Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Stylistyka
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Ficek Ewa - szczegóły
Źródło:  Stylistyka, 2003 [nr] 12 s. 436-443 - szczegóły
Numer zapisu:  1194917 (PC)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Stylistyka a pragmatyka, [Materiały z konferencji naukowej zorg. w X 2000 w Katowicach. Zawiera m.in.:] Stanisław Gajda: Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka kognitywna. - Teresa Dobrzyńska: Rola i zasięg relacji intertekstualnych jako czynnika organizującego tekst literacki. Pytania i dylematy. - Bożena Witosz: Metatekst - w opisie teoriotekstowym, stylistycznym i pragmalingwistycznym. - Ewa Jędrzejko: Jeszcze o modalności z perspektywy badań języka i stylu tekstów artystycznych [na przykładzie wierszy Ewy Lipskiej z tomu "Wakacje mizantropa"]. - Marek Ruszkowski: O wartościowaniu w badaniach stylistycznych. - Maciej Kawka: Pragmatyka tekstu teatralnego - didaskalia. - Urszula Żydek-Bednarczuk: Typy, odmiany, klasy... tekstów. W poszukiwaniu kryteriów. - Barbara Bogołębska: Stylistyka retoryczna pozaliterackich form wypowiedzi. Wybrane aspekty problemu [dot. tekstów nieliterackich autorstwa pisarzy: Vladimir Nabokov: Wykłady; Izabela Filipiak: Twórcze pisanie dla młodych panien; oraz zagadek o literaturze]. - Elżbieta Dąbrowska: Sztuka porozumiewania się w literackiej konwersacji intertekstualnej. - Bogusław Wyderka: Strategia poetyckiego przekazu (na przykładzie utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego). - Guy Russell Torr: Analising speakers' intentions in Chekov's "Novaya Dacha" and its reflection in two English translations. - Romualda Piętkowa: Paratekst w tekstach naukowych - informacja lub / i reklama [dot. tekstów z dziedzini literaturoznawstwa i językoznawstwa]. - Danuta Ostaszewska: Relacje nadawczo-odbiorcze w tekście naukowym (perspektywa historyczna) [dot. tekstów staropolskich]. - Agata Nabrdalik: Wielostylowość współczesnej piosenki kabaretowej (na przykładzie tekstów Wojciecha Młynarskiego). - Artur Rejter: Styl i funkcje pogranicznych gatunków mowy (na przykładzie publicystyki) [dot. m.in. felietonów i reportaży literackich]. - Maria Krauz: Przeformułowanie tematu w tekście opisu [na materiale prozy XIX-wiecznej]. [2001] - szczegóły