Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kieleckie Studia Filologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Detka Janusz: Literatura a światopogląd - przegląd wybranych stanowisk badawczych. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 103-119  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Zielińska Marta: Zjawisko nowomowy (wybrane problemy). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 207-219 (na przykładach zaczerpniętych z polskiej literatury pięknej i powojenn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Ruszkowski Marek: Badania stylistyczno-składniowe. Problemy metodologiczne. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 185-192  szczegóły 
4.artykuł: Ruszkowski Marek: Składniowa interpretacja stylu opowiadań A. Brychta, M. Hłaski i M. Nowakowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 27-38  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopertowska Danuta: Problematyka VIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 197-200  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Pacławski Jan: Wkład regionu świętokrzyskiego do kultury literackiej Polski. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 99-107 (od średniowiecza po współczesność...) szczegóły 
7.artykuł: Ruszkowski Marek: Ilościowa charakterystyka typów określeń w prozie polskiej (na wybranych przykładach). Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 169-181 (dot. prozy aut.: Jerzy Andrzejewski, Andrzej Brycht, Witold Gombrowicz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Garbaczowa Maria: Rola tadycji antycznej w formowaniu się polskiego klasycyzmu oświeceniowego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 81-88  szczegóły 
9.artykuł: Staszewska Krystyna: Problematyka imaginacji w teoriach poetyckich drugiej połowy XVIII wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 13-30  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Szeląg Zdzisław: Przeciw balowemu serwilizmowi. Ustęp z dziejów okolicznościowej poezji politycznej I połowy XIX wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 103-119  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
12.artykuł: Śliwka Zdzisław: Nobilitacja chłpstwa w prozie międzywojennej. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 89-103  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ruszkowski Marek: Statystyczna struktura rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach). Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 177-184  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koniusz Elżbieta: Zapożyczenia cerkiewno-ruskie w "Słowniku gwar polskich" Jana Karłowicza. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 83-89  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Legutko Grażyna: Modernistyczny charakter "Życia" za czasów redakcji Miriama (na przykładzie recepcji literatury francuskiej). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 37-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Gądek Iwona: Obraz Gór Świętokrzyskich w literaturze polskiej XX wieku - góry widziane z oddali. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 197-206 (m.in. w twórczości autorów: Jan Gajzler, Witold Gombrowicz, Józef Ozga...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Klas-Markiewicz Anna: Szalone - Erynie - Królowe. Szkic do portretu rewolucjonistki. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 111-121 (kobieta-rewolucjonistka w utworach pisarzy: Gustaw Daniłowski, Zofia N...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Trościńska Małgorzata: Sarmata tragiczny. Poetycki wizerunek Jana III Sobieskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 37-50  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
19.artykuł: Garbaczowa Maria: Zagadki z czasów Augusta II. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 225 (dot. anonimowych zagadek "Interrogatoria Polono-latine conscripta" zna...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
20.wiersz: Modlitwa panieńska podczas rewolucyji zkoncypowana; z tej racyji tu się przytacza. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 131-132  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbaczowa Maria: Francuskie lekarstwa na polskie szaleństwo. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 123-128 (omówienie; z fragmentami utworu...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbaczowa Maria, Krzysztofik Małgorzata: Osiemnastowieczna modlitwa o męża. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 129-132 (omówienie utworu; z tekstem...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
23.wiersz: Do młodzieży wesoło bawiącej się. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 105 (I poł. XIX w....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Detka Janusz: Ciemne przestrzenie Jerzego Andrzejewskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 5-28 (ciemność i noc w twórczości pisarza...) szczegóły 
25.artykuł: Detka Janusz: Jerzy Andrzejewski w kręgu powojennej dyskusji o realizmie. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 105-118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bartula Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kominek Andrzej: Bibliografia prac Czesława Bartuli opublikowanych w latach 1951-1994. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 7-15  szczegóły 
27.artykuł: Profesor Czesław Bartula. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 5-6 (artykuł w 70. rocznicę urodzin...) szczegóły 
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Bartula Czesław: Jan Baudouin de Courtenay jako slawista (W 60. rocznicę śmierci Uczonego). Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 121-131  szczegóły 
