Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Silesiae
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Lach Kornelia: "Na ostatniym pamiontkę..." Dawne epitafia z Górnego Śląska. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 27-42 (z Aneksem zawierającym teksty epitafiów, pieśni pogrzebowych i pieśn...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Lyszczyna Jacek: Regionalizm, uniwersalizm, polskość. O niektórych aspektach dziewiętnastowiecznej poezji polskiej na Śląsku. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 21-36 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
3.artykuł: Sikora Władysław: Obraz literatury polskiej na Zaolziu. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 53-62 (od XVI w. do współcz....) szczegóły 
4.artykuł: Staffa Marek: Co dawniejsi wędrowcy mogli oglądać z sudeckich szczytów. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 75-87 (także przez pryzmat przekazów literackich; od poł. XIX w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Olejniczak Magdalena: "Z hagiografii Śląska". Rekonesans badawczy. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 103-108 (nt. średniowiecznych podań o św. Jacku i św. Jadwidze...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cztery romantyczne wizje Sobotniej Góry. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 37-58 (góra Sobótka (Ślęża) w pismach Jerzego Samuela Bandtkie, Romana Zmorsk...) szczegóły 
7.artykuł: Lyszczyna Jacek: Śląski romantyzm. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 51-64 (szerzej o twórczości Norberta Bonczyka...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach (do 1993: w Czechosłowacji) (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kaczmarek Urszula: Organizacje kulturalno-oświatowe Polaków na Zaolziu w latach 1945-1989. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 45-52 (głównie nt. form działaln. PZKO...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łoboz Małgorzata: Postulaty ojca redaktora - o katolickiej edukacji w "Głosie św. Franciszka" (1908-1938). Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 63-75 (głównie nt. poezji publikowanej na łamach pisma...) szczegóły 
artykuł: Łoboz Małgorzata: Profetyzm i kaznodziejstwo - estetyczne wyznaczniki języka perswazji w "Głosie św. Franciszka". Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 37-54 (literatura dewocyjna - fabularne teksty narracyjne oraz publicystyczn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbuszewski Jacek: Od wydawcy. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 5-7 (wstęp do tomu poświęconego literaturze Śląska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Jonca Magdalena: Informacje o Śląsku i Wrocławiu w polskich książkach dla dzieci w XIX i na początku XX wieku. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 63 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Janczak Julian: W szponach nieczystych mocy. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 17-25 s. (nt. legend związanych z rejonem ślężańskim; zawiera teksty legend...) szczegóły 
13.artykuł: Kowalski Piotr: Antologie śląskich dowcipów czyli dylematy folklorystycznego edytorstwa. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 51-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kochanowska-Czarny Urszula: Z problemów demonologii Zaolzia. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 39-50 (demony wodne w ludowych opowieściach...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Wolińska Olga: Językoznawstwo polonistyczne w Katowicach. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 101-118 (dorobek naukowy Katedry Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Macura Józef: Walka o język polski w szkołach zaolziańskich oraz troska o podnoszenie jego poziomu. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 29-43 (m.in. nt. edukacji literackiej...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    artykuły (alfabet tytułów)
17.artykuł: Brodala Agnieszka: Powrót zmarłych do świata żywych w wierzeniach ludu śląskiego. Annales Silesiae 2000 t. 30 s. 59-74 (na podstawie podań ludowych, z fragm. tekstów...) szczegóły 
18.artykuł: Janczak Julian: W szponach nieczystych mocy. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 17-25 s. (nt. legend związanych z rejonem ślężańskim; zawiera teksty legend...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    wiersze (alfabet tytułów)
19.wiersz: Byłem małym dzieciątkiem... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 39 (pieśń pogrzebowa...) szczegóły 
20.wiersz: Dobranoc, głowo święta... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 41 (pieśń wielkopostna...) szczegóły 
21.wiersz: Dziecię! prędkoś zakończyło bieg żywota twojego... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 40 (pieśń pogrzebowa...) szczegóły 
22.wiersz: Jeszcze jestem małe dziecię, a już przyszła ma godzina... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 39 (pieśń pogrzebowa...) szczegóły 
23.wiersz: Obacz tu każdy człowiecze... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 40-41 (pieśń pogrzebowa...) szczegóły 
24.wiersz: Opuszczam matkę, ojca mego... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 40 (pieśń pogrzebowa...) szczegóły 
25.wiersz: Płaczcie anieli, płaczcie... Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 41-42 (pieśń wielkopostna...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berger Wiesław Adam
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Posiadała Ewa Hanna: Peregrynacje ku universum. "Most nad Łucyną" W.A. Bergera. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 81-89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Damrot Konstanty
