Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Saeculum Christianum
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Boryszewski Paweł: Saeculum Christianum 2000 nr 1 s. 279-282  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kobielus Stanisław: Krzyż jako Wieża strażnicza Kościoła - Winnicy. Saeculum Christianum 1996 nr 2 s. 117-128 (alegoryczny temat krzyża jako wieży strażniczej w ikonografii wczesnoc...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Latawiec Piotr: Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 109-124 (m.in. Wacław Boreyko, Józef Boskovic, Antoni Sebastian Dembowski, Wojc...) szczegóły 
4.artykuł: Ryś Grzegorz: Dwa oblicza polskiej religijności ludowej w średniowieczu. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 33-48 (m.in. na podstawie miraculorów, związanych z kultem popularnych święty...) szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hanakówna Lidia: Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: Duchowość polskiego średniowiecza. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 247-251  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecienie: uniwersalizm - europejskość - rodzimość. Saeculum Christianum 2001 nr 1 s. 89-99  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Walkusz Jan: Wpływ kontaktów ze środowiskiem literackim na twórczość pisarską polskiego duchowieństwa ziem zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Saeculum Christianum 2002 nr 1 s. 77-90 (dot. m.in. pisarzy polskich okresu Młodej Polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Makowski Tomasz: Mikołaj z Jadownik - przyczynek do religiności chłopskiej. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 57-64 (charakterystyka XV-wiecznego księgozbioru księdza Mikołaja Dobrki z Ja...) szczegóły 
9.artykuł: Mandziuk Józef: Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku. Saeculum Christianum 2003 nr 1 s. 53-80 (m.in. nt. literatury kaznodziejskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop Krzysztof R.: Saeculum Christianum 2000 nr 2 s. 261-264  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mandziuk Józef: Saeculum Christianum 1998 nr 1 s. 216-217  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Świętość kobiet w małżeństwie w Polsce XIII wieku w świetle źródeł hagiograficznych. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 21-31 (postacie kobiet według ich żywotów: św. Jadwiga Śląska, Anna - żona H...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grajewski Czesław: Antyfonarz Gnieźnieński ms. 94-97 z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Saeculum Christianum 2000 nr 1 s. 145-181  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drews Jan
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rok Bogdan: Jezuita Jan Drews (1646-1710) i jego modlitewnik dla peregrynatów. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 219-227 (analiza dzieła w oparciu o polski przekład Józefa Brzozowskiego pt.: ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Śpiewak Rafał: Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena. Saeculum Christianum 2001 r. 37 nr 2 s. 102-118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ocieski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Wrześniak Małgorzata: Pod urokiem starożytnego Rzymu. Saeculum Christianum 2003 nr 2 s. 177-198 (dot. pamiętników z podróży do Rzymu pisarza i Stanisława Reszki...) szczegóły 
  Oleśnicki Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Wojciechowski Teofil: Episkopat polski w czasach biskupstwa Zbigniewa Oleśnickiego. Saeculum Christianum 2003 nr 1 s. 23-51 (m.in. nt. pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Mandziuk Józef: Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 29-42  szczegóły 
19.artykuł: Olszewski Andrzej K.: W służbie Kościołowi, nauce i literaturze. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 9-13  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
20.zgon: Łach Jan: Odszedł wybitny uczony i humanista. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 23-24 (zmarł: XII 1993; przemówienie wygłoszone podczas mszy św. pogrzebowej ...) szczegóły 
21.zgon: Muszyński Henryk: Spotkamy się już po drugiej stronie życia. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 15-22 (zmarł: XII 1993; homilia wygłoszona podczas mszy św. pogrzebowej za du...) szczegóły 
22.zgon: Szlaga Jan Bernard: Spodobało sie Panu zmiażdżyć sługę swego cierpieniem. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 25-28  szczegóły 
  Potocki Stanisław Kostka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Gliński Waldemar: Oblicze światopoglądowe i obyczajowe Stanisława Kostki Potockiego (1755-1821). Saeculum Christianum 2002 nr 2 s. 205-226  szczegóły 
  Prus Bolesław
