Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Polonistyka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pękala Teresa: Między melancholią a żałobą w estetyce. Polonistyka 1998 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 4 s. 317-318  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Różanowski Ryszard: "Je ne sais quoi" - przyczynek do charakterystyki smaku estetycznego. Polonistyka 1999 nr 6 s. 324-335 (estetyczna kategoria smaku w myśli filozoficznej i literackiej; m.in. ...) szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzóstowicz Monika: III Konferencja Aksjologiczna (7-9 XII 1994). Polonistyka 1995 nr 5 s. 381  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Anna: Cienie i blaski popkultury. Polonistyka 2000 nr 4 s. 249-251  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kluba Agnieszka: Czy ponowoczesności trzeba się uczyć?. Polonistyka 1998 nr 1 s. 17-22 (modernizm a postmodernizm; kultura postmodernistyczna...) szczegóły 
11.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Świadectwo kryzysu. Polonistyka 1998 nr 1 s. 10-16 (czym jest postmodernizm, literatura piękna a postmodernizm (ponowoczes...) szczegóły 
12.artykuł: Maliszewski Karol: Tło, książka, wiersz. Polonistyka 1998 nr 1 s. 38-43 (cechy poezji ponowoczesnej...) szczegóły 
13.artykuł: Mizerka Anna: Kamp po polsku. Polonistyka 2003 nr 10 s. 27-32 (dot. m.in. współczesnej polskiej prozy; z notką biograficzną autorki a...) szczegóły 
14.artykuł: Morawski Stefan: Postmodernizm - droga donikąd?. Polonistyka 1994 nr 10 s. 581-585  szczegóły 
15.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Drogi i bezdroża postmodernizmu. Polonistyka 1992 nr 1 s. 10-17 (postmodernizm jako kategoria stanu świadomości społecznej....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
16.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Baluchowa Alicja: Krytyka tematyczna. Polonistyka 1992 nr 5 s. 277-280 (na przykładzie "Wstępu do "poetyki przestrzeni" Gastona Bachelarda....) szczegóły 
18.artykuł: Handke Ryszard: Hermeneutyka. Polonistyka 1992 nr 5 s. 281-289  szczegóły 
19.artykuł: Kraskowska Ewa: Feministyka w nauce i literaturze. Polonistyka 1998 nr 6 s. 352-358 (feministyczne badania literackie i feministyczna krytyka literacka; m....) szczegóły 
20.artykuł: Labuda Aleksander Wit: Eksplikacja tekstu. Polonistyka 1992 nr 5 s. 266-267  szczegóły 
21.artykuł: Magryś Roman: O hermeneutyce ponownie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 588-590 (interpretacja dwóch definicji hermeneutyki w odniesieniu do dzieła lit...) szczegóły 
22.artykuł: Wysłouch Seweryna: Analiza strukturalno-semiotyczna. Polonistyka 1992 nr 5 s. 262-265 (analiza strukturalna dzieła literackiego; rozwój sztuki analitycznej w...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 7 s. 462-466  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 696  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 6 s. 381-382 (dot. nru 1....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Zaproszenie do teorii. Polonistyka 2001 nr 5 s. 305-307  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Kraskowska Ewa, Legeżyńska Anna: Słowa, słowa, słowa... (O intertekstualności). Polonistyka 1993 nr 8 s. 452-458  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 6 s. 468-469  szczegóły 
29.artykuł: Oszajca Wacław: Jest to i coś ponadto. Polonistyka 1997 nr 7 s. 402-404 (fikcja literacka jako sposób opisywania rzeczywistości niedostępnej na...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Rz.: Noty. Polonistyka 1999 nr 6 s. 381  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Perużyńska Iwona: O frazeologizmach w poezji. Polonistyka 1995 nr 6 s. 438-439  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzak Barbara: O starej retoryce na nowo. Polonistyka 1991 nr 9 s. 607-608  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Buttler Danuta: Właściwości polskiej homonimii. Polonistyka 1988 nr 2 s. 136-149  szczegóły 
36.artykuł: Dubisz Stanisław: Formy: funkcje stylizacji gwarowej w ludowym nurcie prozy. Polonistyka 1988 nr 8 s. 610-622  szczegóły 
37.artykuł: Gajda Stanisław: Stylistyka dziś. Polonistyka 2000 nr 4 s. 208-213  szczegóły 
38.artykuł: Handke Ryszard: Komunikacyjne nośniki wartości w lekturze dzieła literackiego. Polonistyka 1996 nr 4 s. 201-205  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 5 s. 408-410  szczegóły 
40.artykuł: Lubaś Władysław: Kultura językowa Polaków. Polonistyka 1989 nr 6 s. 423-433 (dot. języka artystycznego i mówionego (literatury i języka potocznego)...) szczegóły 
41.artykuł: Majkowska Grażyna: Czy neonowomowa? Język dyskursu politycznego w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Polonistyka 1993 nr 2 s. 72-79  szczegóły 
42.artykuł: Owczarek Jan: Etyka a frazeologia. Polonistyka 1994 nr 7 s. 413-415  szczegóły 
43.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Cudzomowa. Polonistyka 1994 nr 7 s. 407-410  szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: "Mowa ich gładka" (zamiast redakcyjnego przypisu). Polonistyka 1994 nr 7 s. 411-412  szczegóły 
44.artykuł: Urbańczyk Stanisław: Sytuacja języka polskiego w Polsce niepodległej. Polonistyka 1989 nr 6 s. 412-422 (m.in. różnice w zakresie stylu języka literackiego na ziemiach dawnych...) szczegóły 
45.artykuł: Zgółka Tadeusz: O potrzebie retoryki. Polonistyka 1994 nr 7 s. 388-395  szczegóły 
46.artykuł: Zgółkowa Halina: Dlaczego retoryka?. Polonistyka 2001 nr 6 s. 327-332 (postulat przywrócenia retoryki do polskiej szkoły...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książczak Zbigniew, Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 6 s. 403-408 (spraw., wraz z tekstem wystąpienia inauguracyjnego Witolda Śmiecha, s....) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dabert Dobrochna: O perswazji źle i dobrze. Polonistyka 1993 nr 10 s. 632-633 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Wiersz wcale nie wolny... Polonistyka 1996 nr 7 s. 486-489  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczak Michał: "Wyłapywanie pcheł". Polonistyka 2001 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Diagnozowanie przełomu. O konferencji genologicznej w Zielonej Górze. Polonistyka 1996 nr 9 s. 635-636  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Smulski Jerzy: Odmiany autobiografii w prozie współczesnej. Polonistyka 1994 nr 6 s. 334-340  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Wróblewska Violetta: Baśń jako zabawa konwencją. Polonistyka 1999 nr 6 s. 351-356  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Aksjologia biogramu. Polonistyka 1994 nr 6 s. 330-334  szczegóły 
57.artykuł: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Z problemów dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 131-142 (rodowód biografii literackiej, typologia gatunkowa; na przykładzie lit...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chomiuk Aleksandra: Tradycje i współczesność polskiego dramatu. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 140-142  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Biedka Eugeniusz: Pasja, prawda i sumienie jako dominanty dzienników intymnych. Polonistyka 1989 nr 7 s. 495-502  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Balcerzan Edward: "Wiersz zbyt kunsztowny z wyrazów składanych dorywczo". Polonistyka 1995 nr 6 s. 388-394  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Loba Mirosław: Francuska szkoła pisania eseju. Polonistyka 1994 nr 2 s. 91-95  szczegóły 
62.artykuł: Śliwiński Piotr: Esej - forma wolności. Polonistyka 1994 nr 2 s. 70-77  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Hymn
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackowicz Anna: Polonistyka 1988 nr 9 s. 727-728  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Boże Narodzenie w polskiej kulturze. Polonistyka 1997 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Meller Katarzyna: Stare złoto. Polonistyka 1997 nr 2 s. 114-116  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrot Beata: Kolęda - znak jedności. Polonistyka 1995 nr 10 s. 697-698  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Dyduch Barbara: Co nauczyciel powinien wiedzieć o komiksie.... Polonistyka 1992 nr 4 s. 221-226 (komiks i jego odbiorca; wpływ komiksu na odbiorcę dziecięcego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackowicz Anna: Polonistyka 1988 nr 9 s. 727-728  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rutkiewicz Małgorzata: Aliena laudatis, vestra ignoratis. Polonistyka 1998 nr 5 s. 310-311  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Kula Edward: O strukturze i kompozycji utworu literackiego. Polonistyka 2002 nr 5 s. 290-293  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 6 s. 469  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Przybylski Ryszard K.: O powieści postmodernistycznej albo o dekonstrukcji. Polonistyka 1992 nr 4 s. 204-210  szczegóły 
75.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Franke Herbert W.: Wirtualny świat science fiction. Polonistyka 2000 nr 1 s. 21-23 (science fiction w literaturze, filmie, grach komputerowych...) szczegóły 
78.artykuł: Handke Ryszard: Science fiction ante portas. Polonistyka 1989 nr 3 s. 163-170 (znaczenie SF w literaturze...) szczegóły 
79.artykuł: Rottensteiner Franz: Science fiction - przypadek trudny, ale nie beznadziejny. Polonistyka 2000 nr 1 s. 15-20 (historia literatury science fiction, cechy i rozwój gatunku, najnowsze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Wywiad
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazur Elżbieta: Wśród "pamiętników mówionych". Polonistyka 2003 nr 5 s. 314-315  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Zarębianka Zofia: Mistyka czy erotyka - dylematy interpretatora. Polonistyka 1998 nr 2 s. 107-111 (nt. trudności przy intepretacji wieloznacznej poezji, na przykładzie "...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Legeżyńska Anna: "Dajcie mi człowieka!" (Felieton pozornie bezładny). Polonistyka 1998 nr 5 s. 302-304 (nt. sztuki rozumienia literatury i psychologii jako klucza do zrozumie...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
83.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Mergler Lech: Kobiety, mężczyźni - tak i nie. Polonistyka 2002 nr 10 s. 630-632 (nt. fenomenu popularności powieści dotyczących relacji damsko-męskich...) szczegóły 
85.artykuł: Straus Grażyna: Czytelnictwo dorosłych Polaków. Polonistyka 1999 nr 9 s. 516-529 (na podstawie badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodow...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Mała encyklopedia i duże problemy. Polonistyka 2002 nr 10 s. 620-622  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Syndrom wieży Babel. Polonistyka 2001 nr 9 s. 566-570  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Integrowanie kultury. Polonistyka 2002 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuźma Erazm: Spór z Seweryną Wysłouch w górnych rejonach abstrakcji. Polonistyka 1995 nr 5 s. 364-366  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Pieta - pogańska macocha?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 457-461 (dot. m.in. wiersza "Fragment wazy greckiej" Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
91.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
92.artykuł: Uszyński Witold: Test edukacyjny. Polonistyka 2002 nr 5 s. 301-305 (zawiera przykładowe ćwiczenia...) szczegóły 
93.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
94.artykuł: Wójtowicz Agata: Humanista w ogrodzie sztuk. Polonistyka 1999 nr 6 s. 357-361 (kategoria piękna w literaturze; piękno i brzydota w literaturze i ich ...) szczegóły 
95.artykuł: Wysłouch Seweryna: O "wzajemnym oświetlaniu się sztuk" - raz jeszcze. Polonistyka 2002 nr 8 s. 452-457  szczegóły 
96.artykuł: Wysłouch Seweryna: W poszukiwaniu jedności. Polonistyka 1994 nr 10 s. 585-591 (nt. integracji sztuk...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: B.Ch.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 122  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Januszkiewicz Michał: O filozofii i literaturze raz jeszcze. Polonistyka 2003 nr 7 s. 388-391  szczegóły 
99.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
100.artykuł: Jocz Artur: Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości. Polonistyka 2003 nr 7 s. 392-396 (dot. m.in.utworów Juliusza Słowackiego i Brunona Schulza;z notą biogra...) szczegóły 
101.artykuł: Kwaśna Teresa: Metody kreatywne nauczania literatury we Francji. Polonistyka 1997 nr 5 s. 273-276  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
103.artykuł: Szczęsna Ewa: "Kojarzenie różnych dziedzin humanistyki". Polonistyka 2002 nr 8 s. 495-497 (wywiad; dot. m.in. "Słownika pojęć i tekstów kultury" pod red. Ewy Szc...) szczegóły 
104.artykuł: Wysłouch Seweryna: Pożytki z filozofii. Polonistyka 2003 nr 7 s. 387 (nt. związku literatury i filozofii; wstęp do numeru...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajda Krzysztof: Entschuldigung, wo ist der Sienkiewiczplatz?. Polonistyka 1998 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Hendrykowski Marek: Związki filmu i literatury. Polonistyka 1996 nr 5 s. 265-272  szczegóły 
107.artykuł: Hexel Krystyna: Digitalny wiersz. Polonistyka 2002 nr 1 s. 37-38 (nt. hipertekstów w wierszach publikowanych w Internecie...) szczegóły 
108.artykuł: Rippel Rafał: Wędrówka humanisty po Internecie. Polonistyka 1998 nr 3 s. 136-138 (informacje nt. literatury w internecie...) szczegóły 
109.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 8 s. 506-507 (nt. internetowego czasopisma TIN Tygodnik Internetowy...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Chomuk Aleksandra: Lekcje twórczości w gimnazjum. Polonistyka 2001 nr 1 s. 36-40 (propozycja cyklu zajęć poświęconych rozwijaniu literackiej sprawności...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrowolska Danuta: Książka oczekiwana przez polonistów. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 144-146 (dot. t. 2...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gurbiel Andrzej: Człowiek i fantazmaty. Polonistyka 1992 nr 5 s. 310-311  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pieścikowski Edward: Edmund Jankowski - zawsze o Niej. Polonistyka 1995 nr 5 s. 363-364  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka Elżbieta: Szkice o kerygmatycznej lekturze romantyków. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 461-463  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Dyskretny urok błahostek albo Trzech autorów w jednym. Polonistyka 1993 nr 8 s. 497-498  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Zabawy literackie. Polonistyka 1993 nr 8 s. 495-496  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Banowska Lidia: Łacina po polsku. Polonistyka 1999 nr 5 s. 313-315  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Padalak Janusz: Dwa razy o "Historii literatury polskiej" Czesława Miłosza. Polonistyka 1994 nr 6 s. 374-375  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klein Edward: O rozpoznawaniu wartości w literaturze. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 142-143  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiec Izolda: Historia literatury polskiej XX wieku - in statu nascendi. Polonistyka 1993 nr 10 s. 623-625  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: "Słownik literatury polskiej XX wieku". Polonistyka 1993 nr 10 s. 622-623  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łojek Mieczysław: Nauczyciel i badacz. Polonistyka 1995 nr 5 s. 373-374  szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: P.Ś.: Współczesna poezja metafizyczna - Berlin '94. Polonistyka 1995 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seul Anastazja: [Tysiąc] lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk-Peplin, 10-12 kwietnia 1997 r. Polonistyka 1997 nr 7 s. 443-444 (spraw....) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: O Zjeździe ze stanowiska umiarkowanego sceptyka. Polonistyka 1996 nr 3 s. 139-141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bortnowski Stanisław: Naiwne pytania po Zjeździe Polonistów. Polonistyka 1995 nr 10 s. 686-688  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: O Zjeździe Polonistów wobec "Naiwnych pytań...". Polonistyka 1996 nr 3 s. 141-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Pogłos. Polonistyka 1996 nr 3 s. 131-133 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Lekcja tradycji, lekcja czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Smak niedosytu. Polonistyka 1996 nr 3 s. 134-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Jermacz Elżbieta: Olsztyńskie echa Zjazdu Polonistów. Polonistyka 1996 nr 3 s. 189  szczegóły 
artykuł: Kalinowska Marta: Z uczniowskiego punktu widzenia. Polonistyka 1996 nr 3 s. 154-158 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O potrzebie podejrzeń. Polonistyka 1996 nr 3 s. 151-152 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław: Refleksje pozjazdowe. Polonistyka 1996 nr 3 s. 144-145  szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław, Uryga Zenon: Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja" (22-25 maja 1995 r. w Warszawie). Polonistyka 1995 nr 8 s. 515  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka 1995 nr 5 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Polonistyczne syndromy. Polonistyka 1996 nr 3 s. 152-154 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Głosy o kanonie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 158-161 (spraw. z dyskusji z pierwszego dnia zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Polonistyka 1996 nr 3 s. 186-187 (nt. małym zainteresowaniu mediów Zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Sulikowski Andrzej: Mądrość czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 264-266  szczegóły 
artykuł: Ślósarz Anna: Polska wieża Babel. Polonistyka 1996 nr 3 s. 146-151 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Czy zmiany sprzyjają edukacji?. Polonistyka 1995 nr 5 s. 260-261  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stec Wiesław: Wilno i Wileńszczyzna w Białymstoku. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 305-311  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: 350 lat obecności zakonu pijarów w Polsce. Polonistyka 1993 nr 3 s. 187-188 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Gąssowski Szczepan: Notatnik wydawcy. Polonistyka 1989 nr 3 s. 229-231 (fel. nt. nowości wydawn. z zakresu historii literatury polskiej...) szczegóły 
130.artykuł: Inglot Mieczysław: Modlitwa o urodzaj uśmiechu. Polonistyka 1995 nr 7 s. 452-457 (humor, radość w literaturze od Ignacego Krasickiego do Konstantego Ild...) szczegóły 
131.artykuł: Koehler Krzysztof: Progresywny klasycyzm. Polonistyka 2000 nr 2 s. 72-78 (klasycyzm jako nurt intelektualny związany z ideami progresywnymi w Od...) szczegóły 
132.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Kilka uwag o tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 71-77 (tradycja w ujęciu historyczno-literackim...) szczegóły 
133.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Pozytywizm i Młoda Polska w kontekście literackim Europy i Orientu. Polonistyka 1991 nr 9 s. 557-575  szczegóły 
134.artykuł: Markiewicz Henryk: Co się dzieje w nauce o literaturze polskiej?. Polonistyka 2000 nr 7 s. 389-396 (współczesny obraz literaturoznawstwa polskiego - najnowsze tendencje w...) szczegóły 
135.artykuł: Przymuszała Beata: O nadziei - czyli między czytaniem a sensem. Polonistyka 2002 nr 4 s. 248-251 (dot. interpretowania poezji...) szczegóły 
136.artykuł: Raubo Grzegorz: Gesty pokorne w staropolskich kolędach i pastorałkach. Polonistyka 2002 nr 8 s. 468-473  szczegóły 
137.artykuł: Seul Anastazja: Wokół "sacrum" i "sanctum". Polonistyka 1997 nr 7 s. 404-408 (wieloznaczność "sacrum" na przestrzeni historii polskiej literatury...) szczegóły 
138.artykuł: Skotnicka Gertruda: W fantastycznym świecie małej pomorskiej ojczyzny. Polonistyka 1998 nr 5 s. 288-293 (nt. baśni regionów Pomorza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stec Wiesław: O książce i czytelniku w dawnej Polsce. Polonistyka 1991 nr 7 s. 466-470  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Czyż Antoni: Poezja pasyjna polskiego średniowiecza. Polonistyka 1995 nr 10 s. 662-666  szczegóły 
141.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Latiitas polska. Polonistyka 1999 nr 8 s. 483-488 (staropolskie pismiennictwo polskie w jęz. łacińskim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stec Wiesław: Renesans polski w kontekście europejskim. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 135-139  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Libera Zdzisław: "Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem prawdziwie wolnym!..." (O publicystyce Sejmu Czteroletniego). Polonistyka 1989 nr 10 s. 723-733  szczegóły 
145.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: W kręgu żywej tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.N.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 185  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Borowczyk Jerzy: Filomackie "credo". Franciszek Malewski przed komisją śledczą Nowosilcowa. Polonistyka 1999 nr 10 s. 602-608 (nt. Towarzystwa Filomatów, także o związkach z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
149.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
150.artykuł: Fiećko Jerzy: Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Polonistyka 1999 nr 10 s. 582 (wieloznaczność i nowatorstwo polskiego romantyzmu...) szczegóły 
151.artykuł: Nowicka Elżbieta: Kresy romantyków. Polonistyka 1997 nr 4 s. 201-206 (mit kresowy w literaturze romantycznej...) szczegóły 
152.artykuł: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm - kontynuacja i wyzwanie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 260-265 (o konieczności przemyślenia na nowo i przewartościowania polskiego rom...) szczegóły 
153.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Małgorzata: Zapomniane wielkości Romantyzmu. Polonistyka 1994 nr 7 s. 444-445  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gajda Kazimierz: Pasjonujaca lektura i wyzwanie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 500-501  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Gałowicz Andrzej: Podbarwić pozytywizm. Polonistyka 2003 nr 8 s. 461-464 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
158.artykuł: Gloger Maciej: Pozytywizm trudny i ciekawy. Polonistyka 2003 nr 8 s. 457-460  szczegóły 
159.artykuł: Guzik Barbara: Pozytywizm - ale jaki?. Polonistyka 2003 nr 8 s. 452-456 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
160.artykuł: Ratajczak Michał: Pozytywizm? Pozytywizm!. Polonistyka 2003 nr 8 s. 451 (wstęp do numeru...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Giermańska Małgorzata: Z dziejów "idealistów polskich". Polonistyka 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieraj Tomasz: Naturalizm wielki i nieznany. Polonistyka 2003 nr 8 s. 505-507  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzezińska Halina: W świecie polskiej książki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 132-135  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1996 nr 3 s. 184-185  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Odkopać mamuta awangardy!. Polonistyka 1993 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Między smutnym cedrem a wierzbą płaczącą. Polonistyka 1993 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Bakuła Bogusław: Świat naukowo-artstyczny lwowskiej "knajpy" lat 30.: "Szkocka", "Atlas", "Pod Gwiazdką". Polonistyka 2001 nr 9 s. 516-523  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 127-128  szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Inglot Mieczysław, Puzynina Jadwiga: Dokument politycznego egzorcyzmu (W pięćdziesiątą rocznicę aresztowania pisarzy polskich we Lwowie przez NKWD). Polonistyka 1990 nr 8 s. 387-395 (dot. aresztowania w 1940 roku: Juliusza Balickiego, Władysława Broniew...) szczegóły 
176.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: Dramatopisarstwo Pierwszej i Drugiej Emigracji. Polonistyka 1998 nr 6 s. 324-334  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leciński Maciej: Kilka brakujących przypisów. Polonistyka 2002 nr 2 s. 114-118  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 122  szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczak Michał: Więcej niż przewodnik. Polonistyka 2001 nr 4 s. 246-248  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 2 s. 122  szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 573 (nota...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: Niewyraźny zarys. Polonistyka 2001 nr 3 s. 182-185 (dot. art. Wojciecha Tomasika...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 6 s. 376  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 697  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: Książka, czyli proszek do prania. Polonistyka 1998 nr 10 s. 694-696  szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sowiński Gerard: Lekcja polskiego na polskim. Polonistyka 1994 nr 8 s. 498-499  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Wielopolski Wojciech: Edukacje i emocje. Polonistyka 2003 nr 8 s. 501-504  szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Sen i inne referaty. Polonistyka 1998 nr 5 s. 315 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Balcerzan Edward: Pokolenia się sprzymierzyły. Polonistyka 1996 nr 8 s. 559-562 (wywiad nt. przełomowego znaczenia dla literatury polskiej października...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 3 s. 181-182  szczegóły 
195.artykuł: Czapliński Przemysław: Odrodzeni po socrealizmie. Polonistyka 1996 nr 8 s.528-533 (twórczość pisarzy socrealizmu po roku 1956...) szczegóły 
196.artykuł: Drzewucki Janusz: Plejada. Polonistyka 1996 nr 8 s. 525-527 (nt. literackiego pokolenia 1956 i jego znaczenia dla historii literatu...) szczegóły 
197.artykuł: Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy: Inspiracje i konteksty. Pokolenie "bruLionu" wobec tradycji literackiej. Polonistyka 1996 nr 8 s. 540-545 (literatura końca lat 80....) szczegóły 
198.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Było i trwa. Polonistyka 1996 nr 8 s. 523-525 (nt. miejsca twórców pokolenia 1956 w historii literatury polskiej; tyt...) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 4 s. 250-251  szczegóły 
200.artykuł: Sienkiewicz Barbara: O straconych szansach pokolenia "Współczesności". Polonistyka 1996 nr 8 s. 533-539  szczegóły 
201.artykuł: Szaruga Leszek: Literatura lat osiemdziesiątych. Sonda. Polonistyka 1999 nr 1 s. 4-10 (proza i poezja twórców starszego i najmłodszego pokolenia...) szczegóły 
202.artykuł: Szaruga Leszek: Opowieść epistolarna. Polonistyka 1998 nr 6 s. 334-338 (nt. korespondencji pisarzy na emigracji...) szczegóły 
203.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Antyku naszego powszedniego... Polonistyka 1999 nr 5 s. 302-305 (antyczne inspiracje we współczesnej literaturze...) szczegóły 
204.artykuł: Wiegandt Ewa: Europejska ojczyzna. Polonistyka 1993 nr 7 s. 387-390 (literatura polska wobec literatury europejskiej - wspólnota i odrębnoś...) szczegóły 
205.artykuł: Wiegandt Ewa: Literackie formy świadomości kresowej. Polonistyka 1997 nr 4 s. 196-201 (świadomość kresowa w literaturze współczesnej, m.in. na przykładzie tw...) szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 10 s. 775-776  szczegóły 
207.artykuł: Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna na tle innych sztuk. Polonistyka 1992 nr 4 s. 195-210  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Kornhauser Julian: Krytyka i polityka: życie nieliterackie. Polonistyka 2000 nr 9 s. 516-521 (szkic...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orski Mieczysław: Dyscyplinować "chełbię". Polonistyka 1997 nr 8 s. 503-504  szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Wiersze zamiast poezji. Polonistyka 1999 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orski Mieczysław: Od Arkadii domowej do mieszkania-azylu. Polonistyka 1996 nr 8 s. 566-569  szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Lingwiści i... nauczyciele. Polonistyka 1995 nr 9 s. 626-628  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arasimowicz Roman: Łyżkami brać na lekcje. Polonistyka 1992 nr 4 s. 249-250  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Nowy, wspaniały świat liryki polskiej.... Polonistyka 1992 nr 4 s. 246-249  szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graf Paweł: Mariana Stali sylwy krytyczne. Polonistyka 1998 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 252  szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dabert Dobrochna: Leszka Szarugi spojrzenie na poezję. Polonistyka 1995 nr 6 s. 439-441  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Bortnowski Stanisław: Przedmiot w poezji. Polonistyka 2002 nr 10 s. 580-586 (dot. twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Groch...) szczegóły 
220.artykuł: Dabert Dobrochna: "Dziurawimy słowami ciszę". O poezji stanu wojennego. Polonistyka 1999 nr 1 s. 11-17  szczegóły 
221.artykuł: Franaszek Andrzej: "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice". O późnej poezji Mistrzów. Polonistyka 1999 nr 4 s. 196-202 (dot. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
222.artykuł: Michałowski Piotr: Miniatury poetyckie w literaturze współczesnej. Polonistyka 1993 nr 9 s. 518-524 (miniatura poetycka jako typowe zjawisko współczesnej poezji od lat 80....) szczegóły 
223.artykuł: Mielniczuk Julia: Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki. Polonistyka 1999 nr 4 s. 240-245 (interpretacja porównawcza wierszy: "Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa ...) szczegóły 
224.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polska poezja współczesna w Szwecji. Polonistyka 1999 nr 2 s. 111-113 (nt. tłumaczeń i obecności polskiej poezji w Szwecji w ciągu ostatnich ...) szczegóły 
225.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Wizytówka poetycka wileńskiego środowiska polskiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 226 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
226.artykuł: Stala Marian: Nowa poezja. Polonistyka 1992 nr 4 s. 211-215 (poezja polska od lat 70....) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
228.artykuł: Urbankowski Bohdan: Poezja lat osiemdziesiątych. Polonistyka 1990 nr 9 s. 451-474  szczegóły 
polemika: Lam Andrzej: Polonistyka 1991 nr 7 s. 473 (z odp. Bohdana Urbankowskiego, s. 473-478...) szczegóły 
229.artykuł: Zarębianka Zofia: Odpowiedzialność poety. Polonistyka 1998 nr 1 s. 34-38 (twórczość Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza wo...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Zgółkowa Halina: Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych. Polonistyka 1989 nr 6 s. 441-449  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Tropiciel śladów przełomu. Polonistyka 1998 nr 6 s. 380-381  szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 4 s. 252  szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Portret krytyka z czasów Przemiany. Polonistyka 1998 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dietrich Janina: Polonistyka 1989 nr 7 s. 549-552  szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 573 (nota...) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 3 s. 190  szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Wypisy z ksiąg politycznych. Polonistyka 2003 nr 1 s. 58-60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
238.artykuł: Bratkowski Piotr: Dziesięć zwykłych lat?. Polonistyka 1990 nr 9 s. 475-480 (nt. prozy lat 80....) szczegóły 
239.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 7 s. 462-466  szczegóły 
240.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Zabawa w literaturę. Polonistyka 1998 nr 1 s. 29-34 (postmodernistyczna świadomość literatury polskiej, dot. najnowszej pro...) szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 10 s. 774-775  szczegóły 
Literatura polska po 1989
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warkocki Błażej: Karoca z dyn(i)amitem. Polonistyka 2002 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leciński Maciej: Kilka brakujących przypisów. Polonistyka 2002 nr 2 s. 114-118  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczak Michał: Więcej niż przewodnik. Polonistyka 2001 nr 4 s. 246-248  szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 2003 nr 5 s. 318  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
247.artykuł: Borzeskowska Anna, Francuzik Karol: Poeta internauta. Polonistyka 2002 nr 2 s. 90-93 (dot. literatury publikowanej w Internecie i czasopism literackich istn...) szczegóły 
248.artykuł: Czapliński Przemysław: Wytwarzanie obecności. Polonistyka 2000 nr 9 s. 522-527 (odpowiedź na ankietę redakcji: Autorzy źle "obecni" - dzisiaj...) szczegóły 
249.artykuł: Kępiński Piotr: Ring wolny - starcia nie ma. Polonistyka 2000 nr 9 s. 530 (odpowiedź na ankietę redakcji: Autorzy źle "obecni" - dzisiaj...) szczegóły 
250.artykuł: Klejnocki Jarosław: Czas zastoju i nudy. Polonistyka 2000 nr 9 s. 531-532 (odpowiedź na ankietę redakcji: Autorzy źle "obecni" - dzisiaj...) szczegóły 
251.artykuł: Mergler Lech: Czytam, więc jestem. Polonistyka 2002 nr 2 s. 82-86 (m.in. nt. marginalizacji literatury i książek w mediach...) szczegóły 
252.artykuł: Wencel Wojciech: Niepoprawni - wykluczeni. Polonistyka 2000 nr 9 s. 528-529 (odpowiedź na ankietę redakcji: Autorzy źle "obecni" - dzisiaj...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: Wykorzenienie i literatura. Polonistyka 2003 nr 10 s. 51-53 (z notką biograficzną autora recenzji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Mergler Lech: Kultura czy cool-tura. Polonistyka 2002 nr 7 s. 441-443 (dot. poezji i tekstów krytycznoliterackich publikowanych w Internecie...) szczegóły 
255.artykuł: Stawiszyński Tomasz: Interpretacja i kazuistyka. Polonistyka 2002 nr 2 s. 87-89 (nt. współczesnej krytyki literackiej...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Orski Mieczysław: Dyscyplinować "chełbię". Polonistyka 1997 nr 8 s. 503-504  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graf Paweł: Mariana Stali sylwy krytyczne. Polonistyka 1998 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Co się dzieje w młodej poezji polskiej?. Polonistyka 1995 nr 6 s. 394-398  szczegóły 
259.artykuł: Burszta Artur: Współczesna poezja? Naprawdę warto!. Polonistyka 2002 nr 2 s. 106-109 (wywiad; także nt. Portu Legnica; rozm. P.Ś....) szczegóły 
260.artykuł: Franaszek Andrzej: "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice". O późnej poezji Mistrzów. Polonistyka 1999 nr 4 s. 196-202 (dot. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
261.artykuł: Franczak Jerzy: Strategie językowe najmłodszej poezji. Polonistyka 2002 nr 9 s. 537-541 (dot. twórczości poetów urodzonych w latach 70. i później...) szczegóły 
262.artykuł: Gola Justyna: Zmęczeni (o poetach najmłodszych). Polonistyka 2002 nr 2 s. 93-97  szczegóły 
263.artykuł: Kępiński Piotr: Pociąg do formy. Polonistyka 2000 nr 3 s. 148-153 (neoklasycyzm w poezji lat 90....) szczegóły 
264.artykuł: Legeżyńska Anna: Uparty duch klasycyzmu (w młodej poezji po 1989 roku). Polonistyka 2000 nr 2 s. 83-89  szczegóły 
265.artykuł: Mergler Lech: Kultura czy cool-tura. Polonistyka 2002 nr 7 s. 441-443 (dot. poezji i tekstów krytycznoliterackich publikowanych w Internecie...) szczegóły 
266.artykuł: Mielniczuk Julia: Dawanie świadectwa - Herbert, Polkowski, Świetlicki. Polonistyka 1999 nr 4 s. 240-245 (interpretacja porównawcza wierszy: "Przesłanie Pana Cogito" Zbigniewa ...) szczegóły 