  Bem Antoni Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Rutkowski Jerzy: O oryginanlnych propozycjach intelektualnych Antoniego Gustawa Bema. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 13-26  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biała Alina: "Rondo" Kazimierza Brandysa, czyli w labiryncie XX wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 83-109  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czernik Stanisław
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwka Zdzisław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 73-97  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Irek Joanna: Funkcje nazw geograficznych w twórczości Marii Dąbrowskiej. Kieleckie Studia Filologiczne 1999 t. 13 s. 23-35  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Furnal Irena: Sen o domu rodzinnym (o "Uśmiechu dzieciństwa" Marii Dąbrowskiej). Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 55-73  szczegóły 
  Drużbacka Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Rittel Teodozja: Wyraz fonetyczny i jego warianty tekstowe (na przykładzie utworów Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej). Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 157-167  szczegóły 
  Dygat Stanisław
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mityk Iwona: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 99-110  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Połowniak-Wawrzonek Dorota: Stałe związki wyrazowe w dziełach Aleksandra Fredry - wpływ języka francuskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 141-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajzler Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
37.wiersz: Gajzler Jan: Akwarelki świętokrzyskie [z tego cyklu:] Jarzębina. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 81  szczegóły 
38.wiersz: Gajzler Jan: Akwarelki świętokrzyskie [z tego cyklu:] Kapliczka. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 81  szczegóły 
39.wiersz: Gajzler Jan: Akwarelki świętokrzyskie [z tego cyklu:] Krajobraz. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 81  szczegóły 
40.wiersz: Gajzler Jan: Akwarelki świętokrzyskie [z tego cyklu:] Staw. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 81  szczegóły 
41.wiersz: Gajzler Jan: Łysica. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 85  szczegóły 
42.wiersz: Gajzler Jan: Na szczyt Łysicy. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 79  szczegóły 
43.wiersz: Gajzler Jan: Pieśń o Łysogórach [z tego cyklu:] Modrzewie. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 84  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Gądek Iwona: Góry Świętokrzyskie w poezji Jana Gajzlera. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 75-90  szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    wiersze (alfabet tytułów)
45.wiersz: Goetel Ferdynand: Smrek wśród głazów. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 103-104  szczegóły 
46.wiersz: Goetel Ferdynand: Sucha woda. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 105  szczegóły 
47.wiersz: Goetel Ferdynand: Śmierć taternika. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 106-107  szczegóły 
48.wiersz: Goetel Ferdynand: Wśród skał. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 104-105  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
49.listy: Goetel Ferdynand: Dlaczego nie wracam? List Ferdynanda Goetla do żony z 2 października 1956 roku. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 202-203 (Haliny Winowskiej; z koment.: Ida Sadowska, s. 201...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Sadowska Ida: W cieniu Buczynowej Turni (młodzieńczy okres życia i twórczości Ferdynanda Goetla). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 83-111  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowska Ida: W pogoni za życiem, w ucieczce przed śmiercią (O powieści Ferdynanda Goetela "Kar-chat"). Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 77-100  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowska Ida: Tajemny wspólnik Ferdynanda Goetla. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 85-97 (interpretacja; porównanie z opow. Josepha Conrada "Falk"...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Faron Bolesław: Krytyk czy recenzent? Metakrytyczne i metaliterackie poglądy Witolda Gombrowicza w dwudziestoleciu międzywojennym. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 57-74  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mityk Iwona: Groteska w "Trans-Atlantyku" Gombrowicza. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 149-170  szczegóły 
  Grabowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Kątny Marek: Świat postaci w twórczości Jana A. Grabowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 61-74  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Harasymowicz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Kozłowska Agnieszka: Barokowy szlachcic i barokowy poeta (o poezji Jerzego Harasymowicza). Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 139-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Wiśniewska Lucyna: Trzy dyskusje Karola Irzykowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 43-56 (dot. polemiki ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w ks. "Walka o treść...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasieński Bruno
    listy (alfabet tytułów)
58.listy: Jasieński Bruno: Listy do Stalina Brunona Jasieńskiego i Anny Berziń z 1937. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 177-200 ((2 z 1937); zawiera także listy żony Anny (2 z 1937); wyd., koment. i ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Jaworski Krzysztof: Kilka przyczynków do biografii Brunona Jasieńskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 47-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kann Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Kątny Marek: Tematyka lotnicza w twórczości Marii Kann. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 91-102  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
