Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dialogue and Universalism
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mythos and logos. How to regain the "love of wisdom". Dialogue and Universalism 2001 nr 7/8 s. 5-14 (plan konferencji...) szczegóły 
artykuł: Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Allesch Christian G.: Aesthetic Experience in the Age of Globalization. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 95-102 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
3.artykuł: Cascardi Anthony J.: Heidegger, Adorno, and the Persistence of Romanticism. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 13-22 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
4.artykuł: Dziemidok Bohdan: Art, Cultural National Identity and Globalization. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 83-93 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
5.artykuł: Erjavec Ales: Adorno and / with Heidegger: From Modernism to Postmodernism. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 53-65 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
6.artykuł: Huhn Tom: Heidegger, Adorno, and Mimesis. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 43-52 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
7.artykuł: Lorenc Włodzimierz: Postphenomenological critique of humanism (Heidegger, Levinas, Derrida) and universalism. Dialogue and Universalism 1995 nr 4 s. 104-113  szczegóły 
8.artykuł: Milchman Alan, Rosenberg Alan: Confronting the Paradox of Postmodernism and the Holocaust. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 51-74  szczegóły 
9.artykuł: Milchman Alan, Rosenberg Alan: The Need for Philosophy to Confront the Holocaust as a Transformational Event. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 65-80  szczegóły 
10.artykuł: Mul Jos de: Hegel, Heidegger, Adorno, and the Ends of Art. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 23-41 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
11.artykuł: Paetzold Heinz: Adorno and Heidegger in / ouside Postmodern Culture. Dialogue and Universalism 2003 nr 11/12 s. 67-81 (referat wygłoszony na międzynarodowej sesji naukowej "Aesthetics in th...) szczegóły 
12.artykuł: Wolin Richard: The ethical-political implications of postmodernism. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 37-41  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Elders Fons: Dialogue and meaning. A humanist can be recognised by his or her willingness for dialogue. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 27-40 (przemiany zastosowania formy dialogu w różnych epokach historycznych -...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Jay Martin: Returning the gaze: the American response to the French critique of ocularcentrism. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 53-68 (różne szkoły badań sztuk wizualnych (m.in. strukturalizm, postmoderniz...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Pietruska-Madej Elżbieta: Creativity, art and science. Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 35-51 (dot. związków między naukami ścisłymi a sztuką w kontekście filozofii ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ciechanowiecki Jan: Nieśwież: an international centre of culture in Belarus (From the sixteenth to the twentieth century). Dialogue and Universalism 1996 nr 10 s. 91-103 (m.in. nt. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Urszuli Radziwiłłowej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Janion Maria: Romanticism and the Beginning of the Modern World. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 45-66  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: The Wit Stwosz Foundation - Promoter of European Initiative. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 31-32 (o działalności fundacji z wykazem najważniejszych publikacji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Dowgiałło Jan: The Chair for Polish Studies at the Hebrew University. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 173-182  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bauman Janina
    proza (alfabet tytułów)
21.proza: Bauman Janina: [Winter in the morning, fragm.:] Seen from yhe window: Memories of the Warsaw Ghetto Uprising. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 55-57  szczegóły 
  Bieńkowska Danuta
    proza (alfabet tytułów)
22.proza: Bieńkowska Danuta: Close encounters. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 229-232 (rozważania osobiste nt. Janusza Korczaka...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Hen Józef: The Jester - the Great Man. Dialogue and Universalism 1999 nr 5/6 s. 93-109 (biografia i twórczość...) szczegóły 
24.artykuł: Jasion Jan Teofil: Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941). A Bibliography of Works in Languages Other than Polish. Dialogue and Universalism 1999 nr 5/6 s. 111-116 (Bibliografia dzieł Tadeusza Boya-Żeleńskiego i opracowań o twórczości ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Edelman Marek