267.artykuł: [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2003 nr 6 s. 381 (nt. serii publikacji poetyckich Portu Legnica...) szczegóły 
268.artykuł: Stala Marian: Nowa poezja. Polonistyka 1992 nr 4 s. 211-215 (poezja polska od lat 70....) szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
270.artykuł: Śliwiński Piotr: Gry i grymasy. Polonistyka 1995 nr 7 s. 457-462 (w twórcz. poetów: Marcin Świetlicki, Krzysztof Koehler...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopeć Zbigniew: Niedosyt vs apetyt. Polonistyka 2003 nr 10 s. 54-55 (z notą biograficzną autora recenzji...) szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: Wykorzenienie i literatura. Polonistyka 2003 nr 10 s. 51-53 (z notką biograficzną autora recenzji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Kopeć Zbigniew: Kariera banału. Polonistyka 2002 nr 2 s. 68-74 (nt. prozy autorów:...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Czas wielkiej nadziei. Polonistyka 1996 nr 8 s. 516-522 (życie literackie i kulturalne po 1956, także o "odwilży" na przełomie ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
276.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 10 s. 563-564  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: Bortnowski Stanisław: Belfer akademicki twórczy, nauczyciel nietwórczy. Polonistyka 1997 nr 6 s. 374 (nt. praw autorskich związanych z wykładami oraz konspektami zajęć...) szczegóły 
polemika: Turowski Stanisław: W obronie nauczyciela twórczego. Polonistyka 1997 nr 10 s. 615  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1995 nr 2 s.125-126 (ogł., regulamin...) szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 2003 nr 9 s. 570 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.K-R): Kronika. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbankowski Bohdan: Co było i czego nie było podczas Dziewiętnastej Jesieni. Polonistyka 1991 nr 3 s. 186-190 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1989 nr 3 s. 236-237  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sprawka Anna: Kolejne imprezy Towarzystwa Sienkiewiczowskiego. Polonistyka 1991 nr 3 s. 190-192 (o przyznaniu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
284.artykuł: Tabako Tomasz: "Donoszę, panie naczelniku...". O promocji literatury i pismmie "2B". Polonistyka 2001 nr 5 s. 273-278 (nt. form promocji literatury polskiej w Stanach Zjednoczonych przez Po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piber Andrzej: Polonistyka 1989 nr 1 s. 73-75 ([spraw.]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
286.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Polonistyka 2002 nr 5 s. 30-31  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Kij w mrowisku, czyli słownik. Polonistyka 1996 nr 3 s. 176-177  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: O "Słowniku wyrazów kłopotliwych" - uwag kilka. Polonistyka 1995 nr 4 s. 244-245  szczegóły 
recenzja: Podracki Jerzy: Wyrazy kłopotliwe. Polonistyka 1995 nr 4 s. 242-243  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieckula Franciszek: Nowe opracowanie frazeologii. Polonistyka 1996 nr 7 s. 501-503  szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.Rz.: Noty. Polonistyka 1999 nr 6 s. 381  szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kita Małgorzata: Słownik jako narzędzie stylu. Polonistyka 2000 nr 4 s. 225-228  szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Patrzałek Tadeusz: Dwa nowe słowniki. Polonistyka 2001 nr 10 s. 625-627  szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciechanowska Joanna: Nareszcie dla najmłodszych. Polonistyka 1998 nr 5 s. 308-309  szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Patrzałek Tadeusz: Dwa nowe słowniki. Polonistyka 2001 nr 10 s. 625-627  szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podracki Jerzy: Warto polecić nowy słownik. Polonistyka 1995 nr 5 s. 366-369  szczegóły 
nawiązanie: Saloni Zygmunt: Polonistyka 1995 nr 8 s. 551-552 (list do red....) szczegóły 
polemika: Zgółkowa Halina: Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu w odpowiedzi. Polonistyka 1995 nr 8 s. 552  szczegóły 
recenzja: Puzynina Jadwiga: O "Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny" raz jeszcze. Polonistyka 1996 nr 5 s. 305-309  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 3 s. 187 (omów. nru specjalnego wyd. w 2000...) szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 9 s. 570 (omów. nru 6 z 1993 r....) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 4 s. 251 (omów. nr 1 z 2001...) szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Wśród pism. Polonistyka 1990 nr 10 s. 563 (omów. nru 6/8 z 1989 roku...) szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Luterek Grzegorz: Światło Tradycji. Polonistyka 2002 nr 2 s. 80-81 (dot. działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 8 s. 568-569 (omów. nru 1. 1998...) szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1994 nr 6 s. 375-376 (omów. zawartości numeru 1. z 1993...) szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mrówa Bogumiła: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 7 s. 502-503 (omów. nru 5. 1998...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1999 nr 10 s. 632 (omów. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2003 nr 6 s. 382 (omówienie numerów 2/3 z 2001 r. i 5/6 z 2002 r....) szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 1 s. 61-62 (omów. nru 9 1970...) szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o "FA-arcie", a boicie się zapytać. Polonistyka 2002 nr 2 s. 79-80 (dot. historii i działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1999 nr 2 s. 125 (omów. nru 1/2 1998...) szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.K.: "Guliwer - czasopismo o książce dla dziecka. Polonistyka 1991 nr 8 s. 542, 540  szczegóły 
artykuł: Baluch Alicja: Dlaczego "Guliwer"?. Polonistyka 1992 nr 3 s. 170-171 (omów. nowego czasopisma...) szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szybowicz Eliza: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 2 s. 125-126 (omówienie numeru 8...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małecka Maria: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 6 s. 377-378 (omów. z. 2/3 1996...) szczegóły 
artykuł: Małecka Maria: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 2 s. 121-122 (omów. nru 1. 1997...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 7 s. 443-445 (omówienie numeru 9 z 2001 r....) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2003 nr 5 s. 316-317 (omówienie zawartości numeru 1 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 6 s. 379 (nt. nru 1/2 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 9 s. 570-571 (omów. nru 1/2 z 2001...) szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Z dystansu, z kresów. Polonistyka 2002 nr 2 s. 77-78 (dot. historii i działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: "Kresy". Polonistyka 1993 nr 2 s. 120  szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 10 s. 633-634 (omów. nr 18 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 9 s. 571-572 (omów. nru 9/10 1992...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 6 s. 381-382 (omów. nru 3 1997...) szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 7 s. 440 (historia i profil pisma...) szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 10 s. 564 (omów. nru 2/3 z 1990 roku...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maj Bronisław: "NaGłos" i okolice. Polonistyka 1999 nr 1 s. 42-47 (wyw. nt. początków czasopisma, spotkań od 1983 w Klubie Inteligencji K...) szczegóły 
artykuł: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1991 nr 7 s. 462-466 (omów. nru 2. 1990...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 1 s. 61 (omów. nru 3 1991...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1996 nr 1 s. 58-59 (omów. nru 18/19 1995...) szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wantuch Wiesława: Przegląd prasy. Polonistyka 1999 nr 6 s. 379-380 (omów nrów 2 i 3 1997...) szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 8 s. 510 (omówienie nr 7/8 z 2002 r....) szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 5 s. 314-315 (dot. nru 2 z 2001...) szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 8 s. 504-505 (omów. zawartości nr 2 z 1992 r....) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Metodyka konkretu. Polonistyka 1993 nr 6 s. 367-370 (o metodyce nauczania w czasopismie...) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1996 nr 9 s. 632-633 (omów. czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 6 s. 379-380 (omówienie numeru 5 z 2001 r....) szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 5 s. 317-318 (z okazji 80-lecia czasopisma...) szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 10 s. 631-632 (omów dod. Kultura do nru 31 1993...) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: List do Czytelników. Polonistyka 2002 nr 7 s. 431 (dot. numeru 5 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: Rola wyobraźni. Polonistyka 2000 nr 7 s. 387-388 (artykuł wstępny do numeru 7...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: W progach trzeciego Tysiąclecia. Polonistyka 2000 nr 1 s. 3 (art. wstępny do nru 1...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji: Zanurzyć w czasie. Polonistyka 2000 nr 8 s. 451 (artykuł wstępny do numeru 8...) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji. Polonistyka 1992 nr 5 s. 259-261 (art. wstępny do nru 5....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Od redakcji. Polonistyka 1992 nr 1 s. 3-5 (art. wstępny po zmianie zespołu red....) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Jakich artykułów metodycznych życzyłbym memu pismu?. Polonistyka 1992 nr 6 s. 365-366  szczegóły 
artykuł: Kasprzycka Alicja: Z obrad Komitetu Redakcyjnego "Polonistyki". Polonistyka 1989 nr 7 s. 555-558 (II 1989; spraw....) szczegóły 
artykuł: Kasprzycka Alicja: Zebranie Komitetu Redakcyjnego "Polonistyki". Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 313-315 (rec. rocznika 1989...) szczegóły 
artykuł: Kryda Barbara: Szkic do monografii "Polonistyki". Refleksje nie tylko historyczne. Polonistyka 1995 nr 2 s. 69-79  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O literackich sporach i edukacji. Polonistyka 2001 nr 4 s. 196-201 (nt. zawartości nru 3 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od Redakcji: Kłopotliwe wartości. Polonistyka 2000 nr 3 s. 131 (art. wstępny do nru 3...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od Redakcji: Radości i niepokoje. Polonistyka 2000 nr 10 s. 579 (artykuł wstępny do numeru 10...) szczegóły 
artykuł: Marek Małgorzata: "...dzięki "Polonistyce" nauczyciel nie czuje się bezradny..." - ta i inne opinie na temat pisma. Polonistyka 1995 nr 7 s. 508-510  szczegóły 
artykuł: O nowej "Polonistyce" - dobrze czy źle?. Polonistyka 1993 nr 8 s. 501-503 (art. red. nt. oceny czasopisma podczas posiedzenia kolegium redakcyjne...) szczegóły 
artykuł: Patrzałek Tadeusz: Od Redakcji: Styl to człowiek. Polonistyka 2000 nr 4 s. 195 (art. wstępny do nru 4...) szczegóły 
artykuł: Ratajczak Michał: Od Redakcji: Czego potrzebują nauczyciele?. Polonistyka 2000 nr 5 s. 259 (art. wstępny do nru 5...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Od Redakcji: Niepokój. Polonistyka 2000 nr 2 s. 67 (art. wstępny do nru 2...) szczegóły 
artykuł: Wantuch Wiesława: Od Redakcji: Literatura "źle obecna" - dzisiaj. Polonistyka 2000 nr 9 s. 515 (artykuł wstępny do numeru 9...) szczegóły 
artykuł: Z.B.: "...trafia w potrzeby środowiska...", czyli o dorocznej ocenie "Polonistyki". Polonistyka 1994 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
artykuł: Zgółka Tadeusz: Od Redakcji:Nowe relacje - polonista a neofilologia. Polonistyka 2000 nr 6 s. 323 (art. wstępny do nru 6...) szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szybowicz Eliza: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 2 s. 125-126 (omówienie numeru 14/15...) szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 1 s. 61-62 (omów. nru 50 1991...) szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Śliwinski Piotr] P.Ś.: Przegląd prasy. Polonistyka 2003 nr 2 s. 126  szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 4 s. 249-250 (omów. nru 9 z 1993...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2003 nr 1 s. 61-62 (omówienie numeru 11 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 9 s. 569 (omów. nru 7/8 1997...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 5 s. 314-315 (dot. nru 2 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 4 s. 253-254 (omów. nru 10. z 1997...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 10 s. 697-698 (omów. nru 7/8 1998...) szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1999 nr 4 s. 251-252 (omów. nru 13/14 1998...) szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 1 s. 61 (omów. nru 1/2 1991...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 7 s. 442 (omów. z. 1/2 1997...) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 2 s. 121-122 (omów. nr 10 z 1993...) szczegóły 
artykuł: Wiatr Aneta: Laboratoria kultury. Polonistyka 2002 nr 2 s. 75-76 (dot. historii i działalności pisma...) szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 10 s. 633-634 (omówienie nr 36 z 2002 r....) szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Przegląd prasy. Polonistyka 1995 nr 2 s. 123-124 (omów....) szczegóły 
artykuł: Mrówa Bogumiła: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 7 s. 502-503 (omów. nru 1. 1998...) szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 4 s. 250-151 (omów. nru 1. 1998...) szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 1 s. 61-62 (omów. zawartości numeru 43....) szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 3 s. 185-187 (omów. nr 9 z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 7 s. 442-443 (omów. nru 3 1993...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 469-470 (omów. nru 8. 1991...) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 5 s. 315-317 (omówienie numeru 8 z 2001 r....) szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 10 s. 697-698 (omów. nru 6. 1998...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
333.artykuł: Borzeskowska Anna, Francuzik Karol: Poeta internauta. Polonistyka 2002 nr 2 s. 90-93 (dot. literatury publikowanej w Internecie i czasopism literackich istn...) szczegóły 
334.artykuł: Małecka Maria: W czasopismach językoznawczych. Polonistyka 1995 nr 8 s. 568-569 (omów. periodyków Poradnik Językowy" i Język Polski...) szczegóły 
335.artykuł: Mergler Lech: Czytam, więc jestem. Polonistyka 2002 nr 2 s. 82-86 (m.in. nt. działalności czasopism literackich...) szczegóły 
336.artykuł: P.Ś.: Przegąd prasy. Polonistyka 1999 nr 9 s. 566-567 (nt. czasopism i dodatków zawierających omówienia nowości książkowych...) szczegóły 
337.artykuł: Śliwińska Dorota: Młodzież a pisma dla młodzieży. Polonistyka 1993 nr 1 s. 53-55  szczegóły 
338.artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 7 s. 442-443 (omów. nr 4 z 1993 r....) szczegóły 
339.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 8 s. 506-507 (nt. internetowego czasopisma TIN Tygodnik Internetowy...) szczegóły 
340.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1995 nr 1-7, 9-10 (przegląd pism literackich...) szczegóły 
341.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 1-10 (prezentacja wybranych artykułów poświęconych głównie literaturze wspó...) szczegóły 
342.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2000 nr 1-5, 7, 9-10 (prezentacja wybranych artykułów poświęconych głównie literaturze wspó...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2001 nr 1 s. 58-59 (omów. profilu pisma, szerzej o zawartości nr 14...) szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Polonistyka 1994 nr 1 s. 61-62 (omów. zawartości numeru 43....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ku Europie, ku światu. Polonistyka 2003 nr 6 s. 323 (wstęp do numeru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysłouch Seweryna: Ala ma... pomysły!. Polonistyka 1999 nr 7 s. 435-437  szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smuszkiewicz Antoni: Literatura i hierarchia wartości. Polonistyka 1995 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frycie Stanisław: Polonistyka 1989 nr 10 s. 776-778  szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frycie Stanisław: Polonistyka 1989 nr 10 s. 778-780  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochanowska Ewa: Dziecko w świecie marzeń. Polonistyka 1997 nr 5 s. 316-317  szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawadzki Tadeusz: Książka o międzywojennej prozie społeczno-obyczajowej dla młodzieży. Polonistyka 1991 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobecka Marta: "Krytyka i recepcja literatury dla dzieci i młodzieży". Polonistyka 1991 nr 3 s. 185-186 (spraw....) szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobecka Marta: Polonistyka 1989 nr 10 s. 789-790  szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miszczuk Robert, Zając Michał: Sztuka książki dziecięcej w Polsce. Polonistyka 1990 nr 10 s. 571-573  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Frycie Stanisław: Współczesny stan badań o literaturze dla dzieci i młodzieży. Polonistyka 1991 nr 8 s. 526-533  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: Polonistyka 1989 nr 10 s. 790-792  szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karasińska Marta: Biennale Sztuki dla Dziecka. Polonistyka 1994 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieciństwo i "sacrum". Polonistyka 1998 nr 2 s. 123-124 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
359.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Groteska - pisarstwo niebanalne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 504-505  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
360.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkolne pożytki z dziecięcego poezjowania. Polonistyka 1993 nr 9 s. 550-556 (analiza twórczości poetyckiej dzieci i wykorzystanie jej w nauczaniu j...) szczegóły 
361.artykuł: Salitra Krystyna: Zabawa w układanie słów. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 456-457, 470 (nt. pokłosia Konkursu Twórczości Własnej w Zespole Szkół Włokienniczo-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Rychlewski Marcin: Popkultura - podkultura?.... Polonistyka 2002 nr 1 s. 3 (dot. m.in. związków literatury z muzyką rockową...) szczegóły 
363.artykuł: Żabski Tadeusz: Dzieje literatury popularnej. Krótki kurs. Polonistyka 1994 nr 3 s. 132-138  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Prowincje literackie naszych czasów. Polonistyka 1997 nr 9 s. 521-526 (motyw wsi, prowincji, Kresów i Ameryki w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
367.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Dojrzewanie i autorytety. Polonistyka 2002 nr 3 s. 142-147 (dor. m.in. tematu autorytetu, piarza, nauczyciela w literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Karasińska Marta: Ze smoczej jamy do postmodernizmu. Polonistyka 1995 nr 7 s. 467-471 (smok w literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Kułakowska Joanna: Prowincja romantyków. Polonistyka 1997 nr 9 s. 516-521 (romantyczny mit prowincji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Legeżyńska Anna: Dom w kulturze. Polonistyka 1994 nr 4 s. 197-202  szczegóły 
371.artykuł: Legeżyńska Anna: Dom w poezji. Polonistyka 1995 nr 6 s. 409-414  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Pamięć i literatura. Polonistyka 1997 nr 2 s. 111-114  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
373.artykuł: Bakuła Bogusław: Literatura polska o Powstaniu Węgierskim 1956. Polonistyka 1996 nr 8 s. 562-563  szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 302  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warkocki Błażej: Karoca z dyn(i)amitem. Polonistyka 2002 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przymuszała Beata: Kobieto - jaki jest dzisiaj "jasny portret twój"?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 503-506  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Ćwiklak Kornelia: Bliscy nieznajomi. Proza pogranicza wobec narodowych stereotypów. Polonistyka 1999 nr 3 s. 163-168 (Niemcy z okresu II wojny w polskiej prozie współczesnej...) szczegóły 
378.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Między lustrami. Polacy o Niemcach - Polacy o Polakach. Polonistyka 1999 nr 3 s. 174-180 (w polskiej literaturze współczesnej...) szczegóły 
379.artykuł: Szaruga Leszek: Od stereotypów do wyzwolenia z historii. Polonistyka 1999 nr 3 s. 144-150 (postać Niemca w polskiej literaturze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 4 s. 254  szczegóły 
381.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 8 s. 447  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: Czermińska Małgorzata: Temat kresowy w prozie powojennej. Polonistyka 1992 nr 10 s. 581-588  szczegóły 
383.artykuł: Stankowska Agata: Potrzeba Litwy. Kresy w literaturze powojennej. Polonistyka 1997 nr 4 s. 225-230 (mi.in. w twórczości Tadeusza Konwickiego, Józefa Mackiewicza i Czesław...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopeć Zbigniew: Niedosyt vs apetyt. Polonistyka 2003 nr 10 s. 54-55 (z notą biograficzną autora recenzji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
385.artykuł: Zapędowska Magdalena: Kreacje i rekonstrukcje. Gdańsk w prozie współczesnej. Polonistyka 1997 nr 4 s. 219-224  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 145-148 ([dot. nrów 7, 8]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
387.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szabuńko Jolanta: Spotkanie Humanistów Szkół Twórczych. Polonistyka 1997 nr 1 s. 61 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
388.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Poeta i malarz w młodopolskim ogrodzie radosnym. Polonistyka 1997 nr 1 s. 10-16 (motyw ogrodu w poezji Młodej Polski...) szczegóły 
389.artykuł: Kryda Barbara: Zaproszenie do ogrodu. Polonistyka 1997 nr 1 s. 4-9 (ogród w literaturze polskiej...) szczegóły 
390.artykuł: Pachecka Jadwiga: Ogrody utracone. Polonistyka 1997 nr 1 s. 17-20 (motyw ogrodu w literaturze kresowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
391.artykuł: Czajkowska Agnieszka: "Szukaj prawdziwej ojczyzny". Polonistyka 1998 nr 5 s. 264-269 (ojczyzna i tzw. "mała ojczyzna" w literaturze wspólczesnej, m.in. dot....) szczegóły 
392.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Brednia i anagram. Ojczyzna jako przeinaczenie. Polonistyka 2003 nr 1 s. 31-35 (dot. wierszy poetów: Maryna Cwietajewa, Cyprian Kamil Norwid, Miłosz B...) szczegóły 
393.artykuł: Legeżyńska Anna: Dawne i nowe mitologie ojczyzny. Polonistyka 2003 nr 1 s. 3 (wstęp do numeru...) szczegóły 
394.artykuł: Nowacki Dariusz: Język nas zdradza. Polonistyka 2003 nr 1 s. 4-7 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
395.artykuł: Ratajczak Wiesław: Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm. Polonistyka 2003 nr 1 s. 12-15 (j...) szczegóły 
396.artykuł: Skrendo Andrzej: "Bóstwo o rysach okrutnych". Polonistyka 2003 nr 1 s. 8-11 (dot. mitologii narodowej...) szczegóły 
397.artykuł: Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. Polonistyka 2003 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Schiller Aleksandra: Propozycja dla gimnazjum. Polonistyka 2002 nr 5 s. 312 (scenariusz cyklu lekcji pt. "Wędrówką jest życie człowieka"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szypowska Irena: "Hamlet ma książkę w ręku i szpadę u boku". Polonistyka 1990 nr 9 s. 506-507  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
401.artykuł: Bault Aleksandra: Dzieje doktora Fausta. Od legendy do antropologicznego mitu. Polonistyka 2003 nr 2 s. 73-78  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Przedmioty (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
402.artykuł: Bortnowski Stanisław: Przedmiot w poezji. Polonistyka 2002 nr 10 s. 580-586 (dot. twórczości poetów: Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Groch...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobiło Sylwia: "Wyrażanie niewyrażalnego". Polonistyka 1995 nr 4 s. 250-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
404.artykuł: Chrząstowska Bożena: Świętość daleka i bliska. Polonistyka 2003 nr 3 s. 131 (wstęp do numeru...) szczegóły 
405.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura a religia. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 395-399  szczegóły 
406.artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Dzieło literackie i świat sacrum. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 389-394  szczegóły 
407.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Między wyobraźnią, baśnią i mitem - o sferze sacrum w literaturze dla dzieci. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 414-423  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
408.artykuł: Bronikowska-Balewska Agnieszka: Ojcowie dezerterzy. Polonistyka 2002 nr 3 s. 164-169 (dot. utworów autorów: Tadeusz Siejak, Ryszard Sadaj, Grzegorz Strumyk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Baśń z okrutnym zakończeniem. Polonistyka 1998 nr 10 s. 691-693  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
410.artykuł: Legeżyńska Anna: Wykład o wzniosłości. Polonistyka 2002 nr 3 s. 148-152  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
411.artykuł: Chrząstowska Bożena: Od Redakcji. Polonistyka 1993 nr 4 s. 195-197 (Żydzi w literaturze polskiej...) szczegóły 
412.artykuł: Przymuszała Beata: Opis Zagłady - "opowieść negatywna". Polonistyka 2001 nr 10 s. 607-612 (głównie na przykładzie twórczości Michała Głowińskiego, Hanny Krall, I...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzezińska Halina: W świecie polskiej książki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 132-135  szczegóły 
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasprzycka Alicja: Wydawnictwa polskie 1939-1945. Polonistyka 1990 nr 1 s. 73-80  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymaniak Agata: Poezja sama wybiera sobie drogę. Polonistyka 2003 nr 10 s. 48-50 (sprawozdanie z udziału w warsztatach poetyckich organizowanych przez B...) szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żółkiewski Jerzy: W 45-lecie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Polonistyka 1990 nr 7 s. 382-384  szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewski Jerzy: Krasnale, dzieci i czary, w Bibliotece Narodowej. Polonistyka 1993 nr 1 s. 51-53 (omów. nowej serii dla młodzieży Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
artykuł: Kaniewski Jerzy: Płaszcz, który się wściekł... (O nowych tomach młodzieżowej serii BN). Polonistyka 1993 nr 9 s. 572-573  szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczorowska Elżbieta: 175 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonistyka 1992 nr 9 s. 573-574 (omów....) szczegóły 
419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczorowska Elżbieta: 175 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonistyka 1992 nr 9 s. 573-574 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: 40 lat Oficyny Poetów i Malarzy. Polonistyka 1990 nr 10 s. 570-571 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
421.artykuł: Kasprzycka Alicja: O działalności niektórych polskich wydawnictw w Wielkiej Brytanii. Polonistyka 1990 nr 4 s. 228-232 (m.in.: Wydawnictwa "Orbis Books" (Polonia) Ltd., Polonia Book Fund Ltd...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobrowolska Danuta: Polonistyka 1989 nr 10 s. 780-781  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
423.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do "Informatora nauki polskiej" 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Polonistyka 1994 nr 7 s. 406 (dot. pominięcia pracowników...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Akademia Pedagogiczna w Krakowie (doktoraty h.c.)
424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Starałam się być wiarygodna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 619-621 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania doktoratu honoris...) szczegóły 
artykuł: Uryga Zenon: Pochwała Bożeny Chrząstowskiej. Polonistyka 2000 nr 10 s. 615-617 (laudacja wygłoszona podczas uroczystości...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysłouch Seweryna: Twarze Herlinga. Polonistyka 1992 nr 2 s. 72-76 (tekst laudacji...) szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymborska Wisława: O czytelnikach poezji. Polonistyka 1995 nr 10 s. 644-647 (wykład wygłoszony z okazji nadania doktoratu honoris causa...) szczegóły 
artykuł: Walczak Dorota: "Niektórzy lubią poezję". Doktorat honoris causa Wisławy Szymborskiej. Polonistyka 1995 nr 10 s. 695  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Śląski w Katowicach (doktoraty h.c.)
427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barańczak Stanisław: Utrafić w coś naprawdę istotnego.... Polonistyka 1995 nr 10 s. 647-655 (wykład wygłoszony z okazji nadania doktoratu...) szczegóły 
artykuł: Pethe Aleksandra: "Poezja i dobroć... i więcej nic". Doktorat honoris causa Stanisława Barańczaka. Polonistyka 1995 nr 10 s. 696  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1997 nr 6 s. 382 (ogłoszenie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1988 nr 10 s. 812-813  szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1989 nr 9 s. 719-720  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
431.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
432.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: Po detronizacji literatury - sprawozdanie z polonistyki japońskiej. Polonistyka 2001 nr 5 s. 266-272  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
433.artykuł: Borowczyk Jerzy, Piasecka Beata: Z widokiem na dziedziniec Mickiewicza. Polonistyka 2001 nr 5 s. 300-301 (nt. katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
434.artykuł: Zgółka Tadeusz: Polonistyka na nieludzkiej ziemi. Polonistyka 2001 nr 5 s. 296-299 (nt. utworzonej w 1996 polonistyki w Państwowym Pomorskim Uniwersytecie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
435.artykuł: Frajlich-Zając Anna: Student polonistyki, ambasador polskości. Polonistyka 2001 nr 5 s. 302-304 (wyw. nt. stanu polonistyki w Ameryce; rozm. Piotr Śliwiński...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
436.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistyka jako dialog kultur. Polonistyka 2001 nr 5 s. 279-283  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Ukraina (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dylematy wzrostu czy degradacja studiów polonistycznych?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 549-550 (nt. coraz większej liczby studentów na filologii polskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Bortnowski Stanisław: Upadek mitu wyższych uczelni. Polonistyka 1998 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
439.artykuł: Uryga Zenon: Kształcenie polonistów a nowy model edukacji. Polonistyka 2001 nr 2 s. 80-85 (nt. problemów kształcenia polonistów-nauczycieli w związku z reformą s...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
440.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szypowska Irena: O Zjeździe Towarzystwa Mickiewiczowskiego albo: jak utrzymać "umysłową i towarzyską spójnię"?. Polonistyka 1993 nr 2 s. 121-122  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wnioski ze statutowego zjazdu delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie we wrześniu 1995 roku. Polonistyka 1996 nr 7 s. 407  szczegóły 
442.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 1 s. 70-73 ([spraw.]...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
443.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Towarzystwo Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej. Polonistyka 1993 nr 10 s. 579-584 (także o Warszawskim Klubie Polonistów z okresu XX-lecia...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
444.artykuł: Kaczyński Paweł: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. Polonistyka 1995 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Szukajmy pomysłu. Polonistyka 1995 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
446.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Przyciasny gorset. Polonistyka 2003 nr 6 s. 379-381  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zeszyt - pamiątka z "epoki Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 410-415 (nt. zeszytu - wypisów z 1870-1872 z literatury romantyzmu autorstwa W....) szczegóły 
448.artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Oświeceniowa reforma edukacji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 24-30  szczegóły 
449.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
450.artykuł: Mackowicz Anna: Spory o edukację na zjazdach polonistów w okresie międzywojennym. Polonistyka 1995 nr 5 s. 273-280  szczegóły 
451.artykuł: Słowiński Lech: Obecność Mickiewicza w podręcznikach szkolnych w latach niewoli narodowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 403-410  szczegóły 
452.artykuł: Zakres wymagań przy egzaminie dojrzałości dla eksternów (Program tymczasowy). (I. 1918). Język polski. Polonistyka 1992 nr 9 okł. (faks. druku...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Staruchowicz Wojciech: Polonistyka 1989 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
454.artykuł: Bąk Zbigniew: Nie rozcięte tomy, czyli o dydaktyce na powojennych zjazdach polonistycznych. Polonistyka 1995 nr 5 s. 280-286  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biela Emil: Twórcze burzenie Stanisława Bortnowskiego. Polonistyka 1993 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Matłoka Jarosław: Metodyczny wolny rynek. Polonistyka 1993 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzka Beata: Kilka zabaw przyjemnych i pożytecznych z przyrządami lub bez. Polonistyka 1992 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowska Alina: Guru?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 373-374  szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620  szczegóły 
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: O polonistyce szkolnej - bez taryfy ulgowej. Polonistyka 1989 nr 8 s. 584-594 ([dysk.; wypow.: J. Gawlikowska, M. Inglot, M. Kasprzycka, E. Klein, Z....) szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowska Krystyna: Nauczyciel polonista ciągle czeka. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 460-461  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Bolesław: "Szlagiery..." metodyczne Stanisława Falkowskiego. Polonistyka 1992 nr 5 s. 309-310  szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Bogumiła: Literacka lista przebojów. Polonistyka 1998 nr 4 s.246-248  szczegóły 
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sowiński Gerard: Dwa Glosariusze. Polonistyka 1994 nr 2 s. 110-112  szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzka Beata: Jak uczyć jazdy na rowerze bez podpórek?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zabielski Zbigniew: Dydaktyka przyjazna dziecku. Polonistyka 1995 nr 6 s. 441-442  szczegóły 
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Płonka Izabela: Polonisto, coś dla ciebie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Bolesław: "Kompetencje"... warto czytać. Polonistyka 1998 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: O "Kompetencjach szkolnego polonisty". Polonistyka 1998 nr 4 s. 242-244  szczegóły 
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrychowska Maria: Księga "con amore" napisana. Polonistyka 1999 nr 5 s. 310-313  szczegóły 
