Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Mówią Wieki
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorografia
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 112 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Szymański Mikołaj: Przynajmniej umrę z rozkoszą!. Mówią Wieki 1997 nr 2 s. 29-30 (nt. epigramów o sławnych ludziach m.in. autorstwa: Auzoniusz, Stanisła...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Starnawska Maria: Od kazania do "Figlików" Reja. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Pietryszyn Jagoda: Początki kolędy. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 12-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Legenda herbowa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Polskie opowieści herbowe. Od herbu do jego legendy. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 11-14 (m.in.: Jan Długosz, Kacper Niesiecki, Szymon Okolski, Bartłomiej Papro...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Tyszka Andrzej Tadeusz: W nekrologach - samo życie. Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 6-11  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkładka (notka...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wipszycka Ewa: Małe jest piękne czyli chwała Prószyńskiemu i S-ce. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55 (nota...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 110 (nota...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Czarnowski Stefan: Dawność a teraźniejszość w kulturze. Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 27-32 (esej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55 (not....) szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55-56 (not....) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubikowski Tomasz: Świat pod kontrolą. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 39  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Manikowska Halina: Średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 27  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 55 (not....) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Partyka Joanna: Zapiski "Dwornych pań i rządnych gospodyń". Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 16-20 (o kobietach piszących m.in.: Zofia Bohowitynowa z Czartoryskich, Anna ...) szczegóły 
27.artykuł: Szczepański Janusz: [Pięćset pięćdziesiąt] 550 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. Mówią Wieki 1991 nr 11 s. 40-45 (nt. roli Pułtuska jako ośrodka kultury i nauki w połowie XVI w.; m.in....) szczegóły 
28.artykuł: Tazbir Janusz: Echa odkrycia Ameryki w literaturze staropolskiej. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 12-18  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brożyna Martha: Rekonesans w alkowie. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Piołun i oleaster. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 6-8 (konflikt między królem Bolesławem Śmiałym i biskupem Stanisławem, a ży...) szczegóły 
31.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Starość nie radość. O ludziach sędziwych w średniowiecznej Polsce. Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 11-14 (m.in.: Jan Długosz, Wincenty Kadłubek....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Grochulska Barbara: Miejsce kościoła w polskim oświeceniu. Mówią Wieki 1990 nr 11 s. 19-22 (m.in. poglądy Hugo Kołłątaja...) szczegóły 
38.artykuł: Kunicki-Goldfinger Marek: Republikanie polscy w XVIII wieku. Mówią Wieki 2003 nr 2 s. 12-17 (m.in. nt. pism następujących twórców: Hugo Kołłątaj, Stanisław Konarsk...) szczegóły 
39.artykuł: Nowicki Jacek: Diariusze sejmowe z XVIII wieku. Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 14-17  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tazbir Janusz: Narodowy horror w wielu odsłonach. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Jędrychowska Barbara: Polscy zesłańcy polityczni w oświacie i kulturze Syberii XIX w.. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 36-39  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 112 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Borkowska Grażyna: Mówią Wieki 1990 nr 7 s. 45-46 (wywiad nt. twórczości powieściopisarek doby pozytywizmu jako przedmiot...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111-112 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Wolsza Tadeusz: Pieśń legionowa i jej twórcy. Mówią Wieki 1990 nr 9 s. 27-32 (nt. piosenek polskich formacji wojskowych w latach 1914-1918...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55-56 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Kolaboracja we Lwowie w latach 1939-1941. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 37-40 (nt. współpracy środowiska literackiego z władzą radziecką, także o fun...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
52.recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawlicki Aleksander: Genealogia katolickiej inteligencji. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarka Krzysztof: Polska na wygnaniu. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 111 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Friszke Andrzej: Rewizjonizm 1956-1968. Mówią Wieki 1992 nr 2 s. 10-16 (odbicie rewizjonizmu w literaturze...) szczegóły 
60.artykuł: Kersten Krystyna: Intelektualiści w Polsce wobec stalinizmu. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 41-45  szczegóły 
61.artykuł: Krajewski Andrzej: Twórca manipulowany. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 27-32 (z listą literatów popieranych przez władzę i uznawanych za wrogów ustr...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkł. (notka...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łubieński Tomasz: Jak wspominać. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 38  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Polityka i kultura 1968-1972. Wybrane zagadnienia. Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 91-93  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Pawlicki Aleksander: W cenzorskiej rodzinie. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 10-17 (nt. funkcjonowania w Peerelu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacj...) szczegóły 
66.artykuł: Wielowieyska Agnieszka: Związek Literatów Polskich i "List 34". Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 7-12  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Kersten Krystyna: Inteligencja wobec nowej rzeczywistości. Mówią Wieki 1990 nr 7 s. 6-11 (dot. okresu stalinizmu w Polsce...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mówią Wieki 1997 nr 6 s. 31 (ogł....) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jeziorski Lech: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jeziorski Lech: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jeziorski Lech: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 6 (laureaci...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Andrzej: Święto książki historycznej. Mówią Wieki 2003 nr 1 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerwiński Zbigniew: Nagrody Klio przyznane. Mówią Wieki 2003 nr 12 s. 7 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Wielowieyska Agnieszka: Iwaszkiewiczowski model Związku Literatów Polskich. Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 1-6  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 35-36 (program imprezy obejmujący m.in. spotkania z pisarzami, a także dyskus...) szczegóły 
76.artykuł: Imprezy towarzyszące 47. Międzynarodowym Targom Książki Warszawie. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 32-34 (program imprez m.in. spotkania z pisarzami...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Bron Michał: Uppsalskie polonica. Mówią Wieki 1995 nr 3 s. 21-23 (nt. zbiorów polskich w bibliotece Uniwersytetu Uppsalskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.G.: Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 54 (mot....) szczegóły 
recenzja: Morozowska Joanna: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 53  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2002 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
84.artykuł: Tobera Marek: Cenzura prasy w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Mówią Wieki 1991 nr 12 s. 15-22  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Borodziej Włodzimierz: Polska walcząca. Formy oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Cz II.. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 33-38 (m.in.o podziemnej prasie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żbikowski Andrzej: Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 40 (omów. nr 9 z 1994 r....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korkozowicz Bartosz: Likwidacja "Po prostu". Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 46-50  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Książka o "Tygodniku Powszechnym". Mówią Wieki 1990 nr 7 s. 46-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Jerzy Giedroyc i "Kultura". Mówią Wieki 2000 nr 3 s. 61-62  szczegóły 
artykuł: Machcewicz Paweł: Polska widziana z Maisons - Laffitte. Mówią Wieki 1991 nr 1 s. 1-8 (nt. początków pisma, jego roli; z fot....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Łukasiewicz Maciej: Warszawska "Katanga". Z dziejów "drugiego obiegu" 1982-1990. Mówią Wieki 1996 nr 3 s. 50-53  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 35-36 (program imprezy obejmujący m.in. spotkania z zagranicznymi pisarzami; ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Jędrzejczyk Agnieszka: Dziecięce strachy na dziewiętnastowiecznych ilustracjach. Mówią Wieki 1989 nr 6 s. 21-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Alkohol, tytoń, inne używki (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Tazbir Janusz: Infuła tylko była trzeźwa. Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 52-56 (motyw pijaństwa w literaturze m.in.: Jan Kochanowski, Sebastian Klonow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Krawczyk Jarosław: Nie tylko "Quo vadis". Mówią Wieki 2001 nr 10 s. 24-27 (nt. powieści o tematyce cesarsko-rzymskiej m.in.: Wojciech Dzieduszyck...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Czech, Lech, Rus. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 29-32 (m.in.: w "Kronice wielkopolskiej", "Rocznikach" Jana Długosza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Wilska Małgorzata: Błaznów wszędzie pełno. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 29-32 (m.in. w utworach: Mikołaja Reja, Łukasza Górnickiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Łubieński Tomasz, Szwarc Andrzej: Powstanie najmniej romantyczne. Mówią Wieki 2003 nr 1 s. 6-13 (dyskusja nt. powstania styczniowego, m.in. jego obrazu w literaturze; ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Bogucka Maria: Kobieta w społeczeństwie staropolskim. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 7-10 (m.in.: Andrzej Frycz Modrzewski, Łukasz Górnicki, Mikołaj Rej....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Polskie opowieści herbowe. Na łów. Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 9-12 (motywy myśliwskie m.in.: Jan Długosz, Anonim Gall, Kacper Niesiecki, B...) szczegóły 
