Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Romantyzm
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
Tytuł:  Antyk romantyków - model europejski i wariant polski. Rekonesans
Osoby współtworzące:  Pod red. Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak
Wydawnictwo: Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  647 s.
Seria wydawnicza:  (Antyk Romantyków)
Adnotacje:  Słowo wstępne. Konteksty europejskie. Hana Voisine-Jechova: Antyk "zrekonstruowany" i antyk "widziany" w romatyzmie polskim i francuskim. - Karol Sauerland: Recepcja greckiej antyczności w literaturze niemieckiej. - Anna Tabaki: Kształtowanie się "ducha narodowego" w Grecji: ambiwalencje kulturowe i estetyczne. - Małgorzata Borowska: Mit Hellady i mit Grecji (W greckojęzycznej twórczości Dionisiosa Solomosa i Andreasa Kalvosa). - Adam Bezwiński: Antyk w poszukiwaniach rosyjskich myślicieli romantycznych. - Maria Korzeniewicz-Davies: Edward Lear w Grecji. - Barbara Surowska: O kilku wierszach Rainera Marii Rilkego opartych na motywach antycznyh. - Elżbieta Zarych: Między własnym odbiciem a ojczyzną - mit o Narcyzie w literaturze polskiego romantyzmu. - Antyk Mickiewicza. Marian Śliwiński: Grecja i Rzym w wierszu Mickiewicza "Do Joachima Lelewela". - Monika Rudaś-Grodzka: Ideały platońskie Józefa Jeżowskiego. - Leszek Zwierzyński: Mitopoetyckie wyobrażenie ikaryjskie w poezji Mickiewicza. - Kwiryna Ziemba: Rzym Mickiewicza (Wokół listu Adama Mickiewicza do Marii Mickiewiczówny z 19 grudnia 1851 roku). - Maria Kalinowska: Wokół Mickiewiczowskiej hermeneutyki kultury antycznej w wykładach lozańskich. Próba sformułowania pytań. - Jarosław Ławski: Bizancjum Mickiewicza. Cesarstwo Wschodnie w pierwszych wiekach historii polskiej. - Grażyna Golik-Szarawarska: "Idea słowiańska" u Mickiewicza i Tadeusza Zielińskiego. - Antyk Słowackiego. Maria Cieśla-Korytowska: Słowacki a kalokagathia. -Dariusz Tomasz Lebioda: Bogini łowów. Motyw Diany w poezji Juliusza Słowackiego. - Zbigniew Przychodniak: Śpiew Orfeusza. Od "Lambra" do "Kordiana". - Elżbieta Wesołowska: "Crudelitas" u Słowackiego na tle antycznych wzorów. - Dobrochna Ratajczak: Wóz dwukonny. Rozważania o jednym antycznym motywie w "Horsztyńskim" Juliusza Słowackiego. - Barbara Sawicka-Lewczuk: Poświęcenie i ofiara w "Lilli Wenedzie" (W kontekście tragedii Eurypidesa). - Anna Pilewicz: Srebrny sen Salomei - historia Persefony. - Maria Kalinowska: "Agezylausz" Juliusza Słowackiego - obszary świata poetyckiego. Wprowadzenie do próby lektury. - Katarzyna Fazan: Mit heraklejski w kręgu mistycyzmu i romantycznej historiozofii. O "Nowej Dejanirze", czyli "Fantazym" Słowackiego. - Maciej Szargot: "Halcyjon" zimorodkiem zwany [nt. "Pana Tadeusza" Juliusza Słowackiego]. - Lucyna Nawarecka: Ikona świata. O materii przemienionej w "Królu-Duchu". - Antyk Norwida. Włodzimierz Szturc: Na Krecie i w Pompei: zmartwychwstanie Kurety i skamienienie retora. - Dorota Klimanowska: Etyka stoików w Norwidowej wizji człowieka. - Dariusz Pniewski: Antyczna szata Quidama. Starożytne rzeźby, reprodukcje "etruskich" waz i obrazy poetyckie w "Quidamie" Cypriana Kamila Norwida. - Romantyzm krajowy. Ewa Owczarz: Antyk jako maska współczesności. Motywy antyczne w powieściach polskich okresu (Rekonesans). Jarosław Michalak: Groza klasycznego piękna. O jednym z wątków estetycznego dyskursu w "Pogance" i "Książce pamiątek" Narcyzy Żmichowskiej. Krzysztof Korotkich: Motywy antyczne w "Duchu jaskini" Józefa Bohdana Dziekońskiego. - Monika Bojko: Antyk jako obraz współczesności w pismach Teofila Lenartowicza. - Arkadiusz Bagłajewski: Tyrtejski antyk poetów galicyjskich [nt. twórczości Adama Mickiewicza, Kornela Ujejskiego, Juliusza Słowackiego, Mieczysława Romanowskiego]. - Pogranicza sztuk. Krzysztof Korotkich, Wojciech Wądołowski: Antoniego Malczewskiego wizja "świata-teatru". - Grażyna Królikiewicz: Ruiny romantyczne inaczej: ironia, żart, karykatura [m.in. nt. "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego, "Winckelmann" Johanna Wolfganga Goethego]
Numer zapisu:  1079451 (MS)