe...). Filomata 1993 nr 417/418 s. 398  szczegóły 
235.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 14: O navis referent... (Na jakie wody chcesz płynąć okręcie...). Filomata 1994 nr 423/424 s. 239-240  szczegóły 
236.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 23: Vitas hinnuleo me similis Chloe... (Chloe, unikasz mnie niby sarenka...). Filomata 1992 nr 411 s. 426-427  szczegóły 
237.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Carmen I. 26: Musus amicus... (Ja, Muz przyjaciel...). Filomata 1995 nr 427/428 s. 154  szczegóły 
238.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 34: Parcus deorum cultor et infrequens... (Nie byłem skłonny bogom chylić czoła...). Filomata 1992 nr 411 s. 411-412 (z not....) szczegóły 
239.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Carmen I. 9: Do Taliarcha (Widzisz: śnieżnobiało Sorakte świeci...). Filomata 1996 nr 433/434 s. 52-53  szczegóły 
240.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 9: Vides ut alta (Spójrz jak chmur sięga...). Filomata 1993 nr 417/418 s. 398-399  szczegóły 
241.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 9: Vides ut alta stet nive candidum... (Czy widzisz, biel dostojna odziała szczyt...). Filomata 1992 nr 411 s. 447  szczegóły 
242.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I: Do Mecenasa (Mecenasie, krwi królów potomku szlachetny...). Filomata 1992 nr 412 s. 571-572  szczegóły 
243.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 20: Non usitata nec tenui ferar... (Wieszcz z dwojga natur poprzez eter jasny...). Filomata 1992 nr 411 s. 425-426 (z not....) szczegóły 
244.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen II. 3: Aequam memento rebus in arduis... (Miej zawsze umysł trzeźwy, bólem niezmącony...). Filomata 1992 nr 411 s. 427-428  szczegóły 
245.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Carmen II. 3: Do Deliusza (Gdy czasy twe trosk pełne...). Filomata 1996 nr 439/440 s. 410-411  szczegóły 
246.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 9. Filomata 1989 nr 389 s. 45  szczegóły 
247.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen IV. 3: Kogo, Melpomeno, spojrzeniem obdarzysz.... Filomata 1990 nr 397 s. 228-229  szczegóły 
248.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Epod XIII. Filomata 1989 nr 393 s. 423-424  szczegóły 
249.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Epod XIV. Filomata 1989 nr 393 s. 424  szczegóły 
250.wiersz: Horatius Quintus Flaccus: Epodon VII (Dokąd pędzicie bezecni ludzie...). Filomata 1996 nr 435/436 s. 142-143  szczegóły 
251.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Księga I. List 10 Horacjusza do Arystyjusza (Miasta miłośnikowi Fuskowi szle zdrowie...). Filomata 1992 nr 412 s. 569-571  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
252.artykuł: Korpanty Józef: Z tajemnic Horacjańskiej sztuki słowa. Filomata 1992 nr 411 s. 448-470 (instrumentacja dźwiękowa w poezji Horacego...) szczegóły 
253.artykuł: Stabryła Stanisław: Poeta i mitologia. Filomata 1992 nr 411 s. 412-425 (motywy mitologiczne w twórczości Horacego...) szczegóły 
254.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Cesarz August w czwartej księdze "Pieśni" Horacego. Filomata 1992 nr 411 s. 429-446  szczegóły 
255.artykuł: Wójcik Andrzej: Z biografii Horacego (Prawda i zmyślenie). Filomata 1992 nr 411 s. 403-411  szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Andrzej: Komentarz do Horacego "Carmina I 1". Filomata 1995 nr 427/428 s. 159-170  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcik Andrzej: Komentarz do Horacego "Carmina III 30". Filomata 1995 nr 431/432 s. 273-279  szczegóły 
  Livius Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Liwiusz o kulcie Apollina w Rzymie republikańskim. Filomata 1994 nr 423/424 s. 240-252  szczegóły 
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżewski Stanisław: O naturze religii w dziele Liwiusza. Filomata 1996 nr 439/440 s. 443-453  szczegóły 
  Lucanus Marcus Annaeus
260.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czypicka Teresa: Mit o Meduzie i Perseuszu w "Farsalii" Lukana. Filomata 1992 nr 407 s. 36-43  szczegóły 
  Lucretius Carus Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Korpanty Józef: Pojęcie "religio" u Cezara i Lukrecjusza. Filomata 1989 nr 389 s. 57-61  szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    wiersze (alfabet tytułów)
262.wiersz: Owidiusz : Tristia III 7: Do Perilli (Pozdrów Perillę, szybko...). Filomata 1996 nr 435/436 s. 135-136 (z komentarzem: Krzysztof Tomasz Witczak: List owidiusza do Perilli (Tr...) szczegóły 
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichowa Maria: Szkolny charakter "Przemian" Owidiusza w polskiej wersji Waleriana Otwinowskiego. Filomata 1990 nr 396 s. 131-140  szczegóły 
  Palladius Rutilius Taurus Aemilianus