    proza (alfabet tytułów)
25.proza: Edelman Marek: [Strażnilk, fragm.:] The Uprising. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 51-53  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
26.tekst paraliteracki: Edelman Marek: Appeal to All the Leaders of Palestinian Military, Paramilitary and Guerilla Organizations - to All the Soldiers of Palestinian Militant Groups. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s.  szczegóły 
27.tekst paraliteracki: Edelman Marek: "Life is One for Eternity... Both you and the State of Israel have to radically change your attitude" (Appeal to All the Leaders of Palestinian Military, Paramilitary and Guerilla Organizations - to All the Soldiers of Palestinian Militant Groups). Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 9-10 (z notą o M. Edelmanie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Kuroń Jacek: Life is Most Important (Marek Edelman: A Physician, Social Activist, Commander). Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 11-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ficowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
29.wiersz: Ficowski Jerzy: 5.8.1942 (In memory of Janusz Korczak). Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 7-8 (z not., reprod. portr. Janusza Korczaka s. 6...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grześczak Marian
    proza (alfabet tytułów)
30.proza: Grześczak Marian: The paradox of imagination. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 215-217 (esej nt. dziecka i dorosłego w optyce Janusza Korczaka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hen Józef
    proza (alfabet tytułów)
31.proza: Hen Józef: A night in february, a night in may. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 219-224 (rozważania osobiste nt. Janusza Korczaka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kabatc Eugeniusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
32.tekst paraliteracki: Kabatc Eugeniusz: On the Spirituality of Art. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 71-74 (nt. związków między wiarą, nadzieją a sztuką; zawiera również komentar...) szczegóły 
  Klukowski Zygmunt
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rakowski Mieczysław F.: Five zloty for a Jew. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 143-144  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
34.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Introductory remakes. Dialogue and Universalism 1995 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
35.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Józef Tischner. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 127-129 (wspomn....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Kuczyński Janusz: The domestication of the Earth. An interpretation of Leszek Kołakowski's project of metanoia. Dialogue and Universalism 1996 nr 8/9 s. 159-183 (z art. wstępnym red.: Leszek Kołakowski's school of civilizational sur...) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
37.proza: Konwicki Tadeusz: Wich Way. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 91-94  szczegóły 
  Korczak Janusz
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Korczak Janusz: Tete-a-tete with God [z tego cyklu:] A dedication. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 72-73  szczegóły 
39.proza: Korczak Janusz: Tete-a-tete with God [z tego cyklu:] A prayer of an old man. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 71-72  szczegóły 
40.proza: Korczak Janusz: Tete-a-tete with God [z tego cyklu:] A prayer of contemplation. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 68-70  szczegóły 
41.proza: Korczak Janusz: Tete-a-tete with God [z tego cyklu:] The prayer of a lad. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 68  szczegóły 
42.proza: What has he left to us? From the Writings of Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 199-215 (m.in. fragm. wspomn....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
43.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: It simply must be understood. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 62-64  szczegóły 
44.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: Sienna, Śliska, Twarda (ghetto streets). Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 65-67  szczegóły 
45.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: The ambitious educator. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 50-54  szczegóły 
46.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: The education of the educator by the child. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 55-56  szczegóły 
47.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: The mother thinks... and thinks - and does not know. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 57-59  szczegóły 