    wiersze (alfabet tytułów)
27.wiersz: Damrot Konstanty: Naszem hasłem: Bóg i wiara.... Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 88  szczegóły 
  Deszert Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
28.proza: Deszert Stanisław: Dziennik podróży odbytej w latach 1828 i 29 przez S.D. Fragment. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 9-19 (ze wstępem: Ewa Grzęda: Śląska podróż Stanisława Deszerta...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Floryan Władysław Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Annales Silesiae 1988 t. 18 s. 5-11 (Jubileusz 80. roczn. ur.; sylwetka i dorobek nauk....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gębarski Stefan
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jonca Magdalena: Rubecal i Sobótka - epizod w twórczości Stefana Gębarskiego. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 59-63  szczegóły 
  Gojawiczyńska Pola
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smołka Agata: "Ziemia Elżbiety" - śląski głos w literackiej dyskusji o kondycji II Rzeczypospolitej. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 67-84  szczegóły 
  Gołba Kazimierz
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smołka Agata: Powieściowy dialog Kazimierza Gołby z sanacją ("Dusze w maskach", "Młodzieżowy"). Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 77-86  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smołka Agata: Powieściowy dialog Kazimierza Gołby z sanacją ("Dusze w maskach", "Młodzieżowy"). Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 77-86  szczegóły 
  Grim Emanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Biliński Krzysztof: Poezja Emanuela Grima - w pięćdziesięciolecie śmierci pisarza. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 65-71 (z fragm. utworów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hierowski Zdzisław
    listy (alfabet tytułów)
35.listy: Hierowski Zdzisław: [Listy]. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 109-132 (4 listy do Gustawa Morcinka z l. 1958, 1959, 1961; ze wstępem: Krystyn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    listy (alfabet tytułów)
36.listy: Iłłakowiczówna Kazimiera: [Listy]. Annales Silesiae 1988 t. 18 s. 121-130 (do Stanisława Kolbuszewskiego (13 z l. 1951-60); do druku podał i kome...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kossak Zofia
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurgała-Jureczka Joanna: Niebo nad otchłanią - w obronie wspomnień oświęcimskich Zofii Kossak. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 87-99  szczegóły 
  Kubisz Jan
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smołka Agata: Zapomniany pamiętnik Jana Kubisza. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 65-80  szczegóły 
  Kubisz Paweł
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańska Anna: Cieszyńskie "Dies irae". Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 91-98 (z fragm. utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łysek Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O twórczości Pawła Łyska. Annales Silesiae 1988 t. 18 s. 109-120  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miszewski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Kos Jerzy B.: Mieczysław Miszewski (1912-1973). W piętnastolecie śmierci artysty, farmaceuty i społecznika. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 103-106 (także o twórcz. poetyckiej...) szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    listy (alfabet tytułów)
42.listy: Morcinek Gustaw: [Listy]. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 109-132 (28 listów do Zdzisława Hierowskiego z l. 1946, 1951-55, 1957-59, 1963;...) szczegóły 
  Myśliwiec Herbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: [Pięćdziesiąt] 50 lat Herberta Myśliwca w Instytucie. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 115-117 (biogram, z fot....) szczegóły 
44.artykuł: Pigoń Jakub: "Fontes rerum videre". Uwagi o dorobku naukowym profesora Herberta Myśliwca. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 119-123  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
45.zgon: Łanowski Jerzy: Trudno uwierzyć.... Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 125-128 (zmarł: 1998; wspomn....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Peiper Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Kłak Tadeusz: Śląskie sprawy Tadeusza Peipera. Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 85-107 (o związkach Tadeusza Peipera ze Śląskiem, obszerniej nt. jego zaintere...) szczegóły 
  Polaczek Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
47.wiersz: Polaczek Jan: Pierwszy list we wierszu ułożony do brata Roberta w Braili Amerika. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 27  szczegóły 
48.wiersz: Polaczek Jan: Piosynka o Górniku. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 29-30  szczegóły 
49.wiersz: Polaczek Jan: Tęsknienie. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 31  szczegóły 
50.wiersz: Polaczek Jan: Wierszyk do Matki Boskiej. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 30-31  szczegóły 
51.wiersz: Polaczek Jan: Wierszyk o rolniku. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 30  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Pol Adam: Jan Polaczek, nieznany wierszopis śląski z przełomu XIX i XX w.. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 13-31  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Żabski Tadeusz: Polskie kresy zachodnie w oczach Sienkiewicza i Prusa. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 31-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Żabski Tadeusz: Polskie kresy zachodnie w oczach Sienkiewicza i Prusa. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 35-51  szczegóły 
