Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów
Osoby współtworzące:  Oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima. Wstęp i red. Grzegorz Godlewski
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  670 s.
Seria wydawnicza:  (Wiedza o Kulturze)
Adnotacje:  [Zbiór przedruków fragmentów klasycznych rozpraw i szkiców dot. m.in. filozofii języka (uwarunkowań oralności, piśmienności, druku) jako kontekstu dla antropologii słowa i antropologii literatury. Zawiera:] Grzegorz Godlewski: Wstęp. Słowo o antropologii słowa. * I. Zjawisko języka: Claude Levi-Strauss: Kultura i język [rozmowa Georgesa Charbonnier]. - Richard Leakey: Sztuka mówienia. - Ernst Cassirer: Język jako forma symboliczna. - Wilhelm von Humbold: Twórczy organ myśli. - Edward Sapir: Język. * Językowy obraz świata: Wilhelm von Humbold: O różnicach w budowie ludzkich języków oraz ich wpływie na duchowy rozwój rodzaju ludzkiego. - Ernst Cassirer: Język i budowa świata przdmiotowego. - Edward Sapir: Język - przewodnik po kulturze. - Beniamin Lee Whorf: Model "uniwersum" Indian. - Anna Wierzbicka: Semantyka zwrotów grzecznościowych. * III. Komunikacja - kontekst - działanie: Yves Winkin: Telegraf i orkiestra. - Bronisław Malinowski: Słowo w kontekście działania. - Ray Birdwhistell: Doniosłość kontekstu. - Edward T. Hall: Kontekst i znaczenie. - Basil Bernstein: Kod rozbudowany i kod ograniczony. - Erving Goffman: Zaangażowanie. * IV. Współbycie w słowie: Hans-Georg Gadamer: Człowiek i język. - Michał Bachtin: Słowo dialogu - dialogowość słowa. - Peter Berger, Thomas Luckman: Język a wiedza życia codziennego. - Jose Ortega y Gasset: Mówienie jako zwyczaj społeczny. - Bronisław Malinowski: Obcowanie językowe. - Włodzimierz Pawluczuk: Zwierzenie, gawędzenie, zgryzota. - Teresa Hołówka: Na party. * V. Oralność: Walter J. Ong: Psychodynamika oralności. - Albert B. Lord: O formule. - Paul Zumthor: Właściwości tekstu oralnego. - Bruno Bettelheim: O sztuce opowiadania baśni. * VI. Praktyki kultury oralnej: Bronisław Malinowski: Mit w psychice człowieka pierwotnego. - Bronisław Malinowski: Etnograficzna teoria słowa magicznego. - Claude Levi-Strauss: Skuteczność symboliczna. - Jean Derive: Słowo i wladza w kulturze oralnej. - Michał Bachtin: Słowo jarmarczne. VII. Imię, nazwa, kategoria: Ernst Cassirer: Nazywanie. - James George Fraser: Słowa tabu. - Gerardus van der Leeuw: Moc i wola upostaciowane w imieniu. - Claude Levi-Strauss: Jednostka jako gatunek. - Barbara Skarga: Trwałość i zmienność kategorii. * VIII. Słowo święte: Rudolf Otto: Środki wyrazu "numinosum". - Paul Tillich: Istota języka religijnego. - Gerardus van der Leeuw: Słowo święte i uświęcające. - Raphael J. Zwi-Werblowsky: Słowo u mistyków żydowskich. - Richard T. Lawrence: Słowo w liturgii. - Leszek Kołakowski: Mówić o tym, co niewypowiadalne. * IX. Pismo: Joseph Vendryes: Powstanie i rozwój pisma. - Platon: O wynalazku liter. - Juliusz Domański: Tekst jako uobecnienie. - Walter J. Ong: Pismo a struktura świadomości. - Marshall McLuhan: Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha. - Claude Levi-Strauss: Lekcja pisania. * X. Mówione - pisane: David Riesman: Tradycja oralna a słowo pisane. - Derrick de Kerckhove: Słuch oralny a słuch pisemny. - Alberto Manguel: Milczący czytelnicy. - Etienne Gilson: Słowo mówione i słowo pisane. - Paul Ricoeur: Mowa i pismo. - Jerzy Bartmiński: Opozycja ustności i literackości. - Miron Białoszewski: Mówienie o pisaniu. * XI. Kultura pisma - cywilizacja: Vere Gordon Childe: Narodziny i ekspansja cywilizacji. - Jack Goody: Słowo Boga. - Jean-Pierre Vernant: Świat duchowy "polis". - Jacques Le Goff: Wiek uniwersytetów. * XII. Druk: James Burke: Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli. - Walter J. Ong: Druk, przestrzeń i zamknięcie. - Marshall McLuhan: Galaktyka Gutenberga. * XIII. Kultura druku: Lucien Febvre, Henri-Jean Martin: Książka, ten zaczyn. - Henri-Jean Martin: do plakatu do gazety. - Krzysztof Pomian: La Republique des Lettres. - Ian Watt: Narodziny powieści a czytelnicy. - Henri-Jean Martin: Epoka gazet. * XIV. Dyskursy kultury druku: Alexis de Tocqueville: Polityka pisarzy. - Stefan Meller: Slowo rewolucji. - Victor Klemperer: Lingua Tetrii Imperii. - Michał Głowiński: Nowomowa. - Olivier Reboul: Kiedy słowo jest bronią. - Herbert Marcuse: Język administracji todalnej. * XV. Słowo w kulturze multimedialnej: Marshall McLuhan: Galaktyka w nowej konfiguracji. - Leo Spitzer: Amerykańska reklama jako sztuka popularna. - Walter J. Ong: Posttypografia: elektronika. - Paul Levinson: Od tekstu do hipertekstu. - Jean Lohisse: Przyszłość kultury zinformatyzowanej.
Numer zapisu:  1062638 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Nowak Paweł: Kulturowe oblicza słowa. Akcent 2003 nr 4 s. 174-178  szczegóły