Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 271-277  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczakowa Bożena: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 262-267  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bąba Stanisław: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 303-306  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 239-243  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fliciński Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 214-220  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dziamska Gabriela: Sposoby zestrajania frazeologizmów z tłem leksykalnym w tekstach felietonów prasowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 64-74  szczegóły 
7.artykuł: Rybka Małgorzata: Funkcje stylistyczne nazw własnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 79-101 (stan badań i funkcje onomastyki literackiej...) szczegóły 
8.artykuł: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 217-220 (rec. ks.: Marie Cechova, Jan Chloupek, Marie Krcmova, Eva Minarova: St...) szczegóły 
9.artykuł: Zagórski Zygmunt: O sposobach badania składni i stylu tekstów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 9-31 (na materiale literackim...) szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Stanisław: Konferencja naukowa "Język religijny dawniej i dziś". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 264-267 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sramek Rudolf: Na zakończenie konferencji - o naszej konferencji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 268-271  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 184-186  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dowcip
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Smól Joanna: "Śmiech - bronią słabszych" - czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym z lat 1945-1989. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 88-110  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fraszka
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 237-238 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Łojek Maria: Rama delimitacyjna i delimitatory wtórne w tekstach kazań pasyjnych z lat 1972-1999 (Analiza składniowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 117-142  szczegóły 
15.artykuł: Łojek Maria: Słownictwo homilii na przykładzie "Biblioteki Kaznodziejskiej" (lata 1991-1994). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 111-143  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 260 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień bydgoski w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 199-200 (spraw....) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień toruński w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 2001-202 (spraw....) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziamska Gabriela, Krygier-Łączkowska Agnieszka, Pluskota Dominika: V Kolokwium Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań nad polszczyzną (Gniezno, 25-27 września 1995 r.). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 203-210 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Borejszo Maria: Osobliwości językowe polskich pieśni maryjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 7-36 (na podstawie analizy 33 utworów autorskich i anonimowych wykorzystywa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rewers Renata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 187-191  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Żywotnośc słownictwa osobliwego staropolskich psałterzy w XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 73-82  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Kozaryn Dorota: Językowy obraz Judasza w staropolskich tekstach pasyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 104-116  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Osiewicz Marek: Właściwości dialektalne polskich listów Radziwiłłów z I połowy XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 175-188  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 237-238 (nota...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Składniowe wyznaczniki ramy delimitacyjnej współczesnych powieści (i opowiadań). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 37-56  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graf Magdalena: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 233-235  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 236-242  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Liberek Jarosław: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 225-235  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 197-200  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 236 (nota...) szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chojnacki Józef: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 233-238  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zgółkowa Halina: "Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny" - między tradycją a oryginalnością. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 142-153  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 237 (not....) szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 225-232  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borejszo Maria: Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach "Słownika wyrazów obcych PWN". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 59-93  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borejszo Maria: Zapożyczenia włoskie w dwóch najnowszych wydaniach "Słownika wyrazów obcych PWN". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 59-93  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Bąba Stanisław, Dziamska Gabriela, Liberek Jarosław: Koncepcja słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 122-141  szczegóły 
39.artykuł: Witaszek-Samborska Małgorzata: Słownictwo kulinarne w polszczyźnie miejskiej Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 194-214  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Sławek Jolanta: Jak "Trybuna", "Gazeta Wyborcza" i "Życie" piszą o Kościele - o wartościowaniu w tekstach informacyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 144-164  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Sierociuk Jerzy: Czy istniał prasłowiański język poetycki?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 127-137 (na przykładzie ludowej twórczości słownej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Borejszo Maria: Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1995/1996. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 271-274  szczegóły 