102.artykuł: Samsonowicz Agnieszka: Nasi ojcowie na jelenie urządzali polowanie... Wątki łowieckie w najstarszych kronikach polskich. Mówią Wieki 1997 nr 1 s. 17-20 (m.in.: kronika Galla Anonima, Wincentego Kadłubka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Eros, tabu, polityka. Mówią Wieki 1993 nr 6 s. 22-28 (dyskusja nt. erotyki w sztuce i literaturze; wypow.: Jarosław Krawczyk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Okrucieństwo, przemoc, zbrodnia, zło (tematy, motywy)
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Tarasiewicz Kordian: Herbata na sposób polski. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 10-16 (herbata w literaturze m.in.: Benedykt Chmielowski, Ignacy Chodźko, Pla...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 8 s. 56 (not....) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubisz Bogusław: Traugutta życie po życiu. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 61  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Poprzęcka Maria: Dzieje syna kozaczego. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 46-49 (postać Mazepy m.in. w twórczości: Georg Byron, Wiktor Hugo, Jan Chryzo...) szczegóły 
109.artykuł: Poprzęcka Maria: "Na grobie usiadł Wernyhora...". Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 39-41 (legenda Wernyhory w literaturze, sztuce m.in.: Michał Czajkowski, Sewe...) szczegóły 
110.artykuł: Poprzęcka Maria: Wąsaty demoniak. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 42-44 (postać Rejtana z obrazu Jana Matejki w literaturze m.in.: Julian Ursyn...) szczegóły 
111.artykuł: Rusin Joanna: Traugutt - bohater narodowego mitu. Mówią Wieki 2003 nr 38-43 s. (m.in. nt. legendy Romualda Traugutta w literaturze pięknej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uwięzienie, pozbawienie wolności (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Prawo łaski dla zbójnika. Mówią Wieki 1993 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zabawa (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Tworkowski Tomasz: Ze wspomnień karciarza. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 13-18 (motyw gry w karty m.in.: Jędrzej Kitowicz, Jan Duklan Ochocki...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Tazbir Janusz: Ciągu dalszego nie będzie?. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 46-48 (dot. niedokończonych, zakończonych po wydrukowaniu pierwszego tomu lub...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Tazbir Janusz: Ciągu dalszego nie będzie?. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 46-48 (dot. niedokończonych, zakończonych po wydrukowaniu pierwszego tomu lub...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koper Roma: "Gołąbek Arki", który uczynił wiosnę. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 25-26 (wyw. z redaktorem naczelnym wydawnictwa...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: 55 lat Bellony!. Mówią Wieki 2002 nr 4 s. 5 (nota z okazji 55-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Imprezy Domu Wydawniczego Bellona podczas 46. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 17-20 maja 2001 roku. Mówią Wieki 2001 nr 5 wkł.  szczegóły 
artykuł: Jeziorski Lech: Międzynarodowy kiermasz targowy. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 5 (nt. udziału wydawnictwa w 47. Międzynarodowych Targach Książki w Warsz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Jadczak Ryszard: Walka o Uniwersytet Lwowski. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 26-28  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 2 s. 64 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Tazbir Janusz: Tematy do wzięcia. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 21-23 (nt. tematów prac naukowych...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Banko-Sitek Elżbieta: Mówią Wieki 1989 nr 1 s. 39-40 (wywiad z wicedyrektor Muzeum nt. działalności; rozm. Barbara Neronowic...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 56  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fijałkowski Adam: Zrozumieć średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 28  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkiewicz Stefan: Literatura i nauka o języku. Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 54  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korulska Ewa: Poezja polska w latach 1918-1939. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 55  szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1997 nr 1 s. 32 (not....) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 64 (not....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Mówią Wieki 2002 nr 4 s. 17  szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
137.wiersz: Runą i spłoną w łunach pożarów.... Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 36 (wiersz napisany z okazji 70. ur. Józefa Stalina...) szczegóły 
138.wiersz: Wy się rządzicie, namiestniku pana... Mówią Wieki 1996 nr 2 s. 15 (wiersz nadesłany Bolesławowi Bierutowi z okazji 60. urodzin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Asnyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
139.wiersz: Asnyk Adam: Historyczna nowa szkoła. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 16  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Biernacki Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
140.wiersz: Biernacki Mikołaj: Bezstronność polityczna. Mówią Wieki 1994 nr 4 s. 44  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 2003 nr 11 s. 72 (not....) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Piekut Małgorzata: Wokół Boya: Sztuczny Żyd. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 11-15  szczegóły 
  Bratny Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
144.wiersz: Bratny Roman: Kołysanka. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chłędowski Kazimierz
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Micińska Magdalena: Papież, poeta, jego żona i jej kochanek. Mówią Wieki 1997 nr 4/5 s. 106-107  szczegóły 
  Ciechanowicz Jerzy
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymański Mikołaj: Zapiski samotnego pielgrzyma. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 58-59  szczegóły 
  Cieszkowski August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Sikora Adam: W stronę czynu. Mówią Wieki 2001 nr 10 s. 12-17  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 112 (not....) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 55 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Między. Mówią Wieki 1989 nr 2 s. 46-47 (fel....) szczegóły 
  Dembołęcki Wojciech
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciejski Henryk: Mówią Wieki 1988 nr 10 s. 19-22  szczegóły 
  Długosz Jan (1415-1480)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Konszkow Iwona S.: Dumna tablica skromnego kanonika. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 30-32 (nt. tablicy fundacyjnej zdobiącej niegdyś budynek Psałterii ufundowane...) szczegóły 
153.artykuł: Wojtowicz Zdzisław: O legendarnym zagrożeniu króla Władysława pod Grunwaldem. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 1-8 (dot. też relacji Jana Długosza ("Dzieje Polski" ks. XI)...) szczegóły 
  Dobraczyński Jan
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Wytrych Dobraczyńskiego. Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 40-41  szczegóły 
  Dowbór-Muśnicki Józef
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wspomnienia generała. Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 62 (not....) szczegóły 
  Dybowski Janusz Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Grala Hieronim: W matejkowskich dekoracjach?. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 41-43 (powieści historyczne Janusza Teodora Dybowskiego m.in.: "Błazen stareg...) szczegóły 
  Dzieduszycki Wojciech (1848-1909)
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Aurelian wraca do domu. Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 21-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fedorowicz Jacek
    wywiady (alfabet autorów)
158.wywiad: Borucki Bogdan, Krawczyk Jarosław, Kubisz Bogusław: Na wezwanie czasów. Mówią Wieki 2000 nr 8 s. 36-43  szczegóły 
  Fiszerowa Wirydianna
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borucki Bogdan: Wirydianna. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 63  szczegóły 
  Flaga Marek
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 9 s. 64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Banaszkiewicz Jacek: Na początku była uczta. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 3-5 (wyw.; rozm. Halina Minkowska...) szczegóły 
  Gawroński Franciszek Rawita
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Sosnowska Danuta: Zawsze Polska jednakowa. Mówią Wieki 1995 nr 12 s. 48-50  szczegóły 
  Gąsiorowski Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Krawczyk Jarosław: Ta trzecia. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 45-46 (nt. szwoleżerskiej trylogii: "Huragan", "Rok 1809", Szwoleżerowie gwar...) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machcewicz Paweł: Czytając cudze listy. Mówią Wieki 2000 nr 9 s. 58-59 (z fot. Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
  Goszczyński Seweryn
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Adam: W poszukiwaniu syntezy. Mówią Wieki 2000 nr 8 s. 57-58  szczegóły 
  Grydzewski Mieczysław
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 55-56 (not....) szczegóły 
  Grynberg Henryk
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
  Grzymała-Siedlecki Adam
    kult (alfabet autorów)