264.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Magdalena: Magia w "De Veterinaria Medicina" Palladiusza. Filomata 1995 nr 431/432 s. 284-290 (z polskim przekładzie rozdziałów 17 i 65; tł. Magdalena Nowak...) szczegóły 
  Phaedrus *
    wiersze (alfabet tytułów)
265.wiersz: Phaedrus (Fedrus) : Prometheus et Dolus, de veritate et mendacio. Filomata 1993 nr 415 s. 181 (w jęz. łacińskim...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
266.artykuł: Dutsch Dorota: Funkcja imion własnych w komediach Plauta. Filomata 1991 nr 402 s. 112-126  szczegóły 
267.artykuł: Korpanty Józef: Przodkowie Papkina. Filomata 1989 nr 390 s. 128-144 (motyw żołnierza samochwała w sztukach Plauta i Terencjusza; z fragm. u...) szczegóły 
268.artykuł: Skwara Ewa: Zakochany starzec w komediach Plauta i Fredry. Filomata 1990 nr 396 s. 152-160  szczegóły 
  Plinius Maior Caius Secundus
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bugajski Jerzy: Pliniusz Starszy o żelazie. Filomata 1990 nr 396 s. 122-130  szczegóły 
  Propertius Sextus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Klęczar Aleksandra: Portret bohaterki w poezji Katullusa i Propercjusza. Filomata 1996 nr 437/438 s. 246-263  szczegóły 
  Pubilius Syrus *
    proza (alfabet tytułów)
271.proza: Pubiliusz : Sententiae Publilii = Gnomy Pubiliusza. Filomata 1995 nr 425/426 s. 76-88 (ze wstępem tłumacza: Gnomy Pubiliusza, s. 69-76...) szczegóły 
  Sydoniusz święty *
    proza (alfabet tytułów)
272.proza: Sydoniusz : [List do Agrykoli] I 2: Portret Teodoryka II. Filomata 1996 nr 439/440 s. 351-355 (Wybrane listy Sydoniusza w przekładzie Mieczysława Brożka...) szczegóły 
273.proza: Sydoniusz : [List do Dezyderata] II 8: Śmierć Filimatii. Filomata 1996 nr 439/440 s. 360-362 (Wybrane listy Sydoniusza w przekładzie Mieczysława Brożka...) szczegóły 
274.proza: Sydoniusz : [List do Hereniusza] I 5: Podróż z Lugdunum do Rzymu. Filomata 1996 nr 439/440 s. 355-359 (Wybrane listy Sydoniusza w przekładzie Mieczysława Brożka...) szczegóły 
275.proza: Sydoniusz : [List do Hesperiusza] II 10: Zachęta do pracy. Filomata 1996 nr 439/440 s. 362-365 (Wybrane listy Sydoniusza w przekładzie Mieczysława Brożka...) szczegóły 
276.proza: Sydoniusz : [List do Kandydiana] I 8: Życie w Rawennie. Filomata 1996 nr 439/440 s. 355-359 (Wybrane listy Sydoniusza w przekładzie Mieczysława Brożka...) szczegóły 
277.proza: Sydoniusz : Sentencje z pism Sydoniusza. Filomata 1995 nr 431/432 s. 270-273  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Brożek Mieczysław: Gallia literacka w pismach Sydoniusza. Filomata 1996 nr 435/436 s. 109-118  szczegóły 
  Terentius Publius Afer
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Korpanty Józef: Przodkowie Papkina. Filomata 1989 nr 390 s. 128-144 (motyw żołnierza samochwała w sztukach Plauta i Terencjusza; z fragm. u...) szczegóły 
  Varro Marcus Terentius Reatinus
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brożek Mieczysław: Literackość dzieła Warrona o rolnictwie i hodowli. Filomata 1989 nr 393 s. 432-439  szczegóły 
artykuł: Brożek Mieczysław: Warron o hodowli pawia w starożytnym Rzymie. Filomata 1993 nr 417/418 s. 385-387  szczegóły 
  Vergilius *
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śnieżewski Stanisław: Komentarz do wybranych wierszy VI Księgi "Eneidy" Wergiliusza (VI 788-801; 804-805; 826-835; 847-853). Filomata 1996 nr 433/434 s. 40-51  szczegóły 
artykuł: Wójcik Andrzej: Kartagiński dramat Didony (Wergiliusz, "Eneida", księga czwarta). Filomata 1989 nr 394 s. 475-486  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Gregorovius Ferdinand Adolf
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 401 s. 73-77  szczegóły 
  Schugt Herman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Herman Schugt - Niemiec, który w czasach Księstwa Warszawskiego był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filomata 1992 nr 411 s. 482-491 (działalność i dorobek naukowy z zakresu literatury starożytnej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Dużyk Józef: Nad antyczną przeszłością Capri (Cz. 1 i 2). Filomata 1990 nr 398 s. 256-271; nr 400 s. 492-505 (cd. w 1991...) szczegóły 
285.artykuł: Dużyk Józef: Nad antyczną przeszłością Capri (Dokończenie). Filomata 1991 nr 401 s. 32-42 (cd. z 1990...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Medici de' Lorenzo
    wiersze (alfabet tytułów)
286.wiersz: Medici de' Lorenzo: Pieśni karnawałowe [z tego cyklu:] Pieśń Bakchusa. Filomata 1990 nr 397 s. 196-198  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 349-354  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja starożytna (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Biegańska Romana: Związki zawodowe artystów greckich w okresie hellenistycznym. Filomata 1989 nr 389 s. 17-28  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Grochmalicka Anna: Antyk i Film. Filomata 1995 nr 431/432 s. 290-301 (dot. filmów fabularnych o tematyce antycznej z całego świata...) szczegóły