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Polonista i mass media. Polonistyka 1997 nr 8 s. 505-506  szczegóły 
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Interpretacja jako uważne czytanie. Polonistyka 2000 nr 7 s. 434-437  szczegóły 
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrychowska Maria: "Co Francuz wymyśli, to Polak polubi". Polonistyka 1992 nr 5 s. 298-304  szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mackiewicz Antoni: Coś z antologii, coś z podręcznika. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 465-467  szczegóły 
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Andrzej: Jak zrozumieć średniowiecze?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 564-566  szczegóły 
474.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Tran dla psa. Polonistyka 2000 nr 7 s. 437-440  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Zofia: Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole. Polonistyka 2000 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
475.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowska Ewa: Poradnik dla początkujących nauczycieli. Polonistyka 1992 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
476.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
477.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nauka czytania i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojda Krystyna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czas refleksji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: W niedomkniętym kręgu słowa i prawdy. Polonistyka 1999 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: W stronę ucznia. Polonistyka 2000 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baluch Alicja: Najważniejsze są początki. Polonistyka 1993 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
483.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sienko Maria, Skowronek Bogusław: Wokół problematyki metod nauczania. Polonistyka 1992 nr 5 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
485.artykuł: Andrzejewska Anna: Zdaniem trzecioklasistki. Polonistyka 2001 nr 7 s. 430-431 (opinia uczennicy nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
486.artykuł: Ankudewicz-Blukacz Teresa, Różanowska Janina: Nawyki czytelnicze. Polonistyka 1998 nr 4 s. 224-228 (nt. testów z czytania ze zrozumieniem w VI klasie; z przykładowym test...) szczegóły 
487.artykuł: Barszcz Leszek: Nie artysta, nie mag - psycholog!. Polonistyka 1996 nr 7 s. 479-483 (wyw. z nauczycielem języka polskiego nt. metod nauczania; rozm. Mirosł...) szczegóły 
488.artykuł: Bauer Zbigniew: Gazetka - czyli szkoła w szkole. Polonistyka 1996 nr 9 s. 589-596 (jak przygotowywac uczniów do tworzenia szkolnej gazety...) szczegóły 
489.artykuł: Bąk Zbigniew: Matury '91 i co dalej?. Polonistyka 1992 nr 1 s. 35-40  szczegóły 
490.artykuł: Bednarczyk Halina: Jakie są, jakie mogą być szkoły zawodowe?. Polonistyka 1995 nr 3 s. 143-149 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
491.artykuł: Biernacka Anna: Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków?. Polonistyka 1999 nr 9 s. 530-533 (na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
492.artykuł: Błoński Waldemar: Program kształcenia literackiego i kulturalnego w trzeciej klasie szkoły zawodowej. Polonistyka 1988 nr 5 s. 339-349  szczegóły 
493.artykuł: Bobrowska Barbara: Problemy szkolnej dydaktyki literatury pozytywizmu. Polonistyka 1989 nr 3 s. 188-197  szczegóły 
494.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dziś... kartkówka!. Polonistyka 1993 nr 9 s. 568-569 (fel. nt. sprawdzianów z języka polskiego...) szczegóły 
495.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak oceniać prace maturalne?. Polonistyka 2001 nr 7 s. 406-410  szczegóły 
496.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak pracować z tekstem poetyckim? (5). Polonistyka 1990 nr 10 s. 527-534  szczegóły 
497.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jaka matura? Jaki egzamin wstępny?. Polonistyka 1989 nr 4 s. 300-307  szczegóły 
498.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ku teatrowi na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 2003 nr 9 s. 515 (wstęp do numeru...) szczegóły 
499.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matura 2002 - nowa i kontrowersyjna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 584-590 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
500.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matury tak, ale co z klasówkami?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 179-180 (nt. zbyt małej ilości wypracowań klasowych w szkole średniej...) szczegóły 
501.artykuł: Bortnowski Stanisław: Milczeć czy mówić o "tych sprawach"?. Polonistyka 1993 nr 1 s. 41-42 (jak rozmawiać na lekcjach jęz. polskiego o seksie...) szczegóły 
502.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nie wstydźmy się artykułów metodycznych. Polonistyka 1992 nr 5 s. 305-306 (fel....) szczegóły 
503.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pantalon, frak i jeansy. Polonistyka 1994 nr 6 s. 369-370 (fel. nt. wprowadzania wątków realistycznych na lekcjach języka polskie...) szczegóły 
504.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1989 nr 3 s. 171-176 (jak należy uczyć historii literatury, czemu ma służyć nauczanie litera...) szczegóły 
505.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1988 nr 1 s. 94-96 (nt. oceniania prac pisemnych...) szczegóły 
506.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pozory i fałsze integracji. Polonistyka 1992 nr 3 s. 163-164 (nt. integracji poszczególnych działów nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
507.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pułapki szkoły aktywnej. Polonistyka 1996 nr 3 s. 162-164  szczegóły 
nawiązanie: Ciechanowska Joanna: Są od nas lepsi. Polonistyka 1996 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
508.artykuł: Bortnowski Stanisław: Reforma? Dyktowanie trwa nadal. Polonistyka 1998 nr 5 s. 297 (nt. lekcji języka polskiego polegających na dyktowaniu uczniom materia...) szczegóły 
509.artykuł: Bortnowski Stanisław: Te "Antki", te "katarynki".... Polonistyka 1994 nr 8 s. 495-496 (dot. lektur...) szczegóły 
510.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ukryty program matury i egzaminów wstępnych. Polonistyka 1999 nr 5 s. 301-302 (jakie ukryte treści zawiera nowy program nauczania...) szczegóły 
511.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zdziwienia i ukłucia. Polonistyka 2001 nr 2, 4, 6-8 (cykl fel....) szczegóły 
512.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Język polski "częściowo niepotrzebny". Głosy uczniów szkół zawodowych. Polonistyka 1995 nr 3 s. 137-142  szczegóły 
513.artykuł: Budrewicz Zofia: Drogi przebyte, drogi otwarte. Edukacja polonistyczna w szkole zawodowej. Polonistyka 1995 nr 3 s. 133-137  szczegóły 
514.artykuł: Budrewicz Zofia: Kulturowe dziedzictwo "małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej. Polonistyka 1998 nr 5 s. 272-276  szczegóły 
515.artykuł: Budrewicz Zofia: Odbiór lektury w szkołach dla pracujących. Polonistyka 1991 nr 6 s. 388-392  szczegóły 
516.artykuł: Burghardt Andrzej: Test zdemokratyzowany. Polonistyka 1998 nr 4 s. 218-220 (dot. testów ze znajomości lektury oraz dyktanda...) szczegóły 
517.artykuł: Burkot Stanisław: "Myć nogi czy ręce" - ponownie. Polonistyka 1989 nr 2 s. 100-104 (nt. modelu kształcenia literatury...) szczegóły 
518.artykuł: Chętkowski Dariusz: Matura wielkiej niepewności. Polonistyka 1999 nr 1 s. 51-52 (dot. reformy egzaminu maturalnego z jęz. polskiego...) szczegóły 
519.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Ab ovo", czyli jak reformować. Polonistyka 1997 nr 3 s. 143-145 (dot. reformy egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
520.artykuł: Chołojczyk Ewa: Edukacja bez dogmatu?. Polonistyka 1998 nr 1 s. 49-51 (postmodernistyczny styl myślenia jako wyzwanie dla edukacji...) szczegóły 
521.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy i jak uczyć literatury w liceum?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 468-472  szczegóły 
522.artykuł: Chrząstowska Bożena: Działania pozorne i ... niegodne. Polonistyka 1997 nr 3 s. 181 (nt. kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Welter Bożena: Wniosek o zamieszczenie sprostowania. Polonistyka 1997 nr 7 s. 436 (z odp. Bożeny Chrząstowskiej, s. 436-437...) szczegóły 
523.artykuł: Chrząstowska Bożena: Konteksty aksjologiczne. Polonistyka 1999 nr 5 s. 272-279 (o sposobach przybliżenia uczniom wartości w dziele literackim...) szczegóły 
524.artykuł: Chrząstowska Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
525.artykuł: Chrząstowska Bożena: O humanistyczny wymiar egzaminów. Polonistyka 1998 nr 4 s. 208-217 (dot. także jęz. polskiego...) szczegóły 
526.artykuł: Chrząstowska Bożena: O interpretacji porównawczej - po latach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 166-171 (interpretacja porównawcza na pisemnym egzaminie maturalnym z języka po...) szczegóły 
527.artykuł: Chrząstowska Bożena: O niezależnych inicjatywach w oświacie. Polonistyka 1999 nr 1 s. 47-50 (dot. lat 80-tych...) szczegóły 
528.artykuł: Chrząstowska Bożena: Opinia o projekcie "Reformy systemu edukacji". Polonistyka 1998 nr 10 s. 675-681  szczegóły 
529.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. Polonistyka 1995 nr 5 s. 287-300  szczegóły 
530.artykuł: Chrząstowska Bożena: Post scriptum. Polonistyka 2002 nr 1 s. 4 (dot. popkultury jako narzędzia w procesie kształcenia...) szczegóły 
531.artykuł: Chrząstowska Bożena: Replika z "obszaru pustynnego". Polonistyka 1993 nr 5 s. 311-314 (refleksje wokół podręczników i nowego programu nauczania...) szczegóły 
532.artykuł: Chrząstowska Bożena: W trosce o awans. Polonistyka 2001 nr 7 s. 388-393 (wnioski dot. nadsyłanych do redakcji Polonistyki konspektów i s...) szczegóły 
533.artykuł: Ciechanowska Joanna: Pomaturalne refleksje (Z prac nad programem Nowa Matura). Polonistyka 1996 nr 3 s. 171-173  szczegóły 
534.artykuł: Dyduch Barbara: Dzisiejsza kultura - dzisiejsza dydaktyka. Polonistyka 1997 nr 5 s. 267-272 (nt. zależności dydaktyki języka polskiego (doboru lektur, kryterium oc...) szczegóły 
535.artykuł: Falkowski Stanisław: Sprawdzianiki Falkowskiego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 221-224 (przykłady testów ze znajomości "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, "Ogn...) szczegóły 
536.artykuł: Falkowski Stanisław: Tezy o Norwidzie. Polonistyka 1998 nr 10 s. 663-666 (jak uczyć i popularyzować twórczość Cypriana Kamila Norwida w szkole...) szczegóły 
537.artykuł: Feszczyn Iwona: O niepokojach polonisty. Polonistyka 1999 nr 7 s. 428-431 (wobec reformy oświaty...) szczegóły 
538.artykuł: Gajewska Barbara: Pomysł na wiersz. Polonistyka 1999 nr 7 s. 445-446 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
539.artykuł: Gajewska Małgorzata, Grodecka Ewa: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa. Polonistyka 1999 nr 7 s. 422-424 (nt. kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, na przykładzie le...) szczegóły 
540.artykuł: Gaździńska Justyna: Kilka słów o maturze. Polonistyka 1999 nr 1 s. 52-54 (dot. oceny prac maturalnych z jęz. polskiego...) szczegóły 
541.artykuł: Gis Anita: O wypracowaniach - głos w dyskusji. Polonistyka 1993 nr 8 s. 485-487  szczegóły 
542.artykuł: Goliński Zbigniew: List do ministra. Polonistyka 1996 nr 7 s. 408 (list Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze do Ministra Edukacji...) szczegóły 
543.artykuł: Gorska Bożena: Portret człowieka sukcesu. Polonistyka 1996 nr 10 s. 669-673 (jak nauczyć młodzież dostrzec wartości i atrakcyjność literatury...) szczegóły 
544.artykuł: Gradkowski Henryk: Neoromantyk Żeromski. Glosa do szkolnej lektury. Polonistyka 1996 nr 6 s. 348-351 (dot. "Syzyfowych prac"...) szczegóły 
545.artykuł: Gradkowski Henryk: Wprowadzenie do liryki dwudziestolecia międzywojennego. Polonistyka 1988 nr 3 s. 208-19  szczegóły 
546.artykuł: Guzik Barbara: Reforma w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów. Polonistyka 1999 nr 8 s. 452-456  szczegóły 
547.artykuł: Hernasowa Maria: Biała chorągiew nad lekturą. Polonistyka 1999 nr 9 s. 556-558 (nt. poziomu wypracowań i znajomości lektur w szkołach podstawowych we ...) szczegóły 
548.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Regionalne literackie treści nauczania (Na przykładzie Śląska). Polonistyka 1998 nr 5 s. 282-287  szczegóły 
549.artykuł: Inglot Mieczysław: O sensie i potrzebie edukacji literackiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
550.artykuł: Iwanek Ryszard: Zanim przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach ponadpodstawowych stanie się faktem. Polonistyka 1988 nr 9 s. 723-726  szczegóły 
551.artykuł: Jędrychowska Maria: O analizie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 6 s. 361-366 (w szkole średniej...) szczegóły 
552.artykuł: Jędrychowska Maria: "Pokarm dla myśli", czyli o semantyce i aksjologicznym sensie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 4 s. 231-236  szczegóły 
553.artykuł: Kaniewski Jerzy: Od czytania do pisania. Polonistyka 2001 nr 1 s. 10-16 (wykorzystanie tekstu literackiego w aspekcie pracy nad językiem ucznia...) szczegóły 
554.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Praktyczna" polonistyka. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-99  szczegóły 
555.artykuł: Kaniewski Jerzy: Rozprawa nad rozprawką. Polonistyka 1997 nr 3 s. 159-165 (analiza rozprawki z punktu widzenia egzaminu maturalnego...) szczegóły 
556.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Testowanie" tematu piątego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 228-234 (nt. programu Nowej Matury i badań pilotażowych; z przykładem zadania m...) szczegóły 
557.artykuł: Karwatowska Małgorzata, Wiśniewska Halina: O typowości tekstów uczniowskich. Polonistyka 1998 nr 9 s. 580-584 (dot. wypracowań: opowiadanie, opis, charakterystyk, rozprawka...) szczegóły 
558.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w II klasie trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 243-252  szczegóły 
559.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie I technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 323-332  szczegóły 
560.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie III trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Sugestie dla młodych polonistów. Polonistyka 1991 nr 6 s. 339-347  szczegóły 
561.artykuł: Kaseja Zofia: Młodzież szkół zawodowych jako odbiorca i współtwórca kultury. Polonistyka 1988 nr 5 s. 400-404  szczegóły 
562.artykuł: Kasprzakowa Barbara: "Wyście sobie, a my sobie...", czyli o niespójnym nauczaniu na pierwszych piętrach edukacji. Polonistyka 1994 nr 6 s. 358-361  szczegóły 
563.artykuł: Kasprzycka Alicja: "Rozwijać potencjalne zdolności percepcji sztuki drzemiące w każdym odbiorcy" (Uwagi na marginesie kwietniowego spotkania w MEN). Polonistyka 1991 nr 7 s. 471-472 (spraw. ze spotkania dla wizytatorów i nauczycieli-doradców, Warszawa, ...) szczegóły 
564.artykuł: Klein Tadeusz: Polonistyka 1988 nr 9 s. 712-722 (wyw. z nauczycielem; rozm.: Stanisław Bortnowski...) szczegóły 
565.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Recepta na artykuł z metodyki nauczania. Polonistyka 1992 nr 6 s. 366-367  szczegóły 
566.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkoła nie może być skansenem!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 112-115 (wyw. z autorką podręczników do języka polskiego oraz współautorką prog...) szczegóły 
567.artykuł: Kłys-Kowalczyk Urszula: "Szkolny Kurier" - to nie jest trudne. Polonistyka 1996 nr 9 s. 613-614  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kłakówna Zofia Agnieszka: Polak z testu. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 54-57  szczegóły 
569.artykuł: Kołcz Bogusław: Egzorcyzmy w szkole. O uczeniu kiczem. Polonistyka 1994 nr 3 s. 147-155 (kicz jako kontekst kulturowy na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
570.artykuł: Kołcz Bogusław: Trzeba podporządkować się współczesności. Polonistyka 1991 nr 6 s. 393-404 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. metod nauczania, pomocy naukowy...) szczegóły 
571.artykuł: Konarzewski Krzysztof: Nowa matura - nowe kłopoty. Polonistyka 1997 nr 1 s. 26-30 (reforma egzaminu maturalnego z języka polskiego wobec anachronicznego ...) szczegóły 
572.artykuł: Konys Mirosława: Mit integracji. Polonistyka 1988 nr 7 s. 533-540  szczegóły 
573.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Dyskretna obecność teorii literatury (Program "To lubię!" w klasie IV). Polonistyka 1996 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
574.artykuł: Koryl Janusz: Jak polubić poezję współczesną?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 171-173 (jak uczyć o współczesnej poezji...) szczegóły 
575.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
576.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Wiek XXI będzie taki, jakim go sami przygotujemy". Polonistyka 1992 nr 1 s. 107-114 (wyw. nt. nauczania języka pol.; rozm. Andrzej Guzek...) szczegóły 
577.artykuł: Kotwicka Irena: Z doświadczeń opiekuna koła prasowego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 605-607  szczegóły 
578.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Cele amatorskich zespołów w opiniach instruktorów. Polonistyka 1989 nr 5 s. 369-373  szczegóły 
579.artykuł: Kowalczykowa Alina, Radziwiłł Anna: Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Polonistyka 1996 nr 7 s. 442-444  szczegóły 
580.artykuł: Kowalski Jan: Dyskretna słabość syllabusów. Polonistyka 2001 nr 7 s. 412-415 (nt. nowej koncepcji egzaminów maturalnych...) szczegóły 
581.artykuł: Kozieł Jacek: Przed nowym egzaminem z języka polskiego. Polonistyka 2000 nr 7 s. 432-433 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
582.artykuł: Krakowska Anna: Wyznanie polonistki. Polonistyka 1995 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
583.artykuł: Krawczyk Alicja Maria: Zacząć od słowa. U źródeł etyki mówienia. Polonistyka 1997 nr 6 s. 340-343 (jak uczyć różnorodności znaczenia słów, jakie słowo niesie wartości; n...) szczegóły 
584.artykuł: Kremiec Anna: Jak uczyć biografii?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 381  szczegóły 
585.artykuł: Kryda Barbara: O szkolnym czytaniu Norwida - raz jeszcze (Pamięci Zbigniewa Czajkowskiego). Polonistyka 1998 nr 10 s. 657-662  szczegóły 
586.artykuł: Kryda Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż). Polonistyka 1994 nr 8 s. 471-477  szczegóły 
587.artykuł: Kryda Barbara: Trzeba o nich coś wiedzieć. Polonistyka 1994 nr 6 s. 355-357 (wprowadzanie elementów biografii pisarza...) szczegóły 
588.artykuł: Kryda Barbara: W kwestii syntez - dyskusyjnie. Polonistyka 1989 nr 7 s. 512-523 (na lekcjach jęz. polskiego i w pracach pisemnych...) szczegóły 
589.artykuł: Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (Wersja trzecia). Polonistyka 1997 nr 3 s. 146-149 (propozycja zespołowa z Wrocławia...) szczegóły 
590.artykuł: Krywak Halina: Rzeczywisty czas pracy nauczyciela polonisty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 247  szczegóły 
591.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pole procesu dydaktycznego w szkolnej komunikacji literackiej (Próba klasyfikacji czynności ucznia i nauczyciela). Polonistyka 1991 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
592.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Poznawać czy odbierać? (Uwagi o encyklopedyzmie na lekcjach literatury). Polonistyka 1992 nr 1 s. 18-23  szczegóły 
593.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pułapki postmodernizmu w szkolnym kształceniu literackim. Polonistyka 1998 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
594.artykuł: Kubaszewski Cezary: Dziennik praktykanta. Polonistyka 1989 nr 8 s. 595-601 (studentka filolologii polskiej w Liceum Ogólnokształcącym...) szczegóły 
595.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura i jej nauczanie. Polonistyka 1989 nr 1 s. 27-35  szczegóły 
596.artykuł: Kulka Bronisława: J.I. Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 653-664  szczegóły 
597.artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Taka większa zabawa, czyli hipokryzja matur. Polonistyka 1995 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
598.artykuł: Kutyła Dorota: Czy słownik w szkole musi oznaczać drogę przez mękę?. Polonistyka 1995 nr 8 s. 546-549 (propozycje uatrakcyjnienia pracy ze słownikiem na lekcjach języka pols...) szczegóły 
599.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nowa i dawna dydaktyka polonistyczna. Polonistyka 2003 nr 4 s. 196-201  szczegóły 
600.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O edukacji elementarnej - wbrew tradycji. Polonistyka 1994 nr 7 s. 424-429  szczegóły 
601.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od konspektu do artykułu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 83-88 (specyfika konspektu lekcyjnego...) szczegóły 
602.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: U progu edukacji literackiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 566-568  szczegóły 
603.artykuł: Lam Andrzej: Literatura współczesna w IV klasie liceum. Polonistyka 1989 nr 4 s. 243-246  szczegóły 
604.artykuł: Libera Zdzisław: W sprawie nauczania literatury w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 35-40 (nauczanie literatury jako czynnik wychowawczy oraz źródło przeżyć ideo...) szczegóły 
605.artykuł: Lupas-Rutkowska Joanna: Przeżywamy lektury?. Polonistyka 1994 nr 8 s. 489-491  szczegóły 
606.artykuł: Łopata Andrzej: Dlaczego milczą?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 529-533 (odbiór tekstów o tematyce wiejskiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
607.artykuł: Makowski Stanisław: Literatury obce okresu romantyzmu w praktyce szkolnej. Polonistyka 1991 nr 5 s. 259-266 (w szkole średniej...) szczegóły 
608.artykuł: Makowski Stanisław: Utwór literacki - konteksty - nawiązania (Na przykładzie "Do*** Na Alpach w Spluegen 1829" [Adama Mickiewicza]). Polonistyka 1990 nr 1 s. 9-24  szczegóły 
609.artykuł: Małecki Wojciech: Ku nowej maturze. Polonistyka 1997 nr 3 s. 132-137 (nt. reformy egzaminu maturalnego i dyskusji wokół Programu Nowej Matur...) szczegóły 
nawiązanie: Konarzewski Krzysztof: Postscriptum. Polonistyka 1997 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
610.artykuł: Maranda Tadeusz: "Dawać siebie w nieskończoność". Polonistyka 1992 nr 9 s. 563-566 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. programu autorskiego; rozm. Sta...) szczegóły 
611.artykuł: Markwica Beata: Czy maturzyści dojrzeli już do interpretacji wierszy?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 172-177  szczegóły 
612.artykuł: Marzec Anna: Kształcenie kulturalne w klasie IV szkoły średniej. Polonistyka 1989 nr 4 s. 256-262  szczegóły 
613.artykuł: Memoriał Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w Sprawie Reformy Nauczania Języka Ojczystego z dnia 12 czerwca 2000 r.. Polonistyka 2000 nr 10 s. 622-624  szczegóły 
614.artykuł: Mikołajczyk Iwona: "Nihil semper suo statu manet"?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 492-494 (nt. egzamninu maturalnego w Gdańsku w 1998...) szczegóły 
615.artykuł: Myrdzik Barbara: Matura - przeżytek, "gra pozorów" czy sprawa ważna?. Polonistyka 1995 nr 1 s. 29-34  szczegóły 
616.artykuł: Myrdzik Barbara: O monologu i dialogu edukacyjnym. Polonistyka 1995 nr 8 s. 523-528 (dialog za pośrednictwem utworu literackiego...) szczegóły 
617.artykuł: Nagajowa Maria: Kształcenie językowe w szkole średniej (Zagadnienia dyskusyjne). Polonistyka 1988 nr 3 s. 220-233  szczegóły 
618.artykuł: Nagajowa Maria: Wczoraj, dziś i jutro wypracowań (I-II). Polonistyka 1993 nr 2 s. 85-91, nr 3 s. 162-165 (o dwóch głównych nurtach kształcenia umiejętności wypowiadania się w f...) szczegóły 
nawiązanie: Kłakówna Zofia Agnieszka: Czy są dwie Marie Nagajowe? O artykule "Wczoraj, dziś i jutro wypracowań". Polonistyka 1993 nr 3 s. 166-170  szczegóły 
619.artykuł: Niemierko Bolesław: Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty. Polonistyka 1998 nr4 s. 196-201 (nt. ustalania wymagań dot. wiedzy uczniów, oceniania...) szczegóły 
620.artykuł: Odrozek Henryk: Wytwarzanie twórczej atmosfery w "Peryskopie". Polonistyka 1996 nr 9 s. 611-612 (nt. gazety szkolnej w liceum w Wadowicach...) szczegóły 
621.artykuł: Ożóg Zofia: Inny zeszyt. Polonistyka 1998 nr 9 s. 619-620 (jak powinien być prowadzony przez ucznia zeszyt do języka polskiego, f...) szczegóły 
622.artykuł: Pachecka Jadwiga: Czy można namówić uczniów na czytanie Żeromskiego?. Polonistyka 1996 nr 6 s. 358-360  szczegóły 
623.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze (Cz. I-II). Polonistyka 1989 nr 3 s. 177-188, nr 4 s. 309-316  szczegóły 
624.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dialog i organizowanie. Polonistyka 1992 nr 5 s. 293-294 (próba zdefiniowania tekstu metodycznego...) szczegóły 
625.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach. Polonistyka 1996 nr 4 s. 219-224 (m.in. w utworze literackim...) szczegóły 
626.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
627.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O strukturze testu czytania ze zrozumieniem. Polonistyka 1998 nr 4 s. 202-207 (dobór testu, zadania...) szczegóły 
628.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Osiągnięcia uczniów z języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 9 s. 674-688  szczegóły 
629.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Pierwsza ekspertyza Nowej Matury. Polonistyka 1997 nr 3 s. 150-153 (dot. ekspertyzy Bolesława Niemierki...) szczegóły 
630.artykuł: Patrzałek Tadeusz: W poszukiwaniu "piątego tematu". Polonistyka 1997 nr 3 s. 156-159 (dot. rozszerzenia ilości tematów na pisemnym egzaminie maturalnym z ję...) szczegóły 
631.artykuł: Pawliszak Leokadia: Poszerzyć ofertę tematów. Polonistyka 1997 nr 3 s. 154-155 (dot. Nowej Matury...) szczegóły 
632.artykuł: Pawłowska Brygida: Bawi, integruje, uczy. Polonistyka 1996 nr 9 s. 609-610 (nt. gazety szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie...) szczegóły 
633.artykuł: Peplińska Elżbieta: Straszny pomiar dydaktyczny?. Polonistyka 1998 nr 10 s. 688-690 (nt. badania wyników nauczania z języka polskiego...) szczegóły 
634.artykuł: Pethe Aleksandra: Poloniści o Nowej Maturze. Polonistyka 1998 nr 10 s. 685-687  szczegóły 
635.artykuł: Polonistyka 1995 nr 5 s. 266-272 (ankieta Polonistyki: Co jest dzisiaj najważniejsze? wypow.: Mic...) szczegóły 
636.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: Polonistyka 1988 nr 9 s. 684-699 (polska poezja współczesna na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
637.artykuł: Polakowski Jan: Na miarę ucznia i nauczyciela. Polonistyka 1997 nr 5 s. 260-267 (nt. reformy nauczania języka polskiego...) szczegóły 
638.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Polonistyka 1996 nr 2 s. 69-75  szczegóły 
639.artykuł: Polański Edward: Korelacja kształcenia językowego z kształceniem literackim. Polonistyka 1988 nr 7 s. 524-532  szczegóły 
640.artykuł: Polonista z polonistyką - trudne związki. Polonistyka 2003 nr 8 s. 497-500 (nt. związków polonistyki akademickiej i szkolnej; dyskutują: Bogumiła ...) szczegóły 
641.artykuł: Rześniowiecka Joanna: Test the best. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-101 (o testach z języka polskiego; z tekstem testu na egzaminie wstępnym do...) szczegóły 
642.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Z badań nad kształceniem polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 689-703  szczegóły 
643.artykuł: Skrzeszewska Wiesława: "Lubię czytać poezję, bo zaczynam ją rozumieć". Polonistyka 1993 nr 9 s. 567-568 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
644.artykuł: Słowiński Lech: Jestem za historią literatury w szkole średniej opartą na rozumnej lekturze tekstów. Polonistyka 1989 nr 2 s. 93-99  szczegóły 
645.artykuł: Słowiński Lech: Syntezy literackie w szkole średniej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 353-358  szczegóły 
646.artykuł: Sowiński Gerard: Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły. Polonistyka 1996 nr 9 s. 580-588 (także w kształceniu polonistycznym...) szczegóły 
647.artykuł: Sójka Anna: Wartość wyobraźni czyli o aktywności twórczej praktycznie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 615-620 (nt. praktyk studentów filologii polskiej w szkole...) szczegóły 
648.artykuł: Starnawski Jerzy: Miejsce nauki języka polskiego i literatury w nauczaniu szkolnym. Polonistyka 1990 nr 8 s. 433-437  szczegóły 
649.artykuł: Starnawski Jerzy: O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 38-53  szczegóły 
650.artykuł: Starnawski Jerzy: O nauczaniu elementów kultury i literatury obcej dawnych wieków (Od starożytności po dobę baroku włącznie) w programie szkolnym języka polskiego. Polonistyka 1991 nr 1 s. 11-28  szczegóły 
651.artykuł: Stec Teresa: O polonistycznej konsekwencji. Polonistyka 1989 nr 1 s. 56-63 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego w szkole podstawowej nt. wycieczek ...) szczegóły 
652.artykuł: Stypka Alicja: Propozycje ćwiczeń w mówieniu i pisaniu w zasadniczej szkole zawodowej. Polonistyka 1988 nr 5 s. 357-373  szczegóły 
653.artykuł: Synowiec Helena: Z badań nad frazeologią uczniów. Polonistyka 1998 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
654.artykuł: Szmuc Justyna: Dobrze by było, gdyby każdy polonista... Polonistyka 1996 nr 10 s. 684 (jakie wymagania stawiają uczniowie nauczycielowi języka polskiego...) szczegóły 
655.artykuł: Śliwińska Dorota: Uczeń jako własny produkt. Polonistyka 2001 nr 7 s. 416-419 (nauczyciel języka polskiego wobec reformy systemu edukacji - problemy ...) szczegóły 
656.artykuł: Świstuń Krystyna: Jak organizuję prace redakcyjne w "Kleksie"?. Polonistyka 1996 nr 9 s. 610-611 (o gazecie wydawanej w szkole podstawowej...) szczegóły 
657.artykuł: Turczyńska Teresa: Humanista w szkole zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 385-391 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego z Zespołu Szkół Budowlanych; rozm.:...) szczegóły 
658.artykuł: Uryga Zenon: Biografia czy biografistyka?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 325-329  szczegóły 
659.artykuł: Uryga Zenon: Jak pisać o metodyce. Polonistyka 1992 nr 5 s. 290-292  szczegóły 
660.artykuł: Uryga Zenon: Matura z polskiego wobec przemian systemu edukacji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 138-142  szczegóły 
661.artykuł: Uryga Zenon: Spuścizna i spadkobiercy. Refleksje o polonistyce szkolnej. Polonistyka 2000 nr 1 s. 4-9  szczegóły 
662.artykuł: Waligóra Janusz: Mapa kultury. O kształceniu literackim w szkole średniej. Polonistyka 1999 nr 8 s. 464-467  szczegóły 
663.artykuł: Wantuch Wiesława: Polonistyka 1994 nr 8 s. 496-497 (list do red. dot. spisu lektur...) szczegóły 
664.artykuł: Waśniowska Emilia: Rok Mickiewiczowski w szkole podstawowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 485-488  szczegóły 
665.artykuł: Wichary Gertruda: O programie działania Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej KNoLP PAN. Polonistyka 1989 nr 6 s. 476-478 (sprawozdanie...) szczegóły 
666.artykuł: Wiśniewska Halina: Streszczenie - bardzo ważna umiejętność ucznia. Polonistyka 1997 nr 5 s. 289-293 (nauka streszczeń utworów literackich i tekstów popularnonaukowych w sz...) szczegóły 
667.artykuł: Wojda Krystyna: Z myślą o maturach.... Polonistyka 1989 nr 4 s. 293-299 ([nt. realizacji progr. w IV kl. LO i o pracach pisemnych]...) szczegóły 
668.artykuł: Wróbel Monika: Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 598-603  szczegóły 
669.artykuł: Zawisza-Chlebowska Teresa: Wsparcie internetowe. Polonistyka 2001 nr 2 s. 121-123 (nt. witryny internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych www.wsi...) szczegóły 
670.artykuł: Zeler Bogdan: Dostrzec człowieka. O szkolnej interpretacji tekstu literackiego. Polonistyka 1996 nr 10 s. 654-658  szczegóły 
671.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Utwory epickie dla dzieci i młodzieży w lekturze klas IV-VIII i ich rola w kształtowaniu dojrzałości czytelniczej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 143-154  szczegóły 
672.artykuł: Żytkiewicz Dorota: O nową licealną polonistykę. Polonistyka 1999 nr 8 s. 462 (nt. konieczności zbliżenia procesu dydaktycznego do praktyki życiowej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowska Ewa: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Polonistyka 1990 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
674.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
675.artykuł: Masznicz Małgorzata, Stepan Ewa: Kraj staje się dla nas coraz droższy.... Polonistyka 1991 nr 6 s. 404-408 (wyw. z kier. ZG Polskiej Maierzy Szkolnej w Londynie i nauczycielką sz...) szczegóły 
676.artykuł: Miodunka Władysław: Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii: stan i potrzeby. Polonistyka 1990 nr 4 s. 170-176  szczegóły 
677.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Piękną mamy mowę ojczystą". Krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 177-190  szczegóły 
678.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Inauguracja zajęć Uniwersytetu Powszechnego Kultury Polskiej na Ukrainie. Polonistyka 1991 nr 4 s. 254-256  szczegóły 
679.artykuł: Sękowska Elżbieta: Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. (Analiza wybranych edycji). Polonistyka 1990 nr 4 s. 213-218  szczegóły 
680.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka 1990 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
681.artykuł: Zygmunt Tomasz: Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 195-200  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
682.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1996 nr 9 s. 623 (ogł....) szczegóły 
683.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Cyprian Kamil Norwid w nowej szkole". Polonistyka 2002 nr 1-3 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 2002 nr 4, s. nienumerowana; nr 7, s. nienume (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
685.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Opis lekcji. Polonistyka 2003 nr 9 s. 556-559 (opis warunków konkursu...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 2003 nr 10 s. 56-57 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
686.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilkin Maria: Inicjatywa konkursowa CODN. Polonistyka 1997 nr 6 s. 380 (omów. i laureaci...) szczegóły 
687.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołodziejczyk Ewa, Zięba Jan: Miłosz w oczach licealistów. Polonistyka 2002 nr 3 s. 170-174 (podsumowanie konkursu...) szczegóły 
688.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polonistyka 1994 nr 3 s. 187 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Uwaga! Konkursy!. Polonistyka 1994 nr 7 s. 429 (ogł....) szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książczak Zbigniew: Konkurs Matur. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 311-313 (omów. zasad konkursu...) szczegóły 
690.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szlązakowa Alicja: Dwudziestolecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1992 nr 3 s. 178-185  szczegóły 
691.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarz Przemysław: Polonistyka 1995 nr 2 s. 114-115 (przemówienie laureata...) szczegóły 
artykuł: B.K.: Olimpiada. Polonistyka 1995 nr 2 s. 114 (laureaci...) szczegóły 
692.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Kilka myśli na 25-lecie działalności Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1995 nr 10 s. 661-662  szczegóły 