168.kult: Podgóreczny Józef: Rok Grzymałowski w Bydgoszczy. Mówią Wieki 1989 nr 2 s. 6, 23 (nota o uroczystościach związanych z 20. roczn. zgonu; I 1987...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haur Jakub Kazimierz
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
  Hoene-Wroński Józef Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Sikora Adam: W krainę wiecznej szczęśliwości. Mówią Wieki 2000 nr 3 s. 14-19 (mesjanizm Wrońskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Gorzki miód. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Król Marcin: Mgły nad Żyrzynem. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 34  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jabłońska Helena
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 55 (not....) szczegóły 
  Jagiełło Krystyna
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 56 (not....) szczegóły 
  Jarocki Robert
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 55 (not....) szczegóły 
  Jemiołowski Mikołaj
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grala Hieronim: Nie tylko Pasek.... Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
177.wiersz: Kaczmarski Jacek: Rejtan, czyli raport ambasadora. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 42  szczegóły 
  Kasprzycki Jerzy
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
  Kętrzyński Wojciech (1838-1918)
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 56 (not....) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
  Kobyliński Szymon
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baltyn Hanna: Trwaj chwilo niepiękna. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 40  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Władyka Wiesław: Usunięcie Leszka Kołakowskiego z partii. W 10 rocznicę października '56. Mówią Wieki 1991 nr 8 s. 1-7 (ze stenogramem wystąpienia Leszka Kołakowskiego; z fot....) szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Gryczka Mariusz: Rzeczpospolita wedle księdza Kołłątaja. Mówią Wieki 2003 nr 2 s. 18-22  szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Małłek Janusz: Czy Mikołaj Kopernik mówił po polsku?. Mówią Wieki 1994 nr 4 s. 35-39  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 4 (not. o kradzieży pierwodruku z Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kra...) szczegóły 
  Korwin-Milewski Hipolit
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
  Koźniewski Kazimierz
    wywiady (alfabet autorów)
187.wywiad: Neronowicz Barbara: Mówią Wieki 1989 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
  Krawczuk Aleksander
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozłowski Michał: Poczet cesarzy. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 50  szczegóły 
  Krzeczkowski Henryk
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 112 (not....) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolicki Aleksander: Mitologia według Kubiaka. Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 5-8  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Neronowicz Barbara: Mówią Wieki 1988 nr 6 s. 46-47  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lec Stanisław Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Lec Stanisław Jerzy: O satyrze. Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 36  szczegóły 
  Lepecki Mieczysław Bohdan
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Mówią Wieki 1988 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Łopuszański Piotr: Poeta i pieniądze. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 33-37 (z fot. Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    wywiady (alfabet autorów)
195.wywiad: Machcewicz Paweł: Wartości pozostają aktualne. Mówią Wieki 1990 nr 10 s. 1-5  szczegóły 
  Lubomirski Jerzy Sebastian
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nagielski Mirosław: Żywot buntownika. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 66-67  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łebkowski Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Łebkowski Mirosław: Służba Polsce. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 44  szczegóły 
  Łoś Jakub
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grala Hieronim: Nie tylko Pasek.... Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
199.tekst paraliteracki: Łubieński Tomasz: Gra na śmierć i życie. Mówią Wieki 2003 nr 1 s. 34-37  szczegóły 
200.tekst paraliteracki: Łubieński Tomasz: Śmierć lekkiej brygady. Mówią Wieki 1995 nr 8 s. 36  szczegóły 
201.tekst paraliteracki: Łubieński Tomasz: Trudny wybór. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Neronowicz Barbara: Mówią Wieki 1988 nr 9 s. 41-42  szczegóły 
  Łukasiewicz Maciej
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grabczyk Mirosław: Granica przyzwoitości. Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Makowiecki Witold
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wipszycka Ewa: Tren na upadek powieści historycznej o starożytności. Mówią Wieki 1998 nr 7 s. 41-42  szczegóły 
  Marrodan Casas Carlos
    wywiady (alfabet autorów)
205.wywiad: Machcewicz Paweł, Manikowska Halina, Miłkowski Tadeusz: Hiszpania i Ameryka razem czy osobno?. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 3-9  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jarosław: Z wieszczem do autobusu. Mówią Wieki 2003 nr 9 s. 60  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 63 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Urban Wacław: Glossa do glossy. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 32 (głos w dyskusji nt. pochodzenia Adama Mickiewicza; list do red....) szczegóły 
209.artykuł: Ziółkowska Ewa: Profesor Mickiewicz. Mówią Wieki 2003 nr 8 s. 7 (nt. nagrobka brata twórcy, Aleksandra Mickiewicza; z życiorysem...) szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucki Bogdan: Rok 1812 według wieszcza. Mówią Wieki 2000 nr 1 s. 51-52 (nt. zgodności z faktami historycznymi...) szczegóły 
artykuł: Kiersnowski Ryszard: Zamek Horeszków i jego mieszkańcy. Mówią Wieki 1993 nr 5 s. 18  szczegóły 
artykuł: Majewski Piotr M.: W wirtualnym Soplicowie. Mówią Wieki 2000 nr 1 s. 56-57 (nt. programu multimedialnego "Panorama Multimedialana. Epoka Pana Tade...) szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucki Bogdan, Sikorski Michał: Maria Potocka - prawda i legenda. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 51  szczegóły 
  Mieroszewski Juliusz
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Machcewicz Paweł: Czytając cudze listy. Mówią Wieki 2000 nr 9 s. 58-59 (z fot. Juliusza Mieroszewskiego...) szczegóły 
  Milch Baruch
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
  Miłosz Czesław
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
215.proza: Miłosz Czesław: Język, narody [fragm.]. Mówią Wieki 1992 nr 1 s. 11-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
216.wiersz: Naruszewicz Adam: O tęgości wieku. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 35  szczegóły 
  Niemcewicz Julian Ursyn
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 64 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Mycielski Maciej: Wszystko u nas spodlonem i zbezecnionem być musi. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 38-41 (dot. funkcji sekretarza senatu sprawowaną przez Juliana Ursyna Niemcew...) szczegóły 
219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mironowicz Antoni: Nieznane wiersze Juliana Ursyna Niemcewicza z 1797 roku. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 46-47  szczegóły 
  Niemojewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Żbikowski Andrzej: Andrzeja Niemojewskiego wizja stosunków polsko-żydowskich. Mówią Wieki 1994 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 56  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bravo Paweł: Alchemia niewiary. Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 27  szczegóły 
  Parnicki Teodor
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: O jeszcze jeden dzień dla Homera. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 42-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1891-1993)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Edward Raczyński - dyplomata i polityk. Mówią Wieki 1992 nr 3 s. 1-7 (z fot....) szczegóły 
  Rakowski Mieczysław Franciszek
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brzostek Błażej: Odwaga kontrolowana. Mówią Wieki 1999 nr 6 s. 60-61  szczegóły 
  Rufeisen-Schuepper Hela
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balicka-Kozłowska Helena: Inka i Hela. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
  Rybiński Maciej (1784-1874)
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapkowski Andrzej
    wywiady (alfabet autorów)
228.wywiad: Brzozowski Andrzej: Wiedźmin i historia. Mówią Wieki 2002 nr 1 s. 41-48 (z fot. Andrzeja Sapkowskiego...) szczegóły 
  Seidler Barbara
229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dudek Antoni: Cztery książki o Grudniu'70. Mówią Wieki 1992 nr 3 s. 45-46  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Pochwała głupoty. Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 47-48  szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bohun Tomasz: Iwan Bohun - szkic do portretu. Mówią Wieki 1999 nr 10 s. 27-35 (nt. pierwowzoru Bohuna...) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Płosiński Jacek: Bitwa pod Janowem. Fikcja literacka a rzeczywistość historyczna. Mówią Wieki 2002 nr 10 s. 33-39  szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suski Robert: Wakacje z "Quo vadis". Mówią Wieki 2002 nr 2 s. 60-61  szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Miłość generalna. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 43-44 (współczesny odbiór "Trylogii"...) szczegóły 
artykuł: Krawczyk Jarosław: W purpurowej mgle. Mówią Wieki 1995 nr 12 s. 39 (nt. kreacji postaci...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bravo Paweł: Bez dogmatu. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 19-20  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
236.kult: Śladami "Ogniem i mieczem". Mówią Wieki 2003 nr 9 s. 4 (not. o wycieczce śladami bohaterów powieści...) szczegóły 
  Skarga Piotr
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 4/5 s. 111  szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 55 (not....) szczegóły 
  Składkowski Felicjan Sławoj
239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Kronika wypadków miłosnych. Mówią Wieki 1989 nr 1 s. 40-41 (fel....) szczegóły 
  Skorobohaty Aleksander D.
