Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Humanistyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Korzeńska Zofia: Kategoria czasu w filozofii i w literaturze. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 -2  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Krotochwila
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Wolny Helena: Krotochwila. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 67-74  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Wolny Kazimierz: Reportaż - prawda czy fikcja?. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 261-276 (problem prawdy i fikcji w reportażu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragikomedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Wolny Helena: Tragikomedia. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 53-63  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Ożóg Zenon: Tradycja mickiewiczowska w publicystyce literackiej poetów pokolenia wojennego (1939-1944). Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 35-51 (dot. publicystyki literackiej poetów: Adam Mickiewicz, Andrzej Trzebiń...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kielce (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Zarys kieleckiego środowiska poetyckiego. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 171-197 (dot. twórczości poetów: Feliks Rak, Bolesław Garboś, Ryszard Miernik, ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: "Kiedy na miłość niecierpliwie czekasz...". Uwagi o utworach ks. Jana Twardowskiego w szkole podstawowej. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 145-159  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Helena: Bazar 5 - almanach literacki nauczycieli. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 265-268  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Ożóg Zenon: Romantyczne reminiscencje toposu jeruzalem w wierszach K. K. Baczyńskiego. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 97-120  szczegóły 
  Bem Antoni Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Rutkowski Jerzy: Antoni Gustaw Bem jako wychowawca i nauczyciel Stefana Żeromskiego. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 87-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czernik Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Andres Zbigniew: W stronę autentyzmu. O genezie poglądów estetycznych Stanisława Czernika. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 69-95  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dygasiński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Wolny Helena: Żeromski i Dygasiński (tematyka twórczości - podobieństwa i różnice). Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 61-86  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Helena: Portrety kielczan w powieści Adolfa Dygasińskiego o wyprawie wiedeńskiej "Gwałt na Turka w Kielcach uczyniony". Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 199-225  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowska-Ożóg Alicja: Inspiracje biblijne na przykładzie wiersza Anny Kamieńskiej - "Ślub". Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 65-76  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Zmorzyńska-Wolny Helena: Religijność Kasprowicza. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 83-167  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: Stefan Żeromski o Józefie Ignacym Kraszewskim. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 113-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Wolny Kazimierz: Juliusz Falkowski (1815-1892) o Adamie Mickiewiczu. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 25-33 (dot. kontaktów Juliusza Falkowskiego z Adamem Mickiewiczem...) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Helena: "Pan Tadeusz" - polska epopeja o moralnym zjednoczeniu narodu. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 141-200  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żak Stanisław: "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy romantyzmu. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 7-24  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Rutkowski Jerzy: Zofia Rygier-Nałkowska jako współpracowniczka "Ech Kieleckich". Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 59-66  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: "Quo vadis" i "Faraon" - ostatnie kwestie w polemice autorów. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 7-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rusiecki Mieczysław
    wiersze (alfabet tytułów)
22.wiersz: Rusiecki Mieczysław: Bogactwo młodości. Studia Humanistyczne 1991 t. 2 s. 13-18  szczegóły 
  Rutkowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Rutkowski Jerzy: Koty, ptaki i ludzie /opowiadanie/. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 75-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Bokszczanin Maria: Związki Sienkiewicza z Ameryką. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 31-57  szczegóły 
25.artykuł: Wolny Kazimierz: Wańkowicz wobec Sienkiewicza. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 59-66  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Kazimierz: Opis bitwy pod Grunwaldem w "Krzyżakach" H. Sienkiewicza jako wzór reportażu historycznego. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 35-42  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: "Quo vadis" i "Faraon" - ostatnie kwestie w polemice autorów. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 7-29  szczegóły 
