Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia i Materiały Polonistyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Grochulska Anna: Współczesne metodologie literaturoznawcze a szkolny proces kształcenia literackiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 273-283  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Nawrocki Witold: Dramat historyczny lat 1948-1956 jako dyskurs legitymizujący władzę. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 57-76  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Śliwiński Marian: Paralelizm prądów klasycznych i romantycznych w syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 185-197  szczegóły 
4.artykuł: Winiarski Jerzy: Sytuacja młodego pokolenia w powieściowych fabułach doby przedlistopadowej. Kontekstualne tło utworów Elżbiety Jaraczewskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 9-23 (m.in.: Stanisław Bratkowski, Konstanty Gaszyński, Stanisław Jaszowski,...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Nawrocki Witold: Glosy do dziejów życia literackiego w PRL. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 143-164 (dot. ankiety z grudniowego numeru Twórczości z 1946 roku, w któ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bruska Danuta: "Dekada" (1917) jako dodatek do "Wiadomości Polskich" (1914-1919). Szkic monograficzny. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 131-141 (dodatek m.in. zawierał wiersze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Mucha Bogusław: Pisarze polscy w rosyjskim życiu literackim z lat 1801-1825. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 61-75  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Ożóg Zofia: "Srebrny paw, złoty jeż i gwiazdy w skarbonce". W pejzażu lirycznej mitologii nocy. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 105-122 (księżyc w poezji dla dzieci m.in.: Jan Brzechwa, Andrzej Bursa, Wanda ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kiełtyk-Zaborowska Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 87-103 (m.in.: Danuta Bieńkowska, Zofia Chądzyńska, Janusz Domagalik, Stanisła...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Ożóg Zofia: Motyw tęczy w poezji dla dzieci. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 121-130  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Piotrowski Wojciech: Jan Potocki jako bohater literacki. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 37-60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Nawrocki Witold: Wrzesień 1939 roku w literaturze. Próba systematyzacji topiki. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 77-96  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Piotrków Trybunalski (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 313-329  szczegóły 
14.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 415-429  szczegóły 
15.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 315-345  szczegóły 
16.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 231-235  szczegóły 
17.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 273-284  szczegóły 
18.artykuł: Frycie Stanisław: Z prac Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 179-184  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Fidelus Michał: Dwadzieścia lat działalności Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 131-136  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Bruska Danuta: Próba typologii odbioru liryki przez młodzież licealną. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 159-178  szczegóły 
21.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Niektóre analogie między analizą szkolną a literacką. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 391-398  szczegóły 
22.artykuł: Dróżdż Stanisław: Szkolna dydaktyka literatury wobec kierunków metodologicznych w literaturoznawstwie. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 147-157  szczegóły 
23.artykuł: Różycka Anna: Jak uczyć rozumieć i kochać poezję?. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 261-274  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Stępczyńska Anita: Jak uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, czyli o metodach aktywizujących w kształceniu polonistycznym. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 285-300  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
25.artykuł: Szturnoga Kinga: Uwagi o słowotwórstwie rzeczowników z formatami -anie, -enie w najstarszych przekładach psałterza. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 167-183 (dot. psałterza floriańskiego, krakowskiego, puławskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Buczkowski Leopold
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Intertekstualna mgławica ("Młody poeta w zamku" Leopolda Buczkowskiego). Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 57-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chróścielewski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
  Czuchnowski Marian
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrowolska Danuta: Wieś w żywiole polityki. Komizm "Pieniądza" Mariana Czuchnowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 199-206  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Raszewska-Klimas Agnieszka: Aluzyjność nazw własnych w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 215-225  szczegóły 
30.artykuł: Raszewska-Klimas Agnieszka: Funkcja nazw własnych w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 109-120  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Witold: "Geniusz sierocy" Marii Dąbrowskiej jako dramat dokumentarny. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 85-102  szczegóły 
  Dmowski Roman
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobrowolska Danuta: Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego. Obsesje nacjonalisty. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 51-56  szczegóły 
  Dobrowolski Stanisław Ryszard