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grala Hieronim: Nie tylko Pasek.... Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 60-61  szczegóły 
  Słonimski Antoni
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Słowacki Juliusz: Na sprowadzenie prochów Napoleona. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 48  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
243.ikonografia: Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 41 (fot. dworku Słowackich w Krzemieńcu w art. Edwarda Więcko: O Krzemieńc...) szczegóły 
  Sobków Michał
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
  Stanisław ze Skarbimierza *
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 53 (not....) szczegóły 
  Staniszewski Walerian Leon
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
  Stomma Stanisław
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
  Strug Andrzej
248.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowski Maciej: Zakopane w krzywym zwierciadle. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 44-45  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
    wywiady (alfabet autorów)
249.wywiad: Grinberg Daniel, Meller Stefan: Mówią Wieki 1988 nr 7 s. 1-8 ([nt. problematyki żydowskiej]...) szczegóły 
  Swinarski Artur Marya
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Swinarski Artur Marya: Mydło. Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 25  szczegóły 
  Szpotański Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Aria Gęgacza-Trockisty. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 8-9  szczegóły 
252.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Finalna pieśń Gęgaczy. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 10-11 (z not. od red....) szczegóły 
253.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze, czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Hymn Cichych. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 7-8  szczegóły 
254.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Hymn Cichych. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 9  szczegóły 
255.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Hymn Gęgaczy. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 8  szczegóły 
256.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] II Hymn Cichych. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
257.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Pieśń Gęgaczy w celach. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
258.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Pieśń pułkownika Cichych. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 8  szczegóły 
259.wiersz: Szpotański Janusz: Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta [z tego cyklu:] Wielka aria Gnoma. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 10  szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Krawczyk Jarosław: Starsi już poszli, młodsi jeszcze nie.... Mówią Wieki 1995 nr 6 s. 21-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ściegienny Piotr
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 55 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Sikora Adam: Ewangelia i rewolucja. Mówią Wieki 1999 nr 9 s. 28-33 (biografia i działalność...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    zgon (alfabet autorów)
263.zgon: Mówią Wieki 1999 nr 6 s. 3 (zmarł: 3 V 1999; nekrolog...) szczegóły 
  Towiański Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Sikora Adam: W kregu nowego objawienia. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 18-23 (nt. idei i poglądów; z fot. Andrzeja Towiańskiego...) szczegóły 
  Trepka Walerian Nekanda
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 55 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wajsbort Inka
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balicka-Kozłowska Helena: Inka i Hela. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
  Ważyk Adam
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarosz Dariusz: Jak słowo stało się ciałem. Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 19-23  szczegóły 
  Wielewicki Jan
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
  Witelo *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Lewandowski Konrad T.: W stronę światłości. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 21-25  szczegóły 
  Wojciechowski Jakub
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Podgóreczny Józef: W 30-lecie śmierci Jakuba Wojciechowskiego. Mówią Wieki 1989 nr 4 s. 48 (nota...) szczegóły 
  Woronowicz Walenty
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 6 s. 55 (not....) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Malec Ewa: Na Dolny Śląsk śladami... Wyspiańskiego. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 40-48  szczegóły 
273.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Stronnictwa polityczne wobec "Wesela" czy Wyspiański był pisarzem partyjnym?. Mówią Wieki 1993 nr 4 s. 34-39  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Bułhak Władysław: Historia jednego prześladowcy. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 18-21 (m.in nt. znajomości pisarki z rosyjskim oficerem służb specjalnych And...) szczegóły 
  Zumbach Jan
275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyński Michał: Burzliwy żywot mr Browna. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 61-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Krawczyk Jarosław: Czas dla wirtuoza. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 46-47 (fel....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Arabowie w pigułce. Mówią Wieki 2002 nr 1 s. 59  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 64 (not....) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Koniec świata starożytnego. Mówią Wieki 1991 nr 12 s. 41-42  szczegóły 
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Antyk w kuchni. Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 53  szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rohoziński Jerzy: Z sacrum przez dzieje - część 3. Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 49-50  szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 56 (not....) szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzcionkowski Lech: Pierwotna jedność indoeuropejczyków. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 56-57  szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalewski Krzysztof: Inne średniowiecze. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 52-53  szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 55 (not....) szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 56 (not....) szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suski Robert: Krzyż i starzy bogowie. Mówią Wieki 2002 nr 4 s. 56  szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Encyklopedia ekumeniczna. Mówią Wieki 1996 nr 6 s. 44  szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołakowski Andrzej: Spotkania z filozofami. Mówią Wieki 2001 nr5 s. 60-61  szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 56 (not....) szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Biblia i archeologia. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 58-59  szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 8 s. 56 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Kaczyński Jerzy R.: Czytanie poetów. Mówią Wieki 1991 nr 8 s. 45-47 (m.in. na przykładzie dzieł: Wergiliusza, Horacego, Homera....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
296.recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Wójcik Michał: Męskie zapasy. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 42 (m.in. na przykładzie twórczości spółki autorskiej: Michaela Scotta Roh...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jarosław: Francuzi i indoeuropejczycy. Mówią Wieki 1997 nr 2 s. 55  szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Manikowska Halina: Ocalić bogactwo nie utracić raju. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 51  szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 55-56 (not....) szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 55-56 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: Nowicka Ewa: Mit w społeczeństwie pierwotnym. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 50-53 (mit i wiedza historyczna i antropologiczna...) szczegóły 
305.artykuł: Poprzęcka Maria: Dzieje syna kozaczego. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 46-49 (postać Mazepy m.in. w twórczości: Georg Byron, Wiktor Hugo, Jan Chryzo...) szczegóły 
306.artykuł: Poprzęcka Maria: Niech wielka ofiara wspaniale zapłonie.... Mówią Wieki 2001 nr 9 s. 50-52 (postać asyryjskiego władcy Sardanapola w literaturze i sztuce...) szczegóły 
307.artykuł: Ptaszyński Maciej: Wizje i wizjonerzy. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 13-17 (nt. literatury wizyjnej m.in.: Alighieri Dante, Thietmar...) szczegóły 
308.artykuł: Sikora Adam: Wobec zła. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 13-19 (nt. zła i cierpienia w Starym oraz Nowym Testamencie, a także nt. teod...) szczegóły 
309.artykuł: Tazbir Janusz: Efezjanie słusznie księgi palili. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 36-38 (m.in. nt. motywu palenia książek w literaturze....) szczegóły 
nawiązanie: EW: Glosa starożytnika do artykułu Janusza Tazbira. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 39  szczegóły 