48.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: Theory vis-a-vis practice. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 47-50  szczegóły 
49.tekst paraliteracki: Korczak Janusz: Two coffins (on Smocza and Śliska streets). Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 59-61  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasita Ryszard: Theoretician with a Practitiner's Soul. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 127-132  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasita Ryszard: About "a man of a solidarity path". Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 93-97  szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Theoretician with a Practitiner's Soul. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 127-132  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Akavia Miriam: Israeli Writers Translate and Write about Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 105-110 (nt. recepcji twórczości i idei korczakowskiej w Izraelu...) szczegóły 
53.artykuł: Balcerak Józef: Janusz Korczak, editor. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 29-41 (dot. działalności jako redaktora "Małego Przeglądu"...) szczegóły 
54.artykuł: Bauman Zygmunt: Childhood of Human Dignity. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 93-103  szczegóły 
55.artykuł: Beiner Friedhelm: Korczak's Pedagogy of Respect (Some basic concepts). Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 143-150  szczegóły 
56.artykuł: Bettelheim Bruno: Janusz Korczak: A Tale for Our Time. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 27-32  szczegóły 
57.artykuł: Bińczycka Jadwiga: Janusz Korczak and Children's Right. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 127-134  szczegóły 
58.artykuł: Dauzenroth Erich: Janusz Korczak's "Opera Omnia" in the German Language. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 195  szczegóły 
59.artykuł: Eden Shewach: The Hebrew Scientific Edition of Janusz Korczak's Work. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 193-194  szczegóły 
60.artykuł: Eden Shewach: The Impact of Korczak on Pedagogy in Israel. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 153-163 (nt. wpływu twórczości Janusza Korczaka na pedagogikę w Izraelu; także ...) szczegóły 
61.artykuł: Falkowska Maria: Calendar of Life and Work of Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 181-187  szczegóły 
62.artykuł: Głowiński Michał: Janusz Korczak - Man of Letters. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 75-77  szczegóły 
63.artykuł: Hartblay Scott: The Triumph and Tragedy of Janusz Korczak: A Lesson in Humanity and Inhumanity. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 111-118  szczegóły 
64.artykuł: Hartman Sven G.: Janusz Korczak and "The Century of the Child". Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 135-142 (o wpływie poglądów Ellen Key na twórczość Janusza Korczka...) szczegóły 
65.artykuł: Jankowski Michał C.: Janusz Korczak: The Old Doctor and a Young Society of All Good and Wise People. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 133-142  szczegóły 
66.artykuł: Janusz Korczak - universal significance of his work and martyrdom. Dialogue and Universalism 1997 nr 5/6 s. 198-199 (nota nt. przygotowywanego numeru specjalnego czasopisma Dialogue an...) szczegóły 
67.artykuł: Kamińska Monika: Interpreting Janusz Korczak's Ideas in the Context of Philosophy of Emmanuel Levinas. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 119-122  szczegóły 
68.artykuł: Kulawiec Edwin P.: Janusz Korczak in the U.S.. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 165-167 (nt. recepcji twórczości Janusza Korczaka w Stanach Zjednoczonych...) szczegóły 
69.artykuł: Lewin Aleksander: Information on the Project of an Edition of all of the Writings by Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 191-192  szczegóły 
70.artykuł: Lewin Aleksander: The Wanderings of Ideas or a Model of Humanity? (The peculiarity of the reception of Janusz Korczak's life work). Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 11-24  szczegóły 
71.artykuł: Lewin Aleksander: Tracing the Pedagogic Thought of Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 119-125  szczegóły 
72.artykuł: Lewińska Maria: And others. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 43-45 (dot. okoliczności śmierci w Treblince...) szczegóły 
73.artykuł: Mencwel Andrzej: Janusz Korczak's Thought: The Living Solution. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 43-51  szczegóły 
74.artykuł: Mencwel Andrzej: Korczak's Work Against Modern-day Thought Trends and Cultural Dilemas. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 89-92  szczegóły 
75.artykuł: Miłosz Czesław: Personal Gratitude to Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 87-89  szczegóły 
