Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bajerowa Irena: Nadawca - wydawca - ewolucja języka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 357-365 (nt. języka tekstów naukowych....) szczegóły 
2.artykuł: Gajda Stanisław: Dialogowość tekstów naukowych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 81-92 (m.in. na przykładzie tekstów literaturoznawczych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: Przeciwstawienie a spójność tekstu (Na materiale polskiej poezji współczesnej). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 407-414  szczegóły 
4.artykuł: Gajda Stanisław: Metafora w nauce - norma czy dewiacja?. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 27-40  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Wyderka Bogusław: Formy dialogizmów w XVII-wiecznym piśmiennictwie retorycznym. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 103-110  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bańkowski Andrzej: Toponimy ziemi krakowskiej w zapiskach sądowych z lat 1394-1397. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 83-91  szczegóły 
7.artykuł: Kowalska Alina: Polszczyzna literacka na Śląsku w dobie średniopolskiej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 429-435  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnik Beata: Deminutywa i augmentatywa w "Pieśniach ludu polskiego w Górnym Szląsku" J. Rogera. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 163-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Argiglobyn Jerzy
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard: Uwagi o słownictwie rękopisu Jerzego Argiglobyna (Poznańczyka) z połowy XVI w.. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 487-494  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bernatowicz Feliks
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzeziński Jerzy: O słownictwie "Nierozsądnych ślubów" Feliksa Bernatowicza. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 387-393  szczegóły 
  Borek Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Furdal Antoni: Poglądy ogólnojęzykoznawcze Henryka Borka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 21-24  szczegóły 
12.artykuł: Pluta Feliks: Prof. dr hab. Henryk Borek (13 stycznia 1929 - 6 grudnia 1986). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 13-20 (nt. życia i działaln. nauk.; Bibliografia prac Henryka Borka za lata 1...) szczegóły 
13.artykuł: Rieger Janusz: Henryk Borek jako onomasta. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 25-31  szczegóły 
14.artykuł: Rymut Kazimierz: Działalność onomastyczna Henryka Borka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 33-42  szczegóły 
15.artykuł: Sochacka Stanisława: Dorobek profesora Henryka Borka w badaniach historii języka polskiego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 43-49  szczegóły 
16.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Wspomnienie o Henryku Borku (Tekst wygłoszony na sesji poświęconej pamięci profesora Henryka Borka - Opole 30 listopada 1987 r.). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 51-52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kleszcz Krzysztof: Elementy kresowe w języku "Ziemi księżycowej" i "Atlantydy" Andrzeja Chciuka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1994 z. 15 s. 11-17  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kleszcz Krzysztof: Elementy kresowe w języku "Ziemi księżycowej" i "Atlantydy" Andrzeja Chciuka. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1994 z. 15 s. 11-17  szczegóły 
  Cochlovius Johannes
    proza (alfabet tytułów)
19.proza: Cochlovius Johannes: De septem verbis Christi. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 223-237  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyderka Bogusław: Kazanie J.C. "De septem verbis Christi". Charakterystyka językowa zabytku. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1989 z. 12 s. 103-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dobrzyński Walenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Pluta Feliks: Działalność naukowa i dydaktyczna doc. dra W.D.. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1989 z. 12 s. 9-12 ([z bibliogr. prac W.D. za lata 1957-87; oprac. M. Wojtkiewicz, s. 13-4...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gdacius Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Wyderka Bogusław: Sugestywność w kazaniach Adama Gdaciusza. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 511-518  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łysek Paweł
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Stylizacja gwarowa w "Marynce, cerze gadosza" Pawła Łyska. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1993 z. 14 s. 57-79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: Funkcje osobowych nazw własnych w "Panu Tadeuszu". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 325-232  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makuchowska Marzena: Językowa realizacja kompozycji czasowej w powieści W.M. "Kamień na kamieniu". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1989 z. 12 s. 55-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Język "Granatowego goździka" M. Pankowskiego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 137-153  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Wyderka Bogusław: O składni utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (Na przykładzie pieśni historycznych). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1994 z. 15 s. 89-99  szczegóły 
  Strumieński Olbrycht
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biniewicz Jerzy: Polska terminologia techniczna (O. Strumieński, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, 1573). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1994 z. 15 s. 5-10  szczegóły 
  Szczepański Jan
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pluta Feliks: Zjawiska gwarowe w "Korzeniami wrosłem w ziemię" Jana Szczepańskiego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1989 z. 12 s. 83-93  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zegadłowicz Emil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Malinowska Ewa: O słownictwie Emila Zegadłowicza powieściopisarza. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 453-461  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowska Ewa: Ewokowanie przeszłości w "Żywocie Mikołaja Srebrempisanego" Emila Zegadłowicza. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1989 z. 12 s. 63-72  szczegóły 
artykuł: Malinowska Ewa: Potok składniowy w "Żywocie Mikołaja srebrempisanego" E.Z.. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1988 z. 11 s. 155-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Łesiów Michał: Nazwy osobowe w ukraińskich dumach i pieśniach historycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 225-231  szczegóły