24.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Drexlerowa Anna M.: Compostella?. Saeculum Christianum 2003 nr 2 s. 49-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reszka Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Wrześniak Małgorzata: Pod urokiem starożytnego Rzymu. Saeculum Christianum 2003 nr 2 s. 177-198 (dot. pamiętników z podróży do Rzymu pisarza i Jana Ocieskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Fajfer Małgorzata: Nowminacje na wyższe stanowiska kościelne w korespondencji Jana Zamoyskiego w latach 1578-1588. Sprawa kardynalatu Jerzego Radziwiłła. Saeculum Christianum 1999 nr 1 s. 27-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kobielus Stanisław: Saeculum Christianum 1998 nr 2 s. 234-235  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum pt. "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 16 X 1997 r.. Saeculum Christianum 1998 nr 1 s. 225  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Saeculum Christianum 1995 nr 2 s. 248-251  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Stanula Emil: Widowiska w ocenie Ojców Kościoła. Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 7-16 (widowiska teatralne w ocenie m.in. Tertuliana i św. Augustyna...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Banaszak Marian: Kronikarski i hagiograficzny wizerunek biskupa we wczesnym średniowieczu polskim. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 9-18 (wizerunek biskupa - św. Wojciecha m.in. w świetle żywotów św. Wojciech...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Hasła osobowe (albańska)
  Teresa z Kalkuty święta *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Mandziuk Józef: Życie i dzieło bł. Teresy z Kalkuty. Saeculum Christianum 2003 nr 2 s. 229-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Russell Bertrand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Kuraciński Edward: Bertrand Russell a współczesne modele życia społeczno-politycznego. Saeculum Christianum 2003 nr 2 s. 243-257  szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Saeculum Christianum 2002 nr 1 s. 229-233 (rec. ks.: Peter Ackroyd: The Life of Thomas More. New York-London-Toro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernard z Clairvaux święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Nowiński Janusz: Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 258-260 ([rec. ks.:] Arno Paffrath: Bernhard von Clairvaux 2. Die Darstellung d...) szczegóły 
  Malraux Andre
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobielus Stanisław: Sztuka i sacrum. Kilka uwag na marginesie lektury Andre Malraux "Przemiana bogów" ["Nadprzyrodzone"]. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 155-160  szczegóły 
  Maritain Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Grzybowski Jacek: Jacques Maritain i Sobór Watykański II. Saeculum Christianum 2003 nr 1 s. 135-153  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stanula Emil: Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 271-272 (rec. przekładu na jęz. niemiecki: Basilius von Caesarea: Briefe. Dritt...) szczegóły 
  Klemens Aleksandryjski święty *
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klibengajtis Tomasz: Zagadnienie nadziei w "Stromatach" Klemensa Aleksandryjskiego. Saeculum Christianum 1998 nr 2 s. 5-26  szczegóły 
  Origenes *
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinkowski Stanisław: Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, VI, 45/23/233, komentarz filologiczny. Saeculum Christianum 1995 nr 2 s. 203-204  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stanula Emil: Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 269-270 (rec. przekładu na jęz. niemiecki: Origenes: Der Kommentar zum Evangeli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Casas Bartolome de las
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Dziuba Andrzej F.: Bartłomiej de Las Casas a "Leyes Nyevas de Indias". Saeculum Christianum 1999 nr 2 s. 33-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołosowski Tadeusz: Prawo do własności i sposób jej użytkowania w świetle "De Nabuthe Iesraelita" św. Ambrożego z Mediolanu. Saeculum Christianum 2002 nr 1 s. 27-35  szczegóły 
  Augustyn święty *
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Perszko Piotr: Miłość jako podstawowa zasada życia chrześcijańskiego w "De civitate Dei" św. Augustyna. Saeculum Christianum 1998 nr 1 s.17-42  szczegóły 
  Cezary z Arles święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Działalność polityczno-społeczna biskupa Cezarego z Arles. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 55-64  szczegóły 
46.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Nauczanie biskupa Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej. Saeculum Christianum 1999 nr 2 s. 5-15  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Nawrocka Anna: Religia i wróżbiarstwo w koncepcji Cycerona. Saeculum Christianum 1995 nr 2 s. 7-21  szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Strękowski Stanisław: Wolność człowieka w aspekcie moralnym i ascetycznym według Tertuliana. Uwagi Literackie. Saeculum Christianum 2001 nr 1 s. 15-22  szczegóły