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dróżdż Stanisław: Powieści rodzinne Hanny Malewskiej i Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 65-75  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycie Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Stanisław Frycie - badacz literatury i pedagog. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 185-212  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gala Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Jurkowski Marian: Profesor Sławomir Gala. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 431-436  szczegóły 
  Gołubiew Antoni
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dróżdż Stanisław: Narracja w "Bolesławie Chrobrym" Antoniego Gołubiewa. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 27-43  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Duk Józef: Dyskusja o poezji. Słonimski kontra Grochowiak (1961). Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 77-97  szczegóły 
38.artykuł: Duk Józef: Neologizmy w twórczości Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 69-79  szczegóły 
39.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
40.artykuł: Duk Józef: Reinterpretacje wyrażeń i zwrotów frazeologicznych w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 81-98  szczegóły 
41.artykuł: Duk Józef: Stylizacja na język potoczny w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 153-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaraczewska Elżbieta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Winiarski Jerzy: Sytuacja młodego pokolenia w powieściowych fabułach doby przedlistopadowej. Kontekstualne tło utworów Elżbiety Jaraczewskiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 9-23  szczegóły 
  Jurkowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Nawrocki Witold: Marian Jurkowski - językoznawca, tłumacz i popularyzator. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 285-295 (z wykazem prac...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Fidelus Michał: Wizerunek Jana Kochanowskiego w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 7-23  szczegóły 
  Korczak Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Kiełtyk Izabela: Obraz dziecka w twórczości beletrystycznej Janusza Korczaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 117-130  szczegóły 
  Korzeniowski Józef
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Bogusław: "Rewizor" Mikołaja Gogola i "Reputacja w miasteczku" Józefa Korzeniowskiego. Analiza komparatystyczna. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 53-63  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Piotrowski Wojciech: Dwór w twórczości literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 25-52  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Witold: "My i oni" - dylematy polsko-rosyjskie. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 13-23  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Zofia: Dziecko w poetyckiej przestrzeni "Zagapienia" Joanny Kulmowej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 123-129  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Makuszyński Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Cytat i jego funkcje w powieściach Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 43-56  szczegóły 
51.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Funkcje przypadku w powieściach dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 45-55  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Gwałt na "Szatanie...". Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 131-137  szczegóły 
  Malewska Hanna
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dróżdż Stanisław: Powieści rodzinne Hanny Malewskiej i Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 65-75  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Starnawski Jerzy: George Rapall Noyes (1873-1952) i jego wstęp do angielskiego wydania dzieł Mickiewicza. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 99-105  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Bogusław: O pokoju greckim w pałacu rosyjskiej księżnej. Nad wierszem Mickiewicza "Na pokój grecki w domu księżnej Zeneidy Wołkońskiej w Moskwie"StMtPln. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 9-14  szczegóły 
  Musierowicz Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Frycie Stanisław: O pisarstwie dla dzieci i młodzieży M. Musierowicz - pozornie znanym, lecz do końca nie rozpoznanym. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 139-153  szczegóły 
57.artykuł: Legomska Julia: DOM - przestrzeń Borejków. Na podstawie powieści Małgorzaty Musierowicz. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 139-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Witold: "Romans Teresy Hennert": próba innej lektury. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 31-41  szczegóły 
  Nawrocki Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Frycie Stanisław: Witold Nawrocki - historyk literatury i krytyk literacki. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 237-279  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Zofia: Jeszcze raz "W Weronie". O pejzażu "miasta poetyckiego" i jego przewodniku w wierszu Norwida. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 15-29  szczegóły 
  Nowakowski Zygmunt (ur. 1891)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Zygmunt Nowakowski - pisarz zapomniany. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 63-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olszewski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Pieczyńska-Gąsior Zdzisława: Zaklinanie otchłani. (Wybrane problemy warsztatu poetyckiego Józefa Olszewskiego). Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 103-129  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarlej Beata: Regionalne nazwy roślin w powieści E. Orzeszkowej "Nad Niemnem". Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 249-261  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polański Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Bibliografia prac Edwarda Polańskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 303-312  szczegóły 