artykuł: Kuczera-Chachulska Bernadetta: Jak piszą olimpijczycy. Polonistyka 1995 nr 10 s. 670-672  szczegóły 
artykuł: Wolny Maja: Polonistyka 1995 nr 10 s. 672-673 (przemówienie laureatki...) szczegóły 
artykuł: XXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego zawody ogólnopolskie - 6 IV 1995 roku. Polonistyka 1995 nr 10 s. 666-669 (tematy prac...) szczegóły 
693.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulski Tomasz: XXVI Olimpiada Polonistyczna. Polonistyka 1996 nr 9 s. 614-618 (omów.; z tekstem przemówienia laureatki Agaty Łukomskiej...) szczegóły 
694.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gromadzka Beata: O świadomości kulturowej i językowej uczniów. Polonistyka 1997 nr 5 s. 298-302 (omówienie...) szczegóły 
695.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: "Mickiewicz śpiewał tu natchniony" - pokłosie konkursu. Polonistyka 1998 nr 7 s. 435-440  szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1998 nr 7 s. 483 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1997 nr 7 s. 445, nr 8 s. 510, nr 9 s. 574 (ogłoszenie...) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
696.artykuł: Bajor Krystyna, Kurdziel Stanisław Cz.: Olimpiada to sukces ucznia. Polonistyka 1994 nr 1 s. 50-54 (wyw. z nauczycielami; rozm.: Anatol Przemysław Pijanowski...) szczegóły 
697.artykuł: Chachulski Tomasz: Olimpiada poza granicami Polski. Polonistyka 1994 nr 1 s. 7-13  szczegóły 
698.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka 1994 nr 1 s. 3-6 (og. o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego z okazji 25-lecia...) szczegóły 
699.artykuł: Cyrek Joanna: W duchu olimpijskim. Polonistyka 1994 nr 1 s. 55-56 (wypow. uczestniczki olimpiady...) szczegóły 
700.artykuł: Czyż Antoni: Dawna literatura jest żywa. Polonistyka 1994 nr 1 s. 19-24 (dot. obecności tekstów staropolskich na olimpiadzie...) szczegóły 
701.artykuł: Fik Marta: Literatura i teatr. Polonistyka 1994 nr 1 s. 13-15 (dot. wyodrębnienia specjalizacji teatrologicznej w ramach olimpiady po...) szczegóły 
702.artykuł: Hofmański Tadeusz: O konkursie polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1994 nr 1 s. 40-44  szczegóły 
703.artykuł: Inglot Mieczysław, Tarnacki Jerzy: O szkolnych wypracowaniach olimpijczyków. Polonistyka 1994 nr 1 s. 25-33  szczegóły 
704.artykuł: Inglot Mieczysław: Olimpiada jako zadanie i wyzwanie edukacyjne. Polonistyka 2000 nr 6 s. 331-336  szczegóły 
705.artykuł: Kryda Barbara: Olimpiada a codzienność szkolna. Polonistyka 1994 nr 1 s. 33-40  szczegóły 
706.artykuł: Libura Maria: "Monstrualna klasówka". Polonistyka 1994 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
707.artykuł: Łapiński Zdzisław: Współczesność Olimpiady. Polonistyka 1994 nr 1 s. 15-18  szczegóły 
708.artykuł: Orlik Joanna: Teksty o dużym marginesie swobody - diagnoza. Polonistyka 2000 nr 5 s. 283-284 (ocena prac konkursowych pod kątem literackiej kreatywności dzieci i ic...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
709.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 4 s. 251-252  szczegóły 
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bortnowski Stanisław: Frapująca "Magia lektury" Feliksa Tomaszewskiego. Polonistyka 1992 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
711.artykuł: Badowska Alicja: Przyszłe liceum. Polonistyka 1999 nr 8 s. 461 (jakie powinny być lektury z języka polskiego...) szczegóły 
712.artykuł: Baluch Alicja: Tematyczne ujęcie lektury na podstawie "Dziadka do orzechów" E.T.A. Hoffmanna. Polonistyka 1991 nr 8 s. 484-491  szczegóły 
713.artykuł: Błoński Jan: "By klasyka i współczesność nie zmieniły się w nudną skamielinę". Polonistyka 1992 nr 4 s. 239-245 (wyw. nt. kanonu lektur z prozy po 1945; rozm. Stanisław Bortnowski...) szczegóły 
714.artykuł: Bogusz Bogusław: Miłość czy egoizm? O dobieraniu lektur. Polonistyka 1997 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
715.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy arcydzieło skazane na banicję?. Polonistyka 1993 nr 3 s. 174-176 (czy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza powinien być w kanonie lektur szko...) szczegóły 
nawiązanie: Szaroleta Małgorzata: Polonistyka 1993 nr 10 s. 621-622 (list do red....) szczegóły 
716.artykuł: Bortnowski Stanisław: Lektury szkolne na prowincji - sondaż. Polonistyka 1997 nr 9 s. 533-535 (nt. dostępności lektur oraz kultury czytelniczej uczniów szkół prowinc...) szczegóły 
717.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zbrodnia w klasie szóstej. Polonistyka 1997 nr 7 s. 435 (fel. nt. lektur zawierających sceny okrutne, m.in. dot. "Balladyny" Ju...) szczegóły 
718.artykuł: Gajewska Halina: "Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy...". Polonistyka 1998 nr 9 s. 626-627 (nt. reformy oświaty, m.in. dot. doboru lektur...) szczegóły 
719.artykuł: Gałuszka Władysława: Zachęcić i "zmusić" do czytania lektur. Polonistyka 1995 nr 5 s. 340-344  szczegóły 
720.artykuł: Handke Ryszard: Lektura jako poznanie i samopoznanie. Polonistyka 1997 nr 1 s. 21-25 (wpływ lektur szkolnych na rozwój osobowości ucznia...) szczegóły 
721.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Uczyć dla lektury. Polonistyka 2003 nr 10 s. 33-38 (dot. przygotowania uczniów do odbioru lektur szkolnych i innych dzieł ...) szczegóły 
722.artykuł: Kozołub Ludwik: Zgrzebna codzienność. Polonistyka 1992 nr 2 s. 104-107 (nt. znajomości przez uczniów lektur z lit. współcz....) szczegóły 
723.artykuł: Lektury zalecane. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 39-42 (spis lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum...) szczegóły 
724.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dziwo z kanonu. "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] w opiniach uczniów kończących szkołę podstawową. Polonistyka 1993 nr 3 s. 139-143  szczegóły 
725.artykuł: Pierek Joanna: Kanon lektur jabłkiem niezgody. Polonistyka 2003 nr 6 s. 371-372  szczegóły 
nawiązanie: [B. Ch.]: Od Redakcji. Polonistyka 2003 nr 6 s. 373  szczegóły 
726.artykuł: Ratajczak Wiesław: Skreślić?. Polonistyka 1993 nr 5 s. 304 (list do red. nt. ewentualnego wykreślenia "Pana Tadeusza" Adama Mickie...) szczegóły 
727.artykuł: Skotnicka Gertruda: Spotkania z przeszłością (O powieściach historycznych dla uczniów szkoły podstawowej). Polonistyka 1988 nr 10 s. 763-774  szczegóły 
728.artykuł: Tambor Jolanta: Kosmiczne szlaki literatury. Polonistyka 1989 nr 3 s. 209-215 (nt. lektur w IV klasie szkoły podstawowej...) szczegóły 
729.artykuł: Wawrzyniak Wacław: Lektury okresu dwudziestolecia międzywojennego w klasie III liceum (Komentarz do programu). Polonistyka 1988 nr 4 s. 274-281  szczegóły 
730.artykuł: Żuchowska Wiesława: Lista lektur w klasachv IV-VI. Glosa do programu autorskiego. Polonistyka 1994 nr 9 s. 553-557  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
731.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Gimnazjalisty "świat w słowach i obrazach". Polonistyka 2000 nr 10 s. 629-631  szczegóły 
732.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Jak czytać teksty kultury?. Polonistyka 2003 nr 9 s. 571  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
733.artykuł: Bursztyn Maria: Dawne i nowe tematy wypracowań maturalnych z języka polskiego. Polonistyka 2002 nr 3 s. 175-181  szczegóły 
734.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Oswajanie Gombrowicza. Polonistyka 2002 nr 6 s. 347-352  szczegóły 
735.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Językowy wymiar przestrzeni tekstów z zakresu dydaktyki. Propozycja małego poradnika metodycznego - cz. 2. Polonistyka 1996 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
736.artykuł: Wójtowicz Agata: Co to jest matura międzynarodowa?. Polonistyka 2002 nr 4 s. 227-231 (dot. międzynarodowego egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
737.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 1998 nr 10 s. 696-697  szczegóły 
738.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Herling-Grudziński w BAL-u. Polonistyka 1994 nr 9 s. 568-569  szczegóły 
739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guderian-Czaplińska Ewa: "Martwe pole pozornego istnienia". Polonistyka 1995 nr 5 s. 370-372  szczegóły 
740.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 10 s. 633 (nota...) szczegóły 
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty o książkach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 190  szczegóły 
742.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smuszkiewicz Antoni: Fantastyczny bal. Polonistyka 1992 nr 6 s. 371-373  szczegóły 
743.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konys Mirosława: Żeromski "poPRAWiony". Polonistyka 1996 nr 6 s. 368-370  szczegóły 
744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtczak Dariusz: Bryk do "Lalki". Z serii "Przewodnik po lekturach". Polonistyka 1994 nr 8 s. 508-509  szczegóły 
745.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Imperium? Atakuje?. Polonistyka 1999 nr 2 s. 121-125  szczegóły 
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Wielkie czytanie. Polonistyka 1997 nr 8 s. 507  szczegóły 
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasprzak Barbara: Cierpliwy doradca. Polonistyka 1996 nr 3 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Trybuś Krzysztof: Przydałaby się korekta. Polonistyka 1996 nr 3 s. 179-180  szczegóły 
omówienie: Makowiecki Andrzej Z.: Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku. Polonistyka 1999 nr 9 s. 575  szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwiński Piotr: Noty. Polonistyka 1998 nr 10 s. 696-697  szczegóły 
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przychodniak Zbigniew: Romantyzm i egzystencja. Polonistyka 1996 nr 7 s. 489-491  szczegóły 
751.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Polonistyka 2002 nr 5 s. 30  szczegóły 
752.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 9 s. 633 (nota...) szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konys Mirosława: Żeromski "poPRAWiony". Polonistyka 1996 nr 6 s. 368-370  szczegóły 
polemika: Szypowska Irena: Odpowiedź recenzentce. Polonistyka 1996 nr 6 s. 371-372  szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wawrzyniak Barbara: Nowy odbiorca - nowa książka. Polonistyka 1996 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
755.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Wielkie czytanie. Polonistyka 1997 nr 8 s. 508  szczegóły 
756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 2 s. 96  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
757.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki trzeba oswoić!. Polonistyka 1993 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
758.artykuł: Budrewicz Zofia, Mrazek Halina, Sienko Maria: Anatomia zbrodni. Dydaktyka w kiosku "Ruchu". Polonistyka 1994 nr 3 s. 139-146 (dot. tzw. bryków...) szczegóły 
759.artykuł: Bursztyn Maria: Dawne i nowe tematy wypracowań maturalnych z języka polskiego. Polonistyka 2002 nr 3 s. 175-181  szczegóły 
760.artykuł: Chrząstowska Bożena: W niewoli materiału. Polonistyka 1996 nr 2 s. 67-68 (nt. dużej liczby wydawanych książek pomocniczych z zakresu języka pols...) szczegóły 
761.artykuł: Dynak Władysław: Bryk wzbudzony, czyli o współczesnych pomocach literackich dla uczniów i nie tylko. Polonistyka 1993 nr 2 s. 67-72  szczegóły 
762.artykuł: Kołcz Bogusław: Co można usłyszeć? Wśród "ściąg" i "bryków". Polonistyka 1993 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
763.artykuł: Sowiński Gerard: "Czytani dzisiaj". Polonistyka 1995 nr 4 s. 245-248 (nt. serii "Czytani dzisiaj pośw. pisarzom i jej przydatności w praktyc...) szczegóły 
764.artykuł: Sowiński Gerard: Nowe lektury obowiązkowe polonistów. Polonistyka 1993 nr 2 s. 95-98 (o tzw. brykach...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jak postawić nogę uniesioną w pół kroku. Polonistyka 1996 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
766.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jak postawić nogę uniesioną w pół kroku. Polonistyka 1996 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Podwojone repetycje tradycji. Polonistyka 1997 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
769.artykuł: Bakuła Kordian: Jak doprowadzić Cześnika i Rejenta do zgody? Zachęta do negocjacji na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1995 nr 8 s. 533-537 (na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry...) szczegóły 
770.artykuł: Baran Anna: O szkolnych zmaganiach z toposem "duszyczki". Polonistyka 2001 nr 9 s. 542-548 (temat duszy, głównie na przykładzie twórczości Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
771.artykuł: Barszcz Barbara, Barszcz Leszek: Rozmawiajmy o miłości. Polonistyka 1993 nr 1 s. 20-22 (miłość na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
772.artykuł: Barszcz Leszek, Leszkowicz-Barszcz Barbara: A jednak mity!.... Polonistyka 1993 nr 7 s. 416-424 (mitologia grecka i rzymska na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
773.artykuł: Barszcz Leszek: U bram absurdu. Polonistyka 1994 nr 10 s. 598-604 (lekcja pośw. Biblii (Księga Hioba)...) szczegóły 
774.artykuł: Barszcz Leszek: W świecie poezji Mirona Białoszewskiego. Polonistyka 1997 nr 1 s. 31-36 (poezja Mirona Białoszewskiego na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
775.artykuł: Bartyzel Danuta Jolanta, Bartyzel Danuta Jolanta: Polonistyka 1988 nr 9 s. 700-704 (poezja Miona Białoszewskiego...) szczegóły 
776.artykuł: Bazan Elżbieta: "Inny" Iwaszkiewicz. Polonistyka 1994 nr 9 s. 532-534 (opow. "Ikar" i "Cmentarz w Toporowie"...) szczegóły 
777.artykuł: Bączek Katarzyna: Sztuka przemawiania, czyli jak zostać dziś retorem. Polonistyka 1997 nr 6 s. 355-360 (lekcje z zakresu retoryki w szkole średniej...) szczegóły 
778.artykuł: Bąk Zbigniew: "Na straganie" czyli zabawa w teatrzyk. Polonistyka 1993 nr 10 s. 613-618 (wiersz Jana Brzechwy w szkole podstawowej...) szczegóły 
779.artykuł: Biała Alina: Pokazać człowiekowi człowieka. Polonistyka 1998 nr 8 s. 547-550 ("Nemrod" Brunona Schulza na lekcjach w szkole podstawowej...) szczegóły 
780.artykuł: Biela Emil: Z poezją na "Ty". Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 116  szczegóły 
781.artykuł: Błońska-Ćwięk Grażyna: Wycieczka z Żeromskim. Polonistyka 1996 nr 6 s. 381 (lekcja-wycieczka o "Syzyfowych pracach"...) szczegóły 
782.artykuł: Bobiński Witold: Kiedy serce łzawi, czyli melodramat. Polonistyka 1995 nr 3 s. 173-179  szczegóły 
783.artykuł: Bobiński Witold: [Trzy] 3x "Grażyna" na filmowo. Polonistyka 1996 nr 5 s. 278-283 (poemat Adama Mickiewicza w szkole podstawowej...) szczegóły 
784.artykuł: Boeske Dorota: Teatr życia w tekstach kultury. Polonistyka 2003 nr 5 s. 286-290 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
785.artykuł: Boksa Magdalena: Po co tworzymy światy idealne?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 540-541 ("Wyspy szczęśliwe" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego...) szczegóły 
786.artykuł: Bortnowski Stanisław: Malarskie "Rozbieranie do snu" [Stanisława Grochowiaka]. Polonistyka 1994 nr 10 s. 626-628  szczegóły 
787.artykuł: Bortnowski Stanisław: O biografii zewnętrznej i wewnętrznej. Na przykładzie Gombrowicza. Polonistyka 1994 nr 2 s. 77-81  szczegóły 
788.artykuł: Bortnowski Stanisław: T. Różewicz a sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 2 s. 105-130  szczegóły 
789.artykuł: Brzóstowicz Monika: Temat: Rodzina. Polonistyka 1994 nr 4 s. 203-208  szczegóły 
790.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Stary subiekt w nowym świecie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 477-483  szczegóły 
791.artykuł: Budrewicz Zofia, Sienko Maria: Gry ironiczne (W szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: "Pogrzeb", "Urodziny", "Jarmark cudów"). Polonistyka 1997 nr 8 s. 486-490  szczegóły 
792.artykuł: Budrewicz Zofia, Sienko Maria: Jak odczytywać "stłumione znaczenia"?. Polonistyka 2000 nr 3 s. 154-160 (nt. wierszy "Minuta ciszy po Ludwice Waryńskiej" Wisławy Szymborskiej ...) szczegóły 
793.artykuł: Budrewicz Zofia: Opisywanie i refleksja - "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej. Polonistyka 1992 nr 2 s. 89-95  szczegóły 
794.artykuł: Budrewicz Zofia: "Rada w zaścianku" jako propozycja dialogu w szkole zawodowej. Polonistyka 1993 nr 3 s. 151-157 (propozycja lekcji o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
795.artykuł: Budrewicz Zofia, Sienko Maria: W gimnazjum - rozmowy o wolności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 280-285 ("Panna Nikt" Tomka Tryzny na lekcji jęz. polskiego...) szczegóły 
796.artykuł: Burghardt Andrzej: Obrzydłówek współczesny. Polonistyka 1996 nr 6 s. 355-357 ("Siłaczka" Stefana Żeromskiego na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
797.artykuł: Chemperek Dariusz: Czy Mickiewicz był Polakiem. Polonistyka 1993 nr 3 s. 157-160 (omów. problematyki patriotycznej w "Panu Tadeuszu" na lekcjach w liceu...) szczegóły 
798.artykuł: Chołojczyk Ewa: Oryginał i falsyfikaty. Polonistyka 1993 nr 8 s. 471-474 (pastisz i parodia w liceum ogólnokształcącym; na przykładzie "Pana Tad...) szczegóły 
799.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] - "To do mnie nie przemawia". Polonistyka 1994 nr 9 s. 535-540  szczegóły 
800.artykuł: Chomuk Aleksandra: Lekcje twórczości w gimnazjum. Polonistyka 2001 nr 1 s. 36-40 (propozycja cyklu zajęć poświęconych rozwijaniu literackiej sprawności...) szczegóły 
801.artykuł: Chomuk Aleksandra: Milana Kundery powieść na koniec wieku. Polonistyka 2000 nr 9 s. 547-552 ("Nieznośna lekkość bytu" Miilana Kundery...) szczegóły 
802.artykuł: Chomuk Aleksandra: O miłości i nienawiści w czasach zagłady. Polonistyka 2001 nr 8 s. 483-487 (nt. lekcji pośw. omów. filmu na kanwie prozy Tadeusza Borowskiego "Poż...) szczegóły 
803.artykuł: Chrząstowska Bożena: Jak sprawdzać czytanie symboliczne?. Polonistyka 2000 nr 5 s. 265-272 (nt. odbioru sensów symbolicznych przez dzieci szkół podstawowych, bada...) szczegóły 
804.artykuł: Chrząstowska Bożena: Szukanie "sposobu na poezję". Polonistyka 1993 nr 9 s. 556-563 (przykłady lekcji o sztuce poetyckiej...) szczegóły 
805.artykuł: Chrząstowska Bożena: Wiek XIX trwa.... Polonistyka 2003 nr 4 s. 212-216 (dot. zagadnienia tradycji romantycznej na lekcjach języka polskiego w ...) szczegóły 
806.artykuł: Ciciak Anna: Kino i jego metodyczne inspiracje. Polonistyka 1996 nr 5 s. 293-295  szczegóły 
807.artykuł: Ciechanowska Joanna: Powtórka z teatru. Polonistyka 1993 nr 10 s. 634 ("Romeo i Julia" Williama Shakespeare w szkole średniej...) szczegóły 
808.artykuł: Cieński Marcin: Literatura powszechna w szkole średniej. Refleksje, uwagi i propozycje. Polonistyka 1993 nr 7 s. 424-426  szczegóły 
809.artykuł: Czapczyk Paweł: Pisanie eseju. Polonistyka 2001 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
810.artykuł: Diduszko Hanna: Jak sobie radzić z "Robinsonem Kruzoe"?. Polonistyka 1997 nr 10 s. 607-611 (pow. Daniela Defoe w klasie VI szkoły pdstawowej...) szczegóły 
811.artykuł: Dietrich Janina: Wprowadzenie do kultury współczesnej w III klasie liceum ogólnokształcącego i technikum. Polonistyka 1988 nr 4 s. 288-293  szczegóły 
812.artykuł: Dominik Donata: Gramy Szekspira.... Polonistyka 1995 nr 9 s. 636-637 (propozycja omówienia twórczości Williama Szekspira w pierwszej klasie ...) szczegóły 
813.artykuł: Drobniak Piotr: Wiedza o judaizmie i Żydach polskich na lekcji literatury. Polonistyka 2000 nr 9 s. 559-562 (na przykładzie "Meira Ezofowicza" Elizy Orzeszkowej...) szczegóły 
814.artykuł: Dróżdż Grażyna: Zastraszyć bestię. Polonistyka 1996 nr 7 s. 508-509 (wiersz "Pragnienie" Tadeusza Różewicza w klasie VIII szkoły podstawowe...) szczegóły 
815.artykuł: Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka: "Dom musi mieć swoją osobowość". Polonistyka 1994 nr 4 s. 219-223  szczegóły 
816.artykuł: Dynak Władysław, Patrzałek Tadeusz: Niechże nie śpiewa ptak. Polonistyka 1994 nr 5 s. 287-292 (cykl lekcji wzbogacający słownictwo...) szczegóły 
817.artykuł: Dyżewska Dorota: Bóg mówi do Konrada. Polonistyka 1995 nr 4 s. 254 (lekcja pośw. Wielkiej Improwizacji...) szczegóły 
818.artykuł: Działyńska Anna: Męstwo i odwaga. U źródeł etosu rycerskiego. Polonistyka 2000 nr 8 s. 474-479 (propozycja lekcji dla I klasy gimnazjum...) szczegóły 
819.artykuł: Dziedzic Anna: Interpretacja głosowa "Białej magii" K.K. Baczyńskiego. Polonistyka 1988 nr 6 s. 463-466  szczegóły 
820.artykuł: Falkowski Stanisław: Na pograniczu epok - na pograniczu sztuk. Polonistyka 1994 nr 10 s. 605-610 (z fot....) szczegóły 
821.artykuł: Falkowski Stanisław: Śmietnik czy świątynia?. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 105-108 (nt. interpretacji poezji Mirona Białoszewskiego...) szczegóły 
822.artykuł: Falkowski Stanisław: W czarodziejskiej wieży (Motywy magiczne w "Latarniku" [Henryka Sienkiewicza]). Polonistyka 1991 nr 7 s. 458-461  szczegóły 
823.artykuł: Feszczyn Iwona: Obraz i myśl. O "Pasterce" Jerzego Lieberta w kontekście Ewangelii. Polonistyka 1997 nr 9 s. 546-548 (w klasie VII szkoły podstawowej...) szczegóły 
824.artykuł: Fiołek Bogumiła: "Tajemniczy ogród" [Frances Elizy Burnett] w powieści i na ekranie. Polonistyka 1998 nr 3 s. 162-164 (w klasie VII...) szczegóły 
825.artykuł: Firut Maria: Cierpienie w "Dziadach" [Adama Mickiewicza] i "Innym Świecie" [Gustawa Herlinga-Grudzińskiego]. Polonistyka 1998 nr 7 s. 459-463 (na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
826.artykuł: Firut Maria: Intencje wypowiedzi, czyli o tzw. mocy illokucyjnej aktów mowy. Polonistyka 1997 nr 6 s. 343-346 (cykl lekcji w I klasie szkoły średniej nt. teorii aktów mowy...) szczegóły 
827.artykuł: Frelich Hanna: Zabawa we własną biografię? O powieściach Konwickiego. Polonistyka 1994 nr 6 s. 437-352  szczegóły 
828.artykuł: Fryc Agnieszka: Próby "blokowania" (Z komentarzem). Polonistyka 1999 nr 7 s. 419-420 (propozycja lekcji języka polskiego w IV klasie szkoły podstawowej z wy...) szczegóły 
829.artykuł: Gałowicz Andrzej: Podbarwić pozytywizm. Polonistyka 2003 nr 8 s. 461-464 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
830.artykuł: Gałuszka Władysława: Gry - przyjemne i pożyteczne. Polonistyka 1993 nr 5 s. 317-318 (propozycje lekcji w klasie VI i VII szkoły podstawowej pośw. Adamowi M...) szczegóły 
831.artykuł: Gałuszka Władysława: Próba integracji literatury i filmu ("Krzyżacy"). Polonistyka 1993 nr 10 s. 604-613 ("Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza i adaptacja filmowa na lekcji w szkole...) szczegóły 
832.artykuł: Gancarczyk Anna: Analiza i interpretacja wiersza T. Różewicza "Warkoczyk". Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 109-115  szczegóły 
833.artykuł: Godlewska Alicja: Topos Marka Aureliusza - tradycja antyczna w utworach polskiego klasycyzmu. Polonistyka 1991 nr 1 s. 29-37 (na przykł. wierszy Zbigniewa Herberta i Leopolda Staffa...) szczegóły 
834.artykuł: Gołaszewska Ewa: Fioletowa krowa. Limeryki - zabawne wierszyki. Polonistyka 1998 nr 4 s. 253-254  szczegóły 
835.artykuł: Gołaszewska Ewa: Zabawa z poezją w poezję. Polonistyka 1998 nr 9 s. 636-638 (lekcja nt. twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława L...) szczegóły 
836.artykuł: Goraj Jadwiga: Jak omawiać "Zbrodnię i karę" [Fiodora Dostojewskiego]. Polonistyka 1996 nr 7 s. 444-451 (w szkole średniej...) szczegóły 
837.artykuł: Goraj Jadwiga: Problematyka "Jeziora Bodeńskiego" S. Dygata w analizie szkolnej. Polonistyka 1988 nr 6 s. 455-462  szczegóły 
838.artykuł: Goraj Jadwiga: Spotkania z chorałem i wierszem. Polonistyka 2000 nr 3 s. 172-174 (Adam Zagajewski: "Szybki wiersz"; z tekstem utworu...) szczegóły 
839.artykuł: Gorska Bożena: Adama Mickiewicza "Winterreise". Polonistyka 1998 nr 7 s. 463-469 (III cz. "Dziadów" na lekcjach języka polskiego w szkole średniej...) szczegóły 
840.artykuł: Gorska Bożena: Dom nad Niemnem. Polonistyka 1994 nr 4 s. 227-232 (rodzina w powieści Elizy Orzeszkowej...) szczegóły 
841.artykuł: Gorska Bożena: Jak integrować treści humanistyczne?. Polonistyka 1994 nr 10 s. 616-621  szczegóły 
842.artykuł: Gorska Bożena: Mannowskie adagio. Polonistyka 1996 nr 1 s. 32-38 ("Śmierć w Wenecji" Tomasza Manna na lekcji w szkole średniej...) szczegóły 
843.artykuł: Gorska Bożena: "Nad Niemnem" dziś. Polonistyka 1994 nr 8 s. 485-488  szczegóły 
844.artykuł: Gorska Bożena: Trzy Alicje w Krainie Czarów. Polonistyka 1995 nr 7 s. 486-489 (propozycja lekcji językowej na podstawie "Alicji w Krainie Czarów" Lew...) szczegóły 
845.artykuł: Górczak-Ulman Elwira, Łęczycka Hanna: Lekcja na cztery ręce. Polonistyka 1995 nr 2 s. 101-104 (lekcja na temat "Żyd - Wieczny Tułacz (Motywy żydowskie w literaturze ...) szczegóły 
846.artykuł: Góźdź Krystyna: Ja - narrator. Zabawa w twórczość. Polonistyka 1993 nr 2 s. 91-95 (nauka o narracji w szkole podstawowej...) szczegóły 
847.artykuł: Góźdź Krystyna: Szukając gatunku. Polonistyka 1993 nr 3 s. 160-161 (nt. różnorodności gatunków literackich w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiew...) szczegóły 
848.artykuł: Grobliński Piotr: "Dzieciom zabrońcie przystępu". Polonistyka 1993 nr 1 s. 33-35 ("Dla zakochanych to samo..." Stanisława Grochowiaka w I klasie liceum...) szczegóły 
849.artykuł: Gromadzka Beata: O historii literatury i romantyzmie - wbrew rutynie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 290-296 (lekcje o romantyzmie w szkole średniej...) szczegóły 
850.artykuł: Gronek Barbara: Piotruś Pan z Gdańska. Polonistyka 2001 nr 3 s. 153-158 (temat dziecka rezygnującego z opuszczenia świata dzieciństwa na przykł...) szczegóły 
851.artykuł: Gronek Barbara: Ptasia natura duszy. Polonistyka 2001 nr 10 s. 601-606 (propozycja cyklu lekcji powtórkowych w liceum pośw. problemom egzysten...) szczegóły 
852.artykuł: Grzesiak Ewa: Schematy indywidualizować. Redagowanie pism użytkowych. Polonistyka 1998 nr 2 s. 103-106 (w szkole średniej...) szczegóły 
853.artykuł: Guzik Barbara: Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 286-289 (na lekcji w liceum...) szczegóły 
854.artykuł: Guzik Barbara, Miętka Wanda: Style modelowane na przykładzie "Dziadów" A. Mickiewicza. Polonistyka 2000 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
855.artykuł: Hejduk Hanna: Drzewo genealogiczne bogów starozytnych. Polonistyka 1997 nr 2 s. 126 ("Mitologia" Jana Parandowskiego na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
856.artykuł: Hernasowa Maria: Jan Twardowski - własny i szkolny. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 473 (propozycja lekcji o wierszu "Do moich uczniów"...) szczegóły 
857.artykuł: Hernasowa Maria: Sposób na krasnoludki. Polonistyka 1992 nr 10 s. 632-633 (propozycja lekcji nt. "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" Marii Kono...) szczegóły 
858.artykuł: Hernasowa Maria: Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu. Polonistyka 1994 nr 4 s. 216-218  szczegóły 
859.artykuł: Hryniewiecka Janina: Deszcze zza okna i z wierszy. Polonistyka 1998 nr 2 s. 125-126 (lekcja w klasie VI...) szczegóły 
860.artykuł: Hudyma Anna: Uczestniczenie w dyskusji. Polonistyka 1997 nr 6 s. 347-351 (cykl ćwiczeń mających na celu kształtowanie umiejętności dyskusyjnych...) szczegóły 
861.artykuł: Jabłoński Romuald: Poezja to także zabawa. Polonistyka 1995 nr 7 s. 489-494 (na podstawie "Karuzeli z madonnami" Mirona Białoszewskiego...) szczegóły 
862.artykuł: Jagodzińska Edyta: Z reklamą za pan brat... Polonistyka 1998 nr 9 s. 614-618 (lekcja języka polskiego nt. retoryki i poetyki reklam telewizyjnych...) szczegóły 
863.artykuł: Jankiewicz Leonarda: Lekcje z "domem" w temacie. Polonistyka 2003 nr 8 s. 492-496  szczegóły 
864.artykuł: Janus Anna: Świat folkloru dziecięcego a poezja Mirona Białoszewskiego. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 97-105  szczegóły 
865.artykuł: Janus Anna: Zespoły - przeżytek, eksperyment, potrzeba?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 155-163 (przykłady lekcji jęz. polskiego w zespołach...) szczegóły 
866.artykuł: Januszkiewicz Michał: Czytając Hessego. Polonistyka 2002 nr 1 s. 28-31 (nt. zagadnień podmiotowości, odpowiedzialności i wolności pojawiającyc...) szczegóły 
867.artykuł: Januszkiewicz Michał: Poetyka ekspresjonizmu. Polonistyka 2002 nr 8 s. 486-490 (dot. szkoły podstawowej...) szczegóły 
868.artykuł: Jedynak Jolanta: Marzyciele i odkrywcy. Polonistyka 2000 nr 9 s. 557-559 (propozycja lekcji dla I lub II klasy gimnazjum...) szczegóły 
869.artykuł: Jędraszczak Beata: Kim jest człowiek przełomu wieków?. Polonistyka 2001 nr 8 s. 480-482 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
870.artykuł: Jędrychowska Maria: Baśń pełna "-izmów" (Proza Bolesława Leśmiana w liceum). Polonistyka 1993 nr 8 s. 459-466  szczegóły 
871.artykuł: Jędrychowska Maria: Dorastać do eseju. Polonistyka 1994 nr 2 s. 87-91  szczegóły 
872.artykuł: Jędrychowska Maria: Egzystencja i patriotyzm. Polonistyka 1996 nr 1 s. 44-46 ("Oblicze ojczyzny" Tadeusza Różewicza i "Na dom w Czarnolesie" Jana Ko...) szczegóły 
873.artykuł: Jędrychowska Maria: Gdy poeta bywa współczesnym apostołem.... Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 474-475 (propozycja lekcji nt. "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza i "List...) szczegóły 
874.artykuł: Jędrychowska Maria: Międzytekstowe zderzenia i dydaktyczne zdarzenia. Polonistyka 2001 nr 1 s. 4-10 (dot. "Romea i Julii" Williama Szekspira...) szczegóły 
875.artykuł: Jodełka Emilia: Polonista w "dobie streszczeń" - "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] na żywo. Polonistyka 1994 nr 9 s. 573-574  szczegóły 
876.artykuł: Jurek Grażyna: O poszukiwaniu skarbów w szkole podstawowej. Polonistyka 2002 nr 2 s. 98-102 (na podstawie tekstów literackich...) szczegóły 
877.artykuł: Jurga-Rychlińska Anna: Cztery razy "Cudzoziemka" [Marii Kuncewiczowej]. Polonistyka 2001 nr 6 s. 355-360  szczegóły 
878.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Jak prowadzić dialog z tekstem dramatycznym ("Wesele" Wyspiańskiego w "filologiczno-teatrologicznym" odbiorze). Polonistyka 1993 nr 10 s. 589-596  szczegóły 
879.artykuł: Kajtoch Andrzej: Raj w malinowym chruśniaku. Polonistyka 1993 nr 1 s. 58-59 (cykl "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana w szkole średniej...) szczegóły 
880.artykuł: Kamińska Maria: Skolimowskiego "Ferdydurke" - przygotowanie do recenzji. Polonistyka 1993 nr 10 s. 601-603  szczegóły 
881.artykuł: Kamińska Maria: "Uśmiech niezbędny do życia". (O "Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej). Polonistyka 1995 nr 7 s. 476-481  szczegóły 
882.artykuł: Kania Natalia: Twórcze integrowanie, myślenie i notowanie. Polonistyka 1998 nr 7 s. 469-476 (twórczość Adama Mickiewicza na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
883.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Oswajanie Gombrowicza. Polonistyka 2002 nr 6 s. 347-352  szczegóły 
884.artykuł: Kasprzakowa Barbara: O mowie postaci w dramacie S.I. Witkiewicza "Szewcy" (Czyli lekcja o uporządkowaniu języka utworu). Polonistyka 1991 nr 10 s. 655-661  szczegóły 
885.artykuł: Kasprzakowa Barbara: Radość czytania Kochanowskiego. Polonistyka 1997 nr 5 s. 283-285 (twórczość Jana Kochanowskiego w klasie VIII...) szczegóły 
886.artykuł: Kasprzak Zenon: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Polonistyka 1991 nr 10 s. 661-668  szczegóły 
887.artykuł: Kaszubski Przemysław: Esej - prostota angielskiej prozy w pigułce. Polonistyka 1994 nr 2 s. 95-101  szczegóły 
888.artykuł: Kawalec Patrycja: Sztuka dla sztuki czy sztuka dla metafizyki. Polonistyka 2000 nr 9 s. 542-546 (propozycja lekcji poświęconej Stanisławowi Przybyszewskiemu...) szczegóły 
889.artykuł: Klich-Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera". Polonistyka 1997 nr 10 s. 604-606  szczegóły 
890.artykuł: Klint Wiktor: Kafka w Pradze. Metodyczny przewodnik literacki. Polonistyka 1994 nr 6 s. 341-346  szczegóły 
891.artykuł: Kłosińska Monika: Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem. Polonistyka 2001 nr 9 s. 554-557 (opracowanie lekcji nt. eseju Zbigniewa Herberta "Piero della Francesca...) szczegóły 
892.artykuł: Kochanowicz Rafał: Fantastyczne perspektywy. Polonistyka 2000 nr 1 s. 43-47 (literatura fantasy i "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego...) szczegóły 
893.artykuł: Kociołkowski Mieczysław: O drobnych dowodach wielkiej miłości w życiu i twórczości S. Żeromskiego. Polonistyka 1988 nr 10 s. 781-785  szczegóły 
894.artykuł: Kołcz Bogusław: Jak oswajać poezję? (Liryka miłosna w pierwszej klasie licealnej). Polonistyka 1993 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
895.artykuł: Kołcz Bogusław: Świat według Flauberta. "Pani Bovary" po latach. Polonistyka 1994 nr 4 s. 233-238  szczegóły 
896.artykuł: Kondarenko-Lizun Małgorzata: Co mogło być w tym liście?. Polonistyka 1995 nr 4 s. 253-254 (średniowieczna "Legenda o świętym Aleksym" i wiersz Kazimiery Iłłakowi...) szczegóły 
897.artykuł: Korulska Ewa: O czytaniu obrazu na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1997 nr 5 s. 302-306 (cykl lekcji wykorzystujących malarstwo w szkole podstawowej...) szczegóły 
898.artykuł: Koryl Janusz: "Głos Soplicowa" - dziennikarskie spojrzenie na "Pana Tadeusza". Polonistyka 1995 nr 8 s. 543-546 (na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
899.artykuł: Korzycka Grażyna: Barokowe concetto. Polonistyka 2000 nr 9 s. 534-537 ("Ogrodniczka" Jana Andrzeja Morsztyna; z tekstem wiersza...) szczegóły 
900.artykuł: Korzycka Grażyna: Podróż w poszukiwaniu prywatnej ojczyzny. Polonistyka 2001 nr 3 s. 159-165 (nt. opowiadania Pawła Huellego "Stół"...) szczegóły 
901.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Przestrzenie romantyczne w balladach. Polonistyka 1998 nr 7 s. 446-452 (ballady Adama Mickiewicza na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
902.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Ze zmiany metody nowa jakość. Polonistyka 1998 nr 2 s. 96-102 (trzy propozycje lekcji języka polskiego w liceum...) szczegóły 
903.artykuł: Kowalczuk Małgorzata, Kubiatowska Dorota: Jak od średniowiecza przejść do renesansu?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 509-510 (propozycja lekcji będącej syntezą średniowiecza...) szczegóły 
904.artykuł: Krajewski Tomasz: Obroty rzeczy Białoszewskiego i Chwina. Polonistyka 2003 nr 5 s. 283-285 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
905.artykuł: Kremiec Anna: Czy siódmoklasiści pragną "Zemsty"?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 353-357 (jak omawiać "Zemstę" Aleksandra Fredry...) szczegóły 
906.artykuł: Kremiec Anna: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Polonistyka 1996 nr 1 s. 40-44 (śmierć w utworach polskiej literaturze na lekcjach w szkole podstawowe...) szczegóły 
907.artykuł: Kremiec Anna: Wyobraźnio, przybądź na ratunek!. Polonistyka 1995 nr 7 s. 481-485 (jak omawiać na lekcjach w ciekawy sposób lektury szkolne...) szczegóły 
908.artykuł: Kremiec Anna: Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepji "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Polonistyka 1997 nr 5 s. 286-289  szczegóły 
909.artykuł: Książczak Zbigniew: "Krzyżacy" [Henryka Sienkiewicza] w odbiorze uczniowskim. Polonistyka 1988 nr 10 s. 775-780  szczegóły 
910.artykuł: Książczak Zbigniew: Polonistyka 1988 nr 7 s. 519-23 ([opow. A. Czechowa w szkole podst. i średniej]....) szczegóły 
911.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Dziecko "stulecia kina" wobec tekstów Adama Mickiewicza. Polonistyka 1996 nr 5 s. 273-278 ("Pani Twardowska" Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
912.artykuł: Kubiak Danuta: Nic nad zdrowie. Polonistyka 1996 nr 4 s. 253 ("Na zdrowie" Jana Kochanowskiego w klasie VII...) szczegóły 
913.artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Ósmoklasiści na tropach pradziadka ("Pan od przyrody" Zbigniewa Herberta). Polonistyka 1996 nr 2 s. 104-107  szczegóły 
