Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Polonijne
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Ziółek Jan: Ze studiów nad życiem religijnym Wielkiej Emigracji. Studia Polonijne 1995 t. 16 (1994) s. 99-120  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kałuski Marian: Polacy w rosyjskiej Mandżurii. Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 109-149 (m.in. nt. związków pisarzy polskich z Mandżurią: Ludwika Niemojowskieg...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kulturowa i naukowa działalność Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu w okresie od kwietnia 1984 do kwietnia 1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 368-373  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walewander Edward: Studia Polonijne 2002 t. 23 s. 256-257  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gach Piotr Paweł: Studia Polonijne 1992 t. 11 (1987) s. 288-291  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dzwonkowski Roman: Polska prasa religijna we Francji 1923-1986. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 81-112  szczegóły 
7.artykuł: Więckowski Michał: Prasa polska w Argentynie 1913-1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 61-79  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gach Piotr Paweł: Studia Polonijne 1992 t. 11 (1987) s. 288-291  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzbiański Bolesław: "Nowy Dziennik" a polonia w USA. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 133-148  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludzińska Krystyna: Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 392-398 (oów t. 9 z 1985 i t. 10 z 1986...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Dzwonkowski Roman: Polska prasa religijna we Francji 1923-1986. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 81-112  szczegóły 
12.artykuł: Kałuski Marian: Prasa polska w Australii (1928-1988). Studia Polonijne 1995 t. 13 (1990) s. 221-235  szczegóły 
13.artykuł: Podhorecka Aleksandra: Polskie czasopisma młodzieżowe w Wielkiej Brytanii. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 113-131  szczegóły 
14.artykuł: Więckowski Michał: Prasa polska w Argentynie 1913-1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 61-79  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Hiszpania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Banaszek Agnieszka: Polonia hiszpańska. Charakterystyka historyczno-społeczna. Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 151-188 (m.in. nt. kontaktów pisarzy polskich z Hiszpanią: Wincentego Lutosławs...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Romaniszyn Krystyna: Obraz Polski a świadomość narodowa (Analiza pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie). Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 295-308  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Dzwonkowski Roman: Polskie wydawnictwa katolickie w Szwecji 1945-1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 333-338  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walewander Edward: Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2001. Studia Polonijne 2002 t. 23 s. 227-242 (o przyznaniu, uroczystości wręczenia, sylwetki laureatów...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walewander Edward: Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2002. Studia Polonijne 2003 t. 24 s. 215-236 (nagrodzeni, teksty laudacji i odpowiedzi na laudacje...) szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Studia Polonijne 1995 t. 13 (1990) s. 301 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Maciej B.: Studia Polonijne 2003 t. 24 s. 284-286  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bakalarz Józef: Studia Polonijne 1985 t. 9 s. 336-337  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieliczko Mieczysław: Studia Polonijne 1996 t. 17 s. 214-217  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieliczko Mieczysław: Studia Polonijne 2003 t. 24 s. 247-256  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stopikowski Robert: Studia Polonijne 1997 t. 18 s. 142-144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Boym Michał Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kałuski Marian: Michał Boym - Polak ambasadorem chińskim. Studia Polonijne 2003 t. 24 s. 57-84  szczegóły 
  Butnicki Stanisław
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stopikowska Małgorzata: Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 301-303  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Domeyko Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Smolana Krzysztof: Dzieje Polaków w Chile. Studia Polonijne 1992 t. 14 s. 71-101 (m.in. nt. Ignacego Domeyki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ericson-Żerańska Alina
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Plewko Jadwiga: Studia Polonijne 1992 t. 11 (1987) s. 302-303  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grynberg Henryk
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Maciej B.: Studia Polonijne 2001 t. 22 s. 330-331  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Januszczak Mieczysław
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dzwonkowski Roman: Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 406-409  szczegóły 
  Jeśman Maria
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winnicki Zdzisław Julian: Kraj lat dziecinnych. Studia Polonijne 2003 t. 24 s. 238-247  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mostwin Danuta
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Blejwas Stanislaus A.: Studia Polonijne 1994 t. 15 (1993) s. 161-166  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Władysław
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Guz Robert: Studia Polonijne 2002 t. 23 s. 292-293  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winnicki Zdzisław J.: Studia Polonijne 2000 t. 21 s. 304-308  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wróbel Tadeusz
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walewander Edward: Studia Polonijne 2002 t. 23 s. 289-291  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Ogólne (teatr polski za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Sobisiak Walerian: Amatorski ruch artystyczny Polonii Europy. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 189-224  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Stany Zjednoczone (teatr polski za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Nowiński Czesław: Teatr polski w Los Angeles. Studia Polonijne 2002 t. 23 s. 101-124 (od 1940...) szczegóły