310.artykuł: Węcowski Marek: Zaraza w Atenach. Pierwszy opis zarazy w dziejach literatury europejskiej. Mówią Wieki 1993 nr 4 s. 8-13 (m.in.: Ammian Marcellinus, Owidiusz, Vergilius Maro Publius, Boccaccio...) szczegóły 
311.artykuł: Wipszycka Ewa: Wdowie niedole wdowie ambicje. O wdowach w kościele pierwszych wieków. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 2-6  szczegóły 
312.artykuł: Wipszycka Ewa: Wiara w cuda. Dawniej i dziś. Mówią Wieki 1994 nr 1 s. 2-6  szczegóły 
313.artykuł: Wiśniewski Robert: Niewierność małżeńska w oczach Ojców Kościoła. Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 21-24  szczegóły 
314.artykuł: Wiśniewski Robert: Wołanie w próżnię czy wzywanie demonów?. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 5-7 (wypędzanie demonów z sanktuariów w literaturze hagiograficznej m.in.: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Utwory anonimowe (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
315.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Z dziejów średniowiecznych wyobrażeń o Wschodzie: legendy o mnichu Sergiuszu, prezbiterze Janie i królu Dawidzie. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkładka (notka...) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 55-56 (not....) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Adams John Quincy
319.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 4 s. 59  szczegóły 
  Allen Woody
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
320.artykuł: Węcowski Marek: Wszechmocna Afrodyta. Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 23-24 (rec. filmu "Jej wysokość Afrodyta"...) szczegóły 
  Arendt Hannah
321.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grinberg Daniel: Skarbnica mądrości. Mówią Wieki 1991 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
  Dobbs Michael (ur. 1950)
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
  Sack John
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łunicki Mikołaj: Nieoczekiwana zmiana miejsc. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
  Tuchman Barbara Wertheim
324.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 55 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Ibn Fadlan Ahmad
    proza (alfabet tytułów)
325.proza: Ibn Fadlan Ahmad: Ibn Fadlan o "Rusach". Mówią Wieki 1998 nr 4 s. 38-40  szczegóły 
  Muhammad ibn Abdullah *
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoffman Mariusz: Koran i miecze proroka. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 18-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
327.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Zaremska Hanna: Robin Hood - banita i bohater literacki. Mówią Wieki 1992 nr 2 s. 26-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Austen Jane
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 64 (not....) szczegóły 
  Beerbohm Max
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 56 (nota...) szczegóły 
  Churchill Winston Leonard Spencer
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z ksiegarni. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
  Davies Norman
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 3 s. 64 (not....) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
  Eriugena John Scotus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Sikora Adam: Eriugena: Bóg, świat, człowiek. Mówią Wieki 1998 nr 4 s. 16-18  szczegóły 
  Gordievsky Oleg
336.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majewski Piotr M.: Autobiografia szpiega. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 59-60  szczegóły 
  Haggard Henry Rider
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
337.artykuł: Mączak Antoni: Dookoła świata w 60 dni. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 6-10 (na temat podróży i obrazu gentlemana w powieściach awanturniczo-przygo...) szczegóły 
  Hobbes Thomas
338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Adam: Służebnik Lewiatana. Mówią Wieki 1997 nr 4/5 s. 102-104  szczegóły 
  Lawrence Thomas Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Rohoziński Jerzy: O czym szeptały gałązki tamaryszku. Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 18-22 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
  Macaulay Thomas Babington
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymański Mikołaj: Ballady eksperymentalne. Mówią Wieki 1996 nr 8 s. 51  szczegóły 
  Moorcock Michael
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jarosław: Polak potrafi. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 40  szczegóły 
  Orwell George
    proza (alfabet tytułów)
342.proza: Orwell George: Prawdę tworzą zwycięzcy. Mówią Wieki 1989 nr 2 s. 1-2 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
343.tekst paraliteracki: Orwell George: "Mein Kampf" Adolfa Hitlera (w pełnym tłumaczeniu). Mówią Wieki 1990 nr 4 s. 46-47 (esej o ks....) szczegóły 
344.tekst paraliteracki: Orwell George: Szesnastu Polaków przed sądem moskiewskim. Mówią Wieki 1990 nr 6 s. 42 (nieopublikowany list do redaktora czasopisma z 1945 r....) szczegóły 
  Russell Bertrand
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 9 s. 64 (not....) szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
346.artykuł: Szelągowska Grażyna: Szekspir i spotkanie dwóch monarchów. Mówią Wieki 1998 nr 4 s. 8-11 (wpływ spotkania z Jakubem I i królem duńskim Chrystianem IV na dramaty...) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węcowski Marek: Pasztet z człowieka. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 54 (rec. filmu na podstawie tragedii Szekspira w reż. Julie Taymor...) szczegóły 
  Stoppard Tom
348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zwinogrodzka Wanda: Arkadia. Mówią Wieki 1995 nr 8 s. 35  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
349.artykuł: Gumkowski Marek: Diamentowa opona mitów. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 43-44 (nt. Tolkienowskiej mitologii...) szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Andrzej: We władzy pierścienia. Mówią Wieki 2002 nr 3 s. 53-55 (rec. adaptacji filmowej w reż. Petera Jacksona...) szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Tazbir Janusz: Tomasz Morus a Polska. Mówią Wieki 2001 nr 3 s. 11-15 (nt. zainteresowania w Polsce Tomaszem Morusem zarówno człowiekiem jak ...) szczegóły 
  Wainewright Thomas Griffiths
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
352.artykuł: Krawczyk Jarosław: Diabeł tasmański. Mówią Wieki 1997 nr 6 s. 15-18 (biogr....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Czesi, Polacy, Austria. Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Myśliwiec Karol: Erotyka w staroegipskiej poezji lirycznej. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 8-11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ewenkijska / Hasła szczegółowe (literatura ewenkijska) / Literatura ludowa (literatura ewenkijska)
356.proza: Dwa orły (Baśń plemienia Ewenków). Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Hasła osobowe (fińska)
  Waltari Mika Toimi
357.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Jarosław: Prawo do marzeń. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 34-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
358.artykuł: Tulard Jean: Odwrót z Rosji w literaturze francuskiej. Mówią Wieki 2002 nr spec. s. 19-21 (odwrót armii francuskiej z Rosji w 1812 roku w literaturze m.in.: Fran...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Abelard Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: H.M.: Abelard i Heloiza. Mówią Wieki 1993 nr 6 s. 21  szczegóły 
360.artykuł: Sikora Adam: Abelard: rozum i wiara. Mówią Wieki 2000 nr 8 s. 15-19  szczegóły 
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
361.artykuł: Sikora Adam: "Melodia życia wewnętrznego". Mówią Wieki 1996 nr 6 s. 46-48 (nt. biografii i twórczości...) szczegóły 
  Calvin Jean
362.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Rohoziński Jerzy: Unikał kamer. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 61-62  szczegóły 
  Descartes Rene
363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkładka (notka...) szczegóły 
  Dumas Alexandre (ojciec)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Krawczyk Jarosław: Złamana szpada. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 41-42 (nt. trylogii muszkieterskiej...) szczegóły 
365.artykuł: Spieralska Beata: Aleksander Dumas - ojciec D'Artagnana. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 44-48 (z fot. pisarza...) szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spieralska Beata: Wszystko dobre, co się źle kończy. Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 53-54  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
367.kult: Spieralska Beata: Towarzystwo Przyjaciół Aleksandra Dumasa. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 47 (not. o założeniu w 1971 r. Towarzystwa Przyjaciół Aleksandra Dumasa...) szczegóły 
  Gallo Max
368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sawaryn Tomasz: Literat o cesarzu. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 60 (nt. tomu "Pieśń wymarszu" i "Słońce Austerlitz"...) szczegóły 
  Malraux Andre
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.M.: Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 53 (not....) szczegóły 
  Montesquieu Charles Louis de Secondat
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Noty o książkach. Mówią Wieki 1997 nr 4/5 s. 111  szczegóły 
  Pougy Liane de
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z ulicy na ołtarze. Mówią Wieki 2003 nr 9 s. 62 (not., oprac. Tomasz Bohun...) szczegóły 
  Sajer Guy pseud.