43.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2001. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 273-276  szczegóły 
44.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2002 oraz uzupełnienia z lat poprzednich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 317-321  szczegóły 
45.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Prace magisterskie 1989-1994. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 140-154 (wykaz prac napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filo...) szczegóły 
46.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Prace magisterskie 1994/1995. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 213-216 (wykaz prac napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filo...) szczegóły 
47.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Publikacje naukowe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 139-140 (bibliografia publikacji książkowych pracowników Zakładu Języka Polskie...) szczegóły 
nawiązanie: Publikacje naukowe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 211-212 (bibliografia prac z lat 1990-1994 - uzupełnienia przeoczone przez red....) szczegóły 
48.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1996/1997. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 263-267  szczegóły 
49.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1997/1998. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 239-241  szczegóły 
50.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1998/1999. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 243-248  szczegóły 
51.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 1999/2000. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 223-227  szczegóły 
52.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykazy prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2000/2001. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 277-282  szczegóły 
53.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Wykazy prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2001/2002. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 323-328  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 261 (not....) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 269 (not....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
56.artykuł: Sieradzki Andrzej: Wariantywne cechy fonetyczne XVII-wiecznej części kroniki benedyktynek poznańskich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 191-200  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz: "Historyja o Szczęściu a o Swejwoli " (1522) a "Fortuny i cnoty różność" (1524) - dwa ujęcia normatywne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 53-71  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz: "Historyja o Szczęściu a o Swejwoli" (1522) a "Fortuny i cnoty różność" (1524) - dwa ujęcia normatywne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 53-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Graf Magdalena: "Wojna Skuteczna" Jerzego Andrzejewskiego, czyli onomastyka w służbie socrealistycznej propagandy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 23-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Zamierzone i nie zamierzone frazeologiczne innowacje kontaminujące. Kontaminacje frazeologiczne w poezji Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 48-62  szczegóły 
61.artykuł: Krygier-Łączkowska Agnieszka: Zasada analogii jako dominanta kompozycyjna utworów Stanisława Barańczaka. Wiersze - "wariacje tematyczne". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 35-72  szczegóły 
  Białoszewski Miron
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mika Tomasz: Portret semantyczny ruchu długiego osób (cywilnych) w "Pamiętniku z powstania warszawskiego". Konsekwencje interpretacyjne analiz językoznawczych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 33-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielewska Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Kaptur Ewa: Język bohaterek wybranych utworów Joanny Chmielewskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 109-142  szczegóły 
  Choromański Michał
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graf Magdalena: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 205-208  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Glaber Andrzej
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 239-240  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mikołajczak Stanisław: Składnia prozy Witolda Gombrowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 179-183  szczegóły 
  Gorczyczewski Jan Onufry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Onomastyka w oświeceniowych przeróbkach i przekładach satyr Mikołaja Boileau. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 75-84 (dot. utworów: "Powszechne głupstwo", "Cnota prawdziwe szlachectwo", "M...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Kurek Marzena: Kolor w poezji Stanisława Grochowiaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 132-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Pluskota Jolanta: Kilka uwag o języku polemik w felietonach Stefana Kisielewskigo. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 174-190  szczegóły 
70.artykuł: Pluskota Jolanta: Metatekst w tekstach felietonów Stefana Kisielewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 93-133  szczegóły 
  Kornaszewski Marek
    zgon (alfabet autorów)
71.zgon: Św. Pamięci Profesor Marek Kornaszewski 1930-2000. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 1 (zmarł: 21 VIII 2000; nota od redakcji...) szczegóły 
72.zgon: Walczak Bogdan: Przemówienie na pogrzebie Profesora Marka Kornaszewskiego 24 sierpnia 2000 r.. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 3-5 (zmarł: 21 VIII 2000...) szczegóły 
  Kuraszkiewicz Władysław
    zgon (alfabet autorów)
73.zgon: Mikołajczak Stanisław: Św. Pamięci Profesor Władysław Kuraszkiewicz. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 7-8 (zmarł: 10 III 1997, z fot. Władysława Kuraszkiewicza...) szczegóły 