914.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Na narodziny dziecka (świat nigdy nie jest gotowy). Polonistyka 2000 nr 9 s. 538-541 (wiersz "Na narodziny dziecka" Tomasza Venclovy jako propozycja tematu ...) szczegóły 
915.artykuł: Kulus Agata: Józef - prorok, nauczyciel i... "człowiek sukcesu". Polonistyka 2000 nr 9 s. 553-556 (propozycja lekcji poświęconej omówieniu Biblii, I klasa gimnazjum...) szczegóły 
916.artykuł: Kuncewicz-Dygała Danuta: Reporterzy na Olimpie. Polonistyka 1995 nr 9 s. 635-636 (propozycja lekcji syntetyzującej wiedzę o mitach greckich...) szczegóły 
917.artykuł: Kurczab Henryk: "Nad Niemnem" - językiem filmu. Polonistyka 1996 nr 5 s. 292-293 (powieść Elizy Orzeszkowej oraz filmowa adaptacja na lekcjach języka po...) szczegóły 
918.artykuł: Kurowska Eliza M.: Wywiady liryczne. Polonistyka 1999 nr 4 s. 253-254 (wiersze Zbigniewa Herberta na lekcji ję. polskiego w szkole podstawowe...) szczegóły 
919.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czytać, nie czytać? O wspomnieniach Wandy Kocięckiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 549-552 ("Oddajcie mi świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach W...) szczegóły 
920.artykuł: Leszkowicz-Barszcz Barbara: Literackie oblicza śmierci. Polonistyka 2000 nr 8 s. 468-474 (propozycja lekcji dla I klasy gimnazjum...) szczegóły 
921.artykuł: Łozińska Stanisława: Pastisze i parodie w edukacji literackiej. Polonistyka 1993 nr 8 s. 467-471  szczegóły 
922.artykuł: Makarska Maria: Zło istotą i absurdem ludzkiego istnienia. Polonistyka 1999 nr 8 s. 479-482 (synteza wiedzy literackiej na przykładzie "Władcy much" Williama Goldi...) szczegóły 
923.artykuł: Malczewska Jolanta: Dwie syntezy w klasie IV. Polonistyka 1999 nr 10 s. 634 (lekcje języka polskiego w klasie maturalnej nt. śmierci w literaturze ...) szczegóły 
924.artykuł: Malczewska Jolanta: Dziedzictwo przeszłości w "Wariacjach pocztowych" Kazimierza Brandysa. Polonistyka 1999 nr 1 s. 32-38 (w szkole średniej...) szczegóły 
925.artykuł: Malczewska Jolanta: Siła wyobraźni (Spotkanie z "Don Kichotem" Cervantesa). Polonistyka 1998 nr 3 s. 170-175  szczegóły 
926.artykuł: Malczewska Jolanta: "W historii nic nie zamyka się ostatecznie". Polonistyka 2000 nr 3 s. 161-165 (Platon - "Obrona Sokratesa" i Zbigniew Herbert - "Obrona templariuszy"...) szczegóły 
927.artykuł: Malinowska Sylwia: Czytać to nie zawsze znaczy rozumieć. Polonistyka 2003 nr 7 s. 437-438 (ze scenariuszem lekcji z wykorzystaniem wiersza Józefa Ratajczaka "Poż...) szczegóły 
928.artykuł: Malinowska Sylwia: O programach telewizji. Polonistyka 2001 nr 7 s. 419-423 (projekt lekcji pośw. korzystaniu z telewizji...) szczegóły 
929.artykuł: Matusiak Barbara: Radość tworzenia, czyli Mickiewicz w szkole średniej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 452-458 (cykl lekcji poświęconych twórczości Adama Mickiewicza...) szczegóły 
930.artykuł: Mazurkiewicz Anna: "Wprawić uczniów w drżenie" prozą Brunona Schulza. Polonistyka 1999 nr 5 s. 296-300 ("Ulica Krokodyli" i "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza na lekcji języ...) szczegóły 
931.artykuł: Michałek Violetta, Wantuch Wiesława: Szmulek - ten obcy. Polonistyka 1993 nr 4 s. 226-229 (tematyka żydowska w szkole podstawowej na przykładzie "Pejsów Szmulka"...) szczegóły 
932.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Językowy obraz świata: impresjonizm i ekspresjonizm w literaturze polskiej. Polonistyka 1997 nr 10 s. 598-603  szczegóły 
933.artykuł: Mirska Zofia: Dlaczego w tym lesie nie ma drzew? (Wiersz "Las" Jerzego Harasymowicza w szkole podstawowej). Polonistyka 1993 nr 7 s. 446  szczegóły 
934.artykuł: Mitek Maria: Metody aktywne. Polonistyka 1999 nr 8 s. 473-476 (konspekt lekcji "Doświadczenia schyłku wieku w liryce Młodej Polski"...) szczegóły 
935.artykuł: Morawska Iwona: Mickiewiczowski "savoir-vivre". Polonistyka 2000 nr 3 s. 166-169 (I Księga "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza jako punkt wyjścia dla lekc...) szczegóły 
936.artykuł: Mordal Małgorzata: Eros - Amor - Agape. Jak pojmowano miłość w starożytności?. Polonistyka 1993 nr 1 s. 57-58 (w szkole średniej...) szczegóły 
937.artykuł: Mordal Małgorzata: Milczenie jako część mowy. Polonistyka 1995 nr 4 s. 235-237 (na przykł. twórcz. Cypriana Kamila Norwida...) szczegóły 
938.artykuł: Mordal Małgorzata: Ożywiać wypowiedzi. Polonistyka 1995 nr 8 s. 573-574 (propozycja łączenia lekcji typowo literackich z zagadnieniami językowy...) szczegóły 
939.artykuł: Mordal Małgorzata: Salon w klasie. Polonistyka 1993 nr 8 s. 507-508 (propozycja lekcji o poezji miłosnej polskiego baroku...) szczegóły 
940.artykuł: Motwicka Danuta: U Borejków i nie tylko tam. Polonistyka 1994 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
941.artykuł: Mrazek Halina: "A poezja jest prawdą". O cnotach poetyckich Czesława Miłosza (Propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej). Polonistyka 1993 nr 9 s. 541-545  szczegóły 
942.artykuł: Mrazek Halina: Igraszki słowne hrabiego Fredry ("Zemsta" - propozycje metodyczne). Pierwszy kontakt z tekstem. Całym!. Polonistyka 1993 nr 6 s. 345-350  szczegóły 
943.artykuł: Mrówa Bogumiła: Trzy pomysły: Jan Lebenstein - Gustaw Herling-Grudziński. Polonistyka 1992 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
944.artykuł: Myrdzik Barbara: "Ucieczka" Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej - gra z tradycją. Polonistyka 1992 nr 6 s. 379 (z koment. red....) szczegóły 
945.artykuł: Myśliwiec Ewa: Recepcja utworów o holokauście. Polonistyka 2000 nr 7 s. 412-418 (omówienie wierszy Tadeusza Wantuły "Oświęcim obecnie" i Elżbiety Piotr...) szczegóły 
946.artykuł: Napierała Aleksandra: Podróżnicy, pielgrzymi.... Polonistyka 2000 nr 8 s. 480-485 (na przykładzie postaci Odysa, Mojżesza, Małego Księcia - propozycja le...) szczegóły 
947.artykuł: Nowak Sylwia: "Lalka" - na nowo odkryta. Polonistyka 2003 nr 8 s. 471-476 (ze scenariuszami lekcji nt. "Lalki" Bolesława Prusa...) szczegóły 
948.artykuł: Obara-Grączewska Ewa: "Wizyta starszej pani" - rzecz o moralności i działaniu. Polonistyka 2003 nr 9 s. 545-550 (projekt cyklu lekcji o moralności połączonych z poznawaniem warsztatu ...) szczegóły 
949.artykuł: Obremski Krzysztof: Poezja lingwistyczna kontra "gramatyka dla gramatyki". Polonistyka 1993 nr 3 s. 170-173 (wykorzystanie tekstów poetyckich na lekcjach językowych w szkole podst...) szczegóły 
950.artykuł: Olszewska Maria: "Drzewo życia" Kordiana. Polonistyka 2001 nr 2 s. 104-108  szczegóły 
951.artykuł: Osięgłowska Dorota: Uczeń - krytykiem literackim? O pisaniu recenzji w szkole średniej. Polonistyka 2001 nr 1 s. 41-45  szczegóły 
952.artykuł: Owczarek Jan: Lektura eseju w szkole. "Prometeusz w piekle" Alberta Camusa w klasie I LO. Polonistyka 1994 nr 2 s. 101-105  szczegóły 
953.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy w poezji współczesnej. I. Użycia kanoniczne. Polonistyka 1990 nr 10 s. 540-549  szczegóły 
954.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizmy w poezji współczesnej. II. Użycia innowacyjne. Polonistyka 1991 nr 4 s. 227-236 (cd. art. druk.: Polonistyka 1990 nr 10...) szczegóły 
955.artykuł: Pakuła-Różanska Anna: Sacrum w literaturze romantycznej. Polonistyka 2000 nr 8 s. 486-491 (propozycja lekcji dla I klasy gimnazjum...) szczegóły 
956.artykuł: Pankowska Krystyna, Świtała Wanda: Drama jako propozycja interpretacji utworów literackich. Polonistyka 1989 nr 10 s. 767-773  szczegóły 
957.artykuł: Paprocka Anna: Topos ogrodu w kulturze. Polonistyka 2000 nr 8 s. 492-497 (temat ogrodu w literaturze; propozycja lekcji dla I klasy gimnazjum...) szczegóły 
958.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Agitacja Gerwazego. Polonistyka 2003 nr 3 s. 163-166 (scenariusz lekcji; dot. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
959.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dwa przesłania. Polonistyka 1992 nr 4 s. 235-238 (propozycja lekcji o "Przesłaniu Pana Cogito" Zbigniewa Herberta i "Prz...) szczegóły 
960.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Medytacje o miłości według Karola Wojtyły. Polonistyka 1993 nr 1 s. 23-28 ("Przed sklepem jubilera" na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
961.artykuł: Pawliszak Leokadia: Drama w rytmie "Tanga" Sławomira Mrożka. Polonistyka 1992 nr 6 s. 351-354  szczegóły 
962.artykuł: Pawłowska Brygida: Przebudowa światyni Prometeusza. Polonistyka 1997 nr 2 s. 124-126 (mit o Prometeuszu na lekcjach w szkole podstawowej...) szczegóły 
963.artykuł: Pełzowska Elżbieta: Integrować, by uczyć twórczo. Polonistyka 2000 nr 10 s. 605-608 (propozycje realizacji zajęć zintegrowanych na lekcjach języka polskieg...) szczegóły 
964.artykuł: Pempera Ryszard: "Wszyscy dawali pomysły". Polonistyka 1998 nr 9 s. 620-623 (lekcja dot. "Szatana z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego...) szczegóły 
965.artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: "Melodia mgieł nocnych" [Kazimierza Przerwy-Tetmajera] - synteza artystyczna. Polonistyka 1994 nr 10 s. 622-625  szczegóły 
966.artykuł: Ratajczak Michał: Bogactwo "Monachomachii" [Ignacego Krasickiego]. Polonistyka 2000 nr 7 s. 418-423  szczegóły 
967.artykuł: Ratajczak Wiesław: Romantyczne wejście w mrok. Polonistyka 1992 nr 4 s. 252-253 ("Król Olch" Johanna Wolfganga Goethego w II klasie LO...) szczegóły 
968.artykuł: Roman Urszula Jolanta: Od improwizacji do konwersacji zdyscyplinowanej. Polonistyka 1997 nr 6 s. 351-355 (ćwiczenia w stawianiu hipotez, umiejętności opisu...) szczegóły 
969.artykuł: Rosa Alicja: Zindywidualizowany tok lektury szkolnej. Polonistyka 1997 nr 5 s. 293-298 ("Nawrócony" Bolesława Prusa i "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa w...) szczegóły 
970.artykuł: Rosa Alicja: "Zmierzch" Stefana Żeromskiego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1991 nr 9 s. 585-593  szczegóły 
971.artykuł: Rosa Józef: Dobroć. Polonistyka 1996 nr 4 s. 253-254 ("Pies" Marii Dąbrowskiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
972.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Lekcja trudnego teatru (O metodzie segmentacyjnej w analizie przedstawienia teatralnego). Polonistyka 1992 nr 6 s. 345-351 (na przykł. inscenizacji "Operetki" Witolda Gombrowicza w Starym Teatrz...) szczegóły 
973.artykuł: Schiller Aleksandra: Propozycja dla gimnazjum. Polonistyka 2002 nr 5 s. 312 (scenariusz cyklu lekcji pt. "Wędrówką jest życie człowieka"...) szczegóły 
974.artykuł: Seredyńska Alicja: Wyobraź sobie, że.... Polonistyka 2003 nr 4 s. 221-224 (scenariusz lekcji na podstawie trylogii "Włądca pierścieni" Johna Rona...) szczegóły 
975.artykuł: Sienko Maria: Zabawa w poezjowanie, czyli o smutnej i wesołej "Zimie" Leopolda Staffa. Polonistyka 1993 nr 9 s. 546-550 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
976.artykuł: Skawińska Małgorzata L.: Byron w "Grobie Agamemnona". Polonistyka 1993 nr 5 s. 297-301 (propozycja lekcji o "Giaurze" George'a Byrona i "Grobie Agamemnona" Ju...) szczegóły 
977.artykuł: Sosnowski Mirosław: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1988 nr 4 s. 265-273  szczegóły 
978.artykuł: Starnawski Jerzy: O nauczaniu elementów kultury i literatury obcej dawnych wieków w programie szkolnym. Oświecenie. Polonistyka 1991 nr 4 s. 210-218  szczegóły 
979.artykuł: Starosta Maria: O chłopskich korzeniach. Polonistyka 2000 nr 1 s. 48-53 ("Placówka" Bolesława Prusa i "Chłopi" Władysława Reymonta...) szczegóły 
980.artykuł: Stodolna Anna: Zły gust - "quos ego"?. Polonistyka 1999 nr 6 s. 382 (propozycja lekcji mająca na celu zbadanie gustów literackich uczniów...) szczegóły 
981.artykuł: Strusińska Iwona: Moralitet w klasie. Polonistyka 1997 nr 5 s. 309-310 (na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej...) szczegóły 
982.artykuł: Sybilska Katarzyna: Dwie interpretacje Białoszewskiego. Polonistyka 1996 nr 8 s. 550-553 ("Przekład z parasolki" Mirona Białoszewskiego na lekcjach w szkole pod...) szczegóły 
983.artykuł: Szewczyk Katarzyna: Próba czytania ekspresjonizmu. Polonistyka 2003 nr 10 s. 44-47 (dot. poezji polskiego ekspresjonizmu na lekcjach języka polskiego; z n...) szczegóły 
984.artykuł: Szwast Andrzej: Dukla - miejsce magiczne. Dukla - miejsce teatralne. Polonistyka 2003 nr 9 s. 534-539 (dot. projektu edukacyjno-wychowawczego dla klas pierwszych "Dukla - mi...) szczegóły 
985.artykuł: Szwast Andrzej: Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku. Polonistyka 2003 nr 2 s. 101-107 (dot. literatury i malarstwa...) szczegóły 
986.artykuł: Szymaniak Jadwiga: Mówimy o miłości w baśniach i legendach indiańskich ("Biały mustang"). Polonistyka 1993 nr 1 s. 36-40 (książka Sat-Okha w IV klasie szkoły podstawowej...) szczegóły 
987.artykuł: Szynol Adam: "Dezyderata" - lekcja literacko-muzyczna. Polonistyka 1997 nr 2 s. 102-104  szczegóły 
988.artykuł: Szypowska Irena: "Żart" [Milana Kundery], czyli życie w pułapce. Polonistyka 1995 nr 5 s. 344-350  szczegóły 
989.artykuł: Ślękowa Ludwika: "Język giętki" Jana Kochanowskiego. Próba stylistycznej analizy "Marszałka" i "Muzy".. Polonistyka 1995 nr 4 s. 196-200  szczegóły 
990.artykuł: Ślósarz Anna: Humor przyjazny światu: Mikołaj Rej. Polonistyka 1995 nr 7 s. 472-474  szczegóły 
991.artykuł: Ślósarz Anna: Piosenki Jacka Kaczmarskiego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1995 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
992.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1997 nr 4 s. 212-218  szczegóły 
993.artykuł: Świniarek Magdalena: A gdyby tak... scenariusz?. Polonistyka 1996 nr 5 s. 298-299  szczegóły 
994.artykuł: Tarczewski Jerzy: Przesłanie ideowe powieści M. Kuczyńskiego "Katastrofa". Polonistyka 1989 nr 3 s. 198-206 ([z biogr. M. Kuczyńskiego, s. 207-9]...) szczegóły 
995.artykuł: Tomasik Agnieszka: Jak czytać "Dziady" w dobie Matrixa?. Polonistyka 2002 nr 6 s. 374-376 (dot. nauczania literatury w liceum ogólnokształcącym...) szczegóły 
996.artykuł: Tomaszewska Grażyna: "I młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył...". Polonistyka 1993 nr 6 s. 357-360 ("Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w szkole podstawowej...) szczegóły 
997.artykuł: Tomaszewski Feliks: "Prolog" B. Leśmiana. Polonistyka 1988 nr 1 s. 46-56  szczegóły 
998.artykuł: Tomczak Teresa: Jak dzięki dramie zapoznałam uczniów z Judymem. Polonistyka 1996 nr 6 s. 380-381 ("Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego w szkole średniej...) szczegóły 
999.artykuł: Tomsia Teresa: O wartości ciszy. Polonistyka 2001 nr 10 s. 619-622 (cisza jako temat lekcji...) szczegóły 
1000.artykuł: Wachowiak Regina: Między Nieznanym a Nazwanym. "Bromba i inni" Macieja Wojtyszki w szkole. Polonistyka 1994 nr 9 s. 544-548  szczegóły 
1001.artykuł: Waligóra Janusz: Czytanie Tuwima. Wokół wiersza "W lesie". Polonistyka 2000 nr 2 s. 108-112 (z tekstem utworu...) szczegóły 
1002.artykuł: Wandachowicz Maja: Co nas rozśmiesza w opowiadaniu Macieja Wojtyszki "Pciuch". Polonistyka 1994 nr 9 s. 574  szczegóły 
1003.artykuł: Wantuch Wiesława: Łyżka durszlakowa jako pomoc metodyczna. Polonistyka 1992 nr 4 s. 252 (poezja Mirona Białoszewskiego na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
1004.artykuł: Wantuch Wiesława: Uwolnić Prometeusza!!!. Polonistyka 1997 nr 2 s. 123-124 (mitologia na lekcjach w szkole podstawowej...) szczegóły 
1005.artykuł: Wantuch Wiesława: Wielkie odkrycie małych światów ("Muzeum", "Urodziny" [Wisławy Szymborskiej]). Polonistyka 1997 nr 8 s. 490-494 (wiersze Wisławy Szymborskiej na lekcjach w szkole podstawowej...) szczegóły 
1006.artykuł: Wardęga Maria: Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności. Polonistyka 2001 nr 10 s. 613-618 (interpretacja prozy Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1007.artykuł: Wasiak Izabela: List poetycki do Johna Browna. Polonistyka 1992 nr 5 s. 295-297 ("Do obywatela Johna Brown" Cypriana Kamila Norwida na lekcji jęz. pols...) szczegóły 
1008.artykuł: Wądolny Katarzyna: A może w prostocie kryje się mądrość?. Polonistyka 1995 nr 6 s. 445-446 (sposób pojmowania świata w poezji Emila Zegadłowicza...) szczegóły 
1009.artykuł: Wądolny Katarzyna: Zabawa wyobraźnią czy autentyczny dramat "niedorosłych" rodziców. Polonistyka 1994 nr 9 s. 542-544 (wiersz "Horror dla dzieci" Anny Janko...) szczegóły 
1010.artykuł: Welter Bożena: Jak renesansowy artysta widzi piękno kobiety?. Polonistyka 1996 nr 1 s. 38-40 (piękno kobiece w poezji renesansowej na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
1011.artykuł: Wiatrowska Maria: "Dźwigać poezję lekką jak puch..." (Wiersze Józefa Barana w klasie maturalnej). Polonistyka 1992 nr 4 s. 227-235  szczegóły 
1012.artykuł: Wichary Gertruda: Między cudem i wulkanem. Prolegomena do lekcji czytania "Dwu opowiadań" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Polonistyka 1992 nr 2 s. 95-101  szczegóły 
1013.artykuł: Wojsław Elżbieta: Od noweli Konopnickiej do życia. Polonistyka 1996 nr 1 s. 46-50 ("Dym" Marii Konopnickiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
1014.artykuł: Woźniak Wojciech: "Mały Książę" [Antoine de Saint-Exupery'ego] - opowieść o poszukiwaniu prawdy. Polonistyka 1992 nr 3 s. 154-162  szczegóły 
1015.artykuł: Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. Polonistyka 2003 nr 1 s. 36-42  szczegóły 
1016.artykuł: Wójtowicz Agata: Powtórka z wyobraźni. Polonistyka 2000 nr 7 s. 397-400 (wykorzystywanie wyobraźni uczniów w celu uatrakcyjnienia lekcji poświ...) szczegóły 
1017.artykuł: Wójtowicz Agata: W stronę symbolu - o obrazach Heronima Boscha. Polonistyka 2000 nr 6 s. 369-374  szczegóły 
1018.artykuł: Wraga Elżbieta: Odświeżyć lektury szkolne. Polonistyka 1996 nr 1 s. 60-61 ("Zabić drozda" Lee Harper w szkole podstawowej...) szczegóły 
1019.artykuł: Wysłouch Seweryna: Jak spożytkować nasze "Pożytki z filozofii". Polonistyka 2003 nr 7 s. 444-446 (ze scenariuszami lekcji...) szczegóły 
1020.artykuł: Wyszkowski Paweł: Nie znamy Wierzyńskiego. Polonistyka 1995 nr 6 s. 421-424  szczegóły 
1021.artykuł: Zajączkowska Joanna: "Zemstę" trzeba czytać głośno. Polonistyka 1993 nr 6 s. 350-353 ("Zemsta" Aleksandra Fredry w szkole podstawowej...) szczegóły 
1022.artykuł: Zatorska Jolanta: Pozwolić uwierzyć w siebie.... Polonistyka 2001 nr 1 s. 30-35 ("Opowieść wigilijna" Karola Dickensa w klasie z dziećmi z porażeniem m...) szczegóły 
1023.artykuł: Z.B.: Weronika pisze scenariusz. Polonistyka 1992 nr 6 s. 379 (omów. lekcji nt. "Wiekiej, większej i największej" Jerzego Broszkiewic...) szczegóły 
1024.artykuł: Ziętek-Ptak Anna: Do Fredry ze Stanisławskim. Polonistyka 2003 nr 9 s. 540-544 (dot. nauczania dramatu na przykładzie "Ślubów panieńskich" Aleksadra F...) szczegóły 
1025.artykuł: Zioło Elżbieta: Nie bójmy się eksperymentu ("Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w VIII klasie). Polonistyka 1992 nr 2 s. 84-89  szczegóły 
1026.artykuł: Żurek Sławomir: Migotanie tajemnicy. O prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie. Polonistyka 1997 nr 7 s. 426-430  szczegóły 
1027.artykuł: Żywiołek Artur: O kiczu i niedojrzałości na przykładzie "Panny Nikt" Tomka Tryzny. Polonistyka 2001 nr 3 s. 166-170  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
1028.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Cegła. Polonistyka 1992 nr 1 s. 53-57 (polem. z opiniami uczniów nt. podręcznika...) szczegóły 
recenzja: Wierzbicka Bożena: Polonistyka 1988 nr 6 s. 481-484  szczegóły 
1029.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Polonistyka 1989 nr 7 s. 524-548  szczegóły 
1030.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosa Alicja: "Pozytywizm" - nowy podręcznik dla szkół średnich. Polonistyka 1996 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bujnicki Tadeusz: Pozytywizm według Józefa Bachórza. Polonistyka 1995 nr 10 s. 691-693  szczegóły 
1032.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Opacki Ireneusz: Książka o międzywojennej poezji. Polonistyka 1996 nr 8 s. 569-571  szczegóły 
1033.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.], P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 8 s. 507  szczegóły 
1034.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Barwy epok. Kultura i literatura. Nauka o języku. Polonistyka 2002 nr 5 s. 11 (omówienie cyklu podręczników...) szczegóły 
omówienie: Janus-Sitarz Anna: Barwy epok, czyli o literaturze i kulturze dawnej. Polonistyka 2002 nr 5 s. 12-23 (omówienie cyklu podręczników...) szczegóły 
omówienie: Rusek Marta: Jak pracować z podręcznikiem Barwy epok. Kultura i literatura. Polonistyka 2002 nr 5 s. 23-29  szczegóły 
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Gimnazjalisty "świat w słowach i obrazach". Polonistyka 2000 nr 10 s. 629-631  szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Podręcznik literatury polskiej na II półrocze w klasie II licealnej. Polonistyka 1992 nr 10 s. 620-625  szczegóły 
1037.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Akademia pana Burkota. Polonistyka 1994 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
1038.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jaś i Małgosia w rezerwacie, czyli krótka rozprawa o trzech książkach i o czymś jeszcze. Polonistyka 1993 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
1039.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Arasimowicz Roman: Z podziwem i krytycznie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 625-628  szczegóły 
polemika: Ze środowisk nauczycielskich - fragmenty listów i oświadczeń. Polonistyka 1993 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
recenzja: Bortnowski Stanisław: Kto w podręcznikach, kto na indeksie?. Polonistyka 1993 nr 5 s. 309-310  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Jaś i Małgosia w rezerwacie, czyli krótka rozprawa o trzech książkach i o czymś jeszcze. Polonistyka 1993 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Książka na ławkę szkolną. Polonistyka 1993 nr 5 s. 308-309  szczegóły 
polemika: Ze środowisk nauczycielskich - fragmenty listów i oświadczeń. Polonistyka 1993 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
1040.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochanowicz Rafał: Przemilczany uczeń... Przegadany świat.... Polonistyka 2000 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
recenzja: Szudek Elżbieta: Między tradycją a nowoczesnością. O podręcznikach dla klasy I gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 5 s. 308-313  szczegóły 
1041.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Waligóra Janusz: Zły znak.... Polonistyka 1999 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szudek Elżbieta: Między tradycją a nowoczesnością. O podręcznikach dla klasy I gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 5 s. 308-313  szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szudek Elżbieta: Między tradycją a nowoczesnością. O podręcznikach dla klasy I gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 5 s. 308-313  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Kto błądzi?. Polonistyka 2000 nr 5 s. 304-308  szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gromadzka Beata: Gawęda o romantyzmie. Polonistyka 1994 nr 10 s. 630-632  szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: O "Naszej polszczyźnie" po raz drugi. Polonistyka 1996 nr 7 s. 494-497  szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Przeciwko niestaranności. Polonistyka 2000 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łuczak Agnieszka: Autor i nauczyciel. Spółka z przyszłością. Polonistyka 2002 nr 4 s. 254 (wywiad; dot. m.in. tego podręcznika; rozm. Aleksandra Bućko...) szczegóły 
1048.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosiek Stanisław: Instrument, który zagra we wszystkich orkiestrach. Polonistyka 2002 nr 4 s. 253 (wywiad; nt. podręcznika; rozm. Magda Saja...) szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowiecki Andrzej Zdzisław: Literatura Młodej Polski. Polonistyka 1994 nr 6 s. 362-363  szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Peplińska Elżbieta: Jak pracować z podręcznikiem "Pamiętajcie o ogrodach...". Polonistyka 2002 nr 7 s. 425-426  szczegóły 
omówienie: "Pamiętajcie o ogrodach..." Kultura. Literatura. Język. Polonistyka 2002 nr 5 s. 2 (omówienie cyklu podręczników...) szczegóły 
omówienie: Wroczyński Tomasz: "Pamiętajcie o ogrodach..." - nowy cykl podręczników. Polonistyka 2002 nr 5 s. 3-4 (omówienie cyklu podręczników...) szczegóły 
1051.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Nowy podręcznik literatury romantycznej dla II klasy licealnej. Polonistyka 1990 nr 9 s. 481-500  szczegóły 
1052.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wawrzyniak Wacław: O "Romantyzmie" Stanisława Makowskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
1053.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jaś i Małgosia w rezerwacie, czyli krótka rozprawa o trzech książkach i o czymś jeszcze. Polonistyka 1993 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarnacki Jerzy: Podręcznik edytorsko atrakcyjny. Polonistyka 1997 nr 1 s. 49-52  szczegóły 
1055.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogala Maria: Podręcznik jako mądry sufler. Polonistyka 2000 nr 6 s. 375-376  szczegóły 
recenzja: Szudek Elżbieta: Między tradycją a nowoczesnością. O podręcznikach dla klasy I gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 5 s. 308-313  szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kraskowska Ewa: Trzy dekady zamiast dwóch?. Polonistyka 1996 nr 2 s. 121-123  szczegóły 
1057.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bortnowski Stanisław: O ocenie podręczników gimnazjalnych przez uniwersyteckich ekspertów - polemicznie i akceptująco. Polonistyka 2003 nr 4 s. 242-249  szczegóły 
1058.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sawrycki Władysław: Wczoraj - dziś - jutro podręcznika do literatury. Polonistyka 1993 nr 1 s. 49-51  szczegóły 
1059.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosztowna ściąga, czyli studenci polonistyki o Tomkowskim. Polonistyka 1994 nr 4 s. 245-249  szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wroczyński Tomasz: Literatura polska XX-lecia międzywojennego. Polonistyka 1994 nr 5 s. 301  szczegóły 
1061.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Profesjonalizm zbyteczny. Polonistyka 1994 nr 3 s. 178-180  szczegóły 
1062.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Porayski-Pomsta Józef: Mówię, więc jestem. Polonistyka 2002 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1063.artykuł: Boss Sally R.: Czego się uczą polskie nastolatki?. Polonistyka 1992 nr 10 s. 629-630 (o podręcznikach jęz. polskiego...) szczegóły 
1064.artykuł: Konys Mirosława: Przewrót w metodyce. Polonistyka 1996 nr 7 s. 433-439 (po ukazaniu się w 1994 nowych podręczników do języka polskiego w szkol...) szczegóły 
nawiązanie: Juda Małgorzata: Przed egzaminem z metodyki. Polonistyka 1997 nr 5 s. 311-312  szczegóły 
1065.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Przegląd prasy (Opublikowanej i nie opublikowanej). Polonistyka 1993 nr 5 s. 306-307 (nt. najnowszych podręczników do literatury współczesnej i ich recenzja...) szczegóły 
1066.artykuł: Podracki Jerzy: O podręcznikach języka polskiego do klas IV-VIII Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Polonistyka 1998 nr 9 s. 599-604  szczegóły 
1067.artykuł: Podręczniki do języka polskiego do zreformowanej szkoły. Polonistyka 2000 nr 6 s. 381-382 (wykaz podręczników do gimnazjum...) szczegóły 
1068.artykuł: Szudek Elżbieta: Między tradycją a nowoczesnością. O podręcznikach dla klasy I gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 5 s. 308-313  szczegóły 
1069.artykuł: W sprawie podręczników szkolnych. Polonistyka 1989 nr 6 s. 475-476 ([wypow. Red. Polon. WSiP]...) szczegóły 
1070.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
1071.artykuł: Wantuch Wiesława: Podręczniki na wolnym rynku czy ringu?. Polonistyka 2000 nr 6 s. 379-380 (nt. olbrzymiej oferty podręczników i trudności, jakie stoją przed nauc...) szczegóły 
1072.artykuł: Wantuch Wiesława: Wszystko w jednym?. Polonistyka 1999 nr 6 s. 376-379 (nt. kryteriów przy doborze podręczników...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
1073.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochanowicz Rafał: Przemilczany uczeń... Przegadany świat.... Polonistyka 2000 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Peplińska Elżbieta: Jak pracować z podręcznikiem "Pamiętajcie o ogrodach...". Polonistyka 2002 nr 7 s. 425-426  szczegóły 
1075.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: Język polski dla opornych. Polonistyka 1999 nr 4 s. 249-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1076.artykuł: Biernacka Anna, Kania Agnieszka: Wizja programu dla trzyletniego liceum. Polonistyka 2001 nr 2 s. 93-98 (nt. zastosowania wyszukiwarek internetowych w pracy polonisty...) szczegóły 
polemika: Wójtowicz Agata: Polemika. Polonistyka 2001 nr 2 s. 99-103  szczegóły 
1077.artykuł: Bortnowski Stanisław: Chronologia czy przeciwko niej?. Polonistyka 2000 nr 7 s. 428-429 (refleksje w sprawie nauczania literatury w liceum w porządku chronolog...) szczegóły 
1078.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co proponuje ministertwo?. Polonistyka 1997 nr 10 s. 581-583 (nt. "Podstaw programowych" podpisanych przez Ministertwo Edukacji Naro...) szczegóły 
sprostowanie: Polonistyka 1998 nr 3 s. 188 (dot. błędów drukarskich...) szczegóły 
1079.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy jest możliwy dualizm programowy?. Polonistyka 1996 nr 7 s. 456-460  szczegóły 
nawiązanie: Bortnowski Stanisław: Prostaczek i profan programowej jasności. Polonistyka 1997 nr 1 s. 37-40 (odpowiedź na liczne polemiki dot. artykułu; z odp. Bożeny Chrząstowski...) szczegóły 
polemika: Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Steczko Iwona: Do kogo mruga Stanisław Bortnowski?. Polonistyka 1996 nr 7 s. 460-463  szczegóły 
polemika: Korulska Ewa: Dlaczego nie?. Polonistyka 1996 nr 7 s. 463-465  szczegóły 
polemika: Zgółka Tadeusz: Szober wiecznie żywy, czyli o doktrynie gramatycznej. Polonistyka 1996 nr 7 s. 465-467  szczegóły 
1080.artykuł: Bortnowski Stanisław: O hańbo, o wstydzie!. Polonistyka 1992 nr 9 s. 561-562 (nt. minimum programowego...) szczegóły 
1081.artykuł: Bortnowski Stanisław: O liceum trzeba myśleć stanowczo inaczej!. Polonistyka 2000 nr 2 s. 117-118 (uwagi na temat programu do trzyletniego liceum...) szczegóły 
1082.artykuł: Bortnowski Stanisław: Podstawy programowe czy ogólniki? (Na przykładzie "Edukacji polonistycznej"). Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 4-7  szczegóły 
1083.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Literatura powszechna a polski pozytywizm (W programie szkoły średniej). Polonistyka 1991 nr 9 s. 547-556  szczegóły 
1084.artykuł: Chrząstowska Bożena, Patrzałek Tadeusz, Uryga Zenon: Polonistyka 1992 nr 9 s. 560-561 (list do Podsekretarza Stanu w MEN w sprawie minimum programowego...) szczegóły 
1085.artykuł: Chrząstowska Bożena: Po co czytać klasykę w gimnazjum. Polonistyka 2000 nr 8 s. 457-462 (nt. reformy programu nauczania języka polskiego w związku z utworzenie...) szczegóły 
1086.artykuł: Chrząstowska Bożena: Sens reformy. Polonistyka 1992 nr 9 s. 485-493 (o konieczności zreformowania programów szkolnych...) szczegóły 
1087.artykuł: Chrząstowska Bożena: Wolność a powinność polonisty w świetle nowych dokumentów programowych. Polonistyka 1999 nr 7 s. 394-402  szczegóły 
1088.artykuł: Chrząstowska Bożena: Zgodny z podstawą programową.... Polonistyka 2001 nr 1 s. 48-50 (uwagi dotyczące projektu programu nauczania szkolnictwa ponadgimnazjal...) szczegóły 
1089.artykuł: Dykier Anna: Nauczycielskie warsztaty. Polonistyka 1997 nr 6 s. 380-381 (nt. spotkania twórców programu "To lubię!", Kraków 1997...) szczegóły 
1090.artykuł: Dyskusja panelowa 8 marca 1996 r. Programowanie w szkole średniej a podstawa programowa. Polonistyka 1996 nr 7 s. 410-432 (wypow.: Zofia Budrewicz, Maria Bursztyn, Bożena Chrząstowska, Zofia Ag...) szczegóły 
1091.artykuł: Edukacja polonistyczna. Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 1-4 (fragm. dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw programo...) szczegóły 
1092.artykuł: Gełczewska Barbara: Specyficzna twórczość w nowym liceum. Polonistyka 1999 nr 8 s. 463 (jaki powinien być program nauczania...) szczegóły 
1093.artykuł: Język polski (Klasy IV-VIII) "Słowa jak klucze". Program nauczania dla szkoły podstawowej. Polonistyka 1997 nr 10 dod. s. 1-98  szczegóły 
1094.artykuł: Kalendarium prac nad dokumentem (Podstawa programowa języka polskiego). Polonistyka 1996 nr 7 s. 404-406  szczegóły 
1095.artykuł: Kaniewska Maria: O edukacji polonistycznej w szkołach pracujących - refleksje w związku z nowymi programami nauczania języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 5 s. 364-368  szczegóły 
1096.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Podstawowe" akrobacje. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 19-21 (opinia nt. "Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokszta...) szczegóły 
1097.artykuł: Kołodziejczyk Katarzyna: O chronologii w szkole. Polonistyka 2000 nr 7 s. 430-431 (głos w dyskusji sprzeciwiający się nauce literatury w liceum w porządk...) szczegóły 
1098.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Uwagi w nioski dotyczące podstawy programowej "Edukacja polonistyczna". Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 13-15  szczegóły 
1099.artykuł: Kryda Barbara: Polonistyka 1988 nr 4 s. 294-300 ([ocena aktualnych progr. nauczania w szk. średnich]....) szczegóły 
1100.artykuł: Kryda Barbara: Program nauczania - propozycja otwarta. Polonistyka 1990 nr 7 s. 341-347 (dot. przedmiotu " język polski"...) szczegóły 
1101.artykuł: Książczak Zbigniew: O programie kształcenia i egzaminach wstepnych w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza. Polonistyka 1989 nr 5 s. 397-398 ([spraw. z zebrania TLAM dot. oceny realizacji nowego progr. kl. I i II...) szczegóły 
1102.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czy wykorzystano szansę? O zmianach programowych w zakresie kształcenia literackiego w szkole podstawowej. Polonistyka 1990 nr 8 s. 423-432  szczegóły 
1103.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Sprawozdanie. Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 4 (z dyskusji w Instytucie Badań Literackich PAN, 24 I 1997 nad podstawam...) szczegóły 
1104.artykuł: Leszczyńska Aldona: Integrowanie treści, nie materiału. Polonistyka 1999 nr 7 s. 408-412 (nt. programu nauczania i nieutożsamiania materiału nauczania z treścią...) szczegóły 
1105.artykuł: List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej. Polonistyka 2001 nr 1 s. 51 (w sprawie reformy edukacji; podp.: Uczestnicy ogólnopolskiej konferenc...) szczegóły 
1106.artykuł: Minimum programowe z języka polskiego. Projekt - wersja I (Fragmenty). Klasy VII-VIII. Polonistyka 1992 nr 9 s. 496-500  szczegóły 
1107.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Majsterkowanie przy programie. Polonistyka 2000 nr 9 s. 532-533 (uwagi dotyczące programu nauczania literatury współćzesnej w szkole; ...) szczegóły 
1108.artykuł: Nowa wizja edukacji humanistycznej w szkole średniej (Dyskusja redakcyjna). Polonistyka 1991 nr 5 s. 284-307 (dyskusja nt. programu nauczania; wypow: Stanisław Bortnowski, Stanisła...) szczegóły 
1109.artykuł: Ogłoza Ewa: O programie kształcenia literackiego i kulturalnego dla klasy IV-VIII. (W świetle analizy dokumentu programowego). Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 279-283  szczegóły 
1110.artykuł: Opinia Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w sprawie nauczania języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 6 s. 471-474 (z odp. Marty Sobeckiej, s. 474-5...) szczegóły 
