Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Kajtoch Wojciech - szczegóły
Dział bibliografii:  Kulturowa teoria literatury
Źródło:  Zeszyty Prasoznawcze, 2001 nr 3/4 s. 177-179 - szczegóły
Numer zapisu:  1031706 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Językowy obraz świata i kultura, [M.in. zawiera:] Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. - Michael Fleischer: Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu. - Grażyna Habrajska: Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata. - Anna Luchowska: Status zasady sprzeczności w językowym obrazie świata. - Janina Labocha: Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata. - Aleksandra Niewiara: Badania etymologii a odtwarzanie językowego obrazu świata. - Jolanta Maćkiewicz: Potoczne w naukowym - niebezpieczeństwa i korzyści. - Jerzy Biniewicz: Kategoryzacja a naukowy obraz świata (słownictwo nauk ścisłych). - Maria Libura: Jak obraz świata odbija się w gramatyce? Analiza języka fizyki klasycznej. - Anna B. Burzyńska, Agnieszka Libura: Obraz czasu w języku potocznym i naukowym. - Małgorzata Brzozowska: Derywaty onomazjologiczne (asocjacyjne) w językowym obrazie świata. - Marian Bugajski, Anna Wojciechowska: Językowy obraz świata a literatura. - Dorota Szumska: Na tropach tropu: rozważania o metaforze poetyckiej. - Dorota Filar: Językowy obraz świata a obraz świata w tekście poetyckim [na przykładzie wierszy Mieczysława Jastruna, Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera]. - Anna Dąbrowska: "Tę żabę trzeba zjeść". Językowo-kulturowy obraz żaby w polszczyźnie. - Piotr H. Lewiński: Obraz świata w reklamie. - Rafał Zimny: Rza, dwa, trzy - enumeracja i perswazja. - Brigitta Helbig-Mischewski: Językowo-kulturowy obraz świata w polskim i niemieckim współczesnym dyskursie kaznodziejskim. Analiza porównawcza. - Wojciech Chlebda: Ile jest "Mławy" w Mławie? pochodne nazw własnych w językowym obrazie świata Polaków. - Hanna Burkhardt: Przekład zwierciadłem językowego i kulturowego obrazu świata (na przykładzie "Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego) [dot. przekładu Martina Pollacka na język niemiecki]. - [2000] - szczegóły