372.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kopczyński Michał: Zapomniany żołnierz zdruzgotanej armii. Mówią Wieki 2002 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
  Stael-Holstein Anne Louise Germain de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
373.artykuł: Zaborowski Piotr: Wokół Jeziora Lemańskiego. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 54-59 (art. ogólny, m.in. nt. posiadłości pisarki i jej salonu literackiego...) szczegóły 
  Verne Jules
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
374.artykuł: Mączak Antoni: Dookoła świata w 60 dni. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 6-10 (nt. podróży i obrazu gentlemana w powieściach awanturniczo-przygodowyc...) szczegóły 
  Voltaire *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Sikora Adam: Wolter. Między dobrem a złem. Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 16-19  szczegóły 
376.artykuł: Zaborowski Piotr: Wokół Jeziora Lemańskiego. Mówią Wieki 2003 nr 7 s. 54-59 (m.in. nt. dawnej posiadłości twórcy "Les Délices" w Genewie oraz nt. z...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Utwory anonimowe (grecka bizantyjska)
    wiersze (alfabet tytułów)
377.wiersz: Dijenis Akritas [fragm.:] Pieśń VI (Jak Dijenis opowiadał o swoich wojennych wyczynach i jak przyznał się do grzechu). Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 5-8  szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowska Małgorzata: Zagadka Dijenisa Akritasa - Escorial czy Grottaferrata - dwie wersje eposu bizantyńskiego. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 2-5  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Leszka Małgorzata Beata: Cesarzowa Eudoksja i Jan Chryzosyom - z dziejów pewnego konfliktu. Mówią Wieki 2000 nr 9 s. 6-10  szczegóły 
  Prokopios Kaisareus *
380.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janiszewski Paweł: Między pochlebstwem a oszustwem. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 52-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: EW: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109-110 (nota...) szczegóły 
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Między równością a rywalizacją. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzepka Jacek: Książka do czytania. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Mitologia 2000. Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 59  szczegóły 
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 50-52  szczegóły 
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fantazja i historia. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 62 (not.; oprac. Tomasz Bohun...) szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Zagubione proporcje. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 58  szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzcionkowski Lech: Mitu żal.... Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Cud grecki po latach. Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 51-52  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
394.artykuł: Burckhardt Jacob: Polis grecka. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 27-31 (esej...) szczegóły 
395.artykuł: Musiał Danuta: "Ciało jest więzieniem duszy" - o nauce orfików. Mówią Wieki 1990 nr 12 s. 39-43 (koncepcje religijne sekty orfików, podstawy mitologiczne, relacje pisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
397.artykuł: Trzcionkowski Lech: Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 6-11 (m.in.: Homer, Lukian, Pindar...) szczegóły 
398.artykuł: Wolicki Aleksander: Phonos, czyli zabójstwo po grecku. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 5-8 (m.in. u Homera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Ailios Aristeides *
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stebnicka Krystyna: Wiara i hipochondria. Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 29-31  szczegóły 
  Aristophanes *
402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Co nowego w tłumaczeniach. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 58  szczegóły 
  Aristoteles *
403.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Wolicki Aleksander: Arystoteles polski. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 57-59  szczegóły 
  Atanazy Wielki święty *
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wipszycka Ewa: O potrzebie nieustającej nieufności. Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 50-52  szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    proza (alfabet tytułów)
405.proza: Grzegorz z Nyssy święty: Grzegorz z Nyssy przeciw pielgrzymkom. Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
  Hesiodos *
406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolicki Aleksander: Polski Hezjod. Mówią Wieki 2000 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
  Homeros *
407.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolicki Aleksander: Dawni mistrzowie. Mówią Wieki 1999 nr 10 s. 52-54  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Węcowski Marek: Magia Homera. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 6-10 (wpływ Homera na grecką literaturę, kulturę, religię...) szczegóły 
409.artykuł: Węcowski Marek: Olimp Homera, czyli wymyślanie bogów. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 6-11  szczegóły 
polemika: Bardel Michał: W sukurs bogom Homerowym. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
polemika: Węcowski Marek: Odpowiedź na polemikę Michała Bardela. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 31-32  szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spieralska Beata: Na trojańskiej równinie. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 44-45 (nt. pojedynków w utworze...) szczegóły 
  Iosepos Flavios *
411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wipszycka Ewa: Józef Flawiusz Żyd rzymski. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
  Ksenophon *
412.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: EW: Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 55 (nota...) szczegóły 
  Moschos Jan
    proza (alfabet tytułów)
413.proza: Moschos Jan: Łąka duchowa [fragm.:] Lew ojca Gerazyma. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 49 (z koment.: Ewa Wipszycka: Mnisi dalecy i bliscy, s. 48...) szczegóły 
  Platon *
    proza (alfabet tytułów)
414.proza: Platon : Państwo [fragm.]. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 54  szczegóły 
  Plotinos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: Sikora Adam: Plotyn między bytem a nicością. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 5-7  szczegóły 
  Plutarchos *
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wipszycka Ewa: Antyczna boska komedia. Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 66-68  szczegóły 
  Sappho *
417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.W.: Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 54 (nota...) szczegóły 
  Sokrates *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
418.artykuł: Ptaszyński Maciej: Sokrates historyczny? Proces Sokratesa i ateńska procedura sądowa. Mówią Wieki 1999 nr 7 s. 24-30  szczegóły 
  Synesios z Cyreny *
    proza (alfabet tytułów)
419.proza: Synesios (Synezjusz) z Cyreny : Pochwała łysiny. Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 41-42  szczegóły 
  Theophrastos *
    proza (alfabet tytułów)
420.proza: Theophrastos (Teofrast) : Charaktery [z tego cyklu:] Podejrzliwość. Mówią Wieki 1992 nr 5 s. 45  szczegóły 
421.proza: Theophrastos (Teofrast) : Charaktery [z tego cyklu:] Tchórzostwo. Mówią Wieki 1992 nr 4 s. 46  szczegóły 
422.proza: Theophrastos (Teofrast) : Malkontent. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 35  szczegóły 
423.proza: Theophrastos (Teofrast) : Prostak. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
424.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiśniewski Robert: Historia i teozofia. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Utwory anonimowe (hebrajska)
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 3 s. 56 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
426.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wipszycka Ewa: Biblia, biblia nade wszystko. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 52  szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski-Spano Łukasz: Biblia i archeologia. Mówią Wieki 2001 nr 8 s. 58-59  szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świderkówna Anna: Rozmowa o "Rozmowach o Biblii". Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 2-6 (wywiad z autorką książki; rozm. Łukasz Starowieyski i Ewa Wipszycka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
431.artykuł: Majewski Piotr M.: Program o Księdze. Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 56-57 (omówienie programu komputerowego "Multimedialny świat Biblii"...) szczegóły 
432.artykuł: Nowakowska Hanna Dominika: Septuaginta przekład czy Biblia in spe?. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 29-32  szczegóły 
433.artykuł: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. Mówią Wieki 1991 nr 9 s. 6-14 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
434.artykuł: Świderkówna Anna: Co to jest Biblia?. Mówią Wieki 1991 nr 4 s. 19-25, 43 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
435.artykuł: Świderkówna Anna: Mądrość i księgi mądrościowe w Biblii. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 36-40  szczegóły 
436.artykuł: Świderkówna Anna: Prorocy. Mówią Wieki 1991 nr 11 s. 7-12 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Amosa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
437.artykuł: Świderkówna Anna: "Gdy lew zaryczy...". Mówią Wieki 1992 nr 1 s. 23-27 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ezdrasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
438.artykuł: Świderkówna Anna: Dwaj reformatorzy. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 2-6  szczegóły 