1111.artykuł: Oświadczenia. Polonistyka 1992 nr 9 s. 500-505 (oświadczenia Komitetu Nauki o Literaturze PAN, Zarz. Gł. TLAM, Komitet...) szczegóły 
1112.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Ku europejskiemu kanonowi. Polonistyka 1992 nr 9 s. 493-495 (nt. minimum programowemu na tle szkolnictwa europejskiego...) szczegóły 
1113.artykuł: Pawłowska Regina: Opinia o projekcie "Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących" MEN-u z 1997 r.. Polonistyka 1997 nr 10 s. 584-587  szczegóły 
1114.artykuł: Polonistyka 1992 nr 9 s. 505-530 (dyskusja nt. minimum programowego; wypow.: Tadeusz Bujnicki, Ewa Choło...) szczegóły 
1115.artykuł: Podstawa programowa języka polskiego (1995, znowelizowana w 1998). Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 22-38  szczegóły 
1116.artykuł: Podstawa programowa języka polskiego (1995). Polonistyka 1995 nr 5 s. 317-330  szczegóły 
1117.artykuł: Podstawa programowa języka polskiego (1995). Polonistyka 1996 nr 7 s. 390-403 (szkoła podstawowa, klasy VI-VIII...) szczegóły 
1118.artykuł: Podstawa programowa języka polskiego. Liceum profilowane. Polonistyka 2000 nr 4 s. 238-242 (program opracowany przez powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowe...) szczegóły 
1119.artykuł: Podstawa programowa z języka polskiego (Projekt - wersja III, poprawiona). Polonistyka 1992 nr 9 s. 531-545  szczegóły 
1120.artykuł: Polański Edward, Synowiec Helena: Opinia o "Podstawach programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących" (Ze szczególnym uwzględnieniem "Edukacji polonistycznej"). Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 16-19  szczegóły 
1121.artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Kształcenie językowe w poprawionym programie nauczania języka polskiego w szkole średniej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 347-352  szczegóły 
1122.artykuł: Program I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Polonistyka 1991 nr 5 s. 308-330 (blok humanistyczny...) szczegóły 
1123.artykuł: Quo vadis - szkoło?. Polonistyka 1992 nr 1 s. 63 (list protestacyjny nauczycieli polonistów z Gorzowa Wielkopolskiego w ...) szczegóły 
1124.artykuł: Rajca Waldemar: "Pójdź dziecię! ja Ci stworzę warunki"... Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 7-8 (nt. projektu "Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokszt...) szczegóły 
1125.artykuł: Recenzja zbiorowa "Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących", zwłaszcza framentu: "Edukacja polonistyczna". Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 6-11  szczegóły 
1126.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Opowiadam się za egzemplaryzmem. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 93-96 (dot. kształtu edukacji literackiej...) szczegóły 
1127.artykuł: Starczewska Krystyna: Z perspektywy uniwersalnej i narodowej. Polonistyka 1993 nr 7 s. 435-439 (wyw. z dyr. I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie nt. pr...) szczegóły 
1128.artykuł: Szacik-Jankowska Jolanta: Indywidualny program nauki języka polskiego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 236-237 (propozycje dla III i IV klasy liceum...) szczegóły 
1129.artykuł: Szcześniak Małgorzata: O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej. Polonistyka 2003 nr 7 s. 431-436 (dot. odniesień do problemów filozoficznych w Podstawie programowej; m....) szczegóły 
1130.artykuł: Szypowska Irena: Dziedzictwo. Polonistyka 1997 nr 2 s. 86-90 (nt. braku zmian w programach nauczania języka polskiego oraz kanonie l...) szczegóły 
1131.artykuł: Uryga Zenon: Język polski w szkole podstawowej - zmiany w programie. Polonistyka 1990 nr 8 s. 416-423  szczegóły 
1132.artykuł: Wantuch Wiesława: Don Kichotowe boje o integrację. Polonistyka 1999 nr 7 s. 412-418 (nt. nowego programu nauczania, kształcenia całościowego...) szczegóły 
1133.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
1134.artykuł: Warchoł Ryszard: Nauczyciele o programie języka polskiego dla szkoły podstawowej. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 283-291  szczegóły 
1135.artykuł: "Wizje i rewizje" - dyskusja redakcyjna. Polonistyka 2001 nr 2 s. 68-80 (dyskusja nt. problemów związanych z reformą edukacji, wypow.: Stanisła...) szczegóły 
1136.artykuł: Wojda Krystyna: Koncepcja kształcenia polonistycznego w programie szkoły podstawowej a egzamin wstępny do szkół średnich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 237-246  szczegóły 
1137.artykuł: Wojda Krystyna: Polonistyka 1988 nr 6 s. 467-472 ([dot. programu zatwierdzonego przez Min. Ośw. i Wych. 11 V 1984]....) szczegóły 
1138.artykuł: Zgółka Tadeusz: Uwagi recenzyjne dotyczące "Podstaw programowych..." z dnia 15 maja 1997. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 12-13  szczegóły 
1139.artykuł: Żuchowska Wiesława: Projekt programu autorskiego z języka polskiego dla kl. IV szkoły podstawowej. Polonistyka 1992 nr 9 s. 546-556  szczegóły 
1140.artykuł: Żuchowska Wiesława: Reforma, czyli zmiana świadomości. Polonistyka 1995 nr 5 s. 331-335  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Rozkład materiałów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1141.artykuł: Chrząstowska Bożena: Rozkład materiału?!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 75-82 (o strukturze rozkładów, budowania własnych programów...) szczegóły 
1142.artykuł: Kaseja Zofia: Rozkład materiału nauczania języka polskiego dla klasy I trzyletniego technikum na podbudowie ZSZ. Polonistyka 1989 nr 5 s. 346-363  szczegóły 
1143.artykuł: Kaseja Zofia: Rozkład materiału nauczania języka polskiego dla klasy II trzyletniego technikum na podbudowie ZSZ. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 262-278  szczegóły 
1144.artykuł: Kaseja Zofia: Rozkład materiału nauczania języka polskiego dla klasy III trzyletniego technikum na podbudowie ZSZ. Polonistyka 1991 nr 6 s. 353-370  szczegóły 
1145.artykuł: Pichalska Janina, Sosnowski Mirosław: Polonistyka 1988 nr 4 s. 301-324 ([kl. III LO]....) szczegóły 
1146.artykuł: Pichalska Janina, Sosnowski Mirosław, Świderska Elżbieta: Rozkład materiału nauczania dla klasy IV liceum ogólnokształcącego. Polonistyka 1989 nr 4 s. 263-292  szczegóły 
1147.artykuł: Ratajczak Wiesław: Poetyckie podróże (Indywidualny plan dydaktyczny). Polonistyka 1992 nr 9 s. 556-559 (w klasie IV LO...) szczegóły 
1148.artykuł: Turczyńska Teresa: Polonistyka 1988 nr 5 s. 374-388 ([kl. III zasadniczej szk. zaw.]....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
1149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nurczyńska-Fidelska Ewelina: Wokół problemów edukacji filmowej. Polonistyka 1992 nr 3 s. 185-187 (spraw....) szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogłoza Ewa: Dydaktycy uniwersyteccy o polonistyce szkolnej. Polonistyka 1993 nr 7 s. 445  szczegóły 
1151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sienko Maria: Ciągle aktualne wyzwanie dla dydaktyki. Polonistyka 1996 nr 5 s. 317-318 (spraw....) szczegóły 
1152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pethe Aleksandra: VI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1994 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
1153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewski Jerzy: Diagnoza a kształcenie. Polonistyka 1998 nr 3 s. 189 (spraw....) szczegóły 
1154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Wobec fantomu. Polonistyka 1994 nr 3 s. 188-189  szczegóły 
1155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.M.: Przymiarka przedzjazdowa. Polonistyka 1995 nr 2 s. 124-125  szczegóły 
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosętka Halina, Sienko Maria: "Duch Jachranki" w Koninkach. Polonistyka 1995 nr 2 s. 123-124  szczegóły 
1157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrot Beata: Literatura w szkole - wartości i manipulacje. Polonistyka 1993 nr 5 s. 316-317 (spraw....) szczegóły 
1158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miesiąc Jadwiga: Polonistyka 1989 nr 5 s. 398-400 (spraw....) szczegóły 
1159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dynak Władysław: VIII Konferencja Samokształceniowa Nauczycieli Języka Polskiego Kolejowych Szkół Zawodowych. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 316-318 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
1160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtczak Dariusz: Zafałszowany świat kina. Polonistyka 1996 nr 5 s. 310-311  szczegóły 
polemika: Bobiński Witold: Zafałszowana recenzja. Polonistyka 1996 nr 7 s. 503-504  szczegóły 
1161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miczka Tadeusz: Atrakcyjne zmagania z filmem w szkole. Polonistyka 1994 nr 3 s. 182-184  szczegóły 
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: O literaturze - audiowizualnie. Polonistyka 1999 nr 10 s. 628-629  szczegóły 
1163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewski Jerzy: Integrowanie kultury. Polonistyka 2002 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duk Ewa: O metodyce pracy z filmem. Polonistyka 1995 nr 5 s. 374-375  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1165.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Komputer i nauczanie języka polskiego. Powrót do galaktyki Gutenberga. Polonistyka 1992 nr 4 s. 216-220 (stosowanie komputera w kształceniu polonistycznym...) szczegóły 
1166.artykuł: Błońska-Ćwięk Grażyna: Bliżej teatru.... Polonistyka 1995 nr 9 s. 634-635  szczegóły 
1167.artykuł: Bobiński Witold: Rozbrajanie filmowego kiczu. Polonistyka 1994 nr 3 s. 155-161  szczegóły 
1168.artykuł: Bytner Jarosław, Zachwieja Magdalena: Odys z V klasy, czyli drama na lekcji języka polskiego. Polonistyka 1995 nr 9 s. 610-611 (na przykładzie wiersza "Odys" Leopolda Staffa...) szczegóły 
1169.artykuł: Dyduch Barbara: O potrzebie dystansu wobec dramy. Polonistyka 1995 nr 9 s. 597-603  szczegóły 
1170.artykuł: Frycie Stanisław, Koblewska Janina: Wychowawcza rola filmu. Polonistyka 1990 nr 9 s. 501-505  szczegóły 
1171.artykuł: Hendrykowska Małgorzata: Polonista w przestrzeni audiowizualnej. Polonistyka 2002 nr 7 s. 427-430  szczegóły 
1172.artykuł: Janus Anna: Twórcze improwizacje, gry dramatyczne. Polonistyka 1994 nr 10 s. 611-615  szczegóły 
1173.artykuł: Jaworowicz Barbara: Wychowanie przez teatr i dla teatru. Polonistyka 1992 nr 6 s. 354-359  szczegóły 
1174.artykuł: Kaczyńska Leokadia: O kształceniu teatralnym w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 10 s. 757-766  szczegóły 
1175.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Od arcydramatu do arcyteatru. Mickiewiczowskie "Dziady" w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Polonistyka 1995 nr 9 s. 580-586  szczegóły 
1176.artykuł: Klein Edward: Praktyczne problemy wychowania filmowego. O twórcach dzieła filmowego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 5 s. 374-384  szczegóły 
1177.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Programowanie amatorskiej twórczości w szkołach zawodowych. Polonistyka 1988 nr 5 s. 389-396  szczegóły 
1178.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: "Ekranowe czytanie".... Polonistyka 1993 nr 10 s. 584-588 (film na lekcjach języka polskiego, także por. odbioru książki i odbior...) szczegóły 
1179.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Spróbujmy wykorzystać wideoklipy. Polonistyka 1998 nr 3 s. 139-143  szczegóły 
1180.artykuł: Kuniczuk Agnieszka: Recytacja z instrumentami i obrazkami. Polonistyka 1995 nr 9 s. 637-638 (pomysł lekcji wykorzystującej zainteresowania muzyczne na przykładzie ...) szczegóły 
1181.artykuł: Łozińska Stanisława: Szkolny flirt z Melpomeną. Polonistyka 1995 nr 9 s. 603-605  szczegóły 
1182.artykuł: Olbrycht Stanisław: Edukacja teatralna młodzieży (Na podstawie badań w klasach V-VIII). Polonistyka 1988 nr 9 s. 705-711  szczegóły 
1183.artykuł: Papuzińska Joanna: Teatr dźwięków - muzyczność poezji dla dzieci. Polonistyka 1994 nr 10 s. 591-597  szczegóły 
1184.artykuł: Pelczar Wojciech: Norwid w audycji biograficznej i przezroczach. Polonistyka 1994 nr 6 s. 353-355  szczegóły 
1185.artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: Filmy o literaturze i sztuce Młodej Polski. Polonistyka 1988 nr 1 s. 79-83  szczegóły 
1186.artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: Filmy o literaturze i sztuce okresu międzywojennego. Polonistyka 1988 nr 3 s. 243-245  szczegóły 
1187.artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: Filmy o literaturze i sztuce współczesnej. Polonistyka 1989 nr 8 s. 607-611  szczegóły 
1188.artykuł: Ratajczak Michał: Czy bukiet uporządkowany?. Polonistyka 1995 nr 3 s. 186-187 (rec. zbioru kaset magnetofonowych "Antologia poezji polskiej XX wieku"...) szczegóły 
1189.artykuł: Rojek Stanisław: Teatr dramatyczny w szkole zawodowej. Polonistyka 1991 nr 6 s. 371-382 (kształcenie literackie i kulturalne poprzez amatorski teatr szkolny...) szczegóły 
1190.artykuł: Sienko Maria: "Nowa fala" w polonistyce szkolnej. Polonistyka 2003 nr 4 s. 207-211 (nt. metod aktywizujących mających na celu wykształcenie świadomości li...) szczegóły 
1191.artykuł: Skowronek Bogusław: Od Spielberga do Felliniego, czyli o roli kina masowego w szkole. Polonistyka 1993 nr 10 s. 597-601  szczegóły 
1192.artykuł: Szeja Jerzy: Nowe formy kształcenia: narracyjne gry fabularne. Polonistyka 2000 nr 7 s. 401-406 (wykorzystanie gier fabularnych, m.in. komputerowych do celów wychowawc...) szczegóły 
1193.artykuł: Szymik Eugeniusz: "Nie chcę mleka". Gry dramatyczne formą kształcenia sprawności językowej uczniów. Polonistyka 1995 nr 8 s. 540-543 (na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Nie chcę mleka"...) szczegóły 
1194.artykuł: Świderska Irena: Spotkanie szóstoklasisty z X Muzą. Polonistyka 1997 nr 10 s. 615-616  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
1195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: "Zawsze takie Rzeczpospolite będą, jakie ich nauczycieli chowanie". Polonistyka 1992 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1196.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Egzaminacyjne kłopoty z Bursą. Polonistyka 1995 nr 1 s. 48-49  szczegóły 
1197.artykuł: Bortnowski Stanisław: Egzamin wstępny na polonistykę (informacja i próba komentarza). Polonistyka 1995 nr 1 s. 39-47  szczegóły 
1198.artykuł: Bortnowski Stanisław: Gombrowicz wyklęty ze studiów. Polonistyka 1994 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
1199.artykuł: Bortnowski Stanisław: Krótki raport o książkach nieprzeczytanych i tegoż nieprzeczytania przyczynach i skutkach. Polonistyka 1999 nr 9 s. 554-556 (dot. znajomości lektur wśród studentów polonistyki...) szczegóły 
1200.artykuł: Bortnowski Stanisław: Moc i bezwład erudycji. Polonistyka 1992 nr 1 s. 57-58 (o teście dla kandydatów na filologię polską na UJ...) szczegóły 
1201.artykuł: Jędrychowska Maria: Nihil novi... a jednak. Polonistyka 1995 nr 1 s. 50-52 (nt. egzaminów wstępnych na filologię polską...) szczegóły 
1202.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Multimedialność w akademickim kształceniu polonistów. Polonistyka 2002 nr 1 s. 39-41  szczegóły 
1203.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Studia podyplomowe - oceny i przeceny. Polonistyka 2000 nr 8 s. 463-467 (nt. zorganizowanych w Instytucie Filologii polskiej Uniwersytetu im. A...) szczegóły 
1204.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Szkolne dylematy. Polonistyka 1998 nr 3 s. 164-169 (nt. kształcenia dydaktycznego na studiach polonistycznych...) szczegóły 
1205.artykuł: Legeżyńska Anna: Współczesność papierowa i prawdziwa. Polonistyka 1999 nr 2 s. 90-93 (nt. seminarium magisterskiego "Literackie oblicza współczesności"...) szczegóły 
1206.artykuł: Polakowski Jan: Uczeń - kultura - metodologia. Polonistyka 1995 nr 2 s. 108-111 (wyw. z prof. z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie; rozm.: Maria J...) szczegóły 
1207.artykuł: Polonista z polonistyką - trudne związki. Polonistyka 2003 nr 8 s. 497-500 (nt. związków polonistyki akademickiej i szkolnej; dyskutują: Bogumiła ...) szczegóły 
1208.artykuł: Rzeszutek Monika, Sobczak Barbara: Czego chcą się uczyć studenci polonistyki?. Polonistyka 1999 nr 2 s. 117-118 (dot. programu nauczania, z zestawieniem przedmiotów i ilością godzin...) szczegóły 
1209.artykuł: Sowiński Gerard: Formacyjna funkcja praktyk studenckich. Polonistyka 2001 nr 3 s. 171-176 (wpływ praktyki w szkole na przygotowanie do zawodu nauczyciela polonis...) szczegóły 
1210.artykuł: Stróżyński Klemens: Technologia informacyjna dla polonistów. Polonistyka 2001 nr 2 s. 86-92 (nt. zastosowania wyszukiwarek internetowych w pracy polonisty...) szczegóły 
1211.artykuł: Uryga Zenon: Potrzeby i oczekiwania szkoły wobec uniwersyteckiego studium polonistycznego. Polonistyka 1995 nr 5 s. 301-309  szczegóły 
1212.artykuł: Zgółkowa Halina: Memoriał w sprawie praktycznego nauczania języka na studiach polonistycznych. Polonistyka 1999 nr 2 s. 85-86 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
1213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Niebolesne życie w warunkach beztlenowych (O poezji lat dziewięćdziesiątych). Polonistyka 2001 nr 3 s. 177-181  szczegóły 
1214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 6 s. 376  szczegóły 
1215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pokrzywniak Józef Tomasz: Staropolskie apokryfy. Polonistyka 1997 nr 2 s. 117-119  szczegóły 
1216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Portret pamięciowy niedźwiedzia. Polonistyka 1997 nr 2 s. 46-49  szczegóły 
1217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
1218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kryda Barbara: Niezwykła antologia. Polonistyka 1993 nr 8 s. 498-499  szczegóły 
1219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fałtynowicz Zbigniew: Legendy suwalskie. Polonistyka 1998 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
1220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 572-573 (nota...) szczegóły 
1221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzóstowicz Monika: Zamiast harlequine'a. Polonistyka 1996 nr 10 s. 693-694  szczegóły 
1222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 5 s. 318  szczegóły 
1223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Pospolite ruszenie Nowej Fali. Polonistyka 1995 nr 9 s. 630-632  szczegóły 
1224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stankowska Agata: "Wiersze obdarte ze śpiewu". Polonistyka 1993 nr 4 s. 244-245  szczegóły 
1225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matuszewski Ryszard: Polonistyka 1994 nr 9 s. 557 (not....) szczegóły 
1226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Liryka polska - po rosyjsku. Polonistyka 2002 nr 1 s. 47-50  szczegóły 
1227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Liryka polska według Dedeciusa. Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-189  szczegóły 
1228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajczak Michał: Inny Sybir. Polonistyka 1994 nr 7 s. 441-442  szczegóły 
1229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śliwińska Dorota: Antologia bolesnej pamięci. Polonistyka 1992 nr 3 s. 174-175  szczegóły 
1230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Wiersze zamiast poezji. Polonistyka 1999 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
1231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 572-573 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
1232.wiersz: Zdrow bądź, krolu anjelski... Polonistyka 1997 nr 10 s. 580  szczegóły 
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makarowicz Mieczysława: Powrót syna marnotrawnego?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 477-479  szczegóły 
artykuł: Wojtowicz Witold: "O Aleksy, Aleksy, Aleksy!". O świętej Famijanie Kazimiery Iłłakowiczówny. Polonistyka 2003 nr 3 s. 149-153 (dot. także utworu Kazimiery Iłłakowiczówny "Opowieści małżonki święteg...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
1234.wiersz: Oda do guzika. Polonistyka 1993 nr 8 s. 494 (podp. Miś Jan-kowiak...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
1235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewski Jerzy: Wobec totalizmu (Propozycja interpretacji "Ciemności kryją ziemię" J. Andrzejewskiego). Polonistyka 1992 nr 10 s. 606-612  szczegóły 
1236.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 4 s. 319-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczak Jacek
1237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 2 s. 96  szczegóły 
  Baczyński Krzysztof Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
1238.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Maszeruje pluton. Polonistyka 1988 nr 6 s. 439  szczegóły 
1239.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: O Barbaro, o Barbaro.... Polonistyka 1988 nr 6 s. 440-441  szczegóły 
1240.wiersz: Baczyński Krzysztof Kamil: Raz - dwa - trzy - cztery.... Polonistyka 1988 nr 6 s. 438  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1241.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Pieśń była żywą krwią" (O piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego). Polonistyka 1988 nr 6 s. 427-442  szczegóły 
1242.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 6 s. 469-470  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 131  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1243.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 6 okł. ([fot.]...) szczegóły 
1244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasińska Barbara: Próba analizy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie". Polonistyka 1988 nr 6 s. 443-448  szczegóły 
artykuł: Rutkowski Tadeusz: Polonistyka 1988 nr 6 s. 449-454  szczegóły 
  Baka Józef
1245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bortnowski Stanisław: "Felieton ma swoje prawa!". Polonistyka 1995 nr 5 s. 360  szczegóły 
recenzja: Bortnowski Stanisław: Na kolana przed Baką!. Polonistyka 1994 nr 3 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Kto klęka przed Baką?. Polonistyka 1994 nr 10 s. 628-629  szczegóły 
  Baliński Stanisław
1246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Natanson Wojciech: Polonistyka 1989 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
  Baran Józef
1247.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 301-302  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1248.artykuł: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 301-302 (streszcz. wywiadu druk. Poezja 1989 nr 8...) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Skalpel poety. Polonistyka 1999 nr 10 s. 625-627  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1250.wiersz: Barańczak Stanisław: Pan tu nie stał. Polonistyka 1993 nr 9 s. 534  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1251.artykuł: Balcerzan Edward: Obcowanie z twórczością żywą i zmienną. Polonistyka 1995 nr 10 s. 658-660  szczegóły 
1252.artykuł: Galant Anna: Poezja, czyli sztuka układania słów - "Południe" Stanisława Barańczaka. Polonistyka 1998 nr 6 s. 359-362 (twórczość Stanisława Barańczaka po wyjeździe do USA...) szczegóły 
1253.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Potępieńcze swary? O sporze Bierezina z Barańczakiem. Polonistyka 2001 nr 4 s. 220-224  szczegóły 
1254.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 10 s. 776  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1255.wywiad: Śliwiński Piotr: "Treny przełożyłem nie sam". Polonistyka 1995 nr 5 s. 351-352  szczegóły 
1256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krygier Agnieszka: Od języka do metafizyki (Frazeologizmy w tekście poetyckim). Polonistyka 1993 nr 9 s. 533-540  szczegóły 
  Bardijewski Henryk
1257.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Natanson Wojciech: Polonistyka 1989 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
  Bartelski Lesław Marian
1258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Termer Janusz: Polonistyka 1988 nr 8 s. 648-650  szczegóły 
  Bartol Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1259.artykuł: Kim była Agnieszka Bartol?. Polonistyka 1995 nr 2 s. 126 (not....) szczegóły 
  Bełza Władysław
1260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobecka Marta: Dla nauczycieli, rodziców młodzieży.... Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 139-140 (not....) szczegóły 
1261.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Władysława Bełzy wierszyk o Małym Polaku. Polonistyka 1994 nr 9 s. 517-521  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
1262.wiersz: Białoszewski Miron: Wróciłem z Ameryki. Polonistyka 2002 nr 10 s. 598  szczegóły 
1263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Białoszewski i Burkot. Polonistyka 1993 nr 9 s. 570-571  szczegóły 
1264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Właściciel całej Warszawy. Polonistyka 1997 nr 4 s. 237-240  szczegóły 
1265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gosk Hanna: Czytanie Białoszewskiego. Polonistyka 1990 nr 9 s. 508-509  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1266.artykuł: Bortnowski Stanisław: Przedmiot w poezji [2]. Miron Białoszewski, czyli obroty rzeczy peryferyjnych. Polonistyka 2003 nr 2 s. 68-72  szczegóły 
1267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wantuch Wiesława: Zbiorowe ustalanie charakteru mistrza Mirona. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 471-472  szczegóły 
1268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Paweł: Mylenie się duszy. O jednym wierszu Mirona Białoszewskiego. Polonistyka 2002 nr 10 s. 597-600  szczegóły 
  Bidar Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1269.wiersz: Bidar Wojciech: Grochowska. Polonistyka 1988 nr 9 s. 696-697  szczegóły 
  Biela Emil
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1270.tekst paraliteracki: Biela Emil: Trzeba mieć setki pomysłów.... Polonistyka 1993 nr 1 s. 59  szczegóły 
  Bierezin Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1271.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Potępieńcze swary? O sporze Bierezina z Barańczakiem. Polonistyka 2001 nr 4 s. 220-224  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
1272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 9 s. 633-634 (nota...) szczegóły 
1273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróblewski Maciej: O diariuszu podróży Andrzeja Bobkowskiego. Polonistyka 2001 nr 3 s. 132-137  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
1274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Kilka uwag o stylu językowym "Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego. Polonistyka 1989 nr 10 s. 748-756  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1275.artykuł: Szczęsna Justyna: Dlaczego Tadeusz Borowski nie został emigrantem?. Polonistyka 2001 nr 4 s. 212-215 (biogr....) szczegóły 
  Borowy Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1276.artykuł: Rowiński Cezary: Wacław Borowy (1890-1950). Polonistyka 1991 nr 3 s. 176-181  szczegóły 
1277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: W czterdziestą rocznicę śmierci prof. Wacława Borowego. Polonistyka 1991 nr 2 s. 123-126 (omów....) szczegóły 
1278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: W czterdziestą rocznicę śmierci prof. Wacława Borowego. Polonistyka 1991 nr 2 s. 123-126 (omów....) szczegóły 
  Boruczkowski Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
1279.wiersz: Boruczkowski Marek: Na skraju. Polonistyka 1993 nr 1 s. 48  szczegóły 
1280.wiersz: Boruczkowski Marek: Spotkanie I. Polonistyka 1993 nr 1 s. 59  szczegóły 
1281.wiersz: Boruczkowski Marek: To wszystko. Polonistyka 1993 nr 1 s. 40  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seul Anastazja: Roman Brandstaetter po 10 latach. Polonistyka 1998 nr 3 s. 176-178  szczegóły 
1283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seul Anastazja: Powołanie świętego Jana Chrzciciela według Romana Brandstaettera. Polonistyka 2003 nr 3 s. 141-148  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
1284.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 10 s. 805-808  szczegóły 
  Brandys Marian
1285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 696-697  szczegóły 
  Broniewski Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
1286.wiersz: Broniewski Władysław: Cisza. Polonistyka 1997 nr 7 s. 404  szczegóły 
1287.wiersz: Broniewski Władysław: Czełowiek - eto zwuczit gordo. Polonistyka 1990 nr 8 s. 403 ("Czełowiek - eto zwuczit gordo" - skazał pokojnyj Maksim......) szczegóły 
1288.wiersz: Broniewski Władysław: "Człowiek to brzmi dumnie".... Polonistyka 1990 nr 8 s. 404 (przekł. z jęz. rosyjskiego...) szczegóły 
1289.wiersz: Broniewski Władysław: Droga (Ksaweremu Pruszyńskiemu). Polonistyka 1990 nr 8 s. 408-409 ("Droga wiodła z daleka, droga wiodła..."...) szczegóły 
1290.wiersz: Broniewski Władysław: Firanka. Polonistyka 1997 nr 7 s. 403  szczegóły 
1291.wiersz: Broniewski Władysław: Kasztan. Polonistyka 1990 nr 8 s. 405-406 ("Za oknem stał kasztan i pąki pęczniały..."...) szczegóły 
1292.wiersz: Broniewski Władysław: Kasztan. Polonistyka 1993 nr 9 s. 524  szczegóły 
1293.wiersz: Broniewski Władysław: List z więzienia. Polonistyka 1990 nr 8 s. 404 ("To nic córeczko, nic, że ciężko..."...) szczegóły 
1294.wiersz: Broniewski Władysław: Mniejsza o to. Polonistyka 1990 nr 8 s. 413 ("A co mnie tam obchodzi..."...) szczegóły 
1295.wiersz: Broniewski Władysław: Przepis na poezję. Polonistyka 1990 nr 8 s. 415 ("Poeci piszą wiersze..."...) szczegóły 
1296.wiersz: Broniewski Władysław: Rozmowa z historią. Polonistyka 1990 nr 8 s. 404 ("Mistrzyni życia, Historio..."...) szczegóły 
1297.wiersz: Broniewski Władysław: "Słowo człowiek - to dźwięczy dumnie". Polonistyka 1990 nr 8 s. 404 ("Słowo człowiek - to dźwięczy dumnie" powtarzamy za wielkim Maksymem.....) szczegóły 
1298.wiersz: Broniewski Władysław: Targowisko. Polonistyka 1990 nr 8 s. 414 ("Płacz, moja muzo piękna..."...) szczegóły 
1299.wiersz: Broniewski Władysław: Tułacza armia. Polonistyka 1990 nr 8 s. 411 ("Tam na Uchcie, na Soświe..."...) szczegóły 
1300.wiersz: Broniewski Władysław: Ulica Miła (Bronisławowi Linkemu). Polonistyka 1990 nr 8 s. 438-439  szczegóły 
1301.wiersz: Broniewski Władysław: Wszystko nam jedno, żołnierzom.... Polonistyka 1990 nr 8 s. 411-412  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1302.artykuł: Lichodziejewska Feliksa: O Broniewskim bez cenzury. Polonistyka 1990 nr 8 s. 396-415 (z tekstem listu do Janiny Broniewskiej (z 1941)...) szczegóły 
1303.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1998 nr 3 s. 186-187 (nt. artykułów prasowych poświęconych Władysławowi Broniewskiemu w 100....) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1304.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 5 s. 345 ([fot.]...) szczegóły 
1305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lange Andrzej: Podchorąży z "Kasztana" w celi na Zamarstynowie. Polonistyka 1993 nr 9 s. 524-527 (o bohaterze wiersza - Tadeuszu Cynkinie; z notą red....) szczegóły 
nawiązanie: Cynkin Tadeusz: List "Podchorążego" z Kasztana. Polonistyka 1993 nr 10 s. 619-621 (list bohatera wiersza do aut. artykułu...) szczegóły 
1306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewski Feliks: Ulica Kaduka - Władysława Broniewskiego. Polonistyka 1990 nr 8 s. 438-444  szczegóły 
  Broszkiewicz Jerzy
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dyduch Barbara: Między prawdą a zmyśleniem - czyli "Wielka, większa i największa" gra wyobraźni. Polonistyka 1991 nr 8 s. 491-498  szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1308.artykuł: Makowski Bolesław: Między etyką a estetyką - aksjologiczne inspiracje Stanisława Brzozowskiego. Polonistyka 2000 nr 3 s. 138-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrząstowska Bożena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1309.artykuł: Sowiński Gerard: "Przedwczesny jubileusz". Polonistyka 1999 nr 5 s. 317-318 (spraw. z uroczystości jubileuszu Bożeny Chrząstowskiej, Poznań 8 I 199...) szczegóły 
1310.artykuł: Walczak Bogdan: Mistrzyni nauczycieli. Polonistyka 2000 nr 10 s. 617-619 (sylwetka prof. Bożeny Chrząstowskiej...) szczegóły 
  Chwin Stefan
1311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Czas Esther. Polonistyka 2000 nr 4 s. 244-246  szczegóły 
1312.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Inny Niemiec, inny Gdańsk. Polonistyka 1996 nr 10 s. 690-693  szczegóły 
1313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łyżbicka Patrycja: Apetyt na życie. Polonistyka 2003 nr 10 s. 23-26 (z notką biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
  Czycz Stanisław
1314.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Maksymalnie nieudana egzystencja. Polonistyka 1998 nr 6 s. 374-377  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
1315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świderska Elżbieta: Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 377-380  szczegóły 
1316.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 129  szczegóły 
1317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Laicka czy religijna koncepcja rzeczywistości?. Polonistyka 1997 nr 7 s. 415-416  szczegóły 
  Dichter Wilhelm
1318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 1 s. 62  szczegóły 
  Doroszewski Witold
1319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krasuska Zofia: Pamięci Profesora Witolda Doroszewskiego.... Polonistyka 1994 nr 9 s. 571  szczegóły 
  Dyduchowa Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1320.artykuł: Jędrychowska Maria: Została nie tylko serdeczna pamięć o Annie Dyduchowej (12 VII 1936 - 25 XI 1993). Polonistyka 1994 nr 4 s. 252-254  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fiedler Arkady
1321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobecka Marta: Dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.... Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 139-140 (not....) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1322.artykuł: Marzec Anna: Proza K.F., czyli uporczywe szukanie tego, co jest w człowieku ukryte najgłębiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
  Foks Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1323.wiersz: Foks Darek: Wiersz. Polonistyka 1998 nr 1 s. 41  szczegóły 
  Fox Marta
    wywiady (alfabet autorów)
1324.wywiad: Bortnowski Stanisław: Dlaczego wywiad z Martą Fox?. Polonistyka 1995 nr 7 s. 496-499  szczegóły 
  Frajlich Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1325.artykuł: Żmidziński Jakub: Drzewo i dom. O wierszach Anny Frajlich-Zając. Polonistyka 1998 nr 6 s. 371-373  szczegóły 
  Fredro Aleksander
1326.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bortnowski Stanisław: Somatyczny mistrz w ciuciubabkę miłosną i artretyczny starzec. Polonistyka 1993 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1327.artykuł: Lasocka Barbara: Teatr Aleksandra Fredry. Polonistyka 1993 nr 6 s. 324-330 (o komediopisarstwie...) szczegóły 
1328.artykuł: Ratajczakowa Dobrochna: "Tak jest, jak się państwu zdaje". Dziewiętnastowieczny teatr i komedia w jednym akcie. Polonistyka 1993 nr 6 s. 331-338 (o jednoaktówkach pisarza...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1329.ikonografia: Polonistyka 1993 nr 6 okł. (portr....) szczegóły 
1330.ikonografia: Polonistyka 1993 nr 6 okł. (fot. rkpsu...) szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Swojskość i cudzoziemszczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry. Polonistyka 1993 nr 6 s. 339-344  szczegóły 
1332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: Swojskość i cudzoziemczyzna w "Ślubach panieńskich" i "Zemście" Aleksandra Fredry. Polonistyka 1993 nr 6 s. 339-344  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gadacz Tadeusz
1333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Powiedz, jak żyjesz.... Polonistyka 2003 nr 7 s. 440-443  szczegóły 
