PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dykcja
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Heck Dorota: Etyka i krytyka. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 170-172 ([rec. ks.:] Richard Freadman, Seumas Miller: Re-Thinking Theory. A cri...) szczegóły 
2.artykuł: Michno Ilona: Rzeczywisty pozór. O naturze języka w perspektywie hermeneutyki H.G. Gadamera. Dykcja 1997 nr 5 s. 169-172  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Heck Dorota: Od teorii literatury do teorii kultury. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 263-265 ([rec. ks. zb.:] The Ends of Theory. Detroit 1996...) szczegóły 
4.artykuł: Heck Dorota: Ponowoczesność stara jak modernizm. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 250-253 ([rec. ks.:] John Harwood: Eliot to Derrida. The Poverty of Interpretat...) szczegóły 
5.artykuł: Pięta Iwona: Postmodernistyczny świat literackiego fragmentu (Kilka uwag o budowie świata przedstawionego w literaturze najnowszej). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 88-96  szczegóły 
6.artykuł: Zazula Piotr: Miłość w gumowym pancerzu, czyli poezja w dobie postmodernizmu. Dykcja 1996 nr 2 s. 5-10  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Esej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Klejnocki Jarosław: Lżejsze od powietrza (Kilka drobnych myśli po zrzuceniu kostiumu historyka lieratury). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 258-259 (fel....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Melkowski Stefan: Krytyka jako twórczość. Dykcja 1997 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewski Grzegorz: Autor - przed-tekst - dzieło. Dykcja 1996 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paź Bogusław: Piękno średniowiecza. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 126-133  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bobowski Sławomir: Dobra literatura - dobre kino. Kilka uwag o Volkerze Schloendorfie. Dykcja 1997 nr 6 s. 155-162 (nt. dzieł literackich adaptowanych na potrzeby filmów Volkera Schloend...) szczegóły 
12.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z profilu i "en face" (Z problematyki komunikacji literackiej). Dykcja 1997 nr 6 s. 141-155 (analiza portretów fotograficznych twórców rosyjskich od l. 60. XIX w. ...) szczegóły 
13.artykuł: Lewicki Arkadiusz: "Zagubiona autostrada" a wyobraźnia postmodernistyczna. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 261-270 (m.in. nt. analogii w filmie Davida Lyncha "Zagubiona autostrada" do tw...) szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 122-123 (nota spraw....) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: ako: Dykcja 1996 nr 1 s. 91 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Nysler Łukasz: Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii. Dykcja 1997 nr 5 s. 163-168 (m.in. dot. zainteresowania filozofii współczesnej problemami komunikac...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewski Grzegorz: Autor - przed-tekst - dzieło. Dykcja 1996 nr 1 s. 84-86  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Waksmund Ryszard: Artystyczne obrazy dzieciństwa. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 215-230 (nt. literatury wspomnieniowej dot. okresu dzieciństwa...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Różycka Dorota: Literatura, moja miłość. Dykcja 1997 nr 5 s. 208-209  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Adam: Święty Przewodnik. Dykcja 1996 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewski Grzegorz, Michalak Jarosław: Po zdjęciu czarnych okularów.... Dykcja 1997 nr 5 s. 198-204  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Budrewicz Leszek: Estetyczny hedonizm końca wieku. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 240-241 (nt. nowych tendencji w literaturze współczesnej; fel....) szczegóły 
23.artykuł: Dekada 1986-1996 w literaturze polskiej (Ankieta "Dykcji. Pisma literacko-artystycznego"). Dykcja 1997 nr 5 s. 33-67 (wypowiedzi: Arkadiusz Bagłajewski, Marcin Baran, Krzysztof Biedrzycki,...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (dot. wypowiedzi Karola Maliszewskiego...) szczegóły 
24.artykuł: Dunin Kinga: Niedoopisania. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 31-35 (nt. dyskursu o literaturze w środkach masowego przekazu jako części dy...) szczegóły 
25.artykuł: Kisiel Marian: Krytyk w paśmie nieciągłości. Dykcja 1997 nr 6 s. 64-68 (nt. zacierania ról między krytykiem a czytelnikiem literatury współcze...) szczegóły 
26.artykuł: Literatura polska za granicą 1986-1996 (Ankieta "Dykcji. Pisma literacko-artystycznego"). Dykcja 1997 nr 5 s. 77-92 (wypowiedzi: Florian Śmieja [rozm. Justyna Ziarkowska i Marcin Kurek], ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Wobec ruchu poetyckiego z lat siedemdziesiątych. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 251-253  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Chojnacka Kinga: Współczesna poezja, czyli... niezły kawałek prozy?. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 96-106 (nt. języka współczesnych tekstów poetyckich...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
29.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Łukasiewicz Jacek: "Nad nimi jest tylko jedno pokolenie..." (Rozmowa z Jackiem Łukasiewiczem, poetą, krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 27-32 (rozm. Wojciech Browarny...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Bereza Henryk: Odrębności (Rozmowa z Henrykiem Berezą). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 36-40 (rozm. Robert Gawłowski; oprac. Michał Jakubowicz...) szczegóły 
31.artykuł: Bobowski Sławomir: Męki czytania i męki patrzenia. O tak zwanej "nowej prozie" i jej filmowych wersjach. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 51-62  szczegóły 
32.artykuł: Kajtoch Wojciech: Obok "bruLionu" - tematy i prądy najmłodszej prozy polskiej. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 80-97 (na podstawie utworów prozatorskich zamieszczonych w latach 1989-1995 n...) szczegóły 
33.artykuł: Kornhauser Julian: Kraj i emigracja - dwie hierarchie?. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 28-32  szczegóły 
34.artykuł: Łukosz Jerzy: Zagłada prozy. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 25-27  szczegóły 
35.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Jak pytać o szansę prozy?. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 22-24  szczegóły 
36.artykuł: Minałto Jarosław: Czytanie przez scenę. O polskiej prozie współczesnej w teatrze ostatnich pięciu sezonów. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 256-258 (nt. adaptacji scenicznych polskiej prozy współczesnej ostatniego dzies...) szczegóły 
37.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Stylizacja mityczna w nowej prozie polskiej. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 81-87 (z fot. Tomasza Mizerkiewicza...) szczegóły 
38.artykuł: Nowacki Dariusz: (Nie)widzialna ręka rynku. Proza polska lat dziewięćdziesiątych w nowych sytuacjach. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 110-118 (dot. przełomu 1989 r....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Klementowski Robert: W oczekiwaniu na boom. Polska fantastyka ostatnich kilkunastu lat. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 63-80  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Dłuski Stanisław: Różewicz i młodzi poeci, czyli notatki rzeszowskiego wierszoklety, "badacza owadzich nóg", spoconego nad kartką papieru. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 45-48  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Klejnocki Jarosław: Wtorogo Dżojsa nie budiet?. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 25-30 (nt. sytuacji pisarzy na rynku wydawniczo-czytelniczym w drugiej połowi...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koło Naukowe Polonistów UJ i Klub Jagielloński ogłaszają konkurs na esej "Człowiek znieczulony czyli świat w kulturze analgetyku". Dykcja 1996 nr 3/4 s. 149 (ogłoszenie...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 164-165 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dykcja 1997 nr 6 s. 163 (sprawozdanie z wręczenia nagród, laureaci; z koment.: Od redakcji...) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dykcja 1997 nr 6 s. 165-166 (ogłoszenie...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 265 (laureaci; nota...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177-178 (laureaci...) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 96-98 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki na utwór inspirowany motywem chleba. Dykcja 1996 nr 2 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowski Adam: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 141-142 (list do red. pomysłodawcy konkursu z przeprosinami wystosowanymi do uc...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 142-149 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Tadeusza Peipera. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 141  szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 98-99 (regulamin...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 92 (laureaci...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 72-79 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O Kwiatek Kapryfolium". Dykcja 1996 nr 1 s. 72 (laureaci...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 99-100 (regulamin...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121-122 (laureaci; nota...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 264 (laureaci...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VI Ogólnopolski Konkurs Wierszy o Laur Klemensa Janickiego. Dykcja 1997 nr 6 s. 166-167 (ogłoszenie; regulamin konkursu...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177-178 (laureaci...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 93 (laureaci...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121 (laureaci; nota...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 178 (laureaci...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 93 (laureaci...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.B.: Laur i hymen Emilii Plater. Dykcja 1997 nr 5 s. 188  szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 189-192 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.B.: Laur i hymen Emilii Plater. Dykcja 1997 nr 5 s. 188  szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (miwit): Dykcja 1996 nr 1 s. 91-92 (sprawozdanie...) szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121-122 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-polemika: W.B.: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 264-265 (nota...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (spraw. z uroczystości wręczenia nagród 9 VI 1997...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (not. inf. o wręczeniu nagród...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kłodzko (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198-199 (nota sprawozdawcza ze spotkania artystyczno-poetyckiego "Prawdziwe mar...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (nt. inauguracyjnego posiedzenia reprezentantów koła we Wrocławiu, 20 I...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (not. sprawozdawcza z 1. spotkania koła 24 VI 1997...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 266 (nota sprawozdawcza z 2. spotkania koła 9 XII 1997...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (nota spraw....) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 265 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121 (nota spraw. z jubileuszowego Czwartku Literackiego (50. rocznica), 15 ...) szczegóły 
75.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota nt. promocji piątej serii Biblioteki Wrocławskiego Oddz. SPP [Sto...) szczegóły 
76.artykuł: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 266 (not. spraw. z Czwartku Literackiego 11 XII 1997...) szczegóły 
77.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Czwartki Literackie. Dykcja 1996 nr 2 s. 68-70 (nt. życia literackiego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po 1945 r., a t...) szczegóły 
78.artykuł: MG: Dykcja 1996 nr 1 s. 91 (nt. działalności literackiej, naukowej i kulturalnej Towarzystwa Dział...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