76.artykuł: Newerly Igor: A man you can trust. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 21-27 (dot. wszechstronności zainteresowań i stosunku do dziecka w pismach i ...) szczegóły 
77.artykuł: Ravenscroft Kelvin: The passionate self. The spirituality of Janusz Korczak and its meaning for the modern world. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 161-177 (omówienie projektu zajęć akademickich "Perspectives on the Holocaust" ...) szczegóły 
78.artykuł: Rotem Yaacov: A Clinician without a Clinic. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 113-117 (nt. Korczaka jako doktora-pedagoga...) szczegóły 
79.artykuł: Rudnicki Marek: The final road. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 227-230 (wspomn. dot. wywózki Janusza Korczaka z dziećmi do Treblinki...) szczegóły 
80.artykuł: Starczewska Krystyna: The Religious Consciousness of Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 53-71 (na podstawie twórczości...) szczegóły 
81.artykuł: Twardowski Jan: Childless Father of an Uncountable Number of Other People's Childern. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 83-85  szczegóły 
82.artykuł: Wasita Ryszard: Foreign trannslations and books about Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 173-177 (omówienie...) szczegóły 
83.artykuł: Wasita Ryszard: Polish Writers about Janusz Korczak. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 75-77  szczegóły 
84.artykuł: Wojnowska Bożena: Janusz Korczak - a dialogic personality. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 129-153 (dot. dialogu i dialogiczności w pismach pedagogicznych, publicystyczny...) szczegóły 
85.artykuł: Wołoszyn Stefan: Janusz Korczak among the Great Moral Authorities of Mankind. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 33-39  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: International Conference: Korczak - a new antropology of education, Warsaw, September 19-21 2002. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 123-125 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Korczak - a new antropology of education. Dialogue and Universalism 2001 nr 11/12 s. 143-145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: The Greatest Polish-Jewish Educator: Our Contemporary Hope for the World. Dialogue and Universalism 2003 nr 6 s. 83-87  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frost Shimon: "Children of the Bible" - Janusz Korczak's Midrash: its History, Contents and Ideas. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 97-102  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Edlinger Volker, Hersch Jeanne: Conversation about "King Matt". Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 105-109 (z notą o Jeanne Hersch...) szczegóły 
artykuł: Prorok Leszek: Is the saga of King Matt a utopia?. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 103-113  szczegóły 
artykuł: Schoenfeldt Sybil: How "King Matt I" arrived in West Germany. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 199  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
89.kult: Ciesielska Marta: Korczakianum - Towards the Sources. Dialogue and Universalism 1997 nr 9/10 s. 189-190 (nt. utworzenia i działalności Ośrodka Dokumentacji i Badań "Korczakian...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
90.proza: Tete-a-tete with God [z tego cyklu:] A prayer of reconciliation. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 70-71  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
91.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Artificial intelligence as experimental philosophy. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 5-11  szczegóły 
92.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Biology's development. Over the years leading up to 2040. A forecast.. Dialogue and Universalism 2001 nr 3 s. 71-79 (z komentarzem: Adama Urbanka pt. " The future of biology and the futur...) szczegóły 
93.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Flashing forward. Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 17-26  szczegóły 
94.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: On Wisdom. Dialogue and Universalism 2000 nr 11 s. 67-77  szczegóły 
95.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Technogenic Civilization. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 67-82  szczegóły 
96.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: The Fate of Life on Earth. Dialogue and Universalism 2000 nr 12 s. 113-120  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: A New Year, a New Century, a New Milennium. Optimism, dialogue, universalism. Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 147-165 (dot. futurologii Lema; szerzej o tekstach publikowanych w Dialogue ...) szczegóły 
98.artykuł: Graefrath Bernd: Lem's Pessimism. Dialogue and Universalism 2000 nr 12 s. 121-124  szczegóły 