  Sobol Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Roman Sobol - curriculum vitae. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 119-120  szczegóły 
56.artykuł: Cieński Marcin: Od mikrofaktu do syntezy. Filologia Romana Sobola. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 123-130  szczegóły 
57.artykuł: Kuzik Aleksander: Bibliografia prac Romana Sobola. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 132-133  szczegóły 
58.artykuł: Miodek Jan: Roman Sobol - człowiek uniwersytetu. Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 121-122  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
59.ikonografia: Annales Silesiae 1992 t. 22 s. 117 (fot....) szczegóły 
  Stateczny Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Biliński Krzysztof: Dualizm twórczości księdza Franciszka Euzebiusza Statecznego i jego tło psychiczne. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 59-66  szczegóły 
61.artykuł: Biliński Krzysztof: Odnaleziony rękopis księdza Statecznego. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 137-138 (nt. odnalezienia w zbiorach Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krako...) szczegóły 
62.artykuł: Biliński Krzysztof: Uwagi o życiu i twórczości ks. ranciszka Statecznego. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 33-49  szczegóły 
  Stęczyński Bogusz Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
63.wiersz: Stęczyński Bogusz Zygmunt: Polska Najada czyli głos wodospadu Łaby na Śląsku. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 5-42 (ze wstępem: Jacek Kolbuszewski: "Polska Najada czyli głos wodospadu Ła...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyrębkiewicz Agnieszka: "Polska Najada" Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Słowianofilstwo i patriotyzm. Annales Silesiae 2000 t. 30 s. 45-57  szczegóły 
  Szramek Emil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Tałuć Katarzyna: Ks. dr Emil Szramek jako redaktor i autor prac publikowanych na łamach "Głosów znad Odry" i "Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku". Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 43-57  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trzynadlowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Pięczka Bogdan: W 75-lecie urodzin profesora Jana Trzynadlowskiego. Annales Silesiae 1989 t. 19 s. 7-11 (biografia, dorobek naukowy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wasylewski Stanisław
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andrzejczak Henryka: Stanisława Wasylewskiego "Legenda Ślężej Góry". Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 55-66  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaremba Jan Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Dokonania profesora Jana Kazimierza Zaremby w katowickim ośrodku naukowym. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 119-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
    wiersze (alfabet tytułów)
69.wiersz: Ciało jej mieszka... Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 97 (tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
70.wiersz: Topnieje nasze serce... Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 96 (tekst równoległy polski i hebrajski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Biały Franciszek, Biały Lucyna: Życie społeczno-kulturalne w Bolesławcu od wojen śląskich do 1945 r.. Annales Silesiae 2000 t. 30 s. 11-44 (m.in. nt. czasopiśmiennictwa, wydawnictw i życia teatralnego w Bolesła...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Literatura ludowa (niemiecka)
    artykuły (alfabet tytułów)
72.artykuł: Biały Lucyna: Obraz Ślęży w niemieckich podaniach ludowych. Annales Silesiae 1993 t. 23 s. 27-35 (zawiera także teksty legend i ich fragm....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Mueller Wilhelm
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jonca Magdalena: Ballada o odlewie dzwonu we Wrocławiu. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 55-61  szczegóły 
  Volkmar Johann Tobias
    proza (alfabet tytułów)
74.proza: Volkmar Jan Tobiasz: Podróże w Karkonosze przez Jana Tobiasza Volkmara byłego pastora w Piechowicach teraz eklezjasty, profesora teologii i asesora konsystorza we Wrocławiu. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 10-20 (red., koment. i przypisy: Marek Staffa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Pisarski Grzegorz: Karkonoskie prapoczątki petrologii oczyma Jana Tobiasa Volkmara. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 5-20 (zawiera tekst J.T. Volkmara: Podróże w Karkonosze......) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Utwory anonimowe (nowohebrajska)
    artykuły (alfabet tytułów)
76.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Obraz śmierci i dalszych losów zmarłego w epitafiach hebrajskich z Kromołowa. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 73-98 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Muzea (teatralne)
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzywka Łukasz: "Le Portrait d'acteurs" dans les collections du Musee National de Wrocław. Annales Silesiae 1988 t. 18 s. 79-96  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bobowski Sławomir: Przerwana pasja - o twórczości Piotra Lisa. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 109-114  szczegóły