79.artykuł: Konkurs prozatorski "Nastolatki". Dykcja 1997 nr 6 s. 165 (sprawozdanie z wręczenia nagród 6 VI 1997; laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Ząbkowice Śląskie (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 123 (nota spraw. ze spotkania twórców: Macieja Meleckiego, Krzysztofa Śliwk...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowski Igor, Zaśko-Zielińska Monika: W obszarze dzisiejszej polszczyzny. Dykcja 1996 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiak Małgorzata: Kłopoty z argotyzmami. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 173-176  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Dziedzictwo "bruLionu". Dykcja 1997 nr 6 s. 30-38 (w wymiarze instytucjonalnym, medialnym, programowym i strategicznym...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borowski Adam: Od redaktora. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 285 (podsumowanie trzech lat działalności, nota; z fot. Adama Borowskiego...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121 (not. sprawozdawcza z wieczoru promującego pismo w Klubie Muzyki i Lite...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 1-2 (deklaracja programowa pisma; podp. Redaktor naczelny...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (not. nt. wieczoru nr 2. czasopisma...) szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dłuski Stanisław: Glosa o "Frazie". Dykcja 1997 nr 6 s. 38-41  szczegóły 
artykuł: Kociuba Grzegorz: "Fraza" - droga do idei (Uwagi quasi-programowe). Dykcja 1997 nr 6 s. 41-45  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 124-125 (nota podsumowująca działalność pisma; z wypow. redaktora naczelnego He...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Minałto Jarosław: Ocalić od zapomnienia czyli o "Notatniku Teatralnym". Dykcja 1996 nr 2 s. 71-76 (omówienie profilu i zawartości pisma; sprost.: Dykcja 1996 nr 3...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 123 (omówienie zawartości numeru z V 1996; nota...) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Kondycja czasopism kulturalnych i naukowych (humanistycznych) w Polsce po roku 1989. Dykcja 1997 nr 6 s. 20-21 (nota sprawozdawcza podp. Redakcja...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
90.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Czy potrzebne jest dzisiaj pismo centralne?. Dykcja 1997 nr 6 s. 24-30  szczegóły 
91.artykuł: Fiut Ignacy S.: Pisma literacko-artystyczne w latach 1989-1996 (Struktura, sytuacja, dynamika rozwoju i zawartość). Dykcja 1997 nr 6 s. 54-63  szczegóły 
92.artykuł: Lorkowski Piotr W.: Kilka spostrzeżeń. Dykcja 1997 nr 6 s. 45-47 (nt. sytuacji pism literacko-kulturalnych w pierwszej połowie l. 90. XX...) szczegóły 
93.artykuł: Orski Mieczysław: Trochę retrospekcji. Dykcja 1997 nr 6 s. 21-24 (nt. roli czasopism literackich i społeczno-kulturalnych w czasach Pol...) szczegóły 
94.artykuł: Witkowski Kamil: Wolny rynek a pisma kulturalne - zagrożenie czy szansa?. Dykcja 1997 nr 6 s. 47-51  szczegóły 
95.artykuł: Woźniak Wojciech: Kilka uwag o sytuacji czasopisma literackiego wydawanego prywatnie. Dykcja 1997 nr 6 s. 52-54  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szewczyk-Czerwiński Marcin: Śląskie osobliwości. Dykcja 1997 nr 6 s. 184-186  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota sprawozdawcza z promocji książki 23 I 1997 w Klubie Związków Twór...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
98.wiersz: Lekcja; paradygmat czwartego października. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 58 (podp. Redakcja...) szczegóły 
99.wiersz: Techno (Według Philipa Sidneya). Dykcja 1997 nr 5 s. 98-100 (podp. Earthling...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
100.proza: Przygotowania. Dykcja 1996 nr 1 s. 72-75 (podp. M.C....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczak Jacek
    wywiady (alfabet autorów)
101.wywiad: Bereś Stanisław: Dług wobec moich umarłych. Dykcja 1997 nr 5 s. 27-32 (nt. książki "Zapiski z nocnych dyżurów"; spisała Urszula Glensk...) szczegóły 
  Baran Augustyn
    proza (alfabet tytułów)
102.proza: Baran Augustyn: Lato leśnych złudzeń. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 14-22 (z fot. s. 3...) szczegóły 
103.proza: Baran Augustyn: Mężczyźni pragną nagród. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 116-125  szczegóły 
104.proza: Baran Augustyn: Potarganie. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 22-27 (z fot. s. 3...) szczegóły 
105.proza: Baran Augustyn: W południe, kiedy wieje pustką. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 3-14 (z fot....) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poprawa Adam: Migotliwość wartości. "Obserwatorzy ptaków" Stanisława Barańczaka. Dykcja 1997 nr 6 s. 100-107  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał S.: Sztuka pełni. Dykcja 1997 nr 6 s. 173-175  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
108.tekst paraliteracki: Benka Urszula M.: Energie sztuki. Dykcja 1997 nr 5 s. 183-187  szczegóły 
109.tekst paraliteracki: Benka Urszula M.: Tanatos i Psyche. Dykcja 1996 nr 2 s. 11-13  szczegóły 
  Binek Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
110.wiersz: Binek Paweł: Podanie. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 57 (z fot....) szczegóły 
111.wiersz: Binek Paweł: Przy strumieniu. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 57 (z fot....) szczegóły 
  Borowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
112.wiersz: Borowski Adam: Dialog żebraczy. Dykcja 1996 nr 2 s. 66  szczegóły 
113.wiersz: Borowski Adam: Impresja VIII (urodziny matki). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 83 (z fot....) szczegóły 
114.wiersz: Borowski Adam: Libretto (impresja III). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 48 (z fot....) szczegóły 
115.wiersz: Borowski Adam: Piekło. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 82-83 (z fot....) szczegóły 
116.wiersz: Borowski Adam: Piosenka. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 47  szczegóły 
117.wiersz: Borowski Adam: Pokój Natalii zwiedza ogrodnik.... Dykcja 1996 nr 2 s. 67  szczegóły 
118.wiersz: Borowski Adam: Wierszyk obiecany sobie. Dykcja 1996 nr 2 s. 67  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Wołk Marcin: Kazimierz Brandys a ewolucja powieści pierwszoosobowej. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 259-262  szczegóły 
  Brasse Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
120.wiersz: Brasse Rafał: Pozwól mi zapomnieć.... Dykcja 1996 nr 1 s. 79  szczegóły 
121.wiersz: Brasse Rafał: Świtom i zmierzchom niewiele.... Dykcja 1996 nr 1 s. 78  szczegóły 
122.wiersz: Brasse Rafał: Weź moją głowę.... Dykcja 1996 nr 1 s. 78  szczegóły 
  Brymora Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
123.wiersz: Brymora Marek: Robotnicza dzielnica. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 144-145  szczegóły 
  Budrewicz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
124.wiersz: Budrewicz Leszek: Menu. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 49 (z facs. autografu Leszka Budrewicza...) szczegóły 
125.wiersz: Budrewicz Leszek: Sally Becker. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 48  szczegóły 
  Budzińska Bożena Barbara
    proza (alfabet tytułów)
126.proza: Budzińska Bożena: Stówa. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 59-67  szczegóły 
  Bukowski Marek (ur. 1959)
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Minałto Jarosław: Przekręty. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 166-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czerniawski Piotr
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1999 nr 11/12 s. 79 (facs. listu do Piotra Czerniawskiego podp. Henryk...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
129.wiersz: Czerniawski Piotr: Najpierw proponuje. Potem.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 78 (facs. autografu...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
130.proza: Czerniawski Piotr: Zapalił papierosa (nie zapalił) (Dla Henryka Berezy). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 43-44 (z fot....) szczegóły 
  Czerwiński Marcin (ur. 1971)
    wiersze (alfabet tytułów)
131.wiersz: Czerwiński Jot Marcin: Metropolis (Ewie Sonnenberg). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 24  szczegóły 
132.wiersz: Czerwiński Jot Marcin: Nieustająca znajomość. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
    wiersze (alfabet tytułów)
133.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Koniec świata. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 65 (z fot....) szczegóły 
134.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Miłosz i Herbert jednocześnie dzwonią (Czesławowi Miłoszowi). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 64  szczegóły 
  Dłuski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
135.wiersz: Dłuski Stanisław: Starszy pan z różą (Tadeuszowi Różewiczowi). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipiak Izabela
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Helbig-Mischewski Brigitta: Histeria historii i historia histerii. Jeszcze raz o "Absolutnej amnezji" Izabeli Filipiak i "E.E." Olgi Tokarczuk. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 49-59  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wołkowicz Karolina: Gdybym chciała kiedyś napisać prawdziwy diariusz.... Dykcja 1998 nr 9/10 s. 249-251  szczegóły 
  Foks Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
138.wiersz: Foks Dariusz: Haiku Birkenau. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 86 (z facs. autografu Dariusza Foksa...) szczegóły 
  Fryckowski Jerzy
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzeszotek Joanna: Maryna - Magdalena - Maria. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 160-162  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
140.wiersz: Fryckowski Jerzy: Biały pokój II (Nie będzie wykładów...). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 145  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajdziński Marek
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Daczkowski Andrzej: Kubizm kontekstów. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 165-166  szczegóły 
  Gołaś Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
142.wiersz: Gołaś Robert: Brzoza. Dykcja 1996 nr 1 s. 77  szczegóły 
143.wiersz: Gołaś Robert: Na naszym stole.... Dykcja 1996 nr 1 s. 77-78  szczegóły 
144.wiersz: Gołaś Robert: Psalm. Dykcja 1996 nr 1 s. 76  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kacik Małgorzata: Fałszywa droga intelektu. O "metafizycznym dochodzeniu" w "Kosmosie" W. Gombrowicza. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 231-239  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
146.wiersz: Grochowiak Stanisław: Siedmiu walecznych z czapeczkami.... Dykcja 1996 nr 3/4 s. 150-153 (z koment.: Jacek Łukasiewicz: Wiersze Stanisława Grochowiaka, w któryc...) szczegóły 
  Grzesiowski Maciej
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libura Agnieszka: Granice metafory (Kognitywizm wobec poezji). Dykcja 1997 nr 6 s. 189-193 (analiza tekstu...) szczegóły 
  Gutorow Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
148.wiersz: Gutorow Jacek: Van Deer Leev przemawia do publiczności. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hollitzer Krystyna
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Poezja załuchana w ciało. Dykcja 1997 nr 6 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. spraw. z promocji książki 25 II 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graban Janina: Z najwyższego szczytu. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 256-257  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
151.wiersz: Hollitzer Krystyna: Ewakuacja. Dykcja 1997 nr 6 s. 16  szczegóły 
152.wiersz: Hollitzer Krystyna: Ezoteryzm. Dykcja 1997 nr 6 s. 18  szczegóły 
153.wiersz: Hollitzer Krystyna: Głosy. Dykcja 1997 nr 6 s. 17  szczegóły 
154.wiersz: Hollitzer Krystyna: Gołębie. Dykcja 1997 nr 6 s. 17  szczegóły 
155.wiersz: Hollitzer Krystyna: Notatka z krajobrazu. Dykcja 1997 nr 6 s. 18  szczegóły 
156.wiersz: Hollitzer Krystyna: Odra explicite. Dykcja 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
157.wiersz: Hollitzer Krystyna: Żywe fakty. Dykcja 1997 nr 6 s. 16  szczegóły 
  Honet Roman
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Czas rozmazany. Dykcja 1997 nr 5 s. 196-198  szczegóły 