65.artykuł: Żydek-Bednarczuk Urszula: Edward Polański językoznawca, dydaktyk, reformator polskiej ortografii. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 289-291 (z fot. Edwarda Polańskiego...) szczegóły 
  Potocki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Piotrowski Wojciech: Jan Potocki jako bohater literacki. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 37-60  szczegóły 
  Prus Bolesław
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sierszecka Anna: Słownictwo dotyczące nakryć głowy w "Lalce" Bolesława Prusa. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 237-247  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia. (Zbiory nie opublikowane). Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 19-36  szczegóły 
69.artykuł: Duk Józef: Motyw tragedii górskiej w liryce Juliana Przybosia. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 47-62  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duk Józef: Polemika o turpizm. Cz. II. Kontrataki turpistów (wypowiedzi prozą). Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 97-119  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ratajczak Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Frycie Stanisław: Poezja dla dzieci Józefa Ratajczaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 87-99  szczegóły 
  Rembek Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Chruszczyński Andrzej: Glosy do wizerunku Stanisława Rembeka w 100-lecie urodzin twórcy. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 77-85  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Barbara: Jeszcze jedno odczytanie "Chłopów" Reymonta. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 21-30  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Kudra Andrzej: Frazeologia w poezji Tadeusza Różewicza. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 343-349  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słonimski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Duk Józef: Dyskusja o poezji. Słonimski kontra Grochowiak (1961). Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 77-97  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Metafora inkwizycyjna. "Przybysz z Narbony" Juliana Stryjkowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 99-108  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Paroksyzm szaleństwa. ("Msza za miasto Arras" Andrzeja Szczypiorskiego). Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 9-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Roszkowska Anna: Kazimierz Przerwa-Tetmajer jako krytyk sztuki. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 31-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wysocka Felicja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Deptuchowa Ewa, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika: Profesor Felicja Wysocka. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 305-307 (biogr....) szczegóły 
80.artykuł: Wykaz prac Felicji Wysockiej. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 313-314  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
81.ikonografia: Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 303 (fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żukrowski Wojciech
    wywiady (alfabet autorów)
82.wywiad: Duczek Alicja: Wywiad z Wojciechem Żukrowskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 109-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Kiełtyk-Zaborowska Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 87-103 (m.in.: Gerhard Holtz-Baumer, Eino Koivistoinen, Luciana Martini, Miria...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Crucifixion. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 106 (podał do druku i koment.: Jerzy Starnawski: Nie znany w Polsce wiersz ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Rodzinne rytuały: zależności pomiędzy ojcem i córką w wybranych sztukach Szekspira. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 155-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Nawrocki Witold: "Gdzie jest moja ojczyzna?" czyli Czy istnienie narodu czeskiego jest rzeczą oczywistą? Część I. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 57-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hasek Jaroslav
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrocki Witold: "...dopiero przekład "Szwejka" na niemiecki odsłonił wartość Haska jego ziomkom". Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 165-184  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Danuta: Z problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 9-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Gogol' Nikolajj
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mucha Bogusław: "Rewizor" Mikołaja Gogola i "Reputacja w miasteczku" Józefa Korzeniowskiego. Analiza komparatystyczna. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 53-63  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Nawrocki Witold: Mity i stereotypy etniczne jako kulturowa motywacja agresji i odwetu. Serbski przypadek kulturowy. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 9-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Petrarca Francesco
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Zofia: Opowieść o miłości w sonecie Francesca Petrarki "Amor m'ha posto...". Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 25-35 (z tekstem sonetu w jęz. włoskim i polskim; w tł. Jalu Kurka...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Fronczewski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Strzemżalski Jacek: Aktor współczesny - Piotr Fronczewski. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 231-238  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Kuźnicka Joanna: Adaptacja filmowa literatury w dyskursie nauk humanistycznych. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 227-252  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzemżalski Jacek: "Billboard" albo gra w zabijanego po polsku. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 253-269  szczegóły