99.artykuł: Ziołkowski Krzysztof: Stanisław Lem's writings and space research. Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 27-33 (dot. futurologii Lema wobec najnowszych badań kosmosu; szerzej o tekst...) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Friszke Andrzej: Jan Józef Lipski: a positivistic romantic. Dialogue and Universalism 1995 nr 11/12 s. 83-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marianowicz Antoni
    proza (alfabet tytułów)
101.proza: Marianowicz Antoni: The Death of my Father. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 75-80 (wspomnienia...) szczegóły 
  Mencwel Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
102.proza: Mencwel Andrzej: Jottings. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 225-227 (rozważania osobiste nt. Janusza Korczaka...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
103.wiersz: Mickiewicz Adam: Oda do młodości = Ode to youth. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 21-23 (tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Nowak Marek: Our Polish Romantic Bards and the Philospopher's Stone. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 171-187 (nt. wątków mistycznych, hermetycznych i ezoterycznych w twórczości Ad...) szczegóły 
105.artykuł: Nowak Marek: The Gospel and the Just Society: Mickiewicz as a Source of 'Jubilee 2000'. Dialogue and Universalism 2000 nr 11 s. 29-36  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pieróg Stanisław: Messianism in Mickiewicz's "Paris Lectures". Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 31-34 (z fragm. wykładów przetłumaczonych na język angielski na s. 35-44...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Nowak Marek: Our Polish Romantic Bards and the Philospopher's Stone. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 171-187 (nt. wątków mistycznych, hermetycznych i ezoterycznych w twórczości Ad...) szczegóły 
  Szajna Józef
    proza (alfabet tytułów)
108.proza: Szajna Józef: Memories Old and New. A Testimony. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 69-70 (wspomnienia...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zięba Maciej: An average Polish biography?. Dialogue and Universalism 1997 nr 7/8 11-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Inada Kenneth K.: A Theory of Oriental Aesthetics - A Prolegomenon. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Mitscherling Jeff: The metaphysics of early posmodern fiction and the human ideal of a meaningful existence. Dialogue and Universalism 1996 nr 7 s. 31-41 (postmodernizm w literaturze, dot. m.in. twórczości Johna Wyndhama, Kur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: Mythos and logos. How to regain the "love of wisdom". Dialogue and Universalism 2001 nr 7/8 s. 5-14 (plan konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Oisteanu Andrei: The beauty and teh erotic binding of the beast. A mythological approach to feminism. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 95-106 (motyw człowieka i bestii - od greckiego mitu o Ariadnie, Tezeuszu i Mi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Nin Anais
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Aller Johanna E. van: A dialogue between Nin and de Beauvoir. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 41-52 (zestawienie osobowości i poglądów Simone de Beauvoir i Anais Nin przy ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Ronen Shoshana: Nietzsche and Wittgenstein. On truth, perspectivism and certainty. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 97-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Historia literatury (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Kuang-ming Wu: Beauty in Thinking - Aesthetic Character of Chinese Argumentation. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 37-49  szczegóły 
117.artykuł: Poskaite Loreta: The Problem of Identity and Difference in Classical Chinese Philosophy. Dialogue and Universalism 2003 nr 1/2 s. 177-1997  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Literatura współczesna (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Jianping Gao: The "Aesthetics Craze" in China - its cause and significance. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 27-35 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Zagadnienia specjalne (chińska) / Tematy, motywy (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Pajin Dusan: Environmental aesthetics and Chinese gardens. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 51-65 (nt. ogrodu chińskiego m.in. w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Konfucjusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Madison G. B.: China in Globalizing World. Reconciling the Universal with the Particular. Dialogue and Universalism 2002 nr 11/12 s. 51-79 (m.in. o pojęciu uniwersalności w kontekście filozofii Konfucjusza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
121.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Categorical imperative of dialogue and universal spiritual regeneration (Address before the Latin American Parliament, Sao Paulo, Brazil, 19 September 1996). Dialogue and Universalism 1997 nr 5/6 s. 43-49  szczegóły 