  Huelle Paweł
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Różycka Dorota: Ceglany pył wspomnień. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 228-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Alchemia Irzykowskiego. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 261-262  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
161.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Gra. Dykcja 1996 nr 2 s. 105 (faks. wiersza na wklejce...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
162.listy: Iwaszkiewicz Jarosław: [List]. Dykcja 1996 nr 2 s. 104-105 (do Andrzeja Zawady (1 z 1977); z koment. Andrzeja Zawady: Z koresponde...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachimowicz Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 123-124 (nota spraw. z uroczystych obchodów 90. roczn. ur. Mariana Jachimowicza...) szczegóły 
  Jakubowicz Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
164.wiersz: Jakubowicz Michał: Kolejne siedem lat.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 87  szczegóły 
165.wiersz: Jakubowicz Michał: Wątpię, żeby wiersz.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 87  szczegóły 
  Jałyńska Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
166.wiersz: Jałyńska Agata: Wiosna. Dykcja 1997 nr 5 s. 189  szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
167.wiersz: Jaworski Krzysztof: Rewolucja. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
  Jesionek Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
168.wiersz: Jesionek Robert: Bieg po orientację. Dykcja 1996 nr 1 s. 47-48 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46...) szczegóły 
169.wiersz: Jesionek Robert: Do szuflady. Dykcja 1996 nr 1 s. 50-52 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46; z notą biogr. s. 52...) szczegóły 
170.wiersz: Jesionek Robert: Mruga nad Polską.... Dykcja 1996 nr 1 s. 50 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46...) szczegóły 
171.wiersz: Jesionek Robert: Pakując torby przed podróżą (Żonie Mai). Dykcja 1996 nr 1 s. 49 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46...) szczegóły 
172.wiersz: Jesionek Robert: Po młodości (na przemiał).... Dykcja 1996 nr 1 s. 46 (z notą koment. Adama Borowskiego...) szczegóły 
173.wiersz: Jesionek Robert: Z kraty okna.... Dykcja 1996 nr 1 s. 50 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46...) szczegóły 
174.wiersz: Jesionek Robert: Zatwardziałość. Dykcja 1996 nr 1 s. 47 (z notą koment. Adama Borowskiego s. 46...) szczegóły 
  Jordan Piotr
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (not. o promocji książki w Oławie 21 VI 1997...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
176.wiersz: Jordan Piotr: Powtarzamy się. Dykcja 1996 nr 2 s. 76  szczegóły 
177.wiersz: Jordan Piotr: Uciekać w pełnym świetle.... Dykcja 1996 nr 3/4 s. 143  szczegóły 
  Jurek Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
178.wiersz: Jurek Przemysław: Na 2 min przed odjazdem. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 99 (z fot. s. 100...) szczegóły 
179.wiersz: Jurek Przemysław: To miasto, to miejsce. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 100 (z fot....) szczegóły 
  Jurkiewicz Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
180.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: "Była piąta jakiegokolwiek popołudnia". Dykcja 1997 nr 5 s. 175-176  szczegóły 
181.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: Dwie miłości albo jeszcze o wielkości Borgesa. Dykcja 1997 nr 5 s. 176  szczegóły 
182.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: Kiedy księżyc w kwadrze pokazał się nieśmiało, pomyślałem nagle o Klee. Dykcja 1997 nr 5 s. 175  szczegóły 
183.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: Obrazy ostateczne.... Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
184.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: Podziel osiemdziesiąt przez osiemdziesiąt jeden. Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
185.wiersz: Jurkiewicz Zdzisław: Zejdź na swój plac kościelny w tej porze bezimiennej. Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Witkowski Michał S.: Zdzisława Jurkiewicza zmagania z obrazem. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 222-227  szczegóły 
  Jurkowski Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
187.wiersz: Jurkowski Zygmunt: Gwiazdy. Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
188.wiersz: Jurkowski Zygmunt: Malarstwo. Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
189.wiersz: Jurkowski Zygmunt: Ostatni lot. Dykcja 1997 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Gabriel Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
190.wiersz: Kamiński Gabriel Leonard: Ostatni wolny wiersz (Dla Tadeusza Różewicza). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 16  szczegóły 
  Kania Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
191.wiersz: Kania Elżbieta: Jak dziwka stoi.... Dykcja 1997 nr 5 s. 192  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (miz): Dykcja 1996 nr 1 s. 93 (nota sprawozdawcza z promocji książki we Wrocławiu i uczestnictwa pisa...) szczegóły 
  Kempa Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Kempa Paweł: Jezioro ognia marmurowe.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 59 (z facs. autografu Pawła Kempy...) szczegóły 
194.wiersz: Kempa Paweł: Zbliżenie - bose stopy.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 58 (z fot....) szczegóły 
  Kierc Gertruda
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbala Marek: W konwencji i poza nią. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 158-160  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Kierc Gertruda: Dobre znaki (Mamie). Dykcja 1997 nr 6 s. 97  szczegóły 
197.wiersz: Kierc Gertruda: Kobieta sceptyczna ma.... Dykcja 1997 nr 6 s. 97  szczegóły 
198.wiersz: Kierc Gertruda: Ktoś aniołom zamienił.... Dykcja 1997 nr 6 s. 96  szczegóły 
199.wiersz: Kierc Gertruda: O emancypacji ducha. Dykcja 1997 nr 6 s. 97  szczegóły 
200.wiersz: Kierc Gertruda: Takie niebo jak dzisiaj.... Dykcja 1996 nr 2 s. 53  szczegóły 
201.wiersz: Kierc Gertruda: Wiesz jak to jest.... Dykcja 1996 nr 2 s. 53  szczegóły 
202.wiersz: Kierc Gertruda: Z reką na... (Miłkowi). Dykcja 1997 nr 6 s. 96  szczegóły 
203.wiersz: Kierc Gertruda: Z reką na... (Miłkowi). Dykcja 1997 nr 6 s. 96  szczegóły 
  Kierc Miłek
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garbala Marek: W konwencji i poza nią. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 158-160  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
205.wiersz: Kierc Miłek: Cztery próby daremne. Dykcja 1996 nr 2 s. 54  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heck Dorota: Konfesjonał dla marazmatyków. Dykcja 1996 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
  Klejnberg Jarosław, Wiedemann Adam *
    proza (alfabet tytułów)
207.proza: Klejnberg Jarosław, Wiedemann Adam: Cały las pełen dziadka. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 101-107  szczegóły 
208.proza: Klejnberg Jarosław, Wiedemann Adam: Księżyc i jego krytyk. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 100-101  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Tłumaczenie świata. Dykcja 1997 nr 5 s. 206-208  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
210.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat ewolucyjny. Dykcja 1997 nr 5 s. 108  szczegóły 
211.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat wątły. Dykcja 1997 nr 5 s. 108  szczegóły 
212.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat wizyjny. Dykcja 1997 nr 5 s. 109  szczegóły 
  Klimczak Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
213.wiersz: Klimczak Piotr: Łukasz Cranach Starszy: portret Lutra. Dykcja 1996 nr 2 s. 64  szczegóły 
214.wiersz: Klimczak Piotr: Święty Jan Chrzciciel Leonarda. Dykcja 1996 nr 2 s. 64  szczegóły 
215.wiersz: Klimczak Piotr: To dobrze - jeszcze.... Dykcja 1996 nr 2 s. 65  szczegóły 
  Klubowicz Marta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (not. spraw. ze spotkania autorskiego we Wrocławiu, 28 X 1996...) szczegóły 
  Koch Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
217.wiersz: Koch Jerzy: Kartografia. Dykcja 1997 nr 5 s. 155  szczegóły 
218.wiersz: Koch Jerzy: Kobieta. Dykcja 1997 nr 5 s. 158  szczegóły 
219.wiersz: Koch Jerzy: Marginalia pneumatica. Dykcja 1996 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
220.wiersz: Koch Jerzy: Mężczyzna. Dykcja 1997 nr 5 s. 158-159  szczegóły 
221.wiersz: Koch Jerzy: Święto mojego ciała. Dykcja 1997 nr 5 s. 157-158  szczegóły 
222.wiersz: Koch Jerzy: Święto twojego ciała. Dykcja 1997 nr 5 s. 156  szczegóły 
223.wiersz: Koch Jerzy: Zwierzęciem, to.... Dykcja 1997 nr 5 s. 159-160  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
224.wywiad: Borowski Adam: "Nikt mi się nie śni po nocach..." (Rozmowa z Jerzym Kochem, tłumaczem, pracownikiem naukowym w Instytucie Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dykcja 1996 nr 1 s. 4-11 (nt. twórczości przekładowej i działalności naukowej...) szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
225.wiersz: Koehler Krzysztof: Wzgórze obsunęło się.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 85 (facs. autografu...) szczegóły 
  Kołodziejczak Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
226.wiersz: Kołodziejczak Magdalena: Chleb. Dykcja 1996 nr 2 s. 98  szczegóły 
227.wiersz: Kołodziejczak Magdalena: Nieskończoność to jakby.... Dykcja 1996 nr 2 s. 98  szczegóły 
  Kołton Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
228.wiersz: Kołton Monika: L.S.D.. Dykcja 1997 nr 5 s. 191  szczegóły 
  Komorowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
229.wiersz: Komorowski Piotr: Kilka krótkich myśli o instalacji wideo Małgorzaty Kazimierczak. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 131  szczegóły 
  Kozioł Urszula
230.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: A.B.: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 178  szczegóły 
  Krzyścin Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Krzyścin Marek: Syn ma szesnaście lat.... Dykcja 1997 nr 6 s. 164  szczegóły 
  Kurek Marcin (ur. 1970)
    wiersze (alfabet tytułów)
232.wiersz: Kurek Marcin: Biały wiersz. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 68 (z not. s. 70...) szczegóły 
233.wiersz: Kurek Marcin: Jan Zahradnik (1904-1929). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 70 (z not....) szczegóły 
234.wiersz: Kurek Marcin: Jesień. Dolna Saksonia. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 69 (z not. s. 70...) szczegóły 
235.wiersz: Kurek Marcin: Monolog wieczorny. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 70 (z not....) szczegóły 
236.wiersz: Kurek Marcin: Niepokój. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 69 (z not. s. 70...) szczegóły 
237.wiersz: Kurek Marcin: Piosenka I (Jest gdzieś wolność...). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 68 (z not. s. 70...) szczegóły 
238.wiersz: Kurek Marcin: Wenecja. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 68 (z not. s. 70...) szczegóły 
239.wiersz: Kurek Marcin: Wtorek, w katedrze, wczesnym popołudniem. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 81 (z facs. autografu Marcina Kurka...) szczegóły 
  Kurowicki Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
240.wiersz: Kurowicki Jan: Bezwymiar iluzji. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 133  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witkowski Michał S.: Nie ma dokąd uciec. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 234-238  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Latus Lilla
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Latus Lilla: Skóra. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 142  szczegóły 
  Lira-Śliwa Tadeusz
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zazula Piotr: Brzytwa, klucz i puenta. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 238-240  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
244.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Brulion. Dykcja 1997 nr 5 s. 107  szczegóły 
245.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Do rymu. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 69  szczegóły 
246.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Kto to jest. Dykcja 1997 nr 6 s. 76-77  szczegóły 