61.tekst paraliteracki: Kochanowski Jan: Provisio domus can[on]icalis in solidum. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 5-6 (tekst dokumentu; z tekstem przekł. na jęz. pol.: Wspólna prowizja domu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Senderska Joanna: O możliwości interpretacji pewnego typu zdań za pomocą elipsy (Na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego). Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 183-198  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrobot Agata: Pan Zamchanus i Dryas Zamchana. Sielanka polityczna Jana Kochanowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 11-25  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Król Agata: Elegia I 9 Jana Kochanowskiego jako przykład sielanki miłosnej i jej wzorce antyczne. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 7-19  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrobot Agata: "Epitaphium Bionis" Pseudo-Moschosa a "Epitaphium Doralices" Jana Kochanowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 9-26  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrobot Agata: Pan Zamchanus i Dryas Zamchana. Sielanka polityczna Jana Kochanowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 11-25  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Senderska Joanna: Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z "Psałterza Dawidowego" Jana Kochanowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1999 t. 13 s. 115-118  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trościński Grzegorz: Pokutna muza w "Niepróżnującym próżnowaniu" Wespezjana Kochowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 27-36  szczegóły 
  Konarski Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Garbaczowa Maria: Stanisław Konarski jako poeta. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 7-12  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mękarski Mirosław: Kalendarz i klepsydra - Tadeusza Konwickiego gry z czytelnikiem. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 151-166  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lehr-Spławiński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Bartula Czesław: Tadeusz Lehr-Spławiński jako językoznawca - polonista i slawista. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 181-196  szczegóły 
  Lubicz-Zaleski Zygmunt
    listy (alfabet tytułów)
72.listy: Lubicz-Zaleski Zygmunt: Korespondencyjny dialog Zenona Przesmyckiego (Miriama) z Zygmuntem Lubicz-Zaleskim z lat 1907-1937. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 188-227 (25 listów do Zenona Przesmyckiego z lat 1907-1937; ze wstępem Grażyny ...) szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydrych Marzena: Stanisław Herakliusz Lubomirski - komediopisarz. Rozpoznanie tematu. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 149-163  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Hieronim
    proza (alfabet tytułów)
74.proza: Łaski Hieronim: [Pamiętnik]. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 140-150 (ze wstępem: Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Hieronim Łaski w Stambule,...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Szeląg Zdzisław: Półlegalne pierwodruki i przedruki wierszy Adama Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1834-1857. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 109-123  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dierbieniowa Lidia: "Pan Tadeusz" Mickiewicza w historycznoliterackiej koncepcji Piotra D. Boborykina. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 31-36 (dot. koncepcji zawartej w ks.: Piotr D. Boborykin: Powieść europejska ...) szczegóły 
  Miłaszewska Wanda
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Puźniak Małgorzata: Powieści i nowele Wandy Miłaszewskiej. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 61-77  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Miłosz Czesław: Kompozycja. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 59-60  szczegóły 
79.wiersz: Miłosz Czesław: Podróż. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 62  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrych Piotr: Poetycki debiut Miłosza. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 59-65 (dot. wierszy "Kompozycja" i "Podróż"...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrych Piotr: Poetycki debiut Miłosza. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 59-65 (dot. wierszy "Kompozycja" i "Podróż"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niziurski Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Śliwka Zdzisław: Pokrewieństwo i tożsamość. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 67-75 (nt. odwoływań do twórczości Stefana Żeromskiego; głównie dot. powieści...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Klimer Beata: "Nadnarodowe" i narodowe motywy w norwidowskiej wizji zabawy. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 31-50  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cygan Stanisław: Ekspresywa w "Proroku" Tadeusza Nowaka. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 15-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Półtora miesiąca w Rapperswilu. Nowe materiały źródłowe o Bolesławie Prusie. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 163-171 (nt. pobytu Bolesława Prusa w Rapperswilu w 1895; z listami Oktawii Żer...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
86.korespondencja: Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 170-171 (list od Józefa Gałęzowskiego (z 1895) w sprawie mianowania pisarza Czł...) szczegóły 
  Pruszyński Ksawery
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Pacławski Jan: Utwory fabularne Ksawerego Pruszyńskiego na tle teorii literatury pięknej i literatury faktu. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 51-59  szczegóły 
  Przesmycki Zenon
    listy (alfabet tytułów)
