Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kosecki Krzysztof: Jurij Lotman's System and Ronald Langacker's Cognitive Grammar: Points in Common. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1992 z. 26 s. 81-94 (nt. podobieństwa pomiędzy językiem poetyckim a językiem naturalnym or...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Cap Piotr: Metaphor and Manipulation. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1997 z. 36 s. 217-224  szczegóły 
3.artykuł: Jachimowska Katarzyna: Barokowość współczesnych tekstów telewizyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 19-31  szczegóły 
4.artykuł: Kwiatkowska Alina: Some remarks concerning "poetic language". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 27-38  szczegóły 
5.artykuł: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara: Prototypes, stereotypes, and types. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1994 z. 31 s. 5-25  szczegóły 
6.artykuł: Machnicka Violetta: Niektóre błędy i usterki leksykalne oraz frazeologiczne w łódzkiej prasie codziennej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 41-51  szczegóły 
7.artykuł: Mączyńska Małgorzata: Funkcja perswazyjna tekstów publicystycznych (w artykułach z lat 1990-1993 zamieszczanych w "Niedzieli"). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 33-46  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
10.artykuł: Samsonowicz Henryk: Tematyka piśmiennictwa polskiego w późnym średniowieczu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 129-35  szczegóły 
11.artykuł: Skubalanka Teresa: O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 145-58 (głównie na podst. tekstów w antologii pieśni religijnych oraz w "Chres...) szczegóły 
12.artykuł: Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w piśmiennictwie i języku polskim (od czasów najdawniejszych do końca XV w.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 363-373  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Kosyl Czesław: Obce nazwy osobowe w polskiej literaturze pięknej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 149-156 (m.in. w twórcz.: Andrzej Strug, Ewa Szelburg-Zarembina, Julian Tuwim, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Włodarczyk Anna: Słownictwo angielskie w "Nowym słowniku poprawnej polszczyzny". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 39-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Tomaszewska Sławomira: Elementy humoru w dziecięcej twórczości językowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 33 s. 73-89  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Wykaz prac magisterskich z zakresu językoznawstwa polonistycznego ukończonych w latach 1996-2000 na Uniwersytecie Łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 143-162  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łódź (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 105-141 (m.in. biogramy uczonych, którzy uczestniczyli w tworzeniu i kształtowa...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek, Staszewska Zdzisława: Fleksja "Modlitw Wacława". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 159-172  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Zenon: Szesnastowieczny tekst kresowy w dzisiejszym odbiorze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 83-94  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bańkowski Andrzej: O wariantywności zapisów nazw własnych w "Kronice wielkopolskiej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 5-13  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Staszewska Zdzisława: Grupy spółgłoskowe w "Modlitwach Wacława". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 34 s. 85-101  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Bohemizmy leksykalne w piętnastowiecznej części "Psałterza floriańskiego". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 51-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena: "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej po słoweńsku - problemy translacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 33 s. 65-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Dzióbałtowska Urszula: O języku i stylu poezji Jana Kasprowicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 33 s. 3-19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leonard z Bończy *
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Różycka Izabela: Nazwy własne obcego pochodzenia w "Historii Aleksandra" z 1510 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 255-264  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Analiza stylistyczna nazewnictwa w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 303-310  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machnicka Violetta: Uwagi o słownictwie "Kronik" Bolesława Prusa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 53-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świętosławska Teresa: O stylu językowym Zagłoby w "Ogniem i mieczem" (w 110. rocznicę Sienkiewiczowskiego arcydzieła). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1996 z. 35 s. 29-37  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Masłocha Dorota: Obraz wilka w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 75-88  szczegóły 
  Staff Leopold
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fendor Anna Magdalena: Rola rytmicznej i intonacyjnej struktury zdania w procesie tworzenia poezji na przykładzie "Wikliny" Leopolda Staffa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 11-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wujek Jakub
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Dzióbałtowska Urszula: O języku i poezji Jerzego Żuławskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 33 s. 21-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Jaroszewska Teresa: Materiaux pour l'histoire du vocabulaire theatral et litteraire francais au XVI siecle. Nouvelles datations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 13-31  szczegóły 
34.artykuł: Jaroszewska Teresa: Z dziejów rywalizacji łaciny i języka ojczystego szesnastowiecznej Francji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 125-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
35.artykuł: Moszyński Leszek: Jeden werset staropolskiego przekładu Psałterza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 103-109 (dot. wersetu 11 psalmu według Septuaginty 28...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Kotoshikhin Grigorijj
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kamińska Anna: Slovoobrazovanie imen lic s suffiksami - (n) i - shhik v russkom jazyke XVII veka. Na materiale memuarov Kotoshikhina "O Rossii v carstvovanie Alekseja Mikhajjlovicha". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 89-100  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna: Slovoobrazovanie imen lic s suffiksami -(n)ik i -shhik v russkom jazyke XVII veka (na materiale memuarov Kotoshikhina "O Rossii v carstvovanie Alekseja Mikhajjlovicha). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2002 z. 42 s. 89-100  szczegóły 
  Ozerov Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Popov Konstantin: Khudozhestvennoe vremja i prostranstvo v poehzii L'va Ozerova. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 47-65  szczegóły 
  Zoshhenko Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Manifestowanie się nowomowy w tekstach Michaiła Zoszczenki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1996 z. 35 s. 87-98  szczegóły 
39.artykuł: Wierzbiński Jarosław: Typowe i niekonwencjonalne kontrasty leksykalne w utworach Michaiła Zoszczenki (Uwagi wstępne). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 39 s. 95-101  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzbiński Jarosław: Projekcja "Ruskiej Prawdy" w "Niebieskiej księdze" Michała Zoszczenki. Aspekt lingwistyczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1995 z. 33 s. 91-99  szczegóły