247.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Przygoda. Dykcja 1997 nr 6 s. 77-78  szczegóły 
248.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Sekcja X. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 69  szczegóły 
249.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Urojona biografia (Panu Tadeuszowi Różewiczowi). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 10  szczegóły 
250.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Wywiad. Dykcja 1997 nr 5 s. 106  szczegóły 
251.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Wyznanie. Dykcja 1997 nr 5 s. 106  szczegóły 
252.wiersz: Lira-Śliwa Tadeusz: Zmiana programu. Dykcja 1997 nr 5 s. 107  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 267 (not. spraw. z promocji książki 17 XII 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
  Majeran Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
254.wiersz: Majeran Tomasz: Całe niebo nad Hiszpanią. Dykcja 1997 nr 5 s. 115  szczegóły 
255.wiersz: Majeran Tomasz: Gwiazda ekranu, profesor Jan Miodek.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
256.wiersz: Majeran Tomasz: Kiedy Artur Schopenhauer.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
257.wiersz: Majeran Tomasz: Pan Teodor Adorno.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 71  szczegóły 
258.wiersz: Majeran Tomasz: Pewien góral ze.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 71  szczegóły 
259.wiersz: Majeran Tomasz: Pewien poseł z Pragi.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 71  szczegóły 
260.wiersz: Majeran Tomasz: Pewna zdrowa krowa.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
261.wiersz: Majeran Tomasz: Pewnego ranka rejent.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 71  szczegóły 
262.wiersz: Majeran Tomasz: Pewnego razu Baruch Spinoza.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
263.wiersz: Majeran Tomasz: Poczytaj mi mamo (soft version). Dykcja 1997 nr 5 s. 115  szczegóły 
264.wiersz: Majeran Tomasz: Poczytaj mi tato (hard version). Dykcja 1997 nr 5 s. 115  szczegóły 
265.wiersz: Majeran Tomasz: Torbacz koala za dużo.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
266.wiersz: Majeran Tomasz: Znałem pasikonika, co.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 70  szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: Majzel Bartłomiej: Podchody. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 44 (z fot. s. 45...) szczegóły 
268.wiersz: Majzel Bartłomiej: Zwałka. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 45 (z fot....) szczegóły 
  Malasiewicz Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
269.wiersz: Malasiewicz Marzena: Noszę zieloną żałobę.... Dykcja 1997 nr 5 s. 190  szczegóły 
  Maliszewski Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
270.wiersz: Maliszewski Karol: Machiavelli. Dykcja 1997 nr 5 s. 75  szczegóły 
271.wiersz: Maliszewski Karol: Okolice Barda (Wartha) (Krzyśkowi Śliwce i PKP). Dykcja 1997 nr 5 s. 75-76  szczegóły 
272.wiersz: Maliszewski Karol: Stół (Piotrkowi Lorkowskiemu). Dykcja 1997 nr 5 s. 76  szczegóły 
  Małyszek Tomasz
    proza (alfabet tytułów)
273.proza: Małyszek Tomasz: O samotności. Dykcja 1997 nr 6 s. 85-95  szczegóły 
274.proza: Małyszek Tomasz: O sztuce kamuflażu. Dykcja 1997 nr 6 s. 79-85  szczegóły 
  Matuszkiewicz Antoni
275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jancewicz Katarzyna: Największy cud to jeszcze ciągle Ziemia. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 258-259  szczegóły 
  Matywiecki Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 17 IV 1997...) szczegóły 
  Melecki Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
277.wiersz: Melecki Maciej: Mylne zwody. Dykcja 1997 nr 5 s. 73  szczegóły 
278.wiersz: Melecki Maciej: Osobne jutra. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 55 (z fot. s. 54...) szczegóły 
279.wiersz: Melecki Maciej: Przyszłe credo. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 54 (z fot....) szczegóły 
280.wiersz: Melecki Maciej: Pusty przedział. Dykcja 1997 nr 5 s. 74  szczegóły 
281.wiersz: Melecki Maciej: Zaciek. Dykcja 1997 nr 5 s. 73-74  szczegóły 
282.wiersz: Melecki Maciej: Zawsze pewne, zawsze suche (Im z polonistyki). Dykcja 1996 nr 2 s. 77  szczegóły 
  Michalak Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
283.wiersz: Michalak Jarosław: Dawno temu. Dykcja 1996 nr 2 s. 63  szczegóły 
284.wiersz: Michalak Jarosław: Dyżur nocny (Pawłowi Żurkowi). Dykcja 1997 nr 6 s. 75  szczegóły 
285.wiersz: Michalak Jarosław: Jest wcześnie - mówię. Dykcja 1996 nr 2 s. 63  szczegóły 
286.wiersz: Michalak Jarosław: Koniczyna. Dykcja 1996 nr 2 s. 63  szczegóły 
287.wiersz: Michalak Jarosław: Myślę że to powrót. Dykcja 1997 nr 5 s. 32  szczegóły 
288.wiersz: Michalak Jarosław: O trybach siedzenia w pociągu (Justynie i Marcinowi). Dykcja 1997 nr 6 s. 75 (proza poetycka...) szczegóły 
289.wiersz: Michalak Jarosław: Robinson na brzegu. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 73 (z fot....) szczegóły 
290.wiersz: Michalak Jarosław: Św. Halina (S.F.). Dykcja 1997 nr 6 s. 74  szczegóły 
291.wiersz: Michalak Jarosław: Tadeusz Różewicz (gadka o milczeniu). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 32  szczegóły 
292.wiersz: Michalak Jarosław: Tyle starań by.... Dykcja 1997 nr 5 s. 32  szczegóły 
293.wiersz: Michalak Jarosław: Ze wspomnień rzecznika prasowego Zarządu Dróg i Komunikacji (Panu W.). Dykcja 1997 nr 6 s. 74  szczegóły 
  Michej Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
294.wiersz: Michej Magdalena: Widziałam kobiety Ewy Jędryk-Czarnoty. Dykcja 1997 nr 5 s. 192  szczegóły 
  Michnik Bogusław
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Michnik Bogusław: Camera obscura. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 130  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
296.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
297.artykuł: Kozińska Diana: Miłosza fascynacja haiku, czyli kolejna próba opisu rzeczywistości. Dykcja 1996 nr 2 s. 14-24 (nt. fascynacji Czesława Miłosza formą poetycką haiku i kulturą orienta...) szczegóły 
  Mogielnicki Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
298.wiersz: Mogielnicki Waldemar: Morderca. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 146  szczegóły 
  Morawska Patrycja
    proza (alfabet tytułów)
299.proza: Morawska Patrycja: Dwie impresje o Alicji. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 148-151  szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kochan Anna: Retoryczność tekstu barokowego. Personifikacje w "Światowej rozkoszy" Hieronima Morsztyna. Dykcja 1996 nr 1 s. 60-65  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
    wywiady (alfabet autorów)
301.wywiad: Glensk Urszula: Każdy z nas ma automitologię swojego istnienia. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 33-36 (nt. "Widnokręgu"; z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nasielski Islam Musa
    wiersze (alfabet tytułów)
302.wiersz: Nasielski Islam Musa: Jesienią gdy wszystko... (Janowi Jeżowi). Dykcja 1997 nr 5 s. 173-174  szczegóły 
303.wiersz: Nasielski Islam Musa: Ta noc jest taka.... Dykcja 1997 nr 5 s. 173  szczegóły 
304.wiersz: Nasielski Islam Musa: Tak tu biało.... Dykcja 1997 nr 5 s. 174  szczegóły 
  Nasiłowska Anna
305.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janiak Agnieszka: Język narodzin. Dykcja 1997 nr 6 s. 180-181  szczegóły 
  Netz Feliks
    proza (alfabet tytułów)
306.proza: Netz Feliks: Powieść w kartkach albo Gdzieś w Europie. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 37-50  szczegóły 
  Nowotka Wiktor Teodor
    wiersze (alfabet tytułów)
307.wiersz: Nowotka Wiktor Teodor: Światło. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 134  szczegóły 
  Nyckowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
308.wiersz: Nyckowski Adam: Pojedynek, którego wynik nie jest niewiadomą. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 60 (z facs. autografu Adama Nyckowskiego...) szczegóły 
309.wiersz: Nyckowski Adam: To, co czyste.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 60 (z facs. autografu Adama Nyckowskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obarski Marek
    proza (alfabet tytułów)
310.proza: Obarski Marek: Koniara. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 3-21  szczegóły 
  Olędzki Mirosław
311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzińska Bożena: Każdy ma swoją mleczną drogę. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 230-232  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
312.proza: Olędzki Mirosław: Futbolistka [fragm.:] Ostatnie polowanie. Dykcja 1996 nr 1 s. 32-45 (z koment. Jana Pieszczachowicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paraszkiewicz-Paterowa Krystyna
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (nota spraw. z promocji książki we Wrocławiu 28 II 1997...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Michał: Twarz Abisag. Dykcja 1997 nr 5 s. 194-196  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
314.wiersz: Paraszkiewicz-Paterowa Krystyna: Jeszcze raz jeszcze.... Dykcja 1996 nr 3/4 s. 143  szczegóły 
315.wiersz: Paraszkiewicz-Paterowa Krystyna: Moja matka słowa.... Dykcja 1996 nr 2 s. 96  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Heck Dorota: Od baśni do rozmowy. "Piśmienność" a "oralność" w prozie Teodora Parnickiego. Dykcja 1997 nr 5 s. 146-154  szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziołek Ryszard: "Po co on tak komplikuje?" Próba odpowiedzi na to denerwujące pytanie na przykładzie analizy drugiej części "Twarzy księżyca" Teodora Parnickiego. Dykcja 1997 nr 5 s. 136-145  szczegóły 
  Paschke Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
318.wiersz: Paschke Piotr: Kobieta nie lubi obcych zapachów. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 53 (z fot....) szczegóły 
319.wiersz: Paschke Piotr: Niedokończona mowa nad grobem Sylwestra Zawadzkiego. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 52 (z fot. s. 53...) szczegóły 
  Pawlak Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
320.wiersz: Pawlak Piotr: Białe lakiery w kosmosie.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 50 (z fot....) szczegóły 
321.wiersz: Pawlak Piotr: Kiedy przychodzisz do mnie.... Dykcja 1998 nr 9/10 s. 206 (z fot....) szczegóły 
322.wiersz: Pawlak Piotr: W srebrzystych liściach.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 50 (z fot....) szczegóły 
323.wiersz: Pawlak Piotr: Zamknięte liście głębokich.... Dykcja 1998 nr 9/10 s. 205 (z fot. s. 206...) szczegóły 
  Piotrowicz Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
324.wiersz: Piotrowicz Paweł: Wszystko pod ubraniem.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 95 (z fot....) szczegóły 
325.wiersz: Piotrowicz Paweł: Za oknem widzę.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 95 (z fot....) szczegóły 
  Podgórnik Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
326.wiersz: Podgórnik Marta: Najbliższe plany. Dykcja 1997 nr 5 s. 68-69  szczegóły 
327.wiersz: Podgórnik Marta: Ponure refleksje. Dykcja 1997 nr 5 s. 68  szczegóły 
328.wiersz: Podgórnik Marta: R.s.v.p.. Dykcja 1997 nr 5 s. 69  szczegóły 
  Podsiadło Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
329.wiersz: Podsiadło Jacek: Clochard ma astmę.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 76 (z fot....) szczegóły 
330.wiersz: Podsiadło Jacek: Podążając wzrokiem za dwiema mrówkami taszczącymi trupa biedronki. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 97 (z fot. s. 98...) szczegóły 
331.wiersz: Podsiadło Jacek: Św. Grzegorz: forma róży jest grzeszna. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 98 (z fot....) szczegóły 
332.wiersz: Podsiadło Jacek: Wiersz o ośmiu jaskółkach. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 77 (z fot....) szczegóły 
  Popławski Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
333.wiersz: Popławski Edward: Krzak gorejący. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 207 (z fot....) szczegóły 
334.wiersz: Popławski Edward: W oczekiwaniu. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 208 (z fot. s. 207...) szczegóły 
335.wiersz: Popławski Edward: Z prasowego komunikatu. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 147  szczegóły 
  Poprawska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
336.wiersz: Poprawska Magdalena: Przeciw mechaniczności fotografii. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 135  szczegóły 