74.zgon: Moszyński Leszek: Profesor Władysław Kuraszkiewicz - Człowiek i Nauczyciel. Wspomnienia trochę osobiste. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 26-38 (zmarł: 10 III 1997...) szczegóły 
75.zgon: Zagórski Zygmunt: O twórczości naukowej Profesora Władysława Kuraszkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 17-25 (zmarł: 10 III 1997...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Skibski Krzysztof: Frazeologizmy antropomorfizujące w poezji Ewy Lipskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 171-198  szczegóły 
77.artykuł: Skibski Krzysztof: Osobliwe przypadki antropomorfizacji w poezji Ewy Lipskiej - o potrzebie precyzyjnego ujęcia definicji terminu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 201-209  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łysiak Waldemar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Neologizmy słowotwórcze w publicystyce Waldemara Łysiaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 18-66  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Heksel Izabela: Animizacja w języku artystycznym Adama Mickiewicza (cz. 1). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 49-71  szczegóły 
80.artykuł: Heksel Izabela: Animizacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza (cz. 2). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 44-68  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojnacki Maciej: Wyrażenia grzecznościowe w "Panu Tadeuszu". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 117-131  szczegóły 
artykuł: Rybka Małgorzata: Uwag kilka o wypowiedzeniach pojedynczych w "Panu Tadeuszu". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 91-116  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Rybka Małgorzata: Ukształtowanie składniowo-stylistyczne powieści Czesława Miłosza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 191-232  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Onomastyka w oświeceniowych przeróbkach i przekładach satyr Mikołaja Boileau. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1994 t. 1 s. 75-84 (dot. utworów: ""Głupstwo", "Szlachetność", "Małżeństwo" oraz twórcz. J...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Słoboda Agnieszka: Imiesłowy u Norwida. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 139-150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Osiecka Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Sobczak Barbara: Językowy obraz człowieka w tekstach Agnieszki Osieckiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 7-48  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pawłowski Krzysztof
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: Wybrane leksykalne rara et curiosa "Listu z Indii" Krzysztofa Pawłowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 179-195  szczegóły 
  Pilch Jerzy
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nalepa Barbara: O składni i stylu powieści Jerzego Pilcha "Inne rozkosze". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 143-173  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nalepa Barbara: Kilka uwag o kształcie stylistyczno-składniowym powieści Jerzego Pilcha "Pod Mocnym Aniołem". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 81-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzki Andrzej: Świat zwierzęcy w "Psałterzu Dawidowym" Mikołaja Reja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1999 t. 6 s. 72-87  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rewers Renata: Hapaks legomena w "Zwierciadle" Mikołaja Reja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 147-170  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sedlak Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Giszczyńska Wanda Małgorzata: Elementy języka naukowego w idiostylu ks. Włodzimierza Sedlaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2000 t. 7 s. 31-43  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozaryn Dorota: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 312-315  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Mikołajczak Stanisław: Porównania w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2001 t. 8 s. 87-112  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczak Stanisław, Mikołajczakowa Bożena: Porównania w "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - nierocznicowe uwagi w stulecie wydania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1996 t. 3 s. 67-90  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Borak Arleta: Leksyka dotycząca uczuć w wybranych utworach Andrzeja Szczypiorskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 25-61  szczegóły 
  Szymborska Wisława
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgrzywa Jan: Stylizacja na mowę potoczną w wierszach Wisławy Szymborskiej "Terrorysta, on patrzy" i "W przytułku". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 167-192  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zgrzywa Jan: Stylizacja na mowę potoczną w wierszach Wisławy Szymborskiej "Terrorysta, on patrzy" i "W przytułku". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 167-192  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomaszewski Adam (1895-1945)
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chodera Janina: Pamięci Profesora Adama Tomaszewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 197-198 (spraw....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zimorowic Szymon
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Katarzyna: Metafory miłości w "Roksolankach" Szymona Zimorowica. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 215-235  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 255-260 ([rec. ks.:] Karel Komarek: Osobni imena v ceskych biblich. Olomouc 200...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Murmellius Johann
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 221-223  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojdak Piotr: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1997 t. 4 s. 249-253  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Botero Giovanni
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zierhoffer Karol: Zitalianizowane nazewnictwo obce w polskim przekładzie dzieła Giovanniego Botera "Le relazioni universali". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 102-110 (dot. polskiego przekładu: Relatiae powszechne abo nowiny pospolite pr...) szczegóły