122.tekst paraliteracki: Havel Vaclav: Europe as task. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 9-17  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
123.artykuł: Anderson Albert A.: The essence of universalizm. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 173-184  szczegóły 
124.artykuł: Kuczyński Janusz: Interpreting president Havel: dialogue and universalism as the meanig of Europe and the world. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 185-205  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beauvoir Simone de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Aller Johanna E. van: A dialogue between Nin and de Beauvoir. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 41-52 (zestawienie osobowości i poglądów Simone de Beauvoir i Anais Nin przy ...) szczegóły 
  Foucault Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Batkin Norton: Conceptualizing the history of the contemporary museum: on Foucault and Benjamin. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 43-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Hasła szczegółowe (grecka nowożytna) / Hasła osobowe (grecka nowożytna)
  Kazantzakis Nikos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Karampetsos E.D.: Kazantzakis and universalist culture. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 80-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Kellogg Frederic R.: The place of responsibility in the philosophy of law. Dialogue and Universalism 1995 nr 11/12 s. 119-123  szczegóły 
129.artykuł: Korab-Karpowicz Włodzimierz J.: On the Power of Virtue: Universalism of Plato's Political Philosophy. Dialogue and Universalism 2003 nr 7/8 s. 135-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Andrijauskas Antanas: Specific Features of Traditional Japanese Medieval Aesthetics. Dialogue and Universalism 2003 nr 1/2 s. 199-220  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Benjamin Walter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Batkin Norton: Conceptualizing the history of the contemporary museum: on Foucault and Benjamin. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 43-51  szczegóły 
132.artykuł: Mali Joseph: Dialectical Enchantment: The Modern Mythology of Walter Benjamin. Dialogue and Universalism 1999 nr 3/4 s. 49-64  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Pajin Dusan: Goethe and the Universalism of Science. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 107-115  szczegóły 
nawiązanie: Jankowski Michał C.: A Plea for a Concert of All the Sciences. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 119-121 (z notą od red....) szczegóły 
nawiązanie: Krajewski Władysław: Goethe and Science. Comments to the Article by Dusan Pajin. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 117-118  szczegóły 
  Mann Thomas
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyński Janusz: "Dokctor Faustus". The Essence and "Culturalization" of Fascism. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 75-101  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Kaniowski Władysław: European Culture in the Writings of Friedrich Nietzsche and Universalism. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 103-122  szczegóły 
136.artykuł: McGraw John: The procto-eco-philosophy of Friedrich Nietzsche. Dialogue and Universalism 1995 nr 1 s. 51-66  szczegóły 
137.artykuł: Ronen Shoshana: Nietzsche and Wittgenstein. On truth, perspectivism and certainty. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 97-115  szczegóły 
138.artykuł: Ronen Shoshana: Three Types of Jewish Existence in Nietzsche's Philosophy. Dialogue and Universalism 1999 nr 3/4 s. 107-121  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    wiersze (alfabet tytułów)
139.wiersz: Schiller Friedrich: An die Freude = Hymn to Joy. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 18-19 (tekst równoległy niemiecki i angielski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Akavia Miriam: Bridges of words. Dialogue and Universalism 2001 nr 5/6 s. 39-44 (dot. związków między literaturą nowohebrajską i polską; szerzej o roli...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Amiel Irit
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Amiel Irit: Delayed. Dialogue and Universalism 2001 nr 9/10 s. 19  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Mankovskaya Nadia: Russian simulacrum: aesthetic theory and artistic practice. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 201-205 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Kasia Andrzej: Dostoevski and the Polish Pope. Dialogue and Universalism 2002 nr 6/7 s. 91-92 (nt. przemyśleń i przewidywań pisarza w kontekście pontyfikatu Jana Paw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Dupkala Rudolf: Rationality and Faith in the History of Slovak Philosophy. Dialogue and Universalism 2002 nr 8/10 s. 51-67 (dot. m.in.: Peter Kellner-Hostinsky, Alexander Spesz, Samuel Stefan Os...) szczegóły 