  Gall Anonim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1334.artykuł: Stróżyński Klemens: Drugie wcielenie Gala Anonima. Polonistyka 1991 nr 9 s. 599-600 (nt. pisowni nazwiska, dot. zbędnego podwójnego "l"...) szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    wiersze (alfabet tytułów)
1335.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: O naszym gospodarstwie (Fraszka). Polonistyka 1991 nr 8 s. 517  szczegóły 
1336.wiersz: Gałczyński Konstanty Ildefons: Rozmowa liryczna. Polonistyka 1989 nr 3 s. 216  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1337.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 5 okł. (portr....) szczegóły 
1338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska Joanna: O skrzaciku Konstantego i Natalii. Polonistyka 1991 nr 8 s. 517  szczegóły 
1339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kiec Izolda: Świat na opak w "Teatrzyku Zielona Gęś". Polonistyka 1995 nr 7 s. 462-466  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
1340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Maciej: Korespondencja olbrzymów. Polonistyka 2003 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
  Głowacki Janusz
1341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwinski Piotr] P.Ś.: Polonistyka 2002 nr 3 s. 190 (nota...) szczegóły 
  Głowiński Michał
1342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1343.artykuł: Wysłouch Seweryna: Michała Głowińskiego drogi niezależności. Polonistyka 2000 nr 10 s. 612-614 (sylwetka badacza...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1344.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Oswajanie Gombrowicza. Polonistyka 2002 nr 6 s. 347-352  szczegóły 
1345.artykuł: Łopata Andrzej: Którędy do Gombrowicza?. Polonistyka 1999 nr 9 s. 537-540  szczegóły 
1346.artykuł: Rychlewski Marcin: Gombrowicz na łamach lońdyńskich "Wiadomości". Polonistyka 1998 nr 6 s. 338-345  szczegóły 
1347.artykuł: Zielińska Barbara: Śmiech G.. Polonistyka 1988 nr 5 s. 408-410 (omów. art. z: Ruch Literacki 1987 nr 4/5; omów.: Anna Marzec...) szczegóły 
1348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiecień Irena: Osobowość Gombrowicza w świetle "Dziennika". Polonistyka 1989 nr 7 s. 502-511  szczegóły 
1349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziób Rafał: Moje wrażenia po przeczytaniu "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Polonistyka 1992 nr 9 s. 567 (praca ucznia...) szczegóły 
artykuł: Gronostaj Piotr: Człowiek wobec człowieka - czyli kiedy gramy role, a kiedy jesteśmy naprawdę?. Polonistyka 1992 nr 9 s. 568 (praca ucznia...) szczegóły 
1350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filipczuk Michał: Boskość bez Boga - o "Ślubie" W. Gombrowicza. Polonistyka 1992 nr 9 s. 568-569 (praca ucznia...) szczegóły 
  Górski Konrad
1351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Z.B.: W Toruniu. Polonistyka 1995 nr 8 s. 570-571  szczegóły 
  Grabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
1352.zgon: Makowski Stanisław: Maria Grabowska (1922-1989). Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 157-159 (zmarła: 1989...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Albo kicz, albo śmierć. Polonistyka 1995 nr 8 s. 565-567  szczegóły 
  Grochola Katarzyna
1354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2002 nr 5 s. 317  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1355.wiersz: Grochowiak Stanisław: Dla zakochanych to samo.... Polonistyka 1993 nr 1 s. 33  szczegóły 
1356.wiersz: Grochowiak Stanisław: Spowiadam Boga... Polonistyka 1999 nr 4 s. 218  szczegóły 
1357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poprawa Adam: Akrybia i pasja. Kilka uwag przy okazji czytania Grochowiaka. Polonistyka 2000 nr 9 s. 568-570  szczegóły 
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1997 nr 1 s. 58  szczegóły 
1359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grądziel Joanna: "Czcigodna wojna" Stanisława Grochowiaka. Polonistyka 1999 nr 4 s. 218-223  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1360.artykuł: Krupa Renata: Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga. Polonistyka 2003 nr 2 s. 84-88  szczegóły 
1361.artykuł: Wróbel Józef: Pamięć i wygnanie. Polonistyka 1993 nr 4 s. 204-209 (tematyka martyrologii żydowskiej w twórczości pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
1362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Zobaczone przez kobietę. Polonistyka 1999 nr 9 s. 559-562  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1363.artykuł: Legeżyńska Anna: Julia, sny i zieleń. Polonistyka 1996 nr 1 s. 54-56  szczegóły 
1364.artykuł: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2002 nr 1 s. 60 (nota...) szczegóły 
  Haupt Zygmunt
1365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Galant Jan: W poszukiwaniu straconej tożsamości. Polonistyka 1998 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie. Polonistyka 1998 nr 9 s. 628-631  szczegóły 
1367.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Przeciw "tryumfowi antropomorficznej bestii" (Prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta). Polonistyka 2001 nr 9 s. 531-536  szczegóły 
1368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Czego szukać w labiryncie Herberta?. Polonistyka 2001 nr 6 s. 370-374  szczegóły 
1369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuś Krzysztof: Krajobraz rzeczy. Polonistyka 1994 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1370.wiersz: Herbert Zbigniew: Do Marka Aurelego (Prof. Henrykowi Elzenbergowi). Polonistyka 1991 nr 1 s. 37  szczegóły 
1371.wiersz: Herbert Zbigniew: Prośba. Polonistyka 1992 nr 5 s. 264  szczegóły 
1372.wiersz: Herbert Zbigniew: Przesłuchanie anioła. Polonistyka 1992 nr 4 s. 196  szczegóły 
1373.wiersz: Herbert Zbigniew: W pracowni malarza. Polonistyka 1992 nr 5 s. 279  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1374.proza: Herbert Zbigniew: H.E.O.. Polonistyka 1997 nr 2 s. 101  szczegóły 
1375.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kaniewska Maria: Spóźniona edycja (Barańczak o Herbercie). Polonistyka 1995 nr 9 s. 628-629  szczegóły 
1376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stala Marian: Czytanie Herberta. Polonistyka 1996 nr 7 s. 491-494  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1377.artykuł: Biała Alina: Zbigniewa Herberta trylogia o etyce. Polonistyka 1999 nr 4 s. 224-229 (nt. wierszy: Dęby, Rodzina Nepenthes, Tarnina...) szczegóły 
1378.artykuł: Kamińska Maria: Proste słowo Zbigniewa Herberta. Polonistyka 1995 nr 6 s. 428-431  szczegóły 
1379.artykuł: Maciejewski Marian: Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 399-410  szczegóły 
1380.artykuł: Polonistyka 1992 nr 5 okł. (fot. i fot. rkpsu...) szczegóły 
1381.artykuł: Przymuszała Beata: Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta. Polonistyka 2003 nr 7 s. 397-403 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
1382.artykuł: Wójciak Monika: Weduty Zbigniewa Herberta. Polonistyka 2001 nr 9 s. 537-541 (temat miasta w twórczości Herberta...) szczegóły 
1383.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasilewska-Lipke Zuzanna: Dlaczego boimy się Prokrustesa X?. Polonistyka 2002 nr 10 s. 601-606  szczegóły 
1384.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapczyk Paweł: Co boli Pana Cogito?. Polonistyka 1998 nr 6 s. 363-366  szczegóły 
1385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Labuda Aleksander Wit: "Pan od przyrody" Zbigniewa Herberta. Polonistyka 1992 nr 5 s. 268-276  szczegóły 
1386.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: "Potęga smaku" - o wierszu Zbigniewa Herberta. Polonistyka 1999 nr 6 s. 342-344  szczegóły 
1387.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Małgorzata: Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta. Polonistyka 2003 nr 3 s. 157-162  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
1388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 4 s. 252  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1389.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Na ziemi kieleckiej - po latach. Polonistyka 1992 nr 2 s. 102-104 (tyt. od red....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1390.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: "...Stałem się pisarzem polskim zamieszkałym w Neapolu". Polonistyka 1992 nr 2 s. 67-71 (tekst przemów. wygł. podczas uroczystości nadania pisarzowi doktoratu ...) szczegóły 
1391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Szukając nauczyciela i ucznia. Polonistyka 1992 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
1392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakowska Krystyna: Studia o Herlingu-Grudzińskim. Polonistyka 1992 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
1393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koc Krzysztof: Struktura tajemnicy. Polonistyka 2001 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
1394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wantuch Wiesława: Szukając nauczyciela i ucznia. Polonistyka 1992 nr 2 s. 115-117  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1395.artykuł: A.K.: Wycieczka "Śladami Herlinga-Grudzińskiego po Ziemi Kieleckiej". Polonistyka 1992 nr 2 s. 124 (propozycja wycieczki...) szczegóły 
1396.artykuł: Gołębiewska Maria: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego spotkania z prywatną ojczyzną. Polonistyka 1998 nr 5 s. 269-271  szczegóły 
1397.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Poznański przystanek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Polonistyka 1992 nr 2 s. 120-122 (o wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu od XI 1990 do V 1991 zw. z osob...) szczegóły 
1398.artykuł: Orłowski Jan: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Droga do Rosji" i dialog z "Inną Rosją". Polonistyka 1992 nr 2 s. 77-83  szczegóły 
1399.artykuł: Polonistyka 1992 nr 2 okł. (fot. i fot. rkpsu...) szczegóły 
1400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacławski Jan: Gustaw Herling-Grudziński w Kielcach. Polonistyka 1992 nr 2 s. 122-124 (spraw....) szczegóły 
1401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieczonka Ewa: "Jestem głębokim cieniem; przestańcie mnie męczyć". Polonistyka 1999 nr 9 s. 551-553  szczegóły 
1402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: "Dni naszej śmierci..." O "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Pamięci Pani Profesor Zofii Luby). Polonistyka 1991 nr 2 s. 78-85  szczegóły 
  Hłasko Marek
1403.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 145-148  szczegóły 
  Huelle Paweł
1404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łyżbicka Patrycja: Gawęda obłaskawiona. Polonistyka 2002 nr 10 s. 627-629  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1405.proza: Huelle Paweł: Stół [fragm.]. Polonistyka 1999 nr 3 s. 185 (z notą...) szczegóły 
1406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: "Weiser Dawidek" i współczesne doświadczenie mityczne. Polonistyka 1999 nr 1 s. 18-23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
1407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtowicz Witold: "O Aleksy, Aleksy, Aleksy!". O świętej Famijanie Kazimiery Iłłakowiczówny. Polonistyka 2003 nr 3 s. 149-153 (dot. także anonimowej "Legendy o świętym Aleksym"...) szczegóły 
  Iwan Czesława
    wiersze (alfabet tytułów)
1408.wiersz: Iwan Czesława: Dorosły. Polonistyka 1995 nr 6 s. 446  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1409.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Lato 1932 [z tego cyklu:] XXII (W samotności gdzieś...). Polonistyka 1993 nr 9 s. 530  szczegóły 
1410.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Lato 1932 [z tego cyklu:] XXVII (Wierzby stuliły się...). Polonistyka 1993 nr 9 s. 529  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1411.artykuł: Legeżyńska Anna: "Emocjonalizm dotrumienny" Jarosława Iwaszkiewicza. Polonistyka 1999 nr 4 s. 213-217 (myśl o naturze śmierci w twórczości poety...) szczegóły 
1412.artykuł: Szaruga Leszek: Iwaszkiewicza "Czas ostatnich śpiewów". Polonistyka 1999 nr 4 s. 208-212 (o schyłkowej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza...) szczegóły 
1413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąk Zbigniew: Polonistyka 1988 nr 8 s. 589-598  szczegóły 
1414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kraskowska Ewa: Jarosława Iwaszkiewicza "Lato 1932" czytane zimą. Polonistyka 1993 nr 9 s. 528-533  szczegóły 
1415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bąk Zbigniew: Polonistyka 1988 nr 8 s. 589-598  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
1416.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 2 S. 120-121  szczegóły 
1417.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
  Januszewska Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1418.artykuł: Borys Władysława, Zawadzki Tadeusz: Walory muzyczne wierszy Hanny Januszewskiej dla dzieci. Polonistyka 1988 nr 2 s. 126-135  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
1419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbankowski Bohdan: Pomiędzy dworem a nicością. Polonistyka 1991 nr 2 s. 85-98  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1420.artykuł: Inglot Mieczysław: Tomasza Jastruna spotkania z Norwidem. Polonistyka 1993 nr 5 s. 284-289 (nawiązania w twórczości Jastruna do Cypriana Kamila Norwida...) szczegóły 
  Jeż Teodor Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1421.artykuł: Ratajczak Wiesław: Patriotyzm i zdrada. Mało znany epizod sporu o wallenrodyzm. Polonistyka 2001 nr 4 s. 207-211 (postawa wallenrodyczna w powieściach Teodora Tomasza Jeża "Asan", "Pie...) szczegóły 
1422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratajczak Wiesław: "Prusacy są od robienia". Polonistyka 1999 nr 3 s. 156-162 (także porównanie z "Placówką" Bolesława Prusa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1423.wiersz: Kaczmarski Jacek: Wojna Postu z Karnawałem (wg obrazu P. Bruegla St.). Polonistyka 2003 nr 5 s. 266  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1424.artykuł: Gajda Krzysztof: Między piosenką a arcydziełem. Polonistyka 2003 nr 5 s. 260-265 (dot. malarskich inspiracji w piosenkach Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
nawiązanie: [W.W.]: Jak wykorzystać Kaczmarskiego?. Polonistyka 2003 nr 5 s. 267-269 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1425.artykuł: Budrewicz Zofia: Kaden Bandrowski w "starej" i "nowej" szkole. Polonistyka 2003 nr 4 s. 217-220  szczegóły 
1426.artykuł: Dobrowolska Danuta: Juliusz Kaden-Bandrowski - pisarz awangardy. Polonistyka 1988 nr 3 s. 198-207 (z portr. na okł.; rys. Leopold Gottlieb...) szczegóły 
1427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mossakowska Barbara: Polonistyka 1988 nr 3 s. 189-197  szczegóły 
  Kalinin Andrzej
1428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Niezwykła lektura - nie przeoczyć! O debiucie Andrzeja Kalinina. Polonistyka 1994 nr 9 s. 526-531  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1429.proza: Kalinin Andrzej: "Jak on, szelma, zawziął się na niego...". Polonistyka 1994 nr 9 s. 531-532  szczegóły 
  Kamecki Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1430.wiersz: Kamecki Franciszek: Parabole Syzyfa. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 391-392  szczegóły 
  Kamieńska Anna
1431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: "I teraz ci z Libanu niosą dawidowe złote gęśli..." ("Książka nad książkami" Anny Kamieńskiej jako adaptacja Starego Testamentu). Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 423-429  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1432.wiersz: Kamieńska Anna: Ślub. Polonistyka 1994 nr 4 s. 238  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 5 s. 316  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1434.artykuł: Koc Krzysztof: Europejska myśl w obcym świecie. Polonistyka 2003 nr 6 s. 359-365 (dot. motywu wędrówki w utworach pisarza...) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
1435.wiersz: Karpiński Franciszek: Pieśń o narodzeniu Pańskim. Polonistyka 1995 nr 10 s. 698 (drek bez tytułu...) szczegóły 
1436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: "Psałterz Dawida" i "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego - powrót do źródeł. Polonistyka 1991 nr 4 s. 195-209  szczegóły 
1437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzęda-Piwońska Kazimiera: "Królowa polskich kolęd". Polonistyka 1997 nr 10 s. 632-633  szczegóły 
1438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: "Psałterz Dawida" i "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego - powrót do źródeł. Polonistyka 1991 nr 4 s. 195-209  szczegóły 
  Kaziów Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1439.artykuł: Mikołajczak Małgorzata: O pisarstwie Michała Kaziowa. Polonistyka 2000 nr 6 s. 337-341  szczegóły 
  Kisielewski Stefan
1440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobczak-Gieraga Beata: Felietony Kisielewskiego jako formy zastępcze. Polonistyka 1999 nr 1 s. 38-41  szczegóły 
  Klemensiewicz Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1441.artykuł: Heyda Wojciech: Klemensiewicz - nauczyciel. Polonistyka 1995 nr 5 s. 356-357  szczegóły 
1442.artykuł: Polonistyka 1992 nr 1 okł. (fot. i faks. rkpsu...) szczegóły 
1443.artykuł: Strutyński Janusz: Wielki nauczyciel i uczony - Zenon Klemensiewicz. Polonistyka 1990 nr 10 s. 559-562  szczegóły 
  Kłakówna Zofia Agnieszka
    wywiady (alfabet autorów)
1444.wywiad: Wantuch Wiesława: "Przykład życia niemożliwego". Polonistyka 1999 nr 8 s. 489-492  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1445.wiersz: Kochanowski Jan: Do gór i lasów ("Wysokie góry i odziane lasy!...). Polonistyka 1994 nr 6 s. 323  szczegóły 
1446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Post scriptum czy puenta? ("Epitafium Hannie Kochanowskiej"). Polonistyka 1991 nr 1 s. 44  szczegóły 
1447.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zambrzycka Renata: Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski "Na dom w Czarnolesie" i Wespazjan Kochowski, "Budynek". Polonistyka 1995 nr 10 s. 673-675  szczegóły 
1448.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobylińska Józefa: Analiza stylistyczno-językowa "Trenów" Jana Kochanowskiego (Na przykładzie Trenu IV). Polonistyka 1991 nr 1 s. 3-10  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1449.kult: Kubiak Zygmunt: Poeta czarnoleski. Polonistyka 1997 nr 5 s. 280-282 (tekst przemówienia podczas ponownego pogrzebu poety w Zwoleniu, 21 VI ...) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
1450.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zambrzycka Renata: Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski "Na dom w Czarnolesie" i Wespazjan Kochowski "Budynek". Polonistyka 1995 nr 10 s. 673-675  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1451.wiersz: Koehler Krzysztof: Cisza. Lód.... Polonistyka 1995 nr 6 s. 434  szczegóły 
1452.wiersz: Koehler Krzysztof: Wiatr wrócił, jak.... Polonistyka 1995 nr 6 s. 434 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1453.artykuł: Franaszek Andrzej: "Odpowiedź na śmierć". O poezji Krzysztofa Koehlera. Polonistyka 1995 nr 6 s. 404-408  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
1454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Filozofia i elegancja. Polonistyka 1997 nr 7 s. 438-440  szczegóły 
  Komolka Jan
1455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 9 s. 568  szczegóły 
  Konopnicka Maria
1456.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszczyński Grzegorz: Polonistyka 1988 nr 2 s. 114-125  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Świat widziany z nyży. Polonistyka 1996 nr 6 s. 366-368  szczegóły 
1458.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 10 s. 805-808  szczegóły 
1459.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 8 s. 446-447  szczegóły 
1460.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 6 s. 485-487  szczegóły 
1461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Katarzyna: Trzy lekcje z "Kroniki wypadków miłosnych". Polonistyka 1997 nr 4 s. 230-233  szczegóły 
  Koprowski Jan
1462.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagiński Paweł: Polonistyka 1988 nr 9 s. 729  szczegóły 
  Korczak Janusz
1463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frycie Stanisław: Pożyteczna książka o J. Korczaku. Polonistyka 1990 nr 10 s. 568-569  szczegóły 
  Kornhauser Julian
1464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 2 s. 96  szczegóły 
  Kosidowski Zenon
1465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechanowska Joanna: Dlaczego nie Kosidowski?. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 444-446 (m.in. nt. braku ks. w kanonie lektur szkolnych...) szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyżak Agnieszka: Przypowieść o nieuleczalnej marności świata. Polonistyka 2002 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
  Kowalski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1467.artykuł: Raubo Grzegorz: Sarmackie dziedzictwo w poezji Jacka Kowalskiego. Polonistyka 2000 nr 2 s. 90-97  szczegóły 
  Kowalski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1468.artykuł: Kozłowski Stanisław: Spotkania w małej ojczyźnie. Polonistyka 1998 nr 5 s. 316-318  szczegóły 
  Krall Hanna
1469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Błaszczyk Maria: O reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem". Polonistyka 1990 nr 7 s. 331-340  szczegóły 
recenzja: Śliwińska Dorota: Historia z pamięci w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Polonistyka 1993 nr 4 s. 215-220  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    wiersze (alfabet tytułów)
1470.wiersz: Krasicki Ignacy: Bogdaj przebywać w osiemnastym wieku!.... Polonistyka 1991 nr 4 s. 222  szczegóły 
1471.wiersz: Krasicki Ignacy: Do Boga. Polonistyka 1997 nr 6 s. 339  szczegóły 
1472.wiersz: Krasicki Ignacy: Do Pana Michała [Mniszcha]. Polonistyka 1997 nr 6 s. 339  szczegóły 
1473.wiersz: Krasicki Ignacy: Laur (Panie Antoni, jużeśmy też...). Polonistyka 1997 nr 6 s. 337 (druk bez tytułu...) szczegóły 
    adaptacje utworów (alfabet tytułów)
1474.adaptacja: Krasicki Ignacy: Monachomachia. Polonistyka 1996 nr 5 s. 300-302 (scenopis...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1475.artykuł: Stasiewicz Krystyna: Biskupa Krasickiego recepta na szczęście. Polonistyka 1997 nr 6 s. 335-339  szczegóły 
1476.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Achilles kawy nie pijał. Dwie pochwały dorobku ludzkości w wierszach Naruszewicza i Krasickiego. Polonistyka 1991 nr 4 s. 219-227  szczegóły 
1477.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: "Piórowa wojna" o pewien poemat. Polonistyka 2001 nr 4 s. 202-206 (nt. tekstów polemicznych wywołanych przez poemat Krasickiego - anonimo...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
1478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sprawka Anna: "Romanów i Kraszewski". Polonistyka 1991 nr 7 s. 470  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1479.artykuł: Warzenica-Zalewska Ewa: Kraszewski dawniej i dziś. Polonistyka 1989 nr 9 s. 643-652  szczegóły 
1480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świętosławska Teresa: Polonistyka 1988 nr 5 s. 413-415  szczegóły 
  Kronhold Jerzy
1481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 3 s. 188  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
1482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 10 s. 633  szczegóły 
1483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 6 s. 379  szczegóły 
  Krzemieńska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1484.wiersz: Krzemieńska Elżbieta: Wigilia. Polonistyka 1994 nr 10 s. 580  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 5 s. 312-313  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1486.proza: Kubiak Zygmunt: Z "Brewiarza Europejczyka". Polonistyka 1997 nr 2 s. 69-71 (esej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1487.wywiad: Czapczyk Paweł: Chuligani nie tworzą prawdziwej sztuki. Polonistyka 2000 nr 2 s. 68-72 (z notą o Zygnuncie Kubiaku...) szczegóły 
  Kudyba Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1488.wiersz: Kudyba Wojciech: Effatha. Polonistyka 1995 nr 6 s. 435 (z not. o aut....) szczegóły 
1489.wiersz: Kudyba Wojciech: Modlić się i zaufać.... Polonistyka 1995 nr 6 s. 435 (z not. o aut....) szczegóły 
1490.wiersz: Kudyba Wojciech: Modlitwa. Polonistyka 1995 nr 6 s. 435 (z not. o aut....) szczegóły 
1491.wiersz: Kudyba Wojciech: Nawet. Polonistyka 1995 nr 6 s. 435 (z not. o aut....) szczegóły 
1492.wiersz: Kudyba Wojciech: Wierność w małej rzeczy. Polonistyka 1995 nr 6 s. 435 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kuliczkowska Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1493.artykuł: Gabryś Maria: Polonistyka 1988 nr 4 s. 335-336  szczegóły 
1494.artykuł: Kołodziejski Adam: Polonistyka 1988 nr 4 s. 334-335  szczegóły 
1495.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Salamon Danuta: Polonistyka 1988 nr 4 s. 332-334  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
1496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jak ratować świat. Polonistyka 1997 nr 5 s. 313-315  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1497.wiersz: Kulmowa Joanna: Pieta odwrócona. Polonistyka 1992 nr 4 s. 198  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1498.tekst paraliteracki: Kulmowa Joanna: Drogie dzieci. Polonistyka 1994 nr 2 s. 108 (list do red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1499.artykuł: Baluch Alicja: Wiersze medytacyjne Joanny Kulmowej. Polonistyka 1993 nr 9 s. 516-517  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1500.ikonografia: Polonistyka 1993 nr 9 okł. (fot. rkpsu...) szczegóły 
1501.ikonografia: Polonistyka 1993 nr 9 okł. (fot....) szczegóły 
1502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaźmierczak Marlena: Jubileusz. Polonistyka 1998 nr 7 s. 504 (spraw....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1503.wywiad: Chęcińska Urszula: "A ja jestem epigonką siebie". Polonistyka 1993 nr 9 s. 564-566  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1504.korespondencja: Polonistyka 1993 nr 9 s. 515, 527, 545, 563 (listy czytelników do poetki...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    ikonografie (alfabet autorów)
1505.ikonografia: Polonistyka 1995 nr 7 s. okł.  szczegóły 
  Kurylak Józef
1506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbankowski Bohdan: Poezja na przełomie dziesięcioleci. Polonistyka 1991 nr 7 s. 430-444  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1507.wiersz: Kurylak Józef: Bez wyjścia. Polonistyka 1991 nr 7 s. 443  szczegóły 
1508.wiersz: Kurylak Józef: Obrona Kalibana. Polonistyka 1991 nr 7 s. 442  szczegóły 
  Kurylczyk Ryszard
1509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Polonistyka 1989 nr 8 s. 626-627  szczegóły 
  Kwiatkowski Tadeusz
1510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 3 s. 231-234  szczegóły 
1511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 3 s. 231-234  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lam Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
1512.wywiad: Wroczyński Tomasz: Polonistyka 1989 nr 8 s. 612-622  szczegóły 
  Lars Krystyna
1513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Śmierć wystrojona. Polonistyka 2001 nr 2 s. 114-118  szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1514.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: O panie świtu.... Polonistyka 1991 nr 7 s. 434-435  szczegóły 
1515.wiersz: Lebioda Dariusz Tomasz: Ostatni list Romka Jaskierni. Polonistyka 1991 nr 7 s. 433-434  szczegóły 
1516.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbankowski Bohdan: Poezja na przełomie dziesięcioleci. Polonistyka 1991 nr 7 s. 430-444  szczegóły 
  Lechoń Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1517.artykuł: Sadło Renata: Dramatyczne relacje: Lechoń - Mickiewicz. Polonistyka 1995 nr 6 s. 415-420  szczegóły 
  Lem Stanisław
1518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiegandt Piotr: Czy rewolucja informatyczna?. Polonistyka 2000 nr 1 s. 24-31 (m.in. uwagi nt. książki...) szczegóły 
1519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Mateusz: Nad otchłanią, czyli rozmowy ze Stanisławem Lemem po raz drugi. Polonistyka 2003 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1520.artykuł: Graefrath Bernd: Dylematy wyzwolonego rozumu. Polonistyka 2000 nr 1 s. 10-14 (nt. rozważań Stanisława Lema nt. przyszłości techniki i jej wpływu na ...) szczegóły 
1521.artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 1 s. 56-57 (omów. Tekstów Drugich 1992 nr 3 pośw. Stanisławowi Lemowi...) szczegóły 
1522.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Termer Janusz: Polonistyka 1988 nr 5 s. 405-407  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1523.wiersz: Leśmian Bolesław: Prolog. Polonistyka 1988 nr 1 s. 46  szczegóły 
1524.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2002 nr 1 s. 59 (nota...) szczegóły 
1525.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 10 s. 805-808  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1526.artykuł: Maciejewska Irena: B.L. (1878-1937). Polonistyka 1988 nr 1 s. 30-34  szczegóły 
  Lewin Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
1527.wiersz: Lewin Leopold: W XXII rocznicę. Polonistyka 1991 nr 7 s. 478  szczegóły 
  Libera Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
1528.zgon: Kryda Barbara: Wdzięczność. Polonistyka 1998 nr 7 s. 494-496 (zmarł: 1998; wspomnienie...) szczegóły 
1529.zgon: Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 64 (zmarł: 26 III 1998; nekrolog...) szczegóły 
  Liebert Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1530.wiersz: Liebert Jerzy: Jeździec. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 431-432  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1531.artykuł: Walczak Marek: "Uciekałem przed tobą w popłochu" (Lieberta i Wata poetyckie świadectwa dialogu z Nieskończonym). Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 430-437  szczegóły 
  Lipska Ewa
1532.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 8 s. 508  szczegóły 
1533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Mizantropia i torfowiska większości. Polonistyka 1997 nr 9 s. 560-562  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1534.wiersz: Lipska Ewa: Dyktando. Polonistyka 1997 nr 3 s. 172  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1535.artykuł: Polonistyka 2001 nr 9 s. 572 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maj Bronisław
1536.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Legeżyńska Anna: Pusta, przejściowa epoka. Polonistyka 1999 nr 1 s. 55-58  szczegóły 
  Makuszyński Kornel
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1537.tekst paraliteracki: Makuszyński Kornel: Nasza matura. Polonistyka 1995 nr 1 s. 53-54 (tyt. od red....) szczegóły 
1538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobecka Marta: Dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.... Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 139-140 (not....) szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
1539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
  Markiewicz Henryk
    proza (alfabet tytułów)
1540.proza: Markiewicz Henryk: Z biurek i szuflad pracowników Instytutu Filologii Polskiej UJ (Fantazja bibliograficzna. Odczytane na Wieczorze Jubileuszowym w Piwnicy pod Baranami 23 listopada 1992 roku). Polonistyka 1993 nr 8 s. 493-494  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1541.artykuł: Wysłouch Seweryna: Jubileusz profesora Henryka Markiewicza. Polonistyka 1993 nr 5 s. 314-315 (z okazji 70-lecia urodzin; z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1542.wywiad: Bortnowski Stanisław: Od żartu do teorii. Polonistyka 1993 nr 8 s. 488-492 (z fot....) szczegóły 
  Masłowska Dorota
1543.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2003 nr 3 s. 189-190 (dot. recepcji utworu na portalu serwisprasowy.pl w 2003 r....) szczegóły 
  Mayenowa Maria Renata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1544.artykuł: Saloni Zygmunt: Wspomnienie o Marii Renacie Mayenowej. Polonistyka 1995 nr 10 s. 680-686  szczegóły 
  Mażul Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1545.wiersz: Mażul Henryk: Kiedy nicość niosę.... Polonistyka 1990 nr 4 s. 227 (z not. o aut. i koment. Wojciecha J. Podgórskiego: Wizytówka poetycka...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowacka Teresa: Honorowy gość w domowej bibliotece. Polonistyka 1995 nr 5 s. 361-362  szczegóły 
1547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Labuda Aleksander Wit: Prozą i wierszem, czyli "Pan Tadeusz" po francusku. Polonistyka 1993 nr 7 s. 394-399  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1548.wiersz: Mickiewicz Adam: Litwo! Ojczyzno moja!.. = Litauen du mein liebes Vaterland!... Polonistyka 2000 nr 6 s. 358-359 (tekst równoległy polski i niemiecki...) szczegóły 
1549.wiersz: Mickiewicz Adam: Litwo! Ojczyzno moja!.. = Litauen! Du mein Vaterlad!. Polonistyka 2000 nr 6 s. 358 (tekst równoległy polski i niemiecki...) szczegóły 
1550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trojanowiczowa Zofia: Nowy tom "Kroniki życia i twórczości Mickiewicza". Polonistyka 1998 nr 7 s. 501-502  szczegóły 
1551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Bolesław: Biografia na użytek szkolny. Polonistyka 1999 nr 10 s. 630-631  szczegóły 
1552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Bolesław: Biografia na użytek szkolny. Polonistyka 1999 nr 10 s. 630-631  szczegóły 
1553.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jak sprowadzić Jubilata z cokołu. Polonistyka 1998 nr 7 s. 498-500  szczegóły 
1554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawski Jerzy: Dwie konieczne glosy do ostatniego tomu Mickiewiczianów. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 303 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1555.artykuł: Barańczak Stanisław: Mistrz i Majster. Polonistyka 1998 nr 10 s. 644-651  szczegóły 
1556.artykuł: Bortnowski Stanisław: Niemy podróżnik. Polonistyka 1998 nr 7 s. 484-485 (nt. podróży Adama Mickiewicza i ich opisów w listach...) szczegóły 
1557.artykuł: Kalata Henryk: Mickiewicz i Biblia (Od dzieciństwa do wyjazdu z Rosji). Polonistyka 1998 nr 7 s. 422-428 (kryzys wiary poety oraz motywy biblijne w twórczości...) szczegóły 
1558.artykuł: Kempfi Andrzej: Białoruś na kartach Mickiewiczowskiej poezji. Polonistyka 1998 nr 7 s. 488-491  szczegóły 
1559.artykuł: Kostołowski Andrzej: Zapraszamy do Śmiełowa. Polonistyka 1999 nr 10 s. 623-624 (m.in. nt. pobytu poety w Śmiełowie...) szczegóły 
1560.artykuł: Polonistyka 2001 nr 1 okł. (nt. interaktywnego programu komputerowego przeznaczonego dla uczniów s...) szczegóły 
1561.artykuł: Sudolski Zbigniew: Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy. Polonistyka 1993 nr 5 s. 265-270  szczegóły 
1562.artykuł: Trojanowiczowa Zofia: "Dróg krzyżowych biegi". Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich. Polonistyka 1993 nr 5 s. 270-279 (na podst. twórczości...) szczegóły 
1563.artykuł: Walczak Bogdan: Język Mickiewicza a regionalne zróżnicowanie polszczyzny. Polonistyka 1998 nr 7 s. 395-402  szczegóły 
1564.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laskowski Krzysztof: Marzenie romantyka. Analiza i interpretacja sonetu "Bajdary". Polonistyka 1998 nr 7 s. 477-480  szczegóły 
1565.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwierzyński Leszek: "Burza" Mickiewicza - misterny ład chaosu. Polonistyka 1998 nr 7 s. 480-482  szczegóły 
