PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bogołębska Barbara: Sztuka czytania w ujęciu wybranych pisarzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 275-280  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Starnawski Jerzy: Podstawowe zagadnienia metodologiczne badacza literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 5-14  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
4.artykuł: Worsowicz Monika: Faits divers - inforozrywka w prasie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 253-259  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Bogołębska Barbara: Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 187-195 (analiza form sylwicznych (kolażowych) na przykładzie utworów: Ryszard ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 153-175  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyniak Eugeniusz: O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 465-468  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kaczor Katarzyna: Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 27-40 (problematyka pasyjna w rękopiśmiennych tekstach zakonnic z przełomu XV...) szczegóły 
9.artykuł: Pirecki Piotr: Z problematyki przestrzeni w komedii plebejskiej XVI i XVII w.. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 25-42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Pirecki Piotr: Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 13-26  szczegóły 
11.artykuł: Wichowa Maria: O różnych aspektach staropolskiej biesiady w świetle relacji literackich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 3-12 (m.in.: Anonim-Protestant, Olbrycht Karmanowski, Hieronim Morsztyn, Jan...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Bogołębska Barbara: Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 139-152  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Olaszek Barbara: O pozytywistycznym programie "pracy u podstaw" w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 161-167  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 173-186 (m.in. w twórczości: Jerzy Broszkiewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Tad...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Mazurkiewicz Adam: Księga jako element mitologii świata przedstawionego w polskiej powieści fantastycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 285-294  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 173-186 (m.in. w twórczości: Jerzy Broszkiewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Tad...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 73-110  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Tematy prac magisterskich (lata 1996-2000). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 339-357 (wykaz prac napisanych na Uniwersytecie Łódzkim: Katedra Literatury Rom...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Gajak-Toczek Małgorzata: Franciszka Próchnickiego "instrukcja" programowa i metodyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 469-492 (Franciszek Próchnicki jako autor pierwszej jednolitej instrukcji i pro...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Cyniak Eugeniusz: O interteksualności w szkolnym odbiorze dzieła literackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 261-277  szczegóły 
22.artykuł: Spychała Dorota: Pragmatyzm w dydaktyce polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 297-305  szczegóły 
23.artykuł: Zaborowska Wiesława: Kontekstualność w nauczaniu literatury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 307-338  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bielecka Jolanta: Debata jako metoda nauczania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 279-286  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyniak Eugeniusz: O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 465-468  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Fiołek-Lubczyńska Bogumiła: Między literaturą a filmem - integracja i autonomia sztuk. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 303-312 (propozycja bloku lekcji z zakresu edukacji filmowej...) szczegóły 
27.artykuł: Sakowski Bogdan: Teatr szkolny w pracy nauczyciela polonisty. Wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 493-519  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupisz Kazimierz: Z dziejów dramatu biblijnego o ofiarowaniu Izaaka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Klukas Monika: Dobre smoki Krzysztofa Kamila Baczńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 149-171  szczegóły 
30.artykuł: Wiśniewski Jerzy: Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 121-148  szczegóły 
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Kula Aneta: O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 237-262  szczegóły 
32.artykuł: Matuszyński Witold: Mirona Białoszewskiego "czekanie w powietrzu". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 129-143  szczegóły 
33.artykuł: Ślósarska Joanna: Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 301-311  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Mazan-Mazurkiewicz Alicja: Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 155-173  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Fragment o "Wariacjach pocztowych". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 127-136  szczegóły 
  Buryła Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Dworakowska Dominika: "Z prawd najprostszych" - księdza Wacława Buryły wiersze z lat 1991-1997 w aspekcie współczesnej poezji kapłańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 175-184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ciekliński Piotr
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pirecki Piotr: O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 7-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dygat Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Stapkiewicz Agnieszka: Humor Stanisława Dygata na przykładzie języka i stylu jego prozy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 263-283  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Wichowa Maria: Małecki epizod biografii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przyczynek do badań dziejów "małej ojczyzny" pisarza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 15-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Fiszbak Zbigniew: Gombrowicz wobec "wielkości". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 111-120  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Miszczak Magdalena: Kicz i parodia w prozie Manueli Gretkowskiej. Czym jest; jak jest; po co jest?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 145-189  szczegóły 