  Porzycki Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
337.wiersz: Porzycki Maciej: Mój brat. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 209 (z fot....) szczegóły 
338.wiersz: Porzycki Maciej: Nulla dies sine linea. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 210 (z fot. s. 209...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    wiersze (alfabet tytułów)
339.wiersz: Przyboś Julian: Zamiast sonetu. Dykcja 1996 nr 2 s. 103 (z faks. wiersza...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
340.listy: Przyboś Julian: [List]. Dykcja 1996 nr 2 s. 101-103 (do Bogusława Kierca (1 z 1970); z koment.: Bogusław Kierc: Z korespond...) szczegóły 
  Przywara Paweł
341.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krajewski Grzegorz: Pamięć zawodna. Dykcja 1996 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reńda Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
342.wiersz: Reńda Kamil: Toulouse-Lautrec. Dykcja 1997 nr 5 s. 191  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
343.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ściepuro Arkadiusz: "Niepokój" w wieku niepokoju - szkic retrospektywny o poezji Tadeusza Różewicza. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 48-53  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Sylwester: Różewicz. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 19-20  szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabro Stanisław: Poezja wyczerpania?. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 33-38 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
345.wiersz: Różewicz Tadeusz: Drzewo. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 44  szczegóły 
346.wiersz: Różewicz Tadeusz: Steinerne Brueder. Dykcja 1997 nr 6 s. 119-120  szczegóły 
347.wiersz: Różewicz Tadeusz: Zdjęcie ciężaru. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 41-42  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota sprawozdawcza ze spotkania autorskiego 17 I 1997 we Wrocławiu w I...) szczegóły 
349.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (not. nt. spotkania "Poeta - tłumacz: Tadeusz Różewicz - Karl Dedecius"...) szczegóły 
350.artykuł: Hawałej Adam: Choćby była najpiękniejsza klatka... (Adama Haławeja monolog o sobie, Tadeuszu Różewiczu i fotografii). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 11-16 (not. Adam Borowski...) szczegóły 
351.artykuł: Kierc Bogusław: Mater-materia. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 7-9 (wspomnienia...) szczegóły 
352.artykuł: Kijonka Tadeusz: Dom z narożną wieżyczką. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 4-6 (wspomnienia dot. okresu gliwickiego w życiu Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
353.artykuł: Miodek Jan: Po prostu: wątki. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 18 (nt. osobistych związków z osobą i twórczością Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
354.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Wielki Samotnik. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 17  szczegóły 
355.artykuł: Ściepuro Arkadiusz: "Niepokój" w wieku niepokoju - szkic retrospektywny o poezji Tadeusza Różewicza. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 48-53  szczegóły 
356.artykuł: Witek Rafał: Stary poeta. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 25-26 (nt. osobistych relacji z osobą i twórczością Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neumann Peter Horst: Traduttore - traditore? Z problematyki przekładów literatury polskiej na język niemiecki na przykładzie wiersza Tadeusza Różewicza. Dykcja 1997 nr 6 s. 119-121  szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kisiel Marian: Poezja i godność (O jednym wierszu Tadeusza Różewicza). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 39-44 (z fot....) szczegóły 
  Rzeszotek Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
359.wiersz: Rzeszotek Joanna: Zapewnisz że uczłowieczyłam.... Dykcja 1996 nr 3/4 s. 148  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sas Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
360.wiersz: Sas Dariusz: Dwa listy traktujące o poezji Mandelsztama (2). Dykcja 1997 nr 5 s. 93  szczegóły 
361.wiersz: Sas Dariusz: Martwa natura (Pawłowi Eliasowi). Dykcja 1997 nr 5 s. 94  szczegóły 
362.wiersz: Sas Dariusz: Może. Dykcja 1997 nr 5 s. 94  szczegóły 
363.wiersz: Sas Dariusz: W tramwaju. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 46 (z fot....) szczegóły 
  Sendecki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
364.wiersz: Sendecki Marcin: Perła Gór Kaczawskich. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 84  szczegóły 
  Siwczyk Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
365.wiersz: Siwczyk Krzysztof: Dobre intencje. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 74 (z fot....) szczegóły 
366.wiersz: Siwczyk Krzysztof: Kultury. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 75 (z facs. autografu...) szczegóły 
367.wiersz: Siwczyk Krzysztof: Odruchy. Dykcja 1997 nr 5 s. 5-6  szczegóły 
  Sommer Piotr
368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 267 (not. spraw. z promocji książki 17 XII 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
  Sonnenberg Ewa
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Lustro i metafora. Dykcja 1996 nr 2 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Garbala Marek: Dykcja 1996 nr 1 s. 82-83 (list redaktora ks. do Bogusława Michnika; z notą: Od redakcji...) szczegóły 
recenzja: Zazula Piotr: Poezja kresu: o "Hazardzie" Ewy Sonnenberg. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 162-165  szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (not. o spotkaniu promującym książkę we Wrocławiu...) szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Próbka perfum od Lindsaya Kempa. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 241-243  szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kasperczak Agnieszka: Na planecie hazardzistki. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 254-256  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Sonnenberg Ewa: I znów mnie masz.... Dykcja 1996 nr 1 s. 30 (z notą s. 82...) szczegóły 
373.wiersz: Sonnenberg Ewa: Lekcja rzeczywistości. Dykcja 1997 nr 5 s. 96  szczegóły 
374.wiersz: Sonnenberg Ewa: Leonardo w XIII odsłonach. Dykcja 1996 nr 2 s. 57-62 (proza poetycka...) szczegóły 
375.wiersz: Sonnenberg Ewa: Masz coś z Racheli.... Dykcja 1996 nr 1 s. 31 (z notą s. 82...) szczegóły 
376.wiersz: Sonnenberg Ewa: Poezja Różewicza a Różewicz w różach. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 21-23 (proza poetycka...) szczegóły 
377.wiersz: Sonnenberg Ewa: Przypadkowo przechodząc noc od początku do końca (Adamowi Borowskiemu). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 88 (z fot. i facs. autografu dedykacji...) szczegóły 
378.wiersz: Sonnenberg Ewa: Rimbaud do Verlaine'a. Dykcja 1997 nr 5 s. 97  szczegóły 
379.wiersz: Sonnenberg Ewa: W dziesiątą rocznicę zafarbowania włosów na fiolet. Dykcja 1996 nr 1 s. 30 (z notą s. 82...) szczegóły 
380.wiersz: Sonnenberg Ewa: Wszystkiego najlepszego w nowym roku monsieur Baudelaire. Dykcja 1997 nr 5 s. 95  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
381.proza: Sonnenberg Ewa: Notatnik pojęć znallezionych. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 188-191  szczegóły 
382.proza: Sonnenberg Ewa: Ostrość wyczekana cierpliwie. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 192-193  szczegóły 
383.proza: Sonnenberg Ewa: Po co?. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 193-194  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 122 (not. sprawozdawcza ze spotkania autorskiego we Wrocławiu, 24 IV 1996...) szczegóły 
  Sosnowski Andrzej
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (not. spraw. z promocji książki we Wrocławiu 23 X 1996...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
386.wiersz: Sosnowski Andrzej: Małe dewastacje. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 72 (z fot....) szczegóły 
  Sośnicki Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Sośnicki Dariusz: Gniazdo. Dykcja 1997 nr 6 s. 98  szczegóły 
388.wiersz: Sośnicki Dariusz: Nagrody im. Bohdana Zadury. Dykcja 1997 nr 6 s. 99  szczegóły 
389.wiersz: Sośnicki Dariusz: Para kruków (Państwu Krynickim). Dykcja 1997 nr 6 s. 99  szczegóły 
390.wiersz: Sośnicki Dariusz: Tamto jest w rynnie. Dykcja 1997 nr 6 s. 98  szczegóły 
  Spólny Remigiusz
391.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Dykcja 1999 nr 11/12 s. 136 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
392.proza: Spólny Remigiusz: Niemoc [fragm.]. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 136-151  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
393.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochan Anna: Dwanaście opowiadań Stasiuka. Dykcja 1997 nr 6 s. 181-184  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
394.artykuł: Browarny Wojciech: Meta-Dukla albo mimesis procesu twórczego. Wątek autorefleksyjny w prozie Andrzeja Stasiuka. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 103-109 (z fot. Wojciecha Browarnego...) szczegóły 
395.artykuł: Kuźmiński Piotr: "Bezprizorny" Andrzej Stasiuk. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 174-178  szczegóły 
  Strumyk Grzegorz
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kochan Anna: Realność jest podzielna. Dykcja 1996 nr 2 s. 110-113  szczegóły 
  Strzelecki Sebastian
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Strzelecki Sebastian: Inny początek wiersza. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 47 (z fot....) szczegóły 
398.wiersz: Strzelecki Sebastian: Pisałem w liście.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 47 (z fot....) szczegóły 
  Suchanek Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
399.wiersz: Suchanek Jerzy: Z ostatnich listów (Moja córko, mój synu...). Dykcja 1996 nr 2 s. 77  szczegóły 
  Suska Dariusz
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Dresiarz Batman na Centralnym. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 253-254  szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olędzki Mirosław: Spoglądając w przeszłość, widząc przyszłość. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 154-156  szczegóły 
  Szafran Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
402.wiersz: Szafran Janusz: Gwoździe, nie wiem.... Dykcja 1996 nr 2 s. 97  szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
403.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim 20 II 1997 w Klubie Związków Twórczych we W...) szczegóły 
  Szubartowicz Przemysław
    wiersze (alfabet tytułów)
404.wiersz: Szubartowicz Przemysław: C.K.N.. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 63 (z fot. s. 62, z facs. autografu Przemysława Szubartowicza...) szczegóły 
405.wiersz: Szubartowicz Przemysław: Istność. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 62 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śliwa Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
406.wiersz: Śliwa Tadeusz: Bez tytułu. Dykcja 1996 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
407.wiersz: Śliwa Tadeusz: List od nieznanego poety. Dykcja 1996 nr 1 s. 24 (sprostowanie błędu w tytule wiersza: Dykcja 1996 nr 2 s. 125...) szczegóły 
408.wiersz: Śliwa Tadeusz: Ostatni wierszyk. Dykcja 1996 nr 1 s. 24  szczegóły 
409.wiersz: Śliwa Tadeusz: W antologii. Dykcja 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
410.wiersz: Śliwa Tadeusz: W antologii. Dykcja 1996 nr 1 s. 25  szczegóły 
  Śliwka Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
411.wiersz: Śliwka Krzysztof: Molto sono tristi. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 3-5 (z not. s. 10...) szczegóły 
412.wiersz: Śliwka Krzysztof: Nie wiesz, z kim tańczysz. Dykcja 1997 nr 5 s. 72  szczegóły 
413.wiersz: Śliwka Krzysztof: Po co właściwie wracamy do swoich pustych pokoi z widokiem na niezbyt ruchliwe ulice. Dykcja 1997 nr 5 s. 70  szczegóły 
414.wiersz: Śliwka Krzysztof: Punkty zaczepienia. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 5-7 (z not. s. 10...) szczegóły 
415.wiersz: Śliwka Krzysztof: Punkty zwrotne. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 9-10 (z not....) szczegóły 
416.wiersz: Śliwka Krzysztof: Via Clelia. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 7-9 (z not. s. 10...) szczegóły 