88.listy: Przesmycki Zenon: Korespondencyjny dialog Zenona Przesmyckiego (Miriama) z Zygmuntem Lubicz-Zaleskim z lat 1907-1937. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 188-227 (8 listów do Zygmunta Lubicz-Zaleskiego z lat 1912-1935; ze wstępem Gra...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
89.tekst paraliteracki: Przesmycki Zenon: Zygmunta Sarneckiego i Zenona Przesmyckiego korespondencja wzajemna z lat 1887-1901. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 135-175 (26 listów do Zygmunta Sarneckiego dot. gł. współpr. w red. krakowskieg...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Legutko Grażyna: Funkcje krytyki literackiej i zadania krytyka w świetle poglądów metakrytycznych Zenona Przesmyckiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 27-58  szczegóły 
91.artykuł: Legutko Grażyna: "Sztuka jest wiecznie jedna i ta sama..." (O Miriamowskiej koncepcji sztuki i artysty). Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 13-41  szczegóły 
  Putrament Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Pacławski Jan: Stalinizm w niektórych powieściach Jerzego Putramenta. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 127-138  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacławski Jan: Dwie powieści Jerzego Putramenta. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 29-46 (dot. także pow. "Puszcza"...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacławski Jan: Dwie powieści Jerzego Putramenta. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 29-46 (dot. także pow. "Odyniec"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Redliński Edward
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyczek Monika: Surowe kawałki rzeczywistości jako literatura - o "Nikiformach" Edwarda Redlińskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 101-120  szczegóły 
  Rej Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Urban Wacław: Mikołaj Rej na posiedzeniu Kapituły Krakowskiej (Z dziejów jego kryptoprotestantyzmu do 1550 r.). Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 7-10  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
97.listy: Reymont Władysław Stanisław: Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1902-1903. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 235-257 (14; wyd. i koment.: Beata Fert...) szczegóły 
98.listy: Reymont Władysław Stanisław: Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1903-1909. Kieleckie Studia Filologiczne 1998 t. 12 s. 133-162 (23 listy; wyd., wstęp i przypisy: Beata Fert...) szczegóły 
99.listy: Reymont Władysław Stanisław: Listy Władysława Stanisława Reymonta do Marii Maciejowskiej z lat 1910-1914. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 231-255 (19 listów z lat 1910-1914; ze wstępem Beaty Utkowskiej, s. 229-230...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Utkowska Beata: Reymontowski świat baśni i legend. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 61-81 (o legendach i baśniach S. Reymonta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sandauer Artur
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mityk Iwona: "Śmierć liberała" - elementy groteskowe w opowiadaniach Sandauera. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 99-115  szczegóły 
  Sarnecki Zygmunt
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
102.tekst paraliteracki: Sarnecki Zygmunt: Zygmunta Sarneckiego i Zenona Przesmyckiego korespondencja wzajemna z lat 1887-1901. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 135-175 (22 listy do Zenona Przesmyckiego dot. gł. współpr. w red. krakowskiego...) szczegóły 
  Słonimski Antoni
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietrych Piotr: Debiutancka powieść Atoniego Słonimskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 75-84  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Kominek Andrzej: O tak zwanych grach językowych u Edwarda Stachury. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 25-32  szczegóły 
  Staff Leopold
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziej Ryszard: Franciszkanizm "Ptaków niebieskich" Leopolda Staffa. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 39-54  szczegóły 
  Starzyński Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Sójka Anna: Recepcja wczesnych utworów Adama Mickiewicza w twórczości Stanisława Doliwy Starzyńskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 51-60  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacławski Jan: "Przybysz z Narbony" (o powieści Juliana Stryjkowskiego). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 185-195  szczegóły 
  Szelestowa Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
108.wiersz: Szelestowa Halina: A któz cie kolibie. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 44  szczegóły 
109.wiersz: Szelestowa Halina: A lulojze moje małe.... Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 52  szczegóły 
110.wiersz: Szelestowa Halina: A uśnijże mi. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 48-50  szczegóły 
111.wiersz: Szelestowa Halina: Schruńze sie słunecko. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 45-46  szczegóły 
112.wiersz: Szelestowa Halina: Uśnij synku, uśnij. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 46-47  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Marczewska Marzena: Wyznaczniki folkloru (na przykładzie cyklu kołysanek Haliny Szelestowej). Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 41-53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wincenty z Kielczy (Wincenty Dominikanin, Wincenty z Kielc)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Starnawski Jerzy: Wincenty dominikanin. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 153-167  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Sadowska Ida: Witkacego gra w powieść. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 75-87  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zalewski Witold