artykuł: Wolny Helena: "qou vadis" - powieść historyczna H. Sienkiewicza - Nagroda Nobla. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 29-34  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Rodzina Połanieckich - kilka słów w obronie bohatera i... autora. Studia Humanistyczne 1997 t. 8 s. 5-27  szczegóły 
  Szelburg-Zarembina Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Żak Stanisław: Człowiek franciszkański w prozie E. Szelburg-Zarembiny. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 201-242  szczegóły 
30.artykuł: Żak Stanisław: Treści biblijne w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny. Studia Humanistyczne 1991 t. 2 s. 171-228  szczegóły 
  Szubel Lucyna
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szproch Władysława: By nie przeminąć, gdy przeminie wszystko.... Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 95-100  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Szubel Lucyna: A może. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 99  szczegóły 
33.wiersz: Szubel Lucyna: Poezja. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 98  szczegóły 
  Szymborska Wisława
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dybka Wanda: "Rozmowa z kamieniem" (Problem ingerencji człowieka w siły przyrody). Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 243-259  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
35.wiersz: Twardowski Jan: Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą... (Annie Kamieńskiej). Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 77-78  szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Helena: Wiersz ks. Jana Twardowskiego - "Śpieszmy się kochać ludzi..." /interpretacja utworu/. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 77-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Kazimierz: Wańkowicz nieocenzurowany. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 259-263  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Kazimierz: Wańkowicz nieocenzurowany. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 259-263  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Kazimierz: Wańkowicz nieocenzurowany. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 259-263  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Kazimierz: Wańkowicz nieocenzurowany. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 259-263  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolny Kazimierz: Wańkowicz nieocenzurowany. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 259-263  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Wolny Kazimierz: Obrona godności Polaków w wybranych reportażach Melchiora Wańkowicza. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 121-143  szczegóły 
43.artykuł: Wolny Kazimierz: Wańkowicz o Żeromskim. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 155-161  szczegóły 
44.artykuł: Wolny Kazimierz: Wańkowicz wobec Sienkiewicza. Studia Humanistyczne 1994 t. 4 s. 59-66  szczegóły 
45.artykuł: Żak Stanisław: "Niedomówienia" w ukazywaniu historycznych wydarzeń w reportażach Melchiora Wańkowicza (Na przykładzie "Hubalczyków"). Studia Humanistyczne 1991 t. 2 s. 229-238  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Kazimierz: "Bitwa o Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza - reportaż i źródło historyczne. Studia Humanistyczne 1991 t. 1 s. 277-312  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Biała Alina: Koncepcja człowieka w poezji Karola Wojtyły. Studia Humanistyczne 1991 t. 2 s. 149-170  szczegóły 
  Wolny Helena
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Wolny Helena: Poślij mnie, Ojcze!. Studia Humanistyczne 1991 t. 2 s. 147-148  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Antolski Zdzisław: Myśl chrześcijańska jako inspiracja twórczości poetyckiej dr Heleny Wolny. Studia Humanistyczne 1996 t. 7 s. 101-108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: Stefan Żeromski o Józefie Ignacym Kraszewskim. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 113-138  szczegóły 
51.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Warszawa i jej problemy w twórczości Stefana Żeromskiego. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 31-45  szczegóły 
52.artykuł: Libera Zdzisław: Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 7-25  szczegóły 
53.artykuł: Marczewski Jacek: Ziemia kielecka w utworach Stefana Żeromskiego. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 47-59  szczegóły 
54.artykuł: Mijas Stanisław: Chłop namalowany /Na podstawie plastycznych zainteresowań Stefana Żeromskiego/. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 139-153  szczegóły 
55.artykuł: Rutkowski Jerzy: Antoni Gustaw Bem jako wychowawca i nauczyciel Stefana Żeromskiego. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 87-111  szczegóły 
56.artykuł: Wolny Helena: Żeromski i Dygasiński (tematyka twórczości - podobieństwa i różnice). Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 61-86  szczegóły 
57.artykuł: Wolny Kazimierz: Wańkowicz o Żeromskim. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 155-161  szczegóły 
58.artykuł: Zmorzyńska Helena: Ostatnie słowa Stefana Żeromskiego. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 27-30 (dot. dedykacji dla doktora Leona Zielińskiego napisanej przez Stefana ...) szczegóły