417.wiersz: Śliwka Krzysztof: XII. Bezpieczne oddalenie. Dykcja 1996 nr 2 s. 78  szczegóły 
418.wiersz: Śliwka Krzysztof: Zawieszenie. Dykcja 1997 nr 5 s. 71  szczegóły 
  Śnieciński Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
419.wiersz: Śnieciński Marek: Pętla. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 93 (z facs. autografu Marka Śniecińskiego...) szczegóły 
420.wiersz: Śnieciński Marek: Późna jesień. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 92  szczegóły 
  Świetlicki Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
421.wiersz: Świetlicki Marcin: Jeszcze jeden. Dykcja 1996 nr 2 s. 78  szczegóły 
422.wiersz: Świetlicki Marcin: Manifest listopadowy. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 66 (facs. autografu, z fot....) szczegóły 
423.wiersz: Świetlicki Marcin: Obydwóm. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 66 (facs. autografu, z fot....) szczegóły 
424.wiersz: Świetlicki Marcin: Pieśń profana. Dykcja 1997 nr 5 s. 114 (sprostowanie: Marcin Świetlicki: Głos korektora Dykcja 1999 nr ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (not inf. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 23 IV 1997...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    wywiady (alfabet autorów)
426.wywiad: Gebhard-Jaroszewska Zofia: O życiu i śmierci rozmowa z poetą Bolesławem Taborskim. Dykcja 1996 nr 1 s. 26-29 (nt. twórczości; z notą...) szczegóły 
  Terlecki Władysław Lech
    wywiady (alfabet autorów)
427.wywiad: Terlecki Władysław: Rozmowa w X Pawilonie (Z Władysławem Terleckim rozmawia Stanisław Bereś). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 119-128 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Śmierć jest po nas.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 42  szczegóły 
429.wiersz: Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Ziarnko do ziarnka. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 43  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Helbig-Mischewski Brigitta: Histeria historii i historia histerii. Jeszcze raz o "Absolutnej amnezji" Izabeli Filipiak i "E.E." Olgi Tokarczuk. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 49-59  szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Daczkowski Andrzej: "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk. Dykcja 1997 nr 5 s. 205-206  szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowicki Bogdan: Między mitem, tajemnicą trwania a utraconą obecnością Olgi Tokarczuk. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 60-66  szczegóły 
recenzja: Palińska Aneta: Apetyt na Tokarczuk. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 248-249  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
433.artykuł: Czerwiński Marcin J.: Gnoza Olgi Tokarczuk. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 166-173  szczegóły 
434.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim w Klubie Związków Twórczych we Wrocławiu...) szczegóły 
435.artykuł: Nowicki Bogdan: Między mitem, tajemnicą trwania a utraconą obecnością Olgi Tokarczuk. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 60-66  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
436.wywiad: Bereś Stanisław: Radość narracji (Rozmowa z Olgą Tokarczuk). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 67-80 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Trzcińska Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Trzcińska Justyna: W ogrodzie gdzie.... Dykcja 1997 nr 5 s. 189  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Varga Krzysztof
438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Daczkowski Andrzej: Co jest ważne w "Bildungsroman" Krzysztofa Vargi?. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 232-234  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wencel Wojciech
    wywiady (alfabet autorów)
439.wywiad: Wencel Wojciech: W mroku pod obrazem.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 80 (z fot. i facs. autografu Wojciecha Wencla...) szczegóły 
  Wiedemann Adam
440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Fragmenty bardzo sympatycznego psa. Dykcja 1997 nr 6 s. 176-178  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
441.wiersz: Wiedemann Adam: Mazowszanka (Dla Tadeusza Różewicza). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 61 (z fot....) szczegóły 
442.wiersz: Wiedemann Adam: Okrucieństwo popłaca lub.... Dykcja 1997 nr 5 s. 161  szczegóły 
443.wiersz: Wiedemann Adam: Skręcił nie tam gdzie.... Dykcja 1997 nr 5 s. 162  szczegóły 
444.wiersz: Wiedemann Adam: Śniadanie. Dykcja 1997 nr 5 s. 161  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
445.proza: Wiedemann Adam: Dwa sny (odczytane 26 maja 1998 w Wojnowicach na cześć Henryka Berezy). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 41-42 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 26 III 1997...) szczegóły 
  Wilczyk Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
447.wiersz: Wilczyk Wojciech: Berlin. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 56  szczegóły 
448.wiersz: Wilczyk Wojciech: Przedwiośnie. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 56  szczegóły 
  Wiśniewski-Snerg Adam
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klementowski Robert: Rozprawa o człowieku. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 259-261  szczegóły 
  Witek Rafał
450.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozioł Ewa: "...to, co chcę ci dać, jest zawarte w tobie...". Dykcja 1996 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zazula Piotr: Podróż do Indii. Dykcja 1997 nr 6 s. 169-172  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Witek Rafał: Dał mi do rąk... (T.R.). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 41 (z fot. s. 40, z facs. autografu Rafała Witka...) szczegóły 
453.wiersz: Witek Rafał: Dziennik indyjski. Dykcja 1997 nr 6 s. 7-8  szczegóły 
454.wiersz: Witek Rafał: Indian diary. Dykcja 1997 nr 6 s. 5-6  szczegóły 
455.wiersz: Witek Rafał: (Mała kuzynka w szpitalu).... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 40 (z fot....) szczegóły 
456.wiersz: Witek Rafał: Na co dzień. Dykcja 1996 nr 1 s. 75-76  szczegóły 
457.wiersz: Witek Rafał: Na własny rachunek. Dykcja 1996 nr 1 s. 75  szczegóły 
458.wiersz: Witek Rafał: Pisanie wiersza na samobójstwo piętnastolatki. Dykcja 1997 nr 6 s. 3-4  szczegóły 
459.wiersz: Witek Rafał: W cerkwi, przejazdem. Dykcja 1996 nr 1 s. 75  szczegóły 
  Witkowski Michał (ur. 1975)
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzińska Bożena: Każdy ma swoją mleczną drogę. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 230-232  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
461.proza: Witkowski Michał S.: Książka. Dykcja 1997 nr 6 s. 10-12  szczegóły 
462.proza: Witkowski Michał: Małe kina. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 28-37 (z fot....) szczegóły 
463.proza: Witkowski Michał S.: Pogranicznica. Dykcja 1997 nr 6 s. 9-10  szczegóły 
464.proza: Witkowski Michał S.: Rewia. Dykcja 1997 nr 6 s. 13-15  szczegóły 
  Wojaczek Rafał
465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177 (nota spraw. z promocji książki...) szczegóły 
  Wolny-Hamkało Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
466.wiersz: Wolny Agnieszka: Miasto samo jest źródłem.... Dykcja 1999 nr 11/12 s. 91 (z fot....) szczegóły 
467.wiersz: Wolny Agnieszka: Sex za tekst (jest pani na okładce) (Adamowi Borowskiemu). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 90 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
468.artykuł: Browarny Wojciech: Konkretyzacje i antropomorfizacje w najnowszej poezji Adama Zagajewskiego. Dykcja 1996 nr 1 s. 53-59  szczegóły 
469.artykuł: Browarny Wojciech: "Tylko oczy, spojrzenie, wzrok". Obrazowanie plastyczne w poezji Adama Zagajewskiego. Dykcja 1997 nr 6 s. 108-115  szczegóły 
  Zawada Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
470.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Dach, gałąź. Dykcja 1997 nr 6 s. 71  szczegóły 
471.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Gdyby. Dykcja 1997 nr 6 s. 69  szczegóły 
472.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Jest. Dykcja 1997 nr 6 s. 69  szczegóły 
473.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Powoli. Dykcja 1997 nr 6 s. 70  szczegóły 
474.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Sójka. Dykcja 1997 nr 6 s. 70  szczegóły 
475.wiersz: Zawada Andrzej: Oktostychy [z tego cyklu:] Wczasy pod drzewem wiadomości. Dykcja 1997 nr 6 s. 71  szczegóły 
476.wiersz: Zawada Andrzej: Rozmowa liryczna. Dykcja 1997 nr 6 s. 72  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
477.artykuł: Garbala Marek: Dykcja 1997 nr 6 s. 72-73 (wspomn....) szczegóły 
  Zawada Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
478.wiersz: Zawada Filip: Tryptyk gierałtowski. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 94  szczegóły 
  Zawadowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
479.wiersz: Zawadowski Tadeusz: Atrofia. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 148-149  szczegóły 
  Zawadzki Sylwester
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Browarny Wojciech: Debiutancka anatomia nicości. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 156-158 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
481.wiersz: Zawadzki Sylwester: A może życie jest.... Dykcja 1997 nr 6 s. 164-165  szczegóły 
482.wiersz: Zawadzki Sylwester: Boże który stworzyłeś.... Dykcja 1996 nr 1 s. 59 (z not....) szczegóły 
483.wiersz: Zawadzki Sylwester: Jechaliśmy starym samochodem... (Ojcu). Dykcja 1997 nr 5 s. 3-4  szczegóły 
484.wiersz: Zawadzki Sylwester: List. Dykcja 1996 nr 2 s. 97  szczegóły 
485.wiersz: Zawadzki Sylwester: Oda do guślarzy (Poetom). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 51 (z fot....) szczegóły 
486.wiersz: Zawadzki Sylwester: Penelopeja. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 144  szczegóły 
487.wiersz: Zawadzki Sylwester: Poemat niewiedzy. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 45-46 (z fot....) szczegóły 
  Zazula Piotr
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 267 (not. spraw. z promocji książki 15 XII 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
489.wiersz: Zazula Piotr: Klasztor (Katarzynie). Dykcja 1998 nr 9/10 s. 102  szczegóły 
490.wiersz: Zazula Piotr: Łagodność ciężarówek. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 101-102  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
491.proza: Zazula Piotr: O metafizyce przeklinania. Szkic parasemiotyczny. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 262-263  szczegóły 
  Zelenay Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
492.wiersz: Zelenay Anna: Operacja. Dykcja 1996 nr 1 s. 81  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Martynowicz Maria: Wyłuskana z dawnego krajobrazu. Dykcja 1996 nr 1 s. 80-82 (wywiad z matką Anny Zelenay, rozm. Kazimierz Guzik; z notą od redakcji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
494.artykuł: Waksmund Ryszard: Artystyczne obrazy dzieciństwa. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 215-230 (nt. literatury wspomnieniowej dot. okresu dzieciństwa...) szczegóły 
495.artykuł: Werner Mateusz: Podróż sentymentalna, czyli przygody człowieka rozdwojonego. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 205-208 (nt. koncepcji człowieczeństwa w kulturze i literaturze europejskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
496.artykuł: Wała Klementyna: Golem w poszukiwaniu samego siebie. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 195-204 (nt. postaci Golema w literaturze...) szczegóły 
497.artykuł: Zazula Piotr: Metafizyka pornografii. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 241-244 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
498.artykuł: Heck Dorota: Kryzys czy mit kryzysu. Dykcja 1997 nr 5 s. 217-219 ([rec. ks.:] Josephine M. Guy, Ian Small: Politics and Value in English...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura afrykanerska / Hasła szczegółowe (afrykanerska) / Hasła osobowe (afrykanerska)
  Leroux Etienne
    proza (alfabet tytułów)
499.proza: Leroux Etienne: Siedem dni u Silbersteinów [fragm.:] Błazenady artystów. Dykcja 1997 nr 5 s. 7-23 ( ...) szczegóły 
500.proza: Leroux Etienne: Siedem dni u Silbersteinów [fragm.:] Taniec bogaczy. Dykcja 1996 nr 2 s. 29-47 (z komentarzem tłumacza ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Crane Harold Hart