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwka Zdzisław: Pisarz jako obrońca wartości humanistycznych. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 171-183 (nt. ukazania w powieści stosunków między pisarzami a ludźmi sprawujący...) szczegóły 
  Zieliński Stanisław (1917-1995)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Mityk Iwona: Pierwsze powieści Stanisława Zielińskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 119-126  szczegóły 
118.artykuł: Mityk Iwona: Wojna w pierwszych zbiorach opowiadań Stanisława Zielińskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 89-97 (dot. opow. ze zbiorów: "Dno miski", "Przed świtem"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żabczyc Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
119.wiersz: Żabczyc Jan: Do Czytelnika. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 130  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czemek Bożena: U źródeł rodzimej kolędy polskiej (Jan Żabczyc i jego "Symfonie anielskie"). Część pierwsza: Kontrowersje. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 121-140  szczegóły 
  Żeromski Stefan
    proza (alfabet tytułów)
121.proza: Żeromski Stefan: Dziennik z wiosny 1891. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 131-184 (pierwodruk dziennika z 8 IV -23 V 1891; z notą wstępną, s. 125-130...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Gądek Iwona: Góry Świętokrzyskie w twórczości Stefana Żeromskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 27-37  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wrońska Anna: Elementy paraboli w "Dziejach grzechu" Stefana Żeromskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 61-82  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kominek Andrzej: Synonimika jako tworzywo językowe w "Popiołach" Stefana Żeromskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 77-82  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwka Zdzisław: Czy Jan Raduski jest romantykiem?. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 8 s. 91-102 (dot. głównie bohatera powieści...) szczegóły 
artykuł: Śliwka Zdzisław: Nowatorstwo "Promienia" Stefana Żeromskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 125-135  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
126.korespondencja: Nauczyciel i uczeń. Tomasz Siemiradzki i Stefan Żeromski. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 259-263 (nt. zw. pisarza ze swoim nauczycielem; z listami Tomasza Siemiradzkieg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowska Ida: Tajemny wspólnik Ferdynanda Goetla. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9 s. 85-97 (porównanie z opow. Ferdynanda Goetla "Kos na Pamirze"...) szczegóły 
  Smart Christopher
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożarska Magdalena: Reperkusje rozwoju nauki w epoce oświecenia w "Jubilate Agno" Christophera Smarta. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 21-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Preslavski Konstantin
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Preslavski Konstantin: Granesa dobra Konstantinova.... Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 13 (akrostych w jęz. starobułgarskim; na jęz. nowobułgarski tłumaczył G. P...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Bartula Czesław: Uwagi o języku i stylu Konstantina Presławskiego (z zagadnień tradycji cyrylometodejskich w Bułgarii). Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 9-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Vrancić Antun
    proza (alfabet tytułów)
131.proza: Vrancić Antoni: Antoni Vrancić swojemu Janowi Bonarowi pozdrowienie. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 5-12 (oprac. i not. Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Vrancić o zamku w Ogrodz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Pseudo-Moschos *
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrobot Agata: "Epitaphium Bionis" Pseudo-Moschosa a "Epitaphium Doralices" Jana Kochanowskiego. Kieleckie Studia Filologiczne 2000 t. 14 s. 9-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Rinser Luise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Mochoń Małgorzata: Motyw polski w twórczości Luise Rinser. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 79-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartula Czesław: Z problematyki języka Ewangeliarza Ostromira. Kieleckie Studia Filologiczne 1992 t. 6 s. 167-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bulgakov Mikhail
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpak Ewa: Słownictwo związane z emocją gniewu w dwóch przekładach noweli "Sobach'je serdce". Kieleckie Studia Filologiczne 1999 t. 13 s. 119-133 (dot. przekładu Ireny Landowskiej pt. "Psie serce" i Barbary Dohnalik "...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieniądz w staromacedońskim Ewangeliarzu Radomira a problem inkulturacji leksykalnej scs. przekładu Ewangelii. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 10 s. 125-139  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartula Czesław: Z zagadnień języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Uwagi o składni w "Żywotach" Konstantyna i Metodego. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 17-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 132-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartula Czesław: Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 129-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Ludorowska Halina: Technika cytatu i montażu we współczesnej powieści szwajcarskiej. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 111-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Picinelli Philippo
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbaczowa Maria, Rosiński Piotr: Picinelli w Sulejowie. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 227-234 (nt. wykorzystania emblematów z dzieła "Mundus Symbolicus" w malowidłac...) szczegóły