  Grubiński Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Raźny Joanna: Modernistyczny okres twórczości Wacława Grubińskiego. Pod patronatem Przybyszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 189-218  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Krupa Renata: Czy wszyscy Polacy byli odwróceni? Problem antysemityzmu postrzegany przez Henryka Grynberga. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 201-219  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Wiśniewski Jerzy: Lira i struna w poezji Zbigniewa Herberta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 109-126  szczegóły 
45.artykuł: Wiśniewski Jerzy: Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 353-380  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewiński Jacek: Klasyk, ironia i komputer ("Szachy" Zbigniewa Herberta - komentarze i próba interpretacji). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z.6 s. 381-395  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Rembowska Magdalena: Wybrane zagadnienia kompozycji opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 197-217  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolska Anna: "Święty Smok" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W poszukiwaniu metafizycznego uzasadnienia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 221-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
49.wiersz: Kamieńska Anna: Powitanie Adriatyku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 232-233  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujała Grażyna: Pieczęć błękitna..., pieczęć czerwona... (Na marginesie "Powitania Adriatyku" Anny Kamieńskiej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 231-242  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Tuta Zbigniew: "Jesień 1773" [roku]. Wiersz Józefa Koblańskiego jako źródło inspiracji dla Franciszka Karpińskiego i Adama Naruszewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 83-107  szczegóły 
  Koblański Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
52.wiersz: Koblański Józef: Jesień 1773. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 91-92  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuta Zbigniew: "Jesień 1773". Wiersz Józefa Koblańskiego jako źródło inspiracji dla Franciszka Karpińskiego i Adama Naruszewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 83-107  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Petlak Anna: Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 133-144  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Łuczkowski Tomasz: "Mój kraj to szczyt gotyckich wież". Romantyczne portrety katedr w epistolografii Zygmunta Krasińskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 47-58  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartczak Iwona: Nie-Boska komedia - romantyczny moralitet. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 45-71  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł w "Obłędzie" Jerzego Krzysztonia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 281-290  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratajska Krystyna: Czy Lechoń w "Duchu na seansie" kompromitował poezję romantyczną i mitologię narodową?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 29-40  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewski Jerzy: Czy Maurycy Mochnacki koncertował, grając na klawikordzie? Uwagi na marginesie wiersza Jana Lechonia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 41-46  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Cieślak Tomasz: Bóg i świat w poezji Bolesława Leśmiana. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 25-53  szczegóły 
61.artykuł: Ślósarska Joanna: Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 301-311  szczegóły 
62.artykuł: Woźniak-Łabieniec Marzena: Leśmianowska "ontologia" nicości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 55-81  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
63.wiersz: Mickiewicz Adam: Widzenie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 77-78  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duk Józef: Adam Mickiewicz: Widzenie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 77-83  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Berkan Maria: Poetycka Litwa Miłosza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 83-108  szczegóły 
66.artykuł: Walczak-Matuszyńska Aldona: "Klarowność przęseł". Miłosz gnostykiem? Miłosz manichejczykiem?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 73-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Petlak Anna: Bajki Adama Naruszewicza wobec innych realizacji gatunku w oświeceniu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 41-60  szczegóły 
68.artykuł: Przekora Agnieszka: "Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni..." Obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 109-131  szczegóły 
69.artykuł: Tuta Zbigniew: "Jesień 1773" [roku]. Wiersz Józefa Koblańskiego jako źródło inspiracji dla Franciszka Karpińskiego i Adama Naruszewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 83-107  szczegóły 
  Nowaczyński Adolf
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska Małgorzata: "Wizerunek Mikołaja Reja z Nagłowic" Adolfa Nowaczyńskiego - źródła kreacji postaci. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 219-227  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Fiszbak Zbigniew: Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 137-153  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Smolińska Małgorzata: Poezja ogrodów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 251-273  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starnawski Jerzy: Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 101-113  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Krupa Renata: Inna wiara, inny Bóg. Problem wiary w twórczości lirycznej Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 219-236  szczegóły 