145.artykuł: Muenz Teodor: Reason and Faith in Slovak Enlightenment Philosophy. Dialogue and Universalism 2002 nr 8/10 s. 19-31 (dot.: Jan Karlovsky, Augustin Dolezal, Josef Bencur, Pavol Mako, Andre...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Schuon Frithjof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Uzdavinys Algis: Approach to Philosophy, Theology, and Metaphysics: Frothjof Schuon and Neoplatonic Tradition. Dialogue and Universalism 2003 nr 1/2 s. 139-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
147.tekst paraliteracki: Eco Umberto: University and mass media. Dialogue and Universalism 1997 nr 5/6 s. 107-114 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Yaron Kalman: Dialogue and humanism in the teaching of Martin Buber. Dialogue and Universalism 1996 nr 5/6 s. 73-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Literatura współczesna (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Opara Chioma: The ineligible trammels. Towards a paradigm for woman consciousness in African litterature. Dialogue and Universalism 1995 nr 4 s. 104-113  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Osundare Niyi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Duruoha S. I.: From the Rural to the Universal. The Poetic Journey of Niyi Osundare. Dialogue and Universalism 2002 nr 1/2 s. 51-62  szczegóły 
  Thiong'o Ngugi wa
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Opara Chioma: The universalistic thought in Ngugi wa Thiong'o's "Devil on the cross". Dialogue and Universalism 2002 nr 1/2 s. 39-50  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Byrski Maria Krzysztof: "The Arithmetic" of Hinduism. Dialogue and Universalism 1997 nr 11/12 s. 125-139 (nt. roli matematyki w indyjskiej tradycji religijnej i filozoficznej ...) szczegóły 
153.artykuł: Sukla A.C.: Aesthetics as mass culture in Indian Antiquity. Rasa, Srngara and Srngara Rasa. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 91-99 (nt. roli dramatu w Indiach w 4 w. p.n.e....) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Tagore Rabindranath
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Ray Sitansu: Tagore on music aesthetics and aesthetics of Tagore music: Indian in form, universal in spirit. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 101-114  szczegóły 
  Vidyapati Thakur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Rakesh R.D.: The aesthetics of Vidyapati's lyrics. Dialogue and Universalism 1997 nr 3/4 s. 135-143  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Wajda Andrzej*
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
156.tekst paraliteracki: Wajda Andrzej*: Andrzej Wajda's Speech at the Oscar Award Ceremony. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 13 (Los Angeles, 26 III 2000...) szczegóły 
157.tekst paraliteracki: Wajda Andrzej*: My Place Was Here. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 17-29  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Andrzej Wajda: Visualizing history's absurdities and its meanings. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 12 (art. z okazji przyznania Andrzejowi Wajdzie Oscara; podp. The Editor...) szczegóły 
159.artykuł: Spielberg Steven: Mr. Steven Spielberg's support letter for Poland's Andrzej Wajda. Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 s. 15-16 (tekst listu Stevena Spielberga do American Academy of Motion Picture A...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
160.ikonografia: Dialogue and Universalism 2000 nr 9/10 wkł. (fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Warszawa: Teatr Żydowski im. E.R. Kamińskiej
    artykuły (alfabet autorów)
161.artykuł: Friedman Michał: The Present Image of the Jewish Theater in Warsaw. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 125-126  szczegóły 
162.artykuł: Szymon Szurmiej: Manager and Art Director of the Jewish Theater. Dialogue and Universalism 2003 nr 3/4 s. 127  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hoffman Jerzy: Director's Statement. Dialogue and Universalism 1999 nr 1/2 s. 187-188 (z notą biograficzną i filmografią Jerzego Hoffmana, s. 189...) szczegóły 
artykuł: Kuczyński Janusz: On Jerzy Hoffman's "With fire and sword" (Included in the research plan and draft of the special session of the Second European Congress of Dialogue and Universalism, Auditorium Maximum, Warsaw University, 20-25 September 1999). Dialogue and Universalism 1999 nr 1/2 s. 181-186  szczegóły 
artykuł: Seminar "Sialogue and Universalism", March 1st 1999: "With Fire and Sword" film by Jerzy Hoffman: Ancient Dreams of a "Republic of Many Nations" and Today's Opportunities with Regard to Polish-Ukrainian Reconciliation. Dialogue and Universalism 1999 nr 1/2 s. 191 (streszczenie i rezolucje seminarium...) szczegóły