439.artykuł: Świderkówna Anna: Powrót z wygnania. Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 6-10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
440.artykuł: Świderkówna Anna: Nie tylko Jonasz. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 30-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Nehemiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
441.artykuł: Świderkówna Anna: Dwaj reformatorzy. Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 2-6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
442.artykuł: Świderkówna Anna: Jahwe, Baal, i prorok Ozeasz. Mówią Wieki 1992 nr 4 s. 18-24 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
443.artykuł: Świderkówna Anna: Na początku. Mówią Wieki 1991 nr 5 s. 1-8 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pierwsza Księga Królewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
444.artykuł: Niesiołowski Łukasz: Pojedynki biblijne. Mówią Wieki 1999 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: Świderkówna Anna: Szir Haszirim - "najświętsza z Ksiąg świętych". Mówią Wieki 1992 nr 5 s. 18-23 (z cyklu: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
446.artykuł: Świderkówna Anna: Kim jest człowiek?. Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 11-17 (z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Ortega y Gasset Jose
447.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
448.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barszczewska Magda: Anna Frank - "Historia na dzień dzisiejszy". Mówią Wieki 2003 nr 12 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Utwory anonimowe (japońska)
449.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczyk Andrzej M.: Japoński epos rycerski Heike-monogatari (Opowieść o rodzie Taira). Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 9-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Venclova Tomas
450.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Utwory anonimowe (litewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
451.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Wilcza legenda. Mówią Wieki 2001 nr 4 s. 6-10 (nt. legendy o żelaznym wilku; tekst tej legendy znany od XVI w. zawart...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
452.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
453.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
455.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    proza (alfabet tytułów)
456.proza: Rzymskie epitafia. Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ammianus Marcellinus *
457.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Co nowego w tłumaczeniach. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 58  szczegóły 
  Apuleius Lucius
458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janiszewski Paweł: Polskie przemiany Apulejusza. Mówią Wieki 2000 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
  Augustyn święty *
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wipszycka Ewa: Augustyn z Hippony czy święty Augustyn. Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 52-53  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Święty Augustyn o studiach i studentach. Mówią Wieki 1997 nr 6 s. 10 (z fragm. "Wyznań" dot. środowiska studenckiego...) szczegóły 
461.artykuł: Wiśniewski Robert: Św. Augustyn, św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwach ludzi rozwiedzionych. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 3-7  szczegóły 
  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Starowieyski Łukasz: "Spisek" Boecjusza - zdrada państwa czy wierność tradycji?. Mówią Wieki 1994 nr 5 s. 8-13  szczegóły 
  Caesar Caius Iulius
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
  Cezary z Arles święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Wipszycka Ewa: Kłopoty kaznodziei sprzed czternastu wieków. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 36-39  szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
    proza (alfabet tytułów)
465.proza: Hieronim ze Strydonu święty : List 22.28 [fragm.:] Kler rzymski w krzywym zwierciadle. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 31  szczegóły 
466.proza: Hieronim ze Strydonu święty : List 22.30 [fragm.:] Jesteś Cyceronianinem, a nie chrześcijaninem. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 31  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
467.artykuł: Wiśniewski Robert: Św. Augustyn, św. Hieronim o konkubinacie i małżeństwach ludzi rozwiedzionych. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 3-7  szczegóły 
468.artykuł: Wiśniewski Robert: Święty Hieronim. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 26-30  szczegóły 
  Lactantius Lucius Caecilius Firmianius
469.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suski Robert: Poradnik pamflecisty: od pasterza do cesarza?. Mówią Wieki 2000 nr 8 s. 20-23  szczegóły 
  Lucretius Carus Titus
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.W.: Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 54-55 (not....) szczegóły 
  Marcus Aurelius Antonius
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Kochanek ludów.... Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 52-53  szczegóły 
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stebnicka Krystyna: Marka Aureliusza ćwiczenia doskonałe. Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 14-16 (z fragm. sentencji...) szczegóły 
  Plautus Titus Maccius
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Śmieszne komedie Plauta. Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
  Plinius Maior Caius Secundus
    proza (alfabet tytułów)
474.proza: Plinius Maior (Pliniusz Starszy) Caius Secundus: Historia naturalna [fragm.:] XXVIII 37-44. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 41  szczegóły 
475.proza: Plinius Maior (Pliniusz Starszy) Caius Secundus: Historia naturalna [fragm:] XXXVII 62-64: Pochwała szmaragdów. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 41  szczegóły 
  Propertius Sextus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Żurek Grzegorz: Propercjusz, czyli nie dać się zamknąć w komórce (podstawowej). Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 58-60 (dot. elegii miłosnych...) szczegóły 
  Seneca Minor Lucius Annaeus
    proza (alfabet tytułów)
477.proza: Seneca Minor (Seneka Młodszy) Lucius Annaeus: Listy moralne do Lucyliusza [z tego cyklu:] List 47. Mówią Wieki 1990 nr 9 s. 46-47  szczegóły 
478.proza: Seneca Minor (Seneka Młodszy) Lucius Annaeus: Listy moralne do Lucyliusza [z tego cyklu:] List 56. Mówią Wieki 1990 nr 11 s. 45, 47-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura mołdawska / Hasła szczegółowe (mołdawska) / Hasła osobowe (mołdawska)
  Costin Miron
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 55 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borodziej Włodzimierz: Polskie porządki. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Utwory anonimowe (niemiecka)
    wiersze (alfabet tytułów)
484.wiersz: Pieśń o Nibelungach część I Śmierć Zygfryda. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 18-20  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węcowski Marek: Niemiecka Iliada. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 15-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Below Nicolaus von
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serwatka Tomasz: Mówią Wieki 1991 nr 7 s. 47  szczegóły 
  Eckhart Meister *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
487.artykuł: Sikora Adam: Eckhart, czyli otchłanie duszy. Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 12-16 (nt. poglądów Mistrza Eckharta wyrażonych w traktatach: "Szlachetność d...) szczegóły 
  Grass Guenter
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jezierski Wojciech: Pamięć Niemców, czyli z powrotem i z powrotem. Mówią Wieki 2003 nr 11 s. 54-55  szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
    proza (alfabet tytułów)
489.proza: Hoffmann Ernst Theodor Amadeus: Pan Hoffmann rozdaje nazwiska. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 47 (z koment. Jan Świtek: E.T.A. Hoffmann i jego związki z Polską...) szczegóły 
  Hroswita z Gandersheim *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
490.artykuł: Chojnacki Piotr: Hroswita z Gandersheim "niemiecka Safona". Mówią Wieki 1997 nr 7 s. 10-13  szczegóły 
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
491.artykuł: Sikora Adam: W poszukiwaniu pewności. Mówią Wieki 1996 nr 8 s. 13-15 (nt. twórczości i biografii...) szczegóły 
  Klemperer Victor
492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żbikowski Andrzej: Jestem Niemcem.... Mówią Wieki 2000 nr 5 s. 59-60  szczegóły 
  Luther Martin
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Augustyniak Urszula: Między Bogiem a Diabłem. Mówią Wieki 1997 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
494.artykuł: Sikora Adam: Drugi brzeg nihilizmu. Mówią Wieki 1996 nr 7 s. 16-19 (nt. twórczości i biografii...) szczegóły 
  Popplau Niclas von
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 55 (not....) szczegóły 
  Thietmar von Merseburg *
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
  Toeppen Max
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 111 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
499.artykuł: Koenig Jerzy: Spełniony sen dadaistów. Mówią Wieki 1993 nr 3 s. 20-25 (wyw. nt. porewolucyjnej sztuki w Rosji; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
500.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grala Hieronim: Byliny fantasy Słowian wschodnich. Mówią Wieki 1996 nr 9 s. 33-39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Merezhkovskijj Dmitrijj
501.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węcowski Marek: Julian Apostata pod kołami parowozu dziejów. Mówią Wieki 1997 nr 3 s. 13-14  szczegóły 
  Mikołaj II cesarz rosyjski .