75.artykuł: Kudra Andrzej: Porównanie w poezji Tadeusza Różewicza (lata 1945-1950). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 313-321  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kula Aneta: Milcząca arkadia Tadeusza Różewicza. Nowa próba odczytania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 185-200  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kula Aneta: Skamieniały posąg boleści. Próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 323-336  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Woźniak-Łabieniec Marzena: Klasycyzm i metafizyka. O wczesnej twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 105-127  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sebyła Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Kobylska Dorota: "W poszukiwaniu słów..." Władysława Sebyły sądy o poezji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 59-71  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalkiewicz Agnieszka: Formy negatywnego kultu religijnego w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 85-99  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Duk Józef: Miejsce człowieka w dziejach świata. Według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 37-43  szczegóły 
82.artykuł: Kurska Anna: Litewskie zamki Słowackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 145-160  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartczak Iwona: "Ksiądz Marek" jako dramat mesjanistyczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 61-76  szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Lelonkiewicz Gabriela: Motyw nocy w poezji Leopolda Staffa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 229-250  szczegóły 
  Sygietyński Antoni
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Filipczak Izabela: Socjologiczne tło cudzołóstwa w powieści Antoniego Sygietyńskiego "Na skałach Calvados". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 181-188  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janus Karolina: Oryginalny dokument literacki z życia dawnej Łodzi - cykl Antoniego Sygietyńskiego "Znasz-li ten kraj?". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 169-180  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Worsowicz Monika: Andrzej Szczypiorski - z biografii pisarza i publicysty. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 291-300  szczegóły 
  Szymańska Adriana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Mazan-Mazurkiewicz Alicja: Metafizyka ciała. Poetyckie intuicje Adriany Szymańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 397-404  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Lewiński Jacek: Wisławy Szymborskiej przypadki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 83-103  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jacek: O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 127-138  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jacek: O dwóch wieczorach autorskich Wisławy Szymborskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 127-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tokarczuk Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Fliszewska Olga: W kręgu mitu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 425-435 (mityzacja rzeczywistości w prozie Olgi Tokarczuk...) szczegóły 
  Trembecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Smulska Katarzyna: Stanisław Trembecki - obraz człowieka na podstawie zachowanej korespondencji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 67-81  szczegóły 
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Cieślak Tomasz: Bóg w utworach lirycznych Juliana Tuwima. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 2 s. 3-27  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratajska Krystyna: "Jedyna patriotyczna legenda Łodzi". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 115-125  szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Marcjan Maria: Poetyka autentyczności czyli o autobiografizmie w twórczości ks. Jana Twardowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 337-352  szczegóły 
  Twardowski Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Kuran Michał: Bohater zbiorowy w twórczości heroicznej Samuela Twardowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 43-66  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 17-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Pinter Harold
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolska Anna: Harold Pinter - "Urodziny Stanleya": kiedy dotknięcie staje się wyrokiem. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 405-423  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beze Teodor de
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupisz Kazimierz: Z dziejów dramatu biblijnego o ofiarowaniu Izaaka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Horatius Quintus Flaccus
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 17-24  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Olaszek Barbara: O pozytywistycznym programie "pracy u podstaw" w ujęciu pisarzy polskich i rosyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 161-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Petlak Anna: Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 133-144 (m.in.: Piotr Hułak-Artemowski, Łewko Borowykowski...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Fiołek-Lubczyńska Bogumiła: O formie artystycznej kina poetyckiego - refleksja teoretyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 243-252  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1998 z. 1 s. 153-175  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Ceran-Pikala Dorota: Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 437-449 (analizie poddano cztery filmy, powstałe na podstawie poezji Juliana Tu...) szczegóły 
107.artykuł: Fiołek-Lubczyńska Bogumiła: O perswazyjnym modelu telewizji, czyli jak "uwieść" współczesnego widza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 451-463  szczegóły