    wiersze (alfabet tytułów)
501.wiersz: Crane Hart: Mostowi Brooklińskiemu. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 91-92  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Caes Christopher: Przypowieść brooklińska. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 93-112  szczegóły 
  Pinsky Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
503.wiersz: Pinsky Robert: Esej o psychiatrach [fragm.:] Dionizos jako psychiatra. Dykcja 1997 nr 5 s. 131-132 (z not....) szczegóły 
504.wiersz: Pinsky Robert: Esej o psychiatrach [fragm.:] Propozycja. Dykcja 1997 nr 5 s. 131 (z not. s. 132...) szczegóły 
505.wiersz: Pinsky Robert: Esej o psychiatrach [fragm.:] Terminologia. Dykcja 1996 nr 2 s. 10 (z notą...) szczegóły 
  Stevens Wallace
    wiersze (alfabet tytułów)
506.wiersz: Stevens Wallace: Człowiek śniegu. Dykcja 1997 nr 5 s. 127-128 (z not. s. 130...) szczegóły 
507.wiersz: Stevens Wallace: Rozczarowania godziny dziesiątej. Dykcja 1997 nr 5 s. 127 (z not. s. 130...) szczegóły 
508.wiersz: Stevens Wallace: Trzynaście sposobów patrzenia na kosa. Dykcja 1997 nr 5 s. 128-130 (z not....) szczegóły 
  Updike John Hoyer
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Updike John: Love Sonnet. Dykcja 1996 nr 2 s. 8-9 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Wellek Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
510.artykuł: Malej Izabella: Czeskie korzenie naukowego rodowodu Rene Welleka. Dykcja 1997 nr 5 s. 215-217 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil, Milos Zelenka: Rene Wellek a mezivalecne Ces...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Arlt Roberto
    proza (alfabet tytułów)
511.proza: Arlt Roberto: Niedzielne popołudnie. Dykcja 1997 nr 5 s. 116-126 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Rilke Rainer Maria
512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borowski Adam: Rilke w Polsce. Dykcja 1996 nr 1 s. 90  szczegóły 
  Vogel Alois
    wiersze (alfabet tytułów)
513.wiersz: Vogel Alois: Cichy dzień w lutym. Dykcja 1997 nr 5 s. 24 (z not. s. 26...) szczegóły 
514.wiersz: Vogel Alois: Kiedy przynieśli żonę malarza (Pamięci Henryka Tahedelsa). Dykcja 1997 nr 5 s. 25 (z not. s. 26...) szczegóły 
515.wiersz: Vogel Alois: Kocie ślady na świeżym śniegu. Dykcja 1997 nr 5 s. 26 (z not....) szczegóły 
516.wiersz: Vogel Alois: Obrazek zimowy. Dykcja 1997 nr 5 s. 25 (z not. s. 26...) szczegóły 
517.wiersz: Vogel Alois: Stara. Dykcja 1997 nr 5 s. 24 (z not. s. 26...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Claus Hugo
    wiersze (alfabet tytułów)
518.wiersz: Claus Hugo: Oko za oko [z tego cyklu:] Powiadają, że księżyc.... Dykcja 1996 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
519.wiersz: Claus Hugo: Słowo-klucz: dom [z tego cyklu:] Czasem światło przychodzi.... Dykcja 1996 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
    wiersze (alfabet tytułów)
520.wiersz: Bitwa pod Maldon (Fragment). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 108-111 (z komentarzem tłumacza s. 112...) szczegóły 
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarek Bogusław: O "Bitwie pod Maldon". Dykcja 1997 nr 7/8 s. 113-115  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Blake William
    wiersze (alfabet tytułów)
522.wiersz: Blake William: Milton. Księga pierwsza (Fragment). Dykcja 1999 nr 11/12 s. 204-211  szczegóły 
523.wiersz: Blake William: Tygrys = The Tyger. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 160-161 (tekst równoległy w języku angielskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: Fostowicz Michał: Polityka w świecie wizji. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 226-231 (nt. relacji sztuka - władza w twórczości Williama Blake'a...) szczegóły 
525.artykuł: Gutorow Jacek: Przypisy do Blake'a. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 154-159 (z notą...) szczegóły 
526.artykuł: Jastrzębski Bartosz: Jezus i jego przeciwnik w poezji Williama Blake'a. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 220-225 (z fot. Bartosza Jastrzębskiego...) szczegóły 
527.artykuł: Krzysztoforska Marta: Bóg Blake'a i Bóg Platona. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 212-219 (z fot. Marty Krzysztoforskiej...) szczegóły 
528.artykuł: Parkinson Allan: Krewkie złoto i delikatne srebro - pewne przemyślenia nad Blake'owską koncepcją wolnej miłości. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 170-181  szczegóły 
529.artykuł: Sikora Tomasz: Blake'owska wizja Upadku. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 164-169  szczegóły 
530.artykuł: Sławek Tadeusz: What Is Man: William Blake, Jacques Derrida i filozofia wyobraźni. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 182-194 (z fot. Tadeusza Sławka...) szczegóły 
531.artykuł: Waniek Henryk: Swedenborg - Blake - Yeats. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 195-203  szczegóły 
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zazula Piotr: Tygrys i baranek. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 162-163  szczegóły 
  Enright Dennis Joseph
    wiersze (alfabet tytułów)
533.wiersz: Enright Dennis Joseph: Berlińskie przedmieścia. Dykcja 1997 nr 5 s. 133 (z not. s. 135...) szczegóły 
534.wiersz: Enright Dennis Joseph: Czym był seks. Dykcja 1997 nr 5 s. 134 (z not. s. 135...) szczegóły 
535.wiersz: Enright Dennis Joseph: Terminal. Dykcja 1997 nr 5 s. 134-135 (z not....) szczegóły 
  Larkin Philip
    wiersze (alfabet tytułów)
536.wiersz: Larkin Philip: Świt. Dykcja 1996 nr 2 s. 4 (z not....) szczegóły 
537.wiersz: Larkin Philip: Taki niech będzie wiersz. Dykcja 1996 nr 2 s. 3 (z not. s. 4...) szczegóły 
538.wiersz: Larkin Philip: Znowu miłość. Dykcja 1996 nr 2 s. 3-4 (z not....) szczegóły 
539.wiersz: Larkin Philip: Żadna z ważnych ksiąg nie poświęca czasu. Dykcja 1996 nr 2 s. 3 (z not. s. 4...) szczegóły 
  Pinter Harold
    wiersze (alfabet tytułów)
540.wiersz: Pinter Harold: Śmierć (Rozporządzenie o ewidencji narodzin i zgonów 1953). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 98 (sylwetka Harolda Pintera s. 99, nota...) szczegóły 
  Yeats William Butler
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Waniek Henryk: Swedenborg - Blake - Yeats. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 195-203  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chilijska / Hasła szczegółowe (chilijska) / Hasła osobowe (chilijska)
  Allende Isabel
    proza (alfabet tytułów)
542.proza: Allende Isabel: Afrodyta. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 147-148 (z notą s. 153-154...) szczegóły 
543.proza: Allende Isabel: Afrodyzjaki. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 149-150 (z notą s. 153-154...) szczegóły 
544.proza: Allende Isabel: Gotując nago. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 150-153 (z notą s. 153-154...) szczegóły 
545.proza: Allende Isabel: Ja. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 148-149 (z notą s. 153-154...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Utwory anonimowe (chińska)
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hsia Adrian: "Księga I-Cing" a "Gra szklanych paciorków" Hermanna Hessego. Dykcja 1996 nr 1 s. 13-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Zhuangzi *
547.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Creel Herlee: Wielka Gruda. Studium z filozofii chińskiej. Dykcja 1997 nr 6 s. 133-140  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Cincibuch Petr
    wiersze (alfabet tytułów)
548.wiersz: Cincibuch Petr: Dobranoc (Ojcu). Dykcja 1996 nr 1 s. 70  szczegóły 
549.wiersz: Cincibuch Petr: Praskim parkiem idzie.... Dykcja 1996 nr 1 s. 71  szczegóły 
  Kryl Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
550.artykuł: Bard i maszyna. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 247 (fel., nota...) szczegóły 
  Seifert Jaroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
551.wiersz: Seifert Jaroslav: Sen. Dykcja 1996 nr 1 s. 66 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
552.artykuł: Leszczyński Damian: Jak wyrażać niewyrażalne. Metodologiczne zagadnienia Bergsonowskiego projektu przekształcania metafizyki. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 169-179  szczegóły 
553.artykuł: Pezdek Krzysztof: Rekonstrukcja oraz charakterystyka pojęcia komizmu H. Bergsona. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 180-187  szczegóły 
  Bonnefoy Yves
    wiersze (alfabet tytułów)
554.wiersz: Bonnefoy Yves: Czy ten otwarty kamień.... Dykcja 1997 nr 7/8 s. 156 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
555.wiersz: Bonnefoy Yves: Douve mówi. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 155 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
556.wiersz: Bonnefoy Yves: Głębokie światło, by.... Dykcja 1997 nr 7/8 s. 156 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
557.wiersz: Bonnefoy Yves: Imię prawdziwe. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 156 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
558.wiersz: Bonnefoy Yves: Odkryta kraina. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 157 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
559.wiersz: Bonnefoy Yves: Teatr: IV (Budzę się, pada deszcz...). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 155 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
560.wiersz: Bonnefoy Yves: Teatr: XIII (Dziś wieczorem ziemia...). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 155 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
561.wiersz: Bonnefoy Yves: Usłyszysz wreszcie ten krzyk.... Dykcja 1997 nr 7/8 s. 157 (z notą tłumacza podp. P.S. s. 158-159...) szczegóły 
  Cioran Emile Michel
    wywiady (alfabet autorów)
562.wywiad: Jocks Heinz: "Na szczycie znużenia poznaje się sens życia...". Rozmowa z Emilem Cioranem. Dykcja 1996 nr 1 s. 67-69 (za Kulturchronik (Bonn) 1995; z not....) szczegóły 
  Claudel Paul
    wiersze (alfabet tytułów)
563.wiersz: Claudel Paul: Sto zdań na wachlarz. Dykcja 1996 nr 2 s. 24-28 (z notą tłumaczki; sprostowanie: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 176...) szczegóły 
  Cocteau Jean
    listy (alfabet tytułów)
564.listy: Cocteau Jean: [List]. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 179-181 (do Francois Mauriaca (1 z 1951); z koment.: Gilles Lapouge: Ten, co "w...) szczegóły 
  Foucault Michel
565.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rasiński Lotar: "Historia szaleństwa..." Michela Foucaulta - nieudana próba transgresji. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 209-221  szczegóły 
  Goll Claire
    proza (alfabet tytułów)
566.proza: Goll Claire: Jak to było z dada i inne wspomnienia. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 11-22  szczegóły 
  Mauriac Francois
    listy (alfabet tytułów)
567.listy: Mauriac Francois: [List]. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 179-181 (do Jeana Cocteau (1 z 1951); z koment.: Gilles Lapouge: Ten, co "wyszy...) szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
568.artykuł: Lapouge Gilles: W głębi Sartre się mylił: Bóg jest dobrym powieściopisarzem. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 182-184  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Epikuros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Nysler Łukasz: Z dziejów zasady przyjemności. Etyka Epikura a psychoanaliza Zygmunta Freuda. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 134-140  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: Krzysztoforska Marta: Bóg Blake'a i Bóg Platona. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 212-219 (z fot. Marty Krzysztoforskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Rodzaju
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Śnieciński Marek: Żona i córki Lota. Dykcja 1997 nr 6 s. 123-128 (nt. roli kobiet w wydarzenich biblijnych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Calders Pere
    proza (alfabet tytułów)
572.proza: Calders Pere: Przed sądem. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 132-139 (z notą s. 145-146...) szczegóły 
573.proza: Calders Pere: Shilayo. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 143-145 (z notą s. 145-146...) szczegóły 
574.proza: Calders Pere: Taki los. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 139-143 (z notą s. 145-146...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Bernlef J.
