Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Zagadnienia specjalne (powszechna)
   - Tematy, motywy (powszechna)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Majerek Rafał - szczegóły
Dział bibliografii:  Teoria literatury. Ogólne
Źródło:  Pamiętnik Słowiański, 2002 t. 52 z. 2 s. 70-74 - szczegóły
Numer zapisu:  1081374 (BD)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej [dot. kondycji, perspektyw i metod współczesnej komparatystyki na terytorium filologii polskiej i slawistyki środkowo- i wschodnioeuropejskiej]. - Literacka utopia zachodnio- i wschodniosłowiańska XX wieku - zarys problematyki badawczej [analiza utopii jako gatunku literackiego i pojęcia historiozoficznego w powieściach polskich, czeskich, rosyjskich i ukraińskich z lat 1918-1989]: Idee i tematy. Utopia a mity socjopolityczne i historiozoficzne. Periodyzacja jako "system" wewnętrznych porozumień". Wstęp. Wstępne rozróżnienia i definicje. Utopia literacka jako metasystem. - Sacrum w utopii zachodnio- i wschodniosłowiańskiej z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku: Sacrum władzy. Anty-sacrum. Świat poza sacrum, czyli inwazja obcych. Zakończenie. - Dialog jako porównywanie przyszłości - krótka historia sporów i współpracy emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej [dot. także roli pisarzy i czasopism kulturalnych w środowisku emigrantów polskich, czeskich, ukraińskich i rosyjskich]. - Polska i Ukraina w działalności "Kultury". - Dyskurs narodowy w literaturze oraz eseistyce Europy Środkowej i Wschodniej lat 1989-1999 (szkic wybranych zagadnień) [dot. rekonstrukcji i rozwoju dyskursów narodowych (i tożsamości) po upadku komunizmu, w literaturze polskiej i czeskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, w zakresie narodowych mitów, kanonu literatury narodowej i dekanonizacji, przełomu literackiego, etycznych rozliczeń postaw pisarzy i misji literatury, relacji literatury i dyskursów społeczno-politycznych, sytuacji literatur mniejszości i statusu warstwy inteligencji, relacji wobec postimperializmu i postkolonializmu, modernizmu i postmodernizmu]. [2000] - szczegóły