1566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: W sprawie pewnego zaimka (A.M. "Do M***". Wiersz napisany w roku 1822). Polonistyka 1989 nr 2 s. 131-134 ([rola zaimka "tak" w 10. zwrotce]...) szczegóły 
1567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sawicki Stefan: "Wiersz-płacz"?. Polonistyka 1996 nr 4 s. 211-214  szczegóły 
1568.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barszcz Leszek: Mój Konrad. Polonistyka 1999 nr 10 s. 609-611 (nt. głównego bohatera III cz. dramatu...) szczegóły 
artykuł: Ciechomska Magdalena, Falkowski Stanisław: Petersburska zima. Polonistyka 1990 nr 1 s. 31-38  szczegóły 
artykuł: Fiećko Jerzy: Wokół Wielkiej Improwizacji. Polonistyka 1999 nr 10 s. 583-587  szczegóły 
artykuł: Ożóg Zofia, Winiarski Jerzy: "Stosowna nauka", czyli dialog edukacyjny w IV cz. "Dziadów". Polonistyka 1998 nr 7 s. 428-434  szczegóły 
omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 4 s. 318-319  szczegóły 
1569.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Gra z konwencją gatunkową i gra z wrogiem w narracji "Pana Tadeusza". Polonistyka 1990 nr 10 s. 534-540  szczegóły 
artykuł: Guzik Barbara: "Widzę i opisuję..." O lesie w "Panu Tadeuszu". Polonistyka 1998 nr 7 s. 440-445  szczegóły 
artykuł: Lukas Katarzyna: "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s. 358-362 (analiza porównawcza przekładów inwokacji autorstwa Waltera Panitza i H...) szczegóły 
artykuł: Miłosz Czesław: Ziemia Ulro [fragm.:] Poemat metafizyczny o ładzie istnienia. Polonistyka 1993 nr 3 s. 131  szczegóły 
artykuł: Opacki Ireneusz: Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z Epilogiem?. Polonistyka 1993 nr 3 s. 132-139  szczegóły 
artykuł: Piechota Marek: Formowanie tytułu "Pana Tadeusza". Polonistyka 1993 nr 5 s. 279-284  szczegóły 
artykuł: Polonistyka 1993 nr 3 okł. (fot. rkpsu fragm. I Księgi...) szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Ilustracja a interpretacja (Na przykładzie ilustracji do "Pana Tadeusza"). Polonistyka 1993 nr 3 s. 143-150 (dot. il. Michała Elwiro Andriollego, Antoniego Uniechowskiego, Józefa ...) szczegóły 
artykuł: Żywiołek Artur: "Pan Tadeusz" jako wspomnienie metafizyczne. Polonistyka 1997 nr 7 s. 422-426  szczegóły 
1570.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Zofia: W kręgu etosu rodzinnego. Uniwersalna i społeczna przestrzeń "Powrotu taty" A. Mickiewicza. Polonistyka 1999 nr 10 s. 617-620  szczegóły 
1571.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysłouch Seweryna: Zagadki "Sonetów krymskich". Polonistyka 1998 nr 7 s. 388-394  szczegóły 
1572.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bortnowski Stanisław: Wypędzić tęsknotę za ojczyzną ze "Stepów Akermańskich"!. Polonistyka 1993 nr 5 s. 303  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1573.kult: Czarnomorska Jolanta: Na wielkopolskim szlaku Mickiewicza. Polonistyka 1994 nr 5 s. 317-318  szczegóły 
1574.kult: Narkowicz Liliana: Jan Obst - założyciel Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Polonistyka 2003 nr 1 s. 44-49 (m.in. nt. historii muzeum...) szczegóły 
1575.kult: Narkowicz Liliana: Korespondencja z Wilna. Polonistyka 1998 nr 7 s. 491-494 (dzieje pomników Adama Mickiewicza w Wilnie...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
1576.wiersz: Mieczkowski Romuald: W podwórzu u Mickiewicza w Wilnie. Polonistyka 1990 nr 4 s. 227 (z not. o aut. i koment. Wojciecha J. Podgórskiego: Wizytówka poetycka...) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1577.wiersz: Międzyrzecki Artur: Głos na Polskę. Polonistyka 1991 nr 7 s. 475  szczegóły 
1578.wiersz: Międzyrzecki Artur: Przyszło, za gardło.... Polonistyka 1991 nr 7 s. 476  szczegóły 
  Miłobędzka Krystyna
1579.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karasińska Marta: Gry teatralne Krystyny Miłobędzkiej. Polonistyka 1995 nr 9 s. 586-590  szczegóły 
  Miłosz Czesław
1580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Liryka polska według Dedeciusa. Polonistyka 1999 nr 3 s. 186-189  szczegóły 
1581.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Muzyka ziemska, muzyka ziemi. Polonistyka 2003 nr 5 s. 309-311  szczegóły 
1582.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Luksusowa szuflada. Polonistyka 1998 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
1583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1999 nr 1 s. 62  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1584.wiersz: Miłosz Czesław: Dlaczego?. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 475-476 (z koment. Józefa Ambroszko...) szczegóły 
1585.wiersz: Miłosz Czesław: Dwór. Polonistyka 1997 nr 1 s. 16  szczegóły 
1586.wiersz: Miłosz Czesław: Który skrzywdziłeś. Polonistyka 1996 nr 8 s. 546  szczegóły 
1587.wiersz: Miłosz Czesław: W Szetejniach. Polonistyka 1996 nr 2 s. 112  szczegóły 
1588.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.], [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 2 s. 124 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1589.artykuł: Kozioł Halina: Jak Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła. Polonistyka 1996 nr 2 s. 110-111 (V 1994; spraw.; z fot. na okł....) szczegóły 
1590.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 8 s. 499-500  szczegóły 
1591.artykuł: Rychlewski Marcin: Miłosz na ławie oskarżonych. Polonistyka 2001 nr 4 s. 216-219 (biogr., dot. reakcji środowiska literackiego na opuszczenie przez poet...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1592.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 5 s. 353 ([fot.]...) szczegóły 
1593.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamińska Maria: "Dolina Issy", czyli poznawanie Miłosza. Polonistyka 1992 nr 10 s. 599-605  szczegóły 
1594.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Górnicki Jarosław: W cieniu "człowieka prostego". Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś". Polonistyka 1996 nr 8 s. 547-549  szczegóły 
artykuł: Otrębski Bogdan: Polonistyka 1989 nr 2 s. 87-92  szczegóły 
1595.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przymuszała Beata: Przemilczane... Miłosz czyta Orzeszkową. Polonistyka 2003 nr 8 s. 481-486 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
1596.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gronek Barbara: Ku królestwu księdza Jana. Polonistyka 2003 nr 2 s. 89-95  szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 2002 nr 3 s. 189  szczegóły 
1597.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaworski Stanisław: Polonistyka 1989 nr 2 s. 83-87  szczegóły 
1598.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Otrębski Bogdan: Polonistyka 1989 nr 2 s. 87-92  szczegóły 
  Mitera-Dobrowolska Mieczysława
1599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczykowa Zofia: Służyć polonistyce... Polonistyka 1999 nr 8 s. 499-500  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1600.zgon: Łojek Mieczysław: Mieczysława Mitera-Dobrowolska (1 stycznia 1900 - 17 marca 1992). Polonistyka 1993 nr 3 s. 185-187 (zmarła: 17 III 1992; z fot....) szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1601.artykuł: Szewczyk Katarzyna: Świat wartości Hieronima Morsztyna. Polonistyka 1998 nr 8 s. 551-555  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1602.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: Ogrodniczka. Polonistyka 2000 nr 9 s. 534  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1603.artykuł: Stępień Paweł: Jana Andrzeja Morsztyna sny o marności. Polonistyka 1993 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
  Mostwin Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: Brzóstowicz Monika: Uwikłani w polskie dziedzictwo (O prozie Danuty Mostwin). Polonistyka 1998 nr 6 s. 367-370  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
1605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Jak starzeje się Mrożek. Polonistyka 1995 nr 7 s. 501-502  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1606.listy: Mrożek Sławomir: [List]. Polonistyka 1992 nr 6 s. 352 (do Jana Brzechwy z 1958; z fot. listu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1607.artykuł: Kłodawska Katarzyna: Zdemaskowany zamaskowany świat. Sławomir Mrożek: "Tango" - "Krawiec" - "Emigranci" - "Garbus". Polonistyka 1997 nr 10 s. 588-591  szczegóły 
1608.artykuł: Polonistyka 1992 nr 6 okł. (fot....) szczegóły 
1609.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Natanson Wojciech: Polonistyka 1989 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
  Musierowicz Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1610.artykuł: Mlekodaj Anna: O malarskości prozy Małgorzaty Musierowicz. Polonistyka 2001 nr 9 s. 558-562 (dot. "Jeżycjady"...) szczegóły 
1611.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrząstowska Bożena: Orędowniczka reformy. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 58-59 (dot. tekstu z nr 3...) szczegóły 
1612.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O budowaniu "drugiej Polski" i odkrywaniu świata wartości - uwagi po lekturze "Kwiatu kalafiora" Małgorzaty Musierowicz. Polonistyka 1991 nr 8 s. 509-516  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
1613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kępiński Piotr: Chodzi i szuka śladów na ziemi. Polonistyka 1997 nr 9 s. 565-567  szczegóły 
1614.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaniewska Bogumiła: Arcydzieło niespieszne. Polonistyka 2001 nr 3 s. 137-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nadolski Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1615.artykuł: Krzewińska Anna: Bronisław Nadolski (1903-1986) - badacz literatury staropolskiej, jej popularyzator i nauczyciel. Polonistyka 1988 nr 10 s. 792-804 (sylwetka...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1616.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 10 okł. ([fot.]...) szczegóły 
  Nałkowska Zofia
1617.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagiński Paweł: Polonistyka 1989 nr 7 s. 552-553 ([dot. całości]...) szczegóły 
1618.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Inglot Mieczysław: O "Medalionach" Zofii Nałkowskiej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 323-330  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1619.wiersz: Naruszewicz Adam: Balon. Polonistyka 1991 nr 4 s. 219-220  szczegóły 
1620.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Falkowski Stanisław: Achilles kawy nie pijał. Dwie pochwały dorobku ludzkości w wierszach Naruszewicza i Krasickiego. Polonistyka 1991 nr 4 s. 219-227  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
1621.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: W przededniu 200-lecia "Powrotu posła". "Dzieło obywatelstwa i dowcipu". Polonistyka 1989 nr 10 s. 734-747  szczegóły 
  Niemiec Maciej
1622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [K.T.]: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 6 s. 376  szczegóły 
  Nikadon Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1623.wiersz: Nikadon Marian: W mieście Nowowiejskiego. Polonistyka 1988 nr 9 s. 695  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1624.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuś Krzysztof: Norwidowy collage. Polonistyka 1997 nr 6 s. 375-376  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1625.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Moja ojczyzna. Polonistyka 2003 nr 1 s. 35  szczegóły 
1626.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gurbiel Andrzej: Norwid dla szkoły. Polonistyka 1993 nr 5 s. 304-306  szczegóły 
1627.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiećko Jerzy: Norwid i wieczna starość. Polonistyka 2001 nr 5 s. 310-312  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1628.artykuł: Inglot Mieczysław: Zjawisko Norwid. W hołdzie Juliuszowi W. Gomulickiemu. Polonistyka 2001 nr 6 s. 361-364 (główne idee twórczości Norwida...) szczegóły 
1629.artykuł: Piątek Joanna: Z podwójnego tworzywa. O niektórych listach Norwida. Polonistyka 1998 nr 10 s. 670-673  szczegóły 
1630.artykuł: Puzynina Jadwiga: Język Cypriana Norwida. Polonistyka 1991 nr 5 s. 266-283  szczegóły 
1631.artykuł: Świegocki Kazimierz: Norwid - arystokrata czy jałmużnik?. Polonistyka 2003 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
1632.artykuł: Świegocki Kazimierz: Norwid wobec prawdy i mądrości. Polonistyka 2001 nr 8 s. 460-467 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
1633.artykuł: Trybuś Krzysztof: Norwid, czyli starość sztuki. Polonistyka 1999 nr 10 s. 596-601 (starość w twórczości poety...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1634.ikonografia: Polonistyka 1998 nr 10 okł. (fot....) szczegóły 
1635.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudyba Wojciech: "Spotkanie Norwidowskie". Polonistyka 1996 nr 8 s. 574 (spraw....) szczegóły 
1636.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajda Krzysztof: Rock Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem. Polonistyka 2002 nr 1 s. 21-27 (dot. wykorzystania wiersza jako tekst piosenki przez Czesława Niemena ...) szczegóły 
artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Norwida spojrzenie w śmierć i w wieczność. "Bema pamięci żałobny rapsod". Polonistyka 1999 nr 10 s. 613-616  szczegóły 
1637.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łopata Andrzej: Norwid prowincjonalny i ludowy. Polonistyka 1998 nr 10 s. 667-670  szczegóły 
1638.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu nawiązań do Norwida ("Moja piosnka (II)" C. Norwida i wiersz bez tytułu Jacka Podsiadły). Polonistyka 1998 nr 10 s. 652-654  szczegóły 
1639.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: "Purytanizm" Cypriana Norwida (Analiza - interpretacja - konteksty - kontynuacje i nawiązania). Polonistyka 1988 nr 9 s. 668-676  szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mazurek Maciej: Korespondencja olbrzymów. Polonistyka 2003 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
  Nowak Tadeusz
1641.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Patrzałek Tadeusz, Patrzałkowa Anna: Wysnuwać z wiersza. Wokół listu Tadeusza Nowaka i jego "Psalmu o powrocie". Polonistyka 1995 nr 6 s.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obercowa Maria
1642.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chołojczyk Ewa: Świat nie nazwanego Boga. Polonistyka 1993 nr 3 s. 180-181  szczegóły 
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1643.artykuł: Gosk Hanna: Wyrazić świat i cały jego mit (O prozie W. Odojewskiego). Polonistyka 1991 nr 2 s. 67-77  szczegóły 
1644.artykuł: Iwasiów Inga: Podążając za Katarzyną - szkic o prozie Włodzimierza Odojewskiego. Polonistyka 1997 nr 4 s. 207-211  szczegóły 
  Olczak-Ronikier Joanna
1645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzóstowicz Monika: Uchylić drzwi do przeszłości. Polonistyka 2003 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
  Olszański Grzegorz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1646.artykuł: Lekszycki Paweł: Takie wiersze jak ten pisze za nas życie. Polonistyka 2002 nr 10 s. 587-591  szczegóły 
  Ordonówna Hanka
1647.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ordonówna, jakiej nie znamy. Polonistyka 1990 nr 7 s. 374-376  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
1648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.S.]: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 7 s. 506  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1649.artykuł: Polonistyka 1991 nr 9 okł. (portr....) szczegóły 
  Oszajca Wacław
1650.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleńska Katarzyna: Podróż ku istocie rzeczy. Polonistyka 1999 nr 8 s. 505-506  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Papuzińska Joanna
    wywiady (alfabet autorów)
1651.wywiad: Leszczyński Grzegorz: "Jesteśmy dosyć zacofani...". Polonistyka 1991 nr 8 s. 534-540 (z fot....) szczegóły 
  Parnicki Teodor
1652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Termer Janusz: Polonistyka 1989 nr 8 s. 623-626  szczegóły 
  Pasewicz Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1653.artykuł: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2002 nr 10 s. 634  szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
1654.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kudyba Wojciech: Pasierb - poeta nieznany. Polonistyka 2001 nr 4 s. 248-250  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1655.artykuł: Chrząstowska Bożena: "Skoczyć wzwyż...". Przesłanie ks. Janusza St. Pasierba. Polonistyka 1999 nr 4 s. 236-239  szczegóły 
1656.artykuł: Kudyba Wojciech: Świętość i sprzeczność - o poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba. Polonistyka 2003 nr 3 s. 132-136  szczegóły 
1657.artykuł: Pethe Aleksandra: "Młodzi - ogłuszeni przez miłość" - w poezji Janusza Stanisława Pasierba. Polonistyka 1996 nr 1 s. 24-28  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1658.wiersz: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Szmaragdy. Polonistyka 1988 nr 9 s. 675  szczegóły 
1659.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pajdzińska Anna: Językowe mechanizmy budowania puenty (Na przykładzie "Pocałunków" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 215-218  szczegóły 
  Paźniewski Włodzimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1660.tekst paraliteracki: Paźniewski Włodzimierz: Deportacja ogrodu (Fragmenty). Polonistyka 1997 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
  Piątek Tomasz
1661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2002 nr 10 s. 634  szczegóły 
  Pilch Jerzy
1662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [B.H.]: Polonistyka 1996 nr 4 s. 252  szczegóły 
1663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 2 s. 124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1664.artykuł: Gawlikowska Joanna: Jerzy Pilch - pisarz "stela". Polonistyka 1999 nr 9 s. 541-544  szczegóły 
  Piotrowicz Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Piotrowicz Magdalena: O tobie. Polonistyka 1993 nr 1 s. 19  szczegóły 
  Piotrowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1666.wiersz: Piotrowicz Wojciech: Trofeum znad Bałtyku. Polonistyka 1990 nr 4 s. 227 (z not. o aut. i koment.: Wojciech J. Podgórski: Wizytówka poetycka w...) szczegóły 
  Piotrowska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1667.wiersz: Piotrowska Elżbieta: Homo homini. Polonistyka 2000 nr 7 s. 412  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
1668.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Wiersze do plecaka. Polonistyka 1998 nr 8 s. 565-568  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1669.wiersz: Podsiadło Jacek: Atakowany o północy... Polonistyka 1998 nr 10 s. 655-656  szczegóły 
1670.wiersz: Podsiadło Jacek: Wracając do domu. Polonistyka 1995 nr 6 s. 433 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1671.artykuł: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Noty. Polonistyka 2001 nr 3 s. 188  szczegóły 
1672.artykuł: Urbanowski Maciej: Nowy Filon, czyli bohater młodej poezji. Polonistyka 1995 nr 6 s. 399-404  szczegóły 
1673.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu nawiązań do Norwida ("Moja piosnka (II)" C. Norwida i wiersz bez tytułu Jacka Podsiadły). Polonistyka 1998 nr 10 s. 652-654  szczegóły 
  Polakowski Jan
    zgon (alfabet autorów)
1674.zgon: Uryga Zenon: Śp. prof. dr hab. Jan Polakowski (5 VI 1923 - 7 IV 1997). Polonistyka 1997 nr 6 s. 371-372 (zmarł: 7 IV 1997; wspomn., z fot....) szczegóły 
  Polkowski Jan
1675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbankowski Bohdan: Poezja na przełomie dziesięcioleci. Polonistyka 1991 nr 7 s. 430-444  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1676.wiersz: Polkowski Jan: Carskie wrota (Pamięci Anatolija Marczenki zmarłego w więzieniu w Czystopolu). Polonistyka 1991 nr 7 s. 439  szczegóły 
1677.wiersz: Polkowski Jan: Europa. Polonistyka 1991 nr 7 s. 437  szczegóły 
1678.wiersz: Polkowski Jan: Przesłanie pana X. Polonistyka 1991 nr 7 s. 438  szczegóły 
1679.wiersz: Polkowski Jan: Przesłanie pana X. Polonistyka 1992 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1680.artykuł: Kępiński Piotr: Wymowne milczenie. O poezji Jana Polkowskiego. Polonistyka 1999 nr 1 s. 28-31  szczegóły 
  Pol Wincenty
    wiersze (alfabet tytułów)
1681.wiersz: Pol Wincenty: Wyprawa wiedeńska [fragm.]. Polonistyka 1997 nr 2 s. 67  szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1682.artykuł: Kiec Izolda: Na przekór stereotypom. O poezji Haliny Poświatowskiej. Polonistyka 1996 nr 8 s. 554-558  szczegóły 
  Półtawska Wanda
1683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek-Kozikowa Anna: Nowy świadek. Polonistyka 1997 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
  Prus Bolesław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1684.tekst paraliteracki: Prus Bolesław: Myśli. Polonistyka 1994 nr 8 s. 484  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1685.artykuł: Falkowski Stanisław: Zdania Prusa. Polonistyka 1989 nr 8 s. 602-606 ([o składni pow. B.P.]...) szczegóły 
1686.artykuł: Pieścikowski Edward: Prus i pieniądze. Polonistyka 1994 nr 8 s. 457-462  szczegóły 
1687.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Rafał: Oswajanie kultury masowej, czyli o specyficznym poczuciu humoru Bolesława Prusa. Polonistyka 2002 nr 1 s. 16-20  szczegóły 
1688.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bachórz Józef: Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 451-456  szczegóły 
artykuł: Barszcz Leszek: Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego. Polonistyka 2000 nr 7 s. 407-411  szczegóły 
artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Habent sua fata libelli. Z dziejów "Lalki". Polonistyka 1994 nr 8 s. 462-470  szczegóły 
artykuł: Stachowiak Izabela: Izabeli Łęckiej nieznane oblicze. Polonistyka 2003 nr 8 s. 477-480  szczegóły 
recenzja: Bortnowski Stanisław: Jak Olga Tokarczuk czyta "Lalkę" Bolesława Prusa?. Polonistyka 2001 nr 10 s. 592-595  szczegóły 
1689.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilińska Magdalena: Romantyzm w "Omyłce" Bolesława Prusa. Polonistyka 2003 nr 8 s. 465-470  szczegóły 
  Przeździecki Jerzy
1690.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Natanson Wojciech: Polonistyka 1989 nr 2 s. 142-144  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1691.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii. Polonistyka 2003 nr 7 s. 411-415  szczegóły 
1692.artykuł: Rychlewski Marcin: O konstruktywizmie w poezji Juliana Przybosia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 491-494  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1693.ikonografia: Polonistyka 1988 nr 9 okł. (fot....) szczegóły 
1694.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójciak Monika: Julianowi Przybosiowi - w setną rocznicę urodzin. Polonistyka 2001 nr 7 s. 442-444  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    ikonografie (alfabet autorów)
1695.ikonografia: Polonistyka 1996 nr 5 okł. (portr....) szczegóły 
1696.ikonografia: Polonistyka 1996 nr 5 okł. (portr....) szczegóły 
  Puzynina Jadwiga
    wywiady (alfabet autorów)
1697.wywiad: Nieckula Franciszek, Patrzałek Tadeusz: Słowo - dar, który można zmarnować lub pomnożyć. Polonistyka 1994 nr 7 s. 430-434  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radzymińska Józefa
    wiersze (alfabet tytułów)
1698.wiersz: Radzymińska Józefa: Narodzeni z wiary. Polonistyka 1994 nr 7 okł.  szczegóły 
  Ratajczak Józef
1699.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 572 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1700.artykuł: Skrzypczak-Walkowiak Bogna: Wiersze tylko dla dzieci? O poezji Józefa Ratajczaka. Polonistyka 2002 nr 10 s. 615-617  szczegóły 
  Redliński Edward
1701.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska Karolina: Mit i język. O "Konopielce" Edwarda Redlińskiego i Witolda Leszczyńskiego. Polonistyka 2002 nr 7 s. 419-424  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Treny Różewicza. Polonistyka 2000 nr 1 s. 57-59  szczegóły 
1703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: Podsumowania i powroty. Polonistyka 2002 nr 2 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 7 s. 441  szczegóły 
1704.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 10 s. 630-632  szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 10 s. 630-632  szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 10 s. 630-632  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1705.wiersz: Różewicz Tadeusz: Białe groszki. Polonistyka 1989 nr 2 s. 122  szczegóły 
1706.wiersz: Różewicz Tadeusz: Bystrzyca Kłodzka. Polonistyka 1988 nr 9 s. 693  szczegóły 
1707.wiersz: Różewicz Tadeusz: Czas na mnie... Polonistyka 1997 nr 7 s. 418  szczegóły 
1708.wiersz: Różewicz Tadeusz: Domek z kart. Polonistyka 1989 nr 2 s. 110  szczegóły 
1709.wiersz: Różewicz Tadeusz: Kto mi związał.... Polonistyka 1989 nr 2 s. 122  szczegóły 
1710.wiersz: Różewicz Tadeusz: Matka powieszonych. Polonistyka 1989 sn 2 s. 108  szczegóły 
1711.wiersz: Różewicz Tadeusz: Moja poezja. Polonistyka 1989 nr 2 s. 123  szczegóły 
1712.wiersz: Różewicz Tadeusz: Może to nie był dom. Polonistyka 1994 nr 4 s. 196  szczegóły 
1713.wiersz: Różewicz Tadeusz: Można. Polonistyka 1989 nr 2 s. 128  szczegóły 
1714.wiersz: Różewicz Tadeusz: Na powierzchni poematu i w środku (1-3). Polonistyka 1997 nr 7 s. 417-418  szczegóły 
1715.wiersz: Różewicz Tadeusz: Niejasny wiersz. Polonistyka 1988 nr 5 s. 347  szczegóły 
1716.wiersz: Różewicz Tadeusz: Od jakiegoś czasu. Polonistyka 2000 nr 3 s. 170  szczegóły 
1717.wiersz: Różewicz Tadeusz: Poezja nie zawsze... Polonistyka 1997 nr 7 s. 419  szczegóły 
1718.wiersz: Różewicz Tadeusz: Rzeź chłopców. Polonistyka 1989 nr 2 s. 111  szczegóły 
1719.wiersz: Różewicz Tadeusz: Warkoczyk. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 109  szczegóły 
1720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Różewicz dwukrotnie. Polonistyka 2003 nr 1 s. 50-53  szczegóły 
1721.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 145-148 ([dot. nru 7.]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1722.artykuł: Krupa Renata: Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga. Polonistyka 2003 nr 2 s. 84-88  szczegóły 
1723.artykuł: Rychlewski Marcin: Między nicością a wiecznością. Różewicz i Wittgenstein. Polonistyka 1997 nr 7 s. 417-421 (Facynacja poety twórczością Ludwiga Wittgensteina...) szczegóły 
1724.artykuł: Skrendo Andrzej: O szczególnych właściwościach tzw. późnej twórczości Tadeusza Różewicza. Polonistyka 1999 nr 4 s. 203-207  szczegóły 
1725.artykuł: Śliwiński Piotr: Polskie Walentynki. Polonistyka 1998 nr 8 s. 542-547 (rzeczywistość, obyczajowość po 1989 w twórczości poety...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1726.ikonografia: Polonistyka 1992 nr 3 okł. (fot. i fot. rkpsu...) szczegóły 
1727.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysłouch Seweryna: Tadeusz Różewicz - moralista? Nihilista? Metafizyk?. Polonistyka 1992 nr 3 s. 177-178 (spraw....) szczegóły 
1728.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzóstowicz Monika: Różewicz i Levinas, czyli o "Głosie anonima" i (nie) obecności twarzy. Polonistyka 2003 nr 7 s. 420-424 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
1729.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczęsna Justyna: Czarna dziura. Polonistyka 2000 nr 3 s. 170-172 (analiza wiersza; z tekstem utworu...) szczegóły 
1730.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychlewski Marcin: Różewicz - nihilista? O "Spadaniu". Polonistyka 2003 nr 7 s. 416-419  szczegóły 
1731.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gutorow Jacek: Róża świadomości. O jednym wierszu Tadeusza Różewicza. Polonistyka 2002 nr 10 s. 607-611  szczegóły 
1732.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biała Alina: Literackie "surowce wtórne". Polonistyka 2001 nr 8 s. 472-475 (także nt. polemicznego wiersza Czesława Miłosza "Unde malum" nawiązują...) szczegóły 
  Rudnicka Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1733.artykuł: Frycie Stanisław: Pisarstwo historyczne Haliny Rudnickiej. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 83-92  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
1734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewczyk Katarzyna: "Wada poetów - byt z niebytem mylą". Wątpliwości ontologiczne Jarosława Marka Rymkiewicza. Polonistyka 2003 nr 2 s. 120-123 (dot. motywów starzenia się, przemijania, umierania...) szczegóły 
1735.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 2 s. 126  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1736.artykuł: Poprawa Adam: Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm?. Polonistyka 2000 nr 2 s. 79-82 (interpretacja czterech autotematycznych wierszy: "Otwock 1964", "O moj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadaj Ryszard
1737.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bronikowska-Balewska Agnieszka: Ojcowie dezerterzy. Polonistyka 2002 nr 3 s. 164-169 (dot. utworów: "Dererter" Tadeusza Siejaka i "Kino-lino" Grzegorza Stru...) szczegóły 
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1738.artykuł: Nowak Janusz: Trzy "parodie" horacjańskie ks. Sarbiewskiego. Polonistyka 1999 nr 2 s. 105-110 (dot. tekstów ze zbioru "Lyricorum libri IV"...) szczegóły 
  Schulz Bruno
1739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.Ś.: Polonistyka 2000 nr 3 s. 189  szczegóły 
1740.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 9 s. 633 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1741.artykuł: Błoński Jan: Świat jako Księga i komentarz (O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza). Polonistyka 1993 nr 4 s. 198-204  szczegóły 
1742.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Filozofia życia Brunona Schulza. Polonistyka 2003 nr 10 s. 11-19 (z notą biograficzną autorki artykułu...) szczegóły 
1743.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pijanowski Anatol Przemysław: Bruno Schulz. Ad memoriam (Wystawa w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie). Polonistyka 1993 nr 4 s. 253-254  szczegóły 
1744.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Faron Bolesław: Bruno Schulz - pisarz żydowski?. Polonistyka 1993 nr 4 s. 252-253 (refleksje...) szczegóły 
1745.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazurkiewicz Anna: Między ziemią a niebem - refleksje o "Emerycie" Brunona Schulza. Polonistyka 2001 nr 9 s. 549-553 (z rys. autorstwa Brunona Schulza...) szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
1746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borek Piotr: Poeta "rozdwojony w sobie". Polonistyka 1997 nr 6 s. 376-377  szczegóły 
  Siejak Tadeusz
1747.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bronikowska-Balewska Agnieszka: Ojcowie dezerterzy. Polonistyka 2002 nr 3 s. 164-169 (dot. utworów: "Kino-lino" Grzegorza Strumyka i "Ławka pod kasztanem" R...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
1748.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 ([spraw.]...) szczegóły 
1749.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: Narrator i narracja w "Krzyżakach" S.. Polonistyka 1988 ne 10 s. 740-750  szczegóły 
1750.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 128 (streszcz. art.: Andrzej Gronczewski: Sny szlacheckie. Miesięcznik L...) szczegóły 
1751.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karwatowska Małgorzata: Archaizmy w "Potopie" H. Sienkiewicza na przykładzie opisów postaci. Polonistyka 1991 nr 7 s. 452-458  szczegóły 
1752.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gaudyn Idalia: Autotematyczny aspekt postaci Zagłoby. Polonistyka 1991 nr 7 s. 444-451  szczegóły 
  Sieroszewski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1753.artykuł: Polonistyka 1988 nr 3 okł. ([portr., rys. L. Gottlieb]....) szczegóły 
  Skorupka Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
1754.zgon: Kupiszewski Władysław: Polonistyka 1989 nr 2 s. 158-160 (zmarł: 1988; not....) szczegóły 
  Skrobiszewska Halina
    zgon (alfabet autorów)
1755.zgon: Frycie Stanisław: Halina Skrobiszewska - krytyk i popularyzator literatury dla dzieci i młodzieży (11 VII 1926 - 12 VII 1989). Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 154-157 (zmarła: 12 VII 1989...) szczegóły 
  Słodkowski Władysław
    wywiady (alfabet autorów)
1756.wywiad: Bagiński Paweł: Polonistyka 1988 nr 8 s. 634-647 ([nt. własnej pracy nauk. i dyd.]....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1757.zgon: Mulicka Jolanta: Władysław Słodkowski (1919-1990). Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 159-160 (zmarł: 19 I 1990...) szczegóły 
  Słonimski Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
1758.wiersz: Słonimski Antoni: Na śmierć Żeromskiego. Polonistyka 1996 nr 6 s. 324  szczegóły 
1759.wiersz: Słonimski Antoni: Portret Prezydenta. Polonistyka 1991 nr 7 s. 474-475  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1760.artykuł: Polonistyka 1988 nr 5 s. 343 ([fot.]....) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1761.wiersz: Słowacki Juliusz: Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi.... Polonistyka 1991 nr 7 s. 459  szczegóły 
1762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2002 nr 6 s. 382  szczegóły 
1763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicka Elżbieta: Inny Słowacki. Polonistyka 1995 nr 1 s. 56-59  szczegóły 
1764.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieczonka Ewa: Obrzęd ludyczny - obrzęd magiczny czyli "Grób Agamemnona" Słowackiego w kontekście wrażeń turysty. Polonistyka 1990 nr 1 s. 24-30  szczegóły 
1765.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przychodniak Zbigniew: Pejzaż z tezą: Paryż i "Paryż" Juliusza Słowackiego. Polonistyka 1999 nr 10 s. 588-595  szczegóły 
  Słowiński Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1766.artykuł: Łojek Mieczysław: "Wziąć przeszłość za fundament". O dokonaniach Lecha Słowińskiego. Polonistyka 1997 nr 10 s. 622-624  szczegóły 
  Sobolewska Anna (ur. 1947)
1767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Świat według Celi. Polonistyka 2002 nr 8 s. 498-500  szczegóły 
  Sochoń Jan
1768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Legeżyńska Anna: Ogień śmierci i ogień miłości. Polonistyka 2001 nr 8 s. 498-501  szczegóły 
  Sokołowski Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1769.wiersz: Sokołowski Aleksander: Śpiew ptaków bez skrzydeł.... Polonistyka 1990 nr 4 s. 218  szczegóły 
  Sosnowski Jerzy
1770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Śliwiński Piotr] [P.Ś.]: Polonistyka 2001 nr 6 s. 380  szczegóły 
  Stachura Edward
1771.dotyczy innego zapisu:
-streszczenie: Marzec Anna: Polonistyka 1988 nr 6 s. 485-487  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1772.artykuł: Januszkiewicz Michał: Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód w perspektywie prozy. Polonistyka 1996 nr 1 s. 20-24  szczegóły 
1773.artykuł: Żywiołek Artur: Edwarda Stachury próba mistyki. Polonistyka 1999 nr 5 s. 289-292  szczegóły 
  Staff Leopold
    wiersze (alfabet tytułów)
1774.wiersz: Staff Leopold: Marek Aureliusz mówi. Polonistyka 1991 nr 1 s. 36-37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1775.artykuł: Szczot Monika: Kiedy autorytet staje się przyjacielem.... Polonistyka 2002 nr 3 s. 162-164 (dot. także Juliana Tuwima...) szczegóły 
  Stanisławska Olga
    wywiady (alfabet autorów)
1776.wywiad: Mergler Lech: Na Saharze czas się cofa. Polonistyka 2003 nr 2 s. 109-113  szczegóły 
  Starnawski Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1777.wywiad: Bokszczanin Maria: Pomiędzy romantyzmem a literaturą staropolską. Polonistyka 1990 nr 10 s. 550-558 (nt. pracy naukowej; z notą biogr....) szczegóły 
  Stasiuk Andrzej