    wiersze (alfabet tytułów)
575.wiersz: Bernlef J.: Bogowie. Dykcja 1996 nr 1 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Nolens Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
576.wiersz: Nolens Leonard: Czekałem, ale nie.... Dykcja 1996 nr 1 s. 7 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
577.artykuł: Boncenne Pierre: Kolumbia G.G. Marqueza. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 203-204  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: Zybura Marek: B.B. - Wielki Niewygodny. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 211-214 (z fot. Marka Zybury...) szczegóły 
  Froemming Fraya
    proza (alfabet tytułów)
579.proza: Froemming Fraya: Kobyle perfumy. Dykcja 1996 nr 2 s. 51-52 (z not....) szczegóły 
  Gruenbein Durs
    wiersze (alfabet tytułów)
580.wiersz: Gruenbein Durs: Damnatio memoriae. Dykcja 1997 nr 6 s. 117-118 (z notą s. 118...) szczegóły 
581.wiersz: Gruenbein Durs: Dla okapi w monachijskim zoo. Dykcja 1997 nr 6 s. 117 (z notą s. 118...) szczegóły 
582.wiersz: Gruenbein Durs: Dla szympansa w londyńskim zoo. Dykcja 1997 nr 6 s. 116 (z notą s. 118...) szczegóły 
583.wiersz: Gruenbein Durs: Zmarszczki i zasadzki. Dykcja 1997 nr 6 s. 116 (z notą s. 118...) szczegóły 
  Hesse Hermann
584.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hsia Adrian: "Księga I-Cing" a "Gra szklanych paciorków" Hermanna Hessego. Dykcja 1996 nr 1 s. 13-23  szczegóły 
585.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vargas Llosa Mario: Metamorfozy wilka stepowego. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 118-121 (z notą s. 125...) szczegóły 
  Koeppen Wolfgang
    proza (alfabet tytułów)
586.proza: Koeppen Wolfgang: Na ambonie. Dykcja 1997 nr 5 s. 110-113 (z notą...) szczegóły 
  Kunze Reiner
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Kunze Reiner: Nokturn 11 (Śnie nie nadchodzisz...). Dykcja 1996 nr 2 s. 49 (z notą...) szczegóły 
588.wiersz: Kunze Reiner: Rzeźbarz w drewnie. Dykcja 1996 nr 2 s. 48-49 (z notą s. 50...) szczegóły 
589.wiersz: Kunze Reiner: Wariacje na temat poczty [z tego cyklu:] (Dla śmierci) pewnego.... Dykcja 1996 nr 2 s. 49 (z notą s. 50...) szczegóły 
  Liersch Werner
    proza (alfabet tytułów)
590.proza: Liersch Werner: Październikowe dziecko. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 160-165  szczegóły 
  Mann Thomas
591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Melkowski Stefan: Faust zniewolony. Wokół powieści Tomasza Mannna "Doktor Faustus". Dykcja 1997 nr 7/8 s. 185-201  szczegóły 
  Neumann Peter Horst
    wiersze (alfabet tytułów)
592.wiersz: Neumann Peter Horst: W Szwecji. Dykcja 1997 nr 6 s. 122 (z notą...) szczegóły 
593.wiersz: Neumann Peter Horst: W wagonie sypialnym. Dykcja 1997 nr 6 s. 122 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuszlina Olga: Póki co, u nas remanent. Dykcja 1997 nr 5 s. 209-212 (z not....) szczegóły 
recenzja: Malej Izabella: Powoli zmierzając do syntezy. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 167-170  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
recenzja: Kuszlina Olga: Póki co, u nas remanent. Dykcja 1997 nr 5 s. 209-212 (z not....) szczegóły 
recenzja: Malej Izabella: Powoli zmierzając do syntezy. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 167-170  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Malej Izabella: Uzmysłowienie Josifa Brodskiego. Dykcja 1996 nr 2 s. 113-116  szczegóły 
  Bunin Ivan
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matusiak Agnieszka: Impresjonizm w prozie Bunina i Zajcewa. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 243-250  szczegóły 
  Majakovskijj Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
597.wiersz: Majakowski Włodzimierz: Most Brukliński. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 113-117  szczegóły 
598.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Caes Christopher: Przypowieść brooklińska. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 93-112  szczegóły 
  Rerikh Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
599.artykuł: Deszko Olga: Mozaika świata Roericha. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 232-238  szczegóły 
  Zajjcev Boris
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Matusiak Agnieszka: Impresjonizm w prozie Bunina i Zajcewa. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 243-250  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
601.artykuł: Rega Artur: Jak urealnić nasze życie, czyli zapiski na temat M. Eliadego idei "sacrum". Dykcja 1997 nr 6 s. 129-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Bischel Peter
    wiersze (alfabet tytułów)
602.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Ameryka nie istnieje. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 77-81 (proza poetycka; z notą s. 90...) szczegóły 
603.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Człowiek z pamięcią. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 83-85 (proza poetycka; z notą s. 90...) szczegóły 
604.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] O mężczyźnie, który nie chciał nic wiedzieć. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 88-90 (proza poetycka; z notą...) szczegóły 
605.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Pozdrowienia od Jodoka. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 85-87 (proza poetycka; z notą s. 90...) szczegóły 
606.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Stół to stół. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 74-77 (proza poetycka...) szczegóły 
607.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Wynalazca. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 81-83 (proza poetycka; z notą s. 90...) szczegóły 
608.wiersz: Bischel Peter: Małe opowieści [z tego cyklu:] Ziemia jest okrągła. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 71-74 (proza poetycka...) szczegóły 
  Frisch Max
609.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vargas Llosa Mario: Czy można być Szwajcarem?. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 121-125 (z notą...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Swedenborg Emanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
610.artykuł: Waniek Henryk: Swedenborg - Blake - Yeats. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 195-203  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Literatura współczesna (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
611.artykuł: Vajpei Ashok: Wieczna celebracja (Rozmowa z Ashokiem Vajpei, poetą, o literaturze indyjskiej). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 126-128 (rozm. Rafał Witek; z notą o Ashoku Vajpei...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Bhattacharya Hiren
    wiersze (alfabet tytułów)
612.wiersz: Bhattacharya Hiren: Czy jesteś szczęśliwy. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 130  szczegóły 
  Suryavamshi *
    wiersze (alfabet tytułów)
613.wiersz: Suryavamshi : Czy jesteś szczęśliwy. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 131  szczegóły 
  Vajpeyi Aśok
    wiersze (alfabet tytułów)
614.wiersz: Vajpei Ashok: Oniemiały. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 129 (z not. s. 128...) szczegóły 
615.wiersz: Vajpei Ashok: Słowo (2) (Rosa dotyka zieleni...). Dykcja 1997 nr 7/8 s. 129 (z not. s. 128...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Barański Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: Frydryk Marta: Bohaterowie. Obecność kobiety. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 271-282 (nt. bohaterów filmów Andrzeja Barańskiego, zwłasza nt. wizerunków post...) szczegóły 
  Cybulski Zbigniew
    kult (alfabet autorów)
617.kult: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na peronie trzecim Dworca Główn...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
618.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołaczyńska Magdalena: Teoria teatru Tomasza Kubikowskiego. Dykcja 1997 nr 7/8 s. 253-255  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
619.artykuł: Mieszkowski Krzysztof: Teatr niekonsekwencji (Rozmowa z Krzysztofem Mieszkowskim, krytykiem teatralnym, redaktorem naczelnym "Notatnika Teatralnego". Dykcja 1996 nr 3/4 s. 54-58 (nt. zjawiska ograniczonego dostępu teatrów do polskiej dramaturgii wsp...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
620.artykuł: Bobowski Sławomir: Postmodernizm w kinie. Śmierć kina czy śmierć postmodernizmu?. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 152-168  szczegóły