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grala Hieronim: Samodzierżca prywatnie. Mówią Wieki 1998 nr 8 s. 50-52  szczegóły 
  Stolypin Arkadijj
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
  Sudoplatov Pavel
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Persak Krzysztof: Wyznania emerytowanego mordercy. Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 59-60  szczegóły 
  Tolstojj Lev
505.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Jarosław: Okulary Tołstoja. Mówią Wieki 2002 nr spec. s. 16-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Historia literatury (węgierska)
506.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 72 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
507.artykuł: Olendzki Krzysztof: "I niech diabeł porwie jej duszę" czyli smutny żywot konkubiny w średniowiecznej Florencji. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 8-11 (nt. kultury piśmiennej na przykł. wspomn. spisanych przez Paolo Sasset...) szczegóły 
508.artykuł: Salwa Piotr: Eros w noweli. Mówią Wieki 1993 nr 6 s. 29-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bevilacqua Luigi
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
  Ca'da Mosto Alvise
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: H.M.: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
511.artykuł: Tymowski Michał: Afrykańska uczta. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 6-8 (dot. opisów podróży do Afryki z 1455 r....) szczegóły 
  Colombo Cristoforo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
512.artykuł: Wróbel Piotr: Spór o Kolumba czyli raz jeszcze o odkryciu Ameryki. Mówią Wieki 1993 nr 5 s. 37-41  szczegóły 
  Dante Alighieri *
513.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Salwa Piotr: Dante Alighieri. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 32-37  szczegóły 
  Jacobus de Cessolis *
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 11 s. 64 (not....) szczegóły 
  Jacopo da Voragine *
516.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimecka Grażyna: Średniowieczny bestseller "Złota legenda". Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 30-33  szczegóły 
  Machiavelli Niccolo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
517.artykuł: Śpiewak Paweł: Odkrycia Machiavella. Mówią Wieki 1992 nr 1 s. 34-37  szczegóły 
  Polo Marco
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
518.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Czy Marco Polo był w Chinach?. Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 20-25 (także nt. dzieła "Opisanie świata"...) szczegóły 
  Vasari Giorgio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Kasperowicz Ryszard: Pochwała renesansowego artysty. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 18-22  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Heller Binem
    wiersze (alfabet tytułów)
521.wiersz: Heller Binem: A miesiąc już nisan jest w getcie w Warszawie (fragm.). Mówią Wieki 1993 nr 4 s. 20  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
522.artykuł: Gibas-Krzak Danuta: Gwiazdy i ludzie. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 24-30 (nt. pierwszych polskich gwiazd filmowych m.in.: Eugeniusz Bodo, Adolf ...) szczegóły 
523.artykuł: Kolendo Katarzyna: "Pokusa sióstr Halama" czyli nieco o aktorkach w polskiej reklamie okresu międzywojennego. Mówią Wieki 1998 nr 7 s. 25-27 (m.in.: Loda Halama, Zizi Halama, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Dejmek Kazimierz
    wywiady (alfabet autorów)
524.wywiad: Meller Stefan: Mówią Wieki 1988 nr 12  szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    wywiady (alfabet autorów)
525.wywiad: Borucki Bogdan, Krawczyk Jarosław: Kamera i historia. Mówią Wieki 2002 nr spec. s. 9-11 (epoka napoleońska w twórczości reżyserskiej Andrzeja Wajdy; z fot. And...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
526.artykuł: Baltyn Hanna: Po drugiej stronie rampy. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 34-38 (nt. zmian w relacji widz-teatr od XVIII w. do drugiej połowy lat 60....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Mościcki Tomasz: Kabarety. Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 50-53 (nt. kabaretów warszawskich w latach 1908-1960...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
528.artykuł: Godlewska Joanna: Teatr z kościoła. Mówią Wieki 1995 nr 10 s. 17-19 (teatr liturgiczny, widowiska misteryjne, mirakle...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
529.artykuł: Godlewska Joanna: Tivoli, Alhambra, Belle-Vue. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 34-36 (dot. teatrzyków ogródkowych działających w Warszawie w latach 1868-190...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
530.artykuł: Szubert Henryk: Pierwszy w Polsce teatr dla robotników. Mówią Wieki 1988 nr 11 s. 43 (o teatrze utworzonym przez Michała Wołowskiego w Łodzi, 1898-1900...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: Godlewska Joanna: Kolaboracja czy nieposłuszeństwo. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
532.artykuł: Kochanowski Jerzy: Propaganda teatralna. Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 78-80  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
533.artykuł: Dziewulska Małgorzata: Stygmat Marca. Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 86-91 (wyw. nt. wydarzeń marca 1968, Puławskiego Studia Teatralnego, rozm.: J...) szczegóły 
534.artykuł: Englert Jan, Majcherek Janusz: Mówią Wieki 1988 nr 4 s. 1-8 (wywiad nt. współczesnego odbioru teatru romantycznego; rozm. Stefan Me...) szczegóły 
535.artykuł: Fik Marta: Teatr pierwszej połowy lat pięćdziesiątych (Między sztuką a propagandą). Mówią Wieki 1990 nr 8 s. 5-11  szczegóły 
536.artykuł: Godlewska Joanna: Co na afiszu towarzyszu? Repertuar teatralny 1949-1955. Mówią Wieki 1995 nr 7 s. 13-15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja (Teatr obcy historia)
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja starożytna (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
539.artykuł: Stebnicka Krystyna: Inscenizacja tragedii w teatrze greckim. Mówią Wieki 1991 nr 10 s. 23-28  szczegóły 
540.artykuł: Stebnicka Krystyna: Spektakle teatralne na greckich wazach. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Kołodyński Andrzej: Gorączka kina ekspresjonistycznego. Mówią Wieki 1994 nr 4 s. 31-34  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
542.artykuł: Janicki Stanisław: Przesuwające się granice. Mówią Wieki 1992 nr 3 s. 37-40  szczegóły 
543.artykuł: Janicki Stanisław: Życie (historyka filmu) jest pełne trosk. Mówią Wieki 1992 nr 4 s. 27-31  szczegóły 
544.artykuł: Janicki Stanisław: Życie, legendy, mistyka. Mówią Wieki 1993 nr 4 s. 40-42 (dot. filmów o tem. żydowskiej zrealizowanych w Polsce...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
545.artykuł: Marszałek Rafał: Monokultura filmowa 1945-1980. Mówią Wieki 1990 nr 9 s. 1-8 (charakterystyka filmu polskiego i polityki kulturalnej PRL wobec twórc...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
546.artykuł: Marszałek Rafał: O ścieży, która wiedła na przeła [sic!]. Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 49-50 (nt. filmów historycznych...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
547.artykuł: Czubaty Jarosław: Fascynacja i krytyka. Legenda napoleońska w filmie polskim. Mówią Wieki 2001 nr 5 s. 46-49  szczegóły 
548.artykuł: Janicki Stanisław: Patrz, Kościuszko, na nas... z ekranu. Mówią Wieki 1994 nr 6 s. 14-16  szczegóły 
549.artykuł: Marszałek Rafał: Od złego komtura do wspólnych dzieci. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 43-44 (motyw zniewolenia i terroru w filmach m.in.: "Krzyż Walecznych", "Kra...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkiewicz Stefan: Król i biskup. Mówią Wieki 2000 nr 8 s. 52-53  szczegóły 
551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkiewicz Stefan: C.k. wieża Babel. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
552.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jurkiewicz Stefan: Gorączka przed bitwą. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyma Piotr: Od konfliktu do porozumienia. Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 4 (nt. zainteresowania relacjami polsko-ukraińskimi w związku z ekranizac...) szczegóły 
554.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaleski Krzysztof: Nie papież nam Bieszczady dał. Mówią Wieki 1995 nr 12 s. 41  szczegóły 
555.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewski Piotr: Kolumbowie na rozdrożu. Mówią Wieki 1999 nr 11 s. 54-55  szczegóły 
556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węcowski Marek: Toga na miarę spluwy. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 48-49  szczegóły 
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubisz Bogusław: Epitafium dla prezydenta. Mówią Wieki 1999 nr 8 s. 52-54  szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majewski Piotr M.: Sekana po selsku. Mówią Wieki 2000 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wajda Andrzej: Zemsta bez lukru. Mówią Wieki 2002 nr 10 s. 6-7 (wyw. z reżyserem filmu; rozm.: Bogdan Borucki i Jarosław Krawczyk; z f...) szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kubisz Bogusław: Nie wszystko złoto.... Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 54-55  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzos-Rastawiecki Andrzej: Piłsudski by Trzos-Rastawiecki. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 30-31 (wyw. z reżyserem serialu; rozm.: Bogdan Jan Krawczyk...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Bogdan Jan: Za komendę